Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af"

Transkript

1

2 Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder Bogen er sat med New Century Schoolbook og tryk hos Nofoprint i 2008

3 Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Opdateret jubilæumsskrift

4 Indhold Forord 25 års Jubilæumsskrift Forord 1.1 I 1970 begyndte opbygningen 1.2 Møllens sociale liv kom i gang i 70erne 1.3 Omkring 1980 kom kreativiteten i front 1.4 Økologi og sundhed i højsæde 1.5 Konsolideringsperiode sidst i 80erne 1.6 Generationsskiftet kom omkring Nye tider i 90erne 1.8 Fremtiden

5 De næste 12½ år En ny historieepoke 2.2 Nye spåner finansieres af banklån 2.3 Mandemad og andre nye traditioner 2.4 Antenner i Møllen 2.5 Aktiviteter og udflugter 2.6 Fortsat renovering af Møllen 2.7 Formandsskifte og yngre medlemmer Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Møllens historie Tidstavle Mølleformænd gennem tiderne Navneoversigt over andelshavere

6 Forord Ganløse Mølle har siden 22. juni 1970 dannet rammen om andelsselskabet Møllen i Ganløse. Baggrunden for etableringen af andelsselskabet og en beskrivelse af dets aktiviteter i de første 25 år er givet i jubilæumsskriftet Møllen i Ganløse 25 år, som er skrevet af én af Møllens bærende kræfter og centrale personligheder gennem årene, Erik Labori Olsen, i Erik Labori, der var medstifter af Møllen i Ganløse, og stadig er aktiv andelshaver, har som Møllens arkivar gennem alle årene omhyggeligt arkiveret store og små oplysninger om aktiviteterne i Møllen. Det er hans fortjeneste at det har været muligt nu 12½ år efter det første jubilæumsskrift at opdatere Møllens historie. Opdateringen, der sker efter initiativ fra Møllens bestyrelse, er foretaget af Svend Rasmussen ved at der er tilføjet nye afsnit til det oprindelige jubilæumsskrift. Afsnit er fuld- 6

7 stændig identiske med afsnittene 0-8 i det oprindelige jubilæumsskrift, og således forfattet af Erik Labori i Afsnittene er nye afsnit, der beskriver de næste 12½ år, dvs. perioden fra 1995 til ultimo Bilagene 1 svarer til det oprindelige bilag. (med en enkelt tilføjelse). Bilag 2, 3 og 4 er opdaterede og omfatter nu den samlede periode Erik Labori har deltaget i redigeringen af de nye afsnit og udvælgelse af billedmaterialet. Vagn Christensen har ligesom sidst stået for trykningen. København, januar 2008 Svend Rasmussen 7

8 Møllen i Ganløse 25 år Jubilæumsskrift Forord I de senere år har der blandt møllevennerne været en stigende interesse for at vide mere om Møllens historie. Gennem årene er der udsendt meget materiale til Møllevennerne. Dette er samlet i Møllens arkiv, der indtil nu består af 6 tykke ringbind. Ved gennemlæsning af dette materiale er det muligt, at danne sig et billede af aktiviteterne i Møllen gennem årene. Imidlertid kan en gennemgang af alle disse sider let komme til at virke ret uoverskueligt. Derfor har jeg i dette jubilæumskrift forsøgt at give en kortere fremstilling af Møllelivet gennem det kvarte århundrede, som nu er forløbet. 8

9 Det store materiale giver et udmærket billede af det spændende og brogede liv i Møllen, og der er nok at tage fat på, når der skal skrives et sammendrag af de forgangne 25 år. For ikke at gøre dette skrift alt for uoverskueligt, har jeg derfor fundet det hensigtsmæssigt at gruppere stoffet omkring de vekslende formandsperioder under overskrifter, som jeg mener kunne være dækkende. Beskrivelserne er naturligvis subjektive og dækker min egen opfattelse. Der skal nok være andre opfattelser af, hvad der er foregået. Bagest i skriftet findes et bilag om Møllens historie , samt en tidstavle for tiden fra 1970 til Der er også optrykt en navneoversigt med de 226 personer, der i kortere eller længere tid har været andelshavere i Møllen. Endvidere er der et bilag med gamle mølleudtryk og en indholdsfortegnelse for Møllens arkiv. Gode møllevenner har været behjælpelige ved jubilæumsskriftet tilblivelse. Således har Åse Olsen og især Poul Hesbjerg været en stor hjælp ved redigeringen. Søren Vinding har stået for reproarbejdet og Vagn Christensen for trykningen. København 1995 Erik Labori Olsen 9

10 1.1 I 1970 begyndte opbygningen En varm sommerdag på Storebæltsfærgen. Man er på vej hjem fra ferie og holder bag en bil med et ovalt hvidt mærke på bagklappen. Ganløse står der forneden, og oven over knejser en dansk vindmølle, Ganløse Mølle. Man nærmer sig Ganløse, og over tage og trætoppe ser man Ganløse Mølle, byens vartegn. Ja, Møllen er blevet et vartegn for byen, men også en integreret del af byens liv. Hver dag passerer en stor del af Ganløserne forbi Møllen. De kan have været oppe at handle, har måske været på biblioteket, enkelte er på vej fra kirke, eller er blot ude at gå en tur i den hyggelige lille by. - En tur omkring gadekæret, forbi Møllen, måske ud ad Mosevej og videre til skoven, eller den anden vej: ad skolestien til Slagslunde. Børn spiller bold på Grønningen foran Møllen, der luftes hunde, i det fjerne banker rytmisk musik fra ungdomsklubben på Liselund, den karakteristiske lyd fra kuglerne, når der spilles Pétanque, møllefolk, som går til og fra, Og bilisterne, som kører ad Hvidehøjvej nyder udsynet over Grønningen med Møllen som baggrund.- Det er bare miljø! Alt dette er en selvfølge for Ganløsere i dag. 10

11 Møllen er et væsentligt element i miljøet, men få er nok klar over baggrunden for, at den fortsat eksisterer. Der er nemlig kæmpet for sagen, der er brugt utallige arbejdstimer og mange gode, danske kroner. Dette smukke indslag i byen kunne meget let være endt i triste parcelhusgrunde omkring et trivielt butikscenter! Hvordan gik det egentlig til? Jo, - der var engang en gruppe Ganløsere, som ville bevare deres Mølle... Ganløse Mølle ved overtagelsen i 1970 Sådan begyndte det Det var dengang, det stadig hed Slagslunde-Ganløse kommune. I efteråret 1969 bragte Farum-Værløse bladet et interview med kommuneingeniør Carl Peter Saunte. Han påpegede her, at Møllen var til fare for omkringboende og forbipasserende, som i blæsevejr kunne risikere at få spån og andre træstykker i hovedet. Møllen havde nemlig ikke været vedligeholdt gennem mange år. 11

12 Enten skulle Møllen rives ned, eller også skulle den sættes i stand. Elo, Åse, Erik og John planlægger Initiativgruppen Mange Ganløsere talte i tiden derefter om, hvor trist det ville være, hvis Møllen forsvandt fra bybilledet. Men tømrermester Elo Ervolder fik den ide, at en gruppe mennesker burde gå sammen for at bevare Møllen som en slags klubhus for byens borgere. Der opstod hurtigt en mindre initiativgruppe, som udviklede ideen og indledte forhandlinger om køb. I gruppen deltog Elo Ervolder, Lizzie Kristoffersen, Bent og Ruth Romar, Tøf og Lone Vestergård, Åse og Erik Labori Olsen samt John Orfelt (der i øvrigt var sognerådsformand på det tidspunkt). Sagen trak ud, det viste sig nemlig at være en ret så kompliceret sag at købe Møllen. Den havde nemlig 16 formelle ejere (se bilag 1), og alle skulle give deres samtykke til salget. Det gjorde det ikke nemmere, at flere af ejerne var døde eller opholdt sig i udlandet. Det krævede, at man fandt arvinger 12

13 eller befuldmægtigede, som kunne godkende salget. Skønt det stadigvæk var usikkert, om gruppen fik lov til at købe Møllen, begyndte man alligevel at rense den for duelort. Møllehatten var nemlig utæt, og der boede hundredevis af duer under den. Man smed simpelthen det hele ud af vinduerne, så naboerne fik ved denne lejlighed gødet deres haver grundigt med duelort. Slutseddel og endeligt skøde Endelig havde samtlige ejere eller deres befuldmægtigede givet deres samtykke til, at Møllen blev overdraget til Vagn Darre, Kantorparken 6, København V. Det var den eneste person, der i de seneste år havde anvendt Møllen. Den blev tilskødet ham, og gruppen købte derefter Møllen af ham. Der arbejdes...

14 Den 4. april 1970 blev der skrevet slutseddel. Overtagelsessummen var kr med i udbetaling og resten på et pantebrev med 1. prioritet i ejendommen. Renten var 6 % p.a., og der var 10 års løbetid. Slutsedlen blev gjort betinget af, at der mindst tilmeldte sig 40 interesserede inden den 15. juli Det var et krav fra Elo, som er en meget forsigtig mand i pengesager. Der var imidlertid ingen problemer med at få andelshavere nok, og det endelige skøde kunne sendes til tinglysning. Stiftende generalforsamling Den 22. juni 1970 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Slagslunde forsamlingshus. Initiativgruppen havde udarbejdet forslag til vedtægter med assistance fra skriftkloge mennesker (advokat Mogens Beck m. fl.). Møllen i Ganløse, Amba (d.v.s. Andelsselskab med begrænset ansvar) var en realitet. Der kunne deltage 50 andelshaverfamilier og Elo Ervolder blev naturligvis valgt til formand. Der var enighed om hovedtrækkene: Møllen skulle fungere som et fritidskollektiv for voksne. - Men først og fremmest skulle man istandsætte Møllen på en arkitektonisk forsvarlig måde, uden der nødvendigvis var tale om en historisk korrekt restaurering. Alle andelshavere skulle bistå hermed efter evne og kræfter. Det skulle sikres, at ingen enkeltperson kunne 14

15 opkøbe andele og evt. omdanne Møllen til andet formål f. eks. forretning eller restaurant. Andelshaverne blev optaget udfra princippet venner og venners venner, begyndende med en kreds omkring initiativgruppen. Senere blev dette udvidet, således at enhver kan deltage, når en ledig andel er til salg, og bestyrelsen kan godkende overdragelsen. Byggeaktiviteterne begynder Store Bededag 1971 startede byggeaktiviteterne i strålende sol. Et enormt projekt var hermed sat i gang. Som noget af det første blev de gamle træspån fjernet. Det var John Orfelt, som havde ansvaret for udskiftningen af de rådne brædder under spånene. Nye cedertræsspån (efter sigende med en holdbarhed på 50 år - uden imprægnering) sømmedes på af bl.a. Bent Romar, Karin Bay og Leif Malmdorf. Snedker Bille fremstillede nye vinduer og døre, som blev sat op af bl.a. Egil Hansen og Malmdorf. VVSarbejdet blev styret af Preben Gandløse, og der blev indlagt elektricitet med Karsten Dyhrfjeld, Tøf Vestergård og Jørn Heilbrock Petersen, som drivkræfter. Flemming Nielsen blev udnævnt til byggekoordinator, og sammen med Jørgen Agger blev der udarbejdet tegninger af Møllen til brug for byggetilladelse m.v. Per Ammundsen (som ikke var andelshaver dengang) leverede stillads til at sætte omkring Møllen, medens arbejdet stod på. 15

16 Mange problemer opstod undervejs for amatørhåndværkerne, men Elo Ervolder, Kaj Thygesen og andre fagfolk var parat, når det kneb med den rette metode og det rigtige værktøj. Den indvendig istandsættelse, som fjernelse af gamle søm i træværket, og afslibning af synlige bjælker, var en kæmpeopgave, som i overvejende grad blev løst af spindesiden (Ruth Romar, Åse Olsen m. fl.), mens Ole Sejer Olsen og Lone Vestergård især stod for maling og tapetsering. Medens arbejdet stod på, arrangerede Møllens egne pædagoger legestue og børnepasning for de yngste. Man havde mange sponsorer (selvom det vist ikke hed sådan dengang), f. eks. er det ikke sandsynligt, at firmaet Kaj Thygesen arbejdede til den normale timeløn. Glarmesterfirmaet H. P. Olsen og søn (familie til Erik Labori Olsen) leverede isat glas i alle vinduer uden beregning, og VVS og elarbejde blev helt sikkert leveret til aldeles fordelagtige priser. Enkelte nævnt, mange glemt. Der blev arbejdet hver weekend de første år. Der var altid varm kaffe på kanden for Møllens regning, og fru Bager (Åse Andersen, Ganløse Bageri) leverede rundstykker og wiener-brød til det arbejdende folk. Det var hendes bidrag til Møllens bevarelse. 16

17 Indvendig indretning De første planer til den indvendige indretning blev lagt i februar Der blev afholdt møde på Søtoftegård hos Sejr og Else Sejer Olsen. Man nedsatte fem etageudvalg, som hver skulle stå for indretningen af den enkelte etage i henhold til visionerne fra den stiftende generalforsamling. Man forestillede sig dengang at etagerne skulle have disse funktioner: Grunden: Toiletter, oplagsrum, garderobe samt hobbyrum med et solidt værkstedsbord og en god værktøjssamling. Magasinet. En slags Pub med køkkenfaciliteter og fællesborde. Det skulle blive et uhøjtideligt opholdssted. Broloftet. Musikanlæg, muligheder for spil selv aktiviteter, bibliotek og tidsskriftssamling. Mulighed for filmfore- 17

18 visning, foredrag, kortspil, mødevirksomhed, spisning og dans. Omgangen skulle etableres senere. Kværnloftet. Atelier med godt lys, rindende vand og gode arbejdsborde, hvor der kunne eksperimenteres med tegning, maling, stoftryk, grafik og måske keramik. Hatteloftet. Miljø for afslappet meditation og hermed forbundne aktiviteter til dæmpet musik. Bløde hynder og behagelige omgivelser. Hatten ned og op. Møllehatten var meget medtaget, og det blev midt på sommeren 1971 fundet nødvendigt at leje en kran, som kunne løfte den af og sætte den ned på jorden. Da den var kommet ned, gik et arbejdshold, styret af John Orfelt og Erik Labori Olsen, straks i gang med at udskifte beklædningen. Bjørnen, d.v.s. egestolpen som havde været brugt til fastgørelse af møllevingernes aksel, var så medtaget, at den var næsten hul. Den var rådnet op indefra, efter der til stadighed havde stået en sø af regnvand i den. Den blev nu renset for råd og udfyldt med beton. Medens hatten havde stået på jorden, var den uheldigvis skredet ud, således at diameteren var blevet større. Det betød, at da hatten skulle lægges på plads, måtte man fjerne to af de glidere, som skulle gå ned i den store jernkrans foroven. 18

19 En kold vinterdag lige før nytår kom kranen igen og satte hatten på plads, hvilket blev fejret med et glas portvin. Møllevinger? Da hatten var kommet på plads, begyndte diskussionen om møllevinger. Skulle Møllen have vinger på? Mange og lange diskussioner! John Orfelt havde undersøgt, om der var mulighed for at købe vingerne fra Serslev Mølle. De kunne erhverves billigt. Da der blev holdt hattefest på Skibstedgård, blev der samtidig holdt afstemning om køb af møllevingerne. Hatten op... 19

20 Forslaget blev forkastet bl.a. med den begrundelse, at når der ikke var kværne og mekanik, som vingerne skulle trække, skulle der heller ikke være vinger. De ville kun være staffage. 1.2 Møllens sociale liv kom i gang i 70erne Ganløseborgere, som lægger vejen forbi Møllen, tænker: Hvad mon de laver? Der foregår så mange mærkelig ting. Det er sikkert noget med konebytteri! I hvertfald ser det mærkeligt ud, og man kan ikke rigtig følge med i, hvad det er der sker. Men det var nu ikke så mærkeligt endda. På generalforsamlingen i 1972 vælges en ny formand, Erik Labori Olsen, og en ny sekretær, Jette Krogh. Den tidligere formand og primus motor, Elo, var i færd med at flytte teltpælene til Lystrup i Nordsjælland, og kunne ikke deltage så aktivt mere. Samtidig skete der visse ændringer i møllelivet. Tidligere drejede det sig hovedsageligt om byggeaktiviteter, nu skulle der lægges mere vægt på Møllens sociale liv og på at få de kreative og miljøskabende aktiviteter i gang. For at forstå det, der var sat i gang og det, der nu var ved at ske, bør man nok vende blikket bagud. 20

21 I de glade 60ere kunne næsten alt lade sig gøre! Der skete en kraftig udbygning af Ganløse i disse år. Før 1958 bestod Ganløse af den gamle landsby. De fleste mennesker boede omkring forten og gadekæret. Her lå stadig kroen og de gamle gårde: Jagtgården, Højgård, Toftekildegård, Liselund, Assergård, Dyrehavegård, Bykærgård, Vestagergård og Vestervang i en kreds med forte, gadekær, rytterskole og kirke som centrum. Desuden lå nogle småhuse mellem gårdene samt en række ud langs Måløvvej. De første udstykninger skete fra Dyrehavegård omkring 1957, og de første parcelhuse skød op ved Dyrehavegårdsvej og Ganløseparken. Selve gården lå der, hvor gårdhavehusene, Ganløseparken 2, ligger i dag, bagved Pirolen. Derefter skete udstykningen af Liselunds og Assergårdens jorde. Det var kommunen, som stod for byggemodningen. Det blev til parcelhuskvarteret omkring Abildtoften, Langtoften m.fl. Gammelt håndværkerhus i Ganløse: Skomagerhuset I 60erne holdt en frisør til her. Så gik det stærkt. En efter en bukkede gårdene under, og markerne omkring landsbyen ændredes til parcelhuskvarter, medens bygningerne enten blev revet ned eller fik anden anvendelse. Indtil midten af 70erne voksede byen til noget nær den størrelse, den har i dag. På de nye udstykninger kom de fleste tilflyttere fra København. Mange var unge familier 21

22 med børn, og mange var præget af tressernes idealer om socialt samvær. En kreds af de nye tilflyttere deltog aktivt i livet i den lille landsby og engagerede sig stærkt i byens udvikling og etablering af institutioner. En gruppe kvinder oprettede en fritidsklub for børn i kælderen under skolen, og nogenlunde samtidig stiftedes en forening, som det lykkes at få etableret fritidshjemmet Hvidehøj som en selvejende institution. Lidt senere fik samme kreds udvirket oprettelse af børnehaven Hvidehøj. En gruppe unge tog initiativet til oprettelse af ungdomsklubben Stalden på Liselund. Set i dette perspektiv, virkede det helt naturlig at etablere Møllen som samlingssted for voksne. Mon ikke de gamle Ganløsere rystede lidt på hovedet over alle de nymodens narrestreger. Imidlertid var faren for en kommunesammenlægning begyndt at true i horisonten. De fleste Ganløsere ville kæmpe for at bevare Slagslunde-Ganløse som selvstændig kommune. I håbet om, at dette kunne lykkes, planlagde sognerådet en voldsom udbygning af byen med et nyt stort butikscenter. Det skulle ligge på Grønningen foran Møllen. Imidlertid tabte Slagslunde-Ganløse slaget, og i 1970 blev kommunen tvangssammenlagt med Stenløse-Veksø kommune. Men også efter kommunesammenlægningen har der været mange aktive borgere og et rigt foreningsliv i Ganløse. F.eks. har Ganløse til stadighed haft en overrepræsentation i Stenløse kommunes byråd. Efter sammenlægningen, da tiden var kommet til realisering af drømmene om et storstilet Ganløse Butikscenter, var grundlaget faldet væk, og selvom det ny byråd insisterede på at gennemføre planerne, vendte flertallet af Ganløserne sig nu imod dem. Man oprettede Ganløse Bylaug, som ville bevare det 22

23 Møllen 1971 grønne hjerte og stod vagt om bevarelsen af landsbypræget og miljøet i Ganløse. Dette er en væsentlig baggrund for at forstå etablering af et foretagende som Ganløse Mølle, der skulle fungere som et fritidskollektiv for voksne. På den tid var byen begyndt at blive veletableret, og hækkene var blevet så høje, at man kunne gemme sig bag dem. Men på Møllen flyttede man ligusterhækken længere ud, som man yndede at sige dengang. I Møllen kunne man samles, tale sammen, hygge, være kreative og hjælpe hinanden. Der blev oprettet studiekredse om ny litteratur, eksistentialisme, miljøpolitik og meget andet. Der blev arbejdet sammen om kreative aktiviteter som: stoftryk, plantefarvning, oliemaleri og meget

24 Fest i Møllen - Lone,?, Inge J, Erik Labori, Sys,?, Gerd, Willy andet. Og der var naturligvis stadig en del praktiske ting, som skulle laves. I en periode blev der om fredagen arrangeret fællesspisning, og der blev nedsat tusinde grupper til at styre de mange aktiviteter. Der var vel knap så mange grupper, - men mange var der. Stadig eksisterer adskillige af de tiltag som de tusinde grupper satte i gang. Først og fremmest værtsordningen, hvor to familier på skift hver lørdag står for servering af lørdagsfrokosten. En anden funktion var Ringe/Bingelisten, en telefon- og postkæde, som gjorde det muligt hurtigt at få meddelelser ud til alle. Desuden kan nævnes rengøringsholdene, byggeudvalget, aktivitetsudvalget m.v. Mølleskovturene startede dengang og blev hurtigt en populær aktivitet. Dengang nyskabelser i Møllen, i dag selvfølgeligheder. En ting, man lagde meget vægt på allerede dengang, var, at Møllen ikke måtte virke lukket og logeagtig. Derfor har det siden dengang været kutyme, at man inviterede naboer, 24

25 venner og familie med til arrangementerne. Gennem årene har det ganske vist været diskuteret, hvor langt man skulle gå, før Møllen blev et offentligt forsamlingshus. En anden ting, man også diskuterede dengang, var, hvilke og hvor mange aktiviteter man skulle sætte i gang og støtte økonomisk. Man drøftede allerede dengang, om det alene burde være et kriterie for succes, at mange deltog. Flertallet mente, at det var kvaliteten af arrangementet, der var afgørende for, om det var succes. Det var i denne periode grunden blev lagt til Møllens sociale liv. Ganske vist må det indrømmes, at aktivitetsniveauet gennem tiden ikke altid har været lige højt. Også møllevennernes deltagelse i arrangementerne har været svingende. Erfaringen viser, at ca. en trediedel af møllevennerne almindeligvis deltager aktivt i det meste af det der foregår, en anden trediedel deltager på forskellig vis af og til. Den sidste trediedel ser vi sjældent! Naturligvis ville det være positivt, hvis alle deltog i alt, men det er næppe realistisk. 1.3 Omkring 1980 kom kreativiteten i front Nu er det helt galt! Den ene dag lyder der sagte jazzmusik fra Møllen, den anden dag højrøstet sang og snakken, hvad sker der nu? 25

26 Vi er nået frem til Møllen fik ny formand, denne gang blev det Thorkil Vestergård, kun kendt som Tøf. Han hørte jo til den gamle garde og havde før siddet i bestyrelsen, men han vendte nu tilbage som formand. Møllens vedtægter foreskriver nemlig, at genvalg kun må ske 2 gange, og den gamle formand havde været valgt 2 gange. En regel som blev indført, fordi man ikke ønskede, at bestyrelsesmedlemmer sad alt for længe, og for at sikre sig, at der stadig skete en udskiftning i bestyrelsen. Der var nu godt gang i mange aktiviteter, og byggeriet var næsten ophørt. Det var naturligvis ikke tilfældigt, at netop Tøf blev formand. Der var brug for kreative evner, og blandt mølleven- Omgangen under opbygning - 28/ Vagn C. holder dampen oppe. 26

27 Mølleformand Tøf taler alvorligt med borgmester Knud Bro nerne har der næppe været en person, der var i besiddelse af så mange kreative evner, såvel sprogligt som musikalsk og med en enorm iderigdom, oftest suppleret af sin kone, Lone. Tøf var med til at etablere jazzorkesteret Medaljens bagside, hvor han spillede piano indtil sin død i Man betragtede næsten Medaljen som Møllens husorkester. En tilbagevendende begivenhed i denne periode var sangaftenerne. Der blev indkøbt klaver og sangbøger, og i Møllesangbogen blev hver gang indsat et par nye duplikerede sange. Månedens plade var et andet fast arrangement. En mølleven skulle for Møllens regning indkøbe en grammofonplade, sætte sig lidt ind i musikstykkets herkomst og begrunde, hvorfor det netop skulle være den plade, de fremmødte skulle høre. Repertoiret spændte vidt - fra opera til Bamses venner. Møllemødet var også en nydannelse i denne periode. Her gik snakken om 27

28 alle de sjove og praktiske ting. - Det formelle blev klaret på generalforsamlingen. Man drøftede miljøskabende aktiviteter, man drøftede underskud i ølkassen, om der skulle være telefon i Møllen, om der skulle være opvaskemaskine. - Bølgerne gik til tider højt. Denne periode står stadig for mange som en tid, hvor det sociale og selskabeligheden kom mere i centrum. Der blev ofte holdt fester i Møllen, hvor der blev lagt stor vægt på, at det i forbindelse med sammenkomsten ikke blot skulle handle om at spise og drikke. Festerne havde som regel et tema, og der var næsten altid levende musik, ofte jazz, men også optræden af forskellig art. Møllen får en omgang 1981

29 I 1979 afholdtes Årets Cabaret - Kanal 79 med levende musik, sang digtet til lejligheden på melodien Blip - båt af Kim Larsen. I cabareten var indlagt besøg af tidl. sognerådsformand og skovfoged Hans Åge Jørgensen, som fortalte, hvorledes et sogneråd fungerede i gamle dage. Der var også besøg af Werner Mælkemand, kendt overalt i byen på den tid og ivrig amatørskuespiller gennem mange år. To sangerinder underholdt skiftevis i løbet af aftenen (Tove S. og Inge Wiberg). Aftenen sluttede med natmad, og såvel gæster som optrædende sivede meget langsomt hjem. timer opleve swingende jazzmusik strømme ud af vinduerne. Tit var det Tøf, der havde sat sig til klaveret. Han skulle ikke have mange opfordringer, og han spillede alle de gode gamle jazznumre, ofte akkompagneret af bas og vaskebræt. Mange vil stadig huske, når Tøf spillede Hymn to Freedom, der var ikke et øje tørt. Kreativiteten var sandelig i front i disse år. Der kom også lidt mere styr på de praktiske ting, og Møllen fungerede bare godt. Hvad mon de forbipasserende har tænkt i de år? Nattevandrere, som gik forbi Møllen, kunne ud på de små 29

30 1.4 Økologi og sundhed i højsæde i begyndelsen af 80erne. Hvad er nu det? Dæmpet belysning! Mærkelige lyde! Skikkelser, som bevæger sig rundt med vilde fagter! En duft af jordskokkesuppe! En kort periode i begyndelsen af 80erne var Finn Dalum formand. Finn, som desværre døde alt for tidligt, var teknisk medarbejder i Danmarks Radio, men var samtidig meget interesseret i åndelige aktiviteter som meditation, healing og økologisk livsform. Interessen herfor var også udbredt i Møllen. Der blev afholdt arrangementer med Grøn mad, hvor sundhedeksperter gav gode råd og anvisninger om, hvordan man kunne leve sundere. Der blev holdt foredrag og seancer med meditation, hvor møllevenner kunne deltage under ledelse af en guru på området. Andre aftener blev kinesiologiens mysterier demonstreret. Også miljømæssige forhold i vor kommune var til debat. Møllevennerne deltog aktivt i aktionerne mod lossepladserne og Kryolitbjerget i Toppevad. Også aktiviteten omkring Plant et træ blev støttet af mange møllevenner og komiteen holdt alle sine møder i Møllen. Den dæmpede belysning behøvede imidlertid ikke at have noget med overnaturlige kræfter at gøre. 30

31 Jævnligt var der filmaften. Formodentlig viste man samtlige Bergmannfilm foruden en række andre kvalitetsfilm, som Oprør i Ådalen m. fl. At det kunne se lidt mystisk ud udefra, kunne dog også skyldes, at der opstod problemer med fremviseren eller filmen. Men det var hyggeligt, når apparatet endelig kom i gang, og man i mørket kunne høre dets sagte snurren i baggrunden. Møllekværnene udkom på 5. år 1.5 Konsolideringsperioden sidst i 80erne Ganløsere strømmer til, møllevennerne inviterer på kaffe og ostemad. Der er rundvisning og møllefolk viser stolt deres Mølle frem. Der havde endnu engang været generalforsamling, og Jørgen Marcher var blevet valgt til formand i oktober 31

32 1984. Møllens børnesygdomme var vel overstået, og aktiviteterne kørte bare der ud af. Økonomien var også blevet bedre, og kassekreditten kunne opsiges. Omgangen på Møllen var færdig. Den gav Møllen et mere harmonisk præg og pyntede i landskabet. En gruppe møllevenner med Ejler Mogensen i spidsen, havde regnet og tegnet på projektet, og gennem en længere periode var der arbejdet hårdt. Dette gav naturligvis anledning til en gevaldig indvielsesfest. Nu manglede der bare vingerne, var der atter nogle der mente! Ikke nok med det, træholdet fortsatte byggeaktiviteterne og gik i gang med en trappe fra kværnloftet til hatteloftet. Det var noget af en opgave, men det lykkedes, og den står i dag som en hel skulptur. Der var også gang i festerne. Der var masser af sang, musik og arrangementer, hvor møllefolk optrådte. Der var foredrag om Bornholmske møller og om vandmøller. Der blev holdt 15 års fødselsdag med lurblæsere og sækkepibe m.m. og Møllen var pyntet med flag. Den traditionelle mølleskovtur blev gennemført trods stormvejr med en sejltur på Furesøen, og frokosten blev indtaget i Den gamle Have i Frederiksdal og sluttede på Kalkgården med en kop kaffe. 32

33 Man havde nogle år haft et begreb, der hed 0-5 aften, det betød, at nogle møllevenner på datoer, der endte med 0 eller 5 havde ansvaret for, at Møllen var varmet op, og at der var kaffe på kanden, når der dukkede møllevenner op, som havde lagt aftenturen forbi Møllen. Denne ordning var en blandet succes. Nogle møllevenner glemte deres tur, og man stod der i en kold Mølle uden kaffe. Men der har heldigvis været mange gode aftener, hvor ihærdige mennesker har sørget for underholdning i form af foredrag, visesang m.v. Der er også vist lysbilleder fra eksotiske steder, som møllevenner havde besøgt. Ordningen med 0-5 aftener er nu suspenderet bl.a. på grund af manglende tilslutning. I 1988 blev der holdt Country og Western fest i Møllen. Der blev lagt mange gode kræfter i, for at få en festlig aften ud af det. Man kunne kun handle i baren med dollarsedler, som var fremstillet til formålet, og veksling kunne ske i Mill Ville Bank Et kig ind i banken efter lukketid...

34 til svingende kurser. Vi blev sparet for bankrøveri, men ikke for falskmøntnere. 1.6 Generationsskiftet kom omkring 1990 Lørdag formiddag er der stor trafik forbi Møllen, der skal handles ind til weekenden. Solen skinner, og mølleværter forbereder frokost i det grønne, maden bliver arrangeret på filebænken i Grunden, og havebordene bliver dækket og pyntet med blomster fra haven. Ekstra borde og stole bliver hentet ned fra broloftet, så der kan blive plads til alle. Snart fyldes bordene, folk spiser, snakker og hilser på bekendte, der kommer forbi. Så blev det oktober, og mølleformanden, Jørgen Marcher, meddelte, at han af arbejdsmæssige årsager måtte forlade sin post. Skønt det blev en af veteranerne og en tidligere formand, Tøf, som nu måtte træde til, begyndte så mange ny og yngre folk at dukke op i flokken af møllevenner, at man kan tale om et generationsskifte. Flere nye medlemmer blev også indvalgt i bestyrelsen. Lørdagsfrokosten var blevet Møllens faste omdrejningspunkt. Det var her man mødtes, snakkede om løst og fast, traf aftaler om møder og aktiviteter. Støjniveauet kunne nå uanede højder, når snakken gik. Hver lørdag kom mennesker 34

35 og spiste. Frokosten stod på bordene mellem kl. 12 og 14. To mølleandele, det vil normalt sige to familier, stod for arrangementet. Det stod dem frit for, hvad der serveredes. Normalt en traditionel dansk frokost med sild, forskelligt pålæg og lækre lune retter, sluttende med en osteanretning. Mange mølleværter benyttede lejligheden til at præsentere forskellige specialiteter. Somme tider serveredes varm mad, som skipperlabskovs, frikassé eller retter præget af årstiden f. eks. risengrød. Det var noget af en opgave at være møllevært. Man vidste jo ikke, hvor mange der kom. Hvis fremmødet svigtede, havde man frokost til flere uger derhjemme, eller måske blev der Helle R, Åse, Vera og Tøf... kun spegepølse og leverpostej til de sidst ankomne. Men trøsten var, at nu kunne man frit spise frokost i omtrent et halvt år, inden man skulle på den igen. 35

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Udstilling på Lyø Kultur- og Besøgscenter 27. juni 8. august 2010 DET HELE STARTEDE MED MØLLEN PÅ LYØ Når man får Lyø ind i sjælen! 1970 gav Kulturministeriet tilskud

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Periodeafslutning med efterfølgende jubilæumsfest fredag 7.august 2015

Periodeafslutning med efterfølgende jubilæumsfest fredag 7.august 2015 Periodeafslutning med efterfølgende jubilæumsfest fredag 7.august 2015 Denne fredag spillede medlemmerne en individuel Stableford turnering med løbende start for 18-hullers banen i Seniorklubbens formiddagstider

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere