Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af"

Transkript

1

2 Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder Bogen er sat med New Century Schoolbook og tryk hos Nofoprint i 2008

3 Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Opdateret jubilæumsskrift

4 Indhold Forord 25 års Jubilæumsskrift Forord 1.1 I 1970 begyndte opbygningen 1.2 Møllens sociale liv kom i gang i 70erne 1.3 Omkring 1980 kom kreativiteten i front 1.4 Økologi og sundhed i højsæde 1.5 Konsolideringsperiode sidst i 80erne 1.6 Generationsskiftet kom omkring Nye tider i 90erne 1.8 Fremtiden

5 De næste 12½ år En ny historieepoke 2.2 Nye spåner finansieres af banklån 2.3 Mandemad og andre nye traditioner 2.4 Antenner i Møllen 2.5 Aktiviteter og udflugter 2.6 Fortsat renovering af Møllen 2.7 Formandsskifte og yngre medlemmer Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Møllens historie Tidstavle Mølleformænd gennem tiderne Navneoversigt over andelshavere

6 Forord Ganløse Mølle har siden 22. juni 1970 dannet rammen om andelsselskabet Møllen i Ganløse. Baggrunden for etableringen af andelsselskabet og en beskrivelse af dets aktiviteter i de første 25 år er givet i jubilæumsskriftet Møllen i Ganløse 25 år, som er skrevet af én af Møllens bærende kræfter og centrale personligheder gennem årene, Erik Labori Olsen, i Erik Labori, der var medstifter af Møllen i Ganløse, og stadig er aktiv andelshaver, har som Møllens arkivar gennem alle årene omhyggeligt arkiveret store og små oplysninger om aktiviteterne i Møllen. Det er hans fortjeneste at det har været muligt nu 12½ år efter det første jubilæumsskrift at opdatere Møllens historie. Opdateringen, der sker efter initiativ fra Møllens bestyrelse, er foretaget af Svend Rasmussen ved at der er tilføjet nye afsnit til det oprindelige jubilæumsskrift. Afsnit er fuld- 6

7 stændig identiske med afsnittene 0-8 i det oprindelige jubilæumsskrift, og således forfattet af Erik Labori i Afsnittene er nye afsnit, der beskriver de næste 12½ år, dvs. perioden fra 1995 til ultimo Bilagene 1 svarer til det oprindelige bilag. (med en enkelt tilføjelse). Bilag 2, 3 og 4 er opdaterede og omfatter nu den samlede periode Erik Labori har deltaget i redigeringen af de nye afsnit og udvælgelse af billedmaterialet. Vagn Christensen har ligesom sidst stået for trykningen. København, januar 2008 Svend Rasmussen 7

8 Møllen i Ganløse 25 år Jubilæumsskrift Forord I de senere år har der blandt møllevennerne været en stigende interesse for at vide mere om Møllens historie. Gennem årene er der udsendt meget materiale til Møllevennerne. Dette er samlet i Møllens arkiv, der indtil nu består af 6 tykke ringbind. Ved gennemlæsning af dette materiale er det muligt, at danne sig et billede af aktiviteterne i Møllen gennem årene. Imidlertid kan en gennemgang af alle disse sider let komme til at virke ret uoverskueligt. Derfor har jeg i dette jubilæumskrift forsøgt at give en kortere fremstilling af Møllelivet gennem det kvarte århundrede, som nu er forløbet. 8

9 Det store materiale giver et udmærket billede af det spændende og brogede liv i Møllen, og der er nok at tage fat på, når der skal skrives et sammendrag af de forgangne 25 år. For ikke at gøre dette skrift alt for uoverskueligt, har jeg derfor fundet det hensigtsmæssigt at gruppere stoffet omkring de vekslende formandsperioder under overskrifter, som jeg mener kunne være dækkende. Beskrivelserne er naturligvis subjektive og dækker min egen opfattelse. Der skal nok være andre opfattelser af, hvad der er foregået. Bagest i skriftet findes et bilag om Møllens historie , samt en tidstavle for tiden fra 1970 til Der er også optrykt en navneoversigt med de 226 personer, der i kortere eller længere tid har været andelshavere i Møllen. Endvidere er der et bilag med gamle mølleudtryk og en indholdsfortegnelse for Møllens arkiv. Gode møllevenner har været behjælpelige ved jubilæumsskriftet tilblivelse. Således har Åse Olsen og især Poul Hesbjerg været en stor hjælp ved redigeringen. Søren Vinding har stået for reproarbejdet og Vagn Christensen for trykningen. København 1995 Erik Labori Olsen 9

10 1.1 I 1970 begyndte opbygningen En varm sommerdag på Storebæltsfærgen. Man er på vej hjem fra ferie og holder bag en bil med et ovalt hvidt mærke på bagklappen. Ganløse står der forneden, og oven over knejser en dansk vindmølle, Ganløse Mølle. Man nærmer sig Ganløse, og over tage og trætoppe ser man Ganløse Mølle, byens vartegn. Ja, Møllen er blevet et vartegn for byen, men også en integreret del af byens liv. Hver dag passerer en stor del af Ganløserne forbi Møllen. De kan have været oppe at handle, har måske været på biblioteket, enkelte er på vej fra kirke, eller er blot ude at gå en tur i den hyggelige lille by. - En tur omkring gadekæret, forbi Møllen, måske ud ad Mosevej og videre til skoven, eller den anden vej: ad skolestien til Slagslunde. Børn spiller bold på Grønningen foran Møllen, der luftes hunde, i det fjerne banker rytmisk musik fra ungdomsklubben på Liselund, den karakteristiske lyd fra kuglerne, når der spilles Pétanque, møllefolk, som går til og fra, Og bilisterne, som kører ad Hvidehøjvej nyder udsynet over Grønningen med Møllen som baggrund.- Det er bare miljø! Alt dette er en selvfølge for Ganløsere i dag. 10

11 Møllen er et væsentligt element i miljøet, men få er nok klar over baggrunden for, at den fortsat eksisterer. Der er nemlig kæmpet for sagen, der er brugt utallige arbejdstimer og mange gode, danske kroner. Dette smukke indslag i byen kunne meget let være endt i triste parcelhusgrunde omkring et trivielt butikscenter! Hvordan gik det egentlig til? Jo, - der var engang en gruppe Ganløsere, som ville bevare deres Mølle... Ganløse Mølle ved overtagelsen i 1970 Sådan begyndte det Det var dengang, det stadig hed Slagslunde-Ganløse kommune. I efteråret 1969 bragte Farum-Værløse bladet et interview med kommuneingeniør Carl Peter Saunte. Han påpegede her, at Møllen var til fare for omkringboende og forbipasserende, som i blæsevejr kunne risikere at få spån og andre træstykker i hovedet. Møllen havde nemlig ikke været vedligeholdt gennem mange år. 11

12 Enten skulle Møllen rives ned, eller også skulle den sættes i stand. Elo, Åse, Erik og John planlægger Initiativgruppen Mange Ganløsere talte i tiden derefter om, hvor trist det ville være, hvis Møllen forsvandt fra bybilledet. Men tømrermester Elo Ervolder fik den ide, at en gruppe mennesker burde gå sammen for at bevare Møllen som en slags klubhus for byens borgere. Der opstod hurtigt en mindre initiativgruppe, som udviklede ideen og indledte forhandlinger om køb. I gruppen deltog Elo Ervolder, Lizzie Kristoffersen, Bent og Ruth Romar, Tøf og Lone Vestergård, Åse og Erik Labori Olsen samt John Orfelt (der i øvrigt var sognerådsformand på det tidspunkt). Sagen trak ud, det viste sig nemlig at være en ret så kompliceret sag at købe Møllen. Den havde nemlig 16 formelle ejere (se bilag 1), og alle skulle give deres samtykke til salget. Det gjorde det ikke nemmere, at flere af ejerne var døde eller opholdt sig i udlandet. Det krævede, at man fandt arvinger 12

13 eller befuldmægtigede, som kunne godkende salget. Skønt det stadigvæk var usikkert, om gruppen fik lov til at købe Møllen, begyndte man alligevel at rense den for duelort. Møllehatten var nemlig utæt, og der boede hundredevis af duer under den. Man smed simpelthen det hele ud af vinduerne, så naboerne fik ved denne lejlighed gødet deres haver grundigt med duelort. Slutseddel og endeligt skøde Endelig havde samtlige ejere eller deres befuldmægtigede givet deres samtykke til, at Møllen blev overdraget til Vagn Darre, Kantorparken 6, København V. Det var den eneste person, der i de seneste år havde anvendt Møllen. Den blev tilskødet ham, og gruppen købte derefter Møllen af ham. Der arbejdes...

14 Den 4. april 1970 blev der skrevet slutseddel. Overtagelsessummen var kr med i udbetaling og resten på et pantebrev med 1. prioritet i ejendommen. Renten var 6 % p.a., og der var 10 års løbetid. Slutsedlen blev gjort betinget af, at der mindst tilmeldte sig 40 interesserede inden den 15. juli Det var et krav fra Elo, som er en meget forsigtig mand i pengesager. Der var imidlertid ingen problemer med at få andelshavere nok, og det endelige skøde kunne sendes til tinglysning. Stiftende generalforsamling Den 22. juni 1970 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Slagslunde forsamlingshus. Initiativgruppen havde udarbejdet forslag til vedtægter med assistance fra skriftkloge mennesker (advokat Mogens Beck m. fl.). Møllen i Ganløse, Amba (d.v.s. Andelsselskab med begrænset ansvar) var en realitet. Der kunne deltage 50 andelshaverfamilier og Elo Ervolder blev naturligvis valgt til formand. Der var enighed om hovedtrækkene: Møllen skulle fungere som et fritidskollektiv for voksne. - Men først og fremmest skulle man istandsætte Møllen på en arkitektonisk forsvarlig måde, uden der nødvendigvis var tale om en historisk korrekt restaurering. Alle andelshavere skulle bistå hermed efter evne og kræfter. Det skulle sikres, at ingen enkeltperson kunne 14

15 opkøbe andele og evt. omdanne Møllen til andet formål f. eks. forretning eller restaurant. Andelshaverne blev optaget udfra princippet venner og venners venner, begyndende med en kreds omkring initiativgruppen. Senere blev dette udvidet, således at enhver kan deltage, når en ledig andel er til salg, og bestyrelsen kan godkende overdragelsen. Byggeaktiviteterne begynder Store Bededag 1971 startede byggeaktiviteterne i strålende sol. Et enormt projekt var hermed sat i gang. Som noget af det første blev de gamle træspån fjernet. Det var John Orfelt, som havde ansvaret for udskiftningen af de rådne brædder under spånene. Nye cedertræsspån (efter sigende med en holdbarhed på 50 år - uden imprægnering) sømmedes på af bl.a. Bent Romar, Karin Bay og Leif Malmdorf. Snedker Bille fremstillede nye vinduer og døre, som blev sat op af bl.a. Egil Hansen og Malmdorf. VVSarbejdet blev styret af Preben Gandløse, og der blev indlagt elektricitet med Karsten Dyhrfjeld, Tøf Vestergård og Jørn Heilbrock Petersen, som drivkræfter. Flemming Nielsen blev udnævnt til byggekoordinator, og sammen med Jørgen Agger blev der udarbejdet tegninger af Møllen til brug for byggetilladelse m.v. Per Ammundsen (som ikke var andelshaver dengang) leverede stillads til at sætte omkring Møllen, medens arbejdet stod på. 15

16 Mange problemer opstod undervejs for amatørhåndværkerne, men Elo Ervolder, Kaj Thygesen og andre fagfolk var parat, når det kneb med den rette metode og det rigtige værktøj. Den indvendig istandsættelse, som fjernelse af gamle søm i træværket, og afslibning af synlige bjælker, var en kæmpeopgave, som i overvejende grad blev løst af spindesiden (Ruth Romar, Åse Olsen m. fl.), mens Ole Sejer Olsen og Lone Vestergård især stod for maling og tapetsering. Medens arbejdet stod på, arrangerede Møllens egne pædagoger legestue og børnepasning for de yngste. Man havde mange sponsorer (selvom det vist ikke hed sådan dengang), f. eks. er det ikke sandsynligt, at firmaet Kaj Thygesen arbejdede til den normale timeløn. Glarmesterfirmaet H. P. Olsen og søn (familie til Erik Labori Olsen) leverede isat glas i alle vinduer uden beregning, og VVS og elarbejde blev helt sikkert leveret til aldeles fordelagtige priser. Enkelte nævnt, mange glemt. Der blev arbejdet hver weekend de første år. Der var altid varm kaffe på kanden for Møllens regning, og fru Bager (Åse Andersen, Ganløse Bageri) leverede rundstykker og wiener-brød til det arbejdende folk. Det var hendes bidrag til Møllens bevarelse. 16

17 Indvendig indretning De første planer til den indvendige indretning blev lagt i februar Der blev afholdt møde på Søtoftegård hos Sejr og Else Sejer Olsen. Man nedsatte fem etageudvalg, som hver skulle stå for indretningen af den enkelte etage i henhold til visionerne fra den stiftende generalforsamling. Man forestillede sig dengang at etagerne skulle have disse funktioner: Grunden: Toiletter, oplagsrum, garderobe samt hobbyrum med et solidt værkstedsbord og en god værktøjssamling. Magasinet. En slags Pub med køkkenfaciliteter og fællesborde. Det skulle blive et uhøjtideligt opholdssted. Broloftet. Musikanlæg, muligheder for spil selv aktiviteter, bibliotek og tidsskriftssamling. Mulighed for filmfore- 17

18 visning, foredrag, kortspil, mødevirksomhed, spisning og dans. Omgangen skulle etableres senere. Kværnloftet. Atelier med godt lys, rindende vand og gode arbejdsborde, hvor der kunne eksperimenteres med tegning, maling, stoftryk, grafik og måske keramik. Hatteloftet. Miljø for afslappet meditation og hermed forbundne aktiviteter til dæmpet musik. Bløde hynder og behagelige omgivelser. Hatten ned og op. Møllehatten var meget medtaget, og det blev midt på sommeren 1971 fundet nødvendigt at leje en kran, som kunne løfte den af og sætte den ned på jorden. Da den var kommet ned, gik et arbejdshold, styret af John Orfelt og Erik Labori Olsen, straks i gang med at udskifte beklædningen. Bjørnen, d.v.s. egestolpen som havde været brugt til fastgørelse af møllevingernes aksel, var så medtaget, at den var næsten hul. Den var rådnet op indefra, efter der til stadighed havde stået en sø af regnvand i den. Den blev nu renset for råd og udfyldt med beton. Medens hatten havde stået på jorden, var den uheldigvis skredet ud, således at diameteren var blevet større. Det betød, at da hatten skulle lægges på plads, måtte man fjerne to af de glidere, som skulle gå ned i den store jernkrans foroven. 18

19 En kold vinterdag lige før nytår kom kranen igen og satte hatten på plads, hvilket blev fejret med et glas portvin. Møllevinger? Da hatten var kommet på plads, begyndte diskussionen om møllevinger. Skulle Møllen have vinger på? Mange og lange diskussioner! John Orfelt havde undersøgt, om der var mulighed for at købe vingerne fra Serslev Mølle. De kunne erhverves billigt. Da der blev holdt hattefest på Skibstedgård, blev der samtidig holdt afstemning om køb af møllevingerne. Hatten op... 19

20 Forslaget blev forkastet bl.a. med den begrundelse, at når der ikke var kværne og mekanik, som vingerne skulle trække, skulle der heller ikke være vinger. De ville kun være staffage. 1.2 Møllens sociale liv kom i gang i 70erne Ganløseborgere, som lægger vejen forbi Møllen, tænker: Hvad mon de laver? Der foregår så mange mærkelig ting. Det er sikkert noget med konebytteri! I hvertfald ser det mærkeligt ud, og man kan ikke rigtig følge med i, hvad det er der sker. Men det var nu ikke så mærkeligt endda. På generalforsamlingen i 1972 vælges en ny formand, Erik Labori Olsen, og en ny sekretær, Jette Krogh. Den tidligere formand og primus motor, Elo, var i færd med at flytte teltpælene til Lystrup i Nordsjælland, og kunne ikke deltage så aktivt mere. Samtidig skete der visse ændringer i møllelivet. Tidligere drejede det sig hovedsageligt om byggeaktiviteter, nu skulle der lægges mere vægt på Møllens sociale liv og på at få de kreative og miljøskabende aktiviteter i gang. For at forstå det, der var sat i gang og det, der nu var ved at ske, bør man nok vende blikket bagud. 20

21 I de glade 60ere kunne næsten alt lade sig gøre! Der skete en kraftig udbygning af Ganløse i disse år. Før 1958 bestod Ganløse af den gamle landsby. De fleste mennesker boede omkring forten og gadekæret. Her lå stadig kroen og de gamle gårde: Jagtgården, Højgård, Toftekildegård, Liselund, Assergård, Dyrehavegård, Bykærgård, Vestagergård og Vestervang i en kreds med forte, gadekær, rytterskole og kirke som centrum. Desuden lå nogle småhuse mellem gårdene samt en række ud langs Måløvvej. De første udstykninger skete fra Dyrehavegård omkring 1957, og de første parcelhuse skød op ved Dyrehavegårdsvej og Ganløseparken. Selve gården lå der, hvor gårdhavehusene, Ganløseparken 2, ligger i dag, bagved Pirolen. Derefter skete udstykningen af Liselunds og Assergårdens jorde. Det var kommunen, som stod for byggemodningen. Det blev til parcelhuskvarteret omkring Abildtoften, Langtoften m.fl. Gammelt håndværkerhus i Ganløse: Skomagerhuset I 60erne holdt en frisør til her. Så gik det stærkt. En efter en bukkede gårdene under, og markerne omkring landsbyen ændredes til parcelhuskvarter, medens bygningerne enten blev revet ned eller fik anden anvendelse. Indtil midten af 70erne voksede byen til noget nær den størrelse, den har i dag. På de nye udstykninger kom de fleste tilflyttere fra København. Mange var unge familier 21

22 med børn, og mange var præget af tressernes idealer om socialt samvær. En kreds af de nye tilflyttere deltog aktivt i livet i den lille landsby og engagerede sig stærkt i byens udvikling og etablering af institutioner. En gruppe kvinder oprettede en fritidsklub for børn i kælderen under skolen, og nogenlunde samtidig stiftedes en forening, som det lykkes at få etableret fritidshjemmet Hvidehøj som en selvejende institution. Lidt senere fik samme kreds udvirket oprettelse af børnehaven Hvidehøj. En gruppe unge tog initiativet til oprettelse af ungdomsklubben Stalden på Liselund. Set i dette perspektiv, virkede det helt naturlig at etablere Møllen som samlingssted for voksne. Mon ikke de gamle Ganløsere rystede lidt på hovedet over alle de nymodens narrestreger. Imidlertid var faren for en kommunesammenlægning begyndt at true i horisonten. De fleste Ganløsere ville kæmpe for at bevare Slagslunde-Ganløse som selvstændig kommune. I håbet om, at dette kunne lykkes, planlagde sognerådet en voldsom udbygning af byen med et nyt stort butikscenter. Det skulle ligge på Grønningen foran Møllen. Imidlertid tabte Slagslunde-Ganløse slaget, og i 1970 blev kommunen tvangssammenlagt med Stenløse-Veksø kommune. Men også efter kommunesammenlægningen har der været mange aktive borgere og et rigt foreningsliv i Ganløse. F.eks. har Ganløse til stadighed haft en overrepræsentation i Stenløse kommunes byråd. Efter sammenlægningen, da tiden var kommet til realisering af drømmene om et storstilet Ganløse Butikscenter, var grundlaget faldet væk, og selvom det ny byråd insisterede på at gennemføre planerne, vendte flertallet af Ganløserne sig nu imod dem. Man oprettede Ganløse Bylaug, som ville bevare det 22

23 Møllen 1971 grønne hjerte og stod vagt om bevarelsen af landsbypræget og miljøet i Ganløse. Dette er en væsentlig baggrund for at forstå etablering af et foretagende som Ganløse Mølle, der skulle fungere som et fritidskollektiv for voksne. På den tid var byen begyndt at blive veletableret, og hækkene var blevet så høje, at man kunne gemme sig bag dem. Men på Møllen flyttede man ligusterhækken længere ud, som man yndede at sige dengang. I Møllen kunne man samles, tale sammen, hygge, være kreative og hjælpe hinanden. Der blev oprettet studiekredse om ny litteratur, eksistentialisme, miljøpolitik og meget andet. Der blev arbejdet sammen om kreative aktiviteter som: stoftryk, plantefarvning, oliemaleri og meget

24 Fest i Møllen - Lone,?, Inge J, Erik Labori, Sys,?, Gerd, Willy andet. Og der var naturligvis stadig en del praktiske ting, som skulle laves. I en periode blev der om fredagen arrangeret fællesspisning, og der blev nedsat tusinde grupper til at styre de mange aktiviteter. Der var vel knap så mange grupper, - men mange var der. Stadig eksisterer adskillige af de tiltag som de tusinde grupper satte i gang. Først og fremmest værtsordningen, hvor to familier på skift hver lørdag står for servering af lørdagsfrokosten. En anden funktion var Ringe/Bingelisten, en telefon- og postkæde, som gjorde det muligt hurtigt at få meddelelser ud til alle. Desuden kan nævnes rengøringsholdene, byggeudvalget, aktivitetsudvalget m.v. Mølleskovturene startede dengang og blev hurtigt en populær aktivitet. Dengang nyskabelser i Møllen, i dag selvfølgeligheder. En ting, man lagde meget vægt på allerede dengang, var, at Møllen ikke måtte virke lukket og logeagtig. Derfor har det siden dengang været kutyme, at man inviterede naboer, 24

25 venner og familie med til arrangementerne. Gennem årene har det ganske vist været diskuteret, hvor langt man skulle gå, før Møllen blev et offentligt forsamlingshus. En anden ting, man også diskuterede dengang, var, hvilke og hvor mange aktiviteter man skulle sætte i gang og støtte økonomisk. Man drøftede allerede dengang, om det alene burde være et kriterie for succes, at mange deltog. Flertallet mente, at det var kvaliteten af arrangementet, der var afgørende for, om det var succes. Det var i denne periode grunden blev lagt til Møllens sociale liv. Ganske vist må det indrømmes, at aktivitetsniveauet gennem tiden ikke altid har været lige højt. Også møllevennernes deltagelse i arrangementerne har været svingende. Erfaringen viser, at ca. en trediedel af møllevennerne almindeligvis deltager aktivt i det meste af det der foregår, en anden trediedel deltager på forskellig vis af og til. Den sidste trediedel ser vi sjældent! Naturligvis ville det være positivt, hvis alle deltog i alt, men det er næppe realistisk. 1.3 Omkring 1980 kom kreativiteten i front Nu er det helt galt! Den ene dag lyder der sagte jazzmusik fra Møllen, den anden dag højrøstet sang og snakken, hvad sker der nu? 25

26 Vi er nået frem til Møllen fik ny formand, denne gang blev det Thorkil Vestergård, kun kendt som Tøf. Han hørte jo til den gamle garde og havde før siddet i bestyrelsen, men han vendte nu tilbage som formand. Møllens vedtægter foreskriver nemlig, at genvalg kun må ske 2 gange, og den gamle formand havde været valgt 2 gange. En regel som blev indført, fordi man ikke ønskede, at bestyrelsesmedlemmer sad alt for længe, og for at sikre sig, at der stadig skete en udskiftning i bestyrelsen. Der var nu godt gang i mange aktiviteter, og byggeriet var næsten ophørt. Det var naturligvis ikke tilfældigt, at netop Tøf blev formand. Der var brug for kreative evner, og blandt mølleven- Omgangen under opbygning - 28/ Vagn C. holder dampen oppe. 26

27 Mølleformand Tøf taler alvorligt med borgmester Knud Bro nerne har der næppe været en person, der var i besiddelse af så mange kreative evner, såvel sprogligt som musikalsk og med en enorm iderigdom, oftest suppleret af sin kone, Lone. Tøf var med til at etablere jazzorkesteret Medaljens bagside, hvor han spillede piano indtil sin død i Man betragtede næsten Medaljen som Møllens husorkester. En tilbagevendende begivenhed i denne periode var sangaftenerne. Der blev indkøbt klaver og sangbøger, og i Møllesangbogen blev hver gang indsat et par nye duplikerede sange. Månedens plade var et andet fast arrangement. En mølleven skulle for Møllens regning indkøbe en grammofonplade, sætte sig lidt ind i musikstykkets herkomst og begrunde, hvorfor det netop skulle være den plade, de fremmødte skulle høre. Repertoiret spændte vidt - fra opera til Bamses venner. Møllemødet var også en nydannelse i denne periode. Her gik snakken om 27

28 alle de sjove og praktiske ting. - Det formelle blev klaret på generalforsamlingen. Man drøftede miljøskabende aktiviteter, man drøftede underskud i ølkassen, om der skulle være telefon i Møllen, om der skulle være opvaskemaskine. - Bølgerne gik til tider højt. Denne periode står stadig for mange som en tid, hvor det sociale og selskabeligheden kom mere i centrum. Der blev ofte holdt fester i Møllen, hvor der blev lagt stor vægt på, at det i forbindelse med sammenkomsten ikke blot skulle handle om at spise og drikke. Festerne havde som regel et tema, og der var næsten altid levende musik, ofte jazz, men også optræden af forskellig art. Møllen får en omgang 1981

29 I 1979 afholdtes Årets Cabaret - Kanal 79 med levende musik, sang digtet til lejligheden på melodien Blip - båt af Kim Larsen. I cabareten var indlagt besøg af tidl. sognerådsformand og skovfoged Hans Åge Jørgensen, som fortalte, hvorledes et sogneråd fungerede i gamle dage. Der var også besøg af Werner Mælkemand, kendt overalt i byen på den tid og ivrig amatørskuespiller gennem mange år. To sangerinder underholdt skiftevis i løbet af aftenen (Tove S. og Inge Wiberg). Aftenen sluttede med natmad, og såvel gæster som optrædende sivede meget langsomt hjem. timer opleve swingende jazzmusik strømme ud af vinduerne. Tit var det Tøf, der havde sat sig til klaveret. Han skulle ikke have mange opfordringer, og han spillede alle de gode gamle jazznumre, ofte akkompagneret af bas og vaskebræt. Mange vil stadig huske, når Tøf spillede Hymn to Freedom, der var ikke et øje tørt. Kreativiteten var sandelig i front i disse år. Der kom også lidt mere styr på de praktiske ting, og Møllen fungerede bare godt. Hvad mon de forbipasserende har tænkt i de år? Nattevandrere, som gik forbi Møllen, kunne ud på de små 29

30 1.4 Økologi og sundhed i højsæde i begyndelsen af 80erne. Hvad er nu det? Dæmpet belysning! Mærkelige lyde! Skikkelser, som bevæger sig rundt med vilde fagter! En duft af jordskokkesuppe! En kort periode i begyndelsen af 80erne var Finn Dalum formand. Finn, som desværre døde alt for tidligt, var teknisk medarbejder i Danmarks Radio, men var samtidig meget interesseret i åndelige aktiviteter som meditation, healing og økologisk livsform. Interessen herfor var også udbredt i Møllen. Der blev afholdt arrangementer med Grøn mad, hvor sundhedeksperter gav gode råd og anvisninger om, hvordan man kunne leve sundere. Der blev holdt foredrag og seancer med meditation, hvor møllevenner kunne deltage under ledelse af en guru på området. Andre aftener blev kinesiologiens mysterier demonstreret. Også miljømæssige forhold i vor kommune var til debat. Møllevennerne deltog aktivt i aktionerne mod lossepladserne og Kryolitbjerget i Toppevad. Også aktiviteten omkring Plant et træ blev støttet af mange møllevenner og komiteen holdt alle sine møder i Møllen. Den dæmpede belysning behøvede imidlertid ikke at have noget med overnaturlige kræfter at gøre. 30

31 Jævnligt var der filmaften. Formodentlig viste man samtlige Bergmannfilm foruden en række andre kvalitetsfilm, som Oprør i Ådalen m. fl. At det kunne se lidt mystisk ud udefra, kunne dog også skyldes, at der opstod problemer med fremviseren eller filmen. Men det var hyggeligt, når apparatet endelig kom i gang, og man i mørket kunne høre dets sagte snurren i baggrunden. Møllekværnene udkom på 5. år 1.5 Konsolideringsperioden sidst i 80erne Ganløsere strømmer til, møllevennerne inviterer på kaffe og ostemad. Der er rundvisning og møllefolk viser stolt deres Mølle frem. Der havde endnu engang været generalforsamling, og Jørgen Marcher var blevet valgt til formand i oktober 31

32 1984. Møllens børnesygdomme var vel overstået, og aktiviteterne kørte bare der ud af. Økonomien var også blevet bedre, og kassekreditten kunne opsiges. Omgangen på Møllen var færdig. Den gav Møllen et mere harmonisk præg og pyntede i landskabet. En gruppe møllevenner med Ejler Mogensen i spidsen, havde regnet og tegnet på projektet, og gennem en længere periode var der arbejdet hårdt. Dette gav naturligvis anledning til en gevaldig indvielsesfest. Nu manglede der bare vingerne, var der atter nogle der mente! Ikke nok med det, træholdet fortsatte byggeaktiviteterne og gik i gang med en trappe fra kværnloftet til hatteloftet. Det var noget af en opgave, men det lykkedes, og den står i dag som en hel skulptur. Der var også gang i festerne. Der var masser af sang, musik og arrangementer, hvor møllefolk optrådte. Der var foredrag om Bornholmske møller og om vandmøller. Der blev holdt 15 års fødselsdag med lurblæsere og sækkepibe m.m. og Møllen var pyntet med flag. Den traditionelle mølleskovtur blev gennemført trods stormvejr med en sejltur på Furesøen, og frokosten blev indtaget i Den gamle Have i Frederiksdal og sluttede på Kalkgården med en kop kaffe. 32

33 Man havde nogle år haft et begreb, der hed 0-5 aften, det betød, at nogle møllevenner på datoer, der endte med 0 eller 5 havde ansvaret for, at Møllen var varmet op, og at der var kaffe på kanden, når der dukkede møllevenner op, som havde lagt aftenturen forbi Møllen. Denne ordning var en blandet succes. Nogle møllevenner glemte deres tur, og man stod der i en kold Mølle uden kaffe. Men der har heldigvis været mange gode aftener, hvor ihærdige mennesker har sørget for underholdning i form af foredrag, visesang m.v. Der er også vist lysbilleder fra eksotiske steder, som møllevenner havde besøgt. Ordningen med 0-5 aftener er nu suspenderet bl.a. på grund af manglende tilslutning. I 1988 blev der holdt Country og Western fest i Møllen. Der blev lagt mange gode kræfter i, for at få en festlig aften ud af det. Man kunne kun handle i baren med dollarsedler, som var fremstillet til formålet, og veksling kunne ske i Mill Ville Bank Et kig ind i banken efter lukketid...

34 til svingende kurser. Vi blev sparet for bankrøveri, men ikke for falskmøntnere. 1.6 Generationsskiftet kom omkring 1990 Lørdag formiddag er der stor trafik forbi Møllen, der skal handles ind til weekenden. Solen skinner, og mølleværter forbereder frokost i det grønne, maden bliver arrangeret på filebænken i Grunden, og havebordene bliver dækket og pyntet med blomster fra haven. Ekstra borde og stole bliver hentet ned fra broloftet, så der kan blive plads til alle. Snart fyldes bordene, folk spiser, snakker og hilser på bekendte, der kommer forbi. Så blev det oktober, og mølleformanden, Jørgen Marcher, meddelte, at han af arbejdsmæssige årsager måtte forlade sin post. Skønt det blev en af veteranerne og en tidligere formand, Tøf, som nu måtte træde til, begyndte så mange ny og yngre folk at dukke op i flokken af møllevenner, at man kan tale om et generationsskifte. Flere nye medlemmer blev også indvalgt i bestyrelsen. Lørdagsfrokosten var blevet Møllens faste omdrejningspunkt. Det var her man mødtes, snakkede om løst og fast, traf aftaler om møder og aktiviteter. Støjniveauet kunne nå uanede højder, når snakken gik. Hver lørdag kom mennesker 34

35 og spiste. Frokosten stod på bordene mellem kl. 12 og 14. To mølleandele, det vil normalt sige to familier, stod for arrangementet. Det stod dem frit for, hvad der serveredes. Normalt en traditionel dansk frokost med sild, forskelligt pålæg og lækre lune retter, sluttende med en osteanretning. Mange mølleværter benyttede lejligheden til at præsentere forskellige specialiteter. Somme tider serveredes varm mad, som skipperlabskovs, frikassé eller retter præget af årstiden f. eks. risengrød. Det var noget af en opgave at være møllevært. Man vidste jo ikke, hvor mange der kom. Hvis fremmødet svigtede, havde man frokost til flere uger derhjemme, eller måske blev der Helle R, Åse, Vera og Tøf... kun spegepølse og leverpostej til de sidst ankomne. Men trøsten var, at nu kunne man frit spise frokost i omtrent et halvt år, inden man skulle på den igen. 35

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på.

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på. 3. december 2008 Ja, så er sæsonen 2008 allerede gået. Jeg ved ikke om det kun er mig, der syntes at sommeren herhjemme bliver kortere og kortere, men den går i hvert fald stærkt. Sæsonen har vejrmæssigt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

SAMVIRKE-NYT. Samvirket, Viborg. August 2015. Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke

SAMVIRKE-NYT. Samvirket, Viborg. August 2015. Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke Samvirket, Viborg August 2015 SAMVIRKE-NYT SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Mortensaften i Vranum Torsdag den 5. november kl. 18.30

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Centrets Computerklub Solrød

Centrets Computerklub Solrød Centrets Computerklub Solrød Medlemsbrev - juni 2009 Kære medlem! Computerklubben har den glæde at kunne præsentere efterårets program. Computerklubben udmærker sig ved både at være en hobbygruppe og gennem

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere