Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne handel. er på betingelse. af min advokats"

Transkript

1 HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse

2 Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse ISBN

3 Hvem er VI? Danske Advokater en brancheorganisation Danske Advokater er en moderne og slagkraftig brancheforening for de danske advokatvirksomheder. Foreningen kæmper for advokaternes interesser, men er samtidig en markant stemme i debatten om retssikkerhed, i den øvrige juridiske debat og i samfundsdebatten som sådan. I Danske Advokater arbejder virksomhederne sammen om at styrke og udvikle den enkelte advokatvirksomhed til gavn for branchen såvel som for samfundet. Og med udgangspunkt i uafhængigheden. Foreningen tilbyder medlemsvirksomhederne en omfattende palet af efteruddannelseskurser, værktøjer og indkøbsfordele. Danske Advokater repræsenterer mere end 73% af de danske advokater. Danske BOLIGadvokater specialister inden for boligrådgivning Danske BOLIGadvokater er en landsdækkende forening med ca. 220 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning. Et fagligt niveau, som bl.a. sikres gennem løbende efteruddannelse og kontrol. Foreningens medlemmer har fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. En BOLIGadvokat er fuldstændig uafhængig. Når en BOLIGadvokat rådgiver om lån, finansiering, forsikring eller lignende, må han/hun ikke hverken direkte eller indirekte have en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen.

4 Hvad er digital tinglysning? Digital tinglysning er en elektronisk regi strering, og Danmark er det første land i verden, der indfører denne registreringsform. Det betyder, at de gamle tingbøger og papirdokumenter bliver erstattet af et computersystem og elektroniske dokumenter. Fremover vil tinglysning af bl.a. skøder, pantebreve og servitutter kunne foretages via en computer. Du kan selv gennemføre tinglysningen på din pc, men så er du også selv ansvarlig for, at det bliver gjort korrekt. Giver du derimod advokaten fuldmagt til at underskrive på dine vegne, overgår ansvaret for, at det bliver gjort korrekt, til advokaten. Dermed er du omfattet af advokatens ansvarsforsikring. Med afskaffelsen af papirdokumenter vil der ikke længere være originale underskrifter på tinglysningsdokumenterne. Underskrifterne erstattes af din og sælgers digitale signaturer. Du skal være opmærksom på, at tinglysningen ikke er nogen kontrol af vilkårene for handlen. Der er heller ingen kontrol af, om du nu også er indforstået med at overtage pantegæld eller byrder, hvis dette fejlagtigt er anført elektronisk. Det nye er, at kontrollerne i langt de fleste tilfælde foregår elektronisk og automatisk. Det betyder, at du og din advokat straks vil få svar på, om rettigheden er blevet tinglyst eller er sendt til manuel behandling ved Tinglysningsretten. Du er altså selv ansvarlig for at sikre, at vilkår ene i købsaftalen juridisk, økonomisk, byggeteknisk mv. er i orden og for at du tinglyser korrekt. Alt dette kan du imidlertid få professionel og ansvarsforsikret bistand til hos din advokat.

5 Hvad er et SKØDE? Skødet er det sidste dokument i en handel og blot din kvittering på ejendomsretten til det, du har købt. Derfor skal du være særlig opmærksom på købsaftalen. HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Når begge parter har underskrevet købsaftalen, og handlen er endelig, er det normalt køberens opgave at sørge for, at der bliver udformet et skøde. Skødet udarbejdes og tinglyses elektronisk og indeholder kun de helt basale oplysninger om handlen: Navne på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum og pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og overtagelsesdagen. Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Det er vigtigt at understrege, at skødet alene er en kvittering på, at ejerskabet er overgået til køber. Der sker ingen kontrol af handelsvilkårene i forbindelse med tinglysningen. Det er derfor vigtigt, at du som køber, sammen med din advokat, sikrer, at vilkårene i købsaftalen såvel juridisk som praktisk er i orden og acceptable, inden købsaftalen er endelig. Det er den, når advokatforbeholdet og/eller fortrydelsesretten er udløbet.

6 Hvad er et advokatforbehold? Et advokatforbehold er en særlig fortrydelsesret og bruges, hvis du skriver under på en købsaftale, inden den er gennemgået af din advokat. Advokatforbeholdet er en kort tekst, som giver dig mulighed for gratis at fortryde inden for en given frist, efter at du har skrevet købsaftalen under. Advokatforbeholdet er ikke automatisk med i købsaftalen. Du skal derfor selv sørge for at sikre, at advokatforbeholdet skrives ind i købsaftalen, hvis du føler, at du er nødt til at skrive under, før din advokat har haft mulighed for at rådgive dig om vilkårene. Et advokatforbehold skal skrives ind i selve købsaftalen og bør formuleres således: Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den... dato... kl. 16. Du skal ikke acceptere andre formuleringer, uden at dette er aftalt nøje med din advokat. Nogle gange foreslås nemlig formuleringer, som begrænser din mulighed for at fortryde, hvad du naturligvis ikke kan være tjent med. Normalt er et advokatforbehold tidsbegrænset til 3-5 hverdage, men advokaten kan undervejs bede om mere tid til at gennemgå aftalen.

7 Hvad er en købsaftale? Købsaftalen oplyser om alle handlens vilkår bl.a. pris, overtagelsesdato, fakta om ejendommen, ansvarsfraskrivelser, finansiering og mange andre forhold. De fleste ejendomme bliver sat til salg gennem ejendomsmæglere, som anvender en standardformular fra Dansk Ejendomsmæglerforening. Det betyder, at indholdet i formularerne er nøje tilrettelagt og formuleret, så det passer til sælgers situation. Som køber er det derfor vigtigt at få en advokat til at gennemgå købsaftalen og eventuelt ændre betingelserne, så du stilles bedst muligt. Som boligkøber er der en masse faldgruber, du skal være på vagt overfor. Det gælder ikke mindst forbeholdene, altså de punkter i købsaftalen, hvor sælger fraskriver sig ansvar, f.eks. i formuleringer som sælger bekendt. På grund af tidspres er det ikke altid muligt, at du som køber kan nå at gennemgå handlen med din advokat, før købsaftalen skrives under. I de tilfælde kan du kræve at få et advokatforbehold med i købsaftalen. Et advokatforbehold betyder, at købsaftalen er betinget af din advokats godkendelse.

8 uafhængig rådgivning HOs en advokat ER DU sikker på AT FÅ EN uafhængig rådgivning En masse spørgsmål melder sig, når drømmeboligen er fundet. Det gælder derfor om at få de rigtige råd, juridisk, økonomisk og praktisk, inden familiens største økonomiske beslutning træffes. Der er rigtig meget at holde styr på, når du køber bolig. Ofte indgår der mere end 150 sider i en bolighandel. Selv det mest uskyldigt udseende standarddokument kan indeholde farer og faldgruber, og du skal leve med konsekvenserne i rigtig mange år. være meget opmærksom på, at langt de fleste af disse rådgivere i virkeligheden er sælgere, som altid vil forsøge at sælge deres egne produkter. Advokaten må ikke modtage provision fra realkreditinstitutter, banker og forsikringsselskaber o.l. Du kan derfor stole på, at advokatens rådgivning er uafhængig. Advokaten vil altid tage udgangspunkt i din konkrete situation og varetage dine specifikke interesser bedst muligt. Når du henvender dig til en advokat, kan du også være sikker på, at du får en fast pris på advokatens honorar, inden du går i gang med din bolighandel. Advokaten sikrer dig de bedst mulige vilkår De fleste boligkøbere går til en advokat, men mange andre tilbyder også rådgivning. Banker, realkreditinstitutioner, købermæglere og forsikringsselskaber. Som køber skal du imidlertid

9 dokumenter i en bolighandel BBR-meddelelse Bygningsattest/ibrugtagningstilladelse Ejendomsskattebillet Ejerskifteforsikringstilbud Energimærke Forureningsskema Referater fra grundejerforening, privat vandværk og antennelaug Husforsikring Kommunalt oplysningsskema Kommuneplan/eventuel lokalplan Købsaftale Matrikelkort og ejerlejlighedskort Offentlig ejendomsvurdering Salgsopstilling Servitutter og byrder Tingbogsattest Sælgers erklæring om at ville betale halvdelen af forsikringspræmien Tilstandsrapport Bankgodkendelse Advokatgodkendelse Købsaftale Fortrydelsesret for køber Gældsovertagelseserklæring Deponeringskvittering Bankgaranti erstattes af kontant deponering på overtagelsesdagen Finansiering/lånetilbud Pantebreve Ejendomsværdipåtegning Digital tinglysning/skøde Forsikringspolicer Refusionsopgørelse Reguleringsopgørelse, kun hvis der ikke handles kontant Frigivelse af købesum Ved ejerlejligheder yderligere: Ejerlejlighedsskema Referater fra generalforsamlinger Vedtægter for ejerforeningen Regnskaber/budgetter Vedligeholdelsesplaner Ved ideelle anparter: Samejeoverenskomst Oversigt over de mest almindelige dokumenter. Der kan både være flere eller færre dokumenter.

10 TIL SALG Ny bolig Få overblikket Hvad har du råd til? En tur på nettet Åbent hus Du vil gerne have en ny bolig. Men du ved ikke hvilken bolig eller præcist hvor, du gerne vil bo. Du vil gerne have overblikket over din kommende bolighandel, de faldgruber, du skal undgå, og de faser, du skal igennem, før du kan flytte ind i din nye bolig. Du bør derfor kontakte en advokat. Nogle advokater holder gå-hjemmøder ex. BOLIGaftener, og hos en BOLIGadvokat er et formøde gratis. Du indleder boligjagten med et besøg hos din bankrådgiver for at få en ide om, hvor meget du har råd til at købe bolig for. Det er dit eget ansvar, at banken får et retvisende billede af din økonomi. Husk også, at der kan være store forskelle på låntyper og vilkår hos såvel banker som realkreditforeninger. De fleste indleder boligsøgningen på nettet. Her kan du se hvilke boliger, der er til salg i det område, hvor du gerne vil bo. Du kan se liggetider, sammenligne priser og meget andet. er et helt uafhængigt og gratis site, der også viser boliger, der kan købes direkte af sælgeren. Du besøger de boliger, du synes bedst om, undersøger indretning, beliggenheden og de andre ting, der er vigtige for dig i dit valg af bolig. Det er en god ide at gå en tur i området, så du kan danne dig et indtryk af omgivelserne.

11 Her vil jeg bo Mest for pengene Boligens stand Husk advokatforbehold Du har fundet den bolig, der opfylder dine drømme, og du er klar til de indledende drøftelser med sælger. Tilstandsrapporten fortæller hvilken tilstand, ejendommen er i. Hvad der skal udskiftes, og hvor der skal vedligeholdes først. Advokaten vejleder dig om, hvorvidt det vil være en god ide, at du selv engagerer en bygningssagkyndig til at kigge boligen efter og få et overslag på, hvad det vil koste at få fjernet K erne og undersøgt alle UN ere, da der kan være risiko for, at der ligger større skader gemt her. Forhandling af priser og vilkår for overtagelse af en bolig er ikke så nemt, som mange tror. På den ene side vil du rigtig gerne have boligen, så du går nok ikke så hårdt til værks. På den anden side vil du også have mest muligt for pengene og mindst muligt besvær, når du først er flyttet ind. Tag advokaten med fra begyndelsen. Så sikrer du dig, at der stadig er mulighed for forhandling af både vilkår og pris, når advokaten har haft anledning til at gennemgå alle papirer. HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Du og din advokat har forhandlet jer til rette med sælger, og du underskriver bolighandlens vigtigste dokument Købsaftalen. Du indsætter et Advokatforbehold, så du og din advokat får tid til at sikre, at dokumenterne ikke indeholder overraskelser. Advokatforbeholdet betyder, at du ikke er bundet af aftalen, hvis din advokat efter en detaljeret gennemgang af aftalen og dokumenterne ikke kan godkende den. Eller hvis I har fundet noget, der gør det relevant at forhandle en ny pris.

12 Dokumenter, dokumenter Finansieringen Handlen godkendes Fortrydelsesretten Handlen er endelig Pengene på bordet I gennemsnit indgår der 150 sider i en bolighandel. Din advokat gennemgår alle dokumenter lige fra skorstensattest til lokalplan og servitutter. På den måde sikres du mod overraskelser, når du først er flyttet ind. Inden handlen godkendes endeligt, skal finansiering og forsikring helt på plads. Sammen med din advokat gennemgår du de forskellige tilbud, som du har indhentet, og finder det tilbud, der passer bedst til dig. Advokaten er en af de få uafhængige rådgivere, du møder på boligmarkedet. Advokaten har derfor ingen økonomisk interesse i at anbefale dig et produkt frem for et andet. Advokaten rådgiver alene ud fra, hvad der er bedst for dig. Du og din advokat har tjekket, at dine betingelser for at kø be boligen er opfyldt, og I meddeler sælger, at alt er i orden. Fortrydelsesretten løber sideløbende med advokatforbeholdet. Fortrydelseretten er altid på 6 hverdage efter begge parters underskrift, men det koster 1% af købesummen at benytte sig af den. Det er defor vigtigt, at en evt. fortrydelse sker inden for advokatforbeholdets løbetid. Du benytter dig ikke af hverken advokatforbehold eller fortrydelsesret. Du deponerer udbetalingen. Din udbetaling står på en spærret konto, indtil du har modtaget et anmærkningsfrit skøde, hvilket betyder, at alle papirer er i orden, og at der ikke er andre lån i boligen end dine.

13 Garanti for betalingen Digital tinglysning Nøglen er din Refusionsopgørelse Tillykke TIL SALG SOLGT Dit pengeinstitut stiller garanti for den resterende købesum, og du hjemtager kreditforeningslånet. Din advokat udarbejder en opgørelse over evt. økonomisk mellemværende mellem dig og sælger. Det er normalt fordeling af brugsafgifter (el, vand, renovation, grundejerforening mv.). Du har gennemført en sikker bolighandel og kan trygt flytte ind i din nye bolig. Danmark er det første land i verden, der tinglyser bolighandler elektronisk. Det betyder, at du og din advokat hurtigt og nemt kan tinglyse handlen, når sælger har givet fuldmagt hertil. Herefter kan beviset for, at boligen nu er din, udprintes. Det elektroniske skøde er din kvittering for, at du ejer boligen. I købsaftalen fastsatte du og sælger en dato for, hvornår du kan overtage ejendommen. Denne dato kl. 12:00 modtager du nøglen, læser energimålere mv. af. Nu er det din ejendom og dermed også dine udgifter. Din advokat frigiver herefter købesummen under forudsætning af, at der er anmærkningsfrit skøde, dvs. når der er sikkerhed for, at sælgers gæld er væk. Tidsforløbet, som det er beskrevet her, er vejledende. Der kan være regionale forskelle.

14 Husk ET advokatforbehold i købsaftalen SÅ ER DU SIKKER! ISBN Danske Advokater H.C. Andersens Boulevard København V. T Danske BOLIGadvokater H.C. Andersens Boulevard København V. T

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere