BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE"

Transkript

1 BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

2 BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering, opførelse, administration, drift og vedligeholdelse. Ud over rent tekniske fagområder dækker uddannelsen i Byggeledelse også fagområder som organisation, økonomi, projektledelse, arbejdsmiljø, logistik og informationsteknologi. Det er altså både helheden i byggeprojektet og i byggevirksomheden, der er i fokus. SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET Et vigtigt element i kandidatuddannelsen i Byggeledelse er samarbejde med erhvervslivet. Langt de fleste projektarbejder gennemføres i tæt samarbejde med virksomheder og videnscentre inden for byggebranchen, ligesom der er tæt forbindelse til de udviklingstiltag, der er i gang inden for den danske byggesektor. Erfaringen viser, at det problemorienterede projektarbejde i samspil mellem studerende og virksomheder er givtigt for begge parter. Som studerende får man mulighed for at afprøve teori i praksis, og man lærer, at virkeligheden ikke altid afspejler gældende teori. Virksomhederne får på deres side helt nye og friske øjne rettet mod nogle af de problemer og udfordringer, som hverdagen og fremtiden byder på. Uddannelsen giver dig således en bred akademisk forståelse af byggeriets faser, og som færdiguddannet kandidat i Byggeledelse er du godt klædt på til at imødekomme det moderne byggeris krav til projektledelse på både projekterende og udførende plan. 2

3 HVAD ER EN CAND.SCIENT.TECHN.-UDDANNELSE? Cand.scient.techn.titlen (Candidatus/Candidata scientiarum technologiae) tildeles kandidater på tekniske og naturvidenskabelige uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse. Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er Cand.scient.techn. uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende. Cand.scient.techn. uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS. Jeg hedder Damir Kandic, er 28 år og uddannet bygningskonstruktør fra VIA University College i Horsens. Jeg har en baggrund som handelsstudent og har i en kortere periode arbejdet på en tegnestue, men fandt hurtigt ud af, at jeg vil mere end bare projektering. Jeg valgte Cand.scient.techn. i Byggeledelse på AAU grundet dens faglige indhold - det var især de økonomiske, organisatoriske, juridiske og ikke mindst ledelsesmæssige aspekter, der tiltrak. Endvidere tiltalte det mig, at der lægges vægt på samarbejde med erhvervslivet. Jeg er glad for netop at have valgt denne uddannelse, da den har givet mig en dybere indsigt i byggebranchen og evne til at imødekomme dens udfordringer. Endvidere har det problemorienterede projektarbejde i samarbejde med forskellige virksomheder været lærerigt og motiverende. Damir Kandic Studerende på Cand.scient.techn. i Byggeledelse 3

4 UDDANNELSENS INDHOLD 1. SEMESTER På uddannelsens første semester arbejder du med samspillet mellem projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Du arbejder med alternative udformninger af udvalgte konstruktionselementer og udførelsesmetoder. Du lærer også om elementer som geoteknik, tidsforbrug, omkostninger ved opførelsen, indretning af arbejdspladsen, tidsplaner og kalkulationer med tilhørende betalingsplaner. 2. SEMESTER Udgangspunktet på 2. semester er produktion i byggesektoren. Det kan være den ledelse og styring, der foregår i forbindelse med et enkelt projekt på en byggeplads eller i en projekterende virksomhed, men semesteret kan også fokusere på mere industrielle produktionsformer som fx betonelementfabrikker og vinduesfabrikker. Uanset fokus kommer du til at analysere og udvikle systemer til styring og kvalitetssikring af produktionen. 3. SEMESTER Rådgivende ingeniørvirksomheder, entreprenørvirksomheder og byggevareproducenter er i centrum for projektarbejdet på 3. semester, hvor du skal vælge mellem to forskellige typer af projekter: Ledelsessystemer i byggeriets virksomheder Ledelsessystemer i byggeriets Facilities Management virksomheder På dette semester skal du opbygge og implementere et velfungerende ledelsessystem for en virksomhed baseret på grundige analyser af, hvordan de eksisterende ledelsessystemer fungerer. 4. SEMESTER På 4. semester skriver du dit afgangsprojekt. Afgangsprojektet laves alene eller i små grupper på op til tre studerende. Afgangsprojektet tager som regel udgangspunkt i en problemstilling i byggesektoren og udarbejdes derfor som oftest i tæt samarbejde med erhvervslivet. 4

5 EKSEMPLER PÅ AFGANGSPROJEKTER NY STRATEGI.DK Projektet omhandlede omstillingsparathed i byggebranchen. Gennem spørgeskemaundersøgelser undersøgtes et antal byggelederes indstilling til omstillingsparathed. På baggrund af spørgeskemaundersøgelserne udviklede projektgruppen et web-baseret strategiværktøj, hvori man, gennem indtastning i et strategiudviklingsprogram, kunne få et strategisk øjebliksbillede af virksomheden. INTEGRATION AF BÆREDYGTIGT BYGGERI Projektet omhandlede de problemstillinger, som den danske bygge- og anlægssektor står over for i forbindelse med implementering af bæredygtigt byggeri, og hvordan disse udfordringer løses i fremtiden. I projektet blev det analyseret, hvilke værktøjer der var til rådighed, ligesom det blev vurderet, hvordan disse forholdte sig til aspektet bæredygtighed. TILLID I BYGGEBRANCHEN Projektet omhandlede, hvordan man kan forbedre tilliden i byggebranchen gennem større fokus på tillidsdannelse under uddannelsesforløbet, herunder hvordan man kan øge produktiviteten i byggebranchen ud fra et procesperspektiv. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse analyserede projektgruppen begreberne tillid og fordomme og udarbejdede derefter en vejledning til, hvordan uddannelsesforløbet kan forbedres via undervisningsaktiviteter på tværs af forskellige uddannelsesforløb. 5

6 Med en uddannelse som Cand.scient.techn. i Byggeledelse er der rig mulighed for job i entreprenørbranchen, men også som rådgiver. Efter endt uddannelse blev jeg tilbudt job hos Rambøll, et stort rådgivende ingeniørfirma. Jeg blev tilbudt en stilling som byggeleder, hvor jeg varetager bygherres interesser og sikrer, at tidsplanen og økonomien ikke skrider. Jeg fører desuden tilsyn på pladserne og sikrer, at arbejdet bliver udført forsvarligt og sikkerhedsmæssigt korrekt. Det vil sige, at jeg i perioder er meget på byggepladser, mens jeg i andre perioder sidder på kontoret og planlægger det arbejde, der skal udføres. Under arbejdet har jeg haft rig mulighed for at bruge af den viden, jeg fik på AAU, bl.a. når jeg arbejder med dybdegående tidsplanlægning og vurdering af forskellige risici ved forskellige arbejder. Uddannelsen har desuden givet mig en god forståelse af, hvilke juridiske forhindringer, der kan opstå mellem os (rådgivere) og entreprenørerne. Så hvis du ønsker dig et job med en spændende og alsidig dag, og hvor du både ser den projekterende samt den udførende del, så er rådgiverbranchen noget for dig. Thomas Dahl Byggeleder hos Rambøll, Cand. scient.techn. i Byggeledelse 6

7 JOB OG KARRIERE Cand. scient. techn. uddannelsen åbner op for en lang række forskellige job- og karrieremuligheder. Bygherrerådgivere, arkitektfirmaer, rådgivende ingeniører, entreprenørvirksomheder, byggekompletteringsvirksomheder og materialeleverandører er alle brancher, som efterspørger netop de kompetencer, som kandidater fra uddannelsen i Byggeledelse er udstyret med. Efter min uddannelse som Cand.scient.techn. i Byggeledelse fik jeg hurtigt job som entrepriseleder hos Wicotec A/S, hvor jeg i dag arbejder på kloak- og fjernvarmeprojekter i København samt Midt- og Nordsjælland. Projekternes størrelse og tekniske vanskelighed varierer meget, men jeg føler, at jeg er godt klædt på til de fleste opgaver. Hvor bygningskonstruktøren var meget teknisk orienteret, er Cand.scient.techn. uddannelsen konceptuel og fokuserer på branchen son helhed. Blandt andet har faget virksomhedsøkonomi givet mig nogle kompetencer, jeg i dag anvender på daglig basis. Ligeledes tror jeg, at bredden i uddannelsen var medvirkende til, at jeg og flere medstuderende havde mere end ét jobtilbud kort efter eksamen. Steffen Kaas Entrepriseleder hos Wicotec A/S, Cand.scient.techn. i Byggeledelse Jeg hedder Martin Madsen, er 30 år og er uddannet bygningskonstruktør på Københavns Erhvervsakademi (KEA) med en forudgående håndværksmæssig baggrund som VVS-montør. Inden jeg startede på AAU, havde jeg arbejdet 2 ½ år hos et arkitektfirma, hvor jeg opnåede erfaring med både projektering og byggeledelse. Selv om jeg var ganske tilfreds med min stilling i firmaet, så havde lysten til videreuddannelse og dygtiggørelse fået mig til at undersøge de forskellige muligheder. Derfor var jeg ikke et sekund i tvivl om, at jeg skulle flytte til Aalborg, da jeg blev opsagt som følge af manglende ordretilgang faktisk havde jeg allerede skrevet mig op til en studiebolig gennem AKU. Forinden havde jeg brugt en del tid på at sætte mig ind i uddannelsen via internettet samt forhørt mig hos nogle tidligere klassekammerater fra KEA, der allerede var startet på Cand.scient. techn. uddannelsen. Grunden, til at jeg valgte uddannelsen, var, ud over det sociale aspekt med et gruppeforløb, der mindede om konstruktørens, at der bliver lagt vægt på organisation, strategi, økonomistyring, projektledelse, arbejdsmiljø m.m. Uddannelsen har udviklet mig i den rigtige retning, så jeg føler mig klædt på i enhver henseende. Martin Madsen Studerende på Cand.scient.techn. i Byggeledelse 7

8 Under mit speciale tænkte jeg, at jeg i hvert fald aldrig skulle skrive en ph.d. Men jeg valgte alligevel forskningen, friheden og de frustrationer, der følger med, når man vælger at dedikere tre år af sit liv til at blive ekspert på et område. Jeg har en meget pragmatisk tilgang til forskning. Det vil sige, at forskningen skal kunne anvendes til at gøre en forskel, og den skal kunne iværksættes med det formål at skabe fordele. Derfor passer vekselvirkningen, som skabes mellem forskning og virkelighed på Aalborg Universitet mig perfekt. Et ph.d.-studium er for mig en fantastisk måde, hvorpå jeg kan kombinere forskningen på universitetet og samarbejde med virksomheder i den virkelige verden. I min ph.d. søger jeg at udfordre kulturen i byggebranchen og undersøge det nuværende stadie for implementeringen af statslige byggepolitiske initiativer, og i forlængelse heraf, at kunne give en række fremadrettede anbefalinger for byggepolitikken, som kan skabe grundlag for effektivitetsforbedringer. Men der var også andre ting, der trak ved at lave en ph.d. som nyuddannet blev jeg ansat som videnskabelig assistent, hvor jeg vejledte og underviste på universitetet. Noget jeg gerne ville beskæftige mig mere med, hvilket der er rig mulighed for i et forskningsbaseret undervisningsmiljø. Kristian Ditlev Bohnstedt Ph.d.-studerende hos Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet 8

9 PROBLEMBASERET LÆRING OG TEAMWORK Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke problembaserede undervisningsform, som også præger projektarbejdet. Det er en arbejdsform, der er værdsat af såvel erhvervslivet som de studerende. Det problemorienterede projektarbejde dækker over en studieform, hvor du som studerende i stor udstrækning selv er med til at definere de problemstillinger, du vil undersøge. Du får med andre ord ikke serveret en færdig problemstilling, men du skal selv definere den opgave, som du synes, er interessant at løse. Helt frie hænder har du dog ikke. På hvert semester er der en given, men ofte bred temaramme, der skal sikre, at du som studerende opnår de nødvendige kompetencer. TEAMWORK De fleste studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for gennem samarbejde og arbejdsdeling at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og føler dig hjemme på universitetet. Det vil indimellem kræve en ekstra indsats at arbejde i en gruppe, fx når du skal overbevise dine medstuderende om, at din idé er den rigtige, eller når I skal indgå et kompromis. Men gennem disse erfaringer får du oparbejdet en vigtig kompetence i teamwork, som både du og din kommende arbejdsplads vil få stor glæde af. SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET Aalborg Universitet har tradition for, at de studerende samarbejder med private virksomheder og offentlige institutioner i forbindelse med projektskrivningen. Du får dermed mulighed for at høste erhvervserfaringer og arbejde med problemer fra den virkelige verden, allerede inden du har færdiggjort dit studium. Aalborg Universitet har gennem mange år opbygget et tæt samarbejde med industrien, der betyder, at projekter ofte skrives for og i samarbejde med virksomheder. DIN UNDERVISER FORSKER På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor adgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger, det kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 9

10 STUDIEBYEN AALBORG 10 % af af befolkningen i Aalborg er studerende, og det sætter sit præg på byen. Byen har en bred vifte af caféer, og der er et bredt spektrum af kulturelle tilbud. Klassiske og eksperimenterende teatre, hvor du virkelig kommer tæt på, og alternative biografer er blot nogle af byens mange kulturelle tilbud. Derudover er Aalborg en af Danmarks bedste sportsbyer, både for tilskuere og udøvere. Aalborg har Danmarks bedste studenterhus! Lidt af en påstand, men ikke desto mindre er der meget, der tyder på, at det er sandt. Med en beliggenhed i centrum af Aalborg, en café med højt til loftet og med et væld af koncerter med store navne er Studenterhuset det perfekte sted, når studierne skal glemmes for en stund. GARANTI FOR TAG OVER HOVEDET Boligsituationen i Aalborg er bedre end i andre store universitetsbyer. Både hvad angår udbuddet af ledige lejligheder, kollegieværelser og ikke mindst prisen. AKU-Aalborg (Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg) administrerer mere end 5000 kollegie- og ungdomsboliger i Aalborg. De kan hjælpe dig med at finde en bolig. Aalborg Kommune har desuden en Tag-over-hovedet - garanti. Det betyder, at hvis du ikke selv, som ny studerende, kan finde en bolig til studiestart, så sørger Aalborg Kommune for en bolig til dig. KONTAKT AKU-AALBORG Kayerødsgade 39, 4. sal 9000 Aalborg Mail: Tlf

11 SÅDAN BLIVER DU OPTAGET Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen cand.scient. techn. i Byggeledelse: Arkitekt Bachelor i Arkitektur og design Bacheloruddannelse inden for bygge- og anlægsområdet Bygningskonstruktøruddannelse Diplomingeniøruddannelse inden for bygge- og anlægsområdet Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads. STUDIESTART Uddannelsen cand.scient.techn. i Byggeledese har studiestart 1. februar. ANSØGNINGSFRIST Ansøgningsfristen er den 1. november. Ansøgninger behandles dog indtil studiestart. Søger du efter ansøgningsfristens udløb, kan du forvente længere sagsbehandlingstid. 11

12 BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE SES.AAU.DK KONTAKT Den centrale Studievejledning kan give dig et overblik over mulighederne på Aalborg Universitet og besvare spørgsmål om blandt andet SU, studieform, dispensation, optagelsesregler og bolig. DEN CENTRALE STUDIEVEJLEDNING Telefon: DECENTRALE STUDIEVEJLEDERE De decentrale studievejledere kan vejlede om indholdet i studierne, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer mv. Telefon: VIL DU VIDE MERE? ses.aau.dk/cst

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN

FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN FOLD DIN flerfaglighed UD FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN 2 FLERFAGLIGHED - hvad er nu det for noget? Denne folder handler om flerfaglighed, og om hvordan du aktivt kan sætte ord på og bruge

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen

Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen RUC i 25 år Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen Roskilde Universitetsforlag RUC i 25 år 1. udgave 1997 Roskilde

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere