مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک"

Transkript

1 Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet i Dyrehaven یکی از بهترین راه های پیشگیری و دوری از بیماری ها است. (2.29) نگاه داشتن بدن در وضعیت مناسب ورزش غذای سالم و زندگی سالم همگی باعث خواهند شد که در زندگی کمتر بیمار شویم. (2.45) البته حتی اگرشخصی بطور سالم هم زندگی کند دیر یا زود با سازمان بهداشت دانمارک روبرو خواهد شد مثال در رابطه با پیشگیری از بیماریها معاینه های پزشکی و یا معالجه بیماریها. (3.05) Liv omkring søerne پاسخ به این سئوال که آیا در چه حالتی شخص بیمار است و چه موقع به معالجه نیاز دارد می تواند مشکل باشد. مهمترین نکته این است که شخص باید متوجه بدن خود باشد و اگر عالئم هشدار دهنده ای مشاهده کرد به آنها توجه کند. نمی توان همیشه بیماری را مستقیما حس کرد. (2.23) داشتن درد یکی از عالئم هشدار دهنده است. برای یافتن معالجه مناسب الزم است که علت درد یافته شود. Gadeliv Lægen (3.41) مردم بیماری را بصورت های مختلفی تجربه می کنند. بعضی آنرا بسیار شدید تجربه می کنند و برایشان خیلی مهم می شود و برای بعضی دیگر بیماری یک ناراحتی کوچک و یا صرفا حالت متفاوتی در بدن است. مهمترین نکته این است که نباید بگذاریم بیماری مانعی برای یک زندگی خوب شود. اگر خودتان نمی توانید کاری کنید که بیماری رفع شود می توانید از سازمان بهداشت کمک بخواهید. پزشک Hos den praktiserende læge Læge til kamera (4.13) به دوربین پزشک خانواده یکی از کارکنان سازمان بهداشت است که می شه به او مراجعه کرد. می شه گفت که پزشک خانواده شخص ورودی سازمان بهداشته. پزشک خانواده می تونه شما را معالجه کند و در صورت لزوم می تونه شما را به بخش دیگری از سازمان بهداشت بفرسته. 1

2 Læge (4.28) االن نوبت شماست. (4.29) )زن( بیمار بله Læge (4.30) بفرمایید تو Speak (4.32) پزشک خانواده یکی از کارکنان سازمان بهداشت است که شهروند مرتبا با او تماس می گیرد. او در همه طول زندگی شهروند را همراهی می کند. Læge til kamera (4.39) به دوربین پزشک خانواده تحصیالت طوالنی و کاملی را طی کرده است. ابتدا 6 سال در دانشگاه و پس از آن تحصیالت پزشکی عمومی. Speak (4.53) اغلب پزشکان خانواده هنگام کار در مطب خود روپوش نمی پوشند. Læge (4.58) امروز قرار بود که معالجه بیماری قند شما رو ادامه بدیم. شما قبل از آمدن آزمایش خون گرفتید که خیلی خوبه. به نظرتون معالجه چطور پیش میره (5.08) )زن( بیمار یادم میره دوا بخورم. Læge (5.10) بله. معموال اولش خیلی سخته که آدم یادش بمونه هر روز قرص بخوره. خوبه که یک نظم خاصی بهش بدین مثال با صبحونه بخورید. و جواب آزمایش خون و وضعیت عمومی شما نشون می ده که باید مصرف این دارو را ادامه بدید. 2

3 (5.32) )زن( بیمار باشه. Læge (5.33) می بینم که نسخه شما باطل شده. پس براتون یک نسخه تازه می نویسم. می تونم نسخه را به داروخانه محل بفرستم ولی می تونم نسخه را بصورت کامپیوتری به مرکزی بنام»سرور نسخه«هم بفرستم که بتونید از هر داروخانه ای خواستید دارو را بخرید. Speak (5.48) بسیاری از بیماریها را می توان با دوا و دکتر معالجه کرد ولی حقیقت این است که خودمان می توانیم در مورد اکثر بیماریها و ناراحتی ها کار موثری بکنیم. گذشت زمان نیز بعضی از بیماریها را درمان می کند. Laboratorium I lægekonsultationen Læge (6.07) براتون نسخه نوشتم ولی دوا برای معالجه بیماری قند کافی نیست. غذا و ورزش هم مهمه. از این نظر وضعتون چطوره (6.18) )زن( بیمار از لحاظ خوردن غذای سالم بنظرم خوب پیش میره. دیگه شیرینی و آب نبات شکالت نمی خورم. تعداد وعده های غذام را زیاد کردم و مقدار غذا رو کم کردم. سبزیجات هم خیلی می خورم. ولی از لحاظ ورزش خوب پیش نمی ره. Læge (6.37) نه. (6.38) )زن( بیمار برام یکم سخته. Læge (6.39) ورزش بخشی از معالجه ست. چون الزمه که وزنتون پایین بیاد و عوضش شاید دیگه الزم نباشه دوا بخورید. تو کمون ما مرکزی درست شده برای بهداشت و سالمتی. این مرکز به مرض قند نوع 2 خیلی توجه میکنه یعنی همین بیماری قند شما. برای شما خیلی 3

4 مفیده که به این مرکز برید. موافقید که براتون یک معرفی نامه برای این مرکز بنویسم (7.08) بنظر خوبه. Speak (7.10) Sygesikring og sundhedskort برای معالجه بیماریها پزشک همیشه دارو تجویز نمی کند. ولی دلیلش این نیست که پزشک بیماری شما را جدی نمی گیرد. بیمه درمانی و کارت بهداشت Speak (01.03) در سیستم بهداشت دانمارک همه شهروندان بطور مساوی و رایگان به کمک پزشکی دسترسی دارند. ما یک بیمه درمانی همگانی داریم که مخارج آنرا همگی از طریق مالیات می پردازیم. در نتیجه هنگام بیماری همه ما به معالجه مورد نیازمان دسترسی داریم. (01.22) همه کسانی که بطور ثابت در دانمارک زندگی می کنند شامل بیمه درمانی همگانی می شوند. Borger (01.21) )مرد( شهروند اینجا آمدم که دکترم را عوض کنم. Borgerservice (01.32) )زن( اداره خدمات شهروندی بله دکتر جدید را انتخاب کردید Speak (01.34) اداره خدمات شهروندی در کمونها وظیفه دارد که به شما»کارت بهداشت«بدهد. کارت بهداشت نوعی کارت ورود به سیستم بهداشت است. می توانید پزشک مرد یا پزشک زن انتخاب کنید. انتخاب پزشک و تعویض پزشک نیز در اداره خدمات شهروندی انجام می شود. Borgerservice (01.54) )زن( اداره خدمات شهروندی فقط میخواهید دکترتان را عوض کنید در رابطه با نقل مکان یا چیزی که نیست شهروند نخیر 4

5 (01.59)Speak: : اگر کارت بهداشت خود را گم کنید و یا خودتان بخواهید پزشک خود را عوض کنید باید هزینه ای بپردازید. اداره خدمات شهروندی: االن دکتر شما را عوض کردم و کارت جدید تا دو هفته دیگر با پست به منزل شما فرستاده خواهد شد. شهروند: بسیار خوب. Borgerservice (02.10) خدمات شهروندی: این را می خواهید تا ببینید مطلب دکتر کی بازه شهروند: بله ممنونم. Borgerservice (02.14) خدمات شهروندی: دیگه رسیدیم به پرداخت هزینه. با کارت اعتباری»دن کورت«می دید یا پول نقد Speak (02.17) هنگام مراجعه به پزشک یا دیگر مراکز سازمان بهداشت همیشه کارت بهداشت خود را همراه داشته باشید. (02.24) کارت بهداشت بیماریهای حاد را نیزدر طی سفر در اروپا تا یک ماه تحت پوشش قرار می دهد. به همراه داشتن کارت آبی بیمه درمانی اتحادیه اروپا نیز مفید است. هزینه انتقال به دانمارک تحت پوشش این دو کارت قرار ندارد. فراموش نکنید که قبل از سفر به خارج از دانمارک در مورد بیمه پرس و جو کنید. مقررات بیمه درمانی همگانی را می توانید در سایت اینترنتی کمون خود و یا در سایت borger.dk مشاهده کنید. (03.00) می توان یکی از دو نوع بیمه درمانی را انتخاب کرد: گروه 1 و گروه 2. اکثر شهروندان در گروه 1 ثبت شده اند. در این حالت شهروند یک پزشک خانواده مشخص دارد و هرگونه معالجه نزد این پزشک رایگان است. چشم پزشک به اینجا نگاه کنید 5

6 (03.22) هرگونه معالجه نزد پزشکان متخصص نیز رایگان است. غالبا معرفی نامه الزم است البته بجز چند مورد استثناء نظیر معالجه نزد چشم پزشک و گوش پزشک. با معرفی نامه از پزشک خود می توان برای فیزیوتراپی روانشناس و کایروپراکتور نیز یارانه گرفت. بعالوه برای دندانپزشک و دارو نیز بطور اتوماتیک یارانه تعلق می گیرد. )05.30 یارانه برای معالجه به این معنی است که خود شما باید بخشی از هزینه معالجه را بپردازید. مقداری که شخص باید خودش پرداخت کند بستگی به نوع معالجه دارد. (04.02) معالجه در بیمارستان برای هم دو گروه 1 هم گروه 2 رایگان است. (04.11) عالوه بر بیمه درمانی همگانی که با داشتن کارت بهداشت شامل آن هستیم می توان بیمه های خصوصی نیز خرید. بیمه های خصوصی بخشی از هزینه معالجه را می پردازند. بعنوان نمونه»بیمه درمانی دانمارک«از جمله بخشی از هزینه دندانپزشک عینک و دارو را می پردازد. (04.34) خریدن بیمه خصوصی حوادث از شرکتهای بیمه فکر خوبی است. در صورت ابتال به بیماریها و ناراحتی های مزمن حوادث کاری و یا فوت بیمه حوادث خسارت مالی می پردازد. (04.48) Apoteket Borger henter medicin på recept på apoteket بعضی از مردم از طریق محل کار خود نیز بیمه درمانی خصوصی دارند. بعضی دیگر خودشان بیمه درمانی خصوصی خریده اند به این منظور که به معالجه در بیمارستانها و درمانگاه های خصوصی دسترسی داشته باشند. داروخانه Farmaceut (10.48) )زن( داروساز شماره 84 Klient (10.50) )زن( مشتری درود Farmaceut (10.51) )زن( داروساز 6

7 بفرمایید Klient (10.52) )زن( مشتری آمدم دارو بگیرم. نسخه با کامپیوتر فرستاده شده. Farmaceut (10.54) Farmaceut fortæller om håndkøbsmedicin og receptpligtig medicin )زن( داروساز کارت بیمه درمانی همراتون هست Klient (10.57) )زن( مشتری بله بفرمایید. Farmaceut (11.01) )زن( داروساز»متفورمین«برای بیماری قند درسته Klient )زن( مشتری بله درسته Farmaceut til kamera (11.08) )زن( داروساز به دوربین از داروخانه عالوه بر داروهای با نسخه می شه داروهای بی نسخه هم خرید. داروهای بی نسخه رو می شه از بعضی مغازه ها و سوپرمارکتها هم خرید. در داروخانه کارکنان تحصیل کردن و داروسازها که تحصیالت دانشگاهی دارند کار می کنند. اینجا می تونید درباره داروئی که می خرید راهنمایی دقیق بخواهید. اگر ناخوشی ساده مثل سرماخوردگی گرفتگی بینی یا درد مالیم داشته باشین اغلب می تونید از داروخانه راهنمایی بخواهید بدون اینکه الزم باشه که اول برین دکتر. Farmaceut (11.44) )زن( داروساز قبال این دارو را مصرف کردید Klient (11.46) )زن( مشتری 7

8 بله حدود 6 ماه مصرف کردم. Farmaceut (11.48) خوب پیش می ره Klient (11.51) )زن( مشتری چی بگم فکر می کنم خوب پیش میره ولی به من کمی تهوع میده. Farmaceut (11.54) )زن( داروساز می تونید تهوع را اینجوری کم کنید که دارو را قبل از غذا یا همراه غذا بخورین. بیشتر اوقات. Klient (12.04) )زن( مشتری باشه این کار را می کنم. Farmaceut (12.06) )زن( داروساز آهان اینجا داروی دیگه ای بنام»سیمواستاتین«برای کلسترول برای شما هست. این دارو را هم االن می خواهید Klient (12.10) )زن( مشتری بله. راستش این دارو را تو خونه هم دارم و نمی دونم الزمه بخورم یا نه چون کلسترول من که زیاد باال نیست. Farmaceut (12.19) )زن( داروساز به نظر من الزمه که بخورین. چون دکتر گفته باید هر دو دارو یعنی»سیمواستاتین«و»متافورمین«را بخورین. Speak (12.25) )زن( شما باید به دستورهای پزشک که روی داروی نسخه دار شما نوشته شده عمل کنید. اگر دارو بصورت درست مصرف نشود تاثیر الزم را نخواهد داشت و ممکن است بیماری شدیدتر شود. 8

9 Farmaceut fortæller om vigtigheden ved at følge medicinanvisninger Farmaceut til kamera (12.41) )زن( داروساز به دوربین وقتی که داروی بدون نسخه می خرید باید به برگه داخل قوطی توجه کنید. در این برگه توضیح داده شده که چگونه باید دارو را مصرف کنید و به چه نکاتی توجه کنید مثال درباره عوارض جانبی. پس الزمه که این برگه را همراه دارو نگه دارید تا هر وقت که در مورد چیزی تردید داشتید بتوانید به برگه مراجعه کنید. Speak (13.04) رعایت دستورات مصرف بسیار مهم است. این نکته هم در مورد داروهای حیاتی هم در مورد ویتامین ها و امالح درست است. Farmaceut til kamera (13.13) Borger betaler for sin medicin )زن( داروساز به دوربین اگر از دارو راضی نیستید نباید بدون مشورت با پزشک خود مصرف دارو را قطع کنید. شاید الزم باشد که مقدار دارو تغییر کند یا دارو به صورت دیگری مصرف شود و یا ممکن است الزم باشه نوع دارو کامال تغییر کند. مثال اگر ویتامین دی می خورین الزم است همانطور که پزشک گفته بخورین با اینکه ویتامین دی صرفا یک ویتامین است. شاید فرقی حس نکنین ولی در دراز مدت کمبود ویتامین دی می تواند عواقب بزرگی داشته باشه. مثال می تواند منجر به پوکی استخوون و ضعف عضله بشه. Farmaceut (13.48) )زن( داروساز میشه 53 کرون. عضو بیمه»دانمارک«هستید Kunde )زن( مشتری بله عضو ام. Farmaceut (13.53) Tid hos lægen Lægesekretær besvarer opkald om tidsbestilling hos lægen )زن( داروساز پس یک مقدار از هزینه را بیمه همگانی می ده و بخشی از قیمت دارو را بیمه»دانمارک«به شما پس میده. وقت نزد پزشک Sekretær (14.10) )زن( منشی مرکز پزشکی هسلو. Haslev بله روزبخیر. 9

10 Speak (14.14) قبل ازاینکه کسی نزد پزشک برود باید وقت بگیرد. وقت گرفتن چند روش دارد. سریعترین و آسان ترین روش از طریق سایت اینترنتی پزشک و یا فرستادن ایمیل به پزشک است. روش دیگر تلفن زدن به منشی پزشک در ساعات کار پزشک می باشد. Læge (14.37) )زن( پزشک بله امروز ساعت ده و نیم یک وقت دارم. میخایین Speak (14.43) اگر شخصی بیمار شده و نیاز به صحبت با پزشک دارد باید در وقت تلفن پزشک با او تماس بگیرد. وقت تلفن اکثر پزشکان یک ساعت معین و ثابت در روز است. (14.57) اگر شخص تماس تلفنی را انتخاب کند باید توجه کند که اغلب سر پزشک شلوغ بوده و تماس با او می تواند مشکل باشد. (15.06) هنگام مراجعه به پزشک کارت بهداشت خود را همراه داشته باشید. بطور کلی فکر خوبی است که خود را برای مالقات با پزشک آماده کنید. شاید پزشک از شما خواسته که قبل از مالقات دمای بدن خود را اندازه بگیرید یا از شما خواسته که سیر بیماری خود را بنویسید و یا وضعیت مصرف داروی خود را مشخص کنید. مطالبی را که میخواهید با پزشک مطرح کنید بنویسید که وقت صحبت با پزشک فراموش نشود. har bestilt tid til flere ting hos lægen Læge (15.32) اگر فردا ساعت ده بیایید پیش من مناسبه Speak (15.37) بخاطر برنامه ریزی پزشک مهم است که شخص بموقع بیاید و اگر نمی تواند بیاید حتما تلفنی اطالع دهد. Læge (15.48) 10

11 می بینم که امروز برای چند چیز وقت گرفتید. (15.51) )مرد( بیمار بله میخوام درباره دو موضوع با شما صحبت کنم. Speak (15.54) Speciallæger og andre specialister اگر کسی می خواهد که به چندین مشکل در یک جلسه رسیدگی شود مهم است که هنگام وقت گرفتن تذکر دهد تا پزشک وقت بیشتری را در نظر بگیرد. پزشکان متخصص و دیگر متخصصان Speak (05.12) در اغلب موارد پزشک خانواده می تواند به مشکالت شما کمک کند. در غیر این صورت پزشک خانواده شما را به پزشک متخصص و یا بیمارستان معرفی می کند. Ørelæge (05.25) )زن( گوش پزشک اینرا در هر دو گوش می شنوید )مرد( بیمار نخیر فقط یکی از گوشام. Ørelæge )زن( گوش پزشک کدام گوشتان می شنوه )مرد( بیمار گوش راست Ørelæge )زن( گوش پزشک گوش راست 11

12 (05.34) پزشک متخصص پزشکی است که در زمینه خاصی تخصص دیده است. Øjenlæge )مرد( چشم پزشک بله خوبه ممنون. Ørelæge )زن( گوش پزشک روی شما را آن طرف می کنم که نگاه نکنید باشه Speak (05.45) پزشکان متخصص در رشته های بسیار مختلفی وجود دارند. این پزشکان یا در بیمارستان کار می کنند و یا مطب خصوصی خود را دارند. Ørelæge (05.58) )زن( گوش پزشک می بینم که شنوایی گوش راست شما کمی کم شده. Speak (06.03) پزشک نیز می تواند بیمار را بعنوان مثال به فیزوتراپ کایروپراکتور متخصص پا )پودیاتریست( و یا روانشناس معرفی کند. Fysioterapeut (06.13) )( فیزیوتراپ یه کمی آنجا نگه دارید Speak (06.15) هنگامی به فیزیوتراپ مراجعه می کنیم که درد عضله آسیب های ورزشی یا ناراحتی های فیزیکی دیگری داشته باشیم و یا اینکه به توانبخشی نیازداشته باشیم. همین زمینه کاری مربوط به کایروپراکتور نیز هست. ولی کایروپراکتور می تواند برای تشخیص بیماری از عکس های اشعه ایکس نیز استفاده کند. (06.42) 12

13 متاسفانه مراجعه به روانشناس برای بسیاری از مردم جنبه تابو دارد. Psykolog (06.47) )مرد( روانشناس مردم وقتی پیش من می یان یا به من معرفی می شن که ناراحت باشن یا یک مشکلی داشته باشن که خودشون نتونن حل کنن. فرق روانشناس و روانپزشک اینه که روانشناس با شما گفتگو می کنه. ولی روانپزشک تحصیالت پزشکی داره و می تونه برای معالجه دارو بده. Speak (07.08) بعضی از مردم از داشتن ناراحتی روحی خجالت می کشند و نمی خواهند درباره آن حرف بزنند. ولی گفتار درمانی واقعا می تواند به بسیاری از مردم برای مشکالت روحی کمک کند. Psykolog (07.21) )مرد( روانشناس االن خوشبختانه مردم بیشتر و بیشتر به ما مراجعه می کنن چون برای خانواده می تونه سخت باشه که به یک عضو خانواده کمک کنند وقتی که احساسات نظریات و انتظاراتی در میان باشه. Speak (07.33) زمانیکه شخص به پزشکان متخصص بیمارستان و یا متخصص های دیگر معرفی می شود همیشه گفته نمی شود که پزشک معالج او مرد یا زن خواهد بود. در بعضی از موارد امکان انتخاب وجود دارد. پس اگر خواسته معینی در این مورد دارید باید خودتان این نکته را تذکر دهید. (07.56) Akut opstået sygdom امروزه پزشک می تواند معرفی نامه را بصورت الکترونیکی بفرستد. یعنی تصمیم با شماست که کجا و چه موقع از معرفی نامه استفاده کنید. پزشک متخصص بیمارستان و یا فیزیوتراپی را که انتخاب می کنید می تواند معرفی نامه شما را از شبکه دریافت کند. بیماری های حاد و اضطراری Speak (08.27) اگر خارج از ساعات کار پزشک خانواده نیاز فوری به کمک پزشکی داشته باشید امکانات مختلفی وجود دارد که بستگی به اهمیت و درجه اضطراری بودن نیاز شما دارد. (08.42) می توانید به کشیک پزشکی»کلینیک اضطراری» و یا به»پذیرش اضطراری» مراجعه 13

14 کنید و یا به»تلفن اضطراری» و یا به ستاد امداد رسانی تلفن بزنید. (08.52) هنگامی می توانید به کشیک پزشکی تلفن بزنیدکه خارج از ساعات کار پزشک خانواده بیمار شوید. Lægevagt )مرد( کشیک پزشکی پزشک کشیک بفرمایید. )زن( بیمار نام من ملینه اندرسن است. به شما زنگ می زنم چون گلودرد و سینه درد دارم. Lægevagt کشیک پزشکی درد می کنه کی شروع شده Speak (09.11) در صورت امکان صبر کنید تا ساعات کار پزشک شما شروع شود. اگر به درستی اینکار شک دارید می توانید به پزشک کشیک تلفن زده و راهنمایی بخواهید. پزشک کشیک که یک پزشک عمومی باتجربه است باید ارزیابی کند که معاینه توسط پزشک الزم است یا نه. معاینه اغلب در کلینیک پزشک کشیک صورت می گیرد که از شما خواسته می شود به آنجا مراجعه کنید. Lægevagt کشیک بنظرم خوبه که بیایید اینجا. امکانش را دارید آدرس ما را دارید )زن( بیمار بله من قبال هم اونجا آمدم. Lægevagt کشیک کسی می تونه همراه شما بیاد آهان خوبه. 14

15 0949 اگر مطمئن نیستید که باید به کجا مراجعه کنید و یا سئوال در مورد بیماری یا آسیبی دارید می توانید با شماره تلفن اضطراری 1415 تماس بگیرید. تلفن اضطراری بطور شبانه روزی باز است و توسط پرستاران تحصیل کرده پاسخگو می باشد پرستار: روی تختش دراز کشیده. خوب باید برگردانیش که روی کمرش بخوابه. : اینجا هم می توانید بپرسید که در کدام مرکز»پذیرش اضطراری«اضطراری«مدت انتظار کوتاه تر است. و یا»کلینیک Speak (10.17) : مراجعه به مرکز پذیرش اضطراری بطور شبانه روزی و در حالت بروز بیماری حاد و یا صدمات کوچک و بزرگ است. در کلینیک های اضطراری می توان بیماری های حاد و صدمات کوچک را معالجه کرد. این مراکز شب ها باز نمی باشد. (10.36) در صورت بروز تصادف یا سانحه مهم و یا در حالتی که بنظر شما جان کسی در خطر است و به معالجه فوری نیاز دارد می توانید با ستاد مرکزی امداد تلفن 112 تماس بگیرید. (10.48) باید به مرکز امداد توضیح بدهید که چه اتفاقی افتاده محل حادثه کجاست و چند نفر صدمه دیده اند. Mand )مرد( مرد یک نفراینجاست که افتاده روی زمین. Speak (10.58) Hospitalet forundersøgelsen مرکز امداد به آمبوالنس خبر می دهد که بیمار یا مصدوم باید به نزدیکترین مرکز پذیرش اضطراری برده شود. بیمارستان معاینه مقدماتی kommer til lægen med mistanke om brok (22.09) 15

16 bliver undersøgt for brok af lægen )مرد( بیمار کشاله رانم خیلی درد می کنه و این خیلی اذیتم می کنه. یکنفر می گفت شاید فتق باشه. شایدم به این خاطره که من چیزهای سنگین حمل می کنم. Læge (22.18) بله به احتمال زیاد همینطوره. در کشاله ران یک برآمدگی دارید (22.22) )مرد( بیمار بله دارم و فشار میاره. Læge (22.24) bliver henvist til hospitalet af sin praktiserende læge بیایید بریم به اون تخت که بتونم شما را معاینه کنم. بله ببیند من اینجا را فشار می دم. درد می گیره وقتی فشار می دم )مرد( بیمار بله درد می گیره. til forundersøgelse på hospitalet Læge بله او کی. می تونید سعی کنید یکبار سرفه کنید (22.41) )مرد( بیمار سرفه سرفه Læge (22.42) بله عالیه. اینطور که من می بینیم بدون هیچ شکی شما فتق کشاله ران دارید. )مرد( بیمار حاال باید چکار کنم 16

17 Læge (22.49) فتق کشاله ران بخودی خود لزوما عمل جراحی نمی خواد. ولی خیلی اذیت می شید (22.54) )مرد( بیمار بله Læge (22.55) اگر اینجوریه که درد می کنه و کال شما را اذیت می کنه احتمالش هست که باید عمل بشید. پس من شما رو به بیمارستان معرفی می کنم و بیمارستان شما را برای معاینه مقدماتی دعوت می کنه. این معرفی نامه رو االن می نویسم. Speak (23.12) بعد از مدت کوتاهی نامه ای دریافت می کنید که در آن مکان و زمانی را که باید مراجعه کنید نوشته شده است. اگر تاریخ معاینه برای شما مناسب نیست با بیمارستان تماس بگیرید و تاریخ را تغییر دهید. Hospitalslæge (23.23) بیمارستان خیلی خوب ملیک. االن می تونید پاشید که بریم اونجا صحبت کنیم. بفرمایید. فتق شما رو معاینه کردم و شکی نیست که شما فتق کشاله ران در سمت چپ دارید. Speak (23.37) تقریبا کلیه معالجات و معاینات در بیمارستان ها رایگان است. معالجه در بیمارستان در دو حالت صورت می گیرد: بستری شدن به علت اضطراری یا به دلیل معرفی شدن به بیمارستان. Hospitalslæge (23.50) بیمارستان با این عالئمی که شما تعریف می کنید دلیل موجه برای عمل جراحی هست. این عمل به دو روش ممکنه: یا با بیهوشی کامل یا با بیهوشی موضعی )سر کردن(. هر دو روش نفع و ضرر دارن. اینم بگم که یک مرد جوون و سالم مثل شما را می شه در بخش جراحی روزانه عمل کرد. 17

18 Speak (24.18) بعضی معاینات و عمل های جراحی بصورت»سرپایی«انجام می شود. یعنی بجای اینکه بیمار چندین روز بستری شود همان روز می تواند به خانه برود. Hospitalslæge (24.30) får tid til operation på hospitalet بیمارستان عمل به این صورت انجام می شه که اون جایی که فتق دارید رو می ب ر ن... Speak برای عمل های جراحی و معاینات دیگر الزم است که بیمار برای مدتی در بیمارستان بستری شود. دلیل آن می تواند نیاز به معاینات مختلف یا معالجات طوالنی باشد و یا اینکه پزشکان می خواهند مطمئن شوند که همه چیز به روال درستی پیش می رود. Hospitalslæge (24.52) بیمارستان بریم و یک وقت عمل برای شما بگیریم. پرستار بوکینگ می تونه این کار رو انجام بده. Speak (25.02) بستری شدن در بیمارستان باید بعنوان دوره ای تلقی شود که در آن بیماری تشخیص داده می شود به این معنی که مشخص می شود نوع بیماری چیست کجا باید معالجه صورت گیرد و یا از کجا معالجه شروع شود. در این دوره بیمار تحت نظر است تا وقتی که»سالم اعالم«شود و یا آمادگی الزم برای مرخص شدن داشته باشد. بعضی اوقات تشخیص بیماری طول می کشد. گاهی نیز بیمار بیش از یک ناراحتی دارد. Forberedelse til operation og operation på hospitalet Hospitalslæge (25.28) بیمارستان روزبخیر اوال. Bookingsygeplejerske (25.32) )زن( پرستار بوگینگ باشه. Hospitalslæge (25.33) بیمارستان اوال باید برای ملیک یک وقت عمل جراحی بگیریم. الزمه که ملیک امروز با دکتر 18

19 بیهوشی صحبت کنه. ملیک پس فعال خداحافظ تا روز عمل. (25.41) )مرد( بیمار ممنونم. Speak (25.45) در دانمارک انتخاب بیمارستان آزاد است. یعنی وقتی که پزشک بیمار را برای معالجه در بیمارستان معرفی می کند می توان آزادانه یکی از بیمارستانهای دولتی را انتخاب کرد که آن معالجه معین را انجام می دهد. (26.01) در بیمارستانهای مختلف مدت انتظار برای معالجه متفاوت است. از اینرو اگر می خواهید زود معالجه شوید فکر خوبی است که بپرسید کدام بیمارستان معالجه را زود تر انجام می دهد. اگر بیمارستان مدت انتظار تعیین شده را رعایت نکند شما بعنوان بیمار حق دارید که امکان معالجه در یک بیمارستان دولتی یا خصوصی دیگر در دانمارک یا خارج برای شما فراهم شود. یعنی معالجه تضمین شده است. تصمیم با شماست که بخواهید صبر کنید و یا از این امکان استفاده کنید. (26.27) Sundhed.dk Kvinde sidder derhjemme, hvor hun kigger og søger information på sundhed.dk بعالوه می توانید تصمیم بگیرید که با هزینه خودتان در یک بیمارستان یا کلینیک خصوصی معالجه شوید. و یا اگر بیمه درمانی خصوصی دارید که هزینه معالجه در بیمارستانهای خصوصی را می پردازد می توانید از آن استفاده کنید. سایت اینترنتی sundhed.dk Speak (27.12) در سایت sundhed.dk می توانید اطالعاتی از قبیل مدت انتظار برای معالجه در بیمارستانهای مختلف کشور را بدست آورید. (27.23) سایت sundhed.dk پایگاه سازمان همگانی بهداشت در اینترنت است و از این طریق می توان مستقیما به سازمان بهداشت دسترسی یافت. در این سایت می توان اطالعات کلی درباره سازمان بهداشت را جستجو کرد. بعنوان شهروند می توانید پرونده های خود را ببینید. بعالوه می توان وارد پروفایل داروئی خود شده و مثال نسخه های جدید را مشاهده کرد. تجدید نسخه و وقت گرفتن از پزشک خود نیز میسر است. (27.57) سایت sundhed.dk امکانات بسیاری برای شهروندان دارد. اکثر اطالعات در دسترس عموم هستند. ولی فقط شما می توانید اطالعات شخصی خود را مشاهده کنید. این کار با یک 19

20 Hospitalet indlæggelsen Sygeplejerske fortæller om at være indlagt på et hospital رمز ورودی شخصی ممکن است. بیمارستان بستری شدن Sygeplejerske til kamera (28.26) )زن( پرستار به دوربین وقتی کسی در بیمارستان بستری می شه به او یک تخت و یک میز کنار تخت داده می شه که در آن جا برای تعداد کمی از اموال شخصی هست. Speak (28.36) وقتی بستری می شوید یک جلسه گفتگو با پزشک و پرستار خواهید داشت. بعالوه به شما یک یا دو شخص رابط پیشنهاد می شود که تا حدی مسئول معالجه و مراقبت از شما در طول اقامت تان در بیمارستان هستند. آنها بهمراه شما دوره بستری شدن را برنامه ریزی کرده و در جلسات گفتگو با نزدیکان شما شرکت خواهند کرد. (29.01) پرستار تحصیالت عالی حرفه ای دارد. Sygeplejerske til kamera (29.06) Sygeplejerske kommer med middagsmedicin til patient, som er indlagt på hospitalet )زن( پرستار به دوربین مسئولیت مراقبت از بیمار با پرستاره. بعالوه پرستار برنامه شما را دنبال می کنه و اگر سئوالی درباره بستری شدن خود دارین باید از پرستار بپرسین. Speak (29.22) مسئولیت پزشک تشخیص بیماری عمل جراحی و تعیین روش معالجه بیمار است. هم پزشک و هم پرستار و بهیار و دیگر کارکنان بیمارستان همگی در معالجه و رسیدگی به بیمار شرکت می کنند. Stuegang Sygeplejerske (29.43) )زن( پرستار لنا داروی ظهر را براتون آوردم. دو تا پنودیل دارین که دکتر تجویز کرده. بفرمایید. (29.50) )زن( بیمار ممنونم Speak (29.54) 20

21 پزشک معموال روزی یکبار بیماران را ویزیت می کند. البته این امر از بخش تا بخش فرق می کند. Sygeplejerske (30.04) )زن( پرستار روزبخیر االن وقت ویزیت دکتره )مرد( بیمار بله Læge (30.08) روزبخیر. )مرد( بیمار روز شما بخیر. Sygeplejerske fortæller om besøg på hospitalet, når man er indlagt Læge (30.10) هیچ درد دارید (30.12) )مرد( بیمار نخیر دیگه داره قطع می شه. Læge (30.15) استفراغ یا چیزی دارید Speak (30.19) پرستار همراه پزشک است و آنها پرونده شما را با خود دارند. شرح بیماری شما در پرونده نوشته شده. 21

22 henter mad i buffet på hospitalsafdelingen Læge (30.26) داره خوب پیش می ره. پس امروز چیزی را که رو گلو دارید بر می داریم. و اوضاع زخم هم خیلی خوبه Sygeplejerske bliver udskrevet og tager hjem بله کامال درسته. Læge (30.34) خوب آماده باشید که بزودی مرخص می شید. فردا یا پس فردا حداکثر نظرتون چیه (30.43) )مرد( بیمار خیلی خوبه. Læge خوب می تونید به خانواده خبر بدید. خوبه روزتون بخیر. Sygeplejerske til kamera (30.50) )زن( پرستار به دوربین وقتی کسی در بیمارستان بستری باشد خانواده و دوستان می توانند برای مالقات او بیایند. مهم است که اوقات مالقات بیمارستان رعایت شود. و مهم است که مالقاتی های زیادی بطور همزمان نیایند. Besøgende (31.07) )زن( مالقاتی امروز انگار حالت بهتره. )مرد( بیمار آره واال. خیلی بهترم. Besøgende (31.11) )زن( مالقاتی 22

23 ماتیک مالیده شده به.. S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k S u n d h e d og S y g d o m D i a l o g l i s t e Besøgende (31.16) )زن( مالقاتی خیلی خوب میشه که برگردی به جزایر فارو مثل یک مرد جدید. بله بله Sygeplejerske til kamera (31.21) )زن( پرستار به دوربین برای رعایت حال بیمار که باید استراحت کنه و برای رعایت بیماران دیگه هم اتاقی مهم است که با کارکنان همکاری بشه که مشخص بشه چه کسی از خانواده یا دوستان با کارکنان جهت سئوال تماس بگیرن تا همه تلفن نزنن و یک سئوال رو نپرسن. Sygeplejerske (31.44) لینه چی دوست داری بخوری مرغ با سس ترخون داریم Sygeplejerske til kamera (31.50) )زن( پرستار به دوربین وقتی کسی در بیمارستان بستریه به او چند بار در روز غذا داده می شه. بعضی جا ها غذا در یک سینی چیده می شه و جاهای دیگر غذا بصورت بوفه است که شخص خودش باید بره بیرون و برداره. همیشه غذایی هست که نیاز همه را برآورده کنه. Speak (32.06) وقتی بیمار مرخص می شود که عمل یا معالجه تمام شده باشد و پزشک ارزیابی کند که او به اندازه کافی سالم است تا بتواند به خانه برود و اینکه عوارضی پیش نمی آید. رونوشتی از برگه ترخیص به پزشک خانواده ارسال می شود که در آن نتایج معاینات و تشخیص بیماری و معالجه درج شده است. بعضی اوقات الزم است که بیمار برای کنترل به بیمارستان برگردد و یا توسط پزشک خانواده برای معالجه بعد از ترخیص و یا توانبخشی معرفی شود. Sygeplejerske (32.38) )زن( پرستار خداحافظ و خوش اومدین. خوشحالم که حالتون بهتره. امیدوارم زود خوب بشین. یادتون باشه یک هفته دیگه با دکتر خودتون تماس بگیرین. 23

24 Rettigheder og muligheder حقوق و امکانات Speak (32.59) سازمان بهداشت مجموعه بزرگی است. از اینرو مفید است که بیمار با حقوق و امکانات خود آشنا باشد. (33.06) در بیمارستانها شخصی با سمت»راهنمای بیماران«وجود دارد. راهنمای بیماران بی طرف است و وظایف او عبارتند از: راهنمایی در مورد حقوق مربوط به معالجه مدت انتظار آزادی انتخاب بیمارستان امکانات شکایت و خسارت در رابطه با معالجه در بیمارستان و بعالوه کمک در صورتی که سوء تفاهمی بین شما و کارکنان بهداشت پیش آید. Den manuelle journal og den elektroniske journal foreninger (33.29) در کلیه مراکز سازمان بهداشت حقوق شما عبارتند از: حق اطالع کامل در مورد وضعیت سالمتی تشخیص بیماری و امکانات معالجه و همینطور حق دانستن خطر عوارض معالجه و عوارض جانبی. قبل از شروع معالجه موافقت و اجازه بیمار الزم است. موافقت می تواند شفاهی باشد و یا برگه ای که بیمار باید امضاء کند. (33.57) در دانمارک شما حق دارید که پرونده پزشکی خود را مشاهده کنید. یعنی می توانید فتوکپی پرونده خود را بخواهید. پرونده ابزار کار پزشک است و در آن همه»تاریخچه بیماری«شما نوشته شده. اگر پرونده شما بصورت الکترونیکی موجود باشد می توانید آنرا در سایت sundhed.dk ببینید. در غیر این صورت می توانید به بخش یا کارکنان بهداشت که مربوط به بیماری شما می شود مراجعه کنید. (34.30) در دانمارک بیش از 100 انجمن بیماران وجود دارد. اگر بیماری مزمن یا خطرناکی دارید می توانید از این انجمن ها راهنمایی و مشاوره بگیرید. در انجمن های بیماران می توانید با مجموعه امکانات معالجه آشنا شده و کسانی را مالقات کنید که بیماری شما را دارند. هر چه بیشتر در مورد بیماری خود بدانیم راحتتر می توانیم تصمیم های الزم را بگیریم و دوره خوبی داشته باشیم. (34.56) Tolk بیمارانی که از معالجه دریافتی در سازمان بهداشت ناراضی هستند می توانند شکایت کنند. شکایات باید به»ستاد حمایت از بیماران«فرستاده شود. اگر شما در جریان معالجه آسیب دیده و خواهان خسارت می باشید باید به»بیمه بیماران«مراجعه کنید. جهت راهنمایی برای امکانات شکایت می توانید به»راهنمای بیماران«و یا»ستاد حمایت از بیماران«مراجعه کنید. مترجم Speak (35.29) 24

25 får tolkebistand i forbindelse med sit lægebesøg برای کسانی که به اندازه کافی به زبان دانمارکی تسلط ندارند در جریان معالجه امکان استفاده از مترجم وجود دارد. تصمیم در مورد ضرورت وجود مترجم در جریان معالجه بعهده پزشک خانواده پزشک متخصص و یا بیمارستان است. در سالهای اولیه اقامت در دانمارک استفاده از مترجم رایگان است. بیمار مریضی من چیه Tolk (35.54) )زن( مترجم Læge (35.56) Tolk مترجم یک سینه پهلوی کوچیک گرفتین. بیمار باید چکار کنم Tolk (36.03) )زن( مترجم Læge (36.05) Speak (36.09) مهم است هنگام گفتگو با پزشک از مترجم حرفه ای استفاده شود. اعضای خانواده و یا کودکان برای این کار مناسب نیستند. Læge (36.17) 25

26 Tolk مترجم بعد از یک هفته... Speak (36.27) ممکن است از لحاظ فهم زبان یکدیگر اشتباهاتی رخ دهد زیرا هنگام گفتگو درباره بیماری ممکن است لغت های مشکل زیاد بکار رود. بعالوه شاید شخص نخواهد در مرحله اول خانواده خود را در جریان گذاشته و آنان را نگران کند قبل از اینکه وضعیت خود را بشناسد. (36.34) ولی مترجم همانند پزشک وظیفه رازداری دارد. یعنی حرف های ردوبدل شده پیش شما پزشک و مترجم محفوظ می ماند. Læge Forebyggelse ønsker at blive vaccineret før udenlandsrejse خداحافظ پیشگیری Læge (37.00) چیز دیگه ای هم بود امروز راجعبش صحبت کنیم (37.02) میخوام برم مسافرت به شهر الهور پاکستان Læge (37.10) بله Forebyggelsestilbud و باید واکسن هپاتیت بزنم Speak (37.12) واکسن یکی از راههای پیشگیری از بیماریهاست. Læge (37.15) چند جور هپاتیت هست. یک نوع هپاتیت بنام هپاتیت آ واکسنش برای سفرهای دور الزمه. دو بار باید واکسن زد. حتما بیشتر توضیح می دم. 26

27 Speak (37.29) Sundhedsvejleder fortæller om forebyggelsescentre og sundhedscentre og de tilbud, der findes i kommunerne i forbindelse med livstilssygdomme ولی روشهای دیگری نیز برای پیشگیری وجود دارد. مصرف دارو ویتامین و امالح و یا قبول برنامه های پیشگیری که سازمان بهداشت دانمارک عرضه می کند. مانند برنامه های عکسبرداری برای سرطان سینه و سرطان دهانه رحم و یا معاینات دندانپزشکی معاینات بارداری و دیگر موارد کنترل سالمتی. شاید درک این مطلب دشوار باشد که وقتی انسان احساس مریضی نمی کند الزم باشد دارو مصرف کند و یا بطریقی پیشگیری نماید. (38.01) یکی از روشهای پیشگیری از بیماریها داشتن سبک زندگی سالم است. Sundhedsvejleder til kamera (38.16) )زن( مشاور تندرستی به دوربین در مراکز تندرستی و مراکز پیشگیری در سراسر کشور برای شهروندانی که بیماریهای ناشی از سبک زندگی دارن مثل ناراحتی مزمن ریه مرض قند نوع 2 و بیماریهای قلبی امکاناتی وجود داره. امکاناتی هم هست برای شهروندانی که بطور کلی بخوان سبک زندگی سالمی داشته باشن. در مراکز تندرستی کارکنان تحصیل کرده ای مثل متخصص رژیم غذایی فیزیوتراپ پرستار و مشاوران تندرستی وجود دارن. (38.41) این مراکز مخصوص شهروندانیه که اونقدر بیمار نیستن که الزم باشه به بیمارستان برن. پزشک شما و یا بیمارستان می توونه شما را به این مراکز معرفی کنه. البته بدون معرفی نامه نیز می توونین مستقیما به این مراکز مراجعه کنین. Speak (38.59) همه کمونها در دانمارک مرکز تندرستی یا مرکز پیشگیری ندارند. ولی امکانات مشابه همه جا وجود دارد. از پزشک خود راهنمایی بخواهید. Borger kommer til sundhedscenter med en henvisning fra hendes læge Sundhedsvejleder (39.09) )زن( راهنمای تندرستی از دکتر شما یک معرفی نامه بدست من رسیده. می بینم که شما بیماری قند دارین. حالتون چطوره Borger (39.14) Sundhedsvejleder har en samtale med borger )زن( شهروند بنظرم حالم خوبه ولی برام خیلی سخته که تمرین و ورزش رو شروع کنم. Sundhedsvejleder (39.22) )زن( راهنمای تندرستی خیلی خوبه که آمدی اینجا چون در این مورد می تونیم کمک کنیم. امروز فقط با هم حرف 27

28 می زنیم. من درباره امکانات مختلف توضیح می دم بعد با هم برای شما یک برنامه درست می کنیم که چه جوری از این مرکز استفاده کنین. Speak (39.37) اینکه استفاده از امکانات تندرستی برای شما هزینه ای دارد یا نه بستگی به نوع امکانات و کمون مربوطه دارد. در این مورد قبل از شروع بپرسید تا جای تردیدی نباشد. Sundhedsvejleder til kamera (39.51) )زن( راهنمای تندرستی به دوربین اینجا به شما کمک می شه که با بیماریهای ناشی از سبک زندگی مقابله کنین. این کمک ها تمرین بدنی راهنمایی در مورد تغذیه آشپزی آموزش درمورد بیماری و ترک سیگاره. برنامه هر شخص بصورت انفرادی تنظیم می شه تا با زندگی روزمره اش هماهنگی داشته باشه. Speak (40.07) از این مرکز کسانی نیز می توانند استفاده کنند که نگران اضافه وزن یا خوردن غذاهای ناسالم باشند و یا احساس خستگی کرده و نیاز به فعالیت بیشتری در روز داشته باشند. Sundhedsvejleder (40.17) )زن( راهنمای تندرستی تمرین ورزشی هم داریم. دو بار در هفته بصورت گروهی با ده دوازده نفر. بیماری قند یه بیماری مزمنه یعنی قدرت بدن برای جذب قند از خون کم شده. می تونه ارثی باشه ولی سبک زندگی هم خیلی تاثیر داره. اگر مثال غذای سالم بخورین یا ورزش را شروع کنین براتون خیلی مفیده. Sundhedsvejleder til kamera (40.46) )زن( راهنمای تندرستی به دوربین غیر از بیماری قند کسانی که بیماریهای دیگری که ناشی از سبک زندگی باشه دارن هم می تونن به این مرکز بیان. مثل کلوسترول یا فشار خون یا وزن باال. همینطور سیگار کشیدن. (40.56) Mand køber cykel hos cykelhandler og begynder at motionere Fødsel og graviditet Gravide går tur med nyfødte babyer شروع برای تغییر عادات می توونه مشکل باشه. ولی مهمه که با قدمهای کوچک شروع کنیم. مثل رفتن به سر کار با دوچرخه یا پیاده بجای اتوبوس. مهمه که با تغییرات کوچک شروع کنیم تا تجربیات مثبت و موفقیت های کوچکی بدست بیاریم. بعد بتدریج انرژی بیشتری خواهیم داشت و میل بیشتری برای فعالیت بیشتر بنفع خود و سالمتی خود. زایمان و بارداری Speak (41.40) 28

29 Gravid kvinde bliver undersøgt af jordemoder بمنظور شروع زندگی خوبی برای کودکان کوچک تازه امکانات زیادی در مورد معاینات تندرستی و مشاوره برای زنان باردار پدران و مادران کودکان و نوجوانان وجود دارد. هنگام بارداری و یا برای معاینه اینکه باردار هستید یا نه با پزشک خود تماس بگیرید. پزشک شما را معاینه کرده و به ماما معرفی خواهد کرد. Jordemoder (42.12) )زن( ماما بله االن اینجوری میره به ناف خیلی خوبه. چه مدته که احساس می کنین یه چیزی تو دلتون وول می خوره Gravid (42.20) )زن( باردار به گمانم دو سه هفته ست. Speak (42.22) هم پزشک خانواده و هم ماما رشد کودک را در دوران بارداری دنبال کرده و در مورد بارداری و زایمان راهنمایی خواهند کرد. Jordemoder (42.33) )زن( ماما خیلی خوب جور در میآد مطابق با هفته بارداری. Speak (42.36) این یک دوره برنامه ریزی شده است که همه طی می کنند. Sundhedsplejerske besøger familie med nylig født baby Jordemoder (42.39) )زن( ماما میخوام به صدای قلب گوش بدم ببینم چه جوریه. خیلی خوبه یک ریتم خوب داره. صدای قلب آهنگ خوبی داره. االن خودتون هم می تونین صدا را بشنوین. Gravid (42.57) )زن( باردار او کی. Jordemoder (43.03) 29

30 )زن( ماما S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k S u n d h e d og S y g d o m D i a l o g l i s t e اینجا. چون جنین لگد می زنه صدا یه کم خش خش می کنه. Speak (43.15) برای آمادگی زایمان آموزش رایگان برای شما و همسرتان وجود دارد که برای زایمان و آمدن عضو جدید خانواده آماده شوید. در دانمارک معمول است که پدران نیز هنگام زایمان حضور دارند و اغلب در برنامه آمادگی زایمان نیز شرکت می کنند. (43.34) انتخاب محل زایمان با شماست. می توانید در بیمارستان کلینیک و یا خانه زایمان کنید. Speak (42.42) پرستار بهداشت کودکان به مالقات همه مادران و پدران تازه می رود. Sundhedsplejerske (43.50) )زن( پرستار بهداشت کودکان شیش و چهار. االن شیش ممیز چهاره. Speak (43.55) پرستار بهداشت کودکان عالوه بر تحصیالت پرستاری تحصیالت تکمیلی دارد که مخصوص تقویت سالمتی و پیشگیری از بیمارهای کودکان خرد سال کودکان مدارس خانواده ها و گروهها می باشد. وظیفه پرستار کودکان این است که کودک را معاینه کرده و به شما راهنمایی و مشاوره بدهد. Sundhedsplejerske (44.20) )زن( پرستار بهداشت کودکان تو دستهای امن مادرم. وقتی با مامانم هستم احساس امنیت می کنم. Speak (44.26) پرستار بهداشت کودکان در سالهای اول زندگی کودک چندین بار به مالقات در منزل آمده و تالش می کند که کودک شروع خوبی در زندگی داشته باشد. Sundhedsplejerske (44.36) )زن( پرستار بهداشت کودک 30

31 بنظرم خوبه که االن لباس بپوشونی Speak (4.39) شما می توانید موضوع هایی را که برایتان مهم است مطرح کنید. چه کارهای عملی نظیر مراقبت از کودک و تغذیه و چه مسائل کلی درباره حال و روز خانواده. Sundhedsplejerske (44.52) )زن( پرستار بهداشت کودک به دانمارکی بهمش می گیم.»storkebid«یک کبودی قرمزه که بعدا کم رنگ می شه. وقتی که حدود یکی دوسال دارن... Speak (45.01) Børn og sundhed Far er med barn til 1 års undersøgelse hos lægen این امکانات رایگان هستند. مثل بزرگساالن کودکان نیز کارت بهداشتی خود را دارند که باید هنگام مراجعه به پزشک بهمراه داشته باشند. کودکان و تندرستی Speak (45.15) در پنج سال اول زندگی کودک قبل از مدرسه رفتن معاینات متعددی جهت پیشگیری توسط پزشک خانواده انجام می شود. Læge (45.28) خیلی خوبه که تونستید بیایید. امروز معاینه یک ساله را انجام می دیم. Far (45.33) بله Læge (45.35) باید قد و وزن را اندازه بگیریم. باید به ضربان قلب هم گوش بدم و بپرسم حالش چطوره. Speak (45.40) پزشک معاینه می کند تا ببیند کودک بطور طبیعی رشد می کند یا نه. رشد بدنی غذا خوردن و حال و روز عمومی. با دنبال کردن معاینات پیشگیری شما و فرزندتان می توانید با پزشک آشنا شده و وقتی کودک سالم است با پزشک رابطه ای توام با اعتماد ایجاد کنید. و کودک نیز واکسنهای الزم را بموقع دریافت خواهد کرد. 31

32 Læge (46.06) Børn leger i skoletiden خیلی خوبه. Speak (46.10) Dreng til skolepsykolog واکسن ها از بیماریهای خطرناک و واگیردار پیشگیری می کنند. توصیه می شود که فرزند خود را واکسینه کنید. واکسن ها تعداد کمی یا هیچ عوارض جانبی ندارند. بعالوه رایگان هستند. اگر کودک در سنین کودکی واکسینه نشود ممکن است بیماری خود را در سن بزرگسالی بگیرد که بسیار ناخوشآنید خواهد بود. (46.36) در دوران مدرسه کودکان توسط پرستار مدرسه معاینه می شوند. این جلسات شامل گفتگو درباره سالمتی راهنمایی سالمتی آموزش آزمایش بینایی و تشخیص رنگ آزمایش شنوایی قد و وزن می باشد. گفتگو درباره سالمتی بر این اساس انجام می شود که کودک چه احساسی از زندگی خود دارد. Psykolog (47.02) )مرد( روانشناس می تونیم با این شروع کنیم که شما اسم خودتو بنویسی. اینجا روی این خط. Speak (47.09) یک روانشناس نیز در ارتباط ثابت با مدارس قرار دارد. وظیفه روانشناس کمک به کودکانی است که در مدرسه یا خانه احساس راحتی نمی کنند. Psykolog (47.17) )مرد( روانشناس ببین اینو برمی گردونم. حاال خودت می تونی درستش کنی. Speak (47.22) Tandlæge Barn bliver undersøgt hos børnetandlægen روانشناس مدرسه با کودک پدر و مادر و معلم ها صحبت می کند که چگونه می توان مسائل را حل کرد که حال کودک خوب شود. دندانپزشک Tandlæge (47.35) )زن( دندانپزشک االن وقتشه که دندونات چک بشن. اول یک دستمال کاغذی می زارم. 32

33 Speak (47.41) برای حفظ دندانهای خوب و سالم در تمام طول زندگی مهم است که از همان ابتدا از آنها مراقبت شده و مرتبا توسط دندانپزشک کنترل گردند. (47.54) همه کودکان از تولد تا سن 14 سالگی از امکان دندانپزشکی رایگان برخوردارند. در اکثر کمونها کودکان در سن یک تا دو سالگی به اولین معاینه فراخوانده می شوند. Tandlæge (48.09) )زن( دندانپزشک بله شیش به اضافه پنج چهار به اضافه شیش Speak (48.17) دندانپزشک وضعیت کودک را مرتبا دنبال کرده و شما را راهنمایی می کند که چگونه از پوسیدگی دندانها جلوگیری کنید و به اهمیت کم کردن خوردن آب نبات شکالت و شیرینی اشاره می کند. Tandlæge (48.29) )زن( دندانپزشک هیچ پوسیدگی نبود. خیلی خوب. امروز صبح مسواک زدی Barn (48.33) )مرد( کودک بله Tandlæge (48.34) )زن( دندانپزشک بله می بینم که خیلی خوبه این دندونای جلو را خوب مسواک زدی ولی یک جا کم داره می تونی آینه را نگه داری می تونی یه زره بیشتر ببندی بله مسواک را کامال بگیر به پشت حرکات گرد دایره ای بزن به دندون و لثه و بعدش از این طرف به اون طرف مسواک بزن. دیگه امروز کارمون تموم شد. پاشو بشین. Tandlæge tager billede af kvindes visdomstænder Speak (48.55) رسیدگی به دندانها تا سن 14 سالگی رایگان است. 33

34 Tandlæge (48.59) Kvinde betaler for sit tandlægebesøg )زن( دندانپزشک االن وقت جایزه است. Barn (49.02) )مرد( کودک عالیه Speak (49.02) ویزیت دندانپزشکی یا در کلینیک مخصوص دندانپزشکی کودکان و مدارس کمون انجام می شود و یا در مطلب خصوصی یک دندانپزشک. Tandlæge (49.11) )زن( دندانپزشک یک خمیردندون فکر خوبیه. Speak (49.13) با توجه زیاد به مراقبت از دندانها در سنین کودکی دندانپزشکان امیدوارند که کودکان عادات خوبی یاد گرفته و با خود به زندگی بزرگسالی ببرند. Tandlæge (49.23) )زن( دندانپزشک یه عکس کوچیک با این دوربین می گیرم. این دندون عقل و لثه که روش رفته و میخواد بصورت کج بره تو دهن شما. Speak (49.34) بزرگساالن معموال یک دندانپزشک ثابت دارند که سالی یکبار یا در صورت لزوم بیشتر آنها را به مطب خود فرا می خواند. اگر قادر نباشیم در وقت تعیین شده بیاییم باید قبال وقت خود را کنسل کنیم. (49.49) بزرگساالن باید خودشان بیشتر مخارج دندانپزشکی را بپردازند. بخش کمی از مخارج توسط بیمه درمانی تامین می شود. 34

35 Hvornår er man syg? Borger i gang med motion i forebyggelsescentret چه موقع بیمار هستیم Sundhedsvejleder (50.04) )زن( راهنمای تندرستی خب حالتون چطوره Borger (50.05) )زن( شهروند بله حالم خوبه. Sundhedsvejleder (50.08) )زن( راهنمای تندرستی ظاهرن که خوبه Borger (50.10) )زن( شهروند یه کم سخته. Speak (50.14) مشخص کردن اینکه آیا انسان بیمار است و به معالجه نیاز دارد بسیار مشکل است. فقط خود شخص می داند که حالش چطور است و بنابراین فقط خود شخص می تواند برای دریافت معالجه از سازمان بهداشت کاری بکند. Sundhedsvejleder (50.27) )زن( راهنمای تندرستی موفق باشین. Borger )زن( شهروند ممنونم. Sundhedsvejleder (50.29) )زن( راهنمای تندرستی خیلی خوبه. Borger 35

36 )زن( شهروند ممنون. Speak (50.34) S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k S u n d h e d og S y g d o m D i a l o g l i s t e Det danske sundhedsvæsen هر چه زودتر معالجه شما شروع شود شانس بهبودی و سالمتی و زندگی سالم بیشتر می شود. سازمان بهداشت دانمارک Speak (51.14) Christiansborg og andre offentlige bygninger سازمان بهداشت وظایف متعدد و مخارج زیادی دارد. وظایف آن بین دولت مناطق کشوری و کمون ها تقسیم شده است. بخشی از مالیاتی را که به دولت و کمونها می پردازیم هزینه بهداشت همگانی می شود. (51.30) مسئولیت قانون گذاری و دستورالعمل ها و تعیین سیاست های کلی بهداشتی و اهداف آن در دانمارک بعهده دولت یعنی حکومت و پارلمان است. یک وزارت مسئول امور مربوط به سالمتی و بیماری می باشد. Grafisk illustration af regionerne (51.47) تحت این وزارت ادارات بسیاری وجود دارد. مانند اداره امور بهداشت که مسئول ایجاد بهترین شرایط برای معالجه و پیشگیری و راهنمایی مردم و سیاستگذاران است. اداره امور داروهای پزشکی مسئول داروها»مؤسسه سرم دولت«مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مسری و از جمله واکسن ها است. (52.12) دانمارک به پنج منطقه کشوری تقسیم شده است. هر سال دولت مبلغ ثابتی را به هر منطقه اختصاص می دهد. وظیفه اصلی مناطق کشوری اداره بیمارستانها و پرداخت هزینه استفاده شهروندان از پزشکان خانواده پزشکان متخصص و دیگر متخصصین می باشد. Genoptræning efter knæoperation (52.32) وظیفه دیگر مناطق کشوری پرداخت یارانه دارو و کمک به شهروندان بیمار برای زندگی بهتر علی رغم بیماری می باشد. (52.42) کمونها مسئول پیشگیری از بیمارشدن شهروندان معمولی هستند. به این معنی که کمونها باید به شهروندان خود کمک کنند تا زندگی سالمتری داشته باشند مثال فراهم کردن امکان مالقات پرستار کودکان در منزل آموزش در مدارس عمومی امکانات ورزشی و اطالعات مفید درباره تغذیه. (53.08) 36

37 37 مسئولیت دیگر کمونها توانبخشی بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان است. Kom kræften i forkøbet. 91 از سرطان جلوگیری کنیم (11.31)Speak : در دانمارک از خانم ها دعوت می شو تا جهت عکسبرداری )اسکرینینگ یا غربالگری( مخصوص سرطان رحم و سرطان سینه مراجعه کنند. (11.37) شانس زنده ماندن بعد از ابتال به بیماری سرطان در صورتی باال است که زود تشخیص داده شود. (11.43)Vicedirektør, Herlev Hospital(m) معاون رئیس بیمارستان هرلو )مرد( اگر این بیماریها توسط عکسبرداری مشخص شوند شانس درمان بسیار زیاد خواهد بود چون بیماری در زمانی کشف می شود که هنوز عالئمی از خود نشان نداده است. بعالوه معالجه نیز اغلب ساده تر و مالیم تر خواهد بود. (11.59)Speak عکسبرداری )اسکرینینگ یا غربالگری( به معنی معاینه و تست اشخاص سالم است. اینکه افراد سالم معاینه شوند برای بعضی ها بی معنی است. ولی این گونه عکسبرداری ها می توانند قبل از اینکه شما عالئم یا نشانه هایی ببینید بیماری را کشف کنند. (12.15)Lægesekretær(k) منشی پزشک )زن( متشکرم بفرمایید بنشینید. (k) بیمار )زن( ممنون. Speak زنان بین 25 تا 84 ساله هر سه سال برای عکسبرداری دعوت می شوند. و بین 30 تا 63 ساله هر 3 سال. (12.30)Læge(k) پزشک )زن( شما برای معاینه دهانه رحم دعوت شده اید بیمار بله. (12.34)Speak این معاینه در مطلب پزشک خانواده انجام می شود. Læge پزشک

38 آخرین بار چه موقع عادت ماهانه شدین بیمار دو هفته پیش بود. Læge پزشک دو هفته پیش بود پس خوبه چون این آزمایش باید درست بین دو دوره انجام بشه. (12.46)Speak پزشک یک معاینه زنانه انجام داده و از سلول های دهانه رحم نمونه برداری می کند. (12.53)Læge: پزشک: حاال سعی کنید نفس عمیق بکشید و هوا را آهسته بیرون بدید. (13.00)Speak هدف از این معاینه یافتن تغییرات سلولی است. Læge پزشک دیگه تمام شد. (13.07)Speak تغییرات سلولی مساوی با سرطان نیست. ولی ممکن است مرحله ابتدایی سرطان دهانه رحم باشد. و اگر معالجه نشود بعضی از مواقع به سرطان منجر می شود. (13.19)Læge پزشک ببینید مدتی طول می کشه تا جواب بیاید. حدود 1 تا 5 هفته طول می کشه. جواب با نامه برای شما فرستاده می شه. و در نامه یا نوشته که جواب آزمایش طبیعی بوده و یا نوشته که یک چیزی و تغییراتی هست. (13.33)Speak سرطان دهانه رحم اغلب آهسته رشد می کند و بیش از 10 تا 13 سال طول می کشد. (13.40)Læge پزشک اغلب صرفا به این معنی است که شما کمی ناراحتی دارید و باید شش ماه دیگر دوباره معاینه شوید. در مواردی نیز به این معنی است که باید برای معاینات بیشتر به متخصص زنان مراجعه کنید تا توسط ابزارهای درون بین نمونه های مشخص تری برداشته بشه. ولی در این مرحله بندرت چیزی پیدا می کنیم. و می توانم بگویم که شما مشکلی ندارید و نباید نگران باشید. 38

39 بیمار ممنون (14.05)Speak عکسبرداری سرطان سینه ماموگرافی نیز نامیده می شود. پستانها با اشعه ایکس عکسبرداری می شود. (14.15) زنان بین 30 تا 64 ساله هر دو سال یکبار برای عکسبرداری سرطان سینه دعوت می شوند. Receptionist(k) مسئول پذیرش )زن( برای ماموگرافی آمده اید (k) بیمار )زن( بله درسته. Receptionist مسئول پذیرش خوب اسمتان چیه بیمار کانتیکا ولنیکا (14.31)Speak این معاینه در کلینیک ماموگرافی صورت می گیرد. (14.35)Radiograf(k) رادیولوژیست )زن( سالم کانتیکا خوش آمدید. اسم من ریم است. من رادیولوژیست هستم و باید از شما عکسبرداری کنم. (14.42) باید 8 تا عکس از سینه شما بگیرم. از هر سینه دو عکس. برای دو عکس اول باید بنشینید و برای دو عکس بعدی باید جلو من بایستید. (14.51)Speak عکس برداری با اشعه ایکس می تواند غده هایی را درپستان نشان دهد هستند که با انگشت قابل لمس نمی باشند. Radiograf تکنیسین رادیولوژیست درد میآد که آنقدر کوچک 39

40 بیمار نه Radiograf تکنیسین رادیولوژیست خوب خیلی عالی. آخرین کار اینه که اینجا را فشار می دم. اینجوری. قابل تحمله کانتیکا بیمار بله (15.11)Radiograf تکنیسین رادیولوژیست میرم بیرون و االن عکس می گیرم. (15.24)Speak این عکس ها توسط دو پزشک متخصص رادیولوژی بررسی می شوند. این عکس ها می توانند تغییرات در سینه را نشان دهند. (15.32)Radiolog(k) پزشک رادیولوژیست )زن( در مورد اغلب زنان تغییراتی که حاکی از سرطان باشد مشاهده نمی کنیم. ولی در مورد بعضی زنان تغییراتی دیده می شود که می تواند نشانه سرطان باشد ولی البته می تواند نشانه تغییرات کامال خوش خیم هم باشد. مانند کیست های آبی و غده های ترشحی ولی ممکن است ناچار شویم که برای معاینه ای ویژه دعوت کنیم. و این معاینه ویژه معموال شامل این است که پزشک متخصص شما را معاینه کرده و پستانها و زیر بغل شما را بدقت لمس می کند و عکس های ماموگرافی بیشتری گرفته خواهد شد. در مورد هر دو پستان و زیر بغل سونوگرافی هم انجام می شود. و اگر غده یا تغییراتی پیدا کنیم یک نمونه بافت هم با یک سوزن نازک بر می داریم. این بیوپسی سوزنی در اغلب موارد می تواند روشن کند که این تغییرات خوش خیم و یا بد خیم هستند. جواب آزمایش عکس برداری معموال در عرض 10 روز اداری بدست شما می رسد. (16.30)Vicedirektør, Herlev Hospital(m) معاون رئیس بیمارستان هرلو )مرد( این عکسبرداری پیشنهادی رایگان برای شماست. شرکت در این معاینه و تست اختیاری است ولی برای تصمیم گرفتن در مورد شرکت در آن مهم است که شما از جوانب مثبت و منفی آن مطلع باشید. (16.42) سرطان دهانه رحم و سرطان سینه بیماریهای خطرناکی هستند. اگر بیماری گسترش پیدا کند خطر مرگ وجود دارد. از سال 2018 امکان خواهیم یافت که به افراد بین 30 تا 53 ساله پیشنهاد جدیدی عرضه کنیم و آن عکسبرداری )اسکرینینگ یا غربالگری( برای سرطان روده است. (17.00)Speak 40

41 هیچگاه برای عکسبرداری دیر نیست. اگر پیشنهاد مربوطه را قبول نکردید همیشه می توانید خودتان وقت بگیرید و یا با پزشک خانواده تماس بگیرید تا به شما بگوید که باید چکار کنید. (17.13) زمان انتظار برای جواب آزمایش می تواند دوران سختی باشد و ممکن است به فکر انسان تصورات زیادی خطور کند ولی نگذارید که این شما را از شرکت در معاینه منصرف نماید. (17.23) این عکسبرداری روشی است برای روشن کردن اینکه شما بیمار هستید یا نه. ولی شما باید همیشه به عالئمی که بدن شما از خود نشان می دهد توجه کنید. اگر عالئمی دارید حتما به پزشک خود مراجعه کنید. (17.37)Radiolog(k) پزشک رادیولوژیست )زن( تغییراتی که ممکن است در سینه خود احساس کنید مثال یک غده تازه یا نوک سینه که به داخل جمع شود یا اگر احساس کنید که غدد لنفاوی زیر بغل ورم کرده اند. در این موارد حتما باید به پزشک خودتون مراجعه کنید حتی در صورتی که بتازگی عکس برداری ماموگرافی داشته اید. (17.53)Speak 41 مراحل اولیه رشد سرطان عالئمی از خود نشان نمی دهد. ولی اگر مثال در حین آمیزش جنسی خونریزی دارید باید با پزشک خود تماس بگیرید. (18.06) دعوتنامه برای عکسبرداری با پست به شما فرستاده می شود. در دعوتنامه زمان معاینه قید می شود و همینطور نحوه گرفتن وقت و اینکه چکار باید بکنید. در مورد معاینه نیز اطالعاتی داده می شود. (18.22) اگر سئوالی دارید به دفتر امور رادیولوژی و یا پزشک خود تلفن بزنید. برای اطالعات بیشتر در مورد این معاینات می توانید به سایت منطقه کشوری regionh.dk و یا سایت sundhed.dk مراجعه کنید. Hjælp ved psykisk sygdom. 20 کمک برای بیماریهای روحی روانی (18.46)Speak عالئم بیماریهای روانی به این صورت است که وضعیت روانی شخص نسبت به حالت معمول تغییر می کند. این مشکالت اغلب آهسته و بدون جلب توجه رشد می کنند و گاهی

42 حتی خود شخص نیز متوجه نمی شود. (19.02) اگر احساس افسردگی غمگینی میل به تنها بودن و یا عالئم دیگری دارید که نشانه مشکالتی است و یا اگر کس دیگری را با اینگونه عالئم می شناسید برای دریافت کمک اقدام کنید. (19.14) مشکالت خود را از خود دوستان و خانواده پنهان نکنید. هر چه زودتر کمک بگیرید زودتر حالتان خوب می شود. (19.23) اگر مشکالت روحی روانی دارید می توانید از سازمان بهداشت دانمارک کمک بخواهید. (19.31) اگر به کمک نیاز دارید در ساعات روز باید به پزشک خانواده مراجعه کنید Læge(m) پزشک )مرد( سلما (k) بیمار )زن( بله Læge پزشک سالم حالت چطوره بیمار زیاد خوب نیست. Læge پزشک زیاد خوب نیست بیمار نه Læge 42

43 43 پزشک خب باید با هم صحبت کنیم بیا بشین. (19.46)Speak مهم است که شما آشکارا به پزشک خود بگویید که حالتان چطور است و بنظر خودتان دلیلش چیست. Læge پزشک شما هنوز همه مشکالت خود در رابطه با معده آسم و مشکل خواب و اینطور چیزها را دارید بیمار بله (19.59)Læge پزشک من چندین مورد شما را معاینه و تست کردم و نتیجه همه آنها نرمال است و هیچ دلیل فیزیکی برای عالئم معده شما وجود ندارد. و حاال که در مورد خواب هم مشکالتی داری من فکر می کنم که شاید چیز دیگری هست که شما را آزار می دهد. االن زندگی شما در چه وضعیه می دانم که تحت فشاری (20.21) بیمار می دانید که تازگی مادرم را از دست دادم. نمی توانم از پس زندگی بربیام. (20.30)Speak فراموش نکنید که هم پزشک و هم مترجم وظیفه رازداری دارند. حرفهایی که می زنید بین شما می ماند. (20.39) بیماریهای روانی بصورت های مختلفی بروز می کنند. عالئم آن می تواند جسمی باشد مانند سردرد و یا روحی روانی باشد مانند اضطراب افسردگی مشکالت خواب افکار وسواسی خیاالتی شدن پرخاشگری و سوء مصرف. (20.56) برای خود شخص مشکل است که بفهمد که بیماری روانی دارد. شاید خود او متوجه نشود ولی نزدیکان او متوجه موضوع میشوند چون می بینند که مشکلی وجود دارد.

44 (21.08)Læge پزشک به نظر من باید شما رو به مرکز روانپزشکی ناحیه معرفی کنم. چون در آنجا امکان گفتار درمانی وجود دارد که به نظر من برای شما بسیار مفید است. نظر خودتان چیه فکر خوبی نیست که بتوانید مشکالت خود را با کسی مطرح کنید (21.23)Speak پزشک خانواده هم می تواند گفتار درمانی و یا معالجه داروئی را پیشنهاد کند. بعالوه او می تواند شما را به روانشناس و یا به روانپزشک معرفی نماید. (21.37)Læge پزشک ولی نمی دانم که مدت انتظار برای این مرکز چه مدت است. برای همین پیشنهاد می کنم که شما هر دو هفته یکبار اینجا بیایید تا با هم صحبت کنیم و من مواظب باشم که حال شما چطور است. (21.48)Speak شاید ارزیابی شود که شما باید در یک مرکز روانپزشکی بستری شوید. چون بیماری چنان سخت است که معالجه طوالنی و فشرده الزم میباشد. (21.59)Læge پزشک پس برنامه این شد که شما را به مرکز روانپزشکی ناحیه معرفی می کنم. و االن بروید و از منشی من یک وقت برای دو هفته دیگر بگیرید که با هم صحبت کنیم. بعد ببینیم چی میشه. (22.11)Speak اگر مشکالت روانی سختی دارید و به کمک اضطراری نیاز دارید مثال اگر نمی توانید از پس زندگی خود برآیید و یا اضطراب شدید دارید می توانید با»تلفن اضطراری«با شماره 1415 تماس بگیرید. (22.25) بعالوه می توانید خودتان شخصا به مرکز پذیرش اضطراری روانپزشکی مراجعه کنید. در این مرکز یک پرستار و یک پزشک با شما صحبت کرده و ارزیابی می کنند که شما چه کمکی الزم دارید. (22.36)Sygeplejerske(k) پرستار )زن( سالم (m) 44

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت صلیب وقتی که وارد کلیسا می شویم اغلب یک صلیب باالی محراب و یا در جای دیگری در سالن کلیسا می بینیم. این صلیب برای ما نماد رنج و مرگ عیسی است ولی نماد

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی بسمه تعالی مرکز آموزشی و درمانی حضرت امام خمینی )ره( اردبیل کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3194 0 جناب آقای دکتر قبادی جناب آقای دکتر ایران پرور جناب آقای دکتر

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان 2008/2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را میتوان روی

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere