NGO-Projektlederuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NGO-Projektlederuddannelsen"

Transkript

1 NGO-Projektlederuddannelsen Målrettet projektlederuddannelsesforløb for projektmedarbejdere - hold 8 Kære NGO-projektleder Som medarbejder i en organisation med et almennyttigt sigte skal man, som projektleder navigere i et varieret politisk spændingsfelt både udadtil i forhold til eksempelvis EU, projektarbejde i tredjelande, i Folketinget og indadtil i forhold til teamsamarbejde med andre kolleger og projektmedarbejdere. Dette kræver professionalisme i tilgangen til projekterne og fælles forståelse af projektrammerne. På baggrund heraf tog styregruppen for NGO- Lederuddannelsen i 2008 initiativ til at udvikle en skræddersyet projektlederuddannelse for NGO-projektledere og projektdeltagere. Hensigten er også at skabe et forløb, der giver mulighed for dannelse af relevante netværk. Frontsetter udbyder både NGO- Projektlederuddannelsen og NGO-Lederuddannelsen. De to uddannelser supplerer hinanden, således at NGO-ledere og NGOprojektledere får samme tankemæssige udgangspunkt for yderligere professionalisering af deres NGO. Forløbet udbydes til særdeles gunstige priser og med god mulighed for yderligere tilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er sidste forløb, hvor der kan søges om SVU som højtuddannet. Med venlig hilsen Styregruppen Styregruppen består af repræsentanter fra Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerrådet, CARE, Danish Science Factory, Gigtforeningen, Dansk Spejderkorps og Frivilligcenter Vesterbro NGO- Projektlederuddannelsen har givet mig langt mere end blot teorier og nyttige projektværktøjer, nemlig refleksion over min egen rolle som projektleder en sund rejse, som alle bør give sig selv! Projektlederen skal kunne favne bredt og have personlig gennemslagskraft, gåpåmod, kende sig selv, egne mål og værdier for at få alle involverede til at arbejde sammen mod fælles mål. Og det er ikke altid let. Erfaringsudvekslingen og fokus på personlig udvikling var guld værd! Uddannelsen var en inspirerende oplevelse og et lærerigt afbræk fra en travl hverdag. Mette Såby Bro, Hjerteforeningen Selv med mange års erfaring som projektleder, har NGOprojektlederuddannelsen virkelig givet mig nyt indblik og forståelse for, hvorledes jeg kan optimere mit arbejde og strukturere mine projekter fremadrettet. Vekslingen mellem teori og erfaringer, både fra undervisere og kursusdeltagere har været et godt miks, der har givet grobund til konstruktiv sparring og etablering af netværk. Dieter Carstensen, Red Barnet Jeg kom først og fremmest for at få nogle gode projektværktøjer til at få bedre styring og overblik over mit arbejde. Det har jeg fået, og igennem opgaverne, hvor egne projekter er i spil, bliver værktøjerne brugbare. Dertil er kurset også en god mulighed for at stoppe op, og med input fra undervisningen og fra andre deltagere, at kigge på de mere personlige sider og muligheder for udvikling. Stine Müller, Tænk, Forbrugerrådet Uddannelsen gjorde mig bevidst om, hvor meget min egen person er i spil, som projektleder. Så regn ikke med at du kan gemme dig bag dit professionelle ydre! Projektledelse handler ikke bare om nye værktøjer, men også om værdier, handle- og tænkemønstre. Selv som forholdsvis garvet projektleder var der nyt at hente for mig, og evner og tilgange jeg allerede beherskede og blev mere bevidst om. Og så mødte jeg en hel utrolig bunke søde mennesker, som jeg havde meget tilfælles med. Harald Hartvig Jepsen, IMR

2 MODULBESKRIVELSE KOMMENTARER Modul 1 3 dages internat Check ind Den gode projektstart Præsentation af projekter og projektledelse Projektledelsesværktøjer Teamledelse Motivation Projektorganisation Idégenerering Personlig gennemslagskraft At lede uden ledelsesansvar Coaching Personlig handlingsplan Modul 1 afholdes fra: Tirsdag d. 22. april 2014 kl til d. 24. april 2014 kl Undervisningen afholdes på et kursussted på Sjælland. Hjemmeopgave Modul 2 3 dages eksternat Kommunikation Den gode projektleder Den bedste udgave af mig, som projektleder Projektledelsesværktøjer Interessenthåndtering Evaluering Teambuilding og motivation Facilitering Mødeledelse Konflikthåndtering og mediering Coaching Modul 2 afholdes fra: Tirsdag den 20. maj 2014 til onsdag den 21. maj 2014 fra kl til kl begge dage. Undervisningen foregår i en NGO i København Eksamen i Projektstyring i praksis Eksamen ½ time, den 16. eller 17. juni 2014 Akademiuddannelse i Ledelse og Projektstyring gennemføres af Frontsetter i samarbejde med cphbusiness. Gennemgående undervisere: Pia Friberg Krejsager, FRONTSETTER og Connie Yilmaz Jantzen, Center for Diakoni og Ledelse, Filadelfia Læs mere om NGO-Projektlederuddannelsen, Akademiuddannelse i Ledelse og betingelser for offentlige støttemuligheder på

3 Gennemslagskraft, som projektleder? Som projektleder i en NGO udfordres du konstant. En organisation med en idealistisk målsætning har helt særlige udfordringer, da I skal sikre høj synlighed og et positivt image for at kunne indfri interessenternes forventninger i såvel det offentlige rum, som i det politiske miljø. Som projektleder i en NGO er drivkraften ofte engagement og specialistviden. For at styrke effektiviteten og skabe overblik i en hektisk hverdag med mange forskellige og skiftende kolleger i ind- og udland, er det vigtigt med en fælles forståelse af projektlederens værktøjskasse. Ikke kun et struktureret projektforløb, men også fokus på egen ledelsesstil, teamets vilkår samt teamets udvikling gennem projektforløbet, er afgørende for succes. Som projektleder er din udfordring at skabe engagement, motivation og fællesskab omkring opgaveløsningen også selv om du ikke har den formelle lederkompetence. Projektledere er dygtige specialister med en stor mængde kompliceret faglig viden, som kan være svær at formidle. God projektledelse kræver redskaber i forhold til projektets faser samt en yderst effektiv kommunikation. Gåpåmod og en stor portion personlig gennemslagskraft er vigtige brikker i relation til at få styregrupper, projektdeltagere, kolleger og eksterne samarbejdspartnere til at arbejde sammen mod et fælles mål. NGO-Projektlederuddannelsen Uddannelsen er praksisorienteret mod projektlederjobbet, men alligevel giver den også formelle kvalifikationer. I modsætning til tilsvarende dyrere og længerevarende uddannelser tager NGO-Projektlederuddannelsen hensyn til, at projektlederne i NGO-organisationer har særlige behov. NGO-Projektlederuddannelsen indeholder formelt pensum i et fag på Akademiuddannelse i Ledelse. Akademiuddannelsen udbydes i tæt samarbejde med cphbusiness (www.cphbusiness.dk). Uddannelsen er en videregående uddannelse, som kombinerer et højt fagligt niveau med en tæt kobling til praksis og tager udgangspunkt i NGOprojektlederens hverdag med vægt på erfaringsudveksling og netværk. Målgruppen Projektledere og projektmedarbejdere med henholdsvis meget og relativ lidt erfaring i projektledelse, som ønsker at have fokus på den personlige dimension i projektlederkompetence. Formål Uddannelsens overordnede mål er, at du uanset erfaringsniveau udvikler dine projektledelseskompetencer, og at du på det organisatoriske niveau bliver styrket i en fælles forståelse af, hvad god projektledelse består af. Du kommer endvidere til at arbejde med din personlige gennemslagskraft og dine personlige udviklingsmål som projektleder, og du bliver inspireret af forskellige teorier og ansporet til at arbejde med dig selv og din rolle, som projektleder. Uddannelsens forløb To moduler af tre og to dages varighed; det første modul er et internat. Et praktisk projekt fra egen hverdag, som er udgangspunkt for eksamen på Akademiuddannelse i fagene: Ledelse samt faget Projektstyring i praksis Personlig udvikling, som projektleder. Under uddannelsen kommer du til at arbejde sammen og danne netværk med projektledere fra andre NGO er, som har sammenlignelige udfordringer. Modulerne indeholder relevante oplæg, konkrete værktøjer og teoretiske modeller fra underviserne, dine opgaver og udfordringer fra egen hverdag samt coaching, refleksion og dialog. Mellem modulerne arbejder du med et praktisk projekt fra din egen organisation. Du omsætter din nye viden til virkelighed, og du udfordrer og reflekterer over din rolle, som projektleder. Coaching at bistå andre i at folde deres potentiale ud er et vigtigt værktøj for moderne projektledere. Det er projektmedarbejdere eller eksterne samarbejdspartnere, der skal omsætte projekterne til realiteter. Du vil gennem hele uddannelsen arbejde i læringsteams, hvor I coacher hinanden. Som projektleder skal du kende dig selv, dine mål, dit drive og dine personlige grænser. Derfor afsættes der gennem hele uddannelsen tid til refleksion og feedback på dit projektlederskab. Det eneste du selv skal medbringe er den mængde mod, der skal til for at synliggøre dine tanker og bidrage til at fremme din og dine kollegers læringsproces. Dit praksisorienterede projekt bliver til slut din personlige svendeprøve og udgangspunktet for din eksamen i Projektstyring i praksis på Akademiuddannelse i Ledelse. Til eksamen skal der afleveres en mindre skriftlig opgave.

4 Tilmelding Sendes eller mailes til: Frontsetter, Parkovsvej 14, 2820 Gentofte eller Pris for NGO-projektlederuddannelsen er kr ,-. Prisen er betinget af min. 15 deltagere. Der er ikke moms på kompetencegivende uddannelsen. Hertil kommer udgifter til materialer det tilstræbes, at disse omkostninger holdes på et minimum. Vigtigt vedr. SVU: Der er kommet nye SVU-regler. Det betyder at hvis du har en videregående uddannelse og gerne vil søge SVU, så SKAL SVUadministrationen have modtaget din ansøgning inden 1. februar I praksis betyder det, at skemaet skal være Frontsetter i hænde senest d. 17. januar Der kan søges om offentligt tilskud til uddannelsen, kaldet Statens Voksenuddannelsesstøtte, SVU. Sammen med nedenstående tilmeldingsblanket, bedes du samtidig indsende et udfyldt SVU ansøgningsskema, som kan hentes på (under skemaer og blanketter). Frontsetter sender derefter din SVU ansøgning videre til skolen og SVU administrator. Hvis ansøgningen om SVU imødekommes, vil deltageren kunne opnå et tilskud på op til kr ,- afhængig af antallet af forberedelsestimer, der er afsat af din organisation. Læs mere på om Statens Voksenuddannelsesstøtte. Tilmeldingsfrist er den 3. marts 2014 (Hvis du søger SVU er det d. 17. januar). Tilmeldingen er bindende. Betaling forfalder den 1. april 2014 Jeg tilmelder mig NGO-Projektlederuddannelsen og registrerer mig med følgende oplysninger: BRUG BLOKBOGSTAVER Navn: Organisation: Adresse: Postnr. og by: Titel: Arbejdsfunktion: Organisatorisk placering: Telefon og mobiltlf. nr.: CPR-nr. (Til oprettelse hos cphbusiness): Mailadresse: Dato og underskrift: BINDENDE TILMELDING

5 PIA FRIBERG KREJSAGER, Direktør og Seniorkonsulent i FRONTSETTER Pia Friberg Krejsager er kendt for sin evne til at vide, hvad NGO er har behov for, når det gælder kompetenceløft, organisationsudvikling, strategiarbejde og projektstyring. Som underviser og udvikler af Ankerhus NGO-kurser har hun undervist flere end 500 ledere og projektmedarbejdere i NGO-Sektoren. Pia har 25 års leder- og topledererfaring fra Finansrådet, Niels Brock og konsulentbranchen. De seneste otte år har Pia været konsulent for både den offentlige sektor og NGO er, inklusiv Økonomi- og Vækstministeret, Vejdirektoratet, Lundbeck, Spar Nord, ATP, CARE, Dignity, IBIS, Sex og Samfund, Folkekirkens Nødhjælp og Institut for Menneskerettigheder. Cand.merc., MPA og Pædagogisk Diplomuddannelse. Certificeret coach. Certificeret i 7 gode vaner og Associated Partner hos Franklin Covey Nordic Approach. CONNIE YILMAZ JANTZEN, Leder af Center for Diakoni og Ledelse Connie Yilmaz Jantzen underviser på en lang række kurser og kompetencegivende uddannelser rettet med NGO-sektoren og kirkelige organisationer indenfor temaer som ledelse, organisation, strategi og kommunikation. Hun har indgående kendskab til NGO-sektoren og har en kernefaglighed omkring ledelse i frivillige organisationer og løser derfor også konsulentopgaver i en række organisationer. Hun er kendt for at formidle teori på en altid relevant, vedkommende og involverende måde for deltagerne, og for ubesværet at kunne koble viden med den praktiske dagligdag. Connie har mere end 13 års erfaring som leder, foredragsholder og underviser. Hun er tidligere national chef i Folkekirkens Nødhjælp og National Afdelingsleder i Dansk Ungdoms Fællesråd. Uddannet socialrådgiver, senere efteruddannet indenfor ledelse, facilitering og certificeret coach. Pt. læser Connie en Master i Etik og Værdier i organisationer.

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR Redigering Charlotte Juul Thomsen Forlag Center for frivilligt socialt arbejde ISBN 87-90440-32-3 Design og layout Glad Design, www.gladdesign.dk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere