Refleks2011. kompetencer der rykker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refleks2011. kompetencer der rykker"

Transkript

1 Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011

2 Refleks2011 Refleks2011 velkommen I weekenden den september inviterer DUF til udannelsesarrangementet Refleks. Under overskriften Kompetencer der rykker tilbyder vi fire uddannelser, der giver dig værktøjer og viden, som gør en forskel i din organisation. Refleks2011 er for dig, der ønsker at skabe bæredygtige forandringer i din organisation. På Refleks2011 kan du melde dig på én af i alt fire forskellige uddannelser: Projektledelse Fra strategi til virkelighed Strategisk ledelse Fra strategi til implementering: Strategisk styring i frivillige organisationer Fundraising Få andre til at betale for dine drømme! Politisk kommunikation og lobby Analytiske værktøjer og best practice cases til større politisk gennemslagskraft På tværs af uddannelserne får du mulighed for at dele viden og erfaringer med andre deltagere og for at deltage i nye interessefællesskaber, der kan støtte op om den fortsatte udvikling af foreningslivet. Kompetencer der rykker DUF ønsker at tilbyde faglig stærk kompetenceudvikling for centrale aktører i de frivillige børne- og ungdomsorganisationer. Målet med vores tilbud er, at medlemsorganisationernes ledelse får mulighed for at opstille og nå de udviklingsmål, der i sidste ende styrker den enkelte organisations formål. Årets Refleks har derfor fået undertitlen Kompetencer der rykker. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til en weekend med ambitioner om høj faglighed, stort udbytte for deltagerne og rig mulighed for erfaringsudveksling på tværs af organisationer. Jeg glæder mig til at se jer. Med venlig hilsen Martin Justesen, Formand, Dansk Ungdoms Fællesråd

3 Projektledelse Fra strategi til virkelighed Skab ejerskab for organisationens projekter, få involveret de dygtige frivillige i organisationen og bliv sikker på alle projektets faser. Det er målet for linjen i projektledelse. Praksisnære øvelser og brugbare redskaber suppleres med overblik over teoretiske indgange til projektledelse. BLIV KLOGERE PÅ Projekter i praksis Projektlederrollen Kom i mål med projektet! Linjen giver dig mulighed for at arbejde med projektledelse fra idé til evaluering, men sætter også fokus på, hvordan projektarbejde og organisationens overordnede strategi hænger sammen. Med uddannelsen får du udviklet dine kompetencer til at arbejde med projektarbejde i din organisation. Uddannelsen indeholder følgende emner: Tilgange til projekter Strategi eller praktisk håndværk Projektlederens rolle Roller og agendaer i strategisk projektledelse Konkrete redskaber til projektstyring og projektledelse Målhierarki, projektets faser, risikoanalyse, sumoanalyse, stakeholder-analyse etc. Kommunikation og projektledelse Hvordan sikres kommunikation med alle projektets interessenter, således at der skabes ejerskab og tillid Strategi og implementering Hvordan implementerer du et strategisk projekt i en frivillig organisation? Herunder ses der på faldgruber og udfordringer Underviser på uddannelsen er Michael Bager, der har mange års erfaring med foreningsarbejde og projektledelse. Michael er en del af konsulentfirmaet Bager & Aagaard og underviser blandt andet i projektstyring på Erhvervsakademi Sjælland. Målgruppe Du er selv i gang med et projekt eller ønsker at komme i gang med projektarbejde. Du ønsker at udvikle kvalitet og faglige kompetencer, når I planlægger og udfører nye projekter i organisationen. 3

4 strategisk ledelse Fra strategi til implementering: Strategisk styring i frivillige organisationer BLIV KLOGERE PÅ Hvad betyder det at arbejde strategisk? Hvordan lykkes en strategi? Hvordan kan vi implementere en strategi i alle organisationens led? Hvordan bliver vores visioner til virkelighed? Hvilke strategiske værktøjer kan hjælpe os på vej? Hvordan arbejder man strategisk i en frivillig organisation? På uddannelsen i strategisk ledelse bliver du hjulpet til at svare på disse spørgsmål. Vi tager udgangspunkt i de visioner, mål og strategier, I allerede anvender i din organisation. Med hjem får du konkrete strategiværktøjer, som du kan sætte i spil efter weekenden. Der bliver lagt vægt på, at deltagerne klædes på til at udarbejde og implementere strategier i deres egne organisationer. Uddannelsen indeholder følgende emner: Introduktion til det strategiske felt Præsentation af en strategimodel Strategianalyse Kortlægning af muligheder i deltagernes organisationer Strategimplementering Hvordan implementeres strategier i organisationer, der er baseret på unges frivillige arbejdskraft? Inspiration Hvordan kan der arbejdes med lokale og frivillige resurser som en kritisk faktor i strategiimplementering? For at du kan få mest muligt ud af weekenden, vil du på forhånd blive stillet en forberedelsesopgave. Forvent at bruge 1-2 timer på opgaven. Uddannelsen bliver faciliteret af PhD Frank Dybdal Lilleøre.Frank er til daglig afdelingsdirektør i Danske Banks HR-afdeling og fagansvarlig på Executive MBA ved Aarhus Universitet. Frank har arbejdet som konsulent, underviser og forfatter inden for kommunikation og ledelse i mere end 15 år. Målgruppe Du har en central rolle i landsorganisationen enten som frivillig, bestyrelsesmedlem eller ansat. Du har ledelseserfaring og kender din organisations mål. Du ønsker at udvikle dine kompetencer, så du i fremtiden kan spille en rolle, når der skal skabes bæredygtige strategier i din landsorganisation. 4

5 Fundraising Få andre til at betale for dine drømme! BLIV KLOGERE PÅ Den gode ansøgning Brug tiden rigtigt! Værdi for modtageren Hvordan får du formuleret dit projekt, så ansøgningen går igennem nåleøjet? Få værktøjer til at skære dit projekt rigtigt til, så din organisation står i forreste række, når der skal uddeles donationer. På linjen Fundraising lærer du at udvikle et projekt i din forening, så der er fokus på engagement, der skaber mening i vores samfund. Mange af DUFs medlemsorganisationers udfordring er at skære projektet til og skrive i det rigtige kodesprog, så det får lov til at være med i kampen om fondsmidlerne. Fonde og puljer støtter ikke kun projekter, men også engagerede mennesker, der skaber mening i vores samfund. Det idébetonede børne- og ungdomsarbejde, som vi til stadighed udvikler og udfolder i DUFs medlemsorganisationer, bygger på værdier og holdninger, der skaber mening. Derfor skal vi blive bedre til at præsentere vores projekt på en måde, der gør værdierne tydelige. På kurset lærer du at tænke fundraising ind i projektudvikling i din forening og opnå indsigt og konkrete værktøjer til at udforme den gode ansøgning. Uddannelsen indeholder følgende emner: Strategisk projektudvikling Konkrete værktøjer til den gode ansøgning Vinkling i forhold til puljer Uddannelsen faciliteres af Torben Stenstrup, som er selvstændig konsulent med fokus på bl.a. strategisk projektudvikling og fundraising. Desuden står han bag et spændende samarbejdsprojekt i Næstved Kommune og er gruppeleder hos KFUM-Spejderne. Målgruppe Du er centralt placeret i din landsorganisation, hvor du arbejder strategisk med fundraising eller står overfor at skulle skaffe penge til organisationens aktiviteter. Medbring gerne et eller flere eksempler på aktuelle projekter i din forening og eventuelt ansøgninger, du har skrevet. 5

6 BLIV KLOGERE PÅ Hvad er politisk kommunikation? Hvad kendetegner den gode interessevaretager? Hvordan brander vi os overfor flere forskellige interessenter? Politisk kommunikation og Lobby Analytiske værktøjer og best pratice cases til større politisk gennemslagskraft Hvad er god politisk kommunikation? Hvilke lobby-værktøjer kan vi bruge uden for Christiansborgs bonede gulve? Hvordan påvirker du interessenter og styrker organisationens gennemslagskraft på lokalt niveau? 6 På uddannelsen i lobby og politisk kommunikation får du blik for, hvordan du kan klæde din organisation på i et politisk miljø, også selvom du ikke er professionel spindoktor, der skal erobre den landspolitiske dagsorden. Udgangspunktet for kurset bliver de udfordringer, din organisation møder i kommunikationen med forskellige interessenter i både den offentlige og private sektor eller blandt andre frivillige organisationer: Hvordan læser du spillet og lærer at påvirke det? Uddannelsen indeholder følgende emner: Introduktion til politisk kommunikation Hvordan kortlægger du organisationens politiske handlerum og påvirkningsmuligheder? Identitet og branding Bliv bevidst om din organisations synlighed og troværdighed i relation til eksterne interessenter Cases fra virkeligheden do s and don ts Hvordan bliver politisk kommunikation en del af organisationens værktøjskasse? Uddannelsen bliver faciliteret og løftet af en række kompetente politiske kommunikatører og lobbyister med erfaring både indenog udenfor det frivillige foreningsliv og med forskellige tilgange til feltet. Programmet vil bestå af såvel værktøjsmæssige oplæg som best practice cases og diskussion. Målgruppe Du har en central rolle i din organisation enten som frivillig, bestyrelsesmedlem eller ansat. Du har kommunikationserfaring og kender din organisations interesser. Du ønsker at udvikle dit blik for politisk kommunikation, så du fremover kan navigere blandt interessenter og skabe resultater.

7 På tværs af de enkelte uddannelser erfaringsudveksling og interessefællesskaber På Refleks2011 får du mulighed for at dele viden og erfaringer på tværs af deltagere og på tværs af organisationer. Hvad er det, vi er virkelig stærke til, og hvordan kan andre tage noget af det med hjem som inspiration? Hvad er drivkraften i vores frivillige arbejde, og hvordan kan vi udvikle det potentiale, der ligger bag? På Refleks2011 har vi gjort pauserne længere. Vi tilbyder et struktureret indhold mellem uddannelsesmodulerne, der giver mulighed for at møde hinanden på kryds og tværs. Du får mulighed for at skabe netværk, der styrker udviklingen af din organisation. På Refleks2011 mødes deltagere, der er blandt foreningslivets mest kompetente resursepersoner. Det møde vil vi udnytte, så alle kan tage hjem fra weekenden med ny inspiration og energi til at skabe varige, positive forandringer i foreningslivet. Lørdag KICK-OFF Projektledelse Strategisk ledelse Fundraising Politisk kommunikation og lobby Frokost + Netværk Projektledelse Strategisk ledelse Fundraising Politisk kommunikation og lobby SØNdag Projektledelse Strategisk ledelse middag + Netværk Fundraising Politisk kommunikation og lobby FROKOST + netværk 7

8 Refleks2011 Refleks2011 DATO Lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 (Mulighed for ankomst fredag fra kl ) STED Rysensteen Rysensteensgade 3, 1564 København V. (10 minutters gang fra Hovedbanegården) TID Refleks2011 starter lørdag kl med mulighed for tjek-in fra kl Arrangementet slutter søndag kl DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Telefon DUF er service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. Vi arbejder for at udvikle og forbedre rammerne for det frivillige foreningsliv og for at sætte børn og unges vilkår på den politiske dagsorden både nationalt og internationalt. TILMELDING Tilmeldingen sker via Sidste frist for tilmelding er fredag den 26. august. Hver uddannelse kan rumme ca. 20 deltagere. Som udgangspunkt er der max plads til tre deltagere pr. organisation på de enkelte uddannelseslinjer. Skulle der være tilmeldt flere end tre fra samme organisation på en linje, forbeholder DUF sig ret til at prioritere de først tilmeldte og afvise øvrige fra organisationen. Dette vil du få besked om senest 1. juni. DELTAGERBETALING Prisen indeholder fuld forplejning, dog ikke drikkevarer lørdag aften. Kommer du fra Sjælland, er prisen: kr. 950,-. Prisen for alle andre er: kr. 850,-. Tilmeldingen er bindende. Der kan betales med dankort og visa ved tilmeldingen. NB Der ydes ikke rejserefusion. OVERNATNING For deltagere, der ikke kommer fra København, er der mulighed for overnatning fra fredag til søndag. Hvis du ønsker overnatning, skal du notere det ved tilmeldingen. KONTAKT Har du spørgsmål, kan du kontakte Sofie Bolding Christensen på eller på tlf Ansvarshavende redaktør: Generalsekretær Kåre Månsson Redaktion: Sofie Bolding Christensen Fotos: Asger Toft Johansen Layout: Sofie Bolding Christensen Layout skabelon: Anne-Mette Thomsen grafiliokus.dk KOMPETENCER DER RYKKER

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Velkommen Super fedt og meget vellykket kursus! Tillykke med det. Lad det blive en tilbagevendende tradition. Det er dejligt at blive nurset

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere