FREMTIDENS KOMPETENCER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS KOMPETENCER"

Transkript

1 Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis rdi f ført væ t ba om di s ger du ens K dustri n ed? somh virk og din til dig skom veren io. sfond ikling ceudv 7? ra 200 rne f dlinge an stforh ten ompe til IK bidrag talin indbe lads t på p dle forhan har gland UF - I eta d indb mhe virkso emtid for i fr

2 INDHOLDSFORTGNLS Forord...1 Få støtte fra IKUF... 2 Almene kvalifikationer...4 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser... 6 Kursusoversigt svejsning... 8 AMU kurser i svejsning... 9 Åbent værksted / svejsecertificering... 9 Kursusoversigt: Svejsning...8 AMU forløb: Smedeteknik og spåntagende bearbejdning... 9 Kursusoversigt: Smedeteknik og spåntagende bearbejdning...11 Innovation, LAN, kvalitet og arbejdsmiljø...12 Kursusoversigt: Arbejdets organisering IT...18 Adminstration Kursusoversigt: Administration Ledelse Kursusoversigt: Ledelse...25 Rengøring Gaffeltruck certifikat Trailerkørekort GVU - Grundlæggende voksenuddannelse rhvervsuddannelse industritekniker rhvervsuddannelse Smed rhvervsuddannelse Industrioperatør rhvervsuddannelse Kontorassistent rhvervsuddannelse Serviceassistent / Rengøringstekniker Akademi uddannelse Ledelse Kommunikation og formidling Innovation, produkt og produktion Økonomi og ressourcestyring...38 Praktiske oplysninger Projekt samarbejde og partnerskab... 44

3 FORORD Dette kursuskatalog er udarbejdet i samarbejde mellem virksomheder, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner i vores dialog om IKUF (Industriens Kompetence Udviklingsfond) og hvordan medarbejdere og virksomheder får tilført værdi for den pulje der er opsparet i siden Selvvalgt uddannelse giver adgang til rigtig mange muligheder for at efteruddanne sig i forhold til fremtidens arbejdsmarked. Der findes eksempelvis flere end 3000 AMU fag. Derfor har vi valgt med dette kursuskatalog at komme med konkrete bud på kursusforløb medarbejderne kan søge støtte til via IKUF. Vi har derfor udvalgt nogle faglige områder til dette katalog, som vi har fokus på. Vi har valgt at have flere niveauer af efteruddannelse med i kataloget, både almene fag som dansk og matematik er med, AMU fag, der retter sig med din faglige udvikling, og her kan der både være tale om grundlæggende kompetencer i IT eller svejsning, såvel som det kan være meget specialiserede fag inden for et fagområde. Vi har valgt at medtage flere Akademi uddannelser, fordi denne type af efteruddannelse kan være relevant for flere medarbejdergrupper i forhold til kompetencer som for eksempel ledelse og kommunikation. Hos IKUF kan du søge støtte til 74 timers uddannelse i et kalenderår, det betyder at du har adgang til 10 dages uddannelse, som du selv bestemmer indholdet af! du kan blive yderligere inspireret på eller Kursusforløbene der er sammensat i dette katalog er på 5 til 10 dage, vi ønsker med kataloget at inspirere jer til at søge mere viden om mulighederne. Vi har for hvert fagområde inddelt AMU kurserne i kategorier, så du kan se hvilke AMU fag der omhandler projektledelse og hvilke AMU fag der har fokus på CNC. Kursusforløbene afvikles når vi har 16 tilmeldinger. Kursusforløbene afvikles enten i Frederikshavn, Aalborg eller Hjørring og forløbene vil samle deltagere fra flere virksomheder der deltager i pilotprojektet. Vi evaluerer projektet i december 2011 og januar 2012, og viser det sig at være bæredygtigt vil der udkomme et nyt katalog i februar Med venlig hilsen Jytte Randbæk Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Mette Kroll UC Nord Henrik Riise Metal College Aalborg 1

4 Få støtte fra IKUF Vidste du at du gennem overenskomsten på din arbejdsplads har mulighed for at få fri op til 10 dage om året til selvvalgt uddannelse? Det eneste krav er, at du har været ansat 9 måneder på arbejdspladsen. På finder du nedenstående model, her kan du indtaste din timeløn og få en nøjagtig beregning af dit løntab for de timer du er af sted på selvvalgt uddannelse. Med en timeløn på 137,50 vil det koste kr. 26,17 pr. time før skat, hvilket vil være kr. 193,68 før skat for en almindelig arbejdsdag på 7,4 time. Du bestemmer selv om du skal lære noget helt nyt, eller du skal have genopfrisket faglige kvalifikationer. Du kan søge støtte til mange forskellige kurser og uddannelser: f.eks. IT, sprog, dansk, matematik, læse/stavekurser, arbejdsmiljø, svejsning, gaffeltruck, kommunikation, projektledelse, personlig udvikling, konflikthåndtering og mange flere. Der findes en positivliste på hvor du kan få overblik over de kurser du kan søge støtte til. Du kan søge støtte til både AMU fag, Akademi Uddannelser, læse/stave kurser og HF fag. Hvis kurset ikke er nævnt på positivlisten, kan der sendes en særlig ansøgning til IKUF udvalget der afgør om du kan få støtte til det kursus / uddannelse du ønsker dig. Hvis din arbejdsplads har valgt selv at administrere deres midler til kompetenceudvikling skal du sende en intern ansøgning. Du kan spørge din tillidsrepræsentant, hvorvidt det er tilfældet. Hvad koster det at vælge selvvalgt uddannelse? Du får ikke løn fra din virksomhed når du deltager i selvvalgt uddannelse, du får i stedet udbetalt 85 % af din løn (grundløn uden tillæg) direkte fra fonden. Hvis du deltager i et AMU kursus og du er berettiget til VU godtgørelse, skal du stadig søge VU godtgørelsen og fonden betaler så differencen op til 85 % af din løn. IKUF refunderer derudover dokumenterede udgifter til kursusgebyr og materialeudgifter. IKUF kan i særlige tilfælde refundere kørsel, men hvis du deltager i et AMU kursus skal du søge transportgodtgørelse sammen med VU godtgørelsen. Hvis din virksomhed er selvadministrerende skal du undersøge om din virksomhed har opstillet principper for hvilke typer af omkostninger de refunderer. 2

5 Sådan søger du Find ud af hvilket kursus du ønsker at deltage på. Du kan få inspiration i dette katalog eller du kan søge kurser bl.a. via og Du er velkommen til at kontakte os se kontaktoplysninger på side 40. 1?? Udfyld ansøgningsskema på (Se bilag i dette katalog side ) Hvis din virksomhed er selvadministrerende skal du bruge et internt ansøgningsskema. Du kan ansøge elektronisk eller du kan sende en manuel ansøgning. (Ved manuel ansøgning er der lidt længere behandlingstid) Hvis det er et AMU kursus, husk at oplyse AMU fagkoden. Søger du flere kurser, skal der oprettes en ansøgning for hvert kursus. 2 ANSØG- NINGS- SKMA INTRNT GN VIRKSOMHD Når du har modtaget godkendelse på din ansøgning, skal du selv tilmelde dig kurset på Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør kan du kontakte en af kursussekretærerne. Hvis du er på et AMU kursus kan du søge VU-godtgørelse, dette gøres via efteruddannelse.dk. Hvis det er akademiuddannelser eller fag på VUC kan du søge SVU godtgørelse. 3 GOD- KN- DLS TILMLDING? UDDAN- NLSS- STDT 4 KOPI KURSUS- KOPI BVIS FAK- TURA DOK. BTALING AF GBYR Når kurset er gennemført skal du indsende kopi af kursusbevis, kopi af faktura for kursusgebyr og dokumentation på betaling af kursusgebyret. (ks. en udskrift fra netbank) HVR- DAG KR. IKUF laver en udbetaling til dig inden for 5-7 hverdage efter modtagelse af din dokumentation. Udgifter der ikke er dokumenteret slettes fra din ansøgning. De vil ikke efterfølgende blive udbetalt.

6 Almene kvalifikationer Har du brug for at styrke dine almene færdigheder i dansk og matematik, eller skal du bruge et fag på et bestemt niveau for at blive faglært? ller vil du have færdigheder i fag som engelsk, tysk eller spansk, så har vi udvalgt 2 tilbud til dig: FVU og Åbent VUC, der begge har en fleksibel afvikling der kan passes ind i en almindelig arbejdsdag. Hvad er FVU? FVU står for Forberedende voksenundervisning og er et tilbud til dig, som har brug for at blive bedre til dansk og/eller matematik for at klare dit arbejde din fritid din uddannelse dit familieliv Undervisningen foregår på mindre hold, med ugentlig opstart. t FVU-modul varer op til 80 lektioner á 45 min., og du får 8 lektioner om ugen, fordelt på to formiddage, medmindre du laver en anden aftale. FVU afvikles hos Kompetencenteret UC Nord Knivholtvej 18, 9900 Frederikshavn Tirsdag og torsdag: Dansk - kl Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring Mandag og onsdag: Dansk - kl Kontakt Helle Dejligbjerg på tlf Åbent VUC Åbent VUC er kompetencegivende uddannelse, der giver et fundament til at komme videre. Med udgangspunkt i dit niveau og dine behov udarbejdes en uddannelsesplan med de fag, der er relevante i forhold til videre uddannelse eller job. Det kan være dansk, matematik, engelsk, samfundsfag eller andre fag. Alle fag på VUC kan afsluttes med eksamen. r du i tvivl om dit niveau på de almene fag kan VUC foretage en vurdering (realkompetenceafklaring), der sikrer, at du indplaceres korrekt. Har du brug for yderligere støtte tilbyder VUC læsning og matematik (forberedende voksenundervisning) samt ordblindeundervisning. Undervisningen er en blanding af selvstændigt arbejde i samarbejde med den/ de tilknyttede undervisere samt holdundervisning. Al undervisning varetages af faguddannede lærere. Under hele forløbet er der adgang til VUC s studieværksted samt vejledning fra VUC s uddannelsesvejledere. Undervisningen foregår på VUC Kærvej 3, 9900 Frederikshavn Rolighedsvej 1, 9990 Skagen Nordjylland Kontakt Merete Nielsen på tlf eller 4

7 5

8 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser Kurser Der findes over AMU kurser med en varighed på mellem ½ dag til 6 uger. Dette pilotprojekt har fokus på udvalgte områder af AMU uddannelserne og vi har derfor ikke alle områder repræsenteret i kataloget. Vi vil i 2012 evaluere på dette pilotprojekt og vil i den forbindelse se på om der skal inddrages flere fagområder til næste år. Derfor skal du ikke lade dig begrænse af dette katalog. På kan du se den positivliste, som er udarbejdet over de kurser, som IKUF støtter. I dette kursuskatalog vil du kun finde kurser, der er på IKUF s positiv liste. IKV i AMU Hvis du allerede har kompetencer, som du har opnået gennem dit arbejdsliv, du mener svarer til bestemte AMU fag, har du mulighed for at få støtte via IKUF til at få dine kompetencer vurderet, og ad den vej få udstedt en bevis på dine kompetencer, dette AMU bevis svarer til det bevis du ville få ved deltagelse i et AMU kursus. Du kan også vælge at bruge en vurdering til at få afkortet et kursusforløb, og få udarbejdet en individuel uddannelsesplan. t IKV forløb sammensættes som regel af flere AMU fag og vil have en varighed af ½ -. Uddannelsesområder i kataloget AMU kurser i svejsning AMU kurser i spåntagende bearbejdning og smedeteknik AMU åbent værksted svejscertificering AMU kurser arbejdets organisering (LAN, kvalitet, samarbejde m.fl.) AMU åbent værksted - IT AMU kurser administration / kommunikation / projektdeltagelse AMU kurser ledelse / projektledelse AMU kurser rengøring AMU kurser gaffeltruck ÅBNT VÆRKSTD DL AF KURSUSFORLØB ANDR RLVANT KURSR I forhold til afvikling af AMU kurserne, vil mange af fagene kunne gennemføres i åbne værksteder, hvor du kan være med til at planlægge dit individuelle forløb. Dette er angivet med hvid farve. Så har vi i kataloget udvalgt fag til AMU kursusforløb, disse fag er angivet med blå farve. De blå fag vil alle være at finde i et af kursusforløbene, hvor der er fastsat datoer. De øvrige fag de gule fag er fag du selv kan sammensætte til forløb, men her skal du selv ud og finde kursusdatoer og koordinere fagene. Hvis du mangler et uddannelsesområde, er du altid velkommen til at kontakte en af konsulenterne. Kontaktoplysninger findes på side AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

9 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 7

10 svejsning Lysbue svejsning Proces 111 Mag svejsning Proces 135 Mag svejsning Proces 136 Tig svejsning Proces 141 Mig svejsning Proces Lysbuesvejsning MAG-svejsning proces MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr MAG-svejsning proces MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr TIG-svejsning TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme 10 dage Lys b. svejs-kants plade/plade 10 dage MAG-svejs-kants plade/ plade pr MAG-svejs-stumps rør alle pos pr MAG-svejs-kants plade/ plade pr MAG-svejs-stumps rør alle pos pr TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade MIG-svejsning alu. P 131 kantsømme/knudepunkt Lys b. svejs-kants plade/rør 10 dage MAG-svejs-kants plade/ rør pr dage MAG-svejsning af tyndplade proces MAG-svejs-kants plade/ rør pr dage MAG-svejsning af stumpsømme, svær plade dage TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 4 dage MIG-svejsning alu. P 131 stumpsømme tynd plad Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF 10 dage MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr MAG-svejsning af rustfri stål, proces MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr MAG-svejsning af rustfri stål, proces TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 6 dage MIG-svejsning alu. P 131 stumpsømme svær plad Lys b svejs-stumps plade alle pos 10 dage MAG-svejs-stumps plade alle pos pr MAG-svejsning af rustfri stål, svær plade P MAG-svejs-stumps plade alle pos pr MAG-svejsning af rustfri stål svær plade P TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 10 dage TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos GAS svejsning Proces Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC 10 dage TIG-svejs-kants rustfri plade/rør TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium 10 dage Gassvejsning proces Lys b svejs-stumps rør alle pos 10 dage TIG-svejs-stumps svær rustfri plade TIG-svejsning af svær plade, aluminium 10 dage Gassvejsning af stumpsømme - rør proces Lysbuesvejsning af rørstudse cert Gassv. af stumpsømme - rør P 311, N dage Mulighed for certifikat 8 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

11 AMU kurser i svejsning Åbent værksted / Svejsecertificering Uddannelse og certificering i svejsning tilbydes i åbent værksted. Se alle de hvide fag i oversigten. Ved skolecertificering udføres en lodtrækningsprøve samt en obligatorisk prøve, inden for svejsecertifikat-typen. Kantsøm PF-certifikat plade/plade. Obligatorisk prøve: Lodret stigende. Kantsøm PF-certifikat plade/rør. Obligatorisk prøve: Lodret stigende. Plade PF-certifikat. Obligatorisk prøve: Lodret stigende. Plade P-certifikat. Obligatorisk prøve: Under-op. Rør PC-certifikat. Obligatorisk prøve: Side-ind. Rør H-Lo45-certifikat. Obligatorisk prøve: Skrå 45 Skolecertificering foregår i følgende processer: Lysbuesvejsning proces 111 Mag-svejsning proces 135 og 136 Tig-svejsning proces 141 Gas-svejsning proces 311 Prisen for svejsecertifikat t skolecertifikat koster kr. 300,- og kr. 100,- for et svejsepas. Har du spørgsmål vedr. certifikatdækning og materialetyper kan du kontakte Ole Laulund på tlf BMÆRK: Udgifterne til svejsecertifikaterne dækkes ikke af IKUF midlerne, men skal betales af den enkelte kursusdeltager. AMU forløb Smedeteknik og spåntagende bearbejdning Konkrete AMU forløb for medarbejdere der ønsker at opkvalificere kompetencer i svejsning og CNC: SVJSKVALITT Kurset giver dig indsigt i stålets egenskaber og hvilke krav der stilles til styring af svejsearbejde i forhold til bygningsreglement et. Målet er kendskab til kvalitetsstyring af svejsearbejde indenfor bygningsstål. AMU Kvalitetsstyring af svejsearbejde, 3 + AMU 45118, Materialelære i stål, M KURSUSDATOR: PLADUDFOLDNING FORLØB 1-8 dage Kurset giver dig kompetencer i forhold til manuel og digital pladeudfoldning. AMU Manuel pladeudfoldning, AMU CAD som værktøj i industrien, M KURSUSDATOR: FORLØB 2-10 dage M - Metal College Aalborg K - Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole - UC Nord AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 9

12 CNC MASKINR Kurset giver dig kompetencer i at betjene CNC styrede maskiner som kantpresse og plasmaskærer. AMU Betjening, indstil. af CNC-kantpresse, AMU Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine, 4 dage PROJKTIONSTGNING OG GPS Kursus i Projektionstegning og Geometrisk produktspecifikation, der er meget brugt af globale virksomheder som eks. Vestas, Siemens. AMU Industriteknisk projektionstegning, AMU Metrologi med GPS ISO standart matrix, M KURSUSDATOR: FORLØB 3-9 dage M KURSUSDATOR: FORLØB 6-10 dage CNC FOR ØVD Kurset henvender sig til dig der har erfaring med CNC bearbejdning og gerne vil udvide dine kompetencer. (Gennemføres åben værksted) AMU Bearbejdningsteknik, Multiakse bearbejdning, AMU Parametrisk Programmering for CNC, ajourføring, M KURSUSDATOR: FORLØB 4-10 dage BARBJD.TKNIK, KALIBRRING OG OPMÅLING Kursus i bearbejdningsteknik, kalibrering, opmåling og dataopsamling. AMU Bearbejdningsteknik, måling og dataopsamling, AMU Maskinteknisk kalibrering og opmåling, TGNINGSLÆSNING Målet er at forbedre dine kompetencer i forhold til at kunne læse og forstå en arbejdstegning. På kurset kan du vælge mellem retvinklet projektionstegning og isometrisk rørtegning. På kurset kan du vælge mellem de 2 kurser á : AMU Tegningslæsning, projektion og isometri, AMU Isometrisk tegningsforståelse, rør, KURSUSDATOR AMU 45269: KURSUSDATOR AMU 45093: FORLØB 7 - KURSUSDATOR: FORLØB 5-10 dage M - Metal College Aalborg K - Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole - UC Nord 10 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

13 SMDTKNIK OG SPÅNTAGND BARBJDNING KONVNTIONL CNC CNC CNC / øvede MÅLTKNIK CAD/CAM SMDTKNIK Praktisk værkstedsteknik, spåntagning Fræsning Manuel programmering, Drejning Manuel programmering CNC drejning, C-akse bearbejdning (forløb 5) Bearbejdningsteknik, måling og dataopsamling Bearbejdningsteknik, CAD/CAM 2½D, fræsning (forløb 1) Kvalitetsstyring af svejsearbejde Bearbejdningsteknik, drejning, emnefremstilling 10 dage Fræsning Opstilling/bearbejdningscykler Drejning Opstilling/bearbejdningscykler CAM, flerakset bearbejdning (forløb 5) Maskinteknisk kalibrering og opmåling Bearbejdningsteknik, CAM-programmering (forløb 1) Materialelære i stål Fræsning delehoved Fræsning Opstilling/indkøring Drejning Opstilling/indkøring CAM/CNC- Højhastighedsbearbejdning (forløb 6) Industriteknisk projektionstegning CAD/CAM-redigering og overførsel til bearbejdning (forløb 7) Tegningslæsning, projektion og isometri Fræsning, tandhjul Fræsning Opstiller/enkeltstyk Drejning Opstilling/enkeltstyk Dialogprogrammering, drejning og fræsning (forløb 6) Metrologi med GPS ISO standart matrix Overfladebearbejdning, CAD/CAM 3D, fræsning (forløb 7) Isometrisk tegningsforståelse, rør Fræsning Optimering/produktion Drejning Optimering/produktion CNC bearbejdning, triometriske beregninger Volumenmodeller, CAD/CAM, bearbejdning (forløb 3) Betjening, indstil. af CNC-kantpresse (forløb 4) Bearbejdningsteknik, Multi-akse bearbejdning Volumenmodeller, dynamisk CAM, bearbejdning (forløb 3) Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine 4 dage (forløb 4) Parametrisk programmering for CNC, ajourføring Volumenmodeller, anvendelse og overførsel (forløb 2) Manuel udfoldning af plade M ÅBNT VÆRKSTD DL AF KURSUSFORLØB (forløb 2) CAD som værktøj i industrien AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 11

14 Innovation, LAN, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdets organisering Værdiskabende kurser til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien. Konkrete AMU forløb der henvender sig til medarbejdere der ønsker at arbejde med kvalitetsstyring, LAN, optimering og arbejdsmiljø. arbejdets organisering KOMMUNIKATION & KONFLIKTHÅNDTRING Kursusforløbet er til dig der ønsker at arbejde aktivt med kommunikation i teams og selvstyrende grupper. Der vil være fokus på hvordan du kan medvirke il at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams. På forløbet vil du få viden om lærings- og teamrollemodeller. Du vil få indsigt i teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og roller. Du vil arbejde med samtaleteknikker og selvevalueringsmodeller Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation i teams Selvevaluering i praksis KURSUSDATOR: , , , FORLØB 1-10 dage TRIVSL OG FORANDRING Dette kursusforløb er rettet mod dig der gerne vil være værdiagent og have indsigt i værdibaseret ledelse og viden om hvordan virksomheden kan udvikle, formulere og implementere værdier. Du får viden om forudsætninger for videndeling og læring og hvordan dette kan medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. Forløbet vil også have fokus på hvordan du og dit team kan medvirke aktivt ved indkøring af nye metoder og produktionstekniske styringssystemer Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Forandringsparathed ved produktionsomlægning KURSUSDATOR: , , FORLØB 2-10 dage M - Metal College Aalborg K - Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole - UC Nord 12 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

15 KVALITT OG PROBLMLØSNING Dette forløb henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med kvalitetssikring og problemløsning. Du får kendskab til hvordan man vedligeholder og forbedrer arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger. Med udgangspunkt i et kvalitetsstyringssystem vil du arbejde med specifikke kvalitetsstyringsprocedurer. Du vil med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af instruktioner og med baggrund i disse instruktioner få kendskab til auditering. På forløbet vil der ligeledes blive arbejdet med at analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag Kunde/leverandørforhold for operatører 1 dag Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Kvalitetsstyring i virksomheden Systematisk problemløsning for operatører KURSUSDATOR: , , , FORLØB 3-9 dage UDVIKLING AF PRODUKTIONSMDARBJDR Dette kursusforløb er til dig, som arbejder i en produktion. Du har lyst til at arbejde med kommunikation for at forbedre samarbejdet i din afdeling. Der arbejdes også med videndeling og læring på produktionsgulvet, altså hvordan bliver den viden som du har, opsamlet og delt med dine kolleger. Du får også arbejdet med værdier som baggrund for de beslutninger og handlinger. ndelig arbejdes der med teambuilding i gruppen lærer I hinanden bedre at kende og bliver bedre til at løse opgaver Kommunikation i teams Teambuilding for selvstyrende grupper Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring KURSUSDATOR: , , , FORLØB 4-10 dage AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 13

16 SLVSTYRND GRUPPR & FFKTIVISRING Dette kursusforløb er til dig, der gerne vil have indsigt i nogle af de produktionsoptimeringsmetoder der er i forhold til LAN og selvstyrende grupper. Du får indblik i hvordan du udarbejder kortlægning af værdistrømmene. Der arbejdes med hvordan du kan medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. Ved anvendelsen af de 5 trin i LAN-fremgangsmåden får du indsigt i hvordan du kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin. Kursusforløbet har fokus på hvordan man etablere og organisere selvstyrende grupper og udarbejde handlingsplaner for mål og midler for en selvstyrende gruppes udvikling. Kursusforløbet vil desuden have fokus på logistikoptimering Produktionsoptimering for operatører v.h.a. LAN 1 dag Værdibaserede arbejdspladser Praktisk anvendelse af 5-S modellen tablering af selvstyrende grupper Logistik for produktionsmedarbejdere KURSUSDATOR: FORLØB 5-9 dage M - Metal College Aalborg K - Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole - UC Nord 14 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

17 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 15

18 Produktionsoptimering Dette kursusforløb har fokus på hvordan du kan arbejde med produktionsoptimering. Forløbet vil inddrage virksomhedens IT-systemer til at følge op på produktionsforløbet, herunder beregne gennemløbstid og spildrate. Her vil være særligt fokus på udvalgte Six Sigma værktøjer/ modeller, og LAN vil blive inddraget. Forløbet vil benytte SPC/statistiske metoder i forbindelse med kvalitetsstyring herunder håndtering af nulfejlssituationer inden for rammerne af LAN-konceptet IT og produktionsstyring for medarbejdere 1 dag Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma Statistik for operatører 1 dag Præsentation af tal i regneark 1 dag KURSUSDATOR: FORLØB 6-10 dage Personligt arbejdsmiljø Dette kursusforløb henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Forløbet vil give dig viden om flere områder af arbejdsmiljø, f.eks. lovgivning, vejledninger og materiale fra bl.a. Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Du vil arbejde med at hvordan du formulere en personlig vision og handlingsplan for sit eget merbidrag i virksomheden. Du får indsigt i området, der gør dig i stand til at vejlede virksomhedens ledelse, personalansvarlige og/eller virksomhedens miljøansvarlige, i anvendelsen af procedurer og værktøjer, der kan være med til at forebygge stress på arbejdspladsen. Der vil være fokus på hvordan man kan identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f.eks. ved brug af APV og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Forebyggelse af stress på arbejdspladsen Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 4 dage psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte jobs KURSUSDATOR: FORLØB 7-10 dage M - Metal College Aalborg K - Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole - UC Nord 16 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

19 arbejdets organisering - Innovation, LAN, kvalitet og arbejdsmiljø LAN KVALITT VÆRKTØJR TIL FFKTIVISRING UDVIKLING AF PRODUKTIONSGRUPPR MDARBJDRUDVIKLING OG INNOVATION ARBJDSMILJØ Produktionsoptimering for operatører v.h.a. LAN 1 dag Kunde/leverandørforhold for operatører 1 dag Omstillingseffektivisering for operatører (SMD) tablering af selvstyrende grupper Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 4 dage Psysisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte jobs LAN værktøjsanvendelse for operatører Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma Kommunikations i teams Innovationsegnede produktionsområder Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte jobs LAN i vedligeholdet for operatører 1 dag Kvalitetsstyring i virksomheden Six Sigma for operatører 10 dage Teambuilding for selvstyrende grupper Personlig udvikling til arbejde og uddannelse rgonomi inden for faglærte og ufaglærte jobs Operatørstyret optimering af vedligeholdet Selvevaluering i praksis DO - Statistisk forsøgsplanlægning for opstillere Videndeling og læring for medarbejdere Uddannelsesplanlægning for medarbejdere 4 dage Håndtering af ensidigt gentaget arbejde (GA) Anvendelse af 5-S modellen for operatører Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Statistik for operatører 1 dag Værdibaserede arbejdspladser LAN-kortlægning af værdistrøm for operatører Systematisk problemløsning for operatører Kanban-styring for operatører Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper 1 dag Logistik for produktionsmedarbejdere Valideringsopgaver for operatører IT og produktionsstyring for medarbejdere Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere DL AF KURSUSFORLØB ÅBNT KURSUS AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 17

20 IT AMU - åbent værksted, IT AMU kurser i 3D tegning Kurserne i de hvide felter afholdes i åbent værksted. Kurserne afvikles i følgende programmer: AutoCAD Inventor Solid Works AMU kurser i kontorpakke Kurserne i de hvide felter afholdes i åbent værksted. Kurserne i de blå felter findes både som åbent værksted og som en del af et forløb. Kurserne afvikles i følgende programmer: Microsoft Word Microsoft xcel Microsoft PowerPoint Microsoft Outlook Microsoft Publisher Microsoft Access Microsoft Windows Microsoft xplorer 18 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

21 IT IT kompetencer Grundlæggende TKSTBHANDLING RGNARK DTP OG DATABAS 3D CAD ffektiv internetsøgning på jobbet Indskrivning og formattering af mindre tekster Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af præsentationsprogrammer CAD Konstruktion og redigering Online kommunikation til jobbrug Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 dag Design og automatisering af regneark DeskTop Publishing i virksomheden Volumenmodeller, dynamisk CAD, produktionstegning Brug af PC på arbejdspladsen Grafiske virkemidler til layout i tekst Anvendelse af pivottabeller 1 dag Oprettelse af database til jobbrug Maskintegning, 3D-CAD-konstruktion Jobrelateret brug af styresystemer på PC Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 dag Anvendelse af store datamængder i regneark 1 dag Oprette brugerflader og udskrifter i database CAD som værktøj i industrien Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster 1 dag Maskintegning, projektionstegning i CAD Teknisk Design i 3D CAD K D CAD konstruktion M ÅBNT VÆRKSTD DL AF KURSUSFORLØB M - Metal College Aalborg K - Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole - UC Nord AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 19

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2650 Titel: Svejsning og termisk skæring i metal Kort titel: Svejsning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Inden

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2015 Her kan

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

SVEJSNING - Jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING

SVEJSNING - Jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING 206 SVEJSNING - Jobrettet uddannelse JSNING SVE P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING SVEJSNING - POSITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE, GÆLDER

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING INDEN KURSETS START Der vil blive foretaget en individuel visitation, så indplaceringen i et forløb bliver så korrekt som muligt. EFTER ENDT KURSUSFORLØB Efter kursusforløbet, kan

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2016

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2016 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2016 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2016 Her kan

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING TAG DIT AMU KURSUS I SLAGELSE Metalsvejsning Svejsning er et stort og spændende arbejdsområde inden for metalindustrien, og efterspørgslen efter kvalificerede svejsere er stor.

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 2016

JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 2016 JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 06 Find flere kurser på www.learnmark.dk/amu JOBRETTET UDDANNELSE Denne liste indeholder de kurser og uddannelsesforløb, du som ledig, kan deltage på fra. ledighedsdag,

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser CAD- og CAD kurser Flexværksted 2011-2012 Beskrivelse af kurser Flexværksted er både for dig der er i job og ledig Uddannelsescenter Holstebro tilbyder: Flexværksted Alle kurserne gennemføres i flexværksted,

Læs mere

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER VARMT ARBEJDE - KURSUS Varmt arbejde omfatter bygningsarbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme og derfor kan være årsag

Læs mere

UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 -

UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 - UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 - Dørmand Dørmandsuddannelsen - grundlag for autor 95,8 40086

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c. Markedsforingmors.dk T r A k u c a d e k I T hvem du er! Ligemeget T m i f I n L e d e g n a g i n g s n o v a t e l s e A r m e r K o m m f o r s t i n g i o n I L E A N u n i k a t i å e l s e eucnordvest.dk

Læs mere

Industrioperatør uddannelsen

Industrioperatør uddannelsen Skive Tekniske Skole Industrioperatør uddannelsen Industrioperatør En industrioperatør arbejder med produktionsmaskiner. På skolen lærer du om de forskellige typer maskiner og anlæg, der styres af computere.

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Læs mere

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten?

Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten? Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten? Så tilmeld dig uddannelsesordningen! Læs mere i brochuren: - Du kan øge dine muligheder for at komme i job - Du kan få uddannelsesydelse i op til 26 uger

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2759 Titel: Metalindustriel bearbejdning Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 35 100 40022 Effektive, individuelle brugerflader 100 4 100 40073

Læs mere

Jobrettet uddannelse for ledige

Jobrettet uddannelse for ledige NORD EUC UDBUD 2016: R EFTE U D D A N N ELSE Jobrettet uddannelse for ledige JOBRETTET uddannelse Jobrettet uddannelse er målrettet ledige, som i løbet af kort tid kan få kompetencer, der efterspørges

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2016 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien 2 Kursuspakkerne i denne folder består af op til seks ugers jobrettet uddannelse. De er for dig, der er ledig, men gerne vil arbejde

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013

Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013 Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 91,7 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 93,7 40078

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2017 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien Vil du arbejde i industrien? Som ufaglært eller faglært ledig har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Du kan bl.a. tage

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

EUC Syd 304 188 30 522 Københavns Tekniske Skole 37 16 52 105 Learnmark Horsens 309 17 52 378 Mercantec 44 47 119 210 Tradium 175 180 237 592

EUC Syd 304 188 30 522 Københavns Tekniske Skole 37 16 52 105 Learnmark Horsens 309 17 52 378 Mercantec 44 47 119 210 Tradium 175 180 237 592 (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag (AMU) Antal kursister Bilag 5.2 AO kursusaktivitet fordelt på hovedskoler 2011 2012 2013 Total AMU Nordjylland 122 254

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 33391-A Typebestemt make up aften 2660 43409

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Lånte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro AMU-Mål Udlagt fra skole Periode 46580 3D CAD, konstruktion 751401 AARHUS TECH 01-01-2014 til

Lånte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro AMU-Mål Udlagt fra skole Periode 46580 3D CAD, konstruktion 751401 AARHUS TECH 01-01-2014 til Lånte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro AMU-Mål Udlagt fra skole Periode 46580 3D CAD, konstruktion 751401 AARHUS TECH 01-01-2014 til 31-03-2014 40837 Sprøjtecertifikat, opflg. 557302 Kjærgård

Læs mere

Positivliste aftalt uddannelse

Positivliste aftalt uddannelse Dato: 20. september 2017 Bemærk: Der tages forbehold for senere ændringer. Positivliste aftalt uddannelse Kompetencegivende AMU-kurser inden for følgende uddannelser: Elektronikoperatør Forberedende undervisning:

Læs mere

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent U-tag banevarer Undertage - montering af banevarer 100 22 100 TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU-kurser hele året 2013

Beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU-kurser hele året 2013 Beståelses 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 19 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 98 49 98 40013 Lønberegning og lønrapportering 95 20 100 40029 Udarbejdelse og bearbejdning af

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål.

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål. Personlige oplysninger: Curriculum Vitae Navn: E-mail: linkedin: Claus Fredborg bocude@gmail.com http://www.linkedin.com/in/clausfredborg Resume : Jeg er en mand som har bred erfaring som Rustfast Klejnsmed/Klejnsmed,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2650 Titel: Svejsning og termisk skæring i metal Kort titel: Svejsning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Inden

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

SVEJSNING METALINDUSTRI

SVEJSNING METALINDUSTRI SVEJSNING METALINDUSTRI Svejseuddannelser AMU-Vest - en del af EnergiMetropol Esbjerg Spangsbjerg Møllevej 304-306 6705 Esbjerg Ø Telefon 79 14 03 22 inst@amu-vest.dk www.amu-vest.dk Når kurser er bedst

Læs mere

UVM-fag UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever

UVM-fag UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever UVM-fag UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever 40070 IPC Inspektion IPC Inspektion - Lodninger 90,5 42 40080 IKV i AMU Individuel kompetencevurdering i AMU 99,6 248 40086

Læs mere