FREMTIDENS KOMPETENCER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS KOMPETENCER"

Transkript

1 Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis rdi f ført væ t ba om di s ger du ens K dustri n ed? somh virk og din til dig skom veren io. sfond ikling ceudv 7? ra 200 rne f dlinge an stforh ten ompe til IK bidrag talin indbe lads t på p dle forhan har gland UF - I eta d indb mhe virkso emtid for i fr

2 INDHOLDSFORTGNLS Forord...1 Få støtte fra IKUF... 2 Almene kvalifikationer...4 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser... 6 Kursusoversigt svejsning... 8 AMU kurser i svejsning... 9 Åbent værksted / svejsecertificering... 9 Kursusoversigt: Svejsning...8 AMU forløb: Smedeteknik og spåntagende bearbejdning... 9 Kursusoversigt: Smedeteknik og spåntagende bearbejdning...11 Innovation, LAN, kvalitet og arbejdsmiljø...12 Kursusoversigt: Arbejdets organisering IT...18 Adminstration Kursusoversigt: Administration Ledelse Kursusoversigt: Ledelse...25 Rengøring Gaffeltruck certifikat Trailerkørekort GVU - Grundlæggende voksenuddannelse rhvervsuddannelse industritekniker rhvervsuddannelse Smed rhvervsuddannelse Industrioperatør rhvervsuddannelse Kontorassistent rhvervsuddannelse Serviceassistent / Rengøringstekniker Akademi uddannelse Ledelse Kommunikation og formidling Innovation, produkt og produktion Økonomi og ressourcestyring...38 Praktiske oplysninger Projekt samarbejde og partnerskab... 44

3 FORORD Dette kursuskatalog er udarbejdet i samarbejde mellem virksomheder, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner i vores dialog om IKUF (Industriens Kompetence Udviklingsfond) og hvordan medarbejdere og virksomheder får tilført værdi for den pulje der er opsparet i siden Selvvalgt uddannelse giver adgang til rigtig mange muligheder for at efteruddanne sig i forhold til fremtidens arbejdsmarked. Der findes eksempelvis flere end 3000 AMU fag. Derfor har vi valgt med dette kursuskatalog at komme med konkrete bud på kursusforløb medarbejderne kan søge støtte til via IKUF. Vi har derfor udvalgt nogle faglige områder til dette katalog, som vi har fokus på. Vi har valgt at have flere niveauer af efteruddannelse med i kataloget, både almene fag som dansk og matematik er med, AMU fag, der retter sig med din faglige udvikling, og her kan der både være tale om grundlæggende kompetencer i IT eller svejsning, såvel som det kan være meget specialiserede fag inden for et fagområde. Vi har valgt at medtage flere Akademi uddannelser, fordi denne type af efteruddannelse kan være relevant for flere medarbejdergrupper i forhold til kompetencer som for eksempel ledelse og kommunikation. Hos IKUF kan du søge støtte til 74 timers uddannelse i et kalenderår, det betyder at du har adgang til 10 dages uddannelse, som du selv bestemmer indholdet af! du kan blive yderligere inspireret på eller Kursusforløbene der er sammensat i dette katalog er på 5 til 10 dage, vi ønsker med kataloget at inspirere jer til at søge mere viden om mulighederne. Vi har for hvert fagområde inddelt AMU kurserne i kategorier, så du kan se hvilke AMU fag der omhandler projektledelse og hvilke AMU fag der har fokus på CNC. Kursusforløbene afvikles når vi har 16 tilmeldinger. Kursusforløbene afvikles enten i Frederikshavn, Aalborg eller Hjørring og forløbene vil samle deltagere fra flere virksomheder der deltager i pilotprojektet. Vi evaluerer projektet i december 2011 og januar 2012, og viser det sig at være bæredygtigt vil der udkomme et nyt katalog i februar Med venlig hilsen Jytte Randbæk Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Mette Kroll UC Nord Henrik Riise Metal College Aalborg 1

4 Få støtte fra IKUF Vidste du at du gennem overenskomsten på din arbejdsplads har mulighed for at få fri op til 10 dage om året til selvvalgt uddannelse? Det eneste krav er, at du har været ansat 9 måneder på arbejdspladsen. På finder du nedenstående model, her kan du indtaste din timeløn og få en nøjagtig beregning af dit løntab for de timer du er af sted på selvvalgt uddannelse. Med en timeløn på 137,50 vil det koste kr. 26,17 pr. time før skat, hvilket vil være kr. 193,68 før skat for en almindelig arbejdsdag på 7,4 time. Du bestemmer selv om du skal lære noget helt nyt, eller du skal have genopfrisket faglige kvalifikationer. Du kan søge støtte til mange forskellige kurser og uddannelser: f.eks. IT, sprog, dansk, matematik, læse/stavekurser, arbejdsmiljø, svejsning, gaffeltruck, kommunikation, projektledelse, personlig udvikling, konflikthåndtering og mange flere. Der findes en positivliste på hvor du kan få overblik over de kurser du kan søge støtte til. Du kan søge støtte til både AMU fag, Akademi Uddannelser, læse/stave kurser og HF fag. Hvis kurset ikke er nævnt på positivlisten, kan der sendes en særlig ansøgning til IKUF udvalget der afgør om du kan få støtte til det kursus / uddannelse du ønsker dig. Hvis din arbejdsplads har valgt selv at administrere deres midler til kompetenceudvikling skal du sende en intern ansøgning. Du kan spørge din tillidsrepræsentant, hvorvidt det er tilfældet. Hvad koster det at vælge selvvalgt uddannelse? Du får ikke løn fra din virksomhed når du deltager i selvvalgt uddannelse, du får i stedet udbetalt 85 % af din løn (grundløn uden tillæg) direkte fra fonden. Hvis du deltager i et AMU kursus og du er berettiget til VU godtgørelse, skal du stadig søge VU godtgørelsen og fonden betaler så differencen op til 85 % af din løn. IKUF refunderer derudover dokumenterede udgifter til kursusgebyr og materialeudgifter. IKUF kan i særlige tilfælde refundere kørsel, men hvis du deltager i et AMU kursus skal du søge transportgodtgørelse sammen med VU godtgørelsen. Hvis din virksomhed er selvadministrerende skal du undersøge om din virksomhed har opstillet principper for hvilke typer af omkostninger de refunderer. 2

5 Sådan søger du Find ud af hvilket kursus du ønsker at deltage på. Du kan få inspiration i dette katalog eller du kan søge kurser bl.a. via og Du er velkommen til at kontakte os se kontaktoplysninger på side 40. 1?? Udfyld ansøgningsskema på (Se bilag i dette katalog side ) Hvis din virksomhed er selvadministrerende skal du bruge et internt ansøgningsskema. Du kan ansøge elektronisk eller du kan sende en manuel ansøgning. (Ved manuel ansøgning er der lidt længere behandlingstid) Hvis det er et AMU kursus, husk at oplyse AMU fagkoden. Søger du flere kurser, skal der oprettes en ansøgning for hvert kursus. 2 ANSØG- NINGS- SKMA INTRNT GN VIRKSOMHD Når du har modtaget godkendelse på din ansøgning, skal du selv tilmelde dig kurset på Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør kan du kontakte en af kursussekretærerne. Hvis du er på et AMU kursus kan du søge VU-godtgørelse, dette gøres via efteruddannelse.dk. Hvis det er akademiuddannelser eller fag på VUC kan du søge SVU godtgørelse. 3 GOD- KN- DLS TILMLDING? UDDAN- NLSS- STDT 4 KOPI KURSUS- KOPI BVIS FAK- TURA DOK. BTALING AF GBYR Når kurset er gennemført skal du indsende kopi af kursusbevis, kopi af faktura for kursusgebyr og dokumentation på betaling af kursusgebyret. (ks. en udskrift fra netbank) HVR- DAG KR. IKUF laver en udbetaling til dig inden for 5-7 hverdage efter modtagelse af din dokumentation. Udgifter der ikke er dokumenteret slettes fra din ansøgning. De vil ikke efterfølgende blive udbetalt.

6 Almene kvalifikationer Har du brug for at styrke dine almene færdigheder i dansk og matematik, eller skal du bruge et fag på et bestemt niveau for at blive faglært? ller vil du have færdigheder i fag som engelsk, tysk eller spansk, så har vi udvalgt 2 tilbud til dig: FVU og Åbent VUC, der begge har en fleksibel afvikling der kan passes ind i en almindelig arbejdsdag. Hvad er FVU? FVU står for Forberedende voksenundervisning og er et tilbud til dig, som har brug for at blive bedre til dansk og/eller matematik for at klare dit arbejde din fritid din uddannelse dit familieliv Undervisningen foregår på mindre hold, med ugentlig opstart. t FVU-modul varer op til 80 lektioner á 45 min., og du får 8 lektioner om ugen, fordelt på to formiddage, medmindre du laver en anden aftale. FVU afvikles hos Kompetencenteret UC Nord Knivholtvej 18, 9900 Frederikshavn Tirsdag og torsdag: Dansk - kl Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring Mandag og onsdag: Dansk - kl Kontakt Helle Dejligbjerg på tlf Åbent VUC Åbent VUC er kompetencegivende uddannelse, der giver et fundament til at komme videre. Med udgangspunkt i dit niveau og dine behov udarbejdes en uddannelsesplan med de fag, der er relevante i forhold til videre uddannelse eller job. Det kan være dansk, matematik, engelsk, samfundsfag eller andre fag. Alle fag på VUC kan afsluttes med eksamen. r du i tvivl om dit niveau på de almene fag kan VUC foretage en vurdering (realkompetenceafklaring), der sikrer, at du indplaceres korrekt. Har du brug for yderligere støtte tilbyder VUC læsning og matematik (forberedende voksenundervisning) samt ordblindeundervisning. Undervisningen er en blanding af selvstændigt arbejde i samarbejde med den/ de tilknyttede undervisere samt holdundervisning. Al undervisning varetages af faguddannede lærere. Under hele forløbet er der adgang til VUC s studieværksted samt vejledning fra VUC s uddannelsesvejledere. Undervisningen foregår på VUC Kærvej 3, 9900 Frederikshavn Rolighedsvej 1, 9990 Skagen Nordjylland Kontakt Merete Nielsen på tlf eller 4

7 5

8 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser Kurser Der findes over AMU kurser med en varighed på mellem ½ dag til 6 uger. Dette pilotprojekt har fokus på udvalgte områder af AMU uddannelserne og vi har derfor ikke alle områder repræsenteret i kataloget. Vi vil i 2012 evaluere på dette pilotprojekt og vil i den forbindelse se på om der skal inddrages flere fagområder til næste år. Derfor skal du ikke lade dig begrænse af dette katalog. På kan du se den positivliste, som er udarbejdet over de kurser, som IKUF støtter. I dette kursuskatalog vil du kun finde kurser, der er på IKUF s positiv liste. IKV i AMU Hvis du allerede har kompetencer, som du har opnået gennem dit arbejdsliv, du mener svarer til bestemte AMU fag, har du mulighed for at få støtte via IKUF til at få dine kompetencer vurderet, og ad den vej få udstedt en bevis på dine kompetencer, dette AMU bevis svarer til det bevis du ville få ved deltagelse i et AMU kursus. Du kan også vælge at bruge en vurdering til at få afkortet et kursusforløb, og få udarbejdet en individuel uddannelsesplan. t IKV forløb sammensættes som regel af flere AMU fag og vil have en varighed af ½ -. Uddannelsesområder i kataloget AMU kurser i svejsning AMU kurser i spåntagende bearbejdning og smedeteknik AMU åbent værksted svejscertificering AMU kurser arbejdets organisering (LAN, kvalitet, samarbejde m.fl.) AMU åbent værksted - IT AMU kurser administration / kommunikation / projektdeltagelse AMU kurser ledelse / projektledelse AMU kurser rengøring AMU kurser gaffeltruck ÅBNT VÆRKSTD DL AF KURSUSFORLØB ANDR RLVANT KURSR I forhold til afvikling af AMU kurserne, vil mange af fagene kunne gennemføres i åbne værksteder, hvor du kan være med til at planlægge dit individuelle forløb. Dette er angivet med hvid farve. Så har vi i kataloget udvalgt fag til AMU kursusforløb, disse fag er angivet med blå farve. De blå fag vil alle være at finde i et af kursusforløbene, hvor der er fastsat datoer. De øvrige fag de gule fag er fag du selv kan sammensætte til forløb, men her skal du selv ud og finde kursusdatoer og koordinere fagene. Hvis du mangler et uddannelsesområde, er du altid velkommen til at kontakte en af konsulenterne. Kontaktoplysninger findes på side AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

9 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 7

10 svejsning Lysbue svejsning Proces 111 Mag svejsning Proces 135 Mag svejsning Proces 136 Tig svejsning Proces 141 Mig svejsning Proces Lysbuesvejsning MAG-svejsning proces MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr MAG-svejsning proces MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr TIG-svejsning TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme 10 dage Lys b. svejs-kants plade/plade 10 dage MAG-svejs-kants plade/ plade pr MAG-svejs-stumps rør alle pos pr MAG-svejs-kants plade/ plade pr MAG-svejs-stumps rør alle pos pr TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade MIG-svejsning alu. P 131 kantsømme/knudepunkt Lys b. svejs-kants plade/rør 10 dage MAG-svejs-kants plade/ rør pr dage MAG-svejsning af tyndplade proces MAG-svejs-kants plade/ rør pr dage MAG-svejsning af stumpsømme, svær plade dage TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 4 dage MIG-svejsning alu. P 131 stumpsømme tynd plad Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF 10 dage MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr MAG-svejsning af rustfri stål, proces MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr MAG-svejsning af rustfri stål, proces TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 6 dage MIG-svejsning alu. P 131 stumpsømme svær plad Lys b svejs-stumps plade alle pos 10 dage MAG-svejs-stumps plade alle pos pr MAG-svejsning af rustfri stål, svær plade P MAG-svejs-stumps plade alle pos pr MAG-svejsning af rustfri stål svær plade P TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 10 dage TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos GAS svejsning Proces Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC 10 dage TIG-svejs-kants rustfri plade/rør TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium 10 dage Gassvejsning proces Lys b svejs-stumps rør alle pos 10 dage TIG-svejs-stumps svær rustfri plade TIG-svejsning af svær plade, aluminium 10 dage Gassvejsning af stumpsømme - rør proces Lysbuesvejsning af rørstudse cert Gassv. af stumpsømme - rør P 311, N dage Mulighed for certifikat 8 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

11 AMU kurser i svejsning Åbent værksted / Svejsecertificering Uddannelse og certificering i svejsning tilbydes i åbent værksted. Se alle de hvide fag i oversigten. Ved skolecertificering udføres en lodtrækningsprøve samt en obligatorisk prøve, inden for svejsecertifikat-typen. Kantsøm PF-certifikat plade/plade. Obligatorisk prøve: Lodret stigende. Kantsøm PF-certifikat plade/rør. Obligatorisk prøve: Lodret stigende. Plade PF-certifikat. Obligatorisk prøve: Lodret stigende. Plade P-certifikat. Obligatorisk prøve: Under-op. Rør PC-certifikat. Obligatorisk prøve: Side-ind. Rør H-Lo45-certifikat. Obligatorisk prøve: Skrå 45 Skolecertificering foregår i følgende processer: Lysbuesvejsning proces 111 Mag-svejsning proces 135 og 136 Tig-svejsning proces 141 Gas-svejsning proces 311 Prisen for svejsecertifikat t skolecertifikat koster kr. 300,- og kr. 100,- for et svejsepas. Har du spørgsmål vedr. certifikatdækning og materialetyper kan du kontakte Ole Laulund på tlf BMÆRK: Udgifterne til svejsecertifikaterne dækkes ikke af IKUF midlerne, men skal betales af den enkelte kursusdeltager. AMU forløb Smedeteknik og spåntagende bearbejdning Konkrete AMU forløb for medarbejdere der ønsker at opkvalificere kompetencer i svejsning og CNC: SVJSKVALITT Kurset giver dig indsigt i stålets egenskaber og hvilke krav der stilles til styring af svejsearbejde i forhold til bygningsreglement et. Målet er kendskab til kvalitetsstyring af svejsearbejde indenfor bygningsstål. AMU Kvalitetsstyring af svejsearbejde, 3 + AMU 45118, Materialelære i stål, M KURSUSDATOR: PLADUDFOLDNING FORLØB 1-8 dage Kurset giver dig kompetencer i forhold til manuel og digital pladeudfoldning. AMU Manuel pladeudfoldning, AMU CAD som værktøj i industrien, M KURSUSDATOR: FORLØB 2-10 dage M - Metal College Aalborg K - Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole - UC Nord AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 9

12 CNC MASKINR Kurset giver dig kompetencer i at betjene CNC styrede maskiner som kantpresse og plasmaskærer. AMU Betjening, indstil. af CNC-kantpresse, AMU Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine, 4 dage PROJKTIONSTGNING OG GPS Kursus i Projektionstegning og Geometrisk produktspecifikation, der er meget brugt af globale virksomheder som eks. Vestas, Siemens. AMU Industriteknisk projektionstegning, AMU Metrologi med GPS ISO standart matrix, M KURSUSDATOR: FORLØB 3-9 dage M KURSUSDATOR: FORLØB 6-10 dage CNC FOR ØVD Kurset henvender sig til dig der har erfaring med CNC bearbejdning og gerne vil udvide dine kompetencer. (Gennemføres åben værksted) AMU Bearbejdningsteknik, Multiakse bearbejdning, AMU Parametrisk Programmering for CNC, ajourføring, M KURSUSDATOR: FORLØB 4-10 dage BARBJD.TKNIK, KALIBRRING OG OPMÅLING Kursus i bearbejdningsteknik, kalibrering, opmåling og dataopsamling. AMU Bearbejdningsteknik, måling og dataopsamling, AMU Maskinteknisk kalibrering og opmåling, TGNINGSLÆSNING Målet er at forbedre dine kompetencer i forhold til at kunne læse og forstå en arbejdstegning. På kurset kan du vælge mellem retvinklet projektionstegning og isometrisk rørtegning. På kurset kan du vælge mellem de 2 kurser á : AMU Tegningslæsning, projektion og isometri, AMU Isometrisk tegningsforståelse, rør, KURSUSDATOR AMU 45269: KURSUSDATOR AMU 45093: FORLØB 7 - KURSUSDATOR: FORLØB 5-10 dage M - Metal College Aalborg K - Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole - UC Nord 10 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

13 SMDTKNIK OG SPÅNTAGND BARBJDNING KONVNTIONL CNC CNC CNC / øvede MÅLTKNIK CAD/CAM SMDTKNIK Praktisk værkstedsteknik, spåntagning Fræsning Manuel programmering, Drejning Manuel programmering CNC drejning, C-akse bearbejdning (forløb 5) Bearbejdningsteknik, måling og dataopsamling Bearbejdningsteknik, CAD/CAM 2½D, fræsning (forløb 1) Kvalitetsstyring af svejsearbejde Bearbejdningsteknik, drejning, emnefremstilling 10 dage Fræsning Opstilling/bearbejdningscykler Drejning Opstilling/bearbejdningscykler CAM, flerakset bearbejdning (forløb 5) Maskinteknisk kalibrering og opmåling Bearbejdningsteknik, CAM-programmering (forløb 1) Materialelære i stål Fræsning delehoved Fræsning Opstilling/indkøring Drejning Opstilling/indkøring CAM/CNC- Højhastighedsbearbejdning (forløb 6) Industriteknisk projektionstegning CAD/CAM-redigering og overførsel til bearbejdning (forløb 7) Tegningslæsning, projektion og isometri Fræsning, tandhjul Fræsning Opstiller/enkeltstyk Drejning Opstilling/enkeltstyk Dialogprogrammering, drejning og fræsning (forløb 6) Metrologi med GPS ISO standart matrix Overfladebearbejdning, CAD/CAM 3D, fræsning (forløb 7) Isometrisk tegningsforståelse, rør Fræsning Optimering/produktion Drejning Optimering/produktion CNC bearbejdning, triometriske beregninger Volumenmodeller, CAD/CAM, bearbejdning (forløb 3) Betjening, indstil. af CNC-kantpresse (forløb 4) Bearbejdningsteknik, Multi-akse bearbejdning Volumenmodeller, dynamisk CAM, bearbejdning (forløb 3) Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine 4 dage (forløb 4) Parametrisk programmering for CNC, ajourføring Volumenmodeller, anvendelse og overførsel (forløb 2) Manuel udfoldning af plade M ÅBNT VÆRKSTD DL AF KURSUSFORLØB (forløb 2) CAD som værktøj i industrien AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 11

14 Innovation, LAN, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdets organisering Værdiskabende kurser til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien. Konkrete AMU forløb der henvender sig til medarbejdere der ønsker at arbejde med kvalitetsstyring, LAN, optimering og arbejdsmiljø. arbejdets organisering KOMMUNIKATION & KONFLIKTHÅNDTRING Kursusforløbet er til dig der ønsker at arbejde aktivt med kommunikation i teams og selvstyrende grupper. Der vil være fokus på hvordan du kan medvirke il at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams. På forløbet vil du få viden om lærings- og teamrollemodeller. Du vil få indsigt i teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og roller. Du vil arbejde med samtaleteknikker og selvevalueringsmodeller Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation i teams Selvevaluering i praksis KURSUSDATOR: , , , FORLØB 1-10 dage TRIVSL OG FORANDRING Dette kursusforløb er rettet mod dig der gerne vil være værdiagent og have indsigt i værdibaseret ledelse og viden om hvordan virksomheden kan udvikle, formulere og implementere værdier. Du får viden om forudsætninger for videndeling og læring og hvordan dette kan medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. Forløbet vil også have fokus på hvordan du og dit team kan medvirke aktivt ved indkøring af nye metoder og produktionstekniske styringssystemer Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Forandringsparathed ved produktionsomlægning KURSUSDATOR: , , FORLØB 2-10 dage M - Metal College Aalborg K - Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole - UC Nord 12 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

15 KVALITT OG PROBLMLØSNING Dette forløb henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med kvalitetssikring og problemløsning. Du får kendskab til hvordan man vedligeholder og forbedrer arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger. Med udgangspunkt i et kvalitetsstyringssystem vil du arbejde med specifikke kvalitetsstyringsprocedurer. Du vil med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af instruktioner og med baggrund i disse instruktioner få kendskab til auditering. På forløbet vil der ligeledes blive arbejdet med at analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag Kunde/leverandørforhold for operatører 1 dag Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Kvalitetsstyring i virksomheden Systematisk problemløsning for operatører KURSUSDATOR: , , , FORLØB 3-9 dage UDVIKLING AF PRODUKTIONSMDARBJDR Dette kursusforløb er til dig, som arbejder i en produktion. Du har lyst til at arbejde med kommunikation for at forbedre samarbejdet i din afdeling. Der arbejdes også med videndeling og læring på produktionsgulvet, altså hvordan bliver den viden som du har, opsamlet og delt med dine kolleger. Du får også arbejdet med værdier som baggrund for de beslutninger og handlinger. ndelig arbejdes der med teambuilding i gruppen lærer I hinanden bedre at kende og bliver bedre til at løse opgaver Kommunikation i teams Teambuilding for selvstyrende grupper Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring KURSUSDATOR: , , , FORLØB 4-10 dage AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 13

16 SLVSTYRND GRUPPR & FFKTIVISRING Dette kursusforløb er til dig, der gerne vil have indsigt i nogle af de produktionsoptimeringsmetoder der er i forhold til LAN og selvstyrende grupper. Du får indblik i hvordan du udarbejder kortlægning af værdistrømmene. Der arbejdes med hvordan du kan medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. Ved anvendelsen af de 5 trin i LAN-fremgangsmåden får du indsigt i hvordan du kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin. Kursusforløbet har fokus på hvordan man etablere og organisere selvstyrende grupper og udarbejde handlingsplaner for mål og midler for en selvstyrende gruppes udvikling. Kursusforløbet vil desuden have fokus på logistikoptimering Produktionsoptimering for operatører v.h.a. LAN 1 dag Værdibaserede arbejdspladser Praktisk anvendelse af 5-S modellen tablering af selvstyrende grupper Logistik for produktionsmedarbejdere KURSUSDATOR: FORLØB 5-9 dage M - Metal College Aalborg K - Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole - UC Nord 14 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

17 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 15

18 Produktionsoptimering Dette kursusforløb har fokus på hvordan du kan arbejde med produktionsoptimering. Forløbet vil inddrage virksomhedens IT-systemer til at følge op på produktionsforløbet, herunder beregne gennemløbstid og spildrate. Her vil være særligt fokus på udvalgte Six Sigma værktøjer/ modeller, og LAN vil blive inddraget. Forløbet vil benytte SPC/statistiske metoder i forbindelse med kvalitetsstyring herunder håndtering af nulfejlssituationer inden for rammerne af LAN-konceptet IT og produktionsstyring for medarbejdere 1 dag Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma Statistik for operatører 1 dag Præsentation af tal i regneark 1 dag KURSUSDATOR: FORLØB 6-10 dage Personligt arbejdsmiljø Dette kursusforløb henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Forløbet vil give dig viden om flere områder af arbejdsmiljø, f.eks. lovgivning, vejledninger og materiale fra bl.a. Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Du vil arbejde med at hvordan du formulere en personlig vision og handlingsplan for sit eget merbidrag i virksomheden. Du får indsigt i området, der gør dig i stand til at vejlede virksomhedens ledelse, personalansvarlige og/eller virksomhedens miljøansvarlige, i anvendelsen af procedurer og værktøjer, der kan være med til at forebygge stress på arbejdspladsen. Der vil være fokus på hvordan man kan identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f.eks. ved brug af APV og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Forebyggelse af stress på arbejdspladsen Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 4 dage psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte jobs KURSUSDATOR: FORLØB 7-10 dage M - Metal College Aalborg K - Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole - UC Nord 16 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

19 arbejdets organisering - Innovation, LAN, kvalitet og arbejdsmiljø LAN KVALITT VÆRKTØJR TIL FFKTIVISRING UDVIKLING AF PRODUKTIONSGRUPPR MDARBJDRUDVIKLING OG INNOVATION ARBJDSMILJØ Produktionsoptimering for operatører v.h.a. LAN 1 dag Kunde/leverandørforhold for operatører 1 dag Omstillingseffektivisering for operatører (SMD) tablering af selvstyrende grupper Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 4 dage Psysisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte jobs LAN værktøjsanvendelse for operatører Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma Kommunikations i teams Innovationsegnede produktionsområder Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte jobs LAN i vedligeholdet for operatører 1 dag Kvalitetsstyring i virksomheden Six Sigma for operatører 10 dage Teambuilding for selvstyrende grupper Personlig udvikling til arbejde og uddannelse rgonomi inden for faglærte og ufaglærte jobs Operatørstyret optimering af vedligeholdet Selvevaluering i praksis DO - Statistisk forsøgsplanlægning for opstillere Videndeling og læring for medarbejdere Uddannelsesplanlægning for medarbejdere 4 dage Håndtering af ensidigt gentaget arbejde (GA) Anvendelse af 5-S modellen for operatører Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Statistik for operatører 1 dag Værdibaserede arbejdspladser LAN-kortlægning af værdistrøm for operatører Systematisk problemløsning for operatører Kanban-styring for operatører Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper 1 dag Logistik for produktionsmedarbejdere Valideringsopgaver for operatører IT og produktionsstyring for medarbejdere Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere DL AF KURSUSFORLØB ÅBNT KURSUS AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 17

20 IT AMU - åbent værksted, IT AMU kurser i 3D tegning Kurserne i de hvide felter afholdes i åbent værksted. Kurserne afvikles i følgende programmer: AutoCAD Inventor Solid Works AMU kurser i kontorpakke Kurserne i de hvide felter afholdes i åbent værksted. Kurserne i de blå felter findes både som åbent værksted og som en del af et forløb. Kurserne afvikles i følgende programmer: Microsoft Word Microsoft xcel Microsoft PowerPoint Microsoft Outlook Microsoft Publisher Microsoft Access Microsoft Windows Microsoft xplorer 18 AMU - arbejdsmarkedsuddannelser

21 IT IT kompetencer Grundlæggende TKSTBHANDLING RGNARK DTP OG DATABAS 3D CAD ffektiv internetsøgning på jobbet Indskrivning og formattering af mindre tekster Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af præsentationsprogrammer CAD Konstruktion og redigering Online kommunikation til jobbrug Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 dag Design og automatisering af regneark DeskTop Publishing i virksomheden Volumenmodeller, dynamisk CAD, produktionstegning Brug af PC på arbejdspladsen Grafiske virkemidler til layout i tekst Anvendelse af pivottabeller 1 dag Oprettelse af database til jobbrug Maskintegning, 3D-CAD-konstruktion Jobrelateret brug af styresystemer på PC Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 dag Anvendelse af store datamængder i regneark 1 dag Oprette brugerflader og udskrifter i database CAD som værktøj i industrien Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster 1 dag Maskintegning, projektionstegning i CAD Teknisk Design i 3D CAD K D CAD konstruktion M ÅBNT VÆRKSTD DL AF KURSUSFORLØB M - Metal College Aalborg K - Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole - UC Nord AMU - arbejdsmarkedsuddannelser 19

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet,

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Håndbog i brug af apps

Håndbog i brug af apps Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING 1 VELKOMMEN TIL LEDERNES LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING Brug Lynguiden, når du hurtigt vil i gang med at målrette din jobsøgning og have styr på jobsøgningsmaterialet frem mod

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere