Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere"

Transkript

1 Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for erhvervslivet, at de unge, der vælger at tage en lang videregående uddannelse, får de kompetencer og erfaringer, de skal bruge i arbejdslivet. For at afdække i hvilket omfang det er tilfældet har Dansk Erhverv i maj 2014 gennemført en survey blandt 109 mellemstore og store medlemsvirksomheder for at få deres vurderinger og oplevelser med nyuddannede fra universiteterne. Hovedresultaterne er: De vigtigste faktorer der tæller positivt, når virksomheder overvejer at ansætte en nyuddannet universitetsstuderende, er erhvervsrelevant arbejde og praktik. Samlet set er der nogenlunde tilfredshed med, hvad de nyuddannede studerende kan. Hver fjerde virksomhed svarer dog, at de nyuddannede kun i mindre grad er blevet klædt på gennem uddannelsen til at varetage et job hos dem Hovedparten af virksomhederne ser gerne kompetencen forretningsforståelse styrket under uddannelsen Den vigtigste kompetence virksomhederne efterspørger selvstændigt er at kunne planlægge og løse opgaver, og denne kompetence har nyuddannede djøf ere kun til en vis grad, vurderer de fleste virksomheder Den gennemsnitlige vurdering er, at det ca. tager 10 måneder for en nyuddannet kandidat at tjene sin løn hjem, og det samme gælder mere specifikt for en djøfer. Halvdelen har ansat akademikere Af de 109 virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen, har 52 pct. ansat nyuddannede kandidater indenfor de seneste 4 år. Tilsvarende er det 48 pct., som ikke har ansat en nyuddannede indenfor de seneste 4 år. Har din virksomhed indenfor de seneste 4 år ansat nyuddannede akademikere fra universiteterne? 52% 48% Ja Nej MMM Side 1/7 Dato: 14. maj 2014

2 Mange virksomheder mangler opgaver til universitetsuddannede De vigtigste grunde til, at mange virksomheder ikke ansætter nyuddannede kandidater fra universiteterne, er, at man ikke har opgaver der kræver en universitetsuddannelse, eller at man foretrækker mere erfarne folk. Hvad er den vigtigste årsag til, at din virksomhed ikke ansætter nyuddannede kandidater fra universiteterne? Vores virksomhed har ikke opgaver, man skal have en universitetsuddannelse for at løse 56% Vi foretrækker at ansætte mere erfarne folk 13% Universitetsuddannede har ofte svært ved at omsætte deres teoretiske viden til praktiske problemstillinger Det er for dyrt at ansætte medarbejdere med en universitetsuddannelse 6% Universiteterne giver de ikke unge de kompentencer, vi efterspørger Andre årsager 17% Kilde: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse, n=52 (kun respondenter som ikke har ansat nyuddannede fra universitetet de seneste 4 år) Flest har ansat nyuddannede med en samfundsvidenskabelig baggrund Af de virksomheder i undersøgelsen, som havde ansat nyuddannede akademikere, havde 3 ud af 4 ansat kandidater med en samfundsvidenskabelig baggrund. Disse virksomheder har fået stillet et antal spørgsmål, der specifikt omhandler deres erfaringer med djøf er. Hvilken uddannelsesbaggrund har de nyansatte kandidater, I har ansat, haft? Samfundsvidenskabelige (såkaldte "DJØF'er", dvs. økonomi, jura, statskundskab, cand.mercer, marketing mv.) Humanistiske (Kommunikation, informationsvidenskab, historie, filosofi) Ja Nej 77% 23% 42% 58% Naturvidenskabelige (nanoscience, biokemi, datalogi, IT) 12% 88% Teknisk videnskab (Civilingeniør, softwareudvikler, IT) 23% 77% Sundhedsvidenskab (Farmaci, medicin, humanbiologi) 2% 98% Kilde: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse, n=57 (kun respondenter som har ansat nyuddannede akademikere fra universitetet de seneste 4 år) Studierelevant arbejde/praktik er vigtigst For at kunne finde frem til hvilke kompetencer og erfaringer, der er vigtige for de uddannede fra universiteterne, er virksomhederne blevet spurgt ind til hvilke kompetencer og erfaringer de kigger efter, når de overvejer at ansætte en nyuddannet fra et universitet. Som det fremgår i den nedenstående tabel er det især studierelevant arbej- Side 2/7

3 de eller praktik, der vil tælle positivt. Frivilligt arbejde, det at have gennemført på normeret tid og international erfaring er ikke uvæsentlige, men dog kommer i anden række. Du bedes overveje hvilke erfaringer og kompetencer du vil kigge efter, når du overvejer at ansætte en nyuddannet kandidat fra et universitet I hvilket omfang ville de følgende erfaringer tælle positivt i din vurdering: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Har haft studierelevant arbejde/praktik 5 42% 0% 0% Har skrevet speciale/valgt valgfag indenfor relevante emner 28% 47% 21% 0% Har fået gode karakter på studiet 23% 51% 19% 2% 5% International erfaring (har været ude i løbet af uddannelsen) 12% 35% 30% 18% 5% Har gennemført på normeret tid 11% 28% 40% 1 7% Har haft frivilligt arbejde 32% 40% 19% 5% Kilde: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse, n=57 (kun respondenter som har ansat nyuddannede akademikere fra universitetet de seneste 4 år) Ved at samle svarerne i høj grad og i nogen grad for overstående tabel, skabes et bedre overblik over hvilke faktorer, som tæller positivt når i overvejelsen af at ansætte nyuddannede fra universiteterne. Det er vist i figuren nedenfor: Faktorer som tæller positivt i overvejelsen af at ansætte nyuddannede fra universiteterne (svaret i høj grad eller i nogen grad): Har haft studierelevant arbejde/praktik 96% Har skrevet speciale/valgt valgfag indenfor relevante emner 75% Har fået gode karakter på studiet 7 International erfaring (har været ude i løbet af uddannelsen) 47% Har gennemført på normeret tid 39% Har haft frivilligt arbejde 35% Kilde: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse, n=57 (kun respondenter som har ansat nyuddannede akademikere fra universitetet de seneste 4 år) Anm: Procentsatsen viser andelen, som har svaret i høj grad eller i nogen grad Side 3/7

4 Nyuddannede kandidater er i nogen grad klædt på Lidt over halvdelen af virksomhederne vurderer, at de nyuddannede kandidater i høj eller nogen grad igennem deres universitetsuddannelse er blevet tilstrækkeligt klædt på til at varetage et job hos dem, som vist i figuren nedenfor. Omkring hver fjerde svarer kun i mindre grad eller slet ikke. I hvilket omfang er det din opfattelse, at nyuddannede kandidater igennem deres universitetsuddannelse er blevet tilstrækkeligt klædt på til at varetage et job i din virksomhed? 50% 2 17% 6% 2% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Forretningsforståelse skal styrkes Omkring 3 ud af 4 virksomheder mener, at forretningsforståelse er en kompetence, som burde styrkes under de forskellige universitetsuddannelser. Derudover mener henholdsvis 38 pct. og 34 pct. at projektarbejde/projektledelse og mundtlig/skriftlig formidling burde styrkes under uddannelsen. Når du ser samlet på nyuddannede kandidater fra universiteterne, er der så nogle kompetencer, du gerne så blev styrket under uddannelsen (angiv op til tre kompetencer) Forretningsforståelse 77% Projektarbejde/Projektledelse 38% Mundtlig/skriftlig formidling 3 Faglige kompentencer indenfor deres felt Kendskab til relevante it-programmer (fx Excel, Power Point, Word) Andet 20% 17% 15% Anm.: Det har været muligt at opgive flere svar Side 4/7

5 Djøf ere bliver hovedsagligt brugt til analyse og projektledelse Virksomhederne i undersøgelsen som har djøf ere ansat er blevet bedt om at angive, hvilke typer opgaver de djøfansatte typisk varetager. De mest anvendte funktioner er analyse, projektledelse, procesoptimering, kommunikation, HR og en række andre opgaveformer, som vist i figuren: Hvilke typer arbejdsopgaver varetager DJØF'ere i din virksomhed? (sæt gerne flere kryds) Analyse og metode Projektledelse Forbedre processer og forretningsgange Kommunikation HR Udvikling af nye forretningsidéer og strategier Administration Regnskab og økonomistyring Markedsføring Ledelse Sagsbehandling (fx juridiske afgørelser) Salg Undervisning Fundraising Logistik og lagerstyring IT Eksport Forskning Andet 0% 0% 7% 7% 5% 7% 20% 18% 16% 25% 43% 41% 39% 36% 3 32% 30% 50% 57% Kilde: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse, n=44 (kun respondenter som har ansat nyuddannede DJØF ere de seneste 4 år) Disse kompetencer efterspørges af erhvervslivet Når de nyuddannede kandidater kommer ud på arbejdsmarkedet bliver de mødt af nye krav og forventninger til, hvad de kan. Det er hensigtsmæssigt at der så vidt muligt sikres en korrespondance imellem hvad de lærer, og de krav de skal honorere. Den nedenstående tabel opsummerer, hvor vigtige erhvervslivet vurderer, at en række kompetencer er, når de generelt besætter stillinger i virksomheden. Det er klart, at der er forskel fra stilling til stilling, ligesom nogle uddannelser er relativt specialiserede, men samlet set giver tabellen en god beskrivelse af de kompetencer, der samlet set er behov for, at universitetsstuderende opøver. Side 5/7

6 Der er naturligvis forskel på, hvilke kompetencer ansøgere skal have ud fra de stillinger, der er tale om, men hvis du ser samlet på de personer I generelt ansætter i din virksomhed, i hvilket omfang er de følgende kompetencer så vigtige? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Selvstændigt at planlægge og løse opgaver 7 20% 0% 2% At arbejde analytisk 27% 50% 21% 1% 2% At formulere sig kort og klart både mundligt og skriftligt At arbejde løsningsorienteret (omsætte idéer til praksis) At indgå i ligeværdigt samarbejde uanset uddannelse At tænke kreativt i forhold til opgaveløsningen 43% 39% 16% 0% 2% 72% 21% 6% 0% 2% 60% 29% 9% 0% 2% 35% 50% 13% 0% 2% At arbejde projektorienteret 27% 41% 28% 2% 2% Åbenhed for opgaver uden for eget fagområde 40% 39% 19% 0% 2% Omstillingsevne 61% 36% 3% 0% 1% At anvende relevante it-redskaber 42% 46% 9% 1% 2% Politisk tæft (forstå politiske og/eller organisatoriske interesser) 1 21% 4 17% Projektledelse 13% 49% 29% 8% 1% At kommunikere sikkert på engelsk i skrift og tale Kommerciel forståelse 27% 32% 27% 1 1% 52% 32% 12% 2% 2% Tager 10 måneder at tjene sin løn hjem Den nedenstående figur viser, hvor mange måneder det vurderes at tage for en nyuddannet universitetsstuderende at tjene sin løn hjem. Som gennemsnitsbetragtning tager det 10 måneder for en nyuddannet fra universitetet at tjene lønnen hjem, lyder vurderingen fra erhvervslivet. Hvor lang tid vil du vurdere, at der typisk går/ville gå, før en nyuddannet universitetsuddannet tjener sin løn hjem i din virksomhed? (Angiv venligst svaret i antal måneder) 4 26% 12% 13% 3% 3% Over 12 Ved ikke Kilde: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse, n=104 Side 6/7

7 Ser man specifikt på de nyuddannede djøf er tager det omtrent samme tid for dem som for nyuddannede generelt at tjene deres løn hjem. Gennemsnittet ligger på 10 måneder som det også gør for dimittender generelt. Hvor lang tid vil du vurdere, at der typisk går/ville gå, før en nyuddannet DJØF'er tjener sin løn hjem i din virksomhed? (angiv venligst svaret i antal måneder) 45% 27% 11% 10% Over 12 Ved ikke Kilde: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse, n=101 Fakta om analysen De viste resultater er baserede på en internetbaseret medlemsundersøgelse som blev gennemført i april-maj 2014 blandt udvalgte medlemsvirksomheder i Dansk Erhverv. Målgruppen var virksomheder, som Dansk Erhverv har haft kendskab til har en HR funktion, eller de har over 50 ansatte, og derfor kan formodes at arbejde med HR. Derved sikres det at alle besvarelser har et godt grundlag at foretage deres vurderinger ud fra. I alt er indsamlet 109 besvarelser, svarende til, at lidt over hver femte, der fik tilsendt undersøgelsen, har besvaret den. Side 7/7

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Turen går Til fremtidens erhvervsliv

Turen går Til fremtidens erhvervsliv Turen går Til fremtidens erhvervsliv 3 10 bud på bedre danske kandidater Der kan være rigtig langt fra studielivet på universitetet til dagligdagen i en virksomhed. Under studietiden kan det måske virke

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere