It-konsulent / Projektleder / it-sikkerhedskonsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-konsulent / Projektleder / it-sikkerhedskonsulent"

Transkript

1 Stilling: It-konsulent / / it-sikkerhedskonsulent Fødselsår: 1964 Ledelseserfaring: Siden 1986 Uddannelse: Datanom: Projektledelse Officerskursus, næstkommanderende i underafdeling Instruktør og uddannelsestilrettelæggelsesuddannelse Edb-assistent Forhandlingstysk HHx Profilresumé: MC er en stærk projektleder indenfor it-sikkerhed og systemudvikling. Konsulenten har styret flere samtidige projekter med op til 13 projektdeltagere og med budgetter på 10+ millioner med en samlet kodebase på kode linier. Konsulenten har indenfor it-sikkerhed stor erfaring med risikoanalyser, udarbejdelse og operationalisering af planer og politikker samt disaster recovery, Business Continuity Planning (BCP) og awareness. Konsulenten har endvidere en solid erfaring med CMS og agile internet udviklingsopgaver, og han er i stand til at danne bro mellem kravstillerne i forretningen og udviklerne. Fokusområder: - Projektledelse / Sikkerhed Konsulenten har stor praktisk erfaring i ledelse af projekter, der implementerer it-sikkerhed i organisationer i den finansielle sektor. Projekterne har omfattet etablering af it-sikkerhedspolitikker, beredskabsplanlægning og kontroller samt den efterfølgende implementering i organisationen. - Projektledelse / Systemudvikling MC har ledet komplicerede systemudviklingsprojekter indenfor CMS, intranet og internet systemer; projekter, der strækker sig fra host via middelware og ud til præsentationslaget. Projekterne har implementeret ny teknologi, og har flere gange omfattet udvikling fra scratch til en fuld implementering. Han har som projektleder stor erfaring med projekter, der håndterer cross platform idriftsættelser, skalering og change management. - Beredskabsplanlægning / Disaster Recovery Konsulenten har ledet beredskabsplanlægningen og Business Continuity Planning for en organisation i den finansielle sektor, herunder har han opbygget og ledet den beredskabsgruppe, bestående af chefer i organisationen, der håndterer kriser og incidents. Konsulenten har også haft ansvaret for at kontrollere, at Backup/Recovery procedurer gennemføres og kontrolleres. Side 1 af 11

2 - Risikoanalyse / Datasikkerhed MC har også stor erfaring i risikoanalyse og udarbejdelse af ledelsesrapporter, der skal gøre det muligt for ledelsen af en virksomhed at træffe beslutninger om, hvilken risici de ønsker at tage og hvilke kompenserende foranstaltninger, virksomheden bør implementere med henblik på at minimere risikoen. - Undervisning / Sikkerhed MC har stor erfaring med at undervise herunder i emner relateret til sikkerhed og awareness. MC har ligeledes stor erfaring med at etablere uddannelsesprogrammer, at afdække uddannelsesbehov og konkretisere krav, vilkår og kriterier for uddannelser samt at udarbejde undervisningsmateriale og præsentationer. - Business Intelligence / Data Warehouse Konsulenten har deltaget i opbygning af BI og DataWarehouse systemer og udarbejdelse af beslutningsstøtte systemer og rapporter til ledelse og medarbejdere. Ligeledes har MC stor erfaring i import og konvertering af data. Side 2 af 11

3 Brancheerfaring Brancheerfaring: Niveau Sidst anvendt Finansielle sektor Ekspert IT leverandør Meget rutineret Antal år Arbejdsområder Arbejdsområder: Niveau Sidst anvendt Afleveringsforretning (overdragelse) Meget rutineret Arkitektur Rutineret Backup and Recovery Ekspert Beredskabsplanlægning Ekspert Brugertest Godt kendskab Business Intelligence Meget rutineret Coaching Ekspert Data Warehouse Meget rutineret Databasedesign Meget rutineret Datakonvertering Meget rutineret Datasikkerhed Ekspert DBA (Database Administrator) Meget rutineret Digital signatur Rutineret Disaster Recovery Ekspert Dokumentation Meget rutineret Drift Rutineret Estimering Rutineret ETL Godt kendskab Implementering Meget rutineret Incident Management Rutineret Installation & Konfiguration Rutineret Leverandørstyring Rutineret Antal år Side 3 af 11

4 Netværkssikkerhed Ekspert Projektledelse Meget rutineret Risikoanalyse Ekspert Sikkerhed Ekspert Systemudvikling Meget rutineret UML Godt kendskab Undervisning Ekspert Yderligere kompetencer: Kategori Kompetence Niveau Business Management / Projektledelse Forretnings- og kontorstøtteapplikation er Platforme Teknologier Datakommunikation og netværksteknologi Databaser Sidst anvendt Projektledelse Meget rutineret Antal år Microsoft Excel Rutineret Microsoft PowerPoint Meget rutineret Microsoft Word Meget rutineret Navision Noget kendskab Linux Godt kendskab Microsoft Windows 7 Ekspert Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Ekspert Microsoft Windows XP Meget rutineret Active Directory Meget rutineret ASP (Active Server Pages) Ekspert STP (Stored Procedures) Meget rutineret Ethernet Meget rutineret TCP/IP Rutineret Wireless Security Meget rutineret Microsoft Access Meget rutineret Microsoft SQL Server Ekspert Microsoft SQL Server 2008 Meget rutineret MySQL Rutineret Sprog HTML Meget rutineret Side 4 af 11

5 Transact-SQL Ekspert VB Script Meget rutineret VBA Ekspert Microsoft Access Ekspert Microsoft Reporting services Rutineret Udviklingsværktøjer Microsoft Visio Meget rutineret Microsoft Visual Basic Rutineret Microsoft Visual Studio Rutineret SSIS (SQL Server Integration Services) Rutineret Sprog: Sprog Mundtligt niveau Skriftligt niveau Dansk Modersmål Fejlfrit Engelsk Flydende Præsentationsniveau Tysk Flydende Dokumentationsniveau Side 5 af 11

6 Periode: 2011/ /08 Proces Projekterfaring: ProData Consult / CSC Database administrator. Drift af CSC s SQL Server installation. Incident håndtering Migrering af data Alle incidents blev håndteret, således brugerne ikke havde oplevelse af nedetid. It-konsulent / DBA Periode: 2008/ /01 Proces Sparekassen Thy Opretholde aktuelle sikkerhedspolitikker og planer. Alle planer, politikker og kontroller skal holdes opdaterede. Periodisk analyse af aktuelle trusler, rapportering af anbefalinger. Beredskabsøvelser. Implementering af PCI-DSS i firmaet. Firmaet har en velfungerende og levende sikkerhedsplan. Periode: 2008/ /01 Proces Sparekassen Thy I første omgang skulle projektet etablere et datawarehouse i et SAS miljø i firmaet. I 2010 blev det besluttet, at der i stedet for SAS skulle anvendes MS-SQL server som strategisk platform. Analyse af data. Etablering af DataWarehouse. Automatisering af import fra datacenteret. Rapportering og analyser. Etablering af feeds til applikationer. En platform, der giver avancerede brugere mulighed for at udarbejde selvstændige analyser. God integration med øvrige værktøjer. God mulighed for at indsætte ressourcer fra forskellige. leverandører til udvikling af moduler. Gode muligheder for at anvende hyldevarer fra forskellige leverandører. på noget projektdeltager på andet. Side 6 af 11

7 Periode: 2008/ /09 Proces Sparekassen Thy Specifikation af sikkerhedskrav til IP-telefoni systemet. Analyse af trusler. Analyse af VoIP teknologien. Rapport om krav og anbefalinger. Forhandling med leverandører. Kontraktforhandling. Kontrol af levering. Firmaet fik en implementering af IP-Telefonien, der på forhånd havde taget stilling til sikkerheden. Leverandøren fik sit fokus rettet mod sikkerhed fra starten, og det gennemsyrede hele implementerings-processen. It-sikkerhedskonsulent Periode: 2007/ /04 Proces Sparekassen Thy Etablering af It-sikkerhedspolitik, beredskabsplan og kontroller, så firmaet kunne bestå en It-inspektion fra finanstilsynet. Analyse af behov og lovgivning. Analyse af eksisterende planer. Analyse af trusler og etablering af modforanstaltninger. Etablering af nye planer i samarbejde med interessenterne. Etablering af en beredskabsgruppe. Godkendelse i bestyrelsen. Godkendelse af ekstern revision. Godkendelse af inspektør fra finanstilsynet. Alle planer blev ført up-to-date i en moderniseret udgave. Planerne kom gennem en revision af den eksterne revision og en inspektion fra finanstilsynet uden væsentlige bemærkninger. Periode: 2007/ /06 Proces Jyske Bank Migrering af dokumenter fra gamle til nye servere. Analyse af behov. Tilrettelæggelse af migrerings-plan. Gennemførelse og kontrol. Side 7 af 11

8 En dokument masse i multi Tb størrelsen blev flyttet fra gamle til nye servere. Rettigheder til dokumenterne blev tilrettet, så de tilsvarede den nye organisationsstruktur. Fortrolighed og tilgængelighed blev opretholdt. Projektkoordinator for it-sikkerhed Periode: 2006/ /11 Proces Jyske Bank Penetrations-test af en ny version af netbanken. Analyse af funktionalitet. Valg af værktøjer, der kan afdække sårbarhederne. Gennemførelse af tests. Rapportering til udviklerne. Sparring og undervisning af udviklerne. Gentaget test. Kontrol af, at sårbarhederne er lukket. Der blev fundet en række fejl i systemet, der kunne have kompromitteret sikkerheden. Der blev skabt en høj grad af accept hos udviklerne, og de følge mere, at projektet var en støtte for dem, end at det var træls, at der blev fundet fejl. It-sikkerhedskonsulent Periode: 2005/ /08 Proces Jyske Bank (Silkeborg Data) Opgradering af kundens website, så dokumenterne fik en individuelt udseende og en bedre adgangsbeskyttelse. Analyse af behovet. Anvendelse af data fra Web Services i sikkerhedssystemet i redaktørsystemet. Selskabet kunder fik vist de nyheder og dokumenter, de havde lov til at se på en måde, så visningen fremgår transparent. Det betyder, at kunden ikke ser dokumenter, han ikke har adgang til. Periode: 2004/ /12 Proces Jyske Bank Opgradering af CMS systemet med multisprog, frasebibliotek og satsbibliotek. Analyse af behov. Etablering af samarbejde med oversætterene i koncernen. Programmering i iterationer i tæt samarbejde med redaktør gruppen. Side 8 af 11

9 CMS systemet blev oversat, så en oversætter kunne lægge nye sprog på. I første omgang blev engelsk implementeret ved siden af dansk. CMS systemet kunne nu håndtere dokumenter på flere sprog. Der kunne indlægges elementer i teksterne, der dynamisk hentede værdier fra et frase- eller satsbibliotek, så f.eks. den aktuelle rentesats kunne ændres i alle de dokumenter, den var anvendt, ved at rette den centralt. Periode: 2003/ /09 Proces Jyske Bank (Jyske Invest) Portering af kundens web site fra en Notes platform til koncernens nye redaktørsystem og til en portal under koncernens CMS system. Systemet var komplekst på den måde, at der skulle kunne foretages analyser af eksisterende porteføljer, så brugeren kunne følge med i den aktuelle udvikling. Analyse af databehov fra datawarehouse. Analyse af behov for dynamisk visning af grafer og generering af PDF filer on-the-fly. Tilretning til CMS systemet. Etablering af data fødekæden HOST>Java MiddelWare>MS endpoint. Udvikling i iterationer. Brugertests. Projektet var en pilot projekt for tilsvarende projekter, der skulle anvende samme data fødekæde. En lang række problemområder blev afklaret og løst i projektet. Kunden fik rådighed over et fleksibelt CMS system, et nyt designet, moderne web-site samt til værktøjer til generering af grafer og PDF rapporter., it-arkitekt Periode: 2003/ /07 Proces Rolle Jyske Bank Flytning af intranet informationssystem til det nye CMS system. Analyse af dokumenter og særlige behov. Systemudvikling i iterationer i tæt samarbejde med forretningen. Intranet systemet blev i løbet af kort tid flyttet til den nye platform, som brugerne fandt var væsentlig mere effektiv og fleksibel end den eksisterende. Side 9 af 11

10 Periode: 2003/ /07 Proces Jyske Bank (Silkeborg Data) Migrering af website til det nye CMS system. Analyse af særlige behov. Systemudvikling i korte iterationer. En hurtig konvertering af sitet til en ny og mere effektiv platform. Periode: 2001/ /05 Proces Jyske Bank, Silkeborg Etablering af et nyt CMS (redaktør-) system, der skulle føde koncernens nye portaler (reklamesøjler) på internettet. Portering af det eksisterende site fra en Notes løsning. Etablering af et uddannelsesprogram, der bragte en uhomogen udvikler og interessentgruppe på samme niveau. Analyse af mulighederne på en ny platform. Sparring med teknik og driftsafdelingen. Platformen var umoden, så den skulle gennem en del processer, før den skalerede effektivt. Ændrede udviklingsmodellen, så projektgruppen anvendte agil udvikling i stedet for den traditionelle vandfalds-model. Arbejde med modning af udviklingsmiljøet. Programmering i korte iterationer i tæt samarbejde med forretningen. Implementering på driftsplatformen. Fik etableret et redaktør-system, der opfyldte koncernens behov, og som kunne vise content i forskellige context (layouts) Fik etableret et miljø, der kunne holdes i 24/7/365 drift også under opdateringer. Fik etableret et miljø til test af programmerne ( kodelinjer), så vi undgik uheldige overraskelser, ved systemopdateringer. Dokumenterne i redaktør-systemet kunne vises med forskellige komponent bokse alt efter, på hvilken reklamesøjle og i hvilken sammenhænge, de blev vist. Fik efteruddannet projektgruppens deltagere, så de alle var på et ensartet niveau kort efter projektstart., it-arkitekt Periode: 2001/ /01 Proces Jyske Bank (Private Banking) Migrering af web platform fra en single server til en multi server, skalerbar struktur. Analyse af behov. Kontakt med 3. parts-leverandøren. Side 10 af 11

11 Bestilling af program- og databaseændringer. Etablering af miljø i samarbejde med systemteknisk afdeling. Aflevering. Systemet kom over i et skalerbart miljø, der var væsentligt mere fejl tolerant og gav en bedre performance., arkitekt Kurser og certificeringer: Årstal Varighed Navn dage CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control dage CSSLP - Certified Secure Software Lifecycle Professional dage SAS WebReporting dage SAS ETL II dage SAS ETL I dage CISSP - Certified Information Systems Security Professional dage IBM Watchfire Appscan dage CPSA - Certified PwC Security Analyst dage Security Audit, Windows Server dage World IT-Security Expo + Securing AD dage OO Grundbegreber og modellering med UML dage Implementering af brugertests dage Kommuikation/Assertion dage Anvendelse af UseCases dage Sikker webprogrammering dage Programming Microsoft SQL Server dage MS SQL , Tuning and troubleshooting Side 11 af 11

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år.

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Synergi mellem bank og it Bankdata

Læs mere

Kan du få compliance til at arbejde for dig?

Kan du få compliance til at arbejde for dig? August 2008 NYHEDER FRA ORACLE Kan du få compliance til at arbejde for dig? INDHOLD Prisen for compliance De stigende lovgivningsmæssige krav behøver ikke være en byrde. Find ud af, hvordan du kan vende

Læs mere

Brug af Silverlight i SharePoint

Brug af Silverlight i SharePoint Brug af Silverlight i SharePoint IT-Diplomingeniør bacheloropgave udført hos Webtop A/S Frederik Gaarn Kiær s063500 Institut for Matematisk Modellering, IMM Danmarks Tekniske Universitet Kongens Lyngby,

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

BLIV BESLUTNINGS TAGERNES MESTER

BLIV BESLUTNINGS TAGERNES MESTER 2012 NUMMER 16 LØSNINGER TIL FRONTLØBERNE INDHOLD I ONE TRÆF DIN HIDTIL BEDSTE BESLUTNING Tag kontrol over dine data ET FRISK SYN PÅ ANALYSE Omvælt din forretningsforståelse BLIV SMARTERE MENS DU ER MOBIL

Læs mere

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Oktober 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Læs mere

Software Architect Software Architect

Software Architect Software Architect Software Architect Du har det store overblik! Bliv Software Architect hos os og vær med til at udvikle nogle af verdens bedste ultralydsskannere indenfor fremtidens teknologiplatforme og arkitekturer.

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

Microsoft og desktop-virtualisering

Microsoft og desktop-virtualisering powered by: Artiklerne er skrevet af Dan Mygind Whitepaper Microsoft og desktop-virtualisering Desktop-virtualisering kan være med til at forenkle administrationen af brugernes desktoppe. Det skal dog

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-982-8 0.10.12 2 Introduktion

Læs mere