Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse"

Transkript

1

2 Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse

3 Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111 (7 %) bruger bus mindst én gang om måneden 222 (15 %) bruger bus mindst én gang i kvartalet Resten (7) bruger sjældent eller aldrig bus 3 87 % bruger bil mindst én gang om ugen

4 Svarpersonernes aldersfordeling % 37% % 9% 2% 4% 2% år år år år år år 70+ år

5 Faktorer ved valg af bus Du bedes vurdere hvor betydningsfulde disse forhold er for dig, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er 'ingen betydning' og 5 er 'meget stor betydning' At bussen har hyppige afgange At bussen kører til tiden At man får den kortest mulige rejsetid At prisen er rimelig At man undgår skift af bus under rejsen At det er sikkert og trygt at bruge bussen At der er en god service At der er god komfort i bussen At bussen er et mere miljørigtigt valg 3,64 3,62 3,53 4,49 4,47 4,38 4,22 4,20 4,01 n=

6 Faktorer ved valg af bus Du bedes vurdere hvor betydningsfulde disse forhold er for dig, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er 'ingen betydning' og 5 er 'meget stor betydning' At bussen har hyppige afgange At bussen kører til tiden At man får den kortest mulige rejsetid At prisen er rimelig At man undgår skift af bus under rejsen At det er sikkert og trygt at bruge bussen At der er en god service At der er god komfort i bussen At bussen er et mere miljørigtigt valg 81 % 92 % 3,57 3,63 89 % 3,32 4,13 3,84 4,40 3,64 3,62 3,53 4,01 4,22 4,20 4,49 4,47 4,38 n= Af ovenstående ses det, at der ikke er nogen forhold, som ikke vurderes til at have betydning ved valg af bus i forhold til andre transport muligheder. Men størst betydning har hyppige afgange og at bussen kører til tiden. 6

7 Rangordning af de ni faktorer HØJT-RANGEREDE ca. 7 ud af 9 LAVT-RANGEREDE ca. 3 ud af 9 Rimelig pris MIDT IMELLEM ca. 5 ud af 9 Sikkerhed/tryghed Rettidighed Høj frekvens Antal skift Miljørigtighed God komfort 7 Kortest mulig rejsetid God service

8 Næsten hver anden kan bruge bus til og fra arbejde hvad kan få dem til at gøre det? 1. Nemmere at bruge bus (færre skift direkte linier) 2. Kortest mulig rejsetid 52 % 8 3. Foretrækker cykel 4. Hvis jeg ikke havde anden mulighed 5. Kan ikke bruge bussen 45 % 11 andre grunde anføres af tilsammen 21 %

9 Slides fra busanalysen vises i resten af præsentationen 9

10 UNDERSØGELSENS FORMÅL Region Syddanmark ønsker at optimere den regionale betjening for de midler, der er til rådighed. Det skal ske ved at fokusere betjeningen på de relationer, hvor underlaget og potentialet for kollektiv trafik er størst. De overordnede principper for betjeningen ønskes tilrettelagt efter følgende principper: Mere og bedre bus for pengene Hurtig, direkte og rettidig måde: reducere rejsetid, sikre rettidig ankomst i forhold til mål Sikker måde: tryghed for bløde og hårde trafikanter, sikkerhed for passagerer i bussen Miljøbevidst måde: reducere klimapåvirkning, reducere trafikstøj Komfortabel måde: sikre komfortable og attraktive busrejser Pt. er en høring i gang om den nye måde at tænke busruterne på. I den forbindelse vil regionen gerne sikre, at manden i bussen også bliver hørt.

11 Brugerne er generelt tilfredse med forholdene på HOVEDKONKLUSIONER busrejsen. Der er størst tilfredshed med antallet af skift og overholdelse af køreplanen. Tilfredsheden med skift skal ses i lyset af, at hele 81% ikke skiftede bus og at kun 1% måtte skifte mere end 1 gang på den rejse, de foretager vurderingen ud fra. 11 Borgerne tillægger generelt stor betydning til samtlige 9 faktorer for valg/fravalg af bus som transportmiddel, der efterprøves i undersøgelsen. I rangordningen af de 9 faktorer, der tvinger borgerne til at prioritere, fastslås det at: Borgere der ofte bruger bussen prioriterer prisen højest, sekundært bus til tiden samt hyppige afgange. Borgere der sjældent eller aldrig bruger bussen prioriterer derimod kortest mulig rejsetid højest, men er enig med de mere højfrekvente brugere i, at også bus til tiden og hyppige afgange er højt prioriteret. 11

12 Flest brugere anvender bussen til besøg (47%). 24% af HOVEDKONKLUSIONER brugerne anvender bussen til transport til/fra arbejde. I den enkelte bus finder vi dog i gennemsnit flest borgere på vej til/fra arbejde, sekundært borgere på vej til/fra indkøb. Det skyldes, at de borgere der bruger bussen hyppigst, i højere grad bruger bussen til disse forhold. 6% af brugerne anvender bussen til/fra skole/uddannelse. Tallet skal ses i lyset af, at de årige reelt fylder mere i busserne, men er underrepræsenteret i nettostikprøven Borgere der aldrig eller sjældent bruger bussen angiver uhjulpet, at en direkte linje og/eller kortere rejsetid er to parametre, der vil kunne få dem til at benytte bussen oftere. Der efterlyses således de samme fordele, transport med bil i dag giver disse borgere. Spørgsmålet stilles åbent, og svarene er herefter kategoriseret. Det er vigtigt at hæfte sig ved, at mere

13 13 Resultater 13

14 10 Anvender bil Anvender bus Anvender tog Anvender cykel n= Brug af transportmidler % % 22% 3% 3% 4% 2% Dagligt/næsten dagligt 23% 1-4 gange ugentligt 7% 5% 5% 16% 1-3 gange månedligt 65% af personerne i stikprøven Hvor ofte bruger du følgende dagligt transportmilder? eller næsten dagligt bil, mens bus og tog hovedsageligt anvendes sjældnere end 1 gang årligt. Cykel derimod anvendes også relativt ofte, dvs. halvdelen anvender som minimum cyklen 1 gang ugentligt. 3% 21% 15% 1 11% 12% 4-11 gange årligt 1% 41% 48% 3% 29% 21% Sjældnere Aldrig Ved ikke 14

15 10 n=1055 (anvender bussen) 9 Bussens formål % % 26% % 1 6% 4% 7% Skole/uddannelse Arbejde Indkøb Sport Andre faste fritidsaktiviteter end sport Besøg Andet Til hvilke f ormål bruger du bussen? Flest personer anvender bussen som transport til besøg og sekundært arbejde og andet. Andet vedrører hovedsageligt transport til diverse aktiviteter og rejser/udflugter/ferie, jf. næste slide. 15

16 Bussens formål Transport til diverse aktiviteter 2 Rejser / Udflugter / Ferie 19% Andre formål - Kategoriseret Sjældent / Aldrig Til andet transportmiddel / Tog / Fly Til arbejde / Uddannelse / Arbejdsrelateret / Kurser Med børnene / Familie Kun i storbyer / Gode bus forbindelser 6% 7% 1 16% 15% 16 Ved ikke / Ej besvaret 6% Andet 1% 0, 10, 20, 30, 40, 50, 16

17 10 9 Bussens formål % 65% Dagligt/næsten dagligt (n=50) 1-4 gange ugentligt (n=55) 1-3 gange månedligt (n=111) 4-11 gange årligt (n=222) Sjældnere (n=617) Total (n=1055) % 24% 7% 7% 6% 3% 36% 24% 21% 15% Personer der anvender bussen dagligt/næsten dagligt eller minimum Til hvilke formål bruger du bussen? 1 gang om ugen, bruger bussen til arbejde, indkøb og skole/uddannelse. Det ses, at mange borgere anvender bussen til transport til besøg, uanset rejsefrekvensen. Personer med en rejsefrekvens på 4-11 gange årligt anvender meget bussen til besøg i forhold til øvrige formål. 42% 38% 29% 18% 17% 18% 16% 9% 11% 6% 6% 7% 7% 3% 4% 7% 2% 6% Skole/uddannelse Arbejde Indkøb Sport Andre faste fritidsaktiviteter end sport 55% 5 47% 42% 44% 38% Besøg 14% 12% 5% 33% 2 Andet 26% 17

18 10 n=1055 (anvender bussen) 9 Årsager til brug af bus % 35% % 1 3% 2% 5% 3% 3% Prisen Rejsetiden Har ikke kørekort Komforten Miljøhensyn I forbindelse med indtagelse af alholhol Der findes ingen alternativer Anden årsag Hvad er den primære årsag til, at du bruger bussen? Mange borgere anvender primært bussen i forbindelse med indtagelse af alkohol. Anden årsag dækker f.eks. over, at det er for besværligt/langt at tage cyklen, dårlige vejrforhold og økonomi. (jf. næste slide). 18

19 Når cykel er utilgænge eller for langt / besværligt at cykle Andre årsager til brug af bus 37% Andre årsager til brug af bus - Kategoriseret Dårligt vejr Økonomi / Billigere end bil På grund af familien / børnene Udflugt / Rejse Til / Fra banegård / Tog / Båd / Fly Usikkert bil/cykel stjålet Undgå bil / Sprit-kørsel Ved ikke / Ej besvaret Bruger ikke bussen 1 9% 8% 7% 5% 5% 4% 4% 2% 19 Andet n=366 (andet) 0, 10, 20, 30, 40, 50, 19

20 10 9 Årsager til brug af bus Dagligt/næsten dagligt (n=50) 1-4 gange ugentligt (n=55) 1-3 gange månedligt (n=111) 4-11 gange årligt (n=222) Sjældnere (n=617) Total (n=1055) % 16% 11% 1 6% 6% 6% 8% 1 4% 3% 5% 3% 3% 2% 5% 5% 4% 1% 3% 3% 3% 5% 2% 1% 1% 2% 4% 3% 1% 2% Prisen Rejsetiden Har ikke kørekort 44% 34% 31% Komforten Miljøhensyn I forbindelse med indtagelse af alholhol 18% 18% 17% 16% 16% 9% Der findes ingen alternativer 46% 42% 36% 35% 28% 32% Anden årsag 20 Hvad er den primære årsag til, at du bruger bussen? Borgere der anvender bussen minimum 1 gang månedligt, nævner som primære årsag til, at de bruger bussen, at de ikke har kørekort eller anden årsag. Svarkategorien anden årsag dækker primært over økonomi/billigere end bil eller at en bil ikke er tilgængelig, jf. næste slide. Det gælder især de højfrekvente brugere 20

21 Hvad er den primære årsag til, at du bruger bussen? - Kategoriseret Økonomi / Billigere end bil Andre årsager til brug af Upraktisk bus / Bil i centrum / Dårlige parkeringsforhold Har ikke bil / Har kun 1 bil Når cykel er utilgænge eller for langt / besværligt at cykle Bil utilgængelig Dårligt vejr På grund af familien / børnene Udflugt / Rejse Undgå bil / Sprit-kørsel Til / Fra banegård / Tog / Båd / Fly Usikkert bil/cykel stjålet Andet Ved ikke / Ej besvaret 5% 8% 9% 36% 4% 14% 8% 9% 14% 9% 22% 3 7% 6% 13% 6% 7% 26% 27% 36% 4% 7% 5% 18% 5% 6% Dagligt/næsten dagligt (n=14) 4% 1-4 gange ugentligt (n=23) 1-3 gange månedligt (n=51) Total (n=366) 4% 9% 4% 2% 2% 4% 7% 9% 7% 3%

22 10 n=1455 (anvender bil) 9 Årsager til brug af bil % 35% % 13% % Prisen Rejsetiden Komforten Miljøhensyn Der findes ingen alternativer Andre årsager Hvad er den primære årsag til, at du bruger bilen? De primære årsager til, at bilen anvendes, er komfort og rejsetid. Andre årsager er frihed og fleksibilitet, og til transport af børn, jf. næste slide. 22

23 Frihed / Fleksibilitet / Komfort Andre årsager til brug af bil 27% Andre årsager til brug af bil - Kategoriseret Til transport af børn Når man skal handle ind Offentlig transport utilgængelig / Dårlig / Dyr Praktisk ved private gøremål Vejret / Dårligt vejr Tidspunkter passer kun til bil Jeg låner bil Når jeg får kørelejlighed 15% 11% 8% 8% 7% 6% 5% 4% 23 Andet 4% n=196 (andet) 0, 10, 20, 30, 40, 50, 23

24 Substitution til bil 8 75% 73% 7 65% 6 56% 5 Bruger bussen: 4-11 gange årligt (n=222) Sjældnere (n=617) Aldrig (n=441) Ved ikke (n=6) Total (n=1502) % 22% 2 19% 24 1 Dagligt/næsten dagligt 1-4 gange ugentligt 6% 3% 5% 6% 3% 4% 1% 1% 3% 1% 2% 3% 1% 1% 3% 1% 1-3 gange månedligt 4-11 gange årligt Sjældnere Aldrig Ved ikke Bruger bil Det ses, at borgere der aldrig kører bus eller kører bus mindre end 4 gange årligt, kører bil dagligt eller næsten dagligt. 24

25 10 9 Substitution til bil Bruger bussen: 4-11 gange årligt (n=217) Sjældnere (n=611) Aldrig (n=428) Total (n=1455) % 1% 1% 1% 43% 36% 37% 37% 34% 35% 24% 29% 25% 17% 17% 1 8% 9% Prisen Rejsetiden Komforten Miljøhensyn Der findes ingen alternativer 21% Andre årsager 13% 25 Hvad er den primære årsag til, at du bruger bilen? Dem der substituerer til bil (dem der anvender bussen færre end 3 gange månedligt), anvender primært bilen på grund af rejsetiden og komforten. 25

26 10 n=1147 (i arbejde) n=113 (under uddannelse) 9 Brug af bus ,5% % 49% ,4% % 6,2% Ja Nej Ved ikke Har du mulighed for at bruge bussen mellem mellem hjem og arbejde/uddannelse? Blandt de borgere der angiver at være i arbejde, har knap halvdelen ikke mulighed for at bruge bussen til og fra arbejde. Omvendt er det for borgersegmentet under uddannelse, hvor knap 3 ud af 4 har mulighed for at tage bussen til og fra uddannelsen. 26

27 n= 528 (Ja, mulighed for at anvende bus mellem hjem og arbejde) Brug af bus n=83 (Ja, mulighed for at anvende bus mellem hjem og uddannelse) Brugere: 19%/41% Ikke-brugere: 81%/57% % 6% 4% Dagligt/næsten dagligt 17% 1-4 gange ugentligt 13% 9% 1-3 gange månedligt 22% 17% 4-11 gange årligt 4 25% 24% 1 2% Sjældnere Aldrig Ved ikke 27 Hvor ofte bruger du bus? Opdeling af personerne der har mulighed for at anvende bus i brugere (den grønne boks) og ikke-brugere (den røde boks). Den blå farve illustrerer personer der har mulighed for at tage bussen mellem hjem og arbejde, mens den grønne illustrerer personer, der har mulighed for at anvende bus mellem hjem og uddannelse. 27

28 Nemmere / Direkte line / Undgå at skifte bus 27% Hvad kunne få dig til at benytte bussen oftere? - Kategoriseret Brug af bus Kortest mulige rejsetid Foretrækker cykel Hvis jeg ikke havde bil / kunne cykle /Tage anden transport Kan ikke benytte bus på arbejde Foretrækker bil (til børn og indkøb) / Kan ikke benytte bus Sene busser / Natbusser / Tidlige busser Bussen kører til tiden / overholder tiden Dårligt vejr God komfort i bussen Flere muligheder ved / i offentlig transport Hvis udgifter ved bil steg markant God service Hvis det gavnede miljøet Ved ikke / Ej besvaret Andet Ingenting / Intet 5% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 16% 15% 14% 25% n=1397 (kører aldrig/sjældent bus, færre end 4 gange ugentligt) 28 0, 10, 20, 30, 40, 50, Ses der på, hvad der kan få ikke-brugere til at anvende bussen oftere er det hovedsageligt, at busturen gøres nemmere, f.eks. med en direkte linje. Derudover kan kortere rejsetid gøre det attraktivt for borgerne at anvende bussen. Det skal ses i lyset af, at ikke-brugerne typisk er bil-brugere. 28

29 Du bedes vurdere hvor betydningsfulde disse forhold er for dig, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er 'ingen betydning' og 5 er 'meget stor betydning' Faktorer ved valg af bus At bussen har hyppige afgange At bussen kører til tiden At man får den kortest mulige rejsetid At prisen er rimelig At man undgår skift af bus under rejsen At det er sikkert og trygt at bruge bussen At der er en god service At der er god komfort i bussen At bussen er et mere miljørigtigt valg 3,64 3,62 3,53 4,49 4,47 4,38 4,22 4,20 4,01 n= Det ses, at samtlige forhold regionen fokuserer på, har betydning for borgerne. Størst betydning tillægges hyppige afgange og at bussen kører til tiden. 29

30 Du bedes vurdere hvor betydningsfulde disse forhold er for dig, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er 'ingen betydning' og 5 er 'meget stor betydning' At bussen kører til tiden Faktorer ved valg af bus Højfrekvente brugere/brugere At bussen har hyppige afgange At prisen er rimelig At det er sikkert og trygt at bruge bussen At man undgår skift af bus under rejsen At man får den kortest mulige rejsetid At der er god komfort i bussen At der er en god service At bussen er et mere miljørigtigt valg Dagligt/næsten dagligt (n=50) 1-4 gange ugentligt (n=55) 1-3 gange månedligt (n=111) Total (n=1502, inkl. 'ved ikke') 3,14 4,54 4,60 4,42 4,47 4,48 4,64 4,50 4,49 4,20 4,27 4,31 4,22 4,14 4,13 4,14 4,01 4,08 4,35 4,19 4,20 4,02 4,36 4,27 4,38 3,82 3,62 3,53 3,62 3,74 3,78 3,70 3,64 3,71 3,79 3, Krydses faktorernes betydning med bus-rejsefrekvensen ses det, at borgere der rejser dagligt/næsten dagligt mener, at det er vigtigt bussen kører til tiden og at bussen har hyppige afgange. At bussen er et miljørigtigt valg er af mindre betydning for borgere, der dagligt/næsten dagligt tager bussen. 30

31 Du bedes vurdere hvor betydningsfulde disse forhold er for dig, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er 'ingen betydning' og 5 er 'meget stor betydning' At bussen kører til tiden Faktorer ved valg af bus lavfrekvente brugere/ikke-brugere At bussen har hyppige afgange At prisen er rimelig At det er sikkert og trygt at bruge bussen At man undgår skift af bus under rejsen At man får den kortest mulige rejsetid At der er god komfort i bussen At der er en god service At bussen er et mere miljørigtigt valg Aldrig (n=441) Sjældnere (n=617) 4-11 gange årligt (n=222) Total (n=1502, inkl. 'ved ikke') 4,39 4,52 4,59 4,49 4,37 4,50 4,54 4,47 4,34 4,40 4,53 4,38 4,20 4,20 4,23 4,20 4,00 4,24 4,53 4,22 3,83 4,02 4,24 4,01 3,52 3,64 3,80 3,64 3,51 3,65 3,75 3,62 3,36 3,54 3,81 3, Ydermere ses det, at borgere der aldrig rejser med bussen, mener det er vigtigt at bussen kører til tiden og har hyppige afgange. Borgere der rejser 4-11 gange årligt mener også at det er vigtigt at bussen kører til tiden og har hyppige afgange, men her er også prisen og at man undgår skift af bus vigtigt. 31

32 Vi beder dig nu rangordne de samme 9 forhold (1 er mindst betydning og 9 er størst betydning) Prisen er rimelig Faktorer ved valg af bus - rangordning At bussen kører til tiden At bussen har hyppige afgange At man får den kortest mulige rejsetid At man undgår skift af bus under rejsen At det er sikkert og trygt at bruge bussen At bussen er et mere miljørigtigt valg At der er god komfort i bussen At der er en god service Dagligt/næsten dagligt (n=50) 1-4 gange ugentligt (n=55) 1-3 gange månedligt (n=111) Total (n=1502, inkl. 'ved ikke') 4,86 4,87 4,58 5,25 4,02 3,62 4,23 3,81 3,50 3,38 3,80 3,21 3,12 3,05 2,46 2,77 2,80 2,85 2,72 2,64 7,18 7,18 7,46 7,17 6,92 6,45 6,47 6,52 6,64 6,85 6,59 6,44 5,96 6,73 6,70 7, Her er beregnet gennemsnit for faktorernes rangordning, hvor en værdi tæt på 9 betyder stor betydning, mens en værdi tæt på 1 betyder mindre betydning. 32

33 Vi beder dig nu rangordne de samme 9 forhold (1 er mindst betydning og 9 er størst betydning) At man får den kortest mulige rejsetid Faktorer ved valg af bus - rangordning Prisen er rimelig At bussen kører til tiden At bussen har hyppige afgange At man undgår skift af bus under rejsen At det er sikkert og trygt at bruge bussen At bussen er et mere miljørigtigt valg At der er god komfort i bussen At der er en god service 7,44 7,29 7,07 7,19 Aldrig (n=441) 6,87 Sjældnere (n=617) 7,13 7,66 7, gange årligt (n=222) 6,47 6,61 Total (n=1502, inkl. 'ved ikke') 6,32 6,52 6,26 6,49 6,45 6,44 5,65 5,24 4,97 5,25 3,66 3,72 4,13 3,81 3,06 3,17 3,27 3,21 2,83 2,80 2,55 2,77 2,76 2,54 2,59 2, Her er beregnet gennemsnit for faktorernes rangordning, hvor en værdi tæt på 9 betyder stor betydning, mens en værdi tæt på 1 betyder mindre betydning. 33

34 Du bedes vurdere, hvordan du oplevede nedenstående forhold på din sidste busrejse, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er 'lav tilfredhed' og 5 er 'høj tilfredshed' Vurdering af busrejse Antallet af skift Overholdelse af køreplanen Rejsetid Antal passagerer med bussen Busstationen/stoppestedet Komfort i bussen Graden af information Graden af service Antallet af afgange 3,32 3,70 3,63 3,57 3,57 3,84 3,78 4,13 4,40 n=438 (anvender bus minimum 11 gange årligt) Generelt er brugerne tilfredse med forholdene på busrejsen. Der er dog størst tilfredshed med antallet af skift og overholdelse af køreplanen. 34

35 Du bedes vurdere, hvordan du oplevede nedenstående forhold på din sidste busrejse, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er 'lav tilfredhed' og 5 er 'høj tilfredshed' Vurdering af busrejse Antallet af skift Overholdelse af køreplanen Antal passagerer med bussen Busstationen/stoppestedet Rejsetid Komfort i bussen Graden af service Antallet af afgange Graden af information Dagligt/næsten dagligt (n=50) 1-4 gange ugentligt (n=55) 1-3 gange månedligt (n=111) Total (n=1055) 4,20 4,51 4,32 4,40 3,98 4,33 4,11 4,13 3,70 4,02 3,77 3,78 3,62 3,89 3,69 3,70 3,60 4,15 3,86 3,84 3,54 3,75 3,60 3,63 3,52 3,69 3,59 3,57 3,46 3,49 3,31 3,32 3,44 3,76 3,62 3,57 35 Opdeles tilfredsheden på brugere af bussen (dvs. de tre brugersegmenter der anvender bussen flere end 1 gang om måneden), ses det, at personer der anvender bussen dagligt eller næsten dagligt, generelt er lidt mindre tilfredse med busrejsen, idet deres vurdering generelt ligger under totalen

36 10 9 Vurdering af busrejse % 68% 63% 5 Dagligt/næsten dagligt (n=50) 1-4 gange ugentligt (n=55) 1-3 gange månedligt (n=111) Total (n=1502) % 2% 32% 16% 26% 23% 16% 2% 8% 9% 36 Nej Ja Kun hvis det medfører en økonomisk besvarelse Ved ikke Mener du, at man i busserne skal gå forrest med at indføre klimavenlige drivmidler? (f.eks. brint eller biodiesel) Knap to-tredjedele af borgerne mener, at busserne skal gå forrest med at indføre klimavenlige drivmidler. Dog skal dette ses i belysning af, at der er mindst tilslutning blandt dem, der anvender bussen oftest. 36

37 Andre muligheder for transport 10 9 n=438 (anvender bus minimum 11 gange årligt) 10 9 n=234 (havde mulighed for anden transport) % % % 29% 2 1 Ja Nej Husker ikke Ved ikke 6% % 7% 3% Bil Tog Taxa Cykel Andet Husker ikke Ved ikke 37 Sidste gang du tog bussen, havde du da en anden mulighed for at løse dit transportbehov? (f.eks. bil, tog eller cykel) Sidste gang du tog bussen, hvilke andre muligheder havde du da for at løse dit transportbehov? Det ses, at brugere af bussen i halvdelen af tilfældene har mulighed for at vælge andre transport muligheder. De muligheder der er tilgængelige, er hovedsageligt cykel og bil som knap hver tredje har adgang til. 37

38 n=438 (anvender bus minimum 11 gange årligt) Andre muligheder for transport n=438 (anvender bus minimum 11 gange årligt) 81% % % 21% % minutter minutter minutter Mere end 60 minutter 4% 2% Husker ikke 1 1% Ja, flere gange Ja, én gang Nej, skiftede ikke bus 2% Husker ikke Ved ikke 38 Sidste gang du tog bussen, hvor lang tid tog rejsen ca. (fra du stod på bussen til du stod af)? 10 9 Sidste gang du tog bussen, skiftede du da bus undervejs for at nå frem til dit rejsemål? 92% n=438 (anvender bus minimum 11 gange årligt) 8 Rejsen tager i halvdelen af tilfældene minutter og der skiftes ofte ikke bus. Der er kun meget få, der ikke føler, at busrejsen er sikker og tryg % 3% 2% Ja Nej Husker ikke Ved ikke Sidste gang du tog bussen, følte du da, at det var en sikker og tryg rejse? 38

39 39 Baggrund/Demografi 39

40 Funktionær/ tjenestemand, lavere 3 Funktionær/ tjenestemand, højrere (med ledelsesopgaver) Demografi 22% Mænd Kvinder Arbejder faglært 15% Pensionist 9% Lærling/ elev/ studerende 8% 42% Arbejder ufaglært 7% Midlertidig ude af erhverv (arbejdsløs, på orlov m.v.) 5% 58% Selvstændig (herunder medhjælpende ægtefælle) Hjemmegående 3% % 37% % 9% 1 2% 4% 2% år år år år år år 70+ år

41 10 n= Baggrund 8 76% % 1 6% Jeg er under uddannelse Jeg er i arbejde Jeg er pensionist Jeg er midlertidig ude af erhverv/på orlov/barsel ell. lign. Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på dig? 41

42 10 9 Baggrund n=1147 (i arbejde) 10 9 n=113 (under uddannelse) % 38% 4 37% % 2 15% 1 3% 0 minutter 1-15 minutter minutter minutter 5% Mere end 60 minutter 1% Husker ikke Ved ikke 1 5% 1-15 minutter minutter minutter Mere end 60 minutter 1% 2% Husker ikke Ved ikke 42 Hvor lang tid bruger du typisk på transport til/fra arbejde (pr. vej) Hvor lang tid bruger du typisk på transport til/fra uddannelse (pr. vej) 42

Analyse af bustrafik. Region Syddanmark, august 2008

Analyse af bustrafik. Region Syddanmark, august 2008 Analyse af bustrafik Region Syddanmark, august 2008 INDHOLD Indhold Slide nr. Formål, konklusioner og anbefalinger 3-6 Resultater 7-32 Baggrund/Demografi 33-36 Om undersøgelsen og kontaktinformation 37-39

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme?

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? 2015 Side 1 Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? TØF-konference, den 1. oktober 2015, Anne Kathrine Zahle, Wilke 2015 Side 2 Hvad skal der til for at skabe bedre kundeoplevelser

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved

Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved Busserne i Næstved Kommune - Giv din mening til kende Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved Kommune. Du vil blive stillet nogle spørgsmål om dig selv og dine

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016 2016 1 Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016 Indhold Baggrund og formål 3 Executive Summary 5 Resultater 7 Borgerne i Hedensted Kommune er billister i egen

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Unges adfærd og holdninger til transport

Unges adfærd og holdninger til transport 2016 Unges adfærd og holdninger til transport Projekt: Fleksibel transportadfærd Det Økologiske Råd: Anne Mette Krøyer, Jeppe Juul, Lisa Bay 01-03-2016 1 Indhold Indledning... 3 Baggrundsdata... 3 Resumé...

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5 FynBus Kundetilfredshed marts 011 Afsnit 1 Afsnit 010 011 Indholdsfortegnelse Indhold Side 3 Summary 5 tilfredshed 11 loyalitet 18 Incitamentskontrakt 3 Regressionsmodel 6 Bus type 41 Rejsefrekvens 48

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Analyse af offentlig transport Region Hovedstaden

Analyse af offentlig transport Region Hovedstaden Analyse af offentlig transport Region Hovedstaden 2/54 Agenda 1. Om analysen 2. Resultater Brug af offentlig transport Rejseinformation Skift & ventetid Sammenhæng i offentlig transport Forsinkelser &

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Taxi markedet GFDA0020

Taxi markedet GFDA0020 Taxi markedet GFDA0020 Introtekst: Goddag, mit navn er fra analyseinstituttet GfK Danmark. Vi er ved at gennemføre en undersøgelse om danskernes forbrug af taxakørsel. Må jeg tale med den person i husstanden,

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Oversigt over baggrundsbilag

Oversigt over baggrundsbilag Oversigt over baggrundsbilag Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2010/11 2 Orientering om omlægning af busser i Herning

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu. Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Måling af passagerpræferencer - hvad betyder noget? Rejsetid

Læs mere

Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune.

Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune. Næstved Kommune Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune. Dette notat indeholder de væsentligste konklusioner fra spørgeskemaet: Busserne i Næstved

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

National bruger- og benchmarkundersøgelsen 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER

National bruger- og benchmarkundersøgelsen 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER National bruger- og benchmarkundersøgelsen 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER For tredje gang har Tårnby Kommunebiblioteker deltaget i den nationale benchmarkundersøgelse på folkebiblioeteksområdet. National

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse Gennemført d. 4. til d. 12. oktober respondenter

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse Gennemført d. 4. til d. 12. oktober respondenter Movia Flextrafik - Brugerundersøgelse Telefonundersøgelse Gennemført d. 4. til d. 12. oktober 2016 905 respondenter 1 05. Er du generelt tilfreds eller utilfreds med at benytte Movias ordninger? resp.

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT HT har gennem de seneste år differentiseret busproduktet i S-, E- og P-busser foruden lokale og regionale linier, servicebus- og telebuslinier. HT har udviklet

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed. Halmstadgade/Hasle Ringvej September 2011

Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed. Halmstadgade/Hasle Ringvej September 2011 Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed Halmstadgade/Hasle Ringvej September 2011 1 Baggrund Aarhus Kommune har, med økonomisk støtte fra Trafikstyrelsen, gennemført en række trafikale anlægsprojekter,

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1

Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1 Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2014 gennemført uge 10-12 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen 2014 Side 1 2010 2014 Side 5 Overblik Udvikling fra 2013 til 2014 Indeks score Udvikling

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Konklusioner og anbefalinger 7 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Overordnede parametre 17 Resultater Busturen

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 15. dec 2014 Summary for befolkningsundersøgelse! I forhold til 2013, synes en større

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Brugerundersøgelse 2008

Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse Bornholms Lufthavn 2008 Om undersøgelsen: Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge de rejsendes tilfredshedsniveau i forbindelse med diverse service

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober Side 1

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2013 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Anbefalinger og konklusioner 7 Konklusioner 11 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Overordnede parametre

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere