Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel"

Transkript

1 Den Komplette Projektleder Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel

2 Indhold 1. Indledning 2. Den nødvendige projektleder 3. Den bedste projektleder 4. Den nye projektleder 5. Den kompetente projektleder 6. Den balancerede projektleder 7. Den rigtige projektleder 8. Den komplette projektleder Sammendrag Dette whitepaper beskriver, hvilke elementer der er nødvendige for at understøtte projektlederne i en virksomhed for at sikre, at de gang på gang lykkes med deres projekter. Med udgangspunkt i Metiers brede erfaring fra en lang række projektlederakademier samt forskning på området, beskrives de faktorer, der adskiller de bedste projektledere fra de øvrige. 1

3 1) Indledning I Metier har vi i gennem de seneste 30 år uddannet, coachet og arbejdet sammen med tusindvis af projektledere i stort set alle større virksomheder på det danske marked. Et spørgsmål, som ofte melder sig på banen i vores kaffepauser, er: Hvad adskiller de bedste projektledere fra resten? Hvad er det, de kan, disse virksomhedens mest eftertragtede, som andre projektledere ikke kan? Hvorfor lykkes de gang på gang med selv de tungeste projekter? Hvilke evner besidder de, som de øvrige ikke gør? Vi tager i dette whitepaper på jagt efter X-faktoren - eller kan man tale om den udefinerbare Projektleder-faktor, PL-faktoren - når vi indkredser Den Komplette Projektleder. 2) Den nødvendige projektleder Før vi begynder vores jagt på at definere Den Komplette Projektleder, må vi først overveje, om det overhovedet er nødvendigt at have gode projektledere. Og svaret er klokkeklart: Noget kunne tyde på det! I følge PMI s* Pulse of the Profession er over 10% af alle investeringer i projekter spildt på grund af dårlig eksekvering. Dette understøttes af, at en af de afgørende forskelle mellem high performers og low performers er, hvor gode de er til at udvikle medarbejdernes projektledelseskompetence. Effekt af kompetenceudvikling 29% Forbedret interessenttilfredshed 27% Bedre til at overholde deadlines 26% Fald i projekter, der fejler 25% Forbedret budgetoverholdelse 25% Forbedret specifikationsoverholdelse 25% Forbedret kvalitet 25% Øget produktivitet 24% Forbedret time-to-market * PMI: Project Management Institute Fig. 1. Effekten af kompetenceudvikling. En anden undersøgelse viser, at effekten af kompetenceudvikling inden for projektledelse har en række positive gevinster, bl.a. ser man en øget effekt på 29% i forhold til en forbedret interessenttilfredshed. Gode projektledere gør altså en forskel. Factors of success Points Executive Management Support 19 User Involvement 18 Clear Busines Objectives 15 Emotional Maturity 12 Optimization 11 Agile Process 9 Project Management Expertise 6 Skilled Resources 5 Execution 4 Tools and Infrastructure 1 Kilde: CHAOS Manifesto Når man ser nærmere på CHAOS manifestet fra 2012 er Project Management Expertise med på Top Ti Listen over de faktorer, der gør, at virksomhederne ikke blot lykkes med, med også har succes med sine projekter. Ved første øjekast kan det virke skuffende, at Project Management Expertise ligger på en syvende plads, men når vi kigger nærmere på listen, opdager vi hurtigt, at de størstedelen af succesfaktorerne i virkeligheden i en eller anden grad er afhængige af en god projektleder. Tager vi eksempelvis de to topscorere; Executive Management Support og User Involvement,, viser vores erfaring, at det er en af de fornemmeste opgaver for en projektleders at sikre. 2

4 3) Den bedste projektleder Vi kan altså konkludere, at en god projektleder kan gøre en enorm forskel. Det næste spørgsmål vi må stille er derfor, hvad der adskiller de bedste projektledere fra resten. FAKTA: Alpha Project Managers undersøgelsen involverede 860 projektledere, udvalgt på baggrund af deres erfaring med at lede projekter. Herudover interviewede man interessenter om deres opfattelse af projektlederne. De respektive svar blev matchet op mod hinanden og ud fra dette fandt man en normalfordeling. Man sammenholdt herefter de bedste 2% med de øvrige. De bedste projektledere fik betegnelsen Alphaprojektledere. Heldigvis er der også på det område lavet en stor undersøgelse. Denne er udførligt beskrevet i bogen Alpha Project Managers*. Her har man lavet en undersøgelse, der er baseret på 860 erfarne projektledere. Man har set på de resultater, de præsterer og man har bedt projektlederne selv tage stilling til og svare på en lang række påstande og spørgsmål. Efterfølgende har man præsenteret projektledernes interessenter for samme spørgsmål og påstand og bedt dem forholde sig hertil. Deres svar er så blevet matchet op mod projektledernes egne svar og dette har givet nogle tankevækkende resultater. En stor forskel, der var mellem Alpha-projektlederne og de øvrige, var deres indstilling og ansvarsfølelse. I påstanden: Jeg har den nødvendige bemyndigelse til at lede det projekt, jeg er ansvarlig for, erklærede 89% af Alpha-projektlederne sig enige med udtalelsen, hvorimod kun 47% af de øvrige kunne genkende sig selv i udtalelsen. Det virkelig interessante opstod, når man så på interessenternes svar på samme spørgsmål. Her var der bred enighed om, at alle projektlederne havde den nødvendige beføjelse til at lede projekterne. Her kan vi konkludere, at interessenter generelt synes, at projektledere har bemyndigelse nok. Alphaprojektlederne skiller sig ud fra resten ved at være enige i den påstand. Derfor, hvis du vil have gode resultater som projektleder, bør du forudsætte, at du har bemyndigelse nok og agere derefter. Det forventer dine interessenter. En anden interessant opdagelse vedrørte planlægning. Når man spurgte projektlederne, hvor højt de rangordnede betydningen af planlægningen, endte de alle på 98%, dvs., at de vurderede det til at være uhyre vigtigt. Men så man på, hvor meget af deres tid projektlederne rent faktisk brugte på at planlægge, viste det sig, at Alpha-projektlederne brugte næsten dobbelt så lang tid på planlægning (21%) som de øvrige (11%). Det er ikke nok, at du ved at planlægning er uhyre vigtigt. Som projektleder skal du sørge for, at I også investerer tiden i det! * Alpha Project Managers: What the Top 2% Know That Everyone Else Does Not, Andy Crowe,

5 Hvad var så Alpha-projektledernes hemmeligheder? Jo, undersøgelsen viste, at de kunne koges ned til seks faktorer, som gør en forskel: Omgivelser Arbejd et sted hvor projektledelse er værdsat! Alpha-projektlederne arbejder i organisationer, som støtter god projektledelse. Der findes en veldefineret karrierevej for projektledere og der arbejdes med veldefinerede metoder. Kontinuerlig forbedring Gå op i dit fag og fokusér hele tiden på, hvad du kan gøre bedre! Alpha-projektlederne bruger mindre tid på at fortælle om deres fantastiske bedrifter og mere tid på at diskutere, hvad de ikke er gode til. De udviser en stor selvindsigt og en stor ydmyghed. Relationer Fokusér på at opbygge og vedligeholde gode relationer. Alphaprojektlederne ved, at de ikke kan lykkes alene og de fokuserer derfor på at have gode relationer gennem at give andre det, de vil have. Kommunikation Tag kommunikation gravalvorligt. Alpha-projektlederne ikke bare udarbejder interessentanalyser og kommunikationsplaner, men de eksekverer dem også - uge efter uge. De tilbageholder ikke information, men ser det som deres fremmeste opgave at sørge for, at alle altid er velinformeret. Mentorer Ha en mentor vær en mentor! Alpha-projektlederne har mentorer og de er mentorer. Det at have nogen at diskutere med og reflektere sammen med giver dem et værdifuldt perspektiv, hvilket de bruger til konstant at blive bedre. Lederskab Det er lederskabet, der gør en forskel. Mange projektledere beherskede de hårde discipliner i projektledelse, såsom planlægning og risikoanalyse, men klarede ikke lederskabstesten i interessenternes øjne. Lederskabsevne var den differentierende faktor mellem de bedste projektledere og de øvrige. Ja, faktisk var mange af projektlederne ikke engang bevidste om den. Men det er Alpha-projektlederne! 4

6 4) Den nye projektleder Nu ved vi lidt om, hvad de bedste projektledere gør. I vores projektakademier møder vi mange, der lige er begyndt deres rejse mod at blive Alpha-projektleder, nemlig alle de nye projektledere. Den typiske nye projektleder er en dygtig specialist, som har et eller flere års projekterfaring fra deltagersiden, men altså endnu ingen projektledererfaring. Den nye projektleders fremgangsmåde er typisk meget løsningsorienteret og faktorer som Executive support plejer ikke at være på radaren. Når de bliver introduceret til metoder og værktøjer, falder det tit på et meget tørt sted og den nye projektleder elsker det. Dog er det ofte en platonisk kærlighed, hvor de kun meget lidt bliver brugt i praksis i projekterne. BYG! LED! VOKS! Mange af vores kunder er bevidste om værdien af god projektledelse og vi har i fællesskab skabt målrettede projektakademier hos dem. Her kommer uddannelse ret hurtigt på banen, når en ny projektleder skal indlemmes i flokken. Men andre steder kan der dog gå lang tid, før en ny projektleder får nogen som helst uddannelse i faget. Many people think project management is just common sense, and they fail to recognize the special skills and processes required to manage projects successfully. Clinton M. Padgett, The Project Success Method. 5) Den kompetente projektleder Jo hurtigere du som ny projektleder bliver bevist om de kompetencer, der skal til for at lede et projekt med succes, desto bedre. Og det er også derfor vi i Metier har gjort det til vores mission at uddanne de nye projektledere ud fra en 360 graders betragtning. De fleste bliver efter nogen tid klar over, at der er metoder og værktøjer på de hårde områder, som de kan få gavn af. Måske begynder de at kigge nærmere på Microsoft Project eller en struktureret tilgang til risikostyring. Vores erfaring er dog, at det slet ikke går hurtigt nok og at det til at starte med er ret ensidigt. Der går lang tid, før man er bevist om alle kompetencer, der er nødvendige for at blive en komplet projektleder. Vi kalder vores 360 graders tilgang for: B y g! L e d! V o k s! Byg dækker over kompetencerne til at styre projektet, såsom planlægning, risikostyring og statusrapportering. Led drejer sig om ledelseskompetencer som ledelsesstile, kommunikationsstile og persontypologier. Voks har fokus på, hvordan du kontinuerligt udvikler dig og forbedrer dig, f.eks. sammen med en mentor. 5

7 Arbejde i Styregrupper Konflikthåndtering, beslutninger & gatemøder (1 dags Workshop) Som vi har set ved Alpha-projektlederne er det Led og Voks, der gør den afgørende forskel. Der skal være en fornuftig niveau af Byg-kompetencer, men det er ikke nok at fylde op på kompetencerne, hvis de to andre områder ligger udyrket hen. De projektakademier, vi designer hos vores kunder, vil derfor altid indeholde alle tre aspekter. Eksempel på akademi Praktisk Projektstyring (2 dages workshop inkl. arbejde med styregrupper + 14 e-læringslektioner) Praktik i projekter (3-6 mdr. on-the-job ) Situationsbestemt ledelse (2 dages workshop) Projektsimulering med Simultrain (1 dags workshop) Projektsimulering med Simultrain (1 dags workshop) Grundlæggende Projektledelse (2 dages workshop inkl. arbejde med styregrupper + 17 e-læringslektioner) Grundlæggende Projektledelse (2 dages workshop + 17 e-læringslektioner) Introduktion til projektarbejde (1 dags workshop + 8 e-læringslektioner) Kick-off (½ dags tilstedeværelse) Kick-off (½ dags tilstedeværelse) Kick-off (½ dags tilstedeværelse) Teamledere/Chefer Projektledere Projektdeltagere Fig. 3. Eksempel på et Metier Projektakademi. 6

8 6) Den balancerede projektleder En projektleder er pr. definition balancekunstens mester. Det drejer sig ikke kun om at balancere den berømte projekttrekant med tid, omkostninger og kvalitet, men også i høj grad om at kunne balancere sin personlighed. Hvem vil du helst have til at lede dit projekt? En robot, der har alle metoder og processer programmeret eller en cowboy der kaster sig ud i problemer og skyder sig igennem? Svaret bør være ingen af dem. Robotten er alt for ufleksibel, når der sker forandringer og cowboyen er alt for reaktiv til gentagne gange kunne nå et mål, hvor alle er tilfredse. Den balancerede projektleder ligger et sted indimellem. En afgørende del af det at være en komplet projektleder er derfor at forstå sig selv og sin adfærd, samt derefter at kunne forstå andre og deres adfærd. Men den virkelige værdi kommer, når man er i stand til at tilpasse sin egen adfærd til det, projektet kræver eller kommunikere i øjenhøjde med de mennesker, man arbejder sammen med. Mine bedste projektledere er enlige mødre. De skal gå til en bestemt tid og har ingen anden at tørre det af på, derfor er de nødt til at tage ansvar og være utroligt strukturerede. Samtidigt er de vant til at tingene ikke altid går som planlagt og de er gode til at improvisere og holde hovedet koldt i en krise. Chef for projektkontor i større dansk virksomhed. Dette kræver en balanceret projektleder, der er åben for at tilpasse sig. Evner man ikke dette, er der meget lang vej til at blive Den Komplette Projektleder. 7

9 7) Den rigtige projektleder Det tager tid at blive Den Komplette Projektleder - og det er umuligt at blive komplet uden at køre projekter. Her adskiller virksomheder, der arbejder målrettet på at udvikle projektledere sig virkelig fra øvrige virksomheder. De målrettede virksomheder har en veldefineret karrierevej for projektledere samt guidelines for, hvem der skal være projektleder på hvilke projekter. En god karrierevej bør indeholde flere niveauer, hvor der for hvert niveau er defineret krav til uddannelse og erfaring. Jo større og vigtigere et projekt er, desto højere på karrierevejen skal man for at finde den egnede projektleder. Karrierevej Senior projektleder Projektdirektør Projektleder Delprojektleder Fig. 4. Eksempel karrierevej. 8

10 Industry Specifics Personal Operational Kortlægning af projektledelseskompetencer En måde at finde den rigtige projektleder er ved at kortlægge virksomhedens projektledelseskompetencer. I dette eksempel har virksomheden valgt at definere 19 kompetenceområder, delt op i tre hovedområder. For hvert kompetenceområde defineres fire niveauer, fra grundlæggende til ekspert. For hvert trin på karrierevejen beskrives hvilket niveau der ønskes i hver kompetence. Det giver grundlag for en struktureret, målrettet og løbende kompetenceudvikling. Initiation & Planning Execution & Monitoring Closing Scope Definition Change Management Risk Management Project Closure Scheduling Schedule Control Contract Management Lessons Learned Cost Budgeting Cost Control Resource Management Quality Planning Quality Control Stakeholder Management Project Organization Reflective Analysis Communication Leadership Effectiveness Innovation IPR Drug development Fig. 5. Key Compentencies Map. 9

11 8) Den Komplette Projektleder Kan alle blive Den Komplette Projektleder? Måske! Men det kræver, at man arbejder med alle de nødvendige aspekter. Lad os visualisere det som en udviklingstunnel. For at det giver mening at f.eks. se på projektlederens styringskompetencer, bør man nemlig sikre sig den rigtige indstilling og forretningsforståelse. Det skal ikke ses som én lang rejse over hele karrieren, men som en checkliste, man kan bruge inden for hvert nyt projekt; Hvad enten du skal lede projektet eller udpeger projektlederen. Indstilling Forretningsforståelse Styring Ledelse Mod Vilje Ansvar Ingen undskyldninger Gå-på mod Ærlighed Det store billede Brugernes behov Forretningens behov Topledernes behov Kan lave en plan Kan budgettere Kan estimere Kan skrive kontrakter Ledelsesstile Kommunikation Motivation Teambuilding Persontyper Gør det Siger nej Tager beslutninger Fig. 7. Udviklingstunnel. 10

12 CASE: En stor elektronikvirksomhed havde en projektleder, som altid fik til opgave at redde kriseprojekter, hvilket han gang på gang lykkedes med. Hans hemmelighed var, at han havde fantastiske relationer rundt i hele virksomheden og dem brugte han til at sørge for at hans projektdeltagere fik løst deres problemer. Det kunne være at endelig få den gamle telefon udskiftet, en hjemmearbejdsplads, eller et kursus de længe havde villet tage. Dette gjorde, at så snart han blev projektleder begyndte det at røre sig i organisationen, hvor alle begyndte at bevæge sig tæt på og ind i hans projekt. Med alle de gode mennesker på sin side, kunne han ikke mislykkes med at levere. Indstilling Det første vi kigger på er, om personen har den rette indstilling. Det handler om vilje, ansvarsfølelse, gå på mod, ærlighed, ydmyghed og endvidere, at man ikke skyder skylden på andre. Forretningsforståelse Næste trin er forretningsforståelse. En projektleder behøver ikke nødvendigvis være specialist på det område projektet omhandler, men skal have grundlæggende forståelse for projektets rolle i det store billede. Han/hun skal kunne forstå interessenter som brugere, kunder, borgere og topledere. Styring Før man investerer penge i træning i hårde kompetencer, skal man sikre sig, at indstilling og forretningsforståelse er på plads. Er dette på plads, drejer det sig så om de hårde kompetencer som planlægning, risikostyring, opfølgning, interessentanalyse, budgettering og kontrakter. Ledelse Hårde kompetencer alene kan ikke gøre det, men når kandidaten har en grundlæggende kompetence, er det tid at også se på, om de kan lede. Her drejer det sig f.eks. om ledelsesstile, kommunikationsstile, persontyper, teambuilding og motivation. Mod Sidst, men ikke mindst drejer det sig om ikke bare at vide, hvad der er rigtigt, men også at turde at gøre det rigtige. De bedste projektledere har et stort personligt mod og de kan sige nej, når det er nødvendigt. At kunne lægge svesken på disken kræver sin mand eller kvinde. Den Komplette Projektleder udvikles ikke over en dag, men kræver tid og øvelse. Det er dog et rigtigt godt skridt på vejen at være bevidst om de afgørende aspekter. Er du blevet nysgerrig på, hvordan du i praksis kan blive Den Komplette Projektleder eller trænger din virksomhed til at få løftet jeres kompetencer inden for projektledelse? Så tag fat i Jonas Högstrand, Senior Management Consultant hos Metier og få en uforpligtende snak. Du kan fange Jonas her: Mobil: Mail: 11

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S Implementering af PRINCE2 Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S 1 Firmaet Blåvand A/S Ejerforhold: Privatejet Sælger: Egenudviklet software Tilbyder: Drift og vedligehold af systemer Antal

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Project Management Institute PMI

Project Management Institute PMI Project Institute PMI Certificeringsprogrammer Project Professional (PMP) Agile Certified Practitioner (ACP) Risk Professional (RMP) Program Professional (PgMP) GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT PMP, RMP, PgMP

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632)

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) PROGRAM for kursus: Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) Udvikling Tid og sted Modul 2: 18.-20. september 2007 på Trinity Hotel og konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Modul

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager?

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager? Agil projektledelse Agil projektledelse Nå hurtigere og lettere frem til de store resultater Med agile metoder skaber du hurtigere værdi Dit projekt fortjener succes. Det leverer du ved at arbejde hurtigt,

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Fold din faglighed ud Fokus på den dobbelte faglighed

Fold din faglighed ud Fokus på den dobbelte faglighed Fold din faglighed ud Fokus på den dobbelte faglighed Hvad er det og hvordan sætter du den i spil? 12. Marts 2014 Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvad er dobbelt faglighed (1)? - Såvel bredde

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

den samlede forretning Side 6

den samlede forretning Side 6 & Tema Coaching Coaching for 2015 1 Værktøjskassen: Hvorfor (kun) måle, når man kan lære? Side 29 den samlede forretning Side 6 Coaching hos British American Tobacco Side 10 Gør bundlinjen en tjeneste

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre?

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Outplacement Program POP When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Acuity World får dine afgående medarbejderes personlige

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Arbejdsopgaver Som System Engineer Consultant i Avanade Technology Infrastructure (TI) vil dine arbejdsopgaver komme til at spænde vidt.

Arbejdsopgaver Som System Engineer Consultant i Avanade Technology Infrastructure (TI) vil dine arbejdsopgaver komme til at spænde vidt. IT konsulenthuset Avanade søger dygtige Senior System Engineering Consultants/Architects! Ønsker du at påbegynde en spændende karriere i et ekspanderende globalt IT konsulenthus, baseret på et joint venture

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

DataHub - efter Prince2_2009 principper

DataHub - efter Prince2_2009 principper Til Hvem det måtte interessere 12. november 2009 JDP / JHH DataHub - efter Prince2_2009 principper www.datahub.dk 65410-09_v1_Prince2 notat til DH-hjemmesiden 1/5 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

3C Salesforce Support

3C Salesforce Support 3C Salesforce Support www.3cconsult.dk Salesforce Cloud Alliance Partner Salesforce support Hvem peger flaskehalsen på hos jer? - Er din Salesforce medarbejder 4 personer i 1? - Vil han gerne holde fri,

Læs mere

Fra min faglighed - til din forretning

Fra min faglighed - til din forretning Fra min faglighed - til din forretning Den 8. oktober, 2010 v/ Lotte Lüscher Cand. Psych. Aut. PhD www.clavis.dk Gådeløseren Gådeløseren leder efter svarene og næres af at finde dem. Kan fastholde tekniske

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Aktiv Visuel Projektledelse

Aktiv Visuel Projektledelse Tag en værdiskabende uddannelse Aktiv Visuel Projektledelse Næste kursusforløb starter i 2016 og omfatter følgende moduler: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har vi

Læs mere

Kompetenceudvikling 2013/14. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2013/14. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2013/14 www.mannaz.com Visionær og virkelighedsnær kompetenceudvikling Mannaz styrker virksomheder gennem udvikling af individuelle kompetencer. Med afsæt i København, London og Hong

Læs mere

KUNSTEN AT UDVIKLE OG STYRE IT-PROJEKTER HVOR ER STATEN BLEVET BEDRE OG HVOR ER DER FORTSAT PLADS TIL FORBEDRING?

KUNSTEN AT UDVIKLE OG STYRE IT-PROJEKTER HVOR ER STATEN BLEVET BEDRE OG HVOR ER DER FORTSAT PLADS TIL FORBEDRING? KUNSTEN AT UDVIKLE OG STYRE IT-PROJEKTER HVOR ER STATEN BLEVET BEDRE OG HVOR ER DER FORTSAT PLADS TIL FORBEDRING? Lars Mathiesen, Professionelt bestyrelsesmedlem og executive advisor (Tidl. Direktør i

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Projektledelse som karrierevej i AP Pension

Projektledelse som karrierevej i AP Pension # 1 Projektledelse som karrierevej i AP Pension Virksomhedsperspektiver på at gøre projektledelse til en karrierevej Birgitte Køngerskov Anders Hvergel # 2 Kort og godt om: Birgitte Køngerskov Senior projektleder

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM ITSM Customized vs Standard Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM Hvad er ECCO? 2 Group IT 77 Service Planning & Governance Service Development & Service Delivery Denmark 1 Service Development

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

DEN GODE KONSULENTPROFIL

DEN GODE KONSULENTPROFIL DEN GODE KONSULENTPROFIL C O M P L I A N C E S E R V I C E S F O R L I F E S C I E N C E S COMPLIANCE SERVICES FOR LIFE SCIENCES Kort om Genau & More: Vi er en konsulentvirksomhed der yder højt specialiseret

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog.

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog. Projektlederens værktøj Af Bjarne Kousholt 1. udgave, 1. oplag 2011 Nyt Teknisk Forlag 2011 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Omslag: Henrik Stig Møller Tegninger: Tommy Kinnerup, Henrik Stig

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere