Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel"

Transkript

1 Den Komplette Projektleder Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel

2 Indhold 1. Indledning 2. Den nødvendige projektleder 3. Den bedste projektleder 4. Den nye projektleder 5. Den kompetente projektleder 6. Den balancerede projektleder 7. Den rigtige projektleder 8. Den komplette projektleder Sammendrag Dette whitepaper beskriver, hvilke elementer der er nødvendige for at understøtte projektlederne i en virksomhed for at sikre, at de gang på gang lykkes med deres projekter. Med udgangspunkt i Metiers brede erfaring fra en lang række projektlederakademier samt forskning på området, beskrives de faktorer, der adskiller de bedste projektledere fra de øvrige. 1

3 1) Indledning I Metier har vi i gennem de seneste 30 år uddannet, coachet og arbejdet sammen med tusindvis af projektledere i stort set alle større virksomheder på det danske marked. Et spørgsmål, som ofte melder sig på banen i vores kaffepauser, er: Hvad adskiller de bedste projektledere fra resten? Hvad er det, de kan, disse virksomhedens mest eftertragtede, som andre projektledere ikke kan? Hvorfor lykkes de gang på gang med selv de tungeste projekter? Hvilke evner besidder de, som de øvrige ikke gør? Vi tager i dette whitepaper på jagt efter X-faktoren - eller kan man tale om den udefinerbare Projektleder-faktor, PL-faktoren - når vi indkredser Den Komplette Projektleder. 2) Den nødvendige projektleder Før vi begynder vores jagt på at definere Den Komplette Projektleder, må vi først overveje, om det overhovedet er nødvendigt at have gode projektledere. Og svaret er klokkeklart: Noget kunne tyde på det! I følge PMI s* Pulse of the Profession er over 10% af alle investeringer i projekter spildt på grund af dårlig eksekvering. Dette understøttes af, at en af de afgørende forskelle mellem high performers og low performers er, hvor gode de er til at udvikle medarbejdernes projektledelseskompetence. Effekt af kompetenceudvikling 29% Forbedret interessenttilfredshed 27% Bedre til at overholde deadlines 26% Fald i projekter, der fejler 25% Forbedret budgetoverholdelse 25% Forbedret specifikationsoverholdelse 25% Forbedret kvalitet 25% Øget produktivitet 24% Forbedret time-to-market * PMI: Project Management Institute Fig. 1. Effekten af kompetenceudvikling. En anden undersøgelse viser, at effekten af kompetenceudvikling inden for projektledelse har en række positive gevinster, bl.a. ser man en øget effekt på 29% i forhold til en forbedret interessenttilfredshed. Gode projektledere gør altså en forskel. Factors of success Points Executive Management Support 19 User Involvement 18 Clear Busines Objectives 15 Emotional Maturity 12 Optimization 11 Agile Process 9 Project Management Expertise 6 Skilled Resources 5 Execution 4 Tools and Infrastructure 1 Kilde: CHAOS Manifesto Når man ser nærmere på CHAOS manifestet fra 2012 er Project Management Expertise med på Top Ti Listen over de faktorer, der gør, at virksomhederne ikke blot lykkes med, med også har succes med sine projekter. Ved første øjekast kan det virke skuffende, at Project Management Expertise ligger på en syvende plads, men når vi kigger nærmere på listen, opdager vi hurtigt, at de størstedelen af succesfaktorerne i virkeligheden i en eller anden grad er afhængige af en god projektleder. Tager vi eksempelvis de to topscorere; Executive Management Support og User Involvement,, viser vores erfaring, at det er en af de fornemmeste opgaver for en projektleders at sikre. 2

4 3) Den bedste projektleder Vi kan altså konkludere, at en god projektleder kan gøre en enorm forskel. Det næste spørgsmål vi må stille er derfor, hvad der adskiller de bedste projektledere fra resten. FAKTA: Alpha Project Managers undersøgelsen involverede 860 projektledere, udvalgt på baggrund af deres erfaring med at lede projekter. Herudover interviewede man interessenter om deres opfattelse af projektlederne. De respektive svar blev matchet op mod hinanden og ud fra dette fandt man en normalfordeling. Man sammenholdt herefter de bedste 2% med de øvrige. De bedste projektledere fik betegnelsen Alphaprojektledere. Heldigvis er der også på det område lavet en stor undersøgelse. Denne er udførligt beskrevet i bogen Alpha Project Managers*. Her har man lavet en undersøgelse, der er baseret på 860 erfarne projektledere. Man har set på de resultater, de præsterer og man har bedt projektlederne selv tage stilling til og svare på en lang række påstande og spørgsmål. Efterfølgende har man præsenteret projektledernes interessenter for samme spørgsmål og påstand og bedt dem forholde sig hertil. Deres svar er så blevet matchet op mod projektledernes egne svar og dette har givet nogle tankevækkende resultater. En stor forskel, der var mellem Alpha-projektlederne og de øvrige, var deres indstilling og ansvarsfølelse. I påstanden: Jeg har den nødvendige bemyndigelse til at lede det projekt, jeg er ansvarlig for, erklærede 89% af Alpha-projektlederne sig enige med udtalelsen, hvorimod kun 47% af de øvrige kunne genkende sig selv i udtalelsen. Det virkelig interessante opstod, når man så på interessenternes svar på samme spørgsmål. Her var der bred enighed om, at alle projektlederne havde den nødvendige beføjelse til at lede projekterne. Her kan vi konkludere, at interessenter generelt synes, at projektledere har bemyndigelse nok. Alphaprojektlederne skiller sig ud fra resten ved at være enige i den påstand. Derfor, hvis du vil have gode resultater som projektleder, bør du forudsætte, at du har bemyndigelse nok og agere derefter. Det forventer dine interessenter. En anden interessant opdagelse vedrørte planlægning. Når man spurgte projektlederne, hvor højt de rangordnede betydningen af planlægningen, endte de alle på 98%, dvs., at de vurderede det til at være uhyre vigtigt. Men så man på, hvor meget af deres tid projektlederne rent faktisk brugte på at planlægge, viste det sig, at Alpha-projektlederne brugte næsten dobbelt så lang tid på planlægning (21%) som de øvrige (11%). Det er ikke nok, at du ved at planlægning er uhyre vigtigt. Som projektleder skal du sørge for, at I også investerer tiden i det! * Alpha Project Managers: What the Top 2% Know That Everyone Else Does Not, Andy Crowe,

5 Hvad var så Alpha-projektledernes hemmeligheder? Jo, undersøgelsen viste, at de kunne koges ned til seks faktorer, som gør en forskel: Omgivelser Arbejd et sted hvor projektledelse er værdsat! Alpha-projektlederne arbejder i organisationer, som støtter god projektledelse. Der findes en veldefineret karrierevej for projektledere og der arbejdes med veldefinerede metoder. Kontinuerlig forbedring Gå op i dit fag og fokusér hele tiden på, hvad du kan gøre bedre! Alpha-projektlederne bruger mindre tid på at fortælle om deres fantastiske bedrifter og mere tid på at diskutere, hvad de ikke er gode til. De udviser en stor selvindsigt og en stor ydmyghed. Relationer Fokusér på at opbygge og vedligeholde gode relationer. Alphaprojektlederne ved, at de ikke kan lykkes alene og de fokuserer derfor på at have gode relationer gennem at give andre det, de vil have. Kommunikation Tag kommunikation gravalvorligt. Alpha-projektlederne ikke bare udarbejder interessentanalyser og kommunikationsplaner, men de eksekverer dem også - uge efter uge. De tilbageholder ikke information, men ser det som deres fremmeste opgave at sørge for, at alle altid er velinformeret. Mentorer Ha en mentor vær en mentor! Alpha-projektlederne har mentorer og de er mentorer. Det at have nogen at diskutere med og reflektere sammen med giver dem et værdifuldt perspektiv, hvilket de bruger til konstant at blive bedre. Lederskab Det er lederskabet, der gør en forskel. Mange projektledere beherskede de hårde discipliner i projektledelse, såsom planlægning og risikoanalyse, men klarede ikke lederskabstesten i interessenternes øjne. Lederskabsevne var den differentierende faktor mellem de bedste projektledere og de øvrige. Ja, faktisk var mange af projektlederne ikke engang bevidste om den. Men det er Alpha-projektlederne! 4

6 4) Den nye projektleder Nu ved vi lidt om, hvad de bedste projektledere gør. I vores projektakademier møder vi mange, der lige er begyndt deres rejse mod at blive Alpha-projektleder, nemlig alle de nye projektledere. Den typiske nye projektleder er en dygtig specialist, som har et eller flere års projekterfaring fra deltagersiden, men altså endnu ingen projektledererfaring. Den nye projektleders fremgangsmåde er typisk meget løsningsorienteret og faktorer som Executive support plejer ikke at være på radaren. Når de bliver introduceret til metoder og værktøjer, falder det tit på et meget tørt sted og den nye projektleder elsker det. Dog er det ofte en platonisk kærlighed, hvor de kun meget lidt bliver brugt i praksis i projekterne. BYG! LED! VOKS! Mange af vores kunder er bevidste om værdien af god projektledelse og vi har i fællesskab skabt målrettede projektakademier hos dem. Her kommer uddannelse ret hurtigt på banen, når en ny projektleder skal indlemmes i flokken. Men andre steder kan der dog gå lang tid, før en ny projektleder får nogen som helst uddannelse i faget. Many people think project management is just common sense, and they fail to recognize the special skills and processes required to manage projects successfully. Clinton M. Padgett, The Project Success Method. 5) Den kompetente projektleder Jo hurtigere du som ny projektleder bliver bevist om de kompetencer, der skal til for at lede et projekt med succes, desto bedre. Og det er også derfor vi i Metier har gjort det til vores mission at uddanne de nye projektledere ud fra en 360 graders betragtning. De fleste bliver efter nogen tid klar over, at der er metoder og værktøjer på de hårde områder, som de kan få gavn af. Måske begynder de at kigge nærmere på Microsoft Project eller en struktureret tilgang til risikostyring. Vores erfaring er dog, at det slet ikke går hurtigt nok og at det til at starte med er ret ensidigt. Der går lang tid, før man er bevist om alle kompetencer, der er nødvendige for at blive en komplet projektleder. Vi kalder vores 360 graders tilgang for: B y g! L e d! V o k s! Byg dækker over kompetencerne til at styre projektet, såsom planlægning, risikostyring og statusrapportering. Led drejer sig om ledelseskompetencer som ledelsesstile, kommunikationsstile og persontypologier. Voks har fokus på, hvordan du kontinuerligt udvikler dig og forbedrer dig, f.eks. sammen med en mentor. 5

7 Arbejde i Styregrupper Konflikthåndtering, beslutninger & gatemøder (1 dags Workshop) Som vi har set ved Alpha-projektlederne er det Led og Voks, der gør den afgørende forskel. Der skal være en fornuftig niveau af Byg-kompetencer, men det er ikke nok at fylde op på kompetencerne, hvis de to andre områder ligger udyrket hen. De projektakademier, vi designer hos vores kunder, vil derfor altid indeholde alle tre aspekter. Eksempel på akademi Praktisk Projektstyring (2 dages workshop inkl. arbejde med styregrupper + 14 e-læringslektioner) Praktik i projekter (3-6 mdr. on-the-job ) Situationsbestemt ledelse (2 dages workshop) Projektsimulering med Simultrain (1 dags workshop) Projektsimulering med Simultrain (1 dags workshop) Grundlæggende Projektledelse (2 dages workshop inkl. arbejde med styregrupper + 17 e-læringslektioner) Grundlæggende Projektledelse (2 dages workshop + 17 e-læringslektioner) Introduktion til projektarbejde (1 dags workshop + 8 e-læringslektioner) Kick-off (½ dags tilstedeværelse) Kick-off (½ dags tilstedeværelse) Kick-off (½ dags tilstedeværelse) Teamledere/Chefer Projektledere Projektdeltagere Fig. 3. Eksempel på et Metier Projektakademi. 6

8 6) Den balancerede projektleder En projektleder er pr. definition balancekunstens mester. Det drejer sig ikke kun om at balancere den berømte projekttrekant med tid, omkostninger og kvalitet, men også i høj grad om at kunne balancere sin personlighed. Hvem vil du helst have til at lede dit projekt? En robot, der har alle metoder og processer programmeret eller en cowboy der kaster sig ud i problemer og skyder sig igennem? Svaret bør være ingen af dem. Robotten er alt for ufleksibel, når der sker forandringer og cowboyen er alt for reaktiv til gentagne gange kunne nå et mål, hvor alle er tilfredse. Den balancerede projektleder ligger et sted indimellem. En afgørende del af det at være en komplet projektleder er derfor at forstå sig selv og sin adfærd, samt derefter at kunne forstå andre og deres adfærd. Men den virkelige værdi kommer, når man er i stand til at tilpasse sin egen adfærd til det, projektet kræver eller kommunikere i øjenhøjde med de mennesker, man arbejder sammen med. Mine bedste projektledere er enlige mødre. De skal gå til en bestemt tid og har ingen anden at tørre det af på, derfor er de nødt til at tage ansvar og være utroligt strukturerede. Samtidigt er de vant til at tingene ikke altid går som planlagt og de er gode til at improvisere og holde hovedet koldt i en krise. Chef for projektkontor i større dansk virksomhed. Dette kræver en balanceret projektleder, der er åben for at tilpasse sig. Evner man ikke dette, er der meget lang vej til at blive Den Komplette Projektleder. 7

9 7) Den rigtige projektleder Det tager tid at blive Den Komplette Projektleder - og det er umuligt at blive komplet uden at køre projekter. Her adskiller virksomheder, der arbejder målrettet på at udvikle projektledere sig virkelig fra øvrige virksomheder. De målrettede virksomheder har en veldefineret karrierevej for projektledere samt guidelines for, hvem der skal være projektleder på hvilke projekter. En god karrierevej bør indeholde flere niveauer, hvor der for hvert niveau er defineret krav til uddannelse og erfaring. Jo større og vigtigere et projekt er, desto højere på karrierevejen skal man for at finde den egnede projektleder. Karrierevej Senior projektleder Projektdirektør Projektleder Delprojektleder Fig. 4. Eksempel karrierevej. 8

10 Industry Specifics Personal Operational Kortlægning af projektledelseskompetencer En måde at finde den rigtige projektleder er ved at kortlægge virksomhedens projektledelseskompetencer. I dette eksempel har virksomheden valgt at definere 19 kompetenceområder, delt op i tre hovedområder. For hvert kompetenceområde defineres fire niveauer, fra grundlæggende til ekspert. For hvert trin på karrierevejen beskrives hvilket niveau der ønskes i hver kompetence. Det giver grundlag for en struktureret, målrettet og løbende kompetenceudvikling. Initiation & Planning Execution & Monitoring Closing Scope Definition Change Management Risk Management Project Closure Scheduling Schedule Control Contract Management Lessons Learned Cost Budgeting Cost Control Resource Management Quality Planning Quality Control Stakeholder Management Project Organization Reflective Analysis Communication Leadership Effectiveness Innovation IPR Drug development Fig. 5. Key Compentencies Map. 9

11 8) Den Komplette Projektleder Kan alle blive Den Komplette Projektleder? Måske! Men det kræver, at man arbejder med alle de nødvendige aspekter. Lad os visualisere det som en udviklingstunnel. For at det giver mening at f.eks. se på projektlederens styringskompetencer, bør man nemlig sikre sig den rigtige indstilling og forretningsforståelse. Det skal ikke ses som én lang rejse over hele karrieren, men som en checkliste, man kan bruge inden for hvert nyt projekt; Hvad enten du skal lede projektet eller udpeger projektlederen. Indstilling Forretningsforståelse Styring Ledelse Mod Vilje Ansvar Ingen undskyldninger Gå-på mod Ærlighed Det store billede Brugernes behov Forretningens behov Topledernes behov Kan lave en plan Kan budgettere Kan estimere Kan skrive kontrakter Ledelsesstile Kommunikation Motivation Teambuilding Persontyper Gør det Siger nej Tager beslutninger Fig. 7. Udviklingstunnel. 10

12 CASE: En stor elektronikvirksomhed havde en projektleder, som altid fik til opgave at redde kriseprojekter, hvilket han gang på gang lykkedes med. Hans hemmelighed var, at han havde fantastiske relationer rundt i hele virksomheden og dem brugte han til at sørge for at hans projektdeltagere fik løst deres problemer. Det kunne være at endelig få den gamle telefon udskiftet, en hjemmearbejdsplads, eller et kursus de længe havde villet tage. Dette gjorde, at så snart han blev projektleder begyndte det at røre sig i organisationen, hvor alle begyndte at bevæge sig tæt på og ind i hans projekt. Med alle de gode mennesker på sin side, kunne han ikke mislykkes med at levere. Indstilling Det første vi kigger på er, om personen har den rette indstilling. Det handler om vilje, ansvarsfølelse, gå på mod, ærlighed, ydmyghed og endvidere, at man ikke skyder skylden på andre. Forretningsforståelse Næste trin er forretningsforståelse. En projektleder behøver ikke nødvendigvis være specialist på det område projektet omhandler, men skal have grundlæggende forståelse for projektets rolle i det store billede. Han/hun skal kunne forstå interessenter som brugere, kunder, borgere og topledere. Styring Før man investerer penge i træning i hårde kompetencer, skal man sikre sig, at indstilling og forretningsforståelse er på plads. Er dette på plads, drejer det sig så om de hårde kompetencer som planlægning, risikostyring, opfølgning, interessentanalyse, budgettering og kontrakter. Ledelse Hårde kompetencer alene kan ikke gøre det, men når kandidaten har en grundlæggende kompetence, er det tid at også se på, om de kan lede. Her drejer det sig f.eks. om ledelsesstile, kommunikationsstile, persontyper, teambuilding og motivation. Mod Sidst, men ikke mindst drejer det sig om ikke bare at vide, hvad der er rigtigt, men også at turde at gøre det rigtige. De bedste projektledere har et stort personligt mod og de kan sige nej, når det er nødvendigt. At kunne lægge svesken på disken kræver sin mand eller kvinde. Den Komplette Projektleder udvikles ikke over en dag, men kræver tid og øvelse. Det er dog et rigtigt godt skridt på vejen at være bevidst om de afgørende aspekter. Er du blevet nysgerrig på, hvordan du i praksis kan blive Den Komplette Projektleder eller trænger din virksomhed til at få løftet jeres kompetencer inden for projektledelse? Så tag fat i Jonas Högstrand, Senior Management Consultant hos Metier og få en uforpligtende snak. Du kan fange Jonas her: Mobil: Mail: 11

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S Implementering af PRINCE2 Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S 1 Firmaet Blåvand A/S Ejerforhold: Privatejet Sælger: Egenudviklet software Tilbyder: Drift og vedligehold af systemer Antal

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

Sammendrag af seminaret

Sammendrag af seminaret Sammendrag af seminaret Metier inviterede til seminar om innovation og porteføljestyring 3 centrale statements fra seminaret: Poor Coordination and control of multiple initiatives in organisation er en

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

SÅDAN KICKSTARTER DU DIT LEDERSKAB. Tina Gaarn Christensen

SÅDAN KICKSTARTER DU DIT LEDERSKAB. Tina Gaarn Christensen SÅDAN KICKSTARTER DU DIT LEDERSKAB Tina Gaarn Christensen Velkommen og introduktion Social- og følelsesmæssig intelligens og ledelse Resultater af lederundersøgelse Største udfordringer som ny leder Hvad

Læs mere

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager?

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager? Agil projektledelse Agil projektledelse Nå hurtigere og lettere frem til de store resultater Med agile metoder skaber du hurtigere værdi Dit projekt fortjener succes. Det leverer du ved at arbejde hurtigt,

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Når vi matcher virksomheder og kandidater, møder

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

06. November 2015 Project Half Double Formiddagsmøde #2

06. November 2015 Project Half Double Formiddagsmøde #2 06. November 2015 Project Half Double Formiddagsmøde #2 KEY TAKEAWAYS 1 2 AGENDA 09.00 Velkommen Opsamling på Fokusér på Kundeværdi (Impact) Flow - Hvad mener vi med Flow, hvordan griber vi det an, og

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

ROLLEN SOM PROJEKTLEDER

ROLLEN SOM PROJEKTLEDER ROLLEN SOM PROJEKTLEDER HK SEMINAR 29. APRIL 2017 FOREDRAGSHOLDER Jesper Askov Møller Petersen Mere end 15 års ledelses- og projektledererfaring CMC, Prince2 og IPMA-C certificeret og en masse andet Arbejder

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals!

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Beyond Project Leadership - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Tag skridtet videre fra traditionel projekt ledelse. Vær proaktiv, skab resonans og proces dit team

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Mogens F. Mikkelsen

Mogens F. Mikkelsen Læringsbehov afhænger af kompleksitet Forberedte spørgsmål fra deltagerne?! 5% tog sig tid til at sætte mål for udbyttet af dette seminar. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor kun 5%? - og hvad gjorde de 95%

Læs mere

Projektledelse. - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed.

Projektledelse. - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed. Projektledelse - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed. Der er brug for god projektledelse Projektforløbet er til dig, der arbejder med projekter

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Værdibyg Etablering af samarbejde - Handicaporganisationernes Hus Per Ravn - Arkitekt MAA - CUBO Arkitekter - Århus

Værdibyg Etablering af samarbejde - Handicaporganisationernes Hus Per Ravn - Arkitekt MAA - CUBO Arkitekter - Århus 24.09.2012 - Værdibyg Etablering af samarbejde - Handicaporganisationernes Hus Per Ravn - Arkitekt MAA - CUBO Arkitekter - Århus DEN FØRSTE FASE KONKURRENCEN BYGHERRE RÅDGIVERE OG EKSPERTER PROJEKT SPILLEREGLERNE

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Risikostyring Barrierer for succesfuld implementering Porteføljetænkning omkring risici Slide no.: 1 Efter denne lektion skal I: Kunne analysere samarbejdet

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak INTERNE PROCESSER Kommende konsulent i Peak Du er en af Danmarks bedste og derfor er du blandt ligesindede i Peak Du har mindst 10 års relevant erfaring Du har mindst 2 faglige dybder indenfor Peaks ydelsesfokus

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes.

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2008

Arbejdsmiljøkonferencen 2008 Arbejdsmiljøkonferencen 2008 Mentoring udvikling af menneske eller virksomhed Om udvikling af nye og eksisterende mentorordninger Indhold 1. Hvilke ingredienser skal der til, for at skabe den bedste mentorordning

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Ledelse og strategiimplementering

Ledelse og strategiimplementering Ledelse og strategiimplementering Hvorfor er det så svært? IDA den 27. september 2013 2 I vores bog Strategiimplementering- Værktøjskassen har vi lavet en samlet beskrivelse af HVORDAN man gennemfører

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse.

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632)

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) PROGRAM for kursus: Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) Udvikling Tid og sted Modul 2: 18.-20. september 2007 på Trinity Hotel og konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Modul

Læs mere

HK UNGDOM HOVEDSTADENS

HK UNGDOM HOVEDSTADENS HK UNGDOM HOVEDSTADENS KURSUSKATALOG 2016 * Tilmeld dig via www.mithk.dk * Er du over 30 år, skal du tilmelde dig via mail: ungdom.hovedstaden@hk.dk FAGPRØVEKURSUS 9. februar kl. 17.00-21.00 15. februar

Læs mere

BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE

BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE 5.12.2013 BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE TALENTUDVIKLING SOSU - LUU KONFERENCE HVAD VIL I GIVE DE UNGE MED? INDTRYK FRA SKILLS 2013 Det rykkede! Engagement Søgende Åbenhed Mod Reflekterede Personlig udvikling

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Karrierevejledningen på IVA. Sådan kommer du i gang med at bruge karrierekompasset

Karrierevejledningen på IVA. Sådan kommer du i gang med at bruge karrierekompasset Karrierevejledningen på IVA Sådan kommer du i gang med at bruge karrierekompasset Forklaring på de forskellige tilgange til kompasset Forside: For jer, der enten ikke ved, hvad I vil, eller jer, der er

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Årsmøde for svineproducenter på Gefion. 25. februar 2015 F R I I S & P A R T N E R S ApS Virksomhedsrådgivning. Forretningsudvikling. Turnaround. Turn

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Projektledelse som karrierevej i AP Pension

Projektledelse som karrierevej i AP Pension # 1 Projektledelse som karrierevej i AP Pension Virksomhedsperspektiver på at gøre projektledelse til en karrierevej Birgitte Køngerskov Anders Hvergel # 2 Kort og godt om: Birgitte Køngerskov Senior projektleder

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Kære læser Konceptet potentiale" distractions performance Potential Distractions Performance

Kære læser Konceptet potentiale distractions performance Potential Distractions Performance Kære læser I dette skriv, vil vi forklare vores tanker bag, og opsætningen for vores juniorprogram. Vi vil forklarer, hvorfor vi sætter træningen sammen som vi gør, og hvilke ting der er afgørende for

Læs mere