Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel"

Transkript

1 Den Komplette Projektleder Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel

2 Indhold 1. Indledning 2. Den nødvendige projektleder 3. Den bedste projektleder 4. Den nye projektleder 5. Den kompetente projektleder 6. Den balancerede projektleder 7. Den rigtige projektleder 8. Den komplette projektleder Sammendrag Dette whitepaper beskriver, hvilke elementer der er nødvendige for at understøtte projektlederne i en virksomhed for at sikre, at de gang på gang lykkes med deres projekter. Med udgangspunkt i Metiers brede erfaring fra en lang række projektlederakademier samt forskning på området, beskrives de faktorer, der adskiller de bedste projektledere fra de øvrige. 1

3 1) Indledning I Metier har vi i gennem de seneste 30 år uddannet, coachet og arbejdet sammen med tusindvis af projektledere i stort set alle større virksomheder på det danske marked. Et spørgsmål, som ofte melder sig på banen i vores kaffepauser, er: Hvad adskiller de bedste projektledere fra resten? Hvad er det, de kan, disse virksomhedens mest eftertragtede, som andre projektledere ikke kan? Hvorfor lykkes de gang på gang med selv de tungeste projekter? Hvilke evner besidder de, som de øvrige ikke gør? Vi tager i dette whitepaper på jagt efter X-faktoren - eller kan man tale om den udefinerbare Projektleder-faktor, PL-faktoren - når vi indkredser Den Komplette Projektleder. 2) Den nødvendige projektleder Før vi begynder vores jagt på at definere Den Komplette Projektleder, må vi først overveje, om det overhovedet er nødvendigt at have gode projektledere. Og svaret er klokkeklart: Noget kunne tyde på det! I følge PMI s* Pulse of the Profession er over 10% af alle investeringer i projekter spildt på grund af dårlig eksekvering. Dette understøttes af, at en af de afgørende forskelle mellem high performers og low performers er, hvor gode de er til at udvikle medarbejdernes projektledelseskompetence. Effekt af kompetenceudvikling 29% Forbedret interessenttilfredshed 27% Bedre til at overholde deadlines 26% Fald i projekter, der fejler 25% Forbedret budgetoverholdelse 25% Forbedret specifikationsoverholdelse 25% Forbedret kvalitet 25% Øget produktivitet 24% Forbedret time-to-market * PMI: Project Management Institute Fig. 1. Effekten af kompetenceudvikling. En anden undersøgelse viser, at effekten af kompetenceudvikling inden for projektledelse har en række positive gevinster, bl.a. ser man en øget effekt på 29% i forhold til en forbedret interessenttilfredshed. Gode projektledere gør altså en forskel. Factors of success Points Executive Management Support 19 User Involvement 18 Clear Busines Objectives 15 Emotional Maturity 12 Optimization 11 Agile Process 9 Project Management Expertise 6 Skilled Resources 5 Execution 4 Tools and Infrastructure 1 Kilde: CHAOS Manifesto Når man ser nærmere på CHAOS manifestet fra 2012 er Project Management Expertise med på Top Ti Listen over de faktorer, der gør, at virksomhederne ikke blot lykkes med, med også har succes med sine projekter. Ved første øjekast kan det virke skuffende, at Project Management Expertise ligger på en syvende plads, men når vi kigger nærmere på listen, opdager vi hurtigt, at de størstedelen af succesfaktorerne i virkeligheden i en eller anden grad er afhængige af en god projektleder. Tager vi eksempelvis de to topscorere; Executive Management Support og User Involvement,, viser vores erfaring, at det er en af de fornemmeste opgaver for en projektleders at sikre. 2

4 3) Den bedste projektleder Vi kan altså konkludere, at en god projektleder kan gøre en enorm forskel. Det næste spørgsmål vi må stille er derfor, hvad der adskiller de bedste projektledere fra resten. FAKTA: Alpha Project Managers undersøgelsen involverede 860 projektledere, udvalgt på baggrund af deres erfaring med at lede projekter. Herudover interviewede man interessenter om deres opfattelse af projektlederne. De respektive svar blev matchet op mod hinanden og ud fra dette fandt man en normalfordeling. Man sammenholdt herefter de bedste 2% med de øvrige. De bedste projektledere fik betegnelsen Alphaprojektledere. Heldigvis er der også på det område lavet en stor undersøgelse. Denne er udførligt beskrevet i bogen Alpha Project Managers*. Her har man lavet en undersøgelse, der er baseret på 860 erfarne projektledere. Man har set på de resultater, de præsterer og man har bedt projektlederne selv tage stilling til og svare på en lang række påstande og spørgsmål. Efterfølgende har man præsenteret projektledernes interessenter for samme spørgsmål og påstand og bedt dem forholde sig hertil. Deres svar er så blevet matchet op mod projektledernes egne svar og dette har givet nogle tankevækkende resultater. En stor forskel, der var mellem Alpha-projektlederne og de øvrige, var deres indstilling og ansvarsfølelse. I påstanden: Jeg har den nødvendige bemyndigelse til at lede det projekt, jeg er ansvarlig for, erklærede 89% af Alpha-projektlederne sig enige med udtalelsen, hvorimod kun 47% af de øvrige kunne genkende sig selv i udtalelsen. Det virkelig interessante opstod, når man så på interessenternes svar på samme spørgsmål. Her var der bred enighed om, at alle projektlederne havde den nødvendige beføjelse til at lede projekterne. Her kan vi konkludere, at interessenter generelt synes, at projektledere har bemyndigelse nok. Alphaprojektlederne skiller sig ud fra resten ved at være enige i den påstand. Derfor, hvis du vil have gode resultater som projektleder, bør du forudsætte, at du har bemyndigelse nok og agere derefter. Det forventer dine interessenter. En anden interessant opdagelse vedrørte planlægning. Når man spurgte projektlederne, hvor højt de rangordnede betydningen af planlægningen, endte de alle på 98%, dvs., at de vurderede det til at være uhyre vigtigt. Men så man på, hvor meget af deres tid projektlederne rent faktisk brugte på at planlægge, viste det sig, at Alpha-projektlederne brugte næsten dobbelt så lang tid på planlægning (21%) som de øvrige (11%). Det er ikke nok, at du ved at planlægning er uhyre vigtigt. Som projektleder skal du sørge for, at I også investerer tiden i det! * Alpha Project Managers: What the Top 2% Know That Everyone Else Does Not, Andy Crowe,

5 Hvad var så Alpha-projektledernes hemmeligheder? Jo, undersøgelsen viste, at de kunne koges ned til seks faktorer, som gør en forskel: Omgivelser Arbejd et sted hvor projektledelse er værdsat! Alpha-projektlederne arbejder i organisationer, som støtter god projektledelse. Der findes en veldefineret karrierevej for projektledere og der arbejdes med veldefinerede metoder. Kontinuerlig forbedring Gå op i dit fag og fokusér hele tiden på, hvad du kan gøre bedre! Alpha-projektlederne bruger mindre tid på at fortælle om deres fantastiske bedrifter og mere tid på at diskutere, hvad de ikke er gode til. De udviser en stor selvindsigt og en stor ydmyghed. Relationer Fokusér på at opbygge og vedligeholde gode relationer. Alphaprojektlederne ved, at de ikke kan lykkes alene og de fokuserer derfor på at have gode relationer gennem at give andre det, de vil have. Kommunikation Tag kommunikation gravalvorligt. Alpha-projektlederne ikke bare udarbejder interessentanalyser og kommunikationsplaner, men de eksekverer dem også - uge efter uge. De tilbageholder ikke information, men ser det som deres fremmeste opgave at sørge for, at alle altid er velinformeret. Mentorer Ha en mentor vær en mentor! Alpha-projektlederne har mentorer og de er mentorer. Det at have nogen at diskutere med og reflektere sammen med giver dem et værdifuldt perspektiv, hvilket de bruger til konstant at blive bedre. Lederskab Det er lederskabet, der gør en forskel. Mange projektledere beherskede de hårde discipliner i projektledelse, såsom planlægning og risikoanalyse, men klarede ikke lederskabstesten i interessenternes øjne. Lederskabsevne var den differentierende faktor mellem de bedste projektledere og de øvrige. Ja, faktisk var mange af projektlederne ikke engang bevidste om den. Men det er Alpha-projektlederne! 4

6 4) Den nye projektleder Nu ved vi lidt om, hvad de bedste projektledere gør. I vores projektakademier møder vi mange, der lige er begyndt deres rejse mod at blive Alpha-projektleder, nemlig alle de nye projektledere. Den typiske nye projektleder er en dygtig specialist, som har et eller flere års projekterfaring fra deltagersiden, men altså endnu ingen projektledererfaring. Den nye projektleders fremgangsmåde er typisk meget løsningsorienteret og faktorer som Executive support plejer ikke at være på radaren. Når de bliver introduceret til metoder og værktøjer, falder det tit på et meget tørt sted og den nye projektleder elsker det. Dog er det ofte en platonisk kærlighed, hvor de kun meget lidt bliver brugt i praksis i projekterne. BYG! LED! VOKS! Mange af vores kunder er bevidste om værdien af god projektledelse og vi har i fællesskab skabt målrettede projektakademier hos dem. Her kommer uddannelse ret hurtigt på banen, når en ny projektleder skal indlemmes i flokken. Men andre steder kan der dog gå lang tid, før en ny projektleder får nogen som helst uddannelse i faget. Many people think project management is just common sense, and they fail to recognize the special skills and processes required to manage projects successfully. Clinton M. Padgett, The Project Success Method. 5) Den kompetente projektleder Jo hurtigere du som ny projektleder bliver bevist om de kompetencer, der skal til for at lede et projekt med succes, desto bedre. Og det er også derfor vi i Metier har gjort det til vores mission at uddanne de nye projektledere ud fra en 360 graders betragtning. De fleste bliver efter nogen tid klar over, at der er metoder og værktøjer på de hårde områder, som de kan få gavn af. Måske begynder de at kigge nærmere på Microsoft Project eller en struktureret tilgang til risikostyring. Vores erfaring er dog, at det slet ikke går hurtigt nok og at det til at starte med er ret ensidigt. Der går lang tid, før man er bevist om alle kompetencer, der er nødvendige for at blive en komplet projektleder. Vi kalder vores 360 graders tilgang for: B y g! L e d! V o k s! Byg dækker over kompetencerne til at styre projektet, såsom planlægning, risikostyring og statusrapportering. Led drejer sig om ledelseskompetencer som ledelsesstile, kommunikationsstile og persontypologier. Voks har fokus på, hvordan du kontinuerligt udvikler dig og forbedrer dig, f.eks. sammen med en mentor. 5

7 Arbejde i Styregrupper Konflikthåndtering, beslutninger & gatemøder (1 dags Workshop) Som vi har set ved Alpha-projektlederne er det Led og Voks, der gør den afgørende forskel. Der skal være en fornuftig niveau af Byg-kompetencer, men det er ikke nok at fylde op på kompetencerne, hvis de to andre områder ligger udyrket hen. De projektakademier, vi designer hos vores kunder, vil derfor altid indeholde alle tre aspekter. Eksempel på akademi Praktisk Projektstyring (2 dages workshop inkl. arbejde med styregrupper + 14 e-læringslektioner) Praktik i projekter (3-6 mdr. on-the-job ) Situationsbestemt ledelse (2 dages workshop) Projektsimulering med Simultrain (1 dags workshop) Projektsimulering med Simultrain (1 dags workshop) Grundlæggende Projektledelse (2 dages workshop inkl. arbejde med styregrupper + 17 e-læringslektioner) Grundlæggende Projektledelse (2 dages workshop + 17 e-læringslektioner) Introduktion til projektarbejde (1 dags workshop + 8 e-læringslektioner) Kick-off (½ dags tilstedeværelse) Kick-off (½ dags tilstedeværelse) Kick-off (½ dags tilstedeværelse) Teamledere/Chefer Projektledere Projektdeltagere Fig. 3. Eksempel på et Metier Projektakademi. 6

8 6) Den balancerede projektleder En projektleder er pr. definition balancekunstens mester. Det drejer sig ikke kun om at balancere den berømte projekttrekant med tid, omkostninger og kvalitet, men også i høj grad om at kunne balancere sin personlighed. Hvem vil du helst have til at lede dit projekt? En robot, der har alle metoder og processer programmeret eller en cowboy der kaster sig ud i problemer og skyder sig igennem? Svaret bør være ingen af dem. Robotten er alt for ufleksibel, når der sker forandringer og cowboyen er alt for reaktiv til gentagne gange kunne nå et mål, hvor alle er tilfredse. Den balancerede projektleder ligger et sted indimellem. En afgørende del af det at være en komplet projektleder er derfor at forstå sig selv og sin adfærd, samt derefter at kunne forstå andre og deres adfærd. Men den virkelige værdi kommer, når man er i stand til at tilpasse sin egen adfærd til det, projektet kræver eller kommunikere i øjenhøjde med de mennesker, man arbejder sammen med. Mine bedste projektledere er enlige mødre. De skal gå til en bestemt tid og har ingen anden at tørre det af på, derfor er de nødt til at tage ansvar og være utroligt strukturerede. Samtidigt er de vant til at tingene ikke altid går som planlagt og de er gode til at improvisere og holde hovedet koldt i en krise. Chef for projektkontor i større dansk virksomhed. Dette kræver en balanceret projektleder, der er åben for at tilpasse sig. Evner man ikke dette, er der meget lang vej til at blive Den Komplette Projektleder. 7

9 7) Den rigtige projektleder Det tager tid at blive Den Komplette Projektleder - og det er umuligt at blive komplet uden at køre projekter. Her adskiller virksomheder, der arbejder målrettet på at udvikle projektledere sig virkelig fra øvrige virksomheder. De målrettede virksomheder har en veldefineret karrierevej for projektledere samt guidelines for, hvem der skal være projektleder på hvilke projekter. En god karrierevej bør indeholde flere niveauer, hvor der for hvert niveau er defineret krav til uddannelse og erfaring. Jo større og vigtigere et projekt er, desto højere på karrierevejen skal man for at finde den egnede projektleder. Karrierevej Senior projektleder Projektdirektør Projektleder Delprojektleder Fig. 4. Eksempel karrierevej. 8

10 Industry Specifics Personal Operational Kortlægning af projektledelseskompetencer En måde at finde den rigtige projektleder er ved at kortlægge virksomhedens projektledelseskompetencer. I dette eksempel har virksomheden valgt at definere 19 kompetenceområder, delt op i tre hovedområder. For hvert kompetenceområde defineres fire niveauer, fra grundlæggende til ekspert. For hvert trin på karrierevejen beskrives hvilket niveau der ønskes i hver kompetence. Det giver grundlag for en struktureret, målrettet og løbende kompetenceudvikling. Initiation & Planning Execution & Monitoring Closing Scope Definition Change Management Risk Management Project Closure Scheduling Schedule Control Contract Management Lessons Learned Cost Budgeting Cost Control Resource Management Quality Planning Quality Control Stakeholder Management Project Organization Reflective Analysis Communication Leadership Effectiveness Innovation IPR Drug development Fig. 5. Key Compentencies Map. 9

11 8) Den Komplette Projektleder Kan alle blive Den Komplette Projektleder? Måske! Men det kræver, at man arbejder med alle de nødvendige aspekter. Lad os visualisere det som en udviklingstunnel. For at det giver mening at f.eks. se på projektlederens styringskompetencer, bør man nemlig sikre sig den rigtige indstilling og forretningsforståelse. Det skal ikke ses som én lang rejse over hele karrieren, men som en checkliste, man kan bruge inden for hvert nyt projekt; Hvad enten du skal lede projektet eller udpeger projektlederen. Indstilling Forretningsforståelse Styring Ledelse Mod Vilje Ansvar Ingen undskyldninger Gå-på mod Ærlighed Det store billede Brugernes behov Forretningens behov Topledernes behov Kan lave en plan Kan budgettere Kan estimere Kan skrive kontrakter Ledelsesstile Kommunikation Motivation Teambuilding Persontyper Gør det Siger nej Tager beslutninger Fig. 7. Udviklingstunnel. 10

12 CASE: En stor elektronikvirksomhed havde en projektleder, som altid fik til opgave at redde kriseprojekter, hvilket han gang på gang lykkedes med. Hans hemmelighed var, at han havde fantastiske relationer rundt i hele virksomheden og dem brugte han til at sørge for at hans projektdeltagere fik løst deres problemer. Det kunne være at endelig få den gamle telefon udskiftet, en hjemmearbejdsplads, eller et kursus de længe havde villet tage. Dette gjorde, at så snart han blev projektleder begyndte det at røre sig i organisationen, hvor alle begyndte at bevæge sig tæt på og ind i hans projekt. Med alle de gode mennesker på sin side, kunne han ikke mislykkes med at levere. Indstilling Det første vi kigger på er, om personen har den rette indstilling. Det handler om vilje, ansvarsfølelse, gå på mod, ærlighed, ydmyghed og endvidere, at man ikke skyder skylden på andre. Forretningsforståelse Næste trin er forretningsforståelse. En projektleder behøver ikke nødvendigvis være specialist på det område projektet omhandler, men skal have grundlæggende forståelse for projektets rolle i det store billede. Han/hun skal kunne forstå interessenter som brugere, kunder, borgere og topledere. Styring Før man investerer penge i træning i hårde kompetencer, skal man sikre sig, at indstilling og forretningsforståelse er på plads. Er dette på plads, drejer det sig så om de hårde kompetencer som planlægning, risikostyring, opfølgning, interessentanalyse, budgettering og kontrakter. Ledelse Hårde kompetencer alene kan ikke gøre det, men når kandidaten har en grundlæggende kompetence, er det tid at også se på, om de kan lede. Her drejer det sig f.eks. om ledelsesstile, kommunikationsstile, persontyper, teambuilding og motivation. Mod Sidst, men ikke mindst drejer det sig om ikke bare at vide, hvad der er rigtigt, men også at turde at gøre det rigtige. De bedste projektledere har et stort personligt mod og de kan sige nej, når det er nødvendigt. At kunne lægge svesken på disken kræver sin mand eller kvinde. Den Komplette Projektleder udvikles ikke over en dag, men kræver tid og øvelse. Det er dog et rigtigt godt skridt på vejen at være bevidst om de afgørende aspekter. Er du blevet nysgerrig på, hvordan du i praksis kan blive Den Komplette Projektleder eller trænger din virksomhed til at få løftet jeres kompetencer inden for projektledelse? Så tag fat i Jonas Högstrand, Senior Management Consultant hos Metier og få en uforpligtende snak. Du kan fange Jonas her: Mobil: Mail: 11

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Guidelines til en god telefonpolitik

Guidelines til en god telefonpolitik # WHITEPAPER Søren Lybye Executive Servicemind + 45 6161 6040 / sl@servicemind.com Søren leder vores kontor i Aarhus. Han er ekspert i at forstå kundens problemstilling for derefter at designe den kundeundersøgelse,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Eksekvering er fundamentet for succes

Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes af Alexandra Krautwald, partner og medejer i Composing A/S, akr@composing.dk Resumé Lederrollen for den danske leder er under

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere