Til stede: Thomas Dyre Jespersen, Sanne Raunkjær Siglev, Monica Lange, Ulla Riise Jensen, Maj-britt Kjeldsen, Anne Rosendal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til stede: Thomas Dyre Jespersen, Sanne Raunkjær Siglev, Monica Lange, Ulla Riise Jensen, Maj-britt Kjeldsen, Anne Rosendal"

Transkript

1 Invitatione St Lerbjerg Børnehus Lerbjergvej Hundested Dato: Telefon: Hjemmeside: Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 24.januaer 2012 kl til senest i vuggestueafdelingen Til stede: Thomas Dyre Jespersen, Sanne Raunkjær Siglev, Monica Lange, Ulla Riise Jensen, Maj-britt Kjeldsen, Anne Rosendal Afbud fra: Lene Lohse Søndergaard Dagsorden: 1. Bestyrelsen konstituerer sig. Der skal vælges en formand. 2. Nyt fra Bestyrelsesformanden 3. Nyt fra Børnehuset Budget orientering og virksomhedsplan. Anne vil fremlægge slutresultatet for budget 2011, og orientere om tiltag for 2012, med henblik på at opfylde målet om ikke at overskride budgettet. Målopfølgning på Virksomhedsplan 2011 har vi opnået det vi ville? Personalenyt Pædagogiske aktiviteter grupperne fortsætter indtil 1.marts. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal lave en årsplan med aktiviteter og traditioner, som binder sig til vores læreplaner, Gruppen forventes at komme med et oplæg til MED mødet i marts. 4. Virksomhedsplanen 2012 fælles mål, områdemål og specifikke mål. En opstart på en drøftelse af specifikke mål for Børnehuset, som skal understøtte de fælles områdemål og overordnede mål i Kommunen. Virksomhedsplanen skal afleveres til Områdechefen sensest 1.april. 5. Opfølgning på kost politik 6. Evaluering af fotograf- billeder i 2012

2 7. Kalender med "forældre aktiviteter", sommerfest/arbejdsdag/fotografering 8. Forældrehjælp 9. Nyhedsbrev 10. Evt. Ad. 1 Bestyrelsen konstituerer sig. Der skal vælges en formand Sanne Raunkjær Siglev genvælges som formand. Lene Lohse Søndergaard genvælges som kasserer. Ad. 2 Nyt fra Bestyrelsesformanden/bestyrelsen Monica har været til møde i den fælles forældrebestyrelse, hvor det blev diskuteret hvad gruppens rolle og opgaver skal være. Mulige opgaver kunne være at være på forkant med hvad politikerne sætter på dagsorden og byde ind med ideer og sparring. Være sparringspartnere for politikerne. Evt have møde på Rådhuset, således at politikerne også nemmere kunne deltage i en del af møderne. Der etableres en minigruppe der orienterer sig mod politikerne og minigruppe der orienterer sig mod institutionerne og samarbejdet mellem disse. Ad. 3 Nyt fra Børnehuset Budget orientering og virksomhedsplan. 3.1 Budgetorientering Budgettet er overskredet med kr,- Der arbejdes på i kommunen at finde beløbet, således at slutresultatet muligvis går i 0. Det forventes at underskuddet bliver mindre i 2012, idet lønbudgetterne på daginstitutionsområdet bliver opskrevet med 2,8 mill i alt. Dette kan dække nogle af de høje lønudgifter. Følgende tiltag er gjort for at reducere lønudgifter: - Omlægning af mødeplan i vuggstuen og børnehave har sparet personaletimer. - Flytning af morgenmaden i både vuggestue og børnehave har også sparet personaletimer. - Janne (køkkendame) i børnehave er opsagt pr Britt er ophørt som afdelingsleder og genansat som pædagog. - Nogle af aktivitetspengene bruges til personalelønninger. - Kursus pengene er reduceret Med ovennævnte tiltag forventes det at regnskabet i 2012 balancerer bedre. 2

3 3.1.2 Orientering om virksomhedsplan Der var en række mål i virksomhedsplanen for 2011 og disse er i stor udstrækning opnået: Effektivisering: Der er allerede arbejdet en del med dette og der arbejdes videre med dette i 2012 Sygefraværet nedbringes: Sygefraværet er nedbragt - i 2011 målet var 5,5 og er nu 3,3 % sygefravær fraset barn syg dag. Der er samtidig lavet en sygefraværspolitik, hvilket også var et af målene. Projekt aktivt omsorg har medvirket til at udfærdige handlingsplanen. Målet at udarbejde et fælles (for børnehave og vuggestue) værdigrundlag, en fælles omsorgsplan, fælles traditioner og fælles kostpolitik er nået Velkomstbreve og hjemmeside er opdateret Der er arbejdet med læreplaner og dette arbejde videreføres i Der er fortsat 2 forskellige velkomstpjecer, men det vurderes, at der for nuværende ikke skal ændres på dette, og istedet afventes sammenlægningen med Lynæs Børnehave Personalenyt Det indstilles til at Morten og Pernille, der er i løntilskudsjob i børnehaven, bliver forlænget. Lykke der er i vuggestuen er forlænget 3 måneder. Pædagogiske aktiviteter grupperne fortsætter indtil 1.marts. ( Drengegruppen holder aktuelt pause, grundet ferieafvikling) Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal lave en årsplan med aktiviteter og traditioner, som knyttersig til læreplanerne, Gruppen forventes at komme med et oplæg til MED-mødet i marts. Connie har 25 års jubilæum i februar måned holdes d. 10. februar med åbent hus Ad.4 Virksomhedsplan for 2012 Er endnu ikke færdigudarbejdet, skal være færdig ultimo marts Nedenstående er områder der skal indarbejdes i virksomhedsplanen: Sygefraværet, effektivisering, ICDP, inklusion og budgetoverholdelse skal der arbejdes videre i Udover disse områder, skal der arbejdes med en Sundhed. Vi skal udarbejde en bevægelsespolitik inden udgangen af Ad. 5 Opfølgning på kost politik Som opfølgning på emnet Sund kost til børn der var tema på sidste forældremøde foreslås det, at marts måned udnævnes til sund måned. Det vil sige at der i madpakker og frugtmadpakker ikke er søde ting. 3

4 Maj britt udfærdiger sammen med personalet en liste over søde ting der skal undgås i marts måned. Christina og Thomas brainstormer sammen med personalet på hvilke sunde alternativer der kan være i madpakkerne i stedet. Der fremstilles plancher der illustrerer dette. Majbritt og evt. Christina sikrer at plancherne udarbejdes. Det vedtages desuden, at der til fødselsdage ikke skal deles slikposer ud, og at der max serveres én sød ting. Bestyrelsen evaluerer sund måned på efterfølgende bestyrelsesmøde og arbejder videre med emnet. Ovenstående beslutning omkring uddeling til fødselsdage indarbejdes i kostpolitiken og der informeres om dette i nyhedsbrevet. Det diskuteres endvidere, hvorvidt personalet skal dele søde ting ud til børnene ved egne fødselsdage, når de stopper i institutionen, eller andre mærkedage. Dette diskuteres indledende i personalegruppen og tages op på bestyrelsesmøde når sund måned evalueres. Ad. 6 Evaluering af fotograf- billeder i 2012 Der har været positive tilkendegivelser på fotografen og de billeder der blevet taget i december Dog var der lidt (ca. 20 min) ventetid sidst på dagen. Christina tager kontakt og og arrangerer en dag i oktober. Samtidig adspørges om mulighed for at sætte lidt mere tid af eller lave huller ind i mellem, således at ventetiden minimeres. Ad. 7 Kalender med "forældre aktiviteter", sommerfest/arbejdsdag/fotografering Det foreslås at der opsættes en kalender ude i forgangen, hvor allerede planlagte aktiviteter skrives på, på den måde kan alle forældre følge med i kommende arrangementer i god tid. Det vil være naturligt at indskrive disse i datoer i årshjul. Indtil årshjulet er færdiggjort opsættes en midlertidig kalender. Majbritt og Christina sikrer dette. Der aftales følgende datoer der påskrives kalenderen Arbejdsdag d. 20. april 2012 Sommerfest 15. juni maj fylder institutionen 40 år. Forældregruppen i bestyrelsen lover at arrangere morgenmad på dagen. Ad. 8 Forældrehjælp Christina foreslår (efter at have haft en 8 ugers lang indkøring og set hvor travlt personalet har), at der etableres en tavle med overskriften Forældrehjælp. Formålet er at personale kan skrive praktiske småopgaver på det kan være at klippe nogle skilte, laminere små ting, rydde op, tørre hylder af, hænge et billed op eller lignende. Småting der ikke nås i én travl hverdag, men som for personalet og børnene kan gøre hverdagen gladere og lettere. 4

5 Der skrives om dette og laves en planche, hvor der der kan sættes småopgaver op. (gøres af Christina). Ad. 9 Nyhedsbrev Der er en del indhold skiteseret i ovenstående Ad. 10 evt Under emnet evt. debatteres lus. Anne har medbragt kommunens pjece og det besluttes at denne er fyldestgørende og informativ og brugbar til uddeling. Ny dato til næste bestyrelsesmøde: 5. marts 2012 kl

Velkommen til Lerbjerg Børnehus Lerbjergvej 17 B 3390 Hundested

Velkommen til Lerbjerg Børnehus Lerbjergvej 17 B 3390 Hundested Velkommen til Lerbjerg Børnehus Lerbjergvej 17 B 3390 Hundested www. lerbjergboernehus.halsnaes.dk Kontoret og børnehaveafdelingen 47 93 84 56 Vuggestueafdelingen 47 98 00 92 1 Kære forældre! Vi glæder

Læs mere

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Børnehuset Midgård Tølløsevej 4340 Tølløse Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Deltagere: Poul, Lasse, Ditte, Marlene, Charlotte, Leif, Helle, Rikke, Maria, Jeanita, Dorte og Jeanette

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejlby Dagtilbud Børnehuset Frijsenborgvej, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen Dagtilbudsleder Kristine Schroll Frijsenborgvej

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

Dagsorden og Referat fra Bestyrelsesmøde

Dagsorden og Referat fra Bestyrelsesmøde Dagsorden og Referat fra Bestyrelsesmøde Dato, tid og sted: Referent Mødeleder/ordstyrer Deltagere Til stede ja/nej Vuggestuen Margrethevej, onsdag den 22. februar 2017 Mads Bilø Formand og LDD repræsentant,

Læs mere

Deltagere: Niels, Lotte, Marianne A, Louise, Britt, Camilla, Berit, Conni, Charlotte Afbud: Lene

Deltagere: Niels, Lotte, Marianne A, Louise, Britt, Camilla, Berit, Conni, Charlotte Afbud: Lene Referat fra bestyrelsesmøde i Hobitten Tirsdag, den 22. februar 2011 Deltagere: Niels, Lotte, Marianne A, Louise, Britt, Camilla, Berit, Conni, Charlotte Afbud: Lene Gennemgang af protokol og godkendelse

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Tilstede: Holger (forælder, SolsikkenÅby), Jonna (forælder, Heimdalsvej), Trine (pædagogisk leder, Hobbitten), Gitte (forælder, dagplejen), Lone (pædagog, SolsikkenÅby),

Læs mere

Referat forældreråds møde i Børnehuset Troldehaven!

Referat forældreråds møde i Børnehuset Troldehaven! Børnehuset Troldehaven Lundtoftevej 35 & Sømosevej 47, 4293 Dianalund 5787 7185 trold@soroe.dk Referat forældreråds møde i Børnehuset Troldehaven! Sted og dato; Sømosevej onsdag d. 2. november 2016 kl.

Læs mere

Referatet blev godkendt. Dagsordnen blev godkendt

Referatet blev godkendt. Dagsordnen blev godkendt Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 19. november 2014 Sted Langeland

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde. d. 13/ kl Deltagere:

Referat bestyrelsesmøde. d. 13/ kl Deltagere: Referat bestyrelsesmøde d. 13/11 2018 kl. 17.00 Deltagere: Anne Rasmussen (leder) John G. Pedersen (formand) Henrik Wiingreen (næstformand/stifter) Maria Koordt (bestyrelsesmedlem) Christina S. Jensen

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. Ekstraordinært bestyrelsesmøde. Augustenborg hallen, Glasburet

Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. Ekstraordinært bestyrelsesmøde. Augustenborg hallen, Glasburet DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus, Børnehaven Augusta, Bro Børnehus og Kernehuset Fælles Forældrebestyrelse

Læs mere

bestyrelsesmøde tirsdag den 28 maj 2019 kl

bestyrelsesmøde tirsdag den 28 maj 2019 kl Referat _ bestyrelsesmøde tirsdag den 28 maj 2019 kl. 17.30 20.00 Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj. 2019-144359 Dagsorden 12/19 Konstatering af fraværende. Majbritt L., Majbritt J., Maja og Mette Skovsø.

Læs mere

REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t

REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t Mødedato: Torsdag den 11. januar 2018 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:15 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Fraværende:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Dagtilbud Hovedgård d. 9. oktober 2018 kl I Vildrosen

Referat af Bestyrelsesmøde i Dagtilbud Hovedgård d. 9. oktober 2018 kl I Vildrosen Referat af Bestyrelsesmøde i Dagtilbud Hovedgård d. 9. oktober 2018 kl. 19.00-21.15 I Vildrosen Afbud: Cathe Punktets Tema art Punkter til evt. 1. I Nyt fra formanden Orientering om, hvad der er af nyt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hjerm Dagtilbud. Dato : Tid : Sted : Børnehaven

Bestyrelsesmøde i Hjerm Dagtilbud. Dato : Tid : Sted : Børnehaven Bestyrelsesmøde i Hjerm Dagtilbud Dato : 26.5 2015 Tid : 18.30 21.30 Sted : Børnehaven Forplejning : Kristina Afbud fra : Helle Ordstyrer : Kristina Referent : Lisbeth Udeblivelse: Anders, Nicklas Dagsorden

Læs mere

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Børnehuset Elverhøj Ishøj Bygade 26 A 2636 Ishøj D. 05.03.2010 Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Allerførst vil vi tilkendegive, at tilsynsbesøget og tilsynsprocessen

Læs mere

Forældrebestyrelsesmøde Ikast-Brande Kommunale Dagpleje. 8. Juni Nørre Snede

Forældrebestyrelsesmøde Ikast-Brande Kommunale Dagpleje. 8. Juni Nørre Snede Forældrebestyrelsesmøde Ikast-Brande Kommunale Dagpleje 8. Juni 2015 18.30-21.30 Nørre Snede Dagsorden 1. Præsentation af medlemmerne. 2. Introduktion til arbejdet i forældrebestyrelsen v/ dagplejeleder

Læs mere

REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t

REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t Mødedato: Tirsdag den 1. marts 2016 Mødested: Haderslev Starttidspunkt: Kl. 17:15 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Fraværende:

Læs mere

1. Nyt fra dagtilbuddet

1. Nyt fra dagtilbuddet Møde: Bestyrelsesmøde Dato og tid: Mandag den 1. september 2014 Sted: Deltagere: Fraværende: Referent: Frijsenborgvej 17, 1. sal Forældrerepræsentanter: Anette (Krudtuglen), Katrine (Gadekæret), Stine

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Lerbjerg Børnehus og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Lerbjerg Børnehus Lerbjergvej 17, 3390 Hundested Anne Rosendal Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. august 2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. august 2017 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. august 2017 Dato: Torsdag d. 17. august 2017 Tidspunkt: kl. 19.00-21.30 Sted: Personalerummet, Gl. Rye Skole Deltagere: Afbud: Lene, Michael Fraværende: Carsten Dagsorden

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Stauning Skole Stauning Børnehus Fællesbestyrelsen

Stauning Skole Stauning Børnehus Fællesbestyrelsen Stauning Skole Stauning Børnehus Fællesbestyrelsen Dagsorden Bestyrelsesmøde: Onsdag den 7/6 2017- kl. 18.15 20.30 Mødeleder: Anne Mette Kaffe: Børnehaven serverer en lækker anretning, når mødet er slut

Læs mere

Bestyrelsesmøde d kl

Bestyrelsesmøde d kl Mødeindkaldelse og - referat Bestyrelsesmøde d. 12-12 2016. kl. 18.00 Dagsordenspunkter Ca. min. debat info beslut. Kort beslutningsreferat 1 Godkendelse af dagsorden. B godkendt Ole N Ansvar 2 Økonomi,

Læs mere

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 29. november 2018 kl

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 29. november 2018 kl Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 29. november 2018 kl. 17.00 20.00 Punkt 1 Tid Ansvarlig Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.00 Majbritt Afbud fra Jens, Camille, Tenna, Karen Marie, Mette, Dorthe

Læs mere

Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016:

Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016: Børne- og ungdomsforvaltningen Skolen på Islands Brygge Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016: Deltagere: Lene Høyer Anne Stubsgaard Jon Paludan Anne Vestergaard Jensen Sofie Lunøe Stine

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde/ den

Fællesbestyrelsesmøde/ den Fællesbestyrelsesmøde/ den 28.06.2017 Sted: Nydam Børnehus Kl. 18.30 21.00 Nr. Accepteret Afbud: Camilla(dagplejen), Martin(Dybbølsten), Kirsten (Dybbøl Børnehus) 1 Information: Konstituerende møde den

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

JANUAR Uge Udsendelse af sedler

JANUAR Uge Udsendelse af sedler JANUAR 0 Uge Udsendelse af sedler Uge vedr. uge Personalemøde Uge 0 Uge Tilbagemelding vedr. uge Uge 0 Vinterferie I forbindelse med planlægningen af personale dækning i uge, vil vi gerne vide om jeres

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den

Referat fra bestyrelsesmøde den Referat fra bestyrelsesmøde den 12.09.2017 Tilstede fra bestyrelse: Troels, Nis, Lene, Lone, Pernille, Thomas, Tommy, Anne og Carina Fraværende fra bestyrelsen: Lars og Mia Dagsorden: 1. Dagens sang 2.

Læs mere

Referat fra pædagogisk netværksmøde

Referat fra pædagogisk netværksmøde Pædagogisk netværk FOA Nordjylland FIU.SYS.NR: 9501-17-24-00 Referat fra pædagogisk netværksmøde Tirsdag den 6. juni 2017, kl. 09.00-15.30 FOA Nordjylland, Sydhavnsvej 13, 1., 7700 Thisted Bestyrelsen:

Læs mere

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned 1 1 1 1 JANUAR Sundhed kost og motorik uge Personalemøde 0 1 Bente S. fremlægger onsdag den januar hvad der skal ske i uge Tanja fremlægger onsdag den. januar hvad der skal ske i uge Jane og Jytte. Hvad

Læs mere

Forældrebestyrelsesmøde for Børnehusene Aarup. onsdag den kl i Børnehuset Fuglebakken

Forældrebestyrelsesmøde for Børnehusene Aarup. onsdag den kl i Børnehuset Fuglebakken Forældrebestyrelsesmøde for Børnehusene Aarup. onsdag den 05.04.2017 kl. 19.30 22.00 i Børnehuset Fuglebakken 1. Formalia: Tilstede: Helle, Synnøve, Anders, Dorte, Heidi, Anne, Jan og Linda Fraværende:

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN Solsikken: 49284352 Klokkeblomsten: 49284354 Anemonen 49284353 Leder David Seebach: 49282451 Souschef: Bjørg Ødegård: 49281297 Med denne velkomstfolder vil vi byde dig og dit barn

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse D. 25.3.2014, kl. 18.30-21.00 Mødested: Firkløveren, Hjortholmvej 9, 4340 Tølløse Forældre: Medarbejdere: Rikke Højlund-Firkløveren

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Referat fra bestyrelseskonference i Pædagogisk sektor, Den 29. og 30.november, Skanderborg Vandrehjem

Referat fra bestyrelseskonference i Pædagogisk sektor, Den 29. og 30.november, Skanderborg Vandrehjem Referat fra bestyrelseskonference i Pædagogisk sektor, Den 29. og 30.november, Skanderborg Vandrehjem REFERAT Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia: a. Velkomst b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

Glade børn lærer bedst

Glade børn lærer bedst Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8/5 2018 Rødding Friskole kl. 18-21 Deltagere: Maja, Pia, Stinne, Pernille, Ditte, Henrik, Lars, Jens. Glade børn lærer bedst Fraværende: Poul Forplejning: Jens Ansvarlig Dagsorden

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 28. oktober 2015

Referat af bestyrelsesmøde 28. oktober 2015 Referat af bestyrelsesmøde 28. oktober 2015 Deltagere: Joachim, Anne, John, Karen, Mette, Lea, Ulrik, Tine, Jesper og Suzette (ref.) Afbud: Christian Emne Aftalt Ansvarlig Godkendelse af referat Godkendt.

Læs mere

Tilsynsrapport Sneglehuset

Tilsynsrapport Sneglehuset 2017 Tilsynsrapport Sneglehuset Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige krav

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

Stauning Skole Stauning Bhv. Fællesbestyrelsen

Stauning Skole Stauning Bhv. Fællesbestyrelsen Stauning Skole Stauning Bhv. Fællesbestyrelsen Dagsorden Bestyrelsesmøde: Onsdag den 26/10 kl. 18.45 21.15 Mødeleder: Carsten Kaffe: Anne Mette Afbud: 1. Tidspunkt 18.45 18.50 Godkendelse af referat, dagsorden

Læs mere

Fælles Lokaludviklingsplan for Arveprinsesse Carolines Børneasyl og Børnehuset Thunfisken

Fælles Lokaludviklingsplan for Arveprinsesse Carolines Børneasyl og Børnehuset Thunfisken Fælles Lokaludviklingsplan for Arveprinsesse Carolines Børneasyl og Børnehuset Thunfisken 2015 2017. Thunfisken og Arveprinsesse Carolines Børneasyl har valgt at aflevere fælles lokaludviklingsplan som

Læs mere

Status. Deadline. Ansvarlig

Status. Deadline. Ansvarlig Mødedato: 29/8 2011 kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Mette, Janne, Betina Forældre: Casper,Kaisa, Bodil, Stina, Mette og Søren Afbud: Louise, Nadja og Michael Referent: Bodil Dato

Læs mere

Børnehuset Mariehønen

Børnehuset Mariehønen 1 Børnehuset Mariehønen Dagligdag - Værdier - Samarbejde Opdateret juni 2015 2 Mariehønen Mariehønen er normeret til 21 børn i alderen 3 til 6 år. Mariehønen er en del af Distrikt Nord. Distrikt Nord har

Læs mere

Forældrebestyrelsesmøde for Børnehusene Aarup. tirsdag den kl i Børnehuset Fuglebakken

Forældrebestyrelsesmøde for Børnehusene Aarup. tirsdag den kl i Børnehuset Fuglebakken Forældrebestyrelsesmøde for Børnehusene Aarup. tirsdag den 22.08.2017 kl. 19.00 22.00 i Børnehuset Fuglebakken Referat 1. Formalia: Tilstede/fraværende. o Fraværende: Jan Møller, Morten og Heidi Referent:

Læs mere

Forældrebestyrelsen dagplejen Nord Mødedato: Torsdag den 5. september 2013 Mødested: Bygning B, 601/602

Forældrebestyrelsen dagplejen Nord Mødedato: Torsdag den 5. september 2013 Mødested: Bygning B, 601/602 REFERAT Forældrebestyrelsen dagplejen Nord Mødedato: Torsdag den 5. september 2013 Mødested: Bygning B, 601/602 Starttidspunkt: Kl. 17:15 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gåskærgade

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 16. juni 2016 kl Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 16. juni 2016 kl Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 16. juni 2016 kl. 17.00-18.30. Storebjerg B3 PJ Kl. 18.30 mødes den nye bestyrelse og konstituerer sig. Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt,

Læs mere

Årsrapport 2009 for Højbjerg børnehave

Årsrapport 2009 for Højbjerg børnehave . Årsrapport 2009 for Side 1 af 6 Sammendrag Vi har i løbet af 2009 stort set indfriet resultatkravene,1-2-og3 der dog skal ses som områder der fortsat skal være fokus på og til stadighed udvikles.vore

Læs mere

Møde i distriktsbestyrelsen Mødedato:26. februar 2018 kl i Børnehuset Sættravej, Sættravej 6

Møde i distriktsbestyrelsen Mødedato:26. februar 2018 kl i Børnehuset Sættravej, Sættravej 6 Møde i distriktsbestyrelsen Mødedato:26. februar 2018 kl. 18.30 21.30 i Børnehuset Sættravej, Sættravej 6 Indkaldt: Institution Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant Børnehuset Brolæggervej Susanne

Læs mere

børnehave og dagpleje

børnehave og dagpleje Referat fra bestyrelsesmøde i Hobitten Torsdag, den 7. november 2013 kl. 17.00. Møde med børnehavens personale fra kl. 17.00 til 18.30 Deltagere: Janne, Anders, Britt, Martin, John, Mie, Lene, Niels, Charlotte,

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Asserbo Børnehave og Vuggestue og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Asserbo Børnehave og Vuggestue Jonnasvej 4, 3360 Liseleje Karen-Marie Jensen Dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

DAGSORDEN. Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen

DAGSORDEN. Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen DAGSORDEN Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen Den 29. august 2016 kl. 18:30 21:00 Mødets formål er.... at få skabt enighed til mødestruktur/datoer (herunder fokusering på tema/drift).. at få etableret

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

Velkommen i Feldborg Frie Børneunivers

Velkommen i Feldborg Frie Børneunivers Velkommen i Feldborg Frie Børneunivers Med denne folder byder vi voksne og børn velkommen i Feldborg Frie Børneunivers vuggestue og børnehave. Fælles for vuggestue og børnehave: Hvis dit barn skal gå i

Læs mere

Uddanelsesplan for Pædagogstuderende

Uddanelsesplan for Pædagogstuderende Uddanelsesplan for Pædagogstuderende Velkommen til Hedemarken & Hvidbjerg Børnehave Kære studerende! Vi håber, du må få en god og indholdsrig praktik hos os. En praktik som vil være lærerig, ikke bare

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Virksomhedsplan for

Virksomhedsplan for Virksomhedsplan 2012 for Børnehuset Arresø Side 1 af 10 1. Indledning og præsentation Børnehuset Arresø er en sammenlagt institution, der nu består af to afdelinger: Ahornvej og Skovfogedlodden. Sammenlægningen

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde ! Dagsorden bestyrelsesmøde Dato og tidspunkt: 5. april 2017 kl. 18.30 21.30 Sted: Personalerummet Referent: Afbud: Peter og Ester 1 18.30-18.35 2 18.35-18.40 3 18.40-19.30 Godkendelse af referat Godkendelse

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. Afdelingsleder Casper Milandt. Dato 5. december Tidspunkt kl

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. Afdelingsleder Casper Milandt. Dato 5. december Tidspunkt kl Dato 5. december 2016 Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Tidspunkt kl. 18.00 21.30 Sted Mødeleder Fraværende Deltagere Afdelingen i Stensved Pernille Mantzius Peter Jørgensen, Ole Hansen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Valg af ordstyrer Michael

Skolebestyrelsesmøde Valg af ordstyrer Michael Skolebestyrelsesmøde Mødedato 06.03.2019 Mødested/lokale SIM - Mødet påbegyndt kl. 17.00 Mødet afsluttet senest kl. 19.00 Deltagere Skolebestyrelsen Afbud: Rikke Markmann, Amalie Engelbrecht Emne (ansvarlig)

Læs mere

Børnehuset Himmelblå

Børnehuset Himmelblå Børnehuset Himmelblå Implementering af Herning modellen MÅL At alle børn er en del af fællesskabet At alle børn skal være en del af fællesskabet Hvordan opstartes Herning model Gennem undervisning På grupperne

Læs mere

Forældrebestyrelse møde i Dagtilbud Skanderborg By

Forældrebestyrelse møde i Dagtilbud Skanderborg By Forældrebestyrelse møde i Dagtilbud Skanderborg By Mødedata Mødedato 8. september 2016 Mødetidspunkt kl. 19.00 21.30 Mødested Deltagere Afbud Referent/ Mødeleder/ordstyrer: Vrold Børnehus Gl. skolevej

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Forældrerådsmøde d. 11. januar 2016 kl Børnehuset Næringen 3

Forældrerådsmøde d. 11. januar 2016 kl Børnehuset Næringen 3 Forældrerådsmøde d. 11. januar 2016 kl. 17.00-19.00 Børnehuset Næringen 3 Tilstede:, Gitte, Beatrice, Liv, Katja Afbud: Tina, Anna, Helle Referent: Katja Nr. Emne Ansvarlig Bilag 1 Orientering: 1. Børnegrupperne

Læs mere

Møde i områdebestyrelsen Område Nord

Møde i områdebestyrelsen Område Nord Referat Dato: 31.5.2018 Tid: kl. 17.00 20.30 Sted: Skals børnehuse Emne: Møde i områdebestyrelsen Område Nord Mødedeltagere: Skals: Henrik Sigvardsen (formand) Vestervang: Johan I. Bjerremand Vestervang:

Læs mere

Der skal vælges en forældrerepræsentant til Skole og Samfund samt andre udvalg. - Skolen 5 min. Referat:

Der skal vælges en forældrerepræsentant til Skole og Samfund samt andre udvalg. - Skolen 5 min. Referat: Forum Fællesbestyrelsesmøde Tid Mandag d. 20. august 2018 kl. 17.00 20.00 Sted Verninge Skole Fraværende: Kira og Linea. Louise deltog 1. Velkommen 2. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og

Læs mere

Referat. Dagsorden for bestyrelsesmøde den 23. august 2018 i Børnehuset Hånbæk kl

Referat. Dagsorden for bestyrelsesmøde den 23. august 2018 i Børnehuset Hånbæk kl Referat Dagsorden for bestyrelsesmøde den 23. august 2018 i Børnehuset Hånbæk kl. 18.00 20.00 Referent: Tia Toft Piilgard Ordstyrer: Thomas P. Levorsen Deltagere: Karin Holm Hansen, Thomas Levorsen, Hanne

Læs mere

Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave

Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave For perioden 2014-2017 Dette er Højbohus vuggestue og børnehaves virksomhedsplan gældende for 2014-2017. Vores virksomhedsplan skal ses som: Et arbejdsredskab

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Andst Børne- og Skolecenter. Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 1. juni 2017

Andst Børne- og Skolecenter. Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 1. juni 2017 BESTYRELSEN Andst Børne- og Skolecenter Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 1. juni 2017 Fraværende: Tage, Anita, Mette, Lise, Casper og Anker Referent: Henriette Ø. Thomsen 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde - tirsdag den 27. sept

Skolebestyrelsesmøde - tirsdag den 27. sept Mødet er fra kl. 19.00-21.30 Afbud: Annette Dagsorden: Tid 1. Musikværkstedet - besøg fra Musikværkstedet ved Max (19.00) 60 min Udfordringer flere undervisere og er det muligt? frivillig musikundervisning

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus

Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl. 15.00 Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik, som havde meldt afbud. Berit Torm (V) formand Ulla Rasmussen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde på Nørholm Skole

Skolebestyrelsesmøde på Nørholm Skole 1 Skolebestyrelsesmøde på Nørholm Skole Dato: Onsdag d. 26/10-2016 kl. 17.30-20.30 Sted: Nørholm Skoles personalerum Der vil blive serveret en let anretning Fraværende med afbud: Henrik, Jeanette, Tina,

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Virksomhedsplan for

Virksomhedsplan for Virksomhedsplan 2012 for LYNÆS BØRNEHAVE Side 1 af 11 1. Indledning og præsentation Faktuelle oplysninger: Lynæs børnehave, Lyngbakken 16, 3390 Hundested, Tlf. nr.: 47988553. Åbningstid: 6 til 17 mandag-fredag

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD - din rolle som forældre i bestyrelsen i dit barns dagtilbud

Læs mere

BESTYRELSESNYT. 3. Liggehal på Sabroesvej Etablering af liggehallen

BESTYRELSESNYT. 3. Liggehal på Sabroesvej Etablering af liggehallen BESTYRELSESNYT Rigtig godt nytår til alle forældre i Gurreparkens Børnehus. Vi håber, at I har haft nogle gode juledage, og vi glæder os til at tage hul på et nyt år. Det gøres bl.a. med dette nyhedsbrev,

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde for Dagtilbud Katrinedal d. 10/4 18 kl Mødested: Distriktskontoret Tuse Byvej 16 A Tuse

Dagsorden bestyrelsesmøde for Dagtilbud Katrinedal d. 10/4 18 kl Mødested: Distriktskontoret Tuse Byvej 16 A Tuse Dagsorden bestyrelsesmøde for Dagtilbud Katrinedal d. 10/4 18 kl. 17.15 19.15 Mødested: Distriktskontoret Tuse Byvej 16 A Tuse Deltagere: Tanya, Ferida, Christina, Tobias, Lisbeth, Kira, Margith, Jesper,

Læs mere

Dagtilbud Børn Torben Bach-Petersen Fagchef. Høringssvar vedr. lukkedage

Dagtilbud Børn Torben Bach-Petersen Fagchef. Høringssvar vedr. lukkedage Dagtilbud Børn Torben Bach-Petersen Fagchef 10. december 2008 Høringssvar vedr. lukkedage Bestyrelsen i Børnehaven Kahytten har på ordinært bestyrelsesmøde den 9. december 2008 udarbejdet følgende høringssvar:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i dagplejen mandag den 16. juni 2014 kl

Referat af bestyrelsesmøde i dagplejen mandag den 16. juni 2014 kl Referat af bestyrelsesmøde i dagplejen mandag den 16. juni 2014 kl. 19-21 Afbud: Julia, Jethe og Sabrina Til stede: Helle, Conny, Cathrine, Shadi, Camilla, Maria, Mille, Camilla, Majken, Melina, Maibrit,

Læs mere

Efterfølgende udformes dagsorden til skolebestyrelsesmøde i juni

Efterfølgende udformes dagsorden til skolebestyrelsesmøde i juni Skolebestyrelsesmøde 23.05.19 kl. 18.00 20.30 på Egebjerg Efterfølgende udformes dagsorden til skolebestyrelsesmøde i juni Dagsorden Deltagere: Simon Larsen, Anders Madsen, Thomas Nicolaisen, Lena Olefir,

Læs mere

Referent: ALLAN FREDERIKSEN/PIA HANSEN. Forældrerepræsentanter: Tinna Sørensen x Jessie Dons Sparvath S Xiafang QU Jensen x Søren Gammelby Jensen x

Referent: ALLAN FREDERIKSEN/PIA HANSEN. Forældrerepræsentanter: Tinna Sørensen x Jessie Dons Sparvath S Xiafang QU Jensen x Søren Gammelby Jensen x Mødedato: 29 november 2011 ANGÅENDE Møde i Områdeforældrebestyrelsen ved Børnehusene Syvstjernen MØDESTED: HØRKÆRGÅRD, INDUSTRIVEJ 23 4490 JERSLEV Mødetidspunkt: 17.30-20.30 REFERENT Allan Frederiksen/Pia

Læs mere

Titel: Bestyrelsesmøde 6. september 2017 Resumé:

Titel: Bestyrelsesmøde 6. september 2017 Resumé: Placering: Elverhøjen» Forældremøder, bestyrelse og arrangementsudvalg» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt: 06-09-2017 kl.:

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere