Masterclass om de nye urbane virksomheders behov for bykvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterclass om de nye urbane virksomheders behov for bykvalitet"

Transkript

1 Masterclass om de nye urbane virksomheders behov for bykvalitet Disposition: 0. Kort sagt! 1. Indledning 1.1 Virksomheder og bykvalitet 1.2 Byplanlægning der fremmer erhvervsudvikling 1.3 Kommunens rolle er helt central 1.4 Hvorfor er denne opgave meget vigtig? 2. Den urbane virksomhed 2.1 Den urbane dynamik 2.2 Urban erhvervspolitik 2.3 Hvad er urbane virksomheder - og hvad er bykvalitet? Urbane virksomheder Bykvalitet Et bykvalitetskatalog 3. Masterclassen - hjemmearbejde 3.1 Masterclassens 5 trin 3.2 Hjemmearbejdet - de 3 opgaver Første opgave: Kortlægning Anden opgave: Samtaler Tredje opgave: Strategi 3.3 Hvordan gennemføres samtaler med virksomheder om bykvalitet 4. Debatoplæg til Politisk debat 0. Kort sagt! Londonrejsen i september 2016 handlede om urbane virksomheder i London. Master Classen skal følge op på det, vi lærte, og som vi kan bruge i udviklingen af vore egne virksomheder og bymiljøer. (Se Henrik Poulsens tankevækkende rejserapport/hvidbog, der er vedlagt i udkast). Formålet med masterclassen Formålet er at sætte fokus på denne nye udvikling, der foregår i de fleste NCN byer, og som vil være afgørende for byernes og borgernes økonomiske livsgrundlag. Det er en udvikling, der vil forandre byerne og stille nye og større krav til byplanlægningen. Til vores arbejde! For at sige det mere offensivt: vores arbejde med byudvikling og byplanlægning er helt afgørende for, hvor byernes økonomiske vækst vil forløbe. Vores ambition er derfor, at alle NCN byer tager denne udfordring op til gavn for alle borgere og virksomheder. Og derfor ønsker vi, at alle NCN byer så vidt muligt deltager i Master Classsen. Master Classen afholdes den november 2016 i Malmø og 1-2.februar 2017 i Eskilstuna. Deltagerne skal gennemføre 3 hjemmeopgaver som led i Master Classen. Se nedenfor. 1. Indledning

2 1.1 Virksomheder og bykvalitet Temaet handler dermed om samspillet mellem 1) udviklingen af de nye urbane virksomheder (institutioner og andre arbejdspladser), der i stigende grad er placeret i centrale attraktive byområder (eller andre byområder med bykvalitet) og 2) byplanlægning der udvikler attraktive og innovative bymiljøer. 1.2 Byplanlægning der fremmer erhvervsudvikling Temaet og udfordringen handler altså om vores arbejde og om hvordan vi skal udføre det. Udgangspunktet er som sagt, at byplanlægningen kan påvirke og fremme erhvervsudviklingen, og derfor bidrage til det, som vi skal leve af i fremtiden. Det kan ske ved, at udvikle attraktive og innovative byer og byrum, der understøtter virksomhedernes i deres arbejde og aktivitet. Og denne byudvikling må foregå i en tæt dialog og samarbejde med erhvervslivet - og borgerne. Skal det urbane miljø bare sådan tilrettelægges til virksomhedernes fordel? Det interessante er, at der i dag faktisk er stor overensstemmelse mellem det som virksomheder og borgere ønsker sig af bykvalitet. Vi 'er i samme båd', og det er politisk smart. 1.3 Kommunens rolle er helt central De nye urbane virksomheder (se nedenfor for en mere udtømmende beskrivelse) er blandt andet karakteriseret ved, at virksomheder og medarbejdere anvender det omgivende byrum, byliv og de forskellige urbane faciliteter som virkerum og ressourcer for deres arbejde. Virksomheden udvikler og udvider sig dels ved at inddrage byrummet som arbejdsplads og dels ved at åbne deres egen organisation og bygninger overfor det omgivende samfund. Der er altså et dialektisk forhold mellem virksomheder og det omgivende byrum, der er helt afgørende, og her er den nye opgave. Mange virksomheder opfatter det som en barriere, at byrummmet ejes og udvikles af det offentlige, dvs af en anden organisation end dem selv. Selvom de har behov for et samspil i forhold til det offentlige byrum, har de ikke midlerne til at gennemføre det. Men det har kommunerne, og derfor er kommunernes rolle at lukke op for samspillet og invitere virksomhederne ud i byens rum. Kommunerne kan tage dette initiativ og gennemføre en byplanlægning i dialog med virksomhederne, der vil åbne byrummet og, så at sige, skabe The Missing Link. 1.4 Hvorfor er denne opgave meget vigtig? Opgaven gennem byplanlægning - vores arbejde - at forbedre virksomhedernes forhold kan ikke overvurderes. Denne opgave er uhyre vigtig for vort bysamfund, for virksomhederne, for borgerne og for fællesskabet. Det drejer sig om, det "vi skal leve af i fremtiden". Det er det økonomiske, innovative og kreative grundlag for samfundets bæredygtige videreudvikling. Og byudvikling og byplanlægning er væsentlige redskaber for denne samfundsopbygning.

3 Byudvikling og byplanlægning (bykultur) er dermed blevet til et nyt og stærkt instrument i erhvervsudviklingen. Det er - så at sige - den 5.vækstdriver i den regionale erhvervsudvikling ved siden af OECDs 4 'gamle' vækstdrivere: human kapital, IKT, innovation og iværksætteri. 2. Den urbane virksomhed 2.1 Den urbane dynamik Når en urban virksomhed (eller institution) er lokaliseret i et givet attraktivet, urbant bymiljø vil den gennem sin praktiske virksomhed og gennem medarbejdernes nye arbejdskultur anvende det omgivende bymiljø og de forskellige ressourcer, herunder bylivet, på forskellig måde og i forskelligt omfang. Derved påvirker virksomheden bymiljøet og vil gradvist forandre dette. I denne proces forandrer virksomheder også egne organisationer, bygninger og arealer, fx ved at åbne dem for omgivelserne og borgere. Omvendt vil et åbent, attraktivt og anvendeligt bymiljø påvirke virksomhedernes, arbejdskultur, vækst, beskæftigelse og deres forretningsmodel. Der er tale om et dialektisk forhold mellem bymiljø og virksomhed, hvorved de begge forandres og tilpasser sig hinanden. Det er et udtryk for den urbane dynamik. 2.2 Urban erhvervspolitik Byplanlægning bliver dermed et strategisk erhvervspolitik redskab. Det omfatter både erhvervsudvikling og byudvikling og kan derfor betegnes som urban erhvervspolitik. 2.3 Hvad er urbane virksomheder - og hvad er bykvalitet? Der foregår en ny udvikling i samfundets virksomheder og andre arbejdspladser. Før placerede virksomheder sig i traditionelle erhvervs- og havneområder - i industrisamfundet. I dag lokaliserer virksomhederne sig i stigende grad i områder med høj bykvalitet, dynamisk byliv og diverse urbane faciliteter og forhold, som virksomhederne betjener sig af i deres virke. Det skyldes, at virksomhederne forandrer karakter, organisation, produktionsforhold, kultur, netværk osv. Et led i denne virksomhedsudvikling er, at virksomheder og medarbejdere udnytter faciliteter, forhold og kvaliteter udenfor virksomhedens traditionelle domæne i det omgivende bymiljø og samfund. Denne udvikling forandrer samtidig både selve virksomheden og det omgivende bymiljø. Virksomhederne bliver til urbane organisationer, der åbner sig mod det omgivende bysamfund i bred forstand, og inddrager de urbane ressourcer på mange måder. Mantraet er: åbenhed, åbenhed, åbenhed! Der er mange eksempler på denne udvikling, i det store som i det små. Verdens største IT-virksomheder (Goggle, Facebook...) har næsten alle købt sig i centrale byområder i Washington, New York, San Fransisco. Skoproducenten: Zappos, har købt det gamle rådhus i Las Vegas og investeret millioner af dollars i udvikling af bymidte. The Line i Malmø er et andet aktuelt eksempel. Her er dannet en erhvervsforening, der vil udvikle det urbane miljø for virksomhederne.

4 HelseCampus i Trondheim er et eksempel på, at institutioner og virksomheder i sundhedssektoren skaber et fælles bymiljø. I Skedsmo har man netop gennemført samtaler med virksomheder og udarbejdet et katalog over bykvalitet, der fremmer virksomheders udvikling Urbane virksomheder (uddybning) Mange nye virksomheder (institutioner og andre arbejdspladser) lokaliseres i urbane miljøer med høj bykvalitet og et levende byliv, fordi det fremmer deres kreative og innovative virksomhed og medarbejdernes evne til at få nye ideer, der kan bruges til produktudvikling. Temaet om urbane virksomheder og bykvalitet handler således om det samspil, der er mellem kreative virksomheder og det omgivende miljø, der på mange måder inspirerer medarbejderne og anvendes som et eksternt arbejdsrum, cafeer, torve, kollektiv trafik, biblioteker og andre mødesteder. Det er ikke alle virksomheder, der tænker i disse baner, men mange og stadig flere gør. Det gælder ikke blot de nye videnbaserede virksomheder. Mange traditionelle virksomheder foretrækker i dag lokaliteter med høj bykvalitet og byliv, fordi det fremmer deres synlighed, service og kontakt med borgere og kunder, og fordi mange medarbejdere ønsker at arbejde på arbejdspladser, der ligger i byen. Den amerikanske videnskabsjournalist Jonah Lehrer, siger i sin bog 'Imagine', at innovation i virksomheder har 3 kilder: 1) Tværfaglighed, dvs dialog og samarbejde på tværs af faggrænser og virksomheder, og det fører ofte til clusterdannelse mellem mange virksomheder, der 'lever af hinanden', 2) Almindelige mennesker, dvs at møde 'manden og kvinden på gaden', den fremtidige kunde, der ikke er professionelle, men som har ønsker til produkter og service. Mange virksomheder inddrager almindelige borgere i deres ideudvikling, innovation, blandt andet ved at invitere dem indenfor, holde åbent hus, have åbne bygninger og organisationer, og det kræver en central beliggenhed, 3) The urban buzz, dvs at bylivet og dets mødesteder og faciliteter i bred forstand kan levere inspiration for medarbejdere til at få nye indtryk, ideer og større engagement. Også dette kræver en beliggenhed midt i byen og bylivet. Alle tre punkter forudsætter således en samlet og urban placering, hvor virksomhederne kan udnytte de urbane ressourcer, hvis økonomiske værdi er urban kapital Bykvalitet (uddybning) Hvilke former for bykvalitet er interessante for virksomheder og medarbejdere? Undersøgelser viser, at der er tale om en bred vifte af bymæssige kvaliteter. Lige fre de simple som nærhed til effektiv kollektiv trafik, eller til indkøbsmuligheder, som medarbejderen kan benytte på vej hjem Tydelige og effektive fysiske sammenhænge mellem det sted virksomheden ligger og hele det omgivende bysamfund og regionale opland er vigtige. Gode forhold for fodgængere og cyklister ønsker af mange virksomheder, ligesom opholds-, legemuligheder og grønne anlæg prioriteres højt.

5 Dernæst kommer nærhed til samarbejdspartnere, andre virksomheder, fx i form af clustre med attraktiv indretning og som en del af selve byen som helhed. Erfaringer viser, at de urbane kvaliteter som virksomheder og medarbejdere ønsker sig, meget ofte svarer til de kvaliteter, borgerne efterspørger for at gode livsforhold pg livskvalitet Et bykvalitetskatalog. Opgaven er at oprette en omfattende liste over de typer af bykvalitet, der vil fremme den urbane erhvervsudvikling. Dette katalog udarbejdes sammen med erhvervsliv og borgere. 3. Masterclassen - hjemmearbejde 3.1 Masterclassens 5 trin Masterclassen består af i alt 5 trin: - første hjemmeopgave, - masterclass 1 i Malmø, - anden hjemmeopgave, - masterclass 2 i Eskilstuna, - tredje hjemmeopgave. Se det udsendte masterclass program. 3.2 Hjemmearbejde - de 3 opgaver Første opgave. Forud for masterclass 1 består hjemmeopgaven i 1) at kortlægge nogle urbane virksomheder, det vil sige, virksomheder, der ligger i centrale byområder eller andre områder med udprægede urbane kvaliteter og et attraktivt bymiljø. Hjemmeopgaven består desuden i 2) at beskrives også de byområder, hvor virksomheden ligger. Derved får man et billede af samspillet mellem virksomheden og det urbane rum, som ligger i og udnytter på forskellig måde i sit virke. Opgaven skal ikke være for omfattende. Vi foreslår derfor, at man udpeger 3 interessante byområder og de 3 - eller flere - urbane virksomheder, der ligger her. Vi foreslår følgende enkelte metode til at kortlægge urbane virksomheder og det omgivende bymiljø. Man udvælger fx 3 urbane virksomheder, som ligger i 3 attraktive bymiljøer. For hver enkelt virksomhed givet en kort og foreløbig karakteristisk dels af virksomheden, og dels af det bymiljø, hvor den ligger. Det vil fx sige tre små bykort med indtegning af virksomheden og de bykvaliteter, der er de vigtige efter Jeres opfattelse (samtalerne med virksomheder i anden opgave vil uddybe begge dele).

6 Måske vil I kortlægge flere virksomheder. Hvis fx et attraktivt byområde indeholder flere mindre urbane virksomheder, kan dette være relevant. Opgaven præsenteres ved masterclass 1 som grundlag for en fælles dialog med de andre deltagende byer. 3.2 Hjemmearbejde - de 3 opgaver Første opgave: Kortlægning. Forud for masterclass 1 består hjemmeopgaven i 1) at kortlægge nogle urbane virksomheder, det vil sige, virksomheder, der ligger i centrale byområder eller andre områder med udprægede urbane kvaliteter og et attraktivt bymiljø. Hjemmeopgaven består desuden i 2) at beskrives også de byområder, hvor virksomheden ligger. Derved får man et billede af samspillet mellem virksomheden og det urbane rum, som ligger i og udnytter på forskellig måde i sit virke. Opgaven skal ikke være for omfattende. Vi foreslår derfor, at man udpeger 3 interessante byområder og de 3 - eller flere - urbane virksomheder, der ligger her. Vi foreslår følgende enkelte metode til at kortlægge urbane virksomheder og det omgivende bymiljø. Man udvælger fx 3 urbane virksomheder, som ligger i 3 attraktive bymiljøer. For hver enkelt virksomhed givet en kort og foreløbig karakteristisk dels af virksomheden, og dels af det bymiljø, hvor den ligger. Det vil fx sige tre små bykort med indtegning af virksomheden og de bykvaliteter, der er de vigtige efter Jeres opfattelse (samtalerne med virksomheder i anden opgave vil uddybe begge dele). Måske vil I kortlægge flere virksomheder. Hvis fx et attraktivt byområde indeholder flere mindre urbane virksomheder, kan dette være relevant. Opgaven præsenteres ved masterclass 1 som grundlag for en fælles dialog med de andre deltagende byer Anden opgave: Samtaler. Som forberedelse til masterclass 2 gennemføres en række samtaler med de kortlagte virksomheder (eller nogle af dem) for at høre, 1) hvordan de ser på det byområde, de ligger i, 2) på de bykvaliteter (bredt forstået) som de betjener sig af i deres arbejde, eller 3) ikke bruger, samt 4) nye bykvaliteter, som de synes mangler i byområdet. Med hensyn til samtalemetoder henvises til det tidligere afsnit i dette notat Tredje opgave: Strategi. Efter masterclassen gennemføres den 3. hjemmeopgave. Den går ud på, at udarbejde en strategi og handlingsplan med projekter og initiativer for en bypolitik/byudvikling/byplanlægning, der kan fremme virksomhedernes virke, innovation, vækst osv. Nogle projekter og initiativer kan handle om direkte fysiske urbane forhold og kvaliteter, andre kan handle om at skabe netværk og nye samarbejdsrelationer, mødesteder og andet, der kan fremme virksomhedernes udvikling.

7 Hvilke ideer har virksomhederne til sådanne initiativer og projekter, og hvordan kan man samarbejde om gennemførelsen af disse, og inddrage borgerne i debatten. 3.3 Hvordan gennemføres samtaler med virksomheder om bykvalitet Ved at tale med dem. Ved at skabe en indbyrdes tillid. Samtaler med virksomheder foregår hen over et kulturskel mellem den offentlige og private sektor. Det er ofte præget af mistillid, misforståelser og bebrejdelser, og det kan være vanskeligt at komme igennem. Men det er naturligvis nødvendigt, hvis der skal skabes et nyttigt samarbejde om byudvikling og erhvervsudvikling. Det handler om at forstå, hvordan man gør. Samtalerne handler om pædagogik og psykologisk sans. Man skal fx ikke indlede disse samtaler med virksomhederne med at tale om byplanlægning og bykvalitet. Og slet ikke om hvordan virksomhederne kan bidrage til et bedre bymiljø. Samtalerne skal slet ikke handle om det, ihvertfald ikke i begyndelsen. Derimod kan samtalerne indledningsvis handle om den konkrete virksomhed og dennes hverdag og arbejde. Mission, mål, resultater og udvikling? Om hvad den laver og fungerer? Hvordan den udvikler nye ideer og produkter? Hvordan den tiltrækker kvalificeret arbejdskraft? Hvordan deres kultur virker? Hvordan medarbejdernes arbejdskultur er? Hvordan de indretter deres virksomhed både organisatorisk og fysik for at fremme deres mål og medarbejdernes arbejde og evne til at få ideer? Og så videre. De fleste virksomheder gør faktisk meget ud af indrette deres bygninger og lokaler på en måde, der understøtter deres virksomhed og medarbejdernes evne til at være innovative. Det kan være en inspiration for byplanlægningens indretning af bymiljøet. På et eller andet tidspunkt i løbet af samtalen med virksomheden kan man derefter komme ind på deres fysiske beliggenhed. På hvordan virksomheden vurderer betydningen af deres lokalisering i bymidten? Hvorfor de ligger her og eventuelt vil blive der? Hvilke lokaliseringsfordele der er forbundet med dette sted? Og hvilke bymæssige forhold, faciliteter, kvaliteter, værdier osv., som de lægger vægt på i deres byområde? Efterhånden kan man bringe selve bykvaliteten på bane som samtale-tema. Hvilke eksisterende bykvaliteter - i bred forstand - lægger de vægt på i deres byområde, og hvilke bykvaliteter mangler? Det afgørende er, at man ser spørgsmålet om bykvalitet fra virksomhedens synsvinkel - indefra og ud. Bykvalitet som en strategisk resource for virksomheden. 4. Debatoplæg til politisk debat Resultaterne af Master Classen og de tre hjemmeopgaver vil blive samlet til et debatoplæg, der forelægges kommunernes politikere, som grundlag for en ny urbane erhvervspolitik.

Urbane arbejdspladser og innovative byrum Masterclass, Eskilstuna, februar Budolfi Plads i Aalborg et forbillede

Urbane arbejdspladser og innovative byrum Masterclass, Eskilstuna, februar Budolfi Plads i Aalborg et forbillede Urbane arbejdspladser og innovative byrum Masterclass, Eskilstuna, februar 2017 Budolfi Plads i Aalborg et forbillede Prolog Urbanisering Urbane virksomheder Åbne bygninger Innovative byer Arbejdets forandringer

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Per Riisom, Bymekaniker Direktør og stifter af Nordic City Network i 2003 Arkitekt, urbanist og erhvervsrådgiver gennem 50 år Arbejdet som konsulent

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Den regionale by nu og i fremtiden!

Den regionale by nu og i fremtiden! Den regionale by nu og i fremtiden! Haugesund-regionen Vores dejlige region Vi glæder os over vor fælles byregion som vi vil udvikle mere! 2018 2025 Udarbejdet af det regionale Byforum, 2018 Intro Husk

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Menneskevenlige, bæredygtige g byer

Menneskevenlige, bæredygtige g byer Menneskevenlige, bæredygtige g byer Veksø Taulov 19.maj 2010 Lars Gemzøe Arkitekt M.A.A. Lektor i Urban Design Associeret partner, GEHL Architects ApS Urban Quality Consultants Nye udfordringer Sundhed

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Byudviklingskonference i Trondheim 2016 Trondheim Byudviklingskonference 2016

Byudviklingskonference i Trondheim 2016 Trondheim Byudviklingskonference 2016 Byudviklingskonference i Trondheim 2016 Trondheim Byudviklingskonference 2016 Per Riisom, Direktør i Nordic City Network Per Riisom, direktør i Nordic City Network Før jeg siger noget er der noget jeg

Læs mere

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen.

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen. te sted at bo ds be t de re væ al sk g or eb ilk S og virke i Aarhus INDLEDNING Vi skal tænke langsigtet, synliggøre betydningen af vores succesfulde erhvervsliv og sikre de allerbedste muligheder for

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode. Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune

Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode. Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune VI VIL SES FRA MÅNEN Innovation og udvikling kræver at man er villig til forandring Vi vil gøre

Læs mere

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At tage lederskab og udvikle en By Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At udvikle sin by Kræver Lederskab og retning Viden, vision og mål Mod, vilje og stålsathed

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Gør noget Print-selv-ark til Idéudvikling. Introduktion Kortlægning Idéudvikling Handlingsplan

Gør noget Print-selv-ark til Idéudvikling. Introduktion Kortlægning Idéudvikling Handlingsplan Introduktion Kortlægning Idéudvikling Handlingsplan Varighed ca. 2 timer Gør noget Print-selv-ark til Idéudvikling Vi vil åbne vores fællesskaber og gøre en forskel i lokalsamfundet Introduktion Gør noget

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Tromsö centrum for arktisk udvikling og førende kundskabsby i Norden

Tromsö centrum for arktisk udvikling og førende kundskabsby i Norden Tromsö centrum for arktisk udvikling og førende kundskabsby i Norden UniverCity Byen som universitet Universitetet som by PER RIISOM/Gehl Architects/NordicCityNetwork Kommuneplan Planstrategi Bypolitik

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Norge/Gehl. Per Riisom Direktør i Nordic City Network Tidligere konsulent for Trekantområdet: Fælles planstrategi Fælles Erhvervsudviklingsprogram

Norge/Gehl. Per Riisom Direktør i Nordic City Network Tidligere konsulent for Trekantområdet: Fælles planstrategi Fælles Erhvervsudviklingsprogram Norge/Gehl Per Riisom Direktør i Nordic City Network Tidligere konsulent for Trekantområdet: Fælles planstrategi Fælles Erhvervsudviklingsprogram Før jeg siger noget er der lige noget jeg vil sige! Det

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Vinderne af Københavns Erhvervspris er fundet

Vinderne af Københavns Erhvervspris er fundet KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation Vinderne af Københavns Erhvervspris er fundet Tre københavnske virksomheder har modtaget Københavns Erhvervspris 2016.

Læs mere

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Konferencen Kreative by-netværk i Øresundsregionen Den Sorte Diamant, d.18. april 2007 Kreative Byer i Hovedstadsområdet Vision

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Erhvervsliv i byerne - et debatoplæg

Erhvervsliv i byerne - et debatoplæg Erhvervsliv i byerne - et debatoplæg 1 Titel Erhvervsliv i byerne Udarbejdet af Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg Design Birthe Rosenfeldt Omslagsfoto Karsten Jørgensen Fotos Karsten Jørgensen: side 26, 28,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Lys og lyd regionale clusters og netværksudvikling påtværs. 10. december 2008

Lys og lyd regionale clusters og netværksudvikling påtværs. 10. december 2008 Lys og lyd regionale clusters og netværksudvikling påtværs 10. december 2008 Koblinger i lys og lyd: kultur-erhverv-byplan Kirsten M. Danielsen Innovation i uddannelse og forskning procesfacilitering Analyser

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere