Introduktionshefte til De 9 Strategier. Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionshefte til De 9 Strategier. Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune"

Transkript

1 Introduktionshefte til De 9 Strategier Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune

2 Indhold De 9 Strategier 4 Baggrund: 4 Udvikling og brug af De 9 Strategier: 5 Aktuelt: 5 Sundhedsstrategi: 6 Sciencestrategi: 6 Læringsstrategi: 7 Bæredygtig Strategi: 8 Kreativitets- / Innovationsstrategi: 8 Kompetence- / Rekrutteringsstrategi: 9 Livsglæde- / Trivselsstrategi: 9 Teknologistrategi: 10 International Strategi: år Det Hele Menneske Sundhedsstrategi Sciencestrategi Læringsstrategi Bæredygtig Strategi Kreativitets- / Innovationsstrategi Kompetence- / Rekrutteringsstrategi 6-16 år Livsglæde- / Trivselsstrategi Teknologistrategi International Strategi år 2 I n t r o d u k t i o n de 9 St r a t e g i e r D e 9 St r a t e g i e r Int r o d u k t i o n 3

3 Udvikling og brug af De 9 Strategier De 9 Strategier indbefatter Børn og Uddannelses tiltag for de 0-23 årige. Hvad enten man er ansat i eller bruger af tiltag i Børn og Uddannelse, er man via sit daglige virke med til at sætte rammerne for, hvad De 9 Strategier indeholder og fremover skal rumme. I den forbindelse er du altid velkommen til at sende en mail til Børn og Uddannelse, mail: Jette Østergaard Direktør, Børn og Uddannelse De 9 Strategier De 9 Strategier udgør fundamentet for arbejdet i Børn og Uddannelse. I den forbindelse er livsglæde og livslang læring vigtige begreber, der skal præge dagligdagen hos børn og voksne i den enkelte institution og hos administrationen centralt samt decentralt. Baggrund Den 1. januar 2007 var ny Sønderborg Kommune en realitet. Idet kommunen blev sammenlagt af syv forskellige kommuner, betød det samtidig, at syv forskellige kulturer skulle finde sammen. I Sønderborg Kommune er børne- og uddannelsesområdet nu organiseret i forvaltningen Børn og Uddannelse med Børne- og Uddannelsesudvalget som den politiske ledelse. Aktuelt Børne- og Uddannelsesudvalget blev d. 2. juni 2009 orienteret om status på De 9 Strategier. I dette introduktionshæfte til De 9 Strategier og i det tilhørende hæfte Læs om De 9 Strategier vises status efter to års arbejde. - I Læs om De 9 Strategier kan du desuden læse om ønskede tilstande og om indikatorer. Ønskede tilstande er udtryk for et ideelt mål i den enkelte strategi, og indikatorerne giver fornemmelse af, hvor tæt man er på målet. Jeg glæder mig til vores fremtidige samarbejde om De 9 Strategier. Sønderborg, den 3. juni 2009 Venlig hilsen Jette Østergaard Direktør, Børn og Uddannelse Med henblik på at få dannet en ny, fælles kultur holdt det daværende Fagcenter Børn og Uddannelse den 7. juni 2007 et visionsseminar med cirka 400 deltagere. Deltagerne repræsenterede fagcentrets tilknyttede institutioner og interessenter. Visionsseminaret fandt sted under open-spaceformen. Udfaldet resulterede i referater fra 30 workshops, - workshops som både blev defineret og afholdt i løbet af dagen. Referaterne blev efterfølgende sammendraget til De 9 Strategier, som Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 26. juni I n t r o d u k t i o n de 9 St r a t e g i e r D e 9 St r a t e g i e r Int r o d u k t i o n 5

4 Sundhedsstrategi I Sønderborg Kommune tænker vi bredt, når det gælder vore børns sundhed. Alle børn skal have en barndom, hvor de trives og udvikler sig i tryghed samt udvikler en sund livsstil. Derfor er tværfaglighed og en tidlig, forebyggende indsats vigtige elementer i sundhedsstrategien. Dagpleje: Børnemiljøvurdering Daginstitution: Børnemiljøvurdering - Læreplaner, krop og bevægelse Skole: Projekt Livsglæde i SFO-regi - Sundhed, Det gode liv. Sciencestrategi Sciencestrategien skal give børns og unge forståelse for naturvidenskabelige sammenhænge og fænomener. Det mål når vi ved at stimulere børn og unges nysgerrighed og arbejde med naturfaglige emner og temaer hele vejen fra børnehave gennem skolen til ungdomsuddannelse. Læringsstrategi Livsglæde og livslang læring er kerneværdier - glade børn lærer bedst. Læringen er tæt forbundet med engagement. Derfor skal udgangspunktet altid være det enkelte barns forudsætninger og muligheder, så lysten til at lære bevares og udvikles. Vi vil skabe de gode rammer og muligheder, der fremmer de kompetencer, fremtiden efterspørger. Målet er, at 95 % af alle unge får en ungdomsuddannelse. Dagpleje: Læreplaner, dagpleje - Specialpædagogisk bistand. Daginstitution: Højt begavede børn - Specialpædagogisk bistand - Sprogstøtte til tosprogede førskolebørn - Sprogvurdering, obligatorisk for alle børnehaveklassebørn - Sprogvurdering, tilbud til alle 3-årige. Skole: Dansk som andetsprog - Elevplaner - Højt begavede børn - Museums-/skolesamarbejde - Partnerskab om Folkeskolen - Specialpædagogisk bistand - Sprogvurdering, obligatorisk for alle børnehaveklassebørn - Tosprogs TaskForce for folkeskolerne. Børn og Familieafd.: Individuelle handleplaner - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Et centralt punkt er et tæt samarbejde med Danfoss Universe samt ProjectZero i House of Science. Det er håbet, at flere unge vil vælge naturvidenskab som karrierevej. Dagpleje: Læreplaner, natur og naturfænomener Daginstitution: Læreplaner, natur og naturfænomener Skole: Brint som tema i undervisningen og Sønderborg Brint Event - Fremtidens Undervisnings Facilitet (FUF) - House of Science - Masteruddannelse-naturfagsdidaktik - Science Kommune. 6 I n t r o d u k t i o n de 9 St r a t e g i e r D e 9 St r a t e g iie r Int in t r o d u k t i o n 7

5 Bæredygtig Strategi Bæredygtighed handler om vores miljø og omverden. Men det handler også om bæredygtighed i de tilbud, vore børn får i børnehave og skole. Der skal være logisk sammenhæng og samarbejde om de tilbud, børn og deres forældre får i Sønderborg Kommune. Tilbuddene skal hænge sammen horisontalt og vertikalt, så der er udfordringer og muligheder for alle børn og unge. Dagpleje: Bæredygtig økonomi - Børneunivers - Områdeledelse - Sammenhæng for familien- Sammenhæng i overgange - Tværfagligt samarbejde. Daginstitution: Bæredygtig økonomi - Børneunivers - Områdeledelse - Sammenhæng for familien - Sammenhæng i overgange - Tværfagligt samarbejde. Skole: Byindsats - Bæredygtig økonomi - Børneunivers - Partnerskab om Folkeskolen - ProjectZero - Sammenhæng for familien - Sammenhæng i overgange - Tværfagligt samarbejde. Børn og Familieafd.: Bæredygtig økonomi - Sammenhæng for familien - Tværfagligt samarbejde. Kreativitets- / Innovationsstrategi Den kreative og innovative tilgang til opgaverne skal præge arbejdet i alle institutioner og skoler, så der sker en løbende udvikling og nytænkning af praksis. Samtidig skal der være fokus på, at børnene i alle sammenhænge får mulighed for at udfolde og udvikle deres kreative og innovative potentialer. Dagpleje: BUFFER-projektet Daginstitution: Bedre kvalitet i dagtilbud - Teglværk samarbejder med børnehaver Skole: Brint som tema i undervisningen og Sønderborg Brint Event - Innovation og iværksætteri som valgfag. Kompetence- / Rekrutteringsstrategi Kompetenceudvikling er forudsætningen for en dynamisk udvikling af Sønderborg Kommunes kerneydelser. Det handler om at udvikle den enkelte medarbejders kompetencer, så opgaveløsningen sikres bedst muligt nu og på længere sigt. Det handler også om at sikre den enkelte medarbejders arbejdsglæde og personlige udvikling og at tiltrække de bedst kvalificerede til kommunen. Dagpleje: Ledernes Udviklings Projekt, LUP - Uddannelse af dagplejere. Daginstitution: Ledernes Udviklings Projekt, LUP. Skole: Dygtige lærere - Imagepuljen - Kvalitetsudvikling af læreruddannelse - Ledernes Udviklings Projekt, LUP - Partnerskab om Folkeskolen - Trepartsmidler. Børn og Familieafd.: Ledernes Udviklings Projekt, LUP. Livsglæde- / Trivselsstrategi Alle børns og unges opvækst skal være præget af tryghed, trivsel og meningsfuldhed med rummelige muligheder og tilbud, så de udvikler sig til gode og livsduelige medborgere. Dagpleje: Børnemiljøvurdering. Daginstitution: Børnemiljøvurdering. Skole: Byindsats - Elevplaner - Partnerskab om Folkeskolen - Projekt Livsglæde i SFO-regi - SSP, det kriminalitets- og misbrugsforebyggende samarbejde - Sundhed, Det Gode Liv - Undervisningsmiljø. Børn og Familieafd.: 24-timers kontaktordning - Efterværn - Forældrekurser. 8 I n t r o d u k t i o n de 9 St r a t e g i e r D e 9 St r a t e g i e r Int r o d u k t i o n 9

6 Teknologistrategi Samfundet, der ligger foran os, vil være præget af teknologi og kommunikation på alle planer. Derfor ønsker vi, at alle børn og unge bliver rustet til at kunne omgås og udnytte de nye muligheder såvel teknologisk som etisk. Det mål vil vi nå ved i videst muligt omfang at inddrage børnene og de unge i dannelses- og læreprocesser. Daginstitution: Læreplaner, IT i børnehaverne. Skole: IT-rygsække - IT-strategi - Science Kommune. International Strategi Globaliseringen har indtaget hverdagen. Derfor er det vigtigt, at børn og unge lærer om livsvilkår i andre dele af verden og udvikler en demokratiopfattelse præget af ligeværd og respekt for den enkelte samtidig med, at de opøver deres kommunikative færdigheder, samarbejdsevner og kulturelle indlevelsesevne. Skole: Lokalt netværk om det internationale - Partnerskab om Folkeskolen - Ungdomsskoleområdet. 10 I n t r o d u k t i o n de 9 St r a t e g i e r D e 9 St r a t e g i e r Int r o d u k t i o n 11

7 Sønderborg Kommune Børn og Uddannelse Mads Clausens Vej Nordborg T Direktør Jette Østergaard

8

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere