OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev September 2013

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets mål 1 - Uddannelsesgrad...3 Beskæftigelsesministerens mål 2 Tilgang til førtidspension...7 Beskæftigelsesministerens mål 3 - Langtidsledighed...13 Beskæftigelsesministerens mål 4 - Virksomhedskontakten...18 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...25 Opfølgningsrapporten indeholder resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål. Desuden gives afslutningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Det er forsøgt at tilpasse opfølgningsrapporten, så rapporten har fokus på særlige udfordringer i det enkelte jobcenter. Opfølgningsrapporten er stadig baseret på et fast standardiseret datagrundlag, men figurerne og tabellerne er blevet analyseret og de mest illustrative er blevet udvalgt. Hvis der er særlige udfordringer i jobcenteret er det standardiserede materiale blevet suppleret med uddybende datamateriale for at belyse udfordringerne på bedste vis. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes til hvert enkelt jobcenter umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne i afsnittet. God læselyst. 2

3 Beskæftigelsesministeriets mål 1 - Uddannelsesgrad 1 Flere unge skal have en uddannelse Der skal gøres en ekstra indsats for at få unge, der ikke har en uddannelse, til at tage en uddannelse, som kan give dem erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der øger deres muligheder for at få et ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Brønderslevs resultater vedrørende mål 1: I perioden januar-april 2013 var der i omegnen af 55 dagpengemodtagere og 310 kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i Brønderslev kommune. I juni 2013 modtog 762 unge under 30 år en offentlig forsørgelsesydelse i Brønderslev kommune. I Brønderslev er det samlede antal unge, der modtager en forsørgelsesydelse steget en anelse med 0,9% på et år (7 fuldtidspersoner). I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 2,0%. Stigningen i Brønderslev sker primært på baggrund af en stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. Her har der været en stigning på 32 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 8,6%. Samtidig ses et fald i antal unge a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i Brønderslev. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Uddannelsesgraderne for og 2013 kan ikke umiddelbart sammenlignes, jf forklaringen på side 5. Men det politiske fokus i ungemålet er tydeligt: Der skal gøres en ekstra indsats for at få unge uden en kompetencegivende uddannelse til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Vi vil derfor gerne drøfte jeres strategi og indsats for at få de unge i gang med en uddannelse samt udviklingen i gruppen af unge på offentlig forsørgelse: Hvad er jeres strategi og indsats i forhold til unge, der er hhv. uddannelsesparate og ikke uddannelsesparate, herunder status på o Etableringen af ungeenheden? o Arbejdet med at sikre et mere ensartet grundlag til at vurdere de unges uddannelses klar/parat/egnethed ud fra? 1 Målingen opgør andel af perioden, som a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år uden gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse har været i ordinær uddannelse i løbet af året siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. Målingerne opgøres som år-til-dato -målinger. Unge årige indgår fra den første uge, hvor de modtager a-dagpenge eller kontanthjælp frem til årets slutning. Fra og med januar i det efterfølgende år starter opgørelsen forfra. Dvs. at personer, som fx. Indgik i, først vil indgå i målingen i 2013 igen fra det øjeblik, at personen på ny modtager a-dagpenge eller kontanthjælp (uden en fritagelsesregistrering for aktive tilbud), fortsat er under 30 år og ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. 3

4 Hvor langt er jobcentret med at få styrket samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, bl.a. i forhold til vejledning af unge i uddannelsesvalg og i forhold til at fastholde flere unge i at gennemføre uddannelsesforløb? Hvordan vurderer I generelt udviklingen i antal unge, der modtager offentlig forsørgelse? Hvilke udfordringer og hvilke muligheder er der? Hvilke overvejelser har jobcenteret gjort sig ifht. implementeringen af kontanthjælpsreformen, herunder visiteringen til de forskellige nye kategorier i 4. kvartal 2013? Brobygning: I deltager i projektet "Brobygning til Uddannelse" og har indgået aftale med Tech College om at jobcentret leverer 30 unge til projektet og EUC Nord med 15 unge til projektet. - Hvordan oplever jobcentret udbyttet af at være med i projektet? - Hvordan er visitationen (motivering af de unge, klarhed om målgruppen, fleksibiliteten i at få de unge ind i forløbet) til projektet? - Hvilke erfaringer har jobcentret med samarbejdet med uddannelsesinstitutionen om projektet? Opsamling på drøftelserne Brønderslev Kommune har besluttet at etablere en Ungeenhed pr. 1. januar Ungeenheden skal forankres i jobcentret og får tilført ressourcer fra Sundhed og Velfærd, Børn og Kultur samt UU-centret. I alt forventes der ansat knap 30 medarbejdere i Ungeenheden. Der skal i Ungeenheden være fokus på en styrkelse af visiteringen af de unge, så de indplaceres korrekt fra start og den rette indsats for den unge kan sættes i værk. En af opgaverne for den nyetablerede ungeenhed bliver desuden at se på de tilbud, kommunen i dag har til de unge for at klarlægge, om man har den rette tilbudsvifte. Der er en fortsat stigning i de indsatsklare unge kontanthjælpsmodtagere. En stor del af den målgruppe har behov for en tværfaglig indsats. Jobcentrets vurdering er, at der i dag mangler de rette tværfaglige tilbud til denne målgruppe i Brønderslev. I forhold til samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, så er der ikke uddannelsesinstitutioner beliggende i Brønderslev. Der er derfor ikke som sådan et formelt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Jobcentret samarbejder dog med uddannelsesinstitutionerne om konkrete projekter. Bl.a. omkring Brobygningsforløb, hvor Brønderslev samarbejder både med Tech College i Aalborg og EUC Nord. Der er frem til nu tilfredshed med forløbene, og de foreløbige erfaringer viser også god effekt. De unge deltager i et forvisteringsforløb forud for brobygningsforløbene, hvor der har været fokus på at få de unge klar til, men også i høj grad motiveret, til uddannelse. Det forløb har været rigtig godt. 4

5 1. Udvikling i uddannelsesgraden Udviklingen i uddannelsesgraden. Jan-jan jan-apr Brønderslev Uddannelsesgrad Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Jan-jan Jan-feb Jan-mar Jan-apr Jan-maj Jan-jun Jan-jul Jan-aug Jan-sep Jan-okt Jan-nov Jan-dec ,9 5,3 6, ,5 8, ,2 12,9 13,6 14,2 7,2 8,9 9,9 11,4 11,6 11,5 11, ,3 14,7 15,4 15, ,2 5 6,2 7,2 Mål BP Tabel: Antal ydelsesmodtagere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Jan-apr 12 Jan-maj 12 Jan-jun 12 Jan-jul 12 Jan-aug 12 Jan-sep 12 Jan-okt 12 Jan-nov 12 Jan-dec 12 Jan-Jan 13 Jan-feb 13 Jan-mar 13 Jan-apr 13 A-dagpenge Kontanthjælp Hvorfor falder uddannelsesgraden fra til 2013? Målingen er den 28. juni 2013 blevet opdateret med uddannelsesdata fra Danmarks Statistik. Opdateringen påvirker opgørelserne for, hvor uddannelsesgraderne generelt er steget, og der er sket mindre ændringer i tallene for Opdateringen med Danmarks Statistiks data sker kun én gang om året. Indtil Danmarks Statistiks data er opgjort anvendes uddannelsesdata fra Uni-C. Opdateringen med data fra Danmarks Statistik medfører som hovedregel, at antal personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse falder. Derfor stiger uddannelsesgraden sammenlignet med den opgørelse, som bygger på data fra Uni-C. Faldet i antal unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er væsentlig større for dagpengemodtagerne end for kontanthjælpsmodtagerne. Uddannelsesgraden for 2013 er ikke opdateret med Danmarks Statistiks uddannelsesdata. Det sker først næste år. Tallene viser derfor også et fald i uddannelsesgraden i 2013 sammenlignet med. Figuren og tabellen viser: Figuren viser uddannelsesgraden for unge under 30 år, der modtager kontanthjælp eller dagpenge i Brønderslev kommune i 2011, og Desuden ses målet for uddannelsesgraden som fastsat i jobcenterets beskæftigelsesplan for I perioden januar-april 2013 var der i omegnen af 55 dagpengemodtagere og 310 kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i Brønderslev kommune. 5

6 2. Unge modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser - Brønderslev Jun Jun 2013 Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Udvikling Antal Fuldtidspersoner Pct. Udvikling fuldtidspersoner Pct. A-dagpenge ,9% -8,3% Kontanthjælp i alt ,6% 2,4% Kontanthjælp match ,7% -7,8% Kontanthjælp match ,3% 12,2% Kontanthjælp match ,3% -9,6% Kontanthjælp Øvrige ,0% -36,2% Revalidering ,1% -10,3% Forrevalidering ,4% -3,6% Sygedagpenge ,4% -18,8% Ledighedsydelse ,0% 4,3% Fleksjob ,1% 3,4% Førtidspension ,4% 6,3% I alt ,9% -2,0% ANM: Underpunkterne til kontanthjælp summer ikke op til "kontanthjælp i alt". Tabellen viser: I juni 2013 modtog 762 unge under 30 år en forsørgelsesydelse i Brønderslev kommune. I Brønderslev er det samlede antal unge, der modtager en forsørgelsesydelse steget en anelse med 7 fuldtidspersoner, svarende til 0,9% på et år. I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 2,0%. Stigningen i Brønderslev sker primært på baggrund af en stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere matchet 2. Her har der været en stigning på 43 fuldtidspersoner svarende til en stigning på 17,3%. Samtidig ses et fald i antal unge a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i Brønderslev. 6

7 Beskæftigelsesministerens mål 2 Tilgang til førtidspension 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Der er et stort behov for, at kommunerne og jobcentrene gør en indsats for at få udsatte kontanthjælpsmodtagere og langtidssygemeldte tilbage i job og samtidig sikre jobåbninger for personer uden arbejdsmæssig erfaringer og personer med nedsat arbejdsevne. Det er helt centralt, at kommunerne har fokus på den forebyggende indsats og sikrer at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig indsats med den fornødne støtte til at genvinde og bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Sammenfatning af analysen af Jobcenter Brønderslevs resultater vedrørende mål 2: Af Beskæftigelsesplan 2013 fremgår, at tilgangen til førtidspension skal begrænses til 42 personer i december I juli 2013 lå tilgangen til førtidspensionsordningen de seneste 12 måneder på 76 personer. Tilgangen til førtidspension har været faldende i det seneste år. Fra 123 personer i juli til 76 personer i juli Et fald på i alt 38%. Faldet i tilgangen tager for alvor fart med førtidspensionsreformens ikrafttræden i januar Tilgangen til førtidspension er faldet med 55% for personer under 40 år og faldet med 31% for personer over 40 år i perioden juli til juli De ydelsesgrupper, der er de største fødekæder til førtidspensionsordningen, er kontanthjælpsforløb i match 2 og 3 med en varighed på over 1 år, ledighedsydelsesforløb med en varighed på over 1 år og sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år. I maj 2013 var der 315 kontanthjælpsforløb med en varighed på over 1 år i matchgruppe 2 og 76 kontanthjælpsforløb i matchgruppe 3. Dertil kommer 50 ledighedsydelsesforløb og 76 sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Af Beskæftigelsesplanen for 2013 fremgår, at jobcenteret har et mål om at nedbringe tilgangen til førtidspension til 42 personer i december I juli 2013 var tilgangen til førtidspensionsordningen på 76. Hvad er jobcenterets vurdering af muligheden for at nå det opsatte mål? 2 Målingen opgør antal årige, der inden for de sidste 12 måneder for første gang får bevilliget førtidspension. Personen kan kun indgå i målingen én gang. Kommuneskift betragtes således ikke som nytilgang i den tilflyttede kommune. Tilgang til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension i den valgte måned samt de 11 forudgående måneder, dvs. for et helt år. En tilgang til førtidspension indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. Et eksempel: En person får tildelt førtidspension i maj Personens tilgang til førtidspension vil indgå i månedsopgørelserne fra maj 2011 (som dækker perioden juni maj 2011) til og med april (som dækker perioden maj april ). 7

8 Analysen viser, at der er sket en stigning i antallet af kontanthjælpsforløb matchet 2 med en varighed på over 1 år, fra 230 forløb til 315. En stigning på 37% og en stor fødekilde til førtidspension. Hvor langt er kommunen kommet med implementeringen af BDO s anbefalinger til at styrke kommunens indsats på kontanthjælpsområdet? Hvad er status på implementeringen af førtidspensionsreformen, herunder implementeringen af rehabiliteringsteamet og brugen af ressourceforløb i den daglige sagsgang? Opsamling på drøftelserne Jobcentrets vurdering er, at målet i Beskæftigelsesplan for 2013 om at nedbringe tilgangen til førtidspension til 42 personer nås. Der er p.t. bevilget 30 førtidspensioner i Her af 23 efter gammel ordning og kun 7 efter den ny ordning. Organiseringen omkring rehabiliteringsteamene har været på plads i et stykke tid. Der er møder hver 2 uge. Sagerne kommer derfor løbende for teamet. Der er derfor heller ingen pukkel af sager, der mangler at blive behandlet af teamet. Sager der skal for rehabiliteringsteamet, er forbi teamleder og/eller fagkoordinator først med henblik på at sikre, at sagerne er ordentligt belyst, før de fremlægges teamet. Frem til nu er erfaringerne med rehabiliteringsteamet generelt positivt. P.t. har der været 62 sager på rehabiliteringsteamet. Her af er 22 visiteret til fleksjob, 8 til ressourceforløb, 15 til førtidspension og 4 er visiteret tilbage til forvaltningen. De resterende er 17 sager (foreliggende grundlag), hvor kun 1 har fået bevilget førtidspension. I forhold til fleksjobbene er jobcentrets tilbagemelding, at antallet af bevilgede fleksjob ca. er på niveau med tidligere år. Der er desuden en klar målsætning om, at borgere skal varetage fleksjob i det antal timer, de er afklaret til at kunne varetage. Det vil sige, at borgere der er afklaret til at kunne varetage f.eks. 15 timers arbejde ikke godkendes til et fleksjob af kun f.eks. 5 timers varighed. 8

9 1. Tilgang til førtidspension Udviklingen i tilgangen til førtidspension sammenholdt med målet i Beskæftigelsesplan Juli - juli Brønderslev Tilgang Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Brønderslev Mål BP Udvikling i tilgangen til førtidspension over og under 40 år. Juli - juli Brønderslev Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Under 40 år Over 40 år Figuren og tabellen viser: Af Beskæftigelsesplan 2013 fremgår, at tilgangen til førtidspension skal begrænses til 42 personer i december I juli 2013 lå tilgangen til førtidspensionsordningen de seneste 12 måneder på 76 personer. Tilgangen til førtidspension har været faldende i det seneste år. Fra 123 personer i juli til 76 personer i juli Et fald på i alt 38%. Faldet i tilgangen tager for alvor fart med førtidspensionsreformens ikrafttræden i januar I juli 2013 og i de forudgående 12 måneder tilgik 17 personer under 40 år førtidspensionsordningen, mens det samme gjorde sig gældende for 59 personer over 40 år. 9

10 2. Tilgangen til førtidspension over og under 40 år Udvikling i tilgangen til førtidspension. Juli - juli % 150% 100% Udvikling 50% 0% -50% -100% -150% I alt -38% -17% -14% -47% 11% -65% -35% -39% -16% -32% -35% -9% -62% -27% -29% Under 40 år -55% -32% 31% -49% 175% -67% -100% -20% 91% -53% -55% -16% -100% -22% -30% Over 40 år -31% -10% -24% -46% 0% -65% -29% -43% -36% -27% -28% -6% -57% -29% -29% Assens Billund Brønderslev Faaborg- Midtfyn Morsø Tønder Ærø NJ DK Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland Udvikling i tilgang til førtidspension over og under 40 år. Juli - juli 2013 Brønderslev Assens Billund Faaborg- Hals- Jammer- Kerte- Middel- Morsø Nord- Tønder Vesthim- Ærø NJ DK Midtfyn næs bugt minde fart fyns merland I alt Under 40 å Over 40 år Figuren viser: Med førtidspensionsreformens ikrafttræden fra 1. januar 2013 er muligheden for tilkendelse af førtidspension til personer under 40 år blevet begrænset. Figuren viser, at der er sket et samlet fald i tilgangen til førtidspension i Brønderslev på 38%. Her er tilgangen faldet med 55% for personer under 40 år og faldet med 31% for personer over 40 år i perioden juli til juli I Nordjylland er der et samlet fald på 27%. Her er tilgangen til ordningen faldet med 22% for personer under 40 år og 29% for personer over 40 år. I klyngen spænder udviklingen fra et samlet fald i tilgangen på 65% i Jammerbugt til en stigning på 11% i Halsnæs. 10

11 3. Andel af befolkningen på førtidspension og ændring i tilgang Fuldtidspersoner på førtidspension i pct. af befolkningen (16-66 år), jul 2013 og ændring i tilgang i pct. jul - jul ,0 Bestand, pct. af befolkning, jul ,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Ærø Jammerbugt Faaborg-Midtfyn Tønder Nordfyns Middelfart Gnst. Af klynge Brønderslev DK NJ Kerteminde Morsø Billund Assens Vesthimmerland Halsnæs 0,0-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% Tilgang, ændring i pct. jul - jul 2013 Figuren viser andel fuldtidspersoner i befolkningen, der modtager førtidspension sammenholdt med ændringen i tilgangen målt i pct. for samtlige jobcentre i klyngen, Nordjylland og Danmark Figuren viser: At Brønderslev kommune har en lidt lavere andel i befolkningen, der modtager førtidspension end gennemsnittet i klyngen. I gennemsnit modtager 7,9% af befolkningen i klyngen førtidspension. I Brønderslev kommune modtager 7,1% af befolkningen førtidspension. I Nordjylland modtager 6,9% af befolkningen førtidspension, mens det samme gør sig gældende for 6,5% af befolkningen i Danmark. I Brønderslev kommune er tilgangen til førtidspension nedbragt med 38%. Et større fald end det gennemsnitlige fald i klyngen, hvor der har været et fald på 31%. 11

12 4. Udvikling i kontanthjælps-, ledighedsydelses- og sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år Udvikling i kontanthjælpsforløb match 2 og 3, samt under 40 år, ledighedsydelses- samt sygedagpengeforløb med varighed over 1 år. Maj - maj Fuldtidspersoner Maj Jun Jul Aug Sep Okt Kontanthjælp match Heraf konthj. m 2 u Kontanthjælp match Heraf konthj. m 3 u Sygedagpenge Ledighedsydelse Nov Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Figuren viser: Udviklingen i de ydelsesgrupper, der er de største fødekæder til førtidspensionsordningen, dvs. kontanthjælpsforløb i match 2 og 3 med en varighed på over 1 år, ledighedsydelsesforløb med en varighed på over 1 år og sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år. I maj 2013 var der 315 kontanthjælpsforløb med en varighed på over 1 år i matchgruppe 2, heraf var 211 forløb for borgere under 40 år. Der er det seneste år sket en stigning i disse forløb fra 230 i maj til de 315 i maj 2013, svarende til en stigning på 37%. Antallet af unge i denne gruppe er i samme periode steget med 34%. I maj 2013 var der 76 kontanthjælpsforløb i matchgruppe 3 med en varighed på mere end 1 år, heraf var 29 forløb for borgere under 40 år. Antallet er faldet fra 123 til 76 forløb på et år. I april 2013 var der 76 sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år. Der er her sket et fald fra 84 forløb i maj til 76 forløb i april Antallet af de længerevarende sygedagpengeperioder har dog det seneste år ligget meget stabilt mellem 71 og 84 forløb I maj 2013 var der 50 ledighedsydelsesforløb med en varighed på over 1 år. Antallet af langvarige ledighedsydelsesforløb er faldet fra 56 til 50 forløb på et år. 12

13 Beskæftigelsesministerens mål 3 - Langtidsledighed 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er vigtigt, at kommunerne og jobcentrene har fokus på, at gøre en ekstra aktiv indsats over for de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Det er især vigtigt, at jobcentrene gør en særlig indsats for de dagpengemodtagere, der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden. Det er vigtigt, at jobcentrene i indsatsen har fokus på at bruge de redskaber over for de ledige, der kan hjælper dem i arbejde og hvis uddannelse og opkvalificering er vejen til job, bør jobcentrene have fokus på dette redskab, ligesom jobcentrene skal være i løbende og tæt dialog med virksomhederne om indsatsen for de langtidsledige. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Brønderslevs resultater vedrørende mål 3: Af Beskæftigelsesplanen for 2013 fremgår, at langtidsledigheden skal nedbringes til 252 personer i december I juni 2013 var der 216 langtidsledige personer i Brønderslev kommune Udviklingen i langtidsledigheden viser, at der er sket et samlet fald i langtidsledigheden på 54 fuldtidspersoner på 1 år i Brønderslev kommune, et fald svarende til 20%.. Her er antallet af langtidsledige dagpengemodtagere faldet med 107 personer, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 53 personer. I juni 2013 udgjorde langtidsledige 25,4% af de bruttoledige i Brønderslev Kommune. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Der er sket et stort fald i langtidsledigheden i kommunen. Har jobcenteret et bud på, hvor mange af de langtidsledige, der er kommet i job? Har jobcenteret et overblik over, hvor mange dagpengemodtagere, der pt. er faldet ud af dagpengesystemet og hvor mange der er på vej til at falde ud? Hvad er jobcenterets strategi fremadrettet for at forhindre, at a-dagpengemodtagere falder ud af dagpengesystemet? Opsamling på drøftelserne Generelt oplever jobcentret, at udviklingen på arbejdsmarkedet er vendt til det mere positive. Det er også kommet de langtidsledige i Brønderslev til gode. En del af de langtidsledige vurderes nemlig at være kommet i arbejde. Der er en forholdsvis stor gruppe af dem, der er kommet i seniorjob. 3 Målingen opgør antal personer, der modtager dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/i aktive tilbud i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Langtidsledigheden er opgjort ekskl. perioder, hvor dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 13

14 Fra januar til juli var der ca. 140, der mistede dagpengeretten i Brønderslev. Når man trækker dem fra, der er på uddannelsesydelse, er kommet i beskæftigelse og andet, så er der reelt set kun ca. 20 borgere i Brønderslev, der i denne periode har mistet deres forsørgelse. 14

15 1. Langtidsledighed 300 Udviklingen i langtidsledighed og målet i Beskæftigelsesplan Juni - juni Brønderslev 250 Fuldtidspersoner Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Brønderslev Mål BP Figuren viser: Af Beskæftigelsesplanen for 2013 fremgår, at langtidsledigheden skal nedbringes til 252 personer i december I juni 2013 var der 216 langtidsledige personer i Brønderslev kommune. Langtidsledigheden er faldet fra 270 til 216 på et år, et fald svarende til 20%. Langtidsledigheden toppede i december med i alt 281 langtidsledige. Faldet i langtidsledigheden tog for alvor fat i 1. kvartal I 2. kvartal 2013 steg langtidsledigheden i Brønderslev igen en anelse. 15

16 2. Udviklingen i langtidsledighed Udvikling i antal langtidsledige personer i pct. Juni - Juni % 250% 200% Udvikling i pct. 150% 100% 50% 0% -50% -100% Langtidsledige i alt -20% -24% -12% -19% -10% -26% -30% -17% -39% -22% -25% -20% 10% -23% -12% A-dagpenge -45% -55% -31% -42% -49% -51% -51% -44% -58% -49% -47% -48% -9% -47% -42% Kontanthjælp (jobklar) 166% 141% 138% 144% 80% 200% 225% 257% 71% 275% 172% 55% 83% 132% 106% Brønderslev Assens Billund Faaborg- Midtfyn Morsø Tønder Ærø NJ DK Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland Udvikling i antal langtidsledige fuldtidspersoner. Faktiske tal. Juni - juni 2013 Brønderslev Assens Billund Faaborg- Midtfyn Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimmerland Ærø NJ DK Langtidsledige i alt A-dagpenge Kontanthjælp (jobkla Figuren og tabellen viser, at: Udviklingen i langtidsledigheden viser, at der er sket et samlet fald i langtidsledigheden på 54 fuldtidspersoner på 1 år i Brønderslev kommune. Her er antallet af langtidsledige dagpengemodtagere faldet med 107 personer, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 53 personer. I de sammenlignelige jobcentre ses en tilsvarende udvikling. Der er i det sidste halve år sket et flow af langtidsledige fra dagpenge til kontanthjælp. De dagpengemodtagere, der er gået i gang med en uddannelse - og som nu modtager uddannelsesydelse - figurerer i målingen som kontanthjælpsmodtagere. Dertil komme de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet, og som nu modtager kontanthjælp. Det vil sige, at stigningen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere kan hænge sammen med udfald af dagpengesystemet. 16

17 3. Andel langtidsledige Langtidslediges andel af bruttoledige personer. Juni Andel Assens I alt 25,4 29,4 21,4 28, ,4 30,9 24,3 25,3 29,9 23,2 25,4 23,7 25,3 29,3 Billund Brønderslev Faaborg- Midtfyn Morsø Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland Ærø NJ DK Figuren viser, at: I juni 2013 udgjorde langtidsledige 25,4% af de bruttoledige i Brønderslev kommune. I klyngen spænder andelen fra 21,4% i Billund til 33% i Halsnæs. Nordjylland udgør langtidsledige 25,3% af de bruttoledige, mens langtidsledige udgør hele 29,3% af de bruttoledige på landsplan. 17

18 Beskæftigelsesministerens mål 4 - Virksomhedskontakten En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Det er en forudsætning for, at jobcentrene kan bringe ledige i job, at de har tæt kontakt og dialog med erhvervsli9vet og kender det lokale arbejdsmarked, herunder virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jobcentrene skal med beskæftigelsesindsatsen sikre det rette match mellem de ledige og de lokale virksomheder. Det er centralt, at jobcentrene kender virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen. Og jobcentrene skal levere en professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at jobcenterets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Sammenfatning af analysen af Jobcenter Brønderslevs resultater vedrørende mål 4: Af beskæftigelsesplanen for 2013 fremgår, at Jobcenter Brønderslev har som mål, at Fagenheden for Beskæftigelse i løbet af efteråret 2013 vil gennemføre en tilfredshedsmåling blandt de virksomheder, som jobcentret samarbejder med. Undersøgelsen skal vise, at minimum 80% af de adspurgte virksomheder skal være tilfredse med såvel service som samarbejde med Jobcenter Brønderslev. Resultatet af undersøgelsen vil indgå i jobcentrets opfølgning på beskæftigelsesplanen i 4. kvartal Fra juni til juni 2013 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Brønderslev kommune faldet fra til personer. Antallet af bruttoledige er i samme periode faldet fra 978 til 852, svarende til et fald på ca. 13%. Antallet af fuldtidsaktiverede har været faldende i perioden fra maj til maj 2013, fra 340 i maj til 273 i maj Der sker et fald for samtlige virksomhedsrettede aktiveringsredskaber undtagen offentlig virksomhedspraktik, hvor der har været en lille stigning. I juli var der opslået 56 stillinger i Jobnet med arbejdssted i Brønderslev kommune. I juli 2013 var antallet af opslåede stillinger på 92. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Forventer jobcentret at opfylde målet fra beskæftigelsesplan 2013 for den virksomhedsrettede indsats? Hvad er årsagen til, at antallet af fuldtidsaktiverede falder fra juni til juni 2013? Er det en bevidst strategi? 18

19 Har jobcentret en virksomhedsrettet strategi, der både har fokus på at levere en god service over for virksomhederne men også giver jobcentret et større kendskab til de lokale virksomheders behov for arbejdskraft nu og i fremtiden, så aktiverings- og uddannelsesindsatsen i højere grad kan målrettes virksomhedernes behov? Opsamling på drøftelserne Jobcentret vil som planlagt i Beskæftigelsesplanen for 2013 gennemføre en tilfredshedsmåling blandt de virksomheder, som jobcentret samarbejder med i 4. kvartal Målet i beskæftigelsesplanen forventes således opfyldt. Der er p.t. igangsat et arbejde med at udvikle den virksomhedsrettede strategi. Det arbejde har bl.a. vist et behov for kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenterne. Endelig vil også den virksomhedsrettede indsats blive forankret anderledes i jobcentret fremover, som led af en større organisationsændring pr. januar 2014 i forbindelse med etableringen af Ungeenheden. 19

20 1. Virksomhedskontakten Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere bosat i Brønderslev samt antal bruttoledige personer. Juni - juni Fuldtidsbeskæftigede Bruttoledige Jun Jul Aug Sep Okt Fuldtidsbeskæftigede Bruttoledige Nov Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun Af beskæftigelsesplanen for 2013 fremgår, at Jobcenter Brønderslev har som mål, at Fagenheden for Beskæftigelse i løbet af efteråret 2013 vil gennemføre en tilfredshedsmåling blandt de virksomheder, som jobcentret samarbejder med. Undersøgelsen skal vise, at minimum 80% af de adspurgte virksomheder skal være tilfredse med såvel service som samarbejde med Jobcenter Brønderslev. Resultatet af undersøgelsen vil indgå i jobcentrets opfølgning på beskæftigelsesplanen i 4. kvartal Figuren viser: Fra juni til juni 2013 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Brønderslev kommune faldet fra til personer. Det skal her bemærkes, at beskæftigelsestallene for 2.kvartal 2013 er påvirket af lockouten på lærerområdet, dvs. at beskæftigelsen i lockout-perioden er holdt kunstigt nede som følge af lockouten 4. Samlet set er antallet af fuldtidsbeskæftigede faldet med 2% i perioden. Antallet af bruttoledige er i samme periode faldet fra 978 til 852, svarende til et fald på ca. 13%. Antallet af bruttoledige var laveste i juli i med 806 personer og højest i januar 2013 med Beskæftigelsen den offentlige sektor fald med fuldtidsbeskæftigede som følge af lærerlockouten i april Beskæftigelsen vendte tilbage i maj måned, men faldet i april betyder, at beskæftigelsen for hele 2. kvartal 2013 reduceres. Samtidig betyder det, at der vil komme en stigning i beskæftigelsen i 3. kvartal (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 23. august 2013) 20

21 2. Fuldtidsaktiverede Udviklingen i antal fuldtidsaktiverede (alle ydelser) i virksomhedsrettet aktivering i Brønderslev. Maj - maj Fuldtidsaktiverede Maj Jun Jul Aug Sep Offentlig virksomhedspraktik Privat virksomhedspraktik Offentlig ansættelse med løntilskud Privat ansættelse med løntilskud Okt Nov Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Figuren viser antallet af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettet aktivering fra samtlige ydelsesgrupper i jobcenteret. Figuren viser: Antallet af fuldtidsaktiverede har været faldende i perioden fra maj til maj Der sker et fald for samtlige virksomhedsrettede aktiveringsredskaber undtagen offentlig virksomhedspraktik, hvor der har været en lille stigning. Der sker et fald fra 340 fuldtidsaktiverede i maj til 273 fuldtidsaktiverede i maj 2013, svarende til et fald på ca. 20%. Det største fald er sket i antallet af personer ansat i offentligt løntilskud. Fra 75 til 28 fuldtidsaktiverede i perioden, et fald på 63%. 21

22 3. Samarbejde med virksomheder om indsatsen for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere 45,0 Andelen af virksomheder med virksomhedsrettet aktivering i Brønderslev fordelt på brancher (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodt.). April ,0 35,0 30,0 Andel 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Branche i alt Landb., skovb.og fisk. Råstofindv. Industri Energifors. Vandfors. og ren. Bygge og anlæg Handel Transport Brønderslev Nordjylland Hoteller og rest. Inform. og komm. Finans. og forsikr. Ejendomsh. og udlej. Videnservice Rejse., reng.o.a. oper. service Off. Adm., forsvar og politi Undervisning Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Andre serviceydelser mv Figuren viser: I april 2013 var det i Brønderslev kommune i høj grad virksomheder inden for det offentlige arbejdsmarked som undervisning, offentlig administration og sundhed- og socialvæsen, der havde personer i virksomhedsrettet aktivering. Brønderslev skiller sig ud fra Nordjylland ved også at have en forholdsvis stor andel virksomheder inden for handel og Hotel og restauration, som har personer i virksomhedsrettet aktivering. 22

23 4. Antal stillinger opslået på Jobnet.dk Antal stillinger på Jobnet.dk. Juli - juli Brønderslev Antal stillinger - Brønderslev Antal stillinger - Nordjylland 0 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul Brønderslev Nordjylland Figuren viser: I juli var der opslået 56 stillinger på Jobnet.dk med arbejdssted i Brønderslev kommune. I juli 2013 var antallet af opslåede stillinger på 92. Af figuren ses, at antallet af stillinger toppede i juni 2013 med 145 opslåede stillinger, hvorefter antallet af stillinger på Jobnet.dk igen falder drastisk. 23

24 5. Selvforsørgelsesgrad 5 efter aktivering Selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter afsluttet aktiveringstilbud fordelt på forsørgelsesydelse og aktiveringstilbud. 3. kvartal. Brønderslev Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Privat virksomhedspraktik Offentlig virksomhedspraktik A-dagpengemodt Kontanthjælp Figuren viser: A-dagpengemodtagere har generelt en højere selvforsørgelsesgrad 6 måneder efter endt aktivering end kontanthjælpsmodtagere. A-dagpengemodtagere har den højeste selvforsørgelsesgrad efter afsluttet offentlig virksomhedspraktik. Yderligere analyse af data på jobindsats.dk viser dog, at det er meget få dagpengemodtagere, der har afsluttet en offentlig virksomhedspraktik i 3. kvartal. Både a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der har været ansat i privat løntilskud, opnår efterfølgende en forholdsvis høj selvforsørgelsesgrad 6 måneder efter endt aktivering. For dagpengemodtagere er selvforsørgelsesgraden 47,3% og for kontanthjælpsmodtagere 43,5%. Der er stor forskel på a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtageres selvforsørgelsesgrad efter afsluttet vejledning og opkvalificeringsforløb. Her er dagpengemodtagernes selvforsørgelsesgrad 38,5% mod kun 15,5% for kontanthjælpsmodtagerne. 5 Selvforsørgelsesgraden beregnes som andelen af uger med beskæftigelse, voksenlærlingeforløb, uddannelser med SU samt selvforsørgelse i forhold til det samlede antal uger i den periode, der måles på (26 uger efter aktiveringsforløbets afslutning). En selvforsørgelsesgrad på fx 50 pct. betyder, at personerne gennemsnitligt har været selvforsørget i 50 pct. af de 26 uger (13 uger) efter aktiveringsforløbets afslutning. 24

25 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Jobcenteret er fortsat ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, S mens antallet af førtidspensionister og efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev kommune: I juni 2013 modtog fuldtidspersoner, svarende til 18,9% af befolkningen, i Brønderslev kommune en offentlig forsørgelsesydelse. I Brønderslev er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 3,6% på et år. Faldet i Brønderslev sker på baggrund af et fald i antallet af dagpenge-, revalidering, sygedagpenge-, ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionister. Særligt stort fald har der været i antal a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere, hvor antallet er faldet med henholdsvis 169 og 73 fuldtidspersoner. Samtidig ses en forholdsvis stor stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere matchet 2 og antal personer i fleksjob. Antallet af kontanthjælpsmodtagere matchet 2 er steget fra med 143 fuldtidspersoner mens antal personer i fleksjob er steget med 28. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvor vurdere jobcentret at de største udfordringer er p.t. for beskæftigelsesområdet? 25

26 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Brønderslev Jun Jun 2013 Udvikling Nordjylland Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Jun 2013 Udvikling fuldtidspersoner Pct. A-dagpenge 789 3, ,7-21,4% 2,7-23,3% Kontanthjælp i alt 847 3, ,1 9,9% 3,7 6,0% Kontanthjælp match , ,7 2,0% 0,8 5,1% Kontanthjælp match , ,8 28,7% 2 15,9% Kontanthjælp match , ,6-34,9% 0,7-12,2% Kontanthjælp Øvrige ,0% 0-21,1% Revalidering 97 0,4 86 0,4-11,3% 0,3-2,6% Forrevalidering 23 0,1 19 0,1-17,4% 0,1 2,2% Sygedagpenge 571 2, ,2-12,8% 2,0-13,0% Ledighedsydelse 126 0, ,5-5,6% 0,4-10,2% Fleksjob 387 1, ,8 7,2% 1,7 4,7% Førtidspension , ,1-0,6% 6,9 0,0% I alt , ,9-3,6% 17,8-4,8% Efterløn 846 3, ,6-3,9% 3,3-6,9% ANM: Underpunkterne til kontanthjælp summer ikke op til "kontanthjælp i alt". Tabellen viser: I juni 2013 modtog fuldtidspersoner, svarende til 18,9% af befolkningen, i Brønderslev kommune en offentlig forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 17,8% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Brønderslev er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 3,6% på et år. I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 4,8%. Faldet i Brønderslev sker på baggrund af et fald i antallet af dagpenge-, revalidering, sygedagpenge-, ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionister. Særligt stort fald har der været i antal a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere hvor antallet er faldet med henholdsvis 169 og 73 fuldtidspersoner. Samtidig ses en forholdsvis stor stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere matchet 2 og antal personer i fleksjob. Antallet af kontanthjælpsmodtagere matchet 2 er steget fra med 143 fuldtidspersoner mens antal personer i fleksjob er steget med

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn 2. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Ledelsesinformation Juni 2014

Ledelsesinformation Juni 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation Juni 2014 Indhold (data for februar/marts/april) Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere