Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik"

Transkript

1 Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008

2 Indledning...3 Sammenfatning Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme blandt lederne i Danmark Rekrutteringsproblemer Hvad betyder situationen på arbejdsmarkedet for din virksomhed Hvilke kanaler bruges ved ekstern rekruttering Hvilke forhold har betydning for tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft Er lederne klædt på til at rekruttere de rigtige medarbejdere Brugen af dusør Kommende ledere Seniorpolitik Om undersøgelsen

3 Indledning Mangelen på kvalificeret arbejdskraft giver mange problemer. Mange virksomheder må ansætte medarbejdere med lavere kvalifikationer end de ønsker, de bruger megen tid på oplæring og får ikke de optimale resultater. Der arbejdes over, men det undgås alligevel ikke, at der må afvises ordrer. At skaffe mere arbejdskraft er en af tidens største udfordringer. Undersøgelsen viser en række af de problemer virksomhederne oplever og de løsninger, de søger at gennemføre. Et specielt emne der peges på i undersøgelsen er spørgsmålet om at udvikle fremtidens ledere. Kun hver fjerde virksomhed gør en målrettet indsats for at finde og uddanne medarbejdere med talent eller interesse for et kommende lederjob. Det ses tydeligt, at virksomheder, der aktivt udvikler kommende ledere, også i langt højere grad end andre kan rekruttere ledere med erfaring fra virksomheden. Endeligt peger undersøgelsen på, at mange ledere mangler tilstrækkelige kvalifikationer, der skal bruges, når man skal rekruttere de rigtige medarbejdere. Sammenfatning Lederne på de danske virksomheder ser optimistisk på konjunkturerne for 2. halvår af Men i forhold til en tilsvarende vurdering, som blev lavet et år tidligere, er optimismen dalet markant, både når det gælder forventninger til omsætning, overskud og beskæftigelse. Omkring halvdelen af virksomhederne har generelt eller i en del tilfælde haft problemer med at rekruttere arbejdskraft i det sidste år. Kun hver fjerde af de virksomheder, som har rekrutteret medarbejdere, har ikke haft problemer med rekrutteringen. Det er kvalificerede medarbejdere, som det er sværest at skaffe. I over halvdelen af virksomhederne har de ansatte været nødt til at arbejde flere timer om ugen på grund af den pressede situation på arbejdsmarkedet. En stor gruppe virksomheder har været nødt til at ansætte folk med lavere kvalifikationer end de ønsker, hvorfor de må bruge flere kræfter på oplæring. 40 procent af virksomhederne har i større eller mindre grad hentet arbejdskraft i udlandet og lige så mange overvejer at gøre det. Til gengæld er der langt færre, som søger at løse deres rekrutteringsproblemer ved at gøre en ekstra indsats for at tiltrække ældre medarbejdere eller arbejdskraft med anden etnisk baggrund end dansk. 15 procent af landets virksomheder har helt opgivet at få de ønskede nye medarbejdere. Næsten hver femte virksomhed tvinges til at afvise nye ordrer, fordi de ikke kan skaffe medarbejdere nok. Der benyttes en lang række kanaler samtidig til rekruttering af arbejdskraft udefra. Hvilke kanaler der anvendes varierer efter, hvilken type arbejdskraft det drejer sig om, men dog ikke så meget som man måske kunne have forventet. Internettet har overtaget rollen som den klart mest anvendte rekrutteringsmetode. Næst efter internettet er det lederes og medarbejderes personlige netværk, der bruges mest til rekruttering. Dagblade og fagblade har stadig stor betydning når der skal rekrutteres. Som næste prioritet følger uopfordrede eller tidligere ansøgere. 3

4 Rekrutteringsbureauer og headhunting anvendes i alt væsentligt, kun når der skal rekrutteres ledere og funktionærer. Jobcentrene anvendes væsentligt mere end a-kasser, fagforeninger og vikarbureauer, når virksomhederne skal finde medarbejdere. Jobmesser er den klart mindst anvendte rekrutteringskanal. Når lederne skal pege på, hvilke forhold der har betydning for at tiltrække eller fastholde arbejdskraft, er det karakteristisk, at der ikke peges på en enkelt eller nogle få faktorer, men på en meget bred palet. Der er ikke nogen klare vindere eller tabere blandt de otte alternativer, der var stillet op i spørgeskemaet. De mest udbredte instrumenter i virksomhedernes seniorpolitik er mulighed for nedsat arbejdstid, seniorsamtaler og mindre belastende opgaver. Mens der lægges meget mindre vægt på at synliggøre ældre medarbejderes kompetencer eller på at give mulighed for karriereskift. 23 procent af de danske virksomheder giver dusører på op til kroner til ansatte, der kan skaffe en ny medarbejder. Brugen af dusør for at skaffe nye medarbejdere er fordoblet fra maj 2007 til maj 2008, så hver ottende nu svarer, at det bruges altid eller ofte og næsten samme antal bruger det af og til/i enkelte tilfælde. Det er ikke kun højtuddannede specialister, der rekrutteres ved hjælp af dusører, men også faglærte, ufaglærte og funktionærer. Hver tredje virksomhed rekrutterer overvejende sine ledere eksternt, mens hver fjerde overvejende finder ledere blandt de eksisterende medarbejdere. Meget naturligt vokser graden af intern rekruttering med virksomhedens størrelse. Til trods for at to tredjedele af virksomhederne gør stor brug af internt rekrutterede ledere, er det kun 27 procent af virksomhederne, der gør en målrettet indsats for at finde og uddanne medarbejdere med talent eller interesse for et kommende lederjob. Det er de store virksomheder, som er aktive med hensyn til at udvikle de kommende ledere. Men det er dog stadig kun 45 procent af selv de store virksomheder med over 500 ansatte, der har aktiviteter på dette område. Der er en meget tydelig sammenhæng mellem, hvorledes virksomheden rekrutterer sine ledere og dens aktiviteter med henblik på selv at udvikle ledere. Blandt virksomheder, der ikke aktivt gør noget for at rekruttere og træne kommende ledere, rekrutterer 80 procent overvejende deres ledere eksternt, mens de der praktiserer førlederudvikling i langt højere grad rekrutterer ledere internt. Manglen på arbejdskraft betyder, at de ældste gruppers muligheder for at få nyt job er blevet væsentligt forbedret. 52 procent af de adspurgte virksomheder har inden for det seneste år ansat en medarbejder på 55 år eller derover. 21 procent af virksomhederne har skrevet kontrakt med en person på 55+ til et lederjob. Der er en klar sammenhæng mellem, om en virksomhed ansætter eller ikke ansætter seniorer og om virksomheden har en seniorpolitik. De der har seniorpolitik ansætter også seniorer - og omvendt: De der ansætter seniorer har en seniorpolitik. Kun hver fjerde leder svarer, at de i tilstrækkelig grad har deltaget i kurser eller lignende om, hvordan man rekrutterer. 62 procent har slet ikke deltaget i uddannelse på dette område. Det afspejler sig også i, at kun 30 procent af lederne føler sig fuldt klædt på til at rekruttere de rigtige medarbejdere. 4

5 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme blandt lederne i Danmark Lederne på de danske virksomheder ser optimistisk på konjunkturerne for 2. halvår af Men i forhold til en tilsvarende vurdering, som blev lavet et år tidligere, er optimismen dalet markant, både når det gælder forventninger til omsætning, overskud og beskæftigelse. For ét år siden forventede 78 procent af de adspurgte, at de kunne se frem til stigende omsætning i 2. halvår af Når lederne nu vurderer udsigterne for det næste halve år, tror 62 procent, at omsætningen i virksomheden vil gå opad. Lidt over halvdelen af lederne, 53 procent, forventer et stigende overskud de næste seks måneder, og også det tal var for et år siden væsentligt højere, nemlig 69 procent. Når det gælder beskæftigelsessituationen går tendensen med den faldende optimisme igen: 18 procent vurderer, at der skal ansættes flere ledere og hver tredje, at der skal ansættes flere funktionærer. På tærsklen til 2. halvår af 2007 var de tilsvarende tal henholdsvis 21 procent og 42 procent. 27 procent af de adspurgte tror, at der skal ansættes flere faglærte i løbet af det næste halve år, og her var tallet for ét år siden seks procentpoint højere, 33 procent. Og når det gælder ufaglærte, er der sket et tilsvarende dyk i optimismen: 23 procent nu mod 30 procent i Tabel 1. Hvilke forventninger har du til 2. halvår af 2008 på din virksomhed Stiger Uændret Falder Ved ikke Ikke relevant Total Indeks Stigning fald Antal ledere 18% 69% 11% 1% 1% 100% 7 Øvrige funktionærer 33% 51% 13% 1% 1% 100% 20 Antal faglærte 27% 47% 10% 3% 13% 100% 17 Antal ufaglærte 23% 43% 15% 3% 16% 100% 8 Omsætningen 62% 21% 11% 1% 6% 100% 51 Overskuddet 53% 25% 13% 2% 6% 100% 40 Eksporten 26% 19% 4% 3% 48% 100% 22 Der er en svag forventning om stigende beskæftigelse i alle faggrupper og en kraftig forventning om stigning i omsætning, overskud og eksport. Bryder man tallene op på brancher ses det, at der er speciel stor forventning til vækst i antal ledere og funktionærer i IT-branchen og til faglærte og ufaglærte i industrien. 2. Rekrutteringsproblemer Omkring halvdelen af virksomhederne har generelt eller i en del tilfælde haft problemer med at rekruttere arbejdskraft i det sidste år. Kun hver fjerde af de virksomheder, som har rekrutteret, har ikke haft problemer med rekrutteringen. Det er de kvalificerede medarbejdere, som det er sværest at skaffe. Tabel 2 Har din virksomhed det sidste år oplevet problemer med at rekruttere arbejdskraft Ja, det har generelt været vanskeligt Ja, i en del tilfælde Ja, men kun i helt særlige tilfælde Nej Ikke rekrutteret i år Total Ledere 18% 25% 14% 22% 22% 100% Øvrige funktionærer 22% 30% 14% 22% 12% 100% Faglærte 24% 23% 11% 18% 23% 100% Ufaglærte 12% 18% 11% 33% 27% 100% 5

6 3. Hvad betyder situationen på arbejdsmarkedet for din virksomhed I over halvdelen af virksomhederne har de ansatte været nødt til at arbejde flere timer om ugen på grund af den pressede situation på arbejdsmarkedet. En stor gruppe virksomheder har været nødt til at ansætte folk med lavere kvalifikationer end de ønsker, hvorfor de må bruge flere kræfter på oplæring. 40 procent af virksomhederne har i større eller mindre grad hentet arbejdskraft i udlandet og lige så mange overvejer at gøre det. Til gengæld er der langt færre, som søger at løse deres rekrutteringsproblemer ved at gøre en ekstra indsats for at tiltrække ældre medarbejdere eller arbejdskraft med anden etnisk baggrund end dansk. 15 procent af landets virksomheder har helt opgivet at få de ønskede nye medarbejdere. Næsten hver femte virksomhed tvinges til at afvise nye ordrer, fordi de ikke kan skaffe medarbejdere nok. Tabel 3. Hvad betyder situationen på arbejdsmarkedet for din virksomhed Passer i høj grad Passer i nogen grad Passer kun i ringe grad Vi må afvise ordrer på grund af manglende arbejdskraft De ansatte i virksomheden er nødt til at arbejde flere timer om ugen Vi kan ikke få de folk, vi skal bruge, og vi har i øjeblikket helt opgivet at søge efter arbejdskraft Vi må ansætte folk med lavere kvalifikationer end vi ønsker, og vi bruger derfor flere kræfter på oplæring Manglen på arbejdskraft får de ansatte til at kræve mere i løn Vi gør en ekstra stor indsats for at få ældre medarbejdere til at udskyde tilbagetrækning Passer slet ikke Ved ikke Total 2% 14% 25% 50% 8% 100% 15% 41% 26% 17% 2% 100% 2% 13% 27% 56% 2% 100% 8% 31% 25% 33% 3% 100% 13% 38% 25% 20% 4% 100% 6% 26% 31% 28% 9% 100% Vi har hentet arbejdskraft i udlandet 11% 17% 12% 57% 3% 100% Vi overvejer at hente arbejdskraft i udlandet Vi er nødt til at omorganisere vores virksomhed som en direkte følge af rekrutteringsproblemer Vi gør en ekstra stor indsats for at tiltrække arbejdskraft med anden etnisk baggrund end dansk Vi gør en ekstra stor indsats for at tiltrække ældre medarbejdere 11% 17% 14% 50% 8% 100% 2% 11% 23% 58% 5% 100% 4% 17% 28% 44% 7% 100% 2% 12% 33% 47% 7% 100% Vi har outsourcet opgaver til udlandet 9% 10% 8% 66% 7% 100% Vi overvejer at outsource opgaver til udlandet 8% 11% 9% 62% 9% 100% 6

7 Det er især bygge- og anlæg samt IT, der må afvise ordrer på grund af mangel på arbejdskraft. Det er de samme samt industri, som henter arbejdskraft i udlandet, mens de offentlige ligger i spidsen i bestræbelserne på at holde på ældre medarbejdere. 4. Hvilke kanaler bruges ved ekstern rekruttering Der benyttes en lang række kanaler samtidig til rekruttering af arbejdskraft udefra. Hvilke kanaler der anvendes varierer efter, hvilken type arbejdskraft det drejer sig om, men dog ikke så meget som man måske kunne have forventet. Internettet har overtaget rollen, som den klart mest anvendte rekrutteringsmetode. Det benyttes ofte eller altid i over 70 procent af tilfældene ved rekruttering af ledere og funktionærer, 59 procent ved faglærte og 50 procent ved ufaglærte. Næst efter internettet er det lederes og medarbejderes personlige netværk, der bruges mest til rekruttering. Disse netværk benyttes ofte eller altid i 52 procent af tilfældene ved rekruttering af ledere, 47 procent ved funktionærer, 37 procent ved faglærte og 32 procent ved ufaglærte. Dagblade og fagblade har stadig stor betydning, når det skal rekrutteres. Det gælder for alle faggrupper, stigende fra 36 procent altid/ofte for ufaglærte til omkring 50 procent for funktionærer og ledere. Virksomhederne henvender sig også til uopfordrede ansøgere eller tidligere ansøgere. Det sker ofte eller altid i 28 procent af tilfældene, når der skal rekrutteres ledere, 34 procent ved rekruttering af funktionærer, 32 procent ved faglærte og 34 procent ved ufaglærte. Rekrutteringsbureauer og headhunting anvendes i alt væsentligt kun til at finde ledere og funktionærer. Det benyttes ofte eller altid i 37 procent af tilfældene, når der skal rekrutteres ledere, 23 procent til funktionærer, mens det kun anvendes i 10 procent af tilfældene når der skal rekrutteres faglærte og 5 procent til ufaglærte. Jobcentrene anvendes væsentligt mere end a-kasser, fagforeninger og vikarbureauer. Jobcentrene benyttes ofte eller altid i procent af tilfældene, hvor der skal rekrutteres ledere og funktionærer, 22 procent ved faglærte og hele 27 procent ved ufaglærte. Jobmesser er den klart mindst anvendte rekrutteringskanal. Tabel 4.1 Hvilke kanaler bruges ved ekstern rekruttering af ledere Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Ved ikke Dagblade og fagblade 19% 30% 20% 14% 11% 6% 100% Internettet 43% 29% 10% 6% 8% 5% 100% Jobcentre 8% 11% 11% 18% 39% 13% 100% A-kasser og fagforeninger 2% 3% 9% 17% 53% 16% 100% Vikarbureauer 2% 11% 15% 16% 44% 13% 100% Netværk (lederes og medarbejderes) 11% 41% 26% 7% 9% 7% 100% Uopfordrede ansøgninger/tidligere ansøgere 5% 23% 31% 18% 13% 11% 100% Rekrutteringsbureauer eller headhunting 10% 27% 19% 13% 22% 9% 100% Jobmesser 1% 5% 9% 14% 54% 16% 100% Total 7

8 Tabel 4.2. Hvilke kanaler bruges ved ekstern rekruttering af funktionærer Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Ved ikke Dagblade og fagblade 20% 34% 21% 11% 9% 5% 100% Internettet 47% 28% 10% 4% 6% 4% 100% Jobcentre 9% 12% 16% 21% 29% 12% 100% A-kasser og fagforeninger 3% 4% 12% 20% 45% 15% 100% Vikarbureauer 3% 14% 24% 19% 29% 11% 100% Netværk (lederes og medarbejderes) 10% 37% 30% 9% 8% 7% 100% Uopfordrede ansøgninger/tidligere ansøgere 7% 27% 34% 16% 8% 8% 100% Rekrutteringsbureauer eller headhunting 5% 18% 20% 16% 31% 10% 100% Jobmesser 2% 6% 10% 15% 50% 16% 100% Tabel 4.3. Hvilke kanaler bruges ved ekstern rekruttering af faglærte Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Ved ikke Dagblade og fagblade 19% 25% 16% 11% 13% 15% 100% Internettet 37% 22% 10% 5% 11% 14% 100% Jobcentre 10% 12% 17% 13% 27% 21% 100% A-kasser og fagforeninger 4% 9% 12% 16% 35% 23% 100% Vikarbureauer 2% 12% 17% 15% 34% 21% 100% Netværk (lederes og medarbejderes) 9% 28% 23% 9% 13% 18% 100% Uopfordrede ansøgninger/tidligere ansøgere 6% 26% 28% 11% 12% 18% 100% Rekrutteringsbureauer eller headhunting 3% 7% 9% 15% 44% 23% 100% Jobmesser 1% 4% 9% 12% 49% 24% 100% Tabel 4.4. Hvilke kanaler bruges ved ekstern rekruttering af ufaglærte Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Ved ikke Dagblade og fagblade 16% 20% 15% 11% 20% 17% 100% Internettet 33% 17% 10% 7% 16% 17% 100% Jobcentre 12% 15% 17% 10% 25% 21% 100% A-kasser og fagforeninger 5% 10% 14% 13% 33% 24% 100% Vikarbureauer 2% 13% 14% 13% 35% 22% 100% Netværk (lederes og medarbejderes) 6% 26% 22% 9% 17% 19% 100% Uopfordrede ansøgninger/tidligere ansøgere 7% 27% 23% 10% 15% 18% 100% Rekrutteringsbureauer eller headhunting 1% 4% 6% 11% 54% 25% 100% Jobmesser 2% 5% 7% 10% 51% 25% 100% Total Total Total 5. Hvilke forhold har betydning for tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft Når lederne skal pege på, hvilke forhold der har betydning for at tiltrække eller fastholde arbejdskraft, er det karakteristisk, at der ikke peges på en enkelt eller nogle få faktorer, men på en meget bred palet. Der er ikke nogen klare vindere eller tabere, blandt de otte alternativer der var stillet op i spørgeskemaet. 8

9 Det er næsten det samme billede der tegner sig, hvad enten vi taler om tiltrækning eller fastholdelse. Frynsegoder scorer højest, mens løn samt personlig udvikling og karriere ligger lavt. Tabel 5 Hvilken betydning har virksomhedens tilbud, når den ønsker at tiltrække hhv. fastholde medarbejdere Vælg mellem 1 og 5. 1 betyder at det har meget stor betydning, 5 at det har meget lille betydning. Tiltrække Fastholde Frynsegoder (f.eks. telefon, avis, bil, internet) 3,1 3,0 Øvrige ansættelsesvilkår (f. eks. barsel, pension, ferie, sundhedsfremmende tilbud) 2,7 2,5 Mulighed for videre- og efteruddannelse 2,6 2,4 Arbejdsmiljø 2,5 2,4 Fleksibel arbejdstilrettelæggelse (fleksibilitet i arbejdstid, mulighed for hjemmearbejde mv.) 2,5 2,2 Virksomhedens image 2,4 2,5 Løn 2,4 2,5 Mulighed for personlig udvikling og karriere 2,3 2,2 Andet 4,9 4,7 6. Er lederne klædt på til at rekruttere de rigtige medarbejdere Kun hver fjerde leder svarer at de i tilstrækkelig grad har deltaget i kurser eller lignende om, hvordan man rekrutterer. 62 procent har slet ikke deltaget i uddannelse på dette område. Det afspejler sig også i, at kun 30 procent af lederne føler sig fuldt klædt på til at rekruttere de rigtige medarbejdere, mens 59 procent følger sig delvist påklædt og 11 procent slet ikke mener, at de har den rigtige viden. Tabel 6 Føler du dig som leder klædt på til at rekruttere de rigtige medarbejdere? Har du som leder deltaget i kurser eller lignende om, hvordan man rekrutterer? Ja, fuldstændigt Ja, delvist Nej I alt Ja, tilstrækkeligt Ja, utilstrækkeligt Nej I alt 30% 59% 11% 100% 24% 14% 62% 100% Jo større virksomheden er jo mere udbredt er det, at lederne har deltaget i kurser eller lignende om, hvordan man rekrutterer. 30 procent af lederne i virksomheder med over 500 ansatte svarer, at de har deltaget tilstrækkeligt i uddannelse på området, mens det kun gælder 17 procent i virksomheder med under 50 ansatte. Det giver sig udslag i tilsvarende tal om, hvorvidt lederne føler sig påklædt til at rekruttere de rigtige medarbejdere. 36 procent af lederne i virksomheder med over 500 ansatte føler sig fuldt påklædt og 54 procent føler sig delvist klædt på. I virksomheder med under 50 ansatte er svarene på de samme spørgsmål hhv. 24 procent og 65 procent. Et tilsvarende mønster viser sig, hvis man deler op efter ledelsesniveau. Kun 25 procent af førstelinielederne føler sig klædt på til at rekruttere de rigtige medarbejdere, mens det gælder for 38 procent af cheferne, der har ledelsesansvar for både ledere og medarbejdere. 9

10 7. Brugen af dusør 23 procent af de danske virksomheder giver dusører på op til kroner til ansatte, der kan skaffe en ny medarbejder. Brugen af dusør for at skaffe nye medarbejdere er fordoblet fra maj 2007 til maj 2008, så hver ottende nu svarer, at det bruges altid eller ofte og næsten samme antal bruger det af og til/i enkelte tilfælde. Tabel 7.1 Bruger I "dusører" til medarbejdere eller andre, der skaffer en ny medarbejder til jeres virksomhed? Maj 2007 Maj 2008 Altid/ofte i mindst et område 6% 12% Af og til/enkelte tilfælde i mindst et område 11% 11% Aldrig/Ved ikke i samtlige områder 83% 78% Total 100% 100% *De områder der tales om er hhv. ledere, øvrige funktionærer, faglærte og ufaglærte. Det er ikke kun er højtuddannede specialister, der rekrutteres ved hjælp af dusører, men også faglærte, ufaglærte og funktionærer. Faktisk varierer omfanget af anvendelsen af dusør sig ikke meget efter, uanset om det drejer sig om at rekruttere ledere, øvrige funktionærer, faglærte og ufaglærte. Svarene på spørgsmålet om hvor store beløb, der typisk er tale om i dusør, svinger fra kroner til kroner. Beløbene ligger på omtrent samme niveau som i Der er også eksempler på anden form for honorering, f.eks. at medarbejderen der skaffer den eftertragtede nye kollega får restaurationsbesøg, vin eller et par fridage. Til den nye medarbejder ydes kun meget sjældent eksplicit kontant dusør, såkaldt sign-on-fee. Betalingen for at skifte ansættelse indgår i stedet i den generelle forhandling om vilkår ved ansættelsen, det kan være højere løn eller f.eks. ferie med fuld løn fra ansættelsesdagen til nye medarbejdere. Tabel 7.2 Hvor stort beløb er der typisk tale om? Til nuværende medarbejder Gennemsnit blandt de der giver dusør Til ny medarbejder Maksimum Beløbene ligger på omtrent samme niveau som i

11 8. Kommende ledere Hver tredje virksomhed rekrutterer overvejende sine ledere eksternt, mens hver fjerde overvejende finder ledere blandt de eksisterende medarbejdere. Meget naturligt vokser graden af intern rekruttering med virksomhedens størrelse. Tabel 8.1 Hvorledes rekrutterer virksomheden sine ledere? Antal ansatte Overvejende eller næsten udelukkende internt blandt nuværende ansatte Nogenlunde lige ofte internt og eksternt Overvejende eller næsten udelukkende ekstern rekruttering % 33% 46% 100% % 31% 44% 100% % 49% 33% 100% % 44% 32% 100% % 56% 17% 100% Alle 24% 43% 33% 100% I alt Til trods for at to tredjedel af virksomhederne gør stor brug af internt rekrutterede ledere, er det kun 27 procent af virksomhederne, der gør en målrettet indsats for at finde og uddanne medarbejdere med talent eller interesse for et kommende lederjob. Det er de store virksomheder, som er aktive mht. at udvikle de kommende ledere. Men det er dog stadig kun 45 procent af selv de store virksomheder med over 500 ansatte, der har aktiviteter på dette område. Tabel 8.2. Har virksomheden etableret førlederudvikling? (Dvs. udvikling af medarbejdere med talent eller interesse for et lederjob). Ja Nej Ved ikke Total Antal ansatte % 82% 6% 100% % 69% 6% 100% % 71% 10% 100% % 64% 11% 100% % 40% 15% 100% Alle 27% 63% 10% 100% Der er en meget tydelig sammenhæng mellem, hvorledes virksomheden rekrutterer sine ledere og dens aktiviteter med henblik på selv at udvikle ledere. Blandt virksomheder, der ikke aktivt gør noget for at rekruttere og træne kommende ledere, rekrutterer 80 procent overvejende deres ledere eksternt, mens de der praktiserer førlederudvikling i langt højere grad rekrutterer ledere internt. 11

12 Tabel 8.3. Sammenhængen mellem om virksomheden har etableret førlederudvikling og hvorledes virksomheden rekrutterer sine ledere. Har virksomheden etableret førlederudvikling? Hvorledes rekrutterer virksomheden sine ledere? Ja Nej Ved ikke I alt Internt (næsten udelukkende + overvejende) 38% 55% 7% 100% Nogenlunde lige ofte internt og eksternt 33% 55% 11% 100% Eksternt (næsten udelukkende + overvejende) 11% 80% 10% 100% Udviklingen af kommende ledere foregår i høj grad ved uddannelse og kurser. Ofte af længere varighed, men også gennem afprøvning som leder af mindre teams eller som projektleder. Tabel 8.4. Hvad består virksomhedens førlederudvikling af? (blandt virksomheder der har førlederudvikling) Kursusdeltagelse 90% Afprøvning som leder af mindre teams 59% Vurdering af lederpotentiale ved ansættelse af nye medarbejdere 34% Afprøvning som projektleder 28% Andet 33% Tabel 8.5. Hvor længe varer kurserne for kommende ledere? - 7 dage 16% 8 14 dage 18% dage 13% 1 5 mdr. 20% 6 mdr. og op 33% 9. Seniorpolitik Manglen på arbejdskraft betyder, at de ældste gruppers muligheder for at få nyt job er blevet væsentligt forbedret. 52 procent af de adspurgte virksomheder har inden for det seneste år ansat en medarbejder på 55 år eller derover. 21 procent af virksomhederne har skrevet kontrakt med en person på 55+ til et lederjob. Det er stadig under halvdelen af alle virksomheder, der har en seniorpolitik. 42 procent svarer at de har en seniorpolitik, 48 procent siger nej og 10 procent ved ikke. Det er helt tydeligt, at jo større virksomheden er, jo mere udbredt er det at have en seniorpolitik på arbejdspladsen. Det gælder for 18 procent af virksomhederne med under 50 ansatte og 46 procent for de med ansatte. Det er bemærkelsesværdigt, at i de helt store virksomheder med over 500 ansatte, der ved hver sjette leder ikke om deres virksomhed har en seniorpolitik eller ej. 12

13 Tabel 9.1. Seniorpolitik og virksomhedsstørrelse Har virksomheden en seniorpolitik? Antal ansatte Ja Nej Ved ikke Total % 73% 8% 100% % 56% 5% 100% % 46% 9% 100% % 33% 12% 100% % 28% 16% 100% Total 42% 47% 11% 100% Der er en klar sammenhæng mellem, om en virksomhed ansætter eller ikke ansætter seniorer og om virksomheden har en seniorpolitik. De der har seniorpolitik ansætter også seniorer - og omvendt: De der ansætter seniorer har en seniorpolitik. Svarene viser at 61 procent af de virksomheder, der har en seniorpolitik har ansat medarbejdere på 55 år eller mere inden for det seneste år, mens det samme kun gælder for 26 procent af virksomhederne uden seniorpolitik. Tabel 9.2. De der har seniorpolitik ansætter seniorer. Har din virksomhed ansat medarbejdere på 55 år eller mere inden for det seneste år? Har virksomheden en seniorpolitik? Ja Nej Ved ikke I alt Ja 61% 26% 13% 100% Nej 44% 49% 6% 100% 65 procent af de virksomheder som ikke har ansat medarbejdere på 55+ har heller ikke en seniorpolitik. Tabel 9.3. De der ansætter seniorer har en seniorpolitik. Har virksomheden en seniorpolitik? Har din virksomhed ansat medarbejdere på 55 år eller mere inden for det seneste år? Ja Nej Ved ikke I alt Ja 49% 40% 11% 100% Nej 29% 65% 6% 100% De mest udbredte instrumenter i virksomhedernes seniorpolitik er mulighed for nedsat arbejdstid, seniorsamtaler og mindre belastende opgaver. Mens der lægges meget mindre vægt på at synliggøre ældre medarbejderes kompetencer eller på at give mulighed for karriereskift. 13

14 Tabel 9.4. Hvad består seniorpolitikken af (Blandt de virksomheder der har en seniorpolitik) Procent Mulighed for nedsat arbejdstid 86 % Seniorsamtaler 68 % Mulighed for mindre belastende arbejdsopgaver 63 % Mulighed for karriereskift 42 % Seniorkurser 28 % Synliggørelse af ældre medarbejderes kompetencer 20 % Alle med seniorpolitik 100 % 10. Om undersøgelsen Ledernes Hovedorganisation undersøger halvårligt ledernes forventninger til beskæftigelse, eksport og økonomiske resultater på deres egen virksomhed og om virksomhedernes problemer med at rekruttere arbejdskraft. Undersøgelsen suppleres ofte med spørgsmål til et aktuelt tema - denne gang om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, om kommende ledere og om seniorpolitik. Undersøgelsen er gennemført i perioden 21.april - 4. maj 2008 og baserer sig på svar fra medlemmer af Ledernes spørgepanel. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Kim Møller Laursen, eller Senior Analytiker Peter Lyngse, Telefon I tabeller med procentangivelser kan det ske at summen angives til 100%, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes at procentangivelsen er afrundet. 14

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland December 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder En tredje karriere Workshop for ledere - 26.nov. 2013 Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum At stoppe på jobbet en vigtig beslutning for mange! Hvordan er seniorpraksis en - på din arbejdsplads? Seniorsamtale

Læs mere

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien Økonomisk analyse 12. marts 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Optimisme i agroindustrien Agroindustrien ser optimistisk frem mod de kommende 4

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse . - En spørgeskemaundersøgelse Marts 2003 Forord Vi hører ofte udtalelser om, at de ældre medarbejdere bør blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Ikke mindst set i lyset af de faldende årgange.

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Fremtidens velfærd. En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen

Fremtidens velfærd. En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen Fremtidens velfærd En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen Ledernes Hovedorganisation December 2005 Sammenfatning Denne rapport handler om hvilke forventninger danske virksomhedsledere

Læs mere

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed Økonomisk analyse. september 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til Økonomisk analyse 14. juni 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger aftager Highlights: - Virksomhederne venter stigende

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger Økonomisk analyse 19. juni 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger til det kommende år Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Konjunkturanalyse Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Marts 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 17. 26. marts 2010 Målgruppe: Virksomheder i Herning & Ikast-Brande

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen Økonomisk analyse 26. september 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger stiger Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 Ver01 27. oktober 2011 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 1.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016 Økonomisk analyse 16. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustrien ser mod udlandet Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere