Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej Hørsholm. Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com"

Transkript

1 KK KK KK

2 KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder. Vi har erfaring indenfor mange forskellige brancher, herunder finanssektoren, salg og service, rekruttering, økonomi, it og administration, franchise, konsulentvirksomhed, undervisningssektoren samt socialrådgivning. En række af vore konsulenter har ledelseserfaring fra både offentligt og privat regi. Vi har massiv erfaring med bl.a. uddannelsesvejledning, rekruttering, headhunting og ansættelser. Vi har tilsammen læst og gennemgået over ansøgninger til stillinger på forskellige niveauer og har headhuntet over kandidater til forskellige stillinger. Vi har vejledt tusindvis af unge og voksne til en kompetencegivende uddannelse, iværksættelse af egen virksomhed og innovation. Intensiv jobsøgningsstøtte og hjælp i tilknytning til regeringens akutpakke, herunder intensive jobformidlingsforløb og personlig jobformidler Afklaring af arbejdsevne og fremtidige jobmuligheder for ledige i matchgruppe 2 Afklaring og hjælp til unge med og uden uddannelsespålæg til en uddannelse og praktik eller studiejob Afklaring til ressourceforløb og den beskæftigelsesrettede del af ressourceforløbene, jf. forslag til reform af fleksjob og førtidspension Mentorstøtte i tilknytning til afklaringsforløb efter individuelle behov. Vi har et omfattende og dynamisk virksomhedsnetværk indenfor alle brancher, som vi anvender aktivt i forbindelse med etablering af job, virksomhedspraktik m.v. Vi løser en række forskellige opgaver indenfor beskæftigelses- og uddannelsesområdet, herunder: Vejledning, opkvalificering og udplacering af ledige i forhold til uddannelse og job med eller uden støtte VI BLEV ETABLERET I 2010 SOM EN KONSULENTVIRKSOMHED OG HAR SIDEN 2011 ARBEJDET MED ANDEN AKTØROPGAVER INDENFOR ALLE MÅLGRUPPER

3 JOB OG UDDANNELSE Formålet med job- og uddannelsesforløbene er, at den ledige bliver en selvhjulpen jobskaber og derved opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet eller kommer igang med en uddannelse. Den ledige får igennem et individuelt tilrettelagt forløb metoder og redskaber til, hvordan vedkommende effektivt og professionelt kan søge, få og fastholde job eller komme igang med en uddannelse, der passer til hans/hendes kompetencer og ønsker til job eller uddannelse. MÅLGRUPPE Ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere samt selvforsørgere. Gennemgang af beskæftigelsesmuligheder indenfor forskellige brancheområder, herunder jobbarometer og områder med mulighed for voksenlærlingeplads Vejledning om uddannelsesmuligheder, herunder voksen- og efteruddannelse, FVU, SVU og øvrige tilskudsmuligheder Redskaber og metoder, herunder den effektive personlige tale, hvor den ledige trænes i at præsentere sig selv Sparring og vejledning i udformning af CV og ansøgning, herunder hvordan man sælger sig selv bedst muligt i en ansøgning Træning i brug af netværk og direkte kontakt til relevante virksomheder Vejleding i jobmarkedet, herunder forskellige typer af job, vikarbureauer, selvstændig virksomhed, iværksætterordning mv. Vi tilbyder et forløb med udgangspunkt i den lediges aktuelle job- og uddannelsessituation. Forløbet indeholder 4 trin: 1. Afklaring og vejledning 2. Job- og uddannelsessøgning 3. Motivation og redskaber 4. Job- og uddannelsesformidling Forløbet sker ved individuelle samtaler samt dialogbaseret holdundervisning, hvor den ledige er aktivt omdrejningspunkt. Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser, og den ledige vil undervejs blive guidet i jobsøgningens forskellige faser. Kali konsulenter er tovholder mellem virksomhed, borger og sagsbehandler. Forløbet tilrettelægges individuelt og kan for eksempel indeholde: Fastsættelse af personlige jobmål, eventuelt via uddannelse Den lediges motivation og plan for jobsøgning

4 følger op en gang om ugen på praktikken med virksomhed og borger. giver borgerens sagsbehandler en skriftlig statusrapport ved forløbets afslutning ved Kali Konsulenters Kali Konsulenter er tovholder mellem borger og sagsbehandler i forløbet. følger op på praktikforløbene med virksomhed og borger. giver borgerens sagsbehandler en skriftlig rapport ved praktikforløbets afslutning med Kali Konsulenters job med løntilskud. I forbindelse med etablering af uddannelsesforløb samarbejder vi med lokale UUcentre, erhvervs- og uddannelsesinstitutioner m.v. Den ledige opnår: at blive afklaret om muligheder i forhold til egen job- og uddannelsessituation at blive klædt på til at kunne søge job og opnå ansættelse at blive mere motiveret til at komme i gang med en uddannelse eller få et job at få et ordinært job, starte i en virksomhedspraktik eller i et job med løntilskud at blive optaget på en uddannelse, hvis vedkommende er uddannelsesparat. METODER Kali Konsulenter anvender en anerkendende tilgang, hvor der arbejdes med en aktiv inddragelse af den ledige. Den ledige motiveres til at tage ansvar og selvstændigt initiativ i forhold til vedkommendes egen situa tion. Vore konsulenter anvender en motiverende og coachende tilgang med inddragelse af den lediges egne ressourcer. I forløbet anvender Kali Konsulenter vores omfattende virksomhedsnetværk med henblik på formidling af ordinære job, studiejob, virksomhedspraktik og

5 INTENSIV JOBFORMIDLING Målet med et intensivt jobformidlingsforløb er en hurtig og intensiv hjælp til at komme i job. Kali Konsulenter arbejder individuelt med den ledige, kortlægger vedkommendes kompetencer og erfaringer og finder et job til den ledige hurtigst muligt. Kali Konsulenters fokus er at understøtte kommunernes udmøntning af den af Folketinget vedtagne akutpakke. Fokus er at sikre, at primært ledige dagpengemodtagere, som risikerer at falde ud af dagpengesystemet, opnår fodfæste på arbejdsmarkedet. Bane vejen til ordinære job via virksomhedspraktik, voksenlærlingeplads, vikarjob eller løntilskud Kali Konsulenter er tovholder mellem borger og sagsbehandler under forløbet. er tovholder mellem virksomhed, borger og sagsbehandler. følger op en gang om ugen på praktikken med virksomhed og borger. giver borgerens sagsbehandler en skriftlig statusrapport ved forløbets afslutning ved Kali Konsulenters MÅLGRUPPE Dagpengemodtagere, der er på vej til at opbruge retten til dagpenge. Indholdet af forløbet tilrettelægges individuelt og ud fra den enkeltes baggrund og forudsætninger. Den ledige bliver tilknyttet en af Kali Konsulenters erfarne konsulenter, som hjælper den ledige i alle led af jobsøgningen. Indholdet vil typisk være: Individuelle vejledende og afklarende samtaler Kortlægning af kompetencer og erfaringer Afsøgning af jobmarkedet og personligt netværk Sparring og hjælp til udformning af målrettet ansøgning og CV Forberedelse og praktiske øvelser i personlig præsentation og jobsamtaler Jobformidling og virksomhedskontakt METODE Kali Konsulenter anvender en anerkendende tilgang, hvor der arbejdes med en aktiv inddragelse af den lediges eget ansvar og selvstændige initiativ. Vore konsulenter anvender en motiverende og coachende tilgang med inddragelse af den lediges egne ressourcer. I forløbet anvender Kali Konsulenter vores omfattende virksomhedsnetværk med henblik på formidling af ordinære job, studiejob, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Den ledige opnår at blive afklaret om muligheder i forhold til egen job- og uddannelsessituation at blive klædt på til at kunne søge job og opnå ansættelse at blive motiveret til at få et job at få et job eller starte i en virksomhedspraktik eller et job med løntilskud.

6 AFKLARING AF ARBEJDSEVNE Formålet med forløbet er at afklare den lediges arbejdsevne med henblik på ordinær beskæftigelse, støttet beskæftigelse eller revalidering. Afklaringen sker dels via afklarende samtaler, dels via en virksomhedspraktik, som Kali Konsulenter iværksætter indenfor 4 uger. Kali Konsulenter foretager i forløbet en afprøvning og beskrivelse af borgerens ressourcer og barrierer i.f.t. konkrete jobfunktioner en vurdering af den lediges arbejds- og funktionsevne, helbredssituation, uddannelsesbaggrund- og muligheder, sociale forhold m.v. i relation til den lediges arbejdsmarkedsmuligheder. MÅLGRUPPEN Målgruppen er ledige i matchgruppe 2. Der er tale om personer, som på grund af ledighed, eller af fysiske eller psykiske årsager står udenfor arbejdsmarkedet og modtager kontanthjælp, sygedagpenge eller ledighedsydelse. Borgeren har typisk været på offentlig forsørgelse i en længere periode, og skal udredes til revalidering, fleksjob eller pension skal motiveres til et ordinært job, evt. med støtte er bevilget et fleksjob og har brug for en særlig indsats til at komme i fleksjob med en svag tilknytning til arbejdsmarkedet er psykisk skrøbelig med let til middelsvær diagnose har et misbrug eller hvor der er mistanke om et misbrug er handicappet og har brug for støtte. Indholdet af forløbet tilrettelægges individuelt og ud fra den enkeltes baggrund og ressourcer og vil typisk bestå af individuelle samtaler, kortlægning af ressourcer og jobønsker samt etablering af en virksomhedspraktik. Der kan desuden tilvælges udarbejdelse/opdatering af ressourceprofilen. Praktikkens længde vil blive fastsat individuelt men vil typisk vare op til 13 uger hos en privat eller offentlig arbejdsgiver. Under forløbet vil Kali Konsulenter foretage en intensiv opfølgning og vurdering af den lediges arbejds- og funktionsevne, helbredssituation, uddannelsesbaggrund- og muligheder, sociale forhold m.v. Kali Konsulenter er tovholder mellem virksomhed, borger og sagsbehandler. følger op en gang om ugen på praktikken med virksomhed og borger giver borgerens sagsbehandler en skriftlig statusrapport efter hhv. 4 og 8 uger samt en endelig rapport ved forløbets afslutning med Kali Konsulenters METODE Kali Konsulenter anvender en anerkendende tilgang, hvor der arbejdes med en aktiv inddragelse af den ledige i forløbet. Vore konsulenter anvender en motiverende og coachende tilgang. I forløbet anvender Kali Konsulenter vores omfattende virksomhedsnetværk med henblik på etablering af virksomhedspraktik. Kali Konsulenter sørger for, at 100% af de visiterede borgere kommer i virksomhedspraktik for 80% vedkommende allerede indenfor de første 4 uger. at alle visiterede borgere får afklaret arbejdsevnen i en arbejdsrelevant praktik Udbyttet af forløbet er en afklaring af borgerens arbejdsevne og fremtidige muligheder i forhold til uddannelse og job, herunder evt. fleksjob.

7 AFKLARING TIL RESSOURCEFORLØB Formålet med forløbet er at afklare borgerens ressourcer og barrierer i forhold til fremtidig forsørgelse. Forløbet har desuden til formål at danne grundlag for visitation til ressourceforløb. MÅLGRUPPEN Målgruppen er personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på en førtidspension, jf. forslag til kommende reform af fleksjob og førtidspension. Der er tale om personer, som på grund af ledighed eller af fysiske eller psykiske årsager står udenfor arbejdsmarkedet og modtager kontanthjælp, sygedagpenge eller ledighedsydelse. Borgeren har typisk været på offentlig forsørgelse i en længere periode, og skal udredes til ressourceforløb, fleksjob eller pension med en svag tilknytning til arbejdsmarkedet er psykisk skrøbelig med let til middelsvær diagnose har et misbrug eller der er mistanke om et misbrug er handicappet og har brug for støtte Indholdet af forløbet tilrettelægges individuelt og ud fra den enkeltes baggrund og ressourcer og vil typisk bestå af individuelle samtaler, kortlægning af ressourcer og barrierer samt etablering af en virksomhedspraktik eller løntilskudsjob med henblik på afklaring af arbejdsevnen. Forløbet vil bestå af samtaler med borgeren, hvor ressourcer og barrierer afdækkes samt arbejdsevneafklaring via virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Herudover kan der afhængigt af behov iværksættes en række tiltag med henblik på at understøtte vurderingerne. Det kan f.eks. dreje sig om: en koordineret indsats i forhold til afdækning af uddannelsesmuligheder, herunder involvering af UUcentre, erhvervsskoler og øvrige uddannelsessteder sundhedstiltag så som fysisk træning, sport og motion samt kost og ernæring inddragelse af specialkompetencer i forhold til borgerens sociale forhold, herunder misbrug, boligsituation og økonomiske forhold m.v. Praktikkens eller løntilskudsperiodens længde vil blive fastsat individuelt. Under forløbet vil Kali Konsulenter foretage en intensiv opfølgning og vurdering af den lediges arbejds- og funktionsevne, helbredssituation, uddannelsesbaggrund- og muligheder, sociale forhold m.v. Kali Konsulenter er tovholder mellem virksomhed, borger og sagsbehandler under forløbet. følger op en gang om ugen på praktikken med virksomhed og borger giver borgerens sagsbehandler en skriftlig rapport ved forløbets afslutning med Kali Konsulenters samlede vurderinger og anbefalinger. METODE Kali Konsulenter anvender en anerkendende tilgang, hvor der arbejdes med en aktiv inddragelse af borgeren i forløbet. Vore konsulenter anvender en motiverende og coachende tilgang. I forløbet anvender Kali Konsulenter vores omfattende virksomhedsnetværk med henblik på etablering af virksomhedspraktik. Udbyttet af forløbet er, at Kali Konsulenter afklarer borgerens samlede ressourcer og barrierer med henblik på at danne grundlag for en kommunal vurdering og beslutning om borgerens videre forsørgelse, herunder eventuel iværksættelse af et ressourceforløb.

8 RESSOURCEFORLØB Formålet er at bidrage til iværksættelse og gennemførelse af den arbejdsmarkedsrettede del af et ressourceforløb. MÅLGRUPPEN Målgruppen er personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på en førtidspension, jf. forslag til kommende reform af fleksjob og førtidspension. Der er tale om personer, som på grund af ledighed, eller af fysiske eller psykiske årsager står udenfor arbejdsmarkedet og modtager kontanthjælp, sygedagpenge eller ledighedsydelse. Borgeren har typisk været på offentlig forsørgelse i en længere periode, og er visiteret til et ressourceforløb med en varighed på 1-5 år skal udredes til fleksjob eller førtidspension. Indholdet af forløbet tilrettelægges individuelt og ud fra den enkeltes baggrund og ressourcer og vil typisk bestå af individuelle samtaler, kortlægning af ressourcer og barrierer samt etablering af en virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Kali Konsulenter foretager i forløbet en relevant praktisk afprøvning af borgerens ressourcer afprøver og beskriver borgerens ressourcer og barrierer i.f.t. konkrete jobfunktioner finder og beskriver optimal anvendelse af borgerens ressourcer i konkrete jobfunktioner på arbejdsmarkedet. Kali Konsulenter er i forløbet tovholder mellem virksomhed, borger og den tværgående sundhedskoordinator, jf. forslag til ny lovgivning vedr. fleksjob og førtidspension. Praktikkens eller løntilskudsperiodens længde vil blive fastsat individuelt. Under forløbet vil Kali Konsulenter foretage en intensiv opfølgning og vurdering af den lediges arbejds- og funktionsevne, helbredssituation, uddannelsesbaggrund- og muligheder, sociale forhold m.v. Kali Konsulenter er tovholder mellem virksomhed, borger og sagsbehandler i forløbet følger op en gang om ugen på praktikken eller løntilskudsforløbet med virksomhed og borger giver borgerens sagsbehandler en skriftlig rapport ved forløbets afslutning med Kali Konsulenters METODE Kali Konsulenter anvender en anerkendende tilgang, hvor der arbejdes med en aktiv inddragelse af borgeren i forløbet. Vore konsulenter anvender en motiverende og coachende tilgang. I forløbet anvender Kali Konsulenter vores omfattende virksomhedsnetværk med henblik på etablering af virksomhedspraktik. Udbyttet af forløbet er, at Kali Konsulenter afklarer borgerens arbejdsmæssige ressourcer og barrierer med henblik på at danne grundlag for en kommunal vurdering og beslutning om borgerens videre forsørgelse, herunder eventuel iværksættelse af fleksjob.

9 UNGE Formålet med ungeindsatsen er, at unge i aldersgruppen år vejledes til erhvervskompetencegivende uddannelse, herunder bliver afklarede omkring deres kompetencer, uddannelsesønsker- og -muligheder; at de får lagt en uddannelsesplan og bliver indskrevet på en uddannelse. MÅLGRUPPE Unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere med og uden uddannelsespålæg. Vi tilbyder et forløb med udgangspunkt i den unges aktuelle job- og uddannelsessituation. Forløbet tilrettelægges individuelt og baseres på den unges forudsætninger og behov. Den unge tilknyttes en af Kali Konsulenters rådgivere, som har flere års viden og erfaring med uddannelsesområdet. Forløbet kan f.eks. indeholde følgende: Afklaring og vejledning Uddannelsessøgning Motivation og redskaber Uddannelses- og jobformidling Hjælp til praktiske forhold (tilmelding, SU, tilbagemelding til Jobcenter vedr. uddannelsesønsker mv.) I forløbet afdækkes den unges forudgående uddannelses- og erhvervserfaring, ønsker for fremtiden samt eventuelle barrierer i forhold til valg af uddannelse - sproglige, forståelsesmæssige, fysiske begrænsninger el.lign. Den unge vejledes i forhold til uddannelsesmuligheder, som matcher den unges ønsker og forudsætninger. Såfremt der er givet et uddannelsespålæg, skal den unge inden for en given frist komme med forslag til mulige uddannelser, den unge ønsker at søge ind på. Der skal desuden udarbejdes en uddannelsesplan for den unge. Den unge kan også få vejledning og støtte til at søge en uddannelse og til at få et studiejob eller en praktikplads i tilknytning til uddannelse eller studie. Afhængigt af den unges behov kan der tilrettelægges et forløb, hvor den unge f.eks. modtager coaching og motivationstræning, trænings- og motionstilbud og/eller rådgivning om sociale forhold, misbrug, bolig og økonomi. Der kan også tilknyttes en mentor til den unge, etableres et netværk sammen med andre unge, og Kali Konsulenter kan påtage sig at foretage en tæt opfølgning på den unge umiddelbart før og efter studiestart. Kali Konsulenter er tovholder mellem den unge og sagsbehandleren under forløbet giver den unges sagsbehandler en skriftlig statusrapport ved forløbets afslutning med Kali Konsulenters METODER Kali Konsulenter anvender en anerkendende tilgang, hvor der arbejdes med en aktiv inddragelse af den unges eget ansvar og selvstændige initiativ. Vore konsulenter anvender en motiverende og coachende tilgang med inddragelse af den unges egne ressourcer. I forløbet anvender Kali Konsulenter vores tætte samarbejde med UU-centre, erhvervsskoler og virksomhedsnetværk med henblik på formidling af uddannelse, studiejob, virksomhedspraktik m.v. De unge opnår at blive afklaret om uddannelsesmuligheder i forhold til egne kompetencer, ønsker og forudsætninger at blive klædt på til at kunne søge ind på en uddannelse at blive motiveret til at komme i gang med en uddannelse at de der er uddannelsesparate bliver optaget på en uddannelse.

10 MENTORSTØTTE Formålet med mentorstøtte er at yde en tæt og helhedsorienteret støtte til den lediges bevægelse imod eller bevarelse af tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Ligeledes støttes og hjælpes den enkelte i sit hverdagsliv relateret til job eller uddannelse. MÅLGRUPPE Personer, som har behov for en ekstra støtte for at kunne opnå beskæftigelse, komme i gang med en uddannelse eller fastholde tilknytning til job eller uddannelse. Modtageren af mentorstøtte tilknyttes en af Kali Konsulenters uddannede mentorer, som har flere års mentorerfaring. Mentorstøtten tager udgangspunkt i den enkelte person, og der tilrettelægges et individuelt forløb. Mentorstøtten kan f.eks. indeholde: Motivationstræning i forhold til uddannelse eller job Hjælp til at formulere og opnå personlige mål Opbygning af et positivt livssyn tro på fremtiden, selvtillid og selvværd Arbejde med den indre energi med det formål at opnå det man vil Coaching i personlig fremtræden. Kali Konsulenter er tovholder mellem borgeren og sagsbehandler under mentorforløbet giver borgerens sagsbehandler en skriftlig rapport ved forløbets afslutning med Kali Konsulenters METODER Der tages udgangspunkt i den enkeltes situation ved at klarlægge, hvor vedkommende befinder sig i sit liv. Der anvendes en pædagogik, hvor anerkendelse og udfordring af holdninger og synspunkter er hovedelementer. Dialogen med den enkelte borger er respektfuld og har til mål at påvirke dennes selvopfattelse i forhold til barrierer, ressourcer og kompetencer. Der arbejdes i den forbindelse med, at borgeren oplever sine kompetencer som værende anvendelige i det rummelige arbejdsmarked. Borgeren opfordres og opmuntres til at bliver herre i eget liv og at træffe selvstændige valg og beslutninger og blive fastholdt i forhold til indgåede aftaler. Gennem mentorforløbet sigter vi på at give borgeren personlige handlekompetencer, så denne får overskud og ressourcer til at kunne agere selvstændigt i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Den der modtager mentorstøtte opnår at få styrket sin motivation for at komme i arbejde eller gå i gang med en uddannelse redskaber til at formulere og opnå personlige mål at blive bedre i stand til at håndtere udfordringer i dagliglivet, herunder lavt selvværd og manglende tro på fremtiden. Resultatet er, at borgeren vil stå stærkere rustet til at kunne bestride et arbejde, gennemføre en uddannelse og dermed opnå en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

11 HER BOR VI KALI KONSULENTER LAUTRUPHØJ BALLERUP Buslinie 350S og 153E går lige til døren KONTAKT: Anita Theilgaard Direktør Mobil.: Tlf.: Michael Ballegaard Administrationschef Mobil.: Tlf.: Administration: Aksel Heidesvej Hørsholm

12

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi.

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Nedenstående er en oversigt over de aftalte tilbud, som Jobcenter Varde tilbyder i internt regi og som ligger på kompetencecentret. Tilbuddene er inddelt med afsæt

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om uddannelseshjælp,

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN. Temadrøftelse om unge Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN. Temadrøftelse om unge Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Temadrøftelse om unge Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BORGERE I BIF FORDELT PÅ YDELSE OG ALDER Ca. 8.000 unge (16-29 år) helårspersoner i 2014 (ex.

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt sparate shjælpsmodtagere Målgruppe definition Kontaktforløb Dagpengemodtagere u. 30 år Ledige, der modtager dagpenge. I de første

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Uddannelsesporten Indsatsbeskrivelse

Uddannelsesporten Indsatsbeskrivelse DECEMBER 2012 Uddannelsesporten Indsatsbeskrivelse Bornholm Indsatsbeskrivelse for Uddannelsesporten* 2 Indsatsbeskrivelse for Uddannelsesporten* 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Gennemgående

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere