Befolkningsprognose 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose 2016"

Transkript

1 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af boliger (boligprogram) i de kommende år samt den eksisterende befolkningssammensætning. Befolkningsprognosen er beregnet frem til 2028, men eftersom forudsætningerne der ligger til grund for prognosen kan ændre sig, vil der være en større usikkerhed i prognosen, desto længere man ser ud i fremtiden. NOTAT 27. februar 2016 Journal nr Ø Sagsbehandler CMOPE Overordnet resultat frem mod Den fremtidige udvikling i befolkningstallet samt befolkningssammensætningen, ser ganske fornuftig ud i forhold til, at der skal være balance i Frederikssund Kommunes økonomi. Der vil komme en markant stigning i aldersgruppen årige frem mod 2020, men samtidig vil personer i den erhvervsaktive alder også være stigende i samme periode. Det skal dog bemærkes at befolkningsvæksten i den erhvervsaktive alder, er betinget af gennemførelsen af Vinge som prognosticeret i boligprogrammet. Befolkningstallet pr. 1. januar Befolkningsudvikling i 2015 Ændring i løbet af 2015 Ændring i løbet af 2015 Sidste års prognose Sidste års prognose 1. januar 2016 Faktisk Faktisk 0-5 år ,3% -0,7% 6-16 år ,2% -1,7% år ,6% -0,6% år ,8% 0,1% år ,6% -0,5% år ,2% 7,1% 90+ år ,3% 4,7% I alt ,7% 0,2% Befolkningsstigningen på 313 personer i 2015, skyldes primært et øget antal flygtninge til kommunen. Men der har også været en nettotilflytning fra andre kommuner, hvor det især er fra Egedal og København Kommuner, der har været en stigning i antallet af tilflyttere. I 2015 er nettotilflytningen fra Egedal kommune 113 personer, hvilket er 55 personer flere end i Der har ligeledes været en nettotilflytning fra København kommune på 60 personer i 2015, hvorimod der var en nettofraflytning i 2014 på 69 personer. Frederikssund Kommune har i 2015 fået 240 flere borgere end forventet i sidste års prognose. Det er især i aldersgrupperne årige og 25-59

2 årige prognosen har undervurderet. Årsagen skal hovedsageligt findes i antallet af flygtninge som kommunen har modtaget i 2015, som ligger væsentligt højere end forventet. 2. Befolkningsudvikling på fire års sigt årige årige årige årige årige årige årige I alt I alderen 0-5 årige er antallet faldet med 383 personer fra 2012 frem til Fra 2016 og frem til 2020 vender udviklingen og der kommer en stigning i denne aldersgruppe med 218 personer. Til gengæld slår de tidligere års fald af 0-5 årige igennem i de kommende år på antallet af 6-16 årige, som er faldet med 259 personer fra 2012 og frem til Ydermere fortsætter antallet i denne aldersgruppe med at falde frem mod 2020 med 108 personer. Antallet af personer i alderen årige er steget med 242 siden Frem mod 2020 vil antallet fortsætte med at stige, dog ikke med samme vækst som i de tidligere år. Fra er antallet af årige faldet med 76 personer. Der forventes en mærkbar stigning i denne aldersgruppe i de kommende år, hvor antallet stiger med personer fra 2016 og frem til I perioden er der sket en stigning i antallet af personer i alderen årige. I de kommende år falder antallet med 43 personer frem mod I perioden er der sket en betydelig stigning i antallet af personer i alderen årige. I de kommende år fortsætter antallet med at stige i endnu højere grad, og i 2020 forventes de årige at udgøre personer (svarende til en stigning på 30,2 % fra ). Antallet af 90+ årige er steget med 53 personer siden Frem mod 2020 vil antallet fortsætte med at stige med ca. 11 personer årligt og samlet udgøre 325 personer i /16

3 Befolkningens alderssammensætning Som det ses af tabellen nedenfor har Frederikssund Kommune en lavere procentdel af børn og en højere andel af ældre både i forhold til hele landet, Region Hovedstaden og i forhold til en gruppe af sammenlignelige kommuner. De små børn på 0-5 år udgør 5,4 % af befolkningen mod 6,3 % i hele landet, mens seniorerne mellem 65 og 74 år udgør 13,6 % i Frederikssund mod 11,2 % i hele landet. Den skæve alderssammensætning skyldes, at der i de seneste år har været et ekstra stort fald i antallet af små børn i Frederikssund (et fald på 13,6 % siden 2012 mod et fald på 6,6 % i hele landet) og en større vækst i gruppen af ældre end i de øvrige sammenligningsgrupper. I Frederikssund er gruppen af 75+ årige vokset med 22,7 % siden 2012 mod en vækst på 10,1 % i hele landet. Den demografiske forsørgerbrøk er et mål for antal potentielt forsørgede (0-16 årige og 65+ årige) delt med antal potentielle forsørgere (17-64 årige). En stigende forsørgerbrøk betyder således færre erhvervsaktive personer i forhold til antal forsørgede personer. Forholdet mellem antallet af erhvervsaktive og resterende aldersgrupper har betydning for kommunens økonomi. Meget generaliseret udgør de erhvervsaktive indtægtssiden og de resterende grupper udgiftssiden i den kommunale økonomi. Forholdet mellem disse grupper er ofte udtrykt som forsørgerbyrden. Det bør bemærkes, at der er tale om en demografisk forsørgerbyrde, og ikke en reel økonomisk forsørgerbyrde. Den reelle økonomiske forsørgerbyrde vil ikke alene afhænge af befolkningssammensætningen på aldersklasser, men eksempelvis også af i hvor høj grad samfundet formår at bringe og bibeholde personer i beskæftigelse ved at øge andelen af beskæftigede og nedbringe arbejdsløsheden. I 2016 udgør den demografiske forsørgerbrøk 72,2 % i Frederikssund Kommune. Frem mod 2020 falder den en smule til 72,1 %, hvorimod den forventes at udgøre 77 % i Aldersstruktur i 2016 Frederik ssund Kommun Sml.- gruppen Region Hovedst aden Hele landet Aldersstrukturen årige 5,4 6,4 6,5 6, årige 14,4 14,1 13,8 12, årige 58,1 59,2 59,9 61, årige 13,6 12,2 11,6 11,2 75 årige og derover 8,5 8,1 8,2 7,7 (65 årige og derover) 22,1 20,3 19,8 18,8 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Demografisk forsørgerbrøk 72,2 69,0 67,5 61,5 Vækst i aldersgrupperne (pct.) 0-5 årige -13,6-6,7-4,8-6, årige -3,9-0,4 1,5-0, årige -0,2 1,3 1,9 1, årige 6,7 8,3 8,9 11,6 75 årige og derover 22,7 19,3 14,8 10,1 Samlet befolkning 0,9 2,5 3,0 2,3 Kilde: Eco-nøgletal tabel I sammenligningsgruppen indgår følgende kommuner: Halsnæs, Brøndby, Rødovre, Tårnby, Egedal, Fredensborg, Høje-Taastrup, Furesø, Gribskov, Greve, Ballerup og Hillerød. 3/16

4 Befolkningsudvikling på langt sigt 4. Befolkningsudvikling på langt sigt I 2027 vil der ifølge 2016-prognosen være indbyggere i Frederikssund Kommune. Det er en stigning i forhold til 2016 på personer. Denne relativt høje vækst skyldes byudviklingsprojektet i Vinge, som er inkluderet i prognosen via boligprogrammet. Antallet af borgere i 2027 er personer højere i 2016-prognosen end i 2015-prognosen. Forskellen i de 2 prognoser skyldes i høj grad en større befolkningsvækst i Vinge i 2018 og 2019, samt et højere antal flygtninge end tidligere forventet. Forventningerne til antallet af flygtninge i de kommende 4 år, er blevet justeret væsentlig op i forhold til det niveau der er anvendt i 2015-prognosen. Nedenstående tabel viser det forventede årlige antal flygtninge til kommunen frem til prognose Antal flygtninge I Danmarks Statistiks (DKS ) prognose er boligprogrammet og dermed effekten af Vinge ikke medtaget, hvorfor indbyggerantallet ligger næsten stabilt frem mod /16

5 Befolkningens bevægelser og sammensætning 5. Befolkningens bevægelser Ændring Indbygger primo Fødte Døde Forskel Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Befolkningsvækst Indbygger ultimo Fra ultimo 2016 og frem til ultimo 2027 stiger befolkningsantallet i Frederikssund Kommune med personer. Det skyldes primært en årlig stigning i nettotilflytningen på gennemsnitlig 543 personer. 6. Procentvis ændring i befolkningsgrupper med 2016 som basisår 7. Sammensætning år år år år år år år I alt årige Antallet af 0-5 årige stiger med 832 (34 pct.) fra 2016 til Den relative store stigning i antallet kan tilskrives den forventede udvikling i Vinge, som afspejles via boligprogrammet, samt en øget fertilitet. Frem til ultimo /16

6 vil der dog være et fald i denne aldersgruppe, hvorefter udviklingen vender i 2018, og der forventes herefter en årlig stigning i antallet af 0-5 årige frem mod årige Antallet af 6-16 årige falder derimod med 188 personer (3 pct.) fra 2016 til Dette skyldes, de tidligere års fald i antallet af 0-5 årige, men i takt med at der kommer en stigning i denne aldersgruppe fra 2018, vil det med tiden også få en positiv indvirkning på antallet af personer i alderen 6-16 årige. Det begynder så småt at komme til udtryk fra 2026, hvor udviklingen forventes at vende årige Antallet af årige forventes at stige med 229 frem til primo 2019, hvorefter der forventes et årligt fald i aldersgruppen frem mod Samlet set forventes en lille stigning på 12 personer (0,3 pct.) fra årige Antallet af årige stiger med personer (7 pct.) fra 2016 og frem til Denne stigning skal i stor grad tilskrives Vinge årige Antallet af årige stiger med 998 personer (11 pct.) fra 2016 og frem til Denne betydelige stigning forventes primært på grund af Vingeeffekten årige Antallet af årige stiger markant med personer (65 pct.) fra 2016 til 2028, hvilket primært må tilskrives den generelle demografiske udvikling. 90+ årige Antallet af 90+ årige stiger kraftigt med 232 personer (83 pct.) fra 2016 og frem til 2028, hvilket ikke er overraskende, og skyldes den generelle demografiske udvikling. I det følgende ses mere eksplicit på udviklingen i de enkelte aldersgrupper fordelt på skoledistrikter. 6/16

7 0-5 årige 8. Udviklingen i 0-5 årige 9. Udviklingen i 0-5 årige fordelt på skoledistrikter Siden 2006 har der været et fald i antallet af børn i alderen 0-5 år. Fra 2018 ændres udviklingen og der vil frem mod 2028 være en årlig stigning i denne aldersgruppe i samtlige skoledistrikter. Den største vækst forventes i Frederikssund Syd, hvilket primært skyldes, at Vinge er placeret i dette skoledistrikt. Den forventede stigning i de øvrige områder, er resultat af en øget fertilitet i de kommende år. Samlet antal 0-5 årige stiger med 832 personer i perioden 2016 til årige Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /16

8 6-16 årige 10. Udviklingen i 6-16 årige 11. Udviklingen i 6-16 årige fordelt på skoledistrikter Fra 2006 og frem til 2012 har kurven for 6-16 årige været svingende, herefter er der sket et generelt fald i antallet, som forventes at fortsætte frem mod I årene vil det årlige fald dog være minimalt, og i løbet af 2025 vil det samlet antal 6-16 årige igen begynde at stige. Som det ses af grafen, vil der i Frederikssund Syd komme en kraftig stigning i antallet af 6-16 årige, mens der i de øvrige skoledistrikter vil være et mere stabilt niveau fra 2022 og frem mod Dette skyldes som sagt, at Vinge er placeret i Frederikssund Syd. Det samlet antal 6-16 årige falder med 188 personer i perioden årige Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /16

9 17-24 årige 12. Udviklingen i årige 13. Udviklingen i årige fordelt på skoledistrikter Siden 2007 har der været en kraftig stigning i antallet af årige. Fra 2016 og frem mod 2019 forventes antallet at stige med 229 personer, hvorefter der forventes et årligt fald i aldersgruppen frem mod Der forventes en betydelig stigning i antallet af årige i Frederikssund Syd, mens der ses et fald i alle øvrige skoledistrikter. Igen er det Vingeeffekten, der slår igennem. Det samlet antal årige stiger med 12 personer i perioden årige Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /16

10 25-59 årige 14. Udviklingen i årige 15. Udviklingen i årige fordelt på skoledistrikter Fra 2006 og frem til 2015 har antallet af årige været faldende. Fra 2016 vil antallet stige frem mod 2023, hvorefter antallet stabiliserer sig omkring personer i perioden frem mod Igen er denne stigning udelukkende baseret på Vinge-effekten, idet der i Frederikssund Syd ses en markant stigning, mens der generelt i de øvrige skoledistrikter sker et lille fald frem mod Det samlet antal årige stiger med personer i perioden årige Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /16

11 60-74 årige 16. Udviklingen i årige 17. Udviklingen i årige fordelt på skoledistrikter Antallet af årige stiger frem mod 2015, hvorefter der ses et beskedent fald frem mod Herefter ses en betydelig stigning i antallet af personer frem mod Som det ligeledes er tilfældet i de andre aldersgrupper er det også her Frederikssund Syd og hermed Vinge, der er den primære årsag til stigningen. Men der vil også ske en årlig stigning i de øvrige distrikter efter Det samlet antal årige stiger med 998 personer i perioden årige Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /16

12 75-89 årige 18. Udviklingen i årige 19. Udviklingen i årige fordelt på skoledistrikter I perioden 2006 og frem til 2024 ses en tydelig stigning i antallet af årige, hvilket er en effekt af den generelle demografiske udvikling. Herefter sker en stabilisering af antallet på omkring personer i perioden frem mod I samtlige distrikter sker der næsten en fordobling eller mere i antallet af ældre i alderen årige. Stigningen kan således ikke tilskrives Vinge alene, som det er tilfældet i de tidligere beskrevet aldersgrupper, men det er derimod et resultat af den generelle demografiske udvikling. Det samlet antal årige stiger med personer i perioden årige Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /16

13 90+ årige 20. Udviklingen i 90+ årige 21. Udviklingen i 90+ årige fordelt på skoledistrikter Antallet af 90+ årige er stigende i hele perioden, hvilket kan henføres til den generelle demografiske udvikling. De kraftigste stigninger ses i distrikterne Jægerspris og Frederikssund Nord og Syd. Til gengæld sker der kun en mindre stigning i distrikterne Skibby og Slangerup, hvor antallet stiger med henholdsvis 11 og 22 fra 2016 og frem mod Det samlet antal 90+ årige stiger med 232 personer i perioden årige Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /16

14 Befolkningsudviklingen i Vinge 22. Udviklingen i Vinge 23. Sammensætningen Vinge år år år år år år år I alt Som tabellen viser, venter der en markant stigning i befolkningstallet i Vinge fra 2017 og frem. Den største vækst sker i aldersgruppen år, der stiger med personer frem til Det er en meget positiv udvikling for Frederikssund Kommune, da hovedparten af personer i disse aldre er tilknyttet arbejdsmarkedet, og derved genererer en indkomst til kommunen. Samlet forventes antallet af indbyggere i Vinge at stige med personer fra 2016 og frem til Antallet er betinget af, at Vinge udvikles som prognosticeret i boligprogrammet prognosen er ændret en smule i forhold til sidste års prognose. Det ses tydeligst efter 2018, hvor de 2 kurver begynder at afvige fra hinanden. Det skyldes en hurtigere udbygningsperiode end forventet i sidste års prognose, men som det også ses af grafen, forventes befolkningstallet i 2027 at udgøre næste det samme antal i begge prognoser. 14/16

15 Forudsætninger Befolkningsprognosen er udarbejdet af Økonomi med assistance fra COWI via programmet Demografix. Boligprogram 2016 Boligprogrammet udgør en betydelig del af forudsætningerne for Befolkningsprognosen, særligt byudviklingsplanerne i Vinge får stor betydning for indbyggertallet i kommunen i de kommende år. Programmet er udarbejdet af Plan & Miljø. Boligprogrammets forudsætninger Fra et svagt udgangspunkt i årene er der lige nu positive tendenser på boligmarkedet i hovedstadsområdet, hvorfor boligprogrammet udtrykker en vækstkurve frem til Kommunens store byudviklingsprojekt Vinge er startet med fine salgstal i 2015 og forventes at blive en væsentlig faktor for tiltrækning af boligbyggeri fremover. I den nedenstående oversigt er opgjort det forventede boligbyggeri i forskellige dele af kommunen. Den geografiske opdeling tager udgangspunkt i kommunens byområder. 24. Boligprogram for Bofolkningsprognose Frederikssund excl Vinge Vinge Jægerspris Skibby Slangerup Byzonelandsbyer Land I alt Vinge - en helt ny bæredygtig by Frederikssund Kommune er i fuld gang med at bygge den nye by Vinge, hvor der planlægges for nye indbyggere og nye arbejdspladser. Udbygningen af Vinge har væsentlig betydning for boligprogrammets udformning og de kommende års boligudbygning i kommunen. Den første lokalplan for et boligområde nord for Dalvejen er vedtaget i Den giver mulighed for at etablere ca boliger. Lokalplan for stationsområdet, med plads til bl.a. boliger, er under udarbejdelse og forventes vedtaget i indeværende år. Stationen planlægges bygget i Allerede fra i år bliver der indflytning i nye boliger i Vinge og i de kommende år udbygges der med boliger om året i Vinge. En væsentlig del af boligtilvæksten forventes således at ske i Vinge. Fjordforbindelsen giver nye muligheder i Hornsherred Fjordforbindelsen som ventes klar i 2019 vil give en langt hurtigere adgang fra Hornsherred til arbejdsmarkedet i Storkøbenhavn. Det ventes at dette vil betyde nye muligheder for boligudvikling i Hornsherred. Flyttemønstre sammenhæng mellem nye og eksisterende boligmasse Befolkningen i den eksisterende boligmasse er bestemt af flytteparametre, som er beregnet på baggrund af historiske år. Der er sammenhæng mellem flyttemønsteret og antallet af nye boliger. Når der er mange nye boliger, forventes en udtynding i befolkningen i den eksisterende boligmasse. Det 15/16

16 betyder, at der tages højde for at nettotilflytningen til nye boliger ikke alene kommer over kommunegrænsen, men at tilflytningen også sker fra eksisterende boligmasse inden for kommunegrænsen. Fertilitet Fertiliteten i befolkningsprognosen og dermed antal fødsler er baseret på realiseret fertilitet i Fertilitet Grunden til at fertiliteten er svagt stigende i de kommende år på trods af, at fertiliteten har været faldende i perioden fra og igen i 2015, skyldes at fertiliteten i prognosen endvidere er baseret på DREAMS forudsætning om en konstant fertilitet i løbet af en livscyklus dvs. at de kvinder som eksempelvis ikke har fået børn i års alderen vil få dem i 40 erne. Mortalitet Fremskrivningen af dødsfald i prognosen er baseret på DREAMS landsdækkende mortalitetsrate justeret for antal dødsfald i Frederikssund Kommune i årerne Flygtninge Fremskrivningen af flygtninge fra 2016 til 2019 er baseret på flygtningekvoten i 2016 samt forventninger om familiesammenføring. Fra 2020 og frem er fremskrivningen beregnet på baggrund af flygtningetallet fra Flygtninge er ikke medtaget i grafer og tabeller fordelt på skoledistrikter. 16/16

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2017 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2017 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2016 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2016 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Indhold: Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2015 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (plancherne 2-6)

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere