Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D GC Udgave 12/ / DA Driftsvejledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter MOVIMOT i kategori II3D MOVIMOT i kategori II3D med GP-funktion (Gear Protection) Feltbusgrænseflader i kategori II3D (zone 22) Setpunkt-omformer MLA12A i kategori II3D Vigtige anvisninger Sikkerheds- og advarselsanvisninger Anden gældende dokumentation Korrekt anvendelse Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Opbygning MOVIMOT -omformer Feltbusgrænseflader Mekanisk installation MOVIMOT Feltbusgrænseflader Setpunkt-omformer MLA12A Elektrisk installation MOVIMOT Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Idrifttagning Vigtige anvisninger vedrørende idrifttagningen Beskrivelse af betjeningselementerne Beskrivelse af DIP-switche S Beskrivelse af DIP-switche S Mulige ekstra-funktioner MM..C Idrifttagning med binær styring (styring via klemmer) Idrifttagning med option MLA12A Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med RS-485-master Funktion med RS-485-master Idrifttagning med PROFIBUS-grænseflade MFP PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) Funktion for InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) Kodning af procesdataene Diagnose Diagnose MOVIMOT Vigtige informationer i tilfælde af service Inspektion og vedligeholdelse Vigtige anvisninger Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på motor Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på bremse Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 3

4 Indholdsfortegnelse 11 Tekniske data MOVIMOT i kategori II3D Integreret RS-485-grænseflade Allokering af interne bremsemodstande Modstand og allokering af bremsespole Tekniske data: option DFC11B Koblingsarbejde, arbejdsluftspalte, bremsemoment BMG Tilladt koblingsarbejde for bremsen Maksimalt tilladte radialkræfter Tilladte kuglelejetyper Driftskarakteristikker Driftskarakteristikker med GP-funktion Tekniske data PROFIBUS-grænseflade MFP21D/Z21D/II3D Tekniske data InterBus-grænseflade MFI21A/Z11A/II3D CE-typisk drevsystem Overensstemmelseserklæringer Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

5 Gyldige komponenter MOVIMOT i kategori II3D 1 Driftsvejledning 1 Gyldige komponenter Denne driftsvejledning gælder for følgende MOVIMOT -motorer: 1.1 MOVIMOT i kategori II3D 57917AXX /min 3 x V (400 V) Type P N M N M A /M N n N I n1 cos ϕ J Mot M Bmax [kw] [Nm] [Nm] [1/min] [A] [10-4 kgm 2 ] uden bremse [10-4 kgm 2 ] med bremse [Nm] DT71D4/.../MM03/II3D 1) 0,25 1,7 1, ,0 0,99 4,61 5,51 5 DT80K4/.../MM05/II3D 1) 0,37 2,5 1, ,3 0,99 6,55 7,45 10 DT80N4/.../MM07/II3D 1) 0,55 3,7 1, ,6 0,99 8,7 9,6 10 DT90S4/.../MM11/II3D 1) 0,75 5,1 1, ,9 0, ,4 20 DT90L4/.../MM15/II3D 1) 1,1 7,5 1, ,4 0, ,4 20 DV100M4/.../MM22/II3D 1) 1,5 10,2 1, ,5 0, DV100L4/.../MM30/II3D 1) 2,2 15 1, ,0 0, ) Evt. monteret med feltbusgrænseflade /min 3 x V (400 V) Type P N M N M a /M n n n I n1 cos ϕ J mot M Bmax [kw] [Nm] [Nm] [1/min] [A] [10-4 kgm 2 ] uden bremse [10-4 kgm 2 ] med bremse [Nm] DT71D4/.../MM05/II3D 1) 0,37 1,2 1, ,3 0,99 4,61 5,51 5 DT80K4/.../MM07/II3D 1) 0,55 1,8 1, ,6 0,99 6,55 7,45 10 DT80N4/.../MM11/II3D 1) 0,75 2,5 1, ,9 0,99 8,7 9,6 10 DT90S4/.../MM15/II3D 1) 1,1 3,6 1, ,4 0, ,4 20 DT90L4/.../MM22/II3D 1) 1,5 4,9 1, ,5 0, ,4 20 DV100M4/.../MM30/II3D 1) 2,2 7,2 1, ,0 0, DV100L4/.../MM3X/II3D 1) 3,0 9,9 1, ,7 0, ) Evt. monteret med feltbusgrænseflade Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 5

6 1 Gyldige komponenter MOVIMOT i kategori II3D med GP-funktion (Gear Protection) 1.2 MOVIMOT i kategori II3D med GP-funktion (Gear Protection) Variant med reduceret effekt 57917AXX /min 3 x V (400 V) Type P n M n M frakobl / n n I n1 cos ϕ J mot M Bmax M [kw] [Nm] n [1/min] [A] [10-4 kgm 2 ] [10-4 kgm 2 ] [Nm] uden med bremse bremse DT71D4/.../MM03C-GP 1) 0,3 1,00 1, ,95 0,99 4,61 5,51 5 DT80K4/.../MM05C-GP 1) 0,4 1,4 1, ,1 0,99 6,55 7,45 10 DT80N4/.../MM07C-GP 1) 0,6 2,1 1, ,3 0,99 8,7 9,6 10 DT90L4/.../MM15C-GP 1) 1,3 4,3 1, ,5 0, ,4 20 DV100L4/.../MM30C-GP 1) 2,6 8,5 1, ,0 0, ) Evt. monteret med feltbusgrænseflade 6 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

7 Gyldige komponenter Feltbusgrænseflader i kategori II3D (zone 22) Feltbusgrænseflader i kategori II3D (zone 22) 1) P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S MFZ21 MFZ11 MFP21 MFI21 Versioner Versioner Feltbusgrænseflade + modulholder MFP21D/Z21D/II3D Sagsnummer Tilslutningsteknik Sensorer / aktuatorer Klemmer Digitale indgange 4 Digitale udgange 2 Feltbusgrænseflade + modulholder MFI21A/Z11A/II3D Sagsnummer X Tilslutningsteknik Sensorer / aktuatorer Klemmer Digitale indgange 4 Digitale udgange AXX 1.4 Setpunkt-omformer MLA12A i kategori II3D 57821AXX Setpunkt-omformeren MLA12A i kategori II3D fås kun monteret på MOVIMOT - tilslutningskassen. Setpunkt-omformer MLA12A Sagsnummer ) I forbindelse med MOVIMOT i kategori II3D (zone 22) Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 7

8 2 Vigtige anvisninger Sikkerheds- og advarselsanvisninger 2 Vigtige anvisninger 2.1 Sikkerheds- og advarselsanvisninger Sikkerheds- og advarselsanvisningerne i denne tryksag skal overholdes! Alvorlig risiko på grund af stød. Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Alvorlig risiko. Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Farlig situation. Mulige følger: Lettere eller ubetydelige kvæstelser. Farlig situation. Mulige følger: Beskadigelse af apparatet og omgivelserne. Anvendelsestips og nyttige informationer. Vigtige anvisninger vedrørende eksplosionsbeskyttelse. Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion af dette produkt, at denne driftsvejledning følges nøje, ligesom det også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav tages til følge. Læs derfor først denne vejledning grundigt igennem, inden produktet tages i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige anvisninger vedrørende service. Driftsvejledningen bør derfor altid opbevares i nærheden af produktet. 2.2 Anden gældende dokumentation Håndbog "PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere" Håndbog "InterBus-grænseflader, -feltfordelere" 8 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

9 Vigtige anvisninger Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse Eksplosionsfarlige blandinger kan i forbindelse med varme, spændingsførende og bevægelige dele på elektriske maskiner forårsage alvorlige og livsfarlige personskader. Montering, tilslutning, idrifttagning samt vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af kvalificeret faguddannet personale under hensyntagen til følgende: denne vejledning de tekniske data på typeskiltet advarsels- og oplysningsskilte på motoren/gearmotoren alle andre tilhørende projekteringsdokumenter, idrifttagningsvejledninger og koblingsdiagrammer de anlægsspecifikke bestemmelser og krav de gældende nationale/regionale forskrifter (eksplosionsbeskyttelse/sikkerhed/ forebyggelse af arbejdsulykker) Normative grundlag MOVIMOT -motorer og ekstraudstyr beskrevet i denne driftsvejledning er beregnet til industrielle anlæg. De opfylder de gældende normer og forskrifter: Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF EN : Elektriske driftsmidler til anvendelse i områder med brændbart støv: Beskyttelse vha. kabinet EN 50014: Driftsmidler til eksplosionsfarlige områder: Generelle bestemmelser og er således i overensstemmelse med 94/9/EF-direktivet. Arbejdsomgivelser Materielgruppe II Kategori 3D til brug i zone 22, ikke-ledende støv (iht. EN ) Maksimal overfladetemperatur 120 C; overfladetemperaturer, der afviger herfra, er angivet på typeskiltet Omgivelsestemperatur -20 til +40 C; omgivelsestemperaturer, der afviger herfra, er angivet på typeskiltet Opstillingshøjde maks m Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 9

10 2 Vigtige anvisninger Bortskaffelse Kabinettets kapslingsklasse En forudsætning for, at kravene til eksplosionsbeskyttet materiel overholdes, er at IP-kapslingsklassen opretholdes gennem hele driftstiden. Af denne grund kræves særlig omhu ved tilslutning af apparaterne. Forudsætninger for overholdelse af kapslingsklassen: Kapslingsklassen er kun sikret opretholdt, når kabinettets pakninger er intakte og sidder korrekt. Beskyttelsesfolien over diagnose-led erne må ikke være beskadiget. Følgende anvendelser er forbudte, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse til dette: Motorerne må ikke udsættes for skadelig stråling. Kontakt i givet fald SEW-EURODRIVE. Eksplosionsbeskyttede motorer er ved korrekt brug ikke i stand til at antænde eksplosive blandinger. Motorerne må dog ikke udsættes for gasser, dampe eller støv, som kan forringe driftsikkerheden på grund af f.eks. korrosion ødelæggelse af beskyttelsesmalingen ødelæggelse af tætningsmateriale osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødbelastninger, der overstiger kravene i EN Anvendelse til formål, hvor MOVIMOT -omformeren alene (uden overordnede sikkerhedssystemer) varetager sikkerhedsfunktioner, som skal garantere sikkerheden for maskiner og personer. 2.4 Bortskaffelse Produktet består af: jern aluminium kobber kunststof elektroniske komponenter Bortskaf disse dele iht. gældende regler og bestemmelser! 10 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

11 Sikkerhedsanvisninger Bortskaffelse 3 3 Sikkerhedsanvisninger Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejde på MOVIMOT må kun udføres af elektrikere med relevant uddannelse i forebyggelse af arbejdsulykker og iht. de gældende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsanordninger skal overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendig sikkerhedsforanstaltning: Jording af MOVIMOT Apparatet opfylder alle krav til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. Før MOVIMOT -omformeren fjernes, skal den afbrydes fra el-nettet. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. Så snart der er sluttet netspænding til MOVIMOT, skal tilslutningskassen være lukket, dvs. at MOVIMOT -omformeren skal være skruet på. Slukningen af drifts-led en og andre visningselementer er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt og den er spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan føre til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller reset kan resultere i, at motoren starter af sig selv. Er dette af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt, skal MOVIMOT afbrydes fra el-nettet, før fejlen afhjælpes. OBS! Risiko for forbrænding: Temperaturen på MOVIMOT -overfladen (især på kølelegemet) kan under driften være på over 60 C! Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 11

12 4 Opbygning MOVIMOT -omformer 4 Opbygning 4.1 MOVIMOT -omformer AXX 1. Mærkning af kredsløbstype 2. Tilslutningskasse (eksempel størrelse 2) 3. Forbindelsesstik, tilslutningsenhed med omformer 4. MOVIMOT -omformer med kølelegeme (eksempel størrelse 2) 5. Tilslutningsenhed med klemmer 6. Skrue til PE-tilslutning 7. Elektronik-klemmerække X2 8. Intern bremsemodstand BW. (standard ved motorer uden bremse) 9. Tilslutning af bremsespole (X3). Ved motorer uden bremse: Tilslutning af intern bremsemodstand BW. (standard) 10. Nettilslutning L1, L2, L3 (X3) (egnet til 2 x 4 mm 2 ) 11. Skrue til PE-tilslutning 12. Kabelforskruninger 13. Elektronik-typeskilt 14. Beskyttelseskappe til omformerens elektronik 15. Setpunkt-potentiometer f1 (kan ikke ses), tilgængelig fra oversiden af MOVIMOT -omformeren via en forskruning 16. Setpunkt-omskifter f2 (grøn) 17. Omskifter t1 til integratorrampe (hvid) 18. DIP-switch S1 og S2 (indstillingsmuligheder, se kapitlet "Idrifttagning") 19. Status-LED (kan ses fra oversiden af MOVIMOT -omformeren, se kapitlet "Diagnose") 12 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

13 Opbygning MOVIMOT -omformer Typeskilt, typebetegnelser Motortypeskilt (eksempel) Bruchsal/Germany Typ FA47/II2GD DT71D4/BMG/MM03-GP/MLA Nr IEC 34 1/min 2900 / 100Hz Ta C kw 0.30 kg 11.4 IM B3 i 50/60Hz V A 0.95 IP 54 Ma 48 Nm cos 0.99 Kl. F II3D EEx T 140C Baujahr 2005 Bremse V 230V Nm 5 Gleichrichter CLP HC 220 SYNTH.ÖL/1,50L Made in Germany 57918AXX FA47/II2GD DT71D4/BMG/MM03-GP/MLA Ekstraudgave af omformer 1) MOVIMOT -frekvensomformer MM.. = standardudførelse MM..-GP = udførelse med GP-funktion Ekstraudførelse, motor (bremse) Størrelse, polantal på motor Type motor Ex-udførelse gearkasse iht.94/9/ef-direktivet Størrelse på gear Gear-serie 1) Kun optioner, der er installeret fra fabrikken, er angivet på typeskiltet. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 13

14 4 Opbygning MOVIMOT -omformer Omformertypeskilt (eksempel) 57800AXX MM 15 C /II3D Materielgruppe II Kategori 3D (støv-eksplosionsbeskyttelse) Specialudførelse 04 Tilslutningstype (3 = 3-faset) Tilslutningsspænding (50 = V AC ) Version C Apparatets effekt (15 = 1,5 kw) Typeserie MOVIMOT Apparatmærkning Apparatmærkningen [1] på oversiden af MOVIMOT -omformeren oplyser om omformertype [2] og omformerproduktnummer [3]. [2] [3] [1] 58026AXX 14 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

15 Opbygning Feltbusgrænseflader Feltbusgrænseflader Feltbusgrænseflade MF AXX 1 Diagnose-LED er 2 Diagnosegrænseflade (under forskruningen) Diagnosegrænsefladens forskruning (2) må ikke åbnes i en eksplosionsfarlig atmosfære. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 15

16 4 Opbygning Feltbusgrænseflader Modulunderside (alle MF..- varianter) CXX 1 Forbindelse til tilslutningsmodul 2 DIP-switch (variantafhængig) 3 Pakning Opbygning af tilslutningsmodul MFZ AXX 1 Klemrække (X20) 2 2 x Potentialfri klemblok til 24 V-gennemgangsføring og ledninger til den uafhængige overvågning; yderligere oplysninger finder De i kapitlet "Elektrisk installation". OBS! Må ikke anvendes til skærmning!) 3 Kabelforskruning M20 4 Kabelforskruning M12 5 Jordklemme 16 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

17 Opbygning Feltbusgrænseflader Typeskilt, typetegnelse feltbusgrænseflader (eksempel) II3D EEx IP65 T120 C Feldbus-Schnittstelle / Fieldbus interface MFP21D/Z21D/II3D Sach-NR.: Made in Germany TYP: 57296AXX MFP 21 D / Z21 D / II3D Materielgruppe II Kategori 3D (støv-eksplosionsbeskyttelse) Variant Tilslutningsmodul: Z21 = til PROFIBUS Z11 = InterBus Variant 21 = 4 x I / 2 x O (tilslutning via klemmer) MFP21D = PROFIBUS MFI21A = InterBus Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 17

18 5 Mekanisk installation MOVIMOT 5 Mekanisk installation 5.1 MOVIMOT Installationsforskrifter Før installationen MOVIMOT må kun monteres, hvis: påbegyndes angivelserne på motorens typeskilt er i overensstemmelse med el-nettet motoren er ubeskadiget (ingen skader som følge af transport eller opmagasinering) det er sikret, at betingelserne for omgivelserne overholdes (se kapitlet "Vigtige anvisninger") Tolerancer ved monteringsarbejde Akseltap Diametertolerance iht. DIN 748 ISO k6 ved 50 mm ISO m6 ved > 50 mm (Centrerboring iht. DIN 332, form DR) Flange Centrerkanttolerance iht. DIN ISO j6 ved 230 mm ISO h6 ved > 230 mm MOVIMOT opstilling MOVIMOT må kun opstilles/monteres i den angivne udførelse på en plan, vibrationsfri og vridningsstabil underkonstruktion Akseltappene skal rengøres omhyggeligt for korrosionsbeskyttende midler (anvend et opløsningsmiddel, der kan købes i handlen). Opløsningsmidlet må ikke trænge ind ved lejer og tætningsringe, da der kan opstå skader på materialet! Juster MOVIMOT og arbejdsmaskine omhyggeligt for ikke at belaste motorakslerne for meget (vær opmærksom på tilladte radial- og aksialkræfter!) Akseltappen må ikke udsættes for stød og slag Drivstationer i vertikale byggeformer skal afskærmes, så de er beskyttet mod indtrængning af fremmedlegemer eller væske (beskyttelsestag C)! Vær opmærksom på, at der skal være uhindret adgang for køleluft, varm returluft fra andre aggregater må ikke indsuges igen Dele, som efterfølgende skal monteres på akslen, skal afbalanceres med halv pasfeder (drivaksler er afbalanceret med halv pasfeder) Ved brug af remskiver: Anvend kun remme, der ikke danner statisk elektricitet. Den maksimalt tilladte radialkraft må ikke overskrides; for motorer uden gear, se kapitlet "Tekniske data". 18 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

19 Mekanisk installation MOVIMOT 5 Opstilling i vådrum eller udendørs Anvend passende kabelforskruninger for tilledningen i overensstemmelse med installationsforskrifterne (anvend evt. reduktioner) Påfør tætningsmasse på gevind på kabelforskruninger og lukkeskruer, og spænd dem godt Påfør derefter endnu en gang. Tætn kabelindføringen grundigt. Rengør tætningsfladerne på MOVIMOT -omformeren før genmontering Om nødvendigt foretages udbedringer på den korrosionsbeskyttende maling Kontroller, om kapslingen er tilladt iht. typeskiltet Tilladt tilspændingsmoment MOVIMOT -omformer Spænd skruerne til fastgørelse af MOVIMOT -omformeren på kryds med 3,0 Nm AXX F1-potentiometerlukning Spænd F1-potentiometerlukkeskrue med 2,5 Nm AXX Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 19

20 5 Mekanisk installation Feltbusgrænseflader 5.2 Feltbusgrænseflader Ved montering af kabelforskruninger skal anvisningerne i kapitlet "Elektrisk installation" følges. Spænd skruerne over kryds med 2,5 Nm ved fastgørelse af feltbusgrænsefladen på tilslutningsmodulet AXX Monteret på MOVIMOT -tilslutningskasse Installation og montering på MOVIMOT -tilslutningskassen må kun udføres af SEW-EURODRIVE-personale! 20 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

21 Mekanisk installation Setpunkt-omformer MLA12A Motornær montering Nedenstående illustration viser motornær montering (feltmontering) af en MF..-feltbusgrænseflade: Feltbusgrænseflader må kun monteres på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag. Til fastgørelse af tilslutningsmodul MFZ.1 skal der anvendes skruer i størrelse M4 med passende underlagsskiver. Spænd skruerne med momentnøgle (tilladt tilspændingsmoment 2,8 til 3,1 Nm). 51 mm 102 mm 82,5 mm M4 MFZ... M4 MF AXX 5.3 Setpunkt-omformer MLA12A Setpunkt-omformeren MLA12A i kategori II3D fås kun monteret på MOVIMOT - tilslutningskassen. Installation og montering på MOVIMOT -tilslutningskassen må kun udføres af SEW-EURODRIVE-personale! Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 21

22 6 Elektrisk installation MOVIMOT 6 Elektrisk installation 6.1 MOVIMOT Installationsforskrifter Følg altid anvisningerne i kapitlerne "Vigtige anvisninger" og "Sikkerhedsanvisninger" under installationen! Vær opmærksom på supplerende bestemmelser Ud over de generelt gældende installationsbestemmelser for elektrisk lavspændingsudstyr (f.eks. i Tyskland DIN VDE 0100, DIN VDE 0105) skal de særlige bestemmelser for etablering af elektriske anlæg i eksplosionsfarlige miljøer overholdes (ElexV; EN og anlægsspecifikke bestemmelser). Kabelindføringer Kabelindføringerne skal overholde kravene i EN Kapslingsklasserne på typeskiltet skal overholdes. Kabelindføringerne skal vælges, så de svarer til de anvendte ledningers diameter. Oplysninger herom fremgår af dokumentationen fra producenten af kabelindføringen. Alle ubrugte kabelindføringer skal være lukket fagligt korrekt med egnede lukkeskruer. Tilslutning af netledninger Referencespænding og -frekvens for MOVIMOT skal stemme overens med dataene for forsyningsnettet. Ved omgivende temperaturer > 40 C skal der anvendes kabelindføringer og ledninger, som er egnet til en temperatur > 90 C. Ledningstværsnit: iht. indgangsstrøm I Net ved referenceydelse (se kapitlet "Tekniske data"). Tilladt ledningstværsnit for MOVIMOT -klemmerne: Effektklemmer Styreklemmer 1,0 mm 2 4,0 mm 2 (2 x 4,0 mm 2 ) 0,25 mm 2 1,0 mm 2 (2 x 0,75 mm 2 ) AWG17 AWG10 (2 x AWG10) AWG22 AWG17 (2 x AWG18) Anvend ledningssamlinger uden isoleringskrave (DIN del 1, materiale E-CU). Installer en ledningsbeskyttelse i starten af netledningen bag samleskinneafgreningen. Anvend D, D0, NH eller selvafbrydere. Dimensionering af sikringen iht. ledningstværsnittet. Det er ikke tilladt at anvende et almindeligt fejlstrømsrelæ som beskyttelsesanordning. Universalstrømssensitive fejlstrømsrelæer (udløsningsstrøm 300 ma) er godkendt som beskyttelsesanordning. Under normal drift af MOVIMOT kan der forekomme afledningsstrømme > 3,5 ma. 22 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

23 Elektrisk installation MOVIMOT 6 Til omkobling af MOVIMOT skal der anvendes kontaktor-omkoblingskontakter i anvendelseskategori AC-3 iht. IEC 158. SEW anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net) anvendes isolationsvagter, som arbejder efter pulscode-målemetoden. Derved undgås fejludløsning af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapacitet. Tilslutning af 24 V DC -forsyning Tilfør spænding til MOVIMOT enten via eksterne 24 V DC eller via optionen MLA12A. Konventionel styring (via binærkommandoer) Tilslut de nødvendige styreledninger (f.eks. Højre/stop, Venstre/stop, setpunktomkobling f1/f2) Brug skærmede ledninger som styreledninger, og udlæg dem adskilt fra nettilførselsledningerne. Styring via RS-485- grænseflade med overordnet styring, option MLA12A eller feltbus-grænseflader MF.. OBS! Tilslut altid kun en busmaster. Brug parvist snoede og skærmede ledninger som styreledninger, og udlæg dem adskilt fra nettilførselsledningerne. Potentialudligning Iht. EN kan det være nødvendigt at tilslutte et potentialudligningssystem. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 23

24 6 Elektrisk installation MOVIMOT Oplysninger om PE-tilslutning Følg nedenstående anvisninger ved PE-tilslutning. Illustrationerne viser principielt den tilladte monteringsrækkefølge: Ikke tilladt montering Følgende anbefales: montering med gaffelkabelsko Tilladt til alle tværsnit Montering med massiv tilslutningstråd Tilladt til tværsnit op til maksimalt 2,5 mm 2 M5 [1] 2.5 mm² 57461AXX 57463AXX 57464AXX [1] Gaffelkabelsko, der passer til M5-PE-skruer 24 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

25 Elektrisk installation MOVIMOT 6 Tilspændingsmomenter for klemmer Overhold følgende tilspændingsmomenter for klemmer ved installationsarbejder: [1] [2] [3] [4] [5] 57826AXX [1] 0,5 til 0,7 Nm [2] 0,5 til 0,7 Nm [3] 0,8 til 1,1 Nm [4] 1,2 til 1,6 Nm [5] 2,0 til 3,3 Nm Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 25

26 6 Elektrisk installation MOVIMOT Beskyttelseskoncept For at forhindre overskridelse af den tilladte temperatur er drift kun tilladt i overensstemmelse med driftskarakteristikkerne (se Driftskarakteristikker i kapitlet "Tekniske data")! MOVIMOT i kategori 3D er udstyret med en temperaturkontakt (TH) fra fabrikken. Hvis motorviklingen overskrider den tilladte maksimumtemperatur, aktiveres TH. Aktivering af TH skal overvåges af en uafhængig analyseenhed. Den uafhængige analyseenhed skal indeholde basisisolering over for sikkert elektrisk adskilte koblingskredse. Ved aktivering af TH skal motoren afbrydes fra tilførselsnettet. Ved underskridelse af maksimumtemperaturen slås TH automatisk til igen! En gentilkoblingsspærre skal forhindre, at motoren starter igen. OBS! Motoren må først startes igen, efter at årsagen er blevet kontrolleret. Kontrollen skal udføres af oplært fagpersonale. Beskyttelseskoncept i forbindelse med MLA12A I forbindelse med MLA12A er der allerede ført ledninger til TH. Ved aktivering af TH afbrydes 24-V-forsyningen af MOVIMOT, og motoren standses. Samtidig slås standby-kontakten på MOVIMOT fra (klemmerne Klarmelding). Det skal forhindres med en gentilkoblingsspærre, at motoren starter igen, når TH aktiveres. 26 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

27 Elektrisk installation MOVIMOT Tilladte driftstyper Ved MOVIMOT i kategori 3D er følgende driftstyper tilladt: 4Q-drift ved motorer med mekanisk bremse 4Q-drift med integreret bremsemodstand BW.. (ved motorer uden mekanisk bremse) 4Q-drift med ekstern bremsemodstand er ikke tilladt for MOVIMOT i kategori 3D! 4Q-drift ved motorer med mekanisk bremse I 4Q-drift anvendes bremsespolen som bremsemodstand. Der må ikke anvendes en ekstern bremsemodstand. Bremsespændingen genereres internt i apparatet og er dermed uafhængig af nettet Bremsespolens modstand og tilknytning: Motor Bremse Bremsespolens modstand 1) MOVIMOT med indgangsspænding V AC DT71 BMG Ω (230 V) DT80 BMG1 248 Ω (230 V) DT90 BMG2 216 Ω (230 V) / 54,2 Ω (110 V) DV100/DT100 BMG4 43,5 Ω (110 V) 1) Nominel værdi målt mellem rød (klemme 13) og blå (klemme 15) tilslutning ved 20 C, mulighed for temperaturafhængige svingninger i området -25 % / +40 %. med tilslutnings- Bremsespolens generatoriske belastningsevne (MOVIMOT spænding V AC ) [J] [1] [2] [3] [4] [c/h] 56030AXX [c/h] omskiftninger pr. time [1] BMG2/BMG4 (110 V) [2] BMG2 (230 V) [3] BMG1 (230 V) [4] BMG05 (230 V) Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 27

28 6 Elektrisk installation MOVIMOT 4Q-drift med integreret bremsemodstand BW.. Bremsemodstanden er som standard integreret i tilslutningskassen til MOVIMOT ved motorer uden mekanisk bremse. 4Q-drift med integreret bremsemodstand anbefales ved applikationer med lav generatorenergi. Modstanden beskytter sig selv (reversibel) mod generatorisk overbelastning ved pludseligt at blive højohmsk og ikke optage mere energi. Omformeren kobler derefter selv fra med fejlen Overspænding (fejlkode 07). De interne bremsemodstandes tilknytning: 52714AXX MOVIMOT MOVIMOT -type Bremsemodstand Sagsnummer med indgangsspænding ) V AC MM03..MM15 BW ) MM22..MM3X 1) 2 skruer str. M4 x 8 medfølger ved levering 2) Medfølgende ved levering uden fastgørelsesskruer BW2 De interne bremsemodstandes generatoriske belastningsevne: ) ) BW2 BW [J] [1] [2] [3] [c/h] 56031AXX [c/h] omskiftninger pr. time [1] Bremserampe 10 s [2] Bremserampe 4 s [3] Bremserampe 0,2 s 28 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

29 K1 RS-485 Elektrisk installation MOVIMOT Tilslutning med binær styring L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 L1 L2 L3 TH TH M 3~ rød hvid blå BMG Bremse Tilførsel af elektronikkens forsyningsspænding Klemme Højre/Stop Klemme Venstre/Stop Klemme Omsk. Nom. værdi Ekstern styring 24V Klemmer Klarmelding [1] Uafhængig analyseenhed med gentilkoblingsspærre R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ Metalkabelforskruning 55867ADA [1] Den uafhængige analyseenhed skal indeholde basisisolering over for sikkert elektrisk adskilte koblingskredse. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 29

30 RS Elektrisk installation MOVIMOT Tilslutning med option MLA12A L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 Tilslutning af flere MLA12A: MLA12A Relæovervågning med gentilkoblingsspærre AI- AI+ L1 L2 L3 MLA12A SPS TH TH M 3 ~ røt hvid blå BMG Bremse Tilførsel af elektronikkens forsyningsspænding 24V Klermme Højre/Stop Klermme Venstre/Stop Klermme Nom. værdi omskiftning Klermmer Klarmelding K1 MLA12A Mærkeværdiomformer med 24 V DC - forsyning X10 x9 x8 x7 x6 x AI- AI+ PE Start/Stop R L f1/f2 K1a K1B RS- RS+ gul gul - + SPS grøn orange rød blå AI- AI ADA 30 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

31 RS-485 Elektrisk installation MOVIMOT Tilslutning med RS-485-busdrift L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 TH TH M 3~ rød hvid blå BMG Bremse Tilførsel af elektronikkens forsyningsspænding L1 L2 L3 Klemme Højre/Stop Klemme Venstre/Stop Klemme Omsk. Nom. værdi Klemmer Klarmelding K1 RS-485 busmaster [1] Uafhængig analyseenhed med gentilkoblingsspærre 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ RS-485 Begge omdrejningsretninger frikoblet Metal- Kabelforskruning Potentialudligning med RS-485-master 55869ADA [1] Den uafhængige analyseenhed skal indeholde basisisolering over for sikkert elektrisk adskilte koblingskredse. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 31

32 6 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade 6.2 Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Anvisninger til placering og montering af installationskomponenter Det rigtige valg af ledninger, korrekt jordforbindelse og velfungerende potentialudligning er af afgørende betydning for en vellykket installation af decentrale drivstationer. Som udgangspunkt skal de gældende normer overholdes. Desuden skal man være specielt være opmærksom på følgende punkter: Potentialudligning Uafhængigt af funktionsjord (beskyttelsesledertilslutning) skal der etableres lavimpedant, HF-egnet potentialudligning (se også VDE 0113 eller VDE 0100, del 540), f.eks. med en plan forbindelse af metalliske (anlægs-)dele ved brugen af båndjordelektroder (HF-bånd) Dataledningers ledningsskærm må ikke anvendes til potentialudligning Dataledninger og 24 V-forsyning skal trækkes adskilt fra støjførende ledninger (f.eks. magnetventilers styreledninger, motorledninger) Kabelforskruninger Der skal vælges forskruninger med stor skærmkontakt Ledningsskærm skal have gode EMC-egenskaber (stor skærmdæmpning) må ikke kun anvendes til mekanisk beskyttelse af kablet skal forbindes til ledningsenderne i plan med apparatets metalkabinet (via EMCmetalkabelforskruninger) Yderligere oplysninger finder De i SEW-publikationen "Praxis der Antriebstechnik EMV in der Antriebstechnik" 32 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

33 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Installationsforskrifter for feltbusgrænseflader Ved tilslutningen skal følgende bestemmelser iht. arbejdsmiljøloven eller andre nationalt gældende forskrifter følges ud over de alment gældende installationsforskrifter: EN ("Elektriske driftsmidler til anvendelse i områder med brændbart støv") samt anlægsspecifikke bestemmelser i Tyskland: DIN VDE 0100 ("Konstruktion af stærkstrømsanlæg op til 1000 V") Kabelforskruninger Ved leveringen er samtlige kabelindføringer forsynet med en lukkeskrue, der er godkendt til Ex-område. Ved tilslutningen skal disse om nødvendigt udskiftes med EMCmetalkabelforskruninger iht. EN50014 til Ex-område med trækaflastning. Producent: f.eks. firma Hummel, Waldkirch ( For at undgå at beskadige kabinettets tætning ved monteringen af kabelforskruningerne skal der anvendes forskruninger til følgende nøglestørrelser. M12 x 1,5 nøglestørrelse maksimalt 15 mm M20 x 1,5 nøglestørrelse maksimalt 24 mm Kabelforskruningerne skal vælges, så de svarer til de anvendte ledningers diameter. Oplysninger herom fremgår af dokumentationen fra producenten af kabelindføringen. Det er meget vigtigt at følge producentens anvisninger ved montering af kabelforskruninger i Ex-område. Alle arbejder skal udføres med største omhu. Ved kabelindføring fra siden skal kablet trækkes med en drypsløjfe. Før genmontering af feltbusgrænsefladen skal tætningsfladerne kontrolleres og evt. rengøres. Kontrollér, at ubenyttede kabelindføringer er tætnet med lukkeskruer iht. EN for Ex-område. Kapslingsklassen iht. typeskiltet (mindst IP54) skal være sikret. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 33

34 6 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Tilladt tilslutningstværsnit og strømbelastning for klemmerne Styreklemmer X20 (fjederklemmer) Tilslutningstværsnit (mm 2 ) 0,08 mm 2 2,5 mm 2 Tilslutningstværsnit (AWG) AWG 28 AWG 12 Strømbelastning 12 A maksimal konstantstrøm Det tilladte tilspændingsmoment for effektklemmerne ligger på 0,6 Nm. I tilslutningsmodul MFZ.1 sidder to potentialfri klemblokke med hver 2 tapskruer M4 x 12. Klemmeblokkene kan anvendes til videresløjfning af 24 V DC -forsyningsspændingen AXX Tilslutningsboltene kan belastes med 16 A. Det tilladte tilspændingsmoment for tilslutningsboltenes sekskantmøtrikker ligger på 1,2 Nm ± 20 %. Uafhængig overvågning og videreføring af 24 V forsyningsspændingen Overførselshastigheder >1,5Mbaud (i forbindelse med MFP..D) Ved overførselshastigheder på over 1,5 Mbaud skal man sørge for, at PROFIBUStilslutningsledningerne inde i tilslutningsmodulet holdes så korte som muligt, og at de hele tiden er lige lange for ankommende og afgående bus. 34 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

35 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade 6 Oplysninger om PE-tilslutning Følg nedenstående anvisninger ved PE-tilslutning. Illustrationerne viser principielt den tilladte monteringsrækkefølge: Ikke tilladt montering Følgende anbefales: montering med gaffelkabelsko Tilladt til alle tværsnit Montering med massiv tilslutningstråd Tilladt til tværsnit op til maksimalt 2,5 mm 2 M5 [1] 2.5 mm² 57461AXX 57463AXX 57464AXX [1] Gaffelkabelsko, der passer til M5-PE-skruer Kontrol af ledningsføring Inden ledningerne første gang udsættes for spænding, skal der foretages en kontrol af ledningsføringen for at undgå skader på personer, anlæg og apparat som følge af fejl i ledningsføringen. Træk alle feltbusgrænseflader af tilslutningsmodulet Foretag kontrol af ledningsføringens isolering iht. de gældende nationale normer Kontrol af jordforbindelse Kontrol af isolering mellem netledning og 24 V DC -ledning Kontrol af isolering mellem netledning og kommunikationsledning Kontrol af polaritet i 24 V DC -ledning Kontrol af polaritet i kommunikationsledningen Kontrol af korrekt potentialudligning mellem feltbusgrænsefladerne Efter kontrol af ledningsføring Monter alle feltbusgrænseflader, og skru dem fast Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 35

36 6 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Tilslutning af PROFIBUS-kabel MFZ21 (PROFIBUS) X20 [1] [2] 1 2 A B 3 4 DGND A B DGND res. VP DGND res. 24 V 24 V GND Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) 4 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 5 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 6 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) Reserveret 8 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til test) 9 DGND - Referencepotentiale til VP (klemme 8) (kun til test) Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X20/11) 13 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning til MOVIMOT (kortsluttet med klemme X20/11) 16 RS+ Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS+ 17 RS- Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS- 18 GND - 0V24-referencepotentiale til MOVIMOT (kortsluttet med klemme X20/13) GND 24 V RS+ RS- GND A B PROFIBUS DP A B 56952AXX 0 = Potentialniveau 0 1 = Potentialniveau 1 [1] Placering af klemmerne fra side 40 [2] Sørg for potentialudligning mellem alle busenheder Klemmeplacering 36 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

37 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Tilslutning af InterBus-kabel MFZ11 (INTERBUS) X20 [1] /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM 24 V 24 V GND GND 24 V RS+ RS- GND [2] 06795AXX 0 = Potentialniveau 0 1 = Potentialniveau 1 [1] Placering af klemmerne fra side 40 [2] Sørg for potentialudligning mellem alle busenheder Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X20 1 /DO Indgang Indgående fjernbus, negerede data senderetning (grøn) 2 DO Indgang Indgående fjernbus, data senderetning (gul) 3 /DI Indgang Indgående fjernbus, negerede data modtageretning (rosa) 4 DI Indgang Indgående fjernbus, data modtageretning (grå) 5 COM - Referencepotentiale (brun) 6 /DO Udgang Udgående fjernbus, negerede data senderetning (grøn) 7 DO Udgang Udgående fjernbus, data senderetning (gul) 8 /DI Udgang Udgående fjernbus, negerede data modtageretning (rosa) 9 DI Udgang Udgående fjernbus, data modtageretning (grå) 10 COM - Referencepotentiale (brun) V Indgang 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X20/11) 13 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning til MOVIMOT (kortsluttet med klemme X20/11) 16 RS+ Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS+ 17 RS- Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS- 18 GND - 0V24-referencepotentiale til MOVIMOT (kortsluttet med klemme X20/13) Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 37

38 RS Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade MOVIMOT, motornær montering af feltbus-grænseflade L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 L1 L2 L3 TH TH = 24 V DC M 3~ rød hvid blå BMG Bremse Tilførsel af elektronikkens forsyningsspænding 24 V Klemme Højre/Stop Klemme Venstre/Stop Klemme Omsk. Nom. værdi Klemmer Klarmelding K1 R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ Tilførsel af elektronikkens forsyningsspænding X20/11 X20/13 Referencepotentiale 0V24 MFZ../II3D X20/16 X20/17 X20/15 X20/18 [1] Uafhængig analyseenhed med gentilkoblingsspærre Begge omdrejningsretninger frikoblet Metalkabelforskruning 57801ADA 38 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

39 RS-485 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade MOVIMOT, montering af feltbus-grænseflade på motor Bemærk! Forbindelsen mellem MOVIMOT og feltbusgrænsefladen er etableret fra fabrikken og er ikke vist her. L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 L1 L2 L3 TH TH = 24 V DC M 3~ rød hvid blå BMG Bremse Tilførsel af elektronikkens forsyningsspænding 24 V Klemme Højre/Stop Klemme Venstre/Stop Klemme Omsk. Nom. værdi Klemmer Klarmelding K1 R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ Tilførsel af elektronikkens forsyningsspænding X20/11 X20/13 Referencepotentiale 0V24 MFZ../II3D X20/16 X20/17 X20/15 X20/18 [1] Uafhængig analyseenhed med gentilkoblingsspærre Begge omdrejningsretninger 57802ADA Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 39

40 6 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Tilslutning af feltbusgrænsefladernes ind-/udgange (I/O) X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DO 0 GND2 DO1 GND2 V2I24 GND AXX 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 Nr. Navn Retning Funktion X20 19 DI0 Indgang Koblingssignal fra sensor 1 20 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 1 21 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 1 22 DI1 Indgang Koblingssignal fra sensor 2 23 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 2 24 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 2 25 DI2 Indgang Koblingssignal fra sensor 3 26 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 3 27 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 3 28 DI3 Indgang Koblingssignal fra sensor 4 29 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 4 30 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 4 31 DO0 Udgang Koblingssignal fra aktuator 1 32 GND2-0V24-referencepotentiale til aktuator 1 33 DO1 Udgang Koblingssignal fra aktuator 2 34 GND2-0V24-referencepotentiale til aktuator 2 35 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning til aktuatorer 36 GND2-0V24-referencepotentiale til aktuatorer 40 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

41 8 idrifttagning Vigtige anvisninger vedrørende idrifttagningen I Idrifttagning 7.1 Vigtige anvisninger vedrørende idrifttagningen Overhold altid sikkerhedsanvisningerne ved idrifttagning! Før MOVIMOT -omformeren afmonteres/monteres, skal den afbrydes fra el-nettet. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. Kontrollér før idrifttagningen, at motoren er ubeskadiget. Kontrollér, om alle beskyttelsesafskærmninger er installeret korrekt. Brug "Højre/stop" eller "Venstre/stop" til rykvis drift. For netkontaktoren K11 skal der overholdes en minimumfrakoblingstid på 2 sekunder. 7.2 Beskrivelse af betjeningselementerne Setpunktpotentiometer f1 Potentiometret har forskellig betydning afhængigt af apparatets driftstype: Styring via klemmer: Setpunkt f1 (vælges via kl. f1/f2 = "0") Styring via RS-485: Maksimumfrekvens f max f [Hz] 75 f [1] 05066BXX [1] Potentiometerstilling Setpunktomskifter f2 Omskifteren har forskellig betydning afhængigt af apparatets driftstype: Styring via klemmer: Setpunkt f2 (vælges via kl. f1/f2 = "1") Styring via RS-485: Minimumfrekvens f min Omskifter f2 Omskifterstilling Setpunkt f2 [Hz] Minimumfrekvens [Hz] Omskifter t For integratorrampe (rampetider ved setpunkt-spring på 50 Hz) Omskifter t1 Omskifterstilling Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 41

42 7 I 0 idrifttagning Beskrivelse af betjeningselementerne DIP-switche S1 og S AXX DIP-switch S1: DIP-switch S2: S Betydning S Betydning RS-485-adresse Motorbeskyttelse Motor- PWM- Tomgangs ) Effekttrin frekvens dæmpning Variabel ON OFF Uden funktion 2) (16,8,4 khz) Uden funktion 3) OFF ON 4 khz 1) Ved aktiveret GP-funktion: DIP-switch ikke i brug 2) Motoreffekttrin altid tilpasset 3) Tomgangsdæmpning altid OFF GPfunktion 1) Bremseløft uden frikobling Styre-metode 1) DIP-switchene indstilles fra fabrikken afhængigt af motorudførelse 2) Styremetode altid VFC Omdrejningsovervågning Ekstrafunktioner ON ON ON Uden ON OFF OFF OFF funktion 2) OFF Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

43 idrifttagning Beskrivelse af DIP-switche S1 I Beskrivelse af DIP-switche S1 DIP-switche S1/1-S1/4 Valg af RS-485-adresse for MOVIMOT vha. binærkodning Decimaladresse S1/1 X X X X X X X X S1/2 X X X X X X X X S1/3 X X X X X X X X S1/4 X X X X X X X X X = ON = OFF Afhængigt af styringen af MOVIMOT skal der indstilles forskellige adresser: Styring RS485-adresse Binærstyring (klemmedrift) 0 Via feltbus-grænseflade (MF..) 1 Via RS-485-master 1 til 15 DIP-switche S1/7 Indstilling af maksimal PWM-frekvens Ved indstillingen DIP-SWITCH S1/7 = OFF arbejder MOVIMOT med 4-kHz-PWMfrekvens. Ved indstillingen DIP-SWITCH S1/7 = ON arbejder MOVIMOT med 16-kHz-PWMfrekvens (støjsvag) og skifter trinvist tilbage til lavere taktfrekvenser afhængigt af kølelegemetemperaturen. 7.4 Beskrivelse af DIP-switche S2 DIP-switche S2/1 GP-funktion GP-funktionen (Gear-Protection) beskytter gearet mod overbelastning. Hertil anvendes der en motor med særlig vikling. DIP-switchen S2/1 tilpasser parametrene for MOVIMOT -omformeren til denne særlige motor og reducerer overbelastningsmomenterne. Denne kombination kan anvendes, hvis spidsmomenterne for MOVIMOT kan medføre en overbelastning af gearet. De udgaver, der er til rådighed, og deres driftskarakteristikker finder du i kapitlet "Tekniske data, driftskarakteristikker med GP-funktion". OBS! DIP-switchenes position indstilles fra fabrikken afhængigt af den motorvikling, som SEW-EURODRIVE anvender. GP-funktionen må kun aktiveres (S2/1=ON), hvis MOVIMOT er til rådighed med den passende vikling. GP-funktionen må ikke aktiveres uden denne særlige vikling (S2/1=OFF). Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 43

44 7 I 0 idrifttagning Beskrivelse af DIP-switche S2 DIP-switche S2/2 Løft af bremsen uden frikobling Med aktiveret omskifter S2/2 = "ON" er løft af bremsen også mulig, selvom der ikke foreligger nogen motorfrikobling. Drift med bremsemodstand Funktion ved klemme-styring (adresse = 0) Ved drift med bremsemodstand er ekstrafunktionen ikke aktiv. Ved klemmestyring kan bremsen løftes under følgende forudsætninger ved at indstille klemme f1/f2: Klemmestatus Frikoblingsstatus Fejlstatus Bremsefunktion R L f1/f2 "1" "0" "1" "0" "1" "0" "0" "1" "0" "1" "1" "0" "0" Enhed frikoblet Ingen Apparatfejl "1" Enhed frikoblet Ingen Apparatfejl "0" Enhed ikke frikoblet "1" "1" "1" Enhed ikke frikoblet "0" "0" "1" Enhed ikke frikoblet Alle tilstande mulige Enhed ikke frikoblet Ingen Apparatfejl Ingen Apparatfejl Ingen Apparatfejl Apparatfejl Bremsen styres af MOVIMOT, setpunkt f1 Bremsen styres af MOVIMOT, setpunkt f2 Bremse aktiveret Bremse aktiveret Bremse deaktiveret til manuel drift Bremse aktiveret Funktioner ibusdrift I busdrift deaktiveres bremsen vha. styring i styreordet: Master PO PO1 PO2 PO3 DO MOVIMOT PI1 PI2 PI3 DI PI PO = procesudgangsdata PI = procesindgangsdata PO1 = styreord PI1 = statusord 1 PO2 = omdrejningstal (%) PI2 = udgangsstrøm PO3 = rampe PI3 = statusord 2 DO = digitale udgange DI = digitale indgange AXX 44 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

45 idrifttagning Beskrivelse af DIP-switche S2 I 0 7 Ved at sætte bit 8 i styreordet kan bremsen løftes under følgende forudsætninger: Basis-styreblok Styreord Anvendes ikke Bit "8" "1" = Reset Anvendes ikke "1 1 0" = frikobling ellers Stop Virtuelle klemmer til løft af bremsen uden motorfrikobling Frikoblingsstatus Apparat frikoblet Apparat frikoblet Enhed ikke frikoblet Enhed ikke frikoblet Enhed ikke frikoblet Fejlstatus Status bit 8 i styreord Bremsefunktion Ingen fejl / ingen kommunikations-timeout Ingen fejl / ingen kommunikations-timeout Ingen fejl / ingen kommunikations-timeout Ingen fejl / ingen kommunikations-timeout Enhedsfejl / kommunikations-timeout "0" Bremsen styres af MOVIMOT "1" Bremsen styres af MOVIMOT "0" Bremse aktiveret "1" Bremse deaktiveret til manuel drift "1"eller "0" Bremse aktiveret Bremsen kan ikke deaktiveres med ekstrafunktionen ved fejl/kommunikationstimeout. Setpunkt-valg i klemmedrift Setpunkt-valg i klemmedrift alt efter status for klemme f1/f2: Frikoblingsstatus Klemme f1/f2 Aktivt setpunkt Enhed frikoblet Klemme f1/f2 = "0" Setpunkt-potentiometer f1 aktivt Enhed frikoblet Klemme f1/f2 = "1" Setpunkt-potentiometer f2 aktivt Adfærd, hvis enheden ikke er klar til drift LED-visning Hvis enheden ikke er klar til drift, er bremsen altid aktiveret uafhængigt af stillingen på klemme f1/f2 resp. af bit 8 i styreordet. Den gule LED-indikator blinker hurtigt (t ON : t OFF = 100 ms : 300 ms), når bremsen er deaktiveret for manuel kørsel. Dette gælder både ved klemmedrift og ved busdrift. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 45

46 7 I 0 idrifttagning Beskrivelse af DIP-switche S2 DIP-switche S2/4 Omdrejningsovervågning Omdrejningsovervågningen (S2/4 = "ON") beskytter motoren ved blokering. Hvis motoren arbejder med aktiv omdrejningsovervågning (S2/4 = "ON") i mere end 1 sekund omkring strømgrænsen, udløses omdrejningsovervågningen. MOVIMOT signalerer en fejl via status-led en (rød, langsomt blinkende, fejlkode 08). Overvågningen udløses kun, hvis motoren i hele forsinkelsestiden uafbrudt arbejder omkring strømgrænsen. DIP-switche S2/5 til S2/8 Ekstra-funktioner Via DIP-switchenes binærkodning er det muligt at vælge ekstrafunktioner. Værdierne kan indstilles på følgende måde: Decimalværdi S2/5 X X X X X X X X S2/6 X X X X X X X X S2/7 X X X X X X X X S2/8 X X X X X X X X X = ON = OFF På side 47. findes en oversigt over de ekstrafunktioner, der kan vælges. 46 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

47 idrifttagning Mulige ekstra-funktioner MM..C I Mulige ekstra-funktioner MM..C Funktionsbeskrivelse Decimalværdi Kort beskrivelse Ønsket driftsmåde Se side Bus Klemmer 0 Grundfunktionalitet, der er ikke valgt nogen ekstrafunktion X X 1 MOVIMOT med forøgede rampetider X X side 47 2 til 5 Ikke optaget 6 MOVIMOT med maksimal PWM-frekvens 8 khz X X side 48 7 til 9 Ikke optaget 10 MOVIMOT med minimumfrekvens 0 Hz og reduceret drejningsmoment ved lave frekvenser X X side til 15 Ikke optaget Ekstra-funktion 1 MOVIMOT med forøgede rampetider S2 ON Oversigt over mulige ekstrafunktioner Ændrede rampetider AXX Det er muligt at indstille rampetider på indtil 40 s. Ved busdrift kan der ved anvendelse af 3 procesdata overføres en rampetid på maks. 40 s. Omskifter t1 Omskifterstilling Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, = modsvarer standardindstilling = ændrede rampetider Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 47

48 7 I 0 idrifttagning Mulige ekstra-funktioner MM..C Ekstra-funktion 6 MOVIMOT med maksimal PWM-frekvens 8 khz S2 ON AXX Funktionsbeskrivelse Ekstrafunktionen reducerer den PWM-frekvens, der maksimalt kan indstilles ved hjælp af S1/7, fra 16 khz til 8 khz. Ved indstillingen DIP-switche S1/7 = "ON" arbejder enheden med 8-kHz-PWMfrekvens og skifter tilbage til 4 khz afhængigt af kølelegemets temperatur. ON S1/7 uden ekstra-funktion 6 PWM-frekvens variabel 16, 8, 4 khz S1/7 med ekstra-funktion 6 PWM-frekvens variabel 8, 4 khz OFF PWM-frekvens 4 khz PWM-frekvens 4 khz 48 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

49 idrifttagning Mulige ekstra-funktioner MM..C I 0 7 Ekstrafunktion 10 MOVIMOT med reduceret drejningsmoment ved lave frekvenser S2 ON AXX Funktionsbeskrivelse Ekstrafunktionen består af følgende dele: Reduceret drejningsmoment ved lave frekvenser Minimumfrekvens = 0 Hz Reduceret drejningsmoment ved lave frekvenser Ved at reducere slip og effektiv strøm ved lave omdrejningstal afgiver motoren 30 sek. efter frikobling ved lave omdrejningstal kun et reduceret drejningsmoment i henhold til karakteristik [2] (se følgende figur). Før dette opfører motoren sig som vist med karakteristik [1] (se følgende figur) for at udnytte det høje startmoment. M [1] [2] f [Hz] 50907AXX Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 49

50 7 I 0 idrifttagning Mulige ekstra-funktioner MM..C Minimumfrekvens = 0 Hz Styring via RS-485: Ved omskifterstilling 0 på omskifter f2 er minimumfrekvensen med aktiveret ekstrafunktion "10" 0 Hz. Alle andre indstillelige værdier forbliver uændret. Omskifter f2 Omskifterstilling Minimumfrekvens [Hz] ved aktiveret ekstrafunktion "10" Minimumfrekvens [Hz] uden ekstra-funktion "10" Styring via klemmer: Ved omskifterstilling 0 på omskifter f2 er setpunkt f2 med aktiveret ekstrafunktion "10" 0 Hz. Alle andre indstillelige værdier forbliver uændret Omskifter f2 Omskifterstilling Setpunkt f2 [Hz] ved aktiveret ekstrafunktion "10" Setpunkt f2 [Hz] uden ekstra-funktion "10" Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

51 7 8 idrifttagning Idrifttagning med binær styring (styring via klemmer) I Idrifttagning med binær styring (styring via klemmer) 1. MOVIMOT -motoren kobles fra spændingsforsyningen og sikres mod utilsigtet tilkobling! Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen! 2. Kontrollér, at MOVIMOT er tilsluttet korrekt (se kapitlet "Elektrisk installation"). 3. Kontrollér, at DIP-switchene S1/1 S1/4 står på OFF (= adresse 0). ON ON AXX 4. Indstil første omdrejningstal med setpunkt-potentiometer f1 (aktivt, når kl. f1/f2 = "0") (fabriksindstilling: ca. 50 Hz) f [Hz] 75 f [1] 05066BXX [1] Potentiometerstilling 5. Indstil andet omdrejningstal med omskifter f2 (aktivt, når kl. f1/f2 = "1") Omskifter f2 Omskifterstilling Setpunkt f2 [Hz] Det første omdrejningstal kan under drift ændres trinløst med setpunkt-potentiometer f1, som er tilgængeligt udefra. Omdrejningstallene f1 og f2 kan indstilles til en hvilken som helst værdi uafhængigt af hinanden. 6. Indstil rampetiden med omskifter t1 (rampetider indstilles i setpunkt-spring på 50 Hz) Omskifter t1 Omskifterstilling Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 51

52 7 I 0 idrifttagning Idrifttagning med binær styring (styring via klemmer) 7. Sæt MOVIMOT -omformeren på tilslutningskassen, og skru den fast. 8. Skru lukkeskruen til setpunkt-potentiometret f1 i igen med tætning. Under driften skal åbningen over potentiometret f1 være lukket fagligt korrekt med den medfølgende lukkeskrue (tilladt tilspændingsmoment: 2,5 Nm), fordi eksplosionsbeskyttelsen kun er sikret på denne måde. Den må kun fjernes, når der ikke findes eksplosionsfarlige støv-luftblandinger, heller ikke ved justering af omdrejningstallet. 9. Tilkobl styrespænding 24 V DC og netspænding. Omformeregenskaber afhængigt af klemmeniveau Net 24 V f1/f2 Højre/stop Venstre/stop Status-LED Omformeregenskaber 0 0 x x x Off Omformer off 1 0 x x x Off Omformer off 0 1 x x x Blinker gult Stop, intet net 1 1 x 0 0 Gul Stop Grøn Højrerot. m. f Grøn Venstrerot. m. f Grøn Højrerot. m. f Grøn Venstrerot. m. f2 1 1 x 1 1 Gul Stop Forklaring 0 = ingen spænding 1 = spænding X = vilkårligt Analyse af TH Frakobling af TH skal overvåges af en uafhængig analyseenhed. Ved aktivering af TH skal motoren afbrydes fra tilførselsnettet. Ved underskridelse af maksimumtemperaturen slås TH automatisk til igen! Automatisk gentilkobling skal forhindres (gentilkoblingsspærre). Motoren må først startes igen, efter at årsagen er blevet kontrolleret. Kontrollen skal udføres af oplært fagpersonale. Funktionskontrol Ved brug af bremsemotorer skal bremsen kontrolleres for korrekt funktion for at forhindre, at bremsen slæber og derved bevirker en ikke-tilladt opvarmning. 52 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

53 idrifttagning Idrifttagning med option MLA12A I Idrifttagning med option MLA12A 1. MOVIMOT -motoren kobles fra spændingsforsyningen og sikres mod utilsigtet tilkobling! Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen! 2. Kontrollér, at MOVIMOT er tilsluttet korrekt (se kapitlet "Elektrisk installation"). 3. Stil DIP-switch S1/1 (på MOVIMOT ) på ON (= adresse 1). ON ON AXX 4. Indstil minimumfrekvens f min med omskifter f Omskifter f2 Omskifterstilling Minimumfrekvens f min [Hz] Indstil rampetiden med omskifter t1 (rampetider indstilles i setpunkt-spring på 50 Hz). Omskifter t1 Omskifterstilling Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Sæt MOVIMOT -omformeren på, og skru den fast. 7. Indstil det nødvendige maksimale omdrejningstal med setpunkt-potentiometer f f [Hz] 75 f [1] 05066BXX [1] Potentiometerstilling Det første omdrejningstal kan under drift ændres trinløst med setpunkt-potentiometer f1, som er tilgængeligt udefra. Omdrejningstallene f1 og f2 kan indstilles til en hvilken som helst værdi uafhængigt af hinanden. Under driften skal åbningen over potentiometret f1 være lukket fagligt korrekt med den medfølgende lukkeskrue (tilladt tilspændingsmoment: 2,5 Nm), fordi eksplosionsbeskyttelsen kun er sikret på denne måde. Den må kun fjernes, når der ikke findes eksplosionsfarlige støv-luftblandinger, heller ikke ved justering af omdrejningstallet. 8. Skru lukkeskruen til setpunkt-potentiometret f1 i igen med tætning. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 53

54 7 I 0 idrifttagning Idrifttagning med option MLA12A 9. Vælg fortegn (rotationsretning) for analogindgangen (kl. 2 og kl. 3) til option MLA12A med omskifter S1. S1 S2 Højrerotation OFF N.C. Venstrerotation ON N.C. 10. Tilkobl spænding. Styring MOVIMOT styres fra f min til f max med analogsignalet på klemme 2 og klemme 3. Setpunktstopfunktion Udgangsfrekvens Setpunkt 55886ADA Analyse af TH I forbindelse med option MLA12A er der ab fabrik allerede ført ledninger til TH. Ved aktivering af TH afbrydes 24-V-forsyningen af MOVIMOT, og motoren standses. Samtidig afbrydes "standby-kontakten" på MOVIMOT (klemmer "standbykontakt"). Automatisk gentilkobling skal forhindres med brug af standby-kontakten! Motoren må først startes igen, efter at årsagen er blevet kontrolleret. Kontrollen skal udføres af oplært fagpersonale. Funktionskontrol Ved brug af bremsemotorer skal bremsen kontrolleres for korrekt funktion for at forhindre, at bremsen slæber og derved bevirker en ikke-tilladt opvarmning. 54 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

55 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med RS-485-master I Kommunikations-grænseflade / feltbus 8.1 Idrifttagning med RS-485-master 1. Kontrollér, at MOVIMOT er tilsluttet korrekt (se kapitlet "Elektrisk installation"). 2. Indstil den korrekte RS-485-adresse på DIP-switchene S1/1...S1/4. Indstil altid adresse "1" i forbindelse med SEW-feltbus-grænseflader (MF...). Decimaladresse S1/1 X X X X X X X X S1/2 X X X X X X X X S1/3 X X X X X X X X S1/4 X X X X X X X X X = ON = OFF 3. Indstil minimumfrekvens f min med omskifter f Omskifter f2 Omskifterstilling Minimumfrekvens f min [Hz] Hvis rampen ikke er forudindstillet via feltbussen, skal rampetiden indstilles med omskifter t1 (rampetider indstilles i setpunkt-spring på 50 Hz) Omskifter t1 Omskifterstilling Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Kontrollér, om den ønskede rotationsretning er frikoblet. Klemme R Klemme L Betydning Aktiveret Aktiveret Begge rotationsretninger er frikoblet 24V R L Aktiveret Ikke aktiveret Kun rotationsretning Højrerotation er frigivet Setpunkt-programmeringer for venstrerotation fører til stop af motoren 24V R L Ikke aktiveret Aktiveret Kun rotationsretning Venstrerotation er frigivet Setpunkt-programmeringer for højrerotation fører til stop af motoren 24V R L Ikke aktiveret Ikke aktiveret Enheden er spærret, resp. motoren standses 24V R L Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 55

56 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med RS-485-master 6. Sæt MOVIMOT -omformeren på tilslutningskassen, og skru den fast. 7. Indstil det nødvendige maksimale omdrejningstal med setpunkt-potentiometer f f [Hz] 75 f [1] 05066BXX [1] Potentiometerstilling Det første omdrejningstal kan under drift ændres trinløst med setpunkt-potentiometer f1, som er tilgængeligt udefra. Omdrejningstallene f1 og f2 kan indstilles til en hvilken som helst værdi uafhængigt af hinanden. Under driften skal åbningen over potentiometret f1 være lukket fagligt korrekt med den medfølgende lukkeskrue (tilladt tilspændingsmoment: 2,5 Nm), fordi eksplosionsbeskyttelsen kun er sikret på denne måde. Den må kun fjernes, når der ikke findes eksplosionsfarlige støv-luftblandinger, heller ikke ved justering af omdrejningstallet. 8. Skru lukkeskruen til setpunkt-potentiometret f1 i igen med tætning. 9. Tilkobl spænding. Analyse af TH Frakobling af TH skal overvåges af en uafhængig analyseenhed. Ved aktivering af TH skal motoren afbrydes fra tilførselsnettet. Ved underskridelse af maksimumtemperaturen slås TH automatisk til igen! Automatisk gentilkobling skal forhindres (gentilkoblingsspærre). Motoren må først startes igen, efter at årsagen er blevet kontrolleret. Kontrollen skal udføres af oplært fagpersonale. Funktionskontrol Ved brug af bremsemotorer skal bremsen kontrolleres for korrekt funktion for at forhindre, at bremsen slæber og derved bevirker en ikke-tilladt opvarmning. 56 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

57 Kommunikations-grænseflade / feltbus Funktion med RS-485-master I Funktion med RS-485-master Styringen (f.eks. PLC) er master, MOVIMOT er slave. Der anvendes 1 startbit, 1 stopbit og 1 paritetsbit (even parity). Overførslen foregår konformt med SEW-MOVILINK -protokollen (se kapitlet MOVILINK -profil) med en fast overførselshastighed på 9600 baud. Telegramopbygning Request-telegram Idle SD1 ADR TYPE Protocol-Data-Unit (PDU) BCC Master Idle SD2 ADR TYPE Protocol-Data-Unit (PDU) BCC Response-telegram MOVIMOT Idle = startpause mindst 3,44 ms SD1 = start-delimiter (starttegn) 1: Master MOVIMOT : 02 hex SD2 = start-delimiter (starttegn) 2: MOVIMOT Master: 1D hex ADR = adresse 1 15 Gruppeadresse = punkt-til-punkt 255 = broadcast TYP = datatype PDU = data BCC = Block Check Character (blokkontroltegn): XOR for alle byte 02754ADA Ved datatypen "cyklisk" forventer MOVIMOT den næste aktivitet på bussen (masterprotokol) efter senest 1 sekund. Hvis denne busaktivitet ikke registreres, udkobles MOVIMOT automatisk (timeout-overvågning). Ved datatypen "acyklisk" er der ikke nogen timeout-overvågning. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 57

58 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Funktion med RS-485-master Startpause (Idle) og starttegn (Start-delimiter) MOVIMOT registrerer starten på et request-telegram ved hjælp af en startpause på mindst 3,44 ms efterfulgt af tegnet 02 hex (Start-delimiter 1). Hvis overførslen af et gyldigt request-telegram fra master afbrydes, må der først afsendes et nyt request-telegram efter en dobbelt startpause (ca. 6,88 ms). Adresse (ADR) MOVIMOT understøtter adresseområdet fra 0 til 15 samt tilgangen via punkt-til-punktadressen (254) resp. broadcast-adressen (255). Via adresse 0 er det kun muligt at læse de aktuelle procesindgangsdata (statusord, faktisk strømværdi). De fra master afsendte procesudgangsdata er ikke virksomme, da PA-databehandlingen ikke er aktiv med adresseindstillingen 0. Gruppeadresse Derudover kan der med ADR = foretages en gruppering af flere MOVIMOT. Her indstilles alle MOVIMOT i en gruppe til den samme RS-485-adresse (f.eks. gruppe 1: ADR = 1, gruppe 2: ADR = 2). Master en kan nu med ADR = 101 (setpunkter til omformere i gruppe 1) og ADR = 102 (setpunkter til gruppe 2) programmere disse grupper med nye setpunkter. Omformerne tilbagesender ved denne adresseringsvariant ikke noget svar. Mellem to broadcasteller gruppetelegrammer skal master en holde en pause på mindst 25 ms! Datatype (TYP) Generelt understøtter MOVIMOT fire forskellige PDU-typer (Protocol Data Unit), som i det væsentlige bestemmes af procesdatalængde og overførselsvariant. Type 03 hex Cyklisk 2 ord 83 hex Acyklisk 2 ord Ved overførselsvarianten "cyklisk" forventer MOVIMOT et request-telegram efter senest 1 sekund. Hvis der ikke registreres noget gyldigt telegram, nedbremser motoren automatisk ved den senest gyldige rampe (timeout-overvågning). Melderelæet "Driftsklar" slås fra. Ved overførselsvarianten "acyklisk" er der ikke nogen timeoutovervågning. Overførselsvariant Procesdatalængde Data Styreord / omdrejningstal [%] statusord 1 / udgangsstrøm 05 hex Cyklisk 3 ord Styreord / omdrejningstal [%] / RampeStatusord 1 / 85 hex Acyklisk 3 ord udgangsstrøm / statusord 2 Timeoutovervågning 58 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

59 Kommunikations-grænseflade / feltbus Funktion med RS-485-master I 0 8 Blokkontroltegn BCC Eksempel Blokkontroltegnet (BCC) anvendes sammen med paritetsopbygningen (lige tal) til sikker dataoverførsel. Opbygningen af blokkontroltegnet foregår ved en XOR-regneoperation baseret på alle telegramtegnene. Resultatet overføres til slut i telegrammet i tegnet BCC. I nedenstående figur vises som eksempel, hvordan blokkontroltegnet for et acyklisk program af PDU-typen 85 hex med 3 procesdata er opbygget. Ved hjælp af den logiske XOR-regneoperation på basis af tegnene SD1... PA3 low fås værdien 13 hex som blokkontroltegn BCC. Dette BCC sendes som sidste tegn i telegrammet. Modtageren kontrollerer tegnpariteten efter modtagelsen af de enkelte tegn. Derefter opbygges blokkontroltegnet på basis af de modtagne tegn SD1... PA3 low ud fra det samme skema. Hvis de beregnede og modtagne BCC er identiske, og hvis der ikke er nogen fejl i tegnpariteten, er telegrammet overført korrekt. I modsat fald foreligger der en overførselsfejl. Telegrammet skal så om nødvendigt gentages. Proces-udgangsdata (PA) Idle 02 hex 01 hex 85 hex 00 hex 06 hex 20 hex 00 hex 0B hex B8 hex 13 hex SD1 ADR TYP PA1hi PA1 lo PA2 hi PA2 lo PA3 hi PA3 lo BCC Stop Parity Start SD1: ADR: 02 hex 01 hex TYPE: 85 hex PA1 hi : 00 hex PA1 lo : 06 hex PA2 hi : 20 hex PA2 lo : 00 hex PA3 hi : 0B hex PA3 lo : B8 hex XOR XOR XOR XOR XOR XOR XOR XOR BCC: 13 hex CDA Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 59

60 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Funktion med RS-485-master Telegrambehandling i MOVILINK - master en Sende requesttelegram For at sikre korrekt dataoverførsel når der sendes og modtages MOVILINK - telegrammer i forskellige automatiseringsenheder, bør følgende algoritme overholdes. a) Sende request-telegram (f.eks. afsendelse af setpunkter til MOVIMOT ) 1. Afvent startpause (mindst 3,44 ms, ved gruppe- eller broadcast-telegrammer mindst 25 ms). 2. Send request-telegram til omformer. Modtage response-telegram b) Modtage response-telegram (modtagelsesbekræftelse + aktuelle værdier fra MOVIMOT ) 1. Response-telegrammet skal være modtaget inden for ca. 100 ms, ellers skal f.eks. request-telegrammet sendes igen. 2. Beregnet blokkontroltegn (BCC) i response-telegrammet = modtaget BCC? 3. Start-delimiter i response-telegrammet = 1D hex? 4. Response-adresse = request-adresse? 5. Response-PDU-type = request-pdu-type? 6. Alle kriterier opfyldt: Overførsel OK! Procesdata gyldige! 7. Nu kan det næste request-telegram sendes (fortsæt med punkt a). Alle kriterier opfyldt: Overførsel OK! Procesdata gyldige! Nu kan det næste request-telegram sendes (fortsæt med punkt a). 60 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

61 Kommunikations-grænseflade / feltbus Funktion med RS-485-master I 0 8 Eksempel på telegram I dette eksempel styres en MOVIMOT -vekselstrømsmotor ved hjælp af tre procesdataord af PDU-typen 85 hex (3 PD acyklisk). RS-485-master en sender tre procesudgangsdata (PA) til MOVIMOT -vekselstrømsmotoren. MOVIMOT svarer med tre procesindgangsdata (PE). Request-telegram fra RS-485-master til MOVIMOT PA1: 0006 hex Styreord 1 = frikobling PA2: 2000 hex Omdrejningstal [%]-setpunkt = 50 % (med f 1) max ) PA3: 0BB8 hex Rampe = 3 s Responsetelegram fra MOVIMOT til RS-485-master PE1: 0406 hex Statusord 1 PE2: 0300 hex Udgangsstrøm [% IN] PE3: 0607 hex Statusord 2 Kodning af procesdata, se side 89. Telegrameksempel "3PD acyklisk" Proces-udgangsdata (PA) Idle 02 hex 01 hex 85 hex 00 hex 06 hex 20 hex 00 hex 0B hex B8 hex 13 hex SD1 ADR TYPE BCC PA3: rampe 0BB8 = 3s hex PA2: omdrejningstal [%] 2000 = 50 % f hex max PA1: styreord 0006 = Frikobling hex RS-485-master Idle Proces-indgangsdata (PE) 1D hex 01 hex 85 hex 04 hex 07 hex 03 hex 00 hex 06 hex 07 hex 98 hex SD1 ADR TYPE BCC MOVIMOT PE3: statusord 2 PE2: udgangsstrøm PE1: statusord ADA Dette eksempel viser overførselsvarianten acyklisk, dvs. der er ikke aktiveret nogen timeout-overvågning i MOVIMOT. Den cykliske overførselsvariant kan realiseres ved at anvende TYP = 05 hex. I dette tilfælde forventer MOVIMOT den næstfølgende aktivitet på bussen efter højest ét sekund (request-telegram af ovennævnte typer). I modsat fald udkobles MOVIMOT automatisk (timeout-overvågning). 1) f max indstilles med setpunkt-potentiometer f1 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 61

62 8 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med PROFIBUS-grænseflade MFP 8.3 Idrifttagning med PROFIBUS-grænseflade MFP Idrifttagningsforløb Før afmontering/montering af feltbusgrænsefladen skal 24 V DC -spændingsforsyningen frakobles! 1. Kontrollér korrekt tilslutning af MOVIMOT og PROFIBUS-tilslutningsmodul (MFZ21) 2. Stil DIP-switch S1/1 (på MOVIMOT ) på ON (= adresse 1) S1 S1 ON AXX 3. Indstilling af det maksimale omdrejningstal med setpunkt-potentiometer f f [Hz] 75 f [1] 05066BXX [1] Potentiometerstilling 4. Skru lukkeskruen til setpunkt-potentiometret f1 i igen med tætning Under driften skal åbningen over potentiometret f1 være lukket fagligt korrekt med den medfølgende lukkeskrue (tilladt tilspændingsmoment: 2,5 Nm), fordi eksplosionsbeskyttelsen kun er sikret på denne måde. Den må kun fjernes, når der ikke findes eksplosionsfarlige støv-luftblandinger, heller ikke ved justering af omdrejningstallet. 5. Indstil minimumfrekvens f min med omskifter f Funktion Indstilling Omskifterstilling Minimumfrekvens f min [Hz] Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

63 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med PROFIBUS-grænseflade MFP I Hvis rampen ikke er forudindstillet via feltbussen (2 PD), skal rampetiden indstilles med omskifter t1 på MOVIMOT. Rampetiderne indstilles i setpunkt-spring på 50 Hz. Funktion Indstilling Omskifterstilling Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Kontrollér, om den ønskede rotationsretning er frikoblet. Klemme R Klemme L Betydning Aktiveret Aktiveret Begge rotationsretninger er frikoblet 24V R L Aktiveret Ikke aktiveret Kun rotationsretning Højrerotation er frigivet Setpunkt-programmeringer for venstrerotation fører til stop af motoren 24V R L Ikke aktiveret Aktiveret Kun rotationsretning Venstrerotation er frigivet Setpunkt-programmeringer for højrerotation fører til stop af motoren 24V R L Ikke aktiveret Ikke aktiveret Enheden er spærret, resp. motoren standses 24V R L Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 63

64 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med PROFIBUS-grænseflade MFP 8. Indstil PROFIBUS-adressen på MFP (fabriksindstilling: adresse 4). Indstillingen af PROFIBUS-adressen sker med DIP-switchene 1 til 7. 8 [2] x 0 = x 0 = x 1 = 16 [1] Eksempel: adresse 17 [2] Switch 8 = Reserveret x 0 = x 0 = x 0 = 0 [1] Adresse 0 til 125: Adresse 126: Adresse 127: gyldig adresse understøttes ikke Broadcast ON x 1 = AXX Nedenstående tabel viser på eksemplet for adresse 17, hvordan DIP-switchpositionerne findes for vilkårlige busadresser. Beregning Rest DIP-switch-position Valens 17 / 2 = 8 1 DIP 1 = ON 1 8 / 2 = 4 0 DIP 2 = OFF 2 4 / 2 = 2 0 DIP 3 = OFF 4 2 / 2 = 1 0 DIP 4 = OFF 8 1 / 2 = 0 1 DIP 5 = ON 16 0 / 2 = 0 0 DIP 6 = OFF 32 0 / 2 = 0 0 DIP 7 = OFF Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

65 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med PROFIBUS-grænseflade MFP I Tilkobl busafslutningsmodstande for feltbusgrænseflade MFP/MQP ved sidste busenhed. Hvis MFP en befinder sig i slutningen af et PROFIBUS-segment, sker tilslutningen til PROFIBUS-nettet kun via den indgående PROFIBUS-ledning (klemme 1/2). For at undgå forstyrrelser af bussystemet på grund af refleksioner osv., skal PROFIBUS-segmentet afsluttes med busafslutningsmodstandene ved den fysiske første og sidste enhed. Busafslutningsmodstandene er allerede realiseret på MFP og kan aktiveres via to DIP-switche (se nedenstående illustration). Busafslutningen er realiseret for ledningstype A iht. EN (volume 2)! Busafslutning ON = til Busafslutning OFF = fra Fabriksindstilling ON 9 ON AXX 05072AXX 10.Sæt MOVIMOT -omformer og MFP-dæksel på, og skru dem fast. 11.Tilkobl forsyningsspænding (24 V DC ) til PROFIBUS-grænseflade MFP og MOVIMOT. Den grønne LED "RUN" på MFP skal nu lyse, og den røde LED "SYS-F" skal slukke. 12.Projekter PROFIBUS-grænseflade MFP i DP-masteren. Analyse af TH Frakobling af TH skal overvåges af en uafhængig analyseenhed. Ved aktivering af TH skal motoren afbrydes fra tilførselsnettet. Ved underskridelse af maksimumtemperaturen slås TH automatisk til igen! Automatisk gentilkobling skal forhindres (gentilkoblingsspærre). Motoren må først startes igen, efter at årsagen er blevet kontrolleret. Kontrollen skal udføres af oplært fagpersonale. Funktionskontrol Ved brug af bremsemotorer skal bremsen kontrolleres for korrekt funktion for at forhindre, at bremsen slæber og derved bevirker en ikke-tilladt opvarmning. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 65

66 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med PROFIBUS-grænseflade MFP Konfiguration (projektering) af PROFIBUS-masteren Der er "GSD-filer" til rådighed til projektering af DP-masteren. Disse filer kopieres til særlige biblioteker i projekteringssoftwaren og opdateres i projekteringssoftwaren. Den detaljerede fremgangsmåde er anført i håndbøgerne for den pågældende projekteringssoftware. Den nyeste version af disse GSD-filer kan De altid finde på internettet på adressen: Projektering af PROFIBUS-DPgrænseflade Vær opmærksom på anvisningerne i filen README.TXT. Installer GSD-filen "SEW_6001.GSD" (fra version 1.5) iht. projekteringssoftwarens angivelser for DP-masteren. Efter vellykket installation vises apparatet "MFP/MQP + MOVIMOT" ved slaveenhederne. Tilføj feltbus-tilkoblingsmodulet under navnet "MFP/MQP + MOVIMOT" i PROFIBUS-strukturen, og tildel profibusadressen. Vælg den procesdata-konfiguration, som du skal bruge til din applikation (se kapitlet "PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion"). Indtast I/O- eller periferiadresser for de projekterede databredder. Gem konfigurationen. Udvid applikationsprogrammet med dataudvekslingen med MQP/MFP. Procesdataoverførslen sker ikke konsistent. SFC14 og SFC15 må ikke anvendes til procesdataoverførsel og er kun nødvendige for parameterkanalen. "Bus-F"-LED en for MFP/MQP skal slukke, når projektet er blevet gemt og indlæst i DP-masteren, og DP-masteren er blevet startet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal ledningsføring og afslutningsmodstande for PROFIBUS samt projekteringen, specielt PROFIBUS-adressen, kontrolleres. 66 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

67 Kommunikations-grænseflade / feltbus PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion I PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion Procesdata- og sensor-/aktuator-bearbejdning PROFIBUS-grænsefladerne MFP muliggør ud over styring af MOVIMOT - vekselstrømsmotorer også yderligere tilslutning af sensorer/aktuatorer til digitale indgangsklemmer og digitale udgangsklemmer. I PROFIBUS-DP-protokollen vedhæftes der efter procesdataene for MOVIMOT endnu en I/O-byte, hvor de ekstra digitale ind- og udgange på MFP er angivet. Kodningen af procesdataene sker efter den fælles MOVILINK -profil for SEW-feltomformere (se kapitlet "MOVILINK -profil"). PROFIBUS-DPkonfiguration "3 PD + I/O": Master PO MOVIMOT + MF.. PO1 PO2 PO3 DO PI1 PI2 PI3 PI DI AXX PO procesudgangsdata PI procesindgangsdata PO1 Styreord PI1 Statusord 1 PO2 Omdrejningstal [%] PI2 Udgangsstrøm PO3 Rampe PI3 Statusord 2 DO Digitale udgange DI Digitale indgange Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 67

68 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion Ind-/udgangsbytens opbygning MFP 21/22 reserveret, værdi = 0 Udgangsklemme DO 1 Udgangsklemme DO Feltbusmaster Byte: Digital outputs Byte: Digital inputs Indgangsklemme DI 0 Indgangsklemme DI 1 Indgangsklemme DI 2 Indgangsklemme DI 3 reserveret, værdi = 0 68 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

69 Kommunikations-grænseflade / feltbus PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion I DP-konfigurationer Generelt kan der kun konfigureres funktioner, som også understøttes af den pågældende MFP-variant. Dog kan også eksisterende funktioner deaktiveres, dvs. ved en MFP 21 kan de digitale udgange tages ud af projekteringen, ved at DP-konfigurationen "... + DI" vælges. De forskellige varianter af MFP muliggør forskellige DP-konfigurationer. Følgende tabel viser alle de mulige DP-konfigurationer og de understøttede MFP-varianter. I kolonnen "DP-kode" ses decimalkoderne for de enkelte stik til DP-master-projekteringssoftwaren. Navn Understøttet MFP-variant Beskrivelse DP-kode PD Alle MFPvarianter MOVIMOT -styring via 2 procesdataord 113 dec 0 dec 3 PD Alle MFPvarianter MOVIMOT -styring via 3 procesdataord 114 dec 0 dec 0 PD + DI/DO MFP 21/22 Ingen MOVIMOT -styring, kun behandling af de 0 dec 48 dec digitale ind- og udgange 2 PD + DI/DO MFP 21/22 MOVIMOT -styring via 2 procesdataord og 113 dec 48 dec behandling af de digitale ind- og udgange 3 PD + DI/DO MFP 21/22 MOVIMOT -styring via 3 procesdataord og behandling af de digitale ind- og udgange 114 dec 48 dec 0 PD + DI Alle MFPvarianter 2 PD + DI Alle MFPvarianter 3 PD + DI Alle MFPvarianter Universalkonfiguration Alle MFPvarianter Ingen MOVIMOT -styring, kun behandling af de digitale indgange. De digitale udgange på MFP anvendes ikke! MOVIMOT -styring via 2 procesdataord og behandling af de digitale indgange De digitale udgange på MFP anvendes ikke! MOVIMOT -styring via 3 procesdataord og behandling af de digitale indgange De digitale udgange på MFP anvendes ikke! 0 dec 16 dec 113 dec 16 dec 114 dec 16 dec Reserveret til specialkonfigurationer 0 dec 0 dec 0 dec Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 69

70 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion LED-indikationens betydning PROFIBUS-grænsefladen MFP har tre LED er til diagnose. LED "RUN" (grøn) til visning af den normale driftstilstand LED "BUS-FAULT" (rød) til visning af fejl på PROFIBUS-DP LED "SYS-FAULT" (rød) til visning af systemfejl på MFP og MOVIMOT Bemærk! LED en "SYS-Fault" har generelt ingen funktion i DP-konfigurationerne "0PD+DI/DO" og "0PD+DI". MFP PROFIBUS DP RUN BUS-F SYS-F 50358AXX Betydninger af LED en "RUN" (grøn) RUN BUS-F SYS-F Betydning Fejlafhjælpning On x x MFP-modul-hardware OK On Off Off Korrekt MFP-drift MFP er i gang med en dataudveksling med DP-masteren (Data-Exchange) og MOVIMOT Off x x MFP ikke klar til drift 24 V DC -forsyning mangler blinker x x PROFIBUS-adressen er indstillet højere end 125. Kontrollér 24 V DC - spændingsforsyningen Tilkobl MFP igen. Udskift modulet, hvis fejlen stadig findes. Kontrollér den indstillede PROFIBUS-adresse på MFP x = vilkårlig tilstand 70 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

71 Kommunikations-grænseflade / feltbus PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion I 0 8 Betydninger af LED "BUS-F " (rød) RUN BUS-F SYS-F Betydning Fejlafhjælpning On Off x MFP er i gang med en dataudveksling med DP-masteren (Data-Exchange) On blinker x Baud-hastigheden registreres, men aktiveres ikke af DP-masteren MFP blev ikke projekteret eller projekteret forkert i DP-masteren. On On x Forbindelsen til DP-masteren er afbrudt. MFP registrerer ikke nogen baudhastighed Busafbrydelse DP-masteren er ude af drift Kontroller DP-masterens projektering. Kontrollér MFP s PROFIBUS-DP-tilslutning. Kontrollér DP-masteren Kontroller samtlige kabler i PROFIBUS-DP-nettet. x = vilkårlig tilstand Betydninger af LED "SYS-F " (rød) RUN BUS-F SYS-F Betydning Fejlafhjælpning On x Off Normal driftstilstand for MFP og MOVIMOT On x Blinker 1 x MFP-driftstilstand OK, MOVIMOT melder fejl On x Blinker 2 x MOVIMOT reagerer ikke på setpunkter fra DP-masteren, fordi PO-data ikke er frigivet On x On Kommunikationsforbindelsen mellem MFP og MOVIMOT har fejl eller er afbrudt Servicekontakten på feltfordeleren står på OFF Analysér fejlnummeret i MOVIMOT -statusord 1 i styringen Følg driftsvejledningen for MOVIMOT for at afhjælpe fejl Nulstil om nødvendigt MOVIMOT via styringen (reset-bit i styreord 1) Kontrollér DIP-switchene S1/1..4 i MOVIMOT Indstil RS-485-adresse 1, således at PO-dataene frigives Kontrollér den elektriske forbindelse mellem MFP og MOVIMOT (klemmerne RS+ og RS-) Se også kapitlet "Elektrisk installation" og kapitlet "Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter" Kontrollér indstillingen af servicekontakten på feltfordeleren x = vilkårlig tilstand Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 71

72 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion MFP-systemfejl/MOVIMOT -fejl Hvis MFP melder en systemfejl (LED en "SYS-FAULT" lyser permanent), er kommunikationsforbindelsen mellem MFP og MOVIMOT afbrudt. Denne systemfejl sendes som fejlkode 91 dec via diagnosekanalen og via proces-indgangsdataenes statusord til PLC en. Da denne systemfejl som regel gør opmærksom på ledningsføringsproblemer eller manglende 24 V-forsyning til MOVIMOT - omformeren, er RESET via styreordet ikke muligt! Så snart kommunikationsforbindelsen er genetableret, resettes fejlen automatisk. Kontrollér den elektriske tilslutning til MFP og MOVIMOT. Proces-indgangsdataene sender i tilfælde af en systemfejl et fast defineret bit-mønster, fordi der ikke er flere gyldige MOVIMOT -statusinformationer til rådighed. Til analyse inden for styringen kan der således kun anvendes statusord-bit 5 (fejl) samt fejlkoden. Alle andre informationer er ugyldige! Proces-indgangsord Hex-værdi Betydning PI1: Statusord 1 5B20 hex Fejlkode 91 (5B hex ), bit 5 (fejl) = 1 alle andre statusinformationer er ugyldige! PI2: Faktisk strømværdi 0000 hex Information ugyldig! PI3: Statusord hex Bit 5 (fejl) = 1 alle andre statusinformationer er ugyldige! Indgangsbyte for de digitale indgange XX hex Indgangsinformationerne for de digitale indgange opdateres fortsat! Indgangsinformationerne for de digitale indgange opdateres fortsat og kan dermed også fortsat analyseres i styringen. PROFIBUS-DP Timeout Hvis dataoverførslen via PROFIBUS-DP forstyrres eller afbrydes, udløber aktiveringsovervågningstiden på MFP (såfremt projekteret i DP-masteren). LED en "BUS-FAULT" lyser (eller blinker) og signalerer, at der ikke modtages nye data. MOVIMOT bremser ned ved den senest gyldige rampe, efter ca. 1 sekund kobler relæet "driftsklar" fra og melder dermed fejl. De digitale udgange resettes direkte efter, at aktiveringsovervågningstiden er udløbet! DP-Master aktiv/ styring svigter Hvis PLC en bringes fra RUN-tilstand til STOP-tilstand, stiller DP-master alle procesudgangsdata på værdien 0. MOVIMOT får i 3 PD-drift rampe-setpunktet = 0. De digitale udgange DO 0 og DO 1 resettes også af DP-masteren! 72 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

73 Kommunikations-grænseflade / feltbus PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion I Diagnose Slavediagnosedata PROFIBUS-grænsefladen MFP melder alle opståede fejl til styringen via diagnosekanalen på PROFIBUS-DP. I styringen analyseres disse fejlmeddelelser derefter med de passende systemfunktioner (f.eks. ved S7-400 via diagnosealarm OB 82/SFC 13). Følgende illustration viser diagnosedataenes opbygning, der består af diagnoseinformationer iht. EN (volume 2) og (i tilfælde af MOVIMOT /MFP-fejl) de enhedsspecifikke diagnosedata. Byte 0: Stationsstatus 1 Byte 1: Stationsstatus 2 Byte 2: Stationsstatus 3 Byte 3: DP-Master-Adress Byte 4: Ident-Nummer High [60] Byte 5: Ident-Nummer Low [01] Byte 6: Header [02] X Byte 7: Fejlkode MOVIMOT /MFP X DIN/EN X Kun i tilfælde af fejl [...] indeholder konstante koder fra MFP, Rest variable Kodningen af byte 0..3 er defineret i EN (volume 2). Byte 4, 5 og 6 indeholder generelt de konstante koder, der er vist på illustrationen. Byte 7 indeholder: MOVIMOT -fejlkoder (se kapitlet "Diagnose MOVIMOT -omformer") eller MF P-fejlkoder: Fejlkode 91 dec = SYS-FAULT (se kapitlet "MFP-systemfejl/ MOVIMOT -fejl" på side 72) Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 73

74 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion Aktivering/ deaktivering af alarm Fremgangsmåde Da alle fejlinformationer også overføres direkte til styringen via procesindgangsdataenes statusord, kan udløsningen af diagnosealarmen ved hjælp af en MOVIMOT -/MFP-fejl via de applikationsspecifikke parametre fra PROFIBUS-DP også deaktiveres. Henvisning: Med denne mekanisme deaktiverer du kun udløsningen af en diagnosealarm på grund af en MOVIMOT - eller MFP-fejl. PROFIBUS-DP-systemet kan dog altid udløse diagnosealarmer i DP-masteren, så derfor bør de pågældende organisationsmoduler (f.eks. OB82 for S7-400) generelt oprettes i styringen. I enhver DP-master kan der ved projekteringen af en DP-slave defineres ekstra applikationsspecifikke parametre, der overføres til slaven, når PROFIBUS-DP initialiseres. Til grænsefladen MFP findes der 10 applikationsspecifikke parameterdata, hvoraf indtil videre kun byte 1 anvendes til følgende funktion: Byte: Tilladt værdi Funktion 0 00 hex Reserveret 1 00 hex 01 hex MOVIMOT -/MFP-fejl genererer diagnosealarm MOVIMOT -/MFP-fejl genererer ingen diagnosealarm hex Reserveret Alle ikke anførte værdier er ikke tilladte og kan medføre fejlfunktion på MFP! Eksempel på projektering Parametreringsdata (hex) Funktion 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, Diagnosealarmer genereres også ved fejl 00,01,00,00,00,00,00,00,00,00, Diagnosealarmer genereres ikke ved fejl 74 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

75 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) I Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) Idrifttagningsforløb Før afmontering/montering af feltbusgrænsefladen skal 24 V DC -spændingsforsyningen frakobles! 1. Kontrollér korrekt tilslutning af MOVIMOT og InterBus-tilslutningsmodul (MFZ11). 2. Stil DIP-switch S1/1 (på MOVIMOT ) på ON (= adresse 1). S1 S1 ON AXX 3. Indstilling af det maksimale omdrejningstal med setpunkt-potentiometer f f[hz] 75 f [1] 05066BXX [1] Potentiometerstilling 4. Skru lukkeskruen til setpunkt-potentiometret f1 i igen med tætning. Under driften skal åbningen over potentiometret f1 være lukket fagligt korrekt med den medfølgende lukkeskrue (tilladt tilspændingsmoment: 2,5 Nm), fordi eksplosionsbeskyttelsen kun er sikret på denne måde. Den må kun fjernes, når der ikke findes eksplosionsfarlige støv-luftblandinger, heller ikke ved justering af omdrejningstallet. 5. Indstil minimumfrekvens f min med omskifter f Funktion Indstilling Omskifterstilling Minimumfrekvens f min [Hz] Hvis rampen ikke er forudindstillet via feltbussen (2 PD), skal rampetiden indstilles med omskifter t1 på MOVIMOT. Rampetiderne indstilles i setpunkt-spring på 50 Hz. Funktion Indstilling Omskifterstilling Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 75

76 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) 7. Kontrollér, om den ønskede rotationsretning er frikoblet. Klemme R Klemme L Betydning Aktiveret Aktiveret Begge rotationsretninger er frikoblet 24V R L Aktiveret Ikke aktiveret Kun rotationsretning Højrerotation er frigivet Setpunkt-programmeringer for venstrerotation fører til stop af motoren 24V R L Ikke aktiveret Aktiveret Kun rotationsretning Venstrerotation er frigivet Setpunkt-programmeringer for højrerotation fører til stop af motoren 24V R L Ikke aktiveret Ikke aktiveret Enheden er spærret, resp. motoren standses 24V R L 8. Indstil MFI-DIP-switchen (se Indstilling af MFI DIP-switch på side 77). 9. Sæt MOVIMOT -omformer og MFI-dæksel på, og skru dem fast. 10.Tilkobl forsyningsspændingen (24 V DC ) til InterBus-grænseflade MFI og MOVIMOT. Nu skal LED erne "UL" og "RD" på MFI lyse, og den røde LED "SYS-FAULT" skal slukke. Hvis dette ikke er tilfældet, kan eventuelle ledningsførings- og indstillingsfejl lokaliseres ved hjælp af LED-tilstandene (side 84). 11.InterBus-grænsefladen MFI projekteres i InterBus-masteren (se Konfiguration af InterBus-masteren (projektering) på side 78). Analyse af TH Frakobling af TH skal overvåges af en uafhængig analyseenhed. Ved aktivering af TH skal motoren afbrydes fra tilførselsnettet. Ved underskridelse af maksimumtemperaturen slås TH automatisk til igen! Automatisk gentilkobling skal forhindres (gentilkoblingsspærre). Motoren må først startes igen, efter at årsagen er blevet kontrolleret. Kontrollen skal udføres af oplært fagpersonale. Funktionskontrol Ved brug af bremsemotorer skal bremsen kontrolleres for korrekt funktion for at forhindre, at bremsen slæber og derved bevirker en ikke-tilladt opvarmning. 76 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

77 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) I Indstilling af DIP-switch Med MFI-DIP-switchene 1 til 6 kan MOVIMOT -procesdatabredden, MFI-driftsmåden og den fysiske ring-viderekobling indstilles. Procesdatabredde, Procesdatabredden for MOVIMOT indstilles med DIP-switchene 1 og 2. InterBusgrænsefladen MFI understøtter for MOVIMOT procesdatabredden 2 PD og 3 PD. driftsmåde Der kan også valgfrit tilføjes et ekstra ord til overførsel af de digitale I/O er med DIP-switch 5 (I/O). NEXT/END-switch NEXT/END-switchen signalerer til MFI, om der følger et yderligere InterBus-modul. Derfor skal denne switch indstilles på "NEXT", hvis der tilsluttes en videreførende fjernbus til klemmerne 6 til 10. Hvis MFI en er det sidste modul på InterBussen, skal denne kontakt indstilles på "END". Alle reserverede kontakter skal stå på OFF. Ellers initialiseres InterBus-protokolchippen ikke. MFI melder sig med ID-koden "MP_Not_Ready" (ID-kode 78 hex ). InterBusmasteren melder i dette tilfælde en initialiseringsfejl. Nedenstående illustration viser SEW-fabriksindstillingen: 3 PD for MOVIMOT + 1 ord for digitale I/O er = 64 bit databredde i InterBussen Et yderligere InterBus-modul følger (NEXT) [1] [2] END 5 6 NEXT I/O [3] [4] 4 3 [5] ON [6] 06131AXX [1] MFI er sidste InterBus-modul, der er ikke tilsluttet et videreførende buskabel [2] Et yderligere InterBus-modul følger, der er tilsluttet et videreførende buskabel [3] InterBus-afslutning [4] ON = Procesdatabredde + 1 for digitale I/O er [5] Reserveret, position = OFF [6] Procesdatabredde for MOVIMOT Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 77

78 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) Nedenstående tabel viser de forskellige indstillingsvarianter for InterBus-databredden med DIP-switchene 1, 2 og 5. DIP 1: DIP 2: DIP 5: I/O Betegnelse Funktion InterBusdatabredde OFF OFF OFF Reserveret Ingen IB-init-fejl ON OFF OFF Reserveret Ikke mulig ved MOVIMOT IB-init-fejl OFF ON OFF 2 PD 2 PD til MOVIMOT 32 bit ON ON OFF 3 PD 3 PD til MOVIMOT 48 bit OFF OFF ON 0 PD + DI/DO Kun I/O 16 bit ON OFF ON Reserveret Ikke mulig ved MOVIMOT IB-init-fejl OFF ON ON 2 PD + DI/DO 2 PD til MOVIMOT + I/O 48 bit ON ON ON 3 PD + DI/DO 3 PD til MOVIMOT + I/O 64 bit Konfiguration af InterBus-masteren (projektering) Konfigurationen af MFI en i mastermodulet ved hjælp af konfigurationssoftwaren "CMD-Tool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) foretages i to trin. I første trin udarbejdes busstrukturen. Derefter følger beskrivelse og adressering af procesdata. Konfiguration af busopbygning Busopbygningen kan konfigureres online eller offline med CMD-Tool "IBS CMD". I offline-status konfigureres MFI en med "Indsæt med Ident-Code". Følgende informationer skal indtastes: Indstillingsvarianter for InterBusdatabredden Offlinekonfiguration: Indsæt med Ident-Code Programindstilling: Funktion / betydning Ident-Code: 3 decimal Digitalmodul med ind-/udgangsdata Procesdatakanal: Denne indstilling afhænger af DIP-switchene 1, 2 og 5 på MFI en 32 bit 2 PD 48 bit 3 PD eller 2 PD + I/O 64 bit (fabriksindstilling) 3 PD + I/O Enhedstype: Fjernbusenhed Onlinekonfiguration: Indlæsning af konfigurationsramme Det er også muligt at installere hele InterBus-systemet komplet, forbinde alle MFI-grænseflader med hinanden og indstille DIP-switchene. Derefter kan hele busopbygningen indlæses via CMD-Tool (konfigurationsramme). Her registreres alle MFI er automatisk med den indstillede databredde. Ved procesdatakanallængden 48 bit skal man specielt være opmærksom på indstillingen af MFI-DIP-switchene 1, 2 og 5, da denne procesdatalængde anvendes både til konfigurationen 3 PD og 2 PD + DI/DO. Efter indlæsningen vises MFI en som digitalt I/O-modul (type DIO). 78 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

79 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) I Oprettelse af procesdatabeskrivelse Generelt leverer CMD-Tool en default-beskrivelse for alle procesdata for MFI. Der kan anvendes en startadresse for styringens ind- og udgangsområde. I denne variant ligger adresserne på de digitale ind- og udgange direkte bag MOVIMOT - procesdataadresserne og dermed eventuelt i styringens (analoge) periferiområde. I dette tilfælde optager I/O-ordets reserverede bits unødvendig lagerplads i styringen. Med en passende procesdatabeskrivelse kan de reserverede bits afmaskeres, og hvert procesdataord kan f.eks. få en selvstændig adresse. Eksempel 1: Default-procesdatabeskrivelse Følgende tabel viser den mest enkle variant af procesdatabeskrivelsen. MFI s fire procesdataord signalerer, at der er tale om procesdatakonfigurationen 3 PD+DI/DO. Nu tildeles startadressen P132 adskilt for ind- og udgangsdataområdet. Alle procesdataord ligger uden afbrydelse efter hinanden. Enhedsnavn ID T-nr Procesdata-navn I/O Længde Byte Bit Tildeling MOVIMOT + MFI 3 1,0 MFI 21 IN E P132 MOVIMOT + MFI 3 1,0 MFI21 OUT A P132 Følgende illustration viser kopieringen af procesdataene til InterBus-mastermodulets adresseområde. [1] [2] P132 P134 P136 P138 PO1 PO2 PO3 PO PO1 PO2 PO3 DO (Word) DO MOVIMOT + MFI [3] P132 P134 P136 P138 PI1 PI2 PI3 PI PI1 PI2 PI3 DI (Word) DI AXX [1] Adresseområde Interbus-master [2] Udgangsadresser [3] Indgangsadresser PO Procesudgangsdata PO1 Styreord PO2 Omdrejningstal [%] PO3 Rampe DO Digitale udgange PI Procesindgangsdata PI1 Statusord 1 PI2 Udgangsstrøm PI3 Statusord 2 DI Digitale indgange I styringen kan procesdataene nu tilgås på følgende måde: Skrivning til PO1..3: T PW 132, T PW 134, T PW 136 Læsning fra PI1..3: L PW 132, L PW 134, L PW 136 Indstilling af udgangene: T PW 138 Læsning af indgangene: L PW 138 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 79

80 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) Eksempel 2: opdeling og optimering af procesdataene for MOVIMOT og DI/DO Det er væsentligt mere effektivt at adskille de digitale ind- og udganges MOVIMOT - procesdata og I/O-data, der som regel skal ligge i det bitadresserbare område af styringen. Følgende tabel viser, hvordan denne adskillelse udføres. Enhedsnavn ID T-nr Procesdata-navn I/O Længde Byte Bit Tildeling MOVIMOT + MFI MFI 21 IN E P132 MOVIMOT + MFI MFI-PE1..3 E MOVIMOT + MFI MFI-DI E P100 MOVIMOT + MFI MFI 21 OUT A P132 MOVIMOT + MFI MFI-PA1..3 A MOVIMOT + MFI MFI-DO A P100 Den følgende illustration viser kopieringen af procesdataene til InterBusmastermodulets adresseområde for denne optimerede variant. [1] AB100 DO (Lowbyte) MOVIMOT + MFI [2] P132 P134 P136 EB100 PO1 PO2 PO3 PO1 PO2 PO3 PO DI (Lowbyte) DO [3] P132 P134 P136 PI1 PI2 PI3 PI1 PI2 PI3 PI DI AXX [1] Adresseområde Interbus-master [2] Udgangsadresser [3] Indgangsadresser PO Procesudgangsdata PO1 Styreord PO2 Omdrejningstal [%] PO3 Rampe DO Digitale udgange PI Procesindgangsdata PI1 Statusord 1 PI2 Udgangsstrøm PI3 Statusord 2 DI Digitale indgange I styringen kan procesdataene nu tilgås på følgende måde: Skrivning til PO1..3: T PW 132, T PW 134, T PW 136 Læsning fra PI1..3: L PW 132, L PW 134, L PW 136 Indstilling af udgangene: AB 100 (f.eks. S A 100.0) Læsning af indgangene: EB 100 (f.eks. U E 100.0) 80 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

81 Kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) I 0 8 Eksempel 3: Detaljeret procesdatabeskrivelse for MFI I dette eksempel udføres den samme adskillelse af procesdataene for MOVIMOT og DI/DO som i eksempel 2. Nu beskrives hvert procesdataord dog enkeltvist. Dermed øges overskueligheden væsentligt. Procesdataadgangen sker på samme måde som i eksempel 2 Enhedsnavn ID T-nr Procesdatanavn I/O Længde Byte Bit Tildeling MOVIMOT + MFI MFI 21 IN I MOVIMOT + MFI MFI-PE1 I P132 MOVIMOT + MFI MFI-PE2 I P134 MOVIMOT + MFI MFI-PE3 I P136 MOVIMOT + MFI MFI-DI I P100 MOVIMOT + MFI MFI 21 OUT O MOVIMOT + MFI MFI-PA1 O P132 MOVIMOT + MFI MFI-PA2 O P134 MOVIMOT + MFI MFI-PA3 O P136 MOVIMOT + MFI MFI-DO O P100 Program i styringen Du kan finde et programeksempel (afstemt til den ovennævnte konfiguration) til styring af MOVIMOT via InterBus i kapitlet "Programeksempel i forbindelse med feltbus" Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 81

82 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Funktion for InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) 8.6 Funktion for InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) Procesdata- og sensor-/aktuator-bearbejdning InterBus-grænsefladen MFI muliggør ud over styring af MOVIMOT - vekselstrømsmotorer også yderligere tilslutning af sensorer/aktuatorer til fire digitale indgangsklemmer og to digitale udgangsklemmer. I InterBus-protokollen vedhæftes der efter procesdataene for MOVIMOT endnu et I/O-ord, hvor de ekstra digitale ind- og udgange på MFI er angivet. Kodningen af procesdataene sker efter den fælles MOVILINK -profil for SEW-feltomformere (se kapitlet MOVILINK -profil). InterBus maksimalkonfiguation "3 PD + DI/DO": Master PO MOVIMOT + MF.. PO1 PO2 PO3 DO PI1 PI2 PI3 PI DI AXX PO procesudgangsdata PI procesindgangsdata PO1 Styreord PI1 Statusord 1 PO2 Omdrejningstal [%] PI2 Udgangsstrøm PO3 Rampe PI3 Statusord 2 DO Digitale udgange DI Digitale indgange 82 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

83 Kommunikations-grænseflade / feltbus Funktion for InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) I Opbygning af ind-/udgangsordet for MFI Følgende illustration viser kopieringen af klemmeinformationerne til ind- og udgangsordets enkelte bits. Alle reserverede bits kan afmaskeres ved hjælp af procesdatabeskrivelsen i InterBus CMD-værktøjet, således at styringens lagerområde ikke begrænses unødigt reserveret, værdi = 0 Udgangsklemme DI 1 Udgangsklemme DI 0 Interbusmaster Digital outputs Digital inputs MFI 21 Indgangsklemme DI 0 Indgangsklemme DI 1 Indgangsklemme DI 2 Indgangsklemme DI 3 reserveret, værdi = 0 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 83

84 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Funktion for InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) LED-indikationens betydning InterBus-grænsefladen MFI har fem LED er til InterBus-diagnose samt endnu en LED til visning af systemfejl AXX LED UL "U-Logic" (grøn) Tilstand Betydning Fejlafhjælpning ON Forsyningsspænding tilsluttet OFF Forsyningsspænding mangler Kontrollér MFI s 24 V DC -spændingsforsyning og ledningsføring LED RC "Remote Bus Check" (grøn) Tilstand Betydning Fejlafhjælpning ON Indgående fjernbusforbindelse i orden OFF Fejl på indgående Kontroller det indgående fjernbuskabel fjernbusforbindelse LED BA "Bus Active" (grøn) Tilstand Betydning Fejlafhjælpning ON Dataoverførsel på INTERBUS aktiv OFF Ingen dataoverførsel, InterBus stoppet blinker Bus aktiv, ingen cyklisk dataoverførsel Kontroller det indgående fjernbuskabel Brug diagnosevisningen på mastertilslutningen til yderligere fejllokalisering 84 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

85 Kommunikations-grænseflade / feltbus Funktion for InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) I 0 8 LED RD "Remote Bus Disable" (rød) Tilstand Betydning Fejlafhjælpning ON Videreførende fjernbus frakoblet (kun i tilfælde af fejl) OFF Videreførende fjernbus ikke frakoblet LED TR "Transmit" (grøn) Tilstand Betydning Fejlafhjælpning ON Parameterdataudveksling via PCP OFF Ingen parameterdataudveksling via PCP LED SYS-F "Systemfejl" (rød) Tilstand Betydning Fejlafhjælpning OFF Normal driftstilstand for MFI og MOVIMOT Blinker 1 x MFI-driftstilstand OK, MOVIMOT melder fejl Blinker 2 x MOVIMOT reagerer ikke på setpunkter fra InterBusmasteren, fordi PO-dataene ikke er frigivet ON Kommunikationsforbindelsen mellem MFI og MOVIMOT har fejl eller er afbrudt Servicekontakten på feltfordeleren står på OFF Analysér fejlnummeret i MOVIMOT - statusord 1 i styringen Følg betjeningsvejledningen for MOVIMOT for at afhjælpe fejl Nulstil om nødvendigt MOVIMOT via styringen (reset-bit i styreord 1) Kontrollér DIP-switchene S1/1 til S1/4 i MOVIMOT Indstil RS-485-adresse 1, således at PO-dataene frigives Kontrollér den elektriske forbindelse mellem MFI og MOVIMOT (klemmerne RS+ og RS-) Se også kapitlet "Elektrisk installation" og kapitlet "Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter" Kontrollér indstillingen af servicekontakten på feltfordeleren LED en "SYS-F" slukkes generelt i PD-konfigurationerne 0 PD + DI/DO og 0 PD + DI, fordi kun MFI s I/O-modul-funktionalitet er aktiveret i denne driftstype. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 85

86 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Funktion for InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) MFI-Systemfejl/MOVIMOT -fejl Hvis MFI melder en systemfejl (LED en "SYS-FAULT" lyser permanent), er kommunikationsforbindelsen mellem MFI og MOVIMOT afbrudt eller har fejl. Denne systemfejl meldes som fejlkode 91 dec til styringen ved hjælp af procesindgangsdataenes statusord. Da denne systemfejl som regel gør opmærksom på ledningsføringsproblemer eller manglende 24-V-forsyning til MOVIMOT - omformeren, er RESET via styreordet ikke muligt! Så snart kommunikationsforbindelsen er genetableret, resettes fejlen automatisk. Kontrollér den elektriske tilslutning til MFI og MOVIMOT. Proces-indgangsdataene sender i tilfælde af en systemfejl et fast defineret bit-mønster, fordi der ikke er flere gyldige MOVIMOT -statusinformationer til rådighed. Til analyse inden for styringen kan der således kun anvendes statusord-bit 5 (fejl) samt fejlkoden. Alle andre informationer er ugyldige! Proces-indgangsord Hex-værdi Betydning PE1: Statusord 1 5B20 hex Fejlkode 91, bit 5 (fejl) = 1 Alle andre statusinformationer er ugyldige! PE2: Faktisk strømværdi 0000 hex Information ugyldig! PE3: Statusord hex Bit 5 (fejl) = 1 Alle andre statusinformationer er ugyldige! Indgangsbyte for de digitale indgange XX hex Indgangsinformationerne for de digitale indgange opdateres fortsat! Indgangsinformationerne for de digitale indgange opdateres fortsat og kan dermed også fortsat analyseres i styringen. InterBus Timeout Hvis dataoverførslen via InterBus standses af masteren, udløber feltbus-timeout-tiden på MFI (standardværdi 630 ms). Hvis dataoverførslen afbrydes fysisk, er tiden på ca. 25 ms. Den bus-aktive LED "BA" tændes og signalerer, at der ikke overføres InterBus-data. MOVIMOT bremser straks ned med den senest gyldige rampe, efter ca. 1 sekund kobler relæet "driftsklar" fra og melder fejl. De digitale udgange resettes direkte efter, at feltbus-timeout-tiden er udløbet! InterBus-master aktiv/styring svigter Hvis styringen bringes fra RUN-tilstand til STOP-tilstand, stiller InterBus-master alle proces-udgangsdata på værdien 0. MOVIMOT får i 3 PD-drift rampe-setpunktet = 0. De digitale udgange DO 0 og DO 1 resettes også af InterBus-masteren! 86 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

87 Kommunikations-grænseflade / feltbus Funktion for InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) I Diagnose via InterBus-mastermodul (G4) Alle InterBus-mastermoduler i generation 4 (G4) har omfattende diagnosemuligheder både via status- og diagnosevisningen samt i styringen. Da MFI er baseret på InterBusprotokolchip en SUPI 3, understøttes alle væsentlige G4-diagnosemuligheder. Du kan finde yderligere informationer om diagnose i dokumentationen til mastermodulet. Følgende tabel giver yderligere informationer om fejlafhjælpning i forbindelse med de vigtigste fejlkoder, som kan forekomme sammen med MFI. Diagnosemeldinger via statusog diagnosevisningen for mastermodulerne G4 Fejlnavn Fejlkode (hex) Beskrivelse OUT1 0C8A Fejl på MFI s videreførende grænseflade. Den videreførende grænseflade (OUT1) blev aktiveret, selvom der ikke var tilsluttet en enhed eller konfigureret en enhed imasteren. DEV 0C40 Fejl på en enhed (device). Længdekoden for den angivne MFI stemmer ikke overens med posten i konfigurationsrammen. DEV 0C70 Dataoverførslen blev afbrudt, fordi initialiseringen af SUPI 3 er mislykket, eller MFI er defekt. Denne fejlkode vises også ved valg af en reserveret DIP-switchindstilling! PF TEN 0BB4 Fejlhistorie for de sidste ti periferifejl (PF). MFI melder en periferifejl, hvis der er udført mikroprocessorreset (på grund af EMC-problemer eller hardware-defekt). Fejlafhjælpning Kontrollér indstillingen af DIP-switch 6 (NEXT/ END). Hvis MFI er den sidste enhed, skal denne switch indstilles på END. Kontrollér indstillingen af DIP-switchene på MFI. Kontrollér, om indstillingen af DIP-switchene på MFI er gyldig. Kontrollér MFI s ledningsføring og skærmning. Tænd MFI igen. Hvis fejlen forekommer flere gange, skal du udskifte MFI-elektronikken eller kontakte SEW. Yderligere diagnosemeldinger finder du i beskrivelsen af dit InterBus-mastermodul. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 87

88 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Funktion for InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) Procesdata-monitoring Hvis InterBussen er i tilstanden "RUN", kan du i driftsmåden ( MONI ) via mastermodulets status- og diagnosevisning analysere de procesdata, som udveksles mellem mastermodulet og MFI. Med denne mekanisme kan det analyseres ganske enkelt, hvilke setpunkter og faktiske værdier der udveksles mellem master og MFI. Følgende eksempel tydeliggør anvendelsen af denne overvågningsfunktion. Eksempel på procesdatamonitoring: MFI anvendes med konfigurationen "3 PD + DI/DO". Adresserne er tildelt i procesdatabeskrivelsen på følgende måde: Proces-udgangsdata fra InterBus-master til MFI (OUT): MFI-PO 1..3: Adresse P MFI-DO: Adresse P100 Proces-indgangsdata fra MFI til InterBus-master (IN): MFI-PI 1..3: Adresse P MFI-DI: Adresse P100 Via driftsmåden MONI kan du nu analysere MFI-procesdataene på følgende måde: Betydning Procesdata Navn Indstilling på diagnosevisningen: Driftsmåde MONI (monitor) Retning Tildeling Styreord 1 til MOVIMOT MFI-PO1 OUT P132 Omdrejningstal-setpunkt [%] til MFI-PO2 OUT P134 MOVIMOT Rampe [ms] til MOVIMOT MFI-PO3 OUT P136 Status for digitaludgangene fra MFI MFI-DO OUT P100 Statusord 1 fra MOVIMOT MFI-PI1 IN P132 Faktisk værdi for tilsyneladende strøm MFI-PI2 IN P134 for MOVIMOT Statusord 2 fra MOVIMOT MFI-PI3 IN P136 Status for digitalindgangene på MFI MFI-DI IN P Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

89 Kommunikations-grænseflade / feltbus Kodning af procesdataene I Kodning af procesdataene Det er de samme procesdata-informationer, der anvendes til styring og setpunktprogrammering i alle feltbussystemer. Kodningen af procesdataene foregår efter den standardiserede MOVILINK -profil for SEW-feltomformere. For MOVIMOT kan der generelt skelnes mellem følgende varianter: 2 procesdataord (2PD) 3 procesdataord (3PD) Master PO PO1 PO2 PO3 MOVIMOT PI1 PI2 PI3 PI AXX PO = procesudgangsdata PI = procesindgangsdata PO1 = styreord PI1 = statusord 1 PO2 = omdrejningstal (%) PI2 = udgangsstrøm PO3 = rampe PI3 = statusord 2 2 procesdataord Ved styring af MOVIMOT med 2 procesdataord sendes der som procesudgangsdata "styreord" og "omdrejningstal [%]" for MOVIMOT til den overordnede styring, og procesindgangsdataene "statusord 1" og "udgangsstrøm" overføres fra MOVIMOT til automatiseringsenheden. 3 procesdataord Ved styring med 3 procesdataord overføres rampen som ekstra procesudgangsdataord og som tredje procesindgangsdataord "statusord 2". Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 89

90 8 I 0 Kommunikations-grænseflade / feltbus Kodning af procesdataene Procesudgangsdata Procesudgangsdata overføres fra den overordnede styring til MOVIMOT -omformeren (styreinformationer og setpunkter). Disse data virker dog kun i MOVIMOT, hvis RS-485-adressen i MOVIMOT (DIP-switche S1/1 til S1/4) er indstillet til en værdi forskellig fra 0. MOVIMOT kan styres med følgende procesudgangsdata: PO1: Styreord PO2: Omdrejningstal [%] (setpunkt) PO3: Rampe Basis-styreblok PO1: Styreord Reserveret til ekstrafunktioner = "0" "1" = Reset Reserveret = "0" "1 1 0" = frikobling ellers Stop PO2: Setpunkt Procentværdi med fortegn / 0,0061 % Eksempel: -80 % / 0,0061 % = = CCC5 hex PO3: Rampe (kun ved 3-ords-protokol) Tid fra 0 til 50 Hz i ms (område: ms) Eksempel: 2,0 s = 2000 ms = 07DO hex Styreord, bit Programmeringen af styrekommandoen "Frikobling" foretages med bit ved at programmere styreordet = 0006 hex. For at frikoble MOVIMOT skal endvidere indgangsklemmerne HØJRE og/eller VENSTRE være koblet til +24 V (med lus). Styrekommandoen "Stop" programmeres ved at sætte bit 2 = "0". For at sikre kompatibilitet med andre SEW-omformerfamilier bør du her anvende stopkommandoen 0002 hex. Principielt udløser MOVIMOT dog et stop på den aktuelle rampe med bit 2 = "0" uafhængigt af status for bit 0 og bit 1. Styreord bit 6 = reset I tilfælde af fejl kan fejlen kvitteres med bit 6 = "1" (reset). Ikke anvendte styrebits bør af hensyn til kompatibiliteten have værdien 0. Omdrejningstal [%] Omdrejnings-sætpunktet programmeres relativt i procent af det maksimale omdrejningstal, som er indstillet med setpunkt-potentiometret f1. Kodning: C000 hex = -100 % (venstrerotation) 4000 hex = +100 % (højrerotation) Eksempel: Beregning: 1 ciffer = 0,0061 % 80 % f maks, rotationsretning VENSTRE: 80 % / 0,0061 = dec = CCC5 hex Rampe Hvis udvekslingen af procesdata foregår med 3 procesdataord, overføres den aktuelle integratorrampe i procesudgangsdataordet PA3. Ved styring af MOVIMOT med 2 procesdataord anvendes den integratorrampe, som er indstillet med omskifteren t1. Kodning: Interval: Eksempel: 1 ciffer = 1 ms ms 2,0 s = 2000 ms = 2000 dec = 07D0 hex 90 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

91 Kommunikations-grænseflade / feltbus Kodning af procesdataene I 0 8 Procesindgangsdata Procesindgangsdata sendes fra MOVIMOT -omformeren tilbage til den overordnede styring og indeholder informationer om status og aktuelle værdier. Følgende procesindgangsdata understøttes af MOVIMOT : PI1: Statusord 1 PI2: Udgangsstrøm PI3: Statusord PI1: Statusord 1 Enhedsstatus (bit 5 = "0") 0 = omformer ikke klar 2 = ingen frikobling 4 = frikoblet Fejlnummer (bit 5 = "1") Regulator frikoblet = "1" Enhed frikoblet = "1" PO-data frikoblet = "1" Reserveret Reserveret Fejl/advarsel = "1" Reserveret Reserveret PI2: Faktisk strømværdi 16 bit heltal med fortegn x 0,1 % I N Eksempel: 0320 hex = 800 x 0,1 % I N = 80 % I N PI3: Statusord 2 (kun ved 3-ords-protokol) Regulator frikoblet = "1" Enhed frikoblet = "1" PO-data frikoblet = "1" Reserveret Reserveret Fejl/advarsel = "1" Reserveret Reserveret O1 (bremse) "1" = bremse aktiveret, "0" = bremse løftet O2 (driftsklar) I1 (højre) I2 (venstre) I3 (setpunkt f2) Reserveret 0 Reserveret 0 Reserveret 0 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 91

92 9 Diagnose Diagnose MOVIMOT 9 Diagnose 9.1 Diagnose MOVIMOT Status-LED Status-LED en sidder på oversiden af MOVIMOT -omformeren (se følgende illustration). [1] [1] MOVIMOT -status-led 58114AXX Status-LEDindikationernes betydning Den 3-farvede LED signaleres drifts- og fejltilstandene. LEDfarve LED-status Driftstilstand Beskrivelse Off Ikke driftsklar 24 V-forsyning mangler Gul Blinker Ikke driftsklar Selvtestfase eller 24-V-forsyning tilsluttet, men regelmæssigt netspænding er ikke OK Gul Blinker regelmæssigt hurtigt Driftsklar Gul Lyser konstant Driftsklar, men enhed spærret Grøn/ gul Blinker med skiftende farve Driftsklar, men timeout Løft af bremse aktiveret uden motorfrikobling (kun ved S2/2 = "ON") 24-V-forsyning og netspænding OK, men intet frikoblingssignal Kommunikationsfejl ved cyklisk dataudveksling grøn Lyser konstant Enhed frikoblet Motor i drift grøn Blinker Strømgrænse aktiv Motor befinder sig omkring strømgrænsen regelmæssigt hurtigt Rød Lyser konstant Ikke driftsklar Kontrollér 24-V DC -forsyningen. Kontrollér, at der er tilsluttet en udglattet jævnspænding med lille ripple (rest-ripple maks. 13 %) Rød 2x blink, pause Fejl 07 Mellemkredsspænding for høj Rød Blinker langsomt Fejl 08 Fejl i omdrejningsovervågning (kun ved S2/4 = "ON") Fejl 90 Allokering motor omformer forkert Fejl 09 Fejl 17 til 24, 37 CPU-fejl Fejl 25, 94 EEPROM-fejl Rød 3x blink, pause Fejl 01 Overstrøm, udgangstrin Fejl 11 Overtemperatur, udgangstrin Rød 4x blink, pause Fejl 84 Overtemperatur motor Allokering motor frekvensomformer forkert Rød 5x blink, pause Fejl 89 Overtemperatur, bremse Allokering motor frekvensomformer forkert Rød 6x blink, pause Fejl 06 Net-faseudfald 92 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

93 Diagnose Diagnose MOVIMOT 9 Fejlliste Fejl Timeout for kommunikationen (motor er standset, uden fejlkode) Mellemkredsspænding for lav, netspændingsudkobling registreret (motor er standset, uden fejlkode) Fejlkode 01 Overstrøm, udgangstrin Fejlkode 06 Faseudfald (fejlen kan kun registreres, når motoren er belastet) Fejlkode 07 Mellemkredsspænding for høj Fejlkode 08 Omdrejningsovervågning Fejlkode 11 Termisk overbelastning af udgangstrinnet eller intern defekt i enheden Fejlkode 17 til 24, 37 CPU-fejl Fejlkode 25, 94 EEPROM-fejl Fejlkode 84 Termisk overbelastning af motoren Årsag / løsning A B C Manglende forbindelse, RS+, RS- mellem MOVIMOT og RS-485-master. Kontrollér forbindelsen, især stelforbindelsen, og etabler forbindelse. EMC-påvirkning. Kontrollér skærmning af dataledninger, og ret evt. fejl. Forkert datatype (cyklisk) ved acyklisk dataudveksling, protokolcyklus mellem de enkelte telegrammer større end 1 s (timeout-tid). Kontrollér antallet af tilsluttede MOVIMOT til masteren (der må maks. tilsluttes 8 MOVIMOT som slaves ved cyklisk kommunikation). Forkort telegramcyklus, eller vælg "acyklisk" telegramtype. Kontrollér nettilledninger, netspænding og 24-V-elektronikforsyningsspænding for afbrydelse. Kontrollér 24-V-elektronikforsyningsspændingens værdi (tilladt spændingsområde 24 V ± 25 %, EN rest-ripple maks. 13 %) Motoren starter automatisk igen, når spændingen er nået op på normale værdier. Kortslutning på omformerudgang. Kontrollér forbindelsen mellem omformerudgang og motor samt motorviklingen for kortslutning. Reset fejl ved at udkoble 24 V DC -forsyningsspændingen eller via MOVILINK. Kontrollér nettilledninger for faseudfald. Reset fejl ved at udkoble 24 V DC -forsyningsspændingen eller via MOVILINK. A Rampetid for kort forøg rampetid. B Defekt tilslutning bremsespole/bremsemodstand kontrollér tilslutning bremsemodstand/bremsespole, og ret evt. fejl. C Forkert intern modstand bremsespole/bremsemodstand kontrollér intern modstand bremsespole/bremsemodstand (se kapitlet "Tekniske data"). D Termisk overbelastning, bremsemodstand bremsemodstand forkert dimensioneret. E Ikke tilladt spændingsområde for netindgangsspændingen kontrollér netindgangsspændingen for tilladt spændingsområde Reset fejl ved at udkoble 24 V DC -forsyningsspændingen eller via MOVILINK. Omdrejningsovervågningen er blevet udløst, belastningen af motoren for stor reducer belastningen af motoren. Reset fejl ved at udkoble 24 V DC -forsyningsspændingen eller via MOVILINK. Rengør kølelegeme Sænk den omgivende temperatur Undgå varmeakkumulering Reducer belastningen af motoren Reset fejl ved at udkoble 24 V DC -forsyningsspændingen eller via MOVILINK. Reset fejl ved at udkoble 24 V DC -forsyningsspændingen eller via MOVILINK. Reset fejl ved at udkoble 24 V DC -forsyningsspændingen eller via MOVILINK. Ved separat montering af MOVIMOT -omformeren sættes DIP-switch S1/5 på "ON". Ved kombinationer med "MOVIMOT og motor med et effekttrin lavere" kontrolleres stillingen på DIP-switch S1/6. Sænk den omgivende temperatur Undgå varmeakkumulering Reducer belastningen af motoren Øg omdrejningstallet Hvis fejlen opstår kort efter den første frikobling, skal du kontrollere kombinationen af motor og MOVIMOT -frekvensomformer. Ved brug af MOVIMOT med valgt ekstrafunktion 5 er temperaturoverågningen i motoren (viklingstermostat TH) blevet aktiveret reducer belastningen af motoren. Reset fejl ved at udkoble 24 V DC -forsyningsspændingen eller via MOVILINK. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 93

94 9 Diagnose Diagnose MOVIMOT Fejl Fejlkode 89 Termisk overbelastning af bremsespolen eller bremsespole defekt, forkert tilslutning af bremsespolen Fejlkode 91 Kommunkationsfejl mellem feltbusgateway og MOVIMOT (denne fejl genereres af bus-modulet) Årsag / løsning Forøg den indstillede rampetid Bremseinspektion (se kapitlet "Inspektion og vedligeholdelse") Kontrollér tilslutningen af bremsespolen Kontakt SEW-service Hvis fejlen opstår kort efter den første frikobling, skal du kontrollere kombinationen af motor (bremsespole) og MOVIMOT -frekvensomformer. Ved kombinationer med "MOVIMOT og motor med et effekttrin lavere" kontrolleres stillingen på DIP-switch S1/6. Reset fejl ved at udkoble 24 V DC -forsyningsspændingen eller via MOVILINK. Kontrollér den elektriske tilslutning mellem feltbus-gateway en og MOVIMOT (RS-485) Fejlen resettes automatisk efter afhjælpning af årsagen, reset er ikke mulig ved hjælp af styreordet. 94 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

95 Diagnose Vigtige informationer i tilfælde af service Vigtige informationer i tilfælde af service Hvis en fejl ikke kan afhjælpes, skal du henvende dig til SEW-service ( "Kunde- og reservedelsservice"). Når du kontakter SEW-service, skal du altid oplyse følgende: Servicekode [1] Serienummer [2] Sagsnummer [3] Typebetegnelse (omformertypeskilt [4] + motortypeskilt [5]) Fabriknummer [6] Kort beskrivelse (drivstationens anvendelse, styring via klemmer eller serielt) Fejltype Ledsagende omstændigheder (f.eks. første idrifttagning) Egne formodninger Forudgående usædvanlige hændelser osv. [1] [2] [3] [4] [5] [6] Bruchsal/Germany Typ FA47/II2GD DT71D4/BMG/MM03-GP/MLA Nr IEC 34 1/min 2900 / 100Hz Ta C kw 0.30 kg 11.4 IM B3 i 50/60Hz V A 0.95 IP 54 Ma 48 Nm cos 0.99 Kl. F II3D EEx T 140C Baujahr 2005 Bremse V 230V Nm 5 Gleichrichter CLP HC 220 SYNTH.ÖL/1,50L Made in Germany 58116AXX Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 95

96 10 Inspektion og vedligeholdelse Vigtige anvisninger 10 Inspektion og vedligeholdelse 10.1 Vigtige anvisninger Der må kun anvendes originale reservedele iht. den gældende reservedelsliste, i modsat fald bortfalder motorens Ex-godkendelse. Ved udskiftning af motordele, som berører eksplosionsbeskyttelsen, er fornyet stykprøvning nødvendig. Motorerne kan blive meget varme under drift risiko for forbrænding! Før arbejdet på motoren og bremsen påbegyndes, skal spændingen afbrydes, og det skal sikres, at der ikke kan ske utilsigtet tilkobling! Sørg for, at motoren er samlet korrekt, og at alle åbninger er lukket omhyggeligt efter vedligeholdelses- og reparationsarbejderne. Motorer, der anvendes i et område med eksplosionsfarlige støv-/luftblandinger, skal rengøres jævnligt. Støvaflejringer over 5 mm skal under alle omstændigheder undgås. Eksplosionsbeskyttelsen afhænger i høj grad af overholdelsen af IP-kapslingsklassen. Sørg derfor ved ethvert arbejde for, at alle pakninger er intakte og sidder korrekt. Akseltætningsringe skal før montering forsynes med et fedtdepot (Klüber Patemo GHY133N) omkring tætningslæben. Efter alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal der foretages en sikkerhedsog funktionskontrol (termisk beskyttelse, bremse). Eksplosionsbeskyttelsen kan kun opretholdes, såfremt motorer og bremser serviceres og vedligeholdes korrekt. 96 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

97 Inspektion og vedligeholdelse Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller Apparat / komponent Tidsinterval Hvad skal der gøres? Bremse BMG05-4 Ved anvendelse som arbejdsbremse: Mindst for hver 3000 driftstimer 1) Inspicer bremsen Mål bremseskivetykkelsen Bremseskive, belægning Mål og indstil arbejdsluftspalten Ankerskive Medbringer/fortanding Trykringe Motor Ved anvendelse som holdebremse: Afhængigt af belastningsforholdene hver 2. eller 4. år 1) For hver driftstimer Motor med tilbageløbsspærre Motor Varierende (alt efter de ydre betingelser) Opsug slitagestøv Inspicer skiftekontakter, udskift ved behov (f.eks. ved udbrænding) Inspicer motoren Kontroller kuglelejer, udskift eventuelt Udskift akseltætningsring Rengør køleluftvejene Udskift tilbageløbsspærrens smørefedt Udbedr eller forny overflade- / korrosionsbeskyttelsesmalingen 1) Slitagetiderne påvirkes af mange forskellige faktorer og kan være korte. De nødvendige inspektions-/ vedligeholdelsesintervaller skal derfor beregnes individuelt af anlægsproducenten iht. projekteringsdokumentationen (f.eks. "Projektering af motorer"). Ved vedligeholdelsesarbejder må feltbusgrænsefladen ikke trækkes af under spænding. Sørg for, at spændingen er afbrudt i hele den periode, hvor vedligeholdelsen foretages. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 97

98 10 Inspektion og vedligeholdelse Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på motor 10.3 Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på motor Eksempel motor DFT...MM.. [12] [11] [9] [4] [5] [6] [7] [8] [15] [1] [2] [3] [16] [20] [19] [18] [14] [17] [13] 57803AXX [1] Låsering [2] Sprøjteskive [3] Akseltætningsring [4] Lukkeskrue [5] A-(flange) lejeskjold [6] Låsering [7] Kugleleje [8] Låsering [9] Rotor [11] Kugleleje [12] Udligningsskive [13] Stator [14] B-lejeskjold [15] Sekskantskrue [16] V-ring [17] Ventilator [18] Låsering [19] Ventilatorhætte [20] Kabinetskrue 98 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

99 Inspektion og vedligeholdelse Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på motor 10 Inspektion af motor 1. MOVIMOT kobles fra spændingsforsyningen og sikres mod utilsigtet tilkobling! 2. Afmonter ventilatorhætten [19] 3. Afmonter sekskantskruer [15] fra A- [5] og B-lejeskjold [14], løsn stator [13] på A-lejeskjold 4. På motorer med bremse BMG: Tag MOVIMOT -omformeren af, og løsn bremsekablet fra klemmerne Tryk B-lejeskjold med bremse af statoren, og løft det forsigtigt af (bremsekabel medføres om nødvendigt ved hjælp af slæbeleder) Træk statoren ca. 3 til 4 cm af 5. Visuel kontrol: Er der fugt eller gearolie inde i statoren? Hvis nej: Fortsæt med 9. Hvis fugt: Fortsæt med 6. Hvis gearolie: Få motoren repareret på et specialværksted 6. Hvis der er fugt indvendigt i statorrummet: På gearmotorer: Afmonter motoren fra gearet På motorer uden gear: Afmonter A-flange Afmonter rotor [9] 7. Rengør viklingen, tør den af, og kontrollér den elektrisk 8. Udskift kuglelejer [7, 11] (kun med tilladte kuglelejer, se kapitlet "Tilladte kuglelejetyper") 9. Udskift akseltætningsring [3] i A-lejeskjold (før monteringen forsynes akseltætningsringene med et fedtdepot (Klueber Petamo 133N)) 10. Tætn statorsædet på ny (fladetætningsmiddel "Hylomar L Spezial"), og smør V-ringen med fedt 11.Monter motor, bremse og ekstraudstyr 12.Kontroller derefter gearet (se driftsvejledningen til gearet) Smøring af tilbageløbsspærre Tilbageløbsspærren er fra fabrikken smurt med korrosionsbeskyttende smørefedt Mobil LBZ. Hvis du ønsker at anvende en anden form for fedt, skal det svare til NLGI-klasse 00/000 med en viskositet på 42 mm 2 /s ved 40 C på basis af lithiumsæbe og mineralsk olie. Temperaturanvendelsesområdet går fra 50 C til +90 C. Den nødvendige fedtmængde fremgår af følgende tabel Motortype 71/80 90/100 Fedt [g] 9 15 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 99

100 10 Inspektion og vedligeholdelse Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på bremse 10.4 Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på bremse Dele af bremsen er udsat for driftsmæssig slitage. Derfor er regelmæssig inspektion og vedligeholdelse påkrævet. Anvendelse af bremsen som arbejdsbremse Ved brug af bremsen som arbejdsbremse er belægningssliddet afgørende for, hvornår bremsen skal vedligeholdes. Den maksimalt tilladte arbejdsluftspalte (se "Koblingsarbejde indtil justering, arbejdsluftspalte, bremsemoment bremse" på side 107) må ikke overskrides. Inspektions-/vedligeholdelsesintervallerne kan beregnes på grundlag af bremsens koblingsarbejde pr. kobling og det samlede koblingsarbejde indtil justering (se "Koblingsarbejde indtil justering, arbejdsluftspalte, bremsemoment bremse" på side 107). Koblingsarbejdet pr. kobling skal beregnes individuelt iht. projekteringsdokumentationen. Bremsen skal senest kontrolleres, når bremsen har ydet det angivne koblingsarbejde indtil justering. Følgende dele af bremsen (se nedenstående illustration) er udsat for slitage og skal i påkommende tilfælde udskiftes: Bremseskive [7] Ringfjeder [6] Ankerskive [8] Trykringe og modfjedre [10 b,c] Bremsefjedre [11] Ved gentagen afmontering/montering skal også de selvlåsende sekskantmøtrikker [10e] og tætningsbåndet [5] udskiftes. Anvendelse af bremsen som holdebremse Bremser, der anvendes som holdebremser, og hvor belægningen derfor er udsat for mindre slitage, skal ligeledes kontrolleres for slid på de mekaniske overføringselementer. 100 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

101 Inspektion og vedligeholdelse Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på bremse 10 Type BMG05 - BMG4 Eksplosionsbeskyttelsen kan kun opretholdes, hvis bremsen vedligeholdes korrekt. [23] [4] [3] [2] [5] [23] [6] [7] [8] [9] [1] a b [10] c e [12] [15] [14] [13] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [11] 57804AXX [1] Motor med bremselejeskjold [2] Medbringer [3] Låsering [4] Rustfri skive [5] Tætningsbånd [6] Ringfjeder [7] Bremsebelægning [8] Ankerskive [9] Dæmpningsskive (kun BMG) [10a] Tapskrue (3x) [10b] Kontrafjeder [10c] Trykring [10] Sekskantmøtrik [11] Bremsefjeder [12] Spolekasse [13] Tætningsring [14] Spiralpasstift [15] Håndløft med løftestang [16] Tapskrue (2x) [17] Konisk fjeder [18] Justermøtrik [19] Ventilator [20] Låsering [21] Ventilatorhætte [22] Kabinetskrue [23] Båndklemme Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 101

102 10 Inspektion og vedligeholdelse Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på bremse Inspektion af bremse, indstilling af arbejdsluftspalte 1. MOVIMOT kobles fra spændingsforsyningen og sikres mod utilsigtet tilkobling. 2. Afmonter ventilatorhætten [21] 3. Fjern båndklemmerne [23], forskyd tætningsbåndet [5], og opsug slitagestøv 4. Kontrollér bremseskiven [7] Bremsebelægningen er udsat for slitage. Tykkelsen på belægningen må aldrig komme under et minimalt mål. For at kunne bedømme slitagen siden sidste eftersyn er tykkelsen på de fabriksnye bremseskiver angivet. Motortype Bremsetype Minimal bremseskivetykkelse Fabriksny tilstand [mm] [mm] DT71. DV100. BMG05 BMG4 9 12,3 Udskift bremseskiven, når den minimale belægningsskivetykkelse er nået (se afsnittet "Udskiftning af bremsebelægning"). 5. Mål arbejdsluftspalte A (se følgende billede) med søger på 3 steder, der er forskudt med ca. 120 i forhold til hinanden, mellem ankerskive og dæmpningsskive [9] A 02577AXX 6. Efterspænd sekskantmøtrikkerne [10e], til arbejdsluftspalten er indstillet korrekt (se kapitlet "Tekniske data") 7. Sæt tætningsbånd og båndklemme på, og monter afmonterede dele igen 102 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

103 Inspektion og vedligeholdelse Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på bremse 10 Udskiftning af bremsebelægning Ved udskiftningen af den komplette bremseskive skal de øvrige afmonterede dele også kontrolleres og udskiftes efter behov. 1. MOVIMOT kobles fra spændingsforsyningen og sikres mod utilsigtet tilkobling. 2. Følgende afmonteres: Ventilatorhætte [21], låsering [20] og ventilator [19] 3. Fjern båndklemmen [23] og tætningsbåndet [5], og opsug slitagestøv Afmonter håndløftet: Justeringsmøtrikker [18], koniske fjedre [17], stiftskruer [16], håndløftestang [15], spiralstyrestift [14] 4. Løsn sekskantmøtrikkerne [10e], træk bremsespolen [12] forsigtigt af (OBS! bremsekabel), tag bremsefjedrene [11] ud. 5. Afmonter dæmpningsskive [9], ankerskive [8] og bremseskive [7], og rengør bremsedelene 6. Monter ny bremsebelægning 7. Monter bremsedelene igen (undtagen tætningsbånd, ventilator og ventilatorhætte), indstil arbejdsluftspalten (se afsnittet "Inspektion af bremse, indstilling af arbejdsluftspalte", punkt 5 til 7) 8. Ved håndløft: Via justeringsmøtrikkerne [18] indstilles længdeafstanden "s" mellem de koniske fjedre [17] (fladtrykte) og justeringsmøtrikker (se nedenstående illustration) Bremse Længdeafstand s [mm] BMG ,5 BMG 2 - BMG4 2 s 06495AXX Vigtigt: Længdeafstanden "s" er nødvendig, for at ankerskiven kan rykke med, efterhånden som bremsebelægningen slides. Ellers kan en sikker bremsning ikke garanteres. 9. Sæt tætningsbånd og båndklemme på, og monter afmonterede dele igen Henvisninger Det faste håndløft (type HF) er allerede løftet, når der kan mærkes modstand ved betjening af gevindstiften. Det tilbagespringende håndløft (type HR) kan løftes med normal håndkraft. OBS! Ved bremsemotorer med tilbagespringende håndløft skal håndløftestangen efter idrifttagning / vedligeholdelsesarbejde tages af! Til opbevaring af håndløftestangen benyttes en holder udvendigt på motoren. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 103

104 10 Inspektion og vedligeholdelse Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på bremse Ændring af bremsemoment Bremsemomentet kan ændres trinvis (se kapitlet "Tekniske data") ved at montere forskellige bremsefjedre ved antallet af bremsefjedre 1. MOVIMOT kobles fra spændingsforsyningen og sikres mod utilsigtet tilkobling. 2. Følgende afmonteres: Hvis monteret: ventilatorhætte [21], låsering [20] og ventilator [19] 3. Fjern båndklemme [23] og tætningsbånd [5] Afmonter håndløftet: justeringsmøtrikker [18], koniske fjedre [17], stiftskruer [16], håndløftestang [15], spiralstyrestift [14] 4. Løsn sekskantmøtrikkerne [10e], træk bremsespolen [12] ca. 50 mm af (OBS! bremsekabel) 5. Udskift eller suppler bremsefjedrene [11] (anbring bremsefjedrene symmetrisk) 6. Monter bremsedelene igen (undtagen tætningsbånd, ventilator og ventilatorhætte), indstil arbejdsluftspalten (se afsnittet "Inspektion af bremse, indstilling af arbejdsluftspalte", punkt 5 til 7) 7. Ved håndløft: Via justeringsmøtrikkerne [18] indstilles længdeafstanden "s" mellem de koniske fjedre [17] (fladtrykte) og justeringsmøtrikker (se nedenstående illustration) Bremse Længdeafstand s [mm] BMG ,5 BMG 2 - BMG4 2 s 01111AXX Vigtigt: Længdeafstanden "s" er nødvendig, for at ankerskiven kan rykke med, efterhånden som bremsebelægningen slides. Ellers kan en sikker bremsning ikke garanteres. 8. Sæt tætningsbånd og båndklemme på, og monter afmonterede dele igen Henvisning: Ved gentagen afmontering skal justeringsmøtrikkerne [18] og sekskantmøtrikkerne [10e] udskiftes! (fordi møtrikkernes selvlåsende virkning efterhånden reduceres!) 104 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

105 Tekniske data MOVIMOT i kategori II3D kva i P f n Hz Tekniske data 11.1 MOVIMOT i kategori II3D MOVIMOT -type MM 03C MM 05C MM 07C MM 11C MM 15C MM 22C MM 30C MM 3XC Sagsnummer Tilsyneladende udgangseffekt ved U net = V AC S N 0,8 kva 1,1 kva 1,4 kva 1,8 kva 2,2 kva 2,8 kva 3,8 kva 5,1 kva Tilslutningsspændinger Tilladt område U Net 3 x 400 V AC /415 V AC /460 V AC /500 V AC U net = 400 V AC -5 % V AC +5 % Netfrekvens f Net 50 Hz Hz ± 10% Nom. netstrøm (ved U net =400 V AC ) I Net 1,0 A AC 1,3 A AC 1,6 A AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC 5,0 A AC 6,7 A AC Udgangsspænding U A 0... U net Udgangsfrekvens Opløsning Driftspunkt f A Hz 0,01 Hz 400 V ved 50 Hz / 100 Hz Nom. udgangsstrøm I N 1,2 A AC 1,6 A AC 2,0 A AC 2,5 A AC 3,2 A AC 4,0 A AC 5,5 A AC 7,3 A AC PWM-frekvens 4 (fabriksindstilling) / 8 / 16 1) khz Strømbegrænsning I maks. motorisk: 160 % ved og generatorisk: 160 % ved og Modstandsdygtighed over for støj opfylder EN Støjudsendelse opfylder EN samt grænseværdiklasse A iht. EN og EN Omgivelsestemperatur ϑ U -20 C C Klimaklasse Kapslingsklasse (afhængig af motoren) Driftsmåde Kølingsart (DIN ) Opstillingshøjde Ekstern elektronikforsyning 3 K3 IP54, IP55, IP65 (valgfri, skal angives ved bestilling) DB (EN og 1-3), S3 maks. spilletid 10 minutter Selvkøling h 1000 m Kl. 24 V U = +24 V ± 25 %, EN , rest-ripple maks. 13 % I E 250 ma (typ. 150 ma ved 24 V) Indgangskapacitans 100 µf 3 binærindgange Potentialefri via optokobler, PLC-kompatibel (EN ) R i 3,0 kω, I E 10 ma, aftastningstid 5 ms Signalniveau Styrefunktioner Udlæsningsrelæ Kontaktdata Kl. R Kl. L Kl.f1/f2 Kl. K1a Kl. K1b +13 V V = "1" = kontakt sluttet -3 V V = "0" = kontakt brudt Højre/stop Venstre/stop "0" = setpunkt 1 / "1" = setpunkt 2 Aktiveringstid 15 ms 24 V DC / 0,6 A DC / DC11 iht. IEC Meldefunktion Sluttekontakt til klarmelding Kontakt sluttet: ved spænding (24 V + net) hvis der ikke blev registreret en fejl ved afsluttet selvtestfase (efter tilkobling) Seriel grænseflade Kl. RS+ Kl. RS- RS-485 1) 16 khz-pwm-frekvens (støjsvag): Ved indstillingen DIP-SWITCH S1/7 = ON arbejder enhederne med 16-kHz-PWM-frekvens (støjsvag) og skifter trinvist tilbage til lavere taktfrekvenser afhængigt af kølelegemetemperaturen. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 105

106 11 kva i P f n Hz Tekniske data Integreret RS-485-grænseflade 11.2 Integreret RS-485-grænseflade RS-485-grænseflade Standard RS-485 iht. EIA-standard (med integreret dynamisk afslutningsmodstand) Baudrate 9,6 kbaud 31,25 kbaud (i forbindelse med feltbus-grænseflader MF..) Startbits 1 startbit Stopbits 1 stopbit Databits 8 databits Paritet 1 paritetsbit, supplerende til lige paritet (even parity) Dataretning Ensrettet Driftsmåde Asynkron, halvduplex Timeout-tid 1s Ledningslængde Maks. 200 m ved RS-485-drift med 9600 baud Maks. 30 m ved overførselshastighed: baud 1) Node-antal Maks. 32 noder (1 busmaster 2) + 31 MOVIMOT ) broadcast og gruppeadresser mulige 15 MOVIMOT enkeltvist adresserbare 1) Overførselshastighed baud registreres automatisk ved drift med feltbus-grænseflade MF... 2) Ekst. styring eller option MLA12A 11.3 Allokering af interne bremsemodstande MOVIMOT type Bremsemodstand Sagsnummer MM03 til MM15 BW ) MM22 til MMM3X BW ) 1) 2 skruer str. M4 x 8 medfølger ved levering 11.4 Modstand og allokering af bremsespole Motor Bremse Bremsespolens modstand 1) DT71 BMG Ω (230 V) DT80 BMG1 248 Ω (230 V) DT90 BMG2 216 Ω (230 V) / 54,2 Ω (110 V) DV100/DT100 BMG4 43,5 Ω (110 V) 1) Nominel værdi målt mellem rød (klemme 13) og blå (klemme 15) tilslutning ved 20 C, mulighed for temperaturafhængige svingninger i området -25 % / +40 % Tekniske data: option DFC11B MLA12A Sagsnummer Indgangsspænding X9 / X V AC ± 10 % Udgangsspænding X6 24 V DC ± 25 % (maks. 200 ma) X5 0 V referencepotentiale Klemmer Kl. 1 PE Analogindgang: Kl. 2 / kl ma Kl. 4 Stel til analogindgang Seriel grænseflade X7 / X8 RS-485 (iht. EIA-Standard) Overførselshastighed: 9600 / baud Kapslingsklasse IP Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

107 Tekniske data Koblingsarbejde, arbejdsluftspalte, bremsemoment BMG05-4 kva i P f n Hz Koblingsarbejde, arbejdsluftspalte, bremsemoment BMG05-4 Bremsetype Bremsearbejde indtil vedligeholdelse [10 6 J] Min. 1) Arbejdsluftspalte [mm] BMG ,25 0,6 BMG ,25 0,6 BMG ,25 0,6 BMG ,25 0,6 Til motorstørrelse Bremsemoment Indstillinger af bremsemomenter Type og antal bremsefjedre Bremsefjedrenes bestillingsnummer Maks. [Nm] Normal Rød Normal Rød 1) Ved kontrol af arbejdsluftspalten skal man være opmærksom på følgende: Efter en prøvekørsel kan der på grund af parallelitetstolerancer for bremseskiven optræde afvigelser på ± 0,1 mm. 5,0 4,0 2,5 1,6 1,2 10 7,5 6, ,6 5, X X Tilladt koblingsarbejde for bremsen Det maks. bremsearbejde pr. bremsning, der fremgår af karakteristikkerne, må ikke overskrides, heller ikke ved nødbremsninger. Hvis det maksimale bremsearbejde overskrides, kan eksplosionsbeskyttelsen ikke garanteres. Hvis der anvendes en bremsemotor, skal De undersøge, om bremsen er godkendt til den påkrævede koblingshyppighed Z. Følgende diagrammer viser det tilladte koblingsarbejde W maks. pr. kobling for de forskellige bremser og dimensioneringsomdrejningstal. Angivelsen afhænger af den påkrævede koblingshyppighed Z i koblinger/time (1/h). Eksempel: Dimensioneringsomdrejningstallet er på 1500 min -1, og det er bremsen BMG2, der anvendes. Ved 200 koblinger i timen er det tilladte koblingsarbejde pr. kobling 2000 J (se nedenstående illustration). For hjælp til beregning af bremsearbejdet, se "Praxis der Antriebstechnik: Antriebe projektieren". Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 107

108 11 kva i P f n Hz Tekniske data Tilladt koblingsarbejde for bremsen Maks. tilladt koblingsarbejde pr. kobling ved 3000 og 1500 min -1 W max 10 6 J /min W max 10 6 J /min 10 5 BMG 2, BMG 4 BMG 05, BMG BMG2, BMG4, BC2 BMG05, BMG1, BC c/h c/h 10 4 Z Z 56034AXX Maks. tilladt koblingsarbejde pr. kobling ved 1000 og 750 min -1 W max /min W max /min J J BMG 2, BMG 4 BMG 05, BMG 1 BMG 2, BMG 4 BMG 05, BMG c/h c/h 10 4 Z Z 56035AXX 108 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

109 Tekniske data Maksimalt tilladte radialkræfter kva i P f n Hz Maksimalt tilladte radialkræfter Nedenstående tabel viser de tilladte radialkræfter (højeste værdi) og aksialkræfter (laveste værdi) for de eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer: Byggeform Fodmotor Flangemotor [1/min] Tilladt radialkraft F R [N] Tilladt aksialkraft F A [N]; F A_træk = F A_tryk Størrelse Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 109

110 11 kva i P f n Hz Tekniske data Maksimalt tilladte radialkræfter Radialkraftomregning ved excentrisk kraftpåvirkning Ved excentrisk kraftpåvirkning af akselenden skal de tilladte radialkræfter beregnes vha. nedenstående formler. Den mindste af de to værdier F xl (på basis af lejelevetid) og F xw (på basis af akselstyrke) er den tilladte værdi for radialkraften ved punktet x. Vær opmærksom på, at beregningerne gælder for M a maks.. F xl på basis af lejelevetid F xl = F R a b + x [N] F xw på basis af akselstyrke F = xw c f + x [N] F R = Tilladt radialkraft (x = l/2) [N] x = Afstand fra akselflange til kraftpåvirkning [mm] a, b, f = Motorkonstanter til radialkraftomregning [mm] c = Motorkonstant til radialkraftomregning [Nmm] Radialkraft F X ved excentrisk kraftpåvirkning: d d l x l x l/2 l/2 F F A A F x F F x R F R 03074AXX Motorkonstanter til radialkraftomregning a b c f d l Størrelse 2-polet 4-polet 6-polet 8-polet [mm] [mm] [Nmm] [Nmm] [Nmm] [Nmm] [mm] [mm] [mm] DT71 158,5 143,8 11, , , , DT80 213,8 193,8 17, , , , DT90 227,8 202,8 27, , , , , DV ,8 240,8 42, , , motorakselende Kontakt SEW-EURODRIVE vedrørende den tilladte belastning af den 2. motorakselende. 110 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

111 Tekniske data Tilladte kuglelejetyper kva i P f n Hz Tilladte kuglelejetyper Motortype A-lejer (vekselstrømsmotor, bremsemotor) Lejesmøring: KYODO YUSHI Multemp SRL eller tilsvarende B-lejer (fod-, flange-, gearmotorer) Flange- og Gearmotor Vekselstrømsmotor Bremsemotor fodmotor DT71 - DT RS J C RS J C RS J C3 DT90 - DV RS J C RS J C3 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 111

112 11 kva i P f n Hz Tekniske data Driftskarakteristikker Driftskarakteristikker Driftskarakteristikkerne oplyser om, med hvilke drejningsmomenter MOVIMOT må belastes afhængigt af omdrejningstallet. Permanent overskridelse medfører ikke-tilladt opvarmning. Kortvarige overbelastninger er tilladt. 50 Hz 1 0,8 S1 M/M nominel 0,6 0,4 0, n [1/min] 100 Hz 58117ADA 1 S1 0,8 M/M nominel 0,6 0,4 0, n [1/min] 58118ADA 112 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

113 Tekniske data Driftskarakteristikker med GP-funktion kva i P f n Hz Driftskarakteristikker med GP-funktion Det følgende billede viser skematiserede karakteristikker. Find de nøjagtige værdier i de nedenstående tabeller. Generelt må MOVIMOT -GP maksimalt belastes med det nominelle moment, der er angivet i tabellen (M N ) (karakteristik [1]). Det område på tegningen, der er markeret med gråt [2], angiver overbelastningsevnen for MOVIMOT -GP. Permanent overskridelse af det nominelle moment (karakteristik [1]) medfører ikke-tilladt opvarmning og dermed frakobling. Overskridelse af karakteristikken [3] medfører efter et minut, at motoren frakobles. M/M N [3] M 60 1/min M /min M /min [2] M N [1] n [1/min] 55901AXX MOVIMOT -type Motor M N M start / M N M 60 1/min / M N M /min / M N M /min / M N [Nm] 1) MM03C-GP DT71D4 1,0 1,8 1,1 1,1 1,1 MM05C-GP DT80K4 1,4 1,8 1,1 1,1 1,1 MM07C-GP DT80N4 2,1 1,8 1,1 1,1 1,1 MM15C-GP DT90L4 4,3 1,8 1,1 1,1 1,1 MM30C-GP DV100L 4 8,5 1,8 1,1 1,1 1,1 1) Når ekstrafunktion 10 er aktiveret, sker der 30 s efter frikoblingen en reduktion af drejningsmomentet, se kapitlet "Idrifttagning". Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 113

114 11 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data PROFIBUS-grænseflade MFP21D/Z21D/II3D Tekniske data PROFIBUS-grænseflade MFP21D/Z21D/II3D Elektrisk specifikation MFP Elektronikforsyning MFP U = +24 V +/- 25 %, I E 150 ma Potentialadskillelse PROFIBUS-DP-tilslutning potentialfri Mellem logik og 24 V-forsyningsspænding Mellem logik og periferi/movimot via optokoppler Bustilslutningsteknik 2 fjederklemmer for hhv. indgående og videreførende buskabel (optionelt M12) Skærmning EMC-metal-kabelforskruninger attesteret med ATEX Binærindgange (sensorer) SPS-kompatibel iht. EN (digitale indgange type 1), Ri 3,0 kω, Scantid ca. 5 ms Signalniveau 15 V V "1" = kontakt lukket / -3 V V "0" = kontakt åben Sensorforsyning Dimensioneret strøm Spændingsfald internt Binærudgange (aktuatorer) Signalniveau Dimensioneret strøm Lækstrøm Spændingsfald internt Ledningslængde RS V DC iht. EN fremmedspændings- og kortslutningssikker Σ 500 ma maks. 1 V PLC-kompatibel iht. EN , fremmedspændings- og kortslutningssikret "0" = 0 V, "1" = 24 V 500 ma maks. 0,2 ma maks. 1 V 30 m mellem MFP og MOVIMOT ved separat montering Omgivelsestemperatur C Kapslingsklasse IP65 (monteret på MFZ..-tilslutningsmodul) Specifikationer PROFIBUS PROFIBUS-protokolvariant PROFIBUS-DP Understøttede baudrater 9,6 kbaud... 1,5 MBaud / MBaud (med automatisk registrering) Busafslutning Integreret, kan tilkobles via DIP-switch iht. EN (V2) Tilladt ledningslængde ved PROFIBUS 9,6 kbaud: 1200 m 19,2 kbaud: 1200 m 93,75 kbaud: 1200 m 187,5 kbaud: 1000 m 500 kbaud: 400 m 1,5 MBaud: 200 m 12 Mbaud: 100 m Til yderligere udvidelse kan der kobles flere segmenter via repeater. Den maks. udvidelse/kaskadedybde står i manualerne til DP-masteren eller repeater-modulerne. DP-ident-nummer 6001hex (24577 dec) DP-konfigurationer uden DI/DO 2 PD, konfiguration: 113dec, 0dec 3 PD, konfiguration: 114dec, 0dec DP-konfigurationer med DI/DO 2 PD + DI/DO, konfiguration: 113dec, 48dec 3 PD + DI/DO, konfiguration: 114dec, 48dec 0 PD + DI/DO, konfiguration: 0dec, 48dec, DP-konfigurationer med DI 2 PD + DI, konfiguration: 113dec, 16dec 3 PD + DI, konfiguration: 114dec, 16dec 0 PD + DI, konfiguration: 0dec, 16dec, Universalkonfiguration for direkte indlæsning af konfigurationen Set-prm-brugerdata Maks. 10 byte, Hex-parametrering: 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 diagnose-alarm aktiv (default) 00,01,00,00,00,00,00,00,00,00 diagnose-alarm ikke aktiv Længde diagnosedata Maks. 8 byte, inkl. 2 byte apparatspecifik diagnose Adresseindstillinger Understøttes ikke, kan indstilles via DIP-switche Navn på GSD-fil SEW_6001.GSD Navn på bitmap-fil SEW6001N.BMP SEW6001S.BMP 114 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

115 Tekniske data Tekniske data InterBus-grænseflade MFI21A/Z11A/II3D kva i P f n Hz Tekniske data InterBus-grænseflade MFI21A/Z11A/II3D Elektrisk specifikation MFI Elektronikforsyning MFI U = +24 V +/- 25 %, I E 150 ma Potentialadskillelse InterBus-tilslutning potentialfri Mellem logik og 24 V-forsyningsspænding Mellem logik og periferi/movimot via optokoppler Bustilslutningsteknik 5 fjederklemmer for hhv. indgående og videreførende buskabel Skærmning EMC-metal-kabelforskruninger attesteret med ATEX Binærindgange (sensorer) SPS-kompatibel iht. EN (digitale indgange type 1), Ri 3,0 kω, Scantid ca. 5 ms Signalniveau 15 V V "1" = kontakt lukket / -3 V V "0" = kontakt åben Sensorforsyning Dimensioneret strøm Spændingsfald internt Binærudgange (aktuatorer) Signalniveau Dimensioneret strøm Lækstrøm Spændingsfald internt Ledningslængde RS V DC iht. EN fremmedspændings- og kortslutningssikker Σ 500 ma maks. 1 V PLC-kompatibel iht. EN , fremmedspændings- og kortslutningssikret "0" = 0 V, "1" = 24 V 500 ma maks. 0,2 ma maks. 1 V 30 m mellem MFI og MOVIMOT ved separat montage Omgivelsestemperatur C Kapslingsklasse IP65 (monteret på MFZ..-tilslutningsmodul) Programmeringsdata InterBus-grænseflade Protokolmodus ID-kode Længde-kode Registerlængde på bussen Parameterkanal (PCP) Fjernbus og installationsfjernbus 2-leder-asynkron-protokol 500 kbaud 03 hex (03 dec ) = Digitalmodul med ind- og udgangsdata 2 hex / 3 hex / 4 hex afhængigt af indstillingen for DIP-switchene 2, 3 eller 4 ord (afhængig af DIP-switch) 0 ord Data for fjernbusgrænseflade Ledningslængde mellem to MFI er i fjernbussen Maks. antal MFI er på fjernbussen Data for installationsfjernbusgrænseflade Ledningslængde mellem to MFI er på installationsfjernbussen Maks. antal MFI er på installationsfjernbussen InterBus-typisk, maks. 400m Afhængigt af InterBus-masteren 64 (konfiguration 3 PD + DI/DO) 128 (konfiguration 2 PD) InterBus-typisk, maks. 50 m mellem første og sidste enhed Begrænses af MFI s samlede strømforbrug (maks. 4,5 A) i installationsfjernbusstikledningen og spændingsfaldet ved den sidste MFI-tilslutning Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 115

116 11 kva i P f n Hz Tekniske data CE-typisk drevsystem CE-typisk drevsystem Enhedsserie MOVIMOT MM..C Forudsætning for vurdering af EMC-adfærden Komponenterne i denne serie er ikke selvstændigt drivbare enheder i den forstand, som angives i EMC-direktivet. Først efter integrering af komponenterne i et drevsystem kan EMC-adfærden vurderes i henhold til EMC. Kategori iht. DIN EN Kategori C3 CE-overensstemmelsen erklæres for et CE-typisk drevsystem i den angivne kategori iht. DIN EN Basis for overensstemmelseserklæringerne er grænseværdierne for denne kategori. Den nøjagtige opbygning er dokumenteret i de pågældende testrapporter. Beskrivelse af opbygningen til kontrol for overholdelse af grænseværdierne Enhed / størrelse MOVIMOT Montering Option Motorledning Målt grænseværdi EN SEWhybridledning Ledningsbundet Udstrålet MM03C-MM3XC I motor-tilslutningskasse - - A A 116 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

117 Overensstemmelseserklæringer CE-typisk drevsystem kva i P f n Hz Overensstemmelseserklæringer EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE DIN EN ISO 9001 Nr./No/N SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte: declares under sole responsibility conformity of the following products: déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits : Motoren mit Frequenzumrichter MOVIMOT der Kategorie 3D Motors with frequency inverter MOVIMOT in category 3D Moteurs avec convertisseur MOVIMOT de catégorie 3D ggf. in Verbindung mit MLA12A/II3D BW1 BW2 poss. in combination with MFP21D/Z21D/II3D le cas échéant, associés à MFI21A/Z11A/II3D Typ/Model/Type DT 71 D4(BMG) MM xxc /ii3d Variante/Version V 80 K/N 90 S/L 100 M/L Ex-Kennzeichnung: II3D EEx T120(140) C Ex classification: Marquage Ex : mit der/with the/respectent la Richtlinie/Directive/Directive : 94/9 EG / 94/9 EC / 94/9 CE EMV-Richtlinie/EMC Directive/Directive CEM : 89/336 EG / 89/336 EC / 89/336 CE angewandte harmonisierte Normen: EN 50014: A2: 1999 applicable harmonized standards: EN : A1: 2002 Normes harmonisées appliquées : EN : A11: 2000 EN 50178: 1997 Frequenzumrichter sind keine selbstständig betreibbaren Geräte im Sinne des Gesetzes über die Elektromagnetische Verträglichkeit. Erst nach Einbindung der Frequenzumrichter in ein Antriebssystem wird dieses bezüglich der EMV bewertbar. Die CE-Konformität wird erklärt für ein in der Betriebsanleitung beschriebenes CE-Typisches Antriebssystem. Frequency inverters are not devices intended for operation on their own as defined in the law governing electromagnetic compatibility. Only after integration of the operator terminals into a drive system can the whole system be evaluated for electromagnetic compatibility. The CE declaration of conformity is issued for a typical CE drive system as described in the operating instructions. Les variateurs ne sont pas des appareils fonctionnant de manière autonome au sens de la directive sur la com-patibilité électromagnétique. Ce n'est qu'après montage dans un système d'entraînement qu'ils sont concernés par la CEM. La déclaration de conformité CE est valable pour un système d'entraînement type CE tel que décrit dans la notice d exploitation. SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review: SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation : - Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung - Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations - Notice d utilisation conforme aux prescriptions - Technische Bauunterlagen - Technical design documentation - Dossier technique de construction Ort/Datum Place/date / Lieu et date Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Managing Director Sales and Marketing Directeur général international commercial et marketing Bruchsal, H. Sondermann 58025AXX Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 117

118 12 kva i P f n Hz Overensstemmelseserklæringer CE-typisk drevsystem. EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE DIN EN ISO 9001 im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII Nr./No/N according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII au sens de la directive CE 94/9/CE, Annexe VIII SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte: declares under sole responsibility conformity of the following products: déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits : Feldbusschnittstelle MFI21A/Z11A/II3D in Kategorie 3D Fieldbus interface MFP21D/Z21D/II3D in category 3D Interface bus de terrain de catégorie 3D Ex-Kennzeichnung: Ex classification: Marquage Ex : II3D EEx IP65 T120 C mit der Richtlinie: 94/9 EG with the directive: 94/9 EC respectent la directive : 94/9 CE angewandte Normen: EN 50014: 2000 applied standards: EN : 1998/A1: 2002 Normes appliquées : SEW-EURODRIVE hält die gemäß 94/9/EG geforderten Unterlagen zur Einsicht bereit. SEW-EURODRIVE will make available the documents required according to 94/9/EG for reference purposes. SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation spécifiée dans la directive 94/9/CE pour consultation. Ort / Datum Place/date / Lieu et date Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Managing Director Sales and Marketing Directeur général international commercial et marketing Bruchsal, H. Sondermann 58024AXX 118 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D

119 Indeks Indeks 24 V-forsyning Q-drift... 27, 28 A Adresse...64 Apparatets opbygning MOVIMOT -omformer...12 Apparatmærkning MOVIMOT...14 Arbejdsluftspalte , 107 B Beskyttelseskoncept...26 Betjeningselementer...41 Binær styring...51 Binærstyring...23 Blokkontroltegn BCC...59 Bremsemodstande Bremsemomenter Bremsespole Busafslutningsmodstande...65 C CE-typisk drevsystem D Databredde...78 Datatype...58 Diagnose...73, 87, 92 DIP-switche S1 og S DP-konfigurationer...69 Drejningsmoment, reduceret...49 Driftskarakteristikker Driftskarakteristikker med GP-funktion E Ekstra-funktioner... 46, 47 Elektrisk installation Feltbusgrænseflade...32 MOVIMOT...22 EMC...32 F Fejlliste...93 Fejlstrømsrelæer...22 Funktion InterBus-grænseflade...82 Med RS-485-master...57 PROFIBUS-grænseflade...67 G GP-funktion...43 Gruppeadresse...58 Gyldige komponenter Feltbusgrænseflader...7 MOVIMOT i kategori II3D...5 MOVIMOT i kategori II3D med GP-funktion (Gear Protection)... 6 Setpunkt-omformer MLA12A i kategori II3D...7 I I tilfælde af service Idrifttagning Idrifttagningshenvisninger Med binær styring Med InterBus-grænseflade Med option MLA12A Med PROFIBUS (MFP) Med RS-485 busmaster Ind-/udgangsbyte Ind-/udgangsord Inspektion af motor Inspektion og vedligeholdelse Bremse Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller...97 Motor Inspicer bremsen Installationsforskrifter Feltbusgrænseflader MOVIMOT...18, 22 Integratorrampe K Kabelforskruninger Kabelindføringer Klemmestyring Koblingsarbejde Kodning af procesdataene Konfiguration (projektering) af master...66, 78 Kontaktor-omkoblingskontakter Kontrol af ledningsføring Kuglelejetyper L Ledningsbeskyttelse Ledningssamling Ledningstværsnit LED-visning...70, 84 Løft af bremsen uden frikobling M Maksimumfrekvens Mekanisk installation Feltbusgrænseflader Setpunkt-omformer MLA12A Minimumfrekvens MOVILINK -enhedsprofil N Netledninger NEXT/END-switch Nominel værdi f Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT -motorer i kategori 3D 119

120 Indeks O Omdrejningsovervågning...46 Omskifter t Opbygning Feltbusgrænseflader...15 Overensstemmelseserklæringer P PE-tilslutning... 24, 35 Potentialudligning...23 Procesdata... 67, 82 Procesdatabeskrivelse...79 Procesdatabredde...77 Procesdata-monitoring...88 Procesindgangsdata...90 Procesudgangsdata...90 PWM-frekvens... 43, 48 R Radialkraftomregning Radialkræfter Rampetider...41 Rampetider, forøgede...47 Referencespænding...22 Request-telegram...61 Response-telegram...61 RS , 43, 106 Rykvis drift...41 S Sensor-/aktuator-bearbejdning... 67, 82 Setpunkt f Setpunkt-omskifter f Setpunkt-potentiometer f Sikkerhedsanvisninger...11 Startpause...58 Starttegn...58 Status-LED MOVIMOT...92 Strømbelastning...34 Systemfejl... 72, 86 T Tekniske data Allokering af interne bremsemodstande Integreret RS-485-grænseflade InterBus-grænseflade MFI21A/Z11A/II3D Koblingsarbejde, arbejdsluftspalte, bremsemomenter BMG Maksimalt tilladte radialkræfter Modstand og allokering af bremsespole MOVIMOT i kategori II3D Option DFC11B PROFIBUS-grænseflade MFP21D/Z21D/II3D Tilladt koblingsarbejde for bremsen Telegram-behandling...60 Telegramopbygning...57 Tilbageløbsspærre...99 Tilladt koblingsarbejde for bremsen Tilladte driftstyper Tilladte kuglelejetyper Tilladte radialkræfter Tilslutning Med binær styring Med option MLA12A Med RS-485-busdrift Tilslutning i forbindelse med feltbusgrænseflade InterBus-kabel PROFIBUS-kabel Tilslutning i forbindelse med feltbusgrænseflade Feltbusgrænsefladernes ind-/udgange (I/O)...40 Tilslutning i forbindelse med feltbus-interface MOVIMOT, motornær montering af feltbusgrænseflade MOVIMOT, motornær montering af feltbusgrænseflade på motor Tilslutningstværsnit Tilspændingsmoment F1-potentiometerlukning Feltbusgrænseflade For MOVIMOT klemmer MOVIMOT -omformer Timeout...72, 86 Time-Out-overvågning Typebetegnelse Feltbusgrænseflader MOVIMOT...13, 14 Typeskilt Feltbusgrænseflader MOVIMOT...13, 14 U Uafhængig overvågning Udskiftning af bremsebelægning V Videreføring af 24 V-forsyningsspænding Vigtige anvisninger... 8 Vådrum Æ Ændring af bremsemoment Návod na obsluhu Pohonové meniče MOVIDRIVE MDX60B/61B

121 Adressefortegnelse Adressefortegnelse Tyskland Hovedkontor Produktionsværk Salg Service Competence Center Frankrig Produktionsværk Salg Service Montageværker Salg Service Bruchsal Midt Gear / motorer Midt Elektronik Nord Øst Syd SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (nær Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (nær Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (nær München) Vest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (nær Düsseldorf) Drive Service Hotline / 24-timers tilkaldevagt Yderligere adresser på service-stationer i Tyskland fås på forespørgsel. Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Yderligere adresser på service-stationer i Frankrig fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax SEWHELP Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Algeriet Salg Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tlf Fax Argentina Montageværk Salg Service Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tlf Fax /

122 Adressefortegnelse Australien Montageværker Salg Service Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tlf Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tlf Fax Belgien Montageværk Salg Service Bruxelles CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tlf Fax Brasilien Produktionsværk Salg Service Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Yderligere adresser på service-stationer i Brasilien fås på forespørgsel. Tlf Fax Bulgarien Salg Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Cameroun Salg Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B. P Douala Tlf Fax Tlf Fax Canada Montageværker Salg Service Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Yderligere adresser på service-stationer i Canada fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Chile Montageværk Salg Service Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postfachadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tlf Fax Columbia Montageværk Salg Service Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tlf Fax Danmark Montageværk Salg Service København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tlf Fax /2006

123 Adressefortegnelse Elfenbenskysten Salg Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l Afrique 165, Bld de Marseille B. P. 2323, Abidjan 08 Estland Salg Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin Tlf Fax Tlf Fax Finland Montageværk Salg Service Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tlf Fax Gabun Salg Libreville Electro-Services B. P Libreville Tlf Fax Grækenland Salg Service Athen Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tlf Fax Holland Montageværk Salg Service Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tlf Fax Hong Kong Montageværk Salg Service Hong Kong SEW-EURODRIVE Ltd. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tlf Fax Indien Montageværk Salg Service Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tekniske kontorer Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Irland Salg Service Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tlf Fax Israel Salg Tel Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tlf Fax /

124 Adressefortegnelse Italien Montageværk Salg Service Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tlf Fax Japan Montageværk Salg Service Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, Tlf Fax Kina Produktionsværk Montageværk Salg Service Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tlf Fax Montageværk Salg Service Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China Tlf Fax Korea Montageværk Salg Service Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tlf Fax Kroatien Salg Service Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tlf Fax Letland Salg Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Libanon Salg Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Litauen Salg Alytus UAB Irseva Merkines g. 2 A LT-4580 Alytus Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Luxembourg Montageværk Salg Service Bruxelles CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tlf Fax Malaysia Montageværk Salg Service Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tlf Fax /2006

125 Adressefortegnelse Marokko Salg Casablanca S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca Tlf Fax New Zealand Montageværker Salg Service Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tlf Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tlf Fax Norge Montageværk Salg Service Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tlf Fax Peru Montageværk Salg Service Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tlf Fax Polen Montageværk Salg Service Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Lodz Tlf Fax Portugal Montageværk Salg Service Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tlf Fax Rumænien Salg Service Bucuresti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tlf Fax Rusland Salg St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 263 RUS St. Petersburg Tlf Fax Schweiz Montageværk Salg Service Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tlf Fax Senegal Salg Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B. P. 3251, Dakar Serbien og Montenegro Salg Beograd DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG Beograd Tlf Fax Tlf Fax /

126 Adressefortegnelse Singapore Montageværk Salg Service Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tlf Fax Slovakiet Salg Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK Sered Tlf Fax Slovenien Salg Service Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO 3000 Celje Tlf Fax Spanien Montageværk Salg Service Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tlf Fax Storbritannien Montageværk Salg Service Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tlf Fax Sverige Montageværk Salg Service Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tlf Fax Sydafrika Montageværker Salg Service Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tlf Fax Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tlf Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tlf Fax Thailand Montageværk Salg Service Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Tlf Fax Tjekkiet Salg Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tlf Fax /2006

127 Adressefortegnelse Tunesien Salg Tunis T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh Tlf Fax Tyrkiet Montageværk Salg Service Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tlf Fax Ungarn Salg Service Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tlf Fax USA Produktionsværk Montageværk Salg Service Montageværker Salg Service Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Yderligere adresser på service-stationer i USA fås på forespørgsel. Tlf Fax Sales Fax Manuf Fax Ass Telex Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Venezuela Montageværk Salg Service Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tlf Fax Østrig Montageværk Salg Service Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tlf Fax /

128

129

130

131 SEW-EURODRIVE Driving the world

132 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Driving the world Med mennesker der er hurtigere til at tænke rigtigt og sammen udvikle fremtiden. Med en service der er lige i nærheden over hele verden. Med drivstationer og styreenheder der automatisk forbedrer arbejdsydelsen. Med en omfattende know-how inden for vor tids vigtigste brancher. Med kompromisløs kvalitet, hvis høje standarder gør det daglige arbejde en del nemmere. SEW-EURODRIVE Driving the world Med en global tilstedeværelse for hurtige og overbevisende løsninger. Overalt. Med innovative ideer, hvor morgendagen allerede rummer fremtidens løsning. Med en internetadgang der giver 24-timers adgang til oplysninger og opdateringer. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Håndbog. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere. Udgave 07/ / DA P R O F I B U S FC240000

Håndbog. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere. Udgave 07/ / DA P R O F I B U S FC240000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere FC240000 Udgave 07/2006

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000

Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D GC320000 Udgave 09/2005 11212497 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Udgave 11/2009 16885295 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564985 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere Transmissionsteknik \ utomatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem til decentral installation PROFIUS-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2009

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK MOVIMOT MM03B til MM30B Udgave 10/2000 Driftsvejledning 10505881 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 3 Enhedens opbygning... 6 3.1 MOVIMOT -(omformer)...

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service open Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2008 16738497 / DA Håndbog

Læs mere

MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98

MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98 T MOVIMOT Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 09/011/98 0918 8282 / 0200 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 2.1 Oplysninger om installation

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Udgave 04/2007 11559497 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Udgave 0/00 Systemmanual 96 / DA S E W-E URODRIV E Indholdsfortegnelse Vigtige bemærkninger... Systembeskrivelse... Tekniske data og målskitser... 9. ECOFAST -konforme

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21326665_1014* Kompakt driftsvejledning Decentrale drevsystemer MOVIMOT MM..D Udgave 10/2014 21326665/DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere