Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere medarbejdere til et Danmark i vækst"

Transkript

1 Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske krise i nyere tid. Det er en ansvarlig og langsigtet politik, der har sikret at fremgangen i dansk økonomi nu spirer. Der er de sidste tre år blevet ansat flere, og ledigheden har været faldende. Det er godt for Danmark, for det betyder, at der er flere job på virksomheder i Danmark, og at flere er en del af arbejdsmarkedet. Men samtidig står dansk økonomi over for en række udfordringer, som vi skal adressere, hvis vi vil sikre et fortsat stærkt Danmark for alle. En del af udfordringen for dansk økonomi er, at vi i de kommende ti år kommer til at mangle faglært arbejdskraft, mens der vil blive længere imellem job til de ufaglærte. Samtidig skaber den stigende globalisering kamp om arbejdspladserne. Derfor er den rigtige vej for at sikre dansk økonomi at øge danskernes kompetencer, så flest muligt får del i globaliseringens muligheder og fast arbejde under gode løn- og arbejdsvilkår. Det er Socialdemokratiets ambition at løfte op mod ufaglærte, der i 2025 vil have svært ved at finde et fast job, til faglært niveau. Det vil både komme den enkelte til gode og sikre flere varig beskæftigelse, og det vil samtidig sikre virksomheder i Danmark de rette medarbejdere. Det kræver både langsigtede reformer og kortsigtede tiltag, der sikrer virksomheder adgang til den rette arbejdskraft her og nu. Dette udspil indeholder syv konkrete forslag til, hvordan vi sikrer virksomhederne adgang til den arbejdskraft, de har brug for - nu og her. Regeringens løsning på de udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er at gennemføre hårde udbudsreformer. Vi vil ikke finansiere skattelettelser med besparelser på SU en og højere pensionsalder. Det er ikke retfærdigt, og det løser hverken de udfordringer, danske virksomheder står over for her og nu, eller de langsigtede udfordringer for dansk økonomi. De rigtige reformer på det rigtige tidspunkt Vi vil tage ansvar for dansk økonomi. Det betyder, at vi skal gennemføre de rette reformer, når der er behov for dem. Takket være de seneste ti års reformer er dansk økonomi ikke udfordret af for få hænder på arbejdsmarkedet. Vi har med ansvarlige reformer sikret, at arbejdsstyrken vokser med personer frem mod 2025 i takt med, at vi bliver ældre og har mulighed for at blive på arbejdsmarkedet. Derfor er arbejdsudbudsreformer i form af øget pensionsalder og besparelser på uddannelse for at finansiere topskattelettelser ikke den rette vej for dansk økonomi. De rette reformer for Danmarks nuværende situation er andengenerationsreformer, der sikrer, at den danske arbejdsstyrke møder virksomhedernes efterspørgsel i fremtiden. Derfor skal vi fokusere på at opkvalificere arbejdsstyrken gennem en langsigtet opkvalificeringsreform, og samtidig sikre at virksomhederne har adgang til den rette arbejdskraft her og nu. Side 1

2 [Socialdemokratiets 2025-plan / Dansk økonomi et sundt fundament] Danmark har skabt en unik samfundsmodel, og dansk økonomi er grundlæggende sund. Danmark har brug for holdbare løsninger på de udfordringer, vi står overfor, hvis vi skal sikre, at flest muligt danskere er en del af arbejdsmarkedet og får del i globaliseringens muligheder. I Socialdemokratiet vil vi forfølge tre ambitiøse mål for at sikre et fortsat stærkt Danmark: Danmark skal være dygtigere Der vil inden for en overskuelig årrække mangle titusindvis af faglærte, mens antallet af arbejdspladser til den ufaglærte del af arbejdsstyrken på den anden side mindskes. Derfor vil Socialdemokratiet gennemføre en opkvalificeringsreform. Vi skal sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer, så de kan klare sig godt i den stigende globalisering, ligesom virksomhederne både nu og i fremtiden skal kunne rekruttere medarbejdere med de kvalifikationer, de har brug for. Flere skal fremover være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Danmark skal være rigere Vores virksomheder skal have de bedst mulige vilkår, hvis de skal klare sig i en globaliseret verden. Derfor vil vi gennemføre en vækstreform. Vi har fremlagt en række målrettede tiltag, der vil understøtte vækst i hele landet, øge investeringsniveauet og forbedre virksomhedernes rammevilkår. Virksomheder i Danmark melder allerede om rekrutteringsudfordringer i visse brancher. Mangel på arbejdskraft må ikke stå i vejen for danske virksomheders mulighed for at levere, hvad der efterspørges. Danmark skal være mere retfærdigt Vi vil styrke velfærden. En stærk og velfungerende offentlig sektor skal først og fremmest sikre velfærdsløsninger af høj kvalitet til alle. Det er en forudsætning for, at vi kan skabe et mere retfærdigt og velstående samfund, hvor den sociale mobilitet øges. En stærk offentlig sektor er samtidig fundamentet for vores velstand. Vi skal uddanne de dygtigste hoveder og hænder, så den enkelte dansker kan klare sig godt på arbejdsmarkedet, og Danmark kan klare sig endnu bedre i den internationale konkurrence. Vi vil prioritere et dygtigere, rigere og mere retfærdigt Danmark: Side 2

3 Flaskehalse må ikke stå i vejen for vækst På kort sigt må vi ikke gå glip af vækst, fordi vores virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft og taber ordrer på gulvet. Vi skal sørge for, at danske virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de har brug for nu og her. Det gør vi bedst ved at understøtte, at vi ikke kommer i en situation, hvor der er færre kvalificerede hænder til rådighed på arbejdsmarkedet, end virksomhederne efterspørger i spidsperioder. De seneste års udvikling i beskæftigelsen og antallet af ubesatte stillinger peger på, at vi bør udvise rettidig omhu nu, hvis vi skal forhindre, at der kommer flaskehalse på arbejdsmarkedet. [Indsæt kilder] Vi vil sikre, at virksomheder i Danmark har adgang til den rette arbejdskraft, så opsvinget for alvor sætter sig i væksten i dansk økonomi. Derfor fremlægger Socialdemokratiet et flaskehalsudspil i form af følgende syv tiltag: 1. Bedre overgang mellem uddannelse og arbejdsmarked - erhvervskandidatordning 2. Et nyt og mere efterspørgselsdrevet VEU-system 3. Regler skal ikke stå i vejen for lediges opkvalificering 4. Fast-track-ordning i efteruddannelsessystemet for ledige ufaglærte og faglærte 5. Fokus på opkvalificering hele livet - styrkelse af voksenlærlingeordningen 6. Oprettelse af dansk arbejdsformidling i EU-lande efter højt kvalificeret arbejdskraft for brancher med meget lav ledighed 7. Jobcentrene skal tættere på virksomhederne Side 3

4 1. Bedre overgang og samspil mellem højtuddannede og arbejdsmarked - erhvervskandidatordning Visse brancher oplever rekrutteringsudfordringer i forhold til højtuddannet arbejdskraft. Det kan hæmme danske virksomheders mulighed for at møde efterspørgslen. Ifølge virksomhederne er eksempelvis en tredjedel af rekrutteringerne inden for IT er forgæves. Både erhvervslivet og universiteterne har tidligere peget på, at erhvervskandidatordningen kan forbedre overgangen fra universitet til arbejdsmarkedet til fordel for både den enkelte studerende og de virksomheder, der efterspørger højtkvalificeret arbejdskraft. Ordningen skal gøre det muligt, at studerende på udvalgte uddannelser med meget høj efterspørgsel fra erhvervslivet, kan arbejde deltid under kandidatstudiet, der samtidig udvides til at vare fire år. Ordningen vil således kunne afhjælpe de virksomheder, der akut mangler højtkvalificeret arbejdskraft. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at erhvervskandidatordningen gennemføres for udvalgte videregående uddannelser, hvor virksomheder i dag oplever flaskehalsudfordringer. Udvælgelsen af de omfattede uddannelser skal udpeges løbende med arbejdsmarkedets parter og være kendetegnet af høj efterspørgsel og lav dimittendledighed. Socialdemokratiet foreslår, at gennemføre erhvervskandidatordningen for næste studieår for udvalgte uddannelser, hvor virksomheder oplever stigende rekrutteringsudfordringer. Ordningen skal evalueres efter 3 år. Socialdemokratiet foreslår derudover, at det i samarbejde med universiteterne skal undersøges, om en model med faglig relevant arbejde i en tidsbegrænset periode efter endt bachelor med mulighed for delvis merit kan understøtte bedre overgang mellem uddannelse og arbejdsmarked. Modellen skal samtidig indeholde et udvidet retskrav på optag på kandidatuddannelsen. Boks 1 VIRKSOMHEDERNE MANGLER HØJT KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT Erhvervslivet efterspørger i øjeblikket højt kvalificeret arbejdskraft. De fem mest efterspurgte uddannelser i øjeblikket er: Datalogi Softwareingeniør Elektroingeniører (stærkstrøm) Robotingeniør Maskiningeniør 2. Et nyt og mere efterspørgselsdrevet VEU-system [Genfremsættelse af forslag fra opkvalificeringsreform] Voksen- og efteruddannelsessystemet fungerer ikke, som det skal. På lang sigt er der behov for en ambitiøs reform af VEU-systemet med en strategi for et stærkere og mere sammenhængende VEU-system, der både omfatter almen VEU, AMU og videregående VEU. En af udfordringerne med det nuværende system er, at der ikke er en egentlig målretning af indsatsen mod virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. I en situation med begyndende flaskehalse er det vigtigt for både virksomheder og den enkelte, at vi har et fleksibelt efteruddannelsessystem. En stor udfordring med flaskehalse på arbejdsmarkedet er, at virksomheder ofte har akut behov for at få ansat arbejdskraft med målrettede og specialiserede kompetencer. Derfor er det vigtigt, at vi her og nu understøtter, at flere ufaglærte ledige ser potentialet i at opkvalificere sig. Side 4

5 Socialdemokratiet foreslår, at voksen- og efteruddannelsessystemet omlægges, så indsatsen afspejler virksomhedernes behov og bliver mere fleksibel og efterspørgselsdrevet. Ændringerne i VEU-systemet skal sammentænkes med arbejdsmarkedets parter. 3. Regler skal ikke stå i vejen for lediges opkvalificering Det skal være let og hurtigt at opkvalificere sig. Arbejdsløse møder i dag for mange komplicerede regler og procedurer, når de ønsker at opkvalificere sig eller skifter ind og ud af jobs. Regler og bureaukrati skal ikke stå i vejen for, at ledige opkvalificerer sig eller tager et arbejde. Socialdemokratiet foreslår, at der iværksættes en undersøgelse af, hvordan vi kan forenkle beskæftigelsesindsatsen og adgangen til opkvalificering. Det skal gøres enklere og mindre regeltungt for arbejdsløse at få relevant opkvalificering eller tage et job. 4. Fast-track-ordning i efteruddannelsessystemet for ledige ufaglærte og faglærte Ufaglærte og faglærte ledige skal have udvidet, hurtigere og lettere adgang til uddannelse, der giver adgang til et job ved endt uddannelse og opkvalificering. En fast-track-ordning i efteruddannelsessystemet, hvor virksomheder kan garanteres en person med de rette kompetencer mod lovning på ansættelse, vil både være til gavn for den arbejdsløse og for virksomhederne. Den enkeltes tilskyndelse til at påbegynde efter- og videreuddannelse øges med udsigten til et job, og virksomheder med akut mangel på arbejdskraft vil få lettere adgang til at ansætte medarbejdere med de rette kompetencer, og dermed også bedre mulighed for at producere og levere optimalt. Som et første element i gennemførelsen af ordningen skal mulighederne for jobrettet uddannelse derfor udvides, så ufaglærte og faglærte arbejdsløse samt arbejdsløse med en kort videregående uddannelse kan tage jobrelevante kurser og uddannelsestilbud, der varer længere end de nuværende 6 uger. Udvidelsen skal målrettes uddannelser til jobs i brancher med begyndende flaskehalse. Socialdemokratiet forslår, at der oprettes en fast-track-ordning inden for de områder, hvor vi ved, at virksomhederne kommer til at mangle faglært arbejdskraft med de rette kompetencer. Ordningen skal sikre øget match mellem arbejdsløse, der er klar til at modtage efteruddannelse og virksomheder, der mangler kvalificeret arbejdskraft. Der skal indføres et systematisk samarbejde mellem a-kasserne, jobcentrene, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, så der hurtigt kan sættes forløb i gang til glæde for både de ledige og virksomhederne. Socialdemokratiet foreslår desuden, at muligheden for længerevarende jobrettet uddannelse udvides som en del af fast-track-ordningen, således at en virksomheds efterspørgsel efter specifikke kompetencer giver mulighed for kurser til arbejdsløse, der varer mere end 6 uger. Puljen til jobrettet uddannelse for ledige udvides i en forsøgsperiode på 3 år til 50 mio. kr. til kurser og uddannelse i brancher med begyndende flaskehalse, der overstiger en varighed på 6 uger. 5. Fokus på opkvalificering hele livet styrkelse af voksenlærlingeordningen Flere ufaglærte ledige og beskæftigede skal i voksenlære i en virksomhed. Hvis vi vil undgå, at virksomheder kommer til at mangle faglært arbejdskraft, skal vi øge incitamentet for arbejdsgivere til at tage lærlinge. Voksenlærlingeordningen har vist sig at være et godt redskab til at få opkvalificeret flere ufaglærte personer over 25 år. Ordningen har vist markante positive effekter for beskæftigelsen for voksne, der kommer fra ledighed, og medvirker til at øge indkomstniveauet for ufaglærte, der bliver faglærte. Seneste evalueringer har desuden vist, at ordningen ikke fortrænger elever under 25 år, men medvirker til at øge det samlede antal af lærlingepladser. Socialdemokratiet forslår derfor, at der laves et tre-årigt forsøg, hvor tilskuddet til arbejdsgivere, som tager ufaglærte ledige, ledige med forældet uddannelse og ufaglærte beskæftigede i voksenlære, øges til hhv. 60 og 50 kr. pr. time. Som en del af forsøget skal beskæftigede faglærte med forældet uddannelse ligeledes Side 5

6 have mulighed for at komme i voksenlære. Forsøget skal evalueres efter 2 år med henblik på at vurdere, om det skal forlænges. Socialdemokratiet foreslår desuden, at voksenlærlingeordningen forsøgsvis udvides, så tilskudsperioden forlænges for ufaglærte beskæftigede fra 2 år til at gælde hele uddannelsesperioden. Således sidestilles ordningen for beskæftigede med vilkårene for ufaglærte ledige og ledige med forældet uddannelse. Det skal desuden undersøges, om der er tilstrækkelige muligheder for ufaglærte og faglærte arbejdsløse til brancheskift gennem sporskifte, som eksempelvis Forebyggelsesfondens sporskiftemodel for nedslidningstruede brancher. Boks 3 STYRKELSE AF VOKSENLÆRLINGEORDNINGEN Flere skal opkvalificeres hele livet. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at virksomheders tilskyndelse til at tage voksenlærling øges gennem en forhøjelse af tilskuddet til virksomheder, der tager voksenlærlinge. Det skal være lige så attraktivt for en virksomhed at opkvalificere en ansat, der er ufaglært, som en ledig. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at tilskudsperioden for ufaglærte beskæftigede udvides til at gælde hele uddannelsesperioden. Flere skal have mulighed for at omskoles væk fra brancher og fag med dårlige beskæftigelsesmuligheder over i brancher med mangel på arbejdskraft. Derfor skal mulige modeller for sporskifte undersøges nærmere. 6. Oprettelse af dansk arbejdsformidling i EU-lande efter højtkvalificeret arbejdskraft for brancher med meget lav ledighed Dansk erhvervsliv har gennem længere tid påpeget, at der i fremtiden vil være en mangel på højt kvalificeret arbejdskraft. Ledigheden blandt højtuddannede er langt højere i dele af Sydeuropa, end den er i Danmark. Som en del af det europæiske fællesskab bør vi udnytte den ressource, der er tilgængelig inden for EU's grænser. Det er personer, der i forvejen har adgang til det danske arbejdsmarked på grund af arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU. Vi vil hellere sørge for, at de højt kvalificerede personer fra EU, der alligevel har adgang til det danske arbejdsmarked, kommer hertil, i stedet for personer fra tredjeverdenslande, som eksempelvis Pakistan og Indien. Ved at tiltrække højtuddannede mennesker fra Sydeuropa, der gennem EU-fællesskabet alligevel har adgang til det danske arbejdsmarked, kan vi i højere grad løse en del af de fremtidige udfordringer med mangel på højtkvalificeret arbejdskraft, i stedet for at rekruttere fra ikke-eu lande. En del af udfordringen består i at organisere og formidle kontakten mellem virksomheder, der søger højt kvalificeret arbejdskraft og som forgæves har forsøgt at rekruttere i Danmark, og de kvalificerede ledige i andre EU-lande. Den funktion kan effektiviseres gennem én fælles indsats og indgang. Socialdemokratiet foreslår derfor, at den offentlige arbejdsformidling i det omfang, der er behov for det og for brancher med særlige flaskehalsudfordringer, organiserer midlertidige jobcentre i lande som Spanien, Italien og Frankrig for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft til Danmark til virksomheder, der har svært ved at besætte ledige stillinger. Boks 4 Side 6

7 ANSÆTTELSE AF HØJTUDDANNEDE SKABER FLERE JOBS En mindre virksomhed, der ansætter sin første akademiker vil i gennemsnit have 4,5 flere ansatte end virksomheder, der ikke ansætter en akademiker ifølge en. De nye job går i stort omfang til faglærte og ufaglærte. Ifølge ingeniørforeningen IDA skaber en mindre virksomheds ansættelse af den første ingeniør omkring 6 yderligere ansatte. Ansættelse af højtkvalificeret arbejdskraft betyder altså, at en virksomhed ansætter flere. Heraf er langt størstedelen ikke højtuddannede personer. 7. Jobcentrene skal tættere på virksomhederne Jobcentrene er afgørende for at sikre, at ledige matches med de rette virksomheder. Nogle kommuner er i tæt og hyppig kontakt med virksomhederne og arbejder på tværs af kommunegrænserne for at sikre virksomhederne de rette medarbejdere. Men indsatsen varierer for meget, og der er fortsat kommuner, hvor indsatsen halter bagefter. Alle jobcentrene skal have tæt og hyppig kontakt til de lokale virksomheder for at sikre et hurtigt match mellem ledig og virksomhed. Og indsatsen på tværs af kommuner mellem jobcentre skal yderligere intensiveres for at sikre virksomheder den arbejdskraft, de har behov for. Socialdemokratiet foreslår, at jobcentrene skal målrette ressourcerne, så indsatsen fokuseres på en tæt kontakt med virksomhederne, så flere ledige kan få en virksomhedsrettet indsats og få formidlet konkrete jobmuligheder. Side 7

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED 1 7 TILTAG DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 13

Fleksibelt arbejdsmarked 13 Fleksibelt arbejdsmarked Hvis danske virksomheder skal være konkurrencedygtige, skal de have adgang til kvalificeret arbejdskraft. Et fleksibelt dansk arbejdsmarked sikrer, at arbejdskraften let kan finde

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser. Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11.

Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser. Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 13 Offentligt Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11. oktober

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Tusindvis af skjulte ledige

Tusindvis af skjulte ledige Den relativt lave arbejdsløshed har fået flere til at frygte, at vi om kort tid kommer til at mangle hænder på arbejdsmarkedet. Flere aktører har derfor kaldt på reformer, som løfter udbuddet af arbejdskraft,

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Netværk om beskæftigelsesreformen

Netværk om beskæftigelsesreformen Netværk om beskæftigelsesreformen 1. November 2016 i Aalborg Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Trepartsaftalen Forebyggelse af rekrutteringsudfordringen Flere praktikpladser Voksen- og efteruddannelse Voksen-

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den i Kraftcenter, Frodesgade 25, 6700 Esbjerg

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den i Kraftcenter, Frodesgade 25, 6700 Esbjerg REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 02.10.2012 i Kraftcenter, Frodesgade 25, 6700 Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Arbejdsmarkedsudvalget - Mødekalender for 2013... 4 3 Redegørelse

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL FREMTIDEN

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL FREMTIDEN KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL FREMTIDEN Arbejdsmarkedschef David Hedegaard Andersen Dansk Metal Beskæftigelsespolitisk konference, Aarhus 29. MAJ 2017 I 2025 VIL DER MANGLE 30.000 I INDUSTRIEN* Nye tal

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige finanser International åbenhed, samarbejde og samhandel er grundlaget for vores velstand. Sådan har det været hidtil. Sådan vil det være

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere