IBC kan udvikle og forandre hele din organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC kan udvikle og forandre hele din organisation"

Transkript

1 IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC har et holistisk perspektiv, når vi samarbejder med vores kunder om at udvikle deres organisation.

2 IBC kan udvikle og forandre hele organisationen 2

3 IBC arbejder altid ud fra et helhedsperspektiv, når vi samarbejder med dig om at udvikle din organisation. Sådan sikrer vi den optimale løsning baseret på de succeskriterier, vi definerer i fællesskab. Via problemafklaring og analyse sørger vi for, at dit beslutningsgrundlag er stærkt. Når vi leverer de aftalte ydelser, arbejdervi med afsæt i PDCAmetodikken. Planlægning, udførelse, kontrol og opfølgning er alle vigtige faser for IBC, når opgaver løses. Grundfilosofien bag vores interne kvalitetskrav: Afklaring (af problem/behov) Act (Corrective Actions) (A) For IBC er opgaven først løst, når effekten af løsningen er dokumenteret, og når de løbende forbedringer er foretaget i samarbejde med kunden. Analyse (current state) Beslutning Evaluering / Check (C) Handling / DO / eksekvering (D) Planlægning (P)

4 IBC s palette af kundeløsninger IBC har stor ekspertise i skræddersy organisationsudvikling på afgørende områder: Leder- og talentudvikling Performance Management IT og digitalisering Salg, kundeservice og eksport Projektledelse - træning, kultur, værktøjer og porteføljestyring Analyse og udvikling af organisationens design, processer, strukturer, værktøjer og koncepter HR-strategi, HR-processer og politikker Lean og procesoptimering i produktion og administration Brugerdreven innovation og design thinking Kommunikation og markedsføring Vores indsats centrerer sig om at stille skarpt på de discipliner, processer og værktøjer, som samlet set er afgørende for at drive en succesfuld virksomhed. Vores indgangsvinkel er, at alle dele af organisationen må løftes og udvikles, for at hele din organisation kan udvikle sig. IBC s stab af trænere og eksperter har stor erfaring med at arbejde systematisk og effektfuldt med organisationsudvikling. I det følgende kan du læse mere om de løsninger og produkter, vi tilbyder dig og din organisation. 4

5 Talentledelse og lederudvikling Medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv. At udnytte medarbejdernes fulde potentiale handler imidlertid i høj grad om effektiv medarbejderledelse. Vi hjælper dig med at skabe et stærkt set-up for leder- og ledelsesudvikling blandt andet baseret på den meget praksisnære og anerkendte model, The Leadership Pipeline, som har skabt enestående resultater i mange virksomheder verden over. IBC s ekspertise gør, at vi kan tilbyde at: Gennemføre leadership assessment af større grupper af ledere for at vurdere den enkelte leders styrker og udviklingspunkter i forhold til andre ledere på samme niveau Udvikle lederteams, med fokus på team-dynamik, team-roller og team-building Levere manager coaching, hvor den enkelte leder coaches på eget lederskab og udvikling i sin lederrolle Levere lederudviklingsprogrammer for førstelinjeledere, mellemledere og topledere Derudover hjælper IBC med at tiltrække, identificere og fastholde de mest talentfulde medarbejdere og ledere. Baseret på vores store indsigt i: Employer Branding. Hvordan kan I arbejde målrettet med at styrke jeres identitet som arbejdsplads og levere på de løfter (Employee Value Proposition), de ansatte får? Systematisk talentledelse. Baseret på IBCs 5-trins Talent Management Model: Tiltræk, Kend, Vækst, Rotér og Beløn dine talenter Accelereret udvikling af talenter. Via skræddersyede talentprogrammer eller individuelt tilrettelagte udviklingsforløb Succession Planning. Systematisk efterfølgerplanlægning for forretningskritiske positioner, så opsigelser aldrig kommer bag på jer Forretningschef Divisionschef Divisionschefen - resultatskabelse i kraft af en forretning Tiltræk Funktionschef Leder af leder Funktionschef - resultatskabelse i kraft af en organisatorisk funktion Leder af leder - resultatskabelse i kraft af førstelinje-ledelse Beløn Kend Leder af medarbejdere Leder af medarbejdere - resultatskabelse i kraft af medarbejdere Medarbejder Medarbejdere - resultatskabelse i kraft af dig selv Roter Vækst Talent Management Model: 5

6 Performance Management udvikling af medarbejderens og organisationens performance At skabe en stærk og balanceret performancekultur i alle dele og på alle niveauer af virksomheden er afgørende for at skabe succes og vækst. Virksomhedens medarbejdere skaber sande konkurrencemæssige fordele, når de præsterer på et højere niveau end konkurrenternes medarbejdere. At nå dertil handler i høj grad om at anvende de rigtige værktøjer og tage de rette initiativer til at styrke performance. IBC har stor erfaring med at udvikle og implementere præstationsledelse på medarbejderniveau og organisatorisk niveau. Gennemførelse af og opfølgning på Engagement Surveys, der gør det muligt at arbejde målrettet med at styrke medarbejdernes og ledernes motivation og trivsel. Nøglen til din organisations performance er i sidste ende medarbejdernes og ledernes performance. Vi hjælper med: Design og forankring af en effektiv metode for målfastsættelse og målkaskadering. Udvikling og udrulning af People Review proces til vurdering af medarbejderes performance og potentiale. Planlægge og gennemføre målrettet træning og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere for at styrke deres performance. På det organisatoriske plan understøtter vi udviklingen af din virksomheds resultatskabelse via: Design og udrulning af en model og proces for kvartalsvise Business Reviews, som løbende leverer afgørende data om, hvordan virksomheden klarer og udvikler sig. Definér performance standarder Måling og vurdering af performance Potentiale Performance Management System Dokumentation og rapportering af performance Kvalitetsforbedringsprocessen - definér operationel excellence Performance Performance Management System People Review 6

7 HR-strategi, -processer og -politikker Et vigtigt element i opnåelsen af de strategiske målsætninger Must-Win Battles er evnen til at sikre de rigtige medarbejdere på det rigtige tidspunkt og på det rigtige sted i organisationen. Her spiller HR som funktion og strategisk driver en vigtig rolle. HR bør altid være forretningsdreven og dermed arbejde ud fra en holistisk medarbejderlivscyklus-tilgang. IBC hjælper med at opbygge en forretningsdreven HRfunktion ved at løfte den eksisterende HR-organisation og det eksisterende HR-proces årshjul (Annual HR Wheel) til næste niveau. Udvikling af HR-strategi baseret på HR Must- Win Battles i forhold til understøttelse af forretningsstrategien Design og forankring af en effektiv og eksekveringsdygtig HR-organisation baseret på en klar HR Service Delivery Model Udvikling, implementering og optimering af processer og koncepter på de enkelte områder af medarbejderlivscyklussen Målrettet træning og kompetenceudvikling af HRkonsulenter og HR-business partners Workshops og skræddersyet træning til HRlederteams og linjeleder-teams Effektdokumentation af HR-initiativer Vi bistår på det strategiske, taktiske og operationelle HRområde, da vores kernekompetencer dækker følgende discipliner. Employer Branding Tiltræk ning og selektion Forretningsstrategi Virksomhedskultur Medarbejder exit Onboarding og induction HR benchmarks HR strategi Definition af HR nøgleprioritet Præstationsog belønningsledelse Udvikling og læring Markedsog konkurrencevilkår Nuværende HR modenhedsanalyse Performance Management System HR Strategiudvikling: 7

8 Fra projektledelse til sund projektkultur Grundlaget for sund projektkultur er dygtige projektledere. Vi kompetenceudvikler jeres medarbejdere, så de behersker projektledelsesdisciplinerne. Vi tilbyder: Træning og uddannelser i projekt- og programledelse med udgangspunkt i et bredt organisatorisk perspektiv med fokus på organisatorisk udvikling og forandring med respekt for mennesker og deres forskellige kompetencer Uddannelse og træning til projektledercertificeringer, som sikrer et højt fagligt niveau Projektledelsesperspektivet: Vi leverer organisationsudvikling, så projektledelsesdisciplinen forankres i praktiske værktøjer og forbedrede arbejdsgange. Vi projektmodner jeres organisation ved at: Uddanne jeres medarbejdere i anerkendte projektledelsesmetoder som Prince2, IPMA eller PMI og sikre bred forankring i jeres organisation Udvikle og implementere strategisk projektporteføljestyring og værktøjer til at sikre større realisering af effekterne fra jeres investering i projekter Assistere med udvikling, implementering og uddannelse i jeres egen projektmodel. Behov og formål Ressourcer Styring og ledelse Omgivelser Interessenter og aktører Uddanne jeres medarbejdere i brug af it-platforme til effektiv understøttelse af projektarbejdet Sammen med jer skaber vi en sund projektkultur i jeres organisation. Med en sund projekt orienteret samarbejdskultur, udbredt forretningsforståelse, kompetente projektledere og strategisk projektporteføljeledelse styrker vi din organisations evne til at skabe innovative tiltag og håndtere forandringer og tilpasninger. Den projekteffektive organisation: Det er vigtigt at komme hele vejen rundt om projektet for at opnå succes med dit projekt. Modificeret efter Mikkelsen og Riis 5x5 model. Gevinstrealisering og sammenhæng Programledelse Styregruppe Porteføljeledelse Strategi, prioritering og ejerskab Styring, ledelse og projektleverance Projektledelse Projektledelse Projektledelse Projektledelse Den sunde projektkultur - er kendetegnet ved, at de rigtige projekter søsættes og gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde. 8

9 9

10 Nice to know. LEAN effektiviserer virksomheder, så de kun fokuserer på de aktiviteter, der skaber værdi for kunden, og skærer ikke-værdiskabende aktiviteter væk. 10

11 LEAN og procesoptimering Som en konsekvens af, at kundernes krav konstant ændrer sig, er det afgørende, at din virksomheds processer er agile og fleksible for at kunne matche kundernes behov og krav. Hos IBC får du mere end blot LEAN. Vi ser på LEAN som en kultur og et mindset, der skal forankres i virksomheden. Værktøjerne fylder kun 20 % i LEAN, mens de øvrige 80 % handler om mennesker, kultur, ledelse, innovation, projektledelse og kommunikation. Endvidere mestrer vi på IBC at fokusere på projektledelse i forhold til effektiv implementering af LEAN og hurtig eksekvering af de opgaver, der udspringer af medarbejderne ved tavlemøderne. Dette bliver visualiseret ved at bruge PDCA-cirklen. Ud fra behovet i din virksomhed og med kunden i fokus skaber vi i samarbejde med jer mere effektive processer, der giver besparelser på bundlinjen - og samtidig løftes motivationen blandt jeres medarbejdere. Det er afgørende for at skabe en løbende forbedringskultur. Sådan sikrer vi, at din virksomhed opnår følgende gevinster med implementering af LEAN: skaber værdi for dem Styrket bundlinje: Ved at fokusere på værdiskabende processer og eliminering af spild (muda), sikrer at I undgår fejl Motiverede medarbejdere: Involvere medarbejderne i at komme med løsninger på deres daglige udfordringer og dermed skabe ejerskab af forandringerne Forbedret kommunikation: At skabe fælles forståelse for problemstillinger og forbedre intern kommunikation såvel som ekstern for at servicere kunderne bedst muligt Øget kundetilfredshed: At levere produkter på rette sted, til rette tid og med den forventede kvalitet Kvalitetskultur: Højere kvalitet ved at gøre processerne stabile og mindske variationen Optimal ressourceudnyttelse: At opnå maksimal udnyttelse af virksomhedens materielle -, finansielle - og humane ressourcer. Effektive processer: Analyse af hele værdikæden og - med udgangspunkt i kunden - optimering af de processer, der Tilfredse kunder Bedre kvalitet Hurtigere levering Lave omkostninger Innovation Projektledelse Kaizen kultur & Motiverede medarbejdere Mennesker Kommunikation Organisation Kultur Ledelse De fem principper Stabilitet Muda/Spild Flow Visualisering 11

12 Kommunikation Alt for mange gode planer og løsninger strander ved manglende kommunikation eller overblik over kommunikationsmuligheder. Uanset om du skal sælge et budskab til omverdenen, eller dine medarbejdere skal motiveres til fælles indsats, kan IBC hjælpe dig med at udvikle, styre og langtidssikre en effektiv kommunikationsindsats. Vi kan bidrage med specifikke indsatser inden for digital kommunikation, personlig kommunikation og B2B strategisk kommunikationsindsats. Vi hjælper med afklaring og implementering af interne og eksterne informationskanaler, afklaring af kommunikationsknuder og nøglepersoners roller, nye processer og workshops. Vi træner både B2C- og B2B-virksomheder, uanset om det handler om et bredt kommunikationsområde eller en mindre kommunikationskanal, ligesom at vi udarbejder: Personlig gennemslagskraft og kommunikationstræning for ledere. Med udgangspunkt i, at der er stor forskel på, hvad din modtager læser og hører, og omsætter til handling, står IBC får træning og optimering af den personlige kommunikation hos nøglemedarbejdere og ledere. Kommunikationstræning for ledere foregår direkte i virksomheden og kan forekomme i mindre grupper. Kommunikationspolitikker. Kommunikationspolitikken er en et fælles afsæt for efterfølgende strategier eller decentrale indsatser på kommunikationsfronten internt og eksternt. Kommunikationsstrategi. Strategien bygger på kommunikationspolitikken, men kan også tegne hele den overordnede linje for kommunikation af budskaber, produkter og nedbrydning af silo-kommunikation. Implementering. Forløb til implementering eller træning af nøglemedarbejdere i at sikre processen internt. Vores speciale er workshops i virksomheden, 1:1 sparring og løbende rådgivning. 12

13 Analyse Design Implementering Vejen fra analyse til implementering behøver ikke at være lang. Salg, kundeservice og eksport Din virksomheds eksistens afhænger af en målrettet indsats - salg og kundeservice, men også af udvikling af salgskanaler til nye markeder og analyse heraf. De fleste succesfulde virksomheder har stort fokus på netop dette område. IBC hjælper dig ikke kun med at fastholde og servicere eksisterende kunder vi sætter også fokus på, hvordan du tiltrækker nye kunder. Både i forhold til nye produkter, nye markeder (eksport) og via nye salgskanaler. Vores ekspertise centrerer sig om målrettet træning og organisationsudvikling i relation til: Kompetenceudvikling af sælgere og salgsorganisationer Design af og træning i effektive kundeserviceløsninger Erobring af nye markeder både nær- og fjernmarkeder Vi skaber værdi ved at sætte fokus på salgskultur, teams, værdier og konkrete indsatsområder i din organisation. Vi klæder den enkelte medarbejder på med den nyeste viden, som gør dem i stand til at forankre, implementere og udføre konkret målstyring på indsatsområderne. Når IBC løser opgaver disse områder, ligger vores værdifulde bidrag til din organisation i leveringen af løsninger såsom: Definere og træne de vitale indsatsområder for at booste jeres salg Analyse af markedsforhold og kundesegmenters ønsker og behov Udvikle, træne og implementere effektive kundeservice-modeller Målrettet kompetenceudvikling af salgsledere og salgsteams, herunder: Key Account Management (KAM), B2C- og B2B-salgsprocessen og salgsteknikker Customer Relationship Management (CRM) 13

14 Innovation som forretningsudvikling Er du klar, når dagens produkter og marked bliver gårsdagens? Lige meget hvor godt dit produkt klarer sig på markedet i dag, kan du være sikker på, at der ikke findes varige konkurrencefordele. Innovation som mindset og integreret del af forretningsudviklingen sikrer ikke blot din virksomheds overlevelse men også dens vækst. Ved at geare organisationen til at arbejde med innovation sikrer vi, at virksomheden er klædt på til løbende udvikling af nye produkter og services. Eller sagt på en anden måde: Vi hjælper med at skabe fremtidens solide bundlinje. Det gør vi i samarbejde med jer ved at drive en proces, der indeholder elementer eller delelementer af: Workshops og processtøtte til udviklingsafdelinger. Helt præcis kobler vi brugerstudier med konceptudvikling og tests samt efterfølgende udvikling af en forretningsmodel. Træning af medarbejdere og ledere til at indgå i innovations- og udviklingsforløb er helt afgørende. Træning af og sparring med den øverste ledelse om at arbejde strategisk med innovation. Strukturere arbejdet med innovation i virksomheden ved indførelse (og til dels udvikling) af faste strukturer, rolleafklaring, udviklingsprocedurer og tilrettelæggelse af informationsflow samt uddannelse af medarbejdere. Innovationsstrategi IBC udvikler og implementerer også innovationsstrategier. I denne proces integreres markeds- og brugerundersøgelser, konceptudvikling og forretningsmodellering gennem workshops, sparring og forløb. Altid med fokus på den langsigtede forståelse og evne til at arbejde med og integrere innovation. Brugerindsigt Markedsindsigt Konceptudvikling Prototyper Forretningsmodel Projektplanlægning B2B & B2C Vores tilgang til innovation er kunde- og menneskeorienteret. Det betyder, at vi hjælper jer med at trække kundernes holdninger og behov ind i jeres innovationsprojekter, hvad enten modtagerne er slutbrugere, virksomheder eller interne kunder. Collect Create Commercialise 14

15 It & digitalisering It-systemer skal understøtte din forretning og de opgaver, du løser, for at du kan levere det optimale til dine kunder eller målgruppe. Uden de rette processer og systemer kan it være inddirekte årsag til, at du ikke opnår strategiske mål. IBC kortlægger og optimerer arbejdsgange i din virksomhed, så der bliver sammenhæng mellem dine strategiske mål, dine processer og it-systemer, og vi klæder dig på til at anvende de valgte systemer bedst muligt. Vi afklarer, hvad it-systemer skal indeholde for at understøtte de forretningsmæssige prioriteter, ligesom vi får den optimale løsning implementeret i organisationen. Vores indgangsvinkel er, at it ikke er en selvstændig størrelse, men et middel til at nå et mål mest effektivt. Derfor understøtter vi decentrale processer ved at tilbyde kurser og individuel træning. Vi er særligt stærke i forandringsprocessen og medarbejderinvolvering, når eksisterende it-systemer udvikles og tages i brug. Når vi tilbyder kurser fx i Joomla tager vi altid afsæt i den arbejdsproces, der skal optimeres. Vi er altid opdateret med den nyeste viden og værktøjer i brug af it. Vores træningscenter (godkendt Microsoft Academy) benytter blandt andet Microsoft- og Adobe-programpakkerne til PC og Mac, og her har du de perfekte rammer uanset niveau eller fagligt fokus. Strategi Forretning Forandring it 15

16 Om os Allan Christiansen er udviklingschef ved International Business College. Bag sig har han en mangeårig karriere fra det private erhvervsliv, hvor han har haft ansvar for HR-strategieksekvering, organisations- og forretningsudvikling samt talentudvikling og global læringsstrategi. Allan er certificeret i LEA (Leadership Effectiveness Analysis) samt en række andre testværktøjer og er en førende kapacitet i implementeringen af Leadership Pipeline og Performance Pipeline. Lykke Møller Kristensen er brandmanager ved International Business College. Hendes baggrund som selvstændig indeholder mange års erfaring i kommunikationsplanlægning og afklaring på flere niveauer i virksomheder og organisationer. Hun har planlagt og indgået i optimering af intern og ekstern kommunikation samt udvikling af stakeholder-forståelse i grupper, afdelinger og større virksomheder, ligesom hun har flere års erfaring i personlig kommunikationsudvikling for ledere og offentlige personer. Lykke er uddannet journalist og strategisk kommunikationsrådgiver og har udgivet flere bøger. Flemming Bornemann har en baggrund som cand. merc. suppleret med en master i it og læring. Den forretningsmæssige forståelse har Flemming udnyttet, når han har været ansvarlig for uddannelsesprojekter udrulning af nye it systemer hos jobcentre, sociale institutioner, ejendomsmæglere og Kriminalfor-sorgen. Claus Bjørn Madsen har 15 års erfaring som projektleder fra organisationer i den private og offentlige sektor. Bl.a. i Vejle Kommune, DSB og Berlingske har Claus Bjørn arbejdet med implementering af it-projekter, procesoptimering, organisatoriske udviklingsprojekter og udvikling af projektog porteføljeledelse. Claus Abraham har en baggrund som datamatiker Han har i en årrække arbejdet som supporter, inden han for fem år siden besluttede sig for at prøve kræfter med undervisning i it. Claus Bjørn har PMP-certificering, Prince2-foundation og uddannelse i projektledelse bl.a. datanom i it-rådgivning & projektledelse. Projektledelsesfaget er suppleret med uddannelse og certificering i procesoptimering, facilitering og it-pædagogisk uddannelse. Certificeringer omfatter: PMP og Prince2 -foundation. Claus er stærk i hele MS Office-pakken, men hans hjerte brænder særligt for Excel, hvor han også programmerer egne makroer i VBA (Visuel Basic for Applications). Han lægger vægt på, at alle har noget med hjem, når kurset er færdigt. 16

17 Om os Shoaib har erfaring med implementering af Lean og optimering af SCM fra danske og internationale virksomheder. Senest hos Glud & Marstrand, Danfoss og C&D Foods. Shoaib er også Black Belt i Six Sigma, som gør, at han går meget metodisk og struktureret til opgaverne. Jan Bredvig har i mere end 17 år undervist i ledelse og projektledelse. Han har gennem udvikling af ledere og projektledere bl.a.hjulpet store koncerner med organisatoriske udviklingsprojekter. Jan forstår hurtigt medarbejderes indbyrdes relationer og kan på basis heraf befordre et samarbejde mellem alle dele af organisationen - baseret på gensidig respekt for faggrupper, arbejdsopgaver og behov. Han har projektledelseserfaring fra større EU-projekter, organisationsudvikling i hotelbranchen, og it-udvikling. Han har også en diplomuddannelse i ledelse og en pædagogisk uddannelse. Certificeringer omfatter: IPMA og autorisation i Belbins teamroller. Christina Foldager er uddannet geolog. Med energi, pædagogik og erfaring tilgår Shoaib opgaverne og får hele organisationen med i forandringen, og han at motiverer medarbejdere til selv at tage ansvar for forbedring af processer. Michael Christiansen er uddannet eksporttekniker, merkonom i international handel, coach, pædagogisk diplom, Black Belt i Six Sigma og MBA i strategisk ledelse. Michael har været selvstændig på HR-området og underviser i en lang række HR, ledelse- og optimeringsprocesser, åbne forløb og internt i virksomheder bl.a. ECCO, Danfoss, Sauer- Danfoss, LINAK, Gram. Michaels undervisningsstil kendetegnes ved, at han gør tingene lidt anderledes, end man normalt gør. Med sin positive energi, gå på-mod og seriøsitet er Michael medvirkende til at flytte personer og organisationer. Med Michael som underviser sikres, at teori og viden bliver omsatt til handling. Hun er erfaren projektleder i offentlige organisationer og private virksomheder - senest fra DANVA som programleder for vandsektorens fælles digitaliseringsindsats i Det Digitale Vandselskab samt strategien om enterprise 2.0-systemer. Christina har erfaring med styring af projekter, der involverer interessenter, især fokus på de bløde sider i projektledelsen som at skabe motivation, ledelse og sammenhold med respekt for proces- og forretningsforståelsen. Certificeringer omfatter: MSP -Practioner (PRINCE2( ) programledelse) og autorisation i Belbins teamroller. Shoaib Nashir er uddannet cand merc. i Business Relationship Management. Han har også ingeniøruddannelse med speciale i SCM og procesoptimering med LEAN og Six Sigma. Shoaib er certificeret i Black Belt Six Sigma. René Boisen er chefkonsulent ved International Business College. René har udviklet hele vores sælgeruddannelse, heriblandt salgspsykologi, strategisk salg og eksportsalg og har selv en lang erfaring inden for udvikling af organisationer i salg, kundeservice og teamudvikling. Han har igennem de senere år haft stor fokus på at omsætte viden og læring til konkrete handlinger og resultater ude i organisationerne. Dette foregår altid igennem stor involvering direkte i organisationen på alle niveau, men først og fremmest ved at skabe sammenhæng mellem konkrete mål og handlinger. Bl.a. PostNord Danmark/Sverige René har været selvstændig, uddannet i Forsvaret, masteruddannelse i ledelse MMD og uddannet coach. 17

18 IBC Innovationsfabrikken Birkemosevej Kolding Tlf

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Projektledelse. - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed.

Projektledelse. - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed. Projektledelse - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed. Der er brug for god projektledelse Projektforløbet er til dig, der arbejder med projekter

Læs mere

LEDERNES KOMPETENCECENTER

LEDERNES KOMPETENCECENTER LEDERNES KOMPETENCECENTER KURSUSOVERBLIK 2015 VIDEN DER BRINGER DIG VIDERE COACHING COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING 23/9 NY LEDER - HVAD NU? Adgang til modul i 3 måneder ÅRETS PROJEKTDAG 2015 Pris kr. 3.495

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) Middle Management Program (MMP) Lederudviklingsprogram for mellemledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der leder andre ledere, og som allerede har erfaring med denne lederrolle

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere.

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Bestyrelseskandidatur

Bestyrelseskandidatur KONTAKT Ditte Keinicke Stabelhøjen 4 8400 Ebeltoft e-mail: dk@keinicke.com mobil: 2426 2079 BESTYRELSESPROFIL Jeg ønsker at skabe værdi i bestyrelsen gennem engagement og aktivt brug af mine kernekompetencer.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Salgs-Indkøbs- tilbudschef NR. 1038. Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Supply Chain Director NR. 1027. Produktionschef NR. 1003

Salgs-Indkøbs- tilbudschef NR. 1038. Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Supply Chain Director NR. 1027. Produktionschef NR. 1003 Salgs-Indkøbs- tilbudschef NR. 1038 Stærke salgs- og ledelses kompetencer, udarbejdelse af strategi, opdyrkning af nye markeder, stærk forhandler. Flere års erfaring fra byggeindustrien Mini MBA, HD 1.

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse Faglig Projektleder i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse I dit arbejde har du opnået en indsigt og erfaring, der - sammen med din uddannelse - giver dig en solid faglig fundering. Du er

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Kilde: Decision Dynamics Leadership Role Styles by Management Level Most Successful 20% 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00 Supervisor Manager

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Projektledercertificering

Projektledercertificering Projektledercertificering Kompetenceudvikling, karrieremuligheder og fagligt fællesskab Program for webinaret Hvorfor få en projektledercertificering? Certificeringsmuligheder generelt Generel information

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

DAC 365. Mennesker - Succes - Udvikling

DAC 365. Mennesker - Succes - Udvikling DAC 365 DRIVE ATTITUDE OG CONFIDENCE i hverdagen året rundt. DAC 365 målretter indsatsen på medarbejderens motivation, attitude og kompetencemæssige værktøjskasse. En positiv og eksponentiel udvikling

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: To dages uddannelse for sælgere med fokus på:

To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: To dages uddannelse for sælgere med fokus på: SALGSUDDANNELSE SALES ACADEMY Én uddannelse for både salgsledere og sælgere To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: > > Virksomhedens salgsstrategi > > At opnå bedre salgstal > > At sammensætte

Læs mere

OPLÆG. Udviklingsworkshop

OPLÆG. Udviklingsworkshop OPLÆG Udviklingsworkshop Fra teori til handling Udviklingsrejsen for din kommunes produktionsvirksomheder Dansk Produktions Univers A/S d. 5. januar 2017 Baggrund Med udgangspunkt i et ønske om på en direkte

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

HR strategi 2014 Udarbejdet efterår 2012

HR strategi 2014 Udarbejdet efterår 2012 HR strategi 2014 Udarbejdet efterår 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND 3 2. HR STRATEGI ANNO 2014 4 3. HR LEVERANCER 5 4. STRATEGISKE HR INDSATSOMRÅDER INDTIL 2014 6 5. BESLUTNINGSPROCES FOR HR

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation 42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation I dette nyhedsbrev får du et overblik over, hvad netop du skal gøre for at sikre en langt mere produktiv salgsorganisation. Det er mit

Læs mere

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT Første del af bogen omhandler de væsentligste områder, der påvirker virk somhedens evne til at drive projekter. Anden del af bogen giver et forslag til, hvordan du i din virksomhed skaber de bedste rammer

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere