Version 1.0, d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 1.0, d. 2014.02.14"

Transkript

1 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger om fordelingslisternes enkelte positioner. Ad pos. 101 Anstilling Denne position omfatter samtlige udgifter som ikke hører under fordelingslistens øvrige positioner, herunder specielt: Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads, transportomkostninger og indkvartering samt forsikringer. Pos 110 Afrømning for bygninger, skure p-plads og ledninger Denne position omfatter afrømning af evt. vegetationslag over fremtidige bygninger, skurer, legeplads, ledningsgrave, vejstrækning og øvrige terrænanlæg (tykkelse op til 20 cm). I arbejdet skal være indeholdt depotlægning, køreafstand max. 500 m for senere genudlægning. Position afregnes pr. m 2 opmålt areal. Pos 111 Udgravning for bygninger, skure og pladser Denne position omfatter udgravning for bygninger til fast fjeld samt udgravning for legeplads, skurer, p-plads og vej mellem p-plads og legeplads. Positionen omfatter depotlægning indenfor en afstand af max. 500 m for senere tilbagefyldning omkring og i bygning med den indbygningsegnede og ikke opfrysningsfarlige del af materialet. Der er stipuleret udgravning fra terrænoverflade til fast fjeld i en afstand af 2,0 meter fra fundamentsyderkanten og med hældning 1:1. For p-plads og vej fra p-plads til legeplads er der stipuleret udgravning fra yderkant areal ved bæredygtigt lag til terrænoverflade med hældning 1:1. Positionen afregnes pr. m 3 fast teoretisk volumen fundet ud fra de opmålte dybder til fjeld for bygninger samt bæredygtig jord for øvrige arealer. Pos 112 og 114 Udsprængning for bygninger, skure, pladser og adgangsvej Denne position omfatter udsprængning for bygninger samt for p-pladser, veje og legeplads. Positionen omfatter depotlægning indenfor en afstand af max. 500 m for senere tilbagefyldning. Der er for bygninger stipuleret udsprængning fra fast fjeld i en afstand af 2 meter fra fundamentsyderkant til fjeldoverflade med hældning 3:1. Positionen afregnes pr. m 3 fast teoretisk volumen fundet ud fra de projekterede arealer samt de opmålte dybder fra eksisterende fjeld til projekteret bund. Pos 113 Udgravning for adgangsvej Denne position omfatter afrømning og evt. udgravning for adgangsvej til den nødvendige dybde. Positionen omfatter depotlægning indenfor en afstand af max. 500 m for senere tilbagefyldning omkring og i bygning med den indbygningsegnede og ikke opfrysningsfarlige del af materialet. Der er stipuleret udgravning fra yderkant areal ved bæredygtigt lag

2 Side 2 af 8 til terrænoverflade med hældning 1:1. Positionen afregnes pr. m 3 fast teoretisk volumen fundet ud fra de opmålte dybder til bæredygtig jord. Pos 115 Udgravning for dræn-, vand- og kloakledning Denne position omfatter udgravning for dræn-, vand- samt kloakledning, når disse ligger i samme ledningsgrav som de førstnævnte ledninger. Positionen omfatter depotlægning indenfor en afstand af max. 500 m for senere tilfyldning over ledninger med den indbygningsegnede og ikke opfrysningsfarlige del af materialet. Positionen afregnes pr. m 2 beregnet ud fra længden af ledningsgrav og dybden af udgravning fra oprindeligt terræn til bund af grav/fjeldspejl. Pos 116 Udsprængning for dræn-, vand- og kloakledning Denne position omfatter udsprængning af fjeld for dræn-, vand- samt kloakledning, når disse ligger i samme grav til projekteret udsprængningsniveau for ledninger. Positionen er inkl. Deponering i depot indenfor en afstand af max. 500 m for senere tilfyldning af materialer. Positionen afregnes pr. m 2 fast fjeld beregnet ud fra længden af ledningsgrav og dybden af udsprængning fra oprindeligt fjeldspejl til bund af projekteret ledningsgrav. Pos 117 Udgravning og tilfyldning for gennemløb Denne position omfatter udgravning for gennemløb og samtlige udgifter for levering og komprimering af udjævnings- og beskyttelseslag samt filterdug omkring gennemløb. Stipuleret mængde er opgjort ved beregning af projekterede længder. Der afregnes med fast pris. Pos 118 Udgravning og tilfyldning for grøfter inkl. grøftebundselementer Denne position omfatter samtlige udgifter forbundet med etablering af grøftebunde i det fri som vist i tegningsmaterialet. Stipuleret mængde er opgjort ved beregning af projekterede længder. Der afregnes med fast pris. Pos 119 Udgravning og tilfyldning for elkabler i terræn Denne position omfatter udgravning for elkabler, når disse ligger i egen ledningsgrav, og samtlige udgifter for levering og komprimering af udjævnings- og beskyttelseslag samt filterdug omkring elkabler i eget trace. Positionen omfatter depotlægning indenfor en afstand af max. 500 m for senere tilfyldning over ledninger med den indbygningsegnede og ikke opfrysningsfarlige del af materialet. Positionen afregnes pr. løbende meter længde (lbm) af lednignsgrav. Pos 120 Tilfyldning i krybekælder Denne position omfatter samtlige udgifter til udlægning og komprimering af tilbagefyldte grusmaterialer i krybekælder fra fjeldoverfladen til projekteret niveau/underside kapillarbrydende lag. Positionen afregnes efter m³ komprimeret indbygget materiale. Mængden

3 Side 3 af 8 beregnes efter opmålt areal og dybden mellem projektet niveau for kælder samt hhv. eksisterende fjeld og projekteret udsprængningsniveau. Pos 121 og 122 Påfyldning i terræn Denne position omfatter indbygning af sprængsten/genanvendeligt komprimerbart grusmateriale som bundsikringslag for fremtidige vej-, p-pladsanlæg og legeplads samt omkring bygninger. Udgiften er inkl. transport fra depot. Positionen afregnes pr. m 3 fast indbygget volumen. Mængden beregnes ud fra projekteret bredde og længder samt opmålt dybde fra bæredygtig bund/fjeldspejl eller projekteret udsprængningsniveau. Pos 123 Påfyldning med knuseros Denne position omfatter samtlige udgifter for levering, udlægning og komprimering af knuseros-bærelag samt afretning og topfyldning af sprængstensoverflade for veje, p-plads samt legeplads. Der afregnes pr. m 2 færdigkomprimeret overflade af knuseros-bærelaget. Arealet findes ud fra de projekterede bredder og længder af arealet. Pos 124 Beskyttelseslag omkring ledninger Denne position omfatter samtlige udgifter for levering og komprimering af udjævnings- og beskyttelseslag samt filterdug omkring brønde, dræn-, vand- og kloakledninger. Der afregnes med fast pris. Pos 125 Tilfyldninger for vand- og kloakedninger Denne position omfatter samtlige udgifter for levering og komprimering af tilfyldning med udgravet/udsprængt genanvendeligt, ikke-opfrysningsfarligt materiale over ledninger og omkring brønde. Positionen afregnes pr. m 2 beregnet ud fra længden af ledningsgrav og opmålt dybde fra overside af beskyttelseslaget omkring ledninger til oprindeligt terræn hhv. underside af bærelag for belægninger. Der afregnes med fast pris. Pos 126 Gennemløb inkl. beskyttelse og fiberdug Denne position omfatter alle udgifter levering, samling og nedlægning af underløb herunder fiberdug, støttelag og omkringfyldning med beskyttelseslag. Der afregnes med fast pris. Pos 127 Beskyttelseslag omkring elkabler Denne position omfatter samtlige udgifter for levering og komprimering af udjævnings- og beskyttelseslag samt filterdug omkring elkabler i eget trace. Der afregnes pr. løbende meter (lbm) ledningsgrav. Pos 128 Ny brønd Denne position omfatter samtlige udgifter for levering, samling og udførelse af brønde i terræn. Der afregnes pr. styk. Indføring og samling mellem brønd og kloakledninger afregnes underanden position.

4 Side 4 af 8 Pos 129 Beskyttelseslag omkring olietank Denne position omfatter samtlige udgifter for levering og komprimering af udjævnings- og beskyttelseslag samt filterdug omkring olietank. Der afregnes med fast pris. Pos 130 Bortkørsel af overskudsmateriale Denne position omfatter samtlige udgifter til bortskaffelse af overskudsmul samt frostfarlige og ikke komprimerbare materialer som f.eks. silt fra depot ved byggepladsen til anvist kommunalt affaldsdepot inkl. Udlægning og udskubning. Der regnes med køreafstand på max. 5 km. Der afregnes pr. m 3 i løst mål. Der er regnet med en omregnignsfaktor på 1,2 mellem naturligt aflejret materiale og løst mål. Pos 131 og 153 Reetablering Denne position omfatter samtlige udgifter til reetablering af terræn omkring bygninger, veje og pladser inkl. udlægning af muld og græssåning eller udbedring af belægninger. Der afregnes i fast pris. Pos 132 Øvrige jordarbejder Denne position omfatter samtlige udgifter til alle øvrige ydelser og biydelser nødvendige for jordarbejder, der ikke kan prissættes under de øvrige positioner. Der afregnes med fast pris. Pos 140 og 141 Stabilt grus belægning Denne position omfatter samtlige udgifter for levering, udlægning og komprimering af stabilt grus. Stipulerede mængder er beregnede arealer af top af færdigkomprimeret stabilt gruslag. Der afregnes pr. m2 færdigkomprimeret overflade af stabilt grus-bærelaget. Arealet findes ud fra de projekterede bredder og længder af arealet. Pos 142 Betonfliser inkl. afretningssand Denne position omfatter samtlige udgifter til levering og udlægning af betonfliser, herunder levering og udlægning af sand, efterfejning, vibrering m.v. Der afregnes pr. m 2 projekteret befæstelse. Pos 143 Kantsten inkl. jordfugt Denne position omfatter samtlige udgifter til levering, opsætning og montering af kantsten sat i tørbeton. Der afregnes pr. løbende meter (lbm) kantsten. Pos 144 Tilfyldning for terrændæk, skure Denne position omfatter samtlige udgifter for levering, udlægning og komprimering af kapillarbrydende lag under terrændæk i skure. Der afregnes pr. m 2 færdigkomprimeret overflade af bærelaget. Arealet findes ud fra de projekterede bredde og længder af arealet.

5 Side 5 af 8 Pos 145 Grøfter inkl. grus Denne position omfatter samtlige udgifter forbundet med etablering af grøftebunde i det fri som vist i tegningsmaterialet inkl. Udførelse af komprimeret gruslag. Der afregnes pr. løbende meter (lbm) grøft. Pos 146 Skråningssikring muld og græssåning Denne position omfatter samtlige udgifter til sikring af påfyldte skråninger med tætning af overflade, udlægning af muld samt græssåning. Der afregnes pr. m 2 skråningsflade. Pos 147 Skråningssikring sprængsten Denne position omfatter samtlige udgifter til sikring af skråninger med sprængsten. Der afregnes pr. m 2 skråningsflade. Pos 148 Skråningssikring glacis Denne position omfatter samtlige udgifter til sikring af skråning med glacis omkring indløb og udløb ved gennemløb. Der afregnes pr. m 2 skråningsflade. Pos 149 Betonplader i terræn Denne position omfatter samtlige udgifter for levering, udlægning og udførelse af betonplader over terræn. Der afregnes med fast pris. Pos 150 Betontrin i terræn Denne position omfatter samtlige udgifter for levering, udlægning og udførelse af betontrin i terræn inkl. Udførelse og komprimering af grus under trin. Der afregnes med fast pris. Pos 151 Hegn og port Denne position omfatter samtlige udgifter for levering, udlægning og udførelse af hegn, låge og port. Der afregnes med fast pris. Pos 152 Opfyldning i legepladser eks. legeudstyr Denne position omfatter samtlige udgifter for levering og udlægning af belægning og opfyldning med muld og græssåning, og ekskl. legeudstyr. Der afregnes med fast pris. Pos 154 Øvrige terrænarbejder Denne position omfatter samtlige udgifter til alle øvrige ydelser og biydelser nødvendige for terrænarbejder, der ikke kan prissættes under de øvrige positioner. Der afregnes med fast pris. Pos 160 Kloakledninger Denne position omfatter samtlige udgifter for levering, udlægning, samling og udførelse af kloakledninger i terræn. Der afregnes med fast pris.

6 Side 6 af 8 Pos 161 Kloakinspektionsbrønde Denne position omfatter samtlige udgifter for levering, udlægning, samling og udførelse af kloakinspektionsbrønde. Der afregnes med fast pris. Pos 162 Drænledninger Denne position omfatter samtlige udgifter for levering, udlægning, samling og udførelse af drænledninger i terræn. Der afregnes med fast pris. Pos 164 Øvrige kloakledningsarbejder Denne position omfatter samtlige udgifter til alle øvrige ydelser og biydelser nødvendige for kloakledningsarbejder, der ikke kan prissættes under de øvrige positioner. Der afregnes med fast pris. Pos 170 Vandledninger Denne position omfatter samtlige udgifter for levering, udlægning, samling og udførelse af vandledninger i terræn. Der afregnes med fast pris. Pos 171 Øvrige vandledningsarbejder Denne position omfatter samtlige udgifter til alle øvrige ydelser og biydelser nødvendige for vandledningsarbejder, der ikke kan prissættes under de øvrige positioner. Der afregnes med fast pris.

7 Side 7 af 8 Ad pos. 180, 150 mm udvendige fundamentsvægge samt indstøbning af 125 mm isolering. Denne position omfatter alle arbejder i forbindelse med udførelse af den yderste del at de udvendige fundamentsvægge her i indbefatte indstøbning af 125 mm isolering. For afregning opmåles faktiske støbte betonareal, målt som følger: Fundamenter i alle ydervægge på nybygning opmåles fra overside fundamenter (overside/overkant fundament/indstøbt isolering) til overside fjeldspejl/udsprængt fjeldoverflade ganget med den samlede længde. Ad pos. 181, 150 mm udvendige fundamentsvægge samt indstøbning af 75 mm isolering. Denne position omfatter alle arbejder i forbindelse med udførelse af den yderste del at de udvendige fundamentsvægge her i indbefatte indstøbning af 75 mm isolering. For afregning opmåles faktiske støbte betonareal, målt som følger: Fundamenter i alle ydervægge på nybygning opmåles fra overside fundamenter (overside/overkant fundament/indstøbt isolering) til overside fjeldspejl/udsprængt fjeldoverflade ganget med den samlede længde. Ad pos. 182, 150mm indvendige fundamentsvægge. Denne position omfatter alle arbejder i forbindelse med udførelse af alle 150 mm fundamentsvæg. Til væggene skal regnes alle frit stående indvendige vægge, samt indvendige del af de udvendige fundamenter. For afregning opmåles faktiske støbte betonareal, målt som følger: Fundamenter i alle ydervægge på nybygning opmåles fra overside fundamenter (overside/overkant fundament/indstøbt isolering) til overside fjeldspejl/udsprængt fjeldoverflade ganget med den samlede længde. Ad pos. 183, Insitustøbte betondæk. Denne position omfatter alle arbejder i forbindelse med udførelse af betondæk i klæder og stueetage. For afregning opmåles faktiske støbte betonareal, målt som følger: Kælder opmåles fra indvendige side af udvendig fundaments. Stue opmåles fra udvendige side af den indvendige del af udvendig fundaments. Ad pos. 184, Betondragere. Denne position omfatter alle arbejder i forbindelse med udførelse af betondragere. For afregning opmåles faktiske længde af støbte dragere. Ad pos. 185, Betonsøjler. Denne position omfatter alle arbejder i forbindelse med udførelse af betonsøjler. For afregning opmåles faktiske længde af støbte søjler.

8 Side 8 af 8 Ad pos. 186, Levering og sætning/iboring/indstøbning af fjeldankre Y16 Denne position omfatter alt arbejde i forbindelse med levering og montering af fjeldankre til fundamentsvægge.. Ad pos. 187, Levering og sætning/iboring/indstøbning af fjeldankre Y20 Denne position omfatter alt arbejde i forbindelse med levering og montering af fjeldankre til fundamentssøjler. Ad pos. 188, Understøbning af stålkonstruktion. Denne position omfatter alt arbejde i forbindelse understøbning af stålkonstruktion, samt indstøbning bolte. Bolte til indstøbning leveres af entreprise 2, og indstøbningen udføres i forbindelse med støbning af søjler. Ad pos. 189, Fundamenter til skuer.. Denne position omfatter alt arbejde i forbindelse udførelse af fundamenter til skuer.

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 1 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Bygherre: Kommuneqarfik Sermersooq, Forbrændingsanlæg v/ Forvaltningen for anlæg og miljø, postboks 1005, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE - HOVEDENTREPRISE

Bygherre: Kommuneqarfik Sermersooq, Forbrændingsanlæg v/ Forvaltningen for anlæg og miljø, postboks 1005, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE - HOVEDENTREPRISE Bygherre: Kommuneqarfik Sermersooq, Forbrændingsanlæg v/ Forvaltningen for anlæg og miljø, postboks 1005, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE - HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE - vedr.

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

FONDEN DET KONGELIGE OPFORSTRINGSHUS. Arbejdsbeskrivelse for jordarbejde

FONDEN DET KONGELIGE OPFORSTRINGSHUS. Arbejdsbeskrivelse for jordarbejde Arbejdsbeskrivelse for jordarbejde 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/5 bips dokument id: 5.125 bips revision: 2.01 bips revisionsdato: 2015-12-22 Udarbejdet: SL Kontrolleret: JCC Godkendt: 4.1 Orientering

Læs mere

I henhold til det i udbudsskrivelsen og eventuelle tillæg hertil anførte udbudsmateriale, tilbyder undertegnede at udføre det omhandlende arbejde til:

I henhold til det i udbudsskrivelsen og eventuelle tillæg hertil anførte udbudsmateriale, tilbyder undertegnede at udføre det omhandlende arbejde til: Haveforenngen Carl Nielsens Minde Sag nr. 12050 Ledningsprojekt Dato 10.01.2014 Tilbudsliste Rev. B 12.02.2014 Side 1 I henhold til det i udbudsskrivelsen og eventuelle tillæg hertil anførte udbudsmateriale,

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

FONDEN DET KONGELIGE OPFORSTRINGSHUS. Arbejdsbeskrivelse for jordarbejde

FONDEN DET KONGELIGE OPFORSTRINGSHUS. Arbejdsbeskrivelse for jordarbejde Arbejdsbeskrivelse for jordarbejde 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/5 bips dokument id: 5.125 bips revision: 2.01 bips revisionsdato: 2015-12-22 Udarbejdet: SL Kontrolleret: JCC Godkendt: 4.1 Orientering

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Overslag m2-120mx160m kunstgræsbane Optimum 60 mm - SBR gummigranulat Guldborgsund kommune

Overslag m2-120mx160m kunstgræsbane Optimum 60 mm - SBR gummigranulat Guldborgsund kommune Overslag 19.200 m2-120mx160m kunstgræsbane Optimum 60 mm - SBR gummigranulat Guldborgsund kommune Udført : SportsTurf A/S Jan Lyngemark Direktør Dato: 7. april 2014 SportsTurf A/S Køjevænget 28 DK-2791

Læs mere

Overslag m2-110mx76m kunstgræsbane Optimum 60 mm - SBR gummigranulat Guldborgsund kommune

Overslag m2-110mx76m kunstgræsbane Optimum 60 mm - SBR gummigranulat Guldborgsund kommune Overslag 8.360 m2-110mx76m kunstgræsbane Optimum 60 mm - SBR gummigranulat Guldborgsund kommune Udført : SportsTurf A/S Jan Lyngemark Direktør Dato: 18. april 2014 SportsTurf A/S Køjevænget 28 DK-2791

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H05010.75 Belysningsentreprise H050 Kolding - Frøslev H05010 Ny TSA 65b; syd for Kolding E45 September 2016 TAG H05010.75 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

EMNE: Tilbudsliste Side 1. Lindø Port of ODENSE Kystvejen Munkebo. Byggesag: Udskiftning af brinksikring

EMNE: Tilbudsliste Side 1. Lindø Port of ODENSE Kystvejen Munkebo. Byggesag: Udskiftning af brinksikring EMNE: Tilbudsliste Side 1 Bygherre: Lindø Port of ODENSE Kystvejen 100 5330 Munkebo Tilbudsgiver: Undertegnede tilbyder herved at udføre den ovenfor anførte entreprise i nøje overensstemmelse med det udsendte

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

TILBUD. Hovedpost Betegnelse Total ekskl. moms kr. 01. ARBEJDSPLADS M.V.

TILBUD. Hovedpost Betegnelse Total ekskl. moms kr. 01. ARBEJDSPLADS M.V. TILBUD Nedenstående arbejder vedrørende entreprise H4530.45 - Støjskærm langs motorvejen ved Svendborg, tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af august 21 angivne grundlag for en

Læs mere

AAB, Ledningsgrave. Projekt- og sikkerhedsklasser fastlægges i henhold til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord.

AAB, Ledningsgrave. Projekt- og sikkerhedsklasser fastlægges i henhold til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. 1. Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for ledningsgrave omfatter arbejder med etablering af ledningsgrave. De ledningsspecifikke arbejder er ikke medtaget ud overkrav til grundforstærkning, ledningszone

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet 0.1 Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

LEDNINGSZONEN. DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

LEDNINGSZONEN. DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord LEDNINGSZONEN DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord DS 475 Norm for etablering af ledninger i jord DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord 6.3 Ledningszonen 6.3.1 Almene krav Ledningszonen

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for tilbudsliste (TBL-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for tilbudsliste (TBL-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for tilbudsliste (TBL-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet spris 1 1.1 ARBEJDSPLADS M.V. Indretning, drift og rømning af arbejdsplads

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER

UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER UDBUDSKONTROLPLAN Versions nummer 06 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse og pr. 1000 m3 Methyleneblåt - metoden Stabilt

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/7 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 1 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

PARADIGME STABILT GRUS - TAG-P UDBUD DECEMBER 2016

PARADIGME STABILT GRUS - TAG-P UDBUD DECEMBER 2016 PARADIGME UDBUD DECEMBER 2016 UDBUD I denne TAG-P skal kun medtages tilbudslistens poster jf. Generelt - TAG-P side 3, for det omhandlede emne. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG Stabilt grus - TAG-P er supplerende

Læs mere

PARADIGME JORDARBEJDER TAG-P UDBUD FEBRUAR 2018

PARADIGME JORDARBEJDER TAG-P UDBUD FEBRUAR 2018 PARADIGME UDBUD FEBRUAR 2018 I denne TAG-P skal kun medtages tilbudslistens poster jf. Generelt - TAG-P side 3, for det omhandlede emne. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG Jordarbejder - TAG-P er tilbuds-

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

T I L B U D S L I S T E N R. 2

T I L B U D S L I S T E N R. 2 Bygherre Dato Rev A Qaasuitsup Kommunia 20.08.2012 Undertegnede tilbyder vedrørende: Atuarfik Mathias Storch T I L B U D S L I S T E N R. 2 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

1 Projekt: Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Projekt nr.: Dato:

1 Projekt: Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Projekt nr.: Dato: Side 1 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre entreen på det i betingelser og beskrivelser angivne grundlag for en betaling af: 1 ARBEJDSPLADS M.V. kr. FORBEREDENDE ARBEJDER/ 2 JORDARBEJDER kr. 3

Læs mere

T I L B U D S L I S T E HOVEDENTREPRISE

T I L B U D S L I S T E HOVEDENTREPRISE Bygherre Dato 11.11.2011 Grønlands Selvstyre v/ A/S Boligselskabet INI T I L B U D S L I S T E HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte hovedentree for de angivne er

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014 VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder herved at udføre arbejdet i forbindelse med ovennævnte opgave, i nøje overensstemmelse med udbudsmaterialet. Tilbuddet afgives

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

TILBUDSLISTE - samleside (side 2)

TILBUDSLISTE - samleside (side 2) - samleside (side 2) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise "" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af 30. august 2013 angivne grundlag for en betaling af: Samlet tilbudssum

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Daginstitution i Tasiilaq Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 14.02.2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s INUPLAN A/S postbox

Læs mere

Bygherre: Rebild Kommune og Rebild Forsyning 3 Projekt: Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Rev.: 1 Projekt nr.: Dato:

Bygherre: Rebild Kommune og Rebild Forsyning 3 Projekt: Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Rev.: 1 Projekt nr.: Dato: 3 Betegnelse Enhed Mængde Enheds- I alt i alt 1 ARBEJDSPLADS M.V. 1.1 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads 1.1.1 Indretning, drift, afrigning og rømning af arbejdsplads 1.2 Færdselsregulerende

Læs mere

Jammerbugt Kommune. TILBUDSLISTE vedrørende Vådområdeprojekt Haverslev Mølleå

Jammerbugt Kommune. TILBUDSLISTE vedrørende Vådområdeprojekt Haverslev Mølleå Jammerbugt Kommune Side 1 TILBUDSLISTE vedrørende Vådområdeprojekt Haverslev Mølleå Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte arbejde på vilkår, som er anført i udbudsmateriale dateret

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 16.07.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 1: Opførelse af ny undervisningsbygning

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Opgravning & Retablering

Opgravning & Retablering Opgravning & Retablering 1 Poul-Erik Jakobsen Udgangspunktet 2 Når vi lige har lavet vores nye vej, står vi og ser på dette her det er flot og godt! Resultater 3 Men på et eller andet tidspunkt er vi nødt

Læs mere

Tilbudsliste. KLAR Forsyning A/S. NO-DIG kloakrenovering

Tilbudsliste. KLAR Forsyning A/S. NO-DIG kloakrenovering 15.september 2016 Undertegnende entreprenør tilbyder i henhold til KLAR Forsynings udbudsmateriale (rammeaftale, arbejdsbeskrivelser) at udføre de i nærværende tilbudsliste omhandlende arbejder og leverencer,

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Tilbudsliste TBL H Jord- og belægningsarbejde

Tilbudsliste TBL H Jord- og belægningsarbejde Tilbudsliste TBL H42302.20 Jord- og belægningsarbejde H423 Ringvejen i Holstebro H42302 Stitilslutninger på Ringvejen September 2014 Tilbudsgiver Navn: Adresse: # LICITATION Vedrørende Jord- og belægningsarbejde

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder Tilbudsliste Entreprise DH521.02.20 Jord- og belægningsarbejder H521 Odense - Faaborg >>> DH521.02 Stikrydsning ved Sallinge september 2013 Km. 22.500-22.600 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Teglgårdsparken

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato:

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato: Side 1 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre entreen på det i betingelser og beskrivelser angivne grundlag for en betaling af: 1 ARBEJDSPLADS M.V. kr. 2 FORBEREDENDE ARBEJDER/ JORDkr. 3 KLOAKARBEJDER

Læs mere

Sundby Mors Havn, Havneudvidelse. Byggemøde. På byggepladsen (JJ) UJ, SW. Alle deltagere

Sundby Mors Havn, Havneudvidelse. Byggemøde. På byggepladsen (JJ) UJ, SW. Alle deltagere Sag 11.104.01 Sundby Mors Havn, Havneudvidelse Emne Byggemøde Tid og sted Mandag den 2012.08.27, kl. 8.30 På byggepladsen Møde nr. 3 Referent (JJ) Afbud UJ, SW Kopi til Alle deltagere Næste møde Tirsdag

Læs mere

1200 L 2500 L 4300 L 3300 L 5000 L 7000 L+ Samletanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

1200 L 2500 L 4300 L 3300 L 5000 L 7000 L+ Samletanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning 1200 L 2500 L 4300 L 3300 L 5000 L 7000 L+ Samletanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 2 års garanti Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

TILBUDSLISTE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN

TILBUDSLISTE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN NYBYYGERI, STRANDVEJEN 131A TILBUDSLISTE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN Totalentreprise Tilbudsliste Dateret: 12.06.2018 Tilbudsliste Side : 2/18 Indhold: 1. Tilbudsliste... 3 1.1 Udfyldelsen...

Læs mere

1200 L 2500 L 4300 L 3300 L 5000 L 7000 L+ Samletanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

1200 L 2500 L 4300 L 3300 L 5000 L 7000 L+ Samletanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning 1200 L 2500 L 4300 L 3300 L 5000 L 7000 L+ Samletanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERING... 2 1.1 Regulering af enhedspriser ved ændring

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr:

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr: SB Bygherre: Grønlands Selvstyre dato: 11.11.2011 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af blok

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

Særlig betingelser (SB) For samtlige entrepriser Vedr.

Særlig betingelser (SB) For samtlige entrepriser Vedr. Bygherre: Dato: 01.07.2011 IAAN Sag nr.: 10284 v/ INI Byggeteknik AS Særlig betingelser (SB) For samtlige entrepriser Vedr. Udbygning af Ilulissat Sygehus tnt nuuk a/s COWI Grønland A/S postbox 189, 3900

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 01.09.2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende ENFAMILIEHUS TIL FORMANDEN FOR INATSISARTUT tnt nuuk a/s INUPLAN A/S postbox 189,

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

TILBUDSLISTE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN

TILBUDSLISTE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN NYBYYGERI, STRANDVEJEN 131A TILBUDSLISTE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN Totalentreprise Tilbudsliste Dateret: 12.06.2018 Tilbudsliste Side : 2/19 Indhold: 1. Tilbudsliste... 3 1.1 Udfyldelsen...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE GÆLDENDE FOR BELÆGNINGSARBEJDER

ARBEJDSBESKRIVELSE GÆLDENDE FOR BELÆGNINGSARBEJDER HAVEFORENINGEN CARL NIELSENS MINDE ARBEJDSBESKRIVELSE GÆLDENDE FOR BELÆGNINGSARBEJDER 10.01.2014 Indholdsfortegnelse Side : 2/21 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Projektgennemgang Arbejde: AAB ledningsgrave december 2008 og Ledningsgrave

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H TILBUDSLISTE ENTREPRISE H370.03.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.03 Cykelsti ved Velhustedvej FEBRUAR 2014 Revision 1 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE [rev. 1] TILBUD

Læs mere

Silva Cell 2 DeepRoot Rodkassetter til rodvenligt bærelag

Silva Cell 2 DeepRoot Rodkassetter til rodvenligt bærelag Installationsguide Silva Cell 2 DeepRoot Rodkassetter til rodvenligt bærelag BG Cura ApS Egegårdsvej 5 5260 Odense S Tlf.: +45 6310 5000 info@bgcura.dk www.bgcura.dk 1 Denne installetionsguide er udarbejdet

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE GÆLDENDE FOR JORDARBEJDER FOR LEDNINGER

ARBEJDSBESKRIVELSE GÆLDENDE FOR JORDARBEJDER FOR LEDNINGER HAVEFORENINGEN CARL NIELSENS MINDE ARBEJDSBESKRIVELSE GÆLDENDE FOR JORDARBEJDER FOR LEDNINGER 10.01.2014 10.01.2014 Indholdsfortegnelse Side : 2/30 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision

Læs mere

30028 Plejehjemmet Strandhøj - Tilbudsliste af , rev. 01

30028 Plejehjemmet Strandhøj - Tilbudsliste af , rev. 01 30028 Plejehjemmet Strandhøj - Tilbudsliste af 05.07.2017, rev. 01 Beskrivelse: Undertegnede entreprenør tilbyder herved fagentreprisen i henhold til det udleverede udbudsmateriale bestående af betingelser,

Læs mere

ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere