Evaluering af Magasinet P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Magasinet P"

Transkript

1 Evaluering af Magasinet P En spørgeskemaundersøgelse 2016 Evaluering af Magasinet P baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen fandt sted i perioden fra den 14. oktober til den 31. oktober Dansk Psykolog Forening

2 Indhold Kort Fortalt... 3 Tak til... 3 Etik... 3 Udarbejdet af... 3 Resume & Hovedkonklusioner... 4 Undersøgelsens resultater:... 4 Introduktion... 5 Formål med undersøgelsen... 5 Metode & dataindsamling... 6 Undersøgelses- & analysedesign... 6 Vores respondenter... 7 Repræsentativitet i forhold til vores samlede medlemsskare... 7 Undersøgelsens resultater... 8 Den samlede tilfredshed med Magasinet P... 8 Magasinet P s betydning for medlemskab af DP, DP s virke og den eksterne profilering af psykologer 10 Design og Layout Medlemmernes vurdering af, hvad Magasinet P gør, og hvor vigtigt det er for dem Afspejling af professionel identitet Dækning af faglige interesser Inspirerende og lærerigt Repræsentation af psykologfaget Branding af psykologi og psykologer Psykologer som kilder Andre faggrupper og interessenters mulighed for at komme til orde Internationalt stof Magasinet P og samfundet Kobling til samfundsmæssig dagsorden Prioritering af artikler med samfundsmæssige problemstillinger Magasinet P og videnskab & forskning Vigtigheden af at favne bredt Magasinet P og psykologers virke Magasinet P og debat Magasinet P - et journalistisk bearbejdet magasin

3 Kontekst og omfang Den samlede tilfredshed med Magasinet P Sammenligning med tilfredsheden med PsykologNyt Tilfredshed med Magasinet P på tværs af køn, alder og sektion Bilagsmateriale Bilag 1: Samlede resultater Generel tilfredshed Tilfredshed på tværs Betydning af, at foreningen udgiver et blad Hvor godt er vi lykkes med relanceringen og hvor vigtig synes medlemmerne målene er Medlemsdebat og medlemsdemokrati debat på hjemmeside eller i blad Design og udseende bladets umiddelbare appel til medlemmerne Medlemmernes holdning til skribenttyper Hvor ofte, hvor meget og hvordan medlemmerne læser bladet Bilag 2: Spørgeskema

4 Kort Fortalt Rapporten Evaluering af Magasinet P bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening. Undersøgelsen afdækker medlemmernes tilfredshed med deres fagmagasin Magasinet P et år efter at medlemsbladet blev lanceret. I alt 1922 medlemmer deltog i undersøgelsen. Det svarer til en svarprocent på 20 procent. I rapporten går vi i dybden med medlemmernes tilfredshed indenfor en række emner. Tak til Vi takker alle jer medlemmer, som tog sig tid til at deltage i undersøgelsen. Etik Alle respondenter er anonymiseret. Ved citater fremgår ingen navne. Udarbejdet af Dansk Psykolog Forening 3

5 Resume & Hovedkonklusioner Rapporten Evaluering af Magasinet P bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening. Undersøgelsen fandt sted i perioden 14. oktober til den 31. oktober I alt har 1922 respondenter gennemført spørgeskemaet. Det svarer til en svarprocent på 20 procent. Vi har set på, hvordan vores respondenter fordeler sig indenfor kategorierne alder, køn samt sektionsforhold og sammenholdt disse faktorer med de oplysninger, vi har adgang til via vores medlemssystem. Undersøgelsens resultater: Undersøgelsen er repræsentativ på tværs af foreningen med hensyn til alder, køn og sektionsmæssigt tilhørsforhold. Tilfredshed med Magasinet P. Medlemmerne er generelt set mere tilfredse, end de er utilfredse med Magasinet P. Der er dog forskelle mellem aldersgrupper og betydelige forskelle mellem sektioner. Medlemmerne er mere tilfredse med Magasinet P, end de var med PsykologNyt. Betydningen af at modtage et medlemsblad. Medlemmerne er generelt e i, at det er vigtigt for medlemskabet, at de modtager et blad. Generelt er medlemmerne e i, at det giver værdi til medlemskabet at modtage Magasinet P. DP s virke og betydningen af, at foreningen udsender et blad. Medlemmerne er generelt e i, at det er vigtigt for DP s virke, at foreningen udsender et blad. De er dog lidt mindre e i, at det er vigtigt for den eksterne profilering, at DP udsender Magasinet P. Relanceringens succes. Medlemmerne tillægger generelt set stor værdi til de mål, som relanceringen havde, men de synes i noget mindre grad, at relanceringen er lykkes på de pågældende mål. Den største forskel i tillagt værdi og succes findes på forskning. Diskrepansen mellem, hvor vigtigt noget er, og om det udføres i praksis, gør sig også gældende for de medlemmer, som er meget tilfredse med Magasinet P. Medlemsdebatten. Medlemmerne er meget delte på spørgsmålet om, hvorvidt det svækker foreningens demokrati hhv. er hensigtsmæssigt for Magasinet P, at debatindlæg nu ikke længere findes i bladet. De er dog mere e i, at det er hensigtsmæssigt, at debat kan finde sted oftere end månedligt. Design og layout. De fleste medlemmer finder, at bladet er indbydende at se på og at læse i. Skribenter. Medlemmerne er delte på spørgsmålet om, hvorvidt det er godt, at indholdet overvejende er produceret af journalister, hhv. om det svækker kvaliteten, at det ikke er skrevet af psykologer. Læseformat. Medlemmerne læser helt overvejende bladet i papirformat. 4

6 Introduktion Formål med undersøgelsen I sensommeren 2015 fik vi i Dansk Psykolog Forening fagmagasinet Magasinet P. Beslutningen om, at foreningen skulle have et fagblad blev truffet af den daværende bestyrelse med den hensigt at give alle medlemmer et inspirerende og aktuelt fagblad, som samtidig har evnen til at profilere psykologer og psykologfaglighed som en stærk aktie i samfundsdebatten. Bestyrelsen besluttede, at Magasinet P skal: Brande psykologer og psykologfaglighed Sætte fokus på, informere, perspektivere og skabe debat om psykologiens betydning i alle dele af samfundet og for samfundslivet Inspirere psykologer (medlemmer) og skabe en stærkere platform for faglig identitet og stolthed Påvirke beslutningstagere og beslutningsprocesser Fra at have et medlemsblad, Psykolog Nyt, hvor medlemmer skrev og publicerede egne artikler til andre medlemmer fik vi nu et fagmagasin, Magasinet P, som først og fremmest er skrevet af journalister. Magasinet P er et medlemsblad, men ikke kun skrevet til medlemmer. Dets målgruppe er også eksterne aktører og interessenter med interesse for psykologi. I forbindelse med lanceringen af Magasinet P besluttede bestyrelsen, at Magasinet P skulle evalueres efter et år. I januar 2016 vedtog den siddende bestyrelse i Dansk Psykolog Forening en række kriterier for en samlet evaluering. Den samlede evalueringspakke er omfattende og består af flere dele: 1)En spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening med henblik på at afdække tilfredsheden med Magasinet P; 2) En kortlægning af magasinets rækkevidde; 3) En kvantitativ opgørelse af magasinets indhold og 4) En opgørelse over webtrafik på magasinets del af Denne rapport vedrører den del af evalueringen, som vedrører en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, og afdækker medlemmernes tilfredshed med og vurdering af Magasinet P. Hensigten med en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer er ikke en traditionel læserundersøgelse. I stedet er formålet, at se på om Magasinet P ifølge medlemmer af Dansk Psykolog Forening - tilfører værdi på netop den række af parametre, som bestyrelsen lagde til grund for lanceringen af bladet, og også hvor vigtige disse parametre er ifølge vores medlemmer. I nærværende undersøgelse har vi været optaget af at afdække om Magasinet P efter medlemmernes vurdering formår at leve op til hensigten. 5

7 Metode & dataindsamling Undersøgelsens dataindsamling er en spørgeskemaundersøgelse, som forløb over perioden fra den 14. oktober til den 31. oktober Samtlige medlemmer, som har registreret sig i vores medlemssystem med en gyldig mailadresse modtog et spørgeskema. I alt 9429 medlemmer blev matchet i forhold til vores medlemssystem 1. Ud af de mulige 9429 respondenter valgte 1922 at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen. Svarprocenten i denne undersøgelse er altså 20 procent. Undersøgelses- & analysedesign Spørgeskemaet benytter en lang række spørgsmål og rækker af udsagn, som vores medlemmer er blevet bedt om at angive deres grad af hed med. Spørgeskemaundersøgelsen gør også brug af et afsluttende fritekstfelt, hvor det enkelte medlem er inviteret til at give sine afsluttende kommentarer. Mange af vores medlemmer har via dette fritekstfelt beriget datamaterialet og alle de kvalitative udsagn er analyseret med henblik på at komme tættere på medlemmernes oplevelser og holdninger til Magasinet P. Denne rapport er først og fremmest en deskriptiv analyse af det kvantitative dataset. Men de mange kvalitative udsagn har givet os mulighed for observationsanalyser, som vi har valgt også at gøre brug af. Fordi de afsluttende kommentarer ikke knytter sig til et særligt spørgsmål i skemaet, men til gengæld har givet medlemmet lov til at selv at definere, hvad der er vigtigt at fortælle, har vi tematiseret de kvalitative udsagn således, at vi bruger det kvalitative materiale dér, hvor medlemmernes udsagn belyser pointer og kan eksemplificere det øvrige dataset. Når vi fx beder vores medlemmer tilkendegive grad af hed med udsagnet Det svækker foreningens medlemsdemokrati, at medlemmernes debatindlæg nu forefindes på hjemmesiden, har vi med kvalitative udsagn ønsket at komme tættere på medlemmernes holdninger end hvad en figur som samler medlemmernes kvantificerbare svar tillader. Vi har valgt at lade kvalitative udsagn fungere som indgange til de forskellige afsnit i rapporten. Når et kvalitativt udsagn benyttes i nærværende rapport er det i nogle tilfælde, fordi det illustrerer et generelt erfaringsbillede. Andre gange er det kvalitative udsagn i stedet brugt til at illustrere det skæve, eller fordi udsagnet rejser en pointe eller synspunkt, som er mindre synligt i det kvantitative datasæt. 1 Dansk psykolog Forening har netop fået sit medlem nummer De 9429 medlemmer, som har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen er altså de, der har registreret sig med en gyldig mailadresse i vores medlemssystem m4. 6

8 Vores respondenter I alt 1922 respondenter har valgt at svare på undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 20 procent. Repræsentativitet i forhold til vores samlede medlemsskare Vores respondenter er repræsentative i forhold til vores samlede medlemsskare både i forhold til køn, alder og sektion, som det står registreret i vores medlemssystem M4. I forhold til sektionerne er der en lille overrepræsentation af selvstændige, da der er 20 procent selvstændige i undersøgelsen mod den samlede medlemsandel af selvstændige psykologer på 16 procent. Tabel 1: Repræsentativitet. Køn % 5 21% Kvinde Mand Undersøgelsen M4 Tabel 2: Repræsentativitet. Alder. 18% 21% 19% 18% 16% 18% 17% 6% 7% 1% Undersøgelse M4 Tabel 3: Repræsentativitet. Sektion. 25% 15% 13% 14% 22% 18% 16% 16% 17% 17% 1 5% 7% 6% 4% 2% 3% 3% 2% 2% Undersøgelse M4 7

9 I det følgende I det følgende viser vi undersøgelsens resultater. Vi starter med at beskrive medlemmernes generelle tilfredshed med Magasinet P. Undersøgelsens resultater Den samlede tilfredshed med Magasinet P Format og layout har bragt bladet ind i det nye årtusind! Prioritering af samfundsrelevante artikler og indlæg gør bladet mere relevant og aktuelt, og vækker umiddelbart interesse og lyst til at læse. Jeg føler mig repræsenteret og er for første gang stolt af foreningen og den profil der er lagt. Det var tiltrængt at vores organisation har fået en stemme i samfundsdebatten. Jeg kunne også godt lide at man tidligere kunne læse artikler af navngivne psykologer. Det nuværende format er mere distanceret og mindre medlemsagtigt. Det er sikkert mere interessant for ikke-medlemmer, men ikke for mig. "Jeg synes det er ærgerligt at færre psykologer bidrager med refleksioner, men kan på den anden side godt se at en journalistisk tilgang kan gavne. Der var brug for et løft, så vi kan skabe opmærksomhed udenfor egne rækker. At flytte debatten til nettet er et vigtigt skridt. En professionalisering, når journalister skriver artiklerne, er også en vigtig faktor. Det hele afhænger af, hvad man vil med bladet, og jeg oplever, at vi som psykologer har meget at bidrage med til samfundsdebatten. Derfor er det en fordel at lægge linjen, så målgruppen ses bredere, end os selv. Vi spurgte vores medlemmer hvor tilfredse de er med Magasinet P. Spørgsmålet stillede vi som et af de sidste spørgsmål i undersøgelsen. Resultatet viser, at i alt 71 procent er meget tilfredse eller tilfredse med Magasinet P, mens 15 procent er utilfredse eller meget utilfredse. Tabel 4: Hvor tilfreds er du med Magasinet P? % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 12% 11% Utilfreds 4% 2% Meget utilfreds Det fremgår af ovenstående tabel, at 30 procent svarende til 584 medlemmer er meget tilfredse med Magasinet P. 41 procent svarende til 789 medlemmer er tilfredse, 12 procent svarende til 239 medlemmer er hverken tilfredse eller utilfredse og 11 procent svarende til 204 medlemmer er utilfredse. 4 procent 8

10 svarende til 76 medlemmer er meget utilfredse med Magasinet P. 2 procent svarende til 30 medlemmer har svaret ved ikke 2. 2 Vi bad i et efterfølgende spørgsmål vores respondenter tænke tilbage på dengang de modtog medlemsbladet Psykolog Nyt. Ikke alle vores respondenter har oplevet at modtage dette medelmsblad, da de er indmeldt i Dansk psykolog Forening efter relanceringen af bladet. Men hvis vi sammenligner tilfredsheden med Magasinet P og Psykolog Nyt finder vi, at tilfredsheden med Magasinet P relativt set er større. 57 procent angav at være meget tilfredse eller tilfredse med Psykolog Nyt sammenholdt med de 71 procent som angiver, at være meget tilfredse med Magasinet P. 9

11 Magasinet P s betydning for medlemskabet af DP, DP s virke og den eksterne profilering af psykologer Magasinet P afspejler et fag og en faggruppe som fremstår mere samlet end tidligere, og som på den måde viser retningen og øger interessen for faget. Vi ser ud til at være kommet ud over tidligere tiders mange interne slagsmål, som virkede u konstruktive og noget ubehjælpsomme. Dejligt at fagligheden er kommet så meget i fokus - og på den brede og engagerede måde. Tak for det. Bladet bør primært være et medlemsblad og ikke branding af psykologer. Det kan gøres andre steder. Foreningen er blevet så optaget af sin profilering udadtil, at man glemmer betydningen af dialogen og værdien af et medejerskab til bladet "Min mand er Djøf er, og jeg griner ad ham hver gang han får sit medlemsblad, for han bladrer det altid hurtigt igennem ude ved postkassen, hvorefter det stort set altid ryger direkte i den udendørs skraldespand. Det er simpelthen så elendigt og intetsigende. Han er meget misundelig på vores fagblad og læser det gerne - og med god grund. Det er virkelig relevant læsning forklaret på en tilgængelig måde uden at miste det høje akademiske niveau. Godt arbejde! "Så fedt med et nyt, opdateret og mindre navlepillende medlemsblad/fagmagasin". Vi har spurgt medlemmerne om, hvad det betyder for deres medlemskab af DP, at de modtager et blad, og om Magasinet P tilfører værdi til medlemskabet. Vi har også spurgt om medlemmerne mener, at det er vigtigt for DP s virke, at foreningen udsender et blad samt om Magasinet P er vigtig for den eksterne profilering af psykologer. 86 procent af medlemmerne er helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt for deres medlemskab af Dansk Psykolog Forening, at de modtager et blad. 84 procent af medlemmerne er helt e eller overvejende e i, at Magasinet P tilfører værdi til deres medlemskab af Dansk Psykolog Forening. 87 procent af medlemmerne er helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt for Dansk Psykolog Forenings virke, at foreningen udsender et blad. Lidt færre medlemmer men dog stadig størstedelen nemlig 72 procent - er helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt for den eksterne profilering af psykologer, at Dansk Psykolog Forening udsender Magasinet P. Tabel 5: Det er vigtigt for mit medlemskab af Dansk Psykolog Forening, at jeg modtager et blad % 33% 8% 4% 2% 10

12 Ifølge ovenstående tabel er 53 procent svarende til 1010 medlemmer helt e i, at det er vigtigt for deres medlemskab af Dansk Psykolog Forening, at de modtager et blad. I alt 33 procent svarende til 640 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 8 procent svarende til 151 medlemmer er overvejende e, og 4 procent svarende til 75 medlemmer er helt e i udsagnet. 2 procent svarende til 46 medlemmer har svaret ved ikke. Tabel 6: Magasinet P tilfører værdi til mit medlemskab af Dansk Psykolog Forening % 9% 4% 2% Ifølge ovenstående tabel er 50 procent svarende til 964 medlemmer helt e i, at Magasinet P tilfører værdi til deres medlemskab af Dansk Psykolog Forening. I alt 34 procent svarende til 662 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 9 procent svarende til 171 medlemmer er overvejende e, og 4 procent svarende til 82 medlemmer er helt e i udsagnet. 2 procent svarende til 43 medlemmer har svaret ved ikke. Tabel 7: Det er vigtigt for Dansk Psykolog Forenings virke, at foreningen udsender et blad % 33% 5% 2% 5% Ifølge ovenstående tabel er 54 procent svarende til 1039 medlemmer helt e i, at det er vigtigt for Dansk Psykolog Forenings virke, at foreningen udsender et blad. I alt 33 procent svarende til 638 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 5 procent svarende til 102 medlemmer er overvejende e, og 2 procent svarende til 38 medlemmer er helt e i udsagnet. 5 procent svarende til 105 medlemmer har svaret ved ikke. 11

13 Tabel 8: Det er vigtigt for den eksterne profilering af psykologer, at Dansk Psykolog Forening udsender Magasinet P % 1 5% 13% Ifølge ovenstående tabel er 40 procent svarende til 760 medlemmer helt e i, at det er vigtigt for den eksterne profilering af psykologer, at Dansk Psykolog Forening udsender Magasinet P. I alt 32 procent svarende til 619 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 10 procent svarende til 190 medlemmer er overvejende e, og 5 procent svarende til 104 medlemmer er helt e i udsagnet. 13 procent svarende til 249 medlemmer har svaret ved ikke. 12

14 Design og Layout Jeg er meget begejstret for bladets visuelle udtryk. Magasinet P har et indbydende og lækkert magasinformat. Jeg synes bladet har fået et betydeligt løft og sætter pris på denne udvikling. Jeg glæder mig altid til næste nummer. Opsætningen og designet er helt hen i vejret. Man kan nærmest ikke læse overskrifterne, da de roder så meget. Det indbyder ikke til læsning. Vi er psykologer, der er ingen grund til at være så eksperimenterende med grafikken. Det nye layout kommunikerer et mere fagligt seriøst medlemsblad, som styrker psykologers virke og samfundsmæssige position. Jeg nyder kvaliteten af bladet og det mere moderne og æstetiske Layout. "Jeg synes P virker lidt trist og mat i udtrykket, hvilket er en skam. Psykologer behøver jo ikke kun associeres med nedtrykthed". Det er svært at læse tekst med små bogstaver på farvet baggrund. Det grafiske arbejde er helt fantastisk, både typografi og layout gør magasinet en fornøjelse at læse. Vi har spurgt medlemmerne om, hvad de synes om Magasinet P s design og udseende. 82 procent af medlemmerne svarede, at de var helt e eller overvejende e i, at Magasinet P er indbydende at se på. I alt 80 procent af medlemmerne tilkendegav, at de var helt e eller overvejende e i, at Magasinet P er indbydende at læse i. Tabel 9: Hvad synes du om Magasinet P's design og udseende? - Magasinet P er indbydende at se på % 3 11% 6% 1% I undersøgelsen fandt vi, at 52 procent svarende til 992 medlemmer er helt e i, at Magasinet P er indbydende at se på. 30 procent svarende til 578 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 11 procent svarende til 218 medlemmer er overvejende e, og 6 procent svarende til 106 medlemmer er helt e i udsagnet. 1 procent svarende til 28 medlemmer har svaret ved ikke. 13

15 Tabel 10: Hvad synes du om Magasinet P's design og udseende? - Magasinet P er indbydende at læse % 35% 12% 6% 2% I undersøgelsen fandt vi, at 45 procent svarende til 867 medlemmer er helt e i, at Magasinet P er indbydende at se på. 35 procent svarende til 664 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 12 procent svarende til 234 medlemmer er overvejende e, og 6 procent svarende til 109 medlemmer er helt e i udsagnet. 2 procent svarende til 48 medlemmer har svaret ved ikke. Redaktionen vil på baggrund af kvalitativeudsagn se på mulige lugtgener ved Magasinet P Blandt de mange kvalitative udsagn fra vores medlemmer- uafhængig af medlemmernes tilfredshed med design og udseende i øvrigt- fandt vi tilkendegivelser om lugtgener fra bladet. Det kommer fx til udtryk i udsagnet: "Bladet er fint og der er relevant fagligt stof for mig, men desværre kan jeg næsten ikke tåle at læse bladet, da det har en utrolig dårlig lugt. Redaktionen af Magasinet P vil på baggrund af medlemmernes tilkendegivelser om lugtgener undersøge sagen nærmere. Medlemmernes vurdering af, hvad Magasinet P gør, og hvor vigtigt det er for dem Som beskrevet i indledningen har et vigtigt formål med evalueringen af Magasin P været at få medlemmernes blik på, hvorvidt Magasinet P i praksis formår at gøre det, som er hensigten med bladet. Formår Magasinet P fx ifølge vores medlemmer- at repræsentere psykologfaget godt? Og har Magasinet P tilstrækkeligt med internationalt stof? Hvad er medlemmernes vurdering af artikler om forskning og videnskab? er kvaliteten her høj nok? I det følgende gennemgås disse og en lang række af andre emner, som vi har bedt vores medlemmer forholde sig til. I nedenstående tabeller sammenholder vi medlemmernes vurdering af, hvad Magasinet P reelt gør, med medlemmernes vurdering af, hvor vigtigt det er, at Magasinet P gør det. Vores undersøgelse viser, at vores medlemmer generelt er mere e i, at det er vigtigt, at Magasinet P gør en given ting, end de er e i, at Magasinet P reelt gør det. Det gør sig også gældende for de medlemmer, som er meget tilfredse med Magasinet P. Det giver anledning til en refleksion om, at diskrepansen mellem, hvor vigtigt noget er, og om det udføres i praksis, ikke kan sammenholdes direkte. Vigtigheden er også et udtryk for vores medlemmers høje ambition på professionens vegne. 14

16 Afspejling af professionel identitet Det betyder meget for ens identitet som psykolog at have et tjekket fagblad og en sej formand, der skriver relevante ledere i bladet. Bladet er ovenikøbet et man kan lade ligge fremme hjemme uden at skamme sig. Man kan efterhånden næsten være lidt stolt, når man siger, at man er psykolog! Skønt! Nok er bladet flot og appetitligt, men jeg bliver faktisk næsten flov over, at det er mit fagblad, hvor der er så lidt tyngde. Jeg oplever ofte - faktisk ved næsten hver udgivelse - at der er en artikel der handler om noget, der optager mig eller er relevant for mit daglige virke. For mig er bladet derfor et velkomment og aktuelt indspark i mine refleksioner over, hvad jeg laver som psykolog. Samlet set er 84 procent af medlemmerne enten helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt, at Magasinet P afspejler deres professionelle identitet. Til sammenligning er 73 procent enten helt e eller overvejende e i, at Magasinet P afspejler deres professionelle identitet. Tabel 11: Magasinet P afspejler min professionelle identitet. 10 Magasinet P afspejler min professionelle identitet Jeg vurderer, at det er vigtigt at Magasinet P afspejler min professionelle identitet % 38% 57% 46% 14% 8% 5% 2% 9% 6% Det fremgår af tabellen, at 16 procent svarende til 300 medlemmer er helt e i, at Magasinet P afspejler deres professionelle identitet. 57 procent svarende til 1089 medlemmer er overvejende e. 14 procent svarende til 275 medlemmer er overvejende e, og kun 5 procent svarende til 91 medlemmer er helt e. 9 procent svarende til 167 medlemmer har svaret ved ikke. Det fremgår af tabellen, at 38 procent svarende til 728 medlemmer er helt e i, at det er vigtigt, at Magasinet P afspejler deres professionelle identitet. 46 procent svarende 880 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 8 procent svarende til 147 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 2 procent svarende til 120 medlemmer er helt e. 6 procent svarende til 120 medlemmer har svaret ved ikke. 15

17 Dækning af faglige interesser Samlet set er 91 procent af medlemmerne enten helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt, at Magasinet P har stofområder, som dækker deres faglige interesser. Til sammenligning er 81 procent enten helt e eller overvejende e i, at Magasinet P har stofområder, som dækker deres faglige interesser. Tabel 12: Magasinet P har stofområder, som dækker mine faglige interesser 10 Magasinet P har stofområder, som dækker mine faglige interesser Jeg vurderer, at det er vigtigt at Magasinet P har stofområder, som dækker mine interesser % 52% 55% 39% 14% 6% 3% 1% 2% 1% Det fremgår af tabellen, at 26 procent svarende til 494 medlemmer er helt e i, at Magasinet P har stofområder, som dækker deres faglige interesser. 55 procent svarende til 1065 medlemmer er overvejende e. 14 procent svarende til 278 medlemmer er overvejende e, og kun 3 procent svarende til 49 medlemmer er helt e. 2 procent svarende til 36 medlemmer har svaret ved ikke. Det fremgår af tabellen, at 52 procent svarende til 1008 medlemmer er helt e i, at det er vigtigt, at Magasinet P har stofområder, som dækker deres interesser. 39 procent svarende 748 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 6 procent svarende til 116 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 1 procent svarende til 23 medlemmer er helt e. 1 procent svarende til 27 medlemmer har svaret ved ikke. Inspirerende og lærerigt Samlet set er 92 procent af medlemmerne enten helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt, at Magasinet P er inspirerende og lærerigt. Til sammenligning er 79 procent enten helt e eller overvejende e i, at Magasinet P er inspirerende og lærerigt. Tabel 13: Magasinet P er inspirerende og lærerigt 10 Magasinet P er inspirerende og lærerigt Jeg vurderer, at det er vigtigt at Magasinet P er inspirerende og lærerigt % 64% 47% 28% 13% 5% 4% 1% 3% 2% 16

18 Det fremgår af tabellen, at 32 procent svarende til 624 medlemmer er helt e i, at Magasinet P er inspirerende og lærerigt. 47 procent svarende til 909 medlemmer er overvejende e. 13 procent svarende til 254 medlemmer er overvejende e, og 4 procent svarende til 77 medlemmer er helt e. 3 procent svarende til 58 medlemmer har svaret ved ikke. Det fremgår af tabellen, at 64 procent svarende til 1234 medlemmer er helt e i, at det er vigtigt, at Magasinet P er inspirerende og lærerigt. 28 procent svarende 536 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 5 procent svarende til 95 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 1 procent svarende til 28 medlemmer er helt e. 2 procent svarende til 29 medlemmer har svaret ved ikke. Repræsentation af psykologfaget Samlet set er 90 procent af medlemmerne enten helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt, at Magasinet P repræsenterer psykologfaget godt. Til sammenligning er 74 procent enten helt e eller overvejende e i, at Magasinet P repræsenterer psykologfaget godt. Tabel 14: Magasinet P repræsenterer psykologfaget godt 10 8 Magasinet P repræsenterer psykologfaget godt 6 56% 49% Jeg vurderer, at det er vigtigt at Magasinet P repræsenterer psykologfaget 25% 34% 14% 4% 4% 8% 2% 4% Det fremgår af tabellen, at 25 procent svarende til 480 medlemmer er helt e i, at Magasinet P repræsenterer psykologfaget godt. 49 procent svarende til 946 medlemmer er overvejende e. 14 procent svarende til 276 medlemmer er overvejende e, og 4 procent svarende til 71 medlemmer er helt e. 8 procent svarende til 149 medlemmer har svaret ved ikke. Det fremgår af tabellen, at 59 procent svarende til 1075 medlemmer er helt e i, at det er vigtigt, at Magasinet P repræsenterer psykologfaget godt. 34 procent svarende 660 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 4 procent svarende til 82 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 2 procent svarende til 30 medlemmer er helt e. 4 procent svarende til 75 medlemmer har svaret ved ikke. Branding af psykologi og psykologer Samlet set er 72 procent af medlemmerne enten helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt, at Magasinet P brander psykologi og psykologer. Til sammenligning er 58 procent enten helt e eller overvejende e i, at Magasinet P er god til at brande psykologi og psykologer. 17

19 Tabel 15: Magasinet P er god til at brande psykologi og psykologer 10 Magasinet P er god til at brande psykologi og psykologer Jeg vurderer, at det er vigtigt at Magasinet P brander psykologi og psykologer % 35% 39% 37% 17% 13% 5% 4% 11% Det fremgår af tabellen, at 19 procent svarende til 364 medlemmer er helt e i, at Magasinet P er god til at brande psykologi og psykologer. 39 procent svarende til 753 medlemmer er overvejende e. 17 procent svarende til 321 medlemmer er overvejende e, og 5 procent svarende til 97 medlemmer er helt e. 20 procent svarende til 387 medlemmer har svaret ved ikke. Det fremgår af tabellen, at 35 procent svarende til 680 medlemmer er helt e i, at det er vigtigt, at Magasinet P brander psykologi og psykologer. 37 procent svarende 709 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 13 procent svarende til 252 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 4 procent svarende til 70 medlemmer er helt e. 11 procent svarende til 211 medlemmer har svaret ved ikke. Psykologer som kilder Samlet set er 92 procent af medlemmerne enten helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt, at Magasinet P lader psykologer komme til orde. Til sammenligning er 79 procent enten helt e eller overvejende e i, at Magasinet P er god til at bruge psykologer som kilder. Tabel 16: Magasinet P er god til at bruge psykologer som kilder 10 Magasinet P er god til at bruge psykologer som kilder Jeg vurderer, at det er vigtigt at Magasinet P lader psykologer komme til orde % 55% 48% 37% 8% 12% 4% 2% 1% 4% Det fremgår af tabellen, at 31 procent svarende til 588 medlemmer er helt e i, at Magasinet P er god til at bruge psykologer som kilder. 48 procent svarende til 918 medlemmer er overvejende e. 8 procent svarende til 146 medlemmer er overvejende e, og 2 procent svarende til 36 medlemmer er helt e. 12 procent svarende til 234 medlemmer har svaret ved ikke. 18

20 Det fremgår af tabellen, at 55 procent svarende til 1052 medlemmer er helt e i, at det er vigtigt, at Magasinet P lader psykologer komme til orde. 37 procent svarende 709 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 4 procent svarende til 68 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 1 procent svarende til 21 medlemmer er helt e. 4 procent svarende til 72 medlemmer har svaret ved ikke. Andre faggrupper og interessenters mulighed for at komme til orde Samlet set er 63 procent af medlemmerne enten helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt, at Magasinet P lader andre faggrupper og interessenter komme til orde. Til sammenligning er 44 procent enten helt e eller overvejende e i, at Magasinet P er god til at lade andre faggrupper og interessenter komme til orde. Tabel 17: Magasinet P er god til at lade andre faggrupper og interessenter komme til orde 10 Magasinet P er god til at lade andre faggrupper og interessenter komme til orde Jeg vurderer, at det er vigtigt at Magasinet P lader andre faggrupper og interessenter komme til orde % 8% 44% 36% 18% 19% 2% 3% 37% 16% Det fremgår af tabellen, at 8 procent svarende til 153 medlemmer er helt e i, at Magasinet P er god til at lade andre faggrupper og interessenter komme til orde. 36 procent svarende til 686 medlemmer er overvejende e. 18 procent svarende til 686 medlemmer er overvejende, og kun 2 procent svarende til 43 medlemmer er helt e. 37 procent svarende til 703 medlemmer har svaret ved ikke. Det fremgår af tabellen, at 19 procent svarende til 360 medlemmer er helt e i, at det er vigtigt, at Magasinet P er god til at lade andre faggrupper og interessenter komme til orde. 44 procent svarende til 845 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 19 procent svarende til 359 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 3 procent svarende til 54 medlemmer er helt e. 16 procent svarende til 304 medlemmer har svaret ved ikke. 19

21 Internationalt stof Samlet set er 76 procent af medlemmerne enten helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt, at Magasinet P har internationalt stof. Til sammenligning er 48 procent enten helt e eller overvejende e i, at Magasinet P har tilstrækkeligt med internationalt stof. Tabel 18: Magasinet P har tilstrækkeligt med internationalt stof 10 8 Magasinet P har tilstrækkeligt med internationalt stof Jeg vurderer, at det er vigtigt at Magasinet P har internationalt stof 6 12% 34% 42% 36% 25% 12% 5% 2% 22% 11% Det fremgår af tabellen, at 12 procent svarende til 222 medlemmer er helt e i, at Magasinet P har tilstrækkeligt med internationalt stof. 36 procent svarende til 691 medlemmer er overvejende e. 25 procent svarende til 480 medlemmer er overvejende, og kun 5 procent svarende til 104 medlemmer er helt e. 22 procent svarende til 425 medlemmer har svaret ved ikke. Det fremgår af tabellen, at 34 procent svarende til 644 medlemmer er helt e i, at det er vigtigt, at Magasinet P har internationalt stof. 42 procent svarende til 804 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 12 procent svarende til 222 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 2 procent svarende til 39 medlemmer er helt e. 11 procent svarende til 213 medlemmer har svaret ved ikke. 20

22 Magasinet P og samfundet Fedt at I har fokus på psykologiens samfundsmæssige rolle, så vi ikke lukker os om os selv Jeg mener bladet til tider bliver for meget indspark til den samfundsmæssige debat end faglig inspiration til mig som psykolog Magasinet P er et lækkert fagmagasin! Gode og samfundsrelevante emner, der er godt skrevet og serveret på en lækker måde, hvad angår layout og billede. Kobling til samfundsmæssig dagsorden Samlet set er 91 procent af medlemmerne enten helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt, at Magasinet P bringer artikler, som kobler sig på den samfundsmæssige dagsorden. Til sammenligning er 86 procent enten helt e eller overvejende e i, at artiklerne i Magasinet P kobler sig på den samfundsmæssige dagsorden. Tabel 19: Artiklerne i Magasinet P kobler sig på den samfundsmæssige dagsorden 10 Artiklerne i Magasinet P kobler sig på den samfundsmæssige dagsorden Jeg vurderer, at det er vigtigt, at Magasinet P bringer artikler, som kobler sig på den samfundsmæssige dagsorden % 56% 37% 6% 5% 7% 1% 1% 3% Det fremgår af tabellen, at 30 procent svarende til 580 medlemmer er helt e i, at artiklerne i Magasinet P kobler sig på den samfundsmæssige dagsorden. 56 procent svarende til 1085 medlemmer er overvejende e. 6 procent svarende til 119 medlemmer er overvejende, og 1 procent svarende til 12 medlemmer er helt e. 7 procent svarende til 126 medlemmer har svaret ved ikke. Det fremgår af tabellen, at 54 procent svarende til 1047 medlemmer er helt e i at det er vigtigt, at Magasinet P bringer artikler, som kobler sig på den samfundsmæssige dagsorden. 37 procent svarende til 702 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 5 procent svarende til 98 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 1 procent svarende til 12 medlemmer er helt e. 3 procent svarende til 63 medlemmer har svaret ved ikke. 21

23 Prioritering af artikler med samfundsmæssige problemstillinger Samlet set er 89 procent af medlemmerne enten helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt, at Magasinet P bringer artikler, som prioriterer samfundsmæssige. Til sammenligning er 78 procent enten helt e eller overvejende e i, at artikler om samfundsmæssige problemstillinger prioriteres i Magasinet P. Tabel 20: Artikler om samfundsmæssige problemstillinger prioriteres i Magasinet P 10 Artikler om samfundsmæssige problemstillinger prioriteres i Magasinet P Jeg vurderer, at det er vigtigt, at Magasinet P. bringer artikler, som prioriterer samfundsmæssige problemstillinger % 53% 53% 36% 9% 6% 13% 1% 1% 4% Det fremgår af tabellen, at 25 procent svarende til 482 medlemmer er helt e i, at Magasinet P bringer artikler, som prioriterer samfundsmæssige. 53 procent svarende til 1012 medlemmer er overvejende e. 9 procent svarende til 170 medlemmer er overvejende, og 1 procent svarende til 12 medlemmer er helt e. 13 procent svarende til 246 medlemmer har svaret ved ikke. Det fremgår af tabellen, at 53 procent svarende til 1017 medlemmer er helt e i at det er vigtigt, at artikler om samfundsmæssige problemstillinger prioriteres i Magasinet P. 36 procent svarende til 695 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 6 procent svarende til 110 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 1 procent svarende til 20 medlemmer er helt e. 4 procent svarende til 80 medlemmer har svaret ved ikke. Artiklernes kvalitet Dertil svarede 69 procent af medlemmerne, at de enten var helt e eller overvejende e i, at kvaliteten af artiklerne om samfundsmæssige problemstillinger er høj i Magasinet P. 17 procent var enten overvejende eller helt. 15 procent svarede ved ikke. 22

24 Magasinet P og videnskab & forskning Fin balance og godt, at det ikke er et tidsskrift med peer-reviewed artikler! "Jeg er glad for P, men kunne godt bruge lidt mere faglig tyngde. Og meget mere forskning - mange har ikke den relevante adgang til fx databaser som psychinfo og pubmed, hvilket kan være problematisk i et felt i stor udvikling". "Jeg savner i høj grad et magasin, hvor psykologer kan publicere artikler om forskningsprojekter, pilotprojekter, kliniske erfaringer, debatter og cases. Jeg er forsker OG kliniker og forsøger nu i stedet at udgive mine artikler i Ugeskrift for Læger eller lignende ikke-psykologfaglige magasiner". Jeg er selv (tidligere) forsker og kunne sagtens ønske mere forskning i bladet - men på en levende, velformidlet måde. Synes egentlig Dion Sommers små opsummeringer fungerer ok, men der burde også være temaer derude, fx blandt de unge forskere, som kunne tåle en længere artikel og være med til at sætte fokus på, hvad psykologer også kan i forhold til at skabe ny viden. Samlet set er 89 procent af medlemmerne enten helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt, at Magasinet P prioriterer artikler om forskning og videnskab højt. Til sammenligning er 78 procent enten helt e eller overvejende e i, at artikler om forskning og videnskab prioriteres højt i Magasinet P. Tabel 21: Artikler om forskning og videnskab prioriteres højt i Magasinet P. 10 Artikler om forskning og videnskab prioriteres højt i Magasinet P % 31% Jeg vurderer, at det er vigtigt, at Magasinet P prioriterer artikler om forskning og videnskab højt 14% 23% 5% 11% 6% 1% 3% Det fremgår af tabellen, at 25 procent svarende til 482 medlemmer er helt e i, at Magasinet P bringer artikler, som prioriterer forskning og videnskab højt. 53 procent svarende til 1012 medlemmer er overvejende e. 9 procent svarende til 170 medlemmer er overvejende, og 1 procent svarende til 12 medlemmer er helt e. 13 procent svarende til 246 medlemmer har svaret ved ikke. Det fremgår af tabellen, at 53 procent svarende til 1017 medlemmer er helt e i at det er vigtigt, at artikler om forskning og videnskab prioriteres højt i Magasinet P. 36 procent svarende til 695 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 6 procent svarende til 110 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 1 procent svarende til 20 medlemmer er helt e. 4 procent svarende til 80 medlemmer har svaret ved ikke. 23

25 Vigtigheden af at favne bredt 92 procent af medlemmerne er helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt, at Magasinet P bringer artikler om forskning og videnskab, som favner faget bredt. Heraf er 60 procent helt e, og 32 procent er overvejende e. 4 procent er overvejende e, 1 procent er helt e og 3 procent har svaret ved ikke. Artiklernes relevans og kvalitet 69 procent af medlemmerne, at de enten var helt e eller overvejende e i, at artiklerne om forskning og videnskab har relevans for dem. 24 procent var enten overvejende eller helt. 8 procent svarede ved ikke. 60 procent af medlemmerne svarede, at de enten var helt e eller overvejende e i, at kvaliteten af artiklerne om forskning og videnskab er høj i Magasinet P. 25 procent var enten overvejende eller helt. 16 procent svarede ved ikke. Magasinet P og psykologers virke Samlet set er 89 procent af medlemmerne enten helt e eller overvejende e i, at det er vigtigt, at Magasinet P prioriterer artikler om psykologers virke højt. Til sammenligning er 75 procent enten helt e eller overvejende e i, at artikler om psykologers virke prioriteres højt i Magasinet P. Tabel 22: Artikler om psykologers virke prioriteres højt i Magasinet P. 10 Artikler om psykologers virke prioriteres højt i Magasinet P Jeg vurderer at det er vigtigt at Magasinet P prioriterer artikler om psykologers virke højt % 49% 5 11% 7% 12% 3% 1% 3% Det fremgår af tabellen, at 25 procent svarende til 471 medlemmer er helt e i, at artikler om psykologers virke prioriteres højt i Magasinet P. 50 procent svarende til 957 medlemmer er overvejende e. 11 procent svarende til 215 medlemmer er overvejende, og 3 procent svarende til 49 medlemmer er helt e. 12 procent svarende til 230 medlemmer har svaret ved ikke. Det fremgår af tabellen, at 49 procent svarende til 950 medlemmer er helt e i at det er vigtigt, at Magasinet P prioriterer artikler om psykologers virke højt. 40 procent svarende til 765 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 7 procent svarende til 128 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 1 procent svarende til 17 medlemmer er helt e. 3 procent svarende til 62 medlemmer har svaret ved ikke. 24

26 Artiklernes relevans og kvalitet Derudover svarede 74 procent af medlemmerne, at de enten var helt e eller overvejende e i, at artiklerne om psykologers virke har relevans for dem. 19 procent var enten overvejende eller helt. 7 procent svarede ved ikke. 68 procent af medlemmerne svarede, at de enten var helt e eller overvejende e i, at kvaliteten af artiklerne om forskning og videnskab er høj i Magasinet P. 17 procent var enten overvejende eller helt. 7 procent svarede ved ikke. Magasinet P og debat Jeg savner IKKE debatsiderne, da de ofte mest var interessante kun for dem, der deltog. Super flot design, og rigtig skarpe, gode artikler. Jeg savner den psykologdebat der var før. At kunne mærke at det er "vores"/medlemmernes blad. Den faglige standard er helt klart blevet højere - men jeg mangler et blad til mere almindelig psykolog til psykolog "samtaler". Det er et super lækkert design, men savner debatten i bladet. Positivt med et eksternt blad der promoverer vores fag, ekspertise og kompetencer, men savner det interne blad med diskussion, erfaringsudveksling og ny psykologfaglig viden. Det må godt "rive og kradse" lidt engang imellem. F.eks. i form af et tema-blad eller debatblad, hvor medlemmerne kunne give deres mening til kende. Jeg synes det er en stor befrielse at slippe for psykologernes debatindlæg og mudderkastning. I forbindelse med lanceringen af Magasinet P besluttede bestyrelsen, at der ikke skulle være debatindlæg fra medlemmer i bladet. I stedet blev debatten flyttet til foreningens hjemmeside hvor der er mulighed for at udgive med hyppigere frekvens. I undersøgelsen er vi nysgerrige på at høre medlemmernes holdning til, at der ikke er medlemsdebat i Magasinet P. Vi har spurgt medlemmerne, om det svækker foreningens demokrati, og om det er hensigtsmæssigt for Magasinet P, at medlemmernes debatindlæg nu findes på hjemmesiden. 59 procent af medlemmerne er helt e eller overvejende e i, at det er hensigtsmæssigt for medlemsdebatten, at debatindlæg kan udgives oftere end månedligt ved at blive udgivet digitalt via hjemmesiden. Dertil er 39 procent af medlemmerne helt e eller overvejende e i, at det er hensigtsmæssigt for Magasinet P, at medlemmernes debatindlæg ikke længere findes i bladet, men på hjemmesiden. 38 procent af medlemmerne tilkendegiver, at de er helt e eller overvejende e i, at det svækker foreningens demokrati, at debatindlæggene nu findes på hjemmesiden. Ved de tre ovenstående spørgsmål har mellem 20 og 23 procent af medlemmerne svaret ved ikke. Der kan være flere forklaringer på den relative høje andel af medlemmer, som har angivet svaret ved ikke. Et bud på hvad der gemmer sig i denne kategori kan findes i dette afsnits indledende kvalitative udsagn. 25

27 Tabel 23: Det svækker foreningens demokrati, at medlemmernes debatindlæg nu forefindes på hjemmesiden % 23% 26% 16% 21% I undersøgelsen fandt vi, at 15 procent svarende til 286 medlemmer er helt e i, at det svækker foreningens demokrati, at medlemmernes debatindlæg nu forefindes på hjemmesiden. 23 procent svarende til 434 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 26 procent svarende til 499 medlemmer er overvejende e, og 16 procent svarende til 305 medlemmer er helt e i udsagnet. 21 procent svarende til 398 medlemmer har svaret ved ikke. Tabel 24: Det er hensigtsmæssigt for Magasinet P, at medlemmernes debatindlæg ikke længere findes i bladet, men at de forefindes på hjemmesiden % 24% 27% 15% I undersøgelsen fandt vi, at 13 procent svarende til 259 medlemmer er helt e i, at det er hensigtsmæssigt for Magasinet P, at medlemmernes debatindlæg ikke længere findes i bladet, men at de forefindes på hjemmesiden. 24 procent svarende til 463 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 27 procent svarende til 524 medlemmer er overvejende e, og 15 procent svarende til 287 medlemmer er helt e i udsagnet. 20 procent svarende til 398 medlemmer har svaret ved ikke. Tabel 25: Det er hensigtsmæssigt for medlemsdebatten, at debatindlæg kan udgives oftere end månedligt ved at blive udgivet digitalt via hjemmesiden % 36% 13% 5% 23% I undersøgelsen fandt vi, at 23 procent svarende til 440 medlemmer er helt e i, at det er hensigtsmæssigt for medlemsdebatten, at debatindlæg kan udgives oftere end månedligt ved at blive udgivet digitalt via hjemmesiden. 36 procent svarende til 689 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 26

28 13 procent svarende til 247 medlemmer er overvejende e, og 5 procent svarende til 101 medlemmer er helt e i udsagnet. 23 procent svarende til 445 medlemmer har svaret ved ikke. 27

29 Magasinet P - et journalistisk bearbejdet magasin Bestyrelsen besluttede i forbindelse med lanceringen af Magasinet P, at det nye fagmagasin Magasinet P skulle være et journalistisk båret og bearbejdet magasin, som ramte en bredere målgruppe og koblede sig på foreningens strategiske arbejde med at påvirke samfundsforhold, arbejdsmarked og den offentlige debat. Det betød bl.a., at Magasinet P nu overvejende indeholder artikler skrevet af journalister frem for medlemmer. I undersøgelsen har vi undersøgt, hvad vores medlemmer tænker om det. Kvaliteten af artiklerne er blevet løftet af, at det er journalister der skriver. Der er mere samfundsstof og mere holdning. De journalistisk bearbejdede artikler et ret dårlige. Man bliver hele tiden i tvivl om der citeres eller det er journalisten der skriver og derved fortolker. Jeg er vild med det nye blad og den journalistiske stil. Det virker langt mere moderne, professionelt og stilfuldt, lidt som et videnskabeligt livsstilsmagasin som appellerer til mange typer af intelligente mennesker. Jeg synes det er håbløst at læse journalisters forståelse af psykologers praksis. Jeg vil meget hellere læse psykologers egne refleksioner og formuleringer af deres praksis. Det er som om teksterne er produceret til læsere, som ikke har vores faglige forforståelse. Hvorfor har man dog valgt dette? Skørt efter min mening. Synes Magasinet P burde være fra psykologer til psykologer. Jeg er lidt ambivalent omkring journalist skrevne artikler--der var mere ægthed, når fagfæller skrev. De artikler der nu er i P er velskrevne. Men jeg kan savne artikler skrevet af psykologer, der har fingrene direkte i materien". Jeg har svaret "ved ikke" til spørgsmålet vedr. om det er bedst, at journalister eller psykologer skriver for Magasinet P. Mit reelle svar er nemlig, at jeg mener, at det bør være en kombination. Det har helt sikkert givet et kvalitetsløft, at der er mulighed for, at der laves journalistisk research på nogle emner, ligesom journalister naturligvis overordnet skriver bedre end psykologer. Men jeg synes, at det er en kæmpe mangel i vores fagblad, at det ikke længere kan lade sig gøre, at psykologer har skrevet en artikel. Vi har bl.a. mange dygtige psykolog-forskere i foreningen, og det virker mærkværdigt, at disse kan skrive i internationalt anerkendte tidsskrifter men ikke kan få noget optaget i vores fagblad uden en journalist som forfatter. Vi er psykologer og de færreste af os har skrevet artikler før, så rigtigt dejligt med artikler der faktisk er læsevenlige. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er psykologer, der er dygtige til at formidler, der skriver for Magasinet P. Jeg synes den journalistiske vinkel gør det mere spiseligt at læse. Det vigtige er bare, at kvaliteten er ligeså høj, som hvis det havde været psykologer, der havde skrevet det - altså journalisterne skal vide, hvad det handler om. Det er dog heldigvis også mit indtryk af artiklerne i bladet. 28

30 Vi har spurgt medlemmerne ind til, om det øger kvaliteten af artiklerne og magasinet, at indholdet overvejende er produceret af journalister, eller om det svækker kvaliteten, at indholdet ikke overvejende er skrevet af psykologer. 44 procent af medlemmerne mener, at det øger kvaliteten af artiklerne og magasinet, at indholdet overvejende produceres af journalister, mens 44 procent af medlemmerne mener, at det svækker kvaliteten, at indholdet ikke overvejende skrives af psykologer. Tabel 26: Det øger kvaliteten af artiklerne og magasinet, at indholdet overvejende er produceret af journalister % 3 27% 12% 17% I undersøgelsen fandt vi, at 14 procent svarende til 274 medlemmer er helt e i, at det øger kvaliteten af artiklerne og magasinet, at indholdet overvejende er produceret af journalister. 30 procent svarende til 568 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 27 procent svarende til 520 medlemmer er overvejende e, og 12 procent svarende til 225 medlemmer er helt e i udsagnet. 17 procent svarende til 335 medlemmer har svaret ved ikke. Tabel 27: Det svækker kvaliteten af artiklerne og magasinet, at indholdet ikke overvejende er skrevet af psykologer % 31% 28% 1 18% I undersøgelsen fandt vi, at 13 procent svarende til 259 medlemmer er helt e i, at det svækker kvaliteten af artiklerne og magasinet, at indholdet ikke overvejende er skrevet af psykologer. 31 procent svarende til 588 medlemmer er overvejende e i udsagnet. 28 procent svarende til 535 medlemmer er overvejende e, og 10 procent svarende til 190 medlemmer er helt e i udsagnet. 18 procent svarende til 350 medlemmer har svaret ved ikke. 29

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen er

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners Spørg dine læsere Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts 2014 www.due.dk med flere Mediesamarbejder over tiden Kristeligt Dagblad Ofir Søndagsavisen Bedre Hjem Audimagazine

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006 El og Energi Læserundersøgelse 200 Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 200 scharling.dk 1 1. Metode Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Hvorfor har du netop valgt læreruddannelsen med naturfag fremfor en mere naturfagligt rettet uddannelse som ingeniør, laborant, universitet?

Hvorfor har du netop valgt læreruddannelsen med naturfag fremfor en mere naturfagligt rettet uddannelse som ingeniør, laborant, universitet? Hvorfor har du netop valgt læreruddannelsen med naturfag fremfor en mere naturfagligt rettet uddannelse som ingeniør, laborant, universitet? Hvorfor bliver man naturfagslærer? Trine Elisabeth Hyllested

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Videnskabscafé Debatsalon Fremtiden på spil

Videnskabscafé Debatsalon Fremtiden på spil Forskningens Døgn 2016 - Forslag til åbent hus-arrangmenter på universiteterne Videnskabscafé Debatsalon Fremtiden på spil Videnskabscafé En videnskabscafe er sat op som en hyggelig aften med gode venner.

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk www.dmi.dk DMI 12. september 2008 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen har kørt

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse Indledning Mediehuset overvejer at lave et ungdomsmagasin til uddannelsesinstitutionerne men ønsker et større kendskab til målgruppen, før de går videre med projektet. Ungdomsmagasinet er tiltænkt unge

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere