Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer"

Transkript

1 Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen og de 5 Lean-principper EAN

2 Information om uddannelsen Denne Lean-basisuddannelse hjælper dig godt i gang med lokal procesoptimering hjemme i din egen organisation. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean-konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller allerede arbejder med optimering af processer inden for administration og service, og som ønsker en effektiv metode og solid værktøjskasse til processen. Forudgående kendskab til Lean er ikke en forudsætning. Udbytte Ønsker du at løfte produktiviteten og kvaliteten i en afdeling eller virksomhed? Eller ønsker du at skaffe tid til andre vigtige ting? Som noget unikt tilbyder denne uddannelse, at du gennemfører hele processen i et Lean-projekt fra din egen virksomhed. Der sættes fokus på, hvordan processen gribes an og gennemføres fra A Z, samt hvordan en eksisterende optimeringsindsats kan forbedres og kvalitetssikres markant og målbart. En modulopbygget uddannelse din garanti for succes Uddannelsen er bygget op omkring fire moduler af to dages varighed. Undervisningen er baseret på en ligelig fordeling mellem teori og praktiske øvelser, så du får metoder og værktøjer indlært til direkte anvendelse i egen virksomhed. Mellem modulerne vil der være rig lejlighed til at afprøve teknikkerne i praksis, når du skal udarbejde et forbedringsprojekt i egen virksomhed. Individuelt forbedringsprojekt i egen virksomhed Der vil være forberedelse mellem modulerne i form af hjemmeopgaver/øvelser. Hjemmeopgaven er et forbedringsprojekt med udgangspunkt i problemstillinger i egen virksomhed. Der bliver mellem hvert modul arbejdet videre på projektet. Vurderet tidsforbrug mellem hvert modul er ca timer, som integreres i dit daglige arbejde. Du vil i løbet af uddannelsen skulle præsentere dit eget projekt. Efter præsentationen får du feedback fra din underviser samt de andre kursister i forhold til videreudviklingen af dit Lean-projekt. Toyota-huset KVALITET, TID, OMKOSTNINGER, SIKKERHED, MOTIVATION Mennesker og teamwork JUST-IN-TIME Rette Emne Mængde Tidspunkt Eliminering af spild JIDOKA Synliggør problemer Udjævn produktionen Stabile standardiserede processer Visual management Toyota Way-filosofi 2

3 Skab synlige resultater der kan måles på bundlinje og i kundetilfredshed Læringen understøttes af Lean-projektmodellen og praktiske værktøjer. Der er mere end nogensinde fokus på optimering af processer inden for administration og kundeservice. Denne uddannelse giver dig effektive redskaber til at forbedre arbejdsgange optimalt til gavn for dine kunder og din organisation. Praktisk uddannelse med individuelt fokus På denne uddannelse arbejder du sideløbende med undervisningen på et forbedringsprojekt i din egen virksomhed. Denne metode sikrer, at du får integreret de nye værktøjer i din virksomhed og arbejdsgang fra begyndelsen. Udgangspunktet for indførelse af Lean i administrationsog servicefunktioner vil typisk være; at udnytte det potentiale og de kompetencer, der ligger i medarbejderne, at accelerere udviklingshastighed, at opnå højere kvalitet i ydelserne til kunderne og at opnå større jobtrivsel ved at minimere stress. Uanset hvad baggrunden er for at igangsætte et Lean-forløb, er det centralt, at tingene gribes rigtigt an fra starten. Derfor fokuserer uddannelsen både på anvendelsen af de enkelte værktøjer og på struktureringen af det samlede forløb. Dit udbytte Du bliver i stand til at lede et Lean-projekt gennem alle faser: kortlægning, analyse, design, operationalisering, implementering, forankring og driftsledelse. Denne praktiske uddannelse klæder dig således på til at fungere som leder/projektleder/specialist på Lean-projekter. Praktisk træning i de metoder, der i de seneste mange år har skabt imponerende resultater i administrationsog servicevirksomheder Praktisk erfaring i rollen som driver af en Leanimplementeringsproces Værktøjer til at gennemføre, implementere, rapportere og følge op på procesforbedringer Konkret gennemførelse af forbedringsprojekt i egen virksomhed Feedback på dit praktiske arbejde med Lean Erfaring med at udføre procesanalyser og designe nye processer Indsigt i forandringsprocesser samt i de grundlæggende værktøjer til håndtering af disse processer Kursusleder METTE HASSELRIIS Mette er managementkonsulent i Implement Consulting Group, er uddannet Lean Six Sigma Black Belt og er co-ansvarlig for den interne kompetence inden for lokal Lean-procesoptimering i Process Improvement. Mette har bred og dyb erfaring med optimering af processer og drift på flere niveauer, både i det offentlige og det private, hvor hun har bistået med at opnå signifikante og målbare resultater i en lang række projekter og transformationer. Ligeledes har Mette uddannet og udviklet et stort antal Lean-konsulenter, både gennem undervisning og ved coaching som led i konkrete projekter. Implement Consulting Group 3

4 Program de fire moduler MODUL 1 Introduktion til Lean og kortlægningsmetoden Du får en grundlæggende forståelse for, hvad Lean er og kan bruges til. Du lærer at lave spildanalyser med det formål at identificere uhensigtsmæssige arbejdsgange samt at gennemføre en værdistrømsanalyse. DAG 1 Introduktion til Lean Introduktion til Lean bl.a. de 5 Lean-principper Valg af et Lean-projekt At optimere processer og opnå optimal ressourceanvendelse Spildanalyse anvendelse af de 8 spildtyper Lær at arbejde med værdistrømsanalysemetoden DAG 2 Kortlægning af nuværende værdistrømme Træning i 4-trinsteknikken til kortlægning Casearbejde: Kortlægningsworkshop (As-Is) Introduktion til projektværktøjet A3, projektledelse og facilitering Lean-konsulentens rolle og øvrige projektdeltageres roller Hjemmeopgave i eget projekt Du skal definere et konkret caseprojekt, du arbejder med gennem hele Lean-uddannelsen i din egen virksomhed. Efter modul 1 får du lavet de indledende afgrænsninger, og du udpeger den/de processer, som du vil arbejde videre med. Konkret skal du lave en værdistrømsanalyse og identificere spild i processen. MODUL 2 Analyse og design Du arbejder med værdistrømsanalyse og de identificerede indsatsområder. Du får en introduktion til værktøjer, der anvendes til at forbedre processer, og du trænes i analysemetoder samt i design af nye processer. DAG 1 Klassisk problemanalyse Præsentation af hjemmeopgaver feedback og sparring Gennemgang af forskellige analysemetoder til brug for de identificerede indsatsområder fra værdistrømsanalysen Introduktion til de 7 klassiske kvalitetsværktøjer Casearbejde: Gennemførelse af pareto-/fiskebensanalyse DAG 2 Design af fremtidige værdistrømme Træning i grundlæggende procesdesign Brug af styringsprincipper, herunder flow, procesvariation, takt- og trækbegreberne Casearbejde: Etablering af optimalt fremtidigt design (To-Be) Hjemmeopgave i eget projekt Indsatsområder fra den første hjemmeopgave analyseres til bunds. Formålet er at arbejde i praksis med de vigtige detaljer og at få et sikkert udgangspunkt for beslutningstagning. På baggrund af prioritering designes de nye processer. Desuden arbejder du på en præsentation af indsatsområder, analyseresultater og redesignede processer. DE 5 LEANPRINCIPPER DE 7 KVALITETSVÆRKTØJER Identificere kundeværdi Kortlægge værdistrømme Skabe flow uden stop Indføre nye styringsprincipper Lave forbedringer hver dag 4

5 MODUL 3 Operationalisering og implementering Du lærer, hvordan du implementerer de nye processer, hvordan du sikrer, at alle involverede medarbejdere og ledere arbejder efter de nye arbejdsgange, og hvordan disse løbende forbedres som følge heraf. DAG 1 Operationalisering Præsentation af hjemmeopgaver feedback og sparring Introduktion til styringsreoler og kapacitetsstyring Introduktion til Jidoka og de 5 kvalitetsniveauer Træning i brugen af standarder, arbejdsgangsbeskrivelser og kvalitetssikring DAG 2 Implementering og kommunikation Anvendelse af de 5 implementeringsprincipper Introduktion til Blitz-implementering Udarbejdelse af en implementeringsplan Casearbejde: Operationalisering og implementering Udarbejd en struktureret kommunikationsplan Hjemmeopgave i eget projekt Du operationaliserer det opstillede optimale design, således at det bliver implementérbart i en travl hverdag. Du opstiller desuden en implementeringsplan og etablerer en struktureret kommunikationsplan for hele Lean-projektforløbet. MODUL 4 Forankring og driftsledelse Du får en grundig introduktion til den driftsmæssige Lean-hverdag og trænes i fastholdelse af de ændrede arbejdsgange og nye processer samt i at arbejde løbende med forbedringer (Kaizen), hvor dit nye procesdesign skal forankres. DAG 1 Målstyring Introduktion til målstyring og Kaizen (løbende forbedringer), herunder: Kvalitativt valg af målepunkter Etablering af tavler forskellige layouts og former Forskellige roller ved tavlemøder Afprøvning af målstyring- og Kaizen-møder i praksis DAG 2 Driftsledelse Introduktion til driftslederens centrale rolle Overblik over driftsoptimering i forhold til Leanprocesoptimering Erfaringsopsamling omkring mit første Lean-projekt Eksamen Som afslutning på uddannelsen har du mulighed for at gå til eksamen. Her fremlægger du dit projekt og præsenterer forløb og erfaringer. Eksamen er en mundtlig dialog mellem dig og underviser med udgangspunkt i din skriftlige hjemmeopgave. Til stede vil også være en censor. Eksamen varer ca. 20 minutter pr. kursusdeltager. DE FEM IMPLEMENTERINGSPRINCIPPER PDCA-HJULET EFFEKT ACT A P PLAN ENERGI AUTENTICITET VIGTIGHE D C D CHECK DO MENNESKE R Implement Consulting Group 5

6 Praktisk information Implement Consulting Group er blandt Danmarks mest anerkendte konsulenthuse inden for Lean i administration og service. Seks år i træk har Implement vundet en af Dansk Management Råds eftertragtede konsulentpriser og dermed markeret sig som én af Danmarks bedste konsulentvirksomheder målt på evnen til at skabe resultater hos sine kunder. På uddannelsen møder du forskellige konsulenter med hvert deres speciale, og der er typisk en eller to undervisere ved hvert modul. Alle konsulenterne er erfarne praktikere og undervisere inden for Lean i administration og service blandt såvel offentlige som private virksomheder. Resultater opnået med Lean i administration og service fra forløb gennemført af Implement Consulting Group: Forbedret kvalitet og markant højere kundetilfredshed Reduktion af overarbejde med 40 % Reduktion i sagsbehandlingstid på op til 60 % Mindre stress som følge af mere overblik over opgaver Mere tid til udviklingsopgaver og arbejdet med forbedringsforslag Øget medarbejdertilfredshed som følge af større påvirkning på eget arbejde Datoer Modul 1: Den marts 2015 Modul 2: Den marts 2015 Modul 3: Den april 2015 Modul 4: Den 27. eller 28. april 2015 Eksamen: Den 18. eller 19. maj 2015 selve eksaminationen er ca. ½ time pr. deltager. Sted Implement Consulting Group Strandvejen 56, 2900 Hellerup Pris ,- ekskl. moms pr. deltager inkluderer materialer, forplejning og eksamen. Der ydes 5 % rabat på den 2. deltager fra samme virksomhed, 10 % på den 3. deltager og 15 % på den 4. deltager. Kurset oprettes ved 12 tilmeldinger. Kursusansvarlig, tilmelding og information Thomas Lauridsen Tlf.: implementconsultinggroup.com

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere