Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS)"

Transkript

1 1 Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) Formål Sidder du med ansvaret for at udvikle arbejdet med sundhed på arbejdspladsen eller arbejder du med sundhed på arbejdspladsen og har et ønske om at optimere dine kompetencer? SUND.dk og Bendix Justesen tilbyder en efteruddannelse hvor du i koblingen mellem teori og nyeste praksis bliver klædt på til at udvikle, organisere og effektmåle sundhed på arbejdspladsen på et strategisk niveau. Omdrejningspunktet for uddannelsen er at sikre, at de sundhedsaktiviteter, der iværksættes skaber øget sundhed og reel værdi og effekt for virksomheden. Certificeringen giver dig dokumentation for dine kvalifikationer i dit fremtidige arbejde med sundhed på arbejdspladsen. Censorerne til certificeringen består af forskere fra Syddansk Universitet samt eksperter fra både det offentlige og private erhvervsliv. Certificeringen er gældende i 5 år, hvorefter du indbydes til recertificering. Udbytte Som Certificeret strategisk Sundhedsrådgiver opnår du: Organisationsforståelse og redskaber til at arbejde strategisk med sundhed, herunder effektmåling International projektlederuddannelse (IPMA) Viden og værktøjer til at implementere forandringer i praksis, herunder at gennemføre en kulturanalyse Et unikt netværk, hvor du kan spare med medstuderende og underviserne Nyeste evidens og praksisviden indenfor sundhed på arbejdspladsen Redskaber til at arbejde integreret med trivsel, arbejdsmiljø og sundhed Moduloversigt Modul 1: Evidens og strategisk arbejde med sundhed på arbejdspladsen (D. 26. og 27. februar 2014) Du introduceres for den nyeste evidens og best practice indenfor sundhed på arbejdspladsen. Du vil møde nogle af landets førende eksperter indenfor feltet. Vi arbejder med sundhed i et bredt perspektiv, men hovedfokus vil i dette modul være på motion, kost og strategisk arbejde med sundhed på arbejdspladsen. Det psykiske arbejdsmiljø vil få mindst ligeså meget opmærksomhed gennem uddannelsen. Du vil blive introduceret for teorier og modeller til at arbejde strategisk med sundhed på arbejdspladsen, samt til at starte arbejdet med dit eget strategiske sundhedsprojekt. Gennemgående underviser er Just Bendix Justesen og tlf.: )

2 2 Modul 2, 3 og 4: Projekt- og forandringsledelse (D. 26. & 27. marts, d. 24. & 25. april og 21. & 22. maj 2014) Du får en projektlederuddannelse på internationalt niveau, som vil danne fundament for at kunne styre og lede større strategiske sundhedsprojekter med succes. Projektlederuddannelsen kvalificerer dig til en international projektledercertificering (IPMA) på D eller C niveau. Modul 2 (D. 26. & 27. marts 2014): Projektstyring indenfor strategisk sundhed på arbejdspladsen: Vi arbejder med businesscase, målformulering, interessentanalyse, milepælsplan, risikoanalyse og projektorganisering. Værktøjerne gennemgås teoretisk og afprøves i praksis på dit eget sundhedsprojekt. Gennemgående for projektstyringsværktøjerne er effektmåling og projektsucces indenfor sundhed på arbejdspladsen Modul 3 (D. 24. & 25. april 2014): Ledelse af en projektgruppe. Du får redskaber til at lede projektgrupper på op til 6 deltagere. Forløbet består af teorioplæg indenfor gruppers udvikling, ledelse af forskellige mennesker (præferencemodel), situationsbestemt ledelse, feedback som ledelsesredskab, mødeledelse og facilitering og iscenesættelse. Efter den teoretiske gennemgang afprøves værktøjerne i praksis. Dvs. at deltagerne på skift skal lede medkursisterne med brug af ledelsesværktøjerne i et autentisk sundhedsprojekt Modul 4 (D. 21. & 22. maj 2014): Implementering af sundhed på arbejdspladsen er et kulturelt forandringsprojekt, hvilket er en udfordring for alle, der skal arbejde med sundhed på arbejdspladsen eller rådgive kunder omkring sundhed på arbejdspladsen. I dette forløb skal du arbejde med en nyudviklet ledelsesmodel, som sikrer succesfuld implementering af strategisk sundhed samt arbejde med, hvorfor forandringer mislykkedes herunder værktøjer til at håndtere modstand fra kollegaer og involvering af interessenter For at skabe en forståelse for, hvordan man med fordel kan overføre projekt- og forandringsledelsen til arbejdet med sundhed, kommer vi blandt andet i dybden med nedenstående modeller. Figur 1: "Effekthjulet" Figur 2: SundhedsPrincipperne Gennemgående underviser er Just Bendix Justesen og tlf.: )

3 3 Modul 5: Sundhedsprofiler og personlig vejledning på eget sundhedsprojekt (D. 2. & 3. juni 2014) Du bliver introduceret til en række anerkendte analyseværktøjer, som du kan bruge til at designe behovsafdækningen på din arbejdsplads. Vi ser nærmere på forskellige danske og udenlandske tilgange til såvel personlige sundhedsprofiler og virksomhedsprofiler. Vi ser på, hvilke faktorer, man som arbejdsplads bør være særlig opmærksom på herunder også etiske overvejelser. Vi gennemgår teorien omkring værktøjerne, og sætter viden i forhold til praksis. Sidste halvdel af dag 2 består af personlig vejledning på dit eget sundhedsprojekt. Gennemgående underviser er Mads Andreasen og tlf.: ) Modul 6: Trivsel, arbejdsmiljø og stresshåndtering (D. 18. & 19. august 2014) Pia Frahm, en af landets førende erhvervspsykologer, giver viden og værktøjer til at arbejde strategisk med trivsel, stressforebyggelse og stresshåndtering i din organisation. Du introduceres til konkrete redskaber, der kan bruges både individuelt og på gruppeniveau. Vi får besøg fra erfarne praktikere på markedet og klædes på til at arbejde mere integreret med arbejdsmiljø og sundhed (ISA). Gennemgående underviser er Mads Andreasen og tlf.: ) Gæsteunderviser erhvervspsykolog Pia Frahm (www.piafrahm.dk og tlf.: ) Modul 7: Virksomhedsbesøg og sundhedskonsulenter i praksis (D. 8. & 9. september 2014) Vi besøger både en offentlig og en privat virksomhed, der begge arbejder strategisk med sundhed. Vi får desuden besøg af en kiropraktor, læge, diætist, fysioterapeut og sygeplejerske, som alle arbejder med sundhed på arbejdspladsen. Fageksperterne deler deres erfaringer og fortæller om forskelle og ligheder fagområderne imellem, herunder udfordringer i forhold til praksis. Du får således overblik over, hvordan du på din arbejdsplads kan få størst udbytte af deres fagligheder. Gennemgående underviser er Mads Andreasen og tlf.: ) Modul 8: Sundhedskommunikation og motivation (D. 1. & 2. oktober 2014) Teori og praksis i forhold til adfærdsændringer, motivation og etik på arbejdspladsen. Du lærer at bruge en evidensbaseret model til at vurdere din målgruppes specifikke behov og barrierer. Vi arbejder med konkrete forandrings- og motivationsværktøjer, som du kan anvende, når du planlægger og gennemfører sundhedstiltag på individniveau og effektive kommunikative metoder på individniveau. Vi samler op på den nyeste motivationsteori og afprøver den i praksis. Der arbejdes desuden med adfærdsanalyse, med at nedbryde adfærd i deladfærd og konceptet bag adfærdsmatricer gennemgås. Endelig ser vi på effektive kommunikative metoder til forandring Gennemgående underviser er Julie Sander og tlf.: )

4 4 Eksamen/certificering (D. 29. og 30. oktober 2014): Eksamen består af 1.5 times skriftlig eksamen og et mundtligt forsvar (1 time) dagen efter. Det mundtlige forsvar har fokus på udarbejdede sundhedsprojekt, som afleveres 14 dage før eksamen. Ansvarlig: Just Bendix Justesen og tlf.: ) Undervisningsform Vi tager udgangspunkt i deltagernes egen praksis, og teorien kobles til din hverdag Vi lægger stor vægt på at videregive, udvikle og afprøve konkrete værktøjer Undervisningen er dialog- og case-baseret, og gruppearbejde og sparring indgår i høj grad i programmet under hele uddannelsen Om uddannelsen Adgangskravet er minimum en mellemlang videregående uddannelse (bacheloruddannelse) Du skal læse følgende baggrundsbog: Forebyggende sundhedsarbejde af Gert Almind, Finn Kamper-Jørgensen, Bjarne Bruun Jensen (red.). Munksgaard 2009 Du skal arbejde med sundhed eller arbejdsmiljø på din arbejdsplads eller arbejde som rådgiver indenfor sundhed på arbejdspladsen Uddannelsen er 1-årig og kan gennemføres ved siden af et fuldtidsjob Uddannelsen tæller 20 ETCS-point Målgruppe Personalekonsulenter og chefer, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsmænd, selvstændige konsulenter og andre, der arbejder med sundhed, arbejdsmiljø og trivsel Kandidater fra sundhedsuddannelserne (Idræt, Folkesundhedsvidenskab mv.) Professionsbachelorer fra sundhedsområdet (fysioterapeut, sygeplejerske, diætist mv.). Tid og sted Uddannelsen afholdes på Dansk Arkitekturcenter i København. Undervisningen ligger i tidrummet kl Pris Kursuspris kr. + moms, hvilket inkluderer materiale, certificering, virksomhedsbesøg og fuld forplejning på uddannelsesstedet. Tilmelding Tilmelding til uddannelsen kan ske ved at sende en mail til

5 5 Undervisere Julie Engelund Sander Julie er cand.mag. i retorik og sprogpsykologi fra Københavns Universitet med speciale i adfærdsændring og sundhedskommunikation. Julie har siden 2003 arbejdet med sundhedsfremmende tiltag på landsdækkende kampagneniveau såvel som lokalt på arbejdspladser. Julie Sander har blandt andet i en årrække arbejdet som projektleder i Kræftens Bekæmpelse med fokus på koblingen mellem erhvervspartnerskaber og sundhedsfremme. Julie har siden arbejdet seks år som selvstændig konsulent og rådgiver for en lang række danske virksomheder gennem SundhedsAkademiet. Julie har mange års undervisningserfaring, som spænder fra undervisning i fitnessbranchen over Professionshøjskolen Metropols Ernærings- og Sundhedsuddannelser, kursusvirksomhed for sundhedsprofessionelle samt som populær foredragsholder til private virksomheder, kommuner og organisationer. Julie er i dag ansat som chefkonsulent i PreviaSundhed. Kontakt Julie på: Mobil: Mads Andreasen Mads er cand.scient. i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet. Mads har desuden en Master fra Sportsuniversitetet i Rom samt en uddannelse som proceskonsulent. Han har siden 2003 arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen både som udførende kompetenceperson og som rådgivende konsulent og projektleder. Han er specialiseret indenfor strategisk sundhedsfremme, sundhedsledelse og uddannelse af kompetencepersoner på private og offentlige virksomheder. Han benyttes som konsulent af blandt andre Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for sundhed og forebyggelse, Branchemiljørådenes arbejdsmiljøsekretariat, flere danske kommuner og private virksomheder m.fl. Han har en bred undervisningserfaring, der spænder fra undervisning i fitnessbranchen over Det Fynske Musikkonservatorium til underviser på Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet. Mads har skrevet flere bøger og artikler, og er desuden en af forfatter til Sundhedsstyrelsens udgivelse fra 2009: Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden. Mads har været initiativtager og daglig leder af SundUddannelse ApS samt været chefkonsulent og afdelingschef i PreviaSundhed. Mads er i dag Sundhedsstrategisk rådgiver og ejer af SUND.dk Kontakt Mads på: Mobil:

6 6 Just Bendix Justesen Just er cand.scient. i Idræt og Sundhed og statskundskab fra Syddansk Universitet, IMPA certificeret projektleder på C niveau samt uddannet proceskonsulent. Just har arbejdet som programleder i Sundhedsstyrelsen (Center for Forebyggelse) i 3 år, hvor han bl.a. havde ansvaret for sundhedsfremme på arbejdspladsen. Desuden har Just en fortid som seniorkonsulent hos Implement Consulting Group, hvor han har undervist og rådgivet virksomheder om projektledelse, forandringsledelse og strategisk sundhed på arbejdspladsen. Ydermere har Just har været ansat som udviklingsdirektør i PreviaSundhed. I dag forsker Just i strategisk sundhed på arbejdspladsen på Syddansk Universitet og rådgiver virksomheder om strategisk sundhed samt er ekstern lektor på Københavns Universitet. Kontakt Just på: Mobil: Pia Frahm Pia er uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet fra og autoriseret af Dansk Psykolognævn. Pia er en erfaren erhvervspsykolog, som udover mere end 12 års erfaring, endvidere har en lang række efteruddannelser og testcertificeringer bag sig. Heriblandt Hogan Personality Inventory samt Personal Directions. Pia har siden 2001 har været beskæftiget med en bred vifte af konsulentopgaver for danske såvel som internationale virksomheder. Hun arbejder som underviser, rådgiver og proceskonsulent med fokus på at bistå organisationer med succesfuldt at udvikle og implementere forebyggende strategier, stresspolitikker samt også stressberedskabet, når organisationens stress allerede er en realitet. Pia fungerer desuden som coach og rådgiver for ledere og medarbejdere med fokus på stress og andre personlige såvel som professionelle tematikker. Pia har egen konsulentvirksomhed (Frahm Erhvervspsykologi). Kontakt Pia på: Mobil:

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere