projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm"

Transkript

1 projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

2 Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013

3 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld gang med det sidste projektår. Hvis man tror at det er ensbetydende med et projekt, der næsten er lukket ned, må man tro om igen der er fuld damp på, ikke bare med gamle delprojekter, men også en hel række nye tiltag har set dagens lys. I dette hæfte kan du læse kort om de mange UTA-projekter. Er der så kommet noget ud af alle disse projekter? Ja det er der de mange store og små projekter har været med til at skabe bevægelse både hos de unge som har været en del af projekterne, men også hos medarbejdere, ledere og i de skoler og uddannelsesinstitutioner som har været tilknyttet projektet. Hvis vi vil Uddannelse til Alle på Bornholm, så er det mange tandhjul der skal i sving og som skal nærme sig hinanden, og det er dejligt at se, at det faktisk sker. Bornholmske virksomheder opbygger samarbejdsplatforme med skolerne, man mødes i netværksgrupper og man eksperimenterer med nye undervisningsformer. Mange initiativer som vil fortsætte, også når UTA er slut. Den 21. november i år afholdes Bornholms UddannelsesMesse BUM for første gang. Det bliver en unik mulighed for at inspirerere og udfordre de unge overbygningselever i forhold til arbejds- og studievalg. BUM13 bliver også en meget synlig markering af Uddannelse til Alle både som et afsluttende projekt og ikke mindst som en bevægelse der fortsætter. Uddannelse til Alle er en satsning iværksat af Bornholms Vækstforum og muliggjort med midler fra EU s Socialfond. UTA arbejder for at Bornholm kan leve op til regeringens overordnede mål om at 95% af de unge skal have en ungdomsuddannelse. Bjørn haslundgjerrild, projektleder UTA Bornholm Hvis vi vil Uddannelse til Alle på Bornholm, så er det mange tandhjul der skal i sving og som skal nærme sig hinanden.

4 SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND Det bornholmske samfund, virksomheder, institutioner osv. rummer en masse viden og læring et skatkammer, som når det åbnes vil bidrage positivt til øens skoler og uddannelsesinstitutioner. UTA støtter dette udviklingsarbejde og understøtter de samarbejdsplatforme der skabes. Østersøen som klasseværelse Østersøen som læringsrum Med Østersøen som nabo og Aquabaltic (Lakseklækkeriet) indenfor rækkevidde er der lavet et projekt mellem Campus Bornholm, Paradisbakkeskolen og Aquabaltic, som skal udarbejde undervisningsmateriale, der kan danne grundlag for ud af huset undervisning for elever i folkeskolen og på STX. Målet er at hæve det faglige niveau gennem brug af forskere fra Aquabaltic samt at få mulighed for on-site-undervisning. Dette skal medvirke til at inspirere eleverne til deres videre uddannelse. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup og Campus Bornholm, Klaus Kristiansen Projektleder: Thorkild Boisen, Aquabaltic Slutdato: NYT projekt Undervisning ude i virkeligheden Undervisning i virkeligheden Projektet skal udvikle eksemplariske forslag til undervisningsmaterialer, som den enkelte virksomhed og skoler kan benytte i forbindelse med virksomhedsbesøg. Udgangspunktet er, at der findes megen viden i de bornholmske virksomheder, som ønskes gjort tilgængeligt og kanaliseret videre til de bornholmske skoleelever. For at sikre et ensartet og brugbart undervisningsmateriale indgår Center for Undervisningsmidler på Bornholm som koordinator på projektet. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: Hans Jacob Binzer, UCC NYT projekt

5 Lav lektier i virksomhederne Læringsplatforme i virksomhederne Projektet retter sig mod virksomheder, der ønsker at medvirke til udvikling af læringsmaterialer, som kan benyttes i virksomheden i forhold til besøg fra skoler. Projektet tager afsæt i ønsket om at sikre en god kontakt mellem skolerne og deres faglighed og den enkelte virksomheds faglige ståsted. Center for Undervisningsmidler på Bornholm står som bindeled mellem virksomhederne og skolerne. Projektet skal ses som en forlængelse af Undervisning i virkeligheden. Projektejer: UTA Projektleder: Henrik Ipsen, UTA og Hans Jacob Binzer, UCC (Center for Undervisningsmidler) Slutdato: NYT projekt Lær med LEGO First Lego League (FLL) FLL er et samarbejdsprojekt med udgangspunkt i First Lego League konceptet. FLL er en vigtig platform i forhold til samarbejdet mellem grundskolerne, privatskolerne, 10. KCB og en række bornholmske virksomheder. Projektet har fået stor bevågenhed blandt politikerne, hvor man har stort fokus på samarbejdet mellem skoler og virksomhederne. Projektet danner grundlag for et fremtidigt samarbejde med bornholmske virksomheder og indgår som et delprojekt i dette arbejde. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: Bent Nørregaard, 10. KCB

6 Udvikling af uddannelser Samfundet ændrer sig, den digitale verden udvikler sig, meget er i en forandringsproces. Derfor må etablerede uddannelser og skoleformer forny sig og der må udvikles nye uddannelsesformer. Bornholm har en særlig udfordring, fordi antallet af unge falder og dermed også grundlaget for uddannelser her på øen. UTA støtter og udvikler af de lokale erhvervsuddannelser. En indgang til et væld af erhvervsuddannelser Hvordan hjælper og støtter vi de unge, som må tage hele eller dele af deres uddannelse udenfor Bornholm? Der er behov for netværk og samarbejde med erhvervsuddannelserne i resten af Danmark. Vi vil skabe et godt bornholmsk uddannelses- og netværkskoncept for elever, der må rejse udenøs for at uddanne sig. Campus platform for uddannelser udenøs kan give de unge en mulighed for at rejse til deres uddannelse og stadig bevare dele af den bornholmske kultur. Campus Bornholm arbejder på at lave samarbejdsaftaler med skoler og skolehjem ovre, og der arbejdes på en virtuel platform der skal give unge let adgang til at skabe sig et landkort over uddannelsesmulighederne. Projektejer: Campus Bornholm, Lars Vesløv Projektleder: Lars Vesløv, Campus Bornholm NYT projekt 9. klasse med stål og sav erhvervsklasse 9 Ikke alle elever i folkeskolen lærer på samme måde. Derfor har vi etableret et forsøg med en 9. klasse som er flyttet ind på Campus Bornholms håndværkerafdeling hele skoleåret. To skolelærere er flyttet med på fuld tid og i samarbejde med lærerne på Campus Bornholm sørger de for at eleverne lærer en masse på en anderledes måde. Desuden samarbejdes der med private virksomhed, så eleverne også kan komme i praktik og få stærkere tilknytning til mulige lærepladser. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: Anne-Lise Aagesen, Rønne skolen Slutdato:

7 Bare jeg kunne få en praktikplads Praktikpladsprojektet Omkring 300 elever påbegynder hvert år en erhvervsuddannelse på Campus Bornholm, og kun ca. 150 af dem får en praktikplads. De øvrige opgiver undervejs og lander på kontanthjælp, eller de forsøger en anden erhvervsuddannelse. Mange unge på Bornholm har både 4 og 5 grundforløb. Det gavner ingen, og derfor er en løsning på praktikpladssituationen en stor opgave for UTA. Vi har i samarbejde med især Campus Bornholm og arbejdsmarkedets organisationer søgt at løse problemet, både med opsøgende arbejde overfor virksomhederne, kampagner, dialog med det offentlige om flere praktikpladser, møder med diverse ministre og senest en certifikatordning til de virksomheder indenfor Dansk Byggeri, der tager lærlinge. Projektejer: Campus Bornholm, Lars Vesløv Projektleder: Lars Vesløv, Campus Bornholm Lær mens du arbejder i butik EGU MerkaNtil Den traditionelle vej til en merkantil uddannelse er bygget op over 2 års skolegang uden væsentlig praktik, og erfaringer viser at nogle har svært ved at klare et sådant forløb. Ungdommens Uddannelsesvejledning ønsker at styrke uddannelsesmulighederne indenfor det merkantile for denne gruppe af elever og i samarbejde med Campus Bornholm at udvikle et forløb for EGU-elever, hvor den enkelte elev fra starten får mulighed for en praktikplads f.eks. i en sæsonforretning/virksomhed. Uddannelsen bygges op omkring kursusforløb på HG der skal gøre eleven klar til praktikperiode 1 og 2 i virksomheden. Disse kursusforløb skal afklare, forberede og dygtiggøre eleven til både fagligt og personligt at være i stand til at udføre merkantile opgaver i en virksomhed i praktikperioden. Projektejer: Bornholms Jobcenter Allan Westh Projektleder: Bjarne Bech, Campus Bornholm og Christel Eriksen, UU NYT projekt

8 Udvikling af uddannelser En kvalificeret arbejdsstyrke styrkede erhvervsuddannelser UTA har et mål om at styrke indgangene på erhvervsuddannelserne. Det sker med med en række tiltag på de individuelle indgange, hvor der eksempelvis har været fokus på eldrevne køretøjer for fremtidens mekanikere og på regional madkultur for kommende kokke. Der er også tiltag som søger at støtte udsatte elever samt andre tiltag, som eksempelvis EUD-højniveau, der søger at støtte de stærkeste elever. Det fælles formål med at styrke indgangene er at sikre udvikling, så Bornholm også i fremtiden vil have en kvalificeret arbejdsstyrke indenfor erhvervsuddannelserne. Projektejer: Campus Bornholm, Lars Vesløv Projektleder: Eva Højmark og Charlotte Kjølbye, Campus Bornholm Fra kontanthjælp til uddannelse bygnings- og brugerservice Hvis man har 21 unge, som på grund af deres forhold har udsigt til at være på kontanthjælp i flere år frem, kan man så sætte dem i uddannelse og i stedet bruge pengene til at virksomhederne kan betale dem ordinær lærlingeløn? Den opgave satte Campus Bornholm og Jobcenter Bornholm sig for at løse. I dag efter 1½ år er 18 af de unge stadig i gang med uddannelsen på deres lærepladser og forventer at blive færdige sommeren Projektet har givet en masse viden og resultater i forhold til at bøje lovgivningen, at arbejde sammen på nye måder mellem institutionerne og at undervise en gruppe af unge, som skal tackles på nye måder. Projektejer: Campus Bornholm, Lars Vesløv Projektleder: Eva Højmark, Campus Bornholm

9 samarbejde på tværs af institutioner og faggrupper Samarbejde på tværs er et nøgleord i UTAs arbejde. Samarbejde koster tid og kræver vilje og aktiv indsat af dem der skal samarbejde. Mange gode initiativer kan blive bedre igennem samarbejde. UTA støtter dette samarbejde hvor f.eks. ungdomsuddannelserne og grundskolerne arbejder sammen om at udvikle talenter i grundskolen. Godt netværk skaber bedre unge-vejledning Netværksgruppen Vejledere fra Ungeporten (Jobcenteret), BornPro, Nye veje, UU og Campus Bornholms EUD-søjle mødes hver 14 dag. På møderne, som faciliteres af UTA, lærer de af hinanden, udveksler erfaringer, drøfter løsninger på problemstillinger både generelt og omkring enkelte elever, men videregiver også ideer til ledelserne af deres institutioner. Det har f.eks. bevirket, at der nu er en procedure, så hver elev der forlader en erhvervsuddannelse med ret til skolepraktik, vejledes tilbage til Campus, hvis han/hun melder sig ledig og ønsker kontanthjælp. Projektejer: Jobcenter Bornholm, Allan Westh Projektleder: Anna Louise Feerup, Jobcenter Bornholm Akut hjælp til unge der er ved at droppe ud TASK FORCE 2.0 Indsatsen søger at fastholde elever som på grund af personlige problemer er i fare for at droppe ud af skolen. Dette gøres ved at tilbyde en hurtig og relevant rådgivning fra socialrådgiver og psykolog i forhold til den enkelte. Der er særligt fokus på tilgængelighed for både elever og lærere og en faciliterende funktion, hvor frafaldstruede elever hurtigt kan henvises til relevant støtte. Projektejer: Jobcenter Bornholm, UngeCentret og Bornholms Familie Center Projektleder: Flemming Storgaard Pedersen, UTA

10 samarbejde på tværs af institutioner og faggrupper Elevernes stærke sider i fokus Pædagogisk samarbejde/science og engelsk talent Formålet med talent-projekterne er at udvikle og dyrke den enkelte elevs interesse for science og engelsk. Projekterne sætter undervisningsdifferentiering i højsædet, og der bliver fokuseret på udvikling af elevernes stærke sider, samtidig med at projekterne virker som brobygning mellem grundskole og ungdomsuddannelse. I projekterne er et væsentlig parameter samspillet mellem medarbejderne på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: Rønneskolen, Anne-Lise Aagesen Slutdato: Let overgang for unge med særlige behov AGENT I DIT EGET LIV skal styrke overgangen fra 10. klasse til ungdomsuddannelserne ved at udvikle brobygningsaktiviteter som skaber sammenhæng i uddannelsesvalget fra 10. klasse til ungdomsuddannelserne for unge med særlige behov elever som typisk er tilknyttet et specialklassetilbud. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: 10. KCB, Jørgen Helbro Slutdato:

11 Unge skal formidle til unge Pædagogisk samarbejde/dansk Gruppen er et samarbejde mellem lærere fra grundskolerne og ungdomsuddannelserne med fokus på elevernes danskfaglige kunnen. Gruppen har blandt andet gennem ung-til-ung-formidling arbejdet med at bevidstgøre grundskolens overbygningselever om de dansk-faglige krav de vil blive mødt med, når de starter på en ungdomsuddannelse. Projektet bygger videre på erfaringerne fra det første vidensdelingsprojekt. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: Dorthe Strøjer Kofoed, 10. KCB Mere samarbejde giver bred viden NEM OVERGANG handler om at sikre samarbejde på tværs f.eks i form af mentorsamarbejde, den særlige SPS ordning, samt hele arbejdet med etableringen af Ungeporten, hvor der både er jobcentermedarbejdere og medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU. Der arbejdes med udveksling af data imellem Campus Bornholm og UU. I 2013 vil der være særlig fokus på organisatorisk at støtte udviklingen af Uddannelsesporten og styrke samarbejdsrelationen mellem UU, Jobcenter Bornholm og Campus Bornholm, der nu er at finde på samme matrikel. Projektejer: Jobcenter Bornholm, Allan Westh Projektleder: Claus Gjerrild, Ungdommens Uddannelsesvejledning Udvikling i matematikken Pædagogisk samarbejde/matematik Gruppen er et samarbejde mellem lærere fra grundskolerne og ungdomsuddannelserne. Gruppen har testet de bornholmske skoleelevers matematiske kunnen og vil fremadrettet arbejde med at udvikle nye undervisningsforløb der kan understøtte og forbedre elevernes matematikfærdigheder. Projektet bygger videre på erfaringerne fra det første vidensdelingsprojekt. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: Kurt Rønne, Campus Bornholm

12 Kompetenceudvikling og læring af medarbejdere UTA er med til at kompetenceudvikle medarbejdere både når de samarbejder om konkrete projekter, men også i form af undervisning og kurser hvor forskellige faggrupper fra forskellige virksomheder og institutioner får en fælles viden og måske fælles sprog. Lær af andre studieture Der arrangeres en række studieture til skoler, Jobcentre, UU-centre mm. for at både ledere og medarbejdere kan blive inspireret og lære nyt af andre. Det har været meget givende og her i foråret er der planlagt et antal studieture. Projektejer: UTA Brug dog tablets i undervisningen IT-pædagogik Eleverne i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne bruger såkaldt tablets og smartphones overalt hvor de bevæger sig og kommunikerer. Derfor skal lærerne også kunne inddrage det i deres undervisning. UTA har i med stor succes gennemført en 15 dages IT-tovholderuddannelse for lærere på Campus Bornholm, BornPro, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, 10. KCB og en række folke- og privatskoler. 20 lærere bruger det nu i deres undervisning, uanset om det er i naturfag i folkeskolen eller på et svejsekursus på Campus Bornholm. Uddannelsen indebærer desuden at videreformidle den nye viden til kolleger. Projektejer: Campus Bornholm, Lars Vesløv Projektleder: Lars Vesløv, Campus Bornholm Slutdato:

13 Vi bliver alle klogere undervejs Kurser UTA har et kursuskatalog der henvender sig dels til undervisere og vejledere, dels til unge der er i uddannelse. Kurserne for undervisere og vejledere har overordnet handlet om sårbare og udsatte unge, og hvordan man i hverdagen kan arbejde med de unges sårbarhed. Kurserne har været populære hos deltagerne, som udtrykker et stort behov for netværksdannelse og erfaringsudveksling på tværs. En del kursister efterspørger flere tværfaglige arrangementer og udtrykker stor begejstring for at få mulighed for at samarbejde på tværs og skabe nye netværk til gavn for de unge. For de unge har der været afholdt kurser og foredrag om tilsvarende emner, men på et plan hvor de unge kan deltage på egne præmisser. Projektejer: UTA Projektleder: Geira Bjørn Olsen, UTA»Jeg har fået ny viden og brugbare modeller til praksis. Meget kompetent og velforberedt underviser.«kursist på Kognitivt Opfølgningskursus, januar 2013»Super oplæg med super samspil. Virkelig stof til eftertanke. Konferencen burde tilbydes til alle folkeskoler og uddannelsesinstitutioner.«deltager på UTA-konference om unges hjerner i marts 2013

14 Viden og information Information og viden er centrale elementer både når man som ung skal tage stilling til hvilken uddannelsesvej man vil gå, men også når der skal tages beslutning om hvordan det bornholmske samfund skal udvikle sig. UTA indsamler viden og understøtter vidensformidling og information. Inspirationsmesse til de unges drømme BORNHOLMS UDDANNELSESMESSE BUM er Bornholms UddannelsesMesse, som finder sted torsdag den 21. november UU Bornholm, grundskolerne og øens erhvervsliv inviterer i samarbejde med UTA alle overbygningselever til en messe, der skal inspirere og udfordre i forhold til at vælge uddannelse og fag. Lokale uddannelsesinstitutioner, uddannelser uden for Bornholm og lokale virksomheder vil blive inviteret med på messen. Målet er, at så mange som muligt byder ind med nye måder at præsentere de unge for arbejdsliv og uddannelse. Projektejer: Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm og Jobcenter Bornholm Projektleder: Marie Anker Johansen, UU og Geira Bjørn Olsen, UTA Slutdato: NYT projekt Det virtuelle bornholmernetværk flyt dig Hvordan hjælper og støtter vi bedst de unge, som overvejer at tage en ungdomsuddannelse uden for øen? Der arbejdes med at samle historier om unge bornholmere som har taget springet og taget en ungdomsuddannelse ovre, og som kan blive rollemodeller for andre unge. Der skal blandt andet etableres en fokusgruppe af unge i uddannelse udenøs. Projektet skal udforske de bløde tiltag, der kan gøres i forhold til unge, så det bliver trygt og godt at tage springet. Dette i et tæt samarbejde med Campus Bornholms projekt med at lave samarbejdsaftaler med skoler og skolehjem ovre. Projektejer: Jobcenter Bornholm, Allan Westh Projektleder: Claus Gjerrild, Ungdommens Uddannelsesvejledning NYT projekt

15 Udnyt de unges kompetencer elevjournalister Campus Bornholm ønsker at inddrage elever i formidlingsarbejdet og dermed styrke disse elevers kompetencer i at udtrykke sig skriftligt og visuelt. Projektets formål er at få elever til aktivt at forholde sig til og vise deres studiemiljø eksternt og over for deres eget netværk, som står over for et uddannelsesvalg. Projektets output i form af film, artikler, Facebookopslag mv. vil give elever i grundskolen indsigt i, hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse og dermed bidrage til at flere unge vælger en ungdomsuddannelse. Projektejer: Campus Bornholm, Mads Kofoed Projektleder: Pia Holm Hansen, Campus Bornholm NYT projekt Spørg UU UU SOM VIdENSCENTER Ungdommens Uddannelsesvejledning er et vigtigt omdrejningspunkt, når det handler om unge og uddannelse, men også når det handler om viden, både lokalt og regionalt. Erfaringen fra UTA-projektet vil blive samlet i og omkring UU. Forløbsanalyser I projektperioden følges 8. og 9. klasse på Paradisbakkeskolen. Selve forløbsanalysen vil forholde sig til de unges valg og følge deres vej gennem uddannelse i løbet af 3 år. Der vil også laves en forløbsanalyse, der følger gruppen af 20-årige i hele projektperioden. Statistik UV-data bruges som et aktivt redskab til at følge udviklingen blandt unge på Bornholm. Hvert kvartal laves et nedslag, som giver et her og nu billede af hvor mange unge fra 15 år og op til 25 som er i gang med eller har afsluttet en uddannelse. Projektejer: Jobcenter Bornholm, Allan Westh Projektleder: Bjørn Haslund-Gjerrild, UTA, Claus Gjerrild, UU

16 Fleksible uddannelser Det er ikke alle der følger den lige vej igennem uddannelserne. For nogle unge er der brug for at gå en anden og måske længere vej end de fleste gør. UTA understøtter også projekter der skaber mulighed for de unge som har det svært med uddannelse. En vifte af tilbud skal afklare de unge Uddannelsesporten skal afklare unge under uddannelsespålæg ud fra et forsøgskoncept, hvor afklaringen skal forløbe over 2-4 uger. Projektet ønsker at give unge bedre forudsætninger for at træffe et oplyst valg, når de skal vælge uddannelse. Uddannelsesporten er et afklaringsværktøj der skal afprøves over en periode på ni måneder. I den periode afprøves tre forskellige eksterne konsulentfunktioner inden for undervisning af unge, og der genneføres tre studieture til alternative uddannelsessteder i Danmark. Projekt Uddannelsesporten ønsker at konceptualisere erfaringerne fra forudgående projekter som Nye Veje og Fleksibel uddannelse. Projektet samarbejder med Campus Bornholm, BornPro, Task Force 2.0 m.fl. Projektejer: Jobcenter Bornholm, Allan Westh Projektleder: Anna-Louise Feerup, Jobcenter Bornholm NYT projekt EGU i udvikling EGU udvikling På Bornholm er en stor gruppe unge, der ikke kan gennemføre ordinære uddannelser, og som har behov for en praktisk baseret uddannelse. Dette projekt vil arbejde med at udvikle forståelsen af det specielle omkring EGU og i forhold til at skaffe flere EGU praktikpladser. Projektejer: Jobcenter Bornholm, Allan Westh Projektleder: Claus Gjerrild, Ungdommens Uddannelsesvejledning Slutdato:

17 Middelalderværkstedet middelalderværkstedet BornPro og Bornholms Middelaldercenter samarbejder lige nu om at tilbyde et værksted til unge mellem 15 og 25 år, som endnu ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse og som har brug for afklaring, vejledning og motivation, samt værkstedsarbejde i et trygt og forpligtende miljø. Værkstedet giver mulighed for at arbejde med dyr, grønne områder, håndværk og i mindre grad formidling, opleverser, kundeservice, mv. Værkstedet er henvendt til unge, der tiltrækkes af service- og oplevelsesindustrien men ikke har mulighed for direkte uddannelse eller arbejde dér. Derudover fungerer det som et tilbud til unge, som ønsker afklaring i forhold til en håndværksmæssig uddannelse. Mens de unge producerer midt i et oplevelsesmiljø, lærer de om gamle, danske håndværk. Middelalderværkstedet arbejder tæt sammen med BornPro s øvrige værksteder, herunder Træværkstedet. De unge kommer også på BornPro i Rønne og får et godt kendskab til erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm. De unge anno 2013 vil ofte gerne være på her får de muligheden, gennem middelaldertemaet og lærer samtidig at begå sig på en arbejdsplads. Tiltaget går på tværs af flere sektorer; afklaring/uddannelse, samt produktion og undervisning det hele med oplevelses-/turismesektoren som ramme, hvilket er helt nyt. Projektejer og projektleder: BornPro, Kathrine Petersen Slutdato: NYT projekt Højskolen hjælper unge højskoleprojektet er et udviklingsprojekt i forhold til unge, der har vanskeligheder i forhold til sociale og personlige kompetencer. Hvordan kan højskolens særlige ramme være med til hjælpe denne gruppe unge i forhold til uddannelse? I det sidste højskoleforløb, som strækker sig over 30 uger har 8 unge deltaget. Det er synligt for enhver, at flere af de unge har udviklet sig i en positiv socialiserende retning, siger Axel Lasthein-Madsen, højskoleforstander. Projektejer og projektleder: Bornholms Højskole, Axel Lasthein-Madsen Slutdato:

18 exit uta Den 31. december 2013 slutter aktiviteterne i Uddannelse til Alle, og det betyder at de mange delprojekter skal afsluttes. Hvor det er muligt skal de implementeres i drift, og ellers skal stafetten gives videre i form af anbefalinger og erfaringer. Allerede nu ved vi at erhvervsklassen går i drift i det nye skoleår. Det samme gør flere af talentprojekterne, og erfaringerne herfra vil blive brugt i arbejdet med Spor i overbygningen. First Lego League, FLL, har stor bevågenhed fra Børne- og skoleudvalget, som har bevilget midler til at videreføre dette samarbejdsprojekt mellem de bornholmske skoler og erhvervslivet. FLL bliver en del af undervisningen fremover i de bornholmske folkeskoler. Nogle UTA-projekter er allerede afsluttet: Rampen Rampen var et 2-årigt forsøgsprojekt som et tilbud til elever i klasse med et bekymrende fravær. Idéen var, at eleven via et målrettet og individuelt tilrettelagt forløb igen fik lyst og overskud til at passe sin skole og dermed få en bedre mulighed for at tage en afgangsprøve. Rampen er fortsat i drift efter projektafslutningen i UTA og er stadig forankret i Ungdomsskolen. Frivillighedsprojektet Frivilligt arbejde har været et delprojekt under UTA1. Fra august 2010 til august 2012 er det blevet afprøvet, om unge der er uddannelsestrætte og enten overvejer at droppe ud af uddannelsessystemet eller er droppet ud, kan motiveres til at fuldføre og/eller genoptage uddannelsesaktiviteterne gennem deltagelse i projekter i den virkelige verden, f.eks. i frivilligorganisationer. Samtidig har projektet afprøvet hvordan klasser kan inddrages som en ressource for det frivillige arbejde. Erfaringen fra projektet er bl.a. givet videre til Jobcenter Bornholm. Følg med på vores hjemmeside hvor nye og gamle projekter beskrives.

19

20 kontakt UTA Bornholm Bjørn Haslund-Gjerrild projektleder Flemming Storgaard Pedersen projektkoordinator Rene Nordin Bloch praktikpladskoordinator Henrik Ipsen projektkoordinator / Geira Bjørn Olsen administrativ medarbejder Jeannette Dalsgaard økonomimedarbejder

Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer

Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer undersøgelsen Undersøgelsen indeholder svar fra 47 personer der har svaret på et afsluttende spørgeskema for hvert delprojekt de har deltaget i. Da hver person

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Afsluttende projektrapport for Projekt Uddannelse til Alle, UTA1 Projektperiode fra 2010 til 2014.

Afsluttende projektrapport for Projekt Uddannelse til Alle, UTA1 Projektperiode fra 2010 til 2014. UTA - et projekt der har gjort en forskel Det der især har kendetegnet projektet, har været at der har været en opadstigende kurve. Man kunne have forestillet sig, at et projekt som dette, har et maksimum

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet Periode: Juni 201 December 2013 Partnere: BornPro, Jobcenter Bornholm, UU Kontaktperson: Lars Vesløv, Uddannelseschef, Campus Bornholm Pædagogisk Samarbejde Styrket EUD Formål At udvikle danmarks bedste

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser NNS akademidag mandag d. 10. marts 2014 Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser v/ Ole Ervolder Pædagogisk chef Tech College Aalborg Vores netværk i NNS Hernings Vej

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken - Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken 1. Uddannelsesrådet 2. En indgang til erhvervslivet 3. Virksomhedsservice 4. Partnerskabsnetværk 5. Local Social Responsibility 6. SUK Festivalen 7. Kortere

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål Den nye Ungeenhed i Herlev kommune - organisering, virke og mål Den brændende platform Udannelse er et af de vigtigste udgangspunkter for unge, der skal tage ansvar for deres eget liv og skabe en tilværelse,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Reformkonference 2015: Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Side 1 Fra programmet: er et nyt begreb, der med reformen implementeres i

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Deltagere i Bestyrelsesseminaret fra Bestyrelsen Bestyrelsesformand Jeppe Kofod MF Næstformand Lars Goldschmidt

Læs mere