projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm"

Transkript

1 projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

2 Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013

3 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld gang med det sidste projektår. Hvis man tror at det er ensbetydende med et projekt, der næsten er lukket ned, må man tro om igen der er fuld damp på, ikke bare med gamle delprojekter, men også en hel række nye tiltag har set dagens lys. I dette hæfte kan du læse kort om de mange UTA-projekter. Er der så kommet noget ud af alle disse projekter? Ja det er der de mange store og små projekter har været med til at skabe bevægelse både hos de unge som har været en del af projekterne, men også hos medarbejdere, ledere og i de skoler og uddannelsesinstitutioner som har været tilknyttet projektet. Hvis vi vil Uddannelse til Alle på Bornholm, så er det mange tandhjul der skal i sving og som skal nærme sig hinanden, og det er dejligt at se, at det faktisk sker. Bornholmske virksomheder opbygger samarbejdsplatforme med skolerne, man mødes i netværksgrupper og man eksperimenterer med nye undervisningsformer. Mange initiativer som vil fortsætte, også når UTA er slut. Den 21. november i år afholdes Bornholms UddannelsesMesse BUM for første gang. Det bliver en unik mulighed for at inspirerere og udfordre de unge overbygningselever i forhold til arbejds- og studievalg. BUM13 bliver også en meget synlig markering af Uddannelse til Alle både som et afsluttende projekt og ikke mindst som en bevægelse der fortsætter. Uddannelse til Alle er en satsning iværksat af Bornholms Vækstforum og muliggjort med midler fra EU s Socialfond. UTA arbejder for at Bornholm kan leve op til regeringens overordnede mål om at 95% af de unge skal have en ungdomsuddannelse. Bjørn haslundgjerrild, projektleder UTA Bornholm Hvis vi vil Uddannelse til Alle på Bornholm, så er det mange tandhjul der skal i sving og som skal nærme sig hinanden.

4 SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND Det bornholmske samfund, virksomheder, institutioner osv. rummer en masse viden og læring et skatkammer, som når det åbnes vil bidrage positivt til øens skoler og uddannelsesinstitutioner. UTA støtter dette udviklingsarbejde og understøtter de samarbejdsplatforme der skabes. Østersøen som klasseværelse Østersøen som læringsrum Med Østersøen som nabo og Aquabaltic (Lakseklækkeriet) indenfor rækkevidde er der lavet et projekt mellem Campus Bornholm, Paradisbakkeskolen og Aquabaltic, som skal udarbejde undervisningsmateriale, der kan danne grundlag for ud af huset undervisning for elever i folkeskolen og på STX. Målet er at hæve det faglige niveau gennem brug af forskere fra Aquabaltic samt at få mulighed for on-site-undervisning. Dette skal medvirke til at inspirere eleverne til deres videre uddannelse. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup og Campus Bornholm, Klaus Kristiansen Projektleder: Thorkild Boisen, Aquabaltic Slutdato: NYT projekt Undervisning ude i virkeligheden Undervisning i virkeligheden Projektet skal udvikle eksemplariske forslag til undervisningsmaterialer, som den enkelte virksomhed og skoler kan benytte i forbindelse med virksomhedsbesøg. Udgangspunktet er, at der findes megen viden i de bornholmske virksomheder, som ønskes gjort tilgængeligt og kanaliseret videre til de bornholmske skoleelever. For at sikre et ensartet og brugbart undervisningsmateriale indgår Center for Undervisningsmidler på Bornholm som koordinator på projektet. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: Hans Jacob Binzer, UCC NYT projekt

5 Lav lektier i virksomhederne Læringsplatforme i virksomhederne Projektet retter sig mod virksomheder, der ønsker at medvirke til udvikling af læringsmaterialer, som kan benyttes i virksomheden i forhold til besøg fra skoler. Projektet tager afsæt i ønsket om at sikre en god kontakt mellem skolerne og deres faglighed og den enkelte virksomheds faglige ståsted. Center for Undervisningsmidler på Bornholm står som bindeled mellem virksomhederne og skolerne. Projektet skal ses som en forlængelse af Undervisning i virkeligheden. Projektejer: UTA Projektleder: Henrik Ipsen, UTA og Hans Jacob Binzer, UCC (Center for Undervisningsmidler) Slutdato: NYT projekt Lær med LEGO First Lego League (FLL) FLL er et samarbejdsprojekt med udgangspunkt i First Lego League konceptet. FLL er en vigtig platform i forhold til samarbejdet mellem grundskolerne, privatskolerne, 10. KCB og en række bornholmske virksomheder. Projektet har fået stor bevågenhed blandt politikerne, hvor man har stort fokus på samarbejdet mellem skoler og virksomhederne. Projektet danner grundlag for et fremtidigt samarbejde med bornholmske virksomheder og indgår som et delprojekt i dette arbejde. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: Bent Nørregaard, 10. KCB

6 Udvikling af uddannelser Samfundet ændrer sig, den digitale verden udvikler sig, meget er i en forandringsproces. Derfor må etablerede uddannelser og skoleformer forny sig og der må udvikles nye uddannelsesformer. Bornholm har en særlig udfordring, fordi antallet af unge falder og dermed også grundlaget for uddannelser her på øen. UTA støtter og udvikler af de lokale erhvervsuddannelser. En indgang til et væld af erhvervsuddannelser Hvordan hjælper og støtter vi de unge, som må tage hele eller dele af deres uddannelse udenfor Bornholm? Der er behov for netværk og samarbejde med erhvervsuddannelserne i resten af Danmark. Vi vil skabe et godt bornholmsk uddannelses- og netværkskoncept for elever, der må rejse udenøs for at uddanne sig. Campus platform for uddannelser udenøs kan give de unge en mulighed for at rejse til deres uddannelse og stadig bevare dele af den bornholmske kultur. Campus Bornholm arbejder på at lave samarbejdsaftaler med skoler og skolehjem ovre, og der arbejdes på en virtuel platform der skal give unge let adgang til at skabe sig et landkort over uddannelsesmulighederne. Projektejer: Campus Bornholm, Lars Vesløv Projektleder: Lars Vesløv, Campus Bornholm NYT projekt 9. klasse med stål og sav erhvervsklasse 9 Ikke alle elever i folkeskolen lærer på samme måde. Derfor har vi etableret et forsøg med en 9. klasse som er flyttet ind på Campus Bornholms håndværkerafdeling hele skoleåret. To skolelærere er flyttet med på fuld tid og i samarbejde med lærerne på Campus Bornholm sørger de for at eleverne lærer en masse på en anderledes måde. Desuden samarbejdes der med private virksomhed, så eleverne også kan komme i praktik og få stærkere tilknytning til mulige lærepladser. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: Anne-Lise Aagesen, Rønne skolen Slutdato:

7 Bare jeg kunne få en praktikplads Praktikpladsprojektet Omkring 300 elever påbegynder hvert år en erhvervsuddannelse på Campus Bornholm, og kun ca. 150 af dem får en praktikplads. De øvrige opgiver undervejs og lander på kontanthjælp, eller de forsøger en anden erhvervsuddannelse. Mange unge på Bornholm har både 4 og 5 grundforløb. Det gavner ingen, og derfor er en løsning på praktikpladssituationen en stor opgave for UTA. Vi har i samarbejde med især Campus Bornholm og arbejdsmarkedets organisationer søgt at løse problemet, både med opsøgende arbejde overfor virksomhederne, kampagner, dialog med det offentlige om flere praktikpladser, møder med diverse ministre og senest en certifikatordning til de virksomheder indenfor Dansk Byggeri, der tager lærlinge. Projektejer: Campus Bornholm, Lars Vesløv Projektleder: Lars Vesløv, Campus Bornholm Lær mens du arbejder i butik EGU MerkaNtil Den traditionelle vej til en merkantil uddannelse er bygget op over 2 års skolegang uden væsentlig praktik, og erfaringer viser at nogle har svært ved at klare et sådant forløb. Ungdommens Uddannelsesvejledning ønsker at styrke uddannelsesmulighederne indenfor det merkantile for denne gruppe af elever og i samarbejde med Campus Bornholm at udvikle et forløb for EGU-elever, hvor den enkelte elev fra starten får mulighed for en praktikplads f.eks. i en sæsonforretning/virksomhed. Uddannelsen bygges op omkring kursusforløb på HG der skal gøre eleven klar til praktikperiode 1 og 2 i virksomheden. Disse kursusforløb skal afklare, forberede og dygtiggøre eleven til både fagligt og personligt at være i stand til at udføre merkantile opgaver i en virksomhed i praktikperioden. Projektejer: Bornholms Jobcenter Allan Westh Projektleder: Bjarne Bech, Campus Bornholm og Christel Eriksen, UU NYT projekt

8 Udvikling af uddannelser En kvalificeret arbejdsstyrke styrkede erhvervsuddannelser UTA har et mål om at styrke indgangene på erhvervsuddannelserne. Det sker med med en række tiltag på de individuelle indgange, hvor der eksempelvis har været fokus på eldrevne køretøjer for fremtidens mekanikere og på regional madkultur for kommende kokke. Der er også tiltag som søger at støtte udsatte elever samt andre tiltag, som eksempelvis EUD-højniveau, der søger at støtte de stærkeste elever. Det fælles formål med at styrke indgangene er at sikre udvikling, så Bornholm også i fremtiden vil have en kvalificeret arbejdsstyrke indenfor erhvervsuddannelserne. Projektejer: Campus Bornholm, Lars Vesløv Projektleder: Eva Højmark og Charlotte Kjølbye, Campus Bornholm Fra kontanthjælp til uddannelse bygnings- og brugerservice Hvis man har 21 unge, som på grund af deres forhold har udsigt til at være på kontanthjælp i flere år frem, kan man så sætte dem i uddannelse og i stedet bruge pengene til at virksomhederne kan betale dem ordinær lærlingeløn? Den opgave satte Campus Bornholm og Jobcenter Bornholm sig for at løse. I dag efter 1½ år er 18 af de unge stadig i gang med uddannelsen på deres lærepladser og forventer at blive færdige sommeren Projektet har givet en masse viden og resultater i forhold til at bøje lovgivningen, at arbejde sammen på nye måder mellem institutionerne og at undervise en gruppe af unge, som skal tackles på nye måder. Projektejer: Campus Bornholm, Lars Vesløv Projektleder: Eva Højmark, Campus Bornholm

9 samarbejde på tværs af institutioner og faggrupper Samarbejde på tværs er et nøgleord i UTAs arbejde. Samarbejde koster tid og kræver vilje og aktiv indsat af dem der skal samarbejde. Mange gode initiativer kan blive bedre igennem samarbejde. UTA støtter dette samarbejde hvor f.eks. ungdomsuddannelserne og grundskolerne arbejder sammen om at udvikle talenter i grundskolen. Godt netværk skaber bedre unge-vejledning Netværksgruppen Vejledere fra Ungeporten (Jobcenteret), BornPro, Nye veje, UU og Campus Bornholms EUD-søjle mødes hver 14 dag. På møderne, som faciliteres af UTA, lærer de af hinanden, udveksler erfaringer, drøfter løsninger på problemstillinger både generelt og omkring enkelte elever, men videregiver også ideer til ledelserne af deres institutioner. Det har f.eks. bevirket, at der nu er en procedure, så hver elev der forlader en erhvervsuddannelse med ret til skolepraktik, vejledes tilbage til Campus, hvis han/hun melder sig ledig og ønsker kontanthjælp. Projektejer: Jobcenter Bornholm, Allan Westh Projektleder: Anna Louise Feerup, Jobcenter Bornholm Akut hjælp til unge der er ved at droppe ud TASK FORCE 2.0 Indsatsen søger at fastholde elever som på grund af personlige problemer er i fare for at droppe ud af skolen. Dette gøres ved at tilbyde en hurtig og relevant rådgivning fra socialrådgiver og psykolog i forhold til den enkelte. Der er særligt fokus på tilgængelighed for både elever og lærere og en faciliterende funktion, hvor frafaldstruede elever hurtigt kan henvises til relevant støtte. Projektejer: Jobcenter Bornholm, UngeCentret og Bornholms Familie Center Projektleder: Flemming Storgaard Pedersen, UTA

10 samarbejde på tværs af institutioner og faggrupper Elevernes stærke sider i fokus Pædagogisk samarbejde/science og engelsk talent Formålet med talent-projekterne er at udvikle og dyrke den enkelte elevs interesse for science og engelsk. Projekterne sætter undervisningsdifferentiering i højsædet, og der bliver fokuseret på udvikling af elevernes stærke sider, samtidig med at projekterne virker som brobygning mellem grundskole og ungdomsuddannelse. I projekterne er et væsentlig parameter samspillet mellem medarbejderne på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: Rønneskolen, Anne-Lise Aagesen Slutdato: Let overgang for unge med særlige behov AGENT I DIT EGET LIV skal styrke overgangen fra 10. klasse til ungdomsuddannelserne ved at udvikle brobygningsaktiviteter som skaber sammenhæng i uddannelsesvalget fra 10. klasse til ungdomsuddannelserne for unge med særlige behov elever som typisk er tilknyttet et specialklassetilbud. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: 10. KCB, Jørgen Helbro Slutdato:

11 Unge skal formidle til unge Pædagogisk samarbejde/dansk Gruppen er et samarbejde mellem lærere fra grundskolerne og ungdomsuddannelserne med fokus på elevernes danskfaglige kunnen. Gruppen har blandt andet gennem ung-til-ung-formidling arbejdet med at bevidstgøre grundskolens overbygningselever om de dansk-faglige krav de vil blive mødt med, når de starter på en ungdomsuddannelse. Projektet bygger videre på erfaringerne fra det første vidensdelingsprojekt. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: Dorthe Strøjer Kofoed, 10. KCB Mere samarbejde giver bred viden NEM OVERGANG handler om at sikre samarbejde på tværs f.eks i form af mentorsamarbejde, den særlige SPS ordning, samt hele arbejdet med etableringen af Ungeporten, hvor der både er jobcentermedarbejdere og medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU. Der arbejdes med udveksling af data imellem Campus Bornholm og UU. I 2013 vil der være særlig fokus på organisatorisk at støtte udviklingen af Uddannelsesporten og styrke samarbejdsrelationen mellem UU, Jobcenter Bornholm og Campus Bornholm, der nu er at finde på samme matrikel. Projektejer: Jobcenter Bornholm, Allan Westh Projektleder: Claus Gjerrild, Ungdommens Uddannelsesvejledning Udvikling i matematikken Pædagogisk samarbejde/matematik Gruppen er et samarbejde mellem lærere fra grundskolerne og ungdomsuddannelserne. Gruppen har testet de bornholmske skoleelevers matematiske kunnen og vil fremadrettet arbejde med at udvikle nye undervisningsforløb der kan understøtte og forbedre elevernes matematikfærdigheder. Projektet bygger videre på erfaringerne fra det første vidensdelingsprojekt. Projektejer: Børne- og Skolesekretariatet, Steen Ebdrup Projektleder: Kurt Rønne, Campus Bornholm

12 Kompetenceudvikling og læring af medarbejdere UTA er med til at kompetenceudvikle medarbejdere både når de samarbejder om konkrete projekter, men også i form af undervisning og kurser hvor forskellige faggrupper fra forskellige virksomheder og institutioner får en fælles viden og måske fælles sprog. Lær af andre studieture Der arrangeres en række studieture til skoler, Jobcentre, UU-centre mm. for at både ledere og medarbejdere kan blive inspireret og lære nyt af andre. Det har været meget givende og her i foråret er der planlagt et antal studieture. Projektejer: UTA Brug dog tablets i undervisningen IT-pædagogik Eleverne i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne bruger såkaldt tablets og smartphones overalt hvor de bevæger sig og kommunikerer. Derfor skal lærerne også kunne inddrage det i deres undervisning. UTA har i med stor succes gennemført en 15 dages IT-tovholderuddannelse for lærere på Campus Bornholm, BornPro, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, 10. KCB og en række folke- og privatskoler. 20 lærere bruger det nu i deres undervisning, uanset om det er i naturfag i folkeskolen eller på et svejsekursus på Campus Bornholm. Uddannelsen indebærer desuden at videreformidle den nye viden til kolleger. Projektejer: Campus Bornholm, Lars Vesløv Projektleder: Lars Vesløv, Campus Bornholm Slutdato:

13 Vi bliver alle klogere undervejs Kurser UTA har et kursuskatalog der henvender sig dels til undervisere og vejledere, dels til unge der er i uddannelse. Kurserne for undervisere og vejledere har overordnet handlet om sårbare og udsatte unge, og hvordan man i hverdagen kan arbejde med de unges sårbarhed. Kurserne har været populære hos deltagerne, som udtrykker et stort behov for netværksdannelse og erfaringsudveksling på tværs. En del kursister efterspørger flere tværfaglige arrangementer og udtrykker stor begejstring for at få mulighed for at samarbejde på tværs og skabe nye netværk til gavn for de unge. For de unge har der været afholdt kurser og foredrag om tilsvarende emner, men på et plan hvor de unge kan deltage på egne præmisser. Projektejer: UTA Projektleder: Geira Bjørn Olsen, UTA»Jeg har fået ny viden og brugbare modeller til praksis. Meget kompetent og velforberedt underviser.«kursist på Kognitivt Opfølgningskursus, januar 2013»Super oplæg med super samspil. Virkelig stof til eftertanke. Konferencen burde tilbydes til alle folkeskoler og uddannelsesinstitutioner.«deltager på UTA-konference om unges hjerner i marts 2013

14 Viden og information Information og viden er centrale elementer både når man som ung skal tage stilling til hvilken uddannelsesvej man vil gå, men også når der skal tages beslutning om hvordan det bornholmske samfund skal udvikle sig. UTA indsamler viden og understøtter vidensformidling og information. Inspirationsmesse til de unges drømme BORNHOLMS UDDANNELSESMESSE BUM er Bornholms UddannelsesMesse, som finder sted torsdag den 21. november UU Bornholm, grundskolerne og øens erhvervsliv inviterer i samarbejde med UTA alle overbygningselever til en messe, der skal inspirere og udfordre i forhold til at vælge uddannelse og fag. Lokale uddannelsesinstitutioner, uddannelser uden for Bornholm og lokale virksomheder vil blive inviteret med på messen. Målet er, at så mange som muligt byder ind med nye måder at præsentere de unge for arbejdsliv og uddannelse. Projektejer: Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm og Jobcenter Bornholm Projektleder: Marie Anker Johansen, UU og Geira Bjørn Olsen, UTA Slutdato: NYT projekt Det virtuelle bornholmernetværk flyt dig Hvordan hjælper og støtter vi bedst de unge, som overvejer at tage en ungdomsuddannelse uden for øen? Der arbejdes med at samle historier om unge bornholmere som har taget springet og taget en ungdomsuddannelse ovre, og som kan blive rollemodeller for andre unge. Der skal blandt andet etableres en fokusgruppe af unge i uddannelse udenøs. Projektet skal udforske de bløde tiltag, der kan gøres i forhold til unge, så det bliver trygt og godt at tage springet. Dette i et tæt samarbejde med Campus Bornholms projekt med at lave samarbejdsaftaler med skoler og skolehjem ovre. Projektejer: Jobcenter Bornholm, Allan Westh Projektleder: Claus Gjerrild, Ungdommens Uddannelsesvejledning NYT projekt

15 Udnyt de unges kompetencer elevjournalister Campus Bornholm ønsker at inddrage elever i formidlingsarbejdet og dermed styrke disse elevers kompetencer i at udtrykke sig skriftligt og visuelt. Projektets formål er at få elever til aktivt at forholde sig til og vise deres studiemiljø eksternt og over for deres eget netværk, som står over for et uddannelsesvalg. Projektets output i form af film, artikler, Facebookopslag mv. vil give elever i grundskolen indsigt i, hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse og dermed bidrage til at flere unge vælger en ungdomsuddannelse. Projektejer: Campus Bornholm, Mads Kofoed Projektleder: Pia Holm Hansen, Campus Bornholm NYT projekt Spørg UU UU SOM VIdENSCENTER Ungdommens Uddannelsesvejledning er et vigtigt omdrejningspunkt, når det handler om unge og uddannelse, men også når det handler om viden, både lokalt og regionalt. Erfaringen fra UTA-projektet vil blive samlet i og omkring UU. Forløbsanalyser I projektperioden følges 8. og 9. klasse på Paradisbakkeskolen. Selve forløbsanalysen vil forholde sig til de unges valg og følge deres vej gennem uddannelse i løbet af 3 år. Der vil også laves en forløbsanalyse, der følger gruppen af 20-årige i hele projektperioden. Statistik UV-data bruges som et aktivt redskab til at følge udviklingen blandt unge på Bornholm. Hvert kvartal laves et nedslag, som giver et her og nu billede af hvor mange unge fra 15 år og op til 25 som er i gang med eller har afsluttet en uddannelse. Projektejer: Jobcenter Bornholm, Allan Westh Projektleder: Bjørn Haslund-Gjerrild, UTA, Claus Gjerrild, UU

16 Fleksible uddannelser Det er ikke alle der følger den lige vej igennem uddannelserne. For nogle unge er der brug for at gå en anden og måske længere vej end de fleste gør. UTA understøtter også projekter der skaber mulighed for de unge som har det svært med uddannelse. En vifte af tilbud skal afklare de unge Uddannelsesporten skal afklare unge under uddannelsespålæg ud fra et forsøgskoncept, hvor afklaringen skal forløbe over 2-4 uger. Projektet ønsker at give unge bedre forudsætninger for at træffe et oplyst valg, når de skal vælge uddannelse. Uddannelsesporten er et afklaringsværktøj der skal afprøves over en periode på ni måneder. I den periode afprøves tre forskellige eksterne konsulentfunktioner inden for undervisning af unge, og der genneføres tre studieture til alternative uddannelsessteder i Danmark. Projekt Uddannelsesporten ønsker at konceptualisere erfaringerne fra forudgående projekter som Nye Veje og Fleksibel uddannelse. Projektet samarbejder med Campus Bornholm, BornPro, Task Force 2.0 m.fl. Projektejer: Jobcenter Bornholm, Allan Westh Projektleder: Anna-Louise Feerup, Jobcenter Bornholm NYT projekt EGU i udvikling EGU udvikling På Bornholm er en stor gruppe unge, der ikke kan gennemføre ordinære uddannelser, og som har behov for en praktisk baseret uddannelse. Dette projekt vil arbejde med at udvikle forståelsen af det specielle omkring EGU og i forhold til at skaffe flere EGU praktikpladser. Projektejer: Jobcenter Bornholm, Allan Westh Projektleder: Claus Gjerrild, Ungdommens Uddannelsesvejledning Slutdato:

17 Middelalderværkstedet middelalderværkstedet BornPro og Bornholms Middelaldercenter samarbejder lige nu om at tilbyde et værksted til unge mellem 15 og 25 år, som endnu ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse og som har brug for afklaring, vejledning og motivation, samt værkstedsarbejde i et trygt og forpligtende miljø. Værkstedet giver mulighed for at arbejde med dyr, grønne områder, håndværk og i mindre grad formidling, opleverser, kundeservice, mv. Værkstedet er henvendt til unge, der tiltrækkes af service- og oplevelsesindustrien men ikke har mulighed for direkte uddannelse eller arbejde dér. Derudover fungerer det som et tilbud til unge, som ønsker afklaring i forhold til en håndværksmæssig uddannelse. Mens de unge producerer midt i et oplevelsesmiljø, lærer de om gamle, danske håndværk. Middelalderværkstedet arbejder tæt sammen med BornPro s øvrige værksteder, herunder Træværkstedet. De unge kommer også på BornPro i Rønne og får et godt kendskab til erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm. De unge anno 2013 vil ofte gerne være på her får de muligheden, gennem middelaldertemaet og lærer samtidig at begå sig på en arbejdsplads. Tiltaget går på tværs af flere sektorer; afklaring/uddannelse, samt produktion og undervisning det hele med oplevelses-/turismesektoren som ramme, hvilket er helt nyt. Projektejer og projektleder: BornPro, Kathrine Petersen Slutdato: NYT projekt Højskolen hjælper unge højskoleprojektet er et udviklingsprojekt i forhold til unge, der har vanskeligheder i forhold til sociale og personlige kompetencer. Hvordan kan højskolens særlige ramme være med til hjælpe denne gruppe unge i forhold til uddannelse? I det sidste højskoleforløb, som strækker sig over 30 uger har 8 unge deltaget. Det er synligt for enhver, at flere af de unge har udviklet sig i en positiv socialiserende retning, siger Axel Lasthein-Madsen, højskoleforstander. Projektejer og projektleder: Bornholms Højskole, Axel Lasthein-Madsen Slutdato:

18 exit uta Den 31. december 2013 slutter aktiviteterne i Uddannelse til Alle, og det betyder at de mange delprojekter skal afsluttes. Hvor det er muligt skal de implementeres i drift, og ellers skal stafetten gives videre i form af anbefalinger og erfaringer. Allerede nu ved vi at erhvervsklassen går i drift i det nye skoleår. Det samme gør flere af talentprojekterne, og erfaringerne herfra vil blive brugt i arbejdet med Spor i overbygningen. First Lego League, FLL, har stor bevågenhed fra Børne- og skoleudvalget, som har bevilget midler til at videreføre dette samarbejdsprojekt mellem de bornholmske skoler og erhvervslivet. FLL bliver en del af undervisningen fremover i de bornholmske folkeskoler. Nogle UTA-projekter er allerede afsluttet: Rampen Rampen var et 2-årigt forsøgsprojekt som et tilbud til elever i klasse med et bekymrende fravær. Idéen var, at eleven via et målrettet og individuelt tilrettelagt forløb igen fik lyst og overskud til at passe sin skole og dermed få en bedre mulighed for at tage en afgangsprøve. Rampen er fortsat i drift efter projektafslutningen i UTA og er stadig forankret i Ungdomsskolen. Frivillighedsprojektet Frivilligt arbejde har været et delprojekt under UTA1. Fra august 2010 til august 2012 er det blevet afprøvet, om unge der er uddannelsestrætte og enten overvejer at droppe ud af uddannelsessystemet eller er droppet ud, kan motiveres til at fuldføre og/eller genoptage uddannelsesaktiviteterne gennem deltagelse i projekter i den virkelige verden, f.eks. i frivilligorganisationer. Samtidig har projektet afprøvet hvordan klasser kan inddrages som en ressource for det frivillige arbejde. Erfaringen fra projektet er bl.a. givet videre til Jobcenter Bornholm. Følg med på vores hjemmeside hvor nye og gamle projekter beskrives.

19

20 kontakt UTA Bornholm Bjørn Haslund-Gjerrild projektleder Flemming Storgaard Pedersen projektkoordinator Rene Nordin Bloch praktikpladskoordinator Henrik Ipsen projektkoordinator / Geira Bjørn Olsen administrativ medarbejder Jeannette Dalsgaard økonomimedarbejder

Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm 2 UDDANNELSE TIL ALLE UTA en bevægelse Den 31. december 2013 afsluttes delprojekterne i Projekt Uddannelse til Alle, hvorefter projektet evalueres og

Læs mere

Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm 2 UDDANNELSE TIL ALLE UTA en bevægelse 31. december 2013 sluttede delprojekterne i Projekt Uddannelse til Alle, hvorefter projektet evalueres og perspektiveres.

Læs mere

Uddannelse Til Alle Status august 2012

Uddannelse Til Alle Status august 2012 Uddannelse Til Alle Status august 2012 Sommerferien er slut, og her midt i august er skolerne og så småt gået i gang med deres undervisning. Mange af projekterne i Uddannelse til Alle har også holdt sommerferie

Læs mere

Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer

Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer undersøgelsen Undersøgelsen indeholder svar fra 47 personer der har svaret på et afsluttende spørgeskema for hvert delprojekt de har deltaget i. Da hver person

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Afrapportering af første periode fra 1. maj 2010 til 1. maj 2011

Afrapportering af første periode fra 1. maj 2010 til 1. maj 2011 Afrapportering af første periode fra 1. maj 2010 til 1. maj 2011 Uddannelse til Alle status maj 2011 1 Status på UTA 1 maj 2011 1.1 Erhvervsklasse Bornholm: Erhvervsklasse Bornholm har haft 17 elever i

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Onsdag den 26. januar 2011 kl i mødelokale C, Ullasvej

Onsdag den 26. januar 2011 kl i mødelokale C, Ullasvej Referat Møde i UTA udvalget Onsdag den 26. januar 2011 kl. 8.30-10.30 i mødelokale C, Ullasvej Medlemmer: Winni Grosbøll borgmester, Erik A.. Larsen formand for Børne- og Skoleudvalget, Henry Schou Madsen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

UTA l + ll. 2010-2015 samling af fakta-ark

UTA l + ll. 2010-2015 samling af fakta-ark UTA l + ll 2010-2015 samling af fakta-ark Periode: Januar 2013 december 2013 Partnere: Ungeporten, BRK Kontaktpersoner: Gitte Hagelskjær Svart, Teamleder, Ungeporten PÆDAGOGISK SAMARBEJDE Uge 47 + BUM

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

BUGE 47 2013. Uge 47 en hel uge i uddannelsens tegn! Ungdommens Uddannelsevejledning Bornholm. Bornholms Udannelses Messe

BUGE 47 2013. Uge 47 en hel uge i uddannelsens tegn! Ungdommens Uddannelsevejledning Bornholm. Bornholms Udannelses Messe BUGE 47 2013 U Bornholms Udannelses Messe M Uge 47 en hel uge i uddannelsens tegn! Ungdommens Uddannelsevejledning Bornholm Uge 47 grundskoler og erhvervslivet En uge med fokus på uddannelse og erhvervsliv

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12

Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12 Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12

Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12 Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets

Læs mere

95% målsætning. og erhvervslivets rolle

95% målsætning. og erhvervslivets rolle 95% målsætning og erhvervslivets rolle Indledning Regeringen har opstillet en national målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I Århus er uddannelsesinstitutionerne,

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Afsluttende projektrapport for Projekt Uddannelse til Alle, UTA1 Projektperiode fra 2010 til 2014.

Afsluttende projektrapport for Projekt Uddannelse til Alle, UTA1 Projektperiode fra 2010 til 2014. UTA - et projekt der har gjort en forskel Det der især har kendetegnet projektet, har været at der har været en opadstigende kurve. Man kunne have forestillet sig, at et projekt som dette, har et maksimum

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Campus Bornholm (Bornholms Erhvervsskole) Institutionsnummer: 400408 Journalnr: 089.56K.391 Dato: 29/2-2012 Underskrift:

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Partnerskabsaftale om praktikpladser

Partnerskabsaftale om praktikpladser Partnerskabsaftale om praktikpladser Til udmøntning af partnerskabsaftalen forpligter partnerne sig til denne handlingsplan Handlingsplan HVAD sætter vi i gang? HVILKE aktiviteter indgår? HVORNÅR gør vi

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 281 Offentligt Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne - set med praktikernes øjne Nørre Farimagsgade 15 1364 København

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Nedenstående er et oplæg til en ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter. Igangsættelse af strukturen tænkes fra august 2014. (Dog kunne Mariagerfjord

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Selvevaluering 2011-2012 INDLEDNING

Selvevaluering 2011-2012 INDLEDNING Selvevaluering 2011-2012 INDLEDNING Bestyrelsen besluttede på mødet den 12. december 2011 efter indstilling fra lærermødet den 7. december 2011, at selvevalueringstemaet for skoleåret 2011-2012 skulle

Læs mere

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet Periode: Juni 201 December 2013 Partnere: BornPro, Jobcenter Bornholm, UU Kontaktperson: Lars Vesløv, Uddannelseschef, Campus Bornholm Pædagogisk Samarbejde Styrket EUD Formål At udvikle danmarks bedste

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Redegørelse for projektets status UTA 1 - Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status UTA 1 - Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status UTA 1 - Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge Februar 2017 Det lange, seje træk. Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i job eller uddannelse.

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne

FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne Konferencen Pædagogik der virker FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne tirsdag 23. maj 2017 oplæg ved teamleder Preben Holm Et tilbageblik fra endestationen Hvad med fremtiden

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.00-12,10 Velkomst 12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.55-13.05 Pause 13.10-13.25 Inspiration til udvikling af UEA - forløb

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere