KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU3 07/ Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael Juul Jensen (MJJ) Seniorleder: Michael Pedersen (MP) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant: Ulrik Hogrefe (UH) Ungdomsleder: Alice Andersen (AFBUD) Suppleant for ungdomsleder: Daisy V. Møller Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på referat (FU 2) 4. Gennemgang af checkliste (bilag 1) 5. Opfølgning på diverse mailkorrespondance a. Bortvisningsregler mail 27/3 (bilag 2) 6. Meddelelser a. Referat af forbundsbestyrelsesmøde (PP) b. Referat af møde i Turdegruppen (PP) 7. Organisationen a. Opfølgning på repræsentantskabsmødet b. Saneringsudvalget (bilag 4) c. Sammensætning af komiteer mv (udpeges af komiteformænd i samråd med FU) i. Senioraktivitetskomiteen ii. Ungdomsaktivitetskomiteen iii. Turneringsudvalget iv. Disciplinærudvalget (konstitution, kun til orientering for FU) v. Økonomikomiteen vi. Koordineringsudvalget vii. Lovkomiteen 8. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 27/ (bilag 3) 9. Senior 10. Ungdom 11. Turneringen 12. Fastsættelse af møderække 13. Eventuelt :30/ BM Side 1

2 Ad 1 Ad 2 PP bød velkommen til det første af en ny række møder. Der var en særlig velkomst til de nye medlemmer af FU. PP fortalte, at det i FU er kutyme, at det er næstformanden der leder mødet, og bad derefter MW om at lede mødet. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Ad 3 Der var ingen opfølgning af referatet fra FU 2 Ad 4 Ad 5 Ad 5a Ad 6a Tjeklisten er ganske kort FU3-3:Vi mangler stadig svar fra enkelte klubber vedrørende klubbernes stiftelsesdato FU4-3: MP fortæller, at han stadig ikke har fået formuleret noget skriftligt omkring procedure for opkrævning af afgifter for klubber som ikke indberetter resultater rettidig. PP opfordrer Michael til at få færdiggjort arbejdet hen over sommeren, så der kan ligge noget skriftligt klar ved sæsonstart hvilket vil sige senest 1/ Under dette punkt er det tanken, at al mailkorrespondance siden sidste FU skal tages op primært for at få afgørelser og beslutninger ført til referat. PP har fået tilsendt et forsalg, men har selv den holdning, at det skal være hallerne der bortviser og ikke os. MP er enig, mener samtidig at det vil spare vores dommere for en række problemer. MW stiller spørgsmålstegn ved, hvem der skal bestemme hvor grænsen er. LM gør opmærksom på, at hvis det er hallen der bortviser en spiller så kan holdet ikke nedlægge protest og det er bare ærgerligt. PP konkluderer, at KBU ikke vil være indstillet på at stemme for et sådan forslag. PP fortæller, at der ikke har været afholdt bestyrelsesmøde i forbundet siden sidste FU, men der er indkaldt til et nyt møde St. Bededag i Århus. Indkaldelsen er fremsendt til FU til orientering og PP modtager gerne kommentarer. LM mener indkaldelsen ser lidt tynd ud. PP erkender, at han ikke rigtig ved hvad der ligger i det. Der er efterfølgende kommet en anmodning fra FBU, at man gerne vil have debatteret 2 ting på mødet. - at DM/DT udvalget ændrer propositioner midt under LP turneringen. - en utidig indblanding fra en ungdomsleders side ved rankingfinalerne for ungdom. MP undrer sig over, at man ændrer propositioner midt i et stævne, hvortil PP konstaterer, at det ikke vil finde sted i KBU: MP fortæller, at Alice ikke har hørt noget om utidig indblanding fra en ungdomsleder, men det skulle være foregået i Odense. PP spørger om der er interesse for, at han til orientering fremsender eventuelle bilag der måtte komme inden mødet. Både LM og MP giver udtryk for, at de gerne vil modtage materiale til orientering :30/ BM Side 2

3 Ad. 6b Ad. 7a Ad. 7b Ad. 7c Ad. 8a Ad. 9 PP fortæller, at der ikke har været afholdt møde siden sidst, og der derfor ikke er noget at informere om. PP bemærker at referatet af repræsentantskabsmødet blevet udsendt til godkendelse, men har dog endnu ikke selv læst det. PP gør opmærksom på, at vi skal have fundet en mødedato til mandatmøde med mandaterne til forbundets repræsentantskabsmøde. Herefter udvikler der sig en diskussion om transport hvor LM foreslår, at man undersøger prisen på en bus i stedet for toget. MP spørger, om man eventuelt kunne arrangere fællestransport med Sjælland. LM anbefaler, at PP tager problematikken op få forbundsbestyrelsesmødet da det må være i forbundets egen interesse, at der findes en billig løsning. Det blev desuden besluttet, at BM indkalder til mandatmøde den 5/5. PP husker på, at vi også skal have en forhåndsfordeling af KBUs mandater ved de forskellige forslalg. MJJ husker på, at vi skal have fuldmagter klar til denne aften. PP er blevet kontaktet af Troels Funder, som ønsker en repræsentant fra KBU, der skal deltage i saneringsudvalget i forbindelse med forbundets repræsentantskabsmøde. PP mener, at det må være vores genvalgte lovudvalgsformand Bent Holst Rasmussen, som KBU skal repræsenteres af. Der var enighed om dette i FU. PP går videre med dette forslag. BM indleder med at gøre opmærksom på, at der i mange år har manglet er officiel liste over, hvem der sidder i de forskellige udvalg. Dette blev kort diskuteret, og man var enig om, at de forskellige udvalgsmedlemmer skal være klar til godkendelse ved næste FU. Senioraktivitetsudvalget: MP kommer med et oplæg til næste møde. Ungdomsaktivitetsudvalget: AA kommer med et oplæg til næste møde Turneringsudvalget: MJJ kommer med et oplæg til næste møde Disciplinærudvalget: MP fortæller, at udvalget (som er repræsentantskabsvalgt, har udpeget Anni Sørensen til formand). Økonomikomiteen: LM kommer med et oplæg til næste møde Koordineringsudvalget: Anni Sørensen er fortsat koordinator, og de tre andre (MP, AA og MJJ er med). Lovkomiteen: LM giver udtryk for, at denne komite udelukkende består af Bent Holst Rasmussen med mindre der er andre der ønsker at indgå. LM jeg har ikke nogle særlige punkter, som jeg vil fremhæve til den fremsendte budgetkontrol. Umiddelbart er der konti, hvor der ser ud til, at der allerede er brugt en stor del af budgettet men det er primært konti, hvor udgiften ligger her i foråret. Som det ser ud lige nu så kører det bare. Der var ingen der havde yderligere spørgsmål til budgettet. MP indledte med at fortælle om turen til Malmø sidste weekend. Det var en god dag, og KBU tog hjem med 4 pokaler. Total vandt KBU Vi kom, vi så og vi sejrede :30/ BM Side 3

4 Den 17/5 er der finaler i KBU-cuppen. Dagen falder desværre sammen med repræsentantskabsmødet i DBwF, og det kan derfor ikke være en repræsentant fra FU der kommer til at dele medajler ud. Vi kan eventuelt spørge, om Børge Holm vil være behjælpelig. LM jeg mener ikke Børge vil være et emne, da jeg forventer vi skal have de to mandatreserver med til repræsentantskabsmødet. MJJ ser ikke noget problem i, at opgaven varetages af kredsen. Med hensyn til bestilling af medaljer, så plejer det at være formandens opgave. MP spørger PP, om han påtager sig opgaven. MP mener at Lisbeth Tiedjen eventuelt har en tidligere bestilling elektronisk. LM gør opmærksom på, at Jysk Emblemfabrik har et lager liggende, som der kun skal graveres i. PP påtager sig opgaven at bestille disse medaljer (efter at have fået bekræftet, at det kun er medalje til cuppen der skal bestilles). MW har følgende kommentar til Malmø-kampen. Det var en hyggelig tur, men anbefaler at man fremover er lidt hurtigere ude med at finde reserver. MP fortæller om de problemer der var med hensyn til manglende svar fra de spillere der var udtaget. Den dato der var deadline for tilbagemelding manglede der svar fra 7 damer og 6 herrer. Der var stort frafald, og den 28. om aftenen, måtte jeg i gang med at finde reserver. Derefter blev problematikken omkring de gældende kommandoveje diskuteret. PP fortæller, at man sender besked til klubformændene, og denne besked går ikke hurtigt nok ud til spillerne. Foreslår at vi fremover sender til 2 personer i klubben. MP konkluderer, at vores regler godt nok siger, at det kun er formanden der er kontaktperson, men ser ikke noget problem i, at vi også sætter en anden person fra klubben på som cc. MW anbefaler at udtagelseslisten offentliggøres på hjemmesiden. LM mener der er en god ide at offentliggøre udtagelseslisten men først når spillerne har accepteret. LM ser en risiko ved at stile henvendelsen til 2 personer, for så risikerer vi, at ingen af dem reagerer. Som det er i dag, så er det formanden der har ansvar for, at en spiller eventuelt ikke bliver informeret rettidig om udtagelsen. LM fortsætter med, at han godt kunne tænke sig, at udtagelsen blev fremsendt med kopi til spilleren. Så har vi ikke ændret på, at det stadig er formanden der er kontaktperson. MP gør opmærksom på, at det vil give dobbelt portoudgift. MW spørger til, om det ikke er OK at lægge udtagelsen ned i klubskufferne. PP spørger til, om KBU har en officiel liste med alle medlemmers -adresse. LM gør opmærksom på, at det er et bevist valg, at KBU ikke opsamler alle adresser. Vi undgår derved, at disse bliver brugt til noget forkert (vi vil ikke spamme vores medlemmer). MP afslutter diskussionen med at give LM ret. Det er formanden i klubben der har ansvar for, at information går videre. Vi ser desværre, at dette ikke altid sker (vi har :30/ BM Side 4

5 problemer med både flyttede kampe og med holdtilmeldinger). PP mener, at vi skal opfordre klubberne til at tjekke op på hjemmesiden, at de oplysninger vi har om klubben er korrekt. MJJ indskyder, at han kommer til dette emne under sit punkt. Han vil sammen med holdtilmeldingen udsende en reminder til klubberne, at de skal tjekke og eventuelt opdatere stamdata. Ad. 10 MP fortæller, at AA er godt i gang med at udtage spillere til bykampen og kan konstatere, at ungdommen reagerer meget hurtigt. I år er KBU vært, og svenskerne skal herover. Der mangler stadig nogle holdledere. MP fortæller om et problem med medaljeuddelingen den 3/5. MW og PP melder sig til at så for dette. MP fortæller, at der skal købes flere unionsbluser. Der mangler XXL og XL. IS og MP vil følge op på dette senere. PP gør opmærksom på, at han har lovet Peter Beicker fra UPS, at de får tilsendt propositionerne til slutspil for ungdom i godt tid. Eliteserien har starttidspunkt kl. 10:00, hvorimod slutspillet for ungdom 1, 2 og 3 først starter kl. 10:30 (dette af hensyn til, at bornholmerholdet gerne skal kunne nå frem). Med hensyn til fremtiden for KBUs talentteam, så har AA haft en diskussion med Johnny Møller Jensen. Johnny ser gerne, at der bliver stillet flere/større krav til de unge mennesker de melder ikke afbud, og de dukker ikke op. Informationen på hjemmesiden skal opdateres. AA fremsender noget inden for de næste 14 dage. IS spørger til hvad der skete under UDM som blev afviklet her i weekenden, men ingen kender noget til det. IS mener man har ændret på propositionerne midt i sæsonen at UDM var annonceret som et kvalifikationsstævne. LM advarer mod, at vi nu blander to forskellige ting sammen. Ad. 11 MJJ fortæller, at der sidste torsdag blev afholdt møde med de tre øvrige unioner i vores område. Aktivitetsplanen er næsten på plads. FKBU påtog sig udgiften for fortæring på mødet. Der var sidste weekend problemer med baner til et par flyttede kampe i World Cup Hallen. Gert Nielsen mener, at problemet skyldes, at han måske er kommet til at give FKBU nogle baner tilbage, som de i første omgang havde afmeldt. Der arbejdes på at finde et nyt spilletidspunkt, for der var ikke plads i hallen på den pågældende dag. Der er stadig ikke afgørelse i striden omkring den flyttede kamp i Ballerup. Mascot fastholder stadig, at de ikke var informeret om flytningen. Da vi nu er så langt henne i turneringen, vil det være umuligt at finde en ny dato, og anbefaler derfor at kampen spilles som en telekamp :30/ BM Side 5

6 Der er sendt breve ud til klubberne i 2. division om flytning af kampe den 12. og 13. april. På nuværende tidspunkt mangler der kun ganske få tilbagemeldinger. MJJ har fra Anni Sørensen modtaget den tidligere holdtilmelding. Den er nu tilrettet og kan testes op imod den elektroniske holdtilmelding på hjemmesiden. Sidste dato for tilmelding til holdturneringen bliver den 9. maj Med hensyn til tilmeldingsgebyr for KBU-cuppen fastholder vi 50 kr. Holdtilmeldingen kommer til at inkludere tilmelding til den alternative dameturnering (4-mandshold). I det materiale der bliver udsendt til klubberne er det pointeret, at hold der efterfølgende atter tilmeldes som 6-mandshold, bliver betragtet som et nytilmeldt hold, som derfor skal starte i bunden igen. Det blev besluttet, at propositionerne skal tjekkes op specielt med op- og nedrykning. 4-mands damehold skal ikke resultere i en ekstra turnering men udelukkende et tilbud til de klubber, som ikke kan stille et 6-mands hold. MJJ skulle fra koordineringsudvalget fortælle, at kontoret på Mørkhøjvej er reserveret til turneringsplanlægning i perioden 31/5 15/6. Turneringsplanlægningen fortsætter med samme gruppe som sidste år. Med hensyn til kontrakter med hallerne, så har PP en del materiale fra sidste år, og vil derfor gerne påtage sig kontraktforhandlingen igen i år. MJJ har forsøgt sig lidt frem med turneringsplanlægningen i Infosport, men vil kontakte Carsten Nielsen. MP fortæller, at Carsten også er i gang med at teste funktionaliteten. Derefter blev problematikken med flytning af kamptidspunkt diskuteret. Specielt KFIU rykker stadig frem og tilbage på deres kampe. MJJ fortæller om det problem de har med, at deres holdtilmelding først kan blive udsendt til klubberne, når de har overstået deres repræsentantskabsmøde. Anni Sørensen har ytret ønske om, at dato for vores repræsentantskabsmøde flyttes i LM fortæller, at der er ham der har taget det op med Anni. Det har gennem mange år været sådan, at datoen bliver tidligere og tidligere. Det må snart være på tide, at man rykker datoen en uge tilbage igen. Jeg havde gerne set, at datoen i 2009 var rykket en uge frem nemlig til 21/3. IS undrer sig over, hvorfor KFIU ikke kan tilmelde sig til turneringen noget før. PP giver udtryk for irritation over rækkefølgen, som de enkelte unioner kan planlægge i. Det er altid os som sidder tilbage og må tilpasse os de andre. MP jeg giver dig ret, men vi kan først komme ind i hallen, når firmaklubberne er færdige med deres turnering om lørdagen. Vi har en moralsk forpligtigelse over for hallerne, at der ikke bliver et slip på en time eller to mellem firmaklubbernes turnering slutter og vores turnering begynder :30/ BM Side 6

7 MJJ fortæller, at Anni Sørensen har meget fokus på specielt reservation af haller i forbindelse med stævner. Det er ikke holdbart, at de fortsat reserverer flere baner end de er behov for. Samme problem opstår nu i Grøndal, hvor Dansk Handicap Forbund har beslaglagt 3-4 lørdage igennem sæsonen. IS gør opmærksom på, at FKBU allerede har deres holdtilmelding ude nu. MP svarer, at det kun er KFIU der er problemet. PP afslutter diskussionen med, at vi fremover har vedtaget først at offentliggøre vores turnering den 1/8. PP tager derefter fat i problemet Ballerupsagen, som stadig ligger og spøger. Sagen har været diskuteret mange gange i dette forum, og der bør snart træffes en principbeslutning. MJJ mener at det er svært at finde en ny dato det kniber efterhånden med, at vi kan nå at få bornholmerholdet herover MP der foreligger en lang mailkorrespondance, som begynder tilbage i oktober. Forløbet blev atter skitseret og diskuteret. På grund af tidspres træffer FU den beslutning, at man tager resultaterne fra de to spillede kampe i Ballerup (som begge blev afviklet uden modstander). MP pointerer, at resultatet af kampen ikke har indflydelse på hverken medaljefordeling eller nedrykning. PP slår fast, at vi skal sikre procedure, så vi ikke havner i en lignende situation på et senere tidspunkt. LM giver udtryk for, at disse procedurer er fastlagt, hvis holdene ikke kan blive enig, så er det den dato som KBU har fastlagt der er gældende. MP vil indtaste resultater fra de to spillede kampe. LM spørger til, om MJJ skal have adgang til Infosport. Hertil svarer MJJ, at han har fulgt med på sidelinien og set hvilke problemer der har været. Har på nuværende tidspunkt en adgang til at komme ind bag om systemet. Har observeret et problem med alternative turneringer hvor spillerne bliver låst. Spørger om det er noget vi skal ignorere, eller det er noget vi skal få DIF til at ændre. LM siger, at han har et problem med, at KBU tidligere har afvist at betale en del af en ændring, som vi ikke ville få glæde af. Hvis vi nu kommer med denne ændring, som vi umiddelbart er den eneste union der har, så vil udgiften komme til at hænge på os alene. MW fortæller, at de i Sverige spiller i runder. Holdene kan komme til at spille 2-3 gange i samme runde og kan så ikke spille andet i samme runde. LM det kender vi fra DFBU. MP der er altså ting som systemet ikke kan håndtere (specielt mix-kampe, hvor spillerne også deltager i den almindelige turnering). Denne problematik er til at håndtere uden de store problemer. Vi må tage det op på et senere tidspunkt. MP et andet og større problem er, at der ikke eksisterer Old Girls i København endnu en fejl i programmet. Dette problem er af en type, som det er Danmarks Idrætsforbund der er forpligtiget til at rette. PP spørger til, om problemerne er oppe på de møder der afholdes. MP fortæller, at :30/ BM Side 7

8 det næste møde afholdes i Odense den 24/5. LM spørger, om Niels Kristian Pedersen er lige så aktiv nu, hvor han er nyvalgt som formand i JBU. MP tog derefter problematikken op omkring oliering i World Cup Hallen. MJJ fortæller, at Gert Nielsen gerne vil oliere, men det kræver at FKBU starter ½ timer før om morgenen. Hvis ikke vil en oliering betyde reducering i indtægten for hallen lørdag aften. Ad. 12 Ad. 13 Fast mødedato for FU møder i den kommende sæson blev fastlagt til mandag aften. Der skal afholdes mandatmøde mandag den 5/5 FU4 onsdag den 14/5 UB2 mandag den 16/6 FU5 mandag den 11/8 UB3 tirsdag den 16/9 FU6 mandag den 6/10 UB4 onsdag den 3/12 FU7 sidst i november IS fortalte, at de var blevet kontaktet af Sjælland, som godt kunne tænke sig at deltage i det instruktørforum som KBU har fået op at stå. LM mener ikke det kan være et problem jo flere instruktører der er med jo bedre. PP selvfølgelig skal Sjælland være velkommen. MW kan give instruktørforumet et tilbud med et specielt træningsprogram, IS opfordrer MW til at tage kontakt til Erik Madsen. Mødet sluttede kl. 20:54 Referat: Bente :30/ BM Side 8

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

Dagsorden Riffelsektions møde

Dagsorden Riffelsektions møde Dagsorden Riffelsektions møde TID: Onsdag den 8. april 18.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Hugo Andresen(HA), Mikael Green(MG).

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: 16. August 2016-17.00 til 22.00 STED: Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Afbud:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Referat fra bestyrelsesmøde 11/11 2017 kl 10.00. Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: 1. Valg af referant Referent Peter Brøgger Referenter næste gange Forårsmøde 2018

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Jan Donde JD Administrationen / referent

Jan Donde JD Administrationen / referent Torben V. Andersen TVA Hans Græsvig HG Mødeleder Ole Kristensen OK Leif Hansen LH Søren Larsson SL Afbud Martin Guldager MG Kurt Gaundorff KG Brøndby, 25.07.2017/ 05.08.2017 Jan Donde JD Administrationen

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Allerød Bordtennisklub Mødereferat

Allerød Bordtennisklub Mødereferat Allerød Bordtennisklub Mødereferat Bestyrelsesmøde d. 4. november 2010 kl. 19.00 i Lillerød hallerne MØDEDELTAGERE Johnny Christensen JC Ole Rasmussen OR William Dræger WD Henning Rasmussen HR Afbud fra

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

! "#$%$&%'& (!!! !"##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0"##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!8"99!!..///##.'3. #!

! #$%$&%'& (!!! !##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!899!!..///##.'3. #! ! "$%$&%'& (!!! )*'!"! $!! % & ' ' (! ' ) *+ %,-.+,/0! 12 3 +! %,-.+,/0"1,2!+!!!!! 4 5 + +!! $! 1 67!8"99!!..///.'3.!3 : 7 -,; !,-.-/,!!

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder Generelt om udfyldelse af holdtilmeldingerne, disse bedes udfyldt omhyggeligt især adresseoplysningerne på JBU`s hjemmeside, da det i modsat fald er umuligt at sende oplysninger de rigtige steder hen,

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Københavns Badminton Kreds

Københavns Badminton Kreds Københavns Badminton Kreds Karina Sørensen Lønborgvej 11 2650 Hvidovre post@kbkr.dk Stiftet 16. juli 1934 DAGSORDEN Møde Bestyrelsesmøde Tid Onsdag, d. 22. januar 2014 kl. 18.00 Sted Referent Deltagere

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Tirsdag den 13. januar 2015 Tidsrum: kl. 16.00 til kl. 21.30 Sted: Odense Bowlinghal Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

FSKBH Badminton Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013.

FSKBH Badminton Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013. Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013. Dagsorden: 1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Afdelingens beretning

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere