Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt.

2 Indhold Introduktion Oversigt over afspilleren... 2 Fjernbetjeningen... 3 Tilslutninger Tilslutning til et TV... 4 Tilslutning til en AV receiver med audio indgang... 5 Grundlæggende afspilning Grundlæggende betjening... 6 Opsætning og indstillinger... 7 Sådan anvender du fjernbetjeningen Afspilning af MP Andet Fejlfinding Specifikationer

3 Oversigt over afspilleren Introduktion 1. LCD DISPLAY 2. DISKRUM 3. UDLØSER TIL DISKRUM 4. UDLØSER TIL AFSPILLERENS LÅG /DISPLAY 5. VENSTRE HØJTTALER 6. INFRARØD SENSOR 7. HØJRE HØJTTALER 8. MODE (funktion) 9. OSD (skærmdisplay) 10. SETUP (opsætning) 11. MENU 12. VOL+ 13. VOL- 14. PIL OP 15. ENTER (ok) 16. PIL HØJRE 17. PIL NED 18. PIL VENSTRE V STIK TIL JÆVNSTRØMSADAPTER 20. POWER (tænd / sluk) 21. VIDEO UDGANG 22. OPTISK / AUDIO UDGANG 23. STIK TIL HOVEDTELEFONER 2

4 Fjernbetjeningen Introduktion 1. PROGRAM 2. MUTE (lyd fra) 3. NTSC / PAL 4. SUBTITLE (undertekster) 5. LANGUAGE (sprog) 6. ANGLE (vinkel) 7. PIL OP 8. ENTER (ok) 9. PIL VENSTRE 10. PIL NED 11. TITLE 12. MENU / PBC (afspilningskontrol) 13. L/R (højre / venstre kanal) 14. RETURN (tilbage) 15. >> HURTIGT FREMAD 16. << HURTIGT TILBAGE 17. STOP 18. > AFSPIL / PAUSE 19. DISPLAY 20. TFT DISPLAY TIL / FRA 21. NUMERISKE KNAPPER 22. TIME (tid) 23. SETUP (opsætning) 24. PIL HØJRE 25. STEP (billed for billed) 26. FUNKTION 27. REPEAT (gentag) 28. A-B (gentag A-B) 29. ZOOM 30. SLOW MOTION 31. << FORRIGE 32. >> NÆSTE 33. VOLUME VOLUME + Sådan anvender du fjernbetjeningen Peg med fjernbetjeningen direkte mod den infrarøde sensor på DVD afspilleren, da afspilleren ellers ikke modtager signalet korrekt. Fjernbetjeningen kan anvendes indenfor en afstand af ca. 7 meter fra afspillerens infrarøde sensor og indenfor en vinkel på ca. 30 o i hver retning. Bemærk: Hvis du peger med fjernbetjeningen direkte mod en skarp lyskilde (som f.eks. sollys), kan det medføre, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt. Spild aldrig vand på fjernbetjeningen og placér aldrig våde eller fugtige genstande ovenpå den. Skil ikke fjernbetjeningen ad. SÅDAN SKIFTER DU BATTERIET TRIN 1. SKUB KNAPPEN MOD VENSTRE TRIN 2. TRÆK BATTERISKUFFEN UD BATTERIER HVIS BATTERIER IKKE ANVENDES KORREKT, KAN DE LÆKKE, KORRODERE ELLER EKSPLODERE. Sørg for at batteriet vender korrekt i fjernbetjeningen. Forsøg aldrig at opvarme / åbne eller kortslutte batterier eller oplade ikkegenopladelige batterier, da dette kan udgøre en fare. Lad ikke brugte batterier sidde i fjernbetjeningen og bland aldrig gamle batterier med nye. Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i en længere periode, bør du tage batteriet ud af den. Når fjernbetjeningens rækkevidde nedsættes, bør du erstatte batteriet med et nyt. Hvis et batteri lækker, skal du tørre batterivæsken i batterirummet op og dernæst erstatte batteriet med et nyt. 3

5 Tilslutning til et TV Tilslutninger 4

6 Tilslutning til en AV forstærker med audio indgang Tilslutninger Bemærk: 1. Vælg audio udgang. 2. Indstil forstærkeren til den AV indgang, der er tilsluttet DVD afspilleren. 5

7 Grundlæggende betjening Grundlæggende afspilning Sådan gør du afspilleren klar til afspilning TRIN 1 - Tænd afspilleren på knappen POWER. DVD logoet vises på TV-skærmen. TRIN 2 - Tryk på knappen OPEN på frontpanelet eller på fjernbetjeningen for at åbne diskrummet. Læg en disk i afspilleren med labelsiden opad. Tryk igen på knappen OPEN for at lukke diskrummet. TRIN 3 - Tryk på knappen ENTER på frontpanelet eller på fjernbetjeningen. Afspilleren læser automatisk disken og identificerer disktypen. Herefter begynder afspilningen. MODE - Valg af funktion: Tryk én gang på knappen MODE for at kalde menuen med punkterne Color (farve), Brightness (lysstyrke) og Contrast (kontrast) frem på skærmen. Tryk på knappen MODE igen for at vælge det parameter, du vil indstille. Foretag indstillingen ved hjælp af pileknapperne Venstre og Højre. 6

8 Opsætning og indstillinger Systemindstillinger Tryk på knappen [SETUP], mens der ingen disk er i afspilleren. Menuen SETUP vises på skærmen. Tryk på pileknapperne [OP] og [NED] og markér det punkt, du vil indstille. Tryk dernæst på knappen [ENTER] for at åbne undermenuen. I undermenuen skal du trykke på pileknappen HØJRE for at få adgang til det punkt, du vil indstille. Du kan herefter vælge den ønskede indstilling for punktet ved hjælp af pileknapperne [OP] og [NED] og bekræfte dit valg med knappen [ENTER]. Tryk på pileknappen [VENSTRE], når du vil forlade undermenuen. Du kan når som helst trykke på knappen [SETUP], hvis du vil afbryde opsætningen og lukke menuen SETUP. BEMÆRK: Sørg for, at afspilningen er afbrudt, inden du foretager indstillinger i menuen SETUP. I det følgende finder du nogle eksempler på indstillinger, du som bruger kan få behov for at ændre. Eksempel 1: Indstilling af skærmens aspektrate. 1. Tryk på knappen [SETUP] for at åbne menuen SETUP. Tryk på pileknap [NED] og tryk dernæst på knappen [ENTER] for at markere underpunktet TV Type. På skærmen ser du nedenfor viste skærmbillede: 7

9 Opsætning og indstillinger 2. Tryk på pileknap [HØJRE] for at få adgang til undermenuen i højre del af skærmbilledet. Hvis du f.eks. ønsker at vælge indstillingen "WIDE" til et wide-screen TV, skal du trykke på pileknap [NED], indtil linjen med "WIDE" er markeret og dernæst trykke på knappen [ENTER] for at bekræfte dit valg. DVD afspilleren bekræfter indstillingen med meddelelsen "SETTOWIDE" nederst i skærmbilledet. 3. Tryk på knappen [SETUP] for at afslutte og lukke menuen SETUP. Bemærk:: Der er tre mulige indstillinger for aspektrate, WIDE (16:9), NORMAL/PS (4:3) og NORMAL/LB (4:3). Vælg den indstilling, der passer bedst til dit TV, således at billedet vises optimalt på din TV-skærm. Forholdet mellem aspektraten og det billede, der vises på skærmen, er som følger: Eksempel 2: Indstilling af børnesikringen Med denne funktion kan forældre forhindre, at deres børn får adgang til film af visse kategorier, i særdeleshed film, der er uegnede for mindreårige. Afspilleren følger de kategorier for filmmærkning, der er fastsat af Motion Pictures Association of America, d.v.s. kategorierne G, PG, PG-13 o.s.v. Opsætningen foretages på følgende måde: 1. Tryk på knappen [SETUP] for at åbne menuen SETUP. Tryk på pileknap [NED] indtil undermenuen "Custom Setup" er markeret og tryk dernæst på knappen [ENTER] for at få adgang til menuen. Tryk på pileknap [NED] indtil punktet "PARENTAL" er markeret, som vist på tegningen næste side: 8

10 Opsætning og indstillinger 2. Tryk på pileknap [HØJRE] for at få adgang til undermenuen i højre side af skærmbilledet. Hvis du f.eks. ønsker at vælge kategorien PG som indstilling for børnesikringen, skal du trykke på pileknap [OP] eller [NED], indtil linjen med "3 PG" er markeret. Afspilleren beder dig nu indtaste din kode. Hvis du ikke har ændret den kode, der er indsat fra fabrikken, skal du indtaste nummeret "9922" med de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Tryk dernæst på knappen [ENTER] for at bekræfte dit valg. Alternativt skal du naturligvis indtaste din personlige kode, hvis du har valgt en anden kode. 3. Tryk på knappen [SETUP] for at lukke menuen SETUP. Eksempel 3: Indstilling af sprog til skærmdisplayet 1. Tryk på knappen [SETUP] for at åbne menuen SETUP. Tryk på knappen [ENTER], indtil markeringen står på punktet "OSD LANG", som vist på tegningen herunder: 2. Tryk på pileknap [HØJRE] for at få adgang til undermenuen i højre side af skærmbilledet. Vælg det ønskede sprog til skærmmenuerne ved hjælp af pileknapperne [OP] eller [NED] og tryk på knappen [ENTER] for at bekræfte dit valg. Afspilleren vil herefter vise skærmmenuerne på det valgte sprog. 3. Tryk på knappen [SETUP] for at lukke menuen SETUP. 9

11 Sådan anvender du fjernbetjeningen Disse knapper anvendes til indtastning af tidsangivelser samt numre på titler, kapitler og skæringer. Når et punkt vises på skærmen, hvor der kræves indtastning af en talværdi, skal du blot trykke på knapperne for at vælge den ønskede værdi. Tryk dernæst på knappen ENTER for at bekræfte. Tryk på knappen A-B under afspilning, hvor du vil indsætte punkt A. Tryk på knappen igen ved det sted, hvor du vil indsætte punkt B. Afspilleren gentager automatisk udsnittet mellem punkterne A og B. Tryk på knappen A-B for tredie gang, når du vil afbryde funktionen og slette punkterne A og B. Bemærk: 1. Under afspilning af CD skal punkt A og punkt B befinde sig inden for samme skæring. Under afspilning af DVD kan punkterne A og B udmærket befinde sig i to forskellige kapitler. 2. Denne funktion kan kun anvendes, hvis disken tillader det. Tryk på knappen STOP ( ) under afspilning, når du vil afbryde afspilningen. Tryk på knappen PLAY/PAUSE ( > ), hvis du vil genoptage afspilningen fra det punkt på disken, hvor du trykkede på knappen STOP. Bemærk: Screen saveren går automatisk i gang, når afspilningen har været afbrudt i ca. 5 minutter (såfremt funktionen screen saver er slået til). 10

12 Sådan anvender du fjernbetjeningen Tryk på knappen DISPLAY under afspilning, hvis du vil kalde den aktuelle tællerposition frem på skærmen. Tryk på knappen DISPLAY igen, hvis du vil kalde yderligere oplysinger frem på skærmen. 11

13 Sådan anvender du fjernbetjeningen Tryk på knappen TIME under afspilning, hvis du vil kalde søgeboksen [Track Search - Søg Skæring] frem på skærmen som vist herunder: Bemærk: [**sign] Søgning på et nøjagtigt tidspunkt i filmen. [**sign] Søgning på Titel / Kapitel. Du kan ikke vælge en talværdi, der overstiger antallet af titler / kapitler på disken. [**sign] Visse DVD diske tillader ikke anvendelse af søgefunktioner. Brug de numeriske knapper, når du vil indtaste tidspunkter eller numre på titler eller kapitler, og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Tryk på knappen TIME igen, hvis du vil kalde søgeboksen [Disc Search - Søg på Disk] frem på skærmen som vist herunder: 12

14 Sådan anvender du fjernbetjeningen Tryk på knappen >> og hold den inde under afspilning af DVD eller CD, hvis du vil gå hurtigt fremad på disken. Afspilleren hæver hastigheden som følger: 2, 4, 8, 16 og 32 gange normal hastighed. Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning. Tryk på knappen << og hold den inde under afspilning af DVD eller CD, hvis du vil gå hurtigt tilbage på disken. Afspilleren hæver hastigheden som følger: 2, 4, 8, 16 og 32 gange normal hastighed. Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning. Tryk på knappen ( << ), hvis du vil springe tilbage til foregående kapitel eller skæring. Tryk på knappen ( >> ), hvis du vil springe frem til næste kapitel eller skæring. 13

15 Sådan anvender du fjernbetjeningen Tryk på knappen PLAY/PAUSE ( > ), når du vil starte afspilningen fra stilstand. Tryk på knappen PLAY/PAUSE ( > ), hvis du vil holde pause i afspilningen. Tryk på knappen PLAY/PAUSE ( > ) igen, når du vil genoptage afspilningen efter pausen. Pausefunktionen kan ikke anvendes, hvis der er forløbet mindre end 10 sekunder af den aktuelle skæring. Bemærk: MP3 diske og visse DVD diske tillader ikke funktionen 10 sekunders review. Tryk på knappen MENU under afspilning af DVD, hvis du vil vende tilbage til menuen. Tryk på knappen MENU, mens du står i menuen Setup, hvis du vil vende tilbage til hovedmenuen. Du kan når som helst trykke på knappen MENU, hvis du vil lukke skærmdisplayet eller en anden menu på skærmen. Bemærk: Denne funktion afhænger af den aktuelle disk. Tryk på knappen TITLE under afspilning af DVD, hvis du vil kalde DVD titelmenuen frem på skærmen eller afspille den første titel på disken. Bemærk: Denne funktion afhænger af den aktuelle disk. Tryk på knappen SLOW gentagne gange, hvis du vil afspille disken ved forskellige hastigheder i slow motion. 14

16 Sådan anvender du fjernbetjeningen Tryk på knappen [ENTER], mens [PROGRAM] er valgt, hvis du vil have adgang til undermenuen [Program]. Indtast numrene på de ønskede skæringer i den rækkefølge, du vil afspille dem. Når du er færdig med indtastningen, skal du vælge punktet [Play Program - afspil program] og dernæst trykke på knappen ENTER for at afspille skæringerne i den valgte rækkefølge. Vælg punktet [Clear All - slet alt] og tryk på knappen ENTER, hvis du vil slette alle de programnumre, du har indtastet. : Vælg : Afspil Indtast numrene på de ønskede titler og kapitler i den rækkefølge, du vil afspille dem. Vælg dernæst punktet [Play Program] og tryk på knappen ENTER for at afspille kapitlerne i den valgte rækkefølge. Tryk på knappen [PROG] to gange, hvis du vil slette alle de indtastede numre. BEMÆRK: Programfunktionen kan kun anvendes, når PBC afspilningskontrol er slået fra. Tryk på knappen PBC, hvis du vil slå PBC fra. FUNCTION Tryk én gang på knappen FUNCTION, hvis du vil kalde en menu frem på skærmen, hvori du kan justere indstillingerne for Sharpness (billedskarphed), Color (farve), Contrast (kontrast) og Brightness (lysstyrke). Tryk på knappen FUNCTION igen for at vælge det punkt, du vil justere. Indstil værdien til det ønskede niveau ved hjælp af pileknapperne Venstre og Højre. 15

17 Sådan anvender du fjernbetjeningen Tryk på knappen STEP under afspilning. Der holdes pause i afspilningen. Tryk gentagne gange på knappen STEP, hvis du vil afspille filmen billed for billed. Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning. Tryk på knappen REPEAT under afspilning af DVD, hvis du vil vælge mellem gentagefunktionerne Gentag Titel, Gentag Kapitel og Ingen gentagelse. Tryk på knappen REPEAT under afspilning af CD og anden disktype, hvis du vil vælge mellem gentagefunktionerne Gentag Skæring, Gentag Alt og Ingen gentagelse. Tryk på knappen < VOL+ >, hvis du vil skrue op for lyden. Tryk på knappen < VOL- >, hvis du vil skrue ned for lyden. Tryk på knappen MUTE, hvis du midlertidigt vil slå lyden fra. Tryk på knappen MUTE én gang til, når du vil slå lyden til igen. 16

18 Sådan anvender du fjernbetjeningen Kan anvendes under afspilning af DVD. Tryk på knappen ANGLE, hvis du vil se en scene fra en anden kameravinkel. Tryk på knappen ANGLE gentagne gange, hvis du vil bladre gennem de vinkler, der er tilgængelige på disken. Bemærk: Denne funktion afhænger af den aktuelle disk. Kan anvendes under afspilning af DVD. Tryk gentagne gange på knappen LANGUAGE, hvis du vil bladre gennem de op til 8 forskellige lydspor på disken. Bemærk: Denne funktion afhænger af den aktuelle disk. Kan anvendes under afspilning af DVD. Tryk gentagne gange på knappen SUBTITLE, hvis du vil bladre gennem de op til 32 forskellige sprog til undertekster på disken. Bemærk: Denne funktion afhænger af den aktuelle disk (udbudet af sprog varierer). 17

19 Sådan anvender du fjernbetjeningen L/R Under afspilning af en DVD vises det aktuelle lydspor. Når du afspiller en SVCD eller VCD, vises i stedet højre kanal, venstre kanal eller stereo. Når du afspiller en VCD, der indeholder to sprog eller lydspor, kan du trykke på denne knap for at vælge mellem de to muligheder. ZOOM Tryk på knappen ZOOM under afspilning, hvis du vil forstørre billedet på skærmen som vist herunder: 18

20 Afspilning af MP3 SÅDAN AFSPILLER DU MP3 MP3 er en lydkomprimeringsteknologi, der anvender Level 3 i den internationale standard MPEG og har en kompressionsrate på 12:1. En MP3 disk kan indeholde over 600 minutters musik eller 170 enkeltsange i en lydkvalitet svarende til det, du finder på en CD. Sådan afspiller du en disk med MP3 filer Fil-menuen ved afspilning af MP3 Når du afspiller en disk indeholdende MP3 filer, kan du vælge mellem 2 filmenuer ved at trykke på knappen PROG; Filelist (filliste) og Folder (mappe). 1. FILLISTE Du kan vælge filer til afspilning ved hjælp af pileknapperne Op og Ned og afspille filerne ved at trykke på knappen ENTER, eller du kan indtaste nummeret på filen ved hjælp af de numeriske knapper og afspille med knappen ENTER. Hvis du indtaster et filnummer, der ikke findes på disken, vises meddelelsen "CURRENT TRACK NUMBER" på skærmen. 2. MAPPE Kald menuen frem på skærmen og tryk på pileknapperne Op, Ned, Højre og Venstre for at bevæge dig rundt i mappestrukturen og vælge den undermappe, du vil afspille. Tryk på knappen ENTER for at begynde afspilningen af indholdet. JPEG JPEG er det mest anvendte format til komprimering og opbevaring af billedfiler i dag. Systemet anvender en yderst effektiv komprimeringsmetode, der muliggør en reduktion i filstørrelse på ned til 5-7% af den oprindelige størrelse og stadig med fortræffelig billedkvalitet. Formatet JPEG giver små filer, er nemt at bruge og understøttes af de fleste billedbehandlingsprogrammer, så det er et fortrinligt format til lagring af billeddata. Denne afspiller kan læse Picture CD'er indeholdende filer i formatet JPEG. Vælg billedfiler til afspilning ved hjælp af de numeriske knapper. 1. Læg disken i afspilleren med labelsiden opad, hvorefter afspilleren begynder at læse indholdet på disken. 2. Vælg en billedfil ved hjælp af de numeriske knapper. 3. De numeriske knapper har kun indflydelse på den billedfil, der netop er markeret. Sådan vælger du billedfiler fra menuen 1. Læg en disk med billedfiler i afspilleren. Afspilleren begynder at læse indholdet på disken og viser diskens rodmenu på skærmen. Indtast nummeret på den ønskede billedfil ved hjælp af de numeriske knapper og tryk på knappen PLAY for at vise filen. 2. Vælg en billedfil ved hjælp af pileknapperne og tryk på knappen PLAY for at vise filen. 3. Tryk på knappen STOP, hvorefter du kan vælge en anden fil ved hjælp af pileknapperne. 4. Når visningen af billedfiler er afbrudt, kan du vælge punktet i første linje i højre side og trykke på knappen PLAY, hvis du vil gå et niveau op i mappestrukturen. 19

21 20

22 Fejlfinding Andet Hvis du har spørgsmål, kan du evt. finde et svar i nedenstående oversigt. INTET BILLED ELLER LYD Kontrollér, om der er tændt på knappen POWER. Kontrollér, om der er tændt på stikkontakten. Kontrollér, om netledningen skulle være beskadiget. Kontrollér, om stikproppen sidder helt fast i stikkontakten. BILLED, MEN INGEN LYD Kontrollér, om audio kablerne sidder godt fast i audio terminalerne. Kontrollér, at audiokablerne ikke er beskadigede. Kontrollér, om der er skruet op for lydstyrken. Gennemgå afspillerens AUDIO indstillinger. Kontrollér, om du har valgt den korrekte AV indgang på dit TV. Kontrollér, om du skulle have slået lyden fra på knappen Mute. LYD, MEN INTET BILLED Kontrollér, om video kablerne sidder godt fast i video terminalerne. Kontrollér, om du har valgt den korrekte AV indgang på dit TV. Kontrollér, om video kablerne skulle være beskadigede. Gennemgå afspillerens VIDEO indstillinger. DÅRLIG BILLED- ELLER LYDKVALITET "BAD DISC" VISES PÅ DISPLAYET Kontrollér, om disken skulle være bulet, skæv eller på anden måde beskadiget. Kontrollér, om disken skulle være snavset. Kontrollér, om disken er af et format, der understøttes af afspilleren. Kontrollér, om du skulle være kommet til at lægge en software CD i afspilleren. Hvis dette er tilfældet, skal du genstarte afspilleren. FJERNBETJENINGEN VIRKER IKKE Kontrollér batterierne i fjernbetjeningen. Peg med fjernbetjeningen direkte mod den infrarøde sensor på afspilleren. Flyt evt. genstande, der står i vejen mellem fjernbetjening og afspiller. AFSPILLEREN VIRKER IKKE Sluk for strømmen, vent lidt og tænd så igen. "NO DISC" VISES PÅ DISPLAYET Kontrollér afspillerens AUDIO indstillinger. Kontrollér disken for ridser og snavs. Kontrollér AV kabler og terminaler for skader. Kontrollér, om der rent faktisk er en disk i afspilleren. Kontrollér, om disken ligger med labelsiden opad. Kontrollér, om disken skulle være bøjet, ridset eller snavset. 21

23 Specifikationer Andet Type Model TV formater Understøttede disktyper Video karakteristika Video signal / støjforhold Opløsning Audio karakteristika Frekvensgang Audio signal / støjforhold Dynamisk område DVD Player MT-704 NTSC / PAL DVD, CD, MP3, CD-R/W, HDCD, JPEG, DVD-R/W 65dB 500 linjer fs 96KHz: 20Hz-20KHz +/-1dB 90dB 90dB Forvrængning < 0,01% D/A konverter Udgange 96KHz/24bit Video udgang 1Vp-p(75 Ω) Audio udgang Strømkrav Jævnstrøm 6~12V Strømforbrug Ydre mål Vægt 10W 260 x 156 x 37 mm 0,8 kg Ret til ændring i specifikationer forbeholdes. Medfølgende tilbehør: 1. Fjernbetjening 1 stk. 2. Audio/video kabel 1 stk. 3. Betjeningsvejledning 1 stk. 4. AC adapter 1 stk V adapter (til bil) 1 stk. 6. Håndtaske 1 stk. (kontrollér venligst, at alle dele er med i pakken) 22

24 Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver. At produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information og genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 23

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MED 7" LCD MONITOR MODEL NR.: MTW-727 TWIN LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT OG SÆT DIG IND I BETJENINGEN, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. Gem denne vejledning, så du om

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

DENVER DVD-526 BEMÆRKNINGER OM BRUGEN AF DVD- AFSPILLEREN

DENVER DVD-526 BEMÆRKNINGER OM BRUGEN AF DVD- AFSPILLEREN DENVER DVD-526 ADVARSEL: Undlad at fjerne afspillerens dæksler af hensyn til faren for elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse BETJENINGSVEJLEDNING MTW-730TWIN Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse S1 Sikkerhedsoplysninger S2 Før du går i gang S3-S4 Knapper og kontroller S5-S7 Selve afspilleren S5 Fjernbetjeningen S6

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

Vigtige Forholdsregler

Vigtige Forholdsregler 1 Vigtige Forholdsregler OBS VEDR. ANVENDELSE UDEN DØRE ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. OBS VEDR. FUGT "Udsæt ikke apparatet

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse DENVER DVD-802 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1-2 Kapitel 1 Grundlæggende betjening... 3 1. Sådan tænder du for DVD-afspilleren... 3 2. Sådan lægger du en disk i afspilleren... 3 3. Sådan afspiller

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 DVD VCD CD MP3 JPG Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 Indhold: SIKKERHEDSOPLYSNINGER...01 FORHOLDSREGLER VED ANVENDELSE AF AFSPILLEREN...03 KONTROLLÉR TILBEHØRET...05 SPECIFIKATIONER...06

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAT-140 BETJENINGSVEJLEDNING Bilstereo DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Afspiller Med PLL FM Stereo Radio Radio Data System 4 TFT-LCD SD/MMC Kortlæser Vipbart / Aftageligt Frontpanel FØR DU GÅR I GANG SIKKERHEDSANVISNINGER:

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Indhold. Generelle oplysninger Ordliste Håndtering af diske Fejlfinding Features Specifikationer... 40

Indhold. Generelle oplysninger Ordliste Håndtering af diske Fejlfinding Features Specifikationer... 40 2 Indhold TV-DVD Advarsler... 5 Sikkerhedsoplysninger... 6 El-sikkerhed... 6 Din personlige sikkerhed... 6 Indholdet i pakken... 7 Sådan tilslutter du dit TV... 8 Kom godt i gang... 9 Fjernbetjeningen...

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BÆRBAR DVD-AFSPILLER www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 )

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) PDVD-16907 MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-752C Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O / INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O ON O ON O 2 1 4 1 & XX/XX CHAPTER [ ]/XXX CHAPTER XX/XX TIME 1/16 [ Kun DVD] [ Kun DVD] [ Kun DVD] DISC GOTO TRACK GOTO T: XX 3 2 [ Kun CD] & ON O Mp3 & Kodak

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

DVD-7748 BLACK Betjeningsvejledning

DVD-7748 BLACK Betjeningsvejledning DVD-7748 BLACK Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. INDHOLD Vigtige

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING 24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indhold Caution 2 Sikkerhedsoplysninger 3 Introduktion 4-7 Frontpanelet 4 Bagpanelet 5 Fjernbetjeningen 6-7 Grundlæggende

Læs mere

TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING

TVD-1418 14  (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Sikkerhed...2-4 Tilslutning af antenne...4 Knapper og kontroller (hovedenheden)...5 Fjernbetjeningsenheden...6 Sådan betjener

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet med Waoo s trådløse TV-boks! AIRTIES 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI WAOO BIO DIN HJEMMEBIOGRAF Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning 22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201 Betjeningsvejledning Kære Kunde, Tak fordi du valgte at købe denne TFT-LCD TV/Monitor. Vi anbefaler, at du læser sikkerhedsanvisninger og anvisninger vedr. betjening

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

DANSK FUNKTIONER OG KNAPPER DFT " (17.8 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening.

DANSK FUNKTIONER OG KNAPPER DFT  (17.8 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening. 31 32 ADVARSLER Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere