Hammelev Sct. Severin distriktet SKOLESTART. daginstitutioner og skole samarbejder om, at give dit barn den bedste skolestart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hammelev Sct. Severin distriktet SKOLESTART. daginstitutioner og skole samarbejder om, at give dit barn den bedste skolestart"

Transkript

1 Hammelev Sct. Severin distriktet SKOLESTART daginstitutioner og skole samarbejder om, at give dit barn den bedste skolestart

2 Forord Kære forældre I har et barn, som har alderen til at kunne begynde i skolen i august I daginstitutioner og skole er det vigtigt at skabe trygge rammer om en hverdag, hvor det enkelte barn trives, lærer og udvikler sig alsidigt. Derfor samarbejder daginstitutioner og skole i Hammelev Sct. Severin distriktet også om at skabe en god brobygning mellem daginstitution og skole. Medarbejdere fra daginstitutioner og skole mødes et antal gange om året i forskellige sammenhænge, hvor det indbyrdes samarbejde drøftes og aftales. I daginstitutionerne og skolen vil vi med denne folder gerne bistå jer med råd og vejledning i forbindelse med skolestarten. I folderen finder I bl.a. en oversigt over forløbet op til skolestart samt en række overvejelser omkring skoleparathed. Derudover vil vi opfordre jer til at gå i dialog med personalet i daginstitutionerne, så vi alle i fællesskab kan skabe de bedst mulige betingelser for jeres barns skolestart. Med venlig hilsen Ejsbølhus Sukkertoppen Havanna Rosengården Børnenes Hus Hammelev Fællesskolen Hammelev Sct. Severin 2

3 Hvordan arbejder vi med skolestarterne i daginstitutionerne? De 5 daginstitutioner i Hammelev-Sct. Severin distriktet tilbyder særligt tilrettelagte forløb for de kommende skolebørn. Formålet er at give børnene udfordringer i relation til deres kommende skolestart. Indhold og omfang er forskelligt for de 5 institutioner, men fælles for forløbene er, at de er baseret på pædagogisk tilrettelagte aktiviteter i forhold til børnenes alder, udvikling og deres næste skridt. 10 års obligatorisk skolegang I forbindelse med skolestarten gælder følgende regler: Alle børn skal starte i skolen i det kalenderår man fylder 6 år Børnehaveklassen er indgangsåret i skoleforløbet Børn, der inden 1. oktober er 5 år, men som vurderes som egnet til at deltage i skoleaktiviteter, kan starte i skolen Dialogen mellem forældre og daginstitutioner forud for skolestarten At starte i skole er forbundet med store forventninger for alle børn. For nogle børn kan skolestarten virke ganske overvældende. Det er i den forbindelse væsentligt, at vi fra daginstitutionerne får formidlet et realistisk billede af barnets skoleparathed til jer forældre. I daginstitutionerne tilbyder vi samtaler til jer, som har børn, der fylder 6 år i det kommende kalenderår. Tilbuddet gælder også til jer, som eventuelt overvejer at sende jeres børn i skole, før de har skolealderen. Samtalerne vil tage udgangspunkt i de forudsætninger for skolestarten, som PPR har udarbejdet, og som findes længere fremme i denne folder. Samtalen kan danne grundlag for, hvordan I som forældre bedst kan støtte og udvikle jeres barn til at få en god skolestart. Langt de fleste børn er skoleparate, når de har alderen til at starte i skolen. En del børn vil have glæde af og brug for, at tiden indtil skolestart bruges målrettet på at forberede skolestarten. Endelig vil der være enkelte børn, som vil kunne profitere af et ekstra år i daginstitutionen. I den forbindelse søges der om skoleudsættelse. 3

4 Skoleudsættelse Hvis I som forældre - i samråd med skolen og for eksempel barnets daginstitution - vurderer, at jeres barn ikke er modent til at starte i skole som seksårig, kan I anmode om, at der sker et års udsættelse af skolestart. Skoleudsættelse kan som udgangspunkt kun søges for børn, der allerede er i kontakt med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Anmodningen om skoleudsættelse skal ske skriftligt ved udfyldelse af skema og sendes til distriktsskolen. Skemaet findes på: ww.fhs.skoleintra.dk Indskrivning Dokumenter Den endelige beslutning om skoleudsættelse tages i et tæt samarbejde mellem daginstitution, kommende distriktsskole, forældrene og PPR. Ansøgningsfristen er den 30. november, med kommentarer fra børnehaven og PPR Den gode skolestart Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har formuleret følgende forudsætninger for den gode skolestart. Motoriske forudsætninger: Barnet bør kunne: Holde på blyant - Tegne simple tegninger Tegne en mand Kopiere figurer og bevægelser Kende sin krop - Bruge sin krop nuanceret ud fra egen motivation. Nysgerrighed, mod og lyst til bevægelse og sociale fysiske lege. Selvhjulpenhed klare toiletbesøg, tørre næse og vaske hænder renlig - påklædning Have en god grundmotorik alderssvarende koordinering finog grovmotorisk Hjælp: Stimulere barnet motivere barnet stille krav til barnet lære barnet om dets reaktionsmønster Sociale forudsætninger: Kunne regler for tur-tagning, dialog Empatisk forståelse forståelse for andres følelser Kunne kommunikere alderssvarende med børn og voksne Kunne være sammen med andre børn og voksne Kunne løsrive sig fra forældre 4

5 Lege med alderssvarende kammerater/lege Rollelege Forhandle lege og regler Interaktion i venskaber Passende måde at begå sig på Kunne samarbejde Respekt for andre Forstå årsagssammenhænge Udholde frustration og reagere passende på denne. Hjælp: Strukturering introducere andre børn for barnet introducere verden introducere sociale normer og regler stimulere barnet med almen viden stille alderssvarende krav arbejde med nærmeste udviklingszone Sproglige forudsætninger Kunne genfortælle en historie Sprogforståelse/ kendskab til alderssvarende børnesange Tale forståeligt Nysgerrig på sproglege og højtlæsning Have lyst til at lære at skrive sit eget navn. Legeskrivning Læse ordbilleder Kommunikation på alderssvarende niveau Være i stand til at formulere sig Hjælp: god strukturering sammenligne - sprogliggøre Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Skolen vil i skoleåret 2015/16 have et samlet elevtal på ca. 750 elever fordelt med 155 elever i Hammelev-afdelingen og 595 elever i Sct. Severin-afdelingen. Der er ansat ca. 95 medarbejdere. I begge afdelinger er nærhed og tryghed prioriteret højt i hverdagen. Med 1 klasse på hver årgang i Hammelev afdelingen har skolen en naturlig indbygget overskuelighed. I Sct. Severin afdelingen vil der oftest være 3 klasser på hver årgang. I Sct. Severin afdelingen etableres den lille skoles overskuelighed ved at afdelingsopdele skolen klasse udgør indskolingen og klasse tilhører mellemtrinnet. Derudover har medarbejderne et tæt samarbejde i årgangsteamene. Udskolingen klasse er placeret på Fællesskolen Favrdal Fjelstrup, som vi har et tæt samarbejde med. 5

6 Øvrig information findes på skolens hjemmeside For yderligere oplysninger vedrørende indskrivning og skolestart henviser vi til hjemmesidens hovedmenu, hvor I under punktet IN- FORMATION, INDSKRIVNING kan finde flere oplysninger. Indskrivning Indskrivning foregår elektronisk via Web-indskrivning i perioden 5. januar til 23. januar 2015 via link på skolens hjemmeside Til den digitale indskrivning skal I bruge NemId. NemId kan bestilles på Nærmere information om digital indskrivning får I også på vores informationsmøder i november (datoer bag i folderen) og gennem avisannoncer i lokalavisen. I er altid velkomne til at kontakte skolens kontor i forbindelse med indskrivningen. Skolen vil meget gerne bistå med råd og vejledning. Ligeledes kan man få hjælp ved indskrivningsarrangementet i januar. Antal skolesøgende børn i distriktet I år er der 118 børn bosiddende i Hammelev-Sct. Severin-distriktet, som har alderen til at starte i skole. De tidligere skolers distrikter Hammelev Skole og Sct. Severin Skole er nu samlet i et fælles skoledistrikt. Indskrivningen foregår dog på begge matrikler. Ved indskrivningen vil vi fortsat tage udgangspunkt i geografien, traditionen mv. således at man som forældre indskriver sit barn på den matrikel, man ønsker at tilhøre. 6

7 Undervisningsdelen Nedenfor set et typisk skema for en elev på 0. årg. Der er 30 lektioner om ugen de læses af børnehaveklasselederen eller øvrige medarbejder tilknyttet 0. årg. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:05-08:55 GDE BHK BHJ DAN GDE BHK GDE BHK GDE IDR PGY BHJ DAN 08:55-09:45 GDE BHK GDE BHK GDE BHK GDE IDR PGY BHJ DAN 10:05-10:55 GDE BHK GDE BHK GDE BHK GDE BHK GDE BHK 10:55-11:45 GDE BHK GDE BHK GDE BHK GDE BHK GDE BHK 12:25-13:15 GDE GDE BHK GDE BHK GDE BHK GDE BHK 13:15-14:05 GDE BHK MK LEKHJ MK LEKHJ MK LEKHJ GDE BHK SFO Til børn i børnehaveklasse og klasse er der gode og trygge pasningsmuligheder i vores skolefritidsordning. SFO er åben: kl og på alle skoledage. På skolefridage (efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, dagen efter Kr. Himmelfart og Grundlovsdag) er Sct. Severin SFO åben i tidsrummet kl for tilmeldte børn fra Hammelev og Sct. Severin SFO. Hammelev SFO og Sct. Severin SFO er åben efter sommerferien frem til skolestart. Jeres barn vil således have mulighed for at starte i skolefritidsordningen mandag den 3. august Prisen for en plads i SFO er afhængig af behovet og er derfor opdelt i moduler: SFO modul Forældrebetaling pr A (hele dagen) Kr ,- i 11 måneder B (morgen) Kr. 626,- i 11 måneder C (eftermiddag) Kr ,- i 11 måneder Der gives søskenderabat og der er mulighed for at søge om hel- eller delvis økonomisk friplads. 7

8 Informationer til skolestart I forbindelse med overgangen fra daginstitution til skole har vi et tæt samarbejde med daginstitutionerne. For at kunne tilrettelægge overgangen så hensigtsmæssig som muligt, tager vi kontakt til daginstitutionerne for at indhente oplysninger til brug for skolestarten og klassedannelsen. Daginstitutionerne kan bl.a. fortælle os om, hvordan jeres barn fungerer sammen med de andre børn i daginstitutionsgruppen. I den forbindelse anvender vi omstående skema: 8

9 Skema til beskrivelse af førskolebarnet. Internt arbejdsredskab for Fællesskolen Hammelev Sct. Severin til klassedannelser på 0.årgang. Navn: Fødselsdato: Børnehave og stue: Hvilke børn fra skolegruppen fungerer barnet især godt sammen med? (Nævn max 2) Hvilket barn/børn fra skolegruppen fungerer barnet mindre godt sammen med? Sociale færdigheder: Gøre sig gældende i en gruppe markere sig, sige til og fra på en positiv måde Overholde sociale spilleregler (i forhold til jævnaldrende) F.eks. vente på at det bliver min tur næsten endnu ikke Bede om hjælp, når der er brug for det Fastholde sin opmærksomhed / fordybe sig (f.eks. i leg) gennem længere tid Acceptere og følge voksnes anvisninger Sproglige færdigheder: næsten endnu ikke Forstå en kollektiv besked og handle derefter Modtage 2 3 beskeder samtidig, forstå dem og handle derefter Tale og forstå sproget alderssvarende Motoriske færdigheder: næsten endnu ikke Finde ro ved stillesiddende aktivitet Tegne/skrive sit eget navn Selvhjulpen (aldersvarende), f.eks. tage tøj af og på, vaske hænder mv. Personlige færdigheder: næsten endnu ikke Tro på egne evner Begejstres over opgaver - parat til at lære 9

10 Sætte ord på egne følelser og behov Huske eget fulde navn og adresse Praktisk Musisk. Hvilke områder har barnet særlig interesse / evne for? Synge, bevæge sig til musik Male, tegne og arbejde kreativt Computer Øvrigt Har barnet været i kontakt m/ppr? Har barnet specielle behov, vi bør være opmærksomme på? Vurderer I barnet som skolemoden? Andet: Ja Sæt X Nej Klassedannelse i Sct. Severin afdelingen: Når vi på den anden side af indskrivningen har det endelige antal elever indskrevet, vil vi i Sct. Severin afdelingen kunne lave klassedannelsen. Vi sammensætter de nye børnehaveklasser i løbet af april-maj måned således, at klassedannelsen er på plads til velkomstarrangementet for kommende elever og forældre onsdag den 3. juni 2015 klokken Skolebestyrelsen har udarbejdet principper for klassedannelsen. Når de nye klasser dannes lægger vi vægt på: a) at alle klasser bliver tilnærmelsesvis lige store og meget gerne en klassestørrelse på omkring elever, b) at piger og drenge bliver fordelt ligeligt i klasserne, c) at man kommer i klasse med nogle børn fra børnehaven eller kvarteret. Principperne anvendes sammen med oplysninger fra daginstitutionerne til at sammensætte klasserne. Når klasserne er dannet, ændrer vi ikke på sammensætningen forud for skolestarten. Sammen med invitationen til mødet den 3. juni sender vi en klasseliste over den klasse, jeres barn kommer til at gå i. Det er vores erfaring, at børnene falder godt til i de nye klasser, også selvom man måske ikke lige kom i klasse med en bestemt kammerat. I efteråret, når eleverne er kommet godt i gang med børnehaveklasserne, vurderer vi om forårets klassedannelser har resulteret i 10

11 velfungerende klasser. Ved den lejlighed kan det være nødvendigt at ændre på sammensætningen. Involverede forældre vil selvfølgelig blive inddraget i eventuelle ændringer. Børnehaveklassens overordnede mål: 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere og gør barnet fortroligt med skolen. Stk. 2. Det tilstræbes, at børnene som en del af den alsidige udvikling tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på. Stk. 3. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/fritidshjem. Børnehaveklassens indhold og trinmål 2. Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter. 11

12 Stk. 2. Undervisningen i børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har tilegnet sig i familie, dagtilbud og fritid. Stk. 3. Undervisningen skal tilstræbe, at børnene udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til grundlaget for børnenes videre skolegang. Stk. 4. Undervisningen tilrettelægges, så børnene erfarer, at de er en del af et større socialt fællesskab. Stk. 5. Indholdet i undervisningen skal mindst omfatte følgende temaer: 1) Sprog og udtryksformer. 2) Natur og naturfaglige fænomener. 3) Det praktiske/musiske. 4) Bevægelse og motorik. 5) Sociale færdigheder. 6) Samvær og samarbejde. (Fælles Mål Faghæfte 23 Børnehaveklassen, Bekendtgørelse nr. 260 af 31. marts 2009 om undervisning i børnehaveklassen Undervisningsministeriet 09, UVM.dk) 12

13 Vigtige datoer: Hammelev afd. Onsdag den 26. november 2014 kl Informationsaften for kommende børnehaveklasseforældre. Mødet afholdes på skolen og vil give forældrene mulighed for at høre om følgende: - Hvilke aktiviteter har børnehaven for at gøre børnene skoleparat - Hvilke forventninger har skolen til forældrene og børnene, samt præsentation af vores brobygnings forløb. - Information om skole og SFO - Information om digital indskrivning i uge Sct. Severin afd. Tirsdag den 25. november 2014 kl Informationsaften for kommende børnehaveklasseforældre. Mødet afholdes på skolen og tilrettelægges efter cafémodel, hvor forældrene får mulighed for at høre om følgende: - Hvilke forventninger har skolen til forældrene og børnene - Den første læselæring - Skoleparathed og skoledagen - SFO - Information om digital indskrivning i uge januar til 25. januar Elektronisk indskrivning i Web-indskrivning via link på skolens hjemmeside Onsdag den. 21. januar 2015 kl Åbent hus i Hammelev afdelingen for nye børn og deres forældre. Arrangementet foregår i 0H s lokaler og i SFO-lokalerne. Børn og forældre kan mødes, hilse på børnehaveklasselederen, SFO-medarbejderne og se, hvordan børnehaveklasserne og SFO-stuerne er indrettet. Skolens leder vil være til stede, således at I sammen med jeres barn får en individuel samtale, hvor der også kan drøftes særlige problemstillinger. Der er mulighed for hjælp til elektronisk indskrivning. Husk NemId. I skal regne med at afsætte ca.1 time til besøget. Onsdag den 21. januar 2015 kl Åbent hus i Sct. Severin afdelingen for nye børn og deres forældre. Arrangementet foregår i indskolingens fællesrum. Børn og forældre kan mødes, hilse på børnehaveklasselederne, SFO-medarbejderne og se, hvordan børnehaveklasserne og SFO-stuerne er indrettet. Skolens ledere vil være til stede, således at I sammen med jeres barn får en individuel samtale, hvor der også kan drøftes særlige problemstillinger. Der er mulighed for hjælp til elektronisk indskrivning. Husk NemId. I skal regne med at afsætte ca.1 time til besøget. 13

14 Onsdag den 3. juni 2015 klokken Velkomstarrangement i Hammelev afdelingen for de kommende børnehaveklasseelever og deres forældre Fælles opstart i børnehaveklassen og herefter vil elever få deres første time sammen med børnehaveklasseledere i klasserne, mens forældrene vil få information om skolegangen i 3H s klasselokale. Indbydelse udsendes i starten af maj måned sammen med klasselisterne. Besøgsdage Der arrangeres besøgsdage i Hammelev afdelingen for kommende børnehaveklasseelever. 2 gange for hele børnehavegruppen og 4 gange besøger halvdelen af børnehavegruppen skolen, hvor de sammen med halvdelen af nuværende børnehaveklasse, laver førskole aktiviteter. Brobygningsforløbet sluttes af med bytte børn dag. Disse datoer meldes ud senere. Onsdag den 3. juni 2015 klokken Velkomstarrangement i Sct. Severin afdelingen for de kommende børnehaveklasseelever og deres forældre. Fælles opstart i børnehaveklasserne og herefter vil elever få deres første time sammen med børnehaveklasseledere i klasserne, mens forældrene vil få information om skolegangen i skolens kantine. Indbydelse udsendes i starten af maj måned sammen med klasselisterne. Tirsdag den 16. juni og onsdag den 17. juni 2015 klokken Der arrangeres besøgsdage i Sct. Severin afdelingen for kommende børnehaveklasseelever. På én af de 2 dage er der mulighed for at komme i praktik i 2 lektioner i SFO og 2 lektioner i børnehaveklasserne. De nye elever blandes med de nuværende børnehaveklasseelever, så de kan få en fornemmelse af det virkelige liv i skolen. Daginstitutionerne i distriktet sørger for at følge de kommende skolebørn til og fra skole. Børn fra andre daginstitutioner udenfor distriktet må enten følges af forældrene eller lave en særlig aftale med deres daginstitution, hvis det er muligt. Af hensyn til planlægningen vil vi til velkomstarrangementet i maj gerne have information om, hvilken besøgsdag man ønsker at benytte. Skolen udsender information herom til alle daginstitutionerne. 14

15 Mandag den 3. august 2015 Tilmeldte børn kan starte i Hammelev SFO Mandag den 10. august Endelig skolestart! Mandag den 3. august 2015 Tilmeldte børn kan starte i Sct. Severin SFO Mandag den 10. august Endelig skolestart! Dagen starter i skolens kantine med fælles opstart og præsentation. Herefter går eleverne med deres børnehaveklasseledere i klasserne, mens de voksne får information mv. i kantinen. Børnehaveklasselederne udsender velkomstbreve i starten af august måned. I skal regne med at afsætte dagen til formålet. 15

16 Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Sct. Severin afd. Moltrupvej 1 a 6100 Haderslev tlf Hammelev afd. Hammelev Bygade Vojens tlf

Hammelev Sct. Severin distriktet SKOLESTART. daginstitutioner og skole samarbejder om, at give dit barn den bedste skolestart

Hammelev Sct. Severin distriktet SKOLESTART. daginstitutioner og skole samarbejder om, at give dit barn den bedste skolestart Hammelev Sct. Severin distriktet SKOLESTART daginstitutioner og skole samarbejder om, at give dit barn den bedste skolestart Forord Kære forældre I har et barn, som har alderen til at kunne begynde i skolen

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Fælles forældremøde for kommende SFO skolebørn i Frederikssund syd. d kl

Fælles forældremøde for kommende SFO skolebørn i Frederikssund syd. d kl Fælles forældremøde for kommende SFO skolebørn i Frederikssund syd. d. 15.1.2014 kl.19-21.00 Program Velkomst v/lone Oplæg: Hvad vil det sige at være SFO og skolepart v/mette Oplæg: Pædagogiske redskaber

Læs mere

Lovgrundlag for børnehaveklassen

Lovgrundlag for børnehaveklassen Skolestart Program Velkomst Lovgrundlag og trinmål for 0. klasse Sammenhængende Skoledag Arbejde i børnehusene op til skolestart Samarbejdet imellem skolen og daginstitutioner Mødet med skolen/sfo frem

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2016/17

Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Tirsdag den 1. marts 2016 Forårs SFO og SFO Tirsdag den 1. marts 2016 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger. En afdeling

Læs mere

KICK OFF forældremøde for kommende SFO skolebørn i Frederikssund syd. d. 15.1.2015 kl.18.30-20.30

KICK OFF forældremøde for kommende SFO skolebørn i Frederikssund syd. d. 15.1.2015 kl.18.30-20.30 KICK OFF forældremøde for kommende SFO skolebørn i Frederikssund syd. d. 15.1.2015 kl.18.30-20.30 Oplæg: Hvad vil det sige at være SFO og skolepart v/mette Oplæg: Forskellen fra Børnehave til SFO og opstart

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

overgang fra børnehave til skole

overgang fra børnehave til skole overgang fra børnehave til skole 99 15 32 50 97 52 46 36 99 15 34 00 Skolefritidsordningen 99 15 34 20 INDHOLD s. 2: Brobygning i Dalgas-området s. 3: Er mit barn skolemodent? Hjælpeskema s. 4: En god

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN Førskolegruppen 2016 Førskolegruppen 2016 Fælles om en god Indre styrke Faglig udvikling Omsorg Inklusion Glæde skolestart Læring og trivsel Distrikt Dagnæs Tryghed Kompetencer

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

overgang fra børnehave til Skægkærskolen

overgang fra børnehave til Skægkærskolen overgang fra børnehave til Skægkærskolen Hvorfor denne folder? Der lægges i denne folder op til, at styrke samarbejdet imellem forældre, børnehave, sfo og skole. Et samarbejde der har til formål, at fremme

Læs mere

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs.

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs. Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs. Skolefritidsordning Et godt samarbejde mellem børnehave og skole er en væsentlig forudsætning for en god skolestart for det enkelte barn. og

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Et af de overordnede mål i Sund Opvækst Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik er at skabe de bedst mulige

Læs mere

Skolestart 2014. gladsaxe.dk

Skolestart 2014. gladsaxe.dk Skolestart 2014 gladsaxe.dk Kære forældre Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2014. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses frem til med spænding og forventning.

Læs mere

Redaktionens sommerhilsen

Redaktionens sommerhilsen Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Sommer 2014 Nr. 26 Informationsblad til skolens elever/forældre og personale Redaktionens sommerhilsen I dette nummer: Fraværsbreve 2 2 De nye ringetider Folkeskolereformen

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 3. dec. 2013 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Klar Parat Skolestart

Klar Parat Skolestart Klar Parat Skolestart Et samarbejde mellem Dagtilbud og Vadehavsskolen En god start! Forord: Denne pjece er udarbejdet i et samarbejde mellem Dagtilbud og Vadehavsskolen. Formålet er, at fortælle om hvordan

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Samarbejdsaftale mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Fortsættes næste side Denne samarbejdsaftale omfatter

Læs mere

velkommen i skole 2013

velkommen i skole 2013 velkommen i skole 2013 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem Skolebestyrelse,

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Klar Parat Skolestart

Klar Parat Skolestart Klar Parat Skolestart Januar 2013 Espergærde Skole tlf. 4928 1660 www. espergærdeskole.dk Hvad er en børnehaveklasse? Børnehaveklassen er kort fortalt en god start på et langt skoleforløb. Børnehaveklassen

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole På vej i skole En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole Forord Med denne pjece vil vi informere om overgangen fra børnehave til skole og SFO samt give

Læs mere

VELKOMMEN I SKOLE 2014

VELKOMMEN I SKOLE 2014 VELKOMMEN I SKOLE 2014 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM SKOLEBESTYRELSE,

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Skolepasset på vej i skole

Skolepasset på vej i skole Skolepasset på vej i skole 2015-2016 Et samarbejde mellem Sdr. Vang Skole/SFO, Børnehaven Over Vejen, Daginstitutionen Kildemosen Sdr. Vang Skole Søndervang 32 6000 Kolding Telefon 79 79 79 40 EAN 5798005331650

Læs mere

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole Distrikt Als Nord Når dit barn skal i skole SKOLESTART 1 2 Kære forældre Nu er tiden inde til, at du og børnehavens kontaktpædagog snakker sammen om dit barns skolestart til sommer. Dette hæfte giver dig

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Fra børnehave til skole

Fra børnehave til skole Fra børnehave til skole Til forældre med børn, som skal i Rønbjerg Skole Handleplan for overgangen fra børnehave til skole. Beskrivelse af skoleparathed Rønbjerg Børnehave / Rønbjerg Skole Kære forældre

Læs mere

Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO)

Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO) 23 Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO) Skoleåret 2018/2019 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til 0. klasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Ikær 2015-2016. Brobygning mellem børnehaver og skole

Ikær 2015-2016. Brobygning mellem børnehaver og skole Ikær 2015-2016 Brobygning mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis Børnegården Søndervang, Søndermarkens Børnehus, SFO og skole,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Skolestart 2010. gladsaxe.dk

Skolestart 2010. gladsaxe.dk Skolestart 2010 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2010. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Overgangsplan fra daginstitution til SFO og skole Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Arbejdsgruppe: Leder Hanne Birkum, Pædagogisk UdviklingsCenter Konsulent

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding Hvad er glidende overgang? Sct. Michaels Skole har efter aftale med Kolding Kommune, mulighed for at

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger Farsø Skole 2014 0.a 0.b 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 9.a 9.b 9.c A-klasser M-klasser A 3 M 1 A 4 M 2 A 5 M - 3 AKT+ 9 elever 690 elever 64 lærere 20

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2013 gladsaxe.dk Kære forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2013. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen

Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen Ikær 2016-2017 Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis Børnegården Søndervang, Søndermarkens Børnehus, SFO

Læs mere

Informationsmøde 9. marts 2016 Forældre til kommende 0. klasser Kongsbjergskolen.dk

Informationsmøde 9. marts 2016 Forældre til kommende 0. klasser Kongsbjergskolen.dk Informationsmøde 9. marts 2016 Forældre til kommende 0. klasser Kongsbjergskolen.dk Program 1. Velkomst og præsentation v. Lise Platz, skoleleder 2. Glidende overgang 1. Praktisk information v. Betina

Læs mere

Arbejdet med førskole i Sneglehuset

Arbejdet med førskole i Sneglehuset Arbejdet med førskole i Sneglehuset Den Gode Overgang Vejle Kommune SNEGLEHUSET \\Vejle.dk\nvk\BU\ Dagtilbud\ Aldersint. Inst. Sneglehuset\Lene og Ebbas mappe\politikker\arbejdet med førskole i Sneglehuset.docx

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen.

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Kære Vi vil gerne indbyde jer til en samtale om jeres barn. Formålet er - at drøfte barnets hverdag hjemme og i vuggestuen - dialog mellem os om jeres barns

Læs mere

Velkommen til Distriktsskole Stenløse

Velkommen til Distriktsskole Stenløse Velkommen til Distriktsskole Stenløse Distriktsskole Stenløse består af 4 afdelinger: Stengårdsskolen Bækkegårdsskolen Lærkeskolen Veksø Skole Folkeskolens kerneopgave En kompetencegivende skole indenfor:

Læs mere

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs.

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs. Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs.! Laven Børnehave!! Skolefritidsordning Et godt samarbejde mellem børnehave og skole er en væsentlig forudsætning for en god skolestart for det

Læs mere

I skole - fakta om skolestart

I skole - fakta om skolestart Greve Kommune Center for skoler Skoleåret 2008 / 2009 I skole - fakta om skolestart august 2007 Forældreorientering om indskrivning til børnehaveklasse og 1. klasse Kære forældre. Greve Kommune vil med

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Overgang fra børnehave til SFO/skole

Overgang fra børnehave til SFO/skole Overgang fra børnehave til SFO/skole Overgangskonceptet er revideret i august 2013 på baggrund af en rundspørge blandt alle skoler og børnehuse omkring samarbejdet og overgangen fra børnehave til SFO og

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Overgang mellem dagtilbud og skole

Overgang mellem dagtilbud og skole Overgang mellem dagtilbud og skole Møde BKF-Region Midtjylland Fredag den 4. marts 2016 Overgange på dagsordenen Mange overgange Hjem til dagpleje/vuggestue Dagpleje/vuggestue til børnehave Dagtilbud/skole

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere