Montage- og betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- og betjeningsvejledning"

Transkript

1 Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D Mainburg Tlf. +49 (0) Fax +49 (0) Internet: 30 Vare-nr.: 62194_xx Der tages forbehold for ændringer xx/07 DK

2 Indholdsfortegnelse/ sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger... 2 Standarder/forskrifter... 3 Montering Anvendelsesområde... 4 Modulmontering... 4 Fjernbetjening... 4 Vægbeslag... 4 Elektrisk tilslutning af fjernbetjening... 5 Oversigt... 6 Betjening Standardvisning/allokering Beskrivelse af visningsværdierne Parametre Beskrivelse af parametrene Tast Anlæg ON/OFF Fejlmeddelelser Tekniske data Sikkerhedsanvisninger OBS I denne vejledning anvendes følgende tegn og symboler. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og teknisk driftssikkerhed. Sikkerhedsanvisning markerer anvisninger, der skal overholdes nøje for at forhindre fare eller personskader og skader på apparatet. Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter! OBS! Sluk for strømmen på afbryderen, før afdækningen afmonteres. Rør aldrig elektriske komponenter og kontakter, når strømmen er slået til på afbryderen! Der er fare for at få elektrisk stød, hvilket kan medføre personskade eller død. Tilslutningsklemmerne står under spænding, også når strømmen er slået fra på afbryderen. Bemærk markerer tekniske anvisninger, der skal følges for at forhindre skader og driftsforstyrrelser.

3 Standarder/forskrifter Installation/ Opstart - Installation og opstart af varmereguleringen og de tilsluttede tilbehørsdele må iht. DIN EN kun udføres af en elektriker eller en elinstallatør. - De lokale EN-forskrifter samt VDE-forskrifterne skal overholdes. - DIN VDE 0100 Bestemmelser vedrørende etablering af stærkstrømsanlæg op til V - DIN VDE Drift af elektriske anlæg Advarsler - Det er forbudt at fjerne, omgå eller deaktivere sikkerheds- og overvågningsudstyr! - Anlægget må kun anvendes i fejlfri tilstand. Fejl og skader, som kan forringe sikkerheden, skal omgående afhjælpes. - Ved indstilling af brugsvandstemperaturen over 60 C skal der tilføjes en passende mængde koldt vand (fare for skoldning). Vedligeholdelse/ reparation - Det skal kontrolleres regelmæssigt, at det elektriske udstyr fungerer korrekt. - Fejl og skader må kun afhjælpes af autoriserede teknikere. - Defekte dele må kun udskiftes med originale Wolf-reservedele. OBS Hvis der foretages tekniske ændringer af Wolf-styresystemerne, påtager producenten sig ikke noget ansvar for skader som følge heraf.

4 Montering Anvendelsesområde Modulmontering Betjeningsmodulet BM-Solar anvendes til betjening af et solarmodul model SM1 eller SM2. Det kan både anvendes som del af et Wolf-styresystem WRS og til stand alone-drift af solarmodulet. Monteringen sker enten i det tilhørende solarmodul eller i et vægbeslag. Ved montering i vægbeslag virker betjeningsmodulet som fjernbetjening. Ved integration af betjeningsmodulet BM-Solar i solarmodulet foretages alle indstillinger fra modulet. De elektriske ledninger må kun trækkes af en autoriseret elektriker. - Afbryd driftsspændingen på solarmodulet - Fjern den forreste afdækning fra solarmodulet - Fastgør betjeningsmodulet BM-Solar i solarmodulet som vist på tegningen - Tænd for driftsspændingen til solarmodulet igen Fjernbetjening Montering af vægbeslag Betjeningsmodulet BM-Solar kan anvendes som fjernbetjening i forbindelse med et vægbeslag (vare-nr ) f.eks. i stuen. Hvis modulet skal bruges som fjernbetjening, skal der bare bruges en dupleksbus. - Tag vægbeslaget ud af emballagen. - Skru vægbeslaget på en planforsænket, Ø 55 mm krone, eller montér det direkte på væggen. Monteringshuller Monteringshuller Vægbeslag

5 Montering Elektrisk tilslutning Fjernbetjening De elektriske ledninger må kun trækkes af en autoriseret elektriker. Kabler til følere må ikke trækkes sammen med netledninger - Afbryd driftsspændingen på solarmodulet - Forbind vægbeslaget med et tolederkabel (min. tværsnit 0,5 mm²) som vist på tegningen Solarmodulets grønne stik ebus Klemliste Vægbeslag - Fastgør betjeningsmodulet BM-Solar i vægbeslaget som vist på tegningen - Tænd for driftsspændingen til solarmodulet igen

6 Oversigt Statusvisning Udgange Display Drejeknap med tastfunktion Infotast Tænd-/sluk-knap Standardvisning Temperatur i solvarmebeholder 1 Bussymbol Solfangertemperatur i solfangerfelt 1 Statusvisning for udgang A4 Statusvisning for solvarmekredspumpe 1 og udgang A1-A3 I standardvisningen vises den aktuelle temperatur i solvarmebeholderen i den øverste linje og den aktuelle solfangertemperatur i den nederste linje. I anlæg med to solvarmebeholdere vises temperaturen i solvarmebeholder 1. I anlæg med to solfangerfelter vises solfangertemperaturen i solfangerfelt 1. Bussymbolet markerer, at der er oprettet busforbindelse mellem betjeningsmodulet og solarmodulet SM. Hvis dette symbol ikke vises, er der fejl i busforbindelsen. I så fald kan solarmodulet ikke betjenes. Statusvisningen markerer med en pil den udgang på det tilsluttede solarmodul, der er aktiveret. Allokering I forbindelse med statusvisning solarmodul SM1 solarmodul SM2 solvarmekredspumpe solvarmekredspumpe 1 A1 - Udgang A1* A2 - Udgang A2* A3 - Udgang A3* -** - Udgang A4* * Belægning af udgangene afhængigt af konfigurationen ** En aktiveret udgang A4 markeret med pil nedad.

7 Betjening Standardvisning Ud over de værdier, der vises i standardvisningen, kan der vises yderligere værdier for solvarmeanlægget på betjeningsmodulet BM-Solar. Tryk på Infotast for at åbne visningsniveauet. Derefter vises visningsværdi A01 (temperatur i solvarmebeholder1). Eksempel: Tryk derefter igen på infotasten eller drej drejeknappen med uret for at se alle de andre visningsværdier en efter en. Når betjeningsmodulet når til den sidste visningsværdi, og der drejes videre, lukkes visningsniveauet, og der skiftes til standardvisning. Desuden skiftes der automatisk til standardvisning igen efter et minut, hvis der ikke foretages ændringer.

8 Betjening De forskellige visningsværdier afhænger af det anvendte solarmodul. Visningsværdier ved drift med solarmodul SM1 Visning Navn A : 0 1 Faktisk varmtvandstemperatur i solvarmebeholder ( C) A : 0 2 Maks. varmtvandstemperatur i solvarmebeholder ( C) A : 0 3 Solfangertemperatur ( C) A : 0 4 Maks. solfangertemperatur ( C) A : 0 5 Tilbageløbstemperatur ( C) A: 0 6 Flow i solvarmekreds (l/min.) A: 1 0 Driftstimer for solvarmekredspumpe (t) A: 1 2 Aktuel effekt (kw) A: 1 3 Aktuelt dagsudbytte (kwh) A: 1 4 Samlet udbytte (Wh) A: 1 5 Samlet udbytte (kwh) A: 1 6 Samlet udbytte (MWh) A: 1 7 Status for solvarmetilførsel (0 = negativ, 1 = positiv) Visningsværdier ved drift med solarmodul SM2 Visning Navn A : 0 1 Faktisk varmtvandstemperatur i solvarmebeholder 1 ( C) A : 0 2 Maks. varmtvandstemperatur i solvarmebeholder 1 ( C) A : 0 3 Solfangertemperatur i solfangerfelt 1 ( C) A : 0 4 Maks. solfangertemperatur i solfangerfelt 1 ( C) A : 0 5 Indgang E1 * A: 0 6 Indgang E2: Flow i solvarmekreds (l/min.) A : 0 7 Indgang E3 * A : 0 8 Maks. varmtvandstemperatur i solvarmebeholder 2 ( C) A: 0 9 Maks. solfangertemperatur i solfangerfelt 2 ( C) A: 1 0 Driftstimer for solvarmekredspumpe (t) A : 1 1 Driftstimer for solvarmekredspumpe 2 (t) A: 1 2 Aktuel effekt (kw) A: 1 3 Aktuelt dagsudbytte (kwh) A: 1 4 Samlet udbytte (Wh) A: 1 5 Samlet udbytte (kwh) A: 1 6 Samlet udbytte (MWh) A: 1 7 Status for solvarmetilførsel til solvarmebeholder 1 (0 = negativ, 1 = positiv) A : 1 8 Status for solvarmetilførsel til solvarmebeholder 2 (0 = negativ, 1 = positiv) * Belægning af indgang E1 og E3 afhængigt af den valgte konfiguration på SM2

9 A: 0 1 SM1: Faktisk varmtvandstemperatur i solvarmebeholderen SM2: Faktisk varmtvandstemperatur solvarmebeholder 1 A: 0 2 SM1: Maks. varmtvandstemperatur i solvarmebeholderen SM2: Maks. varmtvandstemperatur i solvarmebeholder 1 i Betjening SM1: Den aktuelle temperatur i solvarmebeholderen på højde med solvarmeveksleren vises. SM2: Den aktuelle temperatur i solvarmebeholder 1 på højde med solvarmeveksleren vises. SM1: Den maksimale varmtvandstemperatur over et døgn vises. SM2: Den maksimale varmtvandstemperatur over et døgn i solvarmebeholder 1 vises. Denne værdi nulstilles hver 24. time. A: 0 3 SM1: Solfangertemperatur SM2: Solfangertemperatur i solfangerfelt 1 SM1: Den aktuelle temperatur ved solfangerens eller solfangerfeltets udgang (i fremløbet) vises. SM2: Den aktuelle temperatur ved solfangerens eller solfangerfelt 1 s udgang (i fremløbet) vises. A: 0 4 SM1: Maks. solfangertemperatur SM2: Maks. solfangertemperatur i solfangerfelt 1 SM1: Den maksimale solfangertemperatur over et døgn vises. SM2: Den maksimale solfangertemperatur i solfangerfelt 1 over et døgn vises. Denne værdi nulstilles hver 24. time. A: 0 5 SM1: Tilbageløbstemperatur SM2: Indgang E1 SM1: Den aktuelle temperatur i tilbageløbet fra solvarmekredsen vises. Denne værdi anvendes til beregning af udbyttet. SM2: Den aktuelle værdi ved den tilsluttede følers indgang E1 vises. Afhængigt af konfigurationen i solarmodul SM2 kan det være tilbageløbstemperaturen eller den faktiske varmtvandstemperatur i solvarmebeholder 2. Værdien vises kun, når der er tilsluttet en temperaturføler. A: 0 6 Flow i solvarmekreds SM1/ Den aktuelle flow i l/min. (liter pr. minut) vises. SM2: Denne værdi vises kun, når parameter 08 (varmemængderegistrering) er indstillet til værdi 1 eller 2. Denne værdi er nødvendig for at beregne udbyttet.

10 Betjening A: 0 7 SM2: Indgang E3 SM2: Den aktuelle værdi ved den tilsluttede følers indgang E3 vises. Afhængigt af konfigurationen i solarmodul SM2 kan det være buffertemperaturen, den faktiske varmtvandstemperatur i solvarmebeholder 2 eller bypasstemperaturen. Værdien vises kun, når der er tilsluttet en temperaturføler. A: 0 8 SM2: Maks. varmtvandstemperatur i solvarmebeholder 2 SM2: Den maksimale varmtvandstemperatur i solvarmebeholder 2 over et døgn vises. Denne værdi nulstilles hver 24. time. A: 0 9 SM2: Maks. solfangertemperatur i solfangerfelt 2 SM2: Den maksimale solfangertemperatur i solfangerfelt 2 over et døgn vises. Denne værdi nulstilles hver 24. time. A: 1 0 SM1: Driftstimer for solvarmekredspumpe SM2: Driftstimer for solvarmekredspumpe 1 SM1: Det samlede antal driftstimer for solvarmekredspumpen vises. SM2: Det samlede antal driftstimer for solvarmekredspump 1 vises. Denne værdi svarer til visningsværdien x 10. Denne værdi kan nulstilles ved at trykke på drejeknappen i mindst 10 sekunder. A: 1 1 SM2: Driftstimer for solvarmekredspumpe 2 SM2: Det samlede antal driftstimer for solvarmekredspump 2 vises. Denne værdi svarer til visningsværdien x 10. Denne værdi kan nulstilles ved at trykke på drejeknappen i mindst 10 sekunder. A: 1 2 aktuel effekt SM1/ Den solvarmekredsens aktuelle varmeeffekt vises. SM2:. Denne værdi foreligger kun, når der er sluttet en tilbageløbsføler eller et varmemængdetællersæt til det tilhørende solarmodul SM, og når parameter 08 er indstillet til værdi 1 eller 2.

11 Betjening A: 1 3 aktuelt dagsudbytte A: 1 4 Samlet udbytte i Wh A: 1 5 Samlet udbytte i kwh A: 1 6 Samlet udbytte i MWh A: 1 7 SM1: Status for solvarmetilførsel SM2: Status for solvarmetilførsel til beholder 1 A: 1 8 SM2: Status for solvarmetilførsel til beholder 2 SM1/ Det aktuelle dagsudbytte vises. SM2: Denne værdi foreligger kun, når der er sluttet en tilbageløbsføler eller et varmemængdetællersæt til det tilhørende solarmodul SM, og når parameter 08 er indstillet til værdi 1 eller 2. Desuden skal der være monteret et ekstra betjeningsmodul BM med adressen 0 eller en modtager til et radiostyret ur (tilbehør) i det samlede system. SM1/ Disse tre visninger viser det samlede opnåede udbytte af solvarmeanlægget. SM2: Denne værdi er sammensat af de tre viste værdier. Eksempel: A14 = 350, A15 = 12, A16 = 0 Samlet udbytte = 350 Wh + 12 kwh + 0 MWh = 12,35 kwh Disse værdier kan nulstilles ved at trykke på drejeknappen i mindst 10 sekunder. Disse værdier foreligger kun, når der er sluttet en tilbageløbsføler eller et varmemængdetællersæt til det tilhørende solarmodul SM, og når parameter 08 er indstillet til værdi 1 eller 2. SM1: Hver vises det, om solvarmetilførslen er afsluttet korrekt i løbet af det forgangne døgn. SM2: Hver vises det, om solvarmetilførslen til solvarmebeholder 1 er afsluttet korrekt i løbet af det forgangne døgn. Dette er tilfældet, hvis den varmtvandstemperatur, der er indstillet på varmeapparatet, er blevet overskredet af solvarmetilførslen inden for det seneste døgn før kl I så fald indstilles den ønskede varmtvandstemperatur på varmeapparatet til den minimale beholdertemperatur (spærring af efteropvarmning af beholderen). Denne funktion er kun til rådighed, når solarmodulet er en del af et Wolf-styresystem. (funktionsbeskrivelse, se vejledningen til solarmodul SM) SM2: Hver vises det, om solvarmetilførslen til solvarmebeholder 2 er afsluttet korrekt i løbet af det forgangne døgn. Dette er tilfældet, hvis den varmtvandstemperatur, der er indstillet på varmeapparatet, er blevet overskredet af solvarmetilførslen inden for det seneste døgn før kl I så fald indstilles den ønskede varmtvandstemperatur på varmeapparatet til den minimale beholdertemperatur (spærring af efteropvarmning af beholderen). Denne funktion er kun til rådighed, når solarmodulet er en del af et Wolf-styresystem. (funktionsbeskrivelse, se vejledningen til solarmodul SM)

12 Betjening Parametre På parameterniveauet kan alle indstillelige værdier kontrolleres og om nødvendigt ændres. Parameterniveauet aktiveres ved at trykke én gang på drejeknappen. Derefter vises parameter P01 (aktiveringsdifference for solvarmebeholder 1). Visning (standardindstilling): Alle de andre, tilgængelige parametre kan vises en efter en ved at dreje på drejeknappen. Ændring af parameterværdier: Tryk på drejeknappen igen for at aktivere den viste parameter. Den viste værdi begynder at blinke. Værdien kan nu ændres ved at dreje på drejeknappen. Tryk endnu en gang på drejeknappen for at bekræfte den valgte værdi. Visningen af værdien holder herefter op med at blinke. Tryk på infotasten for at forlade parameterniveauet. Parameterniveauet forlades automatisk efter et minut, hvis der ikke foretages noget.

13 Betjening De forskellige parametre afhænger af det anvendte solarmodul. Parametre ved drift med solarmodul SM1: Parametre Indstillingsområde Standardindst. P : 0 1 Aktiveringsdifference 8-30 K 10 K P : 0 2 Deaktiveringsdifference 3-20 K 5 K P : 0 3 Solfangersikring 0 (OFF) - 1 (ON) 0 P : 0 4 Kritisk solfangertemperatur C 110 C P : 0 5 Maks. solfangertemperatur C 130 C P : 0 6 Maks. beholdertemperatur C 60 C P : 0 7 Allokering af solvarmebeholder P : 0 8 Varmemængderegistrering P : 0 9 Flowmængde 0-99,5 l/impuls 1 l/impuls P : 1 0 Valg af medie P : 1 1 Bus-strømtilførsel P : 5 0 Relætest Parametre ved drift med solarmodul SM2: Parametre Indstillingsområde Standardindst. P : 0 1 Aktiveringsdifference for solvarmebeholder K 10 K P : 0 2 Deaktiveringsdifference for solvarmebeholder K 5 K P : 0 3 Solfangersikring 0 (OFF) - 1 (ON) 0 P : 0 4 Kritisk solfangertemperatur C 110 C P : 0 5 Maks. solfangertemperatur C 130 C P : 0 6 Maks. temperatur for solvarmebeholder C 60 C P : 0 7 Allokering af solvarmebeholder P : 0 8 Varmemængderegistrering P : 0 9 Flowmængde 0-99,5 l/impuls 1 l/impuls 0-99,5 l/min. 1 l/min. P : 1 0 Valg af medie P : 1 1 Bus-strømtilførsel P : 1 2 Konfiguration P : 1 3 Omdrejningstalregulering af pumpe 0 (OFF) - 1 (ON) 0 P : 1 4 Aktiveringsdifference for solvarmebeholder 2 8 K - 30 K 10 K P : 1 5 Deaktiveringsdifference for solvarmebeholder K 5 K P : 1 6 Maks. temperatur for solvarmebeholder C 60 C P : 1 7 Allokering af solvarmebeholder P : 1 8 Intern værdi, standardindstillingen må ikke ændres! sek. 0 sek. P : 1 9 Aktiveringsdifference i hævet tilbageløb 8-30 K 10 K P : 2 0 Deaktiveringsdifference i hævet tilbageløb 3-20 K 5 K P : 2 1 Prioriteret beholder 0-1 0

14 Betjening Parametre ved drift med solarmodul SM2 fortsat: Parametre Indstillingsområde Standardindst. P : 2 2 Aktiveringsdifference ved beholderparalleldrift K 30 K P : 2 3 Differenstemperatur i bypass-drift 8-50 K 15 K P : 2 4 Funktion udgang A P : 2 5 Aktiveringstemperatur for termostatfunktion C 50 C P : 2 6 Deaktiveringsdifference for termostatfunktion 5-30 K 10 K P : 2 7 Rørsolfangerfunktion P : 2 8 Frostsikring 0 (OFF) - 1 (ON) 0 P : 5 0 Relætest Beskrivelsen af de enkelte parametres funktioner findes i vejledningen til det pågældende solarmodul SM. Anlæg ON/OFF Solarmodulet tændes og slukkes ved at trykke på tænd-/slukknappen. For at undgå, at solarmodulet slukkes ved en fejl, skal der trykkes på knappen i mindst 3 sekunder for at slukke modulet. For at tænde modulet er det nok at trykke kortvarigt på knappen. Når anlægget er slukket, vises teksten off på displayet i stedet for solfangertemperaturen. Eksempel: OBS! Når anlægget er slukket, er ingen af beskyttelsesfunktionerne aktive (bortset fra pumpens stilstandssikring)!

15 Fejlmeddelelser/Tekniske data Fejlkoder Hvis der sker i en fejl i solarmodul SM, blinker en fejlkode og et advarselssymbol på displayet. Eksempel: blinkende Når fejlen er afhjulpet, går displayet tilbage til standardvisning. Solarmodulet kan vise følgende fejlmeddelelser: Fejlkode Årsag Fejl Afhjælpning FC71 SM1: Solvarmeføler Solvarmebeholder defekt SM2: Solvarmeføler Solvarmebeholder 1 defekt FC79 SM1: Solvarmeføler Solfanger defekt SM2: Solvarmeføler Solfangerfelt 1 defekt FC72 SM1: Tilbageløbsføler defekt SM2: Føler ved indgang E1 defekt FC73 SM2: Føler ved indgang E3 defekt Føler eller kabel defekt Føler eller kabel defekt Føler eller kabel defekt Føler eller kabel defekt Kontrollér følere og kabler. Udskift dem om nødvendigt. Kontrollér følere og kabler. Udskift dem om nødvendigt. Kontrollér følere og kabler. Udskift dem om nødvendigt. Kontrollér følere og kabler. Udskift dem om nødvendigt. FC64 Impulsgiver defekt Impulsgiver eller kabel defekt Kontrollér følere og kabler. Udskift dem om nødvendigt. FC81 EEPROM-fejl Parametre ligger uden for det gyldige område Gendannelse af standardværdier ved kortvarig spændingsafbrydelse og kontrollér værdierne Tekniske data Tilslutningsspænding: ebus V Effektforbrug: maks. 0,5 W Kapslingsklasse: med vægbeslag: IP 30 Modulmontering: IP 30 Omgivende temp.: 0-50 C Opbevaringstemp.: C

16

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Technik, die dem Menschen dient. Montage- og betjeningsvejledning Solarmodul SM1 NYHED Kedelstop via solvarmeanlæg Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Solvarmestation auroflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

6720613720-00.1 SD. Solvarmestyring. B-sol 100. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 613 729 (2007/04)

6720613720-00.1 SD. Solvarmestyring. B-sol 100. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 613 729 (2007/04) 6720613720-00.1 SD Solvarmestyring -sol 100 da Installations- og betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaringer 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat kan sammen med styreenheden AHC 8014 anvendes til styring af rum temperaturen i forbindelse med et gulvvarmeanlæg.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg. Solar-regulator. Til brugeren

Betjeningsvejledning. Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg. Solar-regulator. Til brugeren Betjeningsvejledning Solar-regulator 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg Til brugeren Læs vejledningen grundigt, opbevar vejledningen nær anlægget. (04/2008) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

MANUAL. SwemaAir 5. Dansk EAN:

MANUAL. SwemaAir 5. Dansk EAN: MANUAL SwemaAir 5 Dansk EAN: 5706445560066 Elma 1 DANSK/NORSK OBS! Før instrumentet tages i brug, læses denne manual grundigt. Hver specielt opmærksom på de i kapitlet "6. Grundlæggende indstillinger (Set)

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Installations- og brugervejledning Solvarmestyring GEM Classic

Installations- og brugervejledning Solvarmestyring GEM Classic Installations- og brugervejledning Solvarmestyring GEM Classic Varenummer 120875 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER Bilvarmere Teknisk dokumentation BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER DA Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere Kapitel Kapitelnavn Kapitelindhold Side 1 Indledning 1.1 Skal læses som det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA INSTALLATIONSVEJLEDNING 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Gem den.

Læs mere

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning Indhold Korrekt anvendelse... 3 Kontroller pakkens indhold...4 Sikkerhedsanvisninger... 5 Visse personer må ikke bruge apparatet...5 Strømforsyning...6

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART SELECT

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART SELECT Bilvarmere Teknisk dokumentation DA BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART SELECT Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Betjeningsvejledning

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Type MMC. Forsyningsspænding 230 V / 50 Hz... 1 24 V / 50 Hz... 7 12 V / 50 Hz... 9

Type MMC. Forsyningsspænding 230 V / 50 Hz... 1 24 V / 50 Hz... 7 12 V / 50 Hz... 9 Elektronik Møntautomat - Type MMC - MED og UDE display Møntautomat type MMC for mønter eller poletter programmerbar som følger: Program 0: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Efter indkast startes/stoppes

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk vandvarmer. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Betjeningsvejledning. Elektrisk vandvarmer. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P DA Betjeningsvejledning Elektrisk vandvarmer ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Bilvarmere Teknisk dokumentation DA BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Remote Betjeningsvejledning

Læs mere

Servicemanual BWT Kontrolboks med SMS version 1.5b

Servicemanual BWT Kontrolboks med SMS version 1.5b Montering og opstart: 1) Simkortets telefonnummer og teknikeren (dine initialer) oprettes på installationen, så installationen er klar til at modtage SMS er og udsende serviceordrer (simkortet skal være

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtsbillede... 3 Driftsvejledning... 4 Hvad betyder lysdiodernes

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Gaskedel CGB-75 CGB-100 Kedel Kedel Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Varenr. 3063316_201207 Der

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

Futura W. Rumtermostat Analog

Futura W. Rumtermostat Analog Futura W Rumtermostat Analog 2 Introduktion Tak fordi du købte en Futura W Rumtermostat Analog. Denne rumtermostat giver dig mulighed for at tilpasse opvarmning og afkøling af dit hjem efter behov. Futura

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Solarmodul SM2 NYHED "Kedelstop via solvarmeanlæg" Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-nr.:

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Laser LAX 300 G. Betjeningsvejledning

Laser LAX 300 G. Betjeningsvejledning Laser LAX 300 G da Betjeningsvejledning A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S =

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

INSTALLATION OG TILSLUTNING AF DISPLAYET EDK-TAF

INSTALLATION OG TILSLUTNING AF DISPLAYET EDK-TAF INSTALLATION OG TILSLUTNING AF DISPLAYET EDK-TAF GENERELT Det digitale display er et elektronisk udstyr, som vil blive brugt til information i stedet for de sedler, der før blev hængt i bygningernes opgange.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmeplaid Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne varmeplaid fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmeplaiden holder i mange år, bedes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Teknisk vejledning Buffertank

Teknisk vejledning Buffertank Teknisk vejledning Buffertank 3600 773 Buffertank 2. udgave 11.2003 1. INDLEDNING... 2 1.1. Installation og service... 2 1.2. Sikkerhedsforskrifter... 2 2. KORREKT BRUG AF... 2 2.1. Styrekasse... 2 2.2.

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere