Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Indhold Kontekst i KMØ Delelementer Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektpionererne Resultater & effekter Konklusion Budget 2014

3 KMØ Projektspace er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol- Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra Af de 26 kommuner deltager 11 kommuner i Projektspace: Roskilde, Herlev, Halsnæs, Lyngby-Tårbæk, Hørsholm, København, Greve, Ballerup, Rudersdal, Frederiksberg og Gentofte

4 Projektværksteder Organisationsmodel Projektledelse projektejerkreds KMØ Sekretariat

5 Overordnet Mål Projektspace er en del af indsatsområdet Unge og Kultur, der har som mål: at øge kulturregionens unges muligheder for at pleje og udvikle deres kulturelle talenter, styrke identiteten knyttet til det at være innovativ kulturentreprenør og de kreative, sociale og organisatoriske kompetencer, der knytter sig hertil. Formålet med Projektspace er: at styrke unges muligheder for at gennemføre egne kunst- og kulturprojekter og fremme identiteten som kulturentreprenør i en samlet kulturregion. Samtidig er formålet at kommunerne udvikler evnen til på ubureaukratisk vis at samarbejde med unge og understøtte reelt ungedrevne projekter.

6 Del-projekter Projektspace består af 5 delprojekter, som tilsammen har som mål at udvikle og kvalificere unges egne projekter og deres kreative, sociale og innovative kompetencer. Delprojekter skal tilsammen tilbyde de unge en relevant og attraktiv ramme for de unges kreative og kulturelle udfoldelsesmuligheder, hvor de kan danne sig konkrete erfaringer og kompetencer, som de kan tage med sig videre. Udvikling af fælles digital platform med værktøjer, videndeling og netværk Etablering af projektværksteder lokalt, samt et mobilt element Fælles Regional Event Projektleder-uddannelse for unge Fagligt netværk

7 Forandringteori Ressourcer Aktiviteter Resultater Brugerrette de effekter Samfundsmæssige effekter Finansiering Fælles Event Uddannelse Øget synlighed om muligheder Nye metoder og ny viden Øget kendskab til muligheder Innovative og kreative unge Medarbejdere Netværk Unge Videndeling Udvikling af fælles faglighed Forbedrede muligheder for projektmagere Attraktiv region for unge med iværksætter potentiale Viden og kompetencer Projetkleder Projetkværksted/ mobilenhed Digitalt tilbud Flere ungedrevne projekter Netværk på tværs i regionen Styrkelse af projektorienteret kultur i regionen Afbureaukratise ring inden for området

8 At holde dampen oppe 2014 var projektets tredje år. Fokus har været at : * Vedligeholde et fagligt fællesskab ml. deltagende kommuner på nedsat tid * Afvikle 1. hold Projektpionerer og rekruttering og opstart af hold 2 * Afrapportering til EU-fond * Etablering af fagligt netværk og efteruddannelse af Projektrådgivere * Digital Platform udvikling af ideen, kravspecifikation, tilbud, programmering, brugerinddragelse og Silent Launch * Finde Værtskommune til Afsnit I ny strategi udvikle nyt koncept med fokus på kun på unge * Afholde ungekonferencen Next City, med fire hovedelementer: Afsnit U, Ungekonference Flyt Dig, Projektduel og to-dages koncert program

9 Faglig netværk Fællesmøder I 2014 har vi afholdt 5 halvdagsmøder for de deltagende kommuner. Der var ønske om at møderne blev kortet ned fra heldags til halvdagsmøder. Det har betydet at det har været svært at finde tid til den faglige del og møderne har primært haft fokus på styring og koordinering af projektet. Netværksmøder Det faglige netværk omkring Projektrådgiverne har igen i år været i fokus. Der har været afholdt 4 workshops og flere klyngemøder i forbindelse med Projektpioneruddannelsen Forår: 16 medarbejdere deltog i et Projektrådgiverforløb tilknyttet 1. hold pionerer. Workshopforløb bestod af tre workshops en for hvert modul. Fokus lå på rådgivningsteknikker, coaching, projektværktøjer, mødeledelse og teamledelse. Efterår: 12 medarbejdere deltager i et Projektrådgiverforløb tilknyttet 2. hold pionerer. Workshopforløbet består af tre workshops en for hvert modul. Fokus ligger på rådgivningsteknikker, coaching, projektværktøjer, konfliktløsning og indre lederskab. Det faglige netværk omkring den Digitale Platform har fra sommer til jul haft en travl periode med mange møder omkring udviklingen af platformen både med vores egen udvikler og vores programmeringspartner. I forbindelse med fælles eventen Afsnit I har der været flere styregruppemøder, samt møder med potentielle arvtager -kommuner

10 Fælles Event Next City De to foregående år har vi afholdt Fælleseventen Afsnit I. I 2014 lykkedes det os ikke at finde en værstkommune til det koncept. I stedet for gentænkte vi konceptet som blev til ungecampen Next City. Frederiksberg Kommune var værtskommune for den event. Next City havde fire delementer: Afsnit U: 100 unge fra ungdomsuddannelser løste over 3 dage kundeopgaver, stillet af offentlige og private virksomheder. Vores samarbejdspartner Indgreb, stod for afviklingen. Flyt Dig det er kun for unge. Ungekonference med fokus på selvorganiseret ungdomskultur og det kommende Ungdomskulturår i Projektpionererne stod for facilitering af konferencen, hvor 75 unge deltog. Projektduel: 12 ungekulturprojekter, dystede i 6 timer i projektdicipliner, som budgetlægning, pitch og ideuvikling. De tre bedste projekter kunne gå af sted med henholdsvis , og kr. Ståhej: 2-dages koncert program med mere end 15 koncerter med upcoming bands. I alt deltog mere end 400 unge på Next city

11 Digital platform Den fælles digitale platform har både unge kulturelle igangsættere og ansatte i kommunerne som målgruppe. Begge parter skal kunne finde værktøjer, viden og have mulighed for vidensdeling. Derudover skal de unge have mulighed for at få online projektrådgivning. Netværksgruppen har siden august i gennemsnit afholdt møde hver anden uge. I 2014 er den digtale platform Projektspace.dk blevet udviklet, programmeret og der har været silent launch på platformen. Den endelige launch finder sted d. 30 januar Netværksgruppen har involveret unge i design-fasen og testfasen for at sikre at platformen opfyldte ønsker og krav fra vores primære målgruppe de unge. Der har deltaget 10 unge i arbejdet. Projektspace.dk blev præsenteret på ungekonferencen Flyt Dig- det er kun for unge, hvor ca. 75 unge deltog.

12 Projektværksteder I de kommuner hvor der ikke er etableret projektværksteder, skal der i forbindelse med Projektspace oprettes sådanne. De enkelte kommunen står i den sammenhæng for finansiering og skalering. Der er afholdt 5 netværksmøder flere ideer til udviklet men ikke gennemført. Der var i 2013 projektværksteder i 6 kommuner: København, Gentofte og Rudersdal, Ballerup og Lyngby-Tåårbæk og Roskilde. I 2014 har Hørsholm åbnet projektværksted på det nyåbnede bibliotek og har en fast projektrådgiver og Frederiksberg har åbnet projektværkstedet Gnist Greve og Halsnæs arbejder stadig med realisering af projektværksteder. I Halsnæs har der i 2014 været afholdt en ungecamp med fokus på unges egne projekter. I Greve er der etableret et Ja-kontor i samarbejde med Ungdomsskolen. I Herlev er Radiatorfabrikken, der i mange år fungerede som projektværksted, desværre lukket ned.

13 ProjektPionererne I 2014 afsluttede det første hold Projektpionerer deres uddannelse og hold 2 pågyndte deres. I juni afsluttede 14 pionerer 9 måneders uddannelsesforløb, efter de havde været til eksamen. Til eksaminerne var en ekstern censor og flere kulturchefer deltog også som observatører. I maj afholdt vi optagelsesprøve til det nye hold. 35 unge søgte om optagelse. 22 unge blev optaget. De har i 2014 gennemført deres 1. modul hvor de både har afviklet eget projekt og stået for facilitering af ungekonferencen Flyt Dig det er kun for unge. De er påbegyndt 2. modul, hvor de løser en kundeopgave som afsluttes primo Projektpionerer-uddannelsen er indgået et samarbejde med Det kongelige teaters outreach-projekt Teaterpiloterne og Projektpionerne deltog som oplægsholdere på Bremen Teaters arrangement omkring Social innovation og entreprenørskab

14 Øvrige aktiviteter Ungdomskultur Projektleder har siddet i arbejdsgruppe omkring Kulturministerens nye Ungekulturstrategi, der blev lanceret i august 2014 (omdeles på mødet). Mange af elementer heri er taget direkte fra Projektspace Debattør på Kulturmødet på Mors sammen med Kulturminister Marianne Jelved Efterarbejde i forbindelse med Eu-projektet Skab dig Produktion af videoer og Skab dig publikation Workshop for interesserede i at lave EU-projekter på baggrund af Skab dig -projektet Afsluttende rapport og regnskab Netværk & Udbredelse af resultater Produktion af video om de unges og kommunernes udbytte af uddannelsen Projektpionererne Besøg af Fyns Kulturaftale Foredrag om Ungekulturpuljer i Hovedstadsregionen på BKN Konference Opsøgende salg af projektpionerkoncept i 5 kommuner Samarbejde med Det kongelige Teaters Teaterpiloter omkring undervsining og afholdelse af konferencen Flyt Dig. Samarbejdet fortsætter i 2015 Samarbejde med Bremen Teater omkring formidling af unges udbytte af Porjektpioneruddannelsen.

15 Årets Resultater Projektpioner Hold 1 + Hold 2 har involveret mere end 1000 unge i deres projekter Projektpioner Hold 1: 19 unge deltog på modul 2 og unge tog eksamen i juni 2014 Pionernernes Hold 1 involverede 152 frivillige og 780 gæster deltog i deres projekter Projektpionerer Hold 2: Modul 1: 22 unge har deltaget på modul unge startede på modul 2. Projektpionererne Hold 2 involverede 41 frivillige og 190 gæster deltog i deres projekter på modul 1 Fælles Event Next City i alt deltog mere end 400 unge Afsnit U: 100 unge fra ungdomsuddannelser løste over 3 dage kundeopgaver, stillet af offentlige og private virksomheder. Vores samarbejdspartner Indgreb, stod for afviklingen. Flyt Dig det er kun for unge. Ungekonference med fokus på selvorganiseret ungdomskultur og det kommende Ungdomskulturår i Projektpionererne stod for facilitering af konferencen, hvor 75 unge deltog. Projektduel: 12 ungekulturprojekter, dystede i 6 timer i projektdicipliner, som budgetlægning, pitch og ideuvikling. De tre bedste projekter kunne gå af sted med henholdsvis , og kr. Ståhej: 2-dages koncert program med mere end 15 koncerter med upcoming bands. Fagligt netværk: 35 medarbejdere har gennemført et projektrådgiverforløb, der har rustet dem til at løfte opgaven omkring at understøtte unges egne ideer i deres hjemkommune Projektværksteder: Der er etableret 2 nye projektværksteder i Digital Platform: Platformen er udviklet og testet og klar til launch primo januar Der har været involveret 10 unge og 5 medarbejdere i udviklingen af siden.

16 Effekter Projektspace er mere et kompetence- og procesprojekt, der skal gøde jorden for at skabe bedre rammer og flere muligheder for unge, der gerne vil bidrage til deres lokale kulturliv gennem selv at igangsætte og afvikle kulturprojekter lokalt end det er et decideret kulturprojekt. Effekterne af projektet vil derfor også være mere på de skabte muligheder end på hvor mange der har deltaget i kulturbegivenheder. Når det er sagt så har Projektspace skabt effekter. Forbedrede muligheder for unge projektmagere Der er skabt bedre rammer for at unge kan igangsætte egne kulturprojeker. I 8 ud af 11 kommuner er der nu et projektværksted, hvor unge kan hente hjælp og sparring hos en af kommunens medarbejdere. 7 ud af 11 kommuner har en decideret ungepulje, som støtter unges egne projekter økonomisk. I alle kommuner er der medarbejdere, der har gennemført et kompetenceudviklingsforløb. Det betyder at alle kommuner kan tilbyde kvalificeret sparring og hjælp til unge kulturmagere. Øget kendskab til muligheder Projektspace har primært skabt øget kendskab til muligheder hos de direkte involverede unge og medarbejdere. Det vil sige de unge der har været taget Projektpioner uddannelsen (45 unge) og medarbejdere, der er uddannet til projektrådgiver ( 35 medarbejdere). Begge grupper er blevet mere bevidste om muligheder for unge projektmagere i både egen kommune og regionalt. Igennem Projektspaces fælles event og markedsføringen her af er deltagerene blevet opmærksomme på muligheder i regionen. Herudover steg vores facebook-side med 400 likes, hvilket betyder at vi gennemopslag har en større rækkevidde. Styrkelse af projektorienteret kultur i Regionen Samlet set gør de to ovenstående punkter at den projektorienterede kultur er blevet styrket. Ikke kun i de enkelte kommuner men også på tværs af kommunerne. Både unge og medarbejdere har etableret et stærkt netværk på tværs af kommunegrænser og der er udviklet en fælles faglighed på tværs af de involverede kommuner. Nye utilsigtede effekter Projektspace repræsentere mange kommuner og er derfor blevet inviteret med til at udvikle Kulturministerens Ungekulturstrategi, som blev præsenteret ultimo Strategien og dens indsatsområder er mere eller mindre end kopi af Projektspace og dets delelementer. Projektspace har dermed været med til at påvirke at unge i hele landet får øgede muligheder for selv at kunne realisere kulturprojekter over de næste 4 år.

17 Udfordringer Projektspace er et ambitiøst og stort projekt med mange del elementer, der skal gå op i en højere enhed. Det er også et projekt med mange udfordringer. I 2015 vil de væsentligste være * udvikling af koncept for Projektpionererne hold 3, da der kun er 3 måneder til at afvikle dette hold. * Skabe liv og trafik på den digitale platform, samt rekruttere unge og projektrådgivere til siden. * Udvikling af nyt koncept for fælles event, da vores koncept Afsnit I i 2015 afvikles i Egedal Kommune, der ikke er en del af Projektspace. * fastholde engagement hos alle involverede det sidste år * Forankring af Projektspace eller dele heraf efter 2015

18 Konklusion 2014 er det år hvor år hvor potentialet i Projektspace for alvor har vist sig. Det er her at 4 ud af de 5 delelementer er udviklet og har spillet sammen: Det første hold projektpionerer tog deres eksamen i sommers, de deltog på optagelsesweekenden for det nye hold pionerer. Det nye hold pionerer afviklede deres første projekt, som var facilitering af unge-konferencen Flyt Dig det er kun for unge på vores fælles event Next City. De unge skaber kulturprojekter med og for andre unge i regionen kulturmedarbejderne i kommunerne udveksler erfaringer og udvikler fælles faglighed omkring at understøtte de unge kulturmagere. Sammen har de udviklet den digitale platform Projektspace.dk en platform for Unge kulturelle projektmagere, som er sidste element og som lanceres januar Målsætningerne kan dermed siges at være indfriet. På den anden side er det kun små skridt der er taget og relativt få mennesker der har været involveret. Hovedudfordringen er jo at få 11 kommuner til at samarbejde på tværs af kommunale skel, tværfaglige grænser og meget forskelligt erfaringsniveau. Med de udfordringerne in mente så er Projektspace nået langt på de 3 år der er gået. Effekterne af projektet er de forventede effekter på baggrund af de opstillede ønskede resultater. Men det betyder ikke at vi kan læne os tilbage i det sidste år det er her vi skal få endnu mere effekt ud af de udviklede delelementer og ikke mindst samspillet mellem dem. Det er også i 2015 at der skal arbejdes med forankring af resultaterne så effekterne kan forsætte udover projektperioden. Den utilsigtede effekt indflydelse på Kulturministerens Ungestrategi, kan vise sig at have positiv indvirkning på muligheden for at forankre nogle af delementerne, da strategien lige som Projektspace sigter mod at understøtte den selvorganiserede ungdomskultur og skabe bedre rammer for dem.

19 Budget 2014 Budget 2014 Oprindelig Nyt Budget Udgifter budget Projektledelse (37 timer/uge) Virtuel platform Kommunikation og møder Projektpionererne Turnerende rådgivningselementer skab dig Next City Fagligt netværk Samlede udgifter 2014: Finansiering Kommunernes basisfinansiering Region Hovedstaden Kulturministeriets medfinansiering Deltagerbetaling Overførsel af midler fra Finansiering I alt Behov for ekstern finansiering

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere