Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske"

Transkript

1 Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011

2 Sygeplejestuderende modul Afd. M Afd. N Side 2

3 Formål: At skabe sammenhæng og helhed for patienter/borgere og for den studerende i henholdsvis patient/borgerforløb og uddannelsesforløb. Side 3

4 Klinisk undervisningsmetode: FOKUSUGER: Første fokusuge i den modsatte sektor: Fokus på den komplekse sygepleje, et klinisk og et patient/borgerrettet perspektiv. Anden fokusuge i den modsatte sektor: Fokus på organiseringen af det sammenhængende patient/borgerforløb. Side 4

5 Den studerende skal i fokusugen i den modsatte sektor i samarbejde med klinisk vejleder og patient/borger/pårørende: Diskutere plejen med personale Stuegang Genoptræning Deltage Observere Interviewe Diskutere Tale med pårørende Observere center Hjemmeplejens besøg Fokusugen Besøge Sundheds- Besøge praktiserende læge Statusmøde Undersøgelser Alle studerende skal planlægge og afholde et interview med patienten/borgeren. Side 5

6 Første uge har fokus på borgeren/ patienten: Hvordan oplever borger/pt. samarbejdet mellem hospital og primær sektor? Hvordan mestrer borger/pt. sin sygdom og livssituation? Hvilke symptomer og plejebehov har borger /pt. i eget hjem/ indlagt på afd.? Hvilken sygepleje udføres i hjemmet og på afdelingen? Hvad adskiller sig fra stamstedet? Hvilke muligheder og begrænsninger ser du for at optimere pleje og behandling? Hvordan oplever borgeren/pt. at leve med sin sygdom? Side 6

7 Anden uge har fokus på organisation og ledelse af sammenhængende forløb: Side 7 På hvilken måde foregår videndeling mellem sektorerne om borger/pt.? Hvordan oplever borgeren/ patienten og den pårørende indlæggelsen og udskrivelsen? Hvordan er sammenhængen i forløbet? Forslag til ændringer? Hvad har personalet brug for at vide om hinanden i forbindelse med et samlet patientforløb? Hvor er forskelligheden i hinandens arbejdsområder?

8 Den studerendes erfaringer/oplevelser formidles efterfølgende gennem: En fortælling til en refleksionsøvelse på stamklinikstedet efter første uge. Et oplæg til sygeplejefagligt forum på stamklinikstedet efter anden uge. Side 8

9 Resultater: I alt 26 studerende deltog over 2 semestre: 8 studerende fra primær sektor som besøgte medicinsk afdeling 18 studerende fra sekundær sektor som besøgte kommunen. I alt 48 fokusuger og efterfølgende: 26 refleksionsøvelser. 22 sygeplejefaglige fora. Side 9

10 Resultater: Refleksionsøvelserne efter første fokusuge tydede på, at de studerende fik et nyt syn på patienten/borgeren og den pårørende. Diskussionerne i det sygeplejefaglige forum efter den anden fokusuge gav mulighed for udvikling af det tværsektorielle samarbejde og det sammenhængende forløb. Side 10

11 Et nyt syn på patient/borger og pårørende: Patienten: En 62årig kvinde indlagt mange gange på medicinsk afdeling. KOL, forhøjet BT, overvægtig. Hjemmehjælp x 2 ugentlig. Kørescooter Studerende: Jeg fik et helt andet billede af patienten hjemme, end da hun var indlagt. Hun gjorde slet ikke alt det, hun sagde, hun gjorde. Side 11

12 Et nyt syn på patient/borger og pårørende: Patienten: 51årig overvægt mand med alkoholproblemer Indlagt en måned, tabt sig meget. Ved udskrivelsen motiveret til fortsat vægttab, træning og alkoholstop. Den studerende: Der var så meget rod og mad derhjemme, det var jo ikke kun en diæt, han skulle have hjælp til, men også en oprydning Side 12

13 Et nyt syn på patient/borger og pårørende: Patienten: 63årig mand indlagt 3 uger med 2 mindre blodpropper i hjernen. Handicappet kone hjemme. Klarede sig uden hjælp. Ville gerne stoppe med at ryge og spise sundere. Efter udskrivelsen skulle han til undersøgelsen hos karkirurgerne, besøge egen læge og på medicinsk ambulatorium. Den studerende: Motivationen for at stoppe rygning er der på hospitalet, men den forsvinder, når de kommer hjem. De er for alene om det Side 13

14 Et nyt syn på patient/borger og pårørende: Patienten: 62 årig mand med diabetes som kom ofte i diabetes-ambulatoriet. Højre ben og venstre fod amputeret Mange fantomsmerter Blind på det ene øje, svagtseende på det andet Nedsat nyrefunktion, bar kateter Boede alene, ikke kontakt med børnene En klinisk vejleder udtrykte om fokusugerne: De troede at sygdommen fylder meget hos dette menneske, men de kommer tilbage og finder ud af, at det blot er en lille del af dette menneskes liv. De studerende går ud for at møde en patient, men kommer tilbage og har mødt et menneske. Side 14

15 Et nyt syn på patient/borger og pårørende: En studerende fortæller om en patient med KOL hun besøgte i hjemmet: Hun har en masse mennesker der kommer i hendes hjem og fortæller hende, hvordan hun skal leve sit liv. F.eks. har hun fået en elevationsseng. Den bruger hun ikke, fordi hunden kan falde ned fra den! Side 15

16 Et nyt syn på patient/borger og pårørende: Nyt syn på pårørende til en patient med kronisk sygdom Side 16

17 Diskussioner i det sygeplejefaglige forum: Forventninger til samarbejdet mellem sygeplejerskerne i sektorerne Udskrivelser og statusmøder Forebyggelse af 24-timers indlæggelser Kontaktpersonordningen Skriftlig kommunikation mellem sektorerne Problemer omkring patientens/borgerens medicin i overgangene mellem sektorerne. Side 17

18 Sammenhængende forløb og tværsektorielt samarbejde. Diskussion om forventninger til og samarbejdet med hinanden mellem sektorerne: Det er et problem, at mens de fleste sygeplejersker i primær sektor har erfaring fra sekundær sektor, er det sjældent, at hospitalssygeplejerskerne har et tilsvarende erfaringsgrundlag i primær sektor. Hjemmesygeplejerskerne mener ikke, at deres kollegaer i sekundær sektor, i overvejende grad har tilstrækkeligt viden om primær sektors muligheder og vilkår! Samarbejdet fungerer bedst omkring de specialerettede og terminale patienter mest problematisk er samarbejdet omkring de aldersbetingede lidelser. Side 18

19 Sammenhængende forløb og tværsektorielt samarbejde. Den studerende sammenfattede diskussionen: Det gælder om at acceptere hinandens forskelligheder, lytte til hinanden og sænke paraderne næste gang vi har en sygeplejerske i røret. Side 19

20 Sammenhængende forløb og tværsektorielt samarbejde. Udskrivelse og statusmøde: Hvad er den gode udskrivelse? Hvad er det gode statusmøde? Side 20

21 Sammenhængende forløb og tværsektorielt samarbejde. Problemer omkring borgerens/patientens medicin: Hvad hvis jeg ikke var kommet, så var hun blevet indlagt igen?! Hvordan sikrer vi at patienten får sin medicin og dermed undgår genindlæggelser? Hvilke forhold skal være til stede for at pårørende kan hente medicinen på apoteket? Hvilke konsekvenser kan dosisdispensering fra apoteket få? Side 21

22 Sammenhængende forløb og tværsektorielt samarbejde. Problemer omkring borgerens/patientens medicin: Når pt. bliver udskrevet ligger der 2 medicinlister, en gammel og en ny. Borgeren tager de piller hun kender. Lægen ved ingenting, og borgeren siger, den pille plejer jeg ikke at få. Så ringer hun til sin læge, som ringer til os, som må fortælle, at hun har været indlagt og fået medicin. Når patienten indlægges akut, har han ikke altid en opdateret liste over sin medicin med. Hvis det er en genindlæggelse, tager man derfor udgangspunkt i den medicin patienten tidligere fik. Men den kan være ændret, og når patienten udskrives igen, må hjemmeplejen undersøge, hvorfor medicinen er ændret. Side 22

23 Hvad har dette fokus på sammenhængende forløb og tværsektorielt samarbejde ført med sig? Projektet har haft betydning for: Klinisk udvikling af patient/borgerforløb Kliniske uddannelsesforløb Side 23

24 Tak for opmærksomheden! Rapporten kan rekvireres ved at sende en mail til : Side 24

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Center for Akutforskning Aarhus Universitetshospital Marianne Lisby, postdoc, sygeplejerske E-mail: marilisb@rm.

Aarhus Universitetshospital. Center for Akutforskning Aarhus Universitetshospital Marianne Lisby, postdoc, sygeplejerske E-mail: marilisb@rm. Hvad kan sygeplejersker byde ind med for at inddrage borger/patient i relation til akut sygdom/skader/traumer? - perspektiver fra et forskningsprojekt om udskrivelse fra akutafdelinger Center for Akutforskning

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke.

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke. Den praktiserende læge 1 Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor passer det? Hvorfor passer det ikke? Eksempel: bestille tid passer, fordi du normalt skal bestille

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse L O F I. 3 3 1 5 Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Arbejdsrapport Dansk Sygeplejeråd Vimmelskaftet 38 Postbox 1084 1008 København K Tlf. 33 15 15 55 E-mail: dsr@dsr.dk www.dsr.dk Indledning

Læs mere

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket

Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket Når skaden er sket Hvert år får omkring 1500 fynboer en hjerneskade på grund af en blodprop, en hjerneblødning, en arbejdsskade, en trafikulykke eller andet.

Læs mere

Mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig Hvordan kan det gå til?

Mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig Hvordan kan det gå til? Mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig Hvordan kan det gå til? Af Alain Topor Mennesker kommer sig Psykiatrien har længe formidlet en vis håbløshed når det gælder muligheden for at komme

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere