Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014"

Transkript

1 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December

2 Indhold Forord Indledning Problemformulering Projektmetode Selektionskriterier Fagmentorprojekt Fastholdelseskaravanen Baggrund og pilotprojekt Socialt netværk Erfarings- og procesmodel fra pilotprojektet Hvad siger eleverne? Hvad siger Undervisningsminister Christine Antorini? Hvad siger eleverne til at få nye kammerater på Selandia og ZBC s værksteder og hvad siges om fagmentorerne og fagmentorprojektet? Udbygning af Fagmentorindsatser fra én til seks med udgangspunkt i pilotprojektets erfaringer Udtalelser fra de næst etablerede indsatser: Metal Sønderborg og EUC Syd: Metal Hovedstaden og TEC Hvidovre: Metal Himmerland og Aars Erhvervsskoler: Metal Sydøst og CELF: Fagmentorprojektet Billeder, udtalelser og artikler fra de sidst etablerede indsatser Metal Bjerringbro Silkeborg og Teknisk Skole Silkeborg Artikel fra Campus Bornholm på deres hjemmeside. Efteråret Netværksmøde den 7. november 2013 på Erhvervsskolen Kold College Odense Trygfonden Konklusion Anbefalinger Bilag Hvor findes fagmentorer? Eks. på invitationsbrev til kommende fagmentorer Tekst info til kommende fagmentorer

3 Forord Denne rapport er udgivet af Dansk Metal som opfølgning på et Fagmentorprojekt, hvor frivillige pensionerede metalmedlemmer inden for fagområderne industriteknik, smede og personvognsmekanikser støtter op om frafaldstruede elever på de tekniske erhvervsskoler og derigennem sikrer en øget mulighed for, at eleverne vil gennemføre en kompetencegivende erhvervsuddannelse. Projektet er økonomisk støttet af Undervisningsministeriet i perioden og TrygFonden med en donation i perioden Fagmentorprojektet udsprang af et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Dansk Metal i efteråret 2009, hvor Ministeriets Fastholdelseskaravanen tog kontakt til Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat om et muligt samarbejde om støtte til frafaldstruede elever på de tekniske erhvervsskoler. Fagmentorprojektet er et lavpraktisk projekt, hvor faglig-social dialog, tryghed og voksenkontakt mellem eleverne og mentorerne på skolernes værksteder, er vigtige fokuspunkter. Elevfrafaldet på erhvervsskolerne var og er stadig alt for stort. Ca. hver 3. elev som tilmelder sig en kompetencegivende erhvervsuddannelse fuldfører ikke uddannelsen. Rapporten beskriver den historieske- projekt- og resultatmæssige udvikling af fagmentorprojektet i perioden fra september 2009 til januar En udvikling som indebærer, at fagmentorprojektet nu gennemføres på 15 erhvervsskoler med 72 metalseniorer, støttet i det daglige af Dansk Metals seniorklubber i lokalafdelingerne. Rapporten vil indeholde to adskilte hovedafsnit: Fagmentorprojektet understøttet af en økonomisk bevilling fra Undervisningsministeriet Fastholdelseskaravanen. Fagmentorprojektet understøttet af en donation fra TrygFonden. Hensigten er at synliggøre de store muligheder, der er ved en effektiv frivillig menneskelig indsats på erhvervsskolerne overfor den elevgruppe, som pga. sociale, faglige- og adfærdsmæssige forhold dropper ud af erhvervsskolen og dermed ikke gennemfører deres valgte kompetencegivende uddannelse. Dansk Metal, som projektansvarlig, håber, at de resultater og anbefalinger som rapporten vil/kan bidrage med vil synliggøre og give et klart billede af nødvendigheden af, at der fortsat etableres nye fagmentorprojekter på erhvervsskolerne også på nye fagområder, samt at de allerede igangværende styrkes og fastholdes. 3

4 Dansk Metal ønsker at takke Undervisningsministeriet for et godt konstruktivt samarbejde og takke TrygFonden for donationen i Ligeledes ønsker Dans Metal at takke alle involverede erhvervsskoler for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde til stor glæde og støtte for vores unge. Billeder og tekst som er stillet til rådighed fra LO faglige seniorer Liv og lidt mere er af Thomas Møller og Rune Backs. Gert Herner Svendsen Fagmentorprojektet på Campus Bornholm Netværksmødet på Kold College Evalueringsmøde Metal Midt-Vestsjælland efteråret 2014 Uddannelseschef Jens Olsen og smedefaglærer Martin Krag roser seniorernes indsats på Selandia, Slagelse. Billeder fra Faglige seniorer Liv og lidt mere. 4

5 1.0 Indledning Historisk set har erhvervsskolerne altid kæmpet med alt for store frafald. Nedestående tabel og redegørelse er hentet fra Undervisningsministeriets hjemmeside fra oktober 2014 Frafaldsprocenter på henholdsvis de gymnasiale og de erhvervsfaglige uddannelser Gymnasiale uddannelser 16 % 15 % 14 % 13 % 13 % 14 % 13 % Erhvervsfaglige uddannelser 44 % 44 % 43 % 44 % 46 % 46 % 48 % Frafaldet på erhvervsuddannelserne sker særligt på grundforløbet og i overgangen mellem grundog hovedforløbet. Og tallet er alt for stort, mener undervisningsminister Christine Antorini. Danmark har brug for unge med en erhvervsuddannelse, så det er ikke holdbart, når næsten halvdelen af eleverne på vores erhvervsuddannelser falder fra. Det vil vi gerne ændre med vores reform af erhvervsuddannelserne. Den skal blandt andet gøre uddannelserne bedre og mere attraktive og sikre elevernes trivsel i gode studiemiljøer. På den måde vil vi sikre, at flere fuldfører uddannelserne, siger undervisningsminister Christine Antorini. Af de elever, der falder fra i overgangen mellem grund- og hovedforløbet, er tre ud af fire ikke i gang med en uddannelse. Færre end hver tiende er startet på et nyt grundforløb, mens endnu færre er i gang med enten en gymnasial uddannelse, går på produktionsskole eller har påbegyndt en kort videregående uddannelse. Frafaldet på erhvervsskolerne har været genstand for mange undersøgelser og anbefalinger som bl.a. har taget udgangspunkt i en pædagogisk- faglige- sociale-, eller adfærdsmæssige tilgang til problemet. Sikkert er det, at frafaldet skal nedbringes helst helt væk. Dette i særdeleshed til gavn for vores unge, da alle har krav på og behov for en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Samfundet har et klart ønske om, og behov for, at sikre den fortsatte kvalificerede faglige arbejdskraft. Dette Fagmentorprojekt har med alle involverede parter, sat sig for at gøre en positiv forskel på frafaldsområdet på erhvervsskolerne, samt at give Metals seniorer et nyt fagligt- og socialt netværk. 5

6 Kort sagt: Vi arbejder for en win-win situation. 2.0 Problemformulering Kan pensionerede metalmedlemmer med mange års erhvervslivserfaring og fagstolthed fra et langt liv på arbejdsmarkedet bibringe frafaldstruede elever på erhvervsskolerne fornyet uddannelsesinteresse, motivation, tryghed og faglig inspiration til at gennemføre den kompetencegivende erhvervsuddannelse, som de har valgt ved at støtte eleverne i det daglige på værkstedet på skolerne og dermed sikre fastholdelsen i uddannelsen? Er det muligt at sikre det nødvendige antal kvalificerede seniorer til de enkelte indsatser? Er det muligt at sikre det nødvendige samarbejde om en fagmentorindsats mellem de lokale metalafdelinger og erhvervsskolerne og deres medarbejdere? Vil fagmentorprojektet være med til at bibringe seniorerne et nyt spændende fagligt-socialt netværk. Hvilke økonomiske rammer skal sættes op for at sikre udgiftsdækning for seniorerne og nødvendig møde- og evalueringsaktivitet. 3.0 Projektmetode Længerevarende indledende dialog mellem Undervisningsministeriets Fastholdelseskaravane, som økonomisk understøttede projektet fra og Dansk Metals projektleder om Fagmentorprojektet, strategi og håndtering herunder fastlæggelse af den nødvendige økonomi til finansiering af transport, møder og øvrige omkostninger. Udarbejdelse af en handlingsplan indeholdende en pilot fagmentorprojektplan med omdrejningspunkt i Metal Midt-Vestsjælland, Slagelse efteråret 2009 og Selandia. Sikring af de lovgivningsmæssige forhold for frivilligt arbejde, herunder børneattest. Udbygning og etablering af nye indsatser på landsplan. Fra 1-6 indsatser i løber af Sikrer nødvendig økonomi efter 2012, idet Fastholdelseskaravanens projektperiode med tilhørende økonomi udløb ultimo Udbygning/udvikling og etablering af nye indsatser fra januar 2013 til i alt 15 indsatser. 6

7 4.0 Selektionskriterier Det er selvsagt ikke muligt - pga. projektets struktur og metode, at fremstille konkret statistisk materiale i forhold til at øge fastholdelsen. Rapporten vil bl.a. med udtalelser fra involverede parter om muligt godtgøre fagmentorprojektets resultater. Fagmentorindsatserne har i stor udstrækning understøttet og suppleret erhvervsskolernes arbejde med at øge fastholdelsen af eleverne i uddannelserne Fagmentorprojekt Fastholdelseskaravanen 5.1 Baggrund og pilotprojekt Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat blev i efteråret 2009 kontaktet af Integrationsministeriet på baggrund af Ministeriets igangværende Fastholdelseskaravane initiativ. Fastholdelseskaravanen havde det overordnede formål at arbejde for øget fastholdelse af unge på erhvervsskolerne med anden etnisk baggrund en dansk. Fastholdelseskaravanen ønskede at undersøge muligheden for at udbygge projektet med en frivillig indsats af Dansk Metals seniorer på erhvervsskolerne. Kontakten fra Integrationsministeriet skal ses som en følge af tidligere samarbejde mellem ministeriet og Dansk Metal bl.a. om vejledningsindsatsen overfor folkeskoleelever til en erhvervsuddannelse. Integrationsministeriet blev nedlagt ved valget og integreret i det nyoprettede Undervisningsministeriet. Ændringen fik ingen indflydelse på det kommende samarbejde. Undervisningsministeriet havde flere konkrete oplæg til et kommende Fagmentorprojekt hvor Metals seniorer skulle støtte op om frafaldstruede elever på de tekniske erhvervsskolers praktikværksteder inden for Metals tre uddannelsesområder: Industriteknik, smede og personvognsmekaniker. Efter drøftelser og accept i Dansk Metals ledelse blev de indledende beslutninger taget. Her var begge parter enige om, at alle tiltag og problemstillinger skulle tage den nødvendige tid for at sikre en lille succes. Der blev udarbejdet en egentlig fagmentorprojekt-handlingsplan med udgangspunkt i et ønske om at igangsætte en indsats med Metal Midt-Vestsjælland, Selandia og ZBC Ringsted som omdrejningspunkt. Drøftelserne mellem Metal Midt-Vestsjælland, Selandia, ZBC Ringsted, Ministeriet og Dansk Metal resulterede i en opstart i foråret

8 Konceptet var fra start tænkt som, at elever fra erhvervsskolerne, der var udpeget af lærerne til at være i målgruppen, én gang om ugen skulle møde op på Metal Midt-Vestsjællands kontor i Slagelse hvor fagmentorerne kunne hjælpe eleverne med de faglige- fagligsociale problemer, som de måtte komme med. Dette blev hurtigt ændret til, at fagmentorerne skulle være til stede på skolernes værksteder i praktikundervisningen. En ren praktisk ændring, idet man blev enige om, at eleverne, når de havde sluppet skolen, ikke var motiveret til endnu et par timers faglig supervision uden for skolen. Fagmentorprojektet var fra starten af også tænkt som en ny mulighed for, at seniorer i Metals seniorklubber kunne få et nyt fagligt og socialt netværk. Kort og godt en win-win situation. Grundlæggende var alle involverede i pilotfasen meget optaget af, at der skulle være konsensus, optimal motivation og forståelse for en fælles projektkultur. Projektet skulle fra start gøre en forskel. Både i processen og produktet. Skolerne var en direkte samarbejdspartner på alle skolens niveauer, samt de seniorer som lokalafdelingen Metal Midt-Vestsjælland ville indbyde til det første informationsmøde. Alle havde samme positive/forstående tilgang til Fagmentorindsatsen som Dansk Metal og Fastholdelseskaravanen havde lagt op til. Efter et velgennemført informationsmøde primo foråret 2010 hos Metal Midt-Vestsjælland, hvor 17 seniorer inden for industriteknik, smede og autofagene alle gav tilsagn om at ville indgå som fagmentor på de to lokale erhvervsskoler, blev seniorerne tilbudt et ½ dags Frivillighedskursus gennemført af ministeriets konsulent. Formålet var at sikre, at alle fagmentorer havde en klar oplevelse af, hvad frivilligt arbejde med unge mennesker er og hvilke lovgivningsmæssige forhold, der er tilknyttet hertil. Dette gælder således også vejledning i udfyldelse af en Børneattest, som alle seniorer skal udfylde og indsende til politiregistrering. Se i øvrigt prospektet Velkommen som Fagmentor udarbejdet af Undervisningsministeriet og som kan downloades på De økonomiske rammer blev lagt ud fra statens regler om transport, møder m.v. Undervisningsministeriet indgik en økonomisk rammeaftale med Metal Midt-Vestsjælland på baggrund af antallet af seniorer, planlagte møder, transport fra seniorernes hjem til skolen og til den lokale metalafdeling. Udgiftsniveauet for en indsats med seniorer fra lokalområdet med 2-3 møder pr. år havde et estimat på pr. år. Seniorerne fra lokalafdelingen Metal Midt-Vestsjælland skal allerede her på dette indledende projektniveau, have en stor tak for velvillighed, engagement og konduite. Seniorerne har på dette meget tidlige stadium gennem deres måde at være fagmentorer på, bibragt fagmentorprojektet struktur og praksis. Mange små og store erfaringselementer om opstartsfasen og de første møder med eleverne, som alle efterfølgende indsatser har anvendt. 8

9 Når mennesker mødes fra mange forskellige kulturer og med store aldersforskelle, er kun forståelse, accept og konstruktiv dialog vejen frem til et godt resultat. 5.2 Socialt netværk Fagmentorprojektets anden profil var tilførsel af nye sociale netværker for Metals seniorer. Faglighed, livserfaring, cases fra det virkelige liv, hygge, en bid brød og en lille en til halsen og ikke mindst snak om den gode sag. Hør lige hvad jeg har oplevet sidste gang på værkstedet!! Det lykkedes alene takket være de menneskelige og socialfaglige kvalifikationer som seniorerne kommer med. 5.3 Erfarings- og procesmodel fra pilotprojektet Projektforståelse, dialog/overvejelser og handlingsplan. Projektledere og erhvervsskoler. Drøftelse af indsatsens struktur ift. øvrige aktiviteter på skolen for frafaldstruede elever. Fagmentorprojektet som supplement. Hvad betyder indsatsen for skolens hverdag hvad kan forudses og hvad skal afprøves? Udvælgelse af Fagmentorkorps. Alene den lokale Metalafdelings ansvar. Frivillighedskursus/Børneattest Første møde på skolen med lærerne efter skoletid. Orientering om uddannelsernes struktur. (Grundforløb/Hovedforløb) Aftale om starttidspunkt.(falde sammen med en klassestart) Aftaler om mødedag/dage SKAL overholdes Første møde med eleverne på lærernes foranledning og anvisning. Hvem går til hvem? al kontakt mellem fagmentor og elev, skal bygge på et lærerinitiativ/involvering. Aftaler og kontrakt vedr. transportudgifter og øvrige omkostninger indgået med Undervisningsmisteriet/Fastholdelseskaravanen. Efter ca. 2-3 mdr. indkaldes til 1. evalueringsmøde i den lokale metalafdeling. Seniorer, skoleledelse/lærere og projektleder. `Hvordan går det er vi kommet godt fra start? 6-8 måneder Jens fra Selandia mener, at seniorerne har været med til at begrænse frafaldet fra Livog lidt mere nr Hvad siger eleverne? 6.1 Hvad siger Undervisningsminister Christine Antorini? 6.2 Hvad siger eleverne til at få nye kammerater på Selandia og ZBC s værksteder og hvad siges om fagmentorerne og fagmentorprojektet? Det er lidt mere hyggeligt på en eller anden måde, når de er her. 9

10 Jeg blev hjulpet af en fagmentor, da jeg ikke fik min SU og var rigtig ked af det. Niels tog mig med på kontoret og undersøgte, hvad der var gået galt. Vi fik skrevet en ny ansøgning og så fik jeg pengene. Nu er alt godt, og jeg kan igen koncentrere mig om min uddannelse. Hyggeonklerne har erfaring og tid til en snak om alt. Man går og hyggesnakker med seniorerne. Vi snakker tit om alt muligt andet end biler, men de har bl.a. også hjulpet mig med at skifte uddannelse. Jeg vil gerne arbejde med nogle større maskinerier, så jeg tager grundforløber færdigt, og så skal jeg i lære som lastvognsmekaniker. Hvis man hele livet har fået at vide, at man ikke dur til noget, så sker der bare noget helt specielt inde i en, når man så finder ud af, at man faktisk godt kan. Undervisningsminister Christine Antorini udtaler: Jeg er helt pjattet med den ordning. Frivillig mentor vendte op og ned på livet for Jesper Vilholm og Daniel Ravn på Selandia, Slagelse. Artikel af Ida Mørch i LO Faglige seniorer maj 2014 Liv-og lidt mere nr. 21: Leif Petersen, 66 årig pensioneret mekaniker, har efter et langt arbejdsliv dårligt noget følelse tilbage i sine fingre. Det holder ham alligevel ikke fra at arbejde som frivillig mentor for unge på Selandia. To af de elever som har benyttet sig af mentorordningen på Selandia, er mekanikerelev Jesper Vilholm og Daniel Ravn. begge 22 år. De er ikke i tvivl om, at hjælpen fra Leif Petersen på det nærmeste har vendt op og ned på deres liv. Jesper Vilholm: Da jeg startede her på Grundforløbet, var jeg virkelig bange for ikke at slå til. Jeg har haft mange nederlag i folkeskolen, og det sidder bare i en. Så hver gang jeg gik til en opgave, var det med indstillingen: Det kan jeg nok ikke. Det var her, Leif hjalp mig. Han troede på mig og støttede mig specielt i den første tid på skolen. I dag hvor jeg kun har et halvt år tilbage af uddannelsen til mekaniker, går jeg til opgaverne med indstillingen: Selvfølgelig kan jeg det, siger en smilende Jesper Vilholm. Fagmentor Leif Petersen sammen med de to elever. 10

11 Kaffemødet med Undervisningsminister Christine Antorini. Elever og senior koordinator Tom Månsson (Billederne er fra Liv og lidt mere nr. 21 foråret 2014) 7.0 Udbygning af Fagmentorindsatser fra én til seks med udgangspunkt i pilotprojektets erfaringer Med udgangspunkt i erfaringerne og efterfølgende anbefalinger fra involverede personer fra Fagmentor pilotopstarten i Metal Midt-Vestsjælland, ønskede Undervisningsministeriet og Dansk Metal som projektansvarlige, at udbrede de gode procesresultater og erfaringer til flere erhvervsskoler - Metal Lolland-Falster og CELF seniorer og lokale metalafdelingers seniorklubber. Med udgangspunkt i pilotprojektets økonomiske rammemodel, blev der indgået rammeaftaler med alle nye indsatser mellem Undervisningsmisteriet og de lokale metalafdelinger. Målsætningen var klart den samme som for pilotprojektet. Vi skal fra start have en lille succes hvor alle involverede parter indgår i fagmentorprojektet med samme indstilling som beskrevet tidligere. Det sociale netværkselement blev fremtonet som en vigtigt forudsætning for seniorerne. -Metal Hovedstaden og TEC nov seniorer -Metal Sønderborg og EUC Syd nov. 2011/februar seniorer -Metal Himmerland/Års Erhvervsskoler januar seniorer - Metal Odense og Syddansk Erhvervsskole januar seniorer -Metal Midt-Vestsjælland og Selandia-Ceu og ZBC Ringsted efteråret seniorer Tidshorisonten for indsatsernes opstart blev valgt efter samme koncept som pilotprojektet. Vore elever på de nye skoler skal på samme måde opleve seniorerne som gode kammerater, som kan give en hjælpende hånd, lytte og understøtte eleven i uddannelsesforløbet. 11

12 8.0 Udtalelser fra de næst etablerede indsatser: 8.1 Metal Sønderborg og EUC Syd: Eleverne: Det er dejligt, når der kommer en voksen som interesserer sig for, hvad man laver. Vi hyggesnakker De er lidt gammeldags, og har svært ved at forstå ungdommen De hjælper også fagligt De er meget flinke. Fagmentorerne: Positive oplevelser, vedr. egne forventninger, er glad for at se de enkelte gode resultater i mentorsagens ånd. Der skal laves information gennem seniorklubbernes aktivitetskalendere og forbundet laver en artikel i Metal Magasinet, så flere seniorer med overskud til at deltage i frivilligt arbejde også kan se, at her er en mulighed for at gøre en forskel. Det er rart at have noget at stå op til og det er dejligt at have med unge mennesker at gøre. Jeg har været med til at skaffe nogle elever en praktikplads. Jeg mødte en dag en elev uden for skolen med sin bedstemor, hvor jeg blev bedt om at hjælpe, da eleven har svære skriveproblemer, som tidligere er blevet løst af elevens, desværre afdøde, bedstefar. Jeg formidler problemet videre til skolen som naturligvis iværksætter skrivehjælp. Det syntes jeg er en positiv historie. Eleverne føler sig trygge ved vores tilstedeværelse. Erhvervsskolen/lærerne: Første gang jeg hørte om projektet, var da min afdelingsleder var på rundvisning i værkstedet. Vi blev kort mundtlig orienteret, dårlig dialog omkring hvad det gik ud på. Det var som om det blev trukket ned over hovedet på os. Projektet er en ekstra hjælp til det vi allerede gør for at fastholde eleverne. Det skal ses som en tydelig rollemodel. De unge ved godt, hvor vigtigt det er at få en uddannelse. En del af vores elever ved ikke om det er det rigtige, de har valgt, og her er rollemodellen vigtig. Vi har en fastholdelseskonsulent (SPS vejleder). Derudover har vi en NetOpNu psykolog tilkoblet alle adresser. Fastholdelse handler om at skabe gode relationer og gøre undervisningen interessant, det er faglærernes opgave. Når eleverne oplever fagmentorerne som rollemodel, er de trygge ved at henvende sig til dem. Vi kunne godt tænke os, at der var fagmentorer inden for alle håndværksfag, specielt inden for Bygge og Anlæg. 12

13 8.2 Metal Hovedstaden og TEC Hvidovre: Eleverne: Fagmentor- hvad er det? Nåh- seniorerne. De er flinke og hjælpsomme når man spørger. De hjælper med det faglige. (Luay 16 år og Sorahat 34 år) Meget flinke, hjælper med opgaverne. Kan give gode kneb. Ikke hjælp til private spørgsmål. (Daniel 18 år) Mest praktisk hjælp. Fint med ekstra hjælp hvis lærerne er optaget. (Patrick 20 år) Ser dem, men tænker ikke over det. (Muhammad 17 år) Rimeligt godt, kan hjælpe hvis der er noget man ikke forstår i opgaven - mest praktisk og ikke noget privat. (Joakim 17 år) Lærerne: Eleverne bruger dem meget. De er af den gamle skole, og kan lære eleverne noget. At de er ældre giver respekt. Det fungerede ikke helt optimalt fra starten. Vi var ikke gode nok til at fortælle, hvad vores forventninger var. Tror ikke de har indflydelse på større fastholdelse. Kontakten mellem fagmentorer og elever er gavnlig Helt kanon, er deres indgangsvinkel til eleverne. De tager sig tid. Eleverne er glade for deres hjælp. Eleverne taler om livets genvordigheder med dem. Må ikke undervise, de er ikke lærere. Fagmentorerne: Vi er her for elevernes skyld. Eleverne kommer ofte og spørger om teknisk hjælp, også til eget behov, det kan virke motiverende på eleverne. Ind imellem dukker der personlige spørgsmål op. Har haft lidt snak om praktikpladser, men ikke så meget som forventet. Fornemmer at eleverne har respekt, fordi vi er gamle mekanikere. 8.3 Metal Himmerland og Aars Erhvervsskoler: Eleverne Mads: Der var mere stress før mentorerne begyndte, der kunne tit være kø hos lærerne. Efter fagmentorerne er begyndt, har det sat en dæmper på det hele. Jeg skulle ud på drejebænken og lave en opgave, fagmentoren kom og hjalp med at bruge den. I 3 timer taler vi om, hvad der sker i min og fagmentorers fritid, tips til at skaffe en læreplads. Denne samtale var med til at give svar på nogle ting, som jeg havde søgt længe. Det er fedt, at de giver sig 13

14 tid til hver enkelt. Der har været en gang, hvor jeg havde haft lyst til at smide det hele på gulvet og så har fagmentorerne hjulpet mig videre. Eks. når der er en lille fejl på en generator, kommer mentoren og fortæller, hvad der kan være galt og så en lille historie om deres erfaring, så husker man det bedre. Det er også sjovt, når mentorerne kommer på glatis, og så kan vi sammen finde svaret. Det store ved ordningen er, at det tager stressen fra hverdagen. En mentor hører man lidt mere efter, han har jo været ude på arbejdspladsen. Martin: Der var før mere kø ved lærerne, fagmentorerne er mere hyggelige og kommer med input. Fagmentorerne kan godt finde på at komme over og spørge, hvad har du gang i og komme med tips. Det er hyggeligt, og det er ok, at der kommer en lille historie om faget fra det virkelige liv. Man kan spørge fagmentorerne om forholdene på en arbejdsplads, og hvad der kan gå galt. Lærerne Jess: Vi blev informeret om fagmentorprojektet på et afdelingsmøde og derefter et infomøde. Projektet gav anledning til overvejelser, da vi syntes, at vi bevæger os i et overlapningsområde. Ex: Det kan være, at mentorerne vil indstille svejseren anderledes end læreren. Det skal afklares ved samtale, hvem der har hvilke opgaver. Det var meget betænkeligt i starten. Mentorerne kom og sagde: Nu skal I bare se, sådan skal du gøre. Det er betænkeligt, at vi som lærere skal udfordres fagligt, særligt når eleverne hører på. Efter nogen tid er der blevet en god kontakt mellem faglærer, elever og mentorer. Det var/er en mulighed, at mentorerne kunne komme ind i teori og fortælle om det at være på en arbejdsplads, og hvordan det er at være lærling. Mentorerne er gode til at tage sig af eleverne, når der er kø ved lærerne. Fagmentorindsatsen er vellykket, fordi mentorerne har kendskab til faget og arbejdsmarkedet. Desuden har de gode menneskelige egenskaber, som gør, at eleverne kan komme og få en snak. Det er svært at måle konkrete resultater, men jeg tror, at vi får gladere elever. Gennemførelsen er i 2012/2013 på Bil, Fly 90,21 % og på Produktion og udvikling, 90,63 % Peter: De udstråler god tid fagmentorerne passer fint ind. De er en brik i det store puslespil. Det er en god ting, at vi holder løbende fællesmøder mellem lærerne, metalprojektlederen og fagmentorerne og også alene, så vi kan afstemme forventningerne. Elever med specielle forudsætninger (ADHD). Det kunne være en ide, at få en ud og fortælle om det. 14

15 Fagmentorerne Jan: I forbindelse med, at jeg hjalp en lærling med en læreplads, spurgte Metal om jeg ville deltage i fagmentorprojektet. Jeg vil gerne hjælpe de unge, jeg har gennem tiden haft mange lærlinge. Mine forventninger som fagmentor var, at få hjulpet nogle videre med deres uddannelse og kunne bruge lidt tid på et godt projekt. Det sker jo også, at vi lærer noget af lærlingen. Jeg har hjulpet unge videre, projektet har haft betydning. Jeg har brugt meget tid på at hjælpe med at søge læreplads. Jeg tager en samtale med læreren om, hvem der har behov for hjælp. En elev der har forladt bandemiljøet har krævet mange samtaler for at fastholde ham, det har især været om, hvordan en almindelig hverdag og arbejdsmarkedet fungerer. Jeg syntes, at den model som Metal og Misteriet har valgt er OK. Netværket blandt fagmentorerne beriger hverdagen. Jørgen og Bent: Det var en god måde Metal havde for at informere os om fagmentorordningen. Der var ikke noget, der kom bag på mig. Fin info. Jeg vil gerne gøre en god gerning for de unge, så de får en uddannelse. Mine forventninger til projektet er, at blive brugt til at hjælpe de unge i gang. Jeg har kørt som servicemontør i hele landet og kender mange af mestrene. Infomøde om etablering af fagmentorprojekt på Aars Erhvervsskole og første dag på værkstedet Billeder er fra Liv og lidt mere nr. 15/

16 Flemming Eriksen (stående) seniorkoordinator, infomøde på Aars Erhvervsskoler. (Billede fra Liv og lidt mere nr. 15/2012). 8.4 Metal Sydøst og CELF: På CELF i Nakskov har to seniorer på smede- og industriteknikuddannelserne været en del af skolemiljøet som fagmentorer. Tilsyneladende til alles tilfredshed. Man kunne godt fristes til at spørge sig selv: Gad vide, om det nu også passer? Sådan skrives der i en artikel i det lokale dagblad. Artiklen er et samarbejde mellem CELF mediemedarbejder og Folketidende. Foråret Evalueringsmøde i Forbundshuset, Metal Sydøst, Maribo November 2014 Eleverne: Mark Rosleff, 25 år, udlært kleinsmed, nu elev på industriteknikuddannelsen er meget glad for ordningen. Det er en stor hjælp i undervisningen. Vi er mange i klassen, og det er godt med en ekstra person. Mentor kommer fra arbejdsmarkedet, har stået ved en drejebænk og har indsigt i den virkelige verden. Mentor vil smadder gerne lære fra sig, de kommer selv hen, hvis de ser, jeg står og fjumrer i det. 16

17 Faglæreren Faglærer John Christensen: At få ordningen til at blive en succes kræver, at kemien mellem lærer, mentor og elever er på plads. Når det er sagt, syntes jeg, at det er en rigtig god ordning, hvor eleverne bliver styrket i faglighed og færdigheder, og jeg får faglig om end ikke pædagogisk sparring. Mentorordningen er en rigtig god idé, der fungerer for alle parter, også for mentorerne der på denne måde stadig har lidt føling med det, de har arbejdet med hele livet. Fagmentor John Blak Nielsen, 64 år, fra Nakskov har et langt arbejdsliv bag sig. John er udlært klejnsmed i Søværnet i 1972, fortsat på Nakskov Skibsværft. John er en aktiv senior, motionscenter besøges 3 gange om ugen. John Blak Nielsens motivation for at melde sig som fagmentor var, at han gerne ville gøre en forskel. Og det føler han bestemt, at han gør, når han går rundt på skolen og hjælper de unge. Den halve dag pr. uge giver ham et positivt skub, så John regner med at fortsætte som mentor mange år endnu. Man skal være tålmodig. I starten kommer man ikke lige ind på livet af de unge. Man skal lade tingene ske i de unges tempo. De unge har også behov for at vide, at de kan regne med, at du kommer som aftalt. Fagligheden er selvfølgelig vigtig, men som mentor er det allervigtigste måske, at du selv er udadvendt og kan gå rundt og snakke med eleverne Fagmentorprojektet Donation fra TrygFonden på kr. Med udgangen af finansåret 2012 udløb Undervisningsministeriet, Fastholdelseskaravanens bevilling. På den baggrund søgte projektlederen for fagmentorprojektet Gert Herner Svendsen Trygfonden om økonomisk støtte til at videreføre fagmentorindsatserne, samt udbygge projektet til 15 indsatser. Fagmentorprojektet blev med skrivelse af 7. maj fra TrygFonden godkendt med i alt kr. for 2013 og Dette glade budskab blev hurtigt udsendt til alle igangværende indsatser, samt at der blev udarbejdet en handlingsplan for udbygning af fagmentorprojektet og afholdelse af et netværksmøde for alle involverede på Kold College Odense den 7. november Følgende lokale metalafdelinger og/eller erhvervsskoler blev efterfølgende kontaktet for om muligt at igangsætte fagmentorindsats på den lokale erhvervsskole. I alt 9 nye geografiske steder blev i 2013 forsøgt igangsat. 17

18 Etableringen og startprocesserne for de 9 nye indsatser, blev igangsat efter samme koncept som de igangværende og med samme økonomi for de udgifter seniorerne har for transport. EUC Nord og Metal Vendsyssel, Syddansk Erhvervsskole, Metal Odense, Aarhus Tech og Metal Aarhus er ikke kommet i gang. Bevillingsrammen fra Trygfondens donation udgør drift af igangværende indsatser i 2013 med en 1/3, igangsætning af nye indsatser i 2013 og 2014 med en 1/3, afholdelse af netværksmøde på Kold College den 7.november 2013 med en 1/5 og udgifter til projektleder med en 1/ Billeder, udtalelser og artikler fra de sidst etablerede indsatser Billedet fra EUC Lillebælt efteråret Fagmentorer blandt lokal Metalformand fra Metal Lillebælt og repræsentant for skole. Metal Thy/Mors og EUC Nordvest februar seniorer Metal Haderslev og EUC Syd februar seniorer Metal Bjerringbro Silkeborg og Teknisk Skole Silkeborg marts seniorer Metal Aalborg og Tech College Aalborg juni seniorer Metal Aarhus og Aarhus Tech august seniorer Metal Vest og EUC Vest oktober seniorer Metal Vendsyssel og EUC Nord oktober seniorer Metal Lillebælt og EUC Lillebælt oktober seniorer Metal Bornholm og Campus Bornholm november seniorer 18

19 10.1 Metal Bjerringbro Silkeborg og Teknisk Skole Silkeborg Eleverne: Vi kan li fagmentorerne, de er lige ved hånden og man kan spørge dem til råds, hvis lærerne er optaget. De kan komme med input til hvordan en opgave kan løses. Fagmentorerne fortæller os, hvad der er god opførsel på arbejdspladsen og de har besøgt vores praktiksteder. Dejligt at fagmentorerne vil os. Faglærerne: Vi fik information om fagmentorprojektet fra uddannelseslederen, som havde deltaget i informationsmøderne. Vi har en morgenmadsordning, hvor lærere og elever mødes. Nu er fagmentorerne med. Her drøfter vi alt. Det sociale samvær er guld værd. Fagmentorerne er med til at gøre en forskel, samt at fastholde de elever, som måske ville have droppet ud. Fagmentorerne har bedre mulighed for at spotte en elev, der har det svært og tager så en dialog med eleven. Vi kunne godt tænke os, at der også var fagmentorer inden for tømrer og malerfagene. Fagmentorerne: Vi har bl.a. meldt os, fordi vi ønsker at være med til at vende den negative udvikling, der har været i mange år. Vi har alle haft med lærlinge at gøre på arbejdspladsen og derfor været med til at hjælpe de unge videre og få dem til at se muligheder inden for faget. Vi har været meget glade for kontakten til Dansk Metal, som udelukkende har været positiv. Der er også en god organisering af projektet vi mangler blot arbejdsgiverne. Fagmentorprojektet giver stor tilfredsstillelse, jeg har haft mange gode oplevelser. Jeg kan være en smule rystet over standarden på nogle af eleverne. Det er også dejligt, at vi har skabt et netværk mellem os fagmentorer. Fx har der kun været 3 ud af 4 som har gennemført på dette smedegrundforløb, hvoraf den ene er døvstum. Den frafaldne elev kunne ikke hjælpes. Ekstra Posten Silkeborg onsdag den 22. januar 2014 Billede og artikel er velvilligt stillet til rådighed. Artikel af Kenneth Husum. Foto Jacob Stigsen Andersen Mentor hjælper Jacob med den svære teori 19

20 Jakob Kristian Thomsen på 17- år er glad for hjælp fra 70-årige Jim Andersen, der er blevet mentor på teknisk skole. Jakob Kristian Jakob Et par gange om ugen er Jim Andersen på 70 år i skole igen på Teknisk Skole Silkeborg. Han er fagmentor og hjælper 17-årige Jakob Kristian Thomsen, der er i gang med uddannelsen til elektriker og som ordblind kan have svært ved teorien. Når vi sidder og arbejder med en styring som den her på bordet, og så se Jakobs glæde, når den begynder at virke. Det er skægt for os begge to, og det er lønnen for mig, siger Jim Andersen, der er tidligere radiomekaniker og elektroniktekniker og i øvrigt har en fortid som underviser og studievejleder på skolen. Han er egentlig gået på pension, men han kom med i det nye fagmentor-projekt med seniorer og har siden september fulgt et nyt hold kommende elektrikere. Han kommer på skolen flere gange om ugen og nogle gange lidt oftere. Aftaler selv Jeg får sommetider en sms fra Jakob, der spørger, om jeg ikke kommer, og så aftaler vi selv, hvornår jeg skal komme forbi, siger Jim Andersen, der glæder sig til at komme på skolen. For Jakob Kristian Thomsen er det en stor hjælp af have en erfaren makker ved sin side. Jeg får meget ud af det. Han kan lære mig rigtig mange ting, og han har masser af erfaring, siger han. Selvom der er et par generationer mellem dem, så bliver det ikke oplevet som noget problem, og der bliver ikke kun snakket om elektronik og styringer. Vi får også snakket privat om rigtig mange ting, siger Jakob Kristian Thomsen.- Vi er nok lige slemme til det. Det kan sommetider gå ud ad en tangent og så må vil lige huske hinanden på at komme tilbage til det alvorlige igen, bemærker Jim Andersen. Mål: En læreplads For Jakob Kristian Thomsen kan teorien være ekstra svær som ordblind og så er det en stor hjælp at kunne spørge Jim Andersen om råd. 20

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

SMED ELLER INDUSTRITEKNIKER PÅ PRØVE

SMED ELLER INDUSTRITEKNIKER PÅ PRØVE SMED ELLER INDUSTRITEKNIKER PÅ PRØVE Et trainee uddannelsesforløb for kommende lærlinge i industrivirksomheder Et godt tilbud til elever i afgangsklasserne i folkeskolen og øvrige, som vil prøve kræfter

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Skolerne er uenige Det er dog ikke alle skoler, som er enige med undervisningsministeren. På Campus Bornholm Erhvervsskoleuddannelser mener man, at

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

EKsTRA bonus DATATEKNIKER

EKsTRA bonus DATATEKNIKER Erhvervsuddannelse med ekstra bonus DATATEKNIKER Vil du også ha lidt ekstra? svendebrev og hf-niveau I EN uddannelse! ErhvErvsuddannElsE med EKsTRA bonus EUX Datatekniker er et helt nyt tilbud til dig.

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Praktikpladsprojektet

Praktikpladsprojektet Periode: Hele projektperioden Partnere: Campus Bornholm Kontaktpersoner: Lars Vesløv, Uddannelseschef, Campus Bornholm Pauli Hjort, Praktikpladskoordinator, Campus Bornholm Pædagogisk Samarbejde Praktikpladsprojektet

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Projekt Nye spor til teknik. Historien om 3 unges vej til uddannelse

Projekt Nye spor til teknik. Historien om 3 unges vej til uddannelse Projekt Nye spor til teknik Historien om 3 unges vej til uddannelse Projekt Nye spor til teknik Projekt Nye spor til teknik Historien om 3 unges vej til uddannelse Marianne Søgaard Sørensen og Produktionsskoleforeningen

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere