Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014"

Transkript

1 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December

2 Indhold Forord Indledning Problemformulering Projektmetode Selektionskriterier Fagmentorprojekt Fastholdelseskaravanen Baggrund og pilotprojekt Socialt netværk Erfarings- og procesmodel fra pilotprojektet Hvad siger eleverne? Hvad siger Undervisningsminister Christine Antorini? Hvad siger eleverne til at få nye kammerater på Selandia og ZBC s værksteder og hvad siges om fagmentorerne og fagmentorprojektet? Udbygning af Fagmentorindsatser fra én til seks med udgangspunkt i pilotprojektets erfaringer Udtalelser fra de næst etablerede indsatser: Metal Sønderborg og EUC Syd: Metal Hovedstaden og TEC Hvidovre: Metal Himmerland og Aars Erhvervsskoler: Metal Sydøst og CELF: Fagmentorprojektet Billeder, udtalelser og artikler fra de sidst etablerede indsatser Metal Bjerringbro Silkeborg og Teknisk Skole Silkeborg Artikel fra Campus Bornholm på deres hjemmeside. Efteråret Netværksmøde den 7. november 2013 på Erhvervsskolen Kold College Odense Trygfonden Konklusion Anbefalinger Bilag Hvor findes fagmentorer? Eks. på invitationsbrev til kommende fagmentorer Tekst info til kommende fagmentorer

3 Forord Denne rapport er udgivet af Dansk Metal som opfølgning på et Fagmentorprojekt, hvor frivillige pensionerede metalmedlemmer inden for fagområderne industriteknik, smede og personvognsmekanikser støtter op om frafaldstruede elever på de tekniske erhvervsskoler og derigennem sikrer en øget mulighed for, at eleverne vil gennemføre en kompetencegivende erhvervsuddannelse. Projektet er økonomisk støttet af Undervisningsministeriet i perioden og TrygFonden med en donation i perioden Fagmentorprojektet udsprang af et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Dansk Metal i efteråret 2009, hvor Ministeriets Fastholdelseskaravanen tog kontakt til Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat om et muligt samarbejde om støtte til frafaldstruede elever på de tekniske erhvervsskoler. Fagmentorprojektet er et lavpraktisk projekt, hvor faglig-social dialog, tryghed og voksenkontakt mellem eleverne og mentorerne på skolernes værksteder, er vigtige fokuspunkter. Elevfrafaldet på erhvervsskolerne var og er stadig alt for stort. Ca. hver 3. elev som tilmelder sig en kompetencegivende erhvervsuddannelse fuldfører ikke uddannelsen. Rapporten beskriver den historieske- projekt- og resultatmæssige udvikling af fagmentorprojektet i perioden fra september 2009 til januar En udvikling som indebærer, at fagmentorprojektet nu gennemføres på 15 erhvervsskoler med 72 metalseniorer, støttet i det daglige af Dansk Metals seniorklubber i lokalafdelingerne. Rapporten vil indeholde to adskilte hovedafsnit: Fagmentorprojektet understøttet af en økonomisk bevilling fra Undervisningsministeriet Fastholdelseskaravanen. Fagmentorprojektet understøttet af en donation fra TrygFonden. Hensigten er at synliggøre de store muligheder, der er ved en effektiv frivillig menneskelig indsats på erhvervsskolerne overfor den elevgruppe, som pga. sociale, faglige- og adfærdsmæssige forhold dropper ud af erhvervsskolen og dermed ikke gennemfører deres valgte kompetencegivende uddannelse. Dansk Metal, som projektansvarlig, håber, at de resultater og anbefalinger som rapporten vil/kan bidrage med vil synliggøre og give et klart billede af nødvendigheden af, at der fortsat etableres nye fagmentorprojekter på erhvervsskolerne også på nye fagområder, samt at de allerede igangværende styrkes og fastholdes. 3

4 Dansk Metal ønsker at takke Undervisningsministeriet for et godt konstruktivt samarbejde og takke TrygFonden for donationen i Ligeledes ønsker Dans Metal at takke alle involverede erhvervsskoler for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde til stor glæde og støtte for vores unge. Billeder og tekst som er stillet til rådighed fra LO faglige seniorer Liv og lidt mere er af Thomas Møller og Rune Backs. Gert Herner Svendsen Fagmentorprojektet på Campus Bornholm Netværksmødet på Kold College Evalueringsmøde Metal Midt-Vestsjælland efteråret 2014 Uddannelseschef Jens Olsen og smedefaglærer Martin Krag roser seniorernes indsats på Selandia, Slagelse. Billeder fra Faglige seniorer Liv og lidt mere. 4

5 1.0 Indledning Historisk set har erhvervsskolerne altid kæmpet med alt for store frafald. Nedestående tabel og redegørelse er hentet fra Undervisningsministeriets hjemmeside fra oktober 2014 Frafaldsprocenter på henholdsvis de gymnasiale og de erhvervsfaglige uddannelser Gymnasiale uddannelser 16 % 15 % 14 % 13 % 13 % 14 % 13 % Erhvervsfaglige uddannelser 44 % 44 % 43 % 44 % 46 % 46 % 48 % Frafaldet på erhvervsuddannelserne sker særligt på grundforløbet og i overgangen mellem grundog hovedforløbet. Og tallet er alt for stort, mener undervisningsminister Christine Antorini. Danmark har brug for unge med en erhvervsuddannelse, så det er ikke holdbart, når næsten halvdelen af eleverne på vores erhvervsuddannelser falder fra. Det vil vi gerne ændre med vores reform af erhvervsuddannelserne. Den skal blandt andet gøre uddannelserne bedre og mere attraktive og sikre elevernes trivsel i gode studiemiljøer. På den måde vil vi sikre, at flere fuldfører uddannelserne, siger undervisningsminister Christine Antorini. Af de elever, der falder fra i overgangen mellem grund- og hovedforløbet, er tre ud af fire ikke i gang med en uddannelse. Færre end hver tiende er startet på et nyt grundforløb, mens endnu færre er i gang med enten en gymnasial uddannelse, går på produktionsskole eller har påbegyndt en kort videregående uddannelse. Frafaldet på erhvervsskolerne har været genstand for mange undersøgelser og anbefalinger som bl.a. har taget udgangspunkt i en pædagogisk- faglige- sociale-, eller adfærdsmæssige tilgang til problemet. Sikkert er det, at frafaldet skal nedbringes helst helt væk. Dette i særdeleshed til gavn for vores unge, da alle har krav på og behov for en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Samfundet har et klart ønske om, og behov for, at sikre den fortsatte kvalificerede faglige arbejdskraft. Dette Fagmentorprojekt har med alle involverede parter, sat sig for at gøre en positiv forskel på frafaldsområdet på erhvervsskolerne, samt at give Metals seniorer et nyt fagligt- og socialt netværk. 5

6 Kort sagt: Vi arbejder for en win-win situation. 2.0 Problemformulering Kan pensionerede metalmedlemmer med mange års erhvervslivserfaring og fagstolthed fra et langt liv på arbejdsmarkedet bibringe frafaldstruede elever på erhvervsskolerne fornyet uddannelsesinteresse, motivation, tryghed og faglig inspiration til at gennemføre den kompetencegivende erhvervsuddannelse, som de har valgt ved at støtte eleverne i det daglige på værkstedet på skolerne og dermed sikre fastholdelsen i uddannelsen? Er det muligt at sikre det nødvendige antal kvalificerede seniorer til de enkelte indsatser? Er det muligt at sikre det nødvendige samarbejde om en fagmentorindsats mellem de lokale metalafdelinger og erhvervsskolerne og deres medarbejdere? Vil fagmentorprojektet være med til at bibringe seniorerne et nyt spændende fagligt-socialt netværk. Hvilke økonomiske rammer skal sættes op for at sikre udgiftsdækning for seniorerne og nødvendig møde- og evalueringsaktivitet. 3.0 Projektmetode Længerevarende indledende dialog mellem Undervisningsministeriets Fastholdelseskaravane, som økonomisk understøttede projektet fra og Dansk Metals projektleder om Fagmentorprojektet, strategi og håndtering herunder fastlæggelse af den nødvendige økonomi til finansiering af transport, møder og øvrige omkostninger. Udarbejdelse af en handlingsplan indeholdende en pilot fagmentorprojektplan med omdrejningspunkt i Metal Midt-Vestsjælland, Slagelse efteråret 2009 og Selandia. Sikring af de lovgivningsmæssige forhold for frivilligt arbejde, herunder børneattest. Udbygning og etablering af nye indsatser på landsplan. Fra 1-6 indsatser i løber af Sikrer nødvendig økonomi efter 2012, idet Fastholdelseskaravanens projektperiode med tilhørende økonomi udløb ultimo Udbygning/udvikling og etablering af nye indsatser fra januar 2013 til i alt 15 indsatser. 6

7 4.0 Selektionskriterier Det er selvsagt ikke muligt - pga. projektets struktur og metode, at fremstille konkret statistisk materiale i forhold til at øge fastholdelsen. Rapporten vil bl.a. med udtalelser fra involverede parter om muligt godtgøre fagmentorprojektets resultater. Fagmentorindsatserne har i stor udstrækning understøttet og suppleret erhvervsskolernes arbejde med at øge fastholdelsen af eleverne i uddannelserne Fagmentorprojekt Fastholdelseskaravanen 5.1 Baggrund og pilotprojekt Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat blev i efteråret 2009 kontaktet af Integrationsministeriet på baggrund af Ministeriets igangværende Fastholdelseskaravane initiativ. Fastholdelseskaravanen havde det overordnede formål at arbejde for øget fastholdelse af unge på erhvervsskolerne med anden etnisk baggrund en dansk. Fastholdelseskaravanen ønskede at undersøge muligheden for at udbygge projektet med en frivillig indsats af Dansk Metals seniorer på erhvervsskolerne. Kontakten fra Integrationsministeriet skal ses som en følge af tidligere samarbejde mellem ministeriet og Dansk Metal bl.a. om vejledningsindsatsen overfor folkeskoleelever til en erhvervsuddannelse. Integrationsministeriet blev nedlagt ved valget og integreret i det nyoprettede Undervisningsministeriet. Ændringen fik ingen indflydelse på det kommende samarbejde. Undervisningsministeriet havde flere konkrete oplæg til et kommende Fagmentorprojekt hvor Metals seniorer skulle støtte op om frafaldstruede elever på de tekniske erhvervsskolers praktikværksteder inden for Metals tre uddannelsesområder: Industriteknik, smede og personvognsmekaniker. Efter drøftelser og accept i Dansk Metals ledelse blev de indledende beslutninger taget. Her var begge parter enige om, at alle tiltag og problemstillinger skulle tage den nødvendige tid for at sikre en lille succes. Der blev udarbejdet en egentlig fagmentorprojekt-handlingsplan med udgangspunkt i et ønske om at igangsætte en indsats med Metal Midt-Vestsjælland, Selandia og ZBC Ringsted som omdrejningspunkt. Drøftelserne mellem Metal Midt-Vestsjælland, Selandia, ZBC Ringsted, Ministeriet og Dansk Metal resulterede i en opstart i foråret

8 Konceptet var fra start tænkt som, at elever fra erhvervsskolerne, der var udpeget af lærerne til at være i målgruppen, én gang om ugen skulle møde op på Metal Midt-Vestsjællands kontor i Slagelse hvor fagmentorerne kunne hjælpe eleverne med de faglige- fagligsociale problemer, som de måtte komme med. Dette blev hurtigt ændret til, at fagmentorerne skulle være til stede på skolernes værksteder i praktikundervisningen. En ren praktisk ændring, idet man blev enige om, at eleverne, når de havde sluppet skolen, ikke var motiveret til endnu et par timers faglig supervision uden for skolen. Fagmentorprojektet var fra starten af også tænkt som en ny mulighed for, at seniorer i Metals seniorklubber kunne få et nyt fagligt og socialt netværk. Kort og godt en win-win situation. Grundlæggende var alle involverede i pilotfasen meget optaget af, at der skulle være konsensus, optimal motivation og forståelse for en fælles projektkultur. Projektet skulle fra start gøre en forskel. Både i processen og produktet. Skolerne var en direkte samarbejdspartner på alle skolens niveauer, samt de seniorer som lokalafdelingen Metal Midt-Vestsjælland ville indbyde til det første informationsmøde. Alle havde samme positive/forstående tilgang til Fagmentorindsatsen som Dansk Metal og Fastholdelseskaravanen havde lagt op til. Efter et velgennemført informationsmøde primo foråret 2010 hos Metal Midt-Vestsjælland, hvor 17 seniorer inden for industriteknik, smede og autofagene alle gav tilsagn om at ville indgå som fagmentor på de to lokale erhvervsskoler, blev seniorerne tilbudt et ½ dags Frivillighedskursus gennemført af ministeriets konsulent. Formålet var at sikre, at alle fagmentorer havde en klar oplevelse af, hvad frivilligt arbejde med unge mennesker er og hvilke lovgivningsmæssige forhold, der er tilknyttet hertil. Dette gælder således også vejledning i udfyldelse af en Børneattest, som alle seniorer skal udfylde og indsende til politiregistrering. Se i øvrigt prospektet Velkommen som Fagmentor udarbejdet af Undervisningsministeriet og som kan downloades på De økonomiske rammer blev lagt ud fra statens regler om transport, møder m.v. Undervisningsministeriet indgik en økonomisk rammeaftale med Metal Midt-Vestsjælland på baggrund af antallet af seniorer, planlagte møder, transport fra seniorernes hjem til skolen og til den lokale metalafdeling. Udgiftsniveauet for en indsats med seniorer fra lokalområdet med 2-3 møder pr. år havde et estimat på pr. år. Seniorerne fra lokalafdelingen Metal Midt-Vestsjælland skal allerede her på dette indledende projektniveau, have en stor tak for velvillighed, engagement og konduite. Seniorerne har på dette meget tidlige stadium gennem deres måde at være fagmentorer på, bibragt fagmentorprojektet struktur og praksis. Mange små og store erfaringselementer om opstartsfasen og de første møder med eleverne, som alle efterfølgende indsatser har anvendt. 8

9 Når mennesker mødes fra mange forskellige kulturer og med store aldersforskelle, er kun forståelse, accept og konstruktiv dialog vejen frem til et godt resultat. 5.2 Socialt netværk Fagmentorprojektets anden profil var tilførsel af nye sociale netværker for Metals seniorer. Faglighed, livserfaring, cases fra det virkelige liv, hygge, en bid brød og en lille en til halsen og ikke mindst snak om den gode sag. Hør lige hvad jeg har oplevet sidste gang på værkstedet!! Det lykkedes alene takket være de menneskelige og socialfaglige kvalifikationer som seniorerne kommer med. 5.3 Erfarings- og procesmodel fra pilotprojektet Projektforståelse, dialog/overvejelser og handlingsplan. Projektledere og erhvervsskoler. Drøftelse af indsatsens struktur ift. øvrige aktiviteter på skolen for frafaldstruede elever. Fagmentorprojektet som supplement. Hvad betyder indsatsen for skolens hverdag hvad kan forudses og hvad skal afprøves? Udvælgelse af Fagmentorkorps. Alene den lokale Metalafdelings ansvar. Frivillighedskursus/Børneattest Første møde på skolen med lærerne efter skoletid. Orientering om uddannelsernes struktur. (Grundforløb/Hovedforløb) Aftale om starttidspunkt.(falde sammen med en klassestart) Aftaler om mødedag/dage SKAL overholdes Første møde med eleverne på lærernes foranledning og anvisning. Hvem går til hvem? al kontakt mellem fagmentor og elev, skal bygge på et lærerinitiativ/involvering. Aftaler og kontrakt vedr. transportudgifter og øvrige omkostninger indgået med Undervisningsmisteriet/Fastholdelseskaravanen. Efter ca. 2-3 mdr. indkaldes til 1. evalueringsmøde i den lokale metalafdeling. Seniorer, skoleledelse/lærere og projektleder. `Hvordan går det er vi kommet godt fra start? 6-8 måneder Jens fra Selandia mener, at seniorerne har været med til at begrænse frafaldet fra Livog lidt mere nr Hvad siger eleverne? 6.1 Hvad siger Undervisningsminister Christine Antorini? 6.2 Hvad siger eleverne til at få nye kammerater på Selandia og ZBC s værksteder og hvad siges om fagmentorerne og fagmentorprojektet? Det er lidt mere hyggeligt på en eller anden måde, når de er her. 9

10 Jeg blev hjulpet af en fagmentor, da jeg ikke fik min SU og var rigtig ked af det. Niels tog mig med på kontoret og undersøgte, hvad der var gået galt. Vi fik skrevet en ny ansøgning og så fik jeg pengene. Nu er alt godt, og jeg kan igen koncentrere mig om min uddannelse. Hyggeonklerne har erfaring og tid til en snak om alt. Man går og hyggesnakker med seniorerne. Vi snakker tit om alt muligt andet end biler, men de har bl.a. også hjulpet mig med at skifte uddannelse. Jeg vil gerne arbejde med nogle større maskinerier, så jeg tager grundforløber færdigt, og så skal jeg i lære som lastvognsmekaniker. Hvis man hele livet har fået at vide, at man ikke dur til noget, så sker der bare noget helt specielt inde i en, når man så finder ud af, at man faktisk godt kan. Undervisningsminister Christine Antorini udtaler: Jeg er helt pjattet med den ordning. Frivillig mentor vendte op og ned på livet for Jesper Vilholm og Daniel Ravn på Selandia, Slagelse. Artikel af Ida Mørch i LO Faglige seniorer maj 2014 Liv-og lidt mere nr. 21: Leif Petersen, 66 årig pensioneret mekaniker, har efter et langt arbejdsliv dårligt noget følelse tilbage i sine fingre. Det holder ham alligevel ikke fra at arbejde som frivillig mentor for unge på Selandia. To af de elever som har benyttet sig af mentorordningen på Selandia, er mekanikerelev Jesper Vilholm og Daniel Ravn. begge 22 år. De er ikke i tvivl om, at hjælpen fra Leif Petersen på det nærmeste har vendt op og ned på deres liv. Jesper Vilholm: Da jeg startede her på Grundforløbet, var jeg virkelig bange for ikke at slå til. Jeg har haft mange nederlag i folkeskolen, og det sidder bare i en. Så hver gang jeg gik til en opgave, var det med indstillingen: Det kan jeg nok ikke. Det var her, Leif hjalp mig. Han troede på mig og støttede mig specielt i den første tid på skolen. I dag hvor jeg kun har et halvt år tilbage af uddannelsen til mekaniker, går jeg til opgaverne med indstillingen: Selvfølgelig kan jeg det, siger en smilende Jesper Vilholm. Fagmentor Leif Petersen sammen med de to elever. 10

11 Kaffemødet med Undervisningsminister Christine Antorini. Elever og senior koordinator Tom Månsson (Billederne er fra Liv og lidt mere nr. 21 foråret 2014) 7.0 Udbygning af Fagmentorindsatser fra én til seks med udgangspunkt i pilotprojektets erfaringer Med udgangspunkt i erfaringerne og efterfølgende anbefalinger fra involverede personer fra Fagmentor pilotopstarten i Metal Midt-Vestsjælland, ønskede Undervisningsministeriet og Dansk Metal som projektansvarlige, at udbrede de gode procesresultater og erfaringer til flere erhvervsskoler - Metal Lolland-Falster og CELF seniorer og lokale metalafdelingers seniorklubber. Med udgangspunkt i pilotprojektets økonomiske rammemodel, blev der indgået rammeaftaler med alle nye indsatser mellem Undervisningsmisteriet og de lokale metalafdelinger. Målsætningen var klart den samme som for pilotprojektet. Vi skal fra start have en lille succes hvor alle involverede parter indgår i fagmentorprojektet med samme indstilling som beskrevet tidligere. Det sociale netværkselement blev fremtonet som en vigtigt forudsætning for seniorerne. -Metal Hovedstaden og TEC nov seniorer -Metal Sønderborg og EUC Syd nov. 2011/februar seniorer -Metal Himmerland/Års Erhvervsskoler januar seniorer - Metal Odense og Syddansk Erhvervsskole januar seniorer -Metal Midt-Vestsjælland og Selandia-Ceu og ZBC Ringsted efteråret seniorer Tidshorisonten for indsatsernes opstart blev valgt efter samme koncept som pilotprojektet. Vore elever på de nye skoler skal på samme måde opleve seniorerne som gode kammerater, som kan give en hjælpende hånd, lytte og understøtte eleven i uddannelsesforløbet. 11

12 8.0 Udtalelser fra de næst etablerede indsatser: 8.1 Metal Sønderborg og EUC Syd: Eleverne: Det er dejligt, når der kommer en voksen som interesserer sig for, hvad man laver. Vi hyggesnakker De er lidt gammeldags, og har svært ved at forstå ungdommen De hjælper også fagligt De er meget flinke. Fagmentorerne: Positive oplevelser, vedr. egne forventninger, er glad for at se de enkelte gode resultater i mentorsagens ånd. Der skal laves information gennem seniorklubbernes aktivitetskalendere og forbundet laver en artikel i Metal Magasinet, så flere seniorer med overskud til at deltage i frivilligt arbejde også kan se, at her er en mulighed for at gøre en forskel. Det er rart at have noget at stå op til og det er dejligt at have med unge mennesker at gøre. Jeg har været med til at skaffe nogle elever en praktikplads. Jeg mødte en dag en elev uden for skolen med sin bedstemor, hvor jeg blev bedt om at hjælpe, da eleven har svære skriveproblemer, som tidligere er blevet løst af elevens, desværre afdøde, bedstefar. Jeg formidler problemet videre til skolen som naturligvis iværksætter skrivehjælp. Det syntes jeg er en positiv historie. Eleverne føler sig trygge ved vores tilstedeværelse. Erhvervsskolen/lærerne: Første gang jeg hørte om projektet, var da min afdelingsleder var på rundvisning i værkstedet. Vi blev kort mundtlig orienteret, dårlig dialog omkring hvad det gik ud på. Det var som om det blev trukket ned over hovedet på os. Projektet er en ekstra hjælp til det vi allerede gør for at fastholde eleverne. Det skal ses som en tydelig rollemodel. De unge ved godt, hvor vigtigt det er at få en uddannelse. En del af vores elever ved ikke om det er det rigtige, de har valgt, og her er rollemodellen vigtig. Vi har en fastholdelseskonsulent (SPS vejleder). Derudover har vi en NetOpNu psykolog tilkoblet alle adresser. Fastholdelse handler om at skabe gode relationer og gøre undervisningen interessant, det er faglærernes opgave. Når eleverne oplever fagmentorerne som rollemodel, er de trygge ved at henvende sig til dem. Vi kunne godt tænke os, at der var fagmentorer inden for alle håndværksfag, specielt inden for Bygge og Anlæg. 12

13 8.2 Metal Hovedstaden og TEC Hvidovre: Eleverne: Fagmentor- hvad er det? Nåh- seniorerne. De er flinke og hjælpsomme når man spørger. De hjælper med det faglige. (Luay 16 år og Sorahat 34 år) Meget flinke, hjælper med opgaverne. Kan give gode kneb. Ikke hjælp til private spørgsmål. (Daniel 18 år) Mest praktisk hjælp. Fint med ekstra hjælp hvis lærerne er optaget. (Patrick 20 år) Ser dem, men tænker ikke over det. (Muhammad 17 år) Rimeligt godt, kan hjælpe hvis der er noget man ikke forstår i opgaven - mest praktisk og ikke noget privat. (Joakim 17 år) Lærerne: Eleverne bruger dem meget. De er af den gamle skole, og kan lære eleverne noget. At de er ældre giver respekt. Det fungerede ikke helt optimalt fra starten. Vi var ikke gode nok til at fortælle, hvad vores forventninger var. Tror ikke de har indflydelse på større fastholdelse. Kontakten mellem fagmentorer og elever er gavnlig Helt kanon, er deres indgangsvinkel til eleverne. De tager sig tid. Eleverne er glade for deres hjælp. Eleverne taler om livets genvordigheder med dem. Må ikke undervise, de er ikke lærere. Fagmentorerne: Vi er her for elevernes skyld. Eleverne kommer ofte og spørger om teknisk hjælp, også til eget behov, det kan virke motiverende på eleverne. Ind imellem dukker der personlige spørgsmål op. Har haft lidt snak om praktikpladser, men ikke så meget som forventet. Fornemmer at eleverne har respekt, fordi vi er gamle mekanikere. 8.3 Metal Himmerland og Aars Erhvervsskoler: Eleverne Mads: Der var mere stress før mentorerne begyndte, der kunne tit være kø hos lærerne. Efter fagmentorerne er begyndt, har det sat en dæmper på det hele. Jeg skulle ud på drejebænken og lave en opgave, fagmentoren kom og hjalp med at bruge den. I 3 timer taler vi om, hvad der sker i min og fagmentorers fritid, tips til at skaffe en læreplads. Denne samtale var med til at give svar på nogle ting, som jeg havde søgt længe. Det er fedt, at de giver sig 13

14 tid til hver enkelt. Der har været en gang, hvor jeg havde haft lyst til at smide det hele på gulvet og så har fagmentorerne hjulpet mig videre. Eks. når der er en lille fejl på en generator, kommer mentoren og fortæller, hvad der kan være galt og så en lille historie om deres erfaring, så husker man det bedre. Det er også sjovt, når mentorerne kommer på glatis, og så kan vi sammen finde svaret. Det store ved ordningen er, at det tager stressen fra hverdagen. En mentor hører man lidt mere efter, han har jo været ude på arbejdspladsen. Martin: Der var før mere kø ved lærerne, fagmentorerne er mere hyggelige og kommer med input. Fagmentorerne kan godt finde på at komme over og spørge, hvad har du gang i og komme med tips. Det er hyggeligt, og det er ok, at der kommer en lille historie om faget fra det virkelige liv. Man kan spørge fagmentorerne om forholdene på en arbejdsplads, og hvad der kan gå galt. Lærerne Jess: Vi blev informeret om fagmentorprojektet på et afdelingsmøde og derefter et infomøde. Projektet gav anledning til overvejelser, da vi syntes, at vi bevæger os i et overlapningsområde. Ex: Det kan være, at mentorerne vil indstille svejseren anderledes end læreren. Det skal afklares ved samtale, hvem der har hvilke opgaver. Det var meget betænkeligt i starten. Mentorerne kom og sagde: Nu skal I bare se, sådan skal du gøre. Det er betænkeligt, at vi som lærere skal udfordres fagligt, særligt når eleverne hører på. Efter nogen tid er der blevet en god kontakt mellem faglærer, elever og mentorer. Det var/er en mulighed, at mentorerne kunne komme ind i teori og fortælle om det at være på en arbejdsplads, og hvordan det er at være lærling. Mentorerne er gode til at tage sig af eleverne, når der er kø ved lærerne. Fagmentorindsatsen er vellykket, fordi mentorerne har kendskab til faget og arbejdsmarkedet. Desuden har de gode menneskelige egenskaber, som gør, at eleverne kan komme og få en snak. Det er svært at måle konkrete resultater, men jeg tror, at vi får gladere elever. Gennemførelsen er i 2012/2013 på Bil, Fly 90,21 % og på Produktion og udvikling, 90,63 % Peter: De udstråler god tid fagmentorerne passer fint ind. De er en brik i det store puslespil. Det er en god ting, at vi holder løbende fællesmøder mellem lærerne, metalprojektlederen og fagmentorerne og også alene, så vi kan afstemme forventningerne. Elever med specielle forudsætninger (ADHD). Det kunne være en ide, at få en ud og fortælle om det. 14

15 Fagmentorerne Jan: I forbindelse med, at jeg hjalp en lærling med en læreplads, spurgte Metal om jeg ville deltage i fagmentorprojektet. Jeg vil gerne hjælpe de unge, jeg har gennem tiden haft mange lærlinge. Mine forventninger som fagmentor var, at få hjulpet nogle videre med deres uddannelse og kunne bruge lidt tid på et godt projekt. Det sker jo også, at vi lærer noget af lærlingen. Jeg har hjulpet unge videre, projektet har haft betydning. Jeg har brugt meget tid på at hjælpe med at søge læreplads. Jeg tager en samtale med læreren om, hvem der har behov for hjælp. En elev der har forladt bandemiljøet har krævet mange samtaler for at fastholde ham, det har især været om, hvordan en almindelig hverdag og arbejdsmarkedet fungerer. Jeg syntes, at den model som Metal og Misteriet har valgt er OK. Netværket blandt fagmentorerne beriger hverdagen. Jørgen og Bent: Det var en god måde Metal havde for at informere os om fagmentorordningen. Der var ikke noget, der kom bag på mig. Fin info. Jeg vil gerne gøre en god gerning for de unge, så de får en uddannelse. Mine forventninger til projektet er, at blive brugt til at hjælpe de unge i gang. Jeg har kørt som servicemontør i hele landet og kender mange af mestrene. Infomøde om etablering af fagmentorprojekt på Aars Erhvervsskole og første dag på værkstedet Billeder er fra Liv og lidt mere nr. 15/

16 Flemming Eriksen (stående) seniorkoordinator, infomøde på Aars Erhvervsskoler. (Billede fra Liv og lidt mere nr. 15/2012). 8.4 Metal Sydøst og CELF: På CELF i Nakskov har to seniorer på smede- og industriteknikuddannelserne været en del af skolemiljøet som fagmentorer. Tilsyneladende til alles tilfredshed. Man kunne godt fristes til at spørge sig selv: Gad vide, om det nu også passer? Sådan skrives der i en artikel i det lokale dagblad. Artiklen er et samarbejde mellem CELF mediemedarbejder og Folketidende. Foråret Evalueringsmøde i Forbundshuset, Metal Sydøst, Maribo November 2014 Eleverne: Mark Rosleff, 25 år, udlært kleinsmed, nu elev på industriteknikuddannelsen er meget glad for ordningen. Det er en stor hjælp i undervisningen. Vi er mange i klassen, og det er godt med en ekstra person. Mentor kommer fra arbejdsmarkedet, har stået ved en drejebænk og har indsigt i den virkelige verden. Mentor vil smadder gerne lære fra sig, de kommer selv hen, hvis de ser, jeg står og fjumrer i det. 16

17 Faglæreren Faglærer John Christensen: At få ordningen til at blive en succes kræver, at kemien mellem lærer, mentor og elever er på plads. Når det er sagt, syntes jeg, at det er en rigtig god ordning, hvor eleverne bliver styrket i faglighed og færdigheder, og jeg får faglig om end ikke pædagogisk sparring. Mentorordningen er en rigtig god idé, der fungerer for alle parter, også for mentorerne der på denne måde stadig har lidt føling med det, de har arbejdet med hele livet. Fagmentor John Blak Nielsen, 64 år, fra Nakskov har et langt arbejdsliv bag sig. John er udlært klejnsmed i Søværnet i 1972, fortsat på Nakskov Skibsværft. John er en aktiv senior, motionscenter besøges 3 gange om ugen. John Blak Nielsens motivation for at melde sig som fagmentor var, at han gerne ville gøre en forskel. Og det føler han bestemt, at han gør, når han går rundt på skolen og hjælper de unge. Den halve dag pr. uge giver ham et positivt skub, så John regner med at fortsætte som mentor mange år endnu. Man skal være tålmodig. I starten kommer man ikke lige ind på livet af de unge. Man skal lade tingene ske i de unges tempo. De unge har også behov for at vide, at de kan regne med, at du kommer som aftalt. Fagligheden er selvfølgelig vigtig, men som mentor er det allervigtigste måske, at du selv er udadvendt og kan gå rundt og snakke med eleverne Fagmentorprojektet Donation fra TrygFonden på kr. Med udgangen af finansåret 2012 udløb Undervisningsministeriet, Fastholdelseskaravanens bevilling. På den baggrund søgte projektlederen for fagmentorprojektet Gert Herner Svendsen Trygfonden om økonomisk støtte til at videreføre fagmentorindsatserne, samt udbygge projektet til 15 indsatser. Fagmentorprojektet blev med skrivelse af 7. maj fra TrygFonden godkendt med i alt kr. for 2013 og Dette glade budskab blev hurtigt udsendt til alle igangværende indsatser, samt at der blev udarbejdet en handlingsplan for udbygning af fagmentorprojektet og afholdelse af et netværksmøde for alle involverede på Kold College Odense den 7. november Følgende lokale metalafdelinger og/eller erhvervsskoler blev efterfølgende kontaktet for om muligt at igangsætte fagmentorindsats på den lokale erhvervsskole. I alt 9 nye geografiske steder blev i 2013 forsøgt igangsat. 17

18 Etableringen og startprocesserne for de 9 nye indsatser, blev igangsat efter samme koncept som de igangværende og med samme økonomi for de udgifter seniorerne har for transport. EUC Nord og Metal Vendsyssel, Syddansk Erhvervsskole, Metal Odense, Aarhus Tech og Metal Aarhus er ikke kommet i gang. Bevillingsrammen fra Trygfondens donation udgør drift af igangværende indsatser i 2013 med en 1/3, igangsætning af nye indsatser i 2013 og 2014 med en 1/3, afholdelse af netværksmøde på Kold College den 7.november 2013 med en 1/5 og udgifter til projektleder med en 1/ Billeder, udtalelser og artikler fra de sidst etablerede indsatser Billedet fra EUC Lillebælt efteråret Fagmentorer blandt lokal Metalformand fra Metal Lillebælt og repræsentant for skole. Metal Thy/Mors og EUC Nordvest februar seniorer Metal Haderslev og EUC Syd februar seniorer Metal Bjerringbro Silkeborg og Teknisk Skole Silkeborg marts seniorer Metal Aalborg og Tech College Aalborg juni seniorer Metal Aarhus og Aarhus Tech august seniorer Metal Vest og EUC Vest oktober seniorer Metal Vendsyssel og EUC Nord oktober seniorer Metal Lillebælt og EUC Lillebælt oktober seniorer Metal Bornholm og Campus Bornholm november seniorer 18

19 10.1 Metal Bjerringbro Silkeborg og Teknisk Skole Silkeborg Eleverne: Vi kan li fagmentorerne, de er lige ved hånden og man kan spørge dem til råds, hvis lærerne er optaget. De kan komme med input til hvordan en opgave kan løses. Fagmentorerne fortæller os, hvad der er god opførsel på arbejdspladsen og de har besøgt vores praktiksteder. Dejligt at fagmentorerne vil os. Faglærerne: Vi fik information om fagmentorprojektet fra uddannelseslederen, som havde deltaget i informationsmøderne. Vi har en morgenmadsordning, hvor lærere og elever mødes. Nu er fagmentorerne med. Her drøfter vi alt. Det sociale samvær er guld værd. Fagmentorerne er med til at gøre en forskel, samt at fastholde de elever, som måske ville have droppet ud. Fagmentorerne har bedre mulighed for at spotte en elev, der har det svært og tager så en dialog med eleven. Vi kunne godt tænke os, at der også var fagmentorer inden for tømrer og malerfagene. Fagmentorerne: Vi har bl.a. meldt os, fordi vi ønsker at være med til at vende den negative udvikling, der har været i mange år. Vi har alle haft med lærlinge at gøre på arbejdspladsen og derfor været med til at hjælpe de unge videre og få dem til at se muligheder inden for faget. Vi har været meget glade for kontakten til Dansk Metal, som udelukkende har været positiv. Der er også en god organisering af projektet vi mangler blot arbejdsgiverne. Fagmentorprojektet giver stor tilfredsstillelse, jeg har haft mange gode oplevelser. Jeg kan være en smule rystet over standarden på nogle af eleverne. Det er også dejligt, at vi har skabt et netværk mellem os fagmentorer. Fx har der kun været 3 ud af 4 som har gennemført på dette smedegrundforløb, hvoraf den ene er døvstum. Den frafaldne elev kunne ikke hjælpes. Ekstra Posten Silkeborg onsdag den 22. januar 2014 Billede og artikel er velvilligt stillet til rådighed. Artikel af Kenneth Husum. Foto Jacob Stigsen Andersen Mentor hjælper Jacob med den svære teori 19

20 Jakob Kristian Thomsen på 17- år er glad for hjælp fra 70-årige Jim Andersen, der er blevet mentor på teknisk skole. Jakob Kristian Jakob Et par gange om ugen er Jim Andersen på 70 år i skole igen på Teknisk Skole Silkeborg. Han er fagmentor og hjælper 17-årige Jakob Kristian Thomsen, der er i gang med uddannelsen til elektriker og som ordblind kan have svært ved teorien. Når vi sidder og arbejder med en styring som den her på bordet, og så se Jakobs glæde, når den begynder at virke. Det er skægt for os begge to, og det er lønnen for mig, siger Jim Andersen, der er tidligere radiomekaniker og elektroniktekniker og i øvrigt har en fortid som underviser og studievejleder på skolen. Han er egentlig gået på pension, men han kom med i det nye fagmentor-projekt med seniorer og har siden september fulgt et nyt hold kommende elektrikere. Han kommer på skolen flere gange om ugen og nogle gange lidt oftere. Aftaler selv Jeg får sommetider en sms fra Jakob, der spørger, om jeg ikke kommer, og så aftaler vi selv, hvornår jeg skal komme forbi, siger Jim Andersen, der glæder sig til at komme på skolen. For Jakob Kristian Thomsen er det en stor hjælp af have en erfaren makker ved sin side. Jeg får meget ud af det. Han kan lære mig rigtig mange ting, og han har masser af erfaring, siger han. Selvom der er et par generationer mellem dem, så bliver det ikke oplevet som noget problem, og der bliver ikke kun snakket om elektronik og styringer. Vi får også snakket privat om rigtig mange ting, siger Jakob Kristian Thomsen.- Vi er nok lige slemme til det. Det kan sommetider gå ud ad en tangent og så må vil lige huske hinanden på at komme tilbage til det alvorlige igen, bemærker Jim Andersen. Mål: En læreplads For Jakob Kristian Thomsen kan teorien være ekstra svær som ordblind og så er det en stor hjælp at kunne spørge Jim Andersen om råd. 20

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET 2 JEG VIL HOLDE MINE MULIGHEDER ÅBNE Bjørg Carstensen, elev på EUX Akademiet 3 HVAD ER EUX? EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag.

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 De lokale uddannelsesudvalg summary De lokale uddannelsesudvalg skal bygge bro mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne, og derfor omfatter undersøgelsen

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne

FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne Konferencen Pædagogik der virker FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne tirsdag 23. maj 2017 oplæg ved teamleder Preben Holm Et tilbageblik fra endestationen Hvad med fremtiden

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017

TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017 TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017 Kære nominerede virksomheder I er tre meget stærke kandidater Og valget af den endelige vinder af Årets Læreplads har ikke været nemt Derfor vil jeg først fortælle

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

SMED ELLER INDUSTRITEKNIKER PÅ PRØVE

SMED ELLER INDUSTRITEKNIKER PÅ PRØVE SMED ELLER INDUSTRITEKNIKER PÅ PRØVE Et trainee uddannelsesforløb for kommende lærlinge i industrivirksomheder Et godt tilbud til elever i afgangsklasserne i folkeskolen og øvrige, som vil prøve kræfter

Læs mere

Afslutningskonference for Ung & Sund SLUTEVALUERINGEN. Nationalmuseet den 4. maj 2011

Afslutningskonference for Ung & Sund SLUTEVALUERINGEN. Nationalmuseet den 4. maj 2011 Afslutningskonference for Ung & Sund SLUTEVALUERINGEN Nationalmuseet den 4. maj 2011 Oplæggets disposition 1. Præsentation af projekterne 2. Hvem er målgruppen af unge? 3. Hvordan er der arbejdet med de

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Hotel og restaurant. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

Hotel og restaurant. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Denne kvalitetsplan er udarbejdet i foråret 2010 og træder i kraft pr. 1. august 2010. Indsatsområder: At udvikle kvaliteten af skolens arbejde er selvfølgelig vigtigt

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

EUC Syd. Vækstmodellen

EUC Syd. Vækstmodellen EUC Syd Et nyt evalueringsværktøj med succes! Grundforløbet på EUC Syds afdeling i Haderslev, bruger som et nyt evalueringsværktøj med succes! Hvad er en Vækstsamtale?? En Vækstsamtale er en del af, og

Læs mere

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Skolerne er uenige Det er dog ikke alle skoler, som er enige med undervisningsministeren. På Campus Bornholm Erhvervsskoleuddannelser mener man, at

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til AER 01.09.2009 inden for MI's områder

Oversigt over ansøgninger til AER 01.09.2009 inden for MI's områder U:\Sekretariatet\Administration og lovgivning\\ 01-04-2008 Oversigt over ansøgninger til 01.09.2009 inden for MI's områder BILAG 3.1 EUC Syd Målrettet søgning efter lærepladser Vejlede EUD elever fra overgangen

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Referat Aarhus Uddannelsesråd Dato for referat: 30. oktober 2012 Mødedato: 23. oktober 2012 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Deltagere: Afbud: Referent: Kopi til: Medlemmer af Uddannelsesrådet

Læs mere

Parat til en erhvervsuddannelse!

Parat til en erhvervsuddannelse! Parat til en erhvervsuddannelse! AARHUS TECH gennemfører i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning et 2 ugers frivilligt brobygningsforløb for unge i 9. og 10. klasse, som har behov for at afprøve

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

DANSK METAL Arbejdsmarkedsafdelingen Nyropsgade 38 1780 København V Tlf.: 33632000 Fax: 33632140

DANSK METAL Arbejdsmarkedsafdelingen Nyropsgade 38 1780 København V Tlf.: 33632000 Fax: 33632140 DANSK METAL Arbejdsmarkedsafdelingen Nyropsgade 38 1780 København V Tlf.: 33632000 Fax: 33632140 Uddannelsesløft i 1. halvår 2013 (opdateret 11. januar 2013) Ordningen om dannelsesløft indeholder ret til

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER.

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011 Modelfoto: Colourbox Denne rapport indeholder resultater af en anonym spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt deltagerne på Ungdomsskolen Favrskovs tre Stille Piger Hold i henholdsvis Ulstrup og Hinnerup

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE ØKONOMISK ANALYSE 19. juni 2017 Danske industrivirksomheder tager for få lærlinge Mere end hver femte af Dansk Metals tillidsrepræsentanter arbejder på

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010.

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Indledning Det er fra politisk side meldt ud, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har også en betydning

Læs mere

Unges motivation og læring. Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU

Unges motivation og læring. Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Unges motivation og læring Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Et udpluk fra Unges motivation og læring Selvom meget går godt i uddannelsessystemet, og mange unge er glade for at gå i skole,

Læs mere

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %)

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) 1) Er du kvinde eller mand? 2) Hvor gammel er du? 53.00 41.00 33.00 25.00 18.00 20.00 21.00 41.00

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere