Helhedsorienteret Projektledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsorienteret Projektledelse"

Transkript

1 Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre kan bruge som pejlemærke. IntHRface arbejder med helhedsorienteret ledelsesudvikling, som forvandler bænkevarmere til balløver. Det kræver sin leder både at kunne danse og måske indse, at ludoorganisationen må sadle om for at have en fremtid. Moderne projektledelse Projektledelse er andet og mere end standardiserede og generelle metoder. Tiden er løbet fra den tankegang! Metode, ledelse og personlighed Projektarbejdsformen vinder mere og mere indpas i både private og offentlige institutioner og virksomheder, og det betyder samtidig at kravene til projektlederen er stigende. For at optimere projektlederens rolle handler det i høj grad om at se metodefærdigheder, ledelsesmæssig formåen og personlighed som tre uadskillelige dele i god projektledelse. Det er samspillet mellem disse 3 faktorer og den sideløbende træning af disse elementer, der danner udgangspunktet for vores helhedsorienterede tilgang til projektledelse. Projektlederudvikling Vi mener, at standardiserede projektledelsesforløb ikke stikker dybt nok, og arbejder derfor med at skræddersy projektledelsesuddannelser til hver enkelt af vore kunder. Visse elementer af projektledelse er af generel karakter, men der eksisterer samtidig en række branche/virksomhedsspecifikke funktioner i projektledelse, som mange steder bliver negligeret eller nedtonet på de mere generelle projektledelsesuddannelser. Vi arbejder målrettet med en virksomhedstilpasset projektledelse, der samtidig understøttes af internationale projektledelsesstandarder som IPMA og PRINCE2. Via en grundig foranalyse får vi den enkelte virksomheds præcise projektledelsesbehov afdækket og søger i vid udstrækning at inkorporere disse behov i uddannelsen, hvormed de kommende projektledere får en uddannelse, der svarer til den dagligdag, de vil møde i virksomheden.

2 Eksempel på et projektlederforløb: Vi har gennem de sidste 2 år målrettet arbejdet på at skabe en bæredygtig projektlederuddannelse til byggesektoren. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Arkitektfirmaet Arkitema. Uddannelsen gennemføres i dag med stor succes i Arkitema, der allerede har fået uddannet ca. 40 projektledere. Uddannelsen er blevet til gennem en tæt proces mellem virksomheden og os. Overordnet set følger udviklingsprocessen en række faser. Foranalyse Interviews Data & fakta Behov Lego Serious Play workshop med ledelsen Design af projektleder- Uddannelsen. 1. udgave O K? Yderligere Analyse og tilpasning. Endeligt design af projektlederuddannelsen O K? Detaljeret planlægning, tilrettelæggelse af uddannelsen. Gennem denne tætte udviklingsproces mellem ressourcepersoner fra den enkelte virksomhed og os, skræddersyr vi i fællesskab den optimale projektlederuddannelse for den enkelte virksomhed. En helhedsorienteret uddannelse med udgangspunkt i den enkelte virksomheds kultur, karakteristika og behov. Uddannelsen forener metodefærdigheder, ledelsesmæssig formåen og personlighed. Som ekstra bonus i udviklingsfasen får den enkelte virksomhed på baggrund af vores analyser i virksomheden en rapport og profiltests, der samlet giver en meget indsigtsfuld temperaturmåling i virksomheden. Grundlæggende følger vores projektlederuddannelser en række overordnede faser. Analyse og design Obligatorisk forløb Certificering Tilvalgsmoduler Indholdet i de enkelte faser vil naturligvis variere meget fra virksomhed til virksomhed baseret på vores analyser i virksomheden. Vi har gennem en årrække arbejdet meget med undervisningsformen på vores kurser og uddannelser, for herigennem at optimere udbyttet for den enkelte deltager. Om formen på vores projektlederuddannelser bør bl.a. nævnes. Uddannelsen perspektiveres konstant til den enkelte virksomhed, samfundet, kunderne og projektlederen gennem cases, opgaver og refleksion. Perspektiveringen til virksomheden tilsikres gennem brug af ressourcepersoner fra den enkelte virksomhed i uddannelsen. Hele forløbet gennemføres i et skræddersyet udviklings- og læringsrum ud fra deltagernes foretrukne lærings- og arbejdsstil. Der gennemføres teambuilding- og netværksaktiviteter hver aften på dag 1 af uddannelsesmodulerne praktiske lærings- og aha-oplevelser. Øvelserne skræddersys til det enkelte uddannelsesmodul. dygtiggøre Simuleringer os i spillet. bliver hyppigt Over de seneste anvendt år er som ludo blevet startskuddet skiftet i Det er her en vi finder forandringsproces. årsagen til de mange

3 Eksempel på et projektlederforløb (fortsat): Som et eksempel på det overordnede indhold i vores projektlederuddannelser er nedenfor angivet indholdet fra en igangværende 22 dages projektlederuddannelse ved Arkitema. Modul 1 (2 dg): Projektlederens rolle vs. virksomhedens virkelighed og visioner. LEGO Serious Play Opgave 1: vedr. modul 1 Vedr. modul 2 Modul 2 (2 dg): Fundamentet Projektet i tid og rum. Økonomi. Det gode projekt. Opgave 2: vedr. modul 2 Vedr. modul 3 Modul 3 (2 dg): Ledelse i teori og praksis. Ansvar og roller Adfærd mv. Opgave 3: vedr. modul 3 Vedr. modul 4 Modul 4 (2 dg): Overblik & kompleksitet Ideudvikling Innovation Opgave 4: vedr. modul 4 Vedr. modul 5 Modul 5 (2 dg): Projektopstart. Teambuilding. Teamudvikling. Opgave 5: vedr. modul 5 Vedr. modul 6 Modul 6 (2 dg): Projektopstart. Planer og organisering. Faser og overgange. Prince II Opgave 6: vedr. modul 6 Vedr. modul 7 Modul 7 (2 dg): Projektet. Modeller og procedurer Styring. Økonomi. Opgave 7: vedr. modul 7 Vedr. modul 8 Modul 8 (2 dg): Ledelse. Kommunikation. konflikthåndtering. Præsentationsteknik. Opgave 8: vedr. modul 8 Vedr. modul 9 Modul 9 (2 dg): Projektet Styring. Risikostyring. Re-planlægning. Opgave 9: vedr. modul 9 Vedr. modul 10 Modul 10 (2 dg): Projektafslutning. Verifikation Aflevering Evaluering mv. Opgave 10: Repetition. Opgaver vedr. modul 11 Modul 11 (2 dg): Virksomhedssimulering. Afprøvning af stoffet fra modul Afslutning. Afslutning: Skriftlig opsamling af forløbet. Evaluering og handleplaner. Overordnet set bygges det obligatoriske forløb op omkring virksomhedens egne modeller og værktøjer, samt Prince 2 modellen. Det tilsikres ydermere at indholdet underbygger IPMA-certificering. Opgaver løses individuelt og i netværksgrupper. Opgaverne faciliteres gennem en større gennemgående generisk case.

4 Eksempel på et projektlederforløb (fortsat): Som overbygning til den obligatoriske projektlederuddannelse kan der efterfølgende vælges en række tilvalgsmoduler. Tilvalgsmodulerne har to funktioner: 1. At tage emner op, der ikke er omfattet af det obligatoriske forløb. 2. At bygge videre på emner, der har været omfattet af det obligatoriske forløb. Eksempler på tilvalgsmoduler: Modul A (2 dg) Forståelse af menneskelig forskellighed. Arbejdet med menneskelig forskellighed som leder. Modul B (2dg) Teamudvikling i teori og praksis. Fra gruppe til team. Teamledelse. Aktion Plan for teamet. Modul C (2 dg) Samfundet. Forstyrelseskultur. Stress- og Stresshåndtering. Lederen - stresscoach. Modul D (2 dg) Strategi og projekter. Strategiske projekter. Strategisk projektledelse. Modul E (2 dg) Styring af internationale projekter. Kultur. Modul F (2 dg) Myndighedskrav og byggejura. Modul G (2dg) EU udbudsregler. EU lovgivning. International tilbudsgivning. Modul H (2 dg) Trimmet projektering. Modul I (2 dg) Kontraktforhold og forhandlinger. Styrker ved IntHRfaces helhedsorienterede projektlederuddannelse og udvikling. Vi har bevidst i udviklingen af projektlederkoncepter været på jagt efter et bestemt udbytte, vi ikke mener traditionel projektlederudvikling har haft for øje i fornøden grad. Vi mener derfor, at vi har udviklet nogle koncepter, der adskiller sig markant fra hvad der ellers findes. Vi anser vores koncepter for at have en række markante styrker: En helhedsorienteret tilgang til projekter og projektledelse, der forener de faglige, forretningsmæssige og ledelsesmæssige aspekter. Tilpasning til den enkelte virksomheds virkelighed og dagligdag. Virksomhedens egne modeller og værktøjer er omdrejningspunktet. Certificeringsorienteret uddannelse. Teoretisk og praktisk ledertræning under uddannelsen. Virkelighedsnære opgaver gennem en større generisk case, der laves i samarbejde med kunden. En anderledes kursus- og undervisningsform formen tilpasses til deltagernes styrker og præferencer. Konstant udvikling gennem brug af ressourcepersoner fra den enkelte virksomhed. Brugen af virksomhedssimuleringer der træner projektlederne i en meget virkelighedsnær ramme. Løbende evaluering og tilpasning af vores koncepter.

5 Referencer: Vi ligger inde med en række referencer og referencepersoner, vi samarbejder med. Referencer udleveres på opfordring. Den videre proces: Hvis vi har fanget din interesse, er du meget velkommen til at kontakte os for en yderligere dialog. Vi vil ydermere gerne komme ud til et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte din virksomheds ønsker og behov. Du kan komme i kontakt med IntHRface på følgende måder: IntHRface Hausergade 34, 1. sal 1128 København K. Tlf: (+45) / Vi ser frem til at høre fra dig!

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater Et salgsudviklingsforløb der giver resultater af Bo Lynggaard og Poul Mouritsen 1. Indledning Udvikling af salgskompetencer kræver en meget målrettet og mangesidig indsats. Vores erfaring er, at det ofte

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere