Curriculum Vitae Mads Bo-Kristensen Uddannelse. Hovedbeskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae Mads Bo-Kristensen www.madsbokristensen.dk. Uddannelse. Hovedbeskæftigelse"

Transkript

1 Curriculum Vitae Mads Bo-Kristensen Født Uddannelse Lederuddannelse, UCL samt Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner Ledelsessupervision, Inpractica, 2008 IT-projektleder, Teknologisk Institut 2004 Ph.d.-grad. Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet. Emne: Multimediedidaktik i dansk som andetsprog for voksne 1989 DEA (Diplôme d'etudes Approfondies, som er fransk diplom efter master). Diplom i lingvistik, semiotik & kommunikation, Université de Franche-Comté, Besançon, Frankrig. Gennemført med Den Franske Stats Legat Cand. phil. i fransk, Århus Universitet (ækvivalering af fransk master) 1987 Master i fransk som fremmedsprog, Université de Franche-Comté, Besançon, Frankrig Indvandrerlæreruddannelse, VPC Århus 1985 Lærereksamen, Ålborg Seminarium. Liniefag i fransk og historie. Pædagogisk speciale i fremmedsprogspædagogik Hovedbeskæftigelse 2012 Chefkonsulent, Digital Uddannelse & Læring, Vejle Kommune Specialkonsulent, Uddannelse & Læring og Videnscenter for Integration, Vejle Udviklingskonsulent, Videnscenter for Integration, Vejle Funktion: Udvikler af kurser, konferencer og projekter. Underviser på Efteruddannelseskurserkurser og lokale pædagogiske dage Efter- og Videreuddannelsesafdelingen, Sygeplejeskolen i Århus. Funktion: Underviser og vejleder på sundhedsfaglige kurser og uddannelser. Udvikler af og ansvarlig kursus- og uddannelsesindhold Tildelt ph.d. -stipendium fra Statens Humanistiske Forskningsråd Titel: Multimediedidaktik i dansk som andetsprog for voksne Dansk Flygtningehjælps Sprogskole, Århus. Funktion: Underviser i dansk sprog og kultur for voksne AOF Sprogskole, Herning Funktion: Underviser i dansk sprog og kultur for voksne Pædagogisk udvikling (i udvalg, se også Danske og internationale udviklingsprojekter i forbindelse med stilling ved Videnscenter for integration (www.vifin.dk), blandt andre: MobiSticks: Uformel mobil læring i hverdagen og på arbejde, It- og Telestyrelsen, projektleder (www.mobisticks.blogspot.com) Mobi Efteruddannelse, EU socialfondsprojekt, projektleder (www.vifin.dk) DSA-COM, se og portalen (en virtuel materialebank, virtuelle lærignsrum og virtuelle lærerkurser) Funktion: Kursusudvikler, ansvarlig og underviser 1

2 Grundtvig 2 projekt: E-pedagogy in Adult Education in Europe (EPAEE) (Samarbejde mellem 9 europæiske lande) Funktion: koordinator Det Mobile Sproglaboratorium, projektleder (se Funktion: Koordinator og udvikler Integration og arbejde for Danmarks Radio. Et koncept med radio, tv, web og mobiltelefon, foråret 2007)Funktion: konceptudvikler 2003 Projekt CD-ROM til uddannelse i ernæring, CARITAS. Funktion: Konsulent 2002 Projekt Netmidler, UNI-C, Danmarks Edb Center for Forskning og Uddannelse Funktion: Konsulent 1999 Cd-rom en Den tredje alder, Heller Film. Funktion: Konsulent og forfatter til lærervejledningen Projekt Danmark i bevægelse - for flygtninge og indvandrere (Video og lærebog), Undervisningsministeriet, DR Undervisning, Københavns Amt Funktion: Konsulent Formidling af ægte samtale ved hjælp af informationsteknologi. Udvikling af en Cd-rom til indvandrerundervisningen. Dansk Flygtningehjælps Sprogskole, Århus. Med støtte fra Undervisningsministeriet. Funktion: Projektleder Udvikling af Cd-i. Dansk bidrag til EU DELTA projekt COMPILE (Compact Disc Publishing for Interactive Language Learning). Et samarbejde mellem tre sprogskoler, Århus Amt og UNI-C. Funktion: Udvikler og pædagogisk koordinator 1994 Cd-rom en Se det er dansk. Et samarbejde mellem tre sprogskoler, Århus Amt og UNI-C. Udgivet på forlaget Munksgaard. Funktion: Udvikler og pædagogisk koordinator 1994 Fem mini-film. Video og øvelsesmateriale udgivet på Special-Pædagogisk Forlag Funktion: Projektleder. Kursusvirksomhed Lederuddannelse, Sprogcentre, HHX, Erhvervsfaglige uddannelser Undervisning på Uddannelsen til klinisk vejleder, Torshavn, Færøerne Undervisning i dansk som andetsprog for udenlandske studerende i DK, Århus Universitet. Undervisning i didaktik samt vejledning i opgaveskrivning på klinisk vejlederuddannelse, Torshavn, Færøerne Efteruddannelseskurser for lærere i anvendelse af IT i dansk som andetsprog på sprogcentre og VUC (Kurser bl.a. på Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus) Kurser i udtalepædagogik (Voksenpædagogisk Center) Kurser i dansk og fransk (AOF og ES Sprogkurser) Udgivelser Bo-Kristensen, Mads På Vej mod Den Digitale Skole: Hvilke strategiske refleksioner kræver it-kompetenceudvikling?, E-ledelse (www.e-ledelse.net) 2

3 Bo-Kristensen, Mads & Lisa Gjedde Workplace mobile-assisted second language learning, in: Innovation and Leadership in English Language Training, edited by Martha Pennington (in press) Meyer, Bente & Mads Bo-Kristensen Digitalising Schools the challenge of building educational environments for the future, in: Conference proceedings: The Future of Education Bo-Kristensen, Mads & Anders Høgsbro Holm Læring, it & mobilitet: Et forsknings- og innovationsområde i Vejle kommune (in prep). Bo-Kristensen, Mads E-ledelse, anerkendelse, relation og læring Perspektiver på fremtidens skoleledelse i Vejle Kommune, E-ledelse.net, (Hent artiklen her) Bo-Kristensen, Mads Pædagogisk e-ledelse på sprogcentre: Hvorfor skal ledelsen vide noget om det? I: Fokus, nr. 52, s. 4 9 (Fokus udgives af Uddannelsesforbundet, sektionen for lærere i dansk som andetsprog). Gjedde, Lisa & Mads Bo-Kristensen Challenges for mobile learning designing for learner generated authenticity (Udgivelse i forbindelse med mlearn th World Conference on Mobile and Contextual Learning) Bo-Kristensen, Mads It-ledelse i uddannelse: Tre udfordringer, i: Stafetten. Undervisningsministeriet. Bo-Kristensen, Mads Pædagogisk e-ledelse på sprogcentre: Potentiale for gennemgribende pædagogisk innovation. E-ledelse.net, Bo-Kristensen, Mads & Bent Laursen Mobile-Assisted Training for Employees in Small and Medium Sized Enterprises, in Proceedings of 5th International Conference on ICT for Development, Education and Training. Lusaka, Zambia, maj 2010 (under udgivelse) Bo-Kristensen, Mads og Herluf Schelde MobiSticks: Lokationsbaseret m-læring, i: Fokus, nr. 51 (Fokus udgives af: LVU (Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere) sektion 3 undervisere i dansk som andetsprog for voksne) (in prep) Bo-Kristensen, Mads & Herluf Schelde MobiSticks: Uformel mobil læringen i hverdagen og på arbejde. Integrationsministeriet: Det Flyvende Tæppe, nr. 15, s (tidsskriftet kan hentes her) Mobile City and Language Guides - New Links Between Formal and Informal Learning Environments, in: Electronic Journal of E-learning Mobile city- og sprogguides, i: Læring og Medier, nr. 2 Bo-Kristensen, Mads 2009, E-læring, andetsprog og integration, i: Sprogforum, nr. 45, s Bo-Kristensen, Mads & Bente Meyer Designing location aware games for mobile language learning, in Villas, A. M. et al (eds.) Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education, Vol. 2. Badajos: Formatex, pp (Proceeding of the 5th 3

4 Conference on Multimedia, Information Technology and Communication in Education, m-icte, April in Lisbon, Spain) Mobile City and Language Guides - New Links Between Formal and Informal Learning Environments, in: Remenyi, Dan (ed). Proceedings of the 7th European Conference on e- Learning, Agia Napa, Cypres. Reading: Academic Conferences Limited (Konference på Cypern) Bo-Kristensen, Mads & Bente Meyer Transformations of the Language Laboratory, in: Hansson, Thomas (ed.) Handbook of Research on Digital Information Technologies:Innovations, Methods, and Ethical Issues, Hersehey, USA: Information Science Reference, p Bo-Kristensen, Mads When the Second Language Teacher Goes Online: Changes in Professional Identity, in: Remenyi, Dan (ed). Proceedings of the 3rd International Conference on e-learning, Cape Town, South Africa. Reading: Academic Conferences Limited, p Bo-Kristensen, Mads Når andetsprogsunderviseren går online: Om ændringer i professionsidentitet, i: Sprogforum, nr. 42 (under udg.) Neergaard, Poul & Mads Bo-Kristensen (2007) En sprog og uddannelsespolitisk dagsorden for dansk som andetsprog i: Sprogforum, nr. 39, DPUs Forlag: Kbh., Bo-Kristensen, Mads Nettet og mobilen - nye udfordringer af underviseres IT-praksis. Fokus, nr. 41, (Fokus udgives af: LVU (Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere) sektion 3 undervisere i dansk som andetsprog for voksne) Bo-Kristensen, Mads & Bente Meyer Remediation and Educational Innovation: Transformations of the Language Laboratory, In: Remenyi, Dan (ed). Proceedings of the 2 nd International Conference on e-learning, New York, USA. Reading: Academic Conferences Limited, p (Konfererence i New York) Rybner, Lene & Mads Bo-Kristensen Dansk på mobilen, i: Sprogforum, nr. 37, Kbh: DPU Bo-Kristensen, Mads Det mobile sproglaboratorium, i: Forum for fjernundervisning. Norsk Forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning: Oslo. Bo-Kristensen, Mads & Herluf Schelde Skriften på skærmen: Om underviserens kompetencer i online miljøer, i: Sprogforum, nr. 37. Kbh.: DPU Bo-Kristensen, Mads Når voksne e-lærer, i: Linqx. (internetbaseret tidsskrift om IKT og læring Bo-Kristensen, Mads E-læring, sprog og Integration, i: Sprog & Integration, nr. 2. København: UC2, s Bo-Kristensen, Mads Content Development in Adult Second Language E-learning, i: Remenyi, Dan. Proceedings of the International Conference on e-learning (University of Quebec at Montreal, Canada, June 2006), Reading, UK: Academic Conferences Limited, s Bo-Kristensen. Mads Vurdering af it-materialer til dansk som andetsprog for voksne, i: Sprogforum, nr. 35 Kbh.: Dpb, s

5 Bo-Kristensen, Mads A Proposal for a Multimedia Didactics in CALT and CALL, in: Juel Henrichsen, Peter. CALL for the Nordic Languages: Tools and Methods for Computer Assisted Language Learning. Copenhagen Studies in Language, 30. Copenhagen: Samfundslitteratur, s Medie- og multimedieudgivelser Bo-Kristensen, Mads, Esther Heller & Mette Mølgård Den tredje alder. København: Heller Film (Cd-rom til dansk som andetsprog) Bo-Kristensen, Mads, Lars Fem minifilm: Må vil kan skal gider. Herning:Special pædagogisk forlag (Video til dansk som andetsprog) Bo-Kristensen, Mads, Ingesman, Mads Vesterager Madsen & Herluf Schelde. Se det er dansk. København: Munksgaard. (Cd-rom til dansk som andetsprog) Sprog Fransk og engelsk (flydende) Tysk (mundtligt: godt, skriftligt: godt) Arabisk (til husbehov) 5

Unge og teknologi. Ungdomsforskning:

Unge og teknologi. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Unge og teknologi Foran på bordet ligger hendes mobiltelefon synligt fremme. Men den ringer eller bipper ikke en eneste gang, mens hun sidder der. Hun sidder alene midt mellem alle de

Læs mere

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Sociale medier som læringsredskaber

Sociale medier som læringsredskaber Sociale medier som læringsredskaber Lill Ingstad, studielektor, Copenhagen Business School Margrethe Smedegaard Mondahl, lektor, ph.d., Copenhagen Business School Jonas Rasmussen, cand. ling. merc., undervisningsassistent

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Et forsknings- og udviklingsprojekt initieret og støttet af Nordisk Ministerråd og Undervisningsministeriet Slutrapport ved Ole Goldbech og Albert

Læs mere

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum SPROGFORUM NO. 25 Læringsrum ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777019709 Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum Redaktionen for nr. 25: Leni Dam, Annegret Friedrichsen, Karen Lund, Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Læs mere

en bro til literacy: andetsprog

en bro til literacy: andetsprog Mundtlig sprogudvikling som en bro til literacy: stilladsering af læring hos australske elever med engelsk som andetsprog Dr. Jennifer Hammond, Faculty of Arts and Social Sciences, Education, University

Læs mere

Er der en lærer tilstede?

Er der en lærer tilstede? Er der en lærer tilstede? Kvalitet i virtuel undervisning og feedback på elevernes skriftlige arbejde på hf, hhx, htx og stx No. 11 e-learning Lab Publication Series Center for User-Driven Innovation,

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Hvis kompetenceudvikling er svaret - hvad er så spørgsmålet?

Hvis kompetenceudvikling er svaret - hvad er så spørgsmålet? LOUISE JØRGENSEN Hvis kompetenceudvikling er svaret - hvad er så spørgsmålet? Et casestudie af kompetenceudviklingens spændingsfelt på Hvidovre Hospital 2007 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER HVIS KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier?

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Introduktion, formål og relevans for uddannelserne Introduktion Hvorfor og hvordan gør tværprofessionelt samarbejde

Læs mere

KAPITEL 1 FJERNUNDERVISNING: HVAD, HVORFOR OG FOR HVEM

KAPITEL 1 FJERNUNDERVISNING: HVAD, HVORFOR OG FOR HVEM involveret i læreprocessen. Emner som læringsforudsætninger, rammer, forventede mål, relevant indhold, arbejdsformer og evaluering er detaljeret beskrevet. Forfattere: Pia Melchior Petersen, Danmark og

Læs mere

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag.

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. Lise Schrøder Nanna Westergård-Nielsen Rapport til Dialogforum, September 2011 Fig. 1. Hanne Petersen og Birgit Sanderman øver animation

Læs mere

Haderslev Handelsskole 2010-2011

Haderslev Handelsskole 2010-2011 Haderslev Handelsskole 2010-2011 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

Hvad findes der af litteratur om vejledning? Litteratursøgning med fokus på publicerede, evidensbaserede studier

Hvad findes der af litteratur om vejledning? Litteratursøgning med fokus på publicerede, evidensbaserede studier Hvad findes der af litteratur om vejledning? Litteratursøgning med fokus på publicerede, evidensbaserede studier Gitte Wichmann-Hansen, Berit Eika, og Anne Mette Mørcke, Enhed for Medicinsk Uddannelse,

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin & Venka

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

VIDEN OM LÆ NING Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik

VIDEN OM LÆ NING Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik kriftlighed som omdrejningspunkt for et kommunalt udviklingsprojekt side 22 Fem prinsipper for god skriveopplæring side 60 krivekulturer i folkeskolens

Læs mere

Dansk som andetsprog Forskning i et komplekst fagfelt Karen Lund Professor i dansk som andetsprog DPU Aarhus Universitet

Dansk som andetsprog Forskning i et komplekst fagfelt Karen Lund Professor i dansk som andetsprog DPU Aarhus Universitet Dansk som andetsprog Forskning i et komplekst fagfelt Karen Lund Professor i dansk som andetsprog DPU Aarhus Universitet 1. Professionalisering af et felt og dets aktører Dansk som andetsprog for voksne

Læs mere

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide 70 MONA 2006 4 Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide Annemarie Møller Andersen, Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Kommentar til artiklen Analyse og design

Læs mere

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Denne artikel sammenfatter de væsentligste spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med agenturets projekt om elevvurderinger i et inkluderende

Læs mere

Welcome to e-learning lab center for user driven innovation, learning and design

Welcome to e-learning lab center for user driven innovation, learning and design Welcome to e-learning lab center for user driven innovation, learning and design Pernille Andersen, Ellen Christiansen, Jacob Davidsen, Ulla Ringtved, Thomas Ryberg Contacts Sider: E-Learning Lab (http://www.ell.aau.dk)

Læs mere

Børnekultur, leg, læring og interaktive medier

Børnekultur, leg, læring og interaktive medier Børnekultur, leg, læring og interaktive medier Carsten Jessen & Camilla Balslev Nielsen Danmarks Pædagogiske Universitet (uddrag fra The changing face of children s play culture, Lego Learning Institute

Læs mere

Udvikling af literacy

Udvikling af literacy Udvikling af literacy i scenariebaserede undervisningsforløb Jeppe Bundsgaard, ph.d. og lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Morten Misfeldt, ph.d. og lektor, Institut for

Læs mere

KVALITET I PH.D-FORLØB

KVALITET I PH.D-FORLØB FORL PHD ØB KVALITET I PH.D-FORLØB En undersøgelse blandt ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Kim Jesper Hermann, Gitte Wichmann-Hansen, Torben K. Jensen KVALITET I PH.D.-FORLØB 1 Rapportens forfattere

Læs mere

Et af de mange mål med den kliniske ITarbejdsplads,

Et af de mange mål med den kliniske ITarbejdsplads, Vil elektroniske patientjournaler overflødiggøre lægesekretærer på de danske sygehuse? Pernille Bertelsen Artiklen viser hvordan en participatorisk teknologianalysemetode kan bidrage til et indblik i den

Læs mere