Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer"

Transkript

1 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med periodevise udsving i renteniveauet medført betydelig aktivitet blandt boligejere i form af aktiv gældspleje af deres realkreditlån. Gennem de sidste 1 år er der således foretaget ekstraordinære udtrækninger af realkreditobligationer for mia.kr. Til sammenligning var den cirkulerende mængde realkreditobligationer i marts 23 på 1.58 mia.kr. Udviklingen på realkreditmarkedet igennem de sidste 1 år kan lidt forenklet opdeles i to faser. Fra begyndelsen af 199'erne skete der først en omlægning af realkreditlån fra højt forrentede til lavt forrentede obligationer. I slutningen af 199'erne og frem til i dag er der derudover foretaget en udskiftning af de traditionelle konverterbare realkreditlån med rentetilpasningslån. Effekten af disse konverteringer har bl.a. været, at realkreditobligationer med en kupon på 8 pct. eller derover i dag udgør en meget begrænset del af den cirkulerende mængde realkreditobligationer. Hertil kommer, at også en stor del af de 3-årige realkreditobligationer med en kupon på 6 pct. og 7 pct., som er blevet udstedt inden for de sidste 1 år, allerede er forsvundet fra markedet igen, fordi de enten er blevet opkøbt i markedet eller ekstraordinært udtrukket. Eksempelvis er udeståendet i den 3-årige realkreditobligation med en kupon på 6 pct. og udløb i 226 allerede nu reduceret til kun 29 pct. af det højeste udestående beløb. Hvis de eneste reduktioner havde været de ordinære udtrækninger, ville den cirkulerende mængde i serien have været 87 pct. Varigheden af en 3-årig realkreditobligation ændrer sig i takt med renteniveauet. Uden konverteringsretten ville en 3-årig realkreditobligation med en kupon på 6 pct. eller 7 pct. typisk have en varighed på mellem 8-1 år. Imidlertid er muligheden for førtidig indfrielse medvirkende til, at varigheden for disse serier er langt lavere, når kursen kommer tæt på eller overstiger (pari).

2 6 UDVIKLINGEN I DEN VÆGTEDE KUPON FOR DE CIRKULERENDE REALKREDITOBLIGATIONER SAMT RENTEN PÅ DEN 1-ÅRIGE STATSOBLIGATION Figur 1 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, Den 1-årige statsobligation Vægtet kupon (cirkulerende mængde) Anm.: Den vægtede kupon er baseret på den cirkulerende mængde realkreditobligationer, herunder rentetilpasningsobligationerne, opgjort til nominel værdi på månedsbasis. Beregningerne er ekskl. indeksobligationer samt variabelt forrentede obligationer. Kilde: Københavns Fondsbørs, Danmarks Nationalbank samt egne beregninger. UDVIKLINGEN I KUPONSAMMENSÆTNINGEN PÅ REALKREDITMARKEDET I takt med, at det generelle renteniveau er faldet siden begyndelsen af 199 erne, har kuponsammensætningen af den cirkulerende mængde realkreditobligationer ændret sig. Der bliver nu udstedt realkreditobligationer med en lavere kupon end før. Den vægtede kupon på de bagvedliggende realkreditobligationer er således faldet fra et niveau på omkring 8 pct. i midten af 199'erne til nu under 5,5 pct., jf. figur 1. Gennem de sidste 1 år har låntagerne i stort omfang omlagt højtforrentede realkreditlån til lån med lavere kupon. Med den voksende popularitet af rentetilpasningslån 1 fra slutningen af 199 erne begyndte der også at ske omlægninger fra de traditionelle konverterbare realkreditlån til rentetilpasningslån. Andelen af de højtforrentede realkreditobligationer (i denne artikel betegnelsen for realkreditobligationer med en kupon på 9, 1, 11 og 12 pct.) har været faldende siden Fra at udgøre 63 pct. af den samlede cirkulerende mængde realkreditobligationer i midten af 199'erne udgør de i dag kun 1 pct., jf. figur 2. 1 For en nærmere gennemgang af rentetilpasningslån henvises til Anders Møller Christensen og Kristian Kjeldsen, Rentetilpasningslån, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 22.

3 61 KUPONSAMMENSÆTNINGEN AF DEN CIRKULERENDE MÆNGDE REALKREDITOBLIGATIONER Figur 2 Andel, pct kupon 5 kupon 6 kupon 7 kupon 8 kupon Højkuponer Anm.: 4 kupon: Obligationer med kupon på 3, 3½, 4 eller 4½ pct., 5 kupon: Obligationer med kupon på 5 eller 5½ pct., 6 kupon: Obligationer med kupon på 6 eller 6½ pct., Højkupon: Obligationer med kupon på 9, 1, 11 eller 12 pct. Opgørelsen af kuponsammensætningen er baseret på den cirkulerende mængde realkreditobligationer, herunder rentetilpasningsobligationerne, opgjort til nominel værdi på månedsbasis. Beregningerne er ekskl. indeksobligationer samt variabelt forrentede obligationer. December-tallene fra er påvirket af de afholdte auktioner over obligationerne, der ligger til grund for rentetilpasningslånene. I januar 21 faldt andelen af obligationer med en kupon på 4 pct. Dette skyldtes, at den afholdte auktion i december 2 i forbindelse med finansieringen af rentetilpasningslånene hovedsageligt bestod af obligationer med en kupon på 5 pct. Kilde: Københavns Fondsbørs, Danmarks Nationalbank samt egne beregninger. Den traditionelle boligfinansiering for låntagere har været baseret på konverterbare realkreditobligationer. Gennem de sidste 1 år har disse obligationer typisk haft en kupon på 6 pct. eller 7 pct. Andelen af realkreditobligationer med en kupon på 6 pct. har fra 1994 til 1998 ligget mellem 3-35 pct. af den samlede cirkulerende mængde realkreditobligationer. Efter en voksende tilgang sidst i 199'erne steg andelen af 6 pct. kuponer til over 5 pct. De sidste par år har andelen ligget mellem 35-4 pct. I april 23 var den cirkulerende mængde af 6 pct. kuponer 42 mia.kr. Andelen af realkreditobligationer med en kupon på 7 pct. har været igennem et mere varierende forløb og udgør nu omkring 5 pct. af den samlede cirkulerende mængde af realkreditobligationer. Rentetilpasningslån, som blev introduceret i midten af 199'erne 1, er hovedsageligt blevet finansieret ved udstedelser af inkonverterbare obligationer med en kupon på 4 pct. og i mindre grad 5 pct. 1 Rentetilpasningslån har tidligere været anvendt på det danske realkreditmarked i perioden , jf. Peter Engberg Jensen, Realkreditlån med rentetilpasning en større succes denne gang, Finans/Invest, december 1997.

4 62 UDVIKLINGEN I DEN CIRKULERENDE MÆNGDE FOR DE 3-ÅRIGE REALKREDITOBLIGATIONER MED KUPON PÅ 7 PCT. Figur 3 Ekstraordinære udtrækninger i pct. af aktuelt udestående Mia.kr dec 95 dec 96 dec 97 dec 98 dec 99 dec dec 1 dec 2 Ekstraordinære udtrækninger (venstre akse) I alt 7-26'ere 7-29'ere 7-32'ere Anm.: Figuren er baseret på daglige observationer fra samtlige realkreditinstitutter med udstedelser i 7-32'ere, 7-29'ere og 7-26'ere (alle med 4 terminer) og opgjort til nominel værdi. De ekstraordinære udtrækninger samt i alt er summen af værdierne for 7-32'eren, 7-29'eren og 7-26'eren. De samlede ekstraordinære udtrækninger for de enkelte terminer vises kun, hvis de er større end 2 mia.kr. UDVIKLINGEN I DE 3-ÅRIGE REALKREDITOBLIGATIONER MED EN KUPON PÅ 7 PCT. De seneste 3-årige realkreditobligationer med en kupon på 7 pct. består af tre serier 1 med udløb i henholdsvis 232, 229 og 226. I april 23 var den cirkulerende mængde i de tre serier på 55 mia.kr., jf. figur 3. Den 3-årige realkreditobligation med en kupon på 7 pct. og udløb i 229 (7-29'eren) blev åbnet i efteråret 1996 og lukket igen 3 år senere. Allerede i 7-29'erens åbningsperiode var det i en længerevarende periode ikke muligt at udstede nye lånetilbud, fordi kursen oversteg pari 2. Der har været adskillige ekstraordinære udtrækninger i serien på mellem 1-2 pct., hvorfor den aktuelle cirkulerende mængde er blevet reduceret til godt 14 pct. i forhold til det tidspunkt, hvor den cirkulerende mængde i serien var på sit højeste niveau. Denne udvikling er vist ved 1 I denne artikel dækker en serie over alle de fondskoder (dvs. forskellige udstedelser), som har den samme kupon, udløb og antal terminer. Serien 7-29'eren dækker fx over 8 forskellige fondskoder, der alle har en kupon på 7 pct., udløber i 229 og har 4 årlige terminer. Betegnelsen "seneste" refererer til, at alle de viste serier er åbnet i løbet af 199'erne. 2 Blandt realkreditinstitutterne er der indgået en kollegial aftale om, at der ikke må afgives lånetilbud, der indebærer udstedelser af konverterbare realkreditobligationer over kurs pari. Allerede afgivne lånetilbud, som kan gælde op til 6 måneder, er dog undtaget.

5 63 UDVIKLINGEN I 7-29'EREN Figur Serielukning Kurs sep 96 sep 97 sep 98 sep 99 sep sep 1 sep 2 Ekstraordinære udtrækninger i pct. af aktuelt udestående Pool factor Kurs (højre akse) Anm.: Figuren er baseret på daglige observationer fra samtlige realkreditinstitutter med udstedelser i 7-29'eren (alle med 4 terminer). Opgørelsen af pool factoren samt de ekstraordinære udtrækninger er baseret på nominelle værdier. Beregningen af de ekstraordinære udtrækninger er baseret på den aktuelle cirkulerende mængde. De samlede ekstraordinære udtrækninger for de enkelte terminer vises kun, hvis de er større end 2 mia.kr. Kursen er et vægtet gennemsnit af kurserne på de enkelte fondskoder. den såkaldte "pool factor" 1, jf. figur 4. I april 23 udgjorde den cirkulerende mængde 17 mia.kr., hvilket skal sammenholdes med den maksimale cirkulerende mængde på 127 mia.kr. medio 1998, dvs. knap 5 år tidligere. For de to øvrige 3-årige realkreditobligationer med en kupon på 7 pct., henholdsvis 7-32'eren og 7-26'eren, gør det samme billede sig gældende. I de perioder, hvor kurserne er kommet over pari, er der foretaget ekstraordinære udtrækninger, hvorved de cirkulerende mængder er blevet reduceret betydeligt. I april 23 var pool factoren for 7-32'eren og 7-26'eren på henholdsvis 25 pct. og 17 pct., jf. bilag 1. UDVIKLINGEN I DE 3-ÅRIGE REALKREDITOBLIGATIONER MED EN KUPON PÅ 6 PCT. De seneste serier af de 3-årige realkreditobligationer med en kupon på 6 pct. har udløb i henholdsvis 235, 232, 229 og 226. I april 23 var den samlede cirkulerende mængde i de fire serier 323 mia.kr., jf. figur 5. 1 Pool factoren viser den aktuelle cirkulerende mængde realkreditobligationer i en serie i forhold til seriens maksimale udestående. De viste pool factorer er ikke blevet korrigeret for de kendte ekstraordinære udtrækninger. Disse vil først påvirke pool factoren på terminsdatoen. I forbindelse med investeringsovervejelser eller ved brug af risikomodeller, vil det imidlertid være relevant at inddrage de ekstraordinære udtrækninger, så snart de er kendt.

6 64 UDVIKLINGEN I DEN CIRKULERENDE MÆNGDE FOR DE 3-ÅRIGE REALKREDITOBLIGATIONER MED KUPON PÅ 6 PCT. Figur 5 Ekstraordinære udtrækninger i pct. af aktuelt udestående Mia.kr dec 95 dec 96 dec 97 dec 98 dec 99 dec dec 1 dec 2 Ekstraordinære udtrækninger (venstre akse) I alt 6-26'ere 6-29'ere 6-32'ere Anm.: Figuren viser alle 6-32'ere, 6-29'ere og 6-26'ere fra samtlige realkreditinstitutter (alle med 4 terminer) opgjort til nominel værdi. De ekstraordinære udtrækninger samt i alt er summen af værdierne for 6-35'eren, 6-32'eren, 6-29'eren og 6-26'eren. De samlede ekstraordinære udtrækninger for de enkelte terminer vises kun, hvis de er større end 2 mia.kr. I den nye serie med udløb i 235 (6-35'eren), som i september 22 erstattede 6-32'eren, kan der ikke længere udstedes lånetilbud, fordi kursen oversteg pari i december 22. Der cirkulerer for i alt 28 mia.kr. i denne serie. Også for de 3-årige realkreditobligationer med en kupon på 6 pct. er der inden for en kort årrække sket et markant fald i den cirkulerende mængde. Men i modsætning til obligationerne med en kupon på 7 pct. har 6 pct. kuponerne frem til medio 22 (stort set) ligget under kurs pari. Nedgangen i den cirkulerende mængde realkreditobligationer er derfor ikke sket som ekstraordinære udtrækninger, men hovedsageligt som obligationskøb i markedet. For den 3-årige realkreditobligation med en kupon på 6 pct. og udløb i 226 (6-26'eren), den primære udstedelsesobligation i forbindelse med den betydelige konverteringsbølge i , er den cirkulerende mængde blevet reduceret til 29 pct. i forhold til tidspunktet, hvor den cirkulerende mængde var på sit højeste niveau. Nedgangen skyldes kun i meget begrænset omfang ekstraordinære udtrækninger, jf. figur 6. Den helt overvejende del af obligationerne er derimod blevet opkøbt i markedet til kurser under pari. I april 23 udgjorde den cirkulerende mængde 52 mia.kr. sammenlignet med den maksimale cirkulerende

7 65 UDVIKLINGEN I 6-26'EREN Figur 6 Kurs Serielukning dec 95 dec 96 dec 97 dec 98 dec 99 dec dec 1 dec 2 Ekstraordinære udtrækninger i pct. af aktuelt udestående Pool factor Beregnet pool factor (kun ordinære udtrækninger) Kurs (højre akse) Anm.: Figuren viser 6-26'eren fra samtlige realkreditinstitutter (alle med 4 terminer). Opgørelsen af pool factoren samt de ekstraordinære udtrækninger er baseret på nominelle værdier. 6-26'eren nåede allerede sit maksimale udestående på 182 mia.kr. medio 1994, hvilket imidlertid ikke fremgår af figuren. Det skyldes, at der kun er daglige observationer tilbage fra ultimo Beregningen af de ekstraordinære udtrækninger er baseret på den aktuelle cirkulerende mængde. De samlede ekstraordinære udtrækninger for de enkelte terminer vises kun, hvis de er større end 2 mia.kr. Kursen er et vægtet gennemsnit af kurserne på de enkelte fondskoder. Den beregnede pool factor er baseret på en annuitetsobligation. mængde på 182 mia.kr. medio Under forudsætning af at samtlige 6-26'ere var blevet udstedt primo 1996, ville den forventede pool factor i 23 havde været 87 pct., hvis de eneste reduktioner havde været de ordinære udtrækninger. Først omkring 219 ville seriens pool factor være reduceret til 29 pct. For de to øvrige 3-årige realkreditobligationer med en kupon på 6 pct. tegner der sig et tilsvarende billede. I april 23 var pool factoren for henholdsvis 6-32'eren og 6-29'eren således 87 pct. og 48 pct., jf. bilag 1. KONVERTERINGSBØLGER OG FINANSIERINGSALTERNATIVER Reduktionen i de 3-årige 7 pct. kuponer er kommet i to omgange. De første ekstraordinære udtrækninger i 7-29'erne og 7-26'erne begyndte medio 1998 og varede frem til I den periode blev de to serier tilsammen reduceret med 7 mia.kr., jf. figur 3. Selv om det er vanskeligt at vurdere låntagernes nye finansieringsvalg med sikkerhed, var der i samme periode en stigende tilgang af 3-årige 5 pct. kuponer, hvilket kunne tyde på, at en del låntagere i den periode har foretaget en nedkonvertering med uændret eller lidt længere løbetid, jf. figur 2. For en

8 66 INDFRIELSE OG KONVERTERINGER AF REALKREDITLÅN FORSKELLIGE BEGREBER Boks 1 Hvis låntager ønsker at indfri et realkreditlån (før tid) i sit realkreditinstitut, kan det principielt foretages på to måder: Enten som en obligationsindfrielse eller en kontantindfrielse 1. Obligationsindfrielse: Uanset lånetype kan låntager til ethvert tidspunkt indlevere obligationer af samme type (fondskode), der ligger til grund for realkreditlånet og derved indfri sit lån. Dette sker ved opkøb i markedet. Kontantindfrielse: For konverterbare realkreditlån kan obligationsrestgælden derudover altid indfries til kurs (pari). Konverteringer: Hvis indfrielsen af realkreditlånet er finansieret ved en ny låneoptagelse i et realkreditinstitut, er der tale om en konvertering. Hvis det generelle renteniveau falder, kan det være fordelagtigt for låntager at foretage en nedkonvertering, dvs. det gamle lån, der er baseret på obligationer med en højere kupon, indfries til kurs pari, og der optages et nyt lån til en lavere rente og dermed en lavere ydelse. Opkonverteringer sker derimod i perioder med rentestigninger, dvs. at det eksisterende lån indfries og erstattes af et nyt lån baseret på obligationer med en højere kupon. Virkningen af en opkonvertering er en lavere restgæld på lånet, idet det nye lån kan udstedes til en højere kurs (på grund af den højere kupon), end det gamle lån skal indfries til. Størrelsen af den nye ydelse vil typisk blive højere. Låntager har med en opkonvertering mulighed for en efterfølgende nedkonvertering, hvis der på et senere tidspunkt indtræffer et rentefald. Opkonvertering sker altid ved obligationsindfrielse. En skrå konvertering er betegnelsen for, at et konverterbart realkreditlån udskiftes med et inkonvertertbart, dvs. et rentetilpasningslån eller omvendt. Renten på et rentetilpasningslån er fastsat efter renteniveauet i den korte ende af rentekurven. Det kan være en umiddelbar fordel for låntager at optage et rentetilpasningslån, specielt når den korte rente er lavere end den lange rente, men samtidigt ændres lånets risikoprofil. 1 I statistikkerne vil låntagers indfrielse af realkreditlån figurere som en "Førtidig indfrielse" på lånesiden og som "Afgang på anden måde" eller "Afgang ved ekstraordinær udtrækning" på obligationssiden. nærmere gennemgang af begreber i forbindelse med realkreditfinansiering henvises til boks 1. Den næste periode med store ekstraordinære udtrækninger af de 3-årige 7 pct. kuponer startede til januar terminen 21. Fra 21 og frem til i dag har der været ekstraordinære udtræk-

9 67 CIRKULERENDE MÆNGDE AF REALKREDITOBLIGATIONER FORDELT PÅ UDVALGTE OBLIGATIONSSERIER OG UDLÅNSTYPER Figur 7 Mia.kr Andel, pct Rentetilpasningslån 3-årige 7 pct. kuponer 3-årige 6 pct. kuponer Øvrige realkreditobligationer Andel af rentetilpasningslån (højre akse) Anm.: Rentetilpasningslån, øvrige realkreditobligationer samt de 3-årige obligationsserier er opgjort til nominel værdi på månedsbasis. 3-årige 7 pct. kuponer: 7-32, 7-29 og 7-26, 3-årige 6 pct. kuponer: 6-35, 6-32, 6-29 og Data for rentetilpasningslån findes fra og med januar December-tallene fra er påvirket af de afholdte auktioner over obligationerne, der ligger til grund for rentetilpasningslånene. Kilde: Nordea Analytics, Danmarks Nationalbank samt egne beregninger. ninger for 15 mia.kr., og det vurderes, at en stor del af låntagerne har valgt at refinansiere sig med rentetilpasningslån, jf. figur 7. Således er andelen af rentetilpasningslån i forhold til den cirkulerende mængde realkreditobligationer vokset fra 2 pct. i starten af 1999 til at udgøre 27 pct. i marts 23. Gennem de sidste 1 år har kursen på 3-årige 6 pct. kuponer stort set ligget under pari frem til medio 22, hvorfor reduktionen i disse serier hovedsageligt har været i form af obligationskøb. Der tegner sig ikke et klart billede af finansieringsalternativerne hos disse låntagere indtil slutningen af 199'erne, hvor rentetilpasningslånene for alvor vandt indpas. Det skal dog bemærkes, at i en kort periode på et par måneder medio 2 var der en øget tilgang af 3-årige 8 pct. kuponer på i alt 26 mia.kr. Dette kunne tale for, at nogle låntagere foretog opkonverteringer i denne periode. Den generelle ejendomshandel kan også have betydning for reduktionen af de 3-årige realkreditobligationer med en kupon på 6 pct. og 7 pct., idet låntager kan vælge at finansiere boligkøbet på anden måde end den foregående ejer. Den konverteringsret, der er indbygget i de 3-årige realkreditobligationer, betyder, at den korrigerede varighed er mere følsom over for

10 68 renteudviklingen, end tilfældet er for inkonverterbare obligationer 1. Hvis der ikke korrigeres for konverteringsretten, ville en 3-årig realkreditobligation have en varighed på mellem 8-1 år. Inddrages konverteringsretten derimod i bestemmelsen af varigheden, vil renteudviklingen influere på varigheden. Eksempelvis kan et rentefald gøre det attraktivt for låntager at foretage en nedkonvertering, og varigheden vil som en konsekvens deraf blive reduceret. 1 For en nærmere gennemgang af varighedsbegrebet henvises til Peter Jayaswal, Nationalbankens indenlandske fondsbeholdning, denne Kvartalsoversigt, side 43.

11 69 BILAG 1: UDVIKLINGEN I DE 3-ÅRIGE REALKREDITOBLIGATIONER MED EN KUPON PÅ 6 OG 7 PCT. UDVIKLINGEN I 7-32'EREN Serielukning Figur B1 Kurs aug 99 aug aug 1 aug 2 Ekstraordinære udtrækninger i pct. af aktuelt udestående Pool factor Kurs (højre akse) Anm.: Figuren er baseret på daglige observationer fra samtlige realkreditinstitutter med udstedelser i 7-32'eren (alle med 4 terminer). Opgørelsen af pool factoren samt de ekstraordinære udtrækninger er baseret på nominelle værdier. Beregningen af de ekstraordinære udtrækninger er baseret på den aktuelle cirkulerende mængde. De samlede ekstraordinære udtrækninger for de enkelte terminer vises kun, hvis de er større end 2 mia.kr. Kursen er et vægtet gennemsnit af kurserne på de enkelte fondskoder. 94 UDVIKLINGEN I 7-26'EREN Figur B2 Kurs Serielukning 84 8 dec 95 dec 96 dec 97 dec 98 dec 99 dec dec 1 dec 2 Ekstraordinære udtrækninger i pct. af aktuelt udestående Pool factor Kurs (højre akse) Anm.: Figuren er baseret på daglige observationer fra samtlige realkreditinstitutter med udstedelser i 7-26'eren (alle med 4 terminer). Opgørelsen af pool factoren samt de ekstraordinære udtrækninger er baseret på nominelle værdier. Beregningen af de ekstraordinære udtrækninger er baseret på den aktuelle cirkulerende mængde. De samlede ekstraordinære udtrækninger for de enkelte terminer vises kun, hvis de er større end 2 mia.kr. Kursen er et vægtet gennemsnit af kurserne på de enkelte fondskoder. 76

12 7 UDVIKLINGEN I 6-32'EREN Figur B3 Kurs Serielukning 84 sep 99 sep sep 1 sep 2 Ekstraordinære udtrækninger i pct. aktuelt udestående Pool factor Kurs (højre akse) Anm.: Figuren er baseret på daglige observationer fra samtlige realkreditinstitutter med udstedelser i 6-32'eren (alle med 4 terminer). Opgørelsen af pool factoren samt de ekstraordinære udtrækninger er baseret på nominelle værdier. Beregningen af de ekstraordinære udtrækninger er baseret på den aktuelle cirkulerende mængde. De samlede ekstraordinære udtrækninger for de enkelte terminer vises kun, hvis de er større end 2 mia.kr. Kursen er et vægtet gennemsnit af kurserne på de enkelte fondskoder. UDVIKLINGEN I 6-29'EREN Serielukning Figur B4 Kurs sep 96 sep 97 sep 98 sep 99 sep sep 1 sep 2 Ekstraordinære udtrækninger i pct. af aktuelt udestående Pool factor Kurs (højre akse) Anm.: Figuren er baseret på daglige observationer fra samtlige realkreditinstitutter med udstedelser i 6-29'eren (alle med 4 terminer). Opgørelsen af pool factoren samt de ekstraordinære udtrækninger er baseret på nominelle værdier. Beregningen af de ekstraordinære udtrækninger er baseret på den aktuelle cirkulerende mængde. De samlede ekstraordinære udtrækninger for de enkelte terminer vises kun, hvis de er større end 2 mia.kr. Kursen er et vægtet gennemsnit af kurserne på de enkelte fondskoder.

Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 1970

Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 1970 35 Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 97 Ulrik Knudsen og Michael Sand, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det danske obligationsmarked er ændret markant siden 97. Dengang

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Læs mere

Danske realkreditobligationer under den finansielle uro

Danske realkreditobligationer under den finansielle uro Kvartalsoversigt - 3. kvartal 29 51 Danske realkreditobligationer under den finansielle uro Carsten Andersen, Handelsafdelingen og Claus Johansen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING I

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici Bekendtgørelse nr. 1190 af 17. december 2003 Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici I medfør af 20, stk. 2, 21, 26, stk. 4, og 39, stk.

Læs mere

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt. 216 3. kvt. 216 4. kvt. 216 1. kvt. 217 2. kvt. 217 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto-

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Model-baseret Realkreditrådgivning

Model-baseret Realkreditrådgivning DDF præsentation, den 20 marts 2012 Model-baseret Realkreditrådgivning Kourosh M. Rasmussen & Claus A. Madsen kmar@fineanalytics.com cam@fineanalytics.com 1 Låneunivers Mange nye produkter siden 1996.

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 15.

DANMARKS NATIONALBANK 15. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 15. DECEMBER 216 STRATEGIMEDDELELSE Strategi for statens låntagning og risikostyring i 217 Uændrede sigtepunkter for salg Fokus på 2- og 1-årige obligationer Staten vil fortsat

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Valg af låntype og renteprocent Årsberetning 1997 Renteudviklingen i 1990'erne har ført til en række låneomlægninger. Da renten i 1993 faldt til et markant lavt niveau,

Læs mere

realkreditobligationer

realkreditobligationer Løbetidsforlængelse af realkreditobligationer indledning Nationalbanken ser med tilfredshed på, at Folketinget 11. marts 2014 vedtog en lovændring 1, der indfører betinget løbetidsforlængelse for de realkreditobligationer,

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Nasdaq Copenhagen og pressen. 5. november 2015. Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Nasdaq Copenhagen og pressen. 5. november 2015. Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Til Nasdaq Copenhagen og pressen 5. november 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af RenteMax-lån på

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 9. MAJ 2011 Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 2 Hovedkonklusioner 239.000 låntagere omlagde og/eller optog tillægslån i 2010 Opsparing,

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere