Autoriseret agent. Flyselskabet. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. truffet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autoriseret agent. Flyselskabet. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. truffet."

Transkript

1 GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer på flyselskabets flyvninger. Bagage De personlige ejendele, passageren medbringer på rejsen. Medmindre e andet udtrykkelig er bestemt, omfatter dette både indchecket bagage og håndbagage. Bagagekvittering Den del af bagagekuponen, passagerenn modtager som kvittering for indchecket bagage. Bagagekupon Et dokument udstedt af flyselskabet udelukkende for at identificere indchecket bagage. Billet Ved billet forstås det af flyselskabet eller dets samarbejdspartnere udstedte, gyldige rejsedokument, bagagekvittering og gældende kontraktvilkår, som passageren har fået udleveret før ombordstigning eller efter bekræftelse på pladsbestilling, også hvor ekspeditionen er foretaget elektronisk eller telefonisk. Elektronisk eller telefonisk billettering g Udstedes af flyselskabet, ellerr på dets vegne. En billet, der bookes b vedd billetbestilling online eller over telefon. Flyselskabet DAT forkortelse for Danish Air Transport. Force majeure En usædvanlig og uforudset hændelse uden for DAT s kontrol, hvis konsekvenser ikke kunne været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, blev truffet. Frivillige ilandstigning En ilandstigning under en rejse, efter anmodning fra en passager, under en mellemlanding mellem afrejselufthavn og ankomstlufthavn, accepteret af flyselskabet på forhånd. Håndbagage/kabinebagage Bagage, som ikke er indchecket. Indchecket bagage Bagage, som flyselskabet har taget ansvar for og har udstedt en bagagekvitteringg for.

2 Indcheckningsfrist Det af flyselskabet fastsatte klokkeslæt, hvor man skal have afsluttet check-in-proceduren og modtaget sit boardingkort. Konvention En eller flere af de internationale regler, som gælder for transportaftalen. Passager Enhver person ud over besætningsmedlemmer, som befordres eller skal befordres med et luftfartøj på grundlagg af en flybillet. Regulæree mellemlandinger De lufthavne ud over afrejselufthavnen og ankomstlufthavnen, som er angivet i passagerens billet eller i flyselskabets rutetider som mellemlandingssteder på passagerens rejserute. Rejserutee billetkvittering Et dokument eller dokumenterr som flyselskabet udsteder til passagerep r, som indeholder passagerens navn, rejseinformation og meddelelser. Skade Omfatter død, personskader, tab, t delvis tab, tyveri eller anden skade, som måtte opstå på grund af eller i forbindelse med flytransport. SDR En særlig trækningsrettighed defineret af Den Internationale Pengefond. Tarif Den pris, som flyselskabet harr offentliggjort, og som er blevet registreret som tarif hos myndighederne i de lande, der forlangerr dette. Artikel 2. Anvendelser 2.1 Generelt Disse generelle vilkår er flyselskabets befordringsvilkår, som der henvises til i flyselskabets billetter eller elektroniske bestillingsdokumentation. Bortset fra bestemmelserne i artikel 2.3 gælder de for al befordring af passagerer og bagage udført af flyselskabet, og for andre tjenester leveret af flyselskabet, betalt eller ikke. Befordringsvilkårenee supplerer flyselskabets bestemmelser angivet a i billet eller i elektronisk bestillingsdokumentation. 2.2 Preseptoriske lovregler Flyselskabets generelle vilkår for befordring gælder, såfremt de ikke strider mod gældende tariffer eller love. I tilfælde, hvor der er modstrid mellem dissee vilkår og gældendee tariffer eller love, skal tariffer og/eller love altid gå forud for flyselskabets befordringsvilkår.

3 2.3 Flyselskabets befordringsvilkår ogg de generelle befordringsvilkår Hvis der er uoverensstemmelser mellemm DAT s befordringsvilkår og dee alment gældende, generelle vilkår, har de sidste fortrinsret.. Artikel 3. Billetter 3.1 Generelt a) Billetten udgør et bevis på kontraktind dgåelse mellem flyselskabet ogg den passager, hvis navn fremgår af billetten. b) Befordring på en flyvning skal kun godtages for personer, som har fået udstedt en billet, Flyselskabet vil kun yde befordring til den, hvis navn fremgårr af billetten. Passageren kan blive bedt om at identificere sig. Som gyldig legitimation regnes gyldigt pas, gyldigt bank/kreditkort med personligt billede, gyldigt kørekort og værnepligtsbog. Passagerer, som rejser med børn underr 2 år, skal efter anmodning fremvise barnets fødselsattest. Hvis passageren ikke kan godtgøre, at vedkommende err den, hvis navn fremkommer i billetten, vil flyselskabet kunne nægte befordring. c) Hvis man har mistet eller glemt sin booking-dokumentation, kan mann henvende sig til personalet i check-in i den pågældende lufthavn eller evt. telefonisk kontakte DAT s kundecenter. 3.2 Billettens gyldighed En billet er kun gyldig, så længe den er bekræftet ifølge flyselskabets regler beskrevet i artikel 6.1 Artikel 4. Frivillige ilandstigninger Flyselskabet kan give passagerer tilladelse til at gå fra bordee under regulære mellemlandinger, hvis lokale myndighed er eller flyselskabetss generellee vilkår tillader dette. Artikel 5. Billetpriser og afgifter 5.1 Generelt Billetpriserne gælder kun til befordring mellem afrejselufthavn og ankomstlufthavn, hvis andet ikke er specielt angivet. Priserne gælder ikke for transport mellemm lufthavne eller mellem lufthavnes terminaler. Billetprisen beregnes i henholdd til den pris, som gælder den dag man bestiller billetten til en rejse på bestemt dato og bestemt rejserute. Ændrer man rejserute eller dato for rejse, kan dette medføre ændring i billetprisen. 5.2 Gyldige priser Gyldige priser er priser, der gælder på tidspunktet for reservationen. Priserne kan variere, efter hvor mange sæder, der fortsat f er ledige. Flyselskabet kan k ikke garantere, at der vil være ledige billetter inden for alle prisgrupper. 5.3 Skatter og afgifter Gældendee skatter og afgifter, som pålægges af offentlige myndighederr eller lufthavnsmyndigheder, skal betales af passageren. Når passageren bestiller billetten, vil han/hun få information om de skatter og afgifter, som ikke err inkluderett i billetprisen. Skatter og afgifter pålagt flyrejser ændres fra tid til anden og kan derforr blive pålagt, efter at billetten er bestilt og/eller udstedt. Passageren må i så tilfælde betalee for den

4 prisstigning, som har fundet sted fra denn dato han bestilte ogg købte billetten og til afrejsedatoen. Hvis en sådan skat eller afgift fjernes eller reduceres, således at den ikke længere gælder for passagerens rejse på afrejsedagen, har passageren krav på tilbagebetaling, dersom han tager kontakt med flyselskabet. 5.4 Valutaa Billetpriser og skatter skal betales i den valuta, som flyselskabet angiver på pladsbestillingstidspunktet. 6.1 Bestillingsbetingelser Passageren erkender, at de personoplysninger, flyselskabet har modtaget, er givet med den hensigt at købe en billet. Derudover r eventuelt også tilrettelæggelsee af specielle faciliteter for funktionshæmmede og/eller andre specielle ønsker som passageren måtte have. I overensstemmelse med disse forudsætninger giver passagerenp n flyselskabet ret til at gemmee og til at bruge sådanne data samt til at videregive dem til egne kontorer, autoriserede agenter, de aktuelle myndigheder og andet flyselskab eller andre, som udfører de tjenester, som er nævnt ovenfor. Passagerens personoplysninger vil ikke blive brugt i markedsføringsøjemed, medmindre passageren på forhånd har givet tilladelse til dette. a) Billetten bliver kun bekræftet eller er kun at regne som bekræftet, når betaling er modtaget. Bliver billetten ikke betalt inden for den fastsatte betalingsfrisb st opgivet af flyselskabet eller dets autoriserede agent, kan flyselskabet frit annulleree passagerens bestilling. b) Flyselskabets billetpriser err etableret omkring rettigheder, der tilkendegiver om passageren har ret til at ændre eller annullere sin pladsbesti lling eller ej. Disse billetpriser og rettigheder står fast ved bestillingstidspunktet, og begrænsninger eller afgifterr for ændring/annullering af billet bliver oplystt passageren på dette tidspunkt. 6.2 Seating Flyselskabet tildeler ikke et specifikt sæde i flyet (der er free seating) 6.3 Annullering af billet Alle billetter, som ikke blev benyttet på en flyvning, bliver ugyldige og vil ikke blive refunderet. Skatter og afgifter refunderess på forespørgsel. Billetter somm sælges til fuld pris vil dog, hvis flyselskabets gældende regler på bestillingstidspunktet tillader det, give mulighed for at ændre til en anden afgang eller at få det fuldee beløb refunderet indenfor tre måneder efter planlagt flyvning. Der ydes en 24 timers fortrydelsesret fra booking. Inden for dette tidsrum kan billetten uanset type annulleres og det fulde f beløbb refunderes. Billetten kan inden for dette tidsrum ligeledes ændres gebyrfrit dog evt med merpris, hvis samme billettype ikke er tilgængelig på alternativt ønsket afgang. Artikel 7. Indcheckning og ombordstig gning 7.1 Sidste frist for fremmøde ved check-in varierer fra lufthavn til lufthavn og destination. Flyselskabet anbefaler, at passageren selv indhenter information om disse tidsfrister og

5 overholde dem. Flyselskabet forbeholder sig retten til at annullere billetten, hvis passageren ikke efterkommer de givne tidsfrister og krav for check-in. Tidsfrister for Check-in findes på flyselskabets internetside, eller kan oplyses ved henvendelse til flyselskabet eller dets autoriserede agenter. 7.2 Hvis passageren ikke møder ved selskabets skranke (gaten)) ved udgangen til flyet inden for de tidsfrister, som er opgivet af flyselskabet, vil passagerens billet blive annulleret. Flyvningen vil under ingen omstændigheder blive forsinket, og o passageren vil blive nægtet ombordstigning. Flyselskabet er ikke ansvarlig for passagerens eventuelle tab eller udgifter som følge af manglende overholdelse af bestemmels serne i denne artikel. Artikel 8. Nægtelsee og begrænsning af befordring 8.1 Ret til at nægte befordring Flyselskabet kan ud fra et rimeligt skøn nægte at befordre passagerer eller bagage dersom flyselskabet har givet passageren skriftlig underretning om, at flyselskabet vil befordre passageren på sine flyvninger. f Passageren har i såå fald ret til refundering. Flyselskabet kan også nægte at befordree passagerer eller bagage, hviss et eller flere af følgende forhold har fundet sted, eller flyselskabet har grund til at tro att de kan komme til at ske: a) Et sådant tiltag er nødvendigt for at overholde givne love, forskrifter eller andre bestemmelser givet af offentlig myndighed. b) Befordring af passageren eller dennes bagage kan bringee andre passagerers og/eller besætningens sikkerhed og helbred i fare. c) Befordring af passageren eller denness bagage kan være til t ulempe eller gene for passagere og/eller besætning. d) Passagerens opførsel, alder, mentalee eller fysiske helbred, herunder påvirkning af alkohol eller narkotiske stoffer, kan forårsage fare eller risiko for passageren selv eller for medpassagerer, besætning eller fly, eller passageren kræver specialassistance fra f flyselskabet, som det ikke har mulighed for at yde. e) Passageren har opført sig utilstedeligt t under tidligere flyvninger, og flyselskabet har grund til at tro, at en sådan utilstedelig opførsel kan forekomme igen. f) Passageren har nægtet at efterkomme e en sikkerhedskontrol. g) Passageren har ikke betalt den pågældende billetpris, skatter eller afgifter h) Det fremgår at passageren ikke har gyldige rejsedokumenter, og at vedkommende har til hensigt at ødelægge disse under flyvningen, eller nægter at a overlevere rejsedokumenter til flybesætningen dersom de skulle anmode om det. i) Passageren fremviser en billet, som err skaffet til veje på ulovlig vis, eller som er købt af andre end flyselskabet eller dets autoriserede agenter, eller som s er meldt tabt eller stjålet, er en forfalskning, eller passageren ikke kan bevise, at hans identitet er i overensstemmelse med det navn, som fremgår af billetten. j) Passageren undlader at følge flyselskabets sikkerhedsinstrukser. k) Passageren har tidligere begået en aff de handlinger eller udeladelser, som er nævnt ovenfor.

6 I tilfælde som er nævnt ovenfor, vil det ikke være nødvendigt t med skriftlig advarsel, og flyselskabet vil annullere pladsbestillingen uden ansvar for att refunderee billetten, eller at dække andre udgifter. 8.2 Befordring af børn, der rejser alene, handicappede, gravide eller e syge, kan godtages under forudsætning af modtaget godkendelse fra flyselskabe et. Befordring af børn, som rejser alene, vil kunne nægtes, hvis flyselskabet på afrejsetidspunktet ikke kan garantere, at barnet vil ankomme på ankomststedet til fastsatt tid. Befordring af passagerer, som har behov for særskilt assistance, vil foregå i henhold til flyselskabets gældende retningslinjer for sådan befordring. Artikel 9. Bagage 9.1 Genstande, som ikke accepteres som bagage a) Passageren må ikke placere følgendee i sin bagage: 1) Genstande, som ikke er bagage i henhold til definitionen i artikel 1. 2) Genstande, som kan udsætte luftfartøjet, personer eller gods om bord i luftfartøjet for skade og/ /eller fare, som for eksempel dee genstande, som angives i FarligtGods-reglerne for International Civil Aviation Association (ICAO) eller International Airr Transportt Association (IATA). 3) Genstande, hvis befordring ikke er tilladt i henhold til love, forskrifterr eller bestemmelser givet af hvilken som helst stat,, hvor flyvningen sker fra, gennem eller til. 4) Genstande, som efter flyselskabets mening er uegnet til transport, fordi de anses at være til fare for sikkerheden, eller fordi de er uegnede for transport på grund af vægt, omfang, form eller andre egenskaber, eller som er skrøbeligee eller let fordærvelige. 5) Levende dyr, undtagelser herfra som beskrevet i artikel 9. 9 b) Våben og ammunition, inklusive sports- eller jagtvåben, er forbudt i kabinen. Generelt accepteres ingen våben, ud over sports-- være uladt og sikret, og i øvrigt ø forsvarligt pakket. Endelig skal bundstykket/forskæftet sendes adskilt fra restenn af våbenet. Transport af ammunition er underlagt ICAO og IATA bestemmelser vedrørende farligt f eller jagtvåben og ammunitiona n som indchecket bagage. Våben skal i alle tilfælde gods. Der accepteres max 5 kg ammunition i original emballage. c) Passageren må ikke placere skrøbelige genstande, let fordærvelige eller værdifulde genstande, elektronisk udstyr, smykker og ædelsten, penge, sikkerhedsdokumenter, dokumentmapper og attachetasker med alarm installeret, medicin, medicinske attester eller legitimationsdokumenter i den indcheckede bagage. d) Det er forbudt at medbringee kopi af våben, dolke, (spring) knive og andre offensivt lignende artikler som håndbagage, men dette kan accepteres som indchecket bagage. e) Hvis genstande omtalt i artikel 9 alligevel er inkluderet i passagerenss bagage til t trods for, at dette er forbudt, er flyselskabet ikke ansvarlig over for passageren for tab eller skade på disse genstande. 9.2 Ret til at nægte befordring a) Flyselskabet vil ikke som bagage befordre genstande som beskrevet i artikel 9.1, og flyselskabet kan også nægte videre befordring af sådanne genstande, dersom de opdages undervejs.

7 b) Flyselskabet vil ikke som bagage befordre genstande, derr er af en sådan størrelse, form, vægt, indhold eller har egenskaber r iøvrigt som gør, at de d ikke egner sig til transport t om bord på fly. c) Flyselskabet vil ikke acceptere bagage til befordring, som ikke er pakket forsvarligt i egnet emballage, således at flyselskabet under normale forhold kan garantere, at de kommer uskadte frem. 9.3 Ret til at foretage kontrol Flyselskabet kan af sikkerhedsmæssige grunde anmode om at foretage en kontrol af passagerens bagage, eller tilkalde lufthavnsmyndigheder til at a foretagee en kropsvisitation. Hvis passageren ikke kan være tilstede under inspektion af bagage, b kan flyselskabet af sikkerhedsmæssige grunde kontrollere bagagen for at forsikre sig om, at passageren ikke har medbragt genstande, der er beskrevet i artikel 9.1, og som ikke er godkendt af flyselskabet i henhold til artiklen. 9.4 Hvis passageren nægter at efterkomme anmodningen, vil flyselskabet kunne nægte befordring af passager og bagage. 9.5 Indchecket bagage a) Når bagagen bliver overleveret til flyselskabet for indcheckning, vil flyselskabet tage hånd om bagagen og udstedee en bagagekupon for hvert stykke indchecket bagage. Det er passagerens ansvar at påse, at han modtager korrekt antal bagagekvitb tteringer. b) Passageren er pligtig både indvendig og udvendig at påføre bagagen en mærkeseddel, som indeholder mindst navn og adresse. c) Indchecket bagage vil blive befordret på samme fly som passageren. Undtaget: Hvis dele af eller al bagagen, en passager ønsker at checke ind, ikke i kan accepteres på grund af lastekapacitet på flyet, kan flyselskabef et beslutte at lade pågældendee bagage eftersende på en af flyselskabets følgende flyvninger eller på et andet selskabs afgang. 9.6 Bagage Passagerer kan medbringe bagage i henhold til flyselskabetss regler ogg begrænsninger. Disse kan fås på forespørgsel hos flyselskabet, flyselskabetss internetsider eller hos en af flyselskabets autoriserede agenter. 9.7 Overdimensioneret bagage eller overvægt Passagerer skal betale afgift for f at medbringe bagage, som overstiger o den fastsatte vægt for fribagage. Oplysning vedrørende afgift kan fås på forespørgsel hos flyselskabet, flyselskabets internetsider eller hos en af flyselskabets autoriserede agenter 9.8 Håndbagage a) Bagage, som medtages som håndbagage, skal være af en sådan størrelse og/eller vægt, at den kan placeres i en lukket bagagehyldee i kabinen, eller under sædet foran passageren. Genstande som flyselskabef et finder at være af en e sådan størrelse og/eller vægt, at dette ikke er muligt, vil ikke blivee accepteret i kabinen og skal sendes som indchecket bagage. Før dette gøres skal passageren have mulighed for at fjerne genstandee som nævnt i artikell 9.1 punktt 3.

8 b) Genstande, som ikke kan befordres i flyets lastrum (for eksempel skrøbelige musikinstrumenter, lungedialysemaskiner etc.), vil kun blive acceptereta t i kabinen, hvis flyselskabet på forhånd er blevet gjort opmærksomm på dette og har givet tilladelsee til dette. Passageren må påregne en afgift for befordring af sådanne genstandeg e. 9.9 Afhentning og udlevering af indchecket bagage a) Passageren skal hente sin indcheckede bagage, så snart den er tilgængelig på ankomststedet eller mellemlandingsstedet. Henter passageren ikke sinn bagage inden for rimelig tid, vil flyselskabet kunne kræve opbevaringsafgift. Har passageren ikke hentet sin bagage senest 3 måneder, efter den blev gjort tilgængelig, vil bagagenn blive fjernet uden ansvar over for passageren. b) Kun den, som kan fremvisee bagagekvittering og bagagekupon, har ret til udlevering af indchecket bagage. c) Hvis en person kræver bagage udleveret og ikke kan fremvise bagagekvittering eller kan identificere bagagen med en bagagekupon, vil flyselskabet kun udlevere bagagen, hvis vedkommende på en tilfredsstillende måde kan bevise sin s ejendomsret Dyr a) Flyselskabet accepterer levende dyr (hund og kat) for transport i lastrum og kabine i henhold til gældende vilkår. b) Dyr (hund eller kat) skal være placeret i en IATA-godkendt transportkasse eller rejsetaske. Kassen eller tasken skal være vandtætt og i bunden skal der være en vandabsorberende måtte, som passer till kassens størrelse. For F transport af dyr i kabinen må kasse/taske maksimalt have en vægt på 8 kg. Dimensioner for maksimale mål for håndbagage skal være overholdt. Gyldige helbreds- og vaccinationsattester, indførselstilladelser og eventuelle andre dokumenter, som kræves af indrejse-eller transitland skal kunne fremvises. Dyr accepteres endvidere kun, k hvis flyselskabet er blevet gjort opmærksom på dette på forhånd. c) Hvis dyr, inklusive kasse og mad, accepteres som bagage, er dette ikke inkluderet i fribagagen, men regnes som overvægts bagage og vil blive pålagt p gældende tillægsafgift. d) Førerhunde i følge med passagerer med nedsat hørelse eller e syn ogg deres kasse eller mad vil blive befordret vederlagsfrit i tillæg til den normale fribagage, hvis dette er blevet oplyst inden rejsenss påbegyndelse. e) Passageren er fuldt ansvarlig for tab, sygdom, død eller skader på dyr som bliver accepteret for transport, medmindre flyselskabet har optrådt uagtsomt.. Flyselskabet påtager sig heller intet ansvar for bøder, omkostninger eller tab, t som påføres i forbindelse med, at et dyr nægtes indrejse. Disse omkostninger vil blive belastet passageren. f) Hvis det vurderes, at dyret måtte væree til gene for de andree passagerer, vil flyselskabet kunne afvise at transportere dyret. g) Hvis der er personale eller passagerer ombord på den ønskede afgang, som har stærk allergi over for pelsdyr vil passageren med dyret blive bedt om at stige af og blive tilbudt gebyrfri ombooking til næste ledige afgang.

9 Artikel 10. Tidstabeller og annulleringer Tidstabeller 10.1 Flyselskabet skal gøre sitt bedste for at befordre passagerer og bagage på den mest hensigtsmæssige måde. Flyselskabet skal også gøre sit bedste for at følge den publicerede tidstabel, som gælder for befordringsdagen. Rutetiderne i flyselskabets publicerede tidstabeller er ikke garanterede og kan ændres fra f tidstabellen udgives til den dato passageren ønsker at rejse. Rutetiderne er derfor ikke en e del af kontrakten mellem flyselskabet og passageren På et hvilket som helst tidspunkt efter at bestillingen er gjort, kan flyselskabet ændre tidstabel eller annullere den pågældendee afgang. Flyselskabet kan på afgangsdagen endvidere ændre, omdirigere eller forsinke en flyvning, hvis dettee er retfærdiggjort af årsager uden for flyselskabets kontrol, eller af sikkerhedsmæssige årsager. I sådanne tilfælde vil følgende vilkår gælde: a) Ved annulleringer vil flyselskabet tilbagebetale i henhold til vilkår i artikel 11. b) Ved omdirigeringer til andre lufthavnee end på den oprindelige rejserute, vil flyselskabet, for egen regning, sørge for at passageren bliver fragtet til aftalt rejsemål. Flyselskabet er ikke ansvarligt for videreforbindelser, med mindre selskabet er erstatningsansvarlig som følge af forsinkelsen. c) Ved forsinkelser vil vore generelle retningslinjer for forsinkelser blivee fulgt (beskrevet i vor Rejseinformation). Vi henviser også til art.15.4 samt EU-forordningen 261/ Varer forsinkelsen mere end fem timer, vil flyselskabet i de fleste tilfælde refundere billetten for den berørte strækning, hvis passageren vælger ikke at benytte billetten. Udgør passagerens tab som følge af forsinkelsen et større beløb end den refunderede billetpris, eller har passageren ikke modtaget refundering, er flyselskabet kun erstatningsansvarlig, dersom DAT / Danish Air Transport A/S og selskabets samarbejdspartnere ikke har taget alle nødvendige forholdsreglerr for at undgå forsinkelsen, eller at dette ikke har været muligt Det hænder, at flyselskabet må ændre afgangstiderne efter e udstedelse af billet. Hvis passageren oplyser, hvorledes han hun kan kontaktes, vil flyselskabet forsøge att gøre passageren opmærksom på sådanne ændringer. Hvis flyselskabet, efter passagerens køb af billetten, forandrer afgangstiden betydeligt, og passageren n ikke kan acceptere dette, og flyselskabet ikke kan skaffe passageren plads på en alternativ afgang, som kan accepteres, har passageren ret til refundering i henhold til artikel 11. Desuden kan bestemmelserne i art gøre sig gældende Eftersom nogen af de tilfælde, der er nævnt i punkternee 10.2 a), b) og c) indtræffer, bortset fra tilfælde, hvor andett er fastsat t i Konventionen ellerr national lovgivning, vil valgene som nævnt i artikel 10 være de eneste tilgængelige afhjælpninger, og flyselskabet har ikke yderligere ansvar over for passageren Overbooking Flyselskabet vil yde kompensation for ufrivillig nægtet ombordstigning i henhold til t den til enhver tid gældendee lovgivning. Kompensation for frivillig afståelse fra ombordstigning vil

10 blive udbetalt i henhold til flyselskabets egne erstatningsregler. Yderligere information vedrørende dette kan fås ved henvendelse til flyselskabets billetkontoreb rer eller autoriserede agenter. Artikel 11. Tilbagebetaling 11.1 Generelt Kan flyselskabet ikke sørge for befordring af passageren, vil billetten blive tilbagebetalt af flyselskabet i henhold til dennee artikel ogg dens regler. Alle krav om tilbagebetalingg må sendes pr. til selskabetss ruteafdeling. En billet kan kun refunderes, hvis den samsvarer med en bekræftet betalt billetbestilling og passageren har en billet, som efter selskabets regler på udstedelsestidspunktet er at regne som egnet til refundering Modtager af tilbagebetaling a) Såfremt intet andet er angivet, skal flyselskabet foretage tilbagebetalingen enten til den person, hvis navn fremgår af billetten, eller til den person, som har betalt for billetten, såfremt tilfredsstillende bevis for f en sådan betaling kan fremvises. b) Er en billet betalt af andre end den, hvis navn fremgår af billetten, b vil flyselskabet udelukkende foretage tilbagebetaling til den person, der betalte for billetten, eller i henhold til fuldmagt fra denne Tilbagebetaling i forbindelse medd annullering Hvis flyselskabet annullerer en flyvning eller ikke formår at tilbyde en tidligere bekræftet billet, skal beløbet som refunderes være: a) Dersom ingen dele af billetten er benyttet, et beløb tilsvarende billetprisen. b) Dersom en del af billetten er benyttet,, skal tilbagebetalingen ikke være mindre end differencen mellem billetprisen og den gældende pris for rejse mellem destinationerne, hvor billetten har været benyttet Frivillig tilbagebetaling Dersom du har krav på tilbagebetaling af andre grunde end de d der er nævnt i 11..3, skal det tilbagebetalte beløb være: a) Er ingen del af billetten benyttet, skal det tilbagebetalte beløb være det samme som billetprisen med fradrag af eventuelle administrationsomkostninger og afbestillingsgebyr. b) Er en del af billetten benyttet, skal dett tilbagebetalte beløbb beregness i forhold til t forskellen mellem billetprisen og gældende pris for rejse mellem de lufthavne, hvor billetten har været brugt, med fradrag af eventuellee administrations- ogg afbestillingsgebyrer Refundering af skatte-/afgiftsdelen ( tax ) af billetten ved afbestilling Betaling af økonomibilletter kan som udgangspunkt ikke refunderes. Imidlertid kan offentlige skatter og afgifter på ikke benyttede rejser tilbagebetales vedd henvendelse til DAT.

11 11.6 Ret til at nægte tilbagebetaling Dersom billettens udløbsdato er passeret kan flyselskabet nægte tilbagebetaling.. Med undtagelse af skatter og afgifter som vil blive refunderet Valuta Flyselskabet forbeholder sig retten til at tilbagebetale på samme måde, som billetten er betalt, og i samme valuta Autorisation til tilbagebetaling Kun flyselskabet eller dets autoriserede agenter kan foretagee tilbagebetaling. Artikel 12: Opførsel om bord 12.1 Generelt Dersom en passager skulle opføre sig på en sådan måde om bord på flyet, at vedkommende sætter sikkerheden for andre personer om bord i fare, eller mistænkes for at ville gøre skade på fly og inventar, eller passageren hindrer flybesætningen i at udføre deres pligter, eller undlader att rette sig efter anvisninger fra besætningb en om bord inkluderet, men ikke begrænset til, rygning, alkohol- eller narkotikaindtagelse, eller opfører sig på en sådan måde, at det er til ulempe og gene for andre passagererr og/eller besætning, kan flyselskabet træffe de forholdsregler, det anser som nødvendige,, for at hindre fortsættelse af en sådan opførsel. Dette inkluderer også brug af f tvang. Passageren kan blive sat af flyet, blive nægtet videree befordring fra enhver lufthavn, og kan blive politianmeldt for strafbare forhold begåett om bord. Ligeledess vil personen blive draget til økonomisk ansvar Brug af elektronisk udstyr Det er forbudt for passagerer at benytte elektroniskk udstyr, som indeholder sender eller modtager, under hele opholdet om bord på flyet. Sådant udstyr inkluderer, men er ikke begrænset til, mobiltelefoner, bærbare båndoptagere, transistorradioer, CD-afspillere, elektroniske spil og radiostyrett legetøj. Brugen af elektronisk k udstyr, som ikke indeholder sender eller modtager, forbydes medenss skiltet med fasten seatbelt er tændt. Dette udstyr inkluderer, men er ikke begrænset til, bærbare computere, kassetteafspillere og videokameraer. Brug af høreapparater og pacemakere er tilladt på helee flyvningen. Artikel 13. Aftaler om andre tjenester Accepterer flyselskabet, underr kontrakt om befordring, at tilbyde ekstraa tjenester som leveres af tredjeperson, er flyselskabet ikke ansvarlig for disse tjenester. Artikel 14. Administrative formaliteterr 14.1 Generelt Passageren er selv ansvarlig for f at fremskaffe alle nødvendige rejsedokumenter,, inklusive evt. visum, samt at efterfølge alle love, forskrifter og øvrige myndighed sbestemmelser knyttet til rejse i de lande, passageren flyver fra/til eller, hvor passageren er i transit. Flyselskabet er ikke ansvarlig for de følger, det måtte få for passagererp r, der ikke har skaffet sådanne nødvendige dokumente er eller visa til veje, eller ikke overholder givne love, forskrifter, krav eller ordrer.

12 14.2 Rejsedokumenter Passageren skal før befordring kunne fremvise alle udrejse-, indrejse-, helbreds- fastsat aff offentlig og andre dokumenter, som kræves i henhold til love, forskrifter og bestemmelserr myndighed i de berørte lande, samt tillade flyselskabet at tage og beholde kopi af disse dokumenter. Flyselskabet forbeholder sig ret til at nægte befordring, hvis passageren ikke har overholdt gældende regler, eller hviss det viser sig at passagerens rejsedokumenter ikke ser ud til at være i orden Nægtet indrejse Dersom passageren nægtes indrejse til et land, er vedkommende selv ansvarlig for at betale enhver bod eller afgift pålagt flyselskabet af gældendee myndighed. Desuden er passageren selv ansvarlig for at betale for sin befordring ud af a pågældende land.. I tillæg vil billetprisen for rejsen til stedett for nægtet indrejse eller deportation ikkee blive refunderet af flyselskabet Passagerens ansvar forr bøder ogg udgifter Hvis flyselskabet skal betale en bod eller pådragerr sig en omkostning, på grund af at passageren undlader at overholde love, forskrifter eller øvrige betingelser knyttett til rejse i de aktuelle lande, eller undlader at fremskaffe de nødvendige e dokumenter, skal passageren på forlangende tilbagebetalee flyselskabet ethvert beløb som er betalt, eller ethvert udlæg, som flyselskabet er blevet pålagt Toldkontrol Hvis det kræves, skal passageren være tilstede under kontrol af sin bagage. Kontrollen foretages af toldvæsen eller andre repræsentanter fra myndighederne.. Flyselskabet er ikke ansvarlig over for passageren for tab eller anden skade forårsagett af en sådan kontrol, eller ved at passageren ikke efterlever krav om tilstedeværelse Sikkerhedskontrol Passageren forpligter sig til at lade sig underkaste enhver sikkerhedskontrol, som foretages af offentlige tjenestemænd, lufthavnspersonale samt af flyselskabet eller andre flyselskaber. Artikel 15. Ansvar for skade 15.1 Generelt Flyselskabets reglerr for ansvar er som følger: Ansvar for skader, som er opstået, kan kun rettes modd det flyselskab, som selv opererer den pågældende rute som sin egen rute. I de tilfælde, hvor selskabet err opført på billetten som kontraherende selskab, men et andet flyselskabb har udført selve flyvningen, kan passageren vælge, hvilket flyselskabb ansvaret skal gøres gældende hos Flyselskabetss ansvar vil i henholdd til gældende regler blive reduceret, hvis passageren ved egen skyld har forårsaget eller medvirket til skaden Flyselskabet er ikke ansvarlig for skader, som opstår, af at flyselskabet retter sig efter gældende love eller forskrifter og regler givet af offentlige myndigheder, eller af at passagerens undlader at rettee sig efter disse.

13 Flyselskabetss ansvar er begrænset til dokumenteret økonomisk ø k tab og gælder under ingen omstændigheder indirekte tab Dersom en passagers høje alder eller mentale eller fysiske helbred er af en sådan tilstand, at det udgør en fare og/eller en risiko for passageren n under flyrejsen, er flyselskabet ikke ansvarlig for passagerens sygdom, personskade, manglende førlighed eller dødsfald, dersom sådan sygdom, personskade, manglende førlighed eller dødsfald kan tilskrives en sådan tilstand. Skulle passagerens helbredstilstand forværres ombord, er flyselskabet heller ikke ansvarlig for dette. Skulle flyselskabet pådrage sig omkostninger som følge af en nødvendig mellemlanding for at bringe en passager, som nævnt ovenfor, til sygehus, forbeholder flyselskabet sig retten til at holde passageren ansvarlig for en tilbagebetaling til flyselskabet af alle omkostninger og udgifter, flyselskabet måtte pådrage sig i forbindelse med dette De begrænsninger, derr gælder for flyselskabets ansvar, gælder r i samme omfang for dets autoriseredee agenter, ansatte ogg repræsentanter som de gælder for flyselskabet. De samlede beløb, som kan kræves udbetalt af flyselskabet og af deres autoriserede agenter, ansatte og repræsentanter, kann ikke overstige flyselskabets samlede ansvarsbeløb, dersom flyselskabet har et sådant ansvar Ansvar for skade på bagage Flyselskabet påtager sig intet ansvar for skader, som opstår på håndbagage, med mindre skaden skyldes uagtsomhed fra flyselskabets side Flyselskabetss ansvar for skade påå baggagens indhold, eller for tab af bagage, gælder kun indchecket bagage. Ansvaret skal følge de begrænsninger, som er en følge af gældendee nationale og internationale konventioner og regler. Ansvarett for sådan skade eller tab er begrænset til SDR pr. passager Flyselskabet påtager sig ikke ansvar for eventuelle skader, en passagers bagage forårsager på personer eller andre personers ejendom, inklusive flyselskabets ejendom. Alle passagerer er personligt ansvarlige for skader, som bliver påført personer, andre personerss ejendom, inklusive flyselskabets ejendom, som følge af passagerens bagage, og passageren skal dække alle tab, som flyselskabet pådrager sig på denne måde Flyselskabet påtager sig ikke ansvar for skade på genstande, det ikke er tilladt t at medbringee som indchecket bagage, jf. artikel 9.1. Dette inkluderer skrøbelige og let fordærvelige varer, værdifulde genstande, såsom bærbare computere, smykker og ædelstene, penge, sikkerhedsdokumenter, dokumentmapper og attachetasker med alarm installeret, medicin og medicinske attester eller legitimationsdokumenter, uanset om dennee bagage er indchecket eller medbragt som håndbagage Flyselskabet har under ingen omstændighed ansvar for kosmetiske og/eller overfladiske skader påført bagage underr rejsen og som er forårsaget af normal slitage og påvirkning ( wear and tear ) Ansvar for personskade og død Flyselskabet er ansvarlig for personskader og død i henhold til Konventionen og national lovgivning, dersom personskadee eller dødd finder sted på en flyvning, som flyselskabet selv opererer.

14 Følgende vilkår gælderr for al befordring med flyselskabet, uafhængig om befordringen er underlagt national eller international lov Bliver en passager dræbt eller skadet fysisk eller helbredsmæsssigt, er flyselskabet ansvarlig, såfremt den hændelse, som har forårsaget skaden, er indtruffet om bord på luftfartøjet, eller i forbindelse med at passageren går om bordd eller forlader fartøjet. Erstatningsansvaret skal ikke være underlagt nogen økonomisk begrænsning, hvad enten den er fastsat ved lov, konvention eller aftale Uden hensyntagen til bestemmels serne i kan flyselskabet helt eller delvis fritages for erstatningsansvar i henhold til gældende lovgivning, hvis flyselskabet beviser, at den skadede eller dræbte person ved uagtsomhed har forårsaget eller medvirket til skaden Skulle en ulykke opstå, vil flyselskabet omgående, og ikke under nogen omstændighed senere end 15 dage efter at identiteten på den person, som har ret til erstatning, er blevet fastslået, udbetale et forskud til dækningg af umiddelbare behov, og som står i forholdd til omfanget af den skade, som er lidt. Dette forskud skal ikke være på mindre end SDR udtrykt i EUR E pr. passager ved død Udbetaling af forskud som beskrevet i a) Er ikke ensbetydende med erkendelsee af ansvar b) Kan trækkes fra ethvert beløb, som senere udbetales på grundlag g av flyselskabets ansvar c) Skal kun tilbagebetales i de tilfælde, der er nævnt i , eller dersom det senere bliver bevist, at den person som modtogg forskuddet, ved uagtsomhed forårsagede eller medvirkede til skaden, eller ikke var denn person, som havde ret til erstatning Flyselskabet er ikke ansvarlig for erstatningskrav, som overskrider SDR pr. passager, dersom det kan bevise, at flyselskabet og dets ansatte har taget alle forholdsregler for at undgå skaden, eller r at det var umuligt for selskabet eller dets ansatte at træffe sådanne forholdsregler Flyselskabet bekræfter, at det harr en ansvarsforsikring, som dækker mindst SDR pr. passager og ikke mindre end minimumsbeløbet stipuleret i gældende love, konventioner eller aftaler Ansvar for forsinkelse og aflysning Flyselskabet er kun ansvarlig for tab forårsaget af forsinkelse, såfremt flyselskabet og dets ansatte ikke har truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå tabet og med mindre andet fremgår af ufravigelige konventions- sig repræsentere ved v advokat. Der kan ikke eller lovregler Repræsentation ved fuldmagt f En passager kan give fuldmagt til og lade gives fuldmagt til andre. Artikel 16 Frister for klager og søgsmål 16.1 Frister Dersom indehaveren af bagagekvitteringen afhenter sin indcheckede bagage uden at indlevere klage, er dette tilstrækkeligt bevis for, at bagagen blev b udleveret i god stand og i

15 henhold til befordringsaftalen. Passageren må i så tilfælde bevise det modsatte. Ønsker passageren at indlevere krav vedrørend e skade på indchecket bagage, skal passageren underrettee flyselskabet snarest efter at have opdaget skaden, og senest inden syv (7) dage efter modtagelsen af bagagen. Dersom en passager ønsker at indlevere krav vedrørende forsinket bagage, skal vedkommende underrettee flyselskabet senest en og tyve (21) dage efter, at bagagen blev stillet til dennes disposition. Alle meddelelser og klager skal sendes skriftligt til: DAT / Danish Air Transport A/ /S, Lufthavnsvej 7a, 6580 Vamdrup, Danmark. Opdager passageren skader på sin indcheckede bagage vedd ankomst til bestemmelsesstedet, skal vedkommende straks meddele dette til flyselskabets repræsentanter, og rapport om skadet bagage skal udfyldes inden lufthavnen forlades Forældelse af klageret / søgsmål Enhver ret til skadeserstatning ophører, hvis søgsmål ikke err rejst inden for 21 dage fra ankomstdagen på bestemmelsesstedet, eller fra den dato, luftfartøjet skulle været ankommet, eller fra den dato befordringe en blev afbrudt. Metoder til beregning af søgsmålsfristen fastsættes af lovbestemmelser i det land, hvor der rejses søgsmål. Artikel 17 Opsigelse Dersom passageren ikke retter sig efter de vilkår, som står i Generelle Vilkår for Befordring eller i flyselskabets bestemmelser, vil kontrakten med passageren blivee annulleret med øjeblikkelig virkning uden varsel eller skriftlig underretning, og den betaling, som er foretaget, vil blive beholdt af flyselskabet. Artikel 18 Bemyndigelse Ingen agent, medarbejder eller repræsentant for flyselskabett er bemyndiget til at ændre, modificeree eller frafalde krav, som er givet gennem befordringsvilkårene.

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet.

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet.

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

Indholdsfortegnelse 5.1 GENERELT... 9

Indholdsfortegnelse 5.1 GENERELT... 9 Indholdsfortegnelse ARTIKEL 1. DEFINITIONER... 4 1.1 AUTORISERET AGENT... 4 1.2 BAGAGE... 4 1.3 BAGAGEKVITTERING... 4 1.4 BAGAGEKUPON... 4 1.5 BILLET... 4 1.6 ELEKTRONISK ELLER TELEFONISK BILLETTERING...

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Befordringsbestemmelser DK

Befordringsbestemmelser DK Befordringsbestemmelser DK 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet. INDLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellem dig, som passager og Air Cairo som flyselskab når du bestiller en rejse med deres rutefly eller du har en billet, eller en del af en billet,

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage A/S Postboks 1012 3900 Nuuk Greenland Tel.: +299 34 34 34 Fax: +299 32 72 88 www.airgreenland.gl AS Reg. nr. 30672 Version af 30. november 2017 Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage Indhold:

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Januar 2015 Kære passager hos Jet Time Nærværende befordringsbetingelser supplerer den aftale, der er indgået mellem Deres

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 13. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV [B] [B] Rundrejse.

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag)

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Kapitel 9 Befordring med luftfartøj Anvendelsesområde 90 Bestemmelserne i dette kapitel gælder for befordring med luftfartøj af passagerer, rejsegods eller

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0273 Klageren: XX på vegne YY 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0079 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER SMBJ (2 personer) v/ fuldmagtshaver KBH SALGSBUREAU ARRANGØR Langley Travel Denmark

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser 1. Aftalen 1.1 Arrangøren har ansvaret for at den rejsende modtager de ydelser der indgår i aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal opfyldes

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0248 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8680 Ry Arriva Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0114 afsagt den 31. august 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Bangkok, Thailand.

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0334 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER TW (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Playa las

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet bestilt efter påstigning. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet bestilt efter påstigning. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0249 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2920 Charlottenlund DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Taxireglement Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 I medfør af 13, stk 2 i lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 fastsætter Hedensted Kommune følgende bestemmelser for taxikørsel i kommunen. Almindelige

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 149/06 afsagt den 19. januar 2007 ****************************** KLAGER S J (30 personer) 5230 Odense M SALGSBUREAU ARRANGØR Alfa Travel v/lars Frederiksen Alfa

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser 1/9 Generelle forretningsbetingelser Opdateret 16-12-2015 Nedenstående betingelser er gældende for alle rejsende med Akademisk Rejsebureau. Ved indbetaling af depositum bekræfter den rejsende samtidig

Læs mere

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser "Fra i dag har jernbanepassagerer i EU nye rettigheder" Kort gennemgang af EU's lovgivning

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 21. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Praktikophold. Sydney, Australien.

Læs mere

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0249 Klageren: XX 8000 Aarhus C Indklagede: DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0039 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0296 Klageren: Indklagede: XX 3050 Humlebæk DSB S-tog a/s Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents.

Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents. Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents. Chaufføren Den person, som er anført som lejer, er den primære anvender af køretøjet. Vedkommende skal være

Læs mere

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0130 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ankenævnets

Læs mere

Generelt. følgende måde: I Danmark. I Norge. P.O. Box 80. Telefon +45. rute@dat.dk www.dat.dk. 2. Fremmøde

Generelt. følgende måde: I Danmark. I Norge. P.O. Box 80. Telefon +45. rute@dat.dk www.dat.dk. 2. Fremmøde Generelt 1. Generel informationn Det er passageren selv, der er ansvarlig for at fremskaffe alle nødvendige rejsedokumenter. Dette indebærerr billetter, legitimation og eventuelt visum til destinationer,

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 228/05 afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten SALGSBUREAU ARRANGØR Thinggaard Rejser ApS

Læs mere