Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden"

Transkript

1 Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden Yderligere om projektet og download af rapporten: Uddannelsesinstitutioner der har været tilknyttet projektet: Teknisk Erhvervs Center: AOF Ballerup: FVU-Teamet i Storkøbenhavn: Københavns Kvindedaghøjskole:

2 Indhold: Indledning Uddannelse Til Tiden Hvorfor Uddannelse Til tiden?... 2 Konklusioner på projektet Alle skal være med Udgangspunkt i den enkelte Opkvalificering tager tid Andre anbefalinger F: Stolt og begejstret (INTERVIEW)... 7 Sådan gik det Uddannelsesaktiviteter Plads til forbedring (INTERVIEW)... 9 Med virksomhedens øjne Hvorfor strategisk uddannelsesplanlægning? Uddannelsesplanlægning i praksis Målene er nået og mere til! (INTERVIEW) Projektets målopfyldelse Folk har været glade (INTERVIEW) Baggrund og forudsætninger Teoretiske overvejelser Deltagere Socialfonden Indledning 1. Uddannelse Til Tiden Da FIC i begyndelsen af 2005 fik en henvendelse fra Ambu og 3F om et forløb, var vi øjeblikkeligt klar over, at vi stod i en drømmesituation. Uddannelse af ufaglærte medarbejdere har mange positive perspektiver og vil som udgangspunkt altid føre noget godt med sig. Med deres fælles henvendelse signalerede virksomheden og fagforeningen, at de stod arm i arm og virkelig ville noget med projektet. Derfor var det med store forventninger, at vi skrev ansøgningen om Uddannelse Til Tiden til EU s Socialfond. Den gensidige vilje og forståelse er uvurderlig for uddannelsesprojekter i erhvervslivet, når produktionsplanlægning og uddannelsesplanlægning skal falde i hak. Det er, som det fremgår af denne rapport, lykkedes parterne og FIC at overgå projektets målsætning med over 45 procent. At en af de vigtigste forudsætninger for ansøgningen Ambus etablering af sit europæiske lager og distributionscenter i Ballerup gik i vasken bl.a. på grund af lokalplaner, ændrer ikke ved det faktum, at det både fagligt og alment er lykkedes at løfte medarbejderne til et niveau langt over målet. I denne rapport kan du læse om projektets vigtigste konklusioner af arbejdet med målrettet uddannelsesplanlægning og efteruddannelse i Ambu A/S. Målet med rapporten er, at andre både tillidsrepræsentanter og virksomhedsledere kan bruge anbefalingerne konstruktivt til fælles gavn og glæde. God læselyst Jens-Ole Redanz projektleder, Fagligt Internationalt Center Udgiver: Redaktion og tekst: Fotos: Layout: Tryk: FIC - Fagligt Internationalt Center Nyrnberggade 31, 2.sal 2300 København S Web: Tlf Steen Kræmer Web: Jens-Ole Redanz, FIC Ole Grønvig Børge Møllers Grafiske Hus 1

3 2. Hvorfor Uddannelse Til Tiden? Ambu A/S, der primært producerer livreddende udstyr, ønskede at bevare sin konkurrencedygtighed. Derfor besluttede virksomheden i 2005 at outsource produktionen til lavtlønslande. Samtidig planlagde Ambu at etablere et europæisk lager og distributionscenter i de eksisterende lokaler i Ballerup. Det ville alt andet lige betyde nye arbejdsopgaver og massive afskedigelser blandt det ufaglærte personale. Ambu besluttede sig for at tage del i ansvaret for at give medarbejderne ballast til at klare de nye arbejdsopgaver eller at kunne få job et andet sted. Efter mange år uden efteruddannelse havde en stor del af de ufaglærte medarbejdere brug for opkvalificering for at klare de nye udfordringer eller finde nyt job. I samråd med 3F søgte Ambu ekspertviden hos FIC, der har stået for projektledelse gennem hele forløbet. Den Europæiske Socialfond har støttet opkvalificeringen af Ambus medarbejdere, mens virksomheden selv har ydet en betragtelig medfinansiering. Konklusioner på projektet Erfaringerne fra det næsten to år lange uddannelsesprojekt bekræfter de ideer og tanker, FIC arbejder ud fra. De tager i høj grad udgangspunkt i den fælles vilje til og engagement i at nå de bedst mulige resultater. At behovet for uddannelse på arbejdspladserne virkelig er til stede er der slet ingen tvivl om mennesker i Danmark har læse/skriveproblemer og mangler derfor i stigende grad de grundlæggende kompetencer for at kunne begå sig på mange arbejdspladser. Stadigt flere virksomheder bruger it i den interne kommunikation, og ønsker man efteruddannelse, er Teknisk Erhvervsskole Centers (TEC) forventning om læse/skrivefærdigheder mindst 9. klasse. Blandt gruppen af ufaglærte viser erfaringerne, at mindst 50 procent af en virksomheds ansatte mangler de nødvendige forudsætninger for at modtage faglig efteruddannelse. Netop de grundlæggende færdigheder og efteruddannelse er forudsætningerne for at fungere optimalt på arbejdsmarkedet i dag. Udviklingen løber stærkt, og stadigt flere virksomheder bruger it til intern information og styring af processerne. Skal medarbejderne følge med i udviklingen, skal de kunne leve op til de uddannelsesmæssige adgangskrav, de møder. 2 3

4 3. Alle skal være med Hvis det overhovedet skal være muligt at gennemføre strategisk uddannelsesplanlægning for en virksomheds ufaglærte medarbejdere, er et nært samarbejde mellem produktionsledelse og tillidsrepræsentanterne nødvendigt. Begge parter skal være motiverede for at tage ansvar for, at uddannelsesprojektet skal lykkes. Både drift og medarbejdere skal nemlig udvise udstrakt fleksibilitet, når pludselige udsving i produktionen skal forenes med de aftaler om uddannelse, der er indgået. Medarbejderne skal være klar til at dække for deres kursusramte kolleger, og driftsledelsen til at tilrette produktionsplanerne, så de hænger sammen med uddannelsesplanerne og vikardækning. Derfor er det vigtigt, at ønsket om opkvalificering og uddannelse er solidt rodfæstet hos alle i virksomheden. Såvel de ufaglærte medarbejdere som topledelsen skal bakke 100 procent op om projektet. Vores erfaringer viser, at samarbejdsprocessen er afhængig af, at virksomheden nedsætter en styregruppe med repræsentanter fra både ledelse og medarbejdere. Styregruppen skal have kompetence til at tage de beslutninger, der kan føre uddannelsesprojektet mod succes. Hele arbejdet med Uddannelse Til Tiden har nemlig været overraskende komplekst for såvel Ambu som for virksomhedens medarbejdere. Mængden af administration og koordinering har overgået alle forventninger hos parterne. Ikke mindst derfor er det vigtigt, at man fra starten tilknytter en projektleder/uddannelsesleder, der koordinerer hele arbejdet. I tilfældet med Ambu har FIC stillet en projektleder til rådighed. Hele processen er afhængig af, at projektlederen har indsigt i de processer, der skal til for at etablere og gennemføre systematisk uddannelsesplanlægning på en virksomhed. Både fagligt og menneskeligt. Den ansvarlige skal l være neutral i forhold til styregruppens medlemmer. l have netværk inden for og kendskab til uddannelser og uddannelsesinstitutioner. l være i stand til at integrere forskellige samarbejdspartnere i projektet. l have kendskab til og forståelse for målgruppen. Skal kunne forstå medarbejdernes forudsætninger og have omfattende samtaleerfaring. l være i stand til at skabe den tryghed og tillid, der skal til for, at folk kan åbne sig. l være i stand til at få folk til at føle sig vigtige og give oplevelsen af, at det er dem, vi gør noget for. l være i stand til at indgyde begejstring. Projektlederens rolle kan både udfyldes af en ansat medarbejder og en konsulent. 4. Udgangspunkt i den enkelte Når man har med gruppen af ufaglærte at gøre, er det utroligt vigtigt at afklare hvilke forudsætninger, hver enkelt medarbejder kommer med. Som nævnt ovenfor vil man som regel opleve, at over halvdelen af målgruppen mangler de nødvendige forudsætninger for at få udbytte af de nødvendige faglige kurser. Derfor starter målrettet strategisk uddannelsesplanlægning altid med en individuel kompetenceafklaring, IKA. Dette punkt er livsvigtigt for projektet. Det hele handler om at vide, hvad man har at gøre med, så virksomheden kan få uddannelsesparate medarbejdere. Den opgave er ikke bare et spørgsmål om boglige færdigheder, men også at forstå, hvor de er i deres liv. Hver enkelt er jo et menneske på godt og ondt med meget i bagagen, der har en betydning for graden af uddannelsesparathed. En IKA består for den enkelte af en række samtaler kombineret med en række test af kompetencer inden for læsning, skrivning, regning og som regel it. Med udgangspunkt i den viden, projektlederen har opnået om hver enkelt medarbejder, er det muligt at fastslå, hvad han eller hun mangler for at få udbytte af de faglige kurser. Efter den almene opkvalificering oplever virksomhederne altid, at deres ufaglærte medarbejdere i stigende grad tør melde sig til efteruddannelse. Før har der været et utal af undskyldninger og bortforklaringer, der altid handler om frygt for uddannelse. For mange har skoletiden været en lang række af nederlag og dårlige oplevelser, der tilsammen betyder, at den enkelte ikke tør sætte sig på skolebænken igen. 5. Opkvalificering tager tid Uddannelse af gruppen af ufaglærte er ikke noget, man sætter i værk og gennemfører fra den ene dag til den anden. Derfor gælder det om at komme i gang i god tid. På Ambu tog det fire måneder at kompetenceafklare og opkvalificere de ufaglærte i læsning, skrivning, regning og it. Først derefter kunne vi lave uddannelsesplaner og sende dem på faglige kurser. Den tid skal virksomheden være klar til at sætte af, hvis man har ambitioner om at lykkes med efteruddannelse af de ufaglærte arbejdere. Her gør faktorernes orden nemlig en forskel! IKA sikrer, at man kan tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, når man planlægger uddannelse for ham eller hende. I forbindelse med Uddannelse Til Tiden har Ambu udvist nøjagtig den tålmodighed over for og forståelse for hver enkelt medarbejders ståsted og baggrund. Det er en af de nøglefaktorer, der har gjort projektet til en succes. Vores erfaring med TEC er, at deres afklaring ikke er grundig nok på det almene kompetenceområde. De tager ikke udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, men udelukkende i fagområdet. Virksomheden skal have den nødvendige tålmodighed med hver enkelt medarbejders udvikling. Ikke mindst derfor står projektlederens rolle som koordinator og udvikler side om side med rollerne som den, medarbejderne kan betro sig til, og den, virksomheden stoler på. 6. Andre anbefalinger Det kan være en god idé rent fysisk at placere så meget uddannelse på virksomheden, som det er muligt. Det er der flere argumenter for. l Det sparer transporttid og -omkostninger i arbejdstiden. l Medarbejderne føler, at virksomheden tager dem alvorligt, hvis de sidder i det konferencerum, hvor det normalt kun er funktionærer eller måske endda ledelsen, der kommer. Så føler de, at de bliver værdsat. l Medarbejderne er ikke længere væk end, at de kan hentes, hvis specielle situationer kræver deres tilstedeværelse. 4 5

5 7. 3F: Stolt og begejstret (INTERVIEW) Uddannelse og uddannelsesplanlægning er uvurderlig for alle parter, vurderer fagforeningen, der har taget stor del i Uddannelse Til Tiden Da Ambu henvendte sig til 3F for et par år siden, tog Mette Hyllested-Winge pænt imod.»når nogen kommer med udstrakt hånd og vil tale uddannelse, skal vi da have en snak,«smiler regionskonsulenten hos 3F. Den holdning har hun ikke haft grund til at fortryde:»jeg er meget stolt af og begejstret for, at der har været så meget uddannelse på Ambu,«siger hun i dag. Mette Hyllested-Winge er ikke i tvivl om, at æren for de flotte resultater skal placeres hos tillidsrepræsentanterne og FIC s projektleder i fællesskab.»som i andre socialfondsprojekter fylder administrationen og aftalearbejdet enormt, og de opgaver er blevet løst fantastisk,«mener hun. Det har taget mange byrder af virksomhedens skuldre, mener Mette Hyllested-Winge, der fornemmer, at Ambu er blevet overrasket over omfanget af det arbejde. Uddannelse som et fælles mål Den vigtigste forudsætning for uddannelsesplanlægning er imidlertid, at parterne er enige om, hvad der skal ske:»uddannelse er umuligt, hvis der er konflikt,«siger regionskonsulenten, der opfordrer alle virksomheder til at arbejde proaktivt for opkvalificering af medarbejderne. Uddannelse giver nemlig loyale og kvalificerede medarbejdere, der er kompetente til at deltage i virksomhedens omstillingsprocesser. Og det kan være en nødvendig evne i globaliseringsræset. Sådan gik det To hektiske år er sprintet af sted, og Ambu, 3F og FIC kan se tilbage på en succes. Uddannelsesmålene er ikke bare nået, de er også overgået med over 45 procent, hvad angår faglige kurser og efteruddannelse, og over 50 procent, hvad angår almen uddannelse. Alle kan se tilbage på en succes, selv om Ambu desværre har måttet lægge strategien om blandt andet på grund af logistiske og byplanmæssige forhold. Det har betydet, at Virksomheden nu kun kan fastholde 5-6 af de oprindelige ca. 40 ufaglærte medarbejdere. Det har betydet, at der blandt medarbejderne har hersket en ærgrelse over, at de ikke i højere grad fik lov til at vælge deres efteruddannelse efter egne ønsker. Imidlertid var der ingen, der kunne forudse ændringerne, og derfor planlagde vi sammen uddannelsesindsatsen efter de behov, Ambu forventede at få. 6 7

6 8. Uddannelsesaktiviteter Det overordnede mål med Uddannelse Til Tiden var, at hver af de 40 medarbejdere skulle modtage én uges faglig opkvalificering, altså i alt 200 dages fagrettet efteruddannelse. Projektet har nået langt mere end forventet og har gennemført 287 dages faglig undervisning. Det er næsten 45 procent mere end det oprindelige mål. Samtidig har Uddannelse Til Tiden formået at gennemføre 247 dages almen opkvalificering af medarbejderne. Den almene opkvalificering består af individuel kompetenceafklaring, ordblindeundervisning, dansk, regning, vejledning og grundlæggende it. Vi havde ikke forventet, at hele 70 procent af de ufaglærte medarbejdere skulle opkvalificeres, men det understreger blot vigtigheden af den individuelle kompetenceafklaring. Al undervisning og uddannelse har været gennemført i arbejdstiden. FAGLIG UDDANNELSE Antal deltagere á dage Dage total TEC grundlæggende lager Flashkursus TEC lagerstyringsuddannelse Gaffelstablerkursus Truckkursus Edb-lageruddannelse Edb-lageruddannelse I ALT 287 ALMEN OPKVALIFICERING Antal Dage total Individuel kompetenceafklaring, IKA 41 8 Individuel vejledning - 7 Forberedende Voksen Uddannelse FVU-test Undervisning nov-dec Undervisning jan-mar Dansk for ordblinde (dysleksi) 3 32 It/edb nov-dec It/edb feb-mar & jun Movex it lagerprogramuddannelse Coaching af opsagte medarbejdere 5 2,7 I ALT 246,7 Kun tre ud af de 28, der mente, at de var ordblinde, havde reelt problemet. De øvrige er blevet løftet via danskundervisning med Forberedende Voksen Uddannelse (FVU). I det hele taget er det vores indtryk, at det gamle tabu omkring ordblindhed ikke er så tungt som tidligere. Det betyder, at folk tør stå frem at indrømme deres problemer. I det hele taget er over halvdelen af deltagerne blevet løftet læse- og skrivemæssigt. 9. Plads til forbedring (INTERVIEW) De fleste Ambu-medarbejere har været tilfredse med Uddannelse Til Tiden -projektet, men tillidsrepræsentanten kunne godt have ønsket sig mindre fokus på lageruddannelse»idéen med uddannelse er god, der har været mange fine initiativer, og mange har været yderst tilfredse med de konkrete kurser.«tillidsrepræsentant Jakob Benting er begejstret for ideen med Uddannelse Til Tiden, når nu Ambu havde besluttet sig for at lukke produktionen ned i Ballerup. Men selv om mange kolleger har fået stort udbytte af projektet, har han forslag til forbedringer:»der har været for meget fokus på lageruddannelse. Man kunne godt brede mulighederne ud og spørge folk, hvad de selv havde lyst til af AMU s kurser. Alt for meget er sket på virksomhedens præmisser,«siger Jakob Benting. Alt for bureaukratisk»jeg kunne godt ønske mig, at systemet var mindre bureaukratisk, og at det ikke havde været TEC, der stod for afklaringen,«siger tillidsrepræsentanten. Det trak for langt ud på det tidspunkt, da kollegerne var mest motiverede for at komme af sted. Jakob Benting arbejder selv i reparationsafdelingen, hvor Ambu-dukkerne bliver produceret, og har haft stor glæde af danskundervisningen for ordblinde.»det kan jeg bruge til at skrive rapporter om de dukker, jeg reparerer,«fortæller han. Med virksomhedens øjne I Ambus tilfælde kom strategisk uddannelsesplanlægning på tale, fordi virksomheden stod over for helt konkrete udfordringer med omskoling og afskedigelse af medarbejdere. Der er imidlertid mange gode grunde til, at man som virksomhed kan drage stor fordel af at uddanne og efteruddanne gruppen af ufaglærte medarbejdere. Erfaringerne viser, at virksomhedsledere, der har oplevet, hvor stort udbytte, man har af uddannelsesplanlægning, efterfølgende integrerer det som en fast del af virksomhedens praksis. Også selv om der ikke umiddelbart er omstruktureringer på trapperne. Hovedårsagen er uden tvivl, at virksomheder, der opererer i en tid med globalisering skal kunne agere hurtigt og effektivt i enhver situation. Der er ikke plads til at slæbe rundt på en fastlåst medarbejdergruppe, når konkurrencesituationen hele tiden bliver skarpere. FIC s filosofi er, at uddannelse skal være en lige så naturlig del af virksomhedens kultur som det at gå på arbejde. -Udbyttet er stort for såvel virksomheden som for medarbejderne. Og efterhånden som vanen bider sig fast, bliver uddannelsesplanlægning pludselig et konkurrenceparameter i forhold til tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft. 8 9

7 10. Hvorfor strategisk uddannelsesplanlægning? Det umiddelbare udbytte af at investere tid og kræfter i uddannelsesplanlægning er medarbejdere, der får en bredere jobprofil. Det giver større fleksibilitet, når der sker forandringer i arbejdsopgaver og -forhold, eller virksomheden på anden måde udvikler sig. De større kompetencer gør det nemmere for hver enkelt at overskue og udføre sine arbejdsopgaver. Resultatet er mere overskud i hverdagen. Udbyttet er større arbejdsglæde og færre sygedage og dermed fastholdelse på virksomheden. De fleste af de over danskere, der har svært ved at læse og skrive, er ufaglærte arbejdere. Alene det at løfte dem fra 6-7. klasses niveau vil forbedre deres effektivitet og gøre dem mere omstillingsparate. Netop den egenskab har stor værdi, når organisationen på et tidspunkt forandrer sig, og medarbejdernes arbejdssituation er en ny. Det tager nemlig tid lang tid at opkvalificere de lavtuddannede medarbejdere, og derfor kan strategisk uddannelsesplanlægning på sigt få stor værdi i en tid, da stadigt flere brancher oplever opkøb og fusioner med jævne mellemrum. It får i disse år langt større betydning for hverdagen i virksomhederne. Det kræver grundlæggende læse-/skrivefærdigheder og it-kompetencer ikke mindst fordi flere og flere virksomheder bruger it i den interne kommunikation. 11. Uddannelsesplanlægning i praksis Gennem de seneste to år har Ambu udvist et stort engagement i efteruddannelse af sine ufaglærte medarbejdere. Det har ikke mindst vist sig i forbindelse med finansieringen af Uddannelse Til Tiden. Ambu har selv finansieret dele af projektets udgifter. Virksomhedens Uddannelsesfond har bidraget med kroner til f.eks. jobsøgningsforløb, it-kurser og personlig coaching. Samtidig har Ambu stillet vikarer til rådighed i forbindelse med kursusdeltagelse og har dækket forskellen på medarbejdernes fulde løn og den VEU-godtgørelse (Voksen efteruddannelses-godtgørelse), medarbejderne har ret til, når de deltager i efteruddannelse. Men der er i virkeligheden tale om overkommelige udgifter i forhold til udbyttet, når man gennemfører uddannelse. Den forberedende voksenundervisning (FVU) er gratis, og dertil kommer så VEU-godtgørelsen, der cirka svarer til højeste dagpengesats. Alle virksomheder, der beskæftiger ufaglært arbejdskraft, kan få udbytte af målrettet opkvalificering af netop dén gruppe ansatte. 12. Målene er nået og mere til! (INTERVIEW) Ambu skyldte sine trofaste medarbejdere uddannelse. Derfor var Uddannelse Til Tiden den rigtige løsning for virksomheden Ledelsen er ikke i tvivl: Indsatsen for at klæde Ambus medarbejdere på til nye job har været en succes.»da vi lavede strategi om outsourcing af produktionen til fabrikker i Asien, havde vi den forpligtelse over for medarbejderne. Mange af dem har været hos os i mange år uden at være på skolebænken,«siger Ambus vicepræsident, Bjarne Sørensen. Sammen med 3F og Ambu søgte FIC socialfondsmidler til projektet, og virksomheden glæder sig over, at det er lykkedes at give medarbejderne flere kursusdage, end man havde sat som mål. Mere uddannelse fremover»det har givet dem blod på tanden til at lære mere, selv om de var meget langt fra uddannelsessystemet,«fortæller Bjarne Sørensen. Virksomheden har kun kunnet beholde 6-7 stykker ud af de oprindelige 40 medarbejdere, men resten har meget store jobmuligheder, mener Bjarne Sørensen. Blandt andet fordi Ambu har indgået en aftale med to vikarbureauer om genplacering. Han føler selv, at virksomhedens medfinansiering af projektet har været givet godt ud.»vi har ikke gjort nok ved uddannelse tidligere,«erkender Bjarne Sørensen, der vil arbejde mere aktivt med opkvalificering af medarbejderne i fremtiden. Projektets målopfyldelse Der vil altid være mange hensyn at tage, når man laver uddannelsesplanlægning, men man skal holde sig for øje, at mange timers undervisning ikke er et mål i sig selv. Når man bruger tid og penge på faglige og almene kurser, skal kvaliteten selvsagt være i orden. FIC har med sit omfattende netværk og sit indgående kendskab til kursusmarkedet kunnet håndplukke kursusarrangører, der passer til deltagerne. Det er en af forudsætningerne for, at både lønmodtager- og arbejdsgiversiden er begejstrede for udbyttet af Uddannelse Til Tiden. Men især virksomheder med store udsving i aktiviteterne kan have både strategiske og praktiske fordele af opkvalificering og uddannelse af sine ufaglærte medarbejdere. Der kan for eksempel være tale om virksomheder i brancher, der er udsat for sæsonudsving. Her kan uddannelse være en udbytterig måde at udligne stille perioder på. På samme måde kan man udjævne udsvingene i ordreproducerende virksomheder eller virksomheder, der af en eller anden grund er udsat for konjunktur- eller strukturbetingede døde perioder. Det bedste bevis på, at strategisk uddannelsesplanlægning faktisk betaler sig, er, at Ambu fortsætter ordblindeundervisningen på eget initiativ hele det næste år. Herudover fortsætter virksomheden arbejdet med uddannelsesstyregruppen, der består af repræsentanter fra ledelsen, medarbejderne og 3F Nordvest

8 13. Folk har været glade (INTERVIEW) Ud over løftede Ambu-medarbejdere fryder projektlederen sig over, at virksomheden har fået mod på uddannelsesplanlægning Projektleder Jens-Ole Redanz er slet ikke i tvivl:»den største sejr har været, når medarbejderne er kommet tilfredse tilbage fra uddannelse. Mange har fortalt, at de vil få glæde af kurserne både privat og arbejdsmæssigt,«beretter han. Og den slags varmer. Jens-Ole Redanz har gennem de sidste to år været tovholder på Uddannelse Til Tiden. Det har blandt andet indebåret et tæt parløb med styregruppen, som han giver størstedelen af æren for projektets fine resultater.»et godt samarbejde mellem medarbejderne og produktionsledelse er alfa og omega for, om uddannelsesindsatsen kan lykkes,«siger Jens-Ole Redanz, der kun har ros til overs for parterne. Deres vilje til at nå resultater har været altafgørende for, at så mange er blevet løftet så meget, mener han. Fokus på styregruppen Ikke mindst derfor lægger projektlederen stor vægt på at klæde styregruppen på til arbejdet, når store projekter skal styres i havn. Især socialfondsprojekter er administrativt tunge, og det kan godt gå ud over dynamikken i arbejdet.»i Ambus tilfælde har det altså ikke skræmt styregruppen mere, end at virksomheden fortsætter uddannelsesarbejdet på egen hånd, og det kommer både virksomhed og medarbejdere til gode,«slutter Jens-Ole Redanz. Baggrund og forudsætninger 14. Teoretiske overvejelser Virksomheden har meget tidligt i processen medtænkt de kortuddannede medarbejderes forhold og dermed gjort en forebyggende fastholdelsesstrategi via omskoling/opkvalificering mulig. Det betyder samtidig, at der har været tid til at udvikle, tilrettelægge og implementere en dobbeltstrategi i forbindelse med udliciteringen af dele af produktionen. Strategien har indeholdt en sideløbende udvikling af virksomhedens nye organisering samt kvalificeringen af medarbejderne til de nye jobprofiler og arbejdsfunktioner. 15. Deltagere Målgruppen til Uddannelse Til Tiden var 41 ufaglærte medarbejdere i produktionen hos Ambu i Ballerup, der for to år siden besluttede at outsource produktionen til Asien. Af de 41 viste de 28 sig at have skolekundskaber svarende til 6-8. klasse i dansk og/eller matematik. Af de 28, der mente de var ordblinde, viste kun tre sig at reelt at have problemet. Alle blev i løbet af få måneder opkvalificeret til at kunne følge TEC s faglige kurser med fuldt udbytte. IKA og opfølgningen på denne er her helt essentiel for opkvalificeringens succes. 16. Socialfonden Projektet ville ikke have kunnet iværksættes i samme omfang og ud fra samme tidshorisont uden støtte fra den Europæiske Socialfond. 12

Uddannelse i øjenhøjde

Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Hvis de danske virksomheder skal styrke deres markedsposition og konkurrenceevne, er det et MUST, at virksomhederne i højere grad satser på kompetenceudvikling

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Til brug for uddannelsesinstitutionernes arbejde med vurdering og anerkendelse af realkompetencer (IKV)

Til brug for uddannelsesinstitutionernes arbejde med vurdering og anerkendelse af realkompetencer (IKV) Til brug for uddannelsesinstitutionernes arbejde med vurdering og anerkendelse af realkompetencer (IKV) Spørgeramme til besøg på arbejdspladser Huskeliste til møde med ledelsen og TR på arbejdspladsen

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Strategisk brug af opkvalificering Peter Thomsen Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Jobcenterleder/chef siden 1991 I Aalborg fra 1998 Om AMU Nordjylland Gennemfører årligt ca. 30.000 elevuger

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Projektperiode: august 2012 til juni 2014 400 deltagere: langtidsledige, ufaglærte, 30-59 år 4 projektenheder med tilknyttet koordinator(er)

Projektperiode: august 2012 til juni 2014 400 deltagere: langtidsledige, ufaglærte, 30-59 år 4 projektenheder med tilknyttet koordinator(er) ½ Et samarbejde mellem alle regionens jobcentre og alle erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner + VUC EU socialfonds støtte og medfinansiering fra jobcentrene (500,-/uge) Projektperiode: august 2012 til

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Spørgeguide til FVU og OBU. Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET

Spørgeguide til FVU og OBU. Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET Spørgeguide til FVU og OBU Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET FVU og ordblindeundervisning, trin for trin Forberedende voksenundervisning, FVU Ordblindeundervisning,

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

3F en stærk partner i den lokale uddannelsesindsats

3F en stærk partner i den lokale uddannelsesindsats 3F en stærk partner i den lokale uddannelsesindsats l l l l r Lokalafdelingens kompetencer fra forbundet 3F Uddannelsespolitisk sekjretariat September 2006 Varenr. 6114 3F en stærk partner i den lokale

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området Oplæg v./solvej Hune, AOF Danmark FVU- og ordblindekonference Den 29. november 2017 Syddansk Erhvervsskole, Odense 2 27-11-2017 Om AOF AOF er en sammenslutning

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger!

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! 2 er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes om den fælles interesse at matche

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Kompetenceløft i Danmark 2000

Kompetenceløft i Danmark 2000 Sagsnr. 12.01-00-1601 Ref. ABH/hmo Den 15. januar 2001 Kompetenceløft i Danmark 2000 Baggrund LO har i samarbejde med Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA) gennemført en analyse af læringsaktiviteter

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Fredericia 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Kolding 2012 Nye muligheder i hverdagen Dansk- og matematikkurser Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Vejle 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive på

Læs mere

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde Disposition 1. Landsdækkende initiativs vision 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne 3. Videnscenterets arbejde Vision Sætte flygtninge og indvandreres kunnen i centrum! Skabe større tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Fra kompetenceloft til kompetenceløft.

Fra kompetenceloft til kompetenceløft. Rapport om projekt Fra kompetenceloft til kompetenceløft. April 2008 september 2009 I vores ansøgning resumerede vi: Gennem opsøgende virksomhed og medarbejdermøder stimuleres beskæftigede og ledige til

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

Nyhedsbrev. December 2009 nr. 24

Nyhedsbrev. December 2009 nr. 24 Nyhedsbrev December 2009 nr. 24 I slutningen af oktober måned fik Netværkslokomotivet meddelelse fra Undervisningsministeriet om, at netværkets ansøgning til SATS-puljemidlerne er imødekommet. Det var

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Få en erfaren ny medarbejder på rekordtid Medarbejdere over 40 år har viden og erfaringer, som dansk økonomi og velfærd har brug for,

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere