Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden"

Transkript

1 Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden Yderligere om projektet og download af rapporten: Uddannelsesinstitutioner der har været tilknyttet projektet: Teknisk Erhvervs Center: AOF Ballerup: FVU-Teamet i Storkøbenhavn: Københavns Kvindedaghøjskole:

2 Indhold: Indledning Uddannelse Til Tiden Hvorfor Uddannelse Til tiden?... 2 Konklusioner på projektet Alle skal være med Udgangspunkt i den enkelte Opkvalificering tager tid Andre anbefalinger F: Stolt og begejstret (INTERVIEW)... 7 Sådan gik det Uddannelsesaktiviteter Plads til forbedring (INTERVIEW)... 9 Med virksomhedens øjne Hvorfor strategisk uddannelsesplanlægning? Uddannelsesplanlægning i praksis Målene er nået og mere til! (INTERVIEW) Projektets målopfyldelse Folk har været glade (INTERVIEW) Baggrund og forudsætninger Teoretiske overvejelser Deltagere Socialfonden Indledning 1. Uddannelse Til Tiden Da FIC i begyndelsen af 2005 fik en henvendelse fra Ambu og 3F om et forløb, var vi øjeblikkeligt klar over, at vi stod i en drømmesituation. Uddannelse af ufaglærte medarbejdere har mange positive perspektiver og vil som udgangspunkt altid føre noget godt med sig. Med deres fælles henvendelse signalerede virksomheden og fagforeningen, at de stod arm i arm og virkelig ville noget med projektet. Derfor var det med store forventninger, at vi skrev ansøgningen om Uddannelse Til Tiden til EU s Socialfond. Den gensidige vilje og forståelse er uvurderlig for uddannelsesprojekter i erhvervslivet, når produktionsplanlægning og uddannelsesplanlægning skal falde i hak. Det er, som det fremgår af denne rapport, lykkedes parterne og FIC at overgå projektets målsætning med over 45 procent. At en af de vigtigste forudsætninger for ansøgningen Ambus etablering af sit europæiske lager og distributionscenter i Ballerup gik i vasken bl.a. på grund af lokalplaner, ændrer ikke ved det faktum, at det både fagligt og alment er lykkedes at løfte medarbejderne til et niveau langt over målet. I denne rapport kan du læse om projektets vigtigste konklusioner af arbejdet med målrettet uddannelsesplanlægning og efteruddannelse i Ambu A/S. Målet med rapporten er, at andre både tillidsrepræsentanter og virksomhedsledere kan bruge anbefalingerne konstruktivt til fælles gavn og glæde. God læselyst Jens-Ole Redanz projektleder, Fagligt Internationalt Center Udgiver: Redaktion og tekst: Fotos: Layout: Tryk: FIC - Fagligt Internationalt Center Nyrnberggade 31, 2.sal 2300 København S Web: Tlf Steen Kræmer Web: Jens-Ole Redanz, FIC Ole Grønvig Børge Møllers Grafiske Hus 1

3 2. Hvorfor Uddannelse Til Tiden? Ambu A/S, der primært producerer livreddende udstyr, ønskede at bevare sin konkurrencedygtighed. Derfor besluttede virksomheden i 2005 at outsource produktionen til lavtlønslande. Samtidig planlagde Ambu at etablere et europæisk lager og distributionscenter i de eksisterende lokaler i Ballerup. Det ville alt andet lige betyde nye arbejdsopgaver og massive afskedigelser blandt det ufaglærte personale. Ambu besluttede sig for at tage del i ansvaret for at give medarbejderne ballast til at klare de nye arbejdsopgaver eller at kunne få job et andet sted. Efter mange år uden efteruddannelse havde en stor del af de ufaglærte medarbejdere brug for opkvalificering for at klare de nye udfordringer eller finde nyt job. I samråd med 3F søgte Ambu ekspertviden hos FIC, der har stået for projektledelse gennem hele forløbet. Den Europæiske Socialfond har støttet opkvalificeringen af Ambus medarbejdere, mens virksomheden selv har ydet en betragtelig medfinansiering. Konklusioner på projektet Erfaringerne fra det næsten to år lange uddannelsesprojekt bekræfter de ideer og tanker, FIC arbejder ud fra. De tager i høj grad udgangspunkt i den fælles vilje til og engagement i at nå de bedst mulige resultater. At behovet for uddannelse på arbejdspladserne virkelig er til stede er der slet ingen tvivl om mennesker i Danmark har læse/skriveproblemer og mangler derfor i stigende grad de grundlæggende kompetencer for at kunne begå sig på mange arbejdspladser. Stadigt flere virksomheder bruger it i den interne kommunikation, og ønsker man efteruddannelse, er Teknisk Erhvervsskole Centers (TEC) forventning om læse/skrivefærdigheder mindst 9. klasse. Blandt gruppen af ufaglærte viser erfaringerne, at mindst 50 procent af en virksomheds ansatte mangler de nødvendige forudsætninger for at modtage faglig efteruddannelse. Netop de grundlæggende færdigheder og efteruddannelse er forudsætningerne for at fungere optimalt på arbejdsmarkedet i dag. Udviklingen løber stærkt, og stadigt flere virksomheder bruger it til intern information og styring af processerne. Skal medarbejderne følge med i udviklingen, skal de kunne leve op til de uddannelsesmæssige adgangskrav, de møder. 2 3

4 3. Alle skal være med Hvis det overhovedet skal være muligt at gennemføre strategisk uddannelsesplanlægning for en virksomheds ufaglærte medarbejdere, er et nært samarbejde mellem produktionsledelse og tillidsrepræsentanterne nødvendigt. Begge parter skal være motiverede for at tage ansvar for, at uddannelsesprojektet skal lykkes. Både drift og medarbejdere skal nemlig udvise udstrakt fleksibilitet, når pludselige udsving i produktionen skal forenes med de aftaler om uddannelse, der er indgået. Medarbejderne skal være klar til at dække for deres kursusramte kolleger, og driftsledelsen til at tilrette produktionsplanerne, så de hænger sammen med uddannelsesplanerne og vikardækning. Derfor er det vigtigt, at ønsket om opkvalificering og uddannelse er solidt rodfæstet hos alle i virksomheden. Såvel de ufaglærte medarbejdere som topledelsen skal bakke 100 procent op om projektet. Vores erfaringer viser, at samarbejdsprocessen er afhængig af, at virksomheden nedsætter en styregruppe med repræsentanter fra både ledelse og medarbejdere. Styregruppen skal have kompetence til at tage de beslutninger, der kan føre uddannelsesprojektet mod succes. Hele arbejdet med Uddannelse Til Tiden har nemlig været overraskende komplekst for såvel Ambu som for virksomhedens medarbejdere. Mængden af administration og koordinering har overgået alle forventninger hos parterne. Ikke mindst derfor er det vigtigt, at man fra starten tilknytter en projektleder/uddannelsesleder, der koordinerer hele arbejdet. I tilfældet med Ambu har FIC stillet en projektleder til rådighed. Hele processen er afhængig af, at projektlederen har indsigt i de processer, der skal til for at etablere og gennemføre systematisk uddannelsesplanlægning på en virksomhed. Både fagligt og menneskeligt. Den ansvarlige skal l være neutral i forhold til styregruppens medlemmer. l have netværk inden for og kendskab til uddannelser og uddannelsesinstitutioner. l være i stand til at integrere forskellige samarbejdspartnere i projektet. l have kendskab til og forståelse for målgruppen. Skal kunne forstå medarbejdernes forudsætninger og have omfattende samtaleerfaring. l være i stand til at skabe den tryghed og tillid, der skal til for, at folk kan åbne sig. l være i stand til at få folk til at føle sig vigtige og give oplevelsen af, at det er dem, vi gør noget for. l være i stand til at indgyde begejstring. Projektlederens rolle kan både udfyldes af en ansat medarbejder og en konsulent. 4. Udgangspunkt i den enkelte Når man har med gruppen af ufaglærte at gøre, er det utroligt vigtigt at afklare hvilke forudsætninger, hver enkelt medarbejder kommer med. Som nævnt ovenfor vil man som regel opleve, at over halvdelen af målgruppen mangler de nødvendige forudsætninger for at få udbytte af de nødvendige faglige kurser. Derfor starter målrettet strategisk uddannelsesplanlægning altid med en individuel kompetenceafklaring, IKA. Dette punkt er livsvigtigt for projektet. Det hele handler om at vide, hvad man har at gøre med, så virksomheden kan få uddannelsesparate medarbejdere. Den opgave er ikke bare et spørgsmål om boglige færdigheder, men også at forstå, hvor de er i deres liv. Hver enkelt er jo et menneske på godt og ondt med meget i bagagen, der har en betydning for graden af uddannelsesparathed. En IKA består for den enkelte af en række samtaler kombineret med en række test af kompetencer inden for læsning, skrivning, regning og som regel it. Med udgangspunkt i den viden, projektlederen har opnået om hver enkelt medarbejder, er det muligt at fastslå, hvad han eller hun mangler for at få udbytte af de faglige kurser. Efter den almene opkvalificering oplever virksomhederne altid, at deres ufaglærte medarbejdere i stigende grad tør melde sig til efteruddannelse. Før har der været et utal af undskyldninger og bortforklaringer, der altid handler om frygt for uddannelse. For mange har skoletiden været en lang række af nederlag og dårlige oplevelser, der tilsammen betyder, at den enkelte ikke tør sætte sig på skolebænken igen. 5. Opkvalificering tager tid Uddannelse af gruppen af ufaglærte er ikke noget, man sætter i værk og gennemfører fra den ene dag til den anden. Derfor gælder det om at komme i gang i god tid. På Ambu tog det fire måneder at kompetenceafklare og opkvalificere de ufaglærte i læsning, skrivning, regning og it. Først derefter kunne vi lave uddannelsesplaner og sende dem på faglige kurser. Den tid skal virksomheden være klar til at sætte af, hvis man har ambitioner om at lykkes med efteruddannelse af de ufaglærte arbejdere. Her gør faktorernes orden nemlig en forskel! IKA sikrer, at man kan tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, når man planlægger uddannelse for ham eller hende. I forbindelse med Uddannelse Til Tiden har Ambu udvist nøjagtig den tålmodighed over for og forståelse for hver enkelt medarbejders ståsted og baggrund. Det er en af de nøglefaktorer, der har gjort projektet til en succes. Vores erfaring med TEC er, at deres afklaring ikke er grundig nok på det almene kompetenceområde. De tager ikke udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, men udelukkende i fagområdet. Virksomheden skal have den nødvendige tålmodighed med hver enkelt medarbejders udvikling. Ikke mindst derfor står projektlederens rolle som koordinator og udvikler side om side med rollerne som den, medarbejderne kan betro sig til, og den, virksomheden stoler på. 6. Andre anbefalinger Det kan være en god idé rent fysisk at placere så meget uddannelse på virksomheden, som det er muligt. Det er der flere argumenter for. l Det sparer transporttid og -omkostninger i arbejdstiden. l Medarbejderne føler, at virksomheden tager dem alvorligt, hvis de sidder i det konferencerum, hvor det normalt kun er funktionærer eller måske endda ledelsen, der kommer. Så føler de, at de bliver værdsat. l Medarbejderne er ikke længere væk end, at de kan hentes, hvis specielle situationer kræver deres tilstedeværelse. 4 5

5 7. 3F: Stolt og begejstret (INTERVIEW) Uddannelse og uddannelsesplanlægning er uvurderlig for alle parter, vurderer fagforeningen, der har taget stor del i Uddannelse Til Tiden Da Ambu henvendte sig til 3F for et par år siden, tog Mette Hyllested-Winge pænt imod.»når nogen kommer med udstrakt hånd og vil tale uddannelse, skal vi da have en snak,«smiler regionskonsulenten hos 3F. Den holdning har hun ikke haft grund til at fortryde:»jeg er meget stolt af og begejstret for, at der har været så meget uddannelse på Ambu,«siger hun i dag. Mette Hyllested-Winge er ikke i tvivl om, at æren for de flotte resultater skal placeres hos tillidsrepræsentanterne og FIC s projektleder i fællesskab.»som i andre socialfondsprojekter fylder administrationen og aftalearbejdet enormt, og de opgaver er blevet løst fantastisk,«mener hun. Det har taget mange byrder af virksomhedens skuldre, mener Mette Hyllested-Winge, der fornemmer, at Ambu er blevet overrasket over omfanget af det arbejde. Uddannelse som et fælles mål Den vigtigste forudsætning for uddannelsesplanlægning er imidlertid, at parterne er enige om, hvad der skal ske:»uddannelse er umuligt, hvis der er konflikt,«siger regionskonsulenten, der opfordrer alle virksomheder til at arbejde proaktivt for opkvalificering af medarbejderne. Uddannelse giver nemlig loyale og kvalificerede medarbejdere, der er kompetente til at deltage i virksomhedens omstillingsprocesser. Og det kan være en nødvendig evne i globaliseringsræset. Sådan gik det To hektiske år er sprintet af sted, og Ambu, 3F og FIC kan se tilbage på en succes. Uddannelsesmålene er ikke bare nået, de er også overgået med over 45 procent, hvad angår faglige kurser og efteruddannelse, og over 50 procent, hvad angår almen uddannelse. Alle kan se tilbage på en succes, selv om Ambu desværre har måttet lægge strategien om blandt andet på grund af logistiske og byplanmæssige forhold. Det har betydet, at Virksomheden nu kun kan fastholde 5-6 af de oprindelige ca. 40 ufaglærte medarbejdere. Det har betydet, at der blandt medarbejderne har hersket en ærgrelse over, at de ikke i højere grad fik lov til at vælge deres efteruddannelse efter egne ønsker. Imidlertid var der ingen, der kunne forudse ændringerne, og derfor planlagde vi sammen uddannelsesindsatsen efter de behov, Ambu forventede at få. 6 7

6 8. Uddannelsesaktiviteter Det overordnede mål med Uddannelse Til Tiden var, at hver af de 40 medarbejdere skulle modtage én uges faglig opkvalificering, altså i alt 200 dages fagrettet efteruddannelse. Projektet har nået langt mere end forventet og har gennemført 287 dages faglig undervisning. Det er næsten 45 procent mere end det oprindelige mål. Samtidig har Uddannelse Til Tiden formået at gennemføre 247 dages almen opkvalificering af medarbejderne. Den almene opkvalificering består af individuel kompetenceafklaring, ordblindeundervisning, dansk, regning, vejledning og grundlæggende it. Vi havde ikke forventet, at hele 70 procent af de ufaglærte medarbejdere skulle opkvalificeres, men det understreger blot vigtigheden af den individuelle kompetenceafklaring. Al undervisning og uddannelse har været gennemført i arbejdstiden. FAGLIG UDDANNELSE Antal deltagere á dage Dage total TEC grundlæggende lager Flashkursus TEC lagerstyringsuddannelse Gaffelstablerkursus Truckkursus Edb-lageruddannelse Edb-lageruddannelse I ALT 287 ALMEN OPKVALIFICERING Antal Dage total Individuel kompetenceafklaring, IKA 41 8 Individuel vejledning - 7 Forberedende Voksen Uddannelse FVU-test Undervisning nov-dec Undervisning jan-mar Dansk for ordblinde (dysleksi) 3 32 It/edb nov-dec It/edb feb-mar & jun Movex it lagerprogramuddannelse Coaching af opsagte medarbejdere 5 2,7 I ALT 246,7 Kun tre ud af de 28, der mente, at de var ordblinde, havde reelt problemet. De øvrige er blevet løftet via danskundervisning med Forberedende Voksen Uddannelse (FVU). I det hele taget er det vores indtryk, at det gamle tabu omkring ordblindhed ikke er så tungt som tidligere. Det betyder, at folk tør stå frem at indrømme deres problemer. I det hele taget er over halvdelen af deltagerne blevet løftet læse- og skrivemæssigt. 9. Plads til forbedring (INTERVIEW) De fleste Ambu-medarbejere har været tilfredse med Uddannelse Til Tiden -projektet, men tillidsrepræsentanten kunne godt have ønsket sig mindre fokus på lageruddannelse»idéen med uddannelse er god, der har været mange fine initiativer, og mange har været yderst tilfredse med de konkrete kurser.«tillidsrepræsentant Jakob Benting er begejstret for ideen med Uddannelse Til Tiden, når nu Ambu havde besluttet sig for at lukke produktionen ned i Ballerup. Men selv om mange kolleger har fået stort udbytte af projektet, har han forslag til forbedringer:»der har været for meget fokus på lageruddannelse. Man kunne godt brede mulighederne ud og spørge folk, hvad de selv havde lyst til af AMU s kurser. Alt for meget er sket på virksomhedens præmisser,«siger Jakob Benting. Alt for bureaukratisk»jeg kunne godt ønske mig, at systemet var mindre bureaukratisk, og at det ikke havde været TEC, der stod for afklaringen,«siger tillidsrepræsentanten. Det trak for langt ud på det tidspunkt, da kollegerne var mest motiverede for at komme af sted. Jakob Benting arbejder selv i reparationsafdelingen, hvor Ambu-dukkerne bliver produceret, og har haft stor glæde af danskundervisningen for ordblinde.»det kan jeg bruge til at skrive rapporter om de dukker, jeg reparerer,«fortæller han. Med virksomhedens øjne I Ambus tilfælde kom strategisk uddannelsesplanlægning på tale, fordi virksomheden stod over for helt konkrete udfordringer med omskoling og afskedigelse af medarbejdere. Der er imidlertid mange gode grunde til, at man som virksomhed kan drage stor fordel af at uddanne og efteruddanne gruppen af ufaglærte medarbejdere. Erfaringerne viser, at virksomhedsledere, der har oplevet, hvor stort udbytte, man har af uddannelsesplanlægning, efterfølgende integrerer det som en fast del af virksomhedens praksis. Også selv om der ikke umiddelbart er omstruktureringer på trapperne. Hovedårsagen er uden tvivl, at virksomheder, der opererer i en tid med globalisering skal kunne agere hurtigt og effektivt i enhver situation. Der er ikke plads til at slæbe rundt på en fastlåst medarbejdergruppe, når konkurrencesituationen hele tiden bliver skarpere. FIC s filosofi er, at uddannelse skal være en lige så naturlig del af virksomhedens kultur som det at gå på arbejde. -Udbyttet er stort for såvel virksomheden som for medarbejderne. Og efterhånden som vanen bider sig fast, bliver uddannelsesplanlægning pludselig et konkurrenceparameter i forhold til tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft. 8 9

7 10. Hvorfor strategisk uddannelsesplanlægning? Det umiddelbare udbytte af at investere tid og kræfter i uddannelsesplanlægning er medarbejdere, der får en bredere jobprofil. Det giver større fleksibilitet, når der sker forandringer i arbejdsopgaver og -forhold, eller virksomheden på anden måde udvikler sig. De større kompetencer gør det nemmere for hver enkelt at overskue og udføre sine arbejdsopgaver. Resultatet er mere overskud i hverdagen. Udbyttet er større arbejdsglæde og færre sygedage og dermed fastholdelse på virksomheden. De fleste af de over danskere, der har svært ved at læse og skrive, er ufaglærte arbejdere. Alene det at løfte dem fra 6-7. klasses niveau vil forbedre deres effektivitet og gøre dem mere omstillingsparate. Netop den egenskab har stor værdi, når organisationen på et tidspunkt forandrer sig, og medarbejdernes arbejdssituation er en ny. Det tager nemlig tid lang tid at opkvalificere de lavtuddannede medarbejdere, og derfor kan strategisk uddannelsesplanlægning på sigt få stor værdi i en tid, da stadigt flere brancher oplever opkøb og fusioner med jævne mellemrum. It får i disse år langt større betydning for hverdagen i virksomhederne. Det kræver grundlæggende læse-/skrivefærdigheder og it-kompetencer ikke mindst fordi flere og flere virksomheder bruger it i den interne kommunikation. 11. Uddannelsesplanlægning i praksis Gennem de seneste to år har Ambu udvist et stort engagement i efteruddannelse af sine ufaglærte medarbejdere. Det har ikke mindst vist sig i forbindelse med finansieringen af Uddannelse Til Tiden. Ambu har selv finansieret dele af projektets udgifter. Virksomhedens Uddannelsesfond har bidraget med kroner til f.eks. jobsøgningsforløb, it-kurser og personlig coaching. Samtidig har Ambu stillet vikarer til rådighed i forbindelse med kursusdeltagelse og har dækket forskellen på medarbejdernes fulde løn og den VEU-godtgørelse (Voksen efteruddannelses-godtgørelse), medarbejderne har ret til, når de deltager i efteruddannelse. Men der er i virkeligheden tale om overkommelige udgifter i forhold til udbyttet, når man gennemfører uddannelse. Den forberedende voksenundervisning (FVU) er gratis, og dertil kommer så VEU-godtgørelsen, der cirka svarer til højeste dagpengesats. Alle virksomheder, der beskæftiger ufaglært arbejdskraft, kan få udbytte af målrettet opkvalificering af netop dén gruppe ansatte. 12. Målene er nået og mere til! (INTERVIEW) Ambu skyldte sine trofaste medarbejdere uddannelse. Derfor var Uddannelse Til Tiden den rigtige løsning for virksomheden Ledelsen er ikke i tvivl: Indsatsen for at klæde Ambus medarbejdere på til nye job har været en succes.»da vi lavede strategi om outsourcing af produktionen til fabrikker i Asien, havde vi den forpligtelse over for medarbejderne. Mange af dem har været hos os i mange år uden at være på skolebænken,«siger Ambus vicepræsident, Bjarne Sørensen. Sammen med 3F og Ambu søgte FIC socialfondsmidler til projektet, og virksomheden glæder sig over, at det er lykkedes at give medarbejderne flere kursusdage, end man havde sat som mål. Mere uddannelse fremover»det har givet dem blod på tanden til at lære mere, selv om de var meget langt fra uddannelsessystemet,«fortæller Bjarne Sørensen. Virksomheden har kun kunnet beholde 6-7 stykker ud af de oprindelige 40 medarbejdere, men resten har meget store jobmuligheder, mener Bjarne Sørensen. Blandt andet fordi Ambu har indgået en aftale med to vikarbureauer om genplacering. Han føler selv, at virksomhedens medfinansiering af projektet har været givet godt ud.»vi har ikke gjort nok ved uddannelse tidligere,«erkender Bjarne Sørensen, der vil arbejde mere aktivt med opkvalificering af medarbejderne i fremtiden. Projektets målopfyldelse Der vil altid være mange hensyn at tage, når man laver uddannelsesplanlægning, men man skal holde sig for øje, at mange timers undervisning ikke er et mål i sig selv. Når man bruger tid og penge på faglige og almene kurser, skal kvaliteten selvsagt være i orden. FIC har med sit omfattende netværk og sit indgående kendskab til kursusmarkedet kunnet håndplukke kursusarrangører, der passer til deltagerne. Det er en af forudsætningerne for, at både lønmodtager- og arbejdsgiversiden er begejstrede for udbyttet af Uddannelse Til Tiden. Men især virksomheder med store udsving i aktiviteterne kan have både strategiske og praktiske fordele af opkvalificering og uddannelse af sine ufaglærte medarbejdere. Der kan for eksempel være tale om virksomheder i brancher, der er udsat for sæsonudsving. Her kan uddannelse være en udbytterig måde at udligne stille perioder på. På samme måde kan man udjævne udsvingene i ordreproducerende virksomheder eller virksomheder, der af en eller anden grund er udsat for konjunktur- eller strukturbetingede døde perioder. Det bedste bevis på, at strategisk uddannelsesplanlægning faktisk betaler sig, er, at Ambu fortsætter ordblindeundervisningen på eget initiativ hele det næste år. Herudover fortsætter virksomheden arbejdet med uddannelsesstyregruppen, der består af repræsentanter fra ledelsen, medarbejderne og 3F Nordvest

8 13. Folk har været glade (INTERVIEW) Ud over løftede Ambu-medarbejdere fryder projektlederen sig over, at virksomheden har fået mod på uddannelsesplanlægning Projektleder Jens-Ole Redanz er slet ikke i tvivl:»den største sejr har været, når medarbejderne er kommet tilfredse tilbage fra uddannelse. Mange har fortalt, at de vil få glæde af kurserne både privat og arbejdsmæssigt,«beretter han. Og den slags varmer. Jens-Ole Redanz har gennem de sidste to år været tovholder på Uddannelse Til Tiden. Det har blandt andet indebåret et tæt parløb med styregruppen, som han giver størstedelen af æren for projektets fine resultater.»et godt samarbejde mellem medarbejderne og produktionsledelse er alfa og omega for, om uddannelsesindsatsen kan lykkes,«siger Jens-Ole Redanz, der kun har ros til overs for parterne. Deres vilje til at nå resultater har været altafgørende for, at så mange er blevet løftet så meget, mener han. Fokus på styregruppen Ikke mindst derfor lægger projektlederen stor vægt på at klæde styregruppen på til arbejdet, når store projekter skal styres i havn. Især socialfondsprojekter er administrativt tunge, og det kan godt gå ud over dynamikken i arbejdet.»i Ambus tilfælde har det altså ikke skræmt styregruppen mere, end at virksomheden fortsætter uddannelsesarbejdet på egen hånd, og det kommer både virksomhed og medarbejdere til gode,«slutter Jens-Ole Redanz. Baggrund og forudsætninger 14. Teoretiske overvejelser Virksomheden har meget tidligt i processen medtænkt de kortuddannede medarbejderes forhold og dermed gjort en forebyggende fastholdelsesstrategi via omskoling/opkvalificering mulig. Det betyder samtidig, at der har været tid til at udvikle, tilrettelægge og implementere en dobbeltstrategi i forbindelse med udliciteringen af dele af produktionen. Strategien har indeholdt en sideløbende udvikling af virksomhedens nye organisering samt kvalificeringen af medarbejderne til de nye jobprofiler og arbejdsfunktioner. 15. Deltagere Målgruppen til Uddannelse Til Tiden var 41 ufaglærte medarbejdere i produktionen hos Ambu i Ballerup, der for to år siden besluttede at outsource produktionen til Asien. Af de 41 viste de 28 sig at have skolekundskaber svarende til 6-8. klasse i dansk og/eller matematik. Af de 28, der mente de var ordblinde, viste kun tre sig at reelt at have problemet. Alle blev i løbet af få måneder opkvalificeret til at kunne følge TEC s faglige kurser med fuldt udbytte. IKA og opfølgningen på denne er her helt essentiel for opkvalificeringens succes. 16. Socialfonden Projektet ville ikke have kunnet iværksættes i samme omfang og ud fra samme tidshorisont uden støtte fra den Europæiske Socialfond. 12

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne

Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne EU s socialfond skabte mulighederne med Equal programmet The EUROPEAN UNION The European Social Fund Indhold Indledning

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

10 råd til virksomheder

10 råd til virksomheder MERE VIDEN ER MERE MOD PÅ LIVET 10 råd til virksomheder om planlægning af uddannelse V E STSJ Æ LLA ND MERE VIDEN ER MERE MOD PÅ LIVET 10 råd til virksomheder om planlægning af uddannelse 1. Uddannelse

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Få en erfaren ny medarbejder på rekordtid Medarbejdere over 40 år har viden og erfaringer, som dansk økonomi og velfærd har brug for,

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Forældre får lektiehjælp

Forældre får lektiehjælp Nyhedsbrev Marts 2010 nr. 25 Forældre får lektiehjælp Brøker, ligninger, gangestykker og procent volder far og mor problemer, når de forsøger at hjælpe børnene med at holde styr på tallene i regnebogen.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse VEU-Center MidtØst Én indgang til voksen- og efteruddannelse Vi hjælper dig bl.a. med : Uddannelsesplanlægning Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) Almene uddannelser Jobrotation Realkompetencevurdering

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Uddannelse er vigtig fordi...

Uddannelse er vigtig fordi... Uddannelse er vigtig fordi... - Inspiration til hvordan I fanger målgruppens opmærksomhed og får succes med at kommunikere jeres vigtige budskab Resultat af workshop på IF seminar den 31-10-2013 HR Manager

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Skal du med? KOLDING 2013 Dansk- og matematikkurser for voksne Dansk Læsning og læseteknik Retstavning Skriftlig formulering Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem,

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 > KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 Side 2 KLOGERE I SLAGELSE KLOGERE I SLAGELSE Denne folder er henvendt til dig, som ønsker at vide mere om jobrotationsprojektet Klogere i Slagelse. Klogere

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere