PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014"

Transkript

1 PROJEKTLEDER- SUMMIT februar PROGRAM

2 VELKOMMEN TIL PROJEKTLEDERSUMMIT 2014 Atter i år åbner vi dørene til Rambølls hovedkvarter i Ørestaden og byder dig velkommen til et spændende Projektledersummit d. 6. og 7. februar. Summit er for dig som er projektleder, er leder af projektledere eller som på en eller anden vis, har projektarbejdsformen tæt på i din organisation eller i dit arbejdsliv. At være projektleder er efterhånden en højt respekteret professionel disciplin. Dette er sket i takt med at man har gjort sig erfaringer med, at der er stor og mangfoldig værdi at hente, hvis organisationen har folk der mestrer projektledelse. At dygtiggøre sig i metoder og tankegange, er derfor nødvendigt for professionelle projektledere. Vi er derfor stolte af andet år i træk, at kunne invitere til Projektledersummit med et program fyldt med spændende input fra forskere og praktikere, som er ved at gøre sig parat til at fortælle, inspirere og træne med jer i hele to dage. Glæd dig bl.a. til 2 hovedtalere, 6 Summit Talks og 3 workshops blandt 21 mulige, som med mange spændende vinkler søger at svare på spørgsmålet: Hvad virker i projektledelse? Så velkommen til Projektledersummit 2014, hvor vi godt tør love, at du med garanti får værdifulde input og masser inspiration med hjem til din organisation og dine projekter. De bedste hilsner fra summitarrangørerne

3 PROGRAM DAG 1: TID INDHOLD STED OG UDFØRENDE Morgenmad og registrering Hannemanns caféen og foyeren Kick Off Auditoriet: Åbning af Projektledersummit 2014 v/ Direktør i RMC Tonny Johansen Summit Talks Auditoriet: Filosof Anders Fogh Jensen Professor Kristian Kreiner Direktør Johan Bitsch Nielsen Kaffepause og læringstræf Hannemanns caféen og foyeren Hovedtaler: Projektteams der virker Auditoriet: Professor Jan Pries-Heje Frokost Kantinen Workshop A Diverse: se oversigt længere nede Workshop B Attractors lounge Projektmonopolet med: Kristian Kreiner Peter Dahler-Larsen Lone Christensen Johan Bitsch Nielsen Anders Fogh Jensen Monopolets panel vender og drejer deltagernes forskellige dilemmaer Mad og musik Kantinen

4 SUMMIT TALKS DAG 1: ANDERS FOGH JENSEN er filosof, forfatter, foredragsholder og hyppige debattør i medierne. Ph.D. fra Københavns Universitet og D.E.A. i filosofi fra Sorbonne. Forfatter til bøgerne: Metaforens magt (2001), Mellem ting, Foucaults filosofi (2005), Magtens kartografi, Foucault og Bourdieu (2006), Projektsamfundet (2009),Projektmennesket (2009) og Epi-demos, En lille bog om store epidemier (2011), Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard? (2013) KRISTIAN KREINER er professor fra CBS på Institut for Organisation og leder af netværket: Ledelse i byggeriet. Forfatter til bogen Fejl i byggeriet og medforfatter til klassikeren fra 90-erne: Projektledelse i løst koblede systemer. Kristian Kreiners Summit Talk bærer titlen: Løfterig ledelse: problem eller løsning? Om succes og alle de løfter, som vi afkræver ledelserne, og som de ikke har ressourcer eller muligheder for at indfri. JOHAN BITSCH NIELSEN har gennem mere end 10 år arbejdet med at få socialkonstruktionistiske og systemiske idéer gjort anvendelige i dagligdagen i digitaliseringshuset ditmer a/s med 53 medarbejdere i Aarhus. Johan er Master of Management Development samt HD(O) fra CBS, bestod kun to år af datalogistudiet og er kaptajn af reserven i flyvevåbnet. Til daglig er Johan direktør i ditmer a/s.

5 HOVEDTALER DAG 1: V/JAN PRIES-HEJE TORSDAG 6. FEBRUAR KL PROJEKT-TEAMS DER VIRKER Forskellen på to teams, der på papiret er helt ens, kan være 500% - Ingen andre styringsværktøjer har tilnærmelsesvis samme effekt som dét at arbejde med teamet. Baseret på forskning hos bl.a. Danske Bank og Haldor Topsøe fortæller Jan Pries-Heje, hvordan man kan øge chancen markant for et højtydende team ved systematisk at opbygge social kapital i teamet. JAN PRIES-HEJE er Ph.D. Professor på Roskilde Universitet og leder en forskningsgruppe om innovation. Han er uddannelsesleder for RUC s Master i Projektledelse og Procesforbedring. Jan forsker i innovativ projektledelse, ofte sammen med virksomheder. Flere end 200 bøger og artikler i internationale tidsskrifter og konferencer har Jan også været forfatter til.

6 WORKSHOP A - DAG 1: NR. TID TITEL PÅ WORKSHOP WORKSHOPHOLDER Facilitering af samarbejde Noah Boe-Whitehorn Kunsten at fortælle sit projekt projektlederen som dramaturg Lene Kobbernagel Den visuelle projektleder grafisk facilitering i projekter Dorthe Steen & Katrine Raae Søndergaard Hvorfor er projektet så allestedsnærværende? Anders Fogh Jensen Gevinstrealisering opgøret med projekters skuffende track record Jacob Primault Projektledernetværk - spild af tid? Kasper Warming Militær projektledelse - hvad kan civile lære? Kaptajn Peter Kaplers

7 WORKSHOP A1: V/NOAH BOE-WHITEHORN TORSDAG 6. FEBRUAR KL FACILITERING AF SAMARBEJDE Jeg oplever, at det i høj grad er evnen til at facilitere samarbejde, der gør forskellen mellem blot at løse en opgave og gøre det godt. I arbejdet med højt specialiserede mennesker, er det nødvendigt at sikre dem så gode vilkår som muligt, for at de kan lave deres bedste arbejde. Et af de vigtigste redskaber til dette er at få afklaret processerne detaljeret i et samarbejde, hvor alle taler hvert sit sprog. Via praktisk anvendelse af Appreciative inquiry (Cooperrider & Whitney, 1990) har man et vigtigt redskab til, at alle kan gøre deres bedste. Det giver samtidigt en mulighed for at få afprøvet forskellige procesforslag for at på forhånd identificere muligheder og uhensigtsmæssigheder. I workshoppen vil teorien blive gennemgået kort. Dertil vil fokus være på praksis med mine og deltagernes egne erfaringer. Vi vil undersøge og afsøge muligheder for samarbejdsformer,og hvad det kræver af projektlederen. NOAH BOE-WHITEHORN er partner i Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter A/S, Arkitekt MAA, NORDMAK. Noah er specialiseret indenfor historiske huse og steder. Det mest kendte projekt Noah har været projektleder for er nok den gennemgribende restaurering af Frederik VIII s Palæ på Amalienborg, hvor kronprinseparret og deres fire børn bor. Fælles for Noas arbejde er en analytisk tilgang og et stærk fokus på resultatet. Det handler om konstant at tilpasse sig og justere processerne, så alle leverer det absolut bedste, de kan.

8 WORKSHOP A2: V/LENE KOBBERNAGEL TORSDAG 6. FEBRUAR KL KUNSTEN AT FORTÆLLE SIT PROJEKT Der er efterhånden omfattende forskning, der viser, at projekter lykkes, når projektlederen mestrer at fortælle historier: Når projektlederen formidler projektets nødvendighed gennem stærke fortællinger, bliver det muligt at vække trang til deltagelse. Der findes et overset teori- og praksisfelt, der kan levere svar på, hvordan man som projektleder mestrer at omforme projektinformation til projektfortællinger. Det er dramaturgien. Workshoppen tilbyder en dramaturgisk optik på projektledelse, og leverer svar på spøgsmålet: Hvad hvis vi griber projektet an som en god film, der skal fænge organisationen og projektets deltagere fra start til slut? Du bliver præsenteret for fortællegreb, der gør det enkelt at omforme informationer til fortællinger. LENE KOBBERNAGEL er coach, proceskonsulent, key note speaker og uddannet dramaturg fra Københavns Universitet. Hun træner bl.a. projektledere i at levere stærke fortællinger, når de præsenterer deres projekt. Lene er TED-talk fan, og ser mindst en TED-talk om dagen. I hendes notesbog, noterer hun nye greb til stærke projektfortællinger. Lene driver virksomheden Samtalekunst, som hjælper projektledere hos bl.a Nordisk Ministerråd til, hvordan de kan præsentere komplekse projekter som fortællinger. Lene Kobbernagel er forfatter til bogen Skuespilleren på arbejde.

9 WORKSHOP A3: V/DORTHE STEEN & KATRINE RAAE SØNDERGAARD TORSDAG 6. FEBRUAR KL DEN VISUELLE PROJEKTLEDER GRAFISK FACILITERING I PROJEKTER Den visuelle projektleder - Skab fælles forståelse og engagement ved hjælp af grafisk facilitering på møder, workshops etc. Projektledere er dybt afhængige af andre interessenter for at kunne lykkes med projektet. Derfor er det også ekstremt vigtigt, at projektlederen formår at skabe fælles forståelse og engagement blandt projektets interessenter. En måde - som vi ved virker enormt effektivt - er ved grafisk facilitering. Grafisk facilitering handler om projektlederens evne til at understøtte sine ord med grafiske illustrationer. Vores erfaringer fortæller os en projektleder der er i stand til at bruge grafisk facilitering ofte formår at skabe en fælles forståelse og øget engagement hos fx projektdeltagerne. Alle kan lære grafisk facilitering - også dig der aldrig har tegnet en tegning i jeres liv! Når deltagerne går fra dagen vil de have taget hul på det at bruge grafisk facilitering i egen praksis. De vil få eksempler på symboler, modeller, figurer mm. som er lige til at sætte i spil i diverse projektmødesammenhænge mm. DORTHE STEEN er cand.merc.psych. fra CBS og hun står med ét ben i den merkantile verden og ét ben i den psykologiske verden. Hun er særlig optaget af bygge bro mellem anerkendende, systemisk inspirerede ledelsesteorier og de mere traditionelle og styringsbaserede ledelsesteknologier. Dorthe er konsulent og projektleder på interne, eksterne, nationale og internationale projekter. Derudover er hun fast underviser i innovationsledelse, proceskonsultation, ledelse og projektledelse. KATRINE RAAE SØNDERGAARD er redaktør på bogen Systemisk projektledelse og er fast underviser på RMC Attractors projektlederuddannelser. Katrines faglige kompetencer, interesser og konkrete erfaringer spænder fra at arbejde med klassiske og dynamiske projektlederfærdigheder i forskellige organisatoriske kontekster til et blik for organisatorisk og strategisk opbygning af projektkapacitet. Dertil er Katrine certificeret in Prince2, IPMA og SCRUM.

10 WORKSHOP A4: V/ANDERS FOGH JENSEN TORSDAG 6. FEBRUAR KL HVORFOR ER PROJEKTET SÅ ALLESTEDSNÆRVÆRENDE? Projekter er alle vegne. I skolen, på arbejdet, i forvaltningen og i det, der engang hed privatlivet, ja sågar i singlelivet. Der er vanskeligt ikke at have noget projekter. Og hvis man ikke har nogen, kan man omdøbe sine opgaver til projekter. Samtidig indrettes arkitektur, pædagogik og institutioner til at være projektorganisering for at imødekomme projektsamfundets forventninger. Hvorfor er projektet så allestedsnærværende? Filosoffen Anders Fogh Jensen giver nogle forskellige svar. Det viser sig nemlig, at projektets fremkomst har at gøre med en forvandling af den vestlige kultur, med de måder vi omgås tid og rum på, og de måder vi danner relationer på. Projekter er en ny måde, som de gamle institutioner bliver blandet sammen på: arbejdet kravler ind i hjemmet, sundhedsprojektet er med på ferien og engagementet viser sig som krav i skolen på linje med fagligheden. Det stiller nye krav til det enkelte menneske at leve i dette projektsamfund, hvor man tænker og forstår sig igennem midlertidige projekter, og hvor man hele tiden forventes at svare ja og fedt til alt. Det er noget andet man skal kunne end førhen. Og det er andre farer der lurer. ANDERS FOGH JENSEN er filosof, forfatter, foredragsholder og hyppige debattør i medierne. Ph.D. fra Københavns Universitet og D.E.A. i filosofi fra Sorbonne. Forfatter til bøgerne: Metaforens magt (2001), Mellem ting, Foucaults filosofi (2005), Magtens kartografi, Foucault og Bourdieu (2006), Projektsamfundet (2009),Projektmennesket (2009) og Epi-demos, En lille bog om store epidemier (2011), Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard? (2013)

11 WORKSHOP A5: V/JACOB PRIMAULT TORSDAG 6. FEBRUAR KL GEVINSTREALISERING OPGØRET MED PROJEKTERS SKUFFENDE TRACK RECORD Projekters succes måles ofte på deres evne til at frembringe en fysisk eller funktionel leverance. F.eks. et administrativt it-system, defineret ud fra tid, pris og kvalitet. Men den ultimative begrundelse for at investere i projekter handler ikke om leverancen i sig selv, men om at realisere gevinster. Dvs. at sikre målbare forbedringer i den løbende drift. Og her fejler projekter desværre alt for ofte. I praksis knytter udfordringerne sig ikke så meget til at levere indenfor aftalt tid, pris og kvalitet, men til organisationers utilstrækkelige evne til at udnytte de potentialer projektet afstedkommer, så det udmønter sig i reelle forbedringer. Kom og hør, lær og leg med sondringen mellem leverancer, organisationsforandringer og gevinster. Du opbygger praktisk erfaring med, hvordan arbejdet med gevinster kan gøres så skarp, at det bliver det naturlige slutmål for projektet. JACOB PRIMAULT er manager i Strategy and Operation i Rambøll Management Consulting (RMC). Jacob har arbejdet i ca. 20 år med forretningsudvikling og projekt- og programledelse for store offentlige og private virksomheder. Jacob er ansvarlig for RMCs konceptuelle tilgang og metode til Programledelse. Han er en drivende kraft i Rambølls rådgivning i gevinstrealisering. Som del heraf har Jacob bl.a. arbejdet indgående med organisatorisk forandring og implementering af projekt- og programleverancer således, at de gevinster, der begrunder en investering, rent faktisk indfries. Jacob er uddannet cand.polit og er certificeret i PRINCE2 og MSP

12 WORKSHOP A6: V/KASPER WARMING TORSDAG 6. FEBRUAR KL PROJEKTLEDERNETVÆRK SPILD AF TID? Alle er efterhånden enige om, at et godt netværk er afgørende for ens karriere. Alt kan lade sig gøre med et godt netværk, siger man. Men hvad er et godt projektledernetværk? Hvad kan det egentligt? Det vil denne workshop give et bud på. Hvis du ikke prioriterer dine netværk, ender de ofte med at være spild af tid. Denne workshop vil tage udgangspunkt i styrkerne ved de forskellige typer af netværk, og hvad du skal gøre dig klart inden du engagerer dig i dem. Hvis du er skarp på det, er netværk bestemt ikke spild af tid, tværtimod. Vi har som projektledere værktøjer til næsten alt, men der hvor projektledelse ofte er svært, er de ledelsesmæssige beslutninger i projektet, hvor projektlederen skal træde i karakter og bruge sin mavefornemmelse. Workshoppen sætter derfor fokus på ledelsesdelen i det at være projektleder, og hvordan du som projektleder kan bruge dit netværk, når du skal håndtere de ledelsesmæssige dilemmaer i projekterne. KASPER WARMING er partner og chefkonsulent i netværksvirksomheden Rigét. Han er ansvarlig for 15 netværk for ledere og projektledere fra over 100 virksomheder. I disse netværk er fokus overvejende på den enkelte deltagers personlige udvikling. Med andre ord kvinden eller manden bag titlen. Kasper er cand.merc.fil fra CBS, uddannet proceskonsulent og i gang med en Master i Business Coaching. Han har 5 års erfaring med at drive fokuserede netværk på alle virksomhedsniveauer og vertikaler.

13 WORKSHOP A7: V/PETER KAPLERS TORSDAG 6. FEBRUAR KL MILITÆR PROJEKTLEDELSE HVAD KAN CIVILE LÆRE? Den militære projektleder skal kunne arbejde og lede i en sammenhæng, hvor det er svært at gøre de lette ting og umuligt at gøre de svære ting. De mange elementer af usikkerhed er en del af dagligdagen fra projektet fødes til det afsluttes. Derfor er det helt centralt i militær projektledelse, at medarbejderne forstår de bagvedliggende hensigter, og at de er uddannet, så de ved, hvordan de kan handle. Det betyder, at den militære projektleder til tider skal kunne navigere, træffe beslutninger samt opnå følgeskab blandt medarbejderne på et ufuldstændigt grundlag. Derfor er der behov for klare kommunikations- og problemløsningsmodeller for at skabe effektive organisationer og dermed opnå succes. I workshoppen giver Peter Kaplers et indblik i forsvarets overordnet ledelsesfilosofi samt en forståelse for, hvordan den militære projektleder skaber resultater under risikofyldte arbejdsvilkår. Der laves koblinger til hvordan militær projektledelse kan inspirere i andre brancher og projektkontekster. PETER KAPLERS er officer og master i voksenuddannelse. Han er ansat som ledelses- og organisationskonsulent hos forsvarsakademiet ved Institut for Ledelse og Organisation. Her arbejder han til daglig med organisations- og ledelsesudvikling i forsvaret. Han er ligeledes ekstern lektor ved Flyvevåbnets officersskole i læring, didaktik og pædagogik. Han er uddannet narrativ coach ved DISPUK. Tidligere har han arbejdet som ledelses- og HR-konsulent ved Dansk Erhverv samt været presse- og informationsrådgiver for topchefen ved det danske internationale logistik center. Han har været projektleder og konceptudvikler på forsvarets uddannelser til internationale operationer og været lærer i ledelse samt lederudviklingskonsulent ved Hærens Officersskole.

14 WORKSHOP B - DAG 1: NR. TID TITEL PÅ WORKSHOP WORKSHOPHOLDER Virkning og effekt. Om evaluering af projekter og den vanskelige vej fra synsning til dokumentation. Peter Dahler-Larsen Kunsten at fortælle sit projekt projektlederen som dramaturg Lene Kobbernagel Den visuelle projektleder grafisk facilitering i projekter Dorthe Steen & Katrine Raae Søndergaard Hvordan lever vi med projektets dilemmaer og paradokser? Johan Bitsch Nielsen Projektlederens trivsel og robusthed i komplekse projekter Lone Christensen Opbyg social kapital i projekter - Fokus på kommunikation og samarbejde i projekter Hanne V. Moltke Militær projektledelse hvad kan civile lære? Kaptajn Peter Kaplers

15 WORKSHOP B1: V/PETER DAHLER-LARSEN TORSDAG 6. FEBRUAR KL VIRKNING OG EFFEKT. OM EVALUERING AF PROJEKTER OG DEN VAN- SKELIGE VEJ FRA SYNSNING TIL DOKUMENTATION. Mange projekter havner i evalueringernes Bermudatrekant, når man vil vise effekter, som man imidlertid hverken har metoder eller data til at dokumentere. Hvad kan man gøre ved det? Nogle ledetråde kan være: tænk evaluering tidligt brug projektets hovedide som ressource i evalueringen beskriv problemerne konkret opfølgning er håbløs at evaluere er at argumentere Peter Dahler-Larsen præsenterer hovedpunkter i sin nye bog Evaluering af Projekter og lægger op til diskussion. PETER DAHLERS-LARSEN er professor på Institut for Statskundskab, KU. Han interesserer sig for, hvordan evaluering skaber virkelighed. Han er tidligere leder af Master i Evaluering på SDU og tidligere præsident i European Evaluation Society. Han er forfatter til bl.a. Kvalitetens Beskaffenhed (Syddansk Universitetsforlag), The Evaluation Society (Stanford University Press) og Evaluering af Projekter og andre ting, som ikke er ting (Syddansk Universitetsforlag).

16 WORKSHOP B2: V/LENE KOBBERNAGEL TORSDAG 6. FEBRUAR KL KUNSTEN AT FORTÆLLE SIT PROJEKT Der er efterhånden omfattende forskning, der viser, at projekter lykkes, når projektlederen mestrer at fortælle historier: Når projektlederen formidler projektets nødvendighed gennem stærke fortællinger, bliver det muligt at vække trang til deltagelse. Der findes et overset teori- og praksisfelt, der kan levere svar på, hvordan man som projektleder mestrer at omforme projektinformation til projektfortællinger. Det er dramaturgien. Workshoppen tilbyder en dramaturgisk optik på projektledelse, og leverer svar på spøgsmålet: Hvad hvis vi griber projektet an som en god film, der skal fænge organisationen og projektets deltagere fra start til slut? Du bliver præsenteret for fortællegreb, der gør det enkelt at omforme informationer til fortællinger. LENE KOBBERNAGEL er coach, proceskonsulent, key note speaker og uddannet dramaturg fra Københavns Universitet. Hun træner bl.a. projektledere i at levere stærke fortællinger, når de præsenterer deres projekt. Lene er TED-talk fan, og ser mindst en TED-talk om dagen. I hendes notesbog, noterer hun nye greb til stærke projektfortællinger. Lene driver virksomheden Samtalekunst, som hjælper projektledere hos bl.a Nordisk Ministerråd til, hvordan de kan præsentere komplekse projekter som fortællinger. Lene Kobbernagel er forfatter til bogen Skuespilleren på arbejde.

17 WORKSHOP B3: V/DORTHE STEEN & KATRINE RAAE SØNDERGAARD TORSDAG 6. FEBRUAR KL DEN VISUELLE PROJEKTLEDER GRAFISK FACILITERING I PROJEKTER Den visuelle projektleder - Skab fælles forståelse og engagement ved hjælp af grafisk facilitering på møder, workshops etc. Projektledere er dybt afhængige af andre interessenter for at kunne lykkes med projektet. Derfor er det også ekstremt vigtigt, at projektlederen formår at skabe fælles forståelse og engagement blandt projektets interessenter. En måde - som vi ved virker enormt effektivt - er ved grafisk facilitering. Grafisk facilitering handler om projektlederens evne til at understøtte sine ord med grafiske illustrationer. Vores erfaringer fortæller os en projektleder der er i stand til at bruge grafisk facilitering ofte formår at skabe en fælles forståelse og øget engagement hos fx projektdeltagerne. Alle kan lære grafisk facilitering - også dig der aldrig har tegnet en tegning i jeres liv! Når deltagerne går fra dagen vil de have taget hul på det at bruge grafisk facilitering i egen praksis. De vil få eksempler på symboler, modeller, figurer mm. som er lige til at sætte i spil i diverse projektmødesammenhænge mm. DORTHE STEEN er cand.merc.psych. fra CBS og hun står med ét ben i den merkantile verden og ét ben i den psykologiske verden. Hun er særlig optaget af bygge bro mellem anerkendende, systemisk inspirerede ledelsesteorier og de mere traditionelle og styringsbaserede ledelsesteknologier. Dorthe er konsulent og projektleder på interne, eksterne, nationale og internationale projekter. Derudover er hun fast underviser i innovationsledelse, proceskonsultation, ledelse og projektledelse. KATRINE RAAE SØNDERGAARD er redaktør på bogen Systemisk projektledelse og er fast underviser på RMC Attractors projektlederuddannelser. Katrines faglige kompetencer, interesser og konkrete erfaringer spænder fra at arbejde med klassiske og dynamiske projektlederfærdigheder i forskellige organisatoriske kontekster til et blik for organisatorisk og strategisk opbygning af projektkapacitet. Dertil er Katrine certificeret in Prince2, IPMA og SCRUM.

18 WORKSHOP B4: V/JOHAN BITSCH NIELSEN TORSDAG 6. FEBRUAR KL HVORDAN LEVER VI MED PROJEKTETS DILEMMAER OG PARADOKSER? Projekter indeholder dilemmaer og sikkert også paradokser. De kan være svære eller umulige at løse. Skal vi overhovedet prøve på det? Kan vi finde måder at komme videre med vores projekt på uden at løse alle dilemmaerne og paradokserne? Kan de ligefrem bruges til noget? Deltagerne bidrager med eksempler på dilemmaer og paradokser fra egne projekter, og vi arbejder sammen på at finde veje videre i projekterne. JOHAN BITSCH NIELSEN har gennem mere end 10 år arbejdet med at få socialkonstruktionistiske og systemiske idéer gjort anvendelige i dagligdagen i digitaliseringshuset ditmer a/s med 53 medarbejdere i Aarhus. Johan er Master of Management Development samt HD(O) fra CBS, bestod kun to år af datalogistudiet og er kaptajn af reserven i flyvevåbnet. Til daglig er Johan direktør i ditmer a/s.

19 WORKSHOP B5: V/LONE CHRISTENSEN TORSDAG 6. FEBRUAR KL PROJEKTLEDERENS EGEN TRIVSEL OG ROBUSTHED I KOMPLEKSE PROJEKTER Projektlederen er selv en helt central deltager i projektet. På trods af dét, har de fleste projektledere en tendens til at overse og se bort fra, at deres egen trivsel har stor betydning for projektets gennemførsel og succes. I denne workshop sætter vi fokus på dig som projektleder. Vi arbejder med din projektlederfortælling: hvad står du for, hvad driver værket, hvilke værdier bærer du med dig ind i projektlederrollen. Vi skaber plads til at udlede læring og dermed slippe nogle af de mere ubehagelige erfaringer som projektleder. Endelig får du værktøjer til at afklare, hvad der skaber de bedste rammer for dit projektlederskab. Dette personlige arbejde er afgørende for, at du som projektleder kan fungere i dynamiske og komplekse projektvirkeligheder. LONE CHRISTENSEN har igennem 10 år, de seneste i Attractor, arbejdet med uddannelse og træning af projektledere, proceskonsulenter og ledere Her har hun især fokus på, hvordan værktøjer fra forskellige traditioner omsættes hensigtsmæssigt i praksis. Lone er uddannet cand.psych. og i gang med en Erhvervs-phd. på CBS. Hun har mange års træning i blandt andet systemisk, narrativ og kompleksitetsteoretisk tilgang til arbejdet med relationer i organisationer,. I dag fungerer hun også som ekstern lektor på CBS i faget Strategi på uddannelsen FLØK.

20 WORKSHOP B6: V/HANNE V. MOLTKE TORSDAG 6. FEBRUAR KL OPBYG SOCIAL KAPITAL I PROJEKTER Fokus på kommunikation og samarbejde i projekter. Social kapital omtales tit som en tilgang og metode som kan være med til at øge præstationer betydeligt. Hvorfor? Jo fordi at mennesker der har gode arbejdsrelationer præsterer bedre. At arbejde i projekter handler især om at præstere og levere værdi til basisorganisationen eller eksterne kunder indenfor givne rammer. Ved bevidst og metodisk at arbejde med parametrene tillid, retfærdighed og samarbejde har projektlederen en vedkommende og hjælpsom tilgang med tilhørende værktøjer til at lægge det bedste fundament for projektarbejdet. Social kapital handler ligeledes om at se på, hvordan projektet kobler sig til organisationens kerneopgave eller strategi og hvordan det indgår i samspil med organisationens øvrige aktiviteter. På workshoppen får du en grundlæggende indføring i hvordan du kommer i gang med at arbejde med social kapital i dine projekter til gavn for både interessenter, kunder og dig selv. HANNE V. MOLTKE er manager og organisations- og ledelseskonsulent i ATTRACTOR. Hun har været projektleder på en række store projekter om nedbringelse af sygefravær i Holbæk Kommune, for Moderniseringsstyrelsen om sygefravær i 8 statslige institutioner og så har hun arbejdet med Social kapital i forsvaret. Hanne er desuden medforfatter til bogen: Social kapital i organisationer, Ledelse, kommunikation og samarbejde. Bogen udkommer i februar måned på Dansk Psykologisk forlag. Hanne er cand. mag., og uddannet i systemisk coaching og proceskonsultation.

21 WORKSHOP B7: V/PETER KAPLERS TORSDAG 6. FEBRUAR KL MILITÆR PROJEKTLEDELSE HVAD KAN CIVILE LÆRE? Den militære projektleder skal kunne arbejde og lede i en sammenhæng, hvor det er svært at gøre de lette ting og umuligt at gøre de svære ting. De mange elementer af usikkerhed er en del af dagligdagen fra projektet fødes til det afsluttes. Derfor er det helt centralt i militær projektledelse, at medarbejderne forstår de bagvedliggende hensigter, og at de er uddannet, så de ved, hvordan de kan handle. Det betyder, at den militære projektleder til tider skal kunne navigere, træffe beslutninger samt opnå følgeskab blandt medarbejderne på et ufuldstændigt grundlag. Derfor er der behov for klare kommunikations- og problemløsningsmodeller for at skabe effektive organisationer og dermed opnå succes. I workshoppen giver Peter Kaplers et indblik i forsvarets overordnet ledelsesfilosofi samt en forståelse for, hvordan den militære projektleder skaber resultater under risikofyldte arbejdsvilkår. Der laves koblinger til hvordan militær projektledelse kan inspirere i andre brancher og projektkontekster. PETER KAPLERS er officer og master i voksenuddannelse. Han er ansat som ledelses- og organisationskonsulent hos forsvarsakademiet ved Institut for Ledelse og Organisation. Her arbejder han til daglig med organisations- og ledelsesudvikling i forsvaret. Han er ligeledes ekstern lektor ved Flyvevåbnets officersskole i læring, didaktik og pædagogik. Han er uddannet narrativ coach ved DISPUK. Tidligere har han arbejdet som ledelses- og HR-konsulent ved Dansk Erhverv samt været presse- og informationsrådgiver for topchefen ved det danske internationale logistik center. Han har været projektleder og konceptudvikler på forsvarets uddannelser til internationale operationer og været lærer i ledelse samt lederudviklingskonsulent ved Hærens Officersskole.

22 PROGRAM DAG 2: TID INDHOLD STED OG UDFØRENDE Morgenmad og networking Hannemanns caféen og foyeren Speed dating om dagen i går Auditoriet: Adjunkt Anders Raastrup Kristensen Arkitekt Noah Boe-Whitehorn Amy Jean Hamilton fra Idéakademiet Summit Talks Auditoriet: Filosof Anders Fogh Jensen Professor Kristian Kreiner Direktør Johan Bitsch Nielsen Kaffepause og læringstræf Hannemanns caféen og foyeren Hovedtaler: Samtale fremmer forståelsen - og forståelse fremmer samtalen! Auditoriet: Professor Pernille Eskerod Frokost Kantinen Workshop C Diverse: se oversigt længere nede Exit Projektledersummit 2014 Bobler og fejring Attractors lounge v/ Direktør i Rambøll Management Consulting - Attractor Kbh. Per Møller Janniche

23 SUMMIT TALKS DAG 2: ANDERS RAASTRUP KRISTENSEN er ph.d., er adjunkt på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. Han har skrevet Strategisk selvledelse ledelse mellem frihed og forretning (Gyldendal Business, 2013, Sm. Michael Pedersen) og Det grænseløse arbejdsliv at lede de selvledende medarbejdere (Gyldendal Business, 2011). NOAH BOE-WHITEHORN er partner i Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter A/S, Arkitekt MAA, NORDMAK. Noah er specialiseret indenfor historiske huse og steder. Det mest kendte projekt er nok restaurering af Frederik VIII s Palæ på Amalienborg. Fælles for Noas arbejde er en analytisk tilgang og et stærk fokus på resultatet. Det handler om konstant at tilpasse sig og justere processerne, så alle leverer det absolut bedste, de kan. AMY JEAN HAMILTON er projektleder ved Idéakademiet Tønder, et projekt der handler om at samle kræfter, skabe ny kultur og forme identitet. Amy er uddannet ved Kaospiloterne Hun er bl.a. cofounder af Projektakademiet på Nørrebro og sidder nu som projektleder i Tønder stadig forbundet til København, hvor hun har en lejlighed med sin kæreste. Amys Summit Talk har titlen: Når projekter skaber kultur og former identitet.

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Rambøll Management Consulting Attractor

Rambøll Management Consulting Attractor Maj Britt Andreasen, Thomas Bonderup, Finn Borch, Thomas Gerstrøm, Per Møller Janniche, Dorthe Jensen, Trille Frodelund Lykke, Søren Moldrup, Asbjørn Molly, Hanne Vibeke Moltke, Kim Martin Nielsen og Pernille

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 11 [Skriv forfatterens navn] 15-09-2011 Christian T. Lystbæk M Alder 38 Lektor Forskningsområde: Coaching, mentoring, vejledning og

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Maibritt Højgaard mh@ec2act.com m: 6165 9023 www.ec2act.com

Maibritt Højgaard mh@ec2act.com m: 6165 9023 www.ec2act.com Maibritt Højgaard mh@ec2act.com m: 6165 9023 www.ec2act.com Præsentation Maibritt Højgaard Har arbejdet med udviklingen af organisationer, fagmiljøer og mennesker på et systemisk/socialkonstruktionistisk/anerkendende

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Innovation og arbejdsmiljøledelsej

Innovation og arbejdsmiljøledelsej Innovation og arbejdsmiljøledelsej Projektleder Nanna Eriksen Århus Kommune, Magistratsafdeling Kultur og Borgerservice Center for økonomi og personale (CØP) Mobil: 51576603 Mail: Nanna.s.eriksen@gmail.com

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER - et kursus i ledelse af fagprofessionelle Tanker bag I et videnssamfund er det at få videnspersoner til at spille godt sammen af fundamental betydning. For mange af de dagligdags

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes CV Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes RESUMÉ - Forsknings- og udviklingsprofil rettet mod offentlig servicekvalitet

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc.

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc. Erfaring Direktør & konsulent Rosenmeiers Konsulenthus ApS Direktør ved Marselisborg Uddannelse & Management Business Manager ved ATTRACTOR Rambøll Management Udviklingschef ved ATTRACTOR Organisations

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab På kanten af organisationspsykologien Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt 5. - 7. februar 2015 i Nyborg DSB kursuscenter

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Reflection in action Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Væksthus for ledelse inviterer 28 direktører fra kommuner og regioner til et unikt udviklingsprogram. I forløbet sætter

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Getting to the digital results. studietur

Getting to the digital results. studietur Getting to the digital results studietur Singapore 2012 Strategisk set er Singapore et skridt foran. Det er imponerende, hvordan de udpeger strategiske mål og eksekverer i bund for at overleve i den globale

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Energiskabere. Energiskabere

Energiskabere. Energiskabere Energi er vigtigere end arbejdstimer Hans Mikkelsen, adjungeret professor, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Pernille Eskerod, lektor, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk

Læs mere

Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den?

Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? Spændende forandringer er i gang i grundskolen. Vi står på tærsklen til grundlæggende vilkårsændringer, som angår alle væsentlige

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT Første del af bogen omhandler de væsentligste områder, der påvirker virk somhedens evne til at drive projekter. Anden del af bogen giver et forslag til, hvordan du i din virksomhed skaber de bedste rammer

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere