Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk"

Transkript

1 Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 2. februar 2017

2 Indhold 1 Introduktion Hvilke nødprocedurer kan tages i brug? Vær forberedt på det uventede! Nødprocedure med udlevering af opgavesæt Nødprocedure med udlevering af opgavesæt på print eller på USB-stik Nødprocedure med udlevering af opgavesæt via lokalt netværk eller hjemmeside Nødprocedure med aflevering af besvarelse Nødprocedure med aflevering af besvarelse på USB-stik (PC og Mac) Nødprocedure med aflevering af besvarelse gennem internetdeling og mobilt hotspot Nødprocedure med aflevering af besvarelse via skolens studieadministrative system Nødprocedure med aflevering af besvarelse i til skolen Nødprocedure med aflevering af besvarelse gennem AirDrop (ipad) Nødprocedure med aflevering af besvarelse ved print via lokalt netværk Styrelsen for It og Læring,

3 1 Introduktion Afvikling af skriftlige prøver med Netprøver.dk forudsætter, at eleverne ser deres opgavesæt i Netprøver.dk og afslutter prøven ved at uploade deres besvarelse i Netprøver.dk. I situationer, hvor opgavesæt ikke kan vises i Netprøver.dk eller hvor besvarelser ikke kan afleveres i Netprøver.dk, kan en prøve dog gennemføres ved brug af en nødprocedure. Nødproceduren kan fx anvendes, hvis internetforbindelsen i prøvelokalet er ude af drift, eller Netprøver.dk ikke kan tilgås. Erfaringen viser, at tekniske nedbrud under prøverne, fx at el-nettet er nede, sjældent har en længevarende karakter. Den enkelte skole skal derfor altid foretage en konkret vurdering af situationen, og på den baggrund foretage de handlinger, og evt. anvende de nødprocedurer, der, inden for rammerne af eksamensbekendtgørelsen, er mest hensigtsmæssige i nødsituationen. I en del tilfælde vil det formentligt være tilstrækkeligt at afvente, at, fx el-nettet, igen er tilgængeligt. 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug? Valg af nødprocedure afhænger af hvorfor eleverne ikke kan tilgå eller aflevere besvarelser til Netprøver.dk, samt hvilket it-udstyr eleverne bruger under prøven. Hvis der ikke er forbindelse fra elevernes it-udstyr til Netprøver.dk kan det fx skyldes 1) Netprøver.dk er nede, 2) Skolens internetforbindelse til omverden er nede, 3) Skolens lokalnet er nede, eller 4) El-nettet er nede på skolens område. Alt afhængigt af årsagen vil der være forskellige mulige nødprocedurer. Disse procedurer afhænger delvist af elevernes it-udstyr. Bærbare computere som PC ere og Mac har USB-udgang, hvilket giver mulighed for, at eleverne kan tilgå opgavesæt via USB-stik eller afleverer besvarelsen på et USB-stik i stedet for i Netprøver.dk. Brug af USB-stik kan således udgøre nødproceduren i disse tilfælde. Nogle elever benytter imidlertid tablets som fx ipads ved prøverne. Da ipads ikke har USB-udgang, kan nødproceduren med USB-stik ikke bruges. Disse skoler kan i stedet for bruge en nødprocedure rettet mod ipads, som er aflevering af besvarelser gennem AirDrop, som er en særlig funktion på ipads. I det følgende beskrives anbefalede nødprocedurer til hhv. udlevering af opgavesæt og til aflevering af besvarelser: Udlevering af opgavesæt: o o Udlevering på print eller på USB-stik Udlevering via lokalt netværk eller hjemmeside Styrelsen for It og Læring,

4 Aflevering af besvarelser: o o o o o o opsamling af besvarelser på USB-stik med internetdeling og mobilt hotspot via skolens studieadministrative system pr. til skolen aflevering af besvarelse via AirDrop via print over skolens lokale netværk 1.2 Vær forberedt på det uventede! Det er skolens ansvar at vurdere årsagen til nødsituationen, og med udgangspunkt i ministeriets anbefalinger vælge en nødprocedure, som er brugbar på skolen, således at der sikres en tilfredsstillende afvikling af prøven inden for de gældende regler i eksamensbekendtgørelsen. Skolen skal for at kunne gennemføre en prøve med nødprocedure forberede sig ved at: Skolen gennemtænker de scenarier, som kan indtræffe, og lægger sig fast på hvilke nødprocedurer, som skolen vil tage i anvendelse. Eksamens- og prøveansvarlige på skolen skal gøre sig fortrolig med skolens valg af nødprocedure, som led i forberedelsen af prøven. Styrelsen for It og Læring,

5 2 Nødprocedure med udlevering af opgavesæt Skolen skal gennemføre en række forberedelser for at kunne udføre denne nødprocedure. Forud for prøverne skal skolen downloade opgavesættet til de relevante prøver og gemme den på et USB-stik. (procedurer udsendes på særskilt mail). Der downloades et opgavesæt pr. USB-stik, og USB-stikket afmærkes tydeligt med navnet på den pågældende prøve. USB-stik opbevares herefter på et sikkert sted fx der hvor skolen normalt opbevarer opgavesæt. Skal skolen afvikle prøven på flere adresser, kan USB-stikket med fordel kopieres og opbevares i en kopi på hver adresse. Skolen skal beslutte om den skal benytte nødprocedure med udlevering af opgavesæt på print eller USB-stik (afsnit 2.1) eller udlevering af opgavesæt via lokalt netværk eller hjemmeside (afsnit 2.2) Skolen skal kontrollere formatet på opgavesættet. Er opgavesættet en pdf-fil, kan det printes, udleveres fra USB-stik og lægges på lokalt netværk eller hjemmeside til download. Er opgavesættet en zip-fil er der tale om en digital prøve med adgang til internettet. Dette opgavesæt kan ikke printes, men alene udleveres fra USB-stik eller lægges på lokalt netværk eller hjemmeside. Skolen vælger den udleveringsform, der passer bedst for skolen. Der aftales en procedure, der gør det muligt hurtigt at iværksætte nødprocedureren. Denne procedure kan omfatte: Er der toner i printeren? Er der USB-stik til rådighed? Er evt. it-personale adviseret, så de rette personer kan gøre opgavesættet tilgængeligt via lokalt netværk eller hjemmeside? Ved alle prøvevagter hvor de skal gå hen, hvis de oplever problemer med visningen af opgavesættet? Er der en ansvarlig for iværksættelse af nødprocedureren? 2.1 Nødprocedure med udlevering af opgavesæt på print eller på USB-stik Sådan gennemføres nødproceduren med udlevering af back up opgavesæt på print eller USB-stik: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig/eksamensans varlig Adviserer ansvarlig for afvikling af nødprocedurer eller henter USB-stik fra sikker opbevaring Styrelsen for It og Læring,

6 Nr. Rolle Handling 2 Prøveansvarlig/prøvevagt Printer opgavesæt og/eller kopierer materialet til USBstik. 3 Prøvevagt Udleverer opgavesæt på print eller på USB-stik til eleverne. 4 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Registrerer evt. forsinkelsen og tildeler ekstra tid til eleverne. Styrelsen for It og Læring,

7 2.2 Nødprocedure med udlevering af opgavesæt via lokalt netværk eller hjemmeside Sådan gennemføres nødproceduren med udlevering af opgavesæt via lokalt netværk eller hjemmeside: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig/eksamensans varlig 2 Prøveansvarlig/it-ansvarlig 3 Prøveansvarlig/it-ansvarlig Adviserer ansvarlig for afvikling af nødprocedurer eller henter USB-stik fra sikker opbevaring Sikrer at digitalt prøvemateriale er pakket i zip-fil før upload (til brug for download fra lokalt netværk). Uploader opgavesættet til lokalt netværk eller hjemmeside. Sikrer at materialet er beskyttet med adgangskode. 4 Prøvevagt Udleverer oplysninger om adgang til opgavesættet samt adgangskode til eleverne. Hvis opgavesættet skal downloades som zip-fil fra lokalt netværk forklares om metoden til at udpakke zip-filen) 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig 6 Prøveansvarlig/it-ansvarlig Registrerer evt. forsinkelsen og tildeler ekstra tid til eleverne. Fjerner opgavesættet fra lokalt netværk eller hjemmeside efter prøvens afslutning. Af sikkerhedshensyn må skolen IKKE uploade opgavesættet til et lokalt netværk eller hjemmeside før det er konstateret, at opgavesættet ikke kan tilgås via Netprøver.dk. Styrelsen for It og Læring,

8 3 Nødprocedure med aflevering af besvarelse I dette kapitel beskrives forskellige mulige nødprocedurer til aflevering af besvarelser. 3.1 Nødprocedure med aflevering af besvarelse på USB-stik (PC og Mac) Skolen skal for at kunne gennemføre nødproceduren forberede sig ved at: Der er mindst ét USB-stik samt mærkat til at skrive navn og cpr-nummer på pr. elev i prøvelokalet. USB-stik og mærkater bør kun udleveres, hvis nødproceduren tages i brug. Sådan gennemføres nødproceduren med USB-stik: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig/prøvevagt Uddeler ét USB-stik samt mærkat til at skrive navn og cprnummer på pr. elev, som skal bruge nødproceduren for aflevering af besvarelser. 2 Elev Skriver navn og fødselsdato (skrives som DD-MM-ÅÅÅÅ) på en mærkat, der fastgøres på USB-stikket. Kopierer besvarelse til USB-stikket. Kontrollerer, at besvarelse er gemt korrekt på USB-stikket. 3 Prøveansvarlig/prøvevagt Modtager elevens besvarelse på USB-stikket. Kontrollerer, at fil(er) med besvarelse er gemt korrekt på USBstikket, og at elevens navn og cpr-nummer er påført en mærkat på USB-stikket. Udformer kvittering til eleven, hvoraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse korrekt. 4 Elev Forlader prøvelokalet, når den prøveansvarlige/prøvevagten har godkendt, at besvarelsen er afleveret korrekt, og udleveret kvittering herfor. 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Uploader besvarelserne til Netprøver.dk, så snart det igen er muligt. Upload af elevernes besvarelser til Netprøver.dk er beskrevet i brugervejledningerne til eksamensansvarlig og prøveansvarlig. Styrelsen for It og Læring,

9 3.2 Nødprocedure med aflevering af besvarelse gennem internetdeling og mobilt hotspot Kan fx anvendes, hvis internetforbindelsen i prøvelokalet er ude af drift, og Netprøver.dk fungerer. Ved at lade smartphones fungere som modem, kan skolen give ipads og andet it-udstyr adgang til internettet gennem smartphonens mobile netværk. Skolen skal for at kunne gennemføre nødproceduren forberede sig ved at: Prøveansvarlig har en eller flere smartphones eller andet it-udstyr i prøvelokalet med mobilt netværk, der kan bruges til at etablere internetdeling og mobilt hotspot. Sådan gennemføres nødproceduren med internetdeling og mobilt hotspot: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig Etablerer internetdeling og mobilt hotspot fra en eller flere smartphones eller andet it-udstyr med mobilt netværk. Orienterer eleverne om, at det er nødvendigt at etablere internetdeling og mobilt hotspot for at eleverne kan få adgang til internettet. Orienterer om, at eleverne kan tilslutte sig den eller de internetforbindelser, som den prøveansvarlige har etableret. Sådan bruges en smartphone til internetdeling på henholdsvis Android, iphone og Windows Phone: Internetdeling og mobilt hotspot med Android: 1. Start med at trykke på Indstillinger på din hjemmeskærm 2. Tryk på Internetdeling og Mobilt hotspot 3. Tryk på Mobilt hotspot for at give adgang via Wi- Fi. Er mobilen tilsluttet en computer, tryk da på USB-internetdeling 4. Slå Mobilt Hotspot til i toppen af skærmen 5. De enheder, som er tilsluttet dit netværk, vil nu optræde her. Har du oprettet en adgangskode for internetdeling, skal den tastes for at få adgang Internetdeling og mobilt hotspot med iphone: 1. Start med at trykke på Indstillinger på din hjem- Styrelsen for It og Læring,

10 Nr. Rolle Handling meskærm 2. Vælg Internetdeling 3. Slå Internetdeling til 4. Vil du dele netværk med en anden telefon, skal du vælge Slå Wi-Fi til. Vil du slutte en computer til via Bluetooth eller et USB-kabel, kan du nøjes med Kun Bluetooth og USB 5. Brug adgangskoden til det netværk, der nu er oprettet på telefonen, for at logge på netværket 6. Så snart en anden er tilsluttet netværket, vil der komme et blåt felt i toppen af skærmen Internetdeling og mobilt hotspot med Windows Phone: 7. Start med at vælge Indstillinger på din Windows Phone 8. Vælg Internetdeling 9. Slå Internetdeling til 10. Vælg Wi-Fi, hvis andre telefoner skal bruge internettet gennem din mobil 11. Brug Adgangskode og Broadcastnavn for at logge på netværket. Så snart en anden har logget på netværket, vil enheden optræde i bunden af skærmen Eleverne har nu adgang til internettet gennem internetdeling og mobilt hotspot. Det kan ikke forventes, at mere end 4-5 elever samtidig kan bruge internetdeling og mobilt hotspot fra en smartphone. 2 Prøveansvarlig Orienterer eleverne om, at besvarelser kan afleveres i Netprøver.dk, men gennem internetdeling og mobilt hotspot. Styrelsen for It og Læring,

11 3.3 Nødprocedure med aflevering af besvarelse via skolens studieadministrative system Kan anvendes, hvis Netprøver.dk er ude af drift, men skolens intranet fungerer. Er det ikke muligt at aflevere besvarelsen i Netprøver.dk, kan besvarelsen i stedet opsamles ved hjælp af skolens studieadministrative system. Skolen skal for at kunne gennemføre nødproceduren forberede sig ved at: Beslutte en instruks for hvordan eleverne kan aflevere ved hjælp af det studieadministrative system. Instruksen bør understøtte, at skolen let herefter kan tilgå besvarelserne og uploade til Netprøver.dk Sådan gennemføres nødproceduren med aflevering af besvarelse via skolens eget netværk: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig Orienterer eleverne om, at eleverne skal skrive navn og fødselsdato (skrives som DD-MM-ÅÅÅÅ) på første side i besvarelsen. Orienterer eleverne om, at eleverne skal aflevere deres besvarelse via skolens studieadministrative system på en måde, som den prøveansvarlige anviser. 2 Elev Skriver navn og fødselsdato (skrives som DD-MM-ÅÅÅÅ) øverst på første side i besvarelsen. Kontrollerer, at besvarelsen indeholder det ønskede. Afleverer besvarelse vha. det studieadministrative system. 3 Prøveansvarlig Kontrollerer, at elevens besvarelse er modtaget. Udformer kvittering til eleven, hvoraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse korrekt. 4 Elev Forlader prøvelokalet, når den prøveansvarlige har godkendt, at besvarelsen er afleveret korrekt, og udleveret kvittering herfor. 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Uploader besvarelser til Netprøver.dk, så snart det er muligt. Styrelsen for It og Læring,

12 3.4 Nødprocedure med aflevering af besvarelse i til skolen Kan anvendes, hvis Netprøver.dk er ude af drift og skolens internetforbindelse fungerer. Er det ikke muligt at aflevere besvarelsen i Netprøver.dk, kan besvarelsen i stedet afleveres i en til en af skolen angivet postkasse. Skolen skal for at kunne gennemføre nødproceduren forberede sig ved at: Overveje hvilken adresse, der skal benyttes som led i nødproceduren. E- mailadressen kan fx være den prøveansvarliges egen postkasse i skolens e- mailsystem, eller en af skolen særligt oprettet postkasse. Den prøveansvarlige skal have adgang til postkassen i prøvelokalet (jf. punkt 4 nedenfor). Sådan gennemføres nødproceduren med aflevering af besvarelse i mail til skolen: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig Orienterer eleverne om, at eleverne skal skrive navn og fødselsdato (skrives som DD-MM-ÅÅÅÅ) på første side i besvarelsen. Orienterer eleverne om, at eleverne kan aflevere deres besvarelse ved at sende besvarelsen til en specifik e- mailadresse, som den prøveansvarlige anviser. adressen kan fx være den prøveansvarliges egen medarbejder postkasse i skolen system, eller en af skolen særligt oprettet postkasse. Den prøveansvarlige skal have adgang til postkassen i prøvelokalet (jf. punkt 4 nedenfor). 2 Elev Skriver navn og fødselsdato (skrives som DD-MM-ÅÅÅÅ) øverst på første side i besvarelsen. Vedhæfter besvarelse i en , som sendes til e- mailadressen, som den prøveansvarlige har anvist. Kontrollerer, at en er sendt med den korrekte besvarelse. 3 Prøveansvarlig Kontrollerer, at fra elev med besvarelse er modtaget, og at elevens navn og fødselsdato (skrives som DD- MM-ÅÅÅÅ) fremgår øverst på første side i besvarelsen. Udformer kvittering til eleven, hvoraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse korrekt. 4 Elev Forlader prøvelokalet, når den prøveansvarlige har godkendt, at besvarelsen er afleveret korrekt, og udleveret kvittering herfor. 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl Uploader besvarelserne til Netprøver.dk, så snart det igen er muligt. Upload af elevernes besvarelser til Netprøver.dk er beskrevet i brugervejledningerne til eksa- Styrelsen for It og Læring,

13 Nr. Rolle Handling ig mensansvarlig og prøveansvarlig. Styrelsen for It og Læring,

14 3.5 Nødprocedure med aflevering af besvarelse gennem AirDrop (ipad) Kan anvendes, hvis Netprøver.dk er ude af drift, og skolens internetforbindelse er ude af drift. Er det ikke muligt at aflevere besvarelsen i Netprøver.dk, eller aflevere besvarelsen i mail til skolen, kan besvarelsen i stedet for afleveres til den prøveansvarlige gennem AirDrop. Skolen skal for at kunne gennemføre nødproceduren forberede sig ved at: Prøveansvarlig i prøvelokalet har ipad eller anden enhed, der kan modtage besvarelser gennem AirDrop. Eleverne kan eventuelt forud for prøven blive fortrolige med brugen af AirDrop. Sådan gennemføres nødproceduren med aflevering af besvarelse gennem AirDrop: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig Aktiverer AirDrop på sin ipad. a. Skub opad fra bunden af skærmen for at åbne Kontrolcenter. b. Tryk på AirDrop. c. Vælg Alle. Alle IOS-enheder i nærheden med AirDrop kan herefter se enheden. 2 Prøveansvarlig Orienterer eleverne om, at eleverne med AirDrop fra deres ipads kan aflevere besvarelser til den prøveansvarliges ipad. Orienterer eleverne om, at eleverne skal skrive navn og cpr-nummer på første side i besvarelsen. 3 Elev Skriver navn og cpr-nummer øverst på første side i besvarelse. Aktiverer Airdrop på sin ipad. a. Skub opad fra bunden af skærmen for at åbne Kontrolcenter. b. Tryk på AirDrop. c. Vælg Alle. Afleverer besvarelse, når AirDrop er slået til. a. Trykker på fil(er) med besvarelse. b. Trykker herefter på delings-ikonet. Det afhænger Styrelsen for It og Læring,

15 Nr. Rolle Handling af appen, om der kan vælges flere filer ad gangen, som skal deles. b. Trykker derefter på navnet med den prøveansvarliges ipad. Når besvarelse er sendt, står der Sendt under ikonet for den prøveansvarlige. 4 Prøveansvarlig/prøvevagt Modtager besked om, at elevens ipad vil dele en fil. Trykker på Accepter og gemmer filen med besvarelsen i ibooks, eller fx Dropbox, hvis det er installeret. Kontrollerer, at fil(er) med besvarelse er gemt korrekt i ibooks, eller fx Dropbox, og at elevens navn og cprnummer fremgår af besvarelsen. Udformer kvittering til eleven, hvoraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse korrekt 5 Elev Forlader prøvelokalet, når den prøveansvarlige/prøvevagten har godkendt, at besvarelsen er afleveret korrekt, og udleveret kvittering herfor. 6 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Uploader besvarelserne til Netprøver.dk, så snart det igen er muligt. Upload af elevernes besvarelser til Netprøver.dk er beskrevet i brugervejledningerne til eksamensansvarlig og prøveansvarlig. Styrelsen for It og Læring,

16 3.6 Nødprocedure med aflevering af besvarelse ved print via lokalt netværk Kan anvendes, hvis Netprøver.dk er ude af drift, men skolens intranet fungerer. Skolen skal for at kunne gennemføre nødproceduren forberede sig ved at: Sikre trådløs adgang fra prøvelokalet til printere tilknyttet skolens lokale netværk. Sådan gennemføres nødproceduren med print via lokalt netværk: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig/prøvevagt Orienterer om at eleverne skal udskrive deres besvarelser via printere tilknyttet det lokale netværk, herunder hjælper med instruks til printopsætning. 2 Elev Skriver navn og fødselsdato (skrives som DD-MM-ÅÅÅÅ) øverst på første side i besvarelsen. Printer besvarelsen ud. 3 Prøveansvarlig/prøvevagt Modtager elevens besvarelse i print-format. Udformer kvittering til eleven, hvoraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse korrekt. 4 Elev Forlader prøvelokalet, når den prøveansvarlige/prøvevagten har godkendt, at besvarelsen er afleveret korrekt, og udleveret kvittering herfor. 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Uploader besvarelser fra USB-stikkene til Netprøver.dk, så snart det igen er muligt. Upload af elevernes besvarelser til Netprøver.dk er beskrevet i brugervejledningerne til eksamensansvarlig og prøveansvarlig. Styrelsen for It og Læring,

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 3. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 3 2.1 UNI Login eller NemID... 3 2.2 Midlertidigt login... 4 3 Oversigt over prøvehold og elever... 6

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 25. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet.

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet. Dropbox - IOS Dropbox er en lagerapplikation og service. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gemme og synkronisere filer online og mellem computere. Dropbox har en cross-platform klient (IOS, Android,

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 8. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan tjekker du dit it-udstyr... 3 2.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvesansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvesansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvesansvarlige 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 3. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opdateret: 15. februar 2017 Generalprøve generelt Er der kun én generalprøve?

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever På www.itcsyd.dk kan du altid finde vejledninger m.m. under Services - Elever. Mener du der mangler nogen vejledninger, så send en mail til support@itcsyd.dk Vers.1.

Læs mere

Print fra privat it-udstyr

Print fra privat it-udstyr Print fra privat it-udstyr Nu er det muligt at printe til UCLs kopimaskiner fra privat it-udstyr (PC, Mac, ipad, tablets og mobiltelefoner), hvis man har en UCL-printkonto (det har alle UCL ansatte og

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever.

Vejledning til brug af IT for nye elever. Vejledning til brug af IT for nye elever. IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige IT faciliteter

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din profil, så

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever På www.itcsyd.dk kan du altid finde vejledninger m.m. under Services - Elever. Mener du der mangler nogen vejledninger, så send en mail til support@itcsyd.dk Vers.1.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) 11. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal aflevere... 3 1.1 Sådan

Læs mere

Her følger en kort guide til, hvordan du bærer dig ad med at læse bogen på de forskellige elektroniske platforme.

Her følger en kort guide til, hvordan du bærer dig ad med at læse bogen på de forskellige elektroniske platforme. Kære læser: E-bogen om Akvakultur er lavet i formatet epub3, som er meget fleksibelt og tilpasser sig de forskellige platforme. Bogen kan læses både på pc, Mac, tablets og smartphones, men der er ingen

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Alsmic. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte de forskellige IT faciliteter

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 1. februar 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET Vejledning til skolernes prøveansvarlige og administrative personale INDHOLD Indledning... 3 Adgang

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret 2016-2017 24. november 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017 Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. HUSK at genstarte din computer kort tid før prøverne begynder. Dermed får du hentet opdateringer, som evt. kan være afgørende for, om du kan logge på det

Læs mere

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk Netprøver.dk Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk 5. februar 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Elev... 3 3 Eksamensansvarlig... 4 4 Prøveansvarlig... 5 5 Prøvevagt... 6 6 Skolens it ansvarlige...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT

UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT Table of Contents fra computer...3 fra egen computer (webprint)... 4 fra egen computer (driverprint)... 8 fra ipad...15 Hvordan printer jeg fra ipad? ( via email)...

Læs mere

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Side 1 Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Det er vigtigt, at du gennemfører nedenstående punkter inden tirsdag 12. august for at sikre, at du kan bruge alle skolens it-faciliteter

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen Program UCC s kommunikationskanaler It på UCC UCC Portalen og StudieZonen Apps på UCC UCC.DK Om UCC og deres uddannelsestilbud PORTAL.UCC.DK

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 15. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Alsmic. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte de forskellige IT faciliteter

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 5 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET Vejledning til skolernes prøveansvarlige og administrative personale INDHOLD Indledning... 3 Adgang

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc

Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc Indhold 1. Sådan logger du på den pc du har fået udleveret... 1 2. Sådan logger du på det trådløse netværk... 1 3. Sådan logger du på Digital eksamen med WAYF...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens it-ansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens it-ansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til skolens it-ansvarlige 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 3 3 Sådan kontrollerer du, at eleverne har afleveret... 5 3.1 Sådan

Læs mere

DIGITALE REFUSIONSSEDLER

DIGITALE REFUSIONSSEDLER DIGITALE REFUSIONSSEDLER Der er to måder at udfylde refusionssedler på din smartphone eller tablet: Guide 1: Til dig, der vil udfylde refusionssedler på den nemme måde! Guide 2: Til dig, der vil udfylde

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

Kom godt i gang med din ipad

Kom godt i gang med din ipad Dette lille skriv kan være en hjælp til dig, når du skal i gang med din nye ipad Tænd og sluk din ipad følg derefter vejledningen på skærmen. Der er vedlagt en brugsvejledning i æsken, som din ipad ligger

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen KOM GODT I GANG SOM STUDERENDE PÅ UCC Program UCC S KOMMUNIKATIONSKANALER IT PÅ UCC UCC PORTALEN OG ITSLEARNING SKEMA/TIMEEDIT APPS PÅ UCC

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR

Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR INTRODUKTION Side 9 Møder foregår ikke længere blot i et lokale. Denne vejledning til lynstart tager dig igennem de vigtigste funktioner,

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 8 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Tylstrup Skole. Indhold

Tylstrup Skole. Indhold Indhold Grundlæggende opsætning af ipad... 2 Installation af Skolekom App ( ALLE Ipad brugere skal installere denne )... 9 Installation af Find my iphone... 16 Oprettelse af Apple-id... 23 1 Grundlæggende

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen KOM GODT I GANG SOM STUDERENDE PÅ UCC Program UCC S KOMMUNIKATIONSKANALER IT PÅ UCC UCC PORTALEN OG STUDIEZONEN SKEMA/TIMEEDIT APPS PÅ UCC

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt.

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Revideret den 28. november 204 Du kan få en introduktion til Byg og Miljø (nr på billedet) Start dit projekt på én af

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide til, hvordan du effektivt kommer i gang med at bruge Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive-klienter 2. Guide til Windows-klienten 2.1. Installation

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 6 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Kurser vinter/forår 2017

Kurser vinter/forår 2017 Kurser vinter/forår 2017 Klik på overskrifterne for yderligere info om kurserne Windows 7 Windows 10 ipad og iphone Lær at bruge din ipad, iphone eller begge dele optimalt icloud, TIP! Dropbox og Fotos

Læs mere

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11 Kapitel: Indhold Side 1 af 11 Indhold Indhold... 1 GGs trådløse netværk - det du skal vide... 2 Android... 3 iphone... 5 Windows Phone (guide mangler)... 7 Windows på GribskovGymnasium... 8 Mac OSX på

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 8. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss. Brugervejledning Userguide Bedienungsanleitung

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss. Brugervejledning Userguide Bedienungsanleitung E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning Userguide Bedienungsanleitung - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din telefon - 1 2 3.A 3.B 1.

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer på

Læs mere

OBS vejledningerne ligger på de næste sider i dette dokument

OBS vejledningerne ligger på de næste sider i dette dokument Nulstilling af din iphone eller ipad Er din iphone eller ipad stadig funktions dygtig, kan du slette dine personlige data direkte på enheden. Se vejledning 1. nedenfor. Sådan gendanner du din iphone og

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. April.2016 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Kurser efterår 2017 TIP! Mac. ipad og iphone. Windows 10. Google Fotos. Android. Slægtsforskning. Excel

Kurser efterår 2017 TIP! Mac. ipad og iphone. Windows 10. Google Fotos. Android. Slægtsforskning. Excel Kurser efterår 2017 Klik på overskrifterne for yderligere info om kurserne Windows 10 Microsofts seneste styresystem ipad og iphone Brugerfladen og funktionerne på din ipad/iphone ændrer sig hele tiden.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Bemærk at disse retningslinjer er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver Når du tilmelder

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Informationsmøde om Netprøver.dk Indsæt note og kildehenvisning via Header Sidehoved and og Footer sidefod Side 1

Informationsmøde om Netprøver.dk Indsæt note og kildehenvisning via Header Sidehoved and og Footer sidefod Side 1 Informationsmøde om Netprøver.dk Indsæt note og kildehenvisning via Header Sidehoved and og Footer sidefod Side 1 Program Velkomst Om Netprøver.dk Indfasningen af Netprøver.dk Brugerrollerne i Netprøver.dk

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

TIP! Mac. icloud, Dropbox. Word og Excel. ipad og iphone. Android. Billeder m.m. Slægtsforskning. Windows 10

TIP! Mac. icloud, Dropbox. Word og Excel. ipad og iphone. Android. Billeder m.m. Slægtsforskning. Windows 10 Bureau BB Klik på overskrifterne for yderligere info om kurserne icloud, Dropbox og Fotos Synkronisering af dine enheder ipad og iphone Lær at bruge din ipad, iphone eller begge dele optimalt Mac TIP!

Læs mere

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende:

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende: Apple iphone Herunder får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge icloud, Dropbox, Onedrive og Google foto-backup-tjeneste på din iphone. icloud: Med icloud får du 5 gigabyte gratis

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Akademisk IT april 2014

Akademisk IT april 2014 onlineeksamen.ruc.dk 1 Ikke til personfølsomme data! For brug af tablet, se vejledninger til ipad og Android Log på onlineeksamen.ruc.dk med dit RUC login og password (eksaminator) eller Nem Id (censor).

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 5 2017 I uge 5 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. 10. kl. tirsdag til fredag 9. kl. tirsdag til torsdag Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder,

Læs mere