Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk"

Transkript

1 Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 2. februar 2017

2 Indhold 1 Introduktion Hvilke nødprocedurer kan tages i brug? Vær forberedt på det uventede! Nødprocedure med udlevering af opgavesæt Nødprocedure med udlevering af opgavesæt på print eller på USB-stik Nødprocedure med udlevering af opgavesæt via lokalt netværk eller hjemmeside Nødprocedure med aflevering af besvarelse Nødprocedure med aflevering af besvarelse på USB-stik (PC og Mac) Nødprocedure med aflevering af besvarelse gennem internetdeling og mobilt hotspot Nødprocedure med aflevering af besvarelse via skolens studieadministrative system Nødprocedure med aflevering af besvarelse i til skolen Nødprocedure med aflevering af besvarelse gennem AirDrop (ipad) Nødprocedure med aflevering af besvarelse ved print via lokalt netværk Styrelsen for It og Læring,

3 1 Introduktion Afvikling af skriftlige prøver med Netprøver.dk forudsætter, at eleverne ser deres opgavesæt i Netprøver.dk og afslutter prøven ved at uploade deres besvarelse i Netprøver.dk. I situationer, hvor opgavesæt ikke kan vises i Netprøver.dk eller hvor besvarelser ikke kan afleveres i Netprøver.dk, kan en prøve dog gennemføres ved brug af en nødprocedure. Nødproceduren kan fx anvendes, hvis internetforbindelsen i prøvelokalet er ude af drift, eller Netprøver.dk ikke kan tilgås. Erfaringen viser, at tekniske nedbrud under prøverne, fx at el-nettet er nede, sjældent har en længevarende karakter. Den enkelte skole skal derfor altid foretage en konkret vurdering af situationen, og på den baggrund foretage de handlinger, og evt. anvende de nødprocedurer, der, inden for rammerne af eksamensbekendtgørelsen, er mest hensigtsmæssige i nødsituationen. I en del tilfælde vil det formentligt være tilstrækkeligt at afvente, at, fx el-nettet, igen er tilgængeligt. 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug? Valg af nødprocedure afhænger af hvorfor eleverne ikke kan tilgå eller aflevere besvarelser til Netprøver.dk, samt hvilket it-udstyr eleverne bruger under prøven. Hvis der ikke er forbindelse fra elevernes it-udstyr til Netprøver.dk kan det fx skyldes 1) Netprøver.dk er nede, 2) Skolens internetforbindelse til omverden er nede, 3) Skolens lokalnet er nede, eller 4) El-nettet er nede på skolens område. Alt afhængigt af årsagen vil der være forskellige mulige nødprocedurer. Disse procedurer afhænger delvist af elevernes it-udstyr. Bærbare computere som PC ere og Mac har USB-udgang, hvilket giver mulighed for, at eleverne kan tilgå opgavesæt via USB-stik eller afleverer besvarelsen på et USB-stik i stedet for i Netprøver.dk. Brug af USB-stik kan således udgøre nødproceduren i disse tilfælde. Nogle elever benytter imidlertid tablets som fx ipads ved prøverne. Da ipads ikke har USB-udgang, kan nødproceduren med USB-stik ikke bruges. Disse skoler kan i stedet for bruge en nødprocedure rettet mod ipads, som er aflevering af besvarelser gennem AirDrop, som er en særlig funktion på ipads. I det følgende beskrives anbefalede nødprocedurer til hhv. udlevering af opgavesæt og til aflevering af besvarelser: Udlevering af opgavesæt: o o Udlevering på print eller på USB-stik Udlevering via lokalt netværk eller hjemmeside Styrelsen for It og Læring,

4 Aflevering af besvarelser: o o o o o o opsamling af besvarelser på USB-stik med internetdeling og mobilt hotspot via skolens studieadministrative system pr. til skolen aflevering af besvarelse via AirDrop via print over skolens lokale netværk 1.2 Vær forberedt på det uventede! Det er skolens ansvar at vurdere årsagen til nødsituationen, og med udgangspunkt i ministeriets anbefalinger vælge en nødprocedure, som er brugbar på skolen, således at der sikres en tilfredsstillende afvikling af prøven inden for de gældende regler i eksamensbekendtgørelsen. Skolen skal for at kunne gennemføre en prøve med nødprocedure forberede sig ved at: Skolen gennemtænker de scenarier, som kan indtræffe, og lægger sig fast på hvilke nødprocedurer, som skolen vil tage i anvendelse. Eksamens- og prøveansvarlige på skolen skal gøre sig fortrolig med skolens valg af nødprocedure, som led i forberedelsen af prøven. Styrelsen for It og Læring,

5 2 Nødprocedure med udlevering af opgavesæt Skolen skal gennemføre en række forberedelser for at kunne udføre denne nødprocedure. Forud for prøverne skal skolen downloade opgavesættet til de relevante prøver og gemme den på et USB-stik. (procedurer udsendes på særskilt mail). Der downloades et opgavesæt pr. USB-stik, og USB-stikket afmærkes tydeligt med navnet på den pågældende prøve. USB-stik opbevares herefter på et sikkert sted fx der hvor skolen normalt opbevarer opgavesæt. Skal skolen afvikle prøven på flere adresser, kan USB-stikket med fordel kopieres og opbevares i en kopi på hver adresse. Skolen skal beslutte om den skal benytte nødprocedure med udlevering af opgavesæt på print eller USB-stik (afsnit 2.1) eller udlevering af opgavesæt via lokalt netværk eller hjemmeside (afsnit 2.2) Skolen skal kontrollere formatet på opgavesættet. Er opgavesættet en pdf-fil, kan det printes, udleveres fra USB-stik og lægges på lokalt netværk eller hjemmeside til download. Er opgavesættet en zip-fil er der tale om en digital prøve med adgang til internettet. Dette opgavesæt kan ikke printes, men alene udleveres fra USB-stik eller lægges på lokalt netværk eller hjemmeside. Skolen vælger den udleveringsform, der passer bedst for skolen. Der aftales en procedure, der gør det muligt hurtigt at iværksætte nødprocedureren. Denne procedure kan omfatte: Er der toner i printeren? Er der USB-stik til rådighed? Er evt. it-personale adviseret, så de rette personer kan gøre opgavesættet tilgængeligt via lokalt netværk eller hjemmeside? Ved alle prøvevagter hvor de skal gå hen, hvis de oplever problemer med visningen af opgavesættet? Er der en ansvarlig for iværksættelse af nødprocedureren? 2.1 Nødprocedure med udlevering af opgavesæt på print eller på USB-stik Sådan gennemføres nødproceduren med udlevering af back up opgavesæt på print eller USB-stik: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig/eksamensans varlig Adviserer ansvarlig for afvikling af nødprocedurer eller henter USB-stik fra sikker opbevaring Styrelsen for It og Læring,

6 Nr. Rolle Handling 2 Prøveansvarlig/prøvevagt Printer opgavesæt og/eller kopierer materialet til USBstik. 3 Prøvevagt Udleverer opgavesæt på print eller på USB-stik til eleverne. 4 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Registrerer evt. forsinkelsen og tildeler ekstra tid til eleverne. Styrelsen for It og Læring,

7 2.2 Nødprocedure med udlevering af opgavesæt via lokalt netværk eller hjemmeside Sådan gennemføres nødproceduren med udlevering af opgavesæt via lokalt netværk eller hjemmeside: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig/eksamensans varlig 2 Prøveansvarlig/it-ansvarlig 3 Prøveansvarlig/it-ansvarlig Adviserer ansvarlig for afvikling af nødprocedurer eller henter USB-stik fra sikker opbevaring Sikrer at digitalt prøvemateriale er pakket i zip-fil før upload (til brug for download fra lokalt netværk). Uploader opgavesættet til lokalt netværk eller hjemmeside. Sikrer at materialet er beskyttet med adgangskode. 4 Prøvevagt Udleverer oplysninger om adgang til opgavesættet samt adgangskode til eleverne. Hvis opgavesættet skal downloades som zip-fil fra lokalt netværk forklares om metoden til at udpakke zip-filen) 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig 6 Prøveansvarlig/it-ansvarlig Registrerer evt. forsinkelsen og tildeler ekstra tid til eleverne. Fjerner opgavesættet fra lokalt netværk eller hjemmeside efter prøvens afslutning. Af sikkerhedshensyn må skolen IKKE uploade opgavesættet til et lokalt netværk eller hjemmeside før det er konstateret, at opgavesættet ikke kan tilgås via Netprøver.dk. Styrelsen for It og Læring,

8 3 Nødprocedure med aflevering af besvarelse I dette kapitel beskrives forskellige mulige nødprocedurer til aflevering af besvarelser. 3.1 Nødprocedure med aflevering af besvarelse på USB-stik (PC og Mac) Skolen skal for at kunne gennemføre nødproceduren forberede sig ved at: Der er mindst ét USB-stik samt mærkat til at skrive navn og cpr-nummer på pr. elev i prøvelokalet. USB-stik og mærkater bør kun udleveres, hvis nødproceduren tages i brug. Sådan gennemføres nødproceduren med USB-stik: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig/prøvevagt Uddeler ét USB-stik samt mærkat til at skrive navn og cprnummer på pr. elev, som skal bruge nødproceduren for aflevering af besvarelser. 2 Elev Skriver navn og fødselsdato (skrives som DD-MM-ÅÅÅÅ) på en mærkat, der fastgøres på USB-stikket. Kopierer besvarelse til USB-stikket. Kontrollerer, at besvarelse er gemt korrekt på USB-stikket. 3 Prøveansvarlig/prøvevagt Modtager elevens besvarelse på USB-stikket. Kontrollerer, at fil(er) med besvarelse er gemt korrekt på USBstikket, og at elevens navn og cpr-nummer er påført en mærkat på USB-stikket. Udformer kvittering til eleven, hvoraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse korrekt. 4 Elev Forlader prøvelokalet, når den prøveansvarlige/prøvevagten har godkendt, at besvarelsen er afleveret korrekt, og udleveret kvittering herfor. 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Uploader besvarelserne til Netprøver.dk, så snart det igen er muligt. Upload af elevernes besvarelser til Netprøver.dk er beskrevet i brugervejledningerne til eksamensansvarlig og prøveansvarlig. Styrelsen for It og Læring,

9 3.2 Nødprocedure med aflevering af besvarelse gennem internetdeling og mobilt hotspot Kan fx anvendes, hvis internetforbindelsen i prøvelokalet er ude af drift, og Netprøver.dk fungerer. Ved at lade smartphones fungere som modem, kan skolen give ipads og andet it-udstyr adgang til internettet gennem smartphonens mobile netværk. Skolen skal for at kunne gennemføre nødproceduren forberede sig ved at: Prøveansvarlig har en eller flere smartphones eller andet it-udstyr i prøvelokalet med mobilt netværk, der kan bruges til at etablere internetdeling og mobilt hotspot. Sådan gennemføres nødproceduren med internetdeling og mobilt hotspot: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig Etablerer internetdeling og mobilt hotspot fra en eller flere smartphones eller andet it-udstyr med mobilt netværk. Orienterer eleverne om, at det er nødvendigt at etablere internetdeling og mobilt hotspot for at eleverne kan få adgang til internettet. Orienterer om, at eleverne kan tilslutte sig den eller de internetforbindelser, som den prøveansvarlige har etableret. Sådan bruges en smartphone til internetdeling på henholdsvis Android, iphone og Windows Phone: Internetdeling og mobilt hotspot med Android: 1. Start med at trykke på Indstillinger på din hjemmeskærm 2. Tryk på Internetdeling og Mobilt hotspot 3. Tryk på Mobilt hotspot for at give adgang via Wi- Fi. Er mobilen tilsluttet en computer, tryk da på USB-internetdeling 4. Slå Mobilt Hotspot til i toppen af skærmen 5. De enheder, som er tilsluttet dit netværk, vil nu optræde her. Har du oprettet en adgangskode for internetdeling, skal den tastes for at få adgang Internetdeling og mobilt hotspot med iphone: 1. Start med at trykke på Indstillinger på din hjem- Styrelsen for It og Læring,

10 Nr. Rolle Handling meskærm 2. Vælg Internetdeling 3. Slå Internetdeling til 4. Vil du dele netværk med en anden telefon, skal du vælge Slå Wi-Fi til. Vil du slutte en computer til via Bluetooth eller et USB-kabel, kan du nøjes med Kun Bluetooth og USB 5. Brug adgangskoden til det netværk, der nu er oprettet på telefonen, for at logge på netværket 6. Så snart en anden er tilsluttet netværket, vil der komme et blåt felt i toppen af skærmen Internetdeling og mobilt hotspot med Windows Phone: 7. Start med at vælge Indstillinger på din Windows Phone 8. Vælg Internetdeling 9. Slå Internetdeling til 10. Vælg Wi-Fi, hvis andre telefoner skal bruge internettet gennem din mobil 11. Brug Adgangskode og Broadcastnavn for at logge på netværket. Så snart en anden har logget på netværket, vil enheden optræde i bunden af skærmen Eleverne har nu adgang til internettet gennem internetdeling og mobilt hotspot. Det kan ikke forventes, at mere end 4-5 elever samtidig kan bruge internetdeling og mobilt hotspot fra en smartphone. 2 Prøveansvarlig Orienterer eleverne om, at besvarelser kan afleveres i Netprøver.dk, men gennem internetdeling og mobilt hotspot. Styrelsen for It og Læring,

11 3.3 Nødprocedure med aflevering af besvarelse via skolens studieadministrative system Kan anvendes, hvis Netprøver.dk er ude af drift, men skolens intranet fungerer. Er det ikke muligt at aflevere besvarelsen i Netprøver.dk, kan besvarelsen i stedet opsamles ved hjælp af skolens studieadministrative system. Skolen skal for at kunne gennemføre nødproceduren forberede sig ved at: Beslutte en instruks for hvordan eleverne kan aflevere ved hjælp af det studieadministrative system. Instruksen bør understøtte, at skolen let herefter kan tilgå besvarelserne og uploade til Netprøver.dk Sådan gennemføres nødproceduren med aflevering af besvarelse via skolens eget netværk: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig Orienterer eleverne om, at eleverne skal skrive navn og fødselsdato (skrives som DD-MM-ÅÅÅÅ) på første side i besvarelsen. Orienterer eleverne om, at eleverne skal aflevere deres besvarelse via skolens studieadministrative system på en måde, som den prøveansvarlige anviser. 2 Elev Skriver navn og fødselsdato (skrives som DD-MM-ÅÅÅÅ) øverst på første side i besvarelsen. Kontrollerer, at besvarelsen indeholder det ønskede. Afleverer besvarelse vha. det studieadministrative system. 3 Prøveansvarlig Kontrollerer, at elevens besvarelse er modtaget. Udformer kvittering til eleven, hvoraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse korrekt. 4 Elev Forlader prøvelokalet, når den prøveansvarlige har godkendt, at besvarelsen er afleveret korrekt, og udleveret kvittering herfor. 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Uploader besvarelser til Netprøver.dk, så snart det er muligt. Styrelsen for It og Læring,

12 3.4 Nødprocedure med aflevering af besvarelse i til skolen Kan anvendes, hvis Netprøver.dk er ude af drift og skolens internetforbindelse fungerer. Er det ikke muligt at aflevere besvarelsen i Netprøver.dk, kan besvarelsen i stedet afleveres i en til en af skolen angivet postkasse. Skolen skal for at kunne gennemføre nødproceduren forberede sig ved at: Overveje hvilken adresse, der skal benyttes som led i nødproceduren. E- mailadressen kan fx være den prøveansvarliges egen postkasse i skolens e- mailsystem, eller en af skolen særligt oprettet postkasse. Den prøveansvarlige skal have adgang til postkassen i prøvelokalet (jf. punkt 4 nedenfor). Sådan gennemføres nødproceduren med aflevering af besvarelse i mail til skolen: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig Orienterer eleverne om, at eleverne skal skrive navn og fødselsdato (skrives som DD-MM-ÅÅÅÅ) på første side i besvarelsen. Orienterer eleverne om, at eleverne kan aflevere deres besvarelse ved at sende besvarelsen til en specifik e- mailadresse, som den prøveansvarlige anviser. adressen kan fx være den prøveansvarliges egen medarbejder postkasse i skolen system, eller en af skolen særligt oprettet postkasse. Den prøveansvarlige skal have adgang til postkassen i prøvelokalet (jf. punkt 4 nedenfor). 2 Elev Skriver navn og fødselsdato (skrives som DD-MM-ÅÅÅÅ) øverst på første side i besvarelsen. Vedhæfter besvarelse i en , som sendes til e- mailadressen, som den prøveansvarlige har anvist. Kontrollerer, at en er sendt med den korrekte besvarelse. 3 Prøveansvarlig Kontrollerer, at fra elev med besvarelse er modtaget, og at elevens navn og fødselsdato (skrives som DD- MM-ÅÅÅÅ) fremgår øverst på første side i besvarelsen. Udformer kvittering til eleven, hvoraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse korrekt. 4 Elev Forlader prøvelokalet, når den prøveansvarlige har godkendt, at besvarelsen er afleveret korrekt, og udleveret kvittering herfor. 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl Uploader besvarelserne til Netprøver.dk, så snart det igen er muligt. Upload af elevernes besvarelser til Netprøver.dk er beskrevet i brugervejledningerne til eksa- Styrelsen for It og Læring,

13 Nr. Rolle Handling ig mensansvarlig og prøveansvarlig. Styrelsen for It og Læring,

14 3.5 Nødprocedure med aflevering af besvarelse gennem AirDrop (ipad) Kan anvendes, hvis Netprøver.dk er ude af drift, og skolens internetforbindelse er ude af drift. Er det ikke muligt at aflevere besvarelsen i Netprøver.dk, eller aflevere besvarelsen i mail til skolen, kan besvarelsen i stedet for afleveres til den prøveansvarlige gennem AirDrop. Skolen skal for at kunne gennemføre nødproceduren forberede sig ved at: Prøveansvarlig i prøvelokalet har ipad eller anden enhed, der kan modtage besvarelser gennem AirDrop. Eleverne kan eventuelt forud for prøven blive fortrolige med brugen af AirDrop. Sådan gennemføres nødproceduren med aflevering af besvarelse gennem AirDrop: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig Aktiverer AirDrop på sin ipad. a. Skub opad fra bunden af skærmen for at åbne Kontrolcenter. b. Tryk på AirDrop. c. Vælg Alle. Alle IOS-enheder i nærheden med AirDrop kan herefter se enheden. 2 Prøveansvarlig Orienterer eleverne om, at eleverne med AirDrop fra deres ipads kan aflevere besvarelser til den prøveansvarliges ipad. Orienterer eleverne om, at eleverne skal skrive navn og cpr-nummer på første side i besvarelsen. 3 Elev Skriver navn og cpr-nummer øverst på første side i besvarelse. Aktiverer Airdrop på sin ipad. a. Skub opad fra bunden af skærmen for at åbne Kontrolcenter. b. Tryk på AirDrop. c. Vælg Alle. Afleverer besvarelse, når AirDrop er slået til. a. Trykker på fil(er) med besvarelse. b. Trykker herefter på delings-ikonet. Det afhænger Styrelsen for It og Læring,

15 Nr. Rolle Handling af appen, om der kan vælges flere filer ad gangen, som skal deles. b. Trykker derefter på navnet med den prøveansvarliges ipad. Når besvarelse er sendt, står der Sendt under ikonet for den prøveansvarlige. 4 Prøveansvarlig/prøvevagt Modtager besked om, at elevens ipad vil dele en fil. Trykker på Accepter og gemmer filen med besvarelsen i ibooks, eller fx Dropbox, hvis det er installeret. Kontrollerer, at fil(er) med besvarelse er gemt korrekt i ibooks, eller fx Dropbox, og at elevens navn og cprnummer fremgår af besvarelsen. Udformer kvittering til eleven, hvoraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse korrekt 5 Elev Forlader prøvelokalet, når den prøveansvarlige/prøvevagten har godkendt, at besvarelsen er afleveret korrekt, og udleveret kvittering herfor. 6 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Uploader besvarelserne til Netprøver.dk, så snart det igen er muligt. Upload af elevernes besvarelser til Netprøver.dk er beskrevet i brugervejledningerne til eksamensansvarlig og prøveansvarlig. Styrelsen for It og Læring,

16 3.6 Nødprocedure med aflevering af besvarelse ved print via lokalt netværk Kan anvendes, hvis Netprøver.dk er ude af drift, men skolens intranet fungerer. Skolen skal for at kunne gennemføre nødproceduren forberede sig ved at: Sikre trådløs adgang fra prøvelokalet til printere tilknyttet skolens lokale netværk. Sådan gennemføres nødproceduren med print via lokalt netværk: Nr. Rolle Handling 1 Prøveansvarlig/prøvevagt Orienterer om at eleverne skal udskrive deres besvarelser via printere tilknyttet det lokale netværk, herunder hjælper med instruks til printopsætning. 2 Elev Skriver navn og fødselsdato (skrives som DD-MM-ÅÅÅÅ) øverst på første side i besvarelsen. Printer besvarelsen ud. 3 Prøveansvarlig/prøvevagt Modtager elevens besvarelse i print-format. Udformer kvittering til eleven, hvoraf det fremgår, at eleven har afleveret sin besvarelse korrekt. 4 Elev Forlader prøvelokalet, når den prøveansvarlige/prøvevagten har godkendt, at besvarelsen er afleveret korrekt, og udleveret kvittering herfor. 5 Eksamensansvar svarlig/prøveansvarl ig Uploader besvarelser fra USB-stikkene til Netprøver.dk, så snart det igen er muligt. Upload af elevernes besvarelser til Netprøver.dk er beskrevet i brugervejledningerne til eksamensansvarlig og prøveansvarlig. Styrelsen for It og Læring,

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 3. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 3 3 Sådan kontrollerer du, at eleverne har afleveret... 5 3.1 Sådan sorterer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 10. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 3 2.1 UNI Login eller NemID... 3 2.2 Midlertidigt login... 4 3 Oversigt over prøvehold og elever... 6

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 20. februar 2019 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Institutionernes evaluering af prøveafvikling med Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionernes evaluering af prøveafvikling med Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Institutionernes evaluering af prøveafvikling med Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Baggrund Netprøver.dk blev anvendt til afvikling af cirka halvdelen af de skriftlige prøver på de 121 institutioner,

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 3 2.1 UNI Login eller NemID... 3 2.2 Midlertidigt login... 4 3 Oversigt over prøvehold og elever... 6

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 25. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 14. maj 2018 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 1.3

Læs mere

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Maj 2019 1 Læs denne eksamensinstruktion grundigt. Der er mange ting, du skal vide i forbindelse med eksamen. Hvad må du? Hvad skal du?

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet.

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet. Dropbox - IOS Dropbox er en lagerapplikation og service. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gemme og synkronisere filer online og mellem computere. Dropbox har en cross-platform klient (IOS, Android,

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 8. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan tjekker du dit it-udstyr... 3 2.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opdateret: 15. februar 2017 Generalprøve generelt Er der kun én generalprøve?

Læs mere

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Maj 2017 1 Indholdsfortegnelse Mødepligt: 3 Ved sygdom: 3 Inden prøverne: 3 Sted: 3 Mødetid: 3 Mobiltelefon m.v.: 3 Overtøj: 3 Brug af

Læs mere

Vejledning til 1. og 2.g -elever ved skriftlig eksamen og årsprøver 2019

Vejledning til 1. og 2.g -elever ved skriftlig eksamen og årsprøver 2019 Vejledning til 1. og 2.g -elever ved skriftlig eksamen og årsprøver 2019 Sygdom Ved sygdom skal du hurtigst muligt kontakte skolens kontor (48 17 75 55), der tager stilling til, om du skal til sygeprøve.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 3. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever.

Vejledning til brug af IT for nye elever. Vejledning til brug af IT for nye elever. IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige IT faciliteter

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvesansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvesansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvesansvarlige 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever På www.itcsyd.dk kan du altid finde vejledninger m.m. under Services - Elever. Mener du der mangler nogen vejledninger, så send en mail til support@itcsyd.dk Vers.1.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019 Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 Hæftet indeholder retningslinjer til de skriftlige prøver, som afholdes i maj 2019. Retningslinjerne skal benyttes i forbindelse med skolens forberedelse

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever.

Vejledning til brug af IT for nye elever. Vejledning til brug af IT for nye elever. IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige IT faciliteter

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din profil, så

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever På www.itcsyd.dk kan du altid finde vejledninger m.m. under Services - Elever. Mener du der mangler nogen vejledninger, så send en mail til support@itcsyd.dk Vers.1.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) 11. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal aflevere... 3 1.1 Sådan

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 10. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Print fra privat it-udstyr

Print fra privat it-udstyr Print fra privat it-udstyr Nu er det muligt at printe til UCLs kopimaskiner fra privat it-udstyr (PC, Mac, ipad, tablets og mobiltelefoner), hvis man har en UCL-printkonto (det har alle UCL ansatte og

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

IT håndbog for Bygaden (elev) Indhold

IT håndbog for Bygaden (elev) Indhold IT håndbog for Bygaden (elev) Indhold Skolens trådløse netværk... 2 Skole PCer... 2 Netværksdrev på skole PCer... 2 Udlån af adapter kabler... 2 ipads og Apple konto... 2 Print... 3 Print fra skole PC...

Læs mere

Her følger en kort guide til, hvordan du bærer dig ad med at læse bogen på de forskellige elektroniske platforme.

Her følger en kort guide til, hvordan du bærer dig ad med at læse bogen på de forskellige elektroniske platforme. Kære læser: E-bogen om Akvakultur er lavet i formatet epub3, som er meget fleksibelt og tilpasser sig de forskellige platforme. Bogen kan læses både på pc, Mac, tablets og smartphones, men der er ingen

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Alsmic. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte de forskellige IT faciliteter

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 1. februar 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET Vejledning til skolernes prøveansvarlige og administrative personale INDHOLD Indledning... 3 Adgang

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

Kursusprogram for efteråret 2019

Kursusprogram for efteråret 2019 Kursusprogram for efteråret 2019 Mandage: Billedbehandling og Almen PC kendskab for begyndere: Der vil på dette kursus blive lejlighed til at lære lidt om billedbehandling. Overføre billeder fra kamera

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret 2016-2017 24. november 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2019

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2019 Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2019 Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. HUSK at genstarte din computer kort tid før prøverne begynder. Dermed får du hentet

Læs mere

HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN 03.,04. og

HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN 03.,04. og HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN 03.,04. og 07.12.2018 Den skriftlige eksamen afvikles på Netprøver.dk Kursister skal selv medbringe COMPUTER (USB-nøgle, forlængerledning), LEGITIMATION og hjælpemidler Kursistfolder

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik A og B

Dansk A, Engelsk B og Matematik A og B Dansk A, Engelsk B og Matematik A og B Det praktiske Før, under og efter eksamen Generelle regler ved skriftlig eksamen Snyd Særlige regler for de enkelte eksamener Alle skriftlige eksamener afholdes

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017 Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. HUSK at genstarte din computer kort tid før prøverne begynder. Dermed får du hentet opdateringer, som evt. kan være afgørende for, om du kan logge på det

Læs mere

ipad/iphone Android Windows 10 Mac Facebook og Instagram Lav dine egne digitale kort

ipad/iphone Android Windows 10 Mac Facebook og Instagram Lav dine egne digitale kort bureau bb ipad/iphone Android Windows 10 Mac Facebook og Instagram Lav dine egne digitale kort Beskrivelse og praktiske oplysninger om kurserne på de næste sider Privatundervisning Skræddersyede kurser

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 29. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Kursusprogram for foråret 2019

Kursusprogram for foråret 2019 Kursusprogram for foråret 2019 Mandage: Billedbehandling for begyndere: Der vil på dette kursus blive lejlighed til at lære lidt om billedbehandling. Overføre billeder fra kamera til computer - og finde

Læs mere

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk Netprøver.dk Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk 5. februar 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Elev... 3 3 Eksamensansvarlig... 4 4 Prøveansvarlig... 5 5 Prøvevagt... 6 6 Skolens it ansvarlige...

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen Program UCC s kommunikationskanaler It på UCC UCC Portalen og StudieZonen Apps på UCC UCC.DK Om UCC og deres uddannelsestilbud PORTAL.UCC.DK

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Plan-B til Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens eksamensansvarlige og it-ansvarlige

Plan-B til Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens eksamensansvarlige og it-ansvarlige Plan-B til Netprøver.dk Brugervejledning til skolens eksamensansvarlige og it-ansvarlige 10. maj 2019 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brugere der kan downloade opgavesæt i Plan-B... 4 3 Sådan logger du på

Læs mere

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Side 1 Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Det er vigtigt, at du gennemfører nedenstående punkter inden tirsdag 12. august for at sikre, at du kan bruge alle skolens it-faciliteter

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (hf)

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (hf) Sagsnr.:18/02369 Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (hf) Indhold Indledning... 1 Backup af opgavesæt... 2 Bilag til opgavesæt... 2 Prøver med delprøver uden hjælpemidler... 2 Prøver

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN

HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN 25.05.-06.06.2018 Den skriftlige eksamen afvikles på Netprøver.dk Medbring selv COMPUTER (USB-nøgle, forlængerledning), LEGITIMATION og hjælpemidler Kursistfolder Karaktererne

Læs mere

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.:

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.: Eksamensreglement for Randers HF & VUC for 2019 Generelt Dette reglement dækker både skriftlige og mundtlige eksamener. Alle eksamener afvikles efter 2017-bekendtgørelsen. Det skal desuden understreges,

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN SOMMER 2019

HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN SOMMER 2019 HF/STX/GSK SKRIFTLIG EKSAMEN SOMMER 2019 Den skriftlige eksamen afvikles på Netprøver.dk Du skal selv medbringe: COMPUTER (USB-nøgle, strømforsyning), LEGITIMATION og hjælpemidler KURSISTFOLDER JOH/NOV

Læs mere

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs)

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs) Sagsnr.:18/02369 Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs) Indhold Indledning... 1 Backup af opgavesæt... 2 Bilag til opgavesæt... 2 Prøver med delprøver uden hjælpemidler...

Læs mere

Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc

Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc Indhold 1. Sådan logger du på den pc du har fået udleveret... 1 2. Sådan logger du på det trådløse netværk... 1 3. Sådan logger du på Digital eksamen med WAYF...

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Alsmic. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte de forskellige IT faciliteter

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 15. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT

UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT Table of Contents fra computer...3 fra egen computer (webprint)... 4 fra egen computer (driverprint)... 8 fra ipad...15 Hvordan printer jeg fra ipad? ( via email)...

Læs mere

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs)

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs) Sagsnr.:18/02369 Den 6. marts 2018 Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs) Indhold Indledning... 1 Backup af opgavesæt... 2 Bilag til opgavesæt... 2 Prøver med delprøver uden

Læs mere

Kom godt i gang med Fable-robotten

Kom godt i gang med Fable-robotten Kom godt i gang med Fable-robotten 1. Først skal du installere programmet på din computer. Gå ind på shaperobotics.com og under support vælger du download: Her vælger du, under PC App om du kører Windows

Læs mere

Selvom du har installeret NemID nøgleapp på din smartphone eller tablet, kan du stadig frit skifte mellem at bruge din nøgleapp eller nøglekort.

Selvom du har installeret NemID nøgleapp på din smartphone eller tablet, kan du stadig frit skifte mellem at bruge din nøgleapp eller nøglekort. NemID nøgleapp NemID nøgleapp er et digitalt supplement til dit nøglekort. Med NemID nøgleapp kan du bruge dit NemID direkte fra din smartphone eller tablet - uden at have dit nøglekort ved hånden. Når

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 5 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

TERMINSPRØVER STK PRØVEEKSAMEN HF FORÅR 2019

TERMINSPRØVER STK PRØVEEKSAMEN HF FORÅR 2019 TERMINSPRØVER STK PRØVEEKSAMEN HF FORÅR 2019 Matematik (netprøver.dk) Torsdag d. 21. marts KURSISTFOLDER JOH/NOV VUF 18-03-2019 Side 1 TERMINSPRØVERNE PÅ STK Terminsprøverne er at sidestille med eksamen,

Læs mere

Informationsmøder om Netprøver.dk Jan Hauerslev, Styrelsen for It og Læring Steffen Møllegaard Iversen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Informationsmøder om Netprøver.dk Jan Hauerslev, Styrelsen for It og Læring Steffen Møllegaard Iversen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Informationsmøder om Netprøver.dk 2017 Jan Hauerslev, Styrelsen for It og Læring Steffen Møllegaard Iversen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Program I. Om Netprøver.dk hvad, hvorfor og hvordan?

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen KOM GODT I GANG SOM STUDERENDE PÅ UCC Program UCC S KOMMUNIKATIONSKANALER IT PÅ UCC UCC PORTALEN OG ITSLEARNING SKEMA/TIMEEDIT APPS PÅ UCC

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens it-ansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens it-ansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til skolens it-ansvarlige 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 3 3 Sådan kontrollerer du, at eleverne har afleveret... 5 3.1 Sådan

Læs mere

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS . Indstillinger.. Installer Skype for Business på din computer.. Basis-indstillinger.. Indstil og skift headset og webcam.. Statusvisning

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET Vejledning til skolernes prøveansvarlige og administrative personale INDHOLD Indledning... 3 Adgang

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Det praktiske Før, under og efter eksamen. Generelle regler ved skriftlig eksamen. Snyd

Det praktiske Før, under og efter eksamen. Generelle regler ved skriftlig eksamen. Snyd Matematik C Det praktiske Før, under og efter eksamen Generelle regler ved skriftlig eksamen Snyd Alle skriftlige eksamener afholdes her i huset. I aulaen og bygning E. Vær der i god tid og udvis respekt

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 14. maj 2018 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen KOM GODT I GANG SOM STUDERENDE PÅ UCC Program UCC S KOMMUNIKATIONSKANALER IT PÅ UCC UCC PORTALEN OG ITSLEARNING SKEMA/TIMEEDIT APPS PÅ UCC

Læs mere

Kursusprogram for efteråret 2018

Kursusprogram for efteråret 2018 Kursusprogram for efteråret 2018 Mandage: Almen PC kendskab for begyndere og let øvede. Formålet med dette kursus er, at få kendskab til betjening af en computer. Lær hvordan du kan skrive breve i MS Word,

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på KP. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på KP. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på KP Oplæg ved Navn Navnesen KOM GODT I GANG SOM STUDERENDE PÅ KP Program KP S KOMMUNIKATIONSKANALER IT PÅ KP PORTALEN OG ITSLEARNING SKEMA APPS OBS: DENNE INTRODUKTION

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

DIGITALE REFUSIONSSEDLER

DIGITALE REFUSIONSSEDLER DIGITALE REFUSIONSSEDLER Der er to måder at udfylde refusionssedler på din smartphone eller tablet: Guide 1: Til dig, der vil udfylde refusionssedler på den nemme måde! Guide 2: Til dig, der vil udfylde

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen KOM GODT I GANG SOM STUDERENDE PÅ UCC Program UCC S KOMMUNIKATIONSKANALER IT PÅ UCC UCC PORTALEN OG STUDIEZONEN SKEMA/TIMEEDIT APPS PÅ UCC

Læs mere

mac windows ipad iphone android smartphone Privatundervisning Skræddersyede kurser Teknisk hjælp

mac windows ipad iphone android smartphone Privatundervisning Skræddersyede kurser Teknisk hjælp bureau bb Beskrivelse og praktiske oplysninger om kurserne på de næste sider android smartphone iphone ipad Privatundervisning Skræddersyede kurser Teknisk hjælp Mobil 5172 2433 bureau.bb@fasttvnet.dk

Læs mere

Tylstrup Skole. Indhold

Tylstrup Skole. Indhold Indhold Grundlæggende opsætning af ipad... 2 Installation af Skolekom App ( ALLE Ipad brugere skal installere denne )... 9 Installation af Find my iphone... 16 Oprettelse af Apple-id... 23 1 Grundlæggende

Læs mere

Vejledning. Indhold 1/34

Vejledning. Indhold 1/34 Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 11.01.2017 Redigeret 27.06.2019 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn (DK) Print fra privat it-udstyr UCL Indhold 1. Print

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver efteråret 2018 (nye regler fra marts 2019) Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler

Læs mere

Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR

Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR INTRODUKTION Side 9 Møder foregår ikke længere blot i et lokale. Denne vejledning til lynstart tager dig igennem de vigtigste funktioner,

Læs mere