Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole. Erhverv:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole. Erhverv:"

Transkript

1 Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole Erhverv: 1

2 Skabelon til drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t) fag indgår i forløbet? Alderstrin Hvilke(t) alderstrin er involveret i forløbet? Tidsforbrug Antal timer pr. uge, der bruges ude og hjemme Omfang Hvor mange elever og lærere deltager i forløbet? Virksomhed(er) Hvilke typer virksomheder er med i forløbet? N/T matematik arbejdskendskab - (sløjd billedkunst) år. 2 timer + besøg på virksomheden 18 elever og 1 lærer Emballagevirksomhed 2

3 Fagdidaktisk fokus i planlægningsfasen Hvad skal eleverne arbejde med? Kort beskrivelse af de begreber, emner og arbejdsmetoder, som er i fokus i elevaktiviteterne før, under og efter virksomhedskontakten Formål og mål med aktiviteten/forløbet Kort beskrivelse af, hvad eleverne skal blive i stand til gennem disse aktiviteter (med henvisning til generelle mål, herunder fælles fagmål og elevens alsidige udvikling, it-kompetenceudvikling, uddannelsesparathed) Hvem skal eleverne møde? Kort beskrivelse af hvem der fungere som rollemodel(ler) for eleverne i virksomheden (fordi de har et spændende job/en spændende uddannelse og formår at skabe interesse hos eleverne) N/T: Materialekendskab, magnetisme, undertryk, overtryk, metals reaktion overfor temperaturpåv. og andre påv. Mat: Længde-, flade-, rummål, vægt. Arbejdskendskab: Hvem arbejder på virksomheden? Hvad kan virksomheden tilbyde af evt. fremtidige jobmuligheder? Hvilke uddannelser fører dertil? Hvem aftager produkterne? Hvad gør man for at afsætte produkterne? osv. Sløjd/billedkunst: Man prøvede at designe egne emballager, forme metal, lodde, sammenføje og dekorere. Projektets formål: At få sat et lille frø en indsigt -, der kan være medvirkende til at skærpe interessen for de teknisk-naturvidenskabelige fag og senere at foretage et kvalificeret uddannelses-/erhvervsvalg, hvor den i projektet samarbejdende virksomhed kan være et attraktivt valg. samt Eleverne skal have erhvervet kendskab til teknikker og processer, der går hånd i hånd med det matematiske og teknisk/naturfaglige. Ser man på trinmålene i N/T, har projektet inddraget eleverne på følgende områder: Anvende materialer og stoffer, både syntetiske og naturskabte undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt muligheder for genbrug (bl.a. affaldshåndtering på virksomheden). Eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport. Projektleder, ingeniør, it-ansvarlig, maskinkonstruktør. Hvordan skal elevernes aktiviteter organiseres? Kort beskrivelse af konkrete aktiviteter før under og efter kontakten til virksomheden (eleverne som hovedaktører) 1. Virksomhedskendskab: Elev-forældrerapport: Hvad kender jeg til Glud og Marstrand a/s. 2. Det praktiske: a. Materialekendskab. Undersøg (beskaffenhed, egenskaber mm.), afprøv. b. Opgave: Hvilken blikemballage har du aldrig set eller hørt om?. Tegn og lav en prototype af denne emballage 3

4 3. Besøg fra virksomheden: Elevopgaver, fremvisning af værktøj mm. Besigtigelse og kommentering af elevideer og produkter. Materialekendskab, produktionen i tal, 3D visning af hvordan emnet designes og presses. 4. Evaluering med eleverne på skolen: Generel snak og spørgsmål vedr. teknikker og materialer. Hvordan var besøget? Hvor ser jeg mig selv på G og M a/s. 5. Evaluering på G og M a/s: Klassens besøg på GM. Læreren mødes med projektlederne. Fremtiden? Råskitse til et undervisningsforløb som intro for senere skolebesøg fremlægges for virksomhedens medarbejdere. 4

5 Beskrivelse af forløbet opdelt i faser Kort beskrivelse af forløbet opdelt i et antal faser Under hver faser uddybes kort nedenstående punkter Mål Forløb - hvem involveres i fasen? hvor foregår fasen henne? hvad laves i fasen? Didaktiske overvejelser Praktiske råd ang. transport, påklædning, virksomhedens besøgspolitik? Bilag konkretisering af opgaver, eksperimenter, delforløb i faserne o Undervisningsmateriale indgår som en del af bilag formen er variabel: Pdf eller word-filer Power point materiale Filmoptagelser fra forløbet Billeder fra forløbet Elevprodukter (rapporter, plancher, egne optagelser) Links (kommenterede og i begrænset omfang) Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Mål: At komme til at kende G og M. gennem rapporten Hvad kender jeg til G og M? Forløb: Individuel arbejde: Elever, forældre. Hjemmarbejde, indiv. arbejde på klassen. Forældre- /elevrapport. Didaktiske overvejelser: Forældreinddragelse skærper elevens interesse. Praktiske råd: Brug nettet, nuv. eller tidligere ansatte. Bilag til fase 1: Rapport afleveres til projektleder til bedømmelse. Mål: At lære virksomhedens materialer at kende gennem egne designs og fremstillingsmetoder. Forløb: Hvilken blikemballage har du aldrig set på markedet? Design og lav selv denne emball. som en prototype. Didaktiske overvejelser: Brug af billedkunst, sløjd, n/t, mat. Praktiske råd: Brug besk. briller, handsker, forklæde, udsugning. Bilag til fase 2: Film, billeder. Mål: At opleve virksomhedens prod. metoder. Forløb: Besøg af to projektledere fra virksomheden. Udlevering og løsning af opgaver, fremvisning af værktøj, præsentation af 3d fremstilling af emball. gavepose med produkter. Didaktiske overvejelser: Kender ovennævnte niveauet i 6. klasse? Bliver eleverne inddraget nok? Praktiske råd: Hav smartboard klar. Bilag til fase 3: Filmklip, billeder. Virksomhedsbesøg. Mål: At få arbejdet i NT-lokalet set i et større perspektiv og få skabt en interesse for det teknisk/naturfaglige ved syn for sagn. Forløb: Besøg på virksomheden, hvor eleverne ser deres egne erfaringer fra nt-lokalet i større 5

6 perspektiv. Didaktiske overvejelser: Er besøget godt tilrettelagt? Er niveauet (6. kl) ok? Praktiske råd: Det er vigtigt at have været igennem projektets undervisningsforløb. Det giver på forhånd indsigt i produktionsmetoder og virksomheden i øvrigt. Bilag til fase 4: Videoklip, billeder. Fase 4 Evaluering ude og hjemme. Mål: At få indblik i om undervisningen/besøget og projektet som helhed var vellykket. Forløb: Samtale, se video og billeder, spørgeskema (nåede jeg ikke), forældresamtaler, efterfølgende besøg på virksomheden (samtaler med did. overvejelser ændring af kommende besøg osv) Didaktiske overvejelser: Var evalueringen grundig nok? Praktiske råd: Tag god tid til evalueringen. Vi nåede ikke det, som egentlig var nødvendig. Bilag til fase 4. Fase 5 Fremtiden. Mål: 1. Fortsat at holde døren åben for andre skoler, der ønsker besøg på G og M. 2. Videregive erfaringer vedr. vores del af projektet. Forløb: Fortsat kontakt mellem undertegnede og virksomheden så vores aftale fastholdes til gav for kommende brugere. Præsentere projektet for andre med relationer til erhvervslivet og uddannelserne. Didaktiske overvejelser: Evt. videreudvikling af forberedelsen til besøget og selve besøget med elevforsøg og måske med selvstændige produkter, som kan være en del af besøget. Dette arbejdes der pt. på (elevforsøgene med materialer og komponenter fra fabrikken). Evaluering Eleverne evaluerer forløbet ved at kommenterer på fire områder: Det gode Generel positive elev/forældretilkendegivelser. Jeg ved mere om den fabrik nu. Jeg har lært meget om metal Det er godt at komme lidt væk fra skolen De var rigtig dygtige til at forklare (Projektlederne, der besøgte skolen) Det med 3-D animationen var helt vildt Hvis man havde vidst, at det var blevet så sjovt skulle man have været mere interesseret fra starten Det mindre gode Jeg synes godt vi blive ved med det emne noget tid endnu To timer om ugen er for lidt Bedre præsentation af rapporten og elevarbejderne. 6

7 Det bevaringsværdige Hele forløbet, dog med korrektioner. Besøg af projekt lederne på skolen. God tilgang til materialer. Eleverne: Det der med at lave maskinerne kunne måske godt være mig engang Det var bare rigtig godt. Jeg tænker på det hver gang jeg tager mit penalhus frem. (Eleverne fik et dåse, der kunne bruges til penalhus) Det der skal ændres Mere grundig præsentation af elevarbejder og rapport. Brug de nye medier. Grundigere forberedelse. Mere forberedelse før besøget. Derfor er der nu lavet et undervisningsforløb for efterfølgende skoler. Bedre tid på virksomheden (GogM er opmærksom på dette). Evaluering i gennemførelsesfasen (formativ evaluering): Elevernes refleksioner Egne aktiviteter og mødet med folk fra virksomhed Lærerens iagttagelser Elevernes motivation, arbejdsomhed og samarbejde Virksomhedens iagttagelser Egen medvirken og kontakt til lærere og elever Se do Interesse stigende efterhånden som eleverne ser lyset. Godt gruppesamarbejde. Gode muligheder for de mere praktisk anlagte elever. Virksomhedens ledere udtrykte stor begejstring for elevernes produkter og holdninger under besøget, men var lidt usikre på, om niveauet vedr. fremlæggelsen var ok. Evaluering til slut (summativ evaluering): Værdien af aktiviteterne for eleverne Undervisningens, hvad, hvem og hvordan Målopfyldelse Undervisningens hvorfor Indsigt i en Ny verden med nye muligheder. Fik overført det, som vi på teoretisk og praktisk niveau lavede i nt-lokalet til syn for sagn. For en del elever blev der efterfølgende nævnt, at man havde fået skærpet interesse for det teknologiske. Eleverne kom til at kende Glud og Marstrand, produkterne og materialerne på et højere plan end før projektet. Der blev åbnet en dør for andre skoler også på 7

8 længere sigt, da der blev lavet en aftale med virksomheden. Dog ikke skriftlig. Der blev skabt interesse omkring det teknologiske/naturfaglige. Ved fremtidige virksomhedsbesøg Kontakt gerne undertegnede vedr. erfaringer med forløbet. Kontakt Projektleder Robert Hansen for aftale vedr. besøg på Glud og Marstrand. Der foreligger et skræddersyet undervisningsforløb på projektets hjemmeside. Forløbet er forberedelse til virksomhedsbesøg på G og M. 8

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere