Renovér eller riv ned?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovér eller riv ned?"

Transkript

1 Debatmøde i Almen Boligforum 26. august 2015 Hindsgavl Slot, Middelfart Renovér eller riv ned? Alle kan være enige om at almene boliger skal fremtidssikres, så de fortsat er et attraktivt boligtilbud. Men er løsningen altid at renovere? Ved næste debatmøde i Almen Boligforum vejer vi fordele mod ulemper ved at renovere frem for at bygge nyt. Hvad betaler sig bedst og hvordan muliggøres den mest bæredygtige løsning? Der er gang i udviklingen af almene boliger: Med den seneste boligaftale er der i alt sat gang i renoveringen af mere end almene boliger fra 2012 til Men hvor mange boliger renoveres til en tilstrækkelig energieffektiv og økonomisk bæredygtig standard? Og er renovering altid den bedste eller billigste løsning? Både totaløkonomisk og set i forhold til blandt andet komfort, kulturarv, klima eller ikke mindst boligernes tiltrækningskraft. Ved næste debatmøde i Almen Boligforum 26. august 2015 vejer vi fordele mod ulemper ved at renovere almene boliger frem for at bygge nyt. Deltag i overvejelserne om hvilke hensyn der vægter mest i beslutningen: Klima, miljø, energibesparelse, komfort, teknik, kulturarv, boligsocialt ansvar og meget mere. Vi præsenterer erfaringer og anbefalinger fra blandt andet Dansk Byggeri, Boligøkonomisk Videncenter, SBi, Center for CO2-Neutralt Byggeri og Kuben Management, der hver giver deres bud på almene boligers fremtid og fornyelse. Vi glæder os til at møde dig i debatten! Med venlig hilsen Birte Flæng Møller Formand for Almen Boligforum

2 Program Sted: Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Ordstyrer: Journalist Morten Jastrup Velkommen Formand Birte Flæng Møller, Almen Boligforum byder velkommen. Nyt fra Realdania Få et overblik over, hvad der er sket i Realdania siden sidst hvilke nye projekter og initiativer er i støbeskeen? Administrerende direktør Jesper Nygård fortæller. Fornyelse af helhedsrenovering Innovation i byggesektoren er et af Realdanias mål for at styrke livskvaliteten for alle gennem de byggede omgivelser og for at sikre et bedre og mere bæredygtigt miljø. Projektchef Lars Autrup fra Realdanias program Innovation i byggeriet fortæller om erfaringerne fra renoveringsprojektet Højstrupparken i Odense, som har været en del af Realdanias, Grundejernes Investeringsfonds og Landsbyggefondens kampagne 1940 erne og 1950 ernes murede boligbyggeri Boligefterspørgsel i forandring Danskernes afvisning af utidssvarende boliger i mindre attraktive egne har flyttet diskussionen om fremtidssikring fra hvilken slags renovering? til hvordan nedskalerer vi bedst?. Sekretariatschef Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter præsenterer fremtidens boligefterspørgsel fordelt på landsdele, og giver os sin vurdering af, hvor i Danmark det fremover vil kunne betale sig at rive ned frem at renovere. Hvis befolkningens sammensætning, flyttemønster og boligefterspørgsel kun peger i en retning, kan - og bør - forandringerne i befolkningens boligefterspørgsel da reguleres? Kortlægning: Bæredygtig renovering Fra samfundets side er der stort fokus på realisering af energieffektivitetspotentialet ved renovering af den eksisterende bygningsmasse. Men giver det også mening økonomisk, miljø- og ressourcemæssigt? Når vi taler målsætninger for energieffektivitet, så er problemet ikke teknikken, mener professor Per Heiselberg, Center for Energi- Neutralt Byggeri på Aalborg Universitet. Vores udfordring er, om vi kan lave teknologierne så gode, at de både er økonomisk attraktive og samtidigt miljø- og ressourcemæssigt meningsfulde at bruge. Vi får en teknisk livscyklusvurdering af bygningens samlede ressourceforbrug set i forhold til henholdsvis renovering og nybyggeri. Hvad mener du? Frokost Bæredygtighed eller bygningsarv? Velfærdssamfundets bygningsarv, de almene bebyggelser betragtes af mange som uerstattelige og nødvendige værdier. Professor og arkitekt maa Claus Bech- Danielsen fra SBi perspektiverer sammenhængen mellem bygningsarv, bygningskvaliteter, nedrivning og fysiske indsatser i almene boliger. Rammer og regler for finansiering Det almene byggeri har brug for at gentænke de skarpe skel mellem renoveringsfinansiering og finansiering af nybyggeri, hvis der for alvor skal gøres en indsats for at opdatere sin del af den danske bygningsmasse og reducere energiforbruget. Regionsdirektør Henrik Steen Sørensen fra Kuben Management kortlægger de regler,

3 der bremser alternativer til renovering, fortæller hvilke brugbare finansieringsmodeller man kan benytte til at foretage kursændring og kommer med sit bud på, hvor langt boligorganisationen kan nå for egne midler. Træf den rigtige beslutning Almene boligbyggerier er vigtige elementer i omstillingen til et fossilfrit samfund, men sektoren mangler de fornødne redskaber til at agere totaløkonomisk fornuftigt, når fremtiden for en ejendom skal besluttes, påpeger Dansk Byggeris erhvervspolitisk chef Torben Liborius. Vi får en kyndig gennemgang af de mekanismer, der sædvanligvis navigerer rationel bygningsfornyelse og et kvalificeret bud på de mulige resultater. Hvad mener du? Kaffe, kage og lidt frisk luft CASE: Nybyggeri af Bytoften i Gladsaxe 123 nedslidte rækkehuse i afdelingen Bytoften i Gladsaxe almennyttige Boligselskab blev i 2013 revet ned for at give plads til 114 lækre og energieffektive nye boliger. Trods et solidt forarbejde og en fin økonomisk prognose for projektet, har processen været kompleks og resultatet på bundlinjen har ikke helt stået mål med forventningerne. Arkitekt og projektleder Torben Andersen fra DAB deler sine værdifulde erfaringer fra en lærerig rejse. CASE: Renovering af Gadehavegård i Høje Taastrup Den netop færdiggjorte lavenergirenovering af blok 9 i Gadehavegård i Høje Taastrup er Danmarks første passivhus-renovering af en almen boligblok og dermed den mest energiambitiøse renovering af almene boliger udført i Danmark. Projektet er støttet af både EUDP og den danske stat som modelprojekt for ultra lavenergirenoveringer af den eksisterende boligmasse. Arkitekt maa og partner Lars Køhler, bjerg arkitektur præsenterer projektet og tegnestuens resultater ved en totaløkonomisk energibaseret tilgang til renovering af almene boliger Variation er vejen Hva vil folk ha? Charmerende bygningsarv eller strømlinet nybyggeri? Lækkert og dyrt eller basis og billigt? Mange eller få kvadratmeter? Tæt på andre eller hver for sig? Grøn eller sort? Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl fra Futuria mener, at danskernes behov er så skiftende, at hele paletten skal i brug. Vi får hendes fremsynede bud på hvilke trends og behov, der bør sigtes efter, når almene boliger i de kommende år fremtidssikres. Hvad tager vi med hjem? Tak for i dag

4 Mød dem i debatten Birte Flæng Møller Formand for Almen Boligforum og direktør for Boliggården i Helsingør. Kredsformand i BL s 2. kreds og medlem af en række forskellige bestyrelser: Boligselskabernes Landsforening, Landsbyggefonden (næstformand), Realdanias Repræsentantskab, Jorton Holding A/S og De kooperative selskabers Fællesråd i Helsingør. Uddannet civiløkonom (HA). Jesper Nygård Administrerende direktør i Realdania. Uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitetscenter. Jesper Nygård har været formand for Boligselskabet AKB og formand for Boligselskabernes Landsforening Fra 1996 til 2013 var han adm. direktør i KAB. Jesper Nygård blev medlem af Realdanias bestyrelse i 2003 og valgt til formand i Jesper Nygård er desuden bestyrelsesmedlem i Dansk Arkitektur Center, Fonden for Socialt Ansvar og The C40 Cities Climate Leadership Group. Lars Autrup Projektchef i Realdanias program Innovation i byggeriet. Morten Jastrup Uddannet journalist med en fortid som senioranalytiker på Mandag Morgen, upolitisk reporter på Information, projektleder i Teknologirådet og journalist og redaktør på Politiken. Han har desuden været kommunikationschef på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Morten Jastrups primære arbejdsområder er politik, klima, forskning og sundhed. Curt Liliegreen Curt Liliegreen var ansat i Entreprenørforeningen , fra 1988 som cheføkonom administrerende direktør for Byggeriets Evaluerings Center rådgiver for direktionen i Realdania. Fra 2009 sekretariatschef for Boligøkonomisk Videncenter. Per Heiselberg Professor, Institut for Byggeri og Anlæg samt Center for CO2-Neutralt Byggeri på Aalborg Universitet. Civilingeniør i Indeklima og energi, PhD. Arbejder med forskning og udvikling inden for energieffektiv ventilation og naturlig køling af lavenergi- og energineutralt byggeri. Per Heiselberg har medvirket i undersøgelser af energiforbrug og indeklima i lavenergihuse både i forbindelse med nybyggeri og renovering. Torben Liborius Erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri siden august 2008 med ansvar for organisationens politikudvikling og interessevaretagelse i forhold til politikere og centraladministrationen. Tidligere seniorkonsulent i Deloitte, chefkonsulent i Dansk Erhverv og økonomisk rådgiver for Konservative. Uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet Claus Bech-Danielsen Uddannet arkitekt, ph.d. og siden 2009 professor ved Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet, hvor han har været ansat siden Claus Bech-Danielsens forskning fokuserer primært på sammenhængen mellem arkitekturidealer, byggeriets arkitektur, brugernes opfattelse af arkitektoniske kvaliteter og de samlede krav til byggeri og renovering. Claus har bidraget til en lang række forskningspublikationer, han fungerer som ph.d.-vejleder, fagdom-

5 mer i arkitektkonkurrencer og beklæder en række tillidshverv inden for arkitektur og byplanlægning. Henrik Steen Sørensen Regionsdirektør i Kuben Management. Torben Andersen Arkitekt og projektleder i DAB. Lars Køhler Arkitekt maa, projektleder og partner i bjerg arkitektur a/s. Uddannet 2001 på Kunstakademiets Arkitektskole, ansat hos bjerg Certificeret passivhusdesigner med ansvarsområder inden for projektledelse, renovering og nybyg af almene boliger og cradle to cradle. Anne-Marie Dahl Fremtidsforsker, foredragsholder og ejer af konsulentvirksomheden Futuria. Cand.scient.pol med sidefag i psykologi. Anne-Marie Dahl har deltaget i arbejdet i to tænketanke under henholdsvis det norske Miljøverndepartementet og Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter, begge med fokus på fremtidens byudvikling.

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

EXECUTIVE SUMMARY. Spørgsmål. Svar

EXECUTIVE SUMMARY. Spørgsmål. Svar 2 EXECUTIVE SUMMARY I arbejdet med udsatte by- og boligområder har fysiske indsatser de seneste år vundet indpas som instrumenter til at nå sociale målsætninger ud fra en grundtanke om, at det fysiske

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS entreprenøren NR. 1/2015 MARTS YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS 2 Fotograf: Ty Stange Arkitekt: KBP.EU KARRES EN BRANDS & POLYFORM entreprenøren INDHOLD: YDEROMRÅDERNES

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

Kampen mod ghettoerne er slået fejl

Kampen mod ghettoerne er slået fejl Kampen mod ghettoerne er slået fejl De mange udsatte boligområder spiller en vigtig rolle for integrationen i Danmark. Trods regeringens mål om at nedbryde dem vokser antallet af ghettoer, og 26 nye boligområder

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere