Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE"

Transkript

1 Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9 Grøn guide Institutionerne arbejder for miljøet Grøn transport Hvidørebækken genoprettet Nyt affaldssystem Nøgletal for affald Nøgletal for varme Nøgletal for el Nøgletal for vand opgørelse NYTTIGE LINKS Gentofte Kommunes hjemmeside Grøn Guide Gentofte Vedrørende vand Dansk Vand- og Spildevandsforening Videncenter for Klimatilpasning Gentofte Kommunes vandforsyningsselskab Klima, kommuner og vand Vedrørende el og varme energistyrelsen Energitjenesten Boligejernes videncenter HMN Naturgas statens Byggeforskningsinstitut Centralkommunernes Transmissionssystem I/S (fjernvarme) Vedrørende affald Genbrugsordning, som Gentofte Kommune støtter Vestforbrændingen KONTAKTPERSON Giv din mening til kende! Hvad kan du som borger, virksomhed eller ansat i Gentofte Kommune bruge det grønne regnskab til, og er der informationer, du savner? Hvis du har ris, ros eller gode ideer til næste års grønne regnskab, kan du kontakte miljømedarbejder Katrine Dybdal Schou på Udgivet af Gentofte Kommune Natur og Miljø Bernstoffsvej Charlottenlund Telefon: www. gentofte.dk Udgivelsesår: 2013 Foto: Gentofte Kommune Layout: Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Grønt regnskab Gentofte Kommune

3 Forord Gentofte Kommune vægter hensynet til miljøet højt og ønsker at bidrage til en bæredygtig anvendelse af ressourcerne. Grønt regnskab er først og fremmest en opgørelse over kommunens forbrug af el, vand, varme og -udledning i 2012, men Grønt regnskab beskriver også nogle af de mange aktiviteter og tiltag, som Gentofte Kommune har gennemført i 2012 for at sænke både kommunens eget og borgernes energiforbrug og udledning af. Klimaforandringerne giver os udfordringer. Derfor skal vi være ambitiøse i vore mål og handlinger. Dette års regnskab viser, at vi er på rette vej. I 2012 har vores arbejde for at skabe en mere bæredygtig hverdag i Gentofte været præget af et styrket samarbejde med bl.a. kommunens grundejerforeninger, lokale virksomheder og interesseorganisationer med henblik på at øge borgerinddragelsen i de mange aktiviteter. Hvis vi skal løse de udfordringer, som klimaudfordringerne giver, skal vi løfte i flok. I hele vores indsats for en bæredygtig udvikling er vi naturligvis opmærksomme på at gavne miljøet, men vi er samtidig opmærksomme på, at de valgte løsninger også skal være hensigtsmæssige i et samfundsmæssigt og økonomisk perspektiv. Grønt regnskab viser det store engagement og den ansvarsfuldhed, som både kommune, institutioner og borgere udviser over for vores fælles fremtid. Det viser os, hvor vores handlinger har båret frugt, og hvor vi i fremtiden skal gøre en ekstra indsats for vor egen og vore efterkommeres skyld. Gentofte Rådhus, august 2013 Hans Toft Borgmester Gentofte Kommune Grønt regnskab 3

4 Bæredygtig udvikling i var et meget spændende og aktivt år med fokus på både klima, klimatilpasning og miljø. Kommunen var ude at møde borgerne ved flere arrangementer i løbet af året, bl.a. Vangede Festival og Sej, Sund og Sikker i Øregårdsparken, hvor klimatilpasning og det nye affaldssystem blev præsenteret for interesserede borgere. institutioner og skoler. Begge initiativer skal hjælpe til, at der bliver sparet på energien og udledt mindre CO2 i kommunen og hos borgerne. Klimatilpasning var stadig et varmt emne i 2012, og der blev afholdt tre velbesøgte borgermøder om ekstremregn i samarbejde med grundejerforeningerne. Her fik borgerne at vide, hvad Efter sommeren blev energibekommunen gør for at forebygge regneren Husets Web tilgængelig oversvømmelser, og hvad borgerfor borgerne via Genvej, og der ne selv kan gøre for at reducere blev arbejdet med en incitamentsrisikoen for vand i kælderen. ordning til energibesparelser Kommunens mål for 2012 var, at hos kommunens 200 borgere skulle frakoble sig spildevandssystemet og håndtere regnvandet Natur og Miljø har siden 2009 haft et certificeret kvalitetsstyringssystem på natur og miljøområdet. Systemet har hvert år siden været igennem en ekstern audit, der sikrer, at systemet bliver anvendt korrekt, og at systemet og sags behandlingen lever op til lovens krav. I 2012 er systemet blevet recertificeret dvs. at systemet og brugen af det er grundigt gennemgået af et eksternt certificeringsorgan. Natur og Miljø bestod med bemærkning om, at det er et af de mest veldrevne systemer blandt kommunerne. 4 Grønt regnskab Gentofte Kommune på egen grund. De borgere, som gjorde det, fik tilslutningsbidraget tilbagebetalt. Der er blevet udviklet en informationsudstilling om regnvandshåndtering, der er blevet flittigt brugt i løbet af Klimaambassadørerne har igen i 2012 været aktive rundt om på skoler og institutioner. Læs mere på side 6 og 7. Flere af de allerede veletablerede kampagner kørte igen i Ren By-kampagnen er med til, at der bliver gjort en ekstra indsats for at fjerne affald og ukrudt i hele kommunen hvert forår og efterår. Kommunens børn blev igen inviteret til at deltage i Vi cykler til skole og børnehave samt ABC Alle Børn Cykler.

5 Bæredygtig mad I efteråret 2012 inviterede Gentofte Kommune madmødre fra kommunens børneinstitutioner samt hjemkundskabslærere fra skolerne til temadag om økologi, klimavenlig mad og eliminering af madspild. Underviseren Birte Brorson øste af sin viden, inden de klimavenlige opskrifter blev afprøvet i Munkegårdsskolens køkken. Der var gode tips og tricks til at blive mere klimavenlige ved at købe lokale råvarer i sæson og spare på især oksekødet. Og kan man så tilmed smide så lidt mad som muligt ud, så bliver der også råd til økologi. Kurset åbnede blandt meget andet deltagernes øjne for, hvor mange slags grøntsager der kan kommes i frikadellerne, at grødrester i dejen giver et lækkert brød, og at rene skræller fra rodfrugter kan blive til knasende sprøde chips. Deltagerne gik hjem fra kurset med fyldte maver og masser af ny inspiration til madlavningen. Byttemarked på Skovshoved Skole Søndag den 11. november 2012 stod en gruppe frivillige bag kommunens første byttemarked på Skovshoved Skole. Mere end 200 personer mødte op med tøj, bamser, sko, legetøj, køkkenudstyr, bøger og meget andet godt. Der blev i alt medbragt over 1000 kilo ting og tøj. Af dette fandt 700 kilo et nyt hjem blandt de fremmødte, som glædede sig over at kunne forny garderoben og få nyt til boghylden kvit og frit. De resterende 300 kilo blev afhentet af Røde Kors genbrugsbutikker. For langt de fleste var det første besøg på et byttemarked, men mange udtrykte begejstring over konceptet og vil bestemt komme igen, næste gang der er byttemarked. Det forventes, at der afholdes byttemarkeder igen på kommunens skoler i Formålet med byttemarkeder er at redde ting og tøj fra at blive kasseret og dermed hjælpe miljøet. Ofte har de brugte ting i vores gemmer en fin brugsværdi, men ingen salgsværdi, og derfor smider vi dem til storskrald. Dermed kasserer vi ikke blot brug bare ting, men belaster også miljøet, da der er forbrug af rå varer, energi, vand og transport forbundet med fremstillingen af ting og tøj. Gentofte Kommune Grønt regnskab 5

6 Gentofte Kommunes klimaambassadører Gentofte kommune har engagerede klimaambassadører på en række af kommunens skoler og institutioner. Kommunen støtter klimaambassadørerne og sørger for inspiration og formidling af viden og erfaringer. I 2012 har klimaambassadørgruppen blandt andet været på Vestforbrænding for at lære mere om affaldshåndtering. Initiativet har ført til mange spændende aktiviteter og en større opmærksomhed om miljø og klima i kommunen. Inspirationsdag for personale i børneinstitutioner Den 1. oktober afholdt klimaambassadørerne en inspirationsdag på Ordruphus, hvor kommunens naturvejleder holder til. På dagen blev der bygget insekthoteller og fuglekasser, der blev presset nedfaldsæbler til saft, og der blev lavet spændende bålmad. Klimaambassadører på Hellerup Skole På Hellerup Skole har skolelederen Jørn West Larsen taget initiativ til en arbejdsgruppe på klima- og miljøområdet. Gruppen består af skolelederen, den tekniske serviceleder, sikkerhedsrepræsentanten, den naturfaglige vejleder og Zeki Laurent Sadic, skolens klimaambassadør. De mødes 3-4 gange i løbet af et skoleår og sørger for at koordinere de ting, de vil igangsætte. 6 Grønt regnskab Zeki Laurent Sadic fortæller: I forhold til sidste halvårlige printopgørelse fra skolerne, er vi nu den skole i kommunen der printer mindst. Et forbavsende resultat, da Hellerup Skole i mange år har haft et stort behov for at printe. Ændringen kan tilskrives en kombination af oplysning samt at antallet af printere i huset er minimeret. Gentofte Kommune I 2012 blev der også opsat solceller på taget af Hellerup Skole. Det var skolens miljøgruppe, der tog initiativ til ansøgningen, som nu betyder, at ca. en tredjedel af skolens elforbrug fremover vil blive leveret fra panelerne. I 2013 planlægger miljøgruppen blandt andet en fælles miljødag for hele skolen.

7 Klimaambassadør smitter elever med interesse for klima 33-årige David Agerbæk Jep pesen er klimaambassadør i hele sin måde at anskue livet på. Som udskolingslærer i biologi og geografi håber han på at vække elevernes lyst til at tænke på klimaet og bæredygtighed. man er vant til i en benzin- eller dieseldrevet bil og selvfølgelig planlægge ruten, så man kan oplade bilen på de forskellige ladestationer, som allerede er etableret rundt om i landet, siger David Agerbæk Jeppesen. Ud over at være klimaambassadør, hvor han sammen med andre af kom munens lærere og daginstituti onsledere jævnligt mødes for at koordinere indsatsen for klima og bæredygtighed, så tænker han også på, hvordan man får energibesparelser gennemført i hverdagen. Mine elever synes nogle gange jeg er lidt skør, men jeg tror per- sonligt, at de lærer noget af mine forsøg, og at de tager det med sig, fordi det rusker lidt op i deres vanetænkning. Jeg kan som lærer være med til at gøre dem bevidste om, hvilket samfund de lever i, og hvordan de kan bidrage til et bæredygtigt samfund, siger den ihærdige klimaambassadør. David Agerbæk Jeppesen var testpilot i projekt test-en-elbil (læs mere på side 12) og mener, at elbiler burde være det oplagte alternativ til benzin- og diesel drevne biler. Det var en god oplevelse at køre Danmark rundt i elbil med min søn i sommer. Man skal blot køre på en lidt anden måde end Hvis du vil tjekke dit eget hjem, kan du låne en klima boks med måleudstyr på biblioteket i Vangede eller gennem kommu nens Grønne Guide. Frivillige klimaambassadører i Vangede En gruppe borgere i Vangede meldte sig på kommunens opfordring som klimaambassadører og drog i maj måned ud i lokalom rådet for at fortælle naboerne, hvordan de kan være med til at gøre en forskel for klimaet. Klimaambassadørerne havde forskelligt måleudstyr med, så na boerne kunne se, hvordan man kan spare på vand, varme og el. Projektet var støttet af Vangedes Ven ner og det lo kale erhvervsliv. Kommunen, der stod bag idéen, støttede desuden op med en række foredrag for ambassadørerne om, hvordan man kan spare på energien, og arrangerede besøg til lokale klima venlige tiltag. Gentofte Kommune Hvis du er interesseret i at etablere et frivilligt korps af klimaambassadører i din bydel, er du velkommen til at kontakte Gentofte Kommune. Læs mere på agenda21 Grønt regnskab 7

8 Klimatilpasning af Gentofte Kommune Klimaændringerne er en realitet der arbejdes aktivt med i Gentofte Kommune. Stigende temperatur, højere havvandstand, mere ekstremt vejr med kraftig nedbør og storme lægger på forskellige måder pres på kysten, spildevandssystemet, infrastruktur, ejendomme og de grønne områder. Gentofte Kommune har et ansvar for at sikre borgerne og de fælles værdier bedst muligt, både nu og i fremtiden. Risikoen for skader som følge af klimaændringerne kan mindskes, og risikoen er blandt andet afhængig af, hvilke forebyggende valg vi træffer i dag. Du kan få op til kr. for dit regnvand. Læs om klimatilpasning og brug af regnvand her: regnvand I 2012 blev der arbejdet aktivt for at klimasikre Gentofte Kommune. Blandt indsatserne i 2012 er genskabelsen af Hvidørebække i Ermelunden, nedsivning af vej- og overfladevand fra Ved Renden og frakobling af grønne områder fra kloaksystemet. Endvidere er kommunens hjemmeside udvidet med information og gode råd om klimatilpasning. Der er tale om foranstaltninger, der ofte er usynlige, men meget kostbare, og som vil veje tungt i fremtidige kommunale budgetter. Derfor er det også nødvendigt, at borgerne fremover håndterer mest muligt vand på egen grund, så det offentlige spildevandssystem ikke overbelastes unødvendigt. 8 Grønt regnskab Gentofte Kommune Det overordnede mål for Gentofte Kommune er at beskytte og udvikle kommunen gennem en langsigtet planlægning, hvor klimatilpasning indtænkes som en del af helheden. Borgermøde om regnvand Igen i 2012 afholdt kommunen borgermøder om, hvad kommune og borgere sammen kan gøre for at undgå oversvømmelser, når det regner voldsomt. Møderne var en stor succes, og mere end 300 borgere valgte at lægge vejen forbi for at høre oplæg fra blandt andet Nordvand, Orbicon, Cirkelhaven og Gentofte Kommune. Der følges op med en række møder i 2013 arrangeret i samarbejde med kommunens grundejerforeninger.

9 Fjernvarme på skoleskemaet Kan fjernvarme være spændende for børn? Spørger man Gentofte Fjernvarme, er svaret ja. Derfor har de nu udviklet et skolemateriale til klassetrin med fokus på fjernvarme. Undervisningsforløbet hedder Hold da helt på varmen Fjernvarme i Gentofte Kommune og består af både undervisning og praktiske øvelser i skolelokalet samt udflugter til Vestforbrænding og en af kommunens fjernvarmevekslerstationer. Vi vil gerne vise børnene, hvor deres varme kommer fra, hvordan Læs mere på fjernvarmeundervisning. Gentofte Kommune er i gang med at udvide fjernvarmenettet i hele kommunen. Planen er, at hele kommunen skal være forsynet frem mod år I 2010 vedtog Gentofte Kommune en klimaplan, hvor man bl.a. satte som mål, at kommunens CO2-udledning nedsættes med 12 procent frem mod år Udbygningen af fjernvarmenettet er en del af den plan. de bedst kan beskytte miljøet og på en sjov måde vise eleverne i Gentofte, at det de lærer noget om i klasseværelset er en del af dagligdagen, fortæller Johan Sølvhøj Heinesen, leder af Gentofte Fjernvarme, om bevæggrunden for skolematerialet. Materialet lægger i høj grad op til, at eleverne selv skal tilegne sig viden gennem sjove og praktiske øvelser. En af de måder eleverne lærer om fjernvarme er, når de tegner bananskrællens vej fra affaldsspand til radiator. Et andet eksempel er, når eleverne skal regne ud, hvor mange træer der skal til for at optage CO2 tilsvarende den CO2-besparelse, som opnås ved opvarmning med fjernvarme frem for olie eller gas. Samtidig giver materialet børne- ne mulighed for at være kreative og tænke ud af boksen, og kun fantasien sætter grænser, når eleverne designer deres eget intelligente hus, hvor nogle ting som for eksempel tørretumbleren først tænder, når vinden blæser. Eller når de får mulighed for at opfinde deres egen bølgekraftmaskine, der opfanger bølger og laver dem om til energi. Tjek husets energiforbrug med Husets web Husets web er en online energiberegner, der gratis stilles til rådighed for alle husejere i Gentofte Kommune. Energiberegneren ligger i kommunens selvbetjeningsløsning, Genvej, og webløsningen giver dig overblik over energiforbruget i dit hus. Du skal svare på ca. 20 konkrete spørgsmål om netop dit hus, blandt andet hvordan dit hus opvarmes og den årlige varmeudgift. For at gøre beregningen så præcis som muligt, bliver du også bedt om at indtaste antal beboere, antal kvadratmeter, og detaljer om husets konstruktion, isolering samt antal døre og vinduer. Hele tiden kan du følge med i, hvad varmeomkostningerne vil være, hvis huset bliver energioptimeret. Samtidig kan du se, hvor stor CO2-reduktion du vil kunne opnå, og hvor meget du kan spare i energi og kroner. Du kan med andre ord få en idé om, hvad du kan gøre, hvis du vil energisikre dit hus. Mere end halvdelen af alle huse i Danmark kan spare penge ved at optimere energiforbruget. I løbet af 15 minutter har du en uvildig og uafhængig energirapport, som kommer med forslag til boligforbedringer ud fra de indtastede forbrugstal, så det er vigtigt, at du har dine el-, vand Her er en genvej til penge, der luner! og varmeregninger fra sidste år parat. Energirapporten giver dig således et overslag, der kan hjælpe dig godt på vej i din videre snak med en håndværker eller energivejleder. Gentofte Kommune Grønt regnskab 9

10 Grøn Guide Gentofte Rundt om vand I forbindelse med Naturvidenskabsfestivalugen tilbød Grøn Guide undervisningsforløbet Rundt om vand til udskolingen. Forløbet indebar blandt andet fremstilling af modeller af vandets kredsløb, besøg på Ermelundsværket og Spildevandscenter Avedøre samt praktiske opgaver med at kortlægge vandgennemstrømningen i skolens vandhaner. Som afslutning på forløbet formidlede eleverne deres nye viden ud til eleverne fra de yngre årgange. Forløbet udbydes igen i Du kan læse mere om Gentoftes grønne guide Lisbeth Boye Jensen på Hun kan kontaktes på eller tlf Grønt regnskab Naturens Dag den 9. september 2012 i Bernstorff Slotshave 500 deltagere i alle aldre, oceaner af most, blommer og æbler i mange farver og størrelser, levende bier samt smagsprøver på honning, blommer og æbler. På dagen blev Grøn Guides to nye mostpressere indviet, og gartnere fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Grøn Guide Gentofte samt en frivillig fra DN stod klar til at hjælpe de mange fremmødte med at håndtere mostpresserne. De nye pressere åbner op for, at flere borgere kan arbejde med at forvandle deres overskud af æbler til en gudedrik, der både er sund og klimavenlig. Kontakt Gentofte Kommune Grøn Guide Gentofte, hvis du ønsker at låne en mostpresser. Ren By 2012 Der var fint fodslag mellem DNs affaldsindsamlingsuge og Gentofte Kommunes Ren By-uge i uge 16. I Gentofte var 14 daginstitutioner og 8 skoler tilmeldt kampagnen med affaldsindsamling og andre aktiviteter om affald og ressourcer, hvilket er en stigning i deltagende institutioner på 45 % i forhold til Gentofte Kommune og Grøn Guide tilbyder bl.a. udlån af trækvogne til indsamling og sortering af affald. Trækvognene bidrager til kampagnens synlighed og er med til at styrke læringen om rigtig håndtering af affald. Der blev i alt indsamlet 1 ton affald fra Nymosen, Gentofte Sø og Charlottenlund Strand.

11 Børnehaver passer på miljøet Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Lisbeth Winther besøgte i 2012 to af de daginstitutioner, der har sat læring om klima og miljø højt på dagsordenen. Børnene ved, hvad der skal i komposten. De lærer at sortere affaldet i plast, glas og metal, og så det, der skal i komposten. Og så lærer de, at man godt kan leve uden sølvpapir, forklarede leder i Børn & Miljø, Birgitta Wandborg, mens hun viste Lisbeth Winther børnehavens kompostbeholdere. Kompostjorden bruges eksempelvis i børnehavens eget kartoffelbed, som børnene selv er med til at høste, forklarede Birgitta Wandborg, før besøget fortsatte til institutionens køkken. Her er gulvet gjort højere på den ene side af køkkenbordet, mens skarpe knive er flyttet væk, så børnene selv kan være med. Det giver børnene mulighed for at lære om madens kredsløb fra jord til bord og retur igen. Det imponerede Lisbeth Winther: Det er en utrolig fin måde at lære børnene om det kredsløb, som alle ting indgår i. Jeg tror, det er med til at give børnene en sund tilgang til forbrug og til affald, når de kan se i praksis, hvad der sker med eksempelvis madaffald, som komposteres, sagde Lisbeth Winther. Turen fortsatte til Børnehaven Højgården. Også her fylder klima og miljø i hverdagen, og også her er affaldssortering et vig- tigt emne. Blandt meget andet afholder børnehaven hvert år en årlig miljøuge, hvor børnene lærer om affaldets vej, og hvordan det sorteres korrekt. Et andet fast punkt er deltagelsen i kommunens to årlige Ren By-uger, hvor institutioner og skoler over hele kommunen samler affald på fortove og i grønne områder. En gang om året tager vi så noget af det indsamlede papir og laver det til nyt papir. Så kan børnene se, hvordan det kan genbruges til nyt papir, som de selv kan tegne på igen, forklarede leder i Børnehaven Højgården, Yasemin Özler. Lisbeth Winther benyttede rundturen til at takke de to institutioner for deres indsats og overrakte kr. til hver institution på vegne af Teknik- og Miljøudvalget. Gentofte Kommune Grønt regnskab 11

12 Grøn transport i Gentofte Test en elbil Også i 2012 fik Gentofte-familier mulighed for at afprøve elbiler i projekt test-en-elbil. Det er elbiloperatøren CLEVER, der sammen med Energistyrelsen og Trafikstyrelsen står bag det landsdækkende projekt, der er Europas største elbilprojekt. Elbilerne stilles til rådighed for borgerne i tre måneder ad gangen. Formålet er at udbrede kendskabet til elbiler samt at skabe værdifulde data om elbiler og opladning. Elbilerne i projektet er udstyret med en såkaldt datalogger, der giver eksakte data omkring testpiloternes kørsel i elbilen. Sammenholdt med testpiloternes personlige erfaringer giver den store mængde data, som projektet skaber, en unik viden om elbilisters kørsels- og opladningsmønstre. Læs mere på test-en-elbil kende. Endvidere er projektet en unik og effektiv måde at indsamle viden og data om elbilens muligheder i Danmark og i Gentofte. Deltagerne i projektet har udtrykt stor tilfredshed, og flere har efterfølgende købt eller overvejer at købe en elbil til privat brug. Projektet afsluttes i 2013 efter 8 testrunder. Gentofte Kommune valgte at støtte projektet, fordi det har givet Gentoftes borgere en attraktiv mulighed for at lære elbilerne at Endnu inden projektets afslutning har test piloterne i Gentofte kørt i alt km, eller næsten tre gange rundt om jorden Cykellege I foråret deltog 9 pædagoger fra daginstitutioner og GFO er i Gentofte i et heldagskursus i cykellege. Et cykellegekorps kan medvirke til større cykelglæde og bedre cykelkompetencer hos børn og samtidig ses som et modspil til Kurset var et tilbud fra Cyklistforbundet og fandt sted på Bakkegårdsskolen. Målet med kurset var at uddanne en gruppe pædagoger til at inddrage cykellege i det pædagogiske arbejde; et cykellegekorps. Dagen omfattede både en teoretisk del med argumenter for at arbejde med cykellege og en praktisk del, hvor kursisterne og en gruppe børn fra Bakkegårdsskolens afprøvede forskellige cykellege. 12 Grønt regnskab Gentofte Kommune tendensen, der går mod mindre bevægelse og flere stillesiddende aktiviteter i børns dagligdag.

13 Krigshistorie og natur forenes ved Hvidørebækken Ermelundsdalen var en del af Københavns Befæstning, og i krigstid kunne den nordlige del af Gentofte Kommune oversvømmes med vand fra Lyngby Sø for at forhindre en indtrængende fjende i at angribe København nordfra. Gentofte Kommune har deltaget i arbejdet med at synliggøre og fortælle denne del af Danmarks krigshistorie blandt andet ved at fjerne krat i Ermelundsdalen og ved at frilægge den rørlagte Hvidørebæk. På den måde er det tydeligt at se, at de fugtige enge omkring Hvidørebækken har en landskabelig sammenhæng med det lange dalstrøg fra Ermelundsvej til Øresund via galopbanen i øst, og det bliver begribeligt, hvordan områderne kunne indgå i forsvaret af København. En væsentlig sidegevinst ved frilæggelsen af Hvidørebækken er, at engarealet nu optager det rene overfladevand fra Ermelunden, så dette ikke længere ledes direkte ud i spildevandssystemet. Nu gør vandet nytte på engarealerne, fordi det skaber gode levesteder for et rigt og varieret dyre- og planteliv. Gentofte Kommune Grønt regnskab 13

14 Genbrug med hjertet Familien Illum var en af 50 familier, der i efteråret afprøvede en ny ordning med genbrugsbeholdere i Gentofte Kommune under overskriften Genbrug med hjertet. Genbrugsbeholderne er opdelt i to rum og bliver tømt af en skraldebil, som også holder affal det delt i to rum. Med skralde bilen bliver det sorterede affald kørt til genbrug. Familien valgte at deltage som pilotfamilie for at passe lidt bedre på miljøet. Vi synes, vi smider så meget ud, så vi vil godt være med til at afprøve det nye affaldssystem. Vi synes, ideen med at tænke genbrug med hjertet er vejen frem. Det er blevet en hel sport for os at sortere vores affald. Er det her sølvfolie eller plast? Er det okay at putte olieflasken ned i glascontaineren, selvom der er en plastikprop i, sagde 56-årige Carsten Illum, der også kunne lide tanken om, at de som miljøbe vidst familie tænker på efterkom merne. Han, hustruen Inge Lise og deres 21-årige datter Ca milla var overraskede over, hvor lidt affald der var i beholderen til restaffald, når de havde sorteret papir, glas, plast og metal i de to andre beholdere. Inge Lise Illum: Det har fået mig til at bemær ke, hvor meget alt er pakket ind. Tænk, at bl.a. tomaterne både er pakket ind i pap og plastik. Det motiverede familien, at Gentofte Kommune brugte pilotfamiliernes erfaringer til at udvikle og justere de nye affaldsordninger. Familierne sendte løbende forslag ind til kommunen, som undersøgte dem og fandt ud af, om de kunne komme med i den permanente ordning. Vi har meget plast og folie. Den er fyldt helt op til kanten, og der er 14 dage til, at den bliver tømt, sagde Carsten Illum, suppleret af Læs mere om de nye affaldsordninger, herunder et kort over de tre områder, fleksibiliteten i ordningerne og pilotforsøget på affaldssystem. 14 Grønt regnskab Gentofte Kommune

15 Nøgletal for affald i Gentofte Kommune Mængden af affald i 2012 I Gentofte Kommune vægter vi hensynet til miljøet og klimaet højt. Vi ønsker samtidig at medvirke til en bæredygtig anvendelse af ressourcerne. Derfor prioriterer vi også genbrug og genanvendelse af affaldet i vores bestræbelser på at nedsætte kommunens samlede udledning af. Den indsamlede affaldsmængde var i 2012 på tons. Affaldsmængden i 2012 er faldet siden 2011, hvilket skyldes et større fald i de afleverede mængder på den midlertidige genbrugsstation, som er oprettet, imens en ny moderne genbrugsstation er under opførelse og står klar i Affaldet kommer fra dagrenovation, storskrald, haveaffald, glas, papir, samt affald afleveret på genbrugsstationen. Fordelingen kan ses på figur 2. Affaldsudviklingen siden 1996 Figur 3 viser udviklingen i affaldsmængderne i de kommunale ordninger. Dagrenovation, haveaffald og storskrald afhenter vi hos borgerne. Glas og papir indsamles i de opstillede genbrugskuber rundt om i kommunen. Affald på Genbrugsstationen stammer hovedsageligt fra borgere og mindre erhvervsdrivende. Figur 1 Totale affaldsmængde i tons Figur 2 Fordeling af affald i 2012 Figur Affaldsmængde i tons Genbrugsstationen Dagrenovation Haveaffald Glaskuber Papirkuber Storskrald Genbrugsstationen Dagrenovation Haveaffald Glas fra genbrugskuber Papir fra genbrugskuber Storskrald Gentofte Kommune Grønt regnskab 15

16 Nøgletal for varme Varmeforbruget i kommunens ejendomme er samlet set næsten uændret. Se figur 1. Der er dog på næsten alle områder reduceret på varmeforbruget fra 2011 til Fx har Børnehuset Lanternen reduceret deres varmeforbrug ved at få udskiftet deres gamle gaskedel, og de har fået solfangere til opvarmning af det varme brugsvand. Plejehjemmet Egebjerg har fået efterisoleret en stor del af facaden. Figur 1 Varmeforbrug i kommunens bygninger, gennemsnit [MWh/m 2 ] graddagekorrigeret* 0,15 0,12 0,09 0,06 Når varmeforbruget samlet set er uændret skyldes det især en stigning indenfor specialinstitutioner, hvor bl.a. institutionerne på Bank Mikkelsens Vej har brugt mere varme for at opnå bedre komfort. Figur 3 Fjernvarmeforbrug for hele Gentofte Kommune graddagekorrigeret* Hvor bruges varmen? De største forbrugere af varme er specialinstitutionerne, hvor især Bank Mikkelsens Vej med et forbrug på 0,433 MWh/m2 og et stort areal, er en af de store forbrugere. Bygningerne står derfor også overfor en større gennemgribende ombygning og energirenovering. Se figur 2. Derudover bruges der også en del varme på ældreområdet, som hovedsageligt er boligenheder for folk med specielle behov samt idrætsområdet, hvor der bruges en del varmt brugsvand, men også svømmehallen i Kildeskovshallen har et stort behov for opvarmning. Varmeforsyning til borgerne Borgerne i Gentofte modtager varme fra naturgas, fjernvarme, olie, jordvarme og el. Fjernvarme dækker ca. 50 procent af behovet for varme i kommunen. I 2010 blev der vedtaget en plan for udbygning af fjernvarme i kommunen, så også parcelhuse, der før primært blev forsynet med naturgas og olie, kunne få fjernvarme. 0,03 0, Udvidelsen af fjernvarmenettet har i 2012 betydet en energibesparelse på kwh. Dette svarer til det årlige varmeforbrug for 255 standardhuse. Figur 2 Varmeforbrug fordelt på afdelinger [MWh/m 2 ] graddagekorrigeret* 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Administrationsbygninger Andre kommunale bygninger Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Idrætsanlæg Kulturinstitutioner Skoler Specialinstitutioner Tekniske anlæg Ældrepleje * Graddage er et mål for, hvor koldt det har været. Ved at korrigere for temperaturen, kan energiforbruget til opvarmning sammenlignes. 16 Grønt regnskab Gentofte Kommune

17 Nøgletal for el Kommunens forbrug Elforbruget er jævnt faldende i de kommunale bygninger, se figur 1. Reduktionen i elforbruget er størst på skole-, fritids- og idrætsområdet. Fx er opvarmningsformen i spejderhytten på Jægersborg Alle ændret fra el-radiatorer til en luft til luft-varmepumpe, samtidig med at der er blevet efterisoleret, og Maglegårdshallen har fået optimeret styringen af deres ventilationsanlæg. På skoleområdet har der været et generelt fald i elforbruget, hvilket skyldes fokus på adfærd samt den daglige drift af fx ventilationsanlæggene. Også i de kommende år vil der være stort fokus på elbesparelser i de kommunale ejendomme, da el både er dyrere og udleder mere end fx naturgas og fjernvarme. Hvor bruges strømmen Idrætsanlæg, svømmehaller og biblioteker er faciliteter, som bruges af mange borgere og mange timer om ugen. Det er derfor også nogle af de steder, der har et højt elforbrug i forhold til arealet. Også de administrative bygninger bruger en del strøm til ventilation, computere, servere og belysning og har derfor ligeledes et højt elforbrug. Se figur 2. Figur 1 Elforbrug i kommunens ejendomme [kwh/m 2 ] Figur 2 Elforbrug fordelt på afdelinger [kwh/m 2 ] Administrationsbygninger Andre kommunale bygninger Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Idrætsanlæg Kulturinstitutioner Skoler Specialinstitutioner Tekniske anlæg Ældrepleje Rådhuset har fået solceller på taget I 2012 kom der solceller på taget af rådhusets sydfløj. De forventes at producere strøm svarende til 8 husstandes strømforbrug. Projektet er udført samtidig med en optimering af ventilation og køleanlæg på hele rådhusets sydfløj. Den samlede årlige besparelse er beregnet til kr. Med en tilbagebetalingstid under 10 år og en forventet levetid over 20 år er der mange penge sparet og tjent ved at installere solceller på kommunens ejendomme. Solceller betragtes som vedligeholdelsesfrie og kan bidrage med strømproduktion i mange år ud i fremtiden. Gentofte Kommune Grønt regnskab 17

18 Nøgletal for vand Vandforbruget i kommunens ejendomme er næsten uændret fra 2010 til 2011, men i 2012 er der en reduktion på ca. 5 %. Inden for næsten alle områder er vandforbruget faldet, og især på kultur- og daginstitutionsområdet har der været en markant reduktion i vandforbruget. Besparelsen skyldes hovedsagligt en bedre adfærd, men også konstant fokus på at få optimeret på toiletter og vandarmaturer, så de bruger mindre vand. Se figur 1. Hvor bruges vandet? Ikke overraskende er det idrætsanlæggene, som har det største vandforbrug målt i m 3 pr. m 2. Det er faciliteter, som benyttes rigtig flittigt af kommunens borgere. Også i specialinstitutioner, hvor arealet primært består af boliger, bruges der en del vand, og i daginstitutioner og ældre plejen er der et større vandforbrug til både hygiejniske formål samt køkkenfaciliteter. Se figur 2. Husholdningernes vandforbrug Vandforbruget hos kommunens borgere er stort set uændret fra 2011 til Inden da var der et større fald, som formentlig kan tilskrives ændret adfærd og vandbesparende installationer i husholdningerne. Figur 1 Vandforbrug i kommunens ejendomme [m3/m 2 ] 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Figur Husholdningernes vandforbrug [liter/døgn/person] 0, Figur 2 Vandforbrug fordelt på kommunens afdelinger [m 3 /m 2 ] 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Administrationsbygninger Andre kommunale bygninger Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Idrætsanlæg Kulturinstitutioner Skoler Specialinstitutioner Tekniske anlæg Ældrepleje 0,0 18 Grønt regnskab Gentofte Kommune

19 -opgørelse for Gentofte Kommune I maj 2009 underskrev Gentofte Kommune en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og kommunen forpligtede sig dermed til at reducere udledningen af fra kommunens egen drift med 2 % om året frem til Reduktion af kommunens -udledning Siden Gentofte Kommune i 2009 blev klimakommune har kommunen reduceret sin -udledning med næsten 9 %. Set i forhold til reduktionsmålet for perioden på ca. 8 %, har kommunen derfor reduceret mere end målet i klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Af -opgørelsen for 2012 fremgår det, at kommunen har reduceret sin -udledning med 1,8 % fra 2011 til 2012, hvilket svarer til at kommunen udledte ca. 287 ton mindre. Over 85 % af kommunens -udledning stammer fra kommunens bygninger, og derfor har kommunen udarbejdet Energihandlingsplan , der fastlægger, hvordan der arbejdes med reduktion af energiforbruget i bygningerne, og hvordan energiforsyningerne omlægges til mindre - udledende energikilder som fx fjernvarme eller vedvarende energiforsyning. -udledningen fra de kommunale bygninger er reduceret med 1,7 % fra 2011 til Flere af kommunens ejendomme er konverteret til fjernvarme, bl.a. Hellerup Havn, som har reduceret -udledningen med 25 ton. På ældreområdet er det hovedsageligt Egebjerg, Tranehaven og Rygårdscenteret der hver har reduceret deres -udledning med ton. På administrationsområdet har Gentofte Rådhus reduceret -udledningen med over 2 %, men da -udledning for Park og Vej Entreprise på Ørnegårdsvej er steget pga. byggeplads grundet den nye genbrugsstation, er der samlet på administrationsområdet en lille stigning i udledningen. Stigningen i specialinstitutionernes -udledning skyldes, at der på Bank Mikkelsens Vej er brugt mere varme, hvilket er gjort for at opnå en bedre komfort. Inden for vejbelysning er - udledningen reduceret, mens der indenfor transport er en stigning, der hovedsageligt skyldes større -udledning inden for kørsel i kommunale køretøjer. Der er taget initiativ til at få reduceret - udledningen på transportområdet. Figur % 95 % 90 % 85 % 80 % reduktionsmål Faktisk opnået reduktion 2014 Område/delområde 2011 [ton ] 2012 [ton ] Ændring 2011/2012 [ton ] Ændring 2011/2012 [%] Energiforbrug i Kommunale Bygninger ,7% Administrationsbygninger ,9% Skoler ,0% Daginstitutioner ,2% Fritids- og ungdomsklubber ,1% Ældrepleje ,8% Specialinstitutioner ,6% Kulturinstitutioner ,4% Idrætsanlæg ,9% Tekniske anlæg ,3% Andre kommunale bygninger ,4% Transport ,2% Kørsel i kommunale køretøjer ,8% Kørsel i private køretøjer ,2% Vejbelysning ,9% I alt (hele kommunen) Ændring i procent (%) 100% 98,2% -1,8% Gentofte Kommune Grønt regnskab 19

20 GENTOFTE KOMMUNE

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2007 14.691 tons. CO2-udledningen fordeler sig

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Klimatilpasning og klimaforebyggelse Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Færre oversvømmelser hvordan? Indsatsområder Klimatilpasningsanlæg: Nordvand og kommunen Borgere

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2009. LÆS OM... Klimafestival, Grøn guide, Miljøpris, grønne områder, gode sparetips, CO ² -opgørelse og meget mere!

GRØNT REGNSKAB 2009. LÆS OM... Klimafestival, Grøn guide, Miljøpris, grønne områder, gode sparetips, CO ² -opgørelse og meget mere! GRØNT REGNSKAB 2009 LÆS OM... Klimafestival, Grøn guide, Miljøpris, grønne områder, gode sparetips, CO ² -opgørelse og meget mere! INDHOLD 3 4 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 Forord

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid : 2013-10847 Dokid: 2013-59647 www.odder.dk Ver.: 0 Udgivelsesdato : 10-06-2013 Udarbejdet af : Byggeri

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Solceller og Miljø- og klimaambassadører I Furesø Kommune

Solceller og Miljø- og klimaambassadører I Furesø Kommune Solceller og Miljø- og klimaambassadører I Furesø Kommune Miljø- og klimaambassadørordningen i Furesø Kommune 63 Miljø- og klimaambassadører på 48 arbejdspladser Ledere fra skoler, kulturhuse, haller,

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2013

Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2013 Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2013 Visionen En bæredygtig kommune, hvor borgernes trivsel og sundhed er styrket gennem daglig kontakt med en varieret og mangfoldig natur, hvor forbruget af ressourcer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Klimarapport for Brønderslev kommune 2011. Klimarapport. s 1

Klimarapport for Brønderslev kommune 2011. Klimarapport. s 1 Brønderslev Kommune Klimarapport 2011 s 1 Kolofon. Titel : Brønderslev Kommune klimarapport 2011 Udgivet af : Brønderslev Kommune, Kommunale bygninger Udgivelses dato : Maj 2011 Udgivelsessted : Brønderslev

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G

WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G PRÆSENTATION Anne Mette Thorup Kommunikationskonsulent i Affald & Genbrug Frederiksberg Kommune (2007) R98 (2000 2007)

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU)

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Med udgangspunkt i den Agendaplan (miljøhandleplan), der blev vedtaget af beboermødet i september 2014, følger her en gennemgang af GMU s aktiviteter i det

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Referat af borgermøde i Roager den 09.10.2012 i forsamlingshu- set kl. 19-21.30.

Referat af borgermøde i Roager den 09.10.2012 i forsamlingshu- set kl. 19-21.30. Roager Bæredygtig Energilandsby Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id E-mail 10. oktober 2012 Kirsten Pedersen 76 16 13 75 2012-19472 kip7@esbjergkommune.dk Referat af borgermøde

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere