Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014"

Transkript

1 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

2 Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi og priser Forudsætninger Drift, Service og administration Etablering af vandråd Det videre forløb

3 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar 2009, ejet 100% af Kalundborg Kommune. 4 forsyningsarter: Vandforsyning, 3.5 mio. m3 drikkevand til ca husstande og virksomheder Industrivand, 5 mio. m3 procesvand og kølevand til industrien baseret på indvinding af overfladevand fra Tissø. Leveres i pt. 2 kvaliteter Spildevand, 5-7 mio. m3 spildevand fra hele Kalundborg Kommune behandles på 5 renseanlæg Fjernvarme, distribution af fjernvarme til ca husstande i Kalundborg by.

4 Én Forsyning Diagram over selskabsorganisationen Kalundborg Forsyning Holding A/S Kalundborg Vandforsyning A/S Kalundborg Renseanlæg A/S Kalundborg Varmeforsyning A/S Kalundborg Overfladevand A/S Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Kalundborg Forsyning A/S Assets Aktieselskabet Kalundborg Forsyning Holding A/S management er ejet 100% af Kalundborg Kommune. Kalundborg Forsyning A/S indeholder serviceorganisationen der administrerer de 5 selskaber. Det samlede antal medarbejdere er 67.

5 Fremtidig løsning på Sejerø Kalundborg forsyning vil: Tilbyde at etablere en fælles fremtidssikret løsning, baseret på det foreliggende FSV projekt Vandkvaliteten vil overholde de gældende krav til drikkevand. Dvs. vandbehandlingen skal tage højde for højt saltindhold. Gennemføre renovering af de eksisterende ledningsanlæg og opsætte elektroniske målere hos alle forbrugere. Sikre at det er en økonomisk attraktiv løsning, i overensstemmelse med hvile i sig selv principperne, som forsyningen er underlagt.

6 Oversigtskort

7 Nuværende forsyningsområder

8

9 Fra Vestsjællands Amts vurdering af forholdene Vandkvalitet

10 Forbedret vandkvalitet

11 INDVINDING Sejerby Sejerø Vestre Mastrup Fruergården Oppumpet vandmængde på de 4 vandværker Fruergården Mastrup Sejerø Vestre Sejerby

12 Forudsætninger Der vurderes pt. 2 løsningsmodeller Ledning til Sejerø Vandværk på Sejerø Der etableres et fælles vandværk ved det eksisterende Sejerby Vandværk med en kapacitet på op til m3, med mulighed for udbygning Vandværket etableres så det kan behandle salt grundvand med omvendt osmose Forsyningen baseres på 2-5 boringer De eksisterende anlæg overdrages til Kalundborg Forsyning Det vurderes om nogle af de eksisterende anlæg anvendes som back up, hvis ikke nedlægges de Der etableres nye ledningsforbindelser, med trykforøgere, således at der er sammenkoblede ringforbindelser, der sikrer tilstrækkeligt tryk i hele forsyningsnettet, og dermed stor forsyningssikkerhed. Der opsættes elektroniske målere hos alle forbrugere.

13 Prognose Prognosen revurderes i samarbejde med forsyningerne og Kalundborg Kommune

14

15 Ringforbindelser giver forsyningssikkerhed og ensartet tryk i forsyningsnettet Ringforbindelser

16

17 Økonomi og priser

18 Eksisterende takststruktur Sejerø vandforbrug: ca m3 686 forbrugere + 90 private brønde Kalundborg vandforbrug: ca m forbrugere Takststruktur excl. moms Fast bidrag pr. M3 Måler Sejerby Vandværk kr. 700 kr. 7 kr. 100 Sejerø Vestre Vandværk kr. 600 kr. 25 kr. 50 Mastrup Vandværk kr. 960 kr. 18 Fruergårdens Vandværk kr kr. 220 Kalundborg Vandforsyning kr. - kr. 11,80 kr. - Priser er uden afgifter der pt udgør 6,13 kr. ex moms.

19 Økonomiske forudsætninger. Fremtidig vandforsyning Sejerø Eksisterende anlæg, vandværk, ledninger overdrages til Kalundborg Vandforsyning A/S Likvider i de enkelte selskaber anvendes til nye anlæg herunder nyt vandværk Alle hustande (excl. byggegrunde) indbetaler anlægsbidrag på maksimalt 6000 kr. (7.500 kr. inkl. moms) enten via den opsparing, der findes i det enkelte vandværk, eller som opkrævning til den enkelte husstand. (kan evt. afdrages over max 5 år.) Fusionsomkst kr. pr. husstand faktureres det enkelte vandværk inden sidste regnskabsafslutning, og indgår i ovennævnte beløb. Sejerøs forbrugere indgår som en del af Kalundborg Vandforsynings forsyningsområde og betaler efter samme takststruktur, som øvrige kunder. Investeringsbehovet estimeres samlet til 11,5 mill. kr. for vandværk og ledningsomlægninger, der finansieres via kommunalt garanterede lån og anlægsbidraget Forventet takstudvikling (ex. moms) : kr kr. pr. m3 Der arbejdes ikke med faste bidrag.80 m3 vand koster på Sejerø i dag mellem kr kr. I Kalundborg er prisen kr.

20 Hvad koster 35 m3 og 80 m3 i 2014 Prisen for en husstand med forbrug 35 m3 35 Sejerby Sejerø Vestre Mastrup Fruergården Kalundborg Fastbidrag kr. 700 kr. 600 kr. 960 kr. 680 kr. - Variabel bidrag pr. m3 kr. 245 kr. 875 kr. 630 kr kr. 413 Målerafgift kr. 100 kr. 50 kr. - kr. 220 kr. - Vandafgift (6,13 pr. m3) kr. 490 kr. 490 kr. 490 kr. 490 kr. 490 Moms 25% kr. 384 kr. 504 kr. 520 kr. 793 kr. 226 Årlig omkostning ved forbrug 80 m3kr kr kr kr kr Prisen for en husstand med forbrug 80 m3 80 Sejerby Sejerø Vestre Mastrup Fruergården Kalundborg Fastbidrag kr. 700 kr. 600 kr. 960 kr. 680 kr. - Variabel bidrag pr. m3 kr. 560 kr kr kr kr. 944 Målerafgift kr. 100 kr. 50 kr. - kr. 220 kr. - Vandafgift (6,13 pr. m3) kr. 490 kr. 490 kr. 490 kr. 490 kr. 490 Moms 25% kr. 463 kr. 785 kr. 723 kr. 999 kr. 359 Årlig omkostning ved forbrug 80 m3kr kr kr kr kr

21 Hvad koster 35,80,170 m3 i 2014 kr Sammenligning Udgift til Vand 2014 kr kr kr kr kr Sejerby Sejerø Vestre Mastrup Fruergården Kalundborg kr kr kr m3 80 m3 170 m3

22 Drift, service og administration Anlæggene, både vandværk og pumpestationer, etableres som automatiske anlæg, med så stor automatik som muligt Styring og overvågning af det samlede anlæg sker fra Kalundborg Forsyning, hvor det kobles på det centrale SRO-anlæg og dermed døgnvagt Der uddannes personale på Sejerø, der timeansættes af Kalundborg Forsyning, til at varetage dagligdags vedligehold og driftsmæssige opgaver, herunder ledningsbrud. Måleraflæsning foretages automatisk, der vil være fokus på reduktion af vandspild fra lækager på ledningsnet. Som en service vil unormalt højt forbrug blive meddelt Løbende prøvetagning og overvågning af vandkvalitet vil ske i henhold til DDS og Kalundborgs ISO certificering

23 Etablering af Vandforsyningsråd Vi foreslår at Vandforsyningsrådets medlemmer skal komme fra de 4 forsyninger Vandforsyningsrådet er permanent Vandforsyningsrådets primære opgave vil være: Styre- og følgegruppe i forhold til etablering af nyt VV Planlægning og prioritering af ledningsrenovering Udbygninger Grundvandsbeskyttelse Bæredygtig indvinding

24 Det videre forløb Beslutning/vedtagelse i vandforsyningerne (ekstraordinære generalforsamlinger) Endelig beskrivelse af forsyningsmodellen Juridiske, lovgivningsmæssige afklaringer Gennemgang af anlæg og udbud af vandværksprojekt Etablering og drift af vandværk Etablering af prioritet 1 ledningsforbindelser, prioriteres efter forsyningsikkerhed og hurtigst mulig etablering af ringforbindelsen. Udskylning af ledninger. Ny vandforsyning fra foråret 2015

25

26 Klip fra vores kundetilfredshedsundersøgelser Har boet på Sejerø igennem 15 år, og har aldrig haft rent drikkevand, og derfor tager vi vand med fra fastlandet.

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 202-203 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere