Ydelseskatalog. Psykiatri- og Handicapafdelingen. Ikast-Brande Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog. Psykiatri- og Handicapafdelingen. Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 Ydelseskatalog Psykiatri- og Handicapafdelingen Ikast-Brande Kommune 1

2 Indledning Dette ydelseskatalog er et værktøj for myndighed og udfører ved den indledende dialog om bevillinger til beboere på Ikast-Brande Kommunes botilbud. De gennemgående værdier i arbejdet med differentierede takster er Dialog, Tillid og Ansvarlighed. Baggrunden for ydelseskataloget er udarbejdelse af en model for differentierede takster i Psykiatri og Handicapafdelingen i henhold til Styringsaftalen for Det overordnede formål med den nye takstmodel er at sikre større gennemsigtighed i ydelse og takst. Takstmodellen er gældende for alle botilbud i kommunen omfattet af SEL 107, 108 samt 85 (i boliger efter ABL 105), således at der sker en harmonisering af serviceniveauet. Modellen indebærer, at taksten på et botilbud i Ikast-Brande Kommune er sammensat af to dele: En basispakke, som indeholder de faste udgifter relateret til driften og indeholder: bygningsrelaterede udgifter, løn til leder og områdeleder, nattevagt, administration, pedel, reguleringer af takster fra tidligere år samt overhead. Basistaksten er forskellig fra tilbud til tilbud og ens for alle pladser på samme botilbud. En ydelsespakke, som afspejler borgerens individuelle behov for støtte og hjælp til opfyldelse af individuelt aftalte mål. Støtten forventes i størst muligt omfang planlagt og ydet i sammenhæng med andre borgeres støtte. Ydelseskataloget indeholder en oversigt over ydelsespakkernes graduering og indbyrdes sammenhæng. Derudover er der en overordnet beskrivelse af hver ydelsespakke, indeholdende en definition af målgruppen for ydelsespakken og eksempler på ydelser i pakkerne. Af hensyn til katalogets læsevenlighed er eksemplerne på ydelser ikke udtømmende oplistet, hverken indenfor hver pakke eller mellem pakkerne. 2

3 Oversigt over ydelsespakker 1. Let socialpædagogisk vejledning Borgeren klarer sig med lidt vejledning Borgeren udfører selv alle funktioner efter vejledning. Pakke 1.1 Pakke 1.2 Pakke Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn Borgeren klarer sig med nogen vejledning Borgeren gør tingene selv ved kontinuerlig vejledning samt kan have brug for adgang til vejledning. Pakke 2.1 Pakke Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og vejledning Borgeren klarer sig med betydelig verbal støtte og feedback. Borgeren kan i mindre omfang have behov for praktisk og fysisk støtte. Pakke 3.1 Pakke Omfattende socialpædagogisk, praktisk og eller fysisk støtte Borgeren har behov for omfattende verbal, praktisk og eller fysisk støtte og hjælp og konstant adgang til hjælp. Pakke 4.1 Pakke Massiv socialpædagogisk, praktisk og eller fysisk støtte og hjælp Borgere med behov for fuld verbal, praktisk og eller fysisk støtte og hjælp. Borgere med behov for at blive skærmet fra andre af hensyn til egen eller andres sikkerhed. Pakke 5.1 Pakke 5.2 Pakke Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og eller fysisk støtte og hjælp Borgere med konstant behov for støtte og hjælp. Borgere med behov for i længere perioder at modtage støtte og hjælp af mere end en medarbejder ad gangen. Borgere med behov for at blive skærmet fra andre af hensyn til egen eller andres sikkerhed. Pakke 6.1 3

4 1. Let socialpædagogisk vejledning Borgeren klarer sig med lidt vejledning Borgeren udfører selv alle funktioner med kontinuerlig vejledning Ydelsespakke 1.1 Målgruppe for ydelsespakke 1.2 Eksempler på ydelser Borgere med behov for vejledning for at kunne strukturere sin hverdag. Borgere som har behov for lettere motivation og løbende vejledning. Borgere der klarer sig selv weekend og aften. Organisering og strukturering af Vejledning til løsning af hverdagsproblemer Kontakt til og fra offentlige instanser. Hjælp/støtte til egen økonomi Ydelsespakke 1.2 Målgruppe for ydelsespakke 1.3 Eksempler på ydelser Borgere med behov for kontakt flere gange ugentligt, for at kunne strukturere hverdagen og klare dagligdagen i egen bolig. Borgere som har behov for lettere motivation, vejledning, guidning og fastholdelse i indsatser. Borgere der klarer sig selv weekend og aften. Organisering og strukturering af Vejledning til løsning af hverdagsproblemer Kontakt til og fra offentlige instanser. Hjælp/støtte til egen økonomi Indkøb og mad. Ydelsespakke 1.3 Målgruppe for ydelsespakke 1.4 Eksempler på ydelser Borgere med behov for kontakt flere gange ugentligt, for at kunne strukturere sin hverdag og klare dagligdagen i egen bolig. Borgere som har behov for lettere motivation, vejledning, guidning og fastholdelse i indsatser. Borgere som ved let praktisk støtte kan klarer sig selv aften og weekend. Organisering og strukturering af Vejledning til løsning af hverdagsproblemer Støtte til borgeren til at udvikle strategier til håndtering af sin dagligdag og sit liv. Kontakt til/fra offentlige instanser 4

5 Indkøb og mad. Hjælp/støtte til egen økonomi Aften og weekend: afgrænset praktisk omsorgsstøtte således, at borgeren fortsat hovedsageligt er i stand til at klare sig. 2. Let socialpædagogisk vejledning og tilsyn Borgeren klarer sig med nogen vejledning Borgeren gør tingene selv og har brug for adgang til vejledning Ydelsespakke 2.1 Målgruppe for ydelsespakke 2.1 Eksempler på ydelser Borgere som grundet deres psykiske tilstand og eller funktionsnedsættelse har behov for vejledning til at kunne opretholde en struktur, som understøtter hverdagslivet. Borgere som har behov for moderat fastholdelse og motivation. Borgere der kan indgå aktivt i samarbejde og tage ansvar/ medansvar. Borgere som ved let praktisk støtte kan klarer sig selv aften og weekend. Organisering og strukturering af Vejledning til løsning af hverdagsproblemer Tilbud om vejledning og hjælp til at etablere, vedligeholde og eller udbygge sociale relationer. Udvikle kognitive støtte systemer og eller rutiner. Pasning af bolig Indkøb og madlavning Kontakt til/fra offentlige instanser. Hjælp/støtte til egen økonomi Støtte til medicinadministration. Personlig pleje: Vejledning til personlig hygiejne. Ydelsespakke 2.2 Målgruppe for ydelsespakke 2.2 Eksempler på ydelser Borgere i målgruppen for ydelsespakke 2.2 er magen til borgere målgruppen for ydelsespakke 2.1. Hvorvidt en borgere visiteres til ydelsespakke 2.1 eller 2.2 afhænger af støttebehovets omfang. Der er større støtte mulighed i pakke

6 3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og vejledning Borgeren klarer sig med betydelig verbal støtte og feedback. Borgeren kan i betydelig omfang have behov for praktisk og fysisk støtte. Ydelsespakke 3.1 Målgruppe for ydelsespakke 3.1 Eksempler på ydelser Borgere som grundet deres psykiske tilstand og eller funktionsnedsættelse har behov for vejledning og støtte for at kunne opretholdelse en struktur, som understøtter deres hverdagsliv. Borgere som ved kontinuerlig motivation kan samarbejde og tage et vist medansvar. Borgere som har svært ved at handle på eget initiativ. Borgere som har behov for konkret vejledning. Borgere der kan have behov for aktiv hjælp i nogen grad til personlig pleje. Borgere som har behov for adgang til støtte hele døgnet. Organisering og strukturering af Oprette, vedligeholde og eller udbygge sociale relationer Kognitivt arbejde med borgerens evne til at forstå sig selv og sin situation. Pasning af bolig Indkøb og madlavning. Hjælp/støtte til egen økonomi Medicinadministration Ledsagelse til behandling, læge, psykiater, psykolog, tandlæge, offentlige instanser og lignende Inddragelse af netværk efter borgerens ønske Personlig pleje: Vejledning og støtte til personlig hygiejne Vejledning og støtte til af og påklædning Vejledning og støtte til fysisk velvære og sundhedsfremme Vejledning og støtte ved måltider. Vejledning og støtte til søvn og hvile. Vejledning og støtte vedrørende somatiske lidelser. Vejledning og støtte til mobilitet. 6

7 Ydelsespakke 3.2 Målgruppe for ydelsespakke 3.2 Eksempler på ydelser. Borgere i målgruppen for ydelsespakke 3.2 er magen til borgere målgruppen for ydelsespakke 3.1. Hvorvidt en borgere visiteres til ydelsespakke 3.1 eller 3.2 afhænger af støttebehovets omfang. Der er større støtte mulighed i pakke Omfattende socialpædagogisk, praktisk og eller fysisk støtte Borgeren har behov for omfattende verbal, praktisk og eller fysisk støtte og hjælp og konstant adgang til hjælp. Ydelsespakke 4.1 Målgruppe for ydelsespakke 4.1 Eksempler på ydelser Borgere som grunde deres psykiske tilstand og eller funktionsnedsættelse har behov for vejledning og støtte for at kunne opretholdelse en struktur, som understøtter deres hverdagsliv. Borgere som ved omfattende motivation kan indgå i samarbejde og nogle borgere vil være i stand til at tage et medansvar. Borgere som ikke mestre og eller ønsker at samarbejde, hvor personalet må have en mere aktiv og handlende rolle. Borgere som ikke kan interagerer normalt og eller hensigtsmæssigt i forhold andre mennesker. Borgere som i kendte strukturer kan deltage i parallelaktivitet med 3-5 andre personer. Borgere som har svært ved at handle på eget initiativ. Borgere som skal have konkret vejledning. Borgere der skal have aktiv hjælp til personlig pleje. Borgere som kan opholde sig i egen bolig uden visuelt opsyn. Borgere som har behov for tilsyn hele døgnet. Borgere som i belastede situationer udgør en potentiel risiko for eksempel ved suicidialitet, selvskade, vold mod Organisering og strukturering af Oprette, vedligeholde og eller udbygge sociale relationer Kognitivt arbejde med borgerens evne til at forstå sig selv og sin situation. Al aktivitet til opfyldelse af basale behov er baseret på relevante støttesystemer og eller rutiner. Pasning af bolig. Indkøb og madlavning. Hjælp/støtte til egen økonomi Medicinadministration Ledsagelse til behandling, læge, psykiater, psykolog, tandlæge, offentlige instanser og lignende Inddragelse af netværk efter borgerens ønske Personlig pleje: Støtte og hjælp til personlig hygiejne og toilet. Støtte og hjælp til af og påklædning Støtte og hjælp til fysisk velvære og sundhedsfremme 7

8 andre eller uhensigtsmæssig seksuel adfærd. Støtte og hjælp ved måltider. Støtte og hjælp til søvn og hvile. Støtte og hjælp vedrørende somatiske lidelser. Støtte og hjælp til mobilitet. Specialpædagogisk indsats: Containerfunktion Realitetsorientering Terapeutiske samtaler Konflikthåndtering Støtte/motivation til at tage magten over eget liv Psykoeducation Sansestimuli og integration. Demensscreening. Neuropædagogisk screening. KRAP Ydelsespakke 4.2 Målgruppe for ydelsespakke 4.2 Eksempler på ydelser Borgere i målgruppen for ydelsespakke 4.2 er magen til borgere målgruppen for ydelsespakke 4.1. Hvorvidt en borgere visiteres til ydelsespakke 4.1 eller 4.2 afhænger af støttebehovets omfang. Der er større støtte mulighed i pakke

9 5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og eller fysisk støtte og hjælp Borgere med behov for fuld verbal, praktisk og eller støtte og hjælp. Borgere med behov for at blive skærmet af hensyn til egen eller andres sikkerhed. Ydelsespakke 5.1 Målgruppe for ydelsespakke 5.1 Typiske ydelser. Borgere som grunde deres psykiske tilstand og eller funktionsnedsættelse har behov for vejledning og støtte for at kunne opretholdelse en struktur, som understøtter deres hverdagsliv. Borgere som i ringe grad kan indgå i samarbejde og tage et medansvar. Borgere som ikke mestrer og eller ønsker at samarbejde, hvor personalet må have en mere aktiv og handlende rolle. Borgere som ikke kan interagere normalt og eller hensigtsmæssigt i forhold til andre mennesker. Borgere som i kendte strukturer kan deltage i parallelaktivitet med 2-3 andre personer. Borgere som kan opholde sig i egen bolig i kortere perioder uden visuelt opsyn. Borgere som har behov for tilsyn hele døgnet. Borgere som i belastede situationer udgør en potentiel risiko for eksempel ved suicidialitet, selvskade, vold mod andre eller uhensigtsmæssig seksuel adfærd. Konstant og vedvarende socialpædagogisk støtte. Støtte og hjælp til alle praktiske forhold. Personlig pleje: Støtte og hjælp til alle basale personlige behov. Specialpædagogisk indsats: Containerfunktion Realitetsorientering Terapeutiske samtaler Konflikthåndtering Støtte/motivation til at tage magten over eget liv Psykoeducation Sansestimuli og integration. Demensscreening. Neuropædagogisk screening. KRAP Ydelsespakke 5.2 Målgruppe for ydelsespakke 5.2 Eksempler på ydelser Borgere i målgruppen for ydelsespakke 5.2 er magen til borgere målgruppen for ydelsespakke 5.1. Hvorvidt en borgere visiteres til ydelsespakke 5.1 eller 5.2 afhænger af støttebehovets omfang. Der er større støtte mulighed i pakke 5.2. Ydelsespakke 5.3 Målgruppe for ydelsespakke 5.3 Eksempler på ydelser Borgere i målgruppen for ydelsespakke 5.3 er magen til borgere målgruppen for ydelsespakke

10 Hvorvidt en borger visiteres til ydelsespakke 5.1, 5.2 eller 5.3.afhænger af støttebehovets omfang. Der er større støtte mulighed i pakke Ekstraordinært behov for socialpædagogisk, praktisk og eller fysisk hjælp Borgere med konstant behov for støtte og hjælp. Borgere med behov for i længere perioder, at modtage støtte og hjælp af mere end en medarbejder ad gangen. Borgere med behov for, at blive skærmet af hensyn til egen eller andres sikkerhed. Ydelsespakke 6.1 Målgruppe for ydelsespakke 6.1 Eksempler på ydelser Borgere der grundet deres funktionsnedsættelse ikke magter at opretholde nogen former for struktur, hvorfor personalet konstant har en aktiv handlende rolle dag, aften og nat. Borgere med kontinuerligt behov for massiv fastholdelse og motivation. Borgere der ikke magter at være alene og har behov for én til én kontakt det meste af døgnet. Borgere som ikke kan indgå i samspil med andre. Borgere der har massiv behov for støtte til at mestre tanker og eller impulser om selvskadende adfærd med behov for skærmning i alle situationer. Borgere der på grund af deres adfærd er til fare sig selv eller andre. Konstant og vedvarende socialpædagogisk støtte udført ud fra planlagt og aftalt minutiøse metoder og støttesystemer. Støtte og hjælp til alle praktiske forhold. Personlig pleje: Støtte og hjælp til alle basale personlige behov. Specialpædagogisk indsats: Containerfunktion Realitetsorientering Terapeutiske samtaler Konflikthåndtering Støtte/motivation til at tage magten over eget liv Psykoeducation Sansestimuli og integration. Demensscreening. Neuropædagogisk screening. KRAP 10

11 BILAG 1: Oversigt over basis- og ydelsestakster 2014 Områder Sted Basis døgntakst 2014 Autisme Skovbjergparken - Egely 288 Skovbjergparken - Øvrige 390 Ungdomsboliger 111 Bøgehusene 490 Socialpsykiatri Socialpsykiatrisk Center Syd 284 Socialpsykiatrisk Center Nord 291 Voksne Udviklingshæmmede Marienlund 283 Brande Åcenter 505 Bellisbo 459 Bellisparken 85 Bofællesskaber Ikast Let socialpædagogisk vejledning Pakke kr. Pakke kr. Pakke kr. 2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn Pakke kr. Pakke kr. 3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og vejledning Pakke kr. Pakke kr. 4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk og eller fysisk støtte Pakke kr. Pakke kr. 5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og eller fysisk støtte og hjælp Pakke kr. Pakke kr. Pakke kr. 6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og eller fysisk støtte og hjælp Pakke kr. 11

Forskellige behov forskellige indsatser

Forskellige behov forskellige indsatser 1 Forskellige behov forskellige indsatser I Ikast-Brande Kommune er tilgangen at borgerne skal opleve et ensartet serviceniveau. Da borgerne har forskellige behov skal de have forskellige indsatser for

Læs mere

Center for Senhjerneskade

Center for Senhjerneskade Beskrivelse af ydelsespakker Tekst Basis regionsyddanmark.dk Februar 2014 For alle pakker gælder det, at indsatsen skal bidrage til, at borgeren oplever øget mestring af sociale, emotionelle, fysiske,

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Handicapcenter Nordøstfyn

Handicapcenter Nordøstfyn Beskrivelse af ydelsespakker Tekst Handicapcenter Nordøstfyn Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 HANDICAPCENTER NORDØSTFYN Denne pjece beskriver de ydelsespakker, som Handicapcenter Nordøstfyn udbyder.

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet

Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet 1 Voksnhandicap og Socialpsykiatri Revideret 6. juli 2010 Pakker som bevillingsramme Tildeling af støtte til hjemmeboende brugere med udviklingshæmning,

Læs mere

Kandidatintroduktion. Psykiatri- og Handicap. v./ På Tværs Direktør Karen Heebøll. Den 14. september 2017

Kandidatintroduktion. Psykiatri- og Handicap. v./ På Tværs Direktør Karen Heebøll. Den 14. september 2017 Kandidatintroduktion Psykiatri- og Handicap v./ På Tværs Direktør Karen Heebøll Den 14. september 2017 Hvem er borgerne? Borgere med fysisk handicap Borgere med nedsat psykisk funktionsnedsættelse (autisme,

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehusets juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet

Læs mere

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Ydelsespakkebeskrivelser Handicap og Psykiatri Gældende den 1. januar 2015 Ydelsespakker som bevillingsramme Tildeling af støtte til hjemmeboende og i botilbud sker i form at forskellige ydelsespakker.

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

AutismeCenter Region Syddanmark

AutismeCenter Region Syddanmark Beskrivelse af ydelsespakker Tekst AutismeCenter Region Syddanmark Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 AUTISMECENTER REGION SYDDANMARK Denne pjece beskriver de ydelsespakker, som AutismeCenter Region Syddanmark

Læs mere

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85:

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Kategori 1 = Let støtte (let problem) Borgens forudsætninger handicapområdet: Funktionsniveauet er nedsat på få områder psykiatriområdet: Funktionsniveauet

Læs mere

Specialcenter Krohaven, Aflastning, Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter.

Specialcenter Krohaven, Aflastning, Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter. Bøge Alle 4a, Ribe Servicebeskrivelse Specialcenter Krohaven aflastning Specialcenter Krohaven, Aflastning, Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter. Specialcentret, Bøge

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Ny takststruktur på Region Syddanmarks Socialområde

Ny takststruktur på Region Syddanmarks Socialområde Tekst Ny takststruktur på Region Syddanmarks Socialområde Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 Indhold 1. Indledning og formål med en ny takstmodel... 3 2. Takstmodellens grundelementer... 5 3. Ydelsespakker...

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Blomsterhusene Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Blomsterhusene

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Pakkebeskrivelser Voksen handicap/psykiatri

Pakkebeskrivelser Voksen handicap/psykiatri Pakkebeskrivelser Voksen handicap/psykiatri 1 Indledning Formålet med dette Indsatskatalog er at omsætte det politisk vedtagne serviceniveau i Langeland Kommune for socialpædagogisk støtte, leveret i eget

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Den nye takstmodel træder i kræft Formålet med takststrukturen er:

Den nye takstmodel træder i kræft Formålet med takststrukturen er: Formålet med denne pjece er, at give et bedre indblik i, hvordan Egedal Kommunes nye takststruktur på det specialiserede voksenområde er bygget op, og hvad der indgår i takstkategorierne. Pjecen er opdelt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Arrangementer for pårørende Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Døgntilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Center for Misbrug og Socialpsykiatri Beskrivelse af ydelsespakker Tekst Center for Misbrug og Socialpsykiatri Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 CENTER FOR MISBRUG OG SOCIALPSYKIATRI Denne pjece beskriver de ydelsespakker, som Center for

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud

Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Administration Visborggaard Allè 39 9560 Hadsund www.visborggaard.rn.dk Tlf. 97645110 1. april 2015 Ydelsesbeskrivelser Stamoplysninger Navn: Socialpsykiatrisk Boform

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse.

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Overordnet formål med indsatsen: 1.Hvad er ydelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Lov om Social Service 85 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 1 af 1 Indhold Forord... 4 Principper...

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Center for Børn og Unge

Center for Børn og Unge Beskrivelse af ydelsespakker Tekst Center for Børn og Unge Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 CENTER FOR BØRN OG UNGE Denne pjece beskriver de ydelsespakker, som Center for Børn og Unge udbyder. I pjecen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Servicedeklaration 2015 for Socialpsykiatrisk Center Syd

Servicedeklaration 2015 for Socialpsykiatrisk Center Syd Servicedeklaration 2015 for Socialpsykiatrisk Center Syd Præsentation Hvad er Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Syd er en del af socialpsykiatrien i Ikast- Brande Kommune. Botilbuddet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Josephine Schneider fonden, med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune

Josephine Schneider fonden, med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Josephinehøj Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i botilbud Lov om social service 85 Botilbuddet er et udlejningsbyggeri ejet af Josephine Schneider

Læs mere

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig eller på aflastningsophold.

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig eller på aflastningsophold. Indsatspakker 2014-15 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig eller på aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Haderslev Kommune September 2015 Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Målgruppen er borgere i alderen 18-65 år, som har erhvervet en hjerneskade som følge af: Blødning eller blodprop i hjernen Hovedtraume Betændelse

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-mail:

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Servicedeklaration. Indhold. 1. Målgruppe. 2. Lovgrundlag

Servicedeklaration. Indhold. 1. Målgruppe. 2. Lovgrundlag Servicedeklaration for Ungdomsinstitutionen Egely Center for Børn & Unge Søndergaardsvej 9, 5580 Nørre Åby Centerleder: Kim Bøg-Jensen Vicecenterleder: Charlotte Damberg Tlf. 6440 1637, E-mail: egely@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Principper for nye takstmodeller på Ældre- og Handicapafdelingens døgn- og aflastningstilbud til børn og unge

Principper for nye takstmodeller på Ældre- og Handicapafdelingens døgn- og aflastningstilbud til børn og unge Handicapsekretariatet Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 17-21 9310 Vodskov Init.: AKUL 4. november 2016 Principper for nye takstmodeller på Ældre- og Handicapafdelingens døgn- og aflastningstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse Tilbud om døgnophold efter lov om social service 107 Paragraf og overordnet formål Tilbud om døgnophold efter Lov om social service 107. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Servicedeklaration for Else Hus 2015

Servicedeklaration for Else Hus 2015 Servicedeklaration for Else Hus 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 8-15, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 18 20 Forstander Jette Kofoed Hjemmeside: www.else-hus.dk E-mail: elsehus@regionsjaelland.dk Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regionens takststruktur på det sociale område. 23. November 2015

Regionens takststruktur på det sociale område. 23. November 2015 Regionens takststruktur på det sociale område 1 23. November 2015 Regionens takststruktur Implementeringen af takststrukturen 2 Erfaringer med takststrukturen Regionens takststruktur Pilotprojekt nye takster

Læs mere