Boligbobler, brist og risiko danske erfaringer Medlemsmøte, Sparbankforeningen i Norge, Clarion Hotel Ernst, den 1. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligbobler, brist og risiko danske erfaringer Medlemsmøte, Sparbankforeningen i Norge, Clarion Hotel Ernst, den 1. november 2012"

Transkript

1 Boligbobler, brist og risiko danske erfaringer Medlemsmøte, Sparbankforeningen i Norge, Clarion Hotel Ernst, den 1. november 2012 Jens Lunde Lektor, cand. polit. Institut for Finansiering, Copenhagen Business School

2 Vigtigste budskab her: beskyt hjemmet mod orkanen. Den enkelte bankchef må sikre sig mod de mulige konsekvenser af nedbrud på bolig- og ejendomsmarkederne og i byggeriet: Egenkapitalen skal være tilstrækkelig til at kunne klare større tab. Grundig kreditvurdering de klassiske dyder i højsædet Ingen NINJA Ingen automatisk finansiering af høj pris. (fx af 80 % LTV) Krav om pæn udbetaling, fx % af prisen Ingen smarte lån, fx ikke interest-only lån. Forsigtig omgang med byggeprojekter! De er lang tid om at reagere på et tilbageslag. Husk at huspriserne kan falde i alle lande. Undgå danske Finansiel Stabilitet (bad banking)

3 Er boligprisstigningen i Norge stor? Nu er de reale boligpriser i Norge vokset med 231 % siden 1993:1 Danmark: 176 % stigning fra 1993:1 til 2007:3 Irland: 313 % stigning fra 1987:3 til 2007:1 Faldet siden 2007 har været størst i Irland og Danmark.

4 De danske spor må skræmme Udløste risici: Fastlåsning af boligmarkedet, økonomiske stavnsbånd Kraftigt tilbageslag i byggeriet Banksammenbrud (tab på byggeri, ejendomme og mindre på boliger) Recession, endnu ikke overvundet tilbageslag i GDP Stor økonomisk usikkerhed (beskæftigelse). Krisen præger også danskernes dagligdag selv om vi ikke har græske tilstande. Men politikerne gamle og nye regeringer vedkender sig ikke rigtig krisen.

5 Norske boligboble De norske aviser i sommer. Omtale også uden for Norge. Norske studerende, der gerne vil skrive master thesis om norske boligpriser. I ved kollektivt, at der er en vending under opsejling. Gennemgangen af norske diskussion og af Finanstilsynets: Finansielle Utviklingstrekk. Oktober 2012 : For en dansker: rent deja vue. Vi var der fra 2003 til 2007/08.

6 Norske boligboble igen Finanstilsynet har 3 sider om Norsk økonomi det makroøkonomiske fundament. Men samlet en del mere om bolig- og ejendomsmarkederne samt temaer om boligmarkeder og gæld i Norden og om boliglån. Nordmændene ved det godt! Norge opfylder boblekriterierne! (Se senere) Ifølge Finanstilsynet: Prognosene fra Statistisk sentralbyrå peker mot at boligpriserne vil øke mellom 7 og 8 prosent per år de neste tre årene. Altså ca. 25 % op på 3 år! Væksten i forbrugerpriserne forventes sikkert yderst moderat. Men umuligt at sige om boligpriserne fortsat stiger i de 3 år. Men ingen holdning til, om de 25 % er i orden.

7 Mit gæt: synspunkter blandt almindelige nordmænd 1. Boligpriserne kan ikke falde. 2. Det gælder om at få købt en ejerbolig hurtigst muligt. 3. Fordelagtigt at købe ejerbolig til sine børn. 4. Kan ikke betale sig at spare op til køb af bolig, (renten er langt lavere end vækstraten i boligpriserne). 5. Det er bedst at betale til sig selv. 6. Det er for dyrt at leje. 7. Faktisk er ejerboligen den billigste boligform. 8. Boligen er en værdifast investering. Boligen ses da som en ren pengemaskine. Ligget bag de voldsomme boligprisstigninger i DK, i USA og i mange andre lande.

8 Gode økonomi i Norge Olie-pengene: vi andre er misundelige! Olie-fonden En underforstået sikkerhed for menige nordmand? Gode vilkår på internationale kapitalmarked. Men frister olie-pengene til, at nordmændene lever over evne. Olie-eventyret presser lønninger og priser op men er landet så stadig konkurrencedygtigt? Norge som afskærmet fra internationale konkurrence. Hvad lever nordmændene af? Dyrt at bygge? Restriktioner? Subsidier til byggeri? - Tomtepolitik? Husbanken.

9 En boligprisboble ? (inspireret af Case & Shiller, 2003) 1. Udbredte forventninger om store merprisstigninger. 2. Dominerende motiv til investering: få kapitalgevinst ved salg. 3. Boligpris/indkomst ratio vokser. 4. Stærk opmærksomhed mod boligpriserne i medier og private sammenkomster. 5. Pres mod at blive boligejer. 6. Forsimplede opfattelser af de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet (ikke grunde nok, befolkningsvækst, rentesænkning o.l.). 7. Svag forståelse for risici.

10 Fra Shiller: Historic Turning Points in Real Estate. Ingen forstår til fulde den sociale psykologi, der producerer boom psychology. Men svaret på høje boligpriser sker gennem udbudsreaktionen, og det sker nærmest hver gang, at der fortsat bygges, når en boom er ovre. Altså no soft landings i byggesektoren og på ejendomsmarkedet. Byggetiden skaber ulykker. Ser på, hvorfor boligprisstigninger bobler stopper. Men do not seem to show clear reasons for the somewhat abrupt ends of booms Finder ikke, at exogenous events optræder særlig tydeligt. I nogen tilfælde dog en orkan, the Persian Gulf War The causes of the turning point remain fuzzy.

11 Hvorfor begyndte boligpriserne at falde i Danmark? Det danske boligmarked stoppede op af sig selv : 1. Antallet af solgte enfamiliehuse og ejerlejligheder nåede et maksimum i 2005:2 og blev halveret frem til primo Boligbyggeriet: antal påbegyndte huse toppede i juni Renterne steg fra 2005 og frem til a. NB Handel på ydelser dominerer => priserne faldt. 4. Måske forsvandt tilliden til, at boligpriserne var rimelige meget hurtigt. 5. Måske var realkreditinstitutter og banker lidt mere forsigtige? 6. Måske syntes potentielle købere, at boligerne var blevet for dyre? Blot ikke set spor heraf. 7. Mæglerne rådgav stadig sælgerne til at sætte priser med indbygget forventet kapitalgevinst. 8. Praksis med køb før salg holdt hurtigt op. Vigtigt: efterspørgsel dermed trukket væk fra markedet, men ikke udbud!

12 Boligpriserne kan ikke stige mere end forbrugerpriserne på lang sigt!

13 Hvorfor boligpriserne ikke stiger mere end inflationen (forbrugerpriserne) på lang sigt! Formentlig ofte indeks-problem: kvalitetsforbedringer og prisstigninger bliver rodet sammen. Valget af periodelængde betyder voldsomt meget! Skal gå over adskillige 10-år. Ved sammensætningen af basket of goods ville en fortsat og langvarig merprisstigning på bolig vippe andre goder ud af kurven. Gøgeungeeffekten. Hvordan kunne økonomisk vækst give større boliger, flere badeværelser, bedre isolering, osv., hvis boligpriserne steg lige så kraftigt som indkomsterne? Og vi har fået større og bedre boliger på alle punkter. Grunde nok. Sikkert også tomter nok. Spekulativ aktivitet. Mere sandsynligt, at produktivitetsstigninger, bedre materialer og ny teknologi skulle gøre nye boliger billigere!

14 Shiller (2005) : ingen realprisstigninger på bolig på lang sigt Shiller (2005) ser ikke nogen long run opadgående trend i real house prices det teoretiske argument for, at boligpriserne kan forventes at stige stærkere end forbrugerpriserne, er ikke stærkt Mange nærer pengeillusion sjældent køb, mange års ejerskab Prisindeks diskussionen: om der måles ændringer i pris eller kvalitet Han noterer, at der igennem årene (hans 115 årige boligprisindeks) er sket store kvalitetsforbedringer af boligmassen Der kan sagtens ske regionale og lokale (og sikkert andre) prisforskydninger, men ofte afbalanceres disse ændringer på sigt, fx har stigningerne i Los Angeles ikke været meget større end i Milwauke, men den første har haft ret svingende boligpriser og den sidste har haft mere stabil prisudvikling Altså: glamour cities har nok prisstigninger, de andre områder ikke kan matche, men selv dér kan det crashe, og priserne i de området følger også p c i længden! Og netop i sunshine-belt states kom tvangsauktionerne efter Shillers bog.

15 men et empirisk spørgsmål I den danske debat ofte empiriske resultater eller antagelser om realprisstigninger for boliger på lang sigt. Også efter boligpriserne er vendt. Udbredt tro på, at boligpriserne snart begynder at stige igen, også blandt økonomer. Gælder også internationalt. Min vurdering ud fra boligprisindeksene: a. boligprisfaldet er næppe nået en ende. Dvs. danske boligpriser stadig overvurderede. b. Indeks rummer delvis kvalitetsforbedringer og ikke kun prisændringer. Debatten rummer mange forsøg på at tale boligmarkedet i gang. Aktuelt: bevæger sig nærmest sidelæns.

16 - Og mer-prisstigninger i de andre lange boligprisindeks? USA: altså næppe ifølge Shiller trods raketten frem til Norge: gradvis stigning i de reale boligpriser fra indeksets start i 1819 og frem til omkring år 1900, men kun største byer Herengracht indekset: nok store udsving men ingen stigende trend over de 346 år i de reale boligpriser Paris: højst beskedne stigninger i de reale boligpriser fra 1840 og frem mod 1960erne. Men fra en prisbund omkring 1950: betydelige stigninger for både Paris /Frankrig frem til 2007

17 Boligprisudviklingen - OECD statistik, reale huspriser

18 1970:1 1971:1 1972:1 1973:1 1974:1 1975:1 1976:1 1977:1 1978:1 1979:1 1980:1 1981:1 1982:1 1983:1 1984:1 1985:1 1986:1 1987:1 1988:1 1989:1 1990:1 1991:1 1992:1 1993:1 1994:1 1995:1 1996:1 1997:1 1998:1 1999:1 2000:1 2001:1 2002:1 2003:1 2004:1 2005:1 2006:1 2007:1 2008:1 2009:1 2010:1 2011:1 2012:1 Reale boligpriser, Norge, 1970:1-2012:2. (OECD = 100)

19 1970:1 1971:1 1972:1 1973:1 1974:1 1975:1 1976:1 1977:1 1978:1 1979:1 1980:1 1981:1 1982:1 1983:1 1984:1 1985:1 1986:1 1987:1 1988:1 1989:1 1990:1 1991:1 1992:1 1993:1 1994:1 1995:1 1996:1 1997:1 1998:1 1999:1 2000:1 2001:1 2002:1 2003:1 2004:1 2005:1 2006:1 2007:1 2008:1 2009:1 2010:1 2011:1 2012:1 Reale boligpriser, Norge og Danmark, 1970:1-2012:2. (OECD = 100)

20 1970:1 1971:1 1972:1 1973:1 1974:1 1975:1 1976:1 1977:1 1978:1 1979:1 1980:1 1981:1 1982:1 1983:1 1984:1 1985:1 1986:1 1987:1 1988:1 1989:1 1990:1 1991:1 1992:1 1993:1 1994:1 1995:1 1996:1 1997:1 1998:1 1999:1 2000:1 2001:1 2002:1 2003:1 2004:1 2005:1 2006:1 2007:1 2008:1 2009:1 2010:1 2011:1 2012:1 Reale boligpriser, Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Canada 1970:1-2012:2. (OECD = 100) Norge Danmark Tyskland Canada Sverige

21 1970:1 1971:1 1972:1 1973:1 1974:1 1975:1 1976:1 1977:1 1978:1 1979:1 1980:1 1981:1 1982:1 1983:1 1984:1 1985:1 1986:1 1987:1 1988:1 1989:1 1990:1 1991:1 1992:1 1993:1 1994:1 1995:1 1996:1 1997:1 1998:1 1999:1 2000:1 2001:1 2002:1 2003:1 2004:1 2005:1 2006:1 2007:1 2008:1 2009:1 2010:1 2011:1 2012:1 Reale boligpriser, Norge, Danmark, USA, Irland og Spanien. 1970:1-2012:2. (OECD = 100) Norge Danmark Irland Spanien USA

22 Nogle interessante ratios

23 1970:1 1971:1 1972:1 1973:1 1974:1 1975:1 1976:1 1977:1 1978:1 1979:1 1980:1 1981:1 1982:1 1983:1 1984:1 1985:1 1986:1 1987:1 1988:1 1989:1 1990:1 1991:1 1992:1 1993:1 1994:1 1995:1 1996:1 1997:1 1998:1 1999:1 2000:1 2001:1 2002:1 2003:1 2004:1 2005:1 2006:1 2007:1 2008:1 2009:1 2010:1 2011:1 2012:1 Det kan betale sig at leje! Eller: priserne er for høje. Price-to-rent ratios. Danmark og Norge. 1970:1 2012:2 (OECD. 2005= 100.) Norge Danmark Price-to-rent ratios ligger over den langsigtede ligevægt => Det kan betale sig at leje. Boligomkostningerne for ejerboliger bliver højere end huslejen i lejeboliger. Det kan betale sig at leje fortsat.

24 1978:1 1979:1 1980:1 1981:1 1982:1 1983:1 1984:1 1985:1 1986:1 1987:1 1988:1 1989:1 1990:1 1991:1 1992:1 1993:1 1994:1 1995:1 1996:1 1997:1 1998:1 1999:1 2000:1 2001:1 2002:1 2003:1 2004:1 2005:1 2006:1 2007:1 2008:1 2009:1 2010:1 2011:1 2012:1 Price-to-income ratios. Danmark og Norge. 1978:1 2012:2. (OECD. 2005= 100.) Norge Danmark Skal boligpriserne følge indkomsterne? Hvis ja, hvor ses boligernes kvalitetsforbedringer? 0

25 Aktuelle faresignaler for det norske boligmarked? En trigger af ukendt art? Et chock? Eller et sammenbrud af sig selv?

26 Leamer s analyse i Housing is the Business Cycle. Tilbagegang i byggeriet? (påbegyndte) Nedgang i antal solgte boliger?

27 Årlige antal påbegyndte boliger, Danmark, (Kilde: Danmarks Statistik)

28 Antal igangsatte leiligheter, Norge, (Kilde: Statistisk Sentralbureau.)

29 Fra Finanstilsynet, 2012, s. 19.

30 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2 1998K1 1998K4 1999K3 2000K2 2001K1 2001K4 2002K3 2003K2 2004K1 2004K4 2005K3 2006K2 2007K1 2007K4 2008K3 2009K2 2010K1 2010K4 2011K3 2012K2 Antal solgte danske boliger 1992.K K2 (alm. fri handel, antal tinglyste salg, ikke sæsonkorrigeret) Kilde: Danmarsk Statistik, statistikbanken Enfamiliehuse Ejerlejligheder, i alt Sommerhuse

31 Antal solgte boliger, Norge, Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund s statistik. (For 2012: januar-september opregnet til årsniveau.) Enebolig Delt bolig Lejlighed

32 Vurdering for Norge: God aktivitet før middelstærk storm 1. Svært at se, det norske boligmarked er ved at stoppe op lige nu - Det sagde man også i Danmark. 2. Ser ud til, at der er stor byggeaktivitet med noget pres i sektoren (dog set langt værre?). 3. Betydelig vækst i omsætningen af boliger, der i normale tider er stabil.

33 Gælden er problemet: Boligboblen er en kreditboble Norge og Sverige bange for det danske gældsspøgelse. Gælder også andre lande.

34 Boligboblen er en kreditboble. Tæt korrelation mellem reale boligpriser og ændringerne i reale bankkredit til private i mange lande. Også Norge? Sidste 25 år har landene haft mindst en joint boom-bust cycle in housing and credit markets, with house prices generally leading credit growth. (Goodhart & Hofmann, 2008). Lån der er sikret ved boligpant (housing collateral) påvirker også bankernes kapitalisering og herigennem kreditudbuddet. Noget af effekten kommer via solvens reglerne. Mange banker er derfor særdeles interesseret i at yde lange lån med collateral. Potential two-way causality between bank lending and house prices.. the trickiest problem these rating agencies face in assessing these securities,, is correlations risk (the risk that many of the real-estatebacked assets will default at the same time), (Shiller, 2007). real-estate lending as a major source of banking difficulties and indirectly of financial fragility for the wider economy (Davis, 1995)

35 Langstrakt gældsrekord i Danmark Hvert år efter 1993 ny rekord i husholdningsgæld! Fortsat efter boligpris-toppe i John Muellbauer (2007): Denmark: the world champion for high levels of household debt. Heldigvis: veludviklet, effektiv og låntager-venlig realkredit. Med risikovilligt banksystem: let adgang til boligkøb. Ikke nyt, men sjældent nævnt. Den lange pensionsopsparing en dårlig undskyldning Vakte opmærksomhed i foråret fra OECD, IMF og EU.

36 Husholdningsgæld i procent af disponible indkomst for de 20 OECD lande med størst kvote Kilde: OECD National accounts

37 Procent Udviklingen i Husholdningsgælden i procent af disponible indkomst for de seks lande med højeste kvoter i 2010/11. Kilde: OECD National accounts Danmark Holland Irland Norge Schweitz Australien

38 Husholdningsgæld/disponibel indkomst kvoter Norge: stagnerende nu Danmark: deleveraging siden ,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 Norway Denmark 100,00 50,00 0,00

39 Danmark: nu nær nul-vækst i nominelle gæld. Reelt gældsreduktion og øget opsparingskvote/mindsket forbrugskvote. Norge: ifølge Norges Banks utlånsundersøkelser har bankerne strammet inn på sin kredittpraksis overfor husholdningerne. Trøst for Norge: meget større ejerboligandel end i Danmark. IMF nåede i foråret frem til, at jo kraftigere husholdningsgælden voksede før tilbageslaget på boligmarkedet og finanskrisens udbrud, desto stærkere og længere bliver det efterfølgende tilbageslag. Mere fortrøstningsfuld før et eventuelt tilbageslag på det norske boligmarked end som set for Danmark. Har de norske banker virkelig været mere fornuftige end de danske?

40 Udviklingen i ejerfamiliernes gæld Skattestatistik Stikprøve på ca ejere hvert år.

41 Gælden fulgte boligpriserne op: 5. decil værdien af nettogæld/boligformue kvoten for boligejerne (excl. selvstændige), efter alder under 30 år år år år år 70 år eller derover alle

42 Gælden fulgte boligpriserne op: 8. decil værdien af nettogæld/boligformue kvoten for boligejerne (excl. selvstændige), efter alder under 30 år år år år år 70 år eller derover

43 Om udviklingen i nettogæld/boligformue kvoten for boligejerne Fantastisk høj grad af stabilitet over årene. Hovedreglen er af analysen, at boligejerne køber dyrest mulige boliger med høj belåning, hvor de har råd til at betale ydelserne. Svag forbedring af solvensen fra ca og frem til Forværring af solvensen frem til Stærkt udbredt teknisk insolvens: Over halvdelen under 40 år. Ca. 40 % blandt de årige. Godt 20 % mellem 50 og 59 år. Ca. 10 % mellem 60 og 69 år. Nationalbanken fandt med tilsvarende data, at ¼ million familier eller 20 % af boligejerne var teknisk insolvente i 2010.

44 Men gælden steg mere end indkomsterne: medianværdien af nettogæld/bruttoindkomst kvoterne for boligejere (excl. selvstændige), efter alder Procent < 30 år år år år år 70 år og over

45 Gælden steg mere end indkomsterne indtil 2008: ottende decil værdien af nettogæld/bruttoindkomst kvoterne for boligejere (excl. selvstændige), efter alder Procent Her ses deleverage i de yngre aldersklasser < 30 år år år år år 70 år og over

46 Udviklingen i ottende decil værdien af nettorenteudgift/bruttoindkomst kvoten for boligejere (excl. selvstændige), efter alder < 30 år år år år år 70 år og over

47 Rentetilpasningslån tager stadig en stigende andel af udestående realkreditlån. (Nationalbankens MFI statistik). Kun ejerboligers andel er vendt sommeren Marts 2008 Marts 2009 Marts 2010 Juli 2011 August 2012 Landbrug 72,6 % 79,1 % 84,4 % 87.4 % 88,9 % Ejerboliger 45,8 % 47,4 % 61,3 % 65.8 % 68.1 % Alle udestående realkreditlån 53,1 % 56,6 % 66,6 % 70.7 % 72.2 %

48 Interest-only mortgages as percentage of all outstanding mortgages, 2003:4 2012:

49 Lidt eftertanke nødvendig: hvilke tiltag bør gennemføres for at undgå bobler/kriser på boligmarkedet?

50 Tak for fornøjelsen at møde jer!

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning S c e n a r i e r f o r e j e n d o msmarkedets og byggeriets udvikling f r e m m o d 2 0 1 5 n y e t e k n o l o g i e r & p ro d u k t i v i t e t S c e n a r i e 5 I n n ovat i o n S c e n a r i e 4

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Danskerne vil bo i de større byer

Danskerne vil bo i de større byer Jarmers Plads 2 1551 København V www.bvc.dk ISBN: 978-87-995617-5-9 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV April 2013 Danskerne vil bo i de større byer I 2040 vil det danske befolkningstal være vokset til

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Kina: ikke længere kun produktionsland

Kina: ikke længere kun produktionsland Kina: ikke længere kun produktionsland AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA., MA., MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER BREINBJERG, BA.POLIT, OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE. Af Peter Birch Sørensen 1

VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE. Af Peter Birch Sørensen 1 VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE Af Peter Birch Sørensen 1 Overophedningen af dansk økonomi i årene op til finanskrisen betød, at Danmark blev særligt hårdt ramt af krisen. Det hektiske opsving i

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere