Nyt fra PILLETRILLERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra PILLETRILLERNE"

Transkript

1 Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr Årgang 4 - September 2005 Nr Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Når det lykkes! Patientsikkerhed....Side 2 Methotrexate....Side 3 Mangler du et lægemiddel?....side 4 Medicinprofilen...Side 5 Polyfarmaci i Viborg Amt.Side 6 & 7 Patientsikkerhedsquiz...Bagsiden Endelig nogle gode nyheder! Mørk chokolade sænker blodtrykket Hjertelægerne opfordres ikke ligefrem til at udskrive recept på sygesikrings-støttet chokolade, men et pænt dagligt forbrug af mørk chokolade ser faktisk ud til at kunne hjælpe patienter, der har forhøjet blodtryk. Den nye viden stammer fra den amerikanske hjerteforenings tidsskrift Hypertension. Den gavnlige effekt skulle komme af den mørke chokolades høje indhold af flavonoider. Vinder fra sidst Kilde: Fredag formiddag, uge 29 Her er de rigtig svar til temanummer konkurrencen i sidst nummer af Delekærven: 1 Ja DDD 2 Allantoin 7 Vaginale kapsler 3 10 mg dråber 4 20 mg 9 Calcium og urinsyre 5 Vand-i-olie 10 Ja 6 Mindst Cholecystokinin Tillykke til: Inge Hove MMA, Viborg Sygehus kr kr I det sidste år har vi kørt kampagner med brugen af tyggegummi og læbepomade. Læbepomade på Sygehus Viborg Som figuren viser, er der kommet et stort fald i forbruget af læbepomade. Til patienternes læber har vi anbefalet vaselin i stedet for, hvorfor der er kommet en mindre stigning i forbrug af dette (ca kr.) i forhold til sidst år * Tyggegummi på Sygehus Viborg De sidste par år har vi brugt tyggegummi for ca kr. om året alene på Sygehus Viborg. Siden vores kampagne er forbruget faldet markant * * tallene for 2005 er ekstrapoleret ud fra de første to kvartaler Vi kan konstatere at disse kampagner har givet en besparelse på ca kr. om året! stk. 0

2 Patientsikkerhed Er der en forskel? Erfaringer indhentet fra både sygehusapotekets medicinservice-farmakonomer og indrapporterede utilsigtede hændelser viser, at der er en del forvirring omkring et bestemt antidepressivum, som bruges ofte både på sygehuset og i praksis. Kan du spotte, hvilket af disse præparater der ikke hører sammen med de andre? Akarin Citadur Cipramil Citalopram Citaham Cipralex Et af præparaterne er en kemisk isomer af de andre. Det vil sige, at præparatet ligner meget de andre, med hensyn til kemi og virkning. Doseringsæsker Der findes mange forskellige slags doseringsæsker. Doseringsæskerne på Sygehus Viborg og Sygehus Nord har som regel fire rum til at lægge medicinen i. Afhængig af afsnittets arbejdsgang er der variation i hvilke æsker bruges. Det kan give anledning til forvekslinger. Der er typisk to metoder, at placere medicinen i doseringsæsker på: Metode 1 Rum 1: Morgen Metode 2 Rum 1: Frokost Rum 2: Frokost Rum 2: Aftensmad Rum 3: Aftensmad Rum 3: Nat Rum 4: Nat Disse doseringsæsker ligner meget hinanden. Vær derfor omhyggelig og konsekvent ved medicinophældning. Har du lagt tabletterne i de rigtige rum? Rum 4: Morgen Men problemet er, at præparaterne ikke er helt ens og de skal doseres forskelligt. Så hvilket præparat snakker vi om? Det handler om Cipralex. Cipralex (escitalopram), et relativt nyt præparat, er analog til alle de andre, som er synonyme præparater, der indeholder citalopram. Escitalopram består udelukkende af aktivt stof, mens citalopram er en blanding af aktivt og inaktivt stof (racemisk blanding jf. Delekærven nr. 11, side 3). Cipralex er derfor dobbelt så stærkt som de andre, og det betyder, at doserne som regel er mindre. Man kan derfor ikke give det ene som substitut for det andet. Forvekslinger er sket både ved ordination og administration af præparaterne. Det handler derfor om at tænke to gange, når man ser en patient i behandling med et af præparaterne. Hvad plejer patienten at få? Er det rigtige ordineret? Har patienten fået det rigtige? Du kan få mere at vide om præparaterne på side 674 i Lægemiddelkataloget 2004 eller ved at kontakte farmaceut Linda Jeffery på Langt de fleste doseringsæsker derhjemme følger metode 1 - hvor morgen medicin er i rum 1. Mange patienter på sygehusene administrerer selv deres medicin, efter at sygeplejersken har hældt den op. Det er en oplagt fejlkilde, hvis patientens medicin er hældt op efter metode 2. Det vil derfor være en god idé at standardisere doseringsæsker på afdelingerne og sygehusene, svarende til patienternes æsker derhjemme, altså metode

3 Patientsikkerhed Alvorlige medicineringsfejl med Methotrexate!! Methotrexate er et lægemiddel der bruges til bl.a. gigt, psoriasis og nogle form for cancer. Methotrexate gives som tabletter eller injektion, og i langt det fleste tilfælde gives methotrexate som en enkelt dosis én gang om ugen. Der har været flere tilfælde af medicineringsfejl med methotrexate både i Danmark og i udlandet. I de sidste ti år har der i England alene været 137 dokumenterede medicineringsfejl med methotrexate. Af disse var der 25 dødsfald og 26 sager med andre alvorlige konsekvenser. To tredjedel af disse fejl var på grund af daglig dosering af methotrexate i stedet for en ugentlig dosering. Disse fejl sker både i primær og sekundær sektoren. (kilde: The National Patient Safety Agency) Methotrexate ordination i EPJ I EPJ skal methotrexate ordineres som interval medicin. Gå ind i detail-billedet ved at dobbelt-klikke på ordinationslinien, eller ved at trykke på korrigér knappen. Marker interval medicin og ugedagen, som patienten er vant til at tage medicinen på. Ugedagen skal være angivet på medicinlisten, for at sygehusapoteket udleverer methotrexate til afdelingen. Kontakt farmaceut Linda Jeffery ( ), hvis du har spørgsmål til ordination eller brug af methotrexate. Det er meget vigtigt, at patienten er klar over hvilken dag methotrexate tages Patienten bør selv vælge en dag, der passer bedst ind i den normale rutine. Både den ordinerende læge og apoteket, der leverer methotrexate, bør sikre sig at patienten ved, hvornår medicinen tages -3- Klinisk farmaceut, Linda Jeffery Sygehusapotek Viborg

4 Mangler du et lægemiddel? Forestil dig scenariet du er sygeplejerske, som står med en ny indlagt patient og du mangler noget af patientens medicin. Det er 5 minutter efter den sidste person på sygehusapoteket er gået hjem typisk! Hvad gør du så? Du har tre muligheder: Vent indtil apoteket åbner igen ikke optimalt, specielt i weekenderne Lån fra en anden afdeling ved brug af find lægemiddel funktionen på intranettet Hent medicin i apotekets puljerum Find lægemiddel Find lægemiddel er dit første (og bedste) valg. Ved at gå ind på find lægemiddel kan du se hvilke præparater, der er i standardsortimenterne på alle afdelinger på sygehusene i Viborg Amt. Vejledning i find lægemiddel kan ses i Delekærven 12 (side 4 og 5), på sygehusapotekets hjemmeside og på Puljerummet Puljerummet (på Viborg Sygehus) er et lokale på sygehusapoteket, hvor afdelingernes fælles anbrudte medicin, der ikke er i brug, opbevares. Fra d. 1. september er det muligt for sygeplejerskerne at hente manglende medicin i den udstrækning, som puljerummet kan tilbyde det. Muligheden for at dække patientens behov for lægemidler uden for apotekets åbningstider vil hermed være større. Hvad kan jeg finde i puljerummet? Lægemidlerne i puljerummet er som regel præparater, der ikke normalt findes i standardsortimenter (dog kun doserede lægemidler f.eks. tabletter, kapsler og nogle suppositorier). I puljerummet findes der ikke infusionsvæsker, kopieringspligtig medicin (dvs. narko), flydende lægemidler, lægemidler der opbevares i køleskab, og lægemidler, der kræver særlig tilladelse. Der er ingen præcis oversigt over indholdet i puljerummet, da det er meget dynamisk. Derfor er der ingen garanti for dets indhold. Det indeholder dog som regel ca. 400 lægemidler, så det er værd at søge i, hvis man mangler et lægemiddel. Hvad gør jeg? I sygehusets reception kan du hente nøglen til puljerummet (mod kvittering), hvorpå der findes en nærmere vejledning om, hvor puljerummet er placeret. I puljerummet er der en guide til hvordan man finder det ønskede lægemiddel. Hvis det ønskede lægemiddel (der står i ATC orden) findes i puljerummet udfyldes den fremlagte liste med dato, afdelingens navn, dit navn og underskrift, og præparatnavn/styrke. Nøglen returneres til receptionen straks efter brug. Har du lyst til at smutte forbi sygehusapoteket i åbningstiden for at se puljerummet, kan du kontakte medicinservice farmakonomerne på kalder nr eller Vi giver gerne en kort rundvisning! Der er puljerum på Skive og Thisted Sygehuse. Kombinationspræparater til hypertension Når man foretager et 180 kursskifte i forhold til tidligere praksis, så kræver det en god forklaring! Der findes en lang række kombinationspræparater på markedet til brug ved forhøjet blodtryk. De indeholder typisk antihypertensiva i kombination med diuretika. Da indholdsstofferne i disse præparater hver for sig tit findes i afdelingens standardsortiment, har Sygehusapoteket hidtil anbefalet et skift til de enkelte komponenter mens patienten var indlagt. Det har vi gjort på baggrund af økonomi og forenkling af standardsortimenter men det gør vi ikke længere! Tidligere var kombinationspræparater oftest dyrere end to tabletter med hvert indholdsstof for sig. Men lægemiddelpriserne i Danmark er uransagelige og svinger mere end telefontaksterne. De nye tilskudsregler (april 2005) og flere patent udløb har været med til at reducere priserne på mange præparater. Nu er kombinationspræparaterne generelt ikke dyrere end de rene præparater, hverken på sygehuset eller når patienterne kommer hjem. I nogle tilfælde er det endda billigere. Kvalitet og patientsikkerhed Forenkling af sortimentet i medicinskabene er et vigtigt argument i diskussionen om kvalitetssikringen af medicinhåndteringen. Men på den anden side kan præparatskift give anledning til misforståelser ved indlæggelse og udskrivning. Vi vil derfor ikke længere anbefale substitution til rene stoffer af de hyppigt brugte kombinationspræparater f.eks. Cozaar Comp. Ca. en tredjedel af kombinationspræparaterne findes som synonymer. Her vil vi satser på ét af præparaterne efter samme princip, som kendes fra en del andre lægemiddelgrupper. Pas på ved ordination! Der er rig mulighed for forvekslingsfejl på grund at de mange navne, der ofte ligner hinanden. Skemaet over kombinationspræparater bliver opdateret og sendt ud til afdelingerne snart. -4-

5 Medicinprofilen Den personlige elektroniske medicinprofil (PEM) er en elektronisk oversigt over den medicin, som hver enkelt person har købt på recept på landets apoteker. Registrering i Medicinprofilen foregår automatisk. Lægemiddelstyrelsen er register- og dataansvarlig for Medicinprofilen, og den er udviklet på baggrund af Lægemiddelstyrelsens centrale tilskudsregister. Håndkøbsmedicin, naturmedicin, medicin udleveret fra sygehuset eller købte i udlandet kan endnu ikke ses i Medicinprofilen. Formålet med Medicinprofilen er at øge sikkerheden og kvaliteten af lægemiddelbehandlingen. Det er muligt for praktiserende læger, apoteker og personen selv at se oplysninger i Medicinprofilen. Umiddelbart skulle man tro, at den praktiserende læge har kendskab til patienternes aktuelle medicin. Undersøgelser viser, at der er uoverensstemmelser i medicinlisterne hos over halvdelen af patienterne i almen praksis i forhold til den medicin, som patienten faktisk får. Det er oftest et problem hos ældre, der er i behandling med flere lægemidler, ofte desuden konsulterer speciallæger, og som tit også er i ambulant behandling. Medicinprofilen er endnu ikke klar til brug på sygehuse, og medicin anvendt under sygehusindlæggelse registreres endnu ikke. Kun hvis sygehuslægen ordinerer medicin, som indløses på recept bliver det registreret. På medicinsk modtageafsnit (MMA), Sygehus Viborg, har vi forsøgsvis haft adgang til Medicinprofilen, for at afprøve værdien af den under et projekt, der laves i forbindelse med patienternes indlæggelse. Ved at gennemgå Medicinprofilen er der hentet oplysninger, som ikke var indeholdt i den oprindelige medicinanamnese, hos 70% af patienterne. Da Medicinprofilen ikke indeholder alle oplysninger om patientens medicinering, kan den ikke stå alene. Men det er en klar fordel at kunne spørge mere målrettet til medicineringen, således at patienten kan svare af- eller bekræftende, frem for at patienten skal huske lægemiddelnavnene. Medicinprofilen viser historikken i medicinlisten, således at man kan se, hvad egen læge allerede har afprøvet eller seponeret. Medicinprofilen er koblet op på den nye nationale interaktionsdatabase. Det er meningen, at Medicinprofilen skal udbygges med andre sundhedsoplysninger f.eks. lægemiddel CAVE. Medicinprofilen bærer præg af at være udviklet til brug i primærsektoren, hvor især vagtlægerne bruger den. I Viborg Amt er 72% af de praktiserende læger nu tilmeldt. Det er endnu ikke muligt for læger på sygehuse at få adgang. Medicinprofilen ligger på og adgang sker efter oprettelse af en digital signatur. Man skal have samtykke fra patienterne for at komme ind i deres Medicinprofil. På kan du læse mere om brugen og sikkerhed. Der er også et test program, hvor du kan se systemets forskellige muligheder. Brugen af Medicinprofilen fortsætter på MMA som forsøg. Har afdelinger brug for at se en patients medicinliste kan MMA s farmaceut Michael Due kontaktes på kalder 2224 eller på lokal Billedet viser en oversigt over den medicin patienten har købt -5-

6 Polyfarmaci projekt i Viborg Amt Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fokus på rationel lægemiddelanvendelse, herunder polyfarmaci. Polyfarmaci er indtagelse af mere end ét lægemiddel daglig men mange definerer det som mere end tre til fem lægemidler. Manglende overblik kan blandt andet forklares ved, at flere ældre ofte er i behandling af flere læger (vagtlæger eller sygehuslæger mv.). Den personlige elektroniske medicinprofil (PEM) kan måske være et relevant værktøj til at give lægerne overblikket (se side 5). Pilotprojekt Der blev foretaget et polyfarmaci pilotprojekt i almen praksis i Viborg Amt (marts, april og maj 2005). Begrebet er meget omtalt og hyppigst med negative toner. Polyfarmaci kan være: Hensigtsmæssig en kombination af flere lægemidler for at opnå en optimal behandling for patienten (også kendt som cofarmaci). F.eks. behandling af type II diabetes eller hypertension. Uhensigtsmæssig en kombination af flere lægemidler der ikke giver en optimal behandling for patienten. Det koster penge for både patienten og samfundet, og kan resultere i en større risiko for bivirkninger, interaktioner, overmedicinering og manglende compliance. Compliance betyder efterlevelse af en medicinsk behandling. Det er vist, at der hos patienter, der tager fire eller flere lægemidler, er dobbelt så mange tilfælde af non-compliance, end hos patienter, der kun får 1-2 lægemidler. Antallet af doseringer i døgnet er også en vigtig risikofaktor flere end to doseringer giver dårligere compliance end en enkelt dosering. Non-compliance kan indebære betydelige sundhedsmæssige og økonomiske tab. En landsdækkende undersøgelse lavet af Lægemiddelstyrelsen (2001) viste, at knap 65 % af medicinbrugere over 64 år fik flere end tre lægemidler, og er dermed udsat for polyfarmaci. Undersøgelsen viste også at 10-15% af de årige brugte flere end 10 forskellige lægemidler. Formålene med pilotprojektet var: at udvikle og afprøve værktøjer til systematisk medicingennemgang af polyfarmacipatienter i almen praksis at opnå erfaringer med omfanget af polyfarmaci og tidsforbruget i forbindelse med medicingennemgang Medicingennemgangen blev udført som en del af en medicinkonsultation. En grundig medicingennemgang består af: Forberedelse data vedrørende den enkelte patients ordinationer indsamles både via journalen og patientinterview. Medicingennemgang alle data vurderes med henblik på optimal og rationel lægemiddelbehandling. Det videre behandlingsforløb og mål aftales med patienten. Tid til opfølgning aftales. Opfølgning der følges op på igangsatte interventioner for at sikre fortsat optimal og rationel lægemiddelbehandling. I pilotprojekt perioden blev der afsat 20 min til forberedelse, samt 10 min til opfølgning, udover de sædvanlig konsultationer (to per patient). To lægepraksis indgik i projektet. Alle patienter, uanset alder og sygdom, der fik fem eller flere lægemidler, kunne indgå i projektet. Målet var at udføre 100 medicingennemgange. Det er ofte vanskeligt for den praktiserende læge at bevare overblikket over patientens medicin. En tværsnitsundersøgelse fra 2001 viste, at kun halvdelen af praktiserende læger havde et nøjagtigt kendskab til, hvad deres patienter fik af receptpligtig medicin. -6-

7 Resultater I alt fik 66 patienter en medicingennemgang. Patienterne (gennemsnitsalder 77 år) led af kroniske sygdomme, som hypertension, hjertesvigt, diabetes og astma/kol. Patienterne fik i gennemsnit 9 lægemidler. Hvert ottende lægemiddelordination viste sig at blive vurderet som uhensigtsmæssig, hvilket førte til stop af behandling, dosisændring eller nyordination. Dette resultat svarer til resultatet i en større lignende undersøgelse i Københavns Amt. Der blev vurderet 597 præparater. Efter medicingennemgang var antallet reduceret til 561, altså en 6% reduktion i antallet af lægemidler. Der blev udført 133 interventioner (2 pr. medicingennemgang). De fordelte sig på 33% dosisændringer, 30% seponeringer og 16% nyordinationer.der blev fundet compliance problemer og/eller uhensigtsmæssige ordinationer i over halvdelen af medicingennemgangene. Udgiften (honorar) til de 66 medicingennemgange udgjorde ca kr. Projektet opnåede en samlet besparelse på næsten kr. når udgiften til konsultationerne er trukket fra. Da der var foretaget 66 konsultationer, svarer det til en besparelse på ca. 450 kr. pr. patient pr. år. Der blev sendt 10 tilfældigt udvalgte medicingennemgangsskemaer til Klinisk Farmakologisk Center (KFC) i Århus, der yderligere vurderede indsatsen. Tilbagemeldingen fra KFC gav begge praksis en god sparring og stof til eftertanke. 66 patienter fik medicingennemgang Hver 8. ordination vurderet uhensigtsmæssig 6% reduktion i antal af ordinationer Forberedelse og konsultation 24 min. Opfølgning 15 min. Besparelse på ca. 450 kr. / patient / år Polyfarmaci kursus I efteråret holdes der et polyfarmaci kursus for praktiserende læger og klinikpersonale. En ny forsøgsaftale giver mulighed for at få honoreret systematisk medicingennemgang af polyfarmaci patienter fra den 1. oktober i år.. Deltagelse i dette kursus giver ret til at tage denne ydelse. Kurserne holdes fra kl på Man. 3. okt Hotel Pinenhus Tirs. 4. okt Naturgas Midt Nord, Viborg Vil du vide mere om kurset eller projektet kan du kontakte amtslig lægemiddelkonsulent Didi R Schrøder på Forberedelse og konsultation tog i gennemsnit 24 minutter, og opfølgningen 15 minutter. Specielt i start fasen tog det længere tid, men en vis rutine nedbragte senere tidsforbruget. Processen havde en afsmittende effekt på de øvrige konsultationer, hvor der automatisk var øget opmærksomhed på patientens medicinering. og på Sygehus Viborg Sygehusets intern efteruddannelse holder kursus i polyfarmaci onsdag d. 19. oktober Dagsorden kan ses i efteruddannelseskataloget eller på sygehusets intranet. Tilmelding til Erna Leth, Uddannelsessektion. Der var stor tilfredshed blandt lægerne med medicingennemgangene. De fik en systematisk metode til at få styr på og overblik over deres patienters medicin. Mange patienter gav spontant udtryk for en stor tilfredshed med medicingennemgangen. Erfaringer fra pilotprojektet viste, at det er svært at implementere processen og at få kolleger til at deltage. Det er vigtigt, at gryden blev holdt i kog hele tiden. De to forsøgspraksis var enige om, at det er en sekretæropgave, at opfange relevante patienter og det er vigtigt med en god guideline. -7-

8 Alt godt har en ende Patientsikkerhedsquiz De fleste svar til spørgsmålene findes i artiklerne om patientsikkerhed, (både i dette og tidligere numre af Delekærven) Det kan også godt være, du kender svarerne! Bupivacain kendes også som: A. Marcain B. Lidocain C. Xylocain Bupivacain 1/8 % er det samme som: A. 0,0125 mg/ml B. 2,5 mg/ml C. 1,25 mg/ml D. 0,25 mg/ml Hvilket af disse præparater er skiller sig ud? A. Cipramil B. Akarin C. Citadur D. Cipralex Er NovaRapid insulin det samme som Actrapid? A. Ja B. Nej Når man bruger vaselin hos patienter i ilt behandling, er der risiko for: A. Allergi B. Forbrænding C. Infektion Parenteral ernæring StruktoKabiven kan gives: A. Perifert B. Centralt C. Både perifert og centralt Methotrexate tages normalt: A. Én gang om dagen B. To gange om dagen C. Én gang om ugen D. To gange om ugen Er NovoMix 30 insulin det samme på Mixtard 30? A. Ja B. Nej Skriv bogstavet på svaret i boksene, og send eller fax evt. kopi til Sygehusapotek Viborg, att. Linda Jeffery, senest onsdag d. 30. september så får du mulighed for at vinde noget lækkert Navn. Afd Delekærvens redaktion: Sygehusfarmaceut Linda Jeffery tlf.nr Sygehusfarmaceut Tina Vestergaard tlf.nr Delekærven trykkes hos Born Grafisk Tryk ApS, Viborg

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelaterede utilsigtede hændelser i primærsektoren Evidensrapport

Læs mere

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation,

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kommunikation om skift af lægemiddel Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kort om mig Farmaceut 1995 Bred efteruddannelse i formidling (journalistik, retorik mv.) Freelance skriftlig

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation O K T O B E R 2 0 1 0 E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation Anders Goul Nielsen, Vice President, Healthcare Systematic Niels

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Farmaceuter i Akutafdelingen på Hillerød hospital. Marianne Brøndum Jensen, cand.pharm.

Farmaceuter i Akutafdelingen på Hillerød hospital. Marianne Brøndum Jensen, cand.pharm. Farmaceuter i Akutafdelingen på Hillerød hospital Marianne Brøndum Jensen, cand.pharm. Projektets baggrund og rammer Region Hovedstaden bevilgede DKK 2,5 mio. til projektet i 2010 Projektstart i januar

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Tilsynsrapport 2013 16. december 2013 Sagsnr. 5-2211-175/1 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund Kommune: Tønder Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Telefon: 74929910 / 74929891 E-post:

Læs mere

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Danske undersøgelser om compliance Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Tre forskningsprojekter Tre forskningsprojekter Evidensrapport 9- Compliance og concordance

Læs mere

Maskinel dosisdispensering

Maskinel dosisdispensering Maskinel dosisdispensering - Hvad er fakta? Resultater fra projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Der har været debat om maskinel dosisdispensering siden ordningen blev indført i 2001. Mange

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen.

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen. Tilsynsrapport 2013 11. juli 2013 Sagsnr. J. nr. 5-2211-1202/1 Tullebølle Centret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63516590 E-post: pcl@langelandkommune.dk

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tilskudsregler Dosisdispensering Pille-pas Gamle recepter og UTH Ernærings recept Kaos af ernæringsdrikke m.m Afbryd Spørg Eksempler

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246 Den 13. august 2012 j.nr. 5-2211-376/1/MAT Tilsynsrapport 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Utilsigtede hændelser i sektorovergange

Utilsigtede hændelser i sektorovergange Utilsigtede hændelser i sektorovergange Eksempler, april 2010 Eksemplerne er baseret på virkelige hændelser, der her fremlægges som resumeer og i redigeret form. Uagtet, at der er tale om borgere, beboere,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Tilsynsrapport 2013 4. november 2013 Sagsnr. 5-2211-551/1 RIBERHUS PLEJEHJEM Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe Kommune: Esbjerg Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Telefon: 76 16 71 00 E-post: jyhe@esbjergkommune.dk

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Færdigpakket medicin klar til brug

Færdigpakket medicin klar til brug Dosispakket medicin Færdigpakket medicin klar til brug For at få den bedste virkning af din medicin er det vigtigt, at den tages i de mængder og på de tidspunkter, som er aftalt med din læge. Det opnår

Læs mere

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren Apotekerne møder hver dag de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Blandt de svageste mennesker i samfundet er der en højere forekomst af fysiske og psykiske sygdomme, og mange har oveni sociale og

Læs mere

Polyfarmaci. Mobilisering af patienternes egne ressourcer

Polyfarmaci. Mobilisering af patienternes egne ressourcer Polyfarmaci Mobilisering af patienternes egne ressourcer Medicingennemgangsprojekt i Region Sjælland 2011/2012 Polyfarmaci mobilisering af patienternes egne ressourcer Udgivet af: Region Sjælland, september

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Introduktiontil. Oplæg på Ålborg Universitet 15. Juni 2011 Kundechef Ivan Pedersen NSI

Introduktiontil. Oplæg på Ålborg Universitet 15. Juni 2011 Kundechef Ivan Pedersen NSI Introduktiontil FællesMedicinKort Oplæg på Ålborg Universitet 15. Juni 2011 Kundechef Ivan Pedersen NSI Et lilleeksperiment Brug2 minuttertilat noteredine bud på: Forskellene og lighederne mellem: 1. Kontoudtoget

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb.

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed og tilbyder metoder

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Modeller for medicingennemgang i den danske primære sundhedssektor

Modeller for medicingennemgang i den danske primære sundhedssektor Modeller for medicingennemgang i den danske primære sundhedssektor Version. Februar Milnersvej Hillerød Tel 8 Fax 8 www.pharmakon.dk Modeller for medicingennemgang i den danske primære sundhedssektor Version.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50 Tilsynsrapport 2013 21. november 2013 Sagsnr. 5-2211-178/1 Plejecentret Vesterbo Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø Kommune: Nordfyns Leder: Bodil Pedersen Telefon: 64 82 83 50 E-post: bpe@nordfynskommune.dk

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang.

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang. Tilsynsrapport 2013 29-07-2013 Sagsnr. 5-2211-1218/1 Rise Plejehjem Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Plejehjemsleder Ida Tang Telefon: 73766500 E-post: ita@aabenraa.dk og

Læs mere

Referat. Mødedeltagere:

Referat. Mødedeltagere: Referat Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: Torsdag d. 11. april 2013 Kl.: 13 14 Sted: Region Hovedstadens Apotek, Marielundvej 25, Herlev Mødelokale ved Administrationen Mødedeltagere: Vicedirektør

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16.

Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 20. december 2005 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-1339-119 Sagsbeh.: TBA Fil-navn: Dokument 4 Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Spørgsmål

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Bilagsrapport til. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Bilagsrapport til. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Bilagsrapport til Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg ISBN 87-90923-63-4 Forfattere Anne Lee Center for Anvendt

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Axelborg-høringen. Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger. Forslag og anbefalinger

Axelborg-høringen. Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger. Forslag og anbefalinger Axelborg-høringen Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger Forslag og anbefalinger Baggrund Lægeforeningen og Lægemiddelstyrelsen afholdt mandag den 15. september 2008 en fælles

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Regionens Farmakonomprojekt. - baggrund, beskrivelse og evaluering. Region Hovedstaden

Regionens Farmakonomprojekt. - baggrund, beskrivelse og evaluering. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Regionens Farmakonomprojekt Farmakonomprojekt 2014 - baggrund, beskrivelse og evaluering Afdeling for Sammenhængende Patientforløb Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Udgivere Afdeling

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere