Nyt fra PILLETRILLERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra PILLETRILLERNE"

Transkript

1 Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr Årgang 4 - September 2005 Nr Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Når det lykkes! Patientsikkerhed....Side 2 Methotrexate....Side 3 Mangler du et lægemiddel?....side 4 Medicinprofilen...Side 5 Polyfarmaci i Viborg Amt.Side 6 & 7 Patientsikkerhedsquiz...Bagsiden Endelig nogle gode nyheder! Mørk chokolade sænker blodtrykket Hjertelægerne opfordres ikke ligefrem til at udskrive recept på sygesikrings-støttet chokolade, men et pænt dagligt forbrug af mørk chokolade ser faktisk ud til at kunne hjælpe patienter, der har forhøjet blodtryk. Den nye viden stammer fra den amerikanske hjerteforenings tidsskrift Hypertension. Den gavnlige effekt skulle komme af den mørke chokolades høje indhold af flavonoider. Vinder fra sidst Kilde: Fredag formiddag, uge 29 Her er de rigtig svar til temanummer konkurrencen i sidst nummer af Delekærven: 1 Ja DDD 2 Allantoin 7 Vaginale kapsler 3 10 mg dråber 4 20 mg 9 Calcium og urinsyre 5 Vand-i-olie 10 Ja 6 Mindst Cholecystokinin Tillykke til: Inge Hove MMA, Viborg Sygehus kr kr I det sidste år har vi kørt kampagner med brugen af tyggegummi og læbepomade. Læbepomade på Sygehus Viborg Som figuren viser, er der kommet et stort fald i forbruget af læbepomade. Til patienternes læber har vi anbefalet vaselin i stedet for, hvorfor der er kommet en mindre stigning i forbrug af dette (ca kr.) i forhold til sidst år * Tyggegummi på Sygehus Viborg De sidste par år har vi brugt tyggegummi for ca kr. om året alene på Sygehus Viborg. Siden vores kampagne er forbruget faldet markant * * tallene for 2005 er ekstrapoleret ud fra de første to kvartaler Vi kan konstatere at disse kampagner har givet en besparelse på ca kr. om året! stk. 0

2 Patientsikkerhed Er der en forskel? Erfaringer indhentet fra både sygehusapotekets medicinservice-farmakonomer og indrapporterede utilsigtede hændelser viser, at der er en del forvirring omkring et bestemt antidepressivum, som bruges ofte både på sygehuset og i praksis. Kan du spotte, hvilket af disse præparater der ikke hører sammen med de andre? Akarin Citadur Cipramil Citalopram Citaham Cipralex Et af præparaterne er en kemisk isomer af de andre. Det vil sige, at præparatet ligner meget de andre, med hensyn til kemi og virkning. Doseringsæsker Der findes mange forskellige slags doseringsæsker. Doseringsæskerne på Sygehus Viborg og Sygehus Nord har som regel fire rum til at lægge medicinen i. Afhængig af afsnittets arbejdsgang er der variation i hvilke æsker bruges. Det kan give anledning til forvekslinger. Der er typisk to metoder, at placere medicinen i doseringsæsker på: Metode 1 Rum 1: Morgen Metode 2 Rum 1: Frokost Rum 2: Frokost Rum 2: Aftensmad Rum 3: Aftensmad Rum 3: Nat Rum 4: Nat Disse doseringsæsker ligner meget hinanden. Vær derfor omhyggelig og konsekvent ved medicinophældning. Har du lagt tabletterne i de rigtige rum? Rum 4: Morgen Men problemet er, at præparaterne ikke er helt ens og de skal doseres forskelligt. Så hvilket præparat snakker vi om? Det handler om Cipralex. Cipralex (escitalopram), et relativt nyt præparat, er analog til alle de andre, som er synonyme præparater, der indeholder citalopram. Escitalopram består udelukkende af aktivt stof, mens citalopram er en blanding af aktivt og inaktivt stof (racemisk blanding jf. Delekærven nr. 11, side 3). Cipralex er derfor dobbelt så stærkt som de andre, og det betyder, at doserne som regel er mindre. Man kan derfor ikke give det ene som substitut for det andet. Forvekslinger er sket både ved ordination og administration af præparaterne. Det handler derfor om at tænke to gange, når man ser en patient i behandling med et af præparaterne. Hvad plejer patienten at få? Er det rigtige ordineret? Har patienten fået det rigtige? Du kan få mere at vide om præparaterne på side 674 i Lægemiddelkataloget 2004 eller ved at kontakte farmaceut Linda Jeffery på Langt de fleste doseringsæsker derhjemme følger metode 1 - hvor morgen medicin er i rum 1. Mange patienter på sygehusene administrerer selv deres medicin, efter at sygeplejersken har hældt den op. Det er en oplagt fejlkilde, hvis patientens medicin er hældt op efter metode 2. Det vil derfor være en god idé at standardisere doseringsæsker på afdelingerne og sygehusene, svarende til patienternes æsker derhjemme, altså metode

3 Patientsikkerhed Alvorlige medicineringsfejl med Methotrexate!! Methotrexate er et lægemiddel der bruges til bl.a. gigt, psoriasis og nogle form for cancer. Methotrexate gives som tabletter eller injektion, og i langt det fleste tilfælde gives methotrexate som en enkelt dosis én gang om ugen. Der har været flere tilfælde af medicineringsfejl med methotrexate både i Danmark og i udlandet. I de sidste ti år har der i England alene været 137 dokumenterede medicineringsfejl med methotrexate. Af disse var der 25 dødsfald og 26 sager med andre alvorlige konsekvenser. To tredjedel af disse fejl var på grund af daglig dosering af methotrexate i stedet for en ugentlig dosering. Disse fejl sker både i primær og sekundær sektoren. (kilde: The National Patient Safety Agency) Methotrexate ordination i EPJ I EPJ skal methotrexate ordineres som interval medicin. Gå ind i detail-billedet ved at dobbelt-klikke på ordinationslinien, eller ved at trykke på korrigér knappen. Marker interval medicin og ugedagen, som patienten er vant til at tage medicinen på. Ugedagen skal være angivet på medicinlisten, for at sygehusapoteket udleverer methotrexate til afdelingen. Kontakt farmaceut Linda Jeffery ( ), hvis du har spørgsmål til ordination eller brug af methotrexate. Det er meget vigtigt, at patienten er klar over hvilken dag methotrexate tages Patienten bør selv vælge en dag, der passer bedst ind i den normale rutine. Både den ordinerende læge og apoteket, der leverer methotrexate, bør sikre sig at patienten ved, hvornår medicinen tages -3- Klinisk farmaceut, Linda Jeffery Sygehusapotek Viborg

4 Mangler du et lægemiddel? Forestil dig scenariet du er sygeplejerske, som står med en ny indlagt patient og du mangler noget af patientens medicin. Det er 5 minutter efter den sidste person på sygehusapoteket er gået hjem typisk! Hvad gør du så? Du har tre muligheder: Vent indtil apoteket åbner igen ikke optimalt, specielt i weekenderne Lån fra en anden afdeling ved brug af find lægemiddel funktionen på intranettet Hent medicin i apotekets puljerum Find lægemiddel Find lægemiddel er dit første (og bedste) valg. Ved at gå ind på find lægemiddel kan du se hvilke præparater, der er i standardsortimenterne på alle afdelinger på sygehusene i Viborg Amt. Vejledning i find lægemiddel kan ses i Delekærven 12 (side 4 og 5), på sygehusapotekets hjemmeside og på Puljerummet Puljerummet (på Viborg Sygehus) er et lokale på sygehusapoteket, hvor afdelingernes fælles anbrudte medicin, der ikke er i brug, opbevares. Fra d. 1. september er det muligt for sygeplejerskerne at hente manglende medicin i den udstrækning, som puljerummet kan tilbyde det. Muligheden for at dække patientens behov for lægemidler uden for apotekets åbningstider vil hermed være større. Hvad kan jeg finde i puljerummet? Lægemidlerne i puljerummet er som regel præparater, der ikke normalt findes i standardsortimenter (dog kun doserede lægemidler f.eks. tabletter, kapsler og nogle suppositorier). I puljerummet findes der ikke infusionsvæsker, kopieringspligtig medicin (dvs. narko), flydende lægemidler, lægemidler der opbevares i køleskab, og lægemidler, der kræver særlig tilladelse. Der er ingen præcis oversigt over indholdet i puljerummet, da det er meget dynamisk. Derfor er der ingen garanti for dets indhold. Det indeholder dog som regel ca. 400 lægemidler, så det er værd at søge i, hvis man mangler et lægemiddel. Hvad gør jeg? I sygehusets reception kan du hente nøglen til puljerummet (mod kvittering), hvorpå der findes en nærmere vejledning om, hvor puljerummet er placeret. I puljerummet er der en guide til hvordan man finder det ønskede lægemiddel. Hvis det ønskede lægemiddel (der står i ATC orden) findes i puljerummet udfyldes den fremlagte liste med dato, afdelingens navn, dit navn og underskrift, og præparatnavn/styrke. Nøglen returneres til receptionen straks efter brug. Har du lyst til at smutte forbi sygehusapoteket i åbningstiden for at se puljerummet, kan du kontakte medicinservice farmakonomerne på kalder nr eller Vi giver gerne en kort rundvisning! Der er puljerum på Skive og Thisted Sygehuse. Kombinationspræparater til hypertension Når man foretager et 180 kursskifte i forhold til tidligere praksis, så kræver det en god forklaring! Der findes en lang række kombinationspræparater på markedet til brug ved forhøjet blodtryk. De indeholder typisk antihypertensiva i kombination med diuretika. Da indholdsstofferne i disse præparater hver for sig tit findes i afdelingens standardsortiment, har Sygehusapoteket hidtil anbefalet et skift til de enkelte komponenter mens patienten var indlagt. Det har vi gjort på baggrund af økonomi og forenkling af standardsortimenter men det gør vi ikke længere! Tidligere var kombinationspræparater oftest dyrere end to tabletter med hvert indholdsstof for sig. Men lægemiddelpriserne i Danmark er uransagelige og svinger mere end telefontaksterne. De nye tilskudsregler (april 2005) og flere patent udløb har været med til at reducere priserne på mange præparater. Nu er kombinationspræparaterne generelt ikke dyrere end de rene præparater, hverken på sygehuset eller når patienterne kommer hjem. I nogle tilfælde er det endda billigere. Kvalitet og patientsikkerhed Forenkling af sortimentet i medicinskabene er et vigtigt argument i diskussionen om kvalitetssikringen af medicinhåndteringen. Men på den anden side kan præparatskift give anledning til misforståelser ved indlæggelse og udskrivning. Vi vil derfor ikke længere anbefale substitution til rene stoffer af de hyppigt brugte kombinationspræparater f.eks. Cozaar Comp. Ca. en tredjedel af kombinationspræparaterne findes som synonymer. Her vil vi satser på ét af præparaterne efter samme princip, som kendes fra en del andre lægemiddelgrupper. Pas på ved ordination! Der er rig mulighed for forvekslingsfejl på grund at de mange navne, der ofte ligner hinanden. Skemaet over kombinationspræparater bliver opdateret og sendt ud til afdelingerne snart. -4-

5 Medicinprofilen Den personlige elektroniske medicinprofil (PEM) er en elektronisk oversigt over den medicin, som hver enkelt person har købt på recept på landets apoteker. Registrering i Medicinprofilen foregår automatisk. Lægemiddelstyrelsen er register- og dataansvarlig for Medicinprofilen, og den er udviklet på baggrund af Lægemiddelstyrelsens centrale tilskudsregister. Håndkøbsmedicin, naturmedicin, medicin udleveret fra sygehuset eller købte i udlandet kan endnu ikke ses i Medicinprofilen. Formålet med Medicinprofilen er at øge sikkerheden og kvaliteten af lægemiddelbehandlingen. Det er muligt for praktiserende læger, apoteker og personen selv at se oplysninger i Medicinprofilen. Umiddelbart skulle man tro, at den praktiserende læge har kendskab til patienternes aktuelle medicin. Undersøgelser viser, at der er uoverensstemmelser i medicinlisterne hos over halvdelen af patienterne i almen praksis i forhold til den medicin, som patienten faktisk får. Det er oftest et problem hos ældre, der er i behandling med flere lægemidler, ofte desuden konsulterer speciallæger, og som tit også er i ambulant behandling. Medicinprofilen er endnu ikke klar til brug på sygehuse, og medicin anvendt under sygehusindlæggelse registreres endnu ikke. Kun hvis sygehuslægen ordinerer medicin, som indløses på recept bliver det registreret. På medicinsk modtageafsnit (MMA), Sygehus Viborg, har vi forsøgsvis haft adgang til Medicinprofilen, for at afprøve værdien af den under et projekt, der laves i forbindelse med patienternes indlæggelse. Ved at gennemgå Medicinprofilen er der hentet oplysninger, som ikke var indeholdt i den oprindelige medicinanamnese, hos 70% af patienterne. Da Medicinprofilen ikke indeholder alle oplysninger om patientens medicinering, kan den ikke stå alene. Men det er en klar fordel at kunne spørge mere målrettet til medicineringen, således at patienten kan svare af- eller bekræftende, frem for at patienten skal huske lægemiddelnavnene. Medicinprofilen viser historikken i medicinlisten, således at man kan se, hvad egen læge allerede har afprøvet eller seponeret. Medicinprofilen er koblet op på den nye nationale interaktionsdatabase. Det er meningen, at Medicinprofilen skal udbygges med andre sundhedsoplysninger f.eks. lægemiddel CAVE. Medicinprofilen bærer præg af at være udviklet til brug i primærsektoren, hvor især vagtlægerne bruger den. I Viborg Amt er 72% af de praktiserende læger nu tilmeldt. Det er endnu ikke muligt for læger på sygehuse at få adgang. Medicinprofilen ligger på og adgang sker efter oprettelse af en digital signatur. Man skal have samtykke fra patienterne for at komme ind i deres Medicinprofil. På kan du læse mere om brugen og sikkerhed. Der er også et test program, hvor du kan se systemets forskellige muligheder. Brugen af Medicinprofilen fortsætter på MMA som forsøg. Har afdelinger brug for at se en patients medicinliste kan MMA s farmaceut Michael Due kontaktes på kalder 2224 eller på lokal Billedet viser en oversigt over den medicin patienten har købt -5-

6 Polyfarmaci projekt i Viborg Amt Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fokus på rationel lægemiddelanvendelse, herunder polyfarmaci. Polyfarmaci er indtagelse af mere end ét lægemiddel daglig men mange definerer det som mere end tre til fem lægemidler. Manglende overblik kan blandt andet forklares ved, at flere ældre ofte er i behandling af flere læger (vagtlæger eller sygehuslæger mv.). Den personlige elektroniske medicinprofil (PEM) kan måske være et relevant værktøj til at give lægerne overblikket (se side 5). Pilotprojekt Der blev foretaget et polyfarmaci pilotprojekt i almen praksis i Viborg Amt (marts, april og maj 2005). Begrebet er meget omtalt og hyppigst med negative toner. Polyfarmaci kan være: Hensigtsmæssig en kombination af flere lægemidler for at opnå en optimal behandling for patienten (også kendt som cofarmaci). F.eks. behandling af type II diabetes eller hypertension. Uhensigtsmæssig en kombination af flere lægemidler der ikke giver en optimal behandling for patienten. Det koster penge for både patienten og samfundet, og kan resultere i en større risiko for bivirkninger, interaktioner, overmedicinering og manglende compliance. Compliance betyder efterlevelse af en medicinsk behandling. Det er vist, at der hos patienter, der tager fire eller flere lægemidler, er dobbelt så mange tilfælde af non-compliance, end hos patienter, der kun får 1-2 lægemidler. Antallet af doseringer i døgnet er også en vigtig risikofaktor flere end to doseringer giver dårligere compliance end en enkelt dosering. Non-compliance kan indebære betydelige sundhedsmæssige og økonomiske tab. En landsdækkende undersøgelse lavet af Lægemiddelstyrelsen (2001) viste, at knap 65 % af medicinbrugere over 64 år fik flere end tre lægemidler, og er dermed udsat for polyfarmaci. Undersøgelsen viste også at 10-15% af de årige brugte flere end 10 forskellige lægemidler. Formålene med pilotprojektet var: at udvikle og afprøve værktøjer til systematisk medicingennemgang af polyfarmacipatienter i almen praksis at opnå erfaringer med omfanget af polyfarmaci og tidsforbruget i forbindelse med medicingennemgang Medicingennemgangen blev udført som en del af en medicinkonsultation. En grundig medicingennemgang består af: Forberedelse data vedrørende den enkelte patients ordinationer indsamles både via journalen og patientinterview. Medicingennemgang alle data vurderes med henblik på optimal og rationel lægemiddelbehandling. Det videre behandlingsforløb og mål aftales med patienten. Tid til opfølgning aftales. Opfølgning der følges op på igangsatte interventioner for at sikre fortsat optimal og rationel lægemiddelbehandling. I pilotprojekt perioden blev der afsat 20 min til forberedelse, samt 10 min til opfølgning, udover de sædvanlig konsultationer (to per patient). To lægepraksis indgik i projektet. Alle patienter, uanset alder og sygdom, der fik fem eller flere lægemidler, kunne indgå i projektet. Målet var at udføre 100 medicingennemgange. Det er ofte vanskeligt for den praktiserende læge at bevare overblikket over patientens medicin. En tværsnitsundersøgelse fra 2001 viste, at kun halvdelen af praktiserende læger havde et nøjagtigt kendskab til, hvad deres patienter fik af receptpligtig medicin. -6-

7 Resultater I alt fik 66 patienter en medicingennemgang. Patienterne (gennemsnitsalder 77 år) led af kroniske sygdomme, som hypertension, hjertesvigt, diabetes og astma/kol. Patienterne fik i gennemsnit 9 lægemidler. Hvert ottende lægemiddelordination viste sig at blive vurderet som uhensigtsmæssig, hvilket førte til stop af behandling, dosisændring eller nyordination. Dette resultat svarer til resultatet i en større lignende undersøgelse i Københavns Amt. Der blev vurderet 597 præparater. Efter medicingennemgang var antallet reduceret til 561, altså en 6% reduktion i antallet af lægemidler. Der blev udført 133 interventioner (2 pr. medicingennemgang). De fordelte sig på 33% dosisændringer, 30% seponeringer og 16% nyordinationer.der blev fundet compliance problemer og/eller uhensigtsmæssige ordinationer i over halvdelen af medicingennemgangene. Udgiften (honorar) til de 66 medicingennemgange udgjorde ca kr. Projektet opnåede en samlet besparelse på næsten kr. når udgiften til konsultationerne er trukket fra. Da der var foretaget 66 konsultationer, svarer det til en besparelse på ca. 450 kr. pr. patient pr. år. Der blev sendt 10 tilfældigt udvalgte medicingennemgangsskemaer til Klinisk Farmakologisk Center (KFC) i Århus, der yderligere vurderede indsatsen. Tilbagemeldingen fra KFC gav begge praksis en god sparring og stof til eftertanke. 66 patienter fik medicingennemgang Hver 8. ordination vurderet uhensigtsmæssig 6% reduktion i antal af ordinationer Forberedelse og konsultation 24 min. Opfølgning 15 min. Besparelse på ca. 450 kr. / patient / år Polyfarmaci kursus I efteråret holdes der et polyfarmaci kursus for praktiserende læger og klinikpersonale. En ny forsøgsaftale giver mulighed for at få honoreret systematisk medicingennemgang af polyfarmaci patienter fra den 1. oktober i år.. Deltagelse i dette kursus giver ret til at tage denne ydelse. Kurserne holdes fra kl på Man. 3. okt Hotel Pinenhus Tirs. 4. okt Naturgas Midt Nord, Viborg Vil du vide mere om kurset eller projektet kan du kontakte amtslig lægemiddelkonsulent Didi R Schrøder på Forberedelse og konsultation tog i gennemsnit 24 minutter, og opfølgningen 15 minutter. Specielt i start fasen tog det længere tid, men en vis rutine nedbragte senere tidsforbruget. Processen havde en afsmittende effekt på de øvrige konsultationer, hvor der automatisk var øget opmærksomhed på patientens medicinering. og på Sygehus Viborg Sygehusets intern efteruddannelse holder kursus i polyfarmaci onsdag d. 19. oktober Dagsorden kan ses i efteruddannelseskataloget eller på sygehusets intranet. Tilmelding til Erna Leth, Uddannelsessektion. Der var stor tilfredshed blandt lægerne med medicingennemgangene. De fik en systematisk metode til at få styr på og overblik over deres patienters medicin. Mange patienter gav spontant udtryk for en stor tilfredshed med medicingennemgangen. Erfaringer fra pilotprojektet viste, at det er svært at implementere processen og at få kolleger til at deltage. Det er vigtigt, at gryden blev holdt i kog hele tiden. De to forsøgspraksis var enige om, at det er en sekretæropgave, at opfange relevante patienter og det er vigtigt med en god guideline. -7-

8 Alt godt har en ende Patientsikkerhedsquiz De fleste svar til spørgsmålene findes i artiklerne om patientsikkerhed, (både i dette og tidligere numre af Delekærven) Det kan også godt være, du kender svarerne! Bupivacain kendes også som: A. Marcain B. Lidocain C. Xylocain Bupivacain 1/8 % er det samme som: A. 0,0125 mg/ml B. 2,5 mg/ml C. 1,25 mg/ml D. 0,25 mg/ml Hvilket af disse præparater er skiller sig ud? A. Cipramil B. Akarin C. Citadur D. Cipralex Er NovaRapid insulin det samme som Actrapid? A. Ja B. Nej Når man bruger vaselin hos patienter i ilt behandling, er der risiko for: A. Allergi B. Forbrænding C. Infektion Parenteral ernæring StruktoKabiven kan gives: A. Perifert B. Centralt C. Både perifert og centralt Methotrexate tages normalt: A. Én gang om dagen B. To gange om dagen C. Én gang om ugen D. To gange om ugen Er NovoMix 30 insulin det samme på Mixtard 30? A. Ja B. Nej Skriv bogstavet på svaret i boksene, og send eller fax evt. kopi til Sygehusapotek Viborg, att. Linda Jeffery, senest onsdag d. 30. september så får du mulighed for at vinde noget lækkert Navn. Afd Delekærvens redaktion: Sygehusfarmaceut Linda Jeffery tlf.nr Sygehusfarmaceut Tina Vestergaard tlf.nr Delekærven trykkes hos Born Grafisk Tryk ApS, Viborg

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

R o s k i l d e. "Bedst og billigst" Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen

R o s k i l d e. Bedst og billigst Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen R o s k i l d e A m t "Bedst og billigst" Medicinindsatsen i Roskilde Amt Sundhedsforvaltningen Forord Der er gjort mange forsøg fra politisk side på at styre de hastigt stigende medicinudgifter. Trods

Læs mere

Millionbesparelser på lægeordineret medicin

Millionbesparelser på lægeordineret medicin Millionbesparelser på lægeordineret medicin Problemstillingen Udgifterne til medicin har været stigende Mange forsøg er gjort fra politisk side for at styre de hastigt stigende medicinudgifter Vi skal

Læs mere

Bilag 7 Baggrund og scenarier

Bilag 7 Baggrund og scenarier Bilag 7 Baggrund og scenarier 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Det Ny Universitetshospital (DNU) i Aarhus har valgt Lægemidler klar til brug som koncept. Med henblik på at undersøge og sikre konceptets

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Har din medicin skiftet navn?

Har din medicin skiftet navn? Har din medicin skiftet navn? Substitution betyder erstatning for. På apoteket betyder substitution, at den samme medicin kan have forskellige navne og forskellige priser. I denne brochure kan du få en

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge Titel og reference 20.8 Afprøvning af samarbejdsmodeller ved medicingennemgang Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november 2006 Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

Angreb på medicinlister

Angreb på medicinlister Angreb på medicinlister Farmaceut Dorte Glintborg Institut for Rationel Farmakoterapi Type 2-diabetes = polyfarmaci Medisam projekt 2008: 10,1 (4-24) lægemidler per patient 67 år (47-84) 1 Medicingennemgang:

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi Organisation Kirsten Schæfer Uddannelseslæger maj 2010 2 Mål / arbejdsområder Følge udviklingen i lægemiddelforbruget Fremme rationel lægemiddelbehandling Terapeutisk Økonomisk Kirsten

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen

Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen 6 FARMACI 07 AUGUST 2014 Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen En aftale mellem Jernbane Allé Apotek i Vanløse og den lokale hjemmepleje har sikret medicingennemgang til knap 500 ældre. Samtidig har

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Projektforslag Modelprojekt for tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse

Læs mere

Patientsikkert sygehus

Patientsikkert sygehus Patientsikkert sygehus Hvordan kan man opnå og fastholde et højt complianceniveau Ved Karen Kaae Dodt Regionshospitalet Horsens I forbindelse med operation Life deltog vi bla. i medicin afstemningspakken

Læs mere

Patientkomplians Begreber og definitioner. 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev

Patientkomplians Begreber og definitioner. 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev Patientkomplians Begreber og definitioner 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev Mats Ugeskr Laeger 2008;170:1912-6 Hvilket ord skal vi bruge? Compliance

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland Hjælpeværktøjer af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland BASISLIStEN Basislisten.dk er Lægemiddelenhedens bud på et rationelt præparatvalg ved førstegangsordination indenfor de mest brugte terapiområder

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

Manual - medicinhåndtering

Manual - medicinhåndtering Vedledning i anvendelse og ibrugtagning af medicinhåndtering rev. 10.2012 Indhold side Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af løsning 2 Nødvendig oprettelse i kartoteker 2 Procedurer 2 Kørsler 3 Medicinkartotek

Læs mere

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland FMK som instrument til medicingennemgang Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland Emner Fælles Medicin Kort Begreber Kontinuitet Kommunikation Effekt versus Fortrolighed

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Baggrundsdokument. Udarbejdet af: Danmarks Apotekerforening Danske Regioner Kommunernes Landsforening Praktiserende Lægers Organisation

Baggrundsdokument. Udarbejdet af: Danmarks Apotekerforening Danske Regioner Kommunernes Landsforening Praktiserende Lægers Organisation Baggrundsdokument Udarbejdet af: Danmarks Apotekerforening Danske Regioner Kommunernes Landsforening Praktiserende Lægers Organisation September 2007 Samarbejde om det sikre medicinforløb Baggrundsdokument

Læs mere

Hensigtsmæssig polyfarmaci

Hensigtsmæssig polyfarmaci Hensigtsmæssig polyfarmaci En værktøjskasse Inspiration til systematisk medicingennemgang i almen praksis Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Indholdsfortegnelse Forord 4 Hvad er polyfarmaci?

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik Temadage November 2008 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Jyllandsposten: Forældre frygter for deres børns liv. JP

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem J.nr. 4-17-151/3 P nr. 1003253007 Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem Adresse: Helsingborggade 16, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Margit Lundager Dato for tilsynet: 9. juli 2008 Telefon:

Læs mere

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00 Hold S04S 1 Case: Type 2 diabetes Anna Nielsen er 68 år gammel, 162 cm høj og vejer 122 kg. Hun har i mange år haft problemer med forhøjet

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk

Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk Tør du seponere? Ethvert lægemiddel er kandidat til seponering.men hvorfor er det så svært? 24 praktiserende lægers adfærd undersøgt Enighed

Læs mere

Medicinhåndtering i sektorovergange

Medicinhåndtering i sektorovergange Medicinhåndtering i sektorovergange Temaeftermiddag for personale, der håndterer medicin i Vestklyngen og Hospitalsenheden Vest www.vest.rm.dk Dagens program 13-14 Velkommen Besøg af Else 14-14.20 Kaffe

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Klintholm Havn Centret Adresse: Sildemarken 2, 4791 Borre Kommune: Vordingborg Leder: Distriktsleder Helene Kvist Telefon: 55 36 32 36 E-post: helkvi@vordingborg.dk

Læs mere

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet:

Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet: Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet: Plejecentre September 2011 Tullebølle Humble Lindelse

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelophældning, ver. 4

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelophældning, ver. 4 Side 1 af 5 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Dato: 03.12.2011. I det nedenstående opsamles anbefalinger og forslag til initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. For det første inddrages det

Læs mere

informerer bostøtter til borgere, der bor for sig selv om projektet og forarbejdet til inklusion. Introducerer til Medicinpædagogik og dets værktøjer

informerer bostøtter til borgere, der bor for sig selv om projektet og forarbejdet til inklusion. Introducerer til Medicinpædagogik og dets værktøjer Borgere, der bor for (De gule felter er bostøttens opgaver) Opgave Hvem gør hvad hvornår Materiale Teknologi Information Nære Sundhedstilbud holder fællesmøde med kommunalt udpegede tovholdere Orienteringsbrev

Læs mere

Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015

Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015 Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015 Typiske risikofyldte medicineringshændelser med udgangspunkt i særlig farlige lægemidler udgangspunkt i særlig farlig situationer

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejeboligcenter Fælledgården Adresse: Drejøgade 3, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Centerchef Anne Birgitte Østergaard Telefon: 23 27 78 71 E-post: at1r@suf.kk.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Systematisk medicingennemgang i almen praksis

Systematisk medicingennemgang i almen praksis 161 Systematisk medicingennemgang i almen praksis Didi Schrøder Et polyfarmaciprojekt i Viborg Amt Systematisk medicingennemgang er en struktureret og kritisk undersøgelse af den samlede medicinering sammen

Læs mere

I det følgende gives der først en kort redegørelse tilsynene og derefter følger konklusionerne fra de enkelte tilsyn.

I det følgende gives der først en kort redegørelse tilsynene og derefter følger konklusionerne fra de enkelte tilsyn. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN Februar 2015 Tilsyn inden for ældreområdet i Lemvig Kommune i 2014. Det fremgår af Serviceloven, 151, at der årligt gennemføres mindst 2 tilsyn i hvert område: et tilsyn

Læs mere

Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg for ældre polyfarmacipatienter Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek

Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg for ældre polyfarmacipatienter Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg for ældre polyfarmacipatienter Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Projektforslag Modelprojekt for tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Medicinafstemning og elektroniske medicinsystemer. En minirapport om afdelingernes erfaringer og udfordringer

Medicinafstemning og elektroniske medicinsystemer. En minirapport om afdelingernes erfaringer og udfordringer Medicinafstemning og elektroniske medicinsystemer En minirapport om afdelingernes erfaringer og udfordringer Juni 2009 Medicinafstemning En minirapport om afdelingernes erfaringer og udfordringer Rapporten

Læs mere

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppe om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 15.06.2006 Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination;

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere