SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens"

Transkript

1 SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

2 Kort oversigt i V INT 1 Okt :15 Ma Ti On To Fr Lø Sø Opkald Kalender Kort oversigt 1 Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand ( s. 14) 3 Displaytaster ( s. 17) 4 Beskedtast ( s. 31) Adgang til opkalds- og beskedlister; blinker: ny besked eller nyt opkald 5 Afbryd-, tænd-/sluktast Afslut en samtale; afbryd en funktion; ét menuniveau tilbage (kort tryk); tilbage til standbytilstand (langt tryk); tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 6 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand); skift mellem store bogstaver, små bogstaver og cifre 7 Call-by-Call-listetast ( s. 26) Åbn Call-by-Call-listen 8 Ladestik 9 Mikrofon 10 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 11 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk); når der er oprettet forbindelse: Skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk); ved tekstindtastning: Åbn tabellen med specialtegn 12 Tast 1 Vælg telefonsvarer (på nettet) (langt tryk) 13 Opkaldstast Besvar opkald; åbn genkaldslisten (kort tryk); start opkald (langt tryk); 14 Håndfri funktion-tasten Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion; lyser: håndfri funktion er aktiveret; blinker: indgående opkald 15 Styretast ( s. 16) 16 Modtagestyrke ( s. 14) 1

3 Kort oversigt Displaysymboler Følgende symboler vises afhængigt af telefonens indstillinger og driftstilstand: Modtagestyrke ( s. 14) eller symbol for ØKO-tilstand ¼( s. 33) Bluetooth aktiveret ( s. 37) eller ô/ õ (Bluetooth-headset/dataenhed) tilsluttet Ringetone deaktiveret ( s. 41) Tastaturspærring aktiveret ( s. 19) Batteriet oplades ( s. 14) Batteriets opladningstilstand ( s. 14) i ò ó V Ã02 10 Ë09 n08 INT 1 ¼17:32 Okt :28 Ma Ti On To Fr Lø Sø Antal nye beskeder u i listen over mistede aftaler ( s. 34) u i SMS-listen (afhænger af basestationen) u i listen over mistede opkald ( s. 31) u på telefonsvareren (på nettet) ( s. 31) Håndsættets navn Aktuel måned og år ( s. 14) Vækkeur slået til med vækketidspunkt ( s. 35) Aktuelt klokkeslæt ( s. 14) Aftale angivet i kalenderen ( s. 33) Aktuel dag ( s. 14) Opkald Kalender Signalering af Eksternt opkald ( s. 24) Internt opkald ( s. 25) ØÙÚ ØãÚ Vækkeur ( s. 35) Ø¼Ú Aftale ( s. 33) / mærkedag ( s. 30) ØÜ 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kort oversigt Sikkerhedsanvisninger Sådan kommer du i gang Kontrollér pakkens indhold Opstilling af laderen Ibrugtagning af håndsættet Indstilling af dato og klokkeslæt Tilslutning af USB-datakabel Hvad vil du nu gøre? Betjening af telefonen Styretast Displaytaster Taster i tasteområdet Ret forkerte indtastninger Menustyring Sluk og tænd håndsættet Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen Menuoversigt Telefonere Eksterne opkald Afslutning af en samtale Besvarelse af opkald Håndfri funktion Slå lyden fra Interne opkald Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbog/Call-by-Call-liste Genkaldslisten Opkaldslister Åbn lister med beskedtasten Anvendelse af telefonsvareren på nettet Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet Visning af besked fra telefonsvareren på nettet ECO DECT Indstilling af en aftale (kalender) Visning af ikke-besvarede aftaler, mærkedage Indstilling af vækkeuret Brug af håndsættet som babyalarm

5 Indholdsfortegnelse Anvendelse af Bluetooth-enheder Indstilling af håndsættet Hurtig adgang til funktioner og numre Ændring af displaysproget Indstilling af displayet Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Ændring af ringetoner Mediesamling Aktivering/deaktivering af servicetoner Indstil dit eget forvalgsnummer Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Kundeservice (Customer Care) Spørgsmål og svar Godkendelser Producentens Garanti Miljø Bilag Pleje Kontakt med væske Tekniske data Skrivning og redigering af tekst Ekstrafunktioner via PC-interface Stikordsregister

6 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen. $ Anvend kun den medfølgende lader med strømforsyning. Brug kun de anbefalede, opladelige batterier ( s. 47), da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlig helbreds- og personskade. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks.en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Laderen må ikke placeres i badeværelser eller bruserum. Laderen er ikke beskyttet mod vandstænk ( s. 47). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f. eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af service, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. Bemærk: Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i visse lande. 5

7 Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Kontrollér pakkens indhold et Gigaset SL78H håndsæt, 2 et batteri, 3 et batterilåg, 4 en bælteclips, 5 en lader med strømforsyning, 6 en betjeningsvejledning, 7 USB-datakabel, 8 CD-ROM (driver til USB-datakabel). 6

8 Opstilling af laderen Sådan kommer du i gang Laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 til +45 C. Bemærkninger Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Udendørs er rækkevidden op til 300 m, indendørs er den op til 50 m. Rækkevidden reduceres ved aktiveret Eco-tilstand ( s. 33). Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer. Vær opmærksom på følgende: u Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater. u Beskyt din Gigaset mod væde, støv, aggressive væsker og dampe. 7

9 Sådan kommer du i gang Ibrugtagning af håndsættet Displayet og tastaturet er beskyttet af folie. Fjern beskyttelsesfolien! Isætning af batterier og lukning af dækslet Vigtigt Brug kun de af Gigaset Communications GmbH * anbefalede, opladelige batterier ( s. 47), da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlig helbreds- eller tingskade. F. eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Indsæt først batteriet øverst a. Tryk derefter batteriet nedad b, indtil det går i indgreb. b a Ret først batteridækslets fremspring på siden ind med hakkene på indersiden af kabinettet. Tryk derefter dækslet til, indtil det går i indgreb. 8

10 Sådan kommer du i gang Hvis du skal åbne batteridækslet igen for at tilslutte USB-datakablet eller skifte batteri: Tag bælteclipsen af (hvis den er monteret). Hold i fordybningen nederst på batteridækslet med en fingernegl, og træk dækslet opad. Hvis du skal skifte batteri, skal du holde i fordybningen i kabinettet med en fingernegl og trække batteriet opad. Fastgørelse/fjernelse af bælteclipsen På siden af håndsættet er der nogle hak, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen. Bælteclipsen sættes på ved at trykke den mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Bælteclipsen tages af ved at trykke kraftigt med højre tommefinger lidt til højre for midten på bælteclipsen, skubbe neglen på venstre hånds pegefinger ind mellem clip og kabinet og tage clipsen op og af. Sæt håndsættet i laderen Slut laderens strømforsyning til stikdåsen. Sæt håndsættet med displayet forrest i laderen. Lad håndsættet stå i laderen, så batteriet oplades. Bemærk: Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede lader. 9

11 Sådan kommer du i gang Tilmelding af håndsæt Et Gigaset SL78H håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer. Tilmelding af Gigaset SL78H Tilmeldingen af håndsættet skal påbegyndes på håndsættet og basestationen. Efter tilmeldingen skifter håndsættet automatisk til standbytilstand. Displayet viser håndsættets interne nummer,f.eks. INT 1. Ellers skal du gentage processen. På håndsættet Tilmeld Åbn indtastningsfeltet ved at trykke på tasten under displayvisningen Tilmeld. Tilmeld håndsæt Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 I displayet vises undermenuen Tilmeld håndsæt. Tryk nederst på styretasten for at vælge den ønskede basestation. Tilbage OK Bekræft tilmeldingen ved at trykke på tasten under displayvisningen OK. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste basestationens system- PIN-kode (standardindstilling: 0000) og trykke på OK. I displayet vises det, at der søges efter en basestation, der er klar til at blive tilmeldt. Bemærk: Hvis håndsættet allerede er tilmeldt en basestation, skal du starte tilmeldingen på følgende måde: v Ï Registrering Tilmeld håndsæt 10

12 På basestationen Sådan kommer du i gang Inden for 60 sek. skal du trykke længe (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen. Bemærk: Du kan læse, hvordan du afmelder håndsæt, i betjeningsvejledningen til din basestation. Første opladning og afladning af batterierne En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batteriet først har været fuldt opladet og afladet. Derfor skal håndsættet stå i laderen i seks timer. 6h Tag derefter håndsættet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batteriet er helt afladet. Bemærk: u Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batteriet er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. 11

13 Sådan kommer du i gang Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret og kalenderen. Tid Åbn indtastningsfeltet ved at trykke på tasten under displayvisningen Tid. (Hvis du allerede har indstillet dato og klokkeslæt, åbnes indtastningsfeltet via menuen s. 23.) Dato/tid Dato: Klokkeslæt: 00:00 I displayet vises undermenuen Dato/tid. Den aktive indtastningsposition blinker. Indtast dag, måned og år med 8 cifre ved hjælp af tastaturet, f. eks. 4Q2Q QN for Tilbage Gem Hvis du vil ændre indtastningsposition (hvis du f.eks. vil rette i en indtastning), skal du trykke til højre eller venstre på styretasten. Tryk nederst på styretasten for at gå til indtastningsfeltet for klokkeslæt. Dato/tid Indtast timer og minutter med 4cifre. f. eks. QM5 for kl. 07:15. Skift eventuelt indtastningsposition med styretasten. Dato: Klokkeslæt: 00:00 Tilbage Gem 12

14 Sådan kommer du i gang Tilbage Gem Gem indtastningerne ved at trykke på tasten under displayvisningen Gem. Dato/tid Gemt På displayet vises Gemt. Der høres en bekræftelsestone. Dato/tid Dato: Klokkeslæt: 07:15 Tilbage Gem Gå tilbage til standbytilstand ved at trykke på tasten under displayvisningen Tilbage. 13

15 Sådan kommer du i gang Display i standbytilstand Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel). Når tilmeldingen er gennemført, viser displayet: u modtagestyrken på radiokontakten mellem basestation og håndsæt: god til dårlig: Ð i Ñ Ò ingen modtagelse: blinker u batteriets opladningstilstand: y y { { (tom til helt opladet) y blinker rødt: Batteriet er næsten tomt xy x{ x{(oplader) i V INT 1 Okt :15 Ma Ti On To Fr Lø Sø Opkald Kalender Din telefon er nu klar til brug! Bemærk: u Symbolet for rækkevidde vises kun, når Eco-tilstand+ ( s. 33) ikke er aktiveret. u Visning af kalenderen i standbytilstand kan aktiveres og deaktiveres ( s. 33). Tilslutning af USB-datakabel Du kan tilslutte det medfølgende USB-datakabel på bagsiden af telefonen, hvis du vil forbinde telefonen med en PC ( s. 49). Tag bælteclipsen af (hvis den er monteret) ( s. 9). Tag batteridækslet af ( s. 9). Sæt USB-datakablet i USB-stikket

16 Hvad vil du nu gøre? Sådan kommer du i gang Når du har gjort din Gigaset klar til brug, vil du sikkert gerne tilpasse den til dine individuelle behov. Brug følgende vejviser til hurtigt at finde de vigtigste emner. Hvis du endnu ikke er fortrolig med betjening af menustyrede apparater, såsom andre Gigaset-telefoner, skal du først læse afsnittet Betjening af telefonen s. 16. Oplysninger om finder du her. Indstilling af ringetonemelodi og lydstyrke s. 41 Indstilling af lydstyrken i røret s. 41 Indstilling af Eco-tilstand / Eco-tilstand+ s. 33 Overførsel af telefonbogsopslag fra eksisterende Gigaset-håndsæt til andre håndsæt g g g g g g s. 28 Anvendelse af Bluetooth-enheder s. 37 Forbindelse af telefonen til en PC s. 49 Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( s. 44), eller du kan kontakte vores kundeservice ( s. 44). 15

17 Betjening af telefonen Betjening af telefonen Styretast I det følgende er den side på styretasten (øverst, nederst, til højre, til venstre), som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f. eks. v for tryk på højre side af styretasten eller w for tryk midt på styretasten. Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbner telefonbogen. v Åbn hovedmenuen. u Åbn listen med håndsæt. t Åbner menuen til indstilling af samtalelydstyrke ( s. 41) på håndsættet. I hovedmenuen, i undermenuer og på lister t / s Bladrer linje for linje op/ned. I indtastningsfelter Med styretasten bevæger du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til venstre u. Hvis du trykker længe på v eller u, bevæger markøren sig frem ord for ord Under en ekstern samtale s Åbner telefonbogen. u Starter en intern forespørgsel. t Indstiller talelydstyrken for henholdsvis brug af håndsættet og håndfri funktion. Funktioner ved klik midt på styretasten Tasten har forskellige funktioner afhængigt af betjeningssituationen. u I standbytilstand åbnes hovedmenuen. u I undermenuer samt valg- og indtastningsfelter overtager tasten funktionen for displaytasterne OK, Ja, Gem eller Ændr. Bemærk: I denne anledning vises betjeningen via højre styretast og displaytasterne. Du kan dog også bruge styretasten som beskrevet. 16

18 Betjening af telefonen Displaytaster Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: Tilbage Gem Displaytasternes aktuelle funktioner. Displaytaster Nogle af de vigtige displaytaster: Mulighed Åbner en situationsafhængig menu. OK Bekræfter valget. Û Slettetast: Sletning tegn for tegn eller ord for ord fra højre mod venstre. Tilbage Går ét menuniveau tilbage, eller afbryder processen. Gem Gemmer indtastningen. Þ Åbner genkaldslisten. Taster i tasteområdet c / Q / * osv. Tryk på den afbildede tast på håndsættet. ~ Indtast tal eller bogstaver. Ret forkerte indtastninger Forkerte tegn i indtastningsfelterne rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter: u sletning af tegnet til venstre for markøren med displaytasten Ñ, (tryk længe på tasten for at slette ordet til venstre for markøren) u indsætte tegn til venstre for markøren, u overskrive det markerede (blinkende) tegn, f.eks. ved indstilling af klokkeslæt og dato. 17

19 Betjening af telefonen Menustyring Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Hovedmenu (første menuniveau) Tryk til højre på styretasten v, når håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises med symboler i displayet. Den valgte funktion vises med en orangefarvet cirkel rundt om symbolet, og det tilhørende navn vises på øverste linje i displayet. Aktivér en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Navigér til den ønskede funktion med styretasten p, og tryk på displaytasten OK. Hvis du trykker kort på displaytasten Tilbage eller afbrydtasten a, går du tilbage til standbytilstand. Indstillinger Ç ò É Ê Ë Ì Í Î Ï Tilbage OK Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister (se eksempel til højre). Aktivering af en funktion: Gå til den ønskede funktion med styretasten q, og tryk på OK. Når du trykker kort på displaytasten Tilbage eller afbrydtasten a, går du til det forrige menuniveau eller afbryder processen. Indstillinger Dato/tid Lydindstilling Skærm Sprog Registrering Telefoni Tilbage Tilbage til standbytilstand Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde: Tryk længe på afbrydtasten a. Eller: Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standbytilstand. Indstillinger, som du ikke har bekræftet ved at trykke på displaytasterne OK, Ja, Gem eller Ændr, annulleres. Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s. 14. OK 18

20 Betjening af telefonen Sluk og tænd håndsættet a Sluk håndsættet ved at trykke længe på afbrydtasten (bekræftelsestone) i standbytilstand. Tryk længe på afbrydtasten for at tænde håndsættet igen. Bemærk: Når du tænder telefonen, ser du en animation med ursymbolet i et parsekunder. Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Tastaturspærringen forhindrer, at du trykker på telefonens taster ved et uheld. # Aktivér eller deaktivér tastaturspærringen ved at trykke længe på firkanttasten i standbytilstand. Du hører en bekræftelsestone. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises symbolet i displayet, og ved tryk på en tast vises en meddelelse. Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen. 19

21 Betjening af telefonen Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen De trin, du skal udføre, vises i en forkortet form. Eksempel: Visningen: v Indstillinger Telefoni Autosvar (³ =til) betyder: Tryk til højre på styretasten v for at åbne hovedmenuen. Indstillinger Ç ò É Ê Ë Ì Tryk til højre, venstre, nederst eller øverst på styretasten p, indtil undermenuen Indstillinger er valgt. Í Î Ï Tilbage OK Bekræft valget ved at trykke på displaytasten OK. Indstillinger Dato/tid Lydindstilling Skærm Sprog Registrering Telefoni Tryk nederst på styretasten s, indtil menupunktet Telefoni fremhæves i displayet. Tilbage OK Bekræft valget ved at trykke på displaytasten OK. 20

22 Betjening af telefonen Telefoni Autosvar Områdekode Aktivér Int Præfiks Område-nr. Funktionen Autosvar er allerede valgt. Tilbage Ændr Tryk på displaytasten Ændr for at aktivere eller deaktivere funktionen. Telefoni Autosvar ³ Områdekode Aktivér Int Præfiks Område-nr. Ændringen træder straks i kraft og skal ikke bekræftes. Tilbage Ændr Tryk på tasten under displayvisningen Tilbage for at gå tilbage til det forrige menuniveau eller tryk længe på afbrydtasten a for at gå tilbage til standbytilstand. 21

23 Menuoversigt Menuoversigt Når telefonen er i standbytilstand, skal du trykke på v(åbn hovedmenuen): Ç Nettjenester (menuen afhænger af basestationen) ò Bluetooth Aktivering s. 37 Søger headset s. 37 Søger dataenhed s. 37 Kendte enheder s. 38 Egen enhed s. 39 É Tilføj funktion Babyalarm s. 35 Ressourceindeks Screensaver Billede-CLIP s. 42 s. 42 Lyd s. 42 Ledig hukommelse s. 43 Ê Opkaldslister s. 30 Ë Tekstmeddel. (menuen afhænger af basestationen) Ì Telefonsvarer (menuen afhænger af basestationen) Í Organizer Kalender s. 33 Vækkeur s. 35 Mistede alarmer s. 34 Î Telefonbog s

24 Menuoversigt Ï Indstillinger Dato/tid s. 12 Lydindstilling Samtalelydstyrke s. 41 Til ekst. opk. s. 41 Servicetoner s. 43 Musik på hold (afhænger af basestationen) Skærm Screensaver s. 40 Sprog s. 40 Stor skrift s. 40 Belysning s. 40 Registrering s. 10 (undermenuen afhænger af basestationen) Telefoni System (undermenuen afhænger af basestationen) (undermenuen afhænger af basestationen) Nulstil s. 43 (undermenuen afhænger af basestationen) 23

25 Telefonere Telefonere Eksterne opkald Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Eller: c~ Tryk længe på opkaldstasten c, og indtast derefter nummeret. Opkaldet afbrydes med afbrydtasten a. Under samtalen vises samtalens varighed. Bemærk: Opkald med telefonbogen, Call-by- Call-listen (s. 1, s. 26) eller opkalds- og genkaldslisten (s. 30/s. 30) sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre og forvalgsnumre til netudbydere ("Call-by-Call-numre"). Fortsættelse af samtalen på Bluetoothheadsettet Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetoothheadsettet og håndsættet ( s. 37). Tryk i stedet på headsettets opkaldstast det kan tage op til 5 sekunder at oprette forbindelse til håndsættet. Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headset. Afslutning af en samtale a Tryk på afbrydtasten. Besvarelse af opkald Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved, at håndfri funktion-tasten d blinker. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på håndfri funktiontasten d. Hvis håndsættet står i laderen, og funktionen Autosvar er aktiveret ( s. 40), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af laderen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten Ring fra. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Besvar opkald på Bluetooth-headsettet Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetoothheadsettet og håndsættet ( s. 37). Tryk først på opkaldstasten, når selve håndsættet ringer (det kan tage op til 5 sekunder). Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headset. 24

26 Telefonere Håndfri funktion Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen. Aktivering/deaktivering af håndfri funktion Aktivering under indtastning af nummer ~d Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten. Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det. Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion d Tryk på håndfri funktiontasten. Under en samtale aktiveres eller deaktiveres den håndfri funktion. Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale: Hold håndfri funktion-tasten d nede, når du gør dette. Hvis håndfri funktion-tasten d ikke lyser, skal du trykke på tasten igen. Ændring af lydstyrken, s. 41. Slå lyden fra Håndsættets mikrofon kan slås fra under en ekstern samtale. Mikro. fra Tryk på displaytasten for at slå lyden fra i håndsættet. På displayet vises Mikrofon slået fra. Mikro. til Tryk på displaytasten for at slå lyden til igen. Interne opkald Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis. Opkald til et bestemt håndsæt u Start et internt opkald. ~ Indtast håndsættets nummer. Eller: u Start et internt opkald. s Vælg håndsæt. c Tryk på opkaldstasten. Opkald til alle håndsæt på én gang ( opkald til alle ) u Start et internt opkald. * Tryk på stjernetasten eller Til alle vælges, og der trykkes på c opkaldstasten. Der ringes op til alle håndsæt. Afslutning af samtale a Tryk på afbrydtasten. 25

27 Anvendelse af telefonbogen og lister Anvendelse af telefonbogen og lister Du kan vælge mellem: u Telefonbogen u Call-by-Call-listen, u Genopkaldslisten, u SMS-indbakke (afhænger af basestationen), u Opkaldslister, u Liste med mistede aftaler Du skal oprette telefonbogen og Call-by- Call-listen på det enkelte håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt ( s. 28). Telefonbog/Call-by-Call-liste I telefonbogen og Call-by-Call-listen kan du gemme i alt 500 opslag. Bemærk: Du kan tildele nummeret til en tast for at få hurtig adgang til et nummer fra telefonbogen eller Call-by-Call-listen (kortvalg) ( s. 39). Telefonbog I telefonbogen kan du gemme u op til tre numre og tilhørende for- og efternavne, u -adresse, u mærkedage med signalering, u VIP-ringetone med VIP-symbol, u CLIP-billeder. Du åbner telefonbogen i standbytilstand med tasten s eller via menuen ( s. 22). Opslagenes længde 3 numre: max. 32 cifre hver For- og efternavn: max. 16 tegn hver -adresse: max. 60 tegn Call-by-Call-listen I Call-by-Call-listen kan du gemme forvalgsnumre til netudbydere (såkaldte Call-by-Call-numr ). Åbn Call-by-Call-listen i standbytilstand med tasten C. Opslagenes længde Nummer: max. 32 cifre Navn: max. 16 tegn Lagring af et nummer i telefonbogen s Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Fornavn: / Efternavn: Indtast fornavn og/eller efternavn. Hvis der ikke indtastes et navn i nogen af felterne, gemmes telefonnummeret som efternavn og vises. (Du finder en vejledning til indtastning af tekst og specialtegn på s. 47.) Telefon: / Telefon (kontor): / Telefon (Mobil): Indtast et nummer i mindst ét af felterne. Opslagene markeres med et symbol foran, når du bladrer i telefonbogen: ä/ k/ l. Indtast en -adresse. Fødselsd.: Vælg Til eller Fra. Ved indstillingen Til: Indtast Fødselsd. (dato) og Fødselsd. (tidsp.), og vælg signaleringstype: Fødselsd. (alarm) s. 29. CLIP-melodi (VIP): Markér telefonbogsopslag som VIP (Very Important Person) ved at tildele dem en bestemt ringetone. Du kan genkende VIP-opkald på ringetonen. VIP-opslag markeres med symbolet Æ, når du bladrer i telefonbogen. Forudsætning: vis nummer. 26

28 Anvendelse af telefonbogen og lister Billede-CLIP: Vælg eventuelt et billede, som skal vises, når du modtager et opkald fra en person (se Mediesamling, s. 42). Forudsætning: Nummervisning (CLIP). Gem Tryk på displaytasten. Lagring af nummer i Call-by-Call-listen C Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Navn: Indtast navn. Nummer: Indtast nummer. Gem Tryk på displaytasten. Telefonbogsopslagenes rækkefølge Telefonbogsopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk ud fra efternavnet. Mellemrum og tal har første prioritet. Hvis kun fornavnet blev indtastet i telefonbogen, indsættes fornavnet i rækkefølgen i stedet for efternavnet. Sorteringsrækkefølgen er som følger: 1. Mellemrum 2. Cifre (0-9) 3. Bogstaver (alfabetisk) 4. Øvrige tegn Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, kan du indsætte et mellemrum eller et ciffer foran det første bogstav i efternavnet. Disse opslag vil så komme til at stå først i telefonbogen. Vælg et opslag i telefonbogen/call-by- Call-listen s / C Åbn telefonbogen eller Callby-Call-listen. Du har følgende muligheder: u Du kan bladre med s til opslaget, indtil det ønskede navn er valgt. u Du kan indtaste det første bogstav i navnet (max. 8) og eventuelt bladre til opslaget med s. Der søges efter efternavnet i telefonbogen. Hvis der ikke er angivet et efternavn, søges der efter fornavnet. Ring op via telefonbogen/call-by-calllisten s / C s (vælg opslag). c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Håndtering af opslag i telefonbogen/ Call-by-Call-listen Visning af opslag s / C s (vælg opslag). Info Tryk på displaytasten. Opslaget vises. Mulighed Tryk på displaytasten. Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer Hvis et gemt nummer skal ændres, suppleres eller gemmes som et nyt opslag, skal du trykke på Ó, når nummeret vises. Slet opslag Slet det valgte opslag. Kopiér opslag Til intern: send et individuelt opslag til et håndsæt ( s. 28). vcard via SMS: send et individuelt opslag i vcard-format via SMS (afhænger af basestationen). vcard via Bluetooth: send et individuelt opslag i vcard-format via Bluetooth. Redigér opslag s / C s (vælg opslag). Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. Foretag ændringerne, og gem dem. 27

29 Anvendelse af telefonbogen og lister Brug af yderligere funktioner s / C s (Vælg opslag) Mulighed (Åbn menu) Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer Redigér eller supplér et gemt nummer, og ring op med c eller gem det som et nyt opslag; dette gøres ved at trykke på Ó, når nummeret vises. Redigér opslag Redigér det valgte opslag. Slet opslag Slet det valgte opslag. Kopiér opslag Til intern: send et individuelt opslag til et håndsæt ( s. 28). vcard via SMS: send et individuelt opslag i vcard-format via SMS (afhænger af basestationen). vcard via Bluetooth: send et individuelt opslag i vcard-format via Bluetooth. Slet liste Slet alle opslag i telefonbogen eller Call-by-Call-listen. Kopiér liste Til intern: send hele listen til et håndsæt ( s. 28). vcard via Bluetooth: send hele listen i vcard-format via Bluetooth. Ledig hukommelse Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen og Call-by-Call-listen ( s. 26). Opkald ved hjælp af kortvalgstaster Tryk længe på den tilsvarende kortvalgstast ( s. 39). Sammenkædning af et Call-by-Callnummer med et telefonnummer Du kan indsætte et forvalgsnummer til en netudbyder foran nummeret ( sammenkædning ). C Åbn Call-by-Call-listen. s Vælg opslag (Call-by-Callnummer). Mulighed Tryk på displaytasten. Anvend nummer Vælg, og tryk på OK. ~ Indtast et nummer, eller vælg et nummer fra telefonbogen ( s. 29). c Tryk på opkaldstasten. Begge numre ringes op. Overførsel af telefonbogen/call-by- Call-listen til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s / C s (vælg opslag) Mulighed (åbn menuen) Kopiér opslag / Kopiér liste Til intern s Vælg modtagerhåndsættets interne nummer, og tryk på OK. Du kan overføre flere enkeltopslag efter hinanden ved at besvare forespørgslen Opslag kopieret. Kopiér andre opslag? med Ja. Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet. Du skal være opmærksom på følgende: u Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren. u Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhåndsættets hukommelse er fyldt op. u Indtastede mærkedage samt billeder og lyde sendes ikke. 28

30 Anvendelse af telefonbogen og lister Overfør telefonbogen som vcard med Bluetooth I Bluetooth-tilstand ( s. 37) kan du overføre telefonbogsopslag i vcard-format, f.eks. hvis du vil udveksle opslag med din mobiltelefon. s s (vælg opslag) Mulighed (åbn menuen) Kopiér opslag / Kopiér liste vcard via Bluetooth Listen med Godkendt enhed ( s. 38) vises. s Vælg enhed, og tryk på OK. Modtag vcard med Bluetooth Hvis en enhed sender et vcard fra listen Godkendt enhed ( s. 38) til dit håndsæt, sker dette automatisk. Du får en meddelelse om det på displayet. Hvis den enhed, der sender, ikke står på listen, bliver du bedt om at indtaste enhedens PIN-kode på displayet: ~ Indtast PIN-koden til den Bluetooth-enhed, der sender, og tryk på OK. Det overførte vcard står til rådighed som telefonbogsopslag. Kopiering af det viste nummer til telefonbogen Du kan kopiere numre til telefonbogen, som vises på en liste, f.eks. opkaldslisten eller genkaldslisten. Der vises et nummer: Mulighed Kopi til tlf.bog Supplér opslaget s. 26. Overfør nummeret eller adressen fra telefonbogen I nogle betjeningssituationer kan du åbne telefonbogen, f. eks. for at kopiere et telefonnummer eller en -adresse. Dit håndsæt må ikke være i standbytilstand. Afhængigt af betjeningssituationen åbnes telefonbogen med s eller Ó. q Vælg opslag ( s. 27). Gem en mærkedag i telefonbogen Du kan gemme en mærkedag for hvert nummer i telefonbogen, og du kan angive et tidspunkt for, hvornår påmindelsessignalet skal aktiveres på mærkedagen (standardindstilling: Fødselsd.: Fra). Mærkedage medtages automatisk i kalenderen ( s. 33). s s (vælg opslag) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.:. v Til vælges. Ændring af indtastninger på flere linjer: Fødselsd. (dato) Indtast dag/måned/år (8-cifret). Fødselsd. (tidsp.) Indtast klokkeslæt (4-cifret) for påmindelsessignalet. Fødselsd. (alarm) Vælg signaleringstype. Gem Tryk på displaytasten. Bemærk: Der kræves en tidsangivelse for et påmindelsessignal. Hvis du har valgt den optiske signalering, er tidsangivelsen ikke nødvendig, og den sættes automatisk til 00:00. Deaktivér mærkedag s s (vælg opslag) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.:. v Fra vælges. Gem Tryk på displaytasten. 29

31 Anvendelse af telefonbogen og lister Påmindelsessignal på en mærkedag I standbytilstand signaleres en påmindelse på håndsættets display ( s. 2) og med den valgte ringetone. Du kan: Fra Trykke på displaytasten for at bekræfte og afslutte påmindelsessignalet. Mens du ringer, signaleres en påmindelse én gang med en servicetone på håndsættet. Mærkedage, der ikke kvitteres, og som signaleres under en samtale, vises på listen Mistede alarmer ( s. 34). Genkaldslisten I genkaldslisten finder du de 20 sidste telefonnumre, der er blevet ringet til fra håndsættet (max. 32 cifre). Hvis et nummer står i telefonbogen eller i Call-by-Calllisten, vises det tilhørende navn. Manuelt genkald c s c Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten Info. Administration af opslagene i genkaldslisten c Tryk kort på tasten. s Vælg opslag. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge følgende funktioner med q: Kopi til tlf.bog Kopiér opslaget til telefonbogen (s. 26). Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 28) Slet opslag (som i telefonbogen, s. 28) Slet liste (som i telefonbogen, s. 28) Opkaldslister Forudsætning: nummervisning (CLIP). Afhængigt af basestationen gemmer telefonen forskellige opkaldstyper: u besvarede opkald u udgående opkald u mistede opkald Du kan få vist hver opkaldstype for sig eller en oversigt over alle opkald. De sidste 20 opkald vises. I standbytilstand åbnes opkaldslisterne med displaytasten Opkald eller via menuen: v Ê Listeopslag Nye beskeder står øverst. Eksempel på listeopslag: Alle opkald Frank , 15:40 š , 15: , 15:07 Info Mulighed u Listetypen (øverst) u Status for opslaget Fed skrift: nyt opslag u Nummer eller navn på den, der har ringet op u Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet, s. 12) u Opslagstype: besvarede opslag ( ) mistede opkald ( ) udgående opkald (š) Tryk på opkaldstasten c for at ringe tilbage til den valgte person. Tryk på displaytasten Mulighed for at vælge følgende funktioner: 30

32 Anvendelse af telefonbogen og lister Kopi til tlf.bog Nummeret kopieres til telefonbogen. Slet opslag Slet det valgte opslag. Slet liste Slet alle opslag. Når du har forladt opkaldslisten, tildeles alle opslag status som gammel, dvs. at de ikke vises med fed skrift, næste gang du åbner listen. Åbn lister med beskedtasten Du kan åbne følgende lister med beskedtasten f: u Telefonsvareren på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion, og telefonsvareren på nettet er indstillet til hurtigopkald ( s. 32) u SMS-indbakke (afhænger af basestationen) u Listen med mistede opkald u Listen med mistede aftaler ( s. 34) Så snart der kommer et nyt opslag til en liste, høres der en servicetone. Tasten f blinker (slukkes, når du trykker på tasten). I standbytilstand vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet: Symbol Ny besked à n... på telefonsvareren (på nettet)... på listen med mistede opkald... på listen Mistede alarmer Valg af lister Hvilke lister, der vises ved tryk på beskedtasten f, afhænger af, om der er nye beskeder eller ej. u Tasten f blinker ikke (ingen nye beskeder): Du kan se alle de lister, som indeholder beskeder, og listen for telefonsvareren på nettet. u Tasten f blinker (nye beskeder): Du kan se alle de lister, der indeholder nye beskeder. Hvis der kun er nye beskeder på én liste, åbnes den med det samme. Lister med nye beskeder står øverst og vises med fed skrift: Beskeder Opkald: (3) Mistede alarmer: (1) Tilbage OK Vælg en liste med q. Tryk på OK for at åbne listen. Antallet af nye opslag vises til højre ved siden af det pågældende symbol. i V Ã02 10 Ë09 n08 Bemærkninger: Hvis der er gemt opkald på telefonsvareren på nettet, modtager du en meddelelse, hvis dette er indstillet (se betjeningsvejledningen fra din netudbyder). 31

33 Anvendelse af telefonsvareren på nettet Anvendelse af telefonsvareren på nettet Telefonsvareren på nettet er din netudbyders telefonsvarer på nettet. Du kan først bruge telefonsvareren på nettet, når du har fået den aktiveret hos din netudbyder. Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet Med hurtigopkald kan du ringe direkte op til en telefonsvarer på nettet. Hurtigopkald til telefonsvareren på nettet er indstillet på forhånd. Du skal blot indtaste nummeret til telefonsvareren på nettet. Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet, og indtast telefonnummeret til telefonsvareren på nettet. For basestationer med telefonsvarer: v Ì Indstil tast 1 T-Netboks Vælg og tryk derefter på Vælg drücken (Ø = valgt). For basestationer uden telefonsvarer: v Ì T-Netboks Fortsæt med: ~ Indtast nummeret til telefonsvareren på nettet. Gem Tryk på displaytasten. Indstillingen af hurtigopkald gælder for alle håndsæt til Gigaset SL78H. Ring til telefonsvareren på nettet Langt tryk. Du får direkte forbindelse med telefonsvareren på nettet. d Tryk eventuelt på håndfri funktion-tasten d. Du hører beskeden fra telefonsvareren på nettet. Visning af besked fra telefonsvareren på nettet Hvis der kommer en besked til dig, ringer telefonsvareren på nettet dig op. På displayet vises nummeret til telefonsvareren på nettet, hvis du har aktiveret Vis nummer. Hvis du besvarer opkaldet, afspilles de nye beskeder. Hvis du ikke besvarer opkaldet, gemmes telefonnummeret til telefonsvareren på nettet på listen med ubesvarede opkald, og beskedtasten blinker ( s. 31). 32

34 ECO DECT ECO DECT Du er med til at beskytte miljøet med din Gigaset SL78H. Nedsat strømforbrug Din telefon bruger mindre strøm, fordi der benyttes en strømbesparende strømforsyning. Nedsat sendeeffekt (afhænger af basestationen) Sendeeffekten kan kun nedsættes, hvis basestationen understøtter denne funktion. Telefonens sendeeffekt reduceres automatisk afhængigt af afstanden mellem håndsættet og basestationen. Du kan reducere håndsættets og basestations sendeeffekt yderligere ved at bruge Eco-tilstand eller Eco-tilstand+. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til telefonen. Indstilling af en aftale (kalender) Du kan lade håndsættet minde dig om op til 30 aftaler. Mærkedage ( s. 29), der er indtastet i telefonbogen, medtages automatisk i kalenderen. Du kan indstille, om den grafiske kalender skal vises i standbytilstand eller ej. Dette gøres på følgende måde i displaytilstand: Kalender Mulighed Kalend. i ledigt disp. (³ =vis) Aktivér eller deaktivér funktionen ved at trykke på Ændr (³ =til). Gem aftalen Forudsætning: dato og klokkeslæt er indstillet ( s. 12). v Í Kalender Oktober 2008 Ma Ti On To Fr Lø Sø Tilbage Mulighed u Den aktuelle dag er markeret (med en orange ramme). u Dage, hvor der allerede er gemt aftaler, angives med orange. r/q Vælg den ønskede dag i den grafiske kalender. Den valgte dag er markeret med en orange ramme. Den aktuelle dag er markeret med en hvid ramme. w Tryk midt på styretasten. u Hvis der allerede er angivet aftaler, åbnes listen med dagens gemte aftaler. Åbn vinduet til indtastning af data med <Nyt opslag> OK. u Hvis der endnu ikke er angivet nogen aftaler, åbner du vinduet til indtastning af data for den nye aftale med det samme. Ændring af indtastninger på flere linjer: Aftale: Vælg Til eller Fra. Dato: Indtast dag/måned/år (8-cifret). Klokkeslæt: Indtast timer/minutter (4-cifret). 33

35 Indstilling af en aftale (kalender) Tekst: Indtast tekst (max. 16 tegn). Teksten vises på displayet som aftalenavn på listen og ved aftalesignalet. Hvis du ikke indtaster en tekst, vises kun dato og klokkeslæt for aftalen. Gem Tryk på displaytasten. Bemærk: Hvis du har gemt 30 aftaler, skal du først slette en eksisterende aftale for at kunne indtaste en ny. Signalering af aftaler og mærkedage En aftale signaleres med den valgte ringetonemelodi i 60 sek. i standbytilstand ( s. 41). På fødselsdage vises navnet, og ved aftaler vises den indtastede tekst med dato og klokkeslæt. ØÜ Meeting :38 Fra Du kan deaktivere aftalen eller besvare den (afhænger af basestationen): Fra Tryk på displaytasten for at deaktivere aftalesignalet. Eller (afhænger af basestationen): SMS Tryk på displaytasten for at besvare aftalesignalet med en SMS. Bemærk: Under et opkald signaleres en aftale kun med en kort tone. Håndtering af aftaler v Í Kalender Redigering af individuelle aftaler r/q Vælg en dag i den grafiske kalender, og tryk på styretasten w. (dage, hvor der allerede er gemt aftaler, er vist med orange i kalenderen). q Vælg en af dagens aftaler. Muligheder Åbn menuen Du har følgende muligheder: Info Tryk på displaytasten, og rediger eller bekræft indtastningen. Eller: Muligheder åbn menuen for at ændre, slette eller aktivere/deaktivere. Sletning af alle aftaler i kalenderen I månedsvisning: Mulighed Slet alle aftaler OK Besvar sikkerhedsforespørgslen med Ja. Alle aftaler slettes. Visning af ikke-besvarede aftaler, mærkedage Ikke-besvarede aftaler/mærkedage ( s. 29) gemmes i de følgende tilfælde på listen Mistede alarmer: u Du besvarer ikke en aftale/mærkedag. u Aftalen/mærkedagen blev signaleret under et opkald. u Håndsættet er slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag. Symbolet n og antallet af nye opslag vises i displayet. Det nyeste opslag står først på listen. Du åbner listen ved at trykke på beskedtasten f( s. 31) eller via menuen: v Í Mistede alarmer Vælg aftale/mærkedag. Oplysninger om aftalen/mærkedagen vises. En mistet aftale 34

36 Indstilling af vækkeuret vises med aftalenavn, og en mistet mærkedag vises med navn/fornavn. Desuden vises dato og klokkeslæt. Slet Slet aftale SMS Skriv en SMS-besked (afhænger af basestationen). Hvis der er gemt 10 opslag på listen, slettes det ældste opslag ved det næste aftaleopkald. Indstilling af vækkeuret Forudsætning: dato og klokkeslæt er indstillet ( s. 12). Aktivering/deaktivering og indstilling af vækkeur v Í Vækkeur Ændring af indtastninger på flere linjer: Aktivering: Vælg Til eller Fra. Klokkeslæt: Indtast klokkeslæt for vækningen (4-cifret). Periode: Vælg Daglig eller Man.-fre. Lydstyrke: Indstil lydstyrken (1-6). Melodi: Vælg melodi. Gem Tryk på displaytasten. Symbolet ¼ og vækketidspunktet vises i displayet. En vækning signaleres i displayet ( s. 2) og med den valgte ringetonemelodi. Vækkeuret ringer i 60 sek. Hvis du ikke trykker på en tast, gentages vækningen to gange med fem minutters mellemrum, hvorefter den deaktiveres. Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone. Deaktivér vækning/gentag efter pause (snooze) Forudsætning: der høres en vækning. Fra Tryk på displaytasten. Vækningen deaktiveres. eller Pause Tryk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt. Brug af håndsættet som babyalarm Hvis babyalarm-tilstanden er aktiveret, ringes der op til det gemte opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau nås. Du kan gemme et internt eller eksternt nummer som opkaldsnummer på håndsættet. Alle taster bortset fra displaytasten er deaktiveret på håndsættet. Et babyalarm-opkald til et eksternt nummer afbrydes efter ca. 90 sek. Et babyalarm-opkald til et internt nummer (håndsæt) afbrydes efter ca. 3 min. (afhænger af basestationen). Under et babyalarm-opkald er alle taster undtagen afbrydtasten spærret. Højttaleren i håndsættet er slået fra. I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald på håndsættet uden ringetone og vises kun på displayet. Displayet og tastaturet bliver ikke oplyst, og servicetonerne er også deaktiveret. Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes babyalarm-tilstanden, så længe samtalen varer, men funktionen er fortsat aktiveret. 35

37 Brug af håndsættet som babyalarm Babyalarm-tilstanden opretholdes også, hvis du slukker for håndsættet og tænder for det igen. Forsigtig! u Før brug af denne funktion skal du kontrollere, om den fungerer. Kontrollér f.eks. følsomheden. Kontrollér oprettelsen af forbindelsen ved viderestilling af babyalarmen til et eksternt nummer. u En aktiveret babyalarm reducerer håndsættets driftstid betydeligt. Sæt eventuelt håndsættet i laderen. På den måde sikrer du, at batteriet ikke aflades. u Afstanden mellem håndsættet og barnet skal være mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet. u Det nummer, som babyalarmen viderestilles til, må ikke være blokeret af en aktiveret telefonsvarer. Aktivering af babyalarm og indtastning af opkaldsnummer v É Babyalarm Ændring af indtastninger på flere linjer: Aktivering: Vælg Til for at aktivere funktionen. Alarm til: Vælg Internt eller Eksternt opk. Eksternt nummer: vælg et nummer fra telefonbogen (tryk på displaytasten ö), eller indtast det direkte. Internt nummer: tryk på displaytasten Ændr vælg håndsæt eller Til alle, når de skal ringes til alle tilmeldte håndsæt OK. Det eksterne eller interne opkaldsnummer vises i displayet. Følsomhed: Vælg følsomheden for støjniveauet (lav eller høj). Gem indstillingerne med Gem. Standbydisplayet ser således ud ved aktiveret babyalarm: i INT 1 V Okt :15 Á Fra Babyalarm aktiv Mulighed Ændring af det indstillede opkaldsnummer v É Babyalarm Indtast og gem nummeret som beskrevet under Aktivering af babyalarm og indtastning af opkaldsnummer ( s. 36). Afbryd/deaktivér babyalarmen Tryk på afbrydtasten a for at afbryde opkaldet under en babyalarm. Tryk på displaytasten Fra i standbytilstand for at deaktivere babyalarmtilstanden. Deaktivér babyalarmen fra en ekstern telefon Forudsætninger: Telefonen skal understøtte DTMF-signalering, og babyalarmen skal ringe op til et eksternt opkaldsnummer. Besvar det opkald, som er blevet aktiveret af babyalarmen, og tryk på tasten 9 ;. Når forbindelsen afbrydes, deaktiveres funktionen. Der kommer ikke flere opkald fra babyalarmen. De øvrige babyalarmindstillinger i håndsættet (f.eks. ingen ringetone) forbliver imidlertid aktiveret, indtil du trykker på displaytasten Fra på håndsættet. 36

38 Anvendelse af Bluetooth-enheder Hvis du vil aktivere babyalarmen igen med det samme nummer: Slå aktivering til igen, og gem med Gem ( s. 36). Anvendelse af Bluetoothenheder Dit Gigaset SL78H håndsæt kan via Bluetooth kommunikere trådløst med andre enheder, der også anvender denne teknik. Inden du kan bruge dine Bluetooth-enheder, skal du aktivere Bluetooth og derefter tilmelde enhederne på håndsættet. Du kan tilmelde 1 Bluetooth-headset på håndsættet. Desuden kan du tilmelde op til 5 dataenheder (PC, PDA), så du kan overføre og modtage telefonbogsopslag som vcard eller udveksle data med PC en ( s. 49). Ved andre anvendelser af telefonnumrene skal forvalgsnummeret (lande- og områdekode) være gemt i telefonen ( s. 43). En beskrivelse af, hvordan dine Bluetoothenheder anvendes, finder du i betjeningsvejledningen til de pågældende enheder. Bemærk: u Du kan anvende headset på håndsættet, som har headset- eller håndfri funktion-profil. Hvis begge profiler er til rådighed, kommunikeres der via håndfri funktion-profilen. u Oprettelse af forbindelse mellem håndsættet og et Bluetooth-headset kan tage op til 5 sekunder. Dette gælder både for besvarelse af opkald på headsettet, for overførsel til headsettet og for start af et opkald fra headsettet. Aktivering/deaktivering af Bluetoothfunktionen v ò Aktivering Ændr tryk på tasten for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionen (³ =aktiveret). I standbytilstand viser håndsættet den aktiverede Bluetooth-funktion med symbolet ò( s. 2). Tilmelding af Bluetooth-enheder Afstanden mellem det håndsæt, der er i Bluetooth-funktion, og den aktiverede Bluetooth-enhed (headset eller dataenhed) må max. være 10 m. Bemærk: u Hvis du tilmelder et headset, overskrives et eventuelt allerede tilmeldt headset. u Hvis du vil bruge et headset på dit håndsæt, og headsettet allerede er tilmeldt en anden enhed (f.eks. en mobiltelefon), skal du deaktivere denne forbindelse, inden du starter tilmeldingsproceduren på Gigaset. v ò Søger headset / Søger dataenhed Søgningen kan vare op til 30 sekunder. Når enheden er fundet, vises dens navn på displayet. Mulighed Tryk på displaytasten. Godkend enhed Vælg, og tryk på OK. 37

39 Anvendelse af Bluetooth-enheder ~ Indtast PIN-koden til den Bluetooth-enhed, der skal tilmeldes, og tryk på OK. Bemærk: u Angiv en vilkårlig PIN-kode for en dataenhed. Bekræft derefter PINkoden på dataenheden. u Angiv den forudindstillede PIN-kode for et headset (normalt: 0000). Oplysninger herom finder du i brugervejledningen til headsettet. Enheden føjes til listen over kendte enheder. Afbryd/gentag en igangværende søgning Afbryd søgningen: Annullér Tryk på displaytasten. Gentag evt. søgningen: Mulighed Tryk på displaytasten. Gentag søgning Vælg, og tryk på OK. Redigér listen over kendte enheder (enheder, der er tillid til) Åbn listen v ò Kendte enheder Ved siden af enhedernes navn i den viste liste vises et tilsvarende symbol: Symbol Betydning ô Bluetooth-headset õ Bluetooth-dataenhed Hvis der er forbindelse til en enhed, vises det pågældende symbol i den øverste linje på displayet i stedet for ò. Visning af opslag Åbn listen s (vælg opslag) Mulighed Tryk på displaytasten. Se opslag Vælg, og tryk på OK. Enhedens navn og adresse vises. Tilbage med OK. Afmelding af Bluetooth-enheder Åbn listen s (vælg opslag) Mulighed Tryk på displaytasten. Slet opslag Vælg, og tryk på OK. Bemærk: Hvis du afmelder en aktiveret Bluetooth-enhed, vil enheden måske forsøge at oprette forbindelse som ikke tilmeldt enhed. Omdøb en Bluetooth-enhed Åbn listen s (vælg opslag) Mulighed Tryk på displaytasten. Redigér navn Vælg, og tryk på OK. ~ Omdøb. Gem Tryk på displaytasten. Afvis/acceptér en ikke-tilmeldt Bluetooth-enhed Hvis en Bluetooth-enhed, som ikke er registreret på listen med kendte enheder, forsøger at oprette forbindelse til håndsættet, bliver du bedt om at indtaste Bluetooth-enhedens PIN-kode på displayet (Bonding). u Afvis Tilbage Tryk på displaytasten. u Acceptér ~ Indtast PIN-koden til den Bluetooth-enhed, der skal accepteres, og tryk på OK. Når du har accepteret enheden, kan du bruge den midlertidigt (dvs. så længe den befinder sig i modtageområdet, eller indtil du slukker for håndsættet), eller du kan medtage den på listen med kendte enheder. Medtag enheden på listen med kendte enheder efter indtastning af PIN-kode: Ja Tryk på displaytasten. Nej Tryk på displaytasten: anvend midlertidigt. 38

40 Indstilling af håndsættet Ændring af håndsættets Bluetoothnavn Du kan ændre håndsættes navn, som evt. skal vises på en anden Bluetooth-enhed. v ò Egen enhed Ændr Tryk på displaytasten ~ Omdøb. Gem Tryk på displaytasten Indstilling af håndsættet Håndsættet er indstillet på forhånd. Du kan ændre disse indstillinger enkeltvis. Hurtig adgang til funktioner og numre Du kan knytte et nummer eller en funktion til hver af taltasterne Q og 2 til O. Den venstre og højre displaytast er allerede tilknyttet en funktion. Du kan ændre tilknytningen ( s. 39). Med et tryk på tasten ringer du telefonnummeret op eller starter funktionen. Tilknytning af taltaster Forudsætning: taltasten er endnu ikke tilknyttet et nummer eller en funktion. Tryk længe på taltasten. Listen med de mulige tastetilknytninger åbnes. Du kan vælge mellem følgende: Hurtig opkald / Eks.adr. bog Tilknyt tasten til et nummer fra telefonbogen hhv. Call-by-Call-listen. Telefonbogen hhv. Call-by-Call-listen åbnes. Vælg opslag, og tryk på OK. Hvis du sletter eller redigerer opslaget i telefonbogen hhv. Call-by-Call-listen, påvirker det ikke tildelingen til tal- hhv. displaytasten. Babyalarm Tilknyt en tast til menuen til indstilling og aktivering af babyalarmen ( s. 35). Vækkeur Tilknyt tasten til menuen for indstilling og aktivering af vækkeuret ( s. 35). Kalender Åbn kalenderen/indtast en ny aftale. Bluetooth Tilknyt tasten til Bluetooth-menuen. Gentag opkald Visning af genopkaldslisten. Flere funktioner... Afhængigt af basestationen er flere tastetildelinger mulige. Start en funktion, ring et nummer op Mens håndsættet er i standbytilstand, skal du trykke længe på taltasten eller kort på displaytasten. Alt afhængigt af tastetildelingen: u Nummeret ringes direkte op. u Funktionens menu åbnes. Ændring af tilknytningen af en tast Displaytast Tryk længe på venstre eller højre displaytast. Listen med de mulige tastetilknytninger åbnes. Gå frem som beskrevet ved tilknytning af taltasterne ( s. 39). I den nederste displaylinje over displaytasten vises den valgte funktion hhv. navnet på telefonnummeret i telefonbogen hhv. Call-by-Call-listen (eventuelt forkortet). Taltast Tryk kort på taltasten. Ændr Tryk på displaytasten. Listen med de mulige tastetilknytninger vises. 39

41 Indstilling af håndsættet Gå frem som beskrevet ved den første tilknytning af tasten ( s. 39). Ændring af displaysproget Du kan få vist displayteksterne på forskellige sprog. v Ï Sprog Det aktuelle sprog er markeret med Ø. s Vælg sprog, og tryk på Vælg. Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår: v Ï s s s Tryk på tasterne i rækkefølge, og bekræft med OK. s Vælg det korrekte sprog, og tryk på højre displaytast. Indstilling af displayet Indstil screensaver standbytilstand kan du få vist et billede eller et Slideshow (alle billeder vises efter hinanden) fra mappen Screensaver Ressourceindeks ( s. 42) eller klokkeslættet som screensaver. Det erstatter visningen i standbytilstand. På den måde kan kalender, dato, klokkeslæt og navn skjules. Screensaveren vises ikke i visse situationer, f.eks. under en samtale, eller når håndsættet ikke er tilmeldt. Hvis der er aktiveret en screensaver, er menupunktet Screensaver markeret med μ. v Ï Skærm Screensaver Den aktuelle indstilling vises. Ændring af indtastninger på flere linjer: Aktivering: Vælg Til (screensaveren vises) eller Fra (ingen screensaver). Udvalg: Vælg screensaver eller Info Tryk på displaytasten. Den aktive screensaver vises. s Vælg screensaver, og tryk på OK. Gem Tryk på displaytasten. Hvis screensaveren dækker visningen, kan du trykke kort på a for at vise standbydisplayet. Indstilling af displaybelysning Du kan aktivere eller deaktivere displaybelysningen, alt afhængigt af om håndsættet står i laderen eller ej. Hvis belysningen er aktiveret, er displayet permanent halvt oplyst. v Ï Skærm Belysning Den aktuelle indstilling vises. Ændring af indtastninger på flere linjer: I lader Vælg Til eller Fra. Udendørs lader Vælg Til eller Fra. Bemærk: Ved indstillingen Til kan håndsættets standbytid blive reduceret betydeligt. Gem Tryk på displaytasten. Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Hvis du har aktiveret denne funktion, skal du bare tage håndsættet ud af basestationen eller laderen, når du bliver ringet op. Du behøver ikke at trykke på opkaldstasten c. v Ï Telefoni Autosvar Ændr Tryk på displaytasten (³= til). 40

42 Indstilling af håndsættet Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Der er fem indstillinger for lydstyrken ved håndfri funktion og i håndsættet. I standbytilstand: t Åbn menuen til indstilling af Samtalelydstyrke. r Indstilling af lydstyrken i håndsættet. s Gå til linje Højttaler. r Indstil lydstyrken for håndfri funktion. Gem Tryk eventuelt på displaytasten for at gemme indstillingen permanent. Indstilling af lydstyrken under en samtale: t Tryk på styretasten. r Vælg lydstyrke. Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, eller når du trykker på displaytasten Gem. Når t er tildelt en anden funktion, f.eks. ved skift mellem opkald: Mulighed Åbn menuen. Lydstyrke Vælg, og tryk på OK. Foretag indstillingerne (se ovenfor). Bemærk: Du kan også indstille samtalelydstyrken via menuen ( s. 23). Ændring af ringetoner u Lydstyrke: Du kan vælge mellem fem lydstyrker (1 5; f. eks. lydstyrke 3 = Š) og Crescendo -ringetone (6; lydstyrken øges med hvert ringesignal = ). u Ringetoner: Du kan vælge forskellige ringetoner, melodier eller en vilkårlig lyd fra mediesamlingen ( s. 42). Du kan indstille forskellige ringetoner for følgende funktioner: u Til ekst. opk.: for eksterne opkald u Til int. opk.: for interne opkald u Til aftaler: for indstillede aftaler ( s. 33) Indstil lydstyrken og melodien, så de afhænger af signaleringstypen. I standbytilstand: v Ï Lydindstilling Til ekst. opk. q Vælg indstilling, f. eks. Til ekst. opk., og tryk på OK. r Indstil lydstyrken (1-6). s Gå til den næste linje. r Vælg melodi. Gem Tryk på displaytasten for at gemme indstillingen. Yderligere for eksterne opkald: Efter valg af melodi kan du angive et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe, f. eks. om natten. Tidsstyring: Vælg Til eller Fra. Afbryd ringning fra: Indtast starttidspunktet med 4 cifre. Afbryd ringning til: Indtast sluttidspunktet med 4 cifre. Bemærk: Telefonen ringer også i dette tidsrum, hvis personer, som du har tildelt deres egen melodi i telefonbogen (VIP), ringer op. Deaktivering/aktivering af ringetone Inden du besvarer et opkald eller i standbytilstand kan du enten permanent eller kun for det aktuelle opkald deaktivere ringetonen på håndsættet. Du kan ikke aktivere ringetonen igen under en ekstern samtale. 41

43 Indstilling af håndsættet Permanent deaktivering af ringetonen * Tryk længe på stjernetasten. På displayet vises symbolet ó. Genaktivering af ringetone * Tryk længe på stjernetasten. Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald Ring fra Tryk på displaytasten. Aktivering/deaktivering af påmindelsestone I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone. Der høres så en kort tone ("Bip") i stedet for ringetonen. * Tryk længe på stjernetasten, og inden 3 sekunder: Bip Tryk på displaytasten. Nu signaleres et opkald med én kort påmindelsestone. På displayet fremkommer ñ. Mediesamling Håndsættets mediesamling administrerer lyde, som du kan bruge som ringetone, og billeder (CLIP-billeder og screensaver), som du kan bruge som opkaldsbilleder og screensaver. Forudsætning: Nummervisning (CLIP). Mediesamlingen kan administrere følgende medietyper: Lyd Ringetone Monofon Polyfon Importerede lyde Billede CLIP-billede Screensaver Format Standard Standard Standard WMA, MP3, WAV BMP, JPG, GIF 240 x 130 pixel 240 x 320 pixel Symbolet vises foran navnet i mediesamlingen. Der er forudindstillet forskellige mono- og polyfone lyde i håndsættet. Du kan afspille lydene og få vist billederne. Du kan downloade billeder og lyde fra en pc ( s. 49). Hvis der ikke er tilstrækkelig hukommelse, skal du slette et eller flere billeder eller en eller flere lyde. Afspilning af lyd/visning af CLIPbilleder v É Ressourceindeks Screensaver / Billede-CLIP / Lyd (vælg post) Billeder: Info Tryk på displaytasten. Det markerede billede vises. Vælg mellem billederne med tasten q. Hvis du har gemt et billede i et ugyldigt format, modtager du en fejlmeddelelse. Lyde: Den markerede lyd afspilles med det samme. Vælg mellem lydene med tasten q. Du kan indstille lydstyrken under afspilningen: Tryk på displaytasten Lydst.. r Indstil lydstyrke. Tryk på displaytasten Gem. Omdøbe eller slette billede eller lyd Du har valgt en post. Mulighed Åbn menuen. Hvis et billede eller en lyd ikke kan slettes, er disse valgmuligheder ikke tilgængelige. Du kan vælge mellem følgende funktioner: Slet opslag Den valgte post slettes. Redigér navn Rediger navnet (maks. 16 tegn), og tryk på Gem. Posten gemmes med det nye navn. 42

44 Indstilling af håndsættet Kontrollér hukommelsen Du kan få vist den ledige hukommelse til lyde og billeder. v É Ressourceindeks Ledig hukommelse Aktivering/deaktivering af servicetoner Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige aktiviteter og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere følgende servicetoner uafhængigt af hinanden: u Tastetryk: alle tastetryk bekræftes. u Kvitteringstoner: Bekræftelsestone (stigende tonesekvens): efter indtastning/indstilling, og når der modtages et nyt opslag i opkaldslisten Fejltone (faldende tonesekvens): ved indtastningsfejl Menusluttone: når du når til slutningen af en menu u Batteritone: batteriet skal oplades. I standbytilstand: v Ï Lydindstilling Servicetoner Ændring af indtastninger på flere linjer: Tasteklik: Vælg Til eller Fra. Bekræft: Vælg Til eller Fra. Batt lav: Til, Vælg Fra eller V.samta. Batteriadvarselstonen aktiveres/deaktiveres eller høres kun i samtaletilstand. Gem Tryk på displaytasten. Indstil dit eget forvalgsnummer Hvis du vil overføre telefonnumre (f. eks. i vcards), skal dit forvalgsnummer (områdenummer) være gemt i telefonen. Nogle af disse numre er allerede forindstillet. v Ï Telefoni Områdekode Kontrollér, om det (for-)indstillede forvalgsnummer er korrekt. Ændring af indtastninger på flere linjer: q Vælg/skift indtastningsfelt. r Navigér i indtastningsfeltet. Ñ Slet evt. et ciffer: tryk på displaytasten. ~ Indtast ciffer. Gem Tryk på displaytasten. Eksempel: Områdekode International kode: Lokal område kode: 0 - [ ] Û Gem Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer. Følgende indstillinger berøres ikke af nulstillingen u Tilmeldingen af håndsættet til basestationen u dato og klokkeslæt u opslag i kalenderen u opslag i telefonbogen, Call-by-Calllisten, opkaldslisterne samt indholdet i mediesamlingen v Ï Nulstil Nulstilling af håndsæt Ja Tryk på displaytasten. 43

45 Kundeservice (Customer Care) Kundeservice (Customer Care) Vi tilbyder hurtig og individuel rådgivning! Du kan altid få kontakt til vores onlinesupport via internettet, ligegyldigt hvor du er: Du kan få hjælp til vores produkter døgnet rundt. På internetadressen finder du en liste over ofte stillede spørgsmål og svar samt betjeningsvejledninger og eventuelle aktuelle softwareopdateringer til de forskellige produkter, som du frit kan downloade. Ofte stillede spørgsmål og svar findes også i appendikset til denne vejledning. Du kan få hurtig og effektiv hjælp hos vores servicecenter, hvis du skal have foretaget en reparation eller har en garantisag. Danmark Husk at have købsbeviset ved hånden. I lande, hvor vores produkt ikke forhandles gennem autoriserede forhandlere, kan vi desværre ikke tilbyde ombytning eller reparation. Spørgsmål og svar Hvis brugen af håndsættet giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte os via 24 timer i døgnet. I følgende tabel finder du desuden en liste med ofte forekommende problemer og mulige løsninger. Tilmeldings- eller tilslutningsproblemer med et Bluetooth-headset. Foretag nulstilling på Bluetooth-headsettet (se betjeningsvejledningen til dit headset). Slet tilmeldingsdataene på håndsættet ved at afmelde apparatet ( s. 38). Gentag tilmeldingsproceduren ( s. 37). Displayet viser ikke noget. 1. Håndsættet er ikke tændt. Tryk a længe på afbrydtasten. 2. Batteriet er tomt. Oplad eller udskift batteriet ( s. 8). På displayet blinker Ingen base. 1. Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. Basestationens rækkevidde er reduceret, fordi Eco-tilstand er aktiveret. Deaktivér Eco-tilstand ( s. 33) eller formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. 2. Basestationen er ikke tændt. Kontrollér basestationens strømforsyning. På displayet blinker Tilmeld håndsæt. 2. Håndsættet er endnu ikke tilmeldt basestation, eller det er blevet afmeldt. Tilmeld håndsæt ( s. 10). Håndsættet ringer ikke. Ringetonen er slået fra. Aktivér ringetonen ( s. 41). Din samtalepartner kan ikke høre dig. Du har trykket på displaytasten Mikro. fra. Lyden i håndsættet er slået fra. Slå mikrofonen til igen ( s. 25). 44

46 Kundeservice (Customer Care) Du hører en fejltone (faldende tonesekvens) ved indtastning. Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert. Gentag proceduren. Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen. Forbindelsestilslutnin Nogle displays kan indeholde pixels (billedpunkter), som bliver aktiveret eller deaktiveret. Da en pixel består af tre underpixels (rød, grøn og blå), kan der desuden forekomme en farveafvigelse i pixels. Dette er normalt og er således ikke et tegn på fejlfunktion. Godkendelser Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land. Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse: Bluetooth ò Qualified Design Identity Din Gigaset SL78H har følgende Bluetooth QD ID: B Producentens Garanti Slutbrugeren ydes en af forhandleren uafhængig fabriksgaranti på nedenstående vilkår: u Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti. u Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner. u Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien. u Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget. u Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications. u Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D Bocholt, Germany. 45

47 Miljø u u Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet. Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation. Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden. Miljø Vores miljøforbillede Vi har i Gigaset Communications GmbH et socialt ansvar og har forpligtet os til at skabe en bedre verden. Vore ideer, teknologier og handlinger kommer befolkningen, samfundet og miljøet til gode. Målet for vore globale aktiviteter er en vedvarende sikring af menneskers livsgrundlag. Vi vedkender os et produktansvar, der omfatter hele produktets levetid. Allerede ved planlægningen af produktet og processen tager vi dets påvirkning af miljøet med i betragtning. Dette omfatter både fremstilling, indkøb, salg, anvendelse, service og bortskaffelse. Få flere oplysninger om miljøvenlige produkter og aktiviteter på internettet på adressen Miljøledelsessystem Gigaset Communications GmbH er certificeret i henhold til de internationale standarder EN og ISO ISO (miljø): certificeret siden september 2007 via TüV Süd Management Service GmbH. ISO 9001 (kvalitet): certificeret siden via TüV Süd Management Service GmbH. Økologisk energiforbrug Anvendelse af ECO DECT ( s. 33) sparer energi og yder dermed et aktivt bidrag til beskyttelsen af miljøet. Bortskaffelse Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær i den forbindelse opmærksom på de lokale regler for bortskaffelse af affald, som du kan få hos kommunen eller i den butik, hvor du har købt produktet. Alt elektrisk- og elektronisk udstyr skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald på genbrugsstationer. Symbolet med et kryds over en affaldsspand på produktet betyder, at produktet er omfattet af EUdirektiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Dette er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. 46

48 Bilag Bilag Pleje Tør basestationen og håndsættet af med en fugtig klud (uden opløsningsmidler) eller en antistatisk klud. Brug aldrig en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet. Kontakt med væske Hvis håndsættet har været i kontakt med væske: 1. Sluk håndsættet, og fjern batteriet med det samme. 2. Lad væsken dryppe ud af håndsættet. 3. Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsættet ligge i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende). 4. Tænd først håndsættet igen, når det er tørt. Når håndsættet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen. Tekniske data Anbefalede batterier Teknologi: litium-ion (Li-ion) Spænding: 3,7 V Kapacitet: 830 mah Type: V30145-K1310-X444 Håndsættet leveres med et godkendt batteri. Der må kun anvendes et originalt batteri.! Da batteriudviklingen hele tiden skrider fremad, opdateres listen med anbefalede batterier i FAQ-området på Gigaset-kundeservicesiderne med jævne mellemrum: Driftstider/opladningstider for håndsættet Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Alle tider er maksimalangivelser og gælder ved slukket displaybelysning.) Standbytid Taletid Opladningstid ca. 200 timer (8 dage) ca. 15timer ca. 3,5 time Skrivning og redigering af tekst Når du skriver tekst, gælder der følgende regler: u Til hver tast mellem Q og O er der knyttet flere bogstaver og tegn. u Du kan styre markøren med uv ts. Hvis du trykker længe på u eller v, bevæger markøren sig frem ord for ord. u Tegn indsættes til venstre for markøren. u Tryk på stjernetasten * for at få vist tabellen med specialtegn. Vælg det ønskede tegn og tryk på displaytasten Indsæt for at sætte tegnet ind på markørens position. u Du kan tilføje tal ved at trykke længe på tasterne fra Q til O. u Tryk på displaytasten Ñ for at slette tegnet til venstre for markøren. Hvis du trykker længe på tasten, slettes ordet til venstre for markøren. u Ved indtastning i telefonbogen skrives det første bogstav i navnet automatisk med stort og resten med småt. 47

49 Bilag Hjælp til tekstindtastning, valg af store bogstaver, små bogstaver og tal Du skifter tekstindtastningstilstand ved at trykke gentagne gange på firkanttasten #. T9Abc Store bogstaver * med hjælp til tekstindtastning T9abc Små bogstaver med hjælp til tekstindtastning 123 Tal Abc Store bogstaver * abc Små bogstaver * 1. bogstav skrives med stort, alle følgende bogstaver med lille Den aktive tilstand vises nederst til højre i displayet. Navne (uden hjælp til tekstindtastning) I tilstanden "Abc", "abc" og "123" er hjælp til tekstindtastning ikke aktiv. Angiv de enkelte bogstaver/tegn ved at trykke på de tilsvarende taster. Det tegn, der er knyttet til tasten, vises i en valglinje nederst til venstre i displayet. Det valgte tegn er fremhævet. Tryk flere gange på tasten lige efter hinanden for at gå til de ønskede bogstaver/ tegn. Standardskrift 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 1) 2) 1 2 a b c 2 ä á à â ã ç 3 d e f 3 ë é è ê 4 g h i 4 ï í ì î 5 j k l 5 L m n o 6 ö ñ ó ò ô õ M p q r s 7 ß N t u v 8 ü ú ù û O w x y z 9 ÿ ý æ ø å Q.,?! 0 1) Mellemrum 2) Linjeskift Valg af store bogstaver, små bogstaver og tal Tryk kort på firkanttasten # for at komme fra Abc til 123, fra 123 til abc og fra abc til Abc (store bogstaver: 1. bogstav skrives med stort, alle yderligere bogstaver med lille). Tryk på firkanttasten #inden indtastningen af bogstaver. Du kan se på displayet, om du har valgt at skrive med store bogstaver, små bogstaver eller tal. SMS (med hjælp til tekstindtastning, afhænger af basestationen) Hjælp til tekstindtastning T9 hjælper dig med at skrive SMS-beskeder. Du skal vælge indtastningssproget. T9 er aktiv i tilstanden "T9Abc" og "T9abc" ( s. 47). Du kan angive hvert enkelt tegn i et ord ved at trykke én gang på de tilsvarende taster. Skriv hele ordet. T9 søger efter passende opslag i den interne ordbog. Hvis der mindst findes ét opslag, vises dette ord eller det første ord. Det foreslåede ord er markeret med en farve i tekstfeltet. SMS 602(1) Hej Anna T9 Abc < C Vælg ord Tryk gentagne gange på displaytasten Vælg ord for at gennemse alle eksisterende ord. 48

50 Ekstrafunktioner via PC-interface Bekræft det ønskede ord ved at trykke på u eller v eller ved at indtaste et specialtegn (f.eks. mellemrum, komma eller punktum). Hvis der ikke findes et ord i ordbogen, eller du ikke fandt det ønskede ord ved at gennemse alle ord, skifter markeringen i tekstfeltet til en tom tegnsekvens. Nederst til venstre i displayet vises meddelelsen "Stav ordet". SMS 601(1) Hej Stav ordet T9 Abc < C Mulighed Indtast i dette tilfælde ordet tegn for tegn ( s. 48), og bekræft indtastningen som beskrevet ovenfor. De almindelige regler for tekstfremstilling ( s. 47) gælder for indtastning af tal og specialtegn samt styring af markøren. Ekstrafunktioner via PC-interface Du kan tilslutte håndsættet til din PC via Bluetooth ( s. 37)eller via det medfølgende USB-datakabel. Hvis du vil bruge Bluetooth-forbindelsen, skal PC en være udstyret med en tilsvarende dongle. For at kunne kommunikere via USB-stikket skal du installere driver-softwaren på den medfølgende CD, inden du tilslutter USBdatakablet ( s. 14). Programmet Gigaset QuickSync skal være installeret på din PC (kan hentes gratis på for at håndsættet kan kommunikere med PC en. Bemærk: u Hvis Bluetooth er aktiveret, og det medfølgende USB-datakabel er tilsluttet stikket ( s. 14), deaktiveres Bluetooth automatisk. Hvis der er oprettet en Bluetoothtaleforbindelse, deaktiveres Bluetooth først, når den er afsluttet. Hvis der er oprettet en Bluetoothdataforbindelse, afhænger funktionsmåden af modparten. u Bluetooth aktiveres automatisk igen, når USB-datakablet trækkes ud. u Hvis Bluetooth er deaktiveret, og USB-datakablet sættes i, er det ikke muligt at aktivere Bluetooth. Overførsel af data Du kan: u Synkronisere telefonbogen i håndsættet med Outlook. u Overføre CLIP-billeder (.bmp) fra din pc til håndsættet. u Bruge billeder (.bmp) fra din pc som screensaver på håndsættet. u Overføre lyde (ringetoner) fra din pc til håndsættet. Under dataoverførslen mellem håndsættet og PC en viser displayet Dataoverførelse i gang. I denne periode er det ikke muligt at foretage indtastninger via tastaturet, og indgående opkald ignoreres. 49

51 Ekstrafunktioner via PC-interface Gennemførelse af firmwareopdatering Opret forbindelse mellem telefonen og PC en med det medfølgende USBdatakabel ( s. 14). Start programmet Gigaset QuickSync på PC en. Opret forbindelse til håndsættet. Via [Indstillinger] [Enhedsegenskaber] hentes fanen [Enhed] Klik på [Firmwareopdatering] Firmwareopdateringen startes. Dataene indlæses først fra opdateringsserveren på internettet. Varigheden afhænger af din internetforbindelses hastighed. Telefonens display deaktiveres, og beskedtasten f og håndfri funktion-tasten d blinker. Opdateringen kan vare op til 10 minutter (excl. download-tiden). Proceduren må ikke afbrydes, og USB-datakablet må ikke fjernes.telefonen genstarter automatisk, når opdateringen er færdig. Tryk samtidigt på tasterne 4 og L med pege- og langfinger, og hold dem nede. Sæt batteriet i igen. Slip tasterne 4 og L. Beskedtasten f og håndfri funktion-tasten d blinker skiftevis. Gennemfør firmwareopdateringen som beskrevet. Fremgangsmåde ved fejl Hvis opdateringen mislykkes, eller telefonen ikke fungerer korrekt efter opdateringen, gentages opdateringen på følgende måde: Afslut programmet "Gigaset QuickSync" på pc'en. Tag USB-datakablet ud af telefonen. Tag batteriet ud ( s. 9). Sæt batteriet i igen. Gennemfør firmwareopdateringen som beskrevet. Hvis opdateringen mislykkes flere gange, eller du ikke kan oprette forbindelse med pc'en, skal du gøre følgende: Afslut programmet "Gigaset QuickSync" på pc'en. Tag USB-datakablet ud af telefonen. Tag batteriet ud ( s. 9). 50

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET E45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere