Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: p.a. og andres sikkerhed afh nger ikke alene af din refleksparathed og smidighed, men også af dit kendskab til kµretµjet, af dets effektivitet og af dit kendskab til grundl ggende information om SIKKER KÆRSEL. Det tilrådes derfor at få et grundigt kendskab til kµretµjet, således at du bliver i stand til at kµre sikkert i trafikken. Fµrste udgave: marts 2004 Genoptryk: Symbolet angiver en potentiel fare, der kan resultere i alvorlige kvæstelser eller i dødsfald. FARE PAS PÅ Symbolet angiver en potentiel fare, der kan resultere i lette kvæstelser eller beskadigelse af køretøjet. Produceret og trykt af: DECA s.r.l. Via Risorgimento, 23/1 - Lugo (RA) - Italien Tel Fax på vegne af: aprilia s.p. a. via G. Galilei, Noale (VE) - Italy Tel (0) Fax (0) com VIGTIGT Ordet "VIGTIGT" er anvendt i denne instruktionsbog til angivelse af vigtige oplysninger eller instruktioner. 2 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 VIGTIGT Denne instruktionsbog skal betragtes som en del af kµretµjet og skal derfor altid fµlge dette også i tilf lde af videresalg. fordi, du valgte aprilia. Vi µnsker dig god kµrsel. Alle rettigheder forbeholdes i alle lande, hvad angår elektronisk lagring, reproduktion og total eller delvis tilpasning under alle former. I disse lande påhviler det kµretµjets bruger at gµre fµlgende: Rette henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler for at få udskiftet de påg ldende komponenter med komponenter, som er typegodkendte i det påg ldende land; Få udfµrt de nµdvendige regelm ssige kontroller. I denne brugsanvisning er de forskellige versioner m rket med fµlgende symboler: OPT ekstraudstyr VERSION: I UK A P SF B D F E GR NL CH DK J Italien Storbritannien Østrig Portugal Finland Belgien Tyskland Frankrig Spanien Grækenland Holland Schweiz Danmark Japan SGP SLO IL ROK MAL RCH HR AUS USA BR RSA NZ CDN Singapore Slovenien Israel Sydkorea Malaysia Chile Kroatien Australien USA Brasilien Sydafrika New Zealand Canada VIGTIGT Ved kµretµjets kµb fyldes det fµlgende skema med de identifikationsdata, der står på RESERVEDELEIDENTIFIKATIONS ETIKETTEN. Etiketten er limet på stellets venstre rµr, for at l se den skal man fjerne venstre inspektionslåg, s e s i d e. 5 0 ( D E M O NT E R I N G A F BAKSPEJLE).. Disse data identificerer: YEAR =fremstillingsår (Y,1,2,...); I.M.=modificeringsindeks (A,B,C,...); LANDEFORKORTELSE =godkendelsesland (I,UK,A,...). VIGTIGT I enkelte lande kr ver g ldende lovgivning overholdelse af normer vedrµrende forurening og stµj samt udfµrelse af regelm ssig kontrol af kµretµjet. og skal oplyses til den Officielle aprilia Forhandler ved kµb af reservedele eller specifikt tilbehµr til din kµretµjsmodel. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 3 INHOLD SIKKERHEDSMEDDELELSER... 2 TEKNISKE INFORMATIONER... 2 ADVARSLER-FORHOLDSREGLERGENERELLE FORSKRIFTER 2 INHOLD. 4 GRUNDLGGENDE SIKKERHEDSREGLER. 6 BEKLDNING TILBEHÆR...

3 ... 8 LAST HOVEDELEMENTERNES PLACERING PLACERING AF BETJENINGER / INSTRUMENTER INSTRUMENTER OG INDIKATORER INSTRUMENTER OG INDIKATORER TABEL OVER INSTRUMENTER OG INDIKATORER DE ENKELTE HOVEDBETJENINGER 15 BETJENINGER PÅ STYRETS VENSTRE SIDE. 15 BETJENINGER PÅ STYRETS HÆJRE SIDE. 16 TNDINGSKONTAKT STYRLÅS MEDFÆLGENDE HJLPEUDSTYR DIGITALUR/DATOVISER TASKEHANK.

4 18 VRKTÆJSST UDLÆSNING/BLOKERING AF SADEL. 19 BAGAGERUM ELSTIK HOVEDKOMPONENTER BRNDSTOF SMÆREMIDLER BREMSEVSKE - HENSTILLINGER.. 23 SKIVEBREMSER...

5 23 KONTROL 24 KÆLEVSKE 25 KONTROL OG PÅFYLDNING DK LYDDMPER/UDSTÆDNINGSLYDDMPER KRAV TIL BRUG AF KÆRETÆJET TABEL OVER INDLEDENDE KONTROL.. 29 START START OG KÆRSEL TILKÆRING...

6 STANDSNING PLACERING AF KÆRETÆJET PÅ STÆTTEBEN 35 RÅD MOD TYVERI.. 35 VEDLIGEHOLDELSE 36 SKEMA OVER PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE. 37 IDENTIFIKATIONSDATA EKSTRA HANDSKERUM KONTROL AF MOTOROLIENIVEAU OG PÅFYLDNING MOTOROLIESKIFT OG UDSKIFTNING AF OLIEFILTER.. 42 KONTROL OG PÅFYLDNING AF TRANSMISSIONSOLIENIVEAUET UDSKIFTNING AF TRANSMISSIONSOLIE LUFTFILTER...

7 KONTROL AF BREMSEBELGNINGER KONTROL AF STÆTTEBEN.. 47 KONTROL AF KONTAKTER EFTERSYN AF FOR- OG BAGHJULSOPHNG 47 JUSTERING AF BAGHJULSOPHNGET KONTROL AF STYRETÆJ KONTROL AF MOTORDREJNINGSPUNKTETS AKSE DEMONTERING AF HÆJRE OG VENSTRE INSPEKTIONSLÅG DEMONTERING AF BAKSPEJLE DEMONTERING AF FOR-MOTORHJELM 50 MONTERING AF VINDSKRM. 51 JUSTERING AF MINIMUM JUSTERING AF GASHÅNDTAG 52 TNDRÆR

8 BATTERI.. 54 LNGEVARENDE BATTERIINAKTIVITET DEMONTERING AF BATTERILÅG.. 55 KONTROL OG RENSNING AF TERMINALER OG KLEMMER DEMONTERING AF BATTERI KONTROL AF BATTERISYRESTANDEN BATTERIOPLADNING MONTERING AF BATTERI UDSKIFTNING AF SIKRINGER PLACERING AF SEKUNDRE SIKRINGER (FORHJELM). 57 PLACERING AF HOVEDSIKRINGER (BATTERIRUM)

9 .. 58 LODRET JUSTERING AF LYSKEGLE VANDRET JUSTERING AF LYSKEGLE PRER UDSKIFTNING AF FORRESTE BLINKLYSPRER UDSKIFTNING AF FORLYGTEPRER FJERNLYS/NRLYSPRER UDSKIFTNING AF POSITIONSLAMPEN UDSKIFTNING AF BAGLYSPRER UDSKIFTNING AF NUMMERPLADELYGTEPRE UDSKIFTNING AF HJELMBOXLAMPENSPRE TRANSPORT UDTÆMNING AF BRNDSTOFTANKEN. 63 RENGÆRING.. 64 PERIODER MED LNGEVARENDE INAKTIVITET...

10 TEKNISKE SPECIFIKATIONER TABEL OVER SMÆREMIDLER ELDIAGRAM - ATLANTIC SYMBOLFORKLARING FOR ELDIAGRAM ATLANTIC OFFICIELLE FORHANDLERE OG SERVICECENTRE Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 sikker kørsel GRUNDLGGENDE SIKKERHEDSREGLER For at fµre kµretµjet skal alle lovens krav opfyldes (kµrekort, minimumsalder, psykofysiske egnethed, forsikring, statsafgifter, indregistrering, nummerplade, osv.). Det tilrådes at få gradvist kendskab til kµretµjet ved at kµre i områder med mindre trafikt thed og/eller i private områder. Indtagelse af visse medicinske pr parater, alkohol og narkotiske eller bevidsthedsudvidende stoffer, forµger i betragtelig grad risikoen for ulykker. V r sikker på, at du befinder dig godt både psykisk og fysisk, og at du er klar til kµrsel med s rlig opm rksomhed på fysisk tr thed og dµsighed. De fleste ulykker skyldes manglende erfaring fra fµrerens side.

11 Lån ALDRIG kµretµjet ud til begyndere, og v r under alle omst ndigheder sikker på, at fµreren opfylder alle kµrselskrav. Overhold strengt alle vejskilte og nationale og lokale f rdselsregler. Undgå enhver form for pludselige bev gelser, hvilke kan v re farlige for dig selv og andre (for eksempel: stejle opbremsninger, overskridelse af fartgr nser, osv.) og v r opm rksom på vejbanens tilstand, synsvidde, osv.. Lad v re med at ramme forhindringer som kan beskadige kµretµjet eller få dig til at miste herrreaktionstiden ved nµdstilf lde kan blive forl nget. Store strµmliniebekl dninger og vindspejle, der er monteret på kµretµjet, kan skabe aerodynamiske kr fter, som kan forringe kµretµjets stabilitet under kµrslen. Dette g lder specielt ved hµje hastigheder. 8 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 Kontrollér, at tilbehµret er solidt fastgjort til kµretµjet og ikke udgµr nogen fare under kµrslen. Tilfµj eller ndr ikke elektrisk apparatur, som overskrider kµretµjets kapacitet, idet kµretµjet ellers kan stoppe pludseligt, eller der kan opstå farlig strµmsvigt i hornet eller lygterne. aprilia anbefaler brug af originalt tilbehµr (aprilia genuine accessories). LAST V r forsigtig og mådeholden ved placering af bagage. Bagagen skal placeres så t t som muligt ved kµretµjets tyngdepunkt og fordeles så j vnt som muligt på de to sider for at neds tte eventuelle balanceproblemer tfunktion ABS kontrollampe (Anti braking Kun for for-indstillede kµretµjer. Kontrollerer anti-blokeringssystemet. T ndes i tilf lde af fejlfunktion. system) ( ) Hvis lampen lyser, når motoren er startet, betyder det, at der er et problem i PAS PÅ anti-blokeringssystemet. Stands omgående motoren, hvis dette er tilfældet, og kontakt en Officiel aprilia Forhandler. Tyverisikringskontrollampe (immobilizer) ( ) Kontrollampe for motorolietryk ( Kun for for-indstillede kµretµjeri. Ved slukket motor blinker den som afskr kning mod tyveri. Den bekr fter, at tyverisikringssystemet er aktiveret. ) Den t ndes hver gang t ndingskontakten stilles på, og motoren ikke er startet, der ufdµres således funktionstest af lysdioden. Lysdioden skal slukke, når motoren er startet. Hvis kontrollampen tændes ved normal funktion af motoren, betyder det, at PAS PÅ motorolietrykket i kredsløbet er utilstrækkeligt. Stands omgående motoren, hvis dette er tilfældet, og kontakt en Officiel aprilia Forhandler.. ( Kontrollampe for nedslået støtteben Den t ndes, når sidestµttebenet er slået ned. Når sidestøttebenet er slået ned, lyser lampen, og køretøjet kan ikke startes. ) PAS PÅ Kontrollampe for højre blinklys ( ) Blinker, når signalet for sving til hµjre er i funktion. Kontrollampe for venstre blinklys Blinker, når signalet for sving til venstre er i funktion. ( ) ) ) ) ) T ndes med n rlysene. T ndes når forlygtens fjernlysp re er aktiveret, eller når fjernlysets blinken aktiveres (PASSING T ndes når der i br ndstoftanken er ca. 1,5 liter br ndstof tilbage Angiver br ndstofniveauet i br ndstoftanken. Når viseren når det rµde felt, er der cirka 1,5 liter br ndstof tilbage i tanken. Hvis dette er tilfældet, skal tanken fyldes hurtigst muligt, se side 21 (BRÆNDSTOF). ). Kontrollampe for nærlys ( Kontrollampe for fjernlys ( Reservebrændstoftank ( Brændstofniveauets indikator ( Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ Beskrivelse Kølevæsketemperaturindikator ( Funktion ) Angiver tiln rmelsesvist kµlev skens temperatur i motoren. Når viseren begynder at flytte sig fra "MIN" niveauet, er temperaturen tilstr kkelig til at kµretµjet kan kµre. Den normale driftstemperatur er i det midterste felt af skalaen. Går viseren op i det rµde felt, eller hvis kontrollampen lyser, skal motoren standse og kµlev skens niveau kontrolleres, se side 25 (KÆLEVSKE). Overstiges den tilladte temperatur i lang tid ("Max. " - røde felt af skalaen), PAS PÅ kan motoren blive alvorligt skadet. Tid og dato kan vises display, se side 18 (DIGITALUR/DATOVISER). Angiver det samlede antal kµrte kilometertal. Angiver det samlede antal delviste kµrte kilometertal. For nulstilling anvendes nulstillingsgrebet. Aniver kµrselshastigheden Digitalur Sumtæller Triptællere Speedometer 14 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 DE ENKELTE HOVEDBETJENINGER BETJENINGER PÅ STYRETS VENSTRE SIDE 2 3 VIGTIGT I De elektriske komponenter virker kun, når t ndingskontakten står på. 1) TRYKKNAP FOR HORN ( ) Ved tryk på denne knap aktiveres hornet. 2) BLINKLYSKONTAKT ( ) Drej kontakten til venstre for visning af sving til venstre, drej kontakten til hµjre for visning af sving til hµjre. For deaktivering af blinklyset trykkes midt på kontakten. 3) LYSVÆLGER ( ) / TRYKKNAP FOR FJERNLYSBLINK (PASSING ) Når lysv lgeren står på,, aktiveres n rlyset, hvis den står på,, aktiveres fjernlyset. Ved tryk på lysv lgeren, når den er på (PASSING ) aktiveres fjernlysblinket. PASSING 1 VIGTIGT Når lysv lgeren slippes, deaktiveres fjernlysblinket. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ PAS PÅ 1 Med standset motor og tændingskontakten stillet på " " kan batteriet blive afladt. Stil tændingskontakten på " ", når køretøjet er standset efter at have slukket motoren. 2) STARTKNAP ( ) Ved tryk på knappen får starteren motoren til at dreje rundt. For startproceduren, se side 30 (START). 2 BETJENINGER PÅ STYRETS HÆJRE SIDE VIGTIGT De elektriske komponenter fungerer kun når t ndingskontakten står på. 1) MOTORSTANDSNINGSKONTAKT ( ) Tryk ikke på motorens standsningskontakten " - " under kørslen. Den fungerer som sikkerheds- eller nµdstopknap. Med trykket kontakt i position, kan motoren startes, ved tryk på kontakten i position standses motoren. FARE 16 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 1 SH Position PU Funktion Fjernelse af nøgle Styrlås Styret er blokeret Nµglen kan Motor og lys tages ud. kan ikke t ndes Motor og lys Nµglen kan kan i k k e tages ud.

12 s ttes i gang. Motor og lys Nµglen kan kan s ttes i ikke tages ud. gang. 2 TNDINGSKONTAKT T ndingskontakten (1) er placeret på hµjre side ved siden af styrerµret. STYRLÅS VIGTIGT Nµglen (2), der starter t ndingskontakten / ratlåsen, sadlens lås, handskerummets låge og benzind kslet. Sammen med kµretµjet leveres to nµgler (den ene er en reservenµgle). Stil aldrig nøglen på " " under kørsel for at undgå at miste herredømmet over køretøjet. FUNKTION For blokering af styret: Drej styret helt til venstre. Tryk på nµglen (2), og stil den derefter på. FARE VIGTIGT Opbevar reservenµglen på et andet sted end på kµretµjet. ZADI Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ MEDFLGENDE HJ LPEUDSTYR Justering: Tryk én gang på tasten (2), dato og tid vises på skift. Måned: tryk en gang til (2), måneden vises til venstre (det µvrige forsvinder). Tryk på tasten (1) for indstilling af den µnskede måned. Dag: tryk en gang til (2), dagen vises til hµjre. Tryk på tasten (1)for indstilling af den µnskede dag. Tryk en gang til på tasten (2), til venstre vises timen med bogstavet "A" eller "P" (A= formiddags, P= eftermiddags). Tryk på knappen (1) for at indstille den µnskede tid. Minutter tryk en gang til på tasten (2) for at få minutterne frem i hµjre side af displayet. Tryk på tasten (1) for indstilling af de µnskede minutter. Nu er uret justeret. Tryk en gang til på tasten (2) og derefter på tasten (1) for at komme tilbage til normal funktion. 1 2ITI 3 TASKEHANK DIGITALUR/DATOVISER Datoregulering: Normal visualisering: timer og minutter. Datavisualisering: tryk på tasten (1), måned og dag vises. Visualisering af sekunder: tryk to gange på tasten (1). Ret henvendelse til den Officiele aprilia forhandler for udskiftning af batteri til uret. Hæng ikke for omfangsrige tasker eller poser i hanken, da de kan forringe håndteringen af køretøjet og bevægelsen af fødderne alvorligt. Taskehanken (3) er placeret foran på den indvendige sk rm. Den tilladte maksimumsvægt er: 1,5 kg FARE VIGTIGT 18 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ VRKTÆJSST V rktµjss ttet (1) er fastgjort indvendigt i hjelmboxen / bagagerummet under sadlen. For adgang: Udlµs sadlen, se side 19 (UDLÆSNING/BLOKERING AF SADEL). Det medfµlgende v rktµj består af: skruetr kker af typen 6x128 med krydsk rv/han-sekskant og skaft; unbrakonµgle 2,5 mm; t ndrµrsnµgle 16x140 mm med pakning med 4 huller på 8.5; kombineret nµgle på "8"; stang mm 8x120. UDLÆSNING/BLOKERING AF SADEL S t t ndingsnµglen (2) i sadellåsen. Tryk, og drej t ndingsnµglen modsat urets retning. Tryk nµglen nedad for bokering af sadlen (uden at bruge vold), og lad låsen udlµses. BAGAGERUM Takket v re bagagerummet er det ikke nµdvendigt at tage uhåndterlige genstande med sig, hver gang kµretµjet parkeres. S t nµglen (3) i låsen. Tryk og drej nµglen modsat urets retning. Åbn bagagerummets låge (4). Sørg for at, sadlen er korrekt blokeret, før kørslen påbegyndes. FARE Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ ELSTIK Indvendigt i hjelmboxen under sadlen sidder et elstik til strµm på 12V (1). Elstikket kan anvendes til strµmforsyning af elektriske apparater med effekt, der ikke overstiger 180 W (mobiltelefon, inspektionslampe, osv.). PAS PÅ Længevarende brug af stikket ved slukket køretøjsmotor kan forårsage total afladning af batteriet. 20 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 HOVEDKOMPONENTER BRNDSTOF Brændstof, som anvendes til fremdrift af forbrændingsmotorer er yderst brændbart og kan under visse forhold blive eksplosivt. Det tilrådes at påfylde brændstof og udføre vedligeholdelsesindgreb i et område med god udluftning og med standset motor. Ryg ikke under påfyldningen og i nærheden af brændstofdampe. Undgå fuldstændigt kontakt med åben ild, gnister og andre kilder, der kan forårsage tænding eller eksplosion af brændstoffet. Undgå ligeledes udslip af brændstoffet fra hjulnavet, da det kan komme i brand ved berøring med motorens brændende overflader. Hvis der sker utilsigtet udslip af brændstof, skal det kontrolleres, at området er helt tørt før start af køretøjet. Brændstoffet udvides ved varme og ved solstråler, fyld derfor aldrig tanken helt op til kanten. Sæt omhyggeligt låget på igen efter udført påfyldning. Undgå kontakt af brændstoffet med huden, indånding af dampe, indtagelse og omhældning fra en beholder til en anden ved hjælp af en slange. FARE EFTERLAD IKKE BRÆNDSTOF I NATUREN. OPBEVARES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. Anvend kun blyfri super benzin på mindst 91 oktan (N.O.R.M. ) og 81 (N.O.M.M.). TANKKAPACITET (inkl. reserve): 10,5 For at få adgang til br ndstoftankens låg: S t nµglen (1) i låsen på benzintankens låg (2), der er placeret mellem fodhvilerne. Drej nµglen i urets retning, tr k i den ved at åbne benzinlåget. Skru benzinlåget af (3). RESERVETANK: 1,5 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ SMÆREMIDLER Olien kan forårsage alvorlige skader på huden ved længerevarende og daglig kontakt. Det anbefales at skylle hænderne grundigt efter at have håndteret olie. Det anbefales at benytte latex handsker ved vedligeholdelsesindgreb. OPBEVARES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. EFTERLAD IKKE OLIEN I NATUREN. TRANSMISSIONSOLIE Transmissionsolieniveauet skal kontrolleres for hver 6000 km (3750 mil). Transmissionsolien skal udskiftes efter de fµrste 1000 km (625 mil) og derefter for hver km (15000 mil). For kontrol af transmissionsolie-niveauet og for olieskift kontaktes en Officiel aprilia Forhandler. FARE MOTOROLIE Tjek med j vne mellemrum motorens olieniveau, se side 22 (MOTOROLIE). VIGTIGT Anvend olie med 5/W 40 specifikationer, se side 69 (TABEL OVER SMÆREMIDLER). PAS PÅ ved påfyldning af motorolie tilrådes det ikke at overstige "MAX" niveauet. Motorolien skal udskiftes efter de fµrste 1000 km (625 mil)og derefter: for hver 6000 km (3750 mil) udskift.

13 For olieskift kontaktes en Officiel aprilia Forhandler. PAS PÅ Arbejd med stor forsigtighed. Spild ikke olien! Undgå at spilde olie på komponenterne, i arbejdsområdet og i de tilstødende områder. Fjern omhyggeligt ethvert spor af olie. I tilfælde af oliespild eller fejlfunktioner kontaktes en Officiel aprilia Forhandler. 22 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 BREMSEVSKE - henstillinger SKIVEBREMSER Vær særlig opmærksom på bremsens skive og friktionspakninger, kontrollér, at de ikke er snavsede eller fedtede, dette gælder især efter vedligeholdelsesindgreb eller eftersyn. Kontrollér, at bremseslangen ikke er snoet eller slidt. OPBEVARES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. EFTERLAD IKKE VÆSKEN I NATUREN. FARE VIGTIGT Dette kµretµj er forsynet med for- og bagskivebremser med separate hydrauliske kredslµb. Nedenstående oplysninger refererer til et enkelt bremseanl g, men de g lder for begge bremseanl g. Bremserne er de organer, der skal garantere sikkerheden mest, de skal derfor altid holdes i perfekt stand. Efterse dem før hver kørsel. En snavset skive tilsviner bremsebelægningerne med deraf følgende reduktion af bremseeffekten. De snavsede bremsbelægninger skal udskiftes, mens den tilsmudsede skive skal rengøres med et affedtningsmiddel af høj kvalitet. Bremsevæsken skal udskiftes for hver andet år af en Officiel aprilia Forhandler. FARE Pludselige ændringer i slør eller elastisk modstand på bremsehåndtaget skyldes vanskeligheder i det hydrauliske system. Kontakt en Officiel aprilia Forhandler i tilfælde af tvivl vedrørende bremsesystemets korrekte funktion. eller hvis det ikke er muligt at udføre normal kontrol af systemet. FARE Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ KONTROL For kontrol af bremsev ske-niveau: PAS PÅ Anvend ikke køretøjet, når væsken ikke mindst når "MIN" mærket. -MIN- VIGTIGT Stil kµretµjet på et solidt og vandret terr n. Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. Drej styret således, at v sken i tanken PAS PÅ Bremsevæskeniveauet mindskes efterhånden, som bremsebelægningen slides. Hvis niveauet er alt for lavt. Kontrollér bremsebel gningernes og skivens slitage, side 45 (KONTROL AF BREMSEBELGNINGER). Hvis bremsebel gningerne og/eller skiven ikke skal udskiftes, ufµres fµlgende: Ret henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler, der vil sµrge for påfyldningen er parallel med "MIN" referencen på glasset (1). Kontrollér, at v sken i tanken ikke kommer under "MIN" referencen på glasset (1). VIGTIGT Dette kµretµj er forsynet med bag- og forskivebremse med separate hydrauliske kredslµb. Nedenståend eoplysninger henviser til et enkelt bremsesystem men g lder for begge systemer. Efterhånden som bremsebel gningen slides, mindskes bremsev skeniveauet i tanken for automatisk at kompensere for sliddet. Tankene, der indeholder bremsev sken, er anbragt på styret t t på det punkt, hvor bremsens håndtag er fastgjort. Kontrollér j vnligt bremsev skeniveauet i tankene, se ved siden af (KONTROL) samt bremsebel gningens slitage, se side 45 (KONTROL AF BREMSEBELGNINGER). MIN = minimumsniveau. Kontrollér bremsesystemets effektivitet. Hvis der er for stort bremshåndtagsslør eller svigt i bremsesystemets effektivitet, rettes henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler, da det kan være nødvendigt at rense luften ud af systemet. FARE Anvend ikke køretøjet i tilfælde af lækage fra bremsesystemet. FARE 24 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 KÆLEVSKE 1 PAS PÅ Anvend ikke køretøjet, hvis kølevæskeniveauet er under minimumsniveau, "MIN". Tjek med j vne mellemrum, samt efter lange rejser, kµlerv skens niveau; få v sken udskiftet hvert andet år af en officiel Aprilia-forhandler. MAX MIN Kølevæsken er sundhedsskadelig ved indtagelse. Berøring med hud eller øjne kan være irritationsskabende, skyl længe med vand, og søg lægehjælp. Hvis det indtages, skal der fremprovokeres opkastning, skyl mund og hals med rigeligt vand, og søg omgående lægehjælp. EFTERLAD IKKE VÆSKEN I NATUREN. OPBEVARES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. Vær opmærksom på ikke at hælde kølevæske på motorens brændende dele. Den kan antændes og udsende usynlige flammer. Det tilrådes at bære latex handsker ved vedligeholdelsesindgreb. Ret henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler for udskiftning af kølevæsken. FARE Kµlev skeoplµsningen er består af 50% vand og 50% antifrostv ske. Denne blanding er ideel til de fleste driftstemperaturer og garanterer en god beskyttelse mod tsning. Det anbefales at bruge samme blanding også om sommeren for at reducere l kager på grund af fordampninger og dermed behovet for hyppige påfyldninger. De aflejringer af mineralsalte, der efterlades i kµleren af det fordampede vand reduceres således, og kµlesystemets effektivitet forbliver dermed u ndret. Når den udvendige temperatur falder til under nul grader, skal kµlekredsen kontrolleres hyppigt, og hvis det kr ves, skal der tils ttes en stµrre koncentration af antifrost (op til maksimum 60%). Anvend destilleret vand til kµlev skeoplµsningen for ikke at beskadige motoren. Tag ikke ekspansionsbeholderens låg (1) af med varm motor, da kølevæsken er under tryk, og temperaturen er meget høj. Ved berøring med hud eller tøj kan væsken forårsage alvorlige forbrændinger og/eller skader. FARE Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ MAX MIN 1 KONTROL OG PÅFYLDNING 2 Hvis dette ike er tilf ldet: Lµsn påfyldningslåget (4) (ved at dreje PAS PÅ Overstig ikke "MAX" niveauet under påfyldningen, da væsken ellers vil kunne løbe ud under motorens drift. Påfyld kµlev ske, se side 69 (TABEL Udfør kontrol og påfyldning af kølevæsken med kold motor. Stands motoren og vent på, at den FARE modsat uret) uden at tage det helt af. Vent nogle sekunder for at lade det eventuelle tryk slippe ud. Skru låget lµst, og tag det af (1).

14 afkµles. VIGTIGT Stil kµretµjet på et solidt og vandret terr n. Åbn hjelmboxen under sadlen. Skru skruerne (1) lµs, og fjern inspekti- onsåbningsd kslet (2). for, at v skeniveauet i ekspansionsbeholderen (3) befinder sig mellem referencem rkerne "MIN" og "MAX". MIN = minimumsniveau. MAX = maksimumsniveau. Sµrg Kølevæsken er sundhedsskadelig ved indtagelse. Berøring med hud eller øjne kan være irritationsskabende. Stik ikke fingre eller andre genstande ned i beholderen for at kontrollere, om der er kølevæske tilstede. FARE OVER SMÆREMIDLER), indtil v sken omtrent når "MAX" niveauet. S t påfyldningsproppen i igen (1). PAS PÅ I tilfælde overdreven forbrug af kølervæske og i tilfælde af, at tanken er tom, skal det kontrolleres, at der ikke er lækager i kredsløbet. For reparation rettes henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler. Anbring igen inspektionsåbningsd kslet på sin plads, og tjek at det er korrekt fastgjort. 26 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 R e t h e n v e n d e l se t i l f o r h a n d l e r e n vedrørende kontrol af slid. Efterse dækkenes slidtilstand, hvis de er slidte, skal de udskiftes. Hvis dækkene er gamle, kan de, også selvom de ikke er helt slidte, blive hårde og således ikke garantere et korrekt vejgreb. Hvis dette er tilfældet, skal dækkene udskiftes. Udskift dækket, hvis det er slidt, eller hvis der er en eventuel punktering på slidbanen, der er større end 5 mm. Afbalancér hjulene efter reparation af dækkene. Anvend udelukkende de dækstørrelser, der er anvist af producenten, se side 66 (TEKNISKE SPECIFIKATIONER). Montér ikke dæk med luftslange på hjulringe til tubeless dæk og viceversa. Kontrollér, at trykventilerne altid er forsynet med propper for at hindre, at dækkenes tryk pludselig svinder. 1 DK Dette kµretµj har slangelµse d k (tubeless). Kontrollér regelmæssigt dæktrykket ved rumtemperatur, se side 66 (TEKNISKE SPECIFIKATIONER). Hvis dækkene er varme, trykmålingen ikke korrekt. er FARE Hvis dæktrykket derimod er utilstrækkeligt, udsættes dækkenes sider (1) for større belastning, og gummiet kan således glide ind over hjulringen, eller det kan blive revet af med deraf følgende tab af herredømmet over køretøjet. I tilfælde af pludselig opbremsning kan dækkene gå ud af hjulringene. Køretøjet kan endvidere skride ud i svingene. Kontrollér dækkenes overfladetilstand samt deres slidtilstand, da en dårlig tilstand af dækkene kan forringe vejgrebet og køretøjets manøvredygtighed. Nogle dæktyper, der er godkendt til dette køretøj, er forsynet med en slidindikator. Der findes slidindikatorer. forskellige typer Kontrollér især dæktrykket før og efter længerevarende kørsel. Hvis dæktrykket er for højt, dæmpes terrænets ujævnheder ikke, og de overføres således til styret hvad der forringer kørekomforten og vejgrebet i sving. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ LYDDMPER/UDSTÆDNINGSLYDD MPER 2 Det er under ingen omstændigheder tilladt at ændre på lydkontrolsystemet. Kµretµjets ejer underrettes om, at loven kan forbyde fµlgende: fjernelse eller forsµg på at gµre en hvilken som helst anordning eller et hvilket som helst element indbygget i et nyt kµretµj inoperativt fra en hviklen som helst persons side med mindre det drejer sig om vedligeholdelsesindgreb, reparation eller udskiftning af disse, for at kontrollere stµjudsendelsen fµr salg eller levering af kµretµjet til slutkµberen, eller mens det anvendes; eller anvendelse af kµretµjet efter at en sådan anordning eller element er blevet fjernet eller gjort inoperativt. FARE Udskiftning, reparation, vedligeholdelse og afbalancering af dækkene er yderst vigtige og skal udføres med passende værktøj og af en person med den nødvendige erfaring. Det tilrådes derfor at rette henvendelse til en Officiel Aprilia Forhandler eller en specialiseret dækreparatør for udførelse af ovenstående indgreb. Når dækkene er nye, kan de være dækket af en glat belægning, kør derfor forsigtigt de første kilometer. Smør ikke dækkene med en ikke passende væske. MINIMUMS SLIDBANEDYBDE (2) for:.....1,5 mm ( USA 3 mm) bag:... 1,5 mm ( USA 3 mm) DÆKTRYK FOR. FÆRER ALENE FULD LAST (passager + fµrer) 2,0 2,2 BAG. 2,2 2,4 Efter uddybende prµver har aprilia godkendt nedenstående d k til denne model: PRODUCENT MÅL MODEL HOOP FOR. BRIDGESTONE 110/ P BAG. BRIDGESTONE Overskrid ikke den maksimale transportvægt. O verbelastning af køretøjet kan forringe dets stabilitet og manøvredygtighed og kan forårsage skader på dækkene. MAX last 210 Kg. 28 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 FARE 130/ P REINF HOOP FOR. BAG. SAVA SAVA 110/90-13 MC28DIAMONDS 56P 130/ P REINF MC28DIAMONDS Kontrollér lydd mperen/udstµdningslydd mperen samt udstµdningsrµrene, og sµrg for, at der ikke er tegn på rust eller gennemhulning, og at udstµdningssystemet fungerer korrekt. Hvis den stµj, der udsendes af udstµdningssystemet µges, skal der omgående rettes henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler. KRAV TIL BRUG AF K RETJET Udfør altid en indledende kontrol af køretøjet, før det startes for at få en korrekt og sikker funktion, se tabellen ved siden af (TABEL OVER INDLEDENDE KONTROL). Manglende udførelse af disse indgreb kan forårsage alvorlige personskader eller skader på køretøjet. Tøv ikke med at rette henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler, hvis der er uklarhed om funktionen af visse af betjeningerne eller i tilfælde af fejlfunktioner eller mistanke om sådanne. Det tager ikke lang tid at kontrollere køretøjet, og den sikkerhed, som det medfører, er betydelig. FARE TABEL OVER INDLEDENDE KONTROL Del For- og bagskivebremse Kontrol Kontrollér drift og tomgangsvandring af betjeningshåndtagene, bremsev skeniveauet og eventuelle l kager. Kontrollér for slid på bremsebel gningerne.

15 Hvis det er nµdvendigt, påfyldes der med bremsev ske. Kontrollér, at de fungerer blµdt. Smµr forbindelsesleddene, hvis det er påkr vet. Kontrollér, at det fungerer blµdt, og at det kan åbnes og lukkes helt i alle styrets stillinger. Justér og eller smµr, hvis det er påkr vet. Kontrollér og/eller påfyld, hvis det er påkr vet. Kontrollér d koverfladens tilstand, d ktryk, slid og eventuelle skader. Kontrollér, at det drejer ensartet, glidende og uden slµr eller sl kkelser. Kontrollér, at de fungerer blµdt, og at fjedrenes sp nding bringer dem tilbage i oprindelig position. Smµr led og samlinger, hvis det er påkr vet. Kontrollér, at fastgµrelseselementerne ikke er lµse. Sµrg eventuelt for at justere eller stramme dem. Kontrollér, at niveauet, og påfyld eventuelt. Kontrollér for eventuelle l kager eller tilstopninger i kredslµbet. Kontrollér, at br ndstoftankens prop er sat rigtigt i. Kµlev skeniveauet i ekspansionsbeholderen skal v re mellem "MIN" og "MAX". Kontrollér, at den fungerer korrekt. Side Bremsehåndtag Gashåndtag 52 Motorolie Hjul/d k Styr Side- og midterstµtteb Fastgµrelseselementer Br ndstoftank Kµlev ske Motorstandsningsafbryder( - ) Lys, kontrollamper, horn Kontrollér, at lys og horn fungerer korrekt. Udskift p rene, eller og elektriske anordninger. grib ind i tilf lde af fejlfunktion. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ ABS PASSING MODE ZADI 7 START Drej nµglen (3), og stil t ndingskontakten 5 på VIGTIGT Udstødningsgas indeholder kulilte, der er yderst skadelig ved indånding i organismen. Undgå at starte motoren i lukkede omgivelser eller omgivelser med utilstrækkelig udluftning. M a ng l e n d e o v er h o l d el s e a f d i s se henstillinger kan medføre bevidstløshed eller død på grund af kvælning. Stig ikke op på køretøjet for at starte det. Start ikke mo to ren med kø retøje t hvilende på sidestøttebenet. S t kµretµjet på midterstµttebenet for FARE PAS PÅ Nu: tændes kontrollampen " " (4) for motorolietryk på instrumentbrættet. Lampen forbliver tændt på instrumentbrættet, indtil motorens start. Hvis lampen ikke tændes, eller hvis begge lamper efter tre sekunder ikke slukkes, skal der rettes henvendelse til en Officiel Aprilia Forhandler. Blokér Hvis kµretµjet ikke har kµrt i l ngere tid, skal de operationer udfµres, der er beskrevet på side 31 (START EFTER LANG INAKTIVITET). Hold ikke startknappen trykket ind i mere end fem sekunder (ti i tilf lde af start efter l ngere tids inaktivitet) for at undgå overdrevent forbrug af batteriet. Hvis motoren ikke starter, ventes yderligere ti sekunder og der trykkes igen på startknappen. VIGTIGT start af motoren. Sµrg for, at lysdeflektoren (1) er i position. mindst et hjul ved hj lp af bremsehåndtaget (5). Hvis dette ikke sker, kommer der ikke strµm til startrel et, og motoren startes derfor ikke. Stil motorstandsningsafbryderen (2) på, (de lande, hvor dette er forudset). 30 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 4 ABS VANSKELIG START Kµretµjets tilfµrselssystem er i stand til at styre starten ud fra motorforhold (varm/kold), omgivelsestemperatur og tryk. START EFTER LANG INAKTIVITET Hvis kµretµjet ikke har kµrt i en l ngevarende periode, er det muligt, at starteren ikke er klar, da br ndstoftilfµrselskredsen kan v re delvist tµmt. ITI 6 Aktivér mindst et af bremsehåndtagene, PAS PÅ Undgå at trykke på startknappen " " (6) med startet motor: det kan skade startmotoren. Tryk på startknappen (6) uden at accelerere, slip knappen, så snart motoren er startet. og accelerér ikke fàr start. PAS PÅ Når motoren er startet, skal kontrollampen " " (4) for motorolietryk slukkes. Hvis kontrollampen forbliver tændt eller t æ n d e s u n d e r n o r m a l mo t o r d r i f t, betyder det, at der er utilstrækkeligt olietryk i kredsløbet. Stands omgående motoren, og kontakt en Officiel aprilia Forhandler, hvis dette er tilfældet. Benyt ikke køretøjet med en utilstrækkelig mængde motorolie, da det kan beskadige motorens dele. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ ABS For start: Slip gashåndtaget (2) (Pos. A), aktivér bremsehåndtaget, og slå stµttebenet op. Stig op på kµretµjet, og hold på grund af dets stabilitet mindst en fod på jorden. Justér bakspejlenes korrekte h ldning. ITI START OG KÆRSEL VIGTIGT L s omhyggeligt kapitlet "s i kke r k µ r se l ", s e s id e 5 ( S I KK ER KÆRSEL), fµr motoren startes. Hold hænderne godt fast om håndtagene og fødderne hvilende på fodhvilerne under kørslen. KØR ALDRIG I ANDRE STILLINGER. I tilfælde af kørsel med passager skal denne instrueres således, at vedkommende ikke skaber gener under manøvrerne. Sørg for, at støttebenet/støttebenene er trukket helt ind, før der køres. FARE Det anbefales at lære at bruge bakspejlene korrekt med standset køretøj. Den reflekterende overflade er konveks, således at genstande ser ud til at være længere væk, end de i virkeligheden er. Disse bakspejle giver et "vidvinklet" syn, og kun erfaringen kan give forståelse for, hvor langt væk de efterfølgende køretøjer befinder sig. FARE PAS PÅ H v i s d er u n d e r kø r se l t æ n d es e n brændstofsreservens kontrollampe " " (1) tændes under kørslen, betyder det, at der bruges af reservetanken og at der stadig er 1,5 liter brændstof tilbage. Sørg for hurtigst muligt at påfylde brændstof, se side 21 (BRÆNDSTOF). 32 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 Slip bremsehåndtaget, og accelerér, ved moderat drejning af gashåndtaget, begynder kµretµjet at kµre. PAS PÅ Undgå brat start, hvis motoren er kold. For at begrænse udledningen af forurenende gas og unødigt forbrug af brændstof, anbefales det at opvarme motoren ved at køre med begrænset hastighed de første kilometer.

16 Undgå gentagne gange at accelerere og nedsætte hastigheden, da der kan være risiko for at miste herredømmet over køretøjet. Nedsæt hastigheden ved at trække begge bremser for at opnå en ensartet hastighedsnedsættelse i tilfælde af bremsning. Sørg for at fordele trykket ligeligt på bremseorganerne. Ved kun at aktivere for- eller bagbremsen reduceres brensestyrken betydeligt, og der kan være fare for, at det ene af hjulene blokeres og at herredømmet over køretøjet derved mistes. ikke med standset motor ved nedstigninger. største forsigtighed ved overhaling og når andre overhaler køretøjet. I tilfælde af regn, kan store køretøjer forårsage vandskyer, som formindsker udsynet; Luftpresset kan medføre tab af herredømmet over køretøjet. TILKÆRING gradvist bremserne for at standse kµretµjets bev gelse. Hold altid mindst én bremse trukket ved kortvarig standsning. FARE Udfør efter de første 1000 kms kørsel (625 mil) de eftersyn, der er angivet i kolonnen"tilkøringens slutning" til REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA, se 39-43, 34 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 FARE Fµlg nedenstående navisninger: Drej ikke gashåndtaget helt ved lav hastighed både fµr og efter tilkµringen km (0-62 mil) Brug bremserne med forsigtighed de fµrste 100 km (62 mil), og undgå pludselige og lange opbremsninger. Dette for at gµre det muligt at.få den rette justering af bremsebel gningens friktionsmateriale på skivebremsen km (0-312 mil) Kµr ikke kµretµjet med mere end 80% af den maksimalt forudsete hastighed i de fµrste 500 km (312 mil). Undgå at holde en kosntant hastighed på lange vejstr kninger. den ikke op ad mure, og læg den ikke på jorden. k nµglen ud. NAVN:..... ADRESSE: under alle omst ndigheder de"de indledende Kontroller" efter et vedligeholdelsesindgreb, se side 29 (TABEL OVER INDLEDENDE KONTROL). FARE VIGTIGT I mange tilf lde bliver de stjålne kµretµjer identificeret gennem de data som står i instruktions/vedligeholdelsesbogen. PAS PÅ Hvis ikke er udtrykkeligt beskrevet, monteres komponenterne igen i modsat rækkefølge af demonteringen. Det anbefales at benytte latex-handsker ved vedligeholdelsesindgreb. 36 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 SKEMA OVER PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE INDGREB, DER BÆR UDFÆRES AF DEN OFFICIELLE aprilia FORHANDLER (INDGREBENE KAN UDFÆRES AF BRUGEREN) Komponenter Bagetse stµdd mpere Batteri - batterisyre stand T ndrµr Karburator - tomgangshastighed Luftfilter Motoroliefilter Funktion af gashåndtag Funktion af bremseblokering Variator smµrefedt Stoplyskontakter Kµlev ske Motorolie Transmissionsolie Funktion af lysretning luci Hjul / d k og d ktryk Tilsp nding af batteriklemmer Forreste hjuloph ng Bremsebel gningsslid Tilkøringsslutning [1000 km (625 mil)]] Hver 6000 km Hver km (3750 mil) eller 8 måneder (7500 mil) eller 16 måneder!!! #!!! $ "! "!! "! "!!! " " hver 1000 km:!/hver 16 måned: " hver 1000 km:!/hver 6000 km: " hver 6000 km:!/hver km: "! hver måned:!!!!! hver 2000 km:!! = kontrollér og rengµr, justér, smµr og udskift, hvis det er nµdvendigt. $ = rengµre; " = udskifte; # = justere. Udfør oftere vedligeholdelsesindgreb, hvis køretøjet bruges i områder med regn, støv, eller på dårlige veje. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ INDGREB, DER BÆR UDFÆRES AF DEN OFFICIELLE aprilia FORHANDLER Komponenter Bageste stµdd mper Rem, variatorruller og variatorbaner i plastik Variatorrem Styrbµsning og styr Hjulbµsning Variatord kke luftfilter Sekund r tilstrµmningsrµrfilter Koblingsk ber Ventilspillerum Bremsev sker Olie for forreste hjuloph ng Motoroliefilternet og magnetskrue Variatorruller og variatorbaner i plastik Hjul / d k Fastsp nding af mµtrikker, bolte og skruer Fastsp nding af motorhoved mµtrikker Rengµring for bremsev sker Tilsp nding af batteriklemmer Br ndstofslanger Tilkøringsslutning [1000 km (625 mil)]] Hver 6000 km Hver km (3750 mil) eller 8 måneder (7500 mil) eller 16

17 måneder!!!!!! $ $!!!!!!!!!!!!!!! hvert 2. år: " " "! hvert 2. år: " " "!! = kontrollér og rengµr, justér, smµr og udskift, hvis det er nµdvendigt. $ = rengµre; " = udskifte; # = justere. (*) For kontrol se side 15-16: TABEL OVER INSTRUMENTER OG INDIKATORER. 38 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 Udfør oftere vedligeholdelsesindgreb, hvis køretøjet bruges i områder med regn, støv, eller på dårlige veje. IDENTIFIKATIONSDATA Det er en god idé at notere stel- og motornummer, hvor der er afsat plads hertil i brugsanvisningen. Stelnummeret kan anvendes i forbindelse med bestilling af reservedele. STELNUMMER Stelnummeret er trykt på stellets midterste rµr. For at l se det skal handskerummet åbnes (side 21 (HANDSKERUM)), og den monterede indstiksbeskyttelse fjernes. Stelnr. MOTORNUMMER Motornummer er trykt i n rheden af den bageste stµdd mpers nederste holder. Motornr. VIGTIGT ndring af identifikationsnumerene kan medfµre alvorlige straf eller bµder, ndring af stelnummeret resulterer i µjeblikkeligt bortfald af garantien. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ B A 2 Montér EKSTRA HANDSKERUM OPT Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. Fjern beskyttelsesd kslet (1). fastgµrelsespladen (2) til hjlemboxen ved at skrue de fire skruer i (3). Anbring ekstra handskerum forreste del (A) på den respektive stµtte på fastgµrelsespladen. Tryk let på hjelmboxens bagetse del (B), indtil den fastlåses i fastgµrelseslåsetappen PAS PÅ Kontrollér fastgørelsens stabilitet. 40 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 1 PAS PÅ 1 MAX MIN Overskrid ikke markeringen "MAX" og hold niveauet over markeringen "MIN", for ikke at forvolde motoren alvorlige skader.

18 Påfyld, hvis det kr ves. 2 KONTROL AF MOTOROLIENIVEAU OG PÅFYLDNING Læs omhyggeligt side 22 (SMØREMIDLER), side 36 ( V E DL I G E H O L D E L S E) o g s i d e 6 9 (TABEL OVER SMØREMIDLER). Skru oliemålepindsproppen af, og tr k den ud (1). Skru olieproppen (1) helt ind i påfyldningshullet (2) igen. Kontrollér olieniveauet, og påfyld eventuelt. Påfyld ca cc.motorolie gennem påfyldningshullet (2). Skru oliepinden (1) i, og stram den. det og lad det afkµle. omhyggeligt side 22 (SMØREMIDLER), side 36 (VEDLIGEHOLDELSE) og side 69 (TABEL OVER SMØREMIDLER). 4 3 udstødningssystemets komponenter er afkølet. Stands motoren, og vent til den afkµles Anvend en ny olie af typen 5/W 40 SAE syntetisk olie, som overstiger API ST specifikationen til påfyldninger og udskiftninger. VIGTIGT Stil kµretµjet på et fast og vandret terr n. Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. for dr ning af olien i krumtaphuset og afkµling af olien. Skru olieproppen af, og tr k oliepinden op (1). Motoroliens filterpatron (3) skrues af og fjernes. Brugt olie indeholder stoffer, som er f a r l i ge f o r m i l j ø e t, r e t d e r f o r v e d motoroliens udskiftning henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler, der kan bortskaffe den brugte olie ifølge gældende lovgivning. FARE Motoren og udstødningssystems komponenter bliver meget varme, og de vedbliver med at være varme også lang tid efter, at motoren er slukket. Før der arbejdes med disse komponenter, anbefales det at benytte isolerende handsker, eller at vente til motoren og 42 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 FARE Anvend ikke køretøjet med utilstrækkeligt, forurenet eller ukorrekt smøremiddel, da det kan fremskynde slid af de dele, der er i bevægelse og det kan forårsage uoprettelig skade. Skru olieudtµmningsproppen af, og fjern FARE den (4), og lad al motorolien lµbe ud. Montér en ny filterpatron (3), og sµrg for at smµre O-ringene på filtrets pakninger. 1 PÅFYLDNING en lille m ngde olie i påfyldningshullet, og vent cirka et minut indtil olien lµber ind i krumtaphuset. Kontrollér olieniveauet, og påfyld eventuelt. S t proppen/oliepinden (1) i igen, og skru den fast efter afsluttet påfyldning. Fyld KONTROL OG PÅFYLDNING AF TRANSMISSIONSOLIENIVEAUET Læs omhyggeligt side 22 (SMØREMIDLER), side 36 ( V E DL I G E H O L D E L S E) o g s i d e 6 9 (TABEL OVER SMØREMIDLER). Rengµr den del, der er i berµring med olien med en ren klud. olieproppen (1) helt ind i påfyldningshullet igen. Tr k oliepinden (1) op igen, og se hvordan oliestanden er: Skru Til påfyldninger og udskiftninger bør der bruges ny olie af typen SAE 80/W 90, der overgår den speciferede betegnelse API GL3. VIGTIGT stµtteben. Stil kµretµjet på det midterste MAX = maksimumsniveau; MIN = minimumsniveau. Olieniveauet er korrekt, hvis det cirka Anvend ikke køretøjet med utilstrækkeligt, forurenet eller ukorrekt smøremiddel, da det kan fremskynde slid af de dele, der er i bevægelse og det kan forårsage uoprettelig skade. FARE Stil kµretµjet på fast og vandret terr n. Motoren og udstødningssystems komponenter bliver meget varme, og de vedbliver med at være varme også lang tid efter, at motoren er slukket. Før der arbejdes med disse komponenter, anbefales det at benytte isolerende handsker, eller at vente til motoren og udstødningssystemets komponenter er afkølet. Skru olieproppen af og tr k oliepinden FARE når maksimumsm rket " MAX" på oliepinden. PAS PÅ Overskrid ikke "MAX" afmærkningen, og kom ikke under "MIN" afmærkningen for ikke at forårsage alvorlige skader på motoren. Påfyld, hvis det kr ves. op (1). Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ udstødningssystemets komponenter er afkølet. 1 tands motoren, og vent til den afkµles for dr ning af olien i krumtaphuset og afkµling af olien. Undgå at transmissionsolien kommer i kontakt med bagbremseskiven under udskiftningen. Oliepinden (1) skrues af og tr kkes ud. Transmissionsoliens udtµmningsskrue Lad transmissionsolien lµbe helt ud, og FARE UDSKIFTNING AF TRANSMISSIONSOLIE For olieskift rettes henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler. Læs omhyggeligt side 22 (SMØREMIDLER), side 36 (VEDLIGEHOLDELSE) og side 69 (TABEL OVER SMØREMIDLER). (2) skrues af og fjernes. LUFTFILTER Læs omhyggeligt (VEDLIGEHOLDELSE). side 36 VIGTIGT Stil kµretµjet på et fast og vandret terr n. Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. saml den i en passende beholder. Skru transmissionsoliens udtµmningsskrue (2) i, og stram den. Påfyld med ca. 150 c af den type transmissionsolie, der er foreskrevet i tabellen over smµremidler. Skru olieproppinden i (1), og stram den. Kontrollér igen transmissionsolieniveauet ved hj lp af oliepinden (1), og påfyld eventuelt uden nogensinde at overskride "MAX" niveauet. Rensning og kontrol af luftfilterets tilstand bµr udfµres for hver 6000 km (3750 mil), det afh nger af brugsforholdene. Hvis kµretµjet bruges på våde og stµvede veje, skal rensningsog udskiftningsindgrebene udfµres oftere. Filterindsatsen skal tages af kµretµjet for at kunne rengµre den. Motoren og udstødningssystems komponenter bliver meget varme, og de vedbliver med at være varme også lang tid efter, at motoren er slukket. Før der arbejdes med disse komponenter, anbefales det at benytte isolerende handsker, eller at vente til motoren og 44 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 FARE Anvend ny olie af den type, der er angivet i TABELLEN OVER SMØREMIDL ER for på fyl dn ing og udskiftning. KONTROL AF BREMSEBELGNINGER Læs omhyggeligt side 23 (BREMSEVÆSKE - henstillinger), side 23 (SKIVEBREMSER) og side 36 (VEDLIGEHOLDELSE) DEMONTERING Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. Skru de ni skruer (1) af, og tag dem af. Fjern filterkassens d ksel (2) VIGTIGT De fµlgende oplysninger drejer sig om et enkelt bremseanl g, men de g lder for begge systemer. Kontrollér bremsebel gningernes slid efter de fµrste 1000 km (625 mil), og derefter for hver 2000 km (1250 mil).

19 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bremsebel gningernes slid afh nger af brug, kµrsels- og vejtype. RENGØRING fuldst ndigt med filterindsatsen (3). Kontrollér filterindsatsen (3), og udskift den eventuelt. Undgå at bruge benzin eller brændbare opløsningsmidler til rensning af filterindsatserne, for at undgå risiko for brand eller eksplosioner. Anvend ikke additiver og væsker til rengøringen for at undgå dannelse af fugtighed inde i filterkassen. Anvend kun trykluft. Rens filterindsatsen (3) ved hj lp af en FARE trykluftsstråle. PAS PÅ SMØR IKKE FILTERINDSATSEN MED OLIE, da olien ellers kan komme ind i remkassen, det kan beskadige den eller få den til at glide ud. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ C 1,5 mm 1,5 mm Kontrollér især bremsebelægningernes slid før hver kørsel. For hurtig kontrol af bremsebel gningernes slid: Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. Se efter mellem bremseskiven og bremsebel gningerne. FORHJULSBREMSETANG Forfra fra neden for begge t nger. FARE BAGHJULSBREMSETANG Bagfra fra neden for begge t nger (C). Hvis friktionsmaterialets tykkelse (også kun af en enkelt bel gning) er reduceret til ca. 1,5 mm, skal begge bremsebel gninger udskiftes. Forhjulsbremsebel gninger (1). Baghjulsbremsebel gninger (2). Forbrug af friktionsmaterialet udover grænsen forårsager berøring af bremsebelægningens metalholder med skiven med deraf følgende metalstøj og forekomst af gnister fra tangen. Skivens bremseeffekt, sikkerhed og integritet vil således blive forringet. FARE Kontakt en Officiel aprilia Forhandler for udskiftning. FARE 46 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 EFTERSYN AF FOR- OG BAGHJULSOPHNG Læs omhyggeligt (VEDLIGEHOLDELSE). side 36 PAS PÅ For udskiftning af forhjulsophængsolie, kontakt en Officiel aprilia Forhandler, som garanterer en pålidelig og hurtig service Stµttebenets rotation (1) skal v re fri for hindringer. Udfµr fµlgende kontrol: Fjedrene (2) må ikke v re beskadiget, slidte, rustne eller defekte. Stµttebenet skal dreje frit, smµr eventuelt ledforbindelsen, se side. 72 (TABEL OVER SMÆREMIDLER). KONTROL AF KONTAKTER På kµretµjer er der to kontakter: Stoplys-kontakt på håndtag baghjulsbremsen (kombineret). Stoplys-kontakt på håndtag forhjulsbremsen. Kontakt lateralt stµtteben neds nket. til til KONTROL AF STÆTTEBEN Læs omhyggeligt (VEDLIGEHOLDELSE). side 36 VIGTIGT De fµlgende oplysninger drejer sig om et enkelt stµtteben, men de g lder for begge. Udskift forhjulsoph ngs-olien for hver km (18750 mil) eller hvert 4. år. Efter de fµrste1000 km (625 mil) og derefter efter hveri 6000 km (3750 mil) skal desuden udfµres fµlgende kontroller: Tryk flere gange på styret mens forhjulsbremsehåndtaget tr kkes, og få gaflen til at gå ned. Vandringen skal v re blµd, og der må ike v re spor af olie på st ngerne. Kontrollér at alle for-og baghjulsoph ngenes komponenter er fastsp ndt korrekt, og kontrollér, at alle oph ngenes ledforbindelser fungerer korrekt. PAS PÅ I tilfælde af fejlfunktioner eller, hvis det skønnes nødvendigt at tilkalde specialiseret personale, rettes henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler. I tilf lde af behov for assistance ved indgreb eller teknisk råd, kontaktes en Officiel aprilia, som garanterer en hurtig og pålidelig service. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ JUSTERINGSTABEL FOR BAGHJULSOPHÆNGETS FJEDERFORBELASTNING Strammering Rotation (pil Rotation (pil A) B) Funktion 1 Reduktion af Forµgelse af fjedrens fjedrens forbelastning forbelastning Funktionsmåde Kµrsel uden K µ r s e l m e d passager passager JUSTERING AF BAGHJULSOPHNGET Baghjulsoph nget består af en dobbeltvirkende stµdd mper (bremsning ved kompression/udvidelse), som er fastgjort til motoren ved hj lp af en gummibµsning. Standard justeringen, der er udfµrt på fabrikken, er beregnet til en fµrer, som vejer ca. 70 kg. For anderledes v gt og behov skrues på strammeringen (1), og definér således de ideale kµreforhold (se tabellen). KONTROL AF STYRETÆJ Læs omhyggeligt (VEDLIGEHOLDELSE). side 36 Det anbefales en af og til at kontrollere, om der er slµr tilstede i styretµjet. For kontrol: Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. VIGTIGT Brug en stµtte med passende hµjde og passende b rekapacitet, som kan holde kµretµjet sikkert. L g et frottélignende stykke stof på stµtten, og anbring kµretµjet på stµtten således, at forhjulet drejer frit, og at kµretµjet er sikret mod at falde ned. 48 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ KONTROL AF MOTORDREJNINGSPUNKTETS AKSE Læs omhyggeligt (VEDLIGEHOLDELSE). side 36 DEMONTERING AF HÆJRE OG VENSTRE INSPEKTIONSLÅG Læs omhyggeligt side 36 (VEDLIGEHOLDELSE). Stil kµretµjet på midterste stµtteben. Lµft sadlen. Lµsn skruerne (1), og fjern dem. PAS PÅ Vær sikker på køretøjets stabilitet. Ryst gaflen i kµrselsretning. PAS PÅ Hvis gaflen rystes for meget, kan der være risiko for at måle bevægelsen af støttebenet med forkert spillerum. Gentag den ovennævnte operation flere gange. Hvis slµret er tydeligt, kontaktes en Officiel aprilia Forhandler, som vil bringe kµretµjet tilbage til dets optimale driftstilstand. Kontrollér regelm ssigt for spillerum mellem motortappens bµsninger. For kontrol: Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. Ryst hjulet på tv rs af kµrselsretningen. Hvis der er spillerum, kontaktes en Officiel aprilia Forhandler, som vil bringe kµretµj tilbage til dets optimale driftstilstand PAS PÅ Arbejd med forsigtighed. Beskadig ikke de nederste fastgøringstunger og/eller deres respektive indstikssæder. Behandl plastikkomponenter og lakerede komponenter med forsigtighed, rids eller ødelæg dem ikke. PAS PÅ Indsæt indstikningstungerne korrekt i deres sæder ved genmonteringen. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ DEMONTERING AF FORMOTORHJELM Læs omhyggeligt (VEDLIGEHOLDELSE).

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Din brugermanual APRILIA PEGASO 650 IE http://da.yourpdfguides.com/dref/2930134

Din brugermanual APRILIA PEGASO 650 IE http://da.yourpdfguides.com/dref/2930134 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i APRILIA PEGASO 650 IE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

HABANA 50-125. use+ maintenancebook. aprilia part# 8104043

HABANA 50-125. use+ maintenancebook. aprilia part# 8104043 HABANA 50-125 use+ maintenancebook aprilia part# 8104043 1999 aprilia s.p.a. - Noale (VE) Første udgave: maj 1999 Genoptryk: januar 2000, januar 2001 Produceret og trykt af: editing division Soave (VERONA)

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16)

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) FORORD Tak fordi du valgte en XT125-16 (XT250-16) motorcykel. I denne manual beskrives det, hvordan motorcyklen bruges korrekt, ligesom der oplyse om grundlæggende

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 0 FORORD Vi vil fra fabrikantens side gerne takke dig for at have valgt vores ATV som dit køretøj. Denne Brugermanual er udarbejdet for at sikre,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Din brugermanual APRILIA RS 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/2999996

Din brugermanual APRILIA RS 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/2999996 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG

TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG O.B.S. Plastikdele inkl. bagagerum tåler ikke benzin og lignende opløsningsmidler! 24. november 2005 2 RevalideringsCenter Aalborg, Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst Telefon: 98151100,

Læs mere

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23 Side 1 af 23 Reklamationsbetingelser I Danmark ydes der 2 års reklamationsret på City Scooteren. Reklamationsretten træder i kraft fra købsdatoen for den endelige bruger og dækker ved alment brug og under

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

El - Cykel Power Sword

El - Cykel Power Sword DK MANUAL El - Cykel Power Sword Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Cargo9000 El-kabinescooter. Betjeningsvejledning v Betjeningsvejledning. (trehjulet) Modelnummer CNPW Side 1

Cargo9000 El-kabinescooter. Betjeningsvejledning v Betjeningsvejledning. (trehjulet) Modelnummer CNPW Side 1 Betjeningsvejledning Cargo9000 (trehjulet) Modelnummer CNPW6-800 Side 1 Tak fordi du har valgt at købe netop vores produkt. Vi er sikre på, at du bliver glad for dit nye komfortable køretøj. Hvis du følger

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Din brugermanual APRILIA SR 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/2931373

Din brugermanual APRILIA SR 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/2931373 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere