Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: p.a. og andres sikkerhed afh nger ikke alene af din refleksparathed og smidighed, men også af dit kendskab til kµretµjet, af dets effektivitet og af dit kendskab til grundl ggende information om SIKKER KÆRSEL. Det tilrådes derfor at få et grundigt kendskab til kµretµjet, således at du bliver i stand til at kµre sikkert i trafikken. Fµrste udgave: marts 2004 Genoptryk: Symbolet angiver en potentiel fare, der kan resultere i alvorlige kvæstelser eller i dødsfald. FARE PAS PÅ Symbolet angiver en potentiel fare, der kan resultere i lette kvæstelser eller beskadigelse af køretøjet. Produceret og trykt af: DECA s.r.l. Via Risorgimento, 23/1 - Lugo (RA) - Italien Tel Fax på vegne af: aprilia s.p. a. via G. Galilei, Noale (VE) - Italy Tel (0) Fax (0) com VIGTIGT Ordet "VIGTIGT" er anvendt i denne instruktionsbog til angivelse af vigtige oplysninger eller instruktioner. 2 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 VIGTIGT Denne instruktionsbog skal betragtes som en del af kµretµjet og skal derfor altid fµlge dette også i tilf lde af videresalg. fordi, du valgte aprilia. Vi µnsker dig god kµrsel. Alle rettigheder forbeholdes i alle lande, hvad angår elektronisk lagring, reproduktion og total eller delvis tilpasning under alle former. I disse lande påhviler det kµretµjets bruger at gµre fµlgende: Rette henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler for at få udskiftet de påg ldende komponenter med komponenter, som er typegodkendte i det påg ldende land; Få udfµrt de nµdvendige regelm ssige kontroller. I denne brugsanvisning er de forskellige versioner m rket med fµlgende symboler: OPT ekstraudstyr VERSION: I UK A P SF B D F E GR NL CH DK J Italien Storbritannien Østrig Portugal Finland Belgien Tyskland Frankrig Spanien Grækenland Holland Schweiz Danmark Japan SGP SLO IL ROK MAL RCH HR AUS USA BR RSA NZ CDN Singapore Slovenien Israel Sydkorea Malaysia Chile Kroatien Australien USA Brasilien Sydafrika New Zealand Canada VIGTIGT Ved kµretµjets kµb fyldes det fµlgende skema med de identifikationsdata, der står på RESERVEDELEIDENTIFIKATIONS ETIKETTEN. Etiketten er limet på stellets venstre rµr, for at l se den skal man fjerne venstre inspektionslåg, s e s i d e. 5 0 ( D E M O NT E R I N G A F BAKSPEJLE).. Disse data identificerer: YEAR =fremstillingsår (Y,1,2,...); I.M.=modificeringsindeks (A,B,C,...); LANDEFORKORTELSE =godkendelsesland (I,UK,A,...). VIGTIGT I enkelte lande kr ver g ldende lovgivning overholdelse af normer vedrµrende forurening og stµj samt udfµrelse af regelm ssig kontrol af kµretµjet. og skal oplyses til den Officielle aprilia Forhandler ved kµb af reservedele eller specifikt tilbehµr til din kµretµjsmodel. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 3 INHOLD SIKKERHEDSMEDDELELSER... 2 TEKNISKE INFORMATIONER... 2 ADVARSLER-FORHOLDSREGLERGENERELLE FORSKRIFTER 2 INHOLD. 4 GRUNDLGGENDE SIKKERHEDSREGLER. 6 BEKLDNING TILBEHÆR...

3 ... 8 LAST HOVEDELEMENTERNES PLACERING PLACERING AF BETJENINGER / INSTRUMENTER INSTRUMENTER OG INDIKATORER INSTRUMENTER OG INDIKATORER TABEL OVER INSTRUMENTER OG INDIKATORER DE ENKELTE HOVEDBETJENINGER 15 BETJENINGER PÅ STYRETS VENSTRE SIDE. 15 BETJENINGER PÅ STYRETS HÆJRE SIDE. 16 TNDINGSKONTAKT STYRLÅS MEDFÆLGENDE HJLPEUDSTYR DIGITALUR/DATOVISER TASKEHANK.

4 18 VRKTÆJSST UDLÆSNING/BLOKERING AF SADEL. 19 BAGAGERUM ELSTIK HOVEDKOMPONENTER BRNDSTOF SMÆREMIDLER BREMSEVSKE - HENSTILLINGER.. 23 SKIVEBREMSER...

5 23 KONTROL 24 KÆLEVSKE 25 KONTROL OG PÅFYLDNING DK LYDDMPER/UDSTÆDNINGSLYDDMPER KRAV TIL BRUG AF KÆRETÆJET TABEL OVER INDLEDENDE KONTROL.. 29 START START OG KÆRSEL TILKÆRING...

6 STANDSNING PLACERING AF KÆRETÆJET PÅ STÆTTEBEN 35 RÅD MOD TYVERI.. 35 VEDLIGEHOLDELSE 36 SKEMA OVER PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE. 37 IDENTIFIKATIONSDATA EKSTRA HANDSKERUM KONTROL AF MOTOROLIENIVEAU OG PÅFYLDNING MOTOROLIESKIFT OG UDSKIFTNING AF OLIEFILTER.. 42 KONTROL OG PÅFYLDNING AF TRANSMISSIONSOLIENIVEAUET UDSKIFTNING AF TRANSMISSIONSOLIE LUFTFILTER...

7 KONTROL AF BREMSEBELGNINGER KONTROL AF STÆTTEBEN.. 47 KONTROL AF KONTAKTER EFTERSYN AF FOR- OG BAGHJULSOPHNG 47 JUSTERING AF BAGHJULSOPHNGET KONTROL AF STYRETÆJ KONTROL AF MOTORDREJNINGSPUNKTETS AKSE DEMONTERING AF HÆJRE OG VENSTRE INSPEKTIONSLÅG DEMONTERING AF BAKSPEJLE DEMONTERING AF FOR-MOTORHJELM 50 MONTERING AF VINDSKRM. 51 JUSTERING AF MINIMUM JUSTERING AF GASHÅNDTAG 52 TNDRÆR

8 BATTERI.. 54 LNGEVARENDE BATTERIINAKTIVITET DEMONTERING AF BATTERILÅG.. 55 KONTROL OG RENSNING AF TERMINALER OG KLEMMER DEMONTERING AF BATTERI KONTROL AF BATTERISYRESTANDEN BATTERIOPLADNING MONTERING AF BATTERI UDSKIFTNING AF SIKRINGER PLACERING AF SEKUNDRE SIKRINGER (FORHJELM). 57 PLACERING AF HOVEDSIKRINGER (BATTERIRUM)

9 .. 58 LODRET JUSTERING AF LYSKEGLE VANDRET JUSTERING AF LYSKEGLE PRER UDSKIFTNING AF FORRESTE BLINKLYSPRER UDSKIFTNING AF FORLYGTEPRER FJERNLYS/NRLYSPRER UDSKIFTNING AF POSITIONSLAMPEN UDSKIFTNING AF BAGLYSPRER UDSKIFTNING AF NUMMERPLADELYGTEPRE UDSKIFTNING AF HJELMBOXLAMPENSPRE TRANSPORT UDTÆMNING AF BRNDSTOFTANKEN. 63 RENGÆRING.. 64 PERIODER MED LNGEVARENDE INAKTIVITET...

10 TEKNISKE SPECIFIKATIONER TABEL OVER SMÆREMIDLER ELDIAGRAM - ATLANTIC SYMBOLFORKLARING FOR ELDIAGRAM ATLANTIC OFFICIELLE FORHANDLERE OG SERVICECENTRE Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 sikker kørsel GRUNDLGGENDE SIKKERHEDSREGLER For at fµre kµretµjet skal alle lovens krav opfyldes (kµrekort, minimumsalder, psykofysiske egnethed, forsikring, statsafgifter, indregistrering, nummerplade, osv.). Det tilrådes at få gradvist kendskab til kµretµjet ved at kµre i områder med mindre trafikt thed og/eller i private områder. Indtagelse af visse medicinske pr parater, alkohol og narkotiske eller bevidsthedsudvidende stoffer, forµger i betragtelig grad risikoen for ulykker. V r sikker på, at du befinder dig godt både psykisk og fysisk, og at du er klar til kµrsel med s rlig opm rksomhed på fysisk tr thed og dµsighed. De fleste ulykker skyldes manglende erfaring fra fµrerens side.

11 Lån ALDRIG kµretµjet ud til begyndere, og v r under alle omst ndigheder sikker på, at fµreren opfylder alle kµrselskrav. Overhold strengt alle vejskilte og nationale og lokale f rdselsregler. Undgå enhver form for pludselige bev gelser, hvilke kan v re farlige for dig selv og andre (for eksempel: stejle opbremsninger, overskridelse af fartgr nser, osv.) og v r opm rksom på vejbanens tilstand, synsvidde, osv.. Lad v re med at ramme forhindringer som kan beskadige kµretµjet eller få dig til at miste herrreaktionstiden ved nµdstilf lde kan blive forl nget. Store strµmliniebekl dninger og vindspejle, der er monteret på kµretµjet, kan skabe aerodynamiske kr fter, som kan forringe kµretµjets stabilitet under kµrslen. Dette g lder specielt ved hµje hastigheder. 8 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 Kontrollér, at tilbehµret er solidt fastgjort til kµretµjet og ikke udgµr nogen fare under kµrslen. Tilfµj eller ndr ikke elektrisk apparatur, som overskrider kµretµjets kapacitet, idet kµretµjet ellers kan stoppe pludseligt, eller der kan opstå farlig strµmsvigt i hornet eller lygterne. aprilia anbefaler brug af originalt tilbehµr (aprilia genuine accessories). LAST V r forsigtig og mådeholden ved placering af bagage. Bagagen skal placeres så t t som muligt ved kµretµjets tyngdepunkt og fordeles så j vnt som muligt på de to sider for at neds tte eventuelle balanceproblemer tfunktion ABS kontrollampe (Anti braking Kun for for-indstillede kµretµjer. Kontrollerer anti-blokeringssystemet. T ndes i tilf lde af fejlfunktion. system) ( ) Hvis lampen lyser, når motoren er startet, betyder det, at der er et problem i PAS PÅ anti-blokeringssystemet. Stands omgående motoren, hvis dette er tilfældet, og kontakt en Officiel aprilia Forhandler. Tyverisikringskontrollampe (immobilizer) ( ) Kontrollampe for motorolietryk ( Kun for for-indstillede kµretµjeri. Ved slukket motor blinker den som afskr kning mod tyveri. Den bekr fter, at tyverisikringssystemet er aktiveret. ) Den t ndes hver gang t ndingskontakten stilles på, og motoren ikke er startet, der ufdµres således funktionstest af lysdioden. Lysdioden skal slukke, når motoren er startet. Hvis kontrollampen tændes ved normal funktion af motoren, betyder det, at PAS PÅ motorolietrykket i kredsløbet er utilstrækkeligt. Stands omgående motoren, hvis dette er tilfældet, og kontakt en Officiel aprilia Forhandler.. ( Kontrollampe for nedslået støtteben Den t ndes, når sidestµttebenet er slået ned. Når sidestøttebenet er slået ned, lyser lampen, og køretøjet kan ikke startes. ) PAS PÅ Kontrollampe for højre blinklys ( ) Blinker, når signalet for sving til hµjre er i funktion. Kontrollampe for venstre blinklys Blinker, når signalet for sving til venstre er i funktion. ( ) ) ) ) ) T ndes med n rlysene. T ndes når forlygtens fjernlysp re er aktiveret, eller når fjernlysets blinken aktiveres (PASSING T ndes når der i br ndstoftanken er ca. 1,5 liter br ndstof tilbage Angiver br ndstofniveauet i br ndstoftanken. Når viseren når det rµde felt, er der cirka 1,5 liter br ndstof tilbage i tanken. Hvis dette er tilfældet, skal tanken fyldes hurtigst muligt, se side 21 (BRÆNDSTOF). ). Kontrollampe for nærlys ( Kontrollampe for fjernlys ( Reservebrændstoftank ( Brændstofniveauets indikator ( Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ Beskrivelse Kølevæsketemperaturindikator ( Funktion ) Angiver tiln rmelsesvist kµlev skens temperatur i motoren. Når viseren begynder at flytte sig fra "MIN" niveauet, er temperaturen tilstr kkelig til at kµretµjet kan kµre. Den normale driftstemperatur er i det midterste felt af skalaen. Går viseren op i det rµde felt, eller hvis kontrollampen lyser, skal motoren standse og kµlev skens niveau kontrolleres, se side 25 (KÆLEVSKE). Overstiges den tilladte temperatur i lang tid ("Max. " - røde felt af skalaen), PAS PÅ kan motoren blive alvorligt skadet. Tid og dato kan vises display, se side 18 (DIGITALUR/DATOVISER). Angiver det samlede antal kµrte kilometertal. Angiver det samlede antal delviste kµrte kilometertal. For nulstilling anvendes nulstillingsgrebet. Aniver kµrselshastigheden Digitalur Sumtæller Triptællere Speedometer 14 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 DE ENKELTE HOVEDBETJENINGER BETJENINGER PÅ STYRETS VENSTRE SIDE 2 3 VIGTIGT I De elektriske komponenter virker kun, når t ndingskontakten står på. 1) TRYKKNAP FOR HORN ( ) Ved tryk på denne knap aktiveres hornet. 2) BLINKLYSKONTAKT ( ) Drej kontakten til venstre for visning af sving til venstre, drej kontakten til hµjre for visning af sving til hµjre. For deaktivering af blinklyset trykkes midt på kontakten. 3) LYSVÆLGER ( ) / TRYKKNAP FOR FJERNLYSBLINK (PASSING ) Når lysv lgeren står på,, aktiveres n rlyset, hvis den står på,, aktiveres fjernlyset. Ved tryk på lysv lgeren, når den er på (PASSING ) aktiveres fjernlysblinket. PASSING 1 VIGTIGT Når lysv lgeren slippes, deaktiveres fjernlysblinket. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ PAS PÅ 1 Med standset motor og tændingskontakten stillet på " " kan batteriet blive afladt. Stil tændingskontakten på " ", når køretøjet er standset efter at have slukket motoren. 2) STARTKNAP ( ) Ved tryk på knappen får starteren motoren til at dreje rundt. For startproceduren, se side 30 (START). 2 BETJENINGER PÅ STYRETS HÆJRE SIDE VIGTIGT De elektriske komponenter fungerer kun når t ndingskontakten står på. 1) MOTORSTANDSNINGSKONTAKT ( ) Tryk ikke på motorens standsningskontakten " - " under kørslen. Den fungerer som sikkerheds- eller nµdstopknap. Med trykket kontakt i position, kan motoren startes, ved tryk på kontakten i position standses motoren. FARE 16 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 1 SH Position PU Funktion Fjernelse af nøgle Styrlås Styret er blokeret Nµglen kan Motor og lys tages ud. kan ikke t ndes Motor og lys Nµglen kan kan i k k e tages ud.

12 s ttes i gang. Motor og lys Nµglen kan kan s ttes i ikke tages ud. gang. 2 TNDINGSKONTAKT T ndingskontakten (1) er placeret på hµjre side ved siden af styrerµret. STYRLÅS VIGTIGT Nµglen (2), der starter t ndingskontakten / ratlåsen, sadlens lås, handskerummets låge og benzind kslet. Sammen med kµretµjet leveres to nµgler (den ene er en reservenµgle). Stil aldrig nøglen på " " under kørsel for at undgå at miste herredømmet over køretøjet. FUNKTION For blokering af styret: Drej styret helt til venstre. Tryk på nµglen (2), og stil den derefter på. FARE VIGTIGT Opbevar reservenµglen på et andet sted end på kµretµjet. ZADI Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ MEDFLGENDE HJ LPEUDSTYR Justering: Tryk én gang på tasten (2), dato og tid vises på skift. Måned: tryk en gang til (2), måneden vises til venstre (det µvrige forsvinder). Tryk på tasten (1) for indstilling af den µnskede måned. Dag: tryk en gang til (2), dagen vises til hµjre. Tryk på tasten (1)for indstilling af den µnskede dag. Tryk en gang til på tasten (2), til venstre vises timen med bogstavet "A" eller "P" (A= formiddags, P= eftermiddags). Tryk på knappen (1) for at indstille den µnskede tid. Minutter tryk en gang til på tasten (2) for at få minutterne frem i hµjre side af displayet. Tryk på tasten (1) for indstilling af de µnskede minutter. Nu er uret justeret. Tryk en gang til på tasten (2) og derefter på tasten (1) for at komme tilbage til normal funktion. 1 2ITI 3 TASKEHANK DIGITALUR/DATOVISER Datoregulering: Normal visualisering: timer og minutter. Datavisualisering: tryk på tasten (1), måned og dag vises. Visualisering af sekunder: tryk to gange på tasten (1). Ret henvendelse til den Officiele aprilia forhandler for udskiftning af batteri til uret. Hæng ikke for omfangsrige tasker eller poser i hanken, da de kan forringe håndteringen af køretøjet og bevægelsen af fødderne alvorligt. Taskehanken (3) er placeret foran på den indvendige sk rm. Den tilladte maksimumsvægt er: 1,5 kg FARE VIGTIGT 18 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ VRKTÆJSST V rktµjss ttet (1) er fastgjort indvendigt i hjelmboxen / bagagerummet under sadlen. For adgang: Udlµs sadlen, se side 19 (UDLÆSNING/BLOKERING AF SADEL). Det medfµlgende v rktµj består af: skruetr kker af typen 6x128 med krydsk rv/han-sekskant og skaft; unbrakonµgle 2,5 mm; t ndrµrsnµgle 16x140 mm med pakning med 4 huller på 8.5; kombineret nµgle på "8"; stang mm 8x120. UDLÆSNING/BLOKERING AF SADEL S t t ndingsnµglen (2) i sadellåsen. Tryk, og drej t ndingsnµglen modsat urets retning. Tryk nµglen nedad for bokering af sadlen (uden at bruge vold), og lad låsen udlµses. BAGAGERUM Takket v re bagagerummet er det ikke nµdvendigt at tage uhåndterlige genstande med sig, hver gang kµretµjet parkeres. S t nµglen (3) i låsen. Tryk og drej nµglen modsat urets retning. Åbn bagagerummets låge (4). Sørg for at, sadlen er korrekt blokeret, før kørslen påbegyndes. FARE Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ ELSTIK Indvendigt i hjelmboxen under sadlen sidder et elstik til strµm på 12V (1). Elstikket kan anvendes til strµmforsyning af elektriske apparater med effekt, der ikke overstiger 180 W (mobiltelefon, inspektionslampe, osv.). PAS PÅ Længevarende brug af stikket ved slukket køretøjsmotor kan forårsage total afladning af batteriet. 20 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 HOVEDKOMPONENTER BRNDSTOF Brændstof, som anvendes til fremdrift af forbrændingsmotorer er yderst brændbart og kan under visse forhold blive eksplosivt. Det tilrådes at påfylde brændstof og udføre vedligeholdelsesindgreb i et område med god udluftning og med standset motor. Ryg ikke under påfyldningen og i nærheden af brændstofdampe. Undgå fuldstændigt kontakt med åben ild, gnister og andre kilder, der kan forårsage tænding eller eksplosion af brændstoffet. Undgå ligeledes udslip af brændstoffet fra hjulnavet, da det kan komme i brand ved berøring med motorens brændende overflader. Hvis der sker utilsigtet udslip af brændstof, skal det kontrolleres, at området er helt tørt før start af køretøjet. Brændstoffet udvides ved varme og ved solstråler, fyld derfor aldrig tanken helt op til kanten. Sæt omhyggeligt låget på igen efter udført påfyldning. Undgå kontakt af brændstoffet med huden, indånding af dampe, indtagelse og omhældning fra en beholder til en anden ved hjælp af en slange. FARE EFTERLAD IKKE BRÆNDSTOF I NATUREN. OPBEVARES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. Anvend kun blyfri super benzin på mindst 91 oktan (N.O.R.M. ) og 81 (N.O.M.M.). TANKKAPACITET (inkl. reserve): 10,5 For at få adgang til br ndstoftankens låg: S t nµglen (1) i låsen på benzintankens låg (2), der er placeret mellem fodhvilerne. Drej nµglen i urets retning, tr k i den ved at åbne benzinlåget. Skru benzinlåget af (3). RESERVETANK: 1,5 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ SMÆREMIDLER Olien kan forårsage alvorlige skader på huden ved længerevarende og daglig kontakt. Det anbefales at skylle hænderne grundigt efter at have håndteret olie. Det anbefales at benytte latex handsker ved vedligeholdelsesindgreb. OPBEVARES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. EFTERLAD IKKE OLIEN I NATUREN. TRANSMISSIONSOLIE Transmissionsolieniveauet skal kontrolleres for hver 6000 km (3750 mil). Transmissionsolien skal udskiftes efter de fµrste 1000 km (625 mil) og derefter for hver km (15000 mil). For kontrol af transmissionsolie-niveauet og for olieskift kontaktes en Officiel aprilia Forhandler. FARE MOTOROLIE Tjek med j vne mellemrum motorens olieniveau, se side 22 (MOTOROLIE). VIGTIGT Anvend olie med 5/W 40 specifikationer, se side 69 (TABEL OVER SMÆREMIDLER). PAS PÅ ved påfyldning af motorolie tilrådes det ikke at overstige "MAX" niveauet. Motorolien skal udskiftes efter de fµrste 1000 km (625 mil)og derefter: for hver 6000 km (3750 mil) udskift.

13 For olieskift kontaktes en Officiel aprilia Forhandler. PAS PÅ Arbejd med stor forsigtighed. Spild ikke olien! Undgå at spilde olie på komponenterne, i arbejdsområdet og i de tilstødende områder. Fjern omhyggeligt ethvert spor af olie. I tilfælde af oliespild eller fejlfunktioner kontaktes en Officiel aprilia Forhandler. 22 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 BREMSEVSKE - henstillinger SKIVEBREMSER Vær særlig opmærksom på bremsens skive og friktionspakninger, kontrollér, at de ikke er snavsede eller fedtede, dette gælder især efter vedligeholdelsesindgreb eller eftersyn. Kontrollér, at bremseslangen ikke er snoet eller slidt. OPBEVARES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. EFTERLAD IKKE VÆSKEN I NATUREN. FARE VIGTIGT Dette kµretµj er forsynet med for- og bagskivebremser med separate hydrauliske kredslµb. Nedenstående oplysninger refererer til et enkelt bremseanl g, men de g lder for begge bremseanl g. Bremserne er de organer, der skal garantere sikkerheden mest, de skal derfor altid holdes i perfekt stand. Efterse dem før hver kørsel. En snavset skive tilsviner bremsebelægningerne med deraf følgende reduktion af bremseeffekten. De snavsede bremsbelægninger skal udskiftes, mens den tilsmudsede skive skal rengøres med et affedtningsmiddel af høj kvalitet. Bremsevæsken skal udskiftes for hver andet år af en Officiel aprilia Forhandler. FARE Pludselige ændringer i slør eller elastisk modstand på bremsehåndtaget skyldes vanskeligheder i det hydrauliske system. Kontakt en Officiel aprilia Forhandler i tilfælde af tvivl vedrørende bremsesystemets korrekte funktion. eller hvis det ikke er muligt at udføre normal kontrol af systemet. FARE Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ KONTROL For kontrol af bremsev ske-niveau: PAS PÅ Anvend ikke køretøjet, når væsken ikke mindst når "MIN" mærket. -MIN- VIGTIGT Stil kµretµjet på et solidt og vandret terr n. Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. Drej styret således, at v sken i tanken PAS PÅ Bremsevæskeniveauet mindskes efterhånden, som bremsebelægningen slides. Hvis niveauet er alt for lavt. Kontrollér bremsebel gningernes og skivens slitage, side 45 (KONTROL AF BREMSEBELGNINGER). Hvis bremsebel gningerne og/eller skiven ikke skal udskiftes, ufµres fµlgende: Ret henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler, der vil sµrge for påfyldningen er parallel med "MIN" referencen på glasset (1). Kontrollér, at v sken i tanken ikke kommer under "MIN" referencen på glasset (1). VIGTIGT Dette kµretµj er forsynet med bag- og forskivebremse med separate hydrauliske kredslµb. Nedenståend eoplysninger henviser til et enkelt bremsesystem men g lder for begge systemer. Efterhånden som bremsebel gningen slides, mindskes bremsev skeniveauet i tanken for automatisk at kompensere for sliddet. Tankene, der indeholder bremsev sken, er anbragt på styret t t på det punkt, hvor bremsens håndtag er fastgjort. Kontrollér j vnligt bremsev skeniveauet i tankene, se ved siden af (KONTROL) samt bremsebel gningens slitage, se side 45 (KONTROL AF BREMSEBELGNINGER). MIN = minimumsniveau. Kontrollér bremsesystemets effektivitet. Hvis der er for stort bremshåndtagsslør eller svigt i bremsesystemets effektivitet, rettes henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler, da det kan være nødvendigt at rense luften ud af systemet. FARE Anvend ikke køretøjet i tilfælde af lækage fra bremsesystemet. FARE 24 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 KÆLEVSKE 1 PAS PÅ Anvend ikke køretøjet, hvis kølevæskeniveauet er under minimumsniveau, "MIN". Tjek med j vne mellemrum, samt efter lange rejser, kµlerv skens niveau; få v sken udskiftet hvert andet år af en officiel Aprilia-forhandler. MAX MIN Kølevæsken er sundhedsskadelig ved indtagelse. Berøring med hud eller øjne kan være irritationsskabende, skyl længe med vand, og søg lægehjælp. Hvis det indtages, skal der fremprovokeres opkastning, skyl mund og hals med rigeligt vand, og søg omgående lægehjælp. EFTERLAD IKKE VÆSKEN I NATUREN. OPBEVARES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. Vær opmærksom på ikke at hælde kølevæske på motorens brændende dele. Den kan antændes og udsende usynlige flammer. Det tilrådes at bære latex handsker ved vedligeholdelsesindgreb. Ret henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler for udskiftning af kølevæsken. FARE Kµlev skeoplµsningen er består af 50% vand og 50% antifrostv ske. Denne blanding er ideel til de fleste driftstemperaturer og garanterer en god beskyttelse mod tsning. Det anbefales at bruge samme blanding også om sommeren for at reducere l kager på grund af fordampninger og dermed behovet for hyppige påfyldninger. De aflejringer af mineralsalte, der efterlades i kµleren af det fordampede vand reduceres således, og kµlesystemets effektivitet forbliver dermed u ndret. Når den udvendige temperatur falder til under nul grader, skal kµlekredsen kontrolleres hyppigt, og hvis det kr ves, skal der tils ttes en stµrre koncentration af antifrost (op til maksimum 60%). Anvend destilleret vand til kµlev skeoplµsningen for ikke at beskadige motoren. Tag ikke ekspansionsbeholderens låg (1) af med varm motor, da kølevæsken er under tryk, og temperaturen er meget høj. Ved berøring med hud eller tøj kan væsken forårsage alvorlige forbrændinger og/eller skader. FARE Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ MAX MIN 1 KONTROL OG PÅFYLDNING 2 Hvis dette ike er tilf ldet: Lµsn påfyldningslåget (4) (ved at dreje PAS PÅ Overstig ikke "MAX" niveauet under påfyldningen, da væsken ellers vil kunne løbe ud under motorens drift. Påfyld kµlev ske, se side 69 (TABEL Udfør kontrol og påfyldning af kølevæsken med kold motor. Stands motoren og vent på, at den FARE modsat uret) uden at tage det helt af. Vent nogle sekunder for at lade det eventuelle tryk slippe ud. Skru låget lµst, og tag det af (1).

14 afkµles. VIGTIGT Stil kµretµjet på et solidt og vandret terr n. Åbn hjelmboxen under sadlen. Skru skruerne (1) lµs, og fjern inspekti- onsåbningsd kslet (2). for, at v skeniveauet i ekspansionsbeholderen (3) befinder sig mellem referencem rkerne "MIN" og "MAX". MIN = minimumsniveau. MAX = maksimumsniveau. Sµrg Kølevæsken er sundhedsskadelig ved indtagelse. Berøring med hud eller øjne kan være irritationsskabende. Stik ikke fingre eller andre genstande ned i beholderen for at kontrollere, om der er kølevæske tilstede. FARE OVER SMÆREMIDLER), indtil v sken omtrent når "MAX" niveauet. S t påfyldningsproppen i igen (1). PAS PÅ I tilfælde overdreven forbrug af kølervæske og i tilfælde af, at tanken er tom, skal det kontrolleres, at der ikke er lækager i kredsløbet. For reparation rettes henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler. Anbring igen inspektionsåbningsd kslet på sin plads, og tjek at det er korrekt fastgjort. 26 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 R e t h e n v e n d e l se t i l f o r h a n d l e r e n vedrørende kontrol af slid. Efterse dækkenes slidtilstand, hvis de er slidte, skal de udskiftes. Hvis dækkene er gamle, kan de, også selvom de ikke er helt slidte, blive hårde og således ikke garantere et korrekt vejgreb. Hvis dette er tilfældet, skal dækkene udskiftes. Udskift dækket, hvis det er slidt, eller hvis der er en eventuel punktering på slidbanen, der er større end 5 mm. Afbalancér hjulene efter reparation af dækkene. Anvend udelukkende de dækstørrelser, der er anvist af producenten, se side 66 (TEKNISKE SPECIFIKATIONER). Montér ikke dæk med luftslange på hjulringe til tubeless dæk og viceversa. Kontrollér, at trykventilerne altid er forsynet med propper for at hindre, at dækkenes tryk pludselig svinder. 1 DK Dette kµretµj har slangelµse d k (tubeless). Kontrollér regelmæssigt dæktrykket ved rumtemperatur, se side 66 (TEKNISKE SPECIFIKATIONER). Hvis dækkene er varme, trykmålingen ikke korrekt. er FARE Hvis dæktrykket derimod er utilstrækkeligt, udsættes dækkenes sider (1) for større belastning, og gummiet kan således glide ind over hjulringen, eller det kan blive revet af med deraf følgende tab af herredømmet over køretøjet. I tilfælde af pludselig opbremsning kan dækkene gå ud af hjulringene. Køretøjet kan endvidere skride ud i svingene. Kontrollér dækkenes overfladetilstand samt deres slidtilstand, da en dårlig tilstand af dækkene kan forringe vejgrebet og køretøjets manøvredygtighed. Nogle dæktyper, der er godkendt til dette køretøj, er forsynet med en slidindikator. Der findes slidindikatorer. forskellige typer Kontrollér især dæktrykket før og efter længerevarende kørsel. Hvis dæktrykket er for højt, dæmpes terrænets ujævnheder ikke, og de overføres således til styret hvad der forringer kørekomforten og vejgrebet i sving. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ LYDDMPER/UDSTÆDNINGSLYDD MPER 2 Det er under ingen omstændigheder tilladt at ændre på lydkontrolsystemet. Kµretµjets ejer underrettes om, at loven kan forbyde fµlgende: fjernelse eller forsµg på at gµre en hvilken som helst anordning eller et hvilket som helst element indbygget i et nyt kµretµj inoperativt fra en hviklen som helst persons side med mindre det drejer sig om vedligeholdelsesindgreb, reparation eller udskiftning af disse, for at kontrollere stµjudsendelsen fµr salg eller levering af kµretµjet til slutkµberen, eller mens det anvendes; eller anvendelse af kµretµjet efter at en sådan anordning eller element er blevet fjernet eller gjort inoperativt. FARE Udskiftning, reparation, vedligeholdelse og afbalancering af dækkene er yderst vigtige og skal udføres med passende værktøj og af en person med den nødvendige erfaring. Det tilrådes derfor at rette henvendelse til en Officiel Aprilia Forhandler eller en specialiseret dækreparatør for udførelse af ovenstående indgreb. Når dækkene er nye, kan de være dækket af en glat belægning, kør derfor forsigtigt de første kilometer. Smør ikke dækkene med en ikke passende væske. MINIMUMS SLIDBANEDYBDE (2) for:.....1,5 mm ( USA 3 mm) bag:... 1,5 mm ( USA 3 mm) DÆKTRYK FOR. FÆRER ALENE FULD LAST (passager + fµrer) 2,0 2,2 BAG. 2,2 2,4 Efter uddybende prµver har aprilia godkendt nedenstående d k til denne model: PRODUCENT MÅL MODEL HOOP FOR. BRIDGESTONE 110/ P BAG. BRIDGESTONE Overskrid ikke den maksimale transportvægt. O verbelastning af køretøjet kan forringe dets stabilitet og manøvredygtighed og kan forårsage skader på dækkene. MAX last 210 Kg. 28 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 FARE 130/ P REINF HOOP FOR. BAG. SAVA SAVA 110/90-13 MC28DIAMONDS 56P 130/ P REINF MC28DIAMONDS Kontrollér lydd mperen/udstµdningslydd mperen samt udstµdningsrµrene, og sµrg for, at der ikke er tegn på rust eller gennemhulning, og at udstµdningssystemet fungerer korrekt. Hvis den stµj, der udsendes af udstµdningssystemet µges, skal der omgående rettes henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler. KRAV TIL BRUG AF K RETJET Udfør altid en indledende kontrol af køretøjet, før det startes for at få en korrekt og sikker funktion, se tabellen ved siden af (TABEL OVER INDLEDENDE KONTROL). Manglende udførelse af disse indgreb kan forårsage alvorlige personskader eller skader på køretøjet. Tøv ikke med at rette henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler, hvis der er uklarhed om funktionen af visse af betjeningerne eller i tilfælde af fejlfunktioner eller mistanke om sådanne. Det tager ikke lang tid at kontrollere køretøjet, og den sikkerhed, som det medfører, er betydelig. FARE TABEL OVER INDLEDENDE KONTROL Del For- og bagskivebremse Kontrol Kontrollér drift og tomgangsvandring af betjeningshåndtagene, bremsev skeniveauet og eventuelle l kager. Kontrollér for slid på bremsebel gningerne.

15 Hvis det er nµdvendigt, påfyldes der med bremsev ske. Kontrollér, at de fungerer blµdt. Smµr forbindelsesleddene, hvis det er påkr vet. Kontrollér, at det fungerer blµdt, og at det kan åbnes og lukkes helt i alle styrets stillinger. Justér og eller smµr, hvis det er påkr vet. Kontrollér og/eller påfyld, hvis det er påkr vet. Kontrollér d koverfladens tilstand, d ktryk, slid og eventuelle skader. Kontrollér, at det drejer ensartet, glidende og uden slµr eller sl kkelser. Kontrollér, at de fungerer blµdt, og at fjedrenes sp nding bringer dem tilbage i oprindelig position. Smµr led og samlinger, hvis det er påkr vet. Kontrollér, at fastgµrelseselementerne ikke er lµse. Sµrg eventuelt for at justere eller stramme dem. Kontrollér, at niveauet, og påfyld eventuelt. Kontrollér for eventuelle l kager eller tilstopninger i kredslµbet. Kontrollér, at br ndstoftankens prop er sat rigtigt i. Kµlev skeniveauet i ekspansionsbeholderen skal v re mellem "MIN" og "MAX". Kontrollér, at den fungerer korrekt. Side Bremsehåndtag Gashåndtag 52 Motorolie Hjul/d k Styr Side- og midterstµtteb Fastgµrelseselementer Br ndstoftank Kµlev ske Motorstandsningsafbryder( - ) Lys, kontrollamper, horn Kontrollér, at lys og horn fungerer korrekt. Udskift p rene, eller og elektriske anordninger. grib ind i tilf lde af fejlfunktion. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ ABS PASSING MODE ZADI 7 START Drej nµglen (3), og stil t ndingskontakten 5 på VIGTIGT Udstødningsgas indeholder kulilte, der er yderst skadelig ved indånding i organismen. Undgå at starte motoren i lukkede omgivelser eller omgivelser med utilstrækkelig udluftning. M a ng l e n d e o v er h o l d el s e a f d i s se henstillinger kan medføre bevidstløshed eller død på grund af kvælning. Stig ikke op på køretøjet for at starte det. Start ikke mo to ren med kø retøje t hvilende på sidestøttebenet. S t kµretµjet på midterstµttebenet for FARE PAS PÅ Nu: tændes kontrollampen " " (4) for motorolietryk på instrumentbrættet. Lampen forbliver tændt på instrumentbrættet, indtil motorens start. Hvis lampen ikke tændes, eller hvis begge lamper efter tre sekunder ikke slukkes, skal der rettes henvendelse til en Officiel Aprilia Forhandler. Blokér Hvis kµretµjet ikke har kµrt i l ngere tid, skal de operationer udfµres, der er beskrevet på side 31 (START EFTER LANG INAKTIVITET). Hold ikke startknappen trykket ind i mere end fem sekunder (ti i tilf lde af start efter l ngere tids inaktivitet) for at undgå overdrevent forbrug af batteriet. Hvis motoren ikke starter, ventes yderligere ti sekunder og der trykkes igen på startknappen. VIGTIGT start af motoren. Sµrg for, at lysdeflektoren (1) er i position. mindst et hjul ved hj lp af bremsehåndtaget (5). Hvis dette ikke sker, kommer der ikke strµm til startrel et, og motoren startes derfor ikke. Stil motorstandsningsafbryderen (2) på, (de lande, hvor dette er forudset). 30 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 4 ABS VANSKELIG START Kµretµjets tilfµrselssystem er i stand til at styre starten ud fra motorforhold (varm/kold), omgivelsestemperatur og tryk. START EFTER LANG INAKTIVITET Hvis kµretµjet ikke har kµrt i en l ngevarende periode, er det muligt, at starteren ikke er klar, da br ndstoftilfµrselskredsen kan v re delvist tµmt. ITI 6 Aktivér mindst et af bremsehåndtagene, PAS PÅ Undgå at trykke på startknappen " " (6) med startet motor: det kan skade startmotoren. Tryk på startknappen (6) uden at accelerere, slip knappen, så snart motoren er startet. og accelerér ikke fàr start. PAS PÅ Når motoren er startet, skal kontrollampen " " (4) for motorolietryk slukkes. Hvis kontrollampen forbliver tændt eller t æ n d e s u n d e r n o r m a l mo t o r d r i f t, betyder det, at der er utilstrækkeligt olietryk i kredsløbet. Stands omgående motoren, og kontakt en Officiel aprilia Forhandler, hvis dette er tilfældet. Benyt ikke køretøjet med en utilstrækkelig mængde motorolie, da det kan beskadige motorens dele. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ ABS For start: Slip gashåndtaget (2) (Pos. A), aktivér bremsehåndtaget, og slå stµttebenet op. Stig op på kµretµjet, og hold på grund af dets stabilitet mindst en fod på jorden. Justér bakspejlenes korrekte h ldning. ITI START OG KÆRSEL VIGTIGT L s omhyggeligt kapitlet "s i kke r k µ r se l ", s e s id e 5 ( S I KK ER KÆRSEL), fµr motoren startes. Hold hænderne godt fast om håndtagene og fødderne hvilende på fodhvilerne under kørslen. KØR ALDRIG I ANDRE STILLINGER. I tilfælde af kørsel med passager skal denne instrueres således, at vedkommende ikke skaber gener under manøvrerne. Sørg for, at støttebenet/støttebenene er trukket helt ind, før der køres. FARE Det anbefales at lære at bruge bakspejlene korrekt med standset køretøj. Den reflekterende overflade er konveks, således at genstande ser ud til at være længere væk, end de i virkeligheden er. Disse bakspejle giver et "vidvinklet" syn, og kun erfaringen kan give forståelse for, hvor langt væk de efterfølgende køretøjer befinder sig. FARE PAS PÅ H v i s d er u n d e r kø r se l t æ n d es e n brændstofsreservens kontrollampe " " (1) tændes under kørslen, betyder det, at der bruges af reservetanken og at der stadig er 1,5 liter brændstof tilbage. Sørg for hurtigst muligt at påfylde brændstof, se side 21 (BRÆNDSTOF). 32 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 Slip bremsehåndtaget, og accelerér, ved moderat drejning af gashåndtaget, begynder kµretµjet at kµre. PAS PÅ Undgå brat start, hvis motoren er kold. For at begrænse udledningen af forurenende gas og unødigt forbrug af brændstof, anbefales det at opvarme motoren ved at køre med begrænset hastighed de første kilometer.

16 Undgå gentagne gange at accelerere og nedsætte hastigheden, da der kan være risiko for at miste herredømmet over køretøjet. Nedsæt hastigheden ved at trække begge bremser for at opnå en ensartet hastighedsnedsættelse i tilfælde af bremsning. Sørg for at fordele trykket ligeligt på bremseorganerne. Ved kun at aktivere for- eller bagbremsen reduceres brensestyrken betydeligt, og der kan være fare for, at det ene af hjulene blokeres og at herredømmet over køretøjet derved mistes. ikke med standset motor ved nedstigninger. største forsigtighed ved overhaling og når andre overhaler køretøjet. I tilfælde af regn, kan store køretøjer forårsage vandskyer, som formindsker udsynet; Luftpresset kan medføre tab af herredømmet over køretøjet. TILKÆRING gradvist bremserne for at standse kµretµjets bev gelse. Hold altid mindst én bremse trukket ved kortvarig standsning. FARE Udfør efter de første 1000 kms kørsel (625 mil) de eftersyn, der er angivet i kolonnen"tilkøringens slutning" til REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA, se 39-43, 34 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 FARE Fµlg nedenstående navisninger: Drej ikke gashåndtaget helt ved lav hastighed både fµr og efter tilkµringen km (0-62 mil) Brug bremserne med forsigtighed de fµrste 100 km (62 mil), og undgå pludselige og lange opbremsninger. Dette for at gµre det muligt at.få den rette justering af bremsebel gningens friktionsmateriale på skivebremsen km (0-312 mil) Kµr ikke kµretµjet med mere end 80% af den maksimalt forudsete hastighed i de fµrste 500 km (312 mil). Undgå at holde en kosntant hastighed på lange vejstr kninger. den ikke op ad mure, og læg den ikke på jorden. k nµglen ud. NAVN:..... ADRESSE: under alle omst ndigheder de"de indledende Kontroller" efter et vedligeholdelsesindgreb, se side 29 (TABEL OVER INDLEDENDE KONTROL). FARE VIGTIGT I mange tilf lde bliver de stjålne kµretµjer identificeret gennem de data som står i instruktions/vedligeholdelsesbogen. PAS PÅ Hvis ikke er udtrykkeligt beskrevet, monteres komponenterne igen i modsat rækkefølge af demonteringen. Det anbefales at benytte latex-handsker ved vedligeholdelsesindgreb. 36 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 SKEMA OVER PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE INDGREB, DER BÆR UDFÆRES AF DEN OFFICIELLE aprilia FORHANDLER (INDGREBENE KAN UDFÆRES AF BRUGEREN) Komponenter Bagetse stµdd mpere Batteri - batterisyre stand T ndrµr Karburator - tomgangshastighed Luftfilter Motoroliefilter Funktion af gashåndtag Funktion af bremseblokering Variator smµrefedt Stoplyskontakter Kµlev ske Motorolie Transmissionsolie Funktion af lysretning luci Hjul / d k og d ktryk Tilsp nding af batteriklemmer Forreste hjuloph ng Bremsebel gningsslid Tilkøringsslutning [1000 km (625 mil)]] Hver 6000 km Hver km (3750 mil) eller 8 måneder (7500 mil) eller 16 måneder!!! #!!! $ "! "!! "! "!!! " " hver 1000 km:!/hver 16 måned: " hver 1000 km:!/hver 6000 km: " hver 6000 km:!/hver km: "! hver måned:!!!!! hver 2000 km:!! = kontrollér og rengµr, justér, smµr og udskift, hvis det er nµdvendigt. $ = rengµre; " = udskifte; # = justere. Udfør oftere vedligeholdelsesindgreb, hvis køretøjet bruges i områder med regn, støv, eller på dårlige veje. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ INDGREB, DER BÆR UDFÆRES AF DEN OFFICIELLE aprilia FORHANDLER Komponenter Bageste stµdd mper Rem, variatorruller og variatorbaner i plastik Variatorrem Styrbµsning og styr Hjulbµsning Variatord kke luftfilter Sekund r tilstrµmningsrµrfilter Koblingsk ber Ventilspillerum Bremsev sker Olie for forreste hjuloph ng Motoroliefilternet og magnetskrue Variatorruller og variatorbaner i plastik Hjul / d k Fastsp nding af mµtrikker, bolte og skruer Fastsp nding af motorhoved mµtrikker Rengµring for bremsev sker Tilsp nding af batteriklemmer Br ndstofslanger Tilkøringsslutning [1000 km (625 mil)]] Hver 6000 km Hver km (3750 mil) eller 8 måneder (7500 mil) eller 16

17 måneder!!!!!! $ $!!!!!!!!!!!!!!! hvert 2. år: " " "! hvert 2. år: " " "!! = kontrollér og rengµr, justér, smµr og udskift, hvis det er nµdvendigt. $ = rengµre; " = udskifte; # = justere. (*) For kontrol se side 15-16: TABEL OVER INSTRUMENTER OG INDIKATORER. 38 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 Udfør oftere vedligeholdelsesindgreb, hvis køretøjet bruges i områder med regn, støv, eller på dårlige veje. IDENTIFIKATIONSDATA Det er en god idé at notere stel- og motornummer, hvor der er afsat plads hertil i brugsanvisningen. Stelnummeret kan anvendes i forbindelse med bestilling af reservedele. STELNUMMER Stelnummeret er trykt på stellets midterste rµr. For at l se det skal handskerummet åbnes (side 21 (HANDSKERUM)), og den monterede indstiksbeskyttelse fjernes. Stelnr. MOTORNUMMER Motornummer er trykt i n rheden af den bageste stµdd mpers nederste holder. Motornr. VIGTIGT ndring af identifikationsnumerene kan medfµre alvorlige straf eller bµder, ndring af stelnummeret resulterer i µjeblikkeligt bortfald af garantien. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ B A 2 Montér EKSTRA HANDSKERUM OPT Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. Fjern beskyttelsesd kslet (1). fastgµrelsespladen (2) til hjlemboxen ved at skrue de fire skruer i (3). Anbring ekstra handskerum forreste del (A) på den respektive stµtte på fastgµrelsespladen. Tryk let på hjelmboxens bagetse del (B), indtil den fastlåses i fastgµrelseslåsetappen PAS PÅ Kontrollér fastgørelsens stabilitet. 40 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 1 PAS PÅ 1 MAX MIN Overskrid ikke markeringen "MAX" og hold niveauet over markeringen "MIN", for ikke at forvolde motoren alvorlige skader.

18 Påfyld, hvis det kr ves. 2 KONTROL AF MOTOROLIENIVEAU OG PÅFYLDNING Læs omhyggeligt side 22 (SMØREMIDLER), side 36 ( V E DL I G E H O L D E L S E) o g s i d e 6 9 (TABEL OVER SMØREMIDLER). Skru oliemålepindsproppen af, og tr k den ud (1). Skru olieproppen (1) helt ind i påfyldningshullet (2) igen. Kontrollér olieniveauet, og påfyld eventuelt. Påfyld ca cc.motorolie gennem påfyldningshullet (2). Skru oliepinden (1) i, og stram den. det og lad det afkµle. omhyggeligt side 22 (SMØREMIDLER), side 36 (VEDLIGEHOLDELSE) og side 69 (TABEL OVER SMØREMIDLER). 4 3 udstødningssystemets komponenter er afkølet. Stands motoren, og vent til den afkµles Anvend en ny olie af typen 5/W 40 SAE syntetisk olie, som overstiger API ST specifikationen til påfyldninger og udskiftninger. VIGTIGT Stil kµretµjet på et fast og vandret terr n. Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. for dr ning af olien i krumtaphuset og afkµling af olien. Skru olieproppen af, og tr k oliepinden op (1). Motoroliens filterpatron (3) skrues af og fjernes. Brugt olie indeholder stoffer, som er f a r l i ge f o r m i l j ø e t, r e t d e r f o r v e d motoroliens udskiftning henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler, der kan bortskaffe den brugte olie ifølge gældende lovgivning. FARE Motoren og udstødningssystems komponenter bliver meget varme, og de vedbliver med at være varme også lang tid efter, at motoren er slukket. Før der arbejdes med disse komponenter, anbefales det at benytte isolerende handsker, eller at vente til motoren og 42 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 FARE Anvend ikke køretøjet med utilstrækkeligt, forurenet eller ukorrekt smøremiddel, da det kan fremskynde slid af de dele, der er i bevægelse og det kan forårsage uoprettelig skade. Skru olieudtµmningsproppen af, og fjern FARE den (4), og lad al motorolien lµbe ud. Montér en ny filterpatron (3), og sµrg for at smµre O-ringene på filtrets pakninger. 1 PÅFYLDNING en lille m ngde olie i påfyldningshullet, og vent cirka et minut indtil olien lµber ind i krumtaphuset. Kontrollér olieniveauet, og påfyld eventuelt. S t proppen/oliepinden (1) i igen, og skru den fast efter afsluttet påfyldning. Fyld KONTROL OG PÅFYLDNING AF TRANSMISSIONSOLIENIVEAUET Læs omhyggeligt side 22 (SMØREMIDLER), side 36 ( V E DL I G E H O L D E L S E) o g s i d e 6 9 (TABEL OVER SMØREMIDLER). Rengµr den del, der er i berµring med olien med en ren klud. olieproppen (1) helt ind i påfyldningshullet igen. Tr k oliepinden (1) op igen, og se hvordan oliestanden er: Skru Til påfyldninger og udskiftninger bør der bruges ny olie af typen SAE 80/W 90, der overgår den speciferede betegnelse API GL3. VIGTIGT stµtteben. Stil kµretµjet på det midterste MAX = maksimumsniveau; MIN = minimumsniveau. Olieniveauet er korrekt, hvis det cirka Anvend ikke køretøjet med utilstrækkeligt, forurenet eller ukorrekt smøremiddel, da det kan fremskynde slid af de dele, der er i bevægelse og det kan forårsage uoprettelig skade. FARE Stil kµretµjet på fast og vandret terr n. Motoren og udstødningssystems komponenter bliver meget varme, og de vedbliver med at være varme også lang tid efter, at motoren er slukket. Før der arbejdes med disse komponenter, anbefales det at benytte isolerende handsker, eller at vente til motoren og udstødningssystemets komponenter er afkølet. Skru olieproppen af og tr k oliepinden FARE når maksimumsm rket " MAX" på oliepinden. PAS PÅ Overskrid ikke "MAX" afmærkningen, og kom ikke under "MIN" afmærkningen for ikke at forårsage alvorlige skader på motoren. Påfyld, hvis det kr ves. op (1). Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ udstødningssystemets komponenter er afkølet. 1 tands motoren, og vent til den afkµles for dr ning af olien i krumtaphuset og afkµling af olien. Undgå at transmissionsolien kommer i kontakt med bagbremseskiven under udskiftningen. Oliepinden (1) skrues af og tr kkes ud. Transmissionsoliens udtµmningsskrue Lad transmissionsolien lµbe helt ud, og FARE UDSKIFTNING AF TRANSMISSIONSOLIE For olieskift rettes henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler. Læs omhyggeligt side 22 (SMØREMIDLER), side 36 (VEDLIGEHOLDELSE) og side 69 (TABEL OVER SMØREMIDLER). (2) skrues af og fjernes. LUFTFILTER Læs omhyggeligt (VEDLIGEHOLDELSE). side 36 VIGTIGT Stil kµretµjet på et fast og vandret terr n. Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. saml den i en passende beholder. Skru transmissionsoliens udtµmningsskrue (2) i, og stram den. Påfyld med ca. 150 c af den type transmissionsolie, der er foreskrevet i tabellen over smµremidler. Skru olieproppinden i (1), og stram den. Kontrollér igen transmissionsolieniveauet ved hj lp af oliepinden (1), og påfyld eventuelt uden nogensinde at overskride "MAX" niveauet. Rensning og kontrol af luftfilterets tilstand bµr udfµres for hver 6000 km (3750 mil), det afh nger af brugsforholdene. Hvis kµretµjet bruges på våde og stµvede veje, skal rensningsog udskiftningsindgrebene udfµres oftere. Filterindsatsen skal tages af kµretµjet for at kunne rengµre den. Motoren og udstødningssystems komponenter bliver meget varme, og de vedbliver med at være varme også lang tid efter, at motoren er slukket. Før der arbejdes med disse komponenter, anbefales det at benytte isolerende handsker, eller at vente til motoren og 44 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 FARE Anvend ny olie af den type, der er angivet i TABELLEN OVER SMØREMIDL ER for på fyl dn ing og udskiftning. KONTROL AF BREMSEBELGNINGER Læs omhyggeligt side 23 (BREMSEVÆSKE - henstillinger), side 23 (SKIVEBREMSER) og side 36 (VEDLIGEHOLDELSE) DEMONTERING Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. Skru de ni skruer (1) af, og tag dem af. Fjern filterkassens d ksel (2) VIGTIGT De fµlgende oplysninger drejer sig om et enkelt bremseanl g, men de g lder for begge systemer. Kontrollér bremsebel gningernes slid efter de fµrste 1000 km (625 mil), og derefter for hver 2000 km (1250 mil).

19 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bremsebel gningernes slid afh nger af brug, kµrsels- og vejtype. RENGØRING fuldst ndigt med filterindsatsen (3). Kontrollér filterindsatsen (3), og udskift den eventuelt. Undgå at bruge benzin eller brændbare opløsningsmidler til rensning af filterindsatserne, for at undgå risiko for brand eller eksplosioner. Anvend ikke additiver og væsker til rengøringen for at undgå dannelse af fugtighed inde i filterkassen. Anvend kun trykluft. Rens filterindsatsen (3) ved hj lp af en FARE trykluftsstråle. PAS PÅ SMØR IKKE FILTERINDSATSEN MED OLIE, da olien ellers kan komme ind i remkassen, det kan beskadige den eller få den til at glide ud. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ C 1,5 mm 1,5 mm Kontrollér især bremsebelægningernes slid før hver kørsel. For hurtig kontrol af bremsebel gningernes slid: Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. Se efter mellem bremseskiven og bremsebel gningerne. FORHJULSBREMSETANG Forfra fra neden for begge t nger. FARE BAGHJULSBREMSETANG Bagfra fra neden for begge t nger (C). Hvis friktionsmaterialets tykkelse (også kun af en enkelt bel gning) er reduceret til ca. 1,5 mm, skal begge bremsebel gninger udskiftes. Forhjulsbremsebel gninger (1). Baghjulsbremsebel gninger (2). Forbrug af friktionsmaterialet udover grænsen forårsager berøring af bremsebelægningens metalholder med skiven med deraf følgende metalstøj og forekomst af gnister fra tangen. Skivens bremseeffekt, sikkerhed og integritet vil således blive forringet. FARE Kontakt en Officiel aprilia Forhandler for udskiftning. FARE 46 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/250 EFTERSYN AF FOR- OG BAGHJULSOPHNG Læs omhyggeligt (VEDLIGEHOLDELSE). side 36 PAS PÅ For udskiftning af forhjulsophængsolie, kontakt en Officiel aprilia Forhandler, som garanterer en pålidelig og hurtig service Stµttebenets rotation (1) skal v re fri for hindringer. Udfµr fµlgende kontrol: Fjedrene (2) må ikke v re beskadiget, slidte, rustne eller defekte. Stµttebenet skal dreje frit, smµr eventuelt ledforbindelsen, se side. 72 (TABEL OVER SMÆREMIDLER). KONTROL AF KONTAKTER På kµretµjer er der to kontakter: Stoplys-kontakt på håndtag baghjulsbremsen (kombineret). Stoplys-kontakt på håndtag forhjulsbremsen. Kontakt lateralt stµtteben neds nket. til til KONTROL AF STÆTTEBEN Læs omhyggeligt (VEDLIGEHOLDELSE). side 36 VIGTIGT De fµlgende oplysninger drejer sig om et enkelt stµtteben, men de g lder for begge. Udskift forhjulsoph ngs-olien for hver km (18750 mil) eller hvert 4. år. Efter de fµrste1000 km (625 mil) og derefter efter hveri 6000 km (3750 mil) skal desuden udfµres fµlgende kontroller: Tryk flere gange på styret mens forhjulsbremsehåndtaget tr kkes, og få gaflen til at gå ned. Vandringen skal v re blµd, og der må ike v re spor af olie på st ngerne. Kontrollér at alle for-og baghjulsoph ngenes komponenter er fastsp ndt korrekt, og kontrollér, at alle oph ngenes ledforbindelser fungerer korrekt. PAS PÅ I tilfælde af fejlfunktioner eller, hvis det skønnes nødvendigt at tilkalde specialiseret personale, rettes henvendelse til en Officiel aprilia Forhandler. I tilf lde af behov for assistance ved indgreb eller teknisk råd, kontaktes en Officiel aprilia, som garanterer en hurtig og pålidelig service. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ JUSTERINGSTABEL FOR BAGHJULSOPHÆNGETS FJEDERFORBELASTNING Strammering Rotation (pil Rotation (pil A) B) Funktion 1 Reduktion af Forµgelse af fjedrens fjedrens forbelastning forbelastning Funktionsmåde Kµrsel uden K µ r s e l m e d passager passager JUSTERING AF BAGHJULSOPHNGET Baghjulsoph nget består af en dobbeltvirkende stµdd mper (bremsning ved kompression/udvidelse), som er fastgjort til motoren ved hj lp af en gummibµsning. Standard justeringen, der er udfµrt på fabrikken, er beregnet til en fµrer, som vejer ca. 70 kg. For anderledes v gt og behov skrues på strammeringen (1), og definér således de ideale kµreforhold (se tabellen). KONTROL AF STYRETÆJ Læs omhyggeligt (VEDLIGEHOLDELSE). side 36 Det anbefales en af og til at kontrollere, om der er slµr tilstede i styretµjet. For kontrol: Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. VIGTIGT Brug en stµtte med passende hµjde og passende b rekapacitet, som kan holde kµretµjet sikkert. L g et frottélignende stykke stof på stµtten, og anbring kµretµjet på stµtten således, at forhjulet drejer frit, og at kµretµjet er sikret mod at falde ned. 48 Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ KONTROL AF MOTORDREJNINGSPUNKTETS AKSE Læs omhyggeligt (VEDLIGEHOLDELSE). side 36 DEMONTERING AF HÆJRE OG VENSTRE INSPEKTIONSLÅG Læs omhyggeligt side 36 (VEDLIGEHOLDELSE). Stil kµretµjet på midterste stµtteben. Lµft sadlen. Lµsn skruerne (1), og fjern dem. PAS PÅ Vær sikker på køretøjets stabilitet. Ryst gaflen i kµrselsretning. PAS PÅ Hvis gaflen rystes for meget, kan der være risiko for at måle bevægelsen af støttebenet med forkert spillerum. Gentag den ovennævnte operation flere gange. Hvis slµret er tydeligt, kontaktes en Officiel aprilia Forhandler, som vil bringe kµretµjet tilbage til dets optimale driftstilstand. Kontrollér regelm ssigt for spillerum mellem motortappens bµsninger. For kontrol: Stil kµretµjet på det midterste stµtteben. Ryst hjulet på tv rs af kµrselsretningen. Hvis der er spillerum, kontaktes en Officiel aprilia Forhandler, som vil bringe kµretµj tilbage til dets optimale driftstilstand PAS PÅ Arbejd med forsigtighed. Beskadig ikke de nederste fastgøringstunger og/eller deres respektive indstikssæder. Behandl plastikkomponenter og lakerede komponenter med forsigtighed, rids eller ødelæg dem ikke. PAS PÅ Indsæt indstikningstungerne korrekt i deres sæder ved genmonteringen. Brug og vedligeholdelse Atlantic 125/ DEMONTERING AF FORMOTORHJELM Læs omhyggeligt (VEDLIGEHOLDELSE).

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere