Danidas årsberetnin g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danidas årsberetnin g"

Transkript

1 04 Danidas årsberetnin g

2 Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: Fax: Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz Grafisk Forsidefoto: Forside: Vandprojekt i Benin Foto: Jørgen Schytte Fotos: Jørgen Schytte Thomas Marott Heine Pedersen Nana Reimers Charlotte Henriksen Scanpix Polfoto Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos: Danmark.dk s netboghandel wwww.danida-publikationer.dk eller på telefon Hvis der ringes fra udlandet er telefonnummeret ISBN: Trykt version: Elektronisk version:

3 Anvendelsen af bistandskronen 2004* FN-systemet 1.991,6 mio. kr. Verdensbankgruppen 596,8 mio. kr. Afrika 3.319,4 mio. kr. Regionale udviklingsbanker 300,3 mio. kr. EU 379,2 mio. kr. Asien 1.802,2 mio. kr. Andet 1.026,7 mio. kr. Latinamerika 524,7 mio. kr. Balkan 1,8 mio. kr. Andet 507,3 mio. kr. 58,9% 41,1% Bilateral bistand 6.155,4 mio. kr. Multilateral bistand 4.294,5 mio. kr. Bistand i alt ,9 mio. kr. *) Bistandskronen er opgjort på grundlag af udbetalinger under finanslovens Ud over denne ramme ligger bl.a. en væsentlig del af den bistand, som Danmark finansierer gennem EU (690,1 mio. kr.). Denne bistand blev tidligere medregnet som multilateral bistand under Med Finanslov 2004 er fællesudgifter i form af administration m.v. af udviklingsbistanden på 595,1 mio. kr. flyttet fra finanslovens 6.3 (bistand til udviklingslandene) til udenrigstjenestens driftsbevilling. Samlet statslig bistand i henhold til OECD s DAC-regler udgør ,6 mio. kr. i 2004.

4 INDHOLD Udviklingsministerens forord... 5 Dansk bistand i en større sammenhæng...6 Det internationale udviklingssamarbejde 2015 Målene: Dansk bistands internationale ramme...8 Mål 1-7: Vi har noget at tilbyde Mål 8: Danmarks bidrag til et globalt partnerskab...13 Stabilitet og sikkerhed afgørende for 2015 Målene Målene: Zambia er op ad bakke Målene: Uganda er godt på vej Danmark er stadig i top...17 Det danske udviklingssamarbejde En verden til forskel Sikkerhed, vækst udvikling Menneskerettigheder, demokratisering og god regeringsførelse Demokratiet fremmes i afrikanske lande God regeringsførelse på dagsordenen Danidas kodeks mod korruption Kvinders rettigheder skal med overalt Kvinder, fred og sikkerhed en anderledes vinkel i Det Arabiske Initiativ Stabilitet, sikkerhed og kampen mod terrorisme Hjælp til selvhjælp til fred i Afrika...28 Evaluering: Humanitær indsats erstatter stadig ikke politisk handling...28 Konfliktløsning kræver samarbejde Irak bliver genopbygget Fundamentalisme bekæmpes nedefra Indsats mod terrorisme i Indonesien Flygtning, nødhjælp og nærområder Dansk hjælp til flodbølge-ofre Alvorlig situation i Darfur Humanitær bistand til ofre for væbnede konflikter i Afrika Humanitær bistand fordelt på organisationer, Sammenhæng i dansk politik over for de fattige lande Evaluering: Effektiv, men kortsigtet hjælp til Kosovo Miljøet Ny miljøstrategi tænker miljø på tværs Øget fokus på miljø også i den multilaterale bistand Støtte til miljøudvikling...40 Danmarks udbetalinger til særlig miljøbistand Miljøindsats og fattigdomsbekæmpelse smelter sammen mio. kr. til fjernelse af giftigt affald Klimaet påvirker landes udvikling Social og økonomisk udvikling Landestrategier med fokus på samarbejdslandenes egne prioriteter Effektiv bistand for at nå 2015 Målene

5 INDHOLD Dansk støtte går til lande med små økonomier Fokuseret indsats giver bedre kvalitet...48 Danmarks officielle bistand til udviklingslandene fordelt på hovedkategorier, Danmarks bilaterale bistand, Danmarks bilaterale bistand til Afrika, Danmarks bilaterale bistand til Asien, Danmarks bilaterale bistand til Latinamerika, Danmarks bilaterale bistand til Balkan-området, Sektorfordeling af bilateral bistand, 2003 og Bilateralt udviklingssamarbejde Bangladesh Benin Bhutan Bolivia Burkina Faso...60 Egypten Ghana Kenya Mozambique Nepal Nicaragua...66 Tanzania Uganda...68 Vietnam...69 Zambia Overgangsbistand og regionalbistand, Evaluering Evaluering gør bistanden mere effektiv Evaluering: Lokale projekter sikrede bistanden til Kenya Evaluering: Uddannelse i landbrug til indiske kvinder Evaluering: Flere børn på skolebænken i Nepal Mål- og resultatstyring Et velfungerende system for mål- og resultatstyring Mange mål opfyldt i Multilaterale organisationer under lup Vigtigt skridt for den multilaterale bistand Multilateralt udviklingssamarbejde Fokus på den multilaterale bistand...82 Fremskridt på det internationale samarbejde på sundhedsområdet U-landes gæld nedbringes...86 Handelsvejen ud af fattigdom...86 Fokus på det globale miljø Stærk partner for FN s miljøprogram Samarbejde afløser sololøb blandt multilaterale organisationer UNDP overvåger gennemførelse af 2015 Målene...88 Verdensbanken vurderer bidrag til opnåelse af 2015 Målene...89 Regionale banker bekæmper fattigdom

6 INDHOLD EU s udviklingssamarbejde...90 Danmarks bidrag til internationale organisationer, Danskere i internationale organisationer Danske leverancer til multilaterale organisationer, 2003 og FN-institutioner i Danmark giver synlighed og kendskab til FN...94 Erhvervslivets deltagelse Erhvervslivet er grundlaget for økonomisk vækst Evaluering: Danida er frontløber i erhvervsudvikling Fra Haute Couture til Kathmandu...96 Nye veje til samarbejde Blandede Kreditter giver energi og nye veje i Afrika...98 Evaluering: Ris og ros til dansk industristøtte...99 Top-10 liste for leverandører af bygge- og anlægsopgaver, Top-20 liste for leverandører af konsulentopgaver, Forskning Forskningen bliver målt og vejet NGO er NGO er er vigtige for bekæmpelse af fattigdom Udbetalinger til danske NGO ers udviklingsprojekter, Oplysning Bubber i verden i TV blev nummer ét blandt danske hjemmesider U-landskalender bog overøst med anmelderstjerner Fra glittet firmablad til selvkritisk avis Oplysning om udviklingslandene, Lovgrundlag og administration Lov om internationalt udviklingsarbejde Folketingets udenrigsudvalgs kriterier for landevalg Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde Medlemmer af Forskningsrådet for Udviklingsforskning Oplysningsudvalget Udvalget for Blandede Kreditter, ultimo Tiltrådte konventioner i programsamarbejdslande Indgåede regeringsaftaler Administration af udviklingsbistanden Former for bistand Forkortelser Program- og projektorientering 2004 Oversigt over programmer og projekter Læsevejledning

7 Udviklingsministerens forord Udvikling handler om forandring. Om aktive mennesker, der kæmper for et bedre liv. Om økonomier, der skal vokse ved at lade nogle erhverv blomstre og andre dø. Om magtstrukturer der skal rives ned, hvis de står i vejen for ligestilling og menneskerettigheder. Den gode vilje er altså ikke nok. Der skal handling bag ordene. Vi skal støtte den proces. Derfor har regeringen besluttet, at dansk bistand fortsat skal ligge i det internationale førerfelt med mindst 0,8% af BNI. Det er mange penge. Danmarks samlede udviklingsbistand udgjorde i 2004 ca. 10,5 mia. kr. Det er grunden til, at regeringen siden 2001 konsekvent har arbejdet for at gøre det lettere at se, hvad bistandspengene bruges til, og hvilke resultater der kommer ud af indsatsen. Denne årsberetning tager endnu et skridt i den retning. Også internationalt er der fokus på udviklingssamarbejdet i disse år. Og der er meget at glæde sig over. Efter mange år med faldende global bistand, stiger den samlede udviklingsbistand kraftigt. EU har netop besluttet, at EU skal op på 0,56 pct af BNI i 2010 og 0,7 pct af BNI i Det betyder ca. 20 mia. euro mere til de fattige lande i Samtidig har de fattige lande fået langt større indflydelse på, hvordan pengene bruges. Og donorerne har fået et bedre og tættere samarbejde, der markant øger bistandens effektivitet. Men trods alle fremskridt er der ingen mangel på udfordringer for de, der arbejder med at bekæmpe verdens fattigdom. At der stadig er store problemer bliver tydeligt, når den globale udviklingsbistand skal til eksamen i september For fem år siden lovede de fattige og de rige lande hinanden at halvere antallet fattige inden år Og det vil lykkes. Alligevel står vi alle til dumpekarakter. For det afrikanske kontinent halter langt efter. Årsberetningen viser, at Afrika allerede prioriteres meget højt i dansk udviklingsbistand. Men den understreger også, at det er i Afrika, at udfordringerne er størst. I lyset heraf formulerede regeringen i 2004 den første danske Afrika-strategi. Den er nu ved at blive gennemført. Selv om denne årsberetning handler om den statslige udviklingsbistand, er der grund til at fremhæve danskernes store vilje til at hjælpe ofrene for tsunami-katastrofen den 26. december Hundreder meldte sig til at tage ud i katastrofeområdet. Tusinder deltog i organiseringen af nødhjælp og støtteindsamlinger. Og millioner af kroner blev indsamlet og sendt videre til fordel for ofrene for naturkatastrofen. Det er netop dette store folkelige engagement, der er hele grundlaget for det danske udviklingssamarbejde. For mens udvikling handler om forandring, handler forandring først og fremmest om mennesker. 5

8 Dansk bistand i en større sammenhæng Sådan læses Danidas årsberetning 2004 Formålet med Danidas årsberetning er at orientere om resultaterne i forhold til de fastsatte mål for den danske udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene i Årsberetningen er inddelt i tre dele: Første del Det internationale udviklingssamarbejde (markeret med grønt) beskriver FN s 2015 Mål, som medlemslandene har vedtaget, og som skal udgøre den overordnede ramme om fattigdomsbekæmpelsen frem mod Danmark var med til at vedtage disse mål og bidrager nu aktivt til at nå målene gennem det danske udviklingssamarbejde. Anden del Det danske udviklingssamarbejde (markeret med blåt) fokuserer på prioriteter, mål og resultater i det danske udviklingssamarbejde både den multilaterale og bilaterale bistand, og der redegøres for de opnåede resultater.* Tredje del Program- og projektorientering (markeret med violet) præsenterer resultaterne i 2004 af hvert enkelt bilateralt og multilateralt program og projekt over 40 mio. kr. Beskrivelser af samtlige bilaterale og multilaterale aktiviteter over 5 mio. kr. findes på den medfølgende cd-rom, som også giver mulighed for at søge tværgående på alle bistandsaktiviteterne. Årsberetningen kan ligeledes læses på og Udviklingsprocesser har komplicerede årsagssammenhænge Det er vigtigt at være opmærksom på, at det i udviklingssamarbejdet ofte er vanskeligt at vurdere den direkte sammenhæng mellem indsats og resultat. Dansk bistand gennemføres under meget forskelligartede politiske og sociale vilkår og bistanden står aldrig alene. Den vigtigste drivkraft i udviklingen er modtagerlandets egen indsats, og Danmark deltager typisk som én blandt flere donorer. Der er mange komplicerede årsagssammenhænge bag udviklingsprocesserne og fattigdommen i de danske samarbejdslande. Det gør det også vanskeligt at påvise en direkte sammenhæng mellem dansk bistand og opfyldelsen af FN s 2015 Mål. Som det ses i denne årsberetning, kan udviklingssamarbejdet dokumentere en række positive resultater, hvor de opstillede mål er nået, eller hvor der er en positiv proces i gang på vej mod målopfyldelse. Det er gode indikatorer for, at den danske udviklingsbistand er med til at reducere fattigdommen. Men selv hvis udviklingen i indikatorerne er gået i den forkerte retning, vil det ikke nødvendigvis betyde, at bistandsindsatserne ikke virker. Tværtimod kan udviklingsbistand være med til at forhindre, at problemer løber løbsk. * I 2004 blev budgettet for udviklingsbistand på finansloven ændret. I denne årsberetning er alle specifikationer af den bilaterale bistand under 06.3 baseret på udbetalinger i overensstemmelse med OECD s principper for opgørelse af udviklingsbistand. For bedre at kunne sammenligne med finanslovstallene er udviklingsbistanden dog på side 40 (Fordeling af tilsagn på lande og indsatsområder) og på side 50 (Danmarks officielle bistand til udviklingslande fordelt på hovedkategorier) opgjort som på finansloven. 6

9 Det internationale udviklingssamarbejde 7

10 DET INTERNATIONALE UDVIKLINGSSAMARBEJDE 2015 Målene: Dansk bistands internationale ramme Siden 2000 har FN s medlemslande arbejdet frem mod fælles mål på udviklingsområdet kaldet 2015 Målene. Den danske bistand er tilpasset den internationale strategi, der står som den internationale ramme for den globale fattigdomsbekæmpelse og udvikling. I september 2000 vedtog FN s stats- og regeringschefer en omfattende Årtusindeerklæring, der indeholdt et løfte om at samarbejde for at garantere fred og sikkerhed og for at bekæmpe fattigdom. Det ottende 2015 Mål forpligter derimod først og fremmest de industrialiserede lande til at etablere et globalt partnerskab for udvikling, herunder gennem bistand, handel og gældslettelse. På udviklingsområdet har FN s generalsekretær siden uddraget de otte såkaldte 2015 Mål af erklæringen. Med 2015 Målene er der i FN-regi skabt en fælles politisk forpligtelse for alle verdens lande til at sikre, at målene nås i Målene: 1. Halvere fattigdommen 2. Sikre skolegang for alle børn 3. Sikre kvinder ligestilling 4. Nedbringe børnedødeligheden med to tredjedele 5. Nedbringe dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder med tre fjerdedele 6. Stoppe spredningen af hiv/aids og andre smitsomme sygdomme 7. Sikre et bæredygtigt miljø 8. Skabe et globalt partnerskab for udvikling. Forpligter både rig og fattig Hovedansvaret for opfyldelsen af de syv første af de otte 2015 Mål ligger hos udviklingslandenes regeringer. De har med økonomisk og faglig bistand fra den rige del af verden forpligtet sig til at lade opfyldelsen af 2015 Målene indgå som styrende element i deres egne fattigdomsstrategier og finanslove. I 2004 fremlagde Danmark igen en rapport om Mål 8; nu følger andre lande følger efter. I spidsen for at gøre status på mål På globalt niveau rapporterer FN s generalsekretær årligt til FN s Generalforsamling om fremskridt i gennemførelsen af Årtusindeerklæringen og 2015 Målene. På landeniveau hjælper statusrapporter til at engagere politiske ledere, vigtige beslutningstagere og mobilisere civilsamfund, lokalsamfund, offentlighed og medier. Donorlandenes rapporter bruges som grundlag for at sammenligne den bistand, som donorlandene yder for at nå 2015 Målene. I september 2003 udgav den danske regering som den første donor en 2015-statusrapport. Det skabte stor opmærksomhed, ikke mindst i FN. I september 2004 udgav Danmark sin anden rapport, som mere systematisk opgør bistanden i henhold til FN s indikatorer. I 2004 gik Danmark også i spidsen i OECD-kredsen for at udvikle en fælles standard for rapporteringen, og de nye EU-lande har i Danmark fået teknisk bistand til deres fremtidige rapportering. Den danske rapport 2015 Målene. Statusrapport for Danmark 2004 kan læses på 8

11 DET INTERNATIONALE UDVIKLINGSSAMARBEJDE Mål 1-7: Vi har noget at tilbyde 2015 Mål 1: Den primære udfordring er fattigdommen Antallet af mennesker, der har en indkomst på under 1 US $ om dagen, skal halveres. Status: I Syd- og Østasien er antallet af mennesker, der lever for under 1 US $ om dagen, blevet halveret gennem de sidste ti år på grund af den stærke økonomiske vækst. Anderledes ser det ud i Afrika her er antallet af mennesker, der lever for mindre end 1 US $ om dagen, steget i samme periode. Omkring halvdelen af befolkningen i Afrika syd for Sahara lever for mindre end 1 US $ om dagen. Det svarer til mere end 300 mio. mennesker. På verdensplan skønnes det, at mere end 1 mia. mennesker lever under ekstrem fattigdom. FN skønner, at der dør et menneske hvert fjerde sekund på grund af sult; heraf udgør børn under fem år langt størstedelen. Hvad gør Danmark: Mere end 30 pct. af den totale danske bistand gives til de mindst udviklede lande. Det er en større andel end for langt de fleste andre donorer. Med fattigdomsorienteringen er det naturligt at koncentrere den bilaterale støtte om Afrika syd for Sahara det fattigste kontinent og det, der står over for de største udviklingsproblemer de kommende år. I 2004 gik 58,8 pct. af den danske bilaterale bistand til Afrika. Dansk bilateral bistand er primært koncentreret omkring 15 programsamarbejdslande, udvalgt på basis af deres behov og udviklingsmuligheder. Danmark lægger stor vægt på, at udviklingslandet selv forfølger en effektiv, fattigdomsorienteret politik med respekt for god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder og med en fordelingspolitik, der sikrer, at de fattigste befolkningsgrupper også får del i udviklingsprocessen Mål 2: Uddannelse er nøglen til udvikling Børn i hele verden skal have adgang til at gennemføre et grundlæggende skoleforløb. Status: På verdensplan er der mere end 113 mio. børn, som ikke går i skole. I gennemsnit begynder dog otte ud af 10 børn i udviklingslandene i grundskolen, men i de fattigste udviklingslande er det under halvdelen, som fuldfører grundskoleforløbet. I Afrika syd for Sahara er andelen af børn, der går i skole, noget lavere. Her er det kun seks ud 10 børn, der begynder i grundskolen, og i flere afrikanske lande er det kun 30 pct. af pigerne, der kommer i skole. Hvad gør Danmark: Uddannelse har stor betydning for et lands udviklingsproces. Derfor har Danmark de seneste år udvidet støtten til uddannelsessektoren betydeligt. Der er uddannelsesprogrammer i programsamarbejdslandene Mozambique, Nepal og Zambia. Herudover forberedes fem nye bilaterale uddannelsessektorprogrammer I Benin, Burkina Faso, Bolivia, Nicaragua og Bhutan. Endelig er der uddannelsesprogrammer i Afghanistan og Sydafrika. Omkring 15 pct. af dansk bilateral bistand vil gå til uddannelse i Fra 2007 vil uddannelsessektoren være den største enkeltsektor i dansk bilateral bistand. Danmark bestræber sig på at sikre den nødvendige balance mellem kvalitative og kvantitative elementer i udviklingen. Det indebærer bedre adgang til uddannelse gennem etablering af skolefaciliteter og forbedring af uddannelserne. Konkret kan det være bedre læseplaner og kompetenceudvikling af lærere. Multilateralt fortsætter Danmark med at støtte uddannelsesbistand gennem blandt andre UNICEF, Verdensbanken og UNE- SCO. 9

12 DET INTERNATIONALE UDVIKLINGSSAMARBEJDE 2015 Mål 3: Ligestilling er et tværgående mål Kønsforskelle i grundskoler inden 2005 og på højere uddannelsesinstitutioner skal udryddes. Status: Kvinders adgang til at deltage i samfundet er afgørende i udviklingsarbejde. Ud fra en ligestillingsbetragtning skal kvinder have samme rettigheder som mænd til at være borgere i samfundet, til at deltage som erhvervsaktive og til at få tilgodeset deres behov. Men kvinder er også en stærk ressource, som skal aktiveres for at skabe nødvendig økonomisk vækst. Forbedring af kvinders status og fremme af ligestilling er et vigtigt middel til fattigdomsreduktion og et menneskerettighedsbaseret mål i sig selv. Uddannelse bidrager til bedre sundhed, reducerer befolkningstilvæksten og skaber økonomisk vækst gennem øget produktivitet. Mindre end 80 piger pr. 100 drenge er indskrevet til et sekundært skoleforløb i Afrika syd for Sahara, Syd- og Vestasien. Undersøgelser har vist, at hiv/aids spredes dobbelt så hurtigt blandt kvinder uden uddannelse som blandt kvinder med blot få års skolegang. I Afrika udgør kvinderne 80 pct. af arbejderne i landbrugssektoren det betyder, at kvinder udgør den fattigste befolkningsgruppe. Hvad gør Danmark: Regeringen fremlagde i 2004 en ny strategi for ligestilling i bistandssamarbejdet. Særlige indsatser for ligestilling kombineres med indtænkning af ligestilling i alle dele af bistanden. Det betyder, at en vurdering af kønsaspektet indgår i enhver beslutning om dansk støtte. I enhver beslutning om sektorstøtte indgår en vurdering af kønsaspektet. Det gælder f.eks. anlægsarbejder og vejprogrammer, som trækker kvinderne ud af subsistensøkonomien og bringer dem ind i en pengeøkonomi med indtægter og nye økonomiske muligheder. Det samme gælder programmer med mikrolån, som er en central del af de danske landbrugssektorprogrammer. Ved at låne penge til kvinder, som ønsker at starte en lille produktion f.eks. en lokal sæbeproduktion eller en beskeden landbrugsproduktion skabes en økonomisk platform for, at de kan blive en del af pengeøkonomien. 10

13 DET INTERNATIONALE UDVIKLINGSSAMARBEJDE Mål 4-6: Mødres og børns sundhed og bekæmpelsen af hiv/aids Dødeligheden skal nedbringes og spredningen af smitsomme sygdomme stoppes. Status: I 2002 døde der 4,6 mio. børn i Afrika syd for Sahara det svarer til 42 pct. af den globale børnedødelighed. 17 pct. af børnene i Afrika syd for Sahara når ikke at fejre deres fem års fødselsdag. Hvert minut dør en kvinde på grund af graviditet eller under fødslen. På verdensplan er det over årlige dødsfald; heraf sker i Afrika syd for Sahara og Syd- og Centralasien. I 2003 døde mere end 3 mio. mennesker af aids, og omkring 5 mio. mennesker blev smittet med hiv-virus. På verdensplan udgør kvinder næsten halvdelen af de hiv/aids-smittede i alderen år. Hvad gør Danmark: Tre ud af de otte 2015 Mål 4, 5 og 6 handler om sundhed. Om at nedbringe dødeligheden blandt børn, gravide og fødende og om at bekæmpe hiv/aids og andre smitsomme sygdomme. Forbedring af sundhedsforhold, herunder kampen mod hiv/aids og befolkningsspørgsmål, udgør hovedprioriteter i regeringens vision for nye prioriteter i den danske udviklingsbistand , Sikkerhed, vækst udvikling, der blev fremlagt i august Den danske bistand på sundhedsområdet fokuserer på at opbygge stærke nationale systemer, som kan stille basale sundhedsydelser til rådighed for befolkningen. Det er en forudsætning for både sundhedspleje og for mere sygdomsspecifikke programmer. Sundhedssektoren støttes i syv af de 15 danske programsamarbejdslande. Støtten kanaliseres gennem nationale sektorprogrammer og tager fat på emner som sundhedssektorreform og regional sundhedspleje. I 2003 gik 11 pct. af den danske bilaterale støtte til sundhed; et tal, der forventes at stige til 12 pct. i Hiv/aids-epidemien udgør, særligt i de hårdt ramte lande i det sydlige Afrika, en voldsom trussel mod samfundsudviklingen. Uden at få styr på hiv/aids-epidemien nytter alle andre udviklingstiltag intet. Mål 6 bliver dermed ud over at være et specifikt mål også en forudsætning for hele udviklingsprocessen. Udgangspunktet for den danske støtte til bekæmpelse af hiv/aids i udviklingslandene er en bred indsats, der omfatter både sundhedssektoren, men også bl.a. uddannelses-, landbrugs- og infrastrukturområdet. I løbet af 2004 er der foretaget en gennemgang af den danske støtte til bekæmpelse af hiv/aids, der bl.a. viste, at den danske indsats er koncentreret om at indarbejde hiv/aids i sektorprogramstøtten. Gennemgangen viste også, at udvikllingslandene har problemer med at sikre en effektiv koordination af indsatsen. Som et led i regeringens opprioritering af hiv/aids-bekæmpelsen blev der i 2004 afsat yderligere 25 mio. kr. årligt i perioden til særlige NGO-indsatser. 11

14 DET INTERNATIONALE UDVIKLINGSSAMARBEJDE 2015 Mål 7: Miljømæssig bæredygtighed er også et tværgående mål Andelen af mennesker uden adgang til rent drikkevand og basal sanitet skal halveres, og levevilkårene for mindst 100 mio. mennesker, der lever i slumområder, skal forbedres. Status: Adgang til rent drikkevand og basal sanitet er en forudsætning for succes i kampen mod fattigdom, sult, børnedødelighed og uligheden mellem kønnene. Globalt har 2,6 mia. mennesker ikke adgang til ordentlige sanitære forhold. Hvert år dør 5 mio. mennesker, hovedsageligt børn, af vandbårne sygdomme. Den hurtige urbanisering i udviklingslandene gør det vanskeligt at sikre rent drikkevand, gode sanitære forhold og adgang til rimelige boligforhold. I de sidste ti år er antallet af mennesker, der bor i slumkvarterer, steget med 28 pct. denne forøgelse svarer til 200 mio. mennesker. Hvad gør Danmark: Udviklingen på miljøområdet er i mange udviklingslande gået i den forkerte retning i det seneste årti. Naturressourcegrundlaget er under pres fra forurening og befolkningstilvækst, og situationen kan forværres af klimaændringerne. 1,1 mia. mennesker har ikke adgang til rent drikkevand; 2,6 mia. har ikke adgang til basal sanitet. Slum er også et voksende problem i udviklingslandene og udtryk for fattigdom og nedslidning af miljøet. At vende det negative billede på miljøområdet er et mål i sig selv, men det vil også bidrage til at opfylde andre mål, da sundhed, indkomst, fødevareproduktion, vandforsyning og de fattiges muligheder generelt er påvirket af nedslidningen af miljøet. Fra dansk side anser man de mål, der blev vedtaget på Johannesburg-topmødet om bl.a. sanitet, vandressourceforvaltning, kemikalier og biodiversitet, for at supplere og uddybe Mål 7. For eksempel tegner det til, at målene for både sanitet og vandressourceforvaltning er blevet en internationalt accepteret del af 2015 Målene. Den nye danske miljøstrategi og Johannesburg-handlingsplanen lægger stor vægt på, at miljøhensyn indtænkes i alle programmer i partnerlandene. En voksende del af den danske bistand går til miljø- og miljørelaterede områder, herunder til at afhjælpe globale miljøproblemer. Udover den bilaterale indsats arbejder Danmark også sammen med en række internationale organisationer, herunder Verdensbanken, Den globale miljøfacilitet, FN s miljøprogram og EU. I den særlige danske miljøbistand vægtes indsatser, som forbedrer bymiljøet, naturressourceforvaltning og bæredygtig energi. Indsatserne i forhold til bymiljøet omfatter forbedring af slumbeboernes levevilkår, støtte til planlægning for at undgå kaotiske slumområder, renere teknologi i industri og transport samt en sikker håndtering af kemikalier. For at bevare verdens rigdom af plante- og dyrearter støttes bl.a. en bedre forvaltning af naturområder med mange truede arter i Thailand, kystzoner i Mozambique og skov- og vådområder i Tanzania. Støtten til bæredygtig energi spænder fra planlægning af energiforsyning til fattige befolkningsgruppers energi til madlavning. Også rent drikkevand, sanitet og vandressourceforvaltning forblev i 2004 en høj prioritet, hvor det blev støttet i 11 af de 15 danske partnerlande. Endelig lægges der stor vægt på at opbygge og styrke udviklingslandenes evner og kapacitet til selv at tage vare på miljøet. Kapacitetsopbygning indgår som en væsentlig del af de danske miljøprogrammer. 12

15 DET INTERNATIONALE UDVIKLINGSSAMARBEJDE 2015 Mål 8: Danmarks bidrag til et globalt partnerskab Et globalt partnerskab: En forøgelse af den statslige udviklingsbistand En forbedring af bistandens kvalitet En yderligere liberalisering af verdenshandlen Gældslettelse Adgang for udviklingslandene til teknologi og livsvigtig medicin Respekt for demokrati og god regeringsførelse. Danmark presser på for øget bistand Det er regeringens politik, at Danmark skal være blandt de førende donorlande. Udviklingsbistanden lå i 2004 på 0,84 pct. af BNI, og Danmark ligger således et pænt stykke over FN s bistandsmål på 0,7 pct. Dermed ligger Danmark også i det lille felt af donorlande, der opfylder 0,7 pct.-målet: Norge, Danmark, Holland, Luxembourg og Sverige. EU og EU s medlemslande yder over halvdelen af verdens samlede udviklingsbistand. På Det Europæiske Råds møde i Barcelona i 2002 besluttede EU s medlemslande, at de medlemmer, som endnu ikke opfylder 0,7 pct.-målet, senest i 2006 skal øge deres bistand til mindst 0,33 pct. Alt tyder på, at målet vil blive nået allerede i Det indebærer en markant stigning i EU s samlede udviklingsbistand fra 0,33 pct. i 2001 til 0,39 pct. i Bistand skal harmoniseres At sikre kvalitet og effektivitet i udviklingsbistanden betyder bl.a., at den danske bistand skal hænge sammen med modtagerlandets prioriteringer og andre donorers indsatser. Danmark har sammen med Finland, Irland, Holland, Norge, Sverige og Storbritannien udarbejdet en fælles handlingsplan om harmonisering af bistanden, dvs. brug af samme regler og procedurer på bistandsområdet. Bestræbelserne skal lette modtagerlandets administration og sikre en højere effektivitet i indsatsen. Handlingsplanen består af strategiske og konkrete initiativer, som på landeniveau skal fremskynde og lette harmoniserings- og tilpasningsprocessen. Helt konkret findes der nu f.eks. fælles retningslinjer for, hvordan man etablerer fælles donorstøtte til programmerne. Donorers betingelser om indkøb af varer og tjenester i donorlandene giver ikke altid den bedste og billigste vare for udviklingslandene. Danske indkøb af varer og tjenesteydelser i bistandssammenhæng skal fra 2004 leve op til EU s tjenesteydelsesdirektiv. Dermed er den danske bistand nu blevet afbundet i forhold til andre EU-lande, og Danmark arbejder for en øget afbinding i OECD- og i EU-regi. Fra råvarer til færdige produkter EU har med få undtagelser givet fri adgang for eksportprodukter fra verdens allerfattigste lande til EU s markeder. Men det er ikke tilstrækkeligt at have fri markedsadgang og slet ikke, hvis udviklingslandene kun eksporterer råvarer. Derfor støtter Danmark, at udviklingslandene flytter sig fra at være producenter af råvarer til at være producenter af halvfabrikata, færdigvarer eller serviceydelser. Danmark er derfor gået ind i egentlige erhvervssektorprogrammer i Tanzania, Ghana og Vietnam for at skabe de rette rammebetingelser for erhvervslivet. Danmark hjælper også en række afrikanske lande med at forberede deres forhandlinger med Verdenshandelsorganisationen, WTO. Problemer kan løses med mindre gæld Gældsinitiativet for de stærkt forgældede fattige lande (HIPC) har fået dansk støtte helt fra begyndelsen i Allerede på det Sociale Topmøde i København i 1995 eftergav man fra dansk side samtlige statslån til de mindst udviklede lande. Landbrugsstøtte hjælper ikke udviklingslande Det er et stort problem, at de rige landes landbrugsstøtte er med til at fastholde en produktion, som er uhensigtsmæssig ud fra principper om en effektiv global arbejdsdeling. Danmark arbejder for at få afviklet eksportsubsidier og andre eksportstøtte ordninger på landbrugsområdet for at reducere negative indvirkninger over for udviklingslandenes produkter. Status: Målet om det globale partnerskab forpligter de industrielle lande til bl.a. at forøge den statslige bistand. Bl.a. hjulpet af den lave dollarkurs ser det ud til, at de målsætninger, som blev udstukket på FN-konferencen om udviklingsfinansiering i Monterrey i 2002 om, at industrilandene skulle øge deres udviklingsbistand med 16 mia. US$ inden 2006, vil blive indfriet. Globalt er den officielle udviklingsbistand (ODA) således steget med 11,4 pct. fra lavpunktet i 2001 frem til For EU s vedkommende indebærer Monterrey-løfterne, at EU s samlede bistand i 2006 skal være steget til 0,39 af BNI. Det mål nås allerede i Mål 8 forpligter også verdenssamfundet til afgørende skridt mod liberalisering af verdenshandlen. Det er imidlertid fortsat ikke lykkedes at nå til enighed inden for rammerne af Doha-runden. 13

16 DET INTERNATIONALE UDVIKLINGSSAMARBEJDE 2015 Målene nås kun ved øget bistand Mark Malloch Brown (UNDP s chef) For at nå målet om at halvere verdens fattigdom og de andre syv 2015 Mål er det afgørende at øge den nuværende udviklingshjælp drastisk. Lige nu er det kun Danmark og fire andre OECD-lande, der opfylder FN-målsætningen om at give mindst 0,7 pct. af deres bruttonationalindkomst (BNI) i udviklingshjælp. Danmark er også i front, når det handler om at rapportere, hvordan donorlandene lever op til deres forpligtelser. Den første danske statusrapport for 2015 Målene blev offentliggjort i 2003 og var den første af sin slags fra et OECD-land. Ydermere var Danmark et af de lande, som tog initiativ til at koordinere den internationale donorrapportering om 2015 Målene. Det er selvfølgelig vigtigt, at udviklingslandene åbent rapporterer, hvad de har gjort for at nå 2015 Målene. Men lige så vigtigt er det, at OECD-landene offentliggør resultaterne af deres nationale indsats og bidrag. I september 2005 vil FN s Generalforsamling gøre status over verdens indsats for at nå 2015 Målene. Tiden frem til september giver os en unik mulighed for at samles om en handlingsplan, der klart fortæller, hvordan vi skal opfylde løfterne om at udrydde absolut fattigdom og sult. At vi når til enighed om en sådan handlingsplan, er særligt vigtigt for den region, som står over for de største vanskeligheder nemlig Afrika syd for Sahara. Jeg håber, at Danmark sammen med de andre nordiske lande fortsat vil gå forrest, når det handler om at sætte standarderne for donorlandene i denne vores tids største udfordring. 14

17 DET INTERNATIONALE UDVIKLINGSSAMARBEJDE Stabilitet og sikkerhed afgørende for 2015 Målene Den september 2005 skal stats- og regeringschefer fra hele verden mødes i New York for at gøre status for gennemførelsen af Årtusindeerklæringen. Dagsordenen er ambitiøs, for erklæringen omhandler FN s værdier og principper og forpligter medlemslandene til et styrket samarbejde om emner så forskellige som fred og sikkerhed, fattigdom, miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, demokrati, Afrikas særlige behov og FN-reform. FN s Generalsekretærs Højniveaupanel om Fred og Sikkerhed afleverede i december 2004 en rapport om det globale trusselsbillede. Den er et input til Generalsekretærens rapport, der skal danne grundlag for 2005-topmødet. Højniveaupanelrapporten gennemgår det moderne, bredspektrede trusselsbillede, der omfatter borgerkrige, terrorisme og masseødelæggelsesvåben såvel som sociale og økonomiske trusler som fattigdom, smitsomme sygdomme og organiseret kriminalitet. Rapporten skitserer desuden de begrænsede fremskridt i bekæmpelsen af fattigdom, der skaber ideelle vækstbetingelser for trusler mod fred og sikkerhed. Som et tredje element giver rapporten 101 konkrete anbefalinger til at styrke FN s effektivitet og legitimitet, herunder udvidelse af FN s Sikkerhedsråd som en helt central anbefaling. Rapporten er blevet vel modtaget i Danmark, måske fordi den bekræfter den nære sammenhæng mellem udvikling og sikkerhed, der har været et væsentligt element i regeringens prioriteter for dansk udviklingsbistand siden Der er altså opbakning til den danske linje med at bekæmpe fattigdom og terrorisme for at skabe en mere sikker verden. På stats- og regeringschefstopmødet i september 2005 vil Danmark gøre en indsats for at nå til enighed om rapportens centrale anbefalinger. Som medlem af FN s Sikkerhedsråd fra den 1. januar 2005 og to år frem er Danmark i en god position til at søge at sikre en opfølgning på panelets anbefalinger. 15

18 DET INTERNATIONALE UDVIKLINGSSAMARBEJDE 2015 Målene: Zambia er op ad bakke Trods bestræbelser har Zambia svært ved at nå 2015 Målene. Det skyldes primært manglende ressourcer til at forfølge målene, bl.a. som følge af en stor gæld. Værst ser det ud med målene om at halvere den ekstreme fattigdom og sult samt barselsdødeligheden. 73 pct. af befolkningen havde i 2002 en indtægt under den officielle fattigdomsgrænse, og den ekstreme fattigdom er forblevet uændret høj på cirka 58 pct. Andelen af børn, der er kronisk hæmmet i udviklingen, dvs. får vedvarende for lidt at spise, er steget fra 40 til 47 pct. fra 1990 til For at nedbringe andelen af ekstremt fattige mennesker til 29 pct. er det nødvendigt for Zambia at prioritere statens udgifter bedre samt leve op til kravene for gældseftergivelse. Reduktion af barselsdødeligheden med tre fjerdedele vil også kræve en kolossal indsats. Fra steg barselsdødeligheden, bl.a. på grund af sundhedsydelser af for dårlig kvalitet, høj forekomst af hiv/aids, for få mænd, der bruger kondom, og begrænset seksualundervisning. Målet om at reducere børnedødeligheden skal nås via flere børnevaccinationer og tilskud af vitaminer. Et af de mål, som Zambia har bedst mulighed for at opfylde i 2015, er skolegang til alle børn. Andelen af børn, der gennemfører et grundskoleforløb, er steget fra 64 pct. i 1990 til 73 pct. i Stabilisering og muligvis reduktion af hiv/aids-infektionsraten ligner også et opnåeligt mål. Udfordringen er bl.a. at fjerne stigmatisering af de aidsramte, forbedre forebyggelsen og sænke prisen på behandlingsmedicin. Det vurderes også som realistisk at halvere antallet af mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand. Målet er 26 pct., hvilket primært er en lovgivningsmæssig og organisatorisk udfordring. Uganda er godt på vej Økonomisk vækst er en forudsætning for at reducere fattigdom. Selvom Ugandas vækstrate er faldet til under fattigdomsstrategiens mål om 5 pct., står landet alligevel godt rustet til at nå flere, om ikke alle, 2015 Målene. Ét mål er allerede nået: At standse og nedbringe andelen af hiv/aids-smittede. Fra 1991 til 2001 blev andelen af smittede helt enestående nedbragt fra 20 pct. til 6,5 pct., hvilket skyldes, at regeringen allerede midt i 1980 erne blev opmærksom på sygdommen og dens skadelige virkninger på samfundets udvikling. Andre mål vil efter al sandsynlighed blive nået, hvis regeringens stærke fokusering fastholdes. Det drejer sig om at halvere antallet af ekstremt fattige, at sørge for, at alle børn kommer i skole samt at halvere antallet af mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand. Hvad angår målet om at nedbringe andelen af ekstremt fattige, har regeringen selv strammet målet, så man nu vil ned under 10 pct. i Antallet af skolesøgende børn er steget markant, og regeringens eget mål var at få 98 pct. af børnene i skole allerede i Tallet blev dog kun 79 pct., hvilket bl.a. skyldes problemer med at få tilstrækkeligt med uddannede lærere, klasselokaler og skoler. 62 pct. af Ugandas befolkning skal have adgang til rent drikkevand i Regeringen har selv tilføjet et måske urealistisk mål om, at hele befolkningen i byerne skal have rent drikkevand i 2010 og på landet i At nedbringe børne- og barselsdødeligheden med henholdsvis to tredjedele og tre fjerdedele vil til gengæld kræve en ekstraordinær indsats. Begge dele er steget fra 1995 til 2001, så det bliver svært at nå de fastsatte mål og delmål. 16

19 DET INTERNATIONALE UDVIKLINGSSAMARBEJDE Danmark er stadig i top Danmark ligger i førerfeltet sammen med nogle få andre europæiske lande, når det gælder bistandsniveauet. FN har for mere end to årtier siden fastlagt, at de rige lande skal bruge minimum 0,7 pct. af BNI til udviklingsbistand. Det lever kun få lande herunder Danmark op til, og regeringen har besluttet, at bistanden fremover skal fastholdes på 0,8 pct. af BNI. Udviklingen i udviklingsbistanden; udvalgte OECD-lande Udbetalinger (netto) mio. US $ 1) Andel af BNI i % Norge ,92 0,87 Luxembourg ,81 0,85 Danmark ,84 0,84 Sverige ,79 0,77 Holland ,80 0,74 Portugal ,22 0,63 Frankrig ,41 0,42 Belgien ,60 0,41 Irland ,39 0,39 Schweiz ,39 0,37 Storbritannien ,34 0,36 Finland ,35 0,35 Tyskland ,28 0,28 Spanien ,23 0,26 Canada ,24 0,26 Australien ,25 0,25 Østrig ,20 0,24 New Zealand ,23 0,23 Grækenland ,21 0,23 Japan ,20 0,19 USA ,15 0,16 Italien ,17 0,15 DAC-landene i alt ,25 0,25 - heraf EU-landene ,35 0,36 1) Beløb er angivet i løbende priser 17

20 MENNESKERETTIGHEDER, DEMOKRATISERING OG GOD REGERINGSFØRELSE Det danske udviklingssamarbejde 18

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 Carsten Staur 2015 Målene og dansk udviklingspolitik Med 2015 Målene er der i FN-regi etableret en fælles politisk forpligtelse for alle verdens lande

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014 August 2009 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde BKI nr 21 af 06/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. UDV. j.nr. 104.Dan.1. Senere ændringer til forskriften BKI nr

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen Udenrigsministeriet Notat Til: J.nr.: 104.Dan.6-6.c CC: Bilag: Fra: Dato: 20. august 2008 Emne: Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen 1. Indledning I perioden 2004-2007 har

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Prioriteter for Danmarks miljøindsats i udviklingslandene

Prioriteter for Danmarks miljøindsats i udviklingslandene U DENRIGSMINISTERIET Danida Prioriteter for Danmarks miljøindsats i udviklingslandene Foto: Mikkel Østergaard Prioriteter for Danmarks miljøindsats i udviklingslandene 1 Del 1: Miljø i udviklingslandene

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG MED TIDLIGERE OG KOMMENDE TOPMØDER... 3

INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG MED TIDLIGERE OG KOMMENDE TOPMØDER... 3 Konferencen om Udviklingsfinansiering Højniveau-møde i FN, 18-22 marts, 2002 Politikpapir for FN-forbundet pr. 17.1.2002 INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

VILJE TIL UDVIKLING. Regeringens udviklingspolitiske prioriteter

VILJE TIL UDVIKLING. Regeringens udviklingspolitiske prioriteter VILJE TIL UDVIKLING Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2011 August 2006 VILJE TIL UDVIKLING Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2011 August 2006 RESUMÉ Vilje til udvikling. Regeringen

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet 28

2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet 28 Indhold Oversigt over figurer Oversigt over tabeller Anvendte forkortelser Forord 10 11 12 16 1. Indledning Strukturen i fremstillingen Gennemgående temaer 20 20 23 2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

En verden til forskel

En verden til forskel En verden til forskel Regeringens bud på nye prioriteter for dansk udviklingsbistand 2004-2008 Juni 2003 Produktion: 2003 Udenrigsministeriets Informationskontor Asiatisk Plads 2 1448 København K Danmark

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet Oplæg til fem nye programmer Indhold Forord af udenrigsministeren...1 1. Regeringens initiativ følger op på internationale forpligtelser...2 2.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

16/05. Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene

16/05. Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene 16/05 Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN 2006

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS Er Danmarks indsats mod aids grin? i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene

Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Beretning til statsrevisorerne om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene August 2006 RB A504/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 10 A.

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008 Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Udviklingsminister Ulla Tørnæs 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring

Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring Regeringen 2003 Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring, 2003 Publikationen kan bestilles hos:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Udenrigsudvalget 2011-12 URU alm. del Bilag 105 Offentligt Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Denne synopsis er et arbejdspapir, som skal tegne strukturen i den kommende strategi, pege

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Ligestilling i dansk udviklingsbistand. Strategi

Ligestilling i dansk udviklingsbistand. Strategi Ligestilling i dansk udviklingsbistand Strategi Danida UDENRIGSMINISTERIET Produktion: 2004 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Tlf.: 3392 0000 Fax: 3254 0533 E-mail: um@um.dk Internet:

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Overordnede konklusioner

Overordnede konklusioner Hvad er Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder? Reproduktiv sundhed dækker i bred forstand over mental og social velfærd igennem hele livet relateret til reproduktion- Reproduktive rettigheder er

Læs mere

frihed fattigdom forandring

frihed fattigdom forandring frihed fra fattigdom til forandring strategi for danmarks udviklingssamarbejde 2 DANSK UDVIKLINGSPOLITIK FRIHED OG UDVIKLING To elever arbejder med elektricitet på det tekniske gymnasium Dr. Bruno Buchwieser

Læs mere

Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0. strategi for dansk udviklingspolitik. udkast

Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0. strategi for dansk udviklingspolitik. udkast Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0 strategi for dansk udviklingspolitik udkast marts 2010 Marts 2010 Ny strategi for dansk udviklingspolitik Indhold Indledning. Dansk udviklingspolitik

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

DANIDAS ÅRSBERETNING 2005 Maj 2006. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

DANIDAS ÅRSBERETNING 2005 Maj 2006. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K DANIDAS ÅRSBERETNING 2005 DANIDAS ÅRSBERETNING 2005 Maj 2006 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling)

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling) En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til og nyde godt af økonomisk, social, kulturel og politisk udvikling, hvori alle menneskerettigheder

Læs mere

Samrådsspørgsmål CM fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil ministeren redegøre for Danmarks indsats for at sikre:

Samrådsspørgsmål CM fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil ministeren redegøre for Danmarks indsats for at sikre: Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 461 Offentligt Samrådsspørgsmål CM fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil ministeren redegøre for Danmarks

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere